Kazanacağız İNSANCA YAŞAM İÇİN MEYDANLARA ÇIKTIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazanacağız İNSANCA YAŞAM İÇİN MEYDANLARA ÇIKTIK"

Transkript

1 TÜRKİYE Büyük bir sevdanın adı... KAMU-SEN AYLIK YAYIN ORGANI * ÜCRETSİZDİR YIL: 6 SAYI: 68 ARALIK 2009 Tehditle sindiremezler Kamu çalışanı, kendi iradesiyle sendikal hakları için verdiği mücadelesinde baskıya, tehdide, sindirme politikasına asla boyun eğmeyecek. 23 de Haklıyız, kararlıyız Mutlaka Kamu çalışanı 25 Kasım da kararlılığını gösterdi Kazanacağız! Kamu çalışanı, ülkenin kaynakları azınlık bir gruba peşkeş çekilirken, krizin faturasının kendi sırtına yüklenmesine, kendini yok sayanlara, açlığa mahkum edenlere dur demek için demokratik tepkisini ortaya koydu. Yanlış politikalara, haksızlıklara ve eşitsizliklere geçit vermeyeceğini bir kez daha gösterdi. Teşekkür ediyoruz Türkiye Kamu-Sen olarak sesimizi duyurmak için yaptığımız iş bırakma eylemine destek veren kamu çalışanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İNSANCA YAŞAM İÇİN MEYDANLARA ÇIKTIK Türk memuru 25 Kasım da insanca bir yaşam için, toplu sözleşme ve grev hakkı için, tüm milletimizin geleceği için üretimden gelen gücünü kullanarak bir gün iş bıraktı. Bütün siyasi baskılara tehditlere rağmen kamu çalışanı hakkını istedi. Kararlılıkla, azimle, kimseye zarar vermeden, Türk memuruna yaraşır bir şekilde gücünü gösterdi. Demokratik tepkisini ortaya koydu. Bu eylemle sesini duyuramayan çoğunluğun çığlığı olmaya çalıştık, kamu çalışanlarının sesini duymak istemeyenlere sesimizi duyurduk. Kamuda üretilen hizmetin ne olduğunu gösterdik. Yan gelip yatıyorlar diyenlere cevabımızı verdik. Gücümüzü gösterdik. SENDİKAL HAKLARDAN GERİ DÖNÜŞ YOK Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türk memurunun toplu sözleşme ve grev hakkına giden yolda en büyük adımı attığını, sendikacılığa bir mihenk taşı daha eklediğini söyledi. Akyıldız, kamu çalışanlarının hakları için mücadele verdiklerini belirterek, bu hakların ''mutlaka'' elde edileceğini söyledi. Netice alıncaya kadar mücadeleye devam edileceğini belirten Akyıldız, siyasetçilerin bu mesajı iyi anlaması gerektiğini söyledi. 22 de Ne değişti de iş bırakma eylemine karşı oldunuz? Tarih: 01 Aralık 2000 YIL 2000 Konu: İş bırakma eylemi Katılımcılar: Emek Platformunu oluşturan sendikal kurumlar Yer: Kızılay Meydanı Konuşan: Emek Platformu dönem sözcüsü Memur-Sen Genel Başkanı Fatih Uğurlu: Emek Platformu'nun sesine gereken cevap verilmediği takdirde eylemlerimizi her zaman kararlılıkla sürdüreceğiz YIL 2009 Tarih: 25 Kasım 2009 Konu: İş bırakma eylemi Katılımcılar: Kamu çalışanını temsil eden sendikal kurumlar ve sivil toplum kuruluşları Açıklama: Memur-Sen, bir günlük eylemler yerine, sorunların çözümüne yönelik mücadelesini, sonuç alıncaya kadar sürdürecektir. 8 de Aramıza sokulan nifak; Sarı Öküz ün hikayesi 23 de

2 2 Eyleme katılan memura ceza verilemez Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu ve bağlı sendikaların Yönetim Kurulları tarafından, sendikal haklar çerçevesinde üyelerin mesleki, sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili 25 Kasım da tüm şube ve temsilciliklerin katılımıyla 1 günlük ''iş bırakma'' eylemi yapılması kararı alınmıştı.. Ülkemizin imzaladığı uluslar arası sözleşmeler ve Anayasamızın 90. maddesi kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı tanımaktadır. Ülkemizdeki mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de verdiği kararlarda memurun toplu sözleşme ve grev hakkı vardır demiş; Örnek savunma metni Danıştay 12. Dairesi, memurların grev yapmaları nedeniyle herhangi bir hukuki işleme tabi tutulamayacağını karara bağlamıştır. Danıştay, grev yapan kamu görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılamayacağına hükmetmiştir. Danıştay 12. Dairesi, 9 Şubat 2009 tarih, 2004/4643 Esas, 2005/313 No.lu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 21 Nisan 2009 tarihli kararları ile memurların grev yapmaları nedeniyle herhangi bir hukuki işleme tabi tutulamayacağını karara bağlamıştır. Danıştay 1. Dairesi nin 17 Kasım 2005 tarih, 2005/1067 Esas, 2006/1363 No.lu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin 21 Kasım 2006 tarihli kararları ise memurların toplu sözleşme hakkının olduğu yönündedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı ve üniversitelerimizin seçkin hukuk ve ekonomi profesörlerinden oluşan Uzlaştırma Kurulu 2009 yılında verdiği kararda Uzlaştırma Kurulumuzca kamu görevlileri üst kuruluşlarına memurlar adına toplu görüşme yerineuluslar arası hukuktaki gelişmelere de uygun olarak- toplu sözleşme hakkının tanınmasını ve anlaşmazlık konularının zorunlu tahkim yoluyla Kurul tarafından bağlayıcı şekilde çözülmesi ni öngörmüştür. Bu sebeple Türkiye Kamu-Sen e bağlı sendikalara üye kamu çalışanlarına eyleme katılmalarından dolayı herhangi bir cezai işlem yapılmaz. Sendikal faaliyetlere katılmak Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Eyleme katılmalarından dolayı disiplin soruşturması geçiren veya geçirecek olan üyelerimiz savunmalarında sendikal faaliyetlere katılmanın kanunen güvence altına alındığını ve sendikal faaliyetlerin kısıtlanamayacağını belirtmeleri üyesi oldukları sendikaların eylem kararını ilgi tutarak savunma vermeleri gerekmektedir. Ayrıca sendikanın aldığı karara uyarak 25 Kasım günü İş bırakma eylemine katılan memura soruşturma açmanın ve ceza vermenin TCK. 118/1 ve 2 maddesi gereği suç unsuru oluşturmaktadır. Örnek savunma metni. NE SAVUNMA VEREN : ADRES : TEBLİĞ TARİHİ : KONU : nün..sayılı ve.. Tarihli savunma istem yazısına süresi içerisinde savunmalarımın sunulmasından ibarettir. KONUYA İLİŞKİN SAVUNMALARIM 25 Kasım 2009 tarihinde izinsiz olarak kurumdaki görevime gelmediğim gerekçesi ile savunmam istenmektedir. Üyesi bulunduğum. in ve üst kuruluş niteliğindeki Türkiye Kamu-Sen in almış olduğu karar neticesinde; kamu görevlisi sıfatıyla içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları, 2010 yılı maaşının çok düşük olarak belirlenmesini kamuoyuna anlatmak, konuya dikkat çekmek üzere, mesleki sosyal ve ekonomik haklarımız adına iş bırakma eylemine katıldım. Çeşitli mahkeme kararlarında ve uluslarası yüksek mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda savunma istem yazısına konu olan eylemler demokratik bir tepki olarak ifade edilmiş bu tür fiillere disiplin cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır; I-Diyarbakır İdare Mahkemesinin günlü, E:2001/771, K:2001/1313 sayılı kararında yer alan; 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesinde sayılan eylemin cezalandırılmasındaki amacın, memurun görevini nedensiz ve keyfi olarak aksatma gibi kurum düzenini bozucu davranışların önlenmesi olduğu, ülkemizde memurların içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntıların bir ölçüde kamuoyuna duyurulması ve desteğin sağlanması amacıyla sendikalarının kararı doğrultusunda etkinlik göstermelerinin doğal ve hoşgörü ile karşılanması gerekeceği, olayda davacının bu eyleminin, göreve gelmeme yolunda kasıtlı bir davranış olarak değerlendirilemeyeceği, özürden ve toplum psikolojisinden kaynaklanan davranışının disiplin suçu kabul edilerek tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, davaya konu disiplin cezası nedeniyle oluşan davacının parasal kayıplarının da idarece karşılanması gerektiğinin doğal ve hukuken zorunlu olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle parasal kayıplarının davalı idare tarafından, dava tarihinden itibaren ( ) hesaplanacak yasal faiziyle davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Gerekçesi, Danıştay 12. Dairesinin 2002/3743E-2005/861K ve sayılı kararı ile; onanarak kamu görevlilerinin bu tür fiillerinin cezalandırılmayacağı karar altına alınmıştır. Yine; Danıştay 12. Dairesinin E.2001/3307, K.2001/4415 sayılı karanın gerekçesinde; "Olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntının kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla tarihinde bir gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, davacının sendikal faaliyet kapsamında bir gün süreyle göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, dolayısıyla 657 sayılı yasanın 125/C-b maddesinde öngörülen "özürsüz " olarak bir gün göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediği görülmüştür. "açıklamasına yer verilmiştir. Danıştay 12. Dairesinin E.2005/5767, K.2008/225 sayılı kararının gerekçesinde ise; "Olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan, üretimden gelen güçlerini kullanma çağırışına uyarak tarihinde göreve gelmediği anlaşılmış olup, davacının sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, dolayısıyla 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesi anlamında özürsüz olarak göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediği görülmüştür. Bu durumda, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. İfadesi aynen yer almaktadır. II-Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasına, günü kabul edilip günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasayla eklenen son cümlesinde; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri" esas alınacaktır. Hükmü yer almaktadır. Ülkemizin de imza altına aldığı 87 Nolu ILO Sözleşmesi'nin 3/1 maddesi uyarınca "Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, tüzük ve yönetmeliklerim düzenlemek temsilcilerim serbestçe seçmek yönetim ve etkinlerim düzenlemek ve iş programlarım belirlemek hakkına sahiptir". 151 sayılı İLO Sözleşmesi'nin 3.maddesinde "Bu sözleşmenin uygulanması bakımından kamu görevlileri örgütü deyimi oluşumu ne olursa olsun amacı kamu görevlilerin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek olan herhangi bir örgüt anlamına gelir" hükmüne yer verilerek kamu çalışanların çıkarlarını savunmak amacıyla etkinliklerde bulunabilecekleri açıkça kabul edilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında, "Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdır" hükmüne yer verilmiş, bu hakkın kullanılmasının kamu makamlarınca engellenmeyeceği belirtilmiştir. 87 sayılı Sözleşmenin 8/2 maddesinde de, ""Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek nitelikte olamaz veya zarar verecek şekilde uygulanamaz" hükmüne yer verilerek kamu çalışanlarının örgütünün kendi amaçları doğrultusunda düzenlemiş olduğu etkinlere katılması nedeniyle cezalandırılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de (AİHM), sendikal eylem ve etkinlikler nedeniyle verilen cezaları, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ne aykırı bulan bir çok kararı bulunmaktadır. 12 Kasım 2008 günü karara bağlanan başvuruda (Demir ve Baykara Türkiye) Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi; Öncelikle, kamu görevlilerinin toplu pazarlık yapabilme hakları, hem evrensel hem de bölgesel uluslararası hukuk belgelerinde tanınmıştır. Ayrıca Avrupa 'daki uygulamalar incelendiğinde bu hakkin üye Devletlerin çoğunda tanınmış olduğu görülecektir. Bu gerekçelere Dayalı Olarak AİHM Oybirliğiyle, 1. Hükümet'in ön itirazlarım davanın esasına bağlayarak, bunların reddine, 2. Kamu görevlisi olarak başvuranların, sendika kurma haklarına müdahale edilmesinden ötürü Sözleşme'nin 11. maddesinin ihlal edildiğine, 3.. sendikasının işveren makamla yaptığı toplu pazarlığı takiben imzalanan toplu sözleşmenin geriye işleyecek şekilde iptalinden ötürü Sözleşme 'nin 11. maddesinin ihlal edildiğine,..." karar vermiştir. 17 Temmuz 2007 günü karara bağlanan başvuruda (Satılmış ve Diğerleri - Türkiye) Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi şu kararı vermiştir. Bu durumda AİHS'nîn 11. maddesinin hangi koşullarda grev hakkı tanıdığı ve bu madde çerçevesinde bu hakkın tanımının ne olacağı hususlarına değinmeden, AİHM, başvuranların işlerini üç saat süreyle yavaşlatmalarının, sendikal hakların kullanımı bağlamında toplu eylem olarak değerlendirilebileceğine kanaat getirmektedir. Başvuranlara sivil sorumluluk bu eylem nedeniyle verilmiş olup, AİHM, alınan tedbirin dernek kurma özgürlüklerine müdahale oluşturduğunu tespit etmektedir. AİHS'nin 11, maddesinde yer alan "çıkarlarını korumak için" ifadeleri gereksiz ifadeler değildir ve AİHS, sendikanın yapacağı toplu eylem yoluyla, sendika üyelerinin mesleki çıkarlarını savunma özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Sendika üyeleri tarafından gerçekleştirilecek olan bu eyleme Sözleşmeci Devletler tarafından izin verilmeli, eylemin gelişimi ve devamı sağlanmalıdır. O halde sendikanın, üyelerinin meslekî çıkarlarının korunması amacıyla müdahale etmesi yasal olmalı ve üyeler, çıkarlarının korunması yolunda sendikalarının seslerini duyurması hakkına sahiptirler Grev yapma hakkı ile ilgili olarak AİHM, her ne kadar 11, maddede bu hak açık bir şekilde ifade edilmemişse de bu hakkın tanınması, hiç kuşkusuz en önemli sendikal haklardan bir tanesini teşkil etmektedir. Bu hakkın yanı sıra sendika özgürlüğü ile ilgili pek çok hak da mevcuttur. Üstelik Sözleşmeci Devletlerin sendikal özgürlüğü sağlamak amacıyla izleyebilecekleri pek çok yol bulunmakladır. Sonuç olarak; Sendikamın bağlı bulunduğu Türkiye Kamu-Sen in mesleki sosyal ve ekonomik haklarımızın korunmasına yönelik almış olduğu kararı benimseyerek, sendikalı üyesi bir kamu çalışanı olarak, 2010 yılı düşük maaş artışına ve kamu çalışanlarının diğer sorunlarına dikkati çekmek, bu yönde dilek ve isteklerimizi kamuoyuna duyurmak amacıyla demokratik tepkimi dile getirdim. Yukarıda kısaca özetlenen ve hukuka uygunluk ifade eden açıklamalarda, göz önüne alınarak hakkımda herhangi bir disiplin cezası verilmemesi hususunda gereğini arz ederim./ / İfade.sahibi:

3 3 TÜRKİYE KAMU-SEN İstanbulda davullu zurnalı yürüyüş Vursun davullar, duysun sağırlar Hükümete sesimizi duyurmak için tüm yolları denedik ama ne sesimizi duyan oldu, ne de derdimize deva bulundu. Türkiye Kamu-Sen 25 kasım uyarı grevi öncesinde İstanbul da davullu yürüyüş yaparak sesini duyurmaya çalıştı ve büyük eyleme dikkat çekti. Türkiye Kamu-Sen, 25 Kasımda ülke genelinde gerçekleştirilecek uyarı eylemine çağrı amacıyla İstanbul İl Temsilciliğinin organizasyonuyla Beyoğlu'nda yürüyüş yaptı. Kamu çalışanları Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Bağlı Sendikaların Genel Başkanlarının da katılımı ile Taksim Meydanı'nda toplanarak davullar eşliğinde sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdüler. Burada basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, 7 yıllık toplu görüşme sürecinde iki kere mutabakata varıldığını bunda da mutabakata varılan konuların büyük bir kısmının hayata geçirilmediğini belirterek gelinen noktada uyarı eylemi yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti. Genel Başkan Bircan Akyıldız uyarı eylemine giden süreci anlatırken şunları söyledi: Siyasal iktidarların verdiği sözleri tutmamak, attığı imzaların arkasında durmamak gibi huyları var. Kazanılmış hakları geriletmek, yeni haklar vermemek niyetindeler. Seçim meydanlarındaki vaatleri unutma ve unutturma eğilimleri var. Bizleri eylemlilik sürecine götüren neden de işte budur. Yasa, Anayasa ve uluslar arası sözleşmelerin gerekleri yerine getirilmedi; Sayın Başbakan ın 2004 yılında Size grev ve toplu sözleşme hakkı vereceğiz daha ne istiyorsunuz? sözü tutulmadı. AB ye uyum adı altında 8 uyum paketi çıkarıldı ancak çalışma hayatına yönelik hiçbir düzenleme yapılmadı. Toplu pazarlık masasında taleplerimizi dikkate almayan Hükümet, Uzlaştırma Kurulu kararlarını da kabul etmeme inadını sürdürdü. Yaşanan ekonomik krizin faturası yine dar ve sabit gelirlilere çıkartıldı.4- B, 4-C kapsamında istihdam artırılarak, bu çalışanlar bir çok haktan mahrum bırakıldı.esnaf kan ağlıyor, kepenk kapatıyor, işsizler ordusu çığ gibi katlanıyor, borçlar birkaç misli katlandı, kişi başına düşen borç tutarı 9 bin doların üzerine çıktı.ülke kaynakları ve öncelikleri güçlü, hatırlı ve yandaş çevrelere dağıtıldı.söz verdiler; sözlerinde durmadılar. İmza attılar; gereğini yapmadılar. Türk memurunun iyi niyetini istismar edenlerin bilmesi gereken şey, memurun sabrının sonsuz olmadığıdır. Şimdi artık haklı davamız için yola çıktık; demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasal haklarımızı istiyoruz. Daha fazla tahammülümüz yok; bıçak kemiğe dayandı.

4 4 TÜRKİYE KAMU-SEN 5 EYLEM SÜRECİNE 8 yıllık toplu görüşme sürecinde siyasi iradenin vurdummesi, mutabakata varılan ko- utanılacak maaş artışı haklar konusunda ayak direcinde kamu çalışanlarına duymazlığı, kamu çalışanlarını nularda bile adım atılmaması, önerilmesi Türkiye Kamu-Sen i dikkate almaması, sendikal 2009 yılı toplu görüşme süre- eylemlilik sürecine itti. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare Toplantımızı tarihlerinde Kızılcahamam da yaptık. Türkiye Kamu- Sen Genel Merkez yöneticileri, İl Temsilcileri, Türkiye Kamu-sen e bağlı sendikaların genel merkez ile şube yönetim kurullarından oluşan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısında kamu çalışanlarının sorunları, kurumlarda yaşanan sıkıntılar, çözüm yolları, hükümetin kamu çalışanlarını yok sayan tutumuna karşı atılacak adımlar ve yapılacak eylemler konusunda katılımcıların görüşleri alındı. Kızılcamamam da yapılan istişare toplantısı sonrasında Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda istişare toplantısında da dile getirilen konular ışığında eylemlilik kararı aldı. Eylemlilik süreci belirlenen takvim dahilinde uygulanacak Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız istişare kurulu toplantısı ile yaptıkları Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladığı basın toplantısında Bundan sonra siyasi iradenin ''anladığı dilden'' konuşmaya karar verdiklerini belirterek, kamu çalışanlarının haklarını alabilmesi için ''eylem süreci'' başlattıklarını söyledi. ''Bütün kamu kurumlarının önü artık eylem alanıdır'' diyen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, bunun sonuçlarını düşünmesi gerekenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi iktidar olduğunu ifade etti. Akyıldız, geçmiş yıllardaki mutabakat metinlerinin gereğinin yapılmadığını vurgulayarak, bu gerekçeyle Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Akyıldız, ''Yapılacak başka şey kalmadığından Türkiye Kamu-Sen eylemlilik sürecini başlatmıştır'' diye konuştu. İŞTE EYLEMLERİMİZ... Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı ile kamu çalışanlarının görüşlerini aldık Başbakan Erdoğan a suç duyurusu... İlk eylemi başbakan hakkında suç duyurusunda bulunarak yaptık Türkiye Kamu-Sen, altına attığı imzanın gereğini yerine getirmeyen siyasi iradenin Başbakanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasına göre, Bakanlar Kurulunun, toplu görüşmeler sonunda imzalanan mutabakat metinleriyle ilgili idari ve icrai düzenlemeleri gerçekleştirmesi ve kanun tasarılarını TBMM'ye 3 ay içinde sunması gerektiğine dikkat çekildi. Toplu görüşmeler sonunda geçen yıl 29 Ağustosta mutabakat metni imzalandığı anımsatılan dilekçede, ''Başbakan Erdoğan'ın, yürütme organının başı olarak, geçen yıl imzalanan mutabakat metninin gereğini yerine getirmediği ve yasa hükmünü uygulamaktan imtina ettiği'' belirtildi. Erdoğan'ın bu şekilde ''Göre vini kötüye kullandığı'' iddiasında bulunulan dilekçede, Başbakan Erdoğan hakkında kamu davası açılması istendi. NASIL GELİNDİ? 2009 yılı toplu görüşme süreci sonrasında yaptığı açıklamada toplu görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını belirten Simit ayran la oruç açtık Alınan eylemlilik süreci içerisinde ikinci eylem olarak, kamu çalışanlarına önerilen maaş artışını protesto etmek için, ramazan ayında Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak yapılan simit-ayran ile oruç açma oldu. Kamu çalışanları Güvenpark'da toplanarak, ''Memurun iftar sofrası: 1 simit, 1 ayran, 1 su'' yazılı pankart açtı. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi'nin dua okumasının ardından ezanın okunmasıyla, oruç ayransimit-su ile açıldı. Daha sonra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız yaptığı açıklamada, ''2010 yılı için maaşlara yapılması düşünülen artış, kamu görevlileri ve aileleri için günlük bir simit parası bile etmemektedir'' dedi Sağlıkta katkı payı protesto edildi Türkiye Kamu-Sen düzenlediği eylemle Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü önünde Sağlıkta Katkı Payı uygulamasını protesto etti. Düzenlenen eylemde Deli Dumrul Köprüsü mizanzen haline getirilerek sağlıkta katkı paylarının vatandaşı ne hale getirdiği sahnelendi bütçesi protesto edildi Türkiye Kamu-Sen TBMM önünde düzenlediği eylemle 2010 bütçesini protesto etti. Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı Sendikaların Genel Başkan ve Yöneticileri ve yüzlerce kamu çalışanının katılımı ile TBMM önünde hükümetin kamu çalışanını dar ve sabit gelirliyi açlığa sefalete mahkum eden bütçeyi alkışla, ıslıkla taşıdıkları pankartlarla protesto ettiler. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız yaptığı açıklamada, hükümetin 2010 yılı bütçesinde tercihini, eğitim, sağlık, yatırım ve personel harcamaları yerine söz konusu giderleri kısma yönünde kullandığını belirtti. KEY de yaşanan sıkıntıları protesto ettik Türkiye Kamu-sen Konut Edindirme Yardımı ödemelerinin bir an önce ödenerek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Hazine Müsteşarlığı önünde protesto eylemi yaptı. Hazine Müsteşarlığı önünde toplanan Türkiye Kamu-Sen üyeleri ve onlarca KEY mağduru pankartlarla Mısır gemi yumurta, KEY imizi unutma, KEY de ben yaptım olduya hayır yazılı pankartlar taşıyarak KEY hesaplarını ödemeyen hükümet aleyhinde sloganlar attılar. Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, burada yaptığı açıklamada, KEY hesaplarının tasfiyesinde hukukun çiğnendiğini belirterek haksızlıkların yapıldığını söyledi. Fahrettin Yokuş, Konut Edindirme Yardımının 1 Ocak 1987 tarihinde başladığını 31 Aralık 1995 tarihinde kesintilerin son bulduğunu belirterek kesintisiz para yatırılan bir hak sahibi için toplam 3 bin 786 TL ana para biriktiğini söyledi. Yokuş, 2006 yılında yapılan toplu görüşmeler sonucunda imzalanan tutanağa, KEY de biriken paraların tasfiye Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, bütün iyi niyetli çabalarına rağmen hükümetin bu iyi niyetli girişimleri edileceği ve hazırlanacak kanun tasarısının Türkiye Kamu-Sen in görüşlerinin alınarak yasalaşacağı hükmünü koydurttuğunu belirterek hükümet imza altına aldığı hükmü dahi yerine getirmediğini yapılan çalışmaların hiç birinde hak sahiplerinin temsilcilerinin görüşüne başvurulmadığını söyledi Yaklaşık 3 milyon insanın hala mağduriyetinin giderilmediğine dikkat çeken Yokuş, vatandaşların muhatap bulma konusunda sıkıntı yaşadığını ve çözümü mahkemelerde aramak zorunda bırakıldıklarını söyledi. Hükümeti KEY ödemelerine sahip çıkmaya ve sorunu bir an önce çözmeye çağıran Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, Hükümetin KEY hesapları ile ilgili bir birim oluşturarak yaşanan adaletsizlikleri gidermek zorunda olduğunu belirtti. Yokuş ayrıca eksik yapılan ödemelerin tamamlanmasını, ödeme yapılmayan hak sahiplerinin de sorunlarının çözülmesini istedi. 25 Kasımda yapılacak bir günlük iş bırakma eylemine destek isteyen Yokuş kamu çalışanlarının sorunlarına kulak tıkayan hükümete bu eylemle seslerini duyuracaklarını söyledi. Başbakana mektup Türkiye Kamu-Sen, sesimizi duymayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''duman, posta güvercini ve mektupla'' haber gönderdi. Kızılay Postanesi önünde toplanan Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez yöneticileri ve onlarca üye kamu çalışanı''başbakan Erdoğan'a taleplerini dumanla iletmek' için mangal yaktı. Daha sonra ayaklarına Erdogan'a hitaben yazılmış mektubun bağlandığı iki güvercini uçurdular. Ardından da kamu çalışanlarının sıkıntılarının yazılı olduğu mektuplar Başbakana gönderildi. karşılıksız bıraktığını söyledi. Akyıldız, siyasi iradenin memurlara başka seçenek bırakmadığını savundu. İstanbul da haklılığımızı haykırmak için yürüdük 25 Kasım da sesimizi sadece hükümet değil, tüm Türkiye ye duyurmak için istanbul da binlerce kamu çalışanının katılımı ile yürüyüş düzenlendi. Türkiye Kamu-Sen üyeleri, 25 Kasımda ülke genelinde gerçekleştirilecek uyarı eylemine çağrı amacıyla Beyoğlu'nda yürüyüş yaptı. Taksim Meydanı'nda toplanan kamu çalışanları, davullar eşliğinde sloganlar atarak, Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız yaptığı açıklamada, Hükümet kamu çalışanlarının taleplerini dikkate alana kadar eylemlerimiz artarak devam edecek dedi.

5 6 25 Kasım öncesi... Akyıldız: Vatandaştan anlayış bekliyoruz Başbakana posta güvercini ile mektup gönderdik! Kamu çalışanı, dar gelirlilerin feryadını duymayan, kulaklarını tıkayan Başbakana sesini duyurabilmek için her yolu denedi. Türkiye Kamu-Sen Erdoğan'a mektup gönderdi. İktidar bunun bedelini ödeyecektir Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız uyarı grevi öncesi düzenlediği basın toplantısında eylemle ilgili kamuoyunu aydınlatırken vatandaşlardan da eylem gününde kamudan hizmet beklemeyerek destek olmalarını istedi. Akyıldız, Yıllardır memursuz bir ülke özlemi ile yanıp tutuşanlar, memursuz Türkiye'yi görecekler. Yarın trenler çalışmayacak, otobüsler işlemeyecek, öğretmenler ders vermeyecek, uçaklar havalanmayacak, otoyol gişeleri hizmet vermeyecek, vergi toplanmayacak; kısacası kamuda hizmet üretilmeyecek diyerek vatandaşların kamu çalışanlarını anlayışla karşılamasını istedi. Hakkımızı alan kadar mücadelemiz devam edecek diyen Akyıldız, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için 25 Kasım da bütün seyahatlerini ertelemelerinin uygun olacağını söyledi. Vatandaşların tapu kayıt işlemlerini bayramdan sonra gerçekleştirmelerini, otobanlar ve paralı geçişler yerine devlet yollarını kullanmalarını tavsiye eden Akyıldız, ''Özellikle vatandaşlarımızdan çocuklarını okula göndermemelerini, acil durumlar dışında hastanelere gitmeyerek, zorunlu olmadıkça kamu kurumlarından hizmet talep etmeyerek bizlere anlayış göstermelerini bekliyoruz'' dedi. Eylemi ''yetkililerin tehditlerine'' rağmen yapacaklarını ifade eden Akyıldız, ''Valiliklerin gönderdiği tehdit yazılarını da böyle yırtacağız'' diyerek, bazı valiliklerce ''eylemin yasal olmadığı'' yönünde yazılan yazıları yırttı. Her hizmet kolunda vatandaşların acil ihtiyaçların karşılanması yönünde tedbirler alındığını vurgulayan Akyıldız, ''Sonuçlarına katlanamayacağımız hiçbir işe girmeyiz. Bedeli ne olursa olsun bu eylemi yapacağız. Ama kamu çalışanlarını hiçe sayan iktidar da bunun bedelini ödeyecektir'' diye konuştu. Bircan Akyıldız, bugüne kadar benzer eylemlere katılan memurlara ceza verilip verilmediği yönündeki soruya karşılık, ''Bugüne kadar yapılmış benzer eylemlere katılıp kesinleşmiş ceza alan memur yok. Verilen tazminat cezaları da faiziyle iade edildi'' dedi. Türkiye Kamu-Sen, bugüne kadar kamu çalışanlarının seslerini duymayan Başbakan Erdoğan'a ''duman, posta güvercini ve mektupla'' haber gönderdi. İllerde de eş zamanlı yapılan eylemle kamu çalışanları sesini duyuramadığı başbakana seslerini duyurmak için farklı yöntemlerle seslerini duyurmaya çalıştılar. Ankara daki eylemde ise Türkiye Kamu-sen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda kam çalışanı Kızılay PTT önünde toplanarak önce en ilkel haberleşme aracı olan dumanla haber gönderdi. Ardından kamu çalışanlarının taleplerinin yazılı olduğu mektubu güvercinin ayağına bağlayarak Başbakanlığa uçurdular. En son haberleşme yöntemi ise mektup oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, burada yaptığı açıklamada gönderdikleri mektubu okudu. Hükümetin ''tek taraflı ve yanlış politikalar uyguladığını'' bu nedenle başta memurlar olmak üzere bütün toplum kesimlerinin zor durumda bulunduğunu ve hayatını idame ettiremez halde olduğu görüşüne yer verilen mektupta, ''toplu görüşmelerde alınan kararların uygulanması, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve memurların talepleri dikkate alınmadan alınan kararların bir an önce son bulması'' istendi. Mektupta, dört kişilik ailenin bir aylık gıda giderinin 608 TL olduğu ifade edilerek, çalışanların ve emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde sendikaların tespit ettiği rakamların dikkate alınması talebine yer verildi. Açıklamanın ardından kamu çalışanları imzaladıkları mektupları, Başbakan Erdoğan'a göndermek üzere postaya verdiler. Başbakana mektup yağdırılıyor Türkiye Kamu-Sen, toplu görüşmelerde verilen sözlerin yerine getirilmemesi, kamu çalışanlarına utandıran zam verilmesi, 2004 yılında söz verilmesine rağmen yerine getirilmeyen grev ve toplu sözleşme hakkının artık görüşmelerle alınamayacağının anlaşılması üzerine eylemlilik sürecini başlatmıştı. Tüm Türkiye genelinde Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcilikleri Başbakana binlerce mektup gönderdi. İstanbul İl Temsilciliği gönderdikleri mektupların yanında Sadaka değil toplu sözleşme yazan tenekeleri çalarak seslerini Başbakana duyurmaya çalıştılar. İllerde postaneleri dolduran kamu çalışanları Başbakana gönderdikleri mektupla sıkıntılarını anlattılar.

6 7 Vatandaşı bilgilendirdik Hükümet, kamu çalışanlarına eylemden başka seçenek bırakmadı ki... TÜRKİYE KAMU-SEN Büyük bir sevdanın adı... Yayın Türü: Yaygın Süreli * ÜCRETSİZDİR * Yıl: 6 Sayı: 68 Türkiye Kamu-Sen adına sahibi Bircan AKYILDIZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü H. Hüseyin Yılmaz YÖNETİM KURULU: Genel Başkan: Bircan AKYILDIZ - Genel Sekreter İsmail KONCUK - Genel Mali Sekreter Önder KAHVECİ - Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin YOKUŞ - Genel Eğitim Sekreteri H. Zeki SERGİ - Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati ALSANCAK - Genel Mevzuat Sekreteri İsmail KARADAVUT - Genel Basın Sekreteri H. Hüseyin YILMAZ - Genel Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet DEMİRCİ - Genel Sosyal İşler Sekreteri İlhan KOYUNCU Hukuk Danışmanı: Avukat İlhan Kara Editör: Hüsamettin Kurt Yıllarca derdimizi anlatmaya, makul taleplerimizi hükümete iletmeye çalıştık ama bizlere hep kulak tıkadılar. 25 Kasım da yapılacak Uyarı Eylemi öncesinde Türkiye Kamu-Sen vatandaşlarımızı bilgilendirmek için sokağa çıktı. Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci nin yaptığı açıklamadan sonra hazırlanan bildiriler vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların 25 Kasım günü mağdur olmaları için kamudan hizmet talep etmemelerinin önemine dikkat çekildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, yaptığı açıklamada eylemin son çare olarak yapıldığını belirterek Siyasi irade tarafından her fırsatta hizmet üretmemekle, yan gelip yatmakla suçlanan kamu çalışanı hak ettiği değeri görmemektedir dedi. Ahmet Demirci şöyle konuştu: Ekonomi büyürken Ne katkınız var ki! diyerek kamu çalışanlarını görmezden gelenler, ekonomik krizin faturasını sırtımıza yüklemektedirler. Yıllarca derdimizi anlatmaya, makul taleplerimizi hükümete iletmeye çalıştık ama bizlere hep kulak tıkadılar. Söz verdiler; sözlerinde durmadılar. İmza attılar; gereğini yapmadılar. Son çare olarak, 25 Kasım 2009 Çarşamba günü hizmet üretmeyerek, toplum hayatında ne denli önemli görevler yürüttüğümüzü iktidara göstermeye karar verdik. Eylemimiz asla devletimize ve bizlerden hizmet alan vatandaşlarımıza karşı değildir. Aksine eylemimiz, toplumun tüm dar ve sabit gelirli kesimlerini sesi olmak içindir. Yıllardır Türk memurunu yok sayan, Emekli, esnaf çiftçi ve dar ve sabit gelirli tüm toplum kesimlerini hor gören, sorunlarımıza çare üretmeyen, önümüzü tıkayan ve bizlere başka çıkar yol bırakmayanlara karşı demokratik hakkımızı kullanıyoruz. ICEM den Uyarı eylemimize destek 20 milyonu aşkın çalışanı temsil ediyor ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda yaptığımız uyarı grevini desteklediklerini belirten mesaj gönderdi. Sözkonusu mesajda kamu çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarının varolduğunu belirterek eylemin başarılı olması dilekleri yeralıyor. Hazırlık: YZE Medya Prodüksiyon & Reklam - Yusuf Ziya ERARSLAN Ali Suavi Sk. No: 23/21-22 Demirtepe/Ankara ( ) Baskı: Özkan Matbaacılık Güleryüz Sitesi 30. Cd. 538 Sk. No: 60 İvedik-Ankara ( ) Yönetim Yeri: Dr. Mediha Eldem Sok. No: 85 Kocetepe / Ankara Tel: (0312) (6 hat) Faks: (0312) Baskı tarihi: 17 Aralık 2009 Bu gazete Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder. Türk Enerji-Sen ve Türk Tarım Orman-Sen in üye olduğu Uluslararası Kimya Enerji Maden Çevre ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu a (ICEM), 132 ülkeden 967 sendikayı bünyesinde bulunduruyor ve 20 milyonu aşkın çalışanı temsil ediyor.

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:36/20 06420 YENİŞEHİR/ANKARA. TEL - FAX : 433 46 06-434 39 84-431 73 05 web sayfası: http:/www.yapiyolsen.org

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI ARABULUCULUK GENEL GÖRÜNÜMÜ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi

Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Dr. Mustafa KURUCA Isparta da Sosyal Güvenlik Reformunun Yansımaları ve Sosyal Güvenlikte Teşvik Uygulamaları konulu konferans verdi Isparta Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce düzenlenen Sosyal Güvenlik Reformunun

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir.

KURULUŞ: Madde 2. Ankara Barosu Avukat Hakları Merkezi, Ankara Barosu Yönetim Kurulu kararı ile kurulur ve üyeleri atama yolu ile belirlenir. ANKARA BAROSU AVUKAT HAKLARI MERKEZİ YÖNERGESİ (2012) AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı Avukat Hakları Merkezi'nin kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006

TC. YÜKSEK ÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Bilkent/ANKARA. 26 Temmuz 2006 TTB Merkez Konseyi YÖK Başkanı sayın Erdoğan Teziç ile 26 temmuz çarşamba günü görüştü. Görüşmede TTB Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi 2006 Raporu sunuldu. Yeni tıp fakülteleri açılması, öğrenci sayıları,

Detaylı

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572

D A N I Ş T A Y ONUNCU DAİRE Esas No : 2011/10572 D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/10572 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen: Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Vekili ;Av. Nurten Çağlar Yakış Selanik Cad. No:19/1 - Kızılay/ANKARA Davalı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç İŞÇİ ÜCRETLERİNDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KURULUN TEŞEKKÜLÜ VE CALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (05.03.2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA DANIŞTAY BAŞKANLIĞI NA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Duruşma Taleplidir. DAVACI : Türkiye Barolar Birliği adına Başkan Prof. Dr. Metin FEYZİOĞLU Oğuzlar Mahallesi Barış Manço Caddesi Avukat Özdemir

Detaylı

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010

20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 T.C. BAŞBAKANLIK AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Siyasi İşler Başkanlığı 20. RİG TOPLANTISI Basın Bildirisi Konya, 9 Nisan 2010 - Reform İzleme Grubu nun (RİG) 20. Toplantısı, Devlet Bakanı ve Başmüzakerecimiz

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB

TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB TMMOB Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği 41. DÖNEMDE RESİMLERLE TMMOB 2010-2012 ISBN 978-605-01-0372-4 Baskı Mattek Basın Yayın Tanıtım Tic. San. Ltd. Şti Adakale Sokak 32/27 Kızılay/ANKARA Tel: (312)

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10.

Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli. 10.30-11.15 İnsan Kaynakları Yönetimi. 09.15-09.30 Açılış 09.30 10. T.C. TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ Belediye Akademisi İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Katılımcılar Nüfusu 25bin ve Üstü Belediyelerin İlgili Personeli Konu İnsan Kaynakları Yönetimi Tarih

Detaylı

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık.

Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisi bulundurulmasını sağladık. E RSİT E ÜNİV 1 12 Eylül 2010 tarihinde halkın onayına sunulan anayasa değişikliği referandum paketine toplu sözleşme hakkının eklenmesini ve pakete verdiğimiz destekle, iş güvencesine dokundurtmadan kamu

Detaylı

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR!

ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! ANTİDEMOKRATİK UYGULAMALAR BİRER BİRER YARGIDAN DÖNÜYOR! Siyasi iktidar, uzunca bir süredir baskıcı, otoriter ve antidemokratik politika ve uygulamalarına itiraz eden, sesini yükselten kesimlere karşı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI

ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYE MECLİSİNİN 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI 05.03.2014 TARİH VE 105 SAYILI KARARI Gündemin 2. Maddesi Karar No. 105 Özü: İsim Verme Komisyonu raporu doğrultusunda Şirinyalı Mahallesi eski Lara Caddesi-İsmet Gökşen Caddesi kesişimindeki parka Gezi

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

A. Yasa Hükmünün Anlamı

A. Yasa Hükmünün Anlamı A. Yasa Hükmünün Anlamı 209 sayılı Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun un 11.10.2011 günlü, 663 sayılı Kanun Hükmünde

Detaylı

KPSS 2007 GK (50) DENEME 3 / 52. SORU 50. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devleti ilkesinin gereklerinden biri değildir? A) Yasal idare B) Devlet faaliyetlerinin belirliliği C) İdarenin mali sorumluluğu

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KÖKSAL VE DURDU TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 27080/08 ve 40982/08) KARAR STRAZBURG 15 Haziran

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAAŞ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde

Detaylı

sağladık. 4. Rotasyon bahanesiyle görev yeri değiştirilen okul müdürlerinin geri dönmelerini sağladık.

sağladık. 4. Rotasyon bahanesiyle görev yeri değiştirilen okul müdürlerinin geri dönmelerini sağladık. 1. Yolluklar konusunda yürüttüğümüz hukuk mücadelemizden olumlu netice alarak bu sayede yolluklar ödenmesini 2. Zorunlu branşı değiştirilen öğretmenlerle ilgili mağduriyetler önlendi. 3. Banka promosyonlarının

Detaylı

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayın Üyemiz, İKLİMLENDİRME SANAYİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI SİRKÜLER (İ/2015 ) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı ile

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2010 T.C. Resmi Gazete Yayın Tarihi 24 Aralık 2009 PERŞEMBE Sayı : 27442 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat

Detaylı

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren

alt işveren işçilerinin ücret ve sosyal haklarında, toplu iş sözleşmesine bağlı olarak meydana gelecek artış sebebiyle her bir işçiye alt işveren PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARINDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN FİYAT FARKININ ÖDENMESİNE DAİR YÖNETMELİK 22 OCAK 2015 PERŞEMBE R.G SAYI: 29244 Taşeron firmalar aracılığı ile çalışan

Detaylı

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi

Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Kanun No: 4620 Kabul Tarihi : 31/1/2001

Detaylı

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI

23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 23- TÜKETİCİNİN VE TÜKETİCİ SAĞLIĞININ KORUNMASI 8 Mart 2001 tarihli Katılım Ortaklığı Belgesinin yayımlanmasından bu yana Avrupa Birliğinin Tüketicinin Korunması kapsamındaki mevzuatına uyum çerçevesinde

Detaylı

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER

2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER 2015 YILI 25. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİNDE ADAY OLMAK İSTEYEN KAMU GÖREVLİLERİYLE İLGİLİ REHBER A- İLGİLİ MEVZUAT Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 76. maddesinin son fıkrasında; hâkimler ve savcılar,

Detaylı

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Ocak - Şubat 2013 22. Çalışma Dönemi II. Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi Açılış konuşmasının devamında Şube Yönetim Kurulu Sekreterimiz Alişan Çalcalı tarafından Şube etkinlikleri ve çalışmalarına

Detaylı

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.

DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12. DİŞ HEKİMLERİ İSYAN BAYRAĞINI ÇEKTİ http://www.zamanindahaber.com/saglik/dis-hekimleri-isyan-bayragini-cekti-h50455.html 23.12.2014 Dişhekimleri, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan randevu bekliyor

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU

MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU 6219 MİLLİ GÜVENLİK KURULU VE MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ KANUNU Kanun Numarası : 2945 Kabul Tarihi : 9/11/1983 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/11/1983 Sayı : 18218 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği

Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyenler : 1- Ankara Gümrük Müşavirleri Derneği 2- Mersin Gümrük Müşavirleri Derneği 3- Bursa Gümrük Müşavirleri Derneği 4- İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği 5-

Detaylı

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ

MEMUR-SEN KONFEDERASYONU SAĞLIK-SEN AKDENİZ GAZETESİ SAYI : KONU : Gazete İlanı../.. 2014 AKDENİZ GAZETESİ Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikamızın () Osmaniye şubesi 3 Olağan Şube Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlandığı takdirde 28/09/2014tarihinde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80

İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/21222 Karar No. 2014/6804 Tarihi: 25.03.2014 İlgili Kanun / Madde 506 S.SSK. /80 SİGORTA PRİMLERİNDEN ÜST DÜZEY YÖNETİCİNİN SORUMLULUĞU İFLASIN AÇILMASINDAN

Detaylı

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı: 27/2013 İYİ İDARE YASASI. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 11 Kasım 2013 tarihli Onbirinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan İyi İdare Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin (1) inci fıkrası gereğince Kuzey

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 19.03.2013 Sayısı : 1 C 12.12 Türk işçileri, diğer işçilere oranla ikamet belgeleri için belirgin oranda daha yüksek bir harç ödemek zorunda

Detaylı

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR

İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR İKİNCİ DAİRE KABUL EDĠLEBĠLĠRLĠK HAKKINDA KARAR Başvuru no. 40851/08 Ġlhan FIRAT / Türkiye T.C. Adalet Bakanlığı, 2013. Bu gayri resmi çeviri, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel

Detaylı

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 6645 SAYILI SON TORBA KANUN İLE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ALANINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER Bekir AKTÜRK* 52 1. GİRİŞ Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7 Haziran 2015 Pazar günü yapılacak olan 25 inci dönem milletvekili

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ 2013-2014 ADLİ YILINDA TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ NİN AVUKATLARA YÖNELİK ÇALIŞMALARINDAN BAZI BAŞLIKLAR Eylül 2014 ANKARA Hastalıkta, Yaşlılıkta, Cezaevinde, Cenazede Her Yerde Avukatın

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ

https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ https://www.turkiye.gov.tr E-SENDİKA HAKKINDA MERAK ETTİKLERİNİZ Soru: İşçi sendikasına üye olmanın şartları nelerdir? Cevap: a.15 yaşını doldurmuş olmak b. 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde; bir iş sözleşmesine

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı. Resmi Gazete Tarihi: 09/11/2001. Resmi Gazete Sayısı: 24578. BİRİNCİ BÖLÜM : Amaç, Kapsam ve Dayanak Sendika Üye Sayıları ve Her Hizmet Kolunda Yetkili Kamu Görevlileri Sendikaları ve Bunların Bağlı Bulundukları Konfederasyonların Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal

Detaylı

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI BİRLEŞİK METAL İŞ SENDİKASI GENEL BAŞKANI ADNAN SERDAROĞLU NUN 2011 MESS GREVLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI 16 ŞUBAT 2011 CVK OTEL- İSTANBUL Tarihi günler yaşıyoruz. 10 Şubat-15 Şubat tarihleri arasında

Detaylı

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013

AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 01.01.2013-31.12.2013 ANKARA BAROSU AVUKAT - İŞ SAHİBİ ARASINDAKİ EN AZ ÜCRET ÇİZELGESİ 0.0.0 -..0 0 Ankara Barosu Yönetim Kurulu nun..0 gün ve / sayılı kararı ile kabul edilerek, meslektaşlarımıza tavsiye niteliğinde duyurulmasına

Detaylı

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU.

Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. Özelde Çalışan Hekimlere Acil Duyuru İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ YARGI TARAFINDAN HUKUKA AYKIRI BULUNAN ÇALIŞMA YASAKLARINI BİR KEZ DAHA DOLAŞIMA SOKTU. İstanbul Tabip Odasına iletilen başvurulardan geçtiğimiz

Detaylı

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur.

Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015. Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Sayı : 2015 / 5 Konu: Bilgilendirme 06 Ocak 2015 Değerli Üyemiz, Ertürk Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti. tarafından yayınlanan 1 nolu sirküler ilişikte sunulmuştur. Bilgilerinizi rica eder, çalışmalarınızda

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı

Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası Çeşitli Etkinlik ve Ziyaretlerle Kutlandı Sosyal Güvenlik Haftası 11-15 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinlik ve ziyaretlerle kutlandı. Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) Başkanı Yadigar

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge

GENELGE. 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemenin Uygulanmasına İlişkin Genelge Sayı Konu T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü : B.07.0.BMK.0.15-115456-6 : Ek ödeme 22/10/2008*16352 GENELGE 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak

Detaylı

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19

T.C. YARGITAY CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI Basın Bürosu Sayı: 19 09/04/2010 BASIN BİLDİRİSİ Anayasa değişikliğinin Cumhuriyetin ve demokrasinin geleceği yönüyle neler getireceği neler götüreceği dikkatlice ve hassas bir şekilde toplumsal uzlaşmayla değerlendirilmelidir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176

İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/16110 Karar No. 2014/94 Tarihi: 13.01.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/3 İlgili Kanun / Madde 6100 S.HMK. /176 ISLAHIN BİR HAFTALIK KESİN SÜREDE

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 )

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20

Detaylı

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU ÖZEL YARIŞMA TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı; Dans sporları yarışmalarının, Türkiye Dans Sporları Federasyonu

Detaylı

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir.

MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. Öğretmenlerin aynı eğitim kurumunda azami çalışma süresi MADDE 48 (1) Öğretmenler, aynı eğitim kurumunda adaylık dâhil toplamda en fazla 8 yıl görev yapabilir. (2) Aynı eğitim kurumunda yer değiştirme

Detaylı