Kazanacağız İNSANCA YAŞAM İÇİN MEYDANLARA ÇIKTIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazanacağız İNSANCA YAŞAM İÇİN MEYDANLARA ÇIKTIK"

Transkript

1 TÜRKİYE Büyük bir sevdanın adı... KAMU-SEN AYLIK YAYIN ORGANI * ÜCRETSİZDİR YIL: 6 SAYI: 68 ARALIK 2009 Tehditle sindiremezler Kamu çalışanı, kendi iradesiyle sendikal hakları için verdiği mücadelesinde baskıya, tehdide, sindirme politikasına asla boyun eğmeyecek. 23 de Haklıyız, kararlıyız Mutlaka Kamu çalışanı 25 Kasım da kararlılığını gösterdi Kazanacağız! Kamu çalışanı, ülkenin kaynakları azınlık bir gruba peşkeş çekilirken, krizin faturasının kendi sırtına yüklenmesine, kendini yok sayanlara, açlığa mahkum edenlere dur demek için demokratik tepkisini ortaya koydu. Yanlış politikalara, haksızlıklara ve eşitsizliklere geçit vermeyeceğini bir kez daha gösterdi. Teşekkür ediyoruz Türkiye Kamu-Sen olarak sesimizi duyurmak için yaptığımız iş bırakma eylemine destek veren kamu çalışanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İNSANCA YAŞAM İÇİN MEYDANLARA ÇIKTIK Türk memuru 25 Kasım da insanca bir yaşam için, toplu sözleşme ve grev hakkı için, tüm milletimizin geleceği için üretimden gelen gücünü kullanarak bir gün iş bıraktı. Bütün siyasi baskılara tehditlere rağmen kamu çalışanı hakkını istedi. Kararlılıkla, azimle, kimseye zarar vermeden, Türk memuruna yaraşır bir şekilde gücünü gösterdi. Demokratik tepkisini ortaya koydu. Bu eylemle sesini duyuramayan çoğunluğun çığlığı olmaya çalıştık, kamu çalışanlarının sesini duymak istemeyenlere sesimizi duyurduk. Kamuda üretilen hizmetin ne olduğunu gösterdik. Yan gelip yatıyorlar diyenlere cevabımızı verdik. Gücümüzü gösterdik. SENDİKAL HAKLARDAN GERİ DÖNÜŞ YOK Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türk memurunun toplu sözleşme ve grev hakkına giden yolda en büyük adımı attığını, sendikacılığa bir mihenk taşı daha eklediğini söyledi. Akyıldız, kamu çalışanlarının hakları için mücadele verdiklerini belirterek, bu hakların ''mutlaka'' elde edileceğini söyledi. Netice alıncaya kadar mücadeleye devam edileceğini belirten Akyıldız, siyasetçilerin bu mesajı iyi anlaması gerektiğini söyledi. 22 de Ne değişti de iş bırakma eylemine karşı oldunuz? Tarih: 01 Aralık 2000 YIL 2000 Konu: İş bırakma eylemi Katılımcılar: Emek Platformunu oluşturan sendikal kurumlar Yer: Kızılay Meydanı Konuşan: Emek Platformu dönem sözcüsü Memur-Sen Genel Başkanı Fatih Uğurlu: Emek Platformu'nun sesine gereken cevap verilmediği takdirde eylemlerimizi her zaman kararlılıkla sürdüreceğiz YIL 2009 Tarih: 25 Kasım 2009 Konu: İş bırakma eylemi Katılımcılar: Kamu çalışanını temsil eden sendikal kurumlar ve sivil toplum kuruluşları Açıklama: Memur-Sen, bir günlük eylemler yerine, sorunların çözümüne yönelik mücadelesini, sonuç alıncaya kadar sürdürecektir. 8 de Aramıza sokulan nifak; Sarı Öküz ün hikayesi 23 de

2 2 Eyleme katılan memura ceza verilemez Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu ve bağlı sendikaların Yönetim Kurulları tarafından, sendikal haklar çerçevesinde üyelerin mesleki, sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili 25 Kasım da tüm şube ve temsilciliklerin katılımıyla 1 günlük ''iş bırakma'' eylemi yapılması kararı alınmıştı.. Ülkemizin imzaladığı uluslar arası sözleşmeler ve Anayasamızın 90. maddesi kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı tanımaktadır. Ülkemizdeki mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de verdiği kararlarda memurun toplu sözleşme ve grev hakkı vardır demiş; Örnek savunma metni Danıştay 12. Dairesi, memurların grev yapmaları nedeniyle herhangi bir hukuki işleme tabi tutulamayacağını karara bağlamıştır. Danıştay, grev yapan kamu görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılamayacağına hükmetmiştir. Danıştay 12. Dairesi, 9 Şubat 2009 tarih, 2004/4643 Esas, 2005/313 No.lu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 21 Nisan 2009 tarihli kararları ile memurların grev yapmaları nedeniyle herhangi bir hukuki işleme tabi tutulamayacağını karara bağlamıştır. Danıştay 1. Dairesi nin 17 Kasım 2005 tarih, 2005/1067 Esas, 2006/1363 No.lu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin 21 Kasım 2006 tarihli kararları ise memurların toplu sözleşme hakkının olduğu yönündedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı ve üniversitelerimizin seçkin hukuk ve ekonomi profesörlerinden oluşan Uzlaştırma Kurulu 2009 yılında verdiği kararda Uzlaştırma Kurulumuzca kamu görevlileri üst kuruluşlarına memurlar adına toplu görüşme yerineuluslar arası hukuktaki gelişmelere de uygun olarak- toplu sözleşme hakkının tanınmasını ve anlaşmazlık konularının zorunlu tahkim yoluyla Kurul tarafından bağlayıcı şekilde çözülmesi ni öngörmüştür. Bu sebeple Türkiye Kamu-Sen e bağlı sendikalara üye kamu çalışanlarına eyleme katılmalarından dolayı herhangi bir cezai işlem yapılmaz. Sendikal faaliyetlere katılmak Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Eyleme katılmalarından dolayı disiplin soruşturması geçiren veya geçirecek olan üyelerimiz savunmalarında sendikal faaliyetlere katılmanın kanunen güvence altına alındığını ve sendikal faaliyetlerin kısıtlanamayacağını belirtmeleri üyesi oldukları sendikaların eylem kararını ilgi tutarak savunma vermeleri gerekmektedir. Ayrıca sendikanın aldığı karara uyarak 25 Kasım günü İş bırakma eylemine katılan memura soruşturma açmanın ve ceza vermenin TCK. 118/1 ve 2 maddesi gereği suç unsuru oluşturmaktadır. Örnek savunma metni. NE SAVUNMA VEREN : ADRES : TEBLİĞ TARİHİ : KONU : nün..sayılı ve.. Tarihli savunma istem yazısına süresi içerisinde savunmalarımın sunulmasından ibarettir. KONUYA İLİŞKİN SAVUNMALARIM 25 Kasım 2009 tarihinde izinsiz olarak kurumdaki görevime gelmediğim gerekçesi ile savunmam istenmektedir. Üyesi bulunduğum. in ve üst kuruluş niteliğindeki Türkiye Kamu-Sen in almış olduğu karar neticesinde; kamu görevlisi sıfatıyla içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları, 2010 yılı maaşının çok düşük olarak belirlenmesini kamuoyuna anlatmak, konuya dikkat çekmek üzere, mesleki sosyal ve ekonomik haklarımız adına iş bırakma eylemine katıldım. Çeşitli mahkeme kararlarında ve uluslarası yüksek mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda savunma istem yazısına konu olan eylemler demokratik bir tepki olarak ifade edilmiş bu tür fiillere disiplin cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır; I-Diyarbakır İdare Mahkemesinin günlü, E:2001/771, K:2001/1313 sayılı kararında yer alan; 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesinde sayılan eylemin cezalandırılmasındaki amacın, memurun görevini nedensiz ve keyfi olarak aksatma gibi kurum düzenini bozucu davranışların önlenmesi olduğu, ülkemizde memurların içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntıların bir ölçüde kamuoyuna duyurulması ve desteğin sağlanması amacıyla sendikalarının kararı doğrultusunda etkinlik göstermelerinin doğal ve hoşgörü ile karşılanması gerekeceği, olayda davacının bu eyleminin, göreve gelmeme yolunda kasıtlı bir davranış olarak değerlendirilemeyeceği, özürden ve toplum psikolojisinden kaynaklanan davranışının disiplin suçu kabul edilerek tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, davaya konu disiplin cezası nedeniyle oluşan davacının parasal kayıplarının da idarece karşılanması gerektiğinin doğal ve hukuken zorunlu olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle parasal kayıplarının davalı idare tarafından, dava tarihinden itibaren ( ) hesaplanacak yasal faiziyle davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Gerekçesi, Danıştay 12. Dairesinin 2002/3743E-2005/861K ve sayılı kararı ile; onanarak kamu görevlilerinin bu tür fiillerinin cezalandırılmayacağı karar altına alınmıştır. Yine; Danıştay 12. Dairesinin E.2001/3307, K.2001/4415 sayılı karanın gerekçesinde; "Olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntının kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla tarihinde bir gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, davacının sendikal faaliyet kapsamında bir gün süreyle göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, dolayısıyla 657 sayılı yasanın 125/C-b maddesinde öngörülen "özürsüz " olarak bir gün göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediği görülmüştür. "açıklamasına yer verilmiştir. Danıştay 12. Dairesinin E.2005/5767, K.2008/225 sayılı kararının gerekçesinde ise; "Olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan, üretimden gelen güçlerini kullanma çağırışına uyarak tarihinde göreve gelmediği anlaşılmış olup, davacının sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, dolayısıyla 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesi anlamında özürsüz olarak göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediği görülmüştür. Bu durumda, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. İfadesi aynen yer almaktadır. II-Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasına, günü kabul edilip günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasayla eklenen son cümlesinde; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri" esas alınacaktır. Hükmü yer almaktadır. Ülkemizin de imza altına aldığı 87 Nolu ILO Sözleşmesi'nin 3/1 maddesi uyarınca "Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, tüzük ve yönetmeliklerim düzenlemek temsilcilerim serbestçe seçmek yönetim ve etkinlerim düzenlemek ve iş programlarım belirlemek hakkına sahiptir". 151 sayılı İLO Sözleşmesi'nin 3.maddesinde "Bu sözleşmenin uygulanması bakımından kamu görevlileri örgütü deyimi oluşumu ne olursa olsun amacı kamu görevlilerin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek olan herhangi bir örgüt anlamına gelir" hükmüne yer verilerek kamu çalışanların çıkarlarını savunmak amacıyla etkinliklerde bulunabilecekleri açıkça kabul edilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında, "Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdır" hükmüne yer verilmiş, bu hakkın kullanılmasının kamu makamlarınca engellenmeyeceği belirtilmiştir. 87 sayılı Sözleşmenin 8/2 maddesinde de, ""Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek nitelikte olamaz veya zarar verecek şekilde uygulanamaz" hükmüne yer verilerek kamu çalışanlarının örgütünün kendi amaçları doğrultusunda düzenlemiş olduğu etkinlere katılması nedeniyle cezalandırılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de (AİHM), sendikal eylem ve etkinlikler nedeniyle verilen cezaları, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ne aykırı bulan bir çok kararı bulunmaktadır. 12 Kasım 2008 günü karara bağlanan başvuruda (Demir ve Baykara Türkiye) Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi; Öncelikle, kamu görevlilerinin toplu pazarlık yapabilme hakları, hem evrensel hem de bölgesel uluslararası hukuk belgelerinde tanınmıştır. Ayrıca Avrupa 'daki uygulamalar incelendiğinde bu hakkin üye Devletlerin çoğunda tanınmış olduğu görülecektir. Bu gerekçelere Dayalı Olarak AİHM Oybirliğiyle, 1. Hükümet'in ön itirazlarım davanın esasına bağlayarak, bunların reddine, 2. Kamu görevlisi olarak başvuranların, sendika kurma haklarına müdahale edilmesinden ötürü Sözleşme'nin 11. maddesinin ihlal edildiğine, 3.. sendikasının işveren makamla yaptığı toplu pazarlığı takiben imzalanan toplu sözleşmenin geriye işleyecek şekilde iptalinden ötürü Sözleşme 'nin 11. maddesinin ihlal edildiğine,..." karar vermiştir. 17 Temmuz 2007 günü karara bağlanan başvuruda (Satılmış ve Diğerleri - Türkiye) Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi şu kararı vermiştir. Bu durumda AİHS'nîn 11. maddesinin hangi koşullarda grev hakkı tanıdığı ve bu madde çerçevesinde bu hakkın tanımının ne olacağı hususlarına değinmeden, AİHM, başvuranların işlerini üç saat süreyle yavaşlatmalarının, sendikal hakların kullanımı bağlamında toplu eylem olarak değerlendirilebileceğine kanaat getirmektedir. Başvuranlara sivil sorumluluk bu eylem nedeniyle verilmiş olup, AİHM, alınan tedbirin dernek kurma özgürlüklerine müdahale oluşturduğunu tespit etmektedir. AİHS'nin 11, maddesinde yer alan "çıkarlarını korumak için" ifadeleri gereksiz ifadeler değildir ve AİHS, sendikanın yapacağı toplu eylem yoluyla, sendika üyelerinin mesleki çıkarlarını savunma özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Sendika üyeleri tarafından gerçekleştirilecek olan bu eyleme Sözleşmeci Devletler tarafından izin verilmeli, eylemin gelişimi ve devamı sağlanmalıdır. O halde sendikanın, üyelerinin meslekî çıkarlarının korunması amacıyla müdahale etmesi yasal olmalı ve üyeler, çıkarlarının korunması yolunda sendikalarının seslerini duyurması hakkına sahiptirler Grev yapma hakkı ile ilgili olarak AİHM, her ne kadar 11, maddede bu hak açık bir şekilde ifade edilmemişse de bu hakkın tanınması, hiç kuşkusuz en önemli sendikal haklardan bir tanesini teşkil etmektedir. Bu hakkın yanı sıra sendika özgürlüğü ile ilgili pek çok hak da mevcuttur. Üstelik Sözleşmeci Devletlerin sendikal özgürlüğü sağlamak amacıyla izleyebilecekleri pek çok yol bulunmakladır. Sonuç olarak; Sendikamın bağlı bulunduğu Türkiye Kamu-Sen in mesleki sosyal ve ekonomik haklarımızın korunmasına yönelik almış olduğu kararı benimseyerek, sendikalı üyesi bir kamu çalışanı olarak, 2010 yılı düşük maaş artışına ve kamu çalışanlarının diğer sorunlarına dikkati çekmek, bu yönde dilek ve isteklerimizi kamuoyuna duyurmak amacıyla demokratik tepkimi dile getirdim. Yukarıda kısaca özetlenen ve hukuka uygunluk ifade eden açıklamalarda, göz önüne alınarak hakkımda herhangi bir disiplin cezası verilmemesi hususunda gereğini arz ederim./ / İfade.sahibi:

3 3 TÜRKİYE KAMU-SEN İstanbulda davullu zurnalı yürüyüş Vursun davullar, duysun sağırlar Hükümete sesimizi duyurmak için tüm yolları denedik ama ne sesimizi duyan oldu, ne de derdimize deva bulundu. Türkiye Kamu-Sen 25 kasım uyarı grevi öncesinde İstanbul da davullu yürüyüş yaparak sesini duyurmaya çalıştı ve büyük eyleme dikkat çekti. Türkiye Kamu-Sen, 25 Kasımda ülke genelinde gerçekleştirilecek uyarı eylemine çağrı amacıyla İstanbul İl Temsilciliğinin organizasyonuyla Beyoğlu'nda yürüyüş yaptı. Kamu çalışanları Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Bağlı Sendikaların Genel Başkanlarının da katılımı ile Taksim Meydanı'nda toplanarak davullar eşliğinde sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdüler. Burada basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, 7 yıllık toplu görüşme sürecinde iki kere mutabakata varıldığını bunda da mutabakata varılan konuların büyük bir kısmının hayata geçirilmediğini belirterek gelinen noktada uyarı eylemi yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti. Genel Başkan Bircan Akyıldız uyarı eylemine giden süreci anlatırken şunları söyledi: Siyasal iktidarların verdiği sözleri tutmamak, attığı imzaların arkasında durmamak gibi huyları var. Kazanılmış hakları geriletmek, yeni haklar vermemek niyetindeler. Seçim meydanlarındaki vaatleri unutma ve unutturma eğilimleri var. Bizleri eylemlilik sürecine götüren neden de işte budur. Yasa, Anayasa ve uluslar arası sözleşmelerin gerekleri yerine getirilmedi; Sayın Başbakan ın 2004 yılında Size grev ve toplu sözleşme hakkı vereceğiz daha ne istiyorsunuz? sözü tutulmadı. AB ye uyum adı altında 8 uyum paketi çıkarıldı ancak çalışma hayatına yönelik hiçbir düzenleme yapılmadı. Toplu pazarlık masasında taleplerimizi dikkate almayan Hükümet, Uzlaştırma Kurulu kararlarını da kabul etmeme inadını sürdürdü. Yaşanan ekonomik krizin faturası yine dar ve sabit gelirlilere çıkartıldı.4- B, 4-C kapsamında istihdam artırılarak, bu çalışanlar bir çok haktan mahrum bırakıldı.esnaf kan ağlıyor, kepenk kapatıyor, işsizler ordusu çığ gibi katlanıyor, borçlar birkaç misli katlandı, kişi başına düşen borç tutarı 9 bin doların üzerine çıktı.ülke kaynakları ve öncelikleri güçlü, hatırlı ve yandaş çevrelere dağıtıldı.söz verdiler; sözlerinde durmadılar. İmza attılar; gereğini yapmadılar. Türk memurunun iyi niyetini istismar edenlerin bilmesi gereken şey, memurun sabrının sonsuz olmadığıdır. Şimdi artık haklı davamız için yola çıktık; demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasal haklarımızı istiyoruz. Daha fazla tahammülümüz yok; bıçak kemiğe dayandı.

4 4 TÜRKİYE KAMU-SEN 5 EYLEM SÜRECİNE 8 yıllık toplu görüşme sürecinde siyasi iradenin vurdummesi, mutabakata varılan ko- utanılacak maaş artışı haklar konusunda ayak direcinde kamu çalışanlarına duymazlığı, kamu çalışanlarını nularda bile adım atılmaması, önerilmesi Türkiye Kamu-Sen i dikkate almaması, sendikal 2009 yılı toplu görüşme süre- eylemlilik sürecine itti. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare Toplantımızı tarihlerinde Kızılcahamam da yaptık. Türkiye Kamu- Sen Genel Merkez yöneticileri, İl Temsilcileri, Türkiye Kamu-sen e bağlı sendikaların genel merkez ile şube yönetim kurullarından oluşan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısında kamu çalışanlarının sorunları, kurumlarda yaşanan sıkıntılar, çözüm yolları, hükümetin kamu çalışanlarını yok sayan tutumuna karşı atılacak adımlar ve yapılacak eylemler konusunda katılımcıların görüşleri alındı. Kızılcamamam da yapılan istişare toplantısı sonrasında Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda istişare toplantısında da dile getirilen konular ışığında eylemlilik kararı aldı. Eylemlilik süreci belirlenen takvim dahilinde uygulanacak Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız istişare kurulu toplantısı ile yaptıkları Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladığı basın toplantısında Bundan sonra siyasi iradenin ''anladığı dilden'' konuşmaya karar verdiklerini belirterek, kamu çalışanlarının haklarını alabilmesi için ''eylem süreci'' başlattıklarını söyledi. ''Bütün kamu kurumlarının önü artık eylem alanıdır'' diyen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, bunun sonuçlarını düşünmesi gerekenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi iktidar olduğunu ifade etti. Akyıldız, geçmiş yıllardaki mutabakat metinlerinin gereğinin yapılmadığını vurgulayarak, bu gerekçeyle Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Akyıldız, ''Yapılacak başka şey kalmadığından Türkiye Kamu-Sen eylemlilik sürecini başlatmıştır'' diye konuştu. İŞTE EYLEMLERİMİZ... Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı ile kamu çalışanlarının görüşlerini aldık Başbakan Erdoğan a suç duyurusu... İlk eylemi başbakan hakkında suç duyurusunda bulunarak yaptık Türkiye Kamu-Sen, altına attığı imzanın gereğini yerine getirmeyen siyasi iradenin Başbakanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasına göre, Bakanlar Kurulunun, toplu görüşmeler sonunda imzalanan mutabakat metinleriyle ilgili idari ve icrai düzenlemeleri gerçekleştirmesi ve kanun tasarılarını TBMM'ye 3 ay içinde sunması gerektiğine dikkat çekildi. Toplu görüşmeler sonunda geçen yıl 29 Ağustosta mutabakat metni imzalandığı anımsatılan dilekçede, ''Başbakan Erdoğan'ın, yürütme organının başı olarak, geçen yıl imzalanan mutabakat metninin gereğini yerine getirmediği ve yasa hükmünü uygulamaktan imtina ettiği'' belirtildi. Erdoğan'ın bu şekilde ''Göre vini kötüye kullandığı'' iddiasında bulunulan dilekçede, Başbakan Erdoğan hakkında kamu davası açılması istendi. NASIL GELİNDİ? 2009 yılı toplu görüşme süreci sonrasında yaptığı açıklamada toplu görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını belirten Simit ayran la oruç açtık Alınan eylemlilik süreci içerisinde ikinci eylem olarak, kamu çalışanlarına önerilen maaş artışını protesto etmek için, ramazan ayında Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak yapılan simit-ayran ile oruç açma oldu. Kamu çalışanları Güvenpark'da toplanarak, ''Memurun iftar sofrası: 1 simit, 1 ayran, 1 su'' yazılı pankart açtı. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi'nin dua okumasının ardından ezanın okunmasıyla, oruç ayransimit-su ile açıldı. Daha sonra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız yaptığı açıklamada, ''2010 yılı için maaşlara yapılması düşünülen artış, kamu görevlileri ve aileleri için günlük bir simit parası bile etmemektedir'' dedi Sağlıkta katkı payı protesto edildi Türkiye Kamu-Sen düzenlediği eylemle Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü önünde Sağlıkta Katkı Payı uygulamasını protesto etti. Düzenlenen eylemde Deli Dumrul Köprüsü mizanzen haline getirilerek sağlıkta katkı paylarının vatandaşı ne hale getirdiği sahnelendi bütçesi protesto edildi Türkiye Kamu-Sen TBMM önünde düzenlediği eylemle 2010 bütçesini protesto etti. Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı Sendikaların Genel Başkan ve Yöneticileri ve yüzlerce kamu çalışanının katılımı ile TBMM önünde hükümetin kamu çalışanını dar ve sabit gelirliyi açlığa sefalete mahkum eden bütçeyi alkışla, ıslıkla taşıdıkları pankartlarla protesto ettiler. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız yaptığı açıklamada, hükümetin 2010 yılı bütçesinde tercihini, eğitim, sağlık, yatırım ve personel harcamaları yerine söz konusu giderleri kısma yönünde kullandığını belirtti. KEY de yaşanan sıkıntıları protesto ettik Türkiye Kamu-sen Konut Edindirme Yardımı ödemelerinin bir an önce ödenerek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Hazine Müsteşarlığı önünde protesto eylemi yaptı. Hazine Müsteşarlığı önünde toplanan Türkiye Kamu-Sen üyeleri ve onlarca KEY mağduru pankartlarla Mısır gemi yumurta, KEY imizi unutma, KEY de ben yaptım olduya hayır yazılı pankartlar taşıyarak KEY hesaplarını ödemeyen hükümet aleyhinde sloganlar attılar. Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, burada yaptığı açıklamada, KEY hesaplarının tasfiyesinde hukukun çiğnendiğini belirterek haksızlıkların yapıldığını söyledi. Fahrettin Yokuş, Konut Edindirme Yardımının 1 Ocak 1987 tarihinde başladığını 31 Aralık 1995 tarihinde kesintilerin son bulduğunu belirterek kesintisiz para yatırılan bir hak sahibi için toplam 3 bin 786 TL ana para biriktiğini söyledi. Yokuş, 2006 yılında yapılan toplu görüşmeler sonucunda imzalanan tutanağa, KEY de biriken paraların tasfiye Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, bütün iyi niyetli çabalarına rağmen hükümetin bu iyi niyetli girişimleri edileceği ve hazırlanacak kanun tasarısının Türkiye Kamu-Sen in görüşlerinin alınarak yasalaşacağı hükmünü koydurttuğunu belirterek hükümet imza altına aldığı hükmü dahi yerine getirmediğini yapılan çalışmaların hiç birinde hak sahiplerinin temsilcilerinin görüşüne başvurulmadığını söyledi Yaklaşık 3 milyon insanın hala mağduriyetinin giderilmediğine dikkat çeken Yokuş, vatandaşların muhatap bulma konusunda sıkıntı yaşadığını ve çözümü mahkemelerde aramak zorunda bırakıldıklarını söyledi. Hükümeti KEY ödemelerine sahip çıkmaya ve sorunu bir an önce çözmeye çağıran Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, Hükümetin KEY hesapları ile ilgili bir birim oluşturarak yaşanan adaletsizlikleri gidermek zorunda olduğunu belirtti. Yokuş ayrıca eksik yapılan ödemelerin tamamlanmasını, ödeme yapılmayan hak sahiplerinin de sorunlarının çözülmesini istedi. 25 Kasımda yapılacak bir günlük iş bırakma eylemine destek isteyen Yokuş kamu çalışanlarının sorunlarına kulak tıkayan hükümete bu eylemle seslerini duyuracaklarını söyledi. Başbakana mektup Türkiye Kamu-Sen, sesimizi duymayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''duman, posta güvercini ve mektupla'' haber gönderdi. Kızılay Postanesi önünde toplanan Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez yöneticileri ve onlarca üye kamu çalışanı''başbakan Erdoğan'a taleplerini dumanla iletmek' için mangal yaktı. Daha sonra ayaklarına Erdogan'a hitaben yazılmış mektubun bağlandığı iki güvercini uçurdular. Ardından da kamu çalışanlarının sıkıntılarının yazılı olduğu mektuplar Başbakana gönderildi. karşılıksız bıraktığını söyledi. Akyıldız, siyasi iradenin memurlara başka seçenek bırakmadığını savundu. İstanbul da haklılığımızı haykırmak için yürüdük 25 Kasım da sesimizi sadece hükümet değil, tüm Türkiye ye duyurmak için istanbul da binlerce kamu çalışanının katılımı ile yürüyüş düzenlendi. Türkiye Kamu-Sen üyeleri, 25 Kasımda ülke genelinde gerçekleştirilecek uyarı eylemine çağrı amacıyla Beyoğlu'nda yürüyüş yaptı. Taksim Meydanı'nda toplanan kamu çalışanları, davullar eşliğinde sloganlar atarak, Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız yaptığı açıklamada, Hükümet kamu çalışanlarının taleplerini dikkate alana kadar eylemlerimiz artarak devam edecek dedi.

5 6 25 Kasım öncesi... Akyıldız: Vatandaştan anlayış bekliyoruz Başbakana posta güvercini ile mektup gönderdik! Kamu çalışanı, dar gelirlilerin feryadını duymayan, kulaklarını tıkayan Başbakana sesini duyurabilmek için her yolu denedi. Türkiye Kamu-Sen Erdoğan'a mektup gönderdi. İktidar bunun bedelini ödeyecektir Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız uyarı grevi öncesi düzenlediği basın toplantısında eylemle ilgili kamuoyunu aydınlatırken vatandaşlardan da eylem gününde kamudan hizmet beklemeyerek destek olmalarını istedi. Akyıldız, Yıllardır memursuz bir ülke özlemi ile yanıp tutuşanlar, memursuz Türkiye'yi görecekler. Yarın trenler çalışmayacak, otobüsler işlemeyecek, öğretmenler ders vermeyecek, uçaklar havalanmayacak, otoyol gişeleri hizmet vermeyecek, vergi toplanmayacak; kısacası kamuda hizmet üretilmeyecek diyerek vatandaşların kamu çalışanlarını anlayışla karşılamasını istedi. Hakkımızı alan kadar mücadelemiz devam edecek diyen Akyıldız, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için 25 Kasım da bütün seyahatlerini ertelemelerinin uygun olacağını söyledi. Vatandaşların tapu kayıt işlemlerini bayramdan sonra gerçekleştirmelerini, otobanlar ve paralı geçişler yerine devlet yollarını kullanmalarını tavsiye eden Akyıldız, ''Özellikle vatandaşlarımızdan çocuklarını okula göndermemelerini, acil durumlar dışında hastanelere gitmeyerek, zorunlu olmadıkça kamu kurumlarından hizmet talep etmeyerek bizlere anlayış göstermelerini bekliyoruz'' dedi. Eylemi ''yetkililerin tehditlerine'' rağmen yapacaklarını ifade eden Akyıldız, ''Valiliklerin gönderdiği tehdit yazılarını da böyle yırtacağız'' diyerek, bazı valiliklerce ''eylemin yasal olmadığı'' yönünde yazılan yazıları yırttı. Her hizmet kolunda vatandaşların acil ihtiyaçların karşılanması yönünde tedbirler alındığını vurgulayan Akyıldız, ''Sonuçlarına katlanamayacağımız hiçbir işe girmeyiz. Bedeli ne olursa olsun bu eylemi yapacağız. Ama kamu çalışanlarını hiçe sayan iktidar da bunun bedelini ödeyecektir'' diye konuştu. Bircan Akyıldız, bugüne kadar benzer eylemlere katılan memurlara ceza verilip verilmediği yönündeki soruya karşılık, ''Bugüne kadar yapılmış benzer eylemlere katılıp kesinleşmiş ceza alan memur yok. Verilen tazminat cezaları da faiziyle iade edildi'' dedi. Türkiye Kamu-Sen, bugüne kadar kamu çalışanlarının seslerini duymayan Başbakan Erdoğan'a ''duman, posta güvercini ve mektupla'' haber gönderdi. İllerde de eş zamanlı yapılan eylemle kamu çalışanları sesini duyuramadığı başbakana seslerini duyurmak için farklı yöntemlerle seslerini duyurmaya çalıştılar. Ankara daki eylemde ise Türkiye Kamu-sen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda kam çalışanı Kızılay PTT önünde toplanarak önce en ilkel haberleşme aracı olan dumanla haber gönderdi. Ardından kamu çalışanlarının taleplerinin yazılı olduğu mektubu güvercinin ayağına bağlayarak Başbakanlığa uçurdular. En son haberleşme yöntemi ise mektup oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, burada yaptığı açıklamada gönderdikleri mektubu okudu. Hükümetin ''tek taraflı ve yanlış politikalar uyguladığını'' bu nedenle başta memurlar olmak üzere bütün toplum kesimlerinin zor durumda bulunduğunu ve hayatını idame ettiremez halde olduğu görüşüne yer verilen mektupta, ''toplu görüşmelerde alınan kararların uygulanması, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve memurların talepleri dikkate alınmadan alınan kararların bir an önce son bulması'' istendi. Mektupta, dört kişilik ailenin bir aylık gıda giderinin 608 TL olduğu ifade edilerek, çalışanların ve emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde sendikaların tespit ettiği rakamların dikkate alınması talebine yer verildi. Açıklamanın ardından kamu çalışanları imzaladıkları mektupları, Başbakan Erdoğan'a göndermek üzere postaya verdiler. Başbakana mektup yağdırılıyor Türkiye Kamu-Sen, toplu görüşmelerde verilen sözlerin yerine getirilmemesi, kamu çalışanlarına utandıran zam verilmesi, 2004 yılında söz verilmesine rağmen yerine getirilmeyen grev ve toplu sözleşme hakkının artık görüşmelerle alınamayacağının anlaşılması üzerine eylemlilik sürecini başlatmıştı. Tüm Türkiye genelinde Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcilikleri Başbakana binlerce mektup gönderdi. İstanbul İl Temsilciliği gönderdikleri mektupların yanında Sadaka değil toplu sözleşme yazan tenekeleri çalarak seslerini Başbakana duyurmaya çalıştılar. İllerde postaneleri dolduran kamu çalışanları Başbakana gönderdikleri mektupla sıkıntılarını anlattılar.

6 7 Vatandaşı bilgilendirdik Hükümet, kamu çalışanlarına eylemden başka seçenek bırakmadı ki... TÜRKİYE KAMU-SEN Büyük bir sevdanın adı... Yayın Türü: Yaygın Süreli * ÜCRETSİZDİR * Yıl: 6 Sayı: 68 Türkiye Kamu-Sen adına sahibi Bircan AKYILDIZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü H. Hüseyin Yılmaz YÖNETİM KURULU: Genel Başkan: Bircan AKYILDIZ - Genel Sekreter İsmail KONCUK - Genel Mali Sekreter Önder KAHVECİ - Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin YOKUŞ - Genel Eğitim Sekreteri H. Zeki SERGİ - Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati ALSANCAK - Genel Mevzuat Sekreteri İsmail KARADAVUT - Genel Basın Sekreteri H. Hüseyin YILMAZ - Genel Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet DEMİRCİ - Genel Sosyal İşler Sekreteri İlhan KOYUNCU Hukuk Danışmanı: Avukat İlhan Kara Editör: Hüsamettin Kurt Yıllarca derdimizi anlatmaya, makul taleplerimizi hükümete iletmeye çalıştık ama bizlere hep kulak tıkadılar. 25 Kasım da yapılacak Uyarı Eylemi öncesinde Türkiye Kamu-Sen vatandaşlarımızı bilgilendirmek için sokağa çıktı. Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci nin yaptığı açıklamadan sonra hazırlanan bildiriler vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların 25 Kasım günü mağdur olmaları için kamudan hizmet talep etmemelerinin önemine dikkat çekildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, yaptığı açıklamada eylemin son çare olarak yapıldığını belirterek Siyasi irade tarafından her fırsatta hizmet üretmemekle, yan gelip yatmakla suçlanan kamu çalışanı hak ettiği değeri görmemektedir dedi. Ahmet Demirci şöyle konuştu: Ekonomi büyürken Ne katkınız var ki! diyerek kamu çalışanlarını görmezden gelenler, ekonomik krizin faturasını sırtımıza yüklemektedirler. Yıllarca derdimizi anlatmaya, makul taleplerimizi hükümete iletmeye çalıştık ama bizlere hep kulak tıkadılar. Söz verdiler; sözlerinde durmadılar. İmza attılar; gereğini yapmadılar. Son çare olarak, 25 Kasım 2009 Çarşamba günü hizmet üretmeyerek, toplum hayatında ne denli önemli görevler yürüttüğümüzü iktidara göstermeye karar verdik. Eylemimiz asla devletimize ve bizlerden hizmet alan vatandaşlarımıza karşı değildir. Aksine eylemimiz, toplumun tüm dar ve sabit gelirli kesimlerini sesi olmak içindir. Yıllardır Türk memurunu yok sayan, Emekli, esnaf çiftçi ve dar ve sabit gelirli tüm toplum kesimlerini hor gören, sorunlarımıza çare üretmeyen, önümüzü tıkayan ve bizlere başka çıkar yol bırakmayanlara karşı demokratik hakkımızı kullanıyoruz. ICEM den Uyarı eylemimize destek 20 milyonu aşkın çalışanı temsil ediyor ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda yaptığımız uyarı grevini desteklediklerini belirten mesaj gönderdi. Sözkonusu mesajda kamu çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarının varolduğunu belirterek eylemin başarılı olması dilekleri yeralıyor. Hazırlık: YZE Medya Prodüksiyon & Reklam - Yusuf Ziya ERARSLAN Ali Suavi Sk. No: 23/21-22 Demirtepe/Ankara ( ) Baskı: Özkan Matbaacılık Güleryüz Sitesi 30. Cd. 538 Sk. No: 60 İvedik-Ankara ( ) Yönetim Yeri: Dr. Mediha Eldem Sok. No: 85 Kocetepe / Ankara Tel: (0312) (6 hat) Faks: (0312) Baskı tarihi: 17 Aralık 2009 Bu gazete Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder. Türk Enerji-Sen ve Türk Tarım Orman-Sen in üye olduğu Uluslararası Kimya Enerji Maden Çevre ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu a (ICEM), 132 ülkeden 967 sendikayı bünyesinde bulunduruyor ve 20 milyonu aşkın çalışanı temsil ediyor.

7 8 Memurlar 9 yıl aradan sonra ikinci defa iş bırakma eylemini, 25 Kasım 2009 tarihinde tüm yurtta gerçekleştirdi. Bu eylem AKP hükümetinin 7 yıllık olumsuz icraatlarına ve memura şaşı bakışına bir itirazdı. Bir karşı duruştu. Uyarı Eylemine, toplumun pek çok kesiminde olumlu ve olumsuz tepkiler gelmiş olsa da; bu eylem özellikle sendikal mücadelenin geleceği açısından önemli bir dönüm noktası olacaktır. Öncelikle iktidarın, eylemin nedenlerini iyi okuması ve doğru yaklaşımlarla sonuç almaya çalışması hem kendi hayrına hem de ülkenin yararına olacaktır. Memurları, Uyarı Grevine mecbur eden olumsuzlukları ortadan kaldırmak için harekete geçmelidir. Aksi durumda ise, yeni eylemlere ve kaoslara sebep olur ki: Bu da sonuç olarak ne iktidara ne memurlara ne de ülkeye hiçbir fayda getirmez. Yani inatlaşma ve sürtüşme yerine uzlaşma yolunu hükümet seçmelidir. Eylem öncesi, Başbakan ın söylediği sözlerin hiçbir anlamı yoktur, çünkü havada kalan ifadelerdir: Her şeyi masada çözmek (?) Adama sorarlar, hangi masa diye. Sizin için Toplu Görüşme Masası ve sendikalar bir anlam ifade etseydi zaten Uyarı Grevine gidilmezdi. Hükümet uyarı grevinden ders çıkarmalıdır Masayı ve sendikaları bay-pas eden sizsiniz. Attığınız imzaların gereğini yapmayanda sizsiniz. Başbakan, eylem sonrası da anlamsız sözler söylemeye devam etmiştir. Bu ülke yolgeçen hanı değildir. Hukuksuzluğa izin verilemez, gereği yapılacaktır (?) Elbette öyle olmalıdır. Ama sayenizde ülke yolgeçen hanına döndü. Hukuku çiğneyen ve yasaları tanımayan sizsiniz. Hukuku siyasallaştırmak için her numaraya kalkışanda sizsiniz. Kaldı ki, bu eylemlerden dolayı hukuk çiğnenmemiştir. Memurların yaptıkları Uyarı Grevinin Uluslararası Hukukta ve İç Hukukta suç olmadığı 9 yıl önce gerçekleştirilen aynı nitelikteki Fahrettin YOKUŞ Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Uyarı Grevi sonrası alınan mahkeme kararı ile sabittir. 1 Aralık 2000 tarihinde, daha resmi sendikalar yasası olmadığı bir dönemde memurlar Türkiye de hayatı durdurarak bir Uyarı Grevini gerçekleştirmişlerdir. O dönemde 57. Koalisyon Hükümeti memurların eylem mesajını doğru algılayarak, Memurların sendikal örgütlenme haklarını düzenleyen 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasını Türkiye Büyük Millet Meclisi nde kanunlaştırmıştır. Bu yasa ile birlikte de memurlar adına yetkili sendikalar 2002 yılından itibaren Toplu Görüşme masasına, hükümetle oturmuşlardır. Dokuz yıl önce 57. hükümete karşı Uyarı Grevine tüm memur sendikaları katılmış; işçi sendikalarının tamamı destek vermiştir. Ne acıdır ki, ilk defa bir memur sendikası, memur hakları için Uyarı Grevine çıkan memurların, Uyarı Grevini kırmak için hükümetle el ele vermiştir. Ve böylece memur sendikacılığına kara bir leke sürmüştür. Aynı zihniyetteki, bir başka işçi sendikası da bu emek mücadelesine destek vermeyeceğini açıklama bedbahtlığını yaşamıştır. Siyasi iktidarla kirli ilişkilere giren bu sendikaların yöneticilerini emekçiler asla unutmamalıdır. Bu sarı sendikaların, varlığını sürdürmeleri emeğe, alın terine, hak olgusuna en büyük saldırı anlamına gelecektir. Düşünebiliyor musunuz, siyasetçi, bürokrat ve sözde sendikacı el ele vermiş grev kırıcılığı yapıyor. Bir Konfederasyonun sözde yöneticileri, iş yeri temsilcileri eyleme katılanların çetelesini tutuyor; resimlerini çekiyor; bürokratlara jurnalliyor. Bürokratlarda, eyleme katılacak memurları alçakça tehdit ediyor. Bütün bunlara rağmen Türk memuru onurlu direnişini ortaya koyuyor; tüm sosyal kesimlere ve mazlumlara ışık oluyor. Bakınız biz başardık. Siz de başarabilirsiniz. Haydi ezilenler, haydi ekmeği elinden alınanlar, haydi aşağılanan zulmedilenler, Haydi Meydanlara!!! mesajını en güzel şekilde vermiş oluyor. Ülke genelinde bu onur mücadelesine katılanları kutluyorum. Ne değişti de iş bırakma eylemi gereksiz oldu? YIL 2000 Tarih: 01 Aralık 2000 Konu: İş bırakma eylemi Katılımcılar: Emek Platformunu oluşturan sendikal kurumlar Yer: Kızılay meydanı Konuşan: Emek Platformu dönem sözcüsü Memur- Sen Genel Başkanı Fatih Uğurlu: Emek Platformu'nun sesine gereken cevap verilmediği takdirde eylemlerimizi her zaman kararlılıkla sürdüreceğiz Kaynak: İHA Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, yapılacak eylemin, genel grev olmadığını vurgulayarak, Üretimden gelen gücümüzü kullanacağız. Eyleme canı yanan herkes destek verecek dedi. Kaynak: Hürriyet Gazetesi YIL 2009 Tarih: 25 Kasım 2009 Konu: İş bırakma eylemi Katılımcılar: Kamu çalışanını temsil eden sendikalar ve sivil toplum kuruluşları Memur-Sen, bir günlük eylemler yerine, sorunların çözümüne yönelik mücadelesini, sonuç alıncaya kadar sürdürecektir. 1 Aralık 2000 yılında kamu çalışanlarının taleplerine kulak tıkayan hükümeti protesto etmek için Türkiye Kamu-Sen in de içinde bulunduğu Emek Platformunu oluşturan sendika ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte iş bırakma eylemi yaptık. Türkiye Kamu-Sen, KESK, DİSK, Memur- Sen, Hak-İş, Türk-İş gibi işçi-memur sendikaları ile sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu Emek Platformu, 2001 yılı Merkezi Yönetim Bütçe görüşmelerinin TBBMM ye geldiği günlerde, bütçeden çalışanlara ve sosyal harcamalara yeterli pay ayrılmaması ve iktidarın kamu çalışanlarının taleplerine sıcak bakmaması üzerine ortak kararla iş bırakma eylemi yapmayı gerekli görmüştü. Aradan 9 yıl geçti. Bu gün siyasi irade kamu çalışanlarının demokratik, ekonomik, sosyal haklarının önünde eskisinden daha büyük bir engel olarak duruyor. Kamu çalışanı, hak mücadelesinde kazanılmış haklarının geriletilmesine dur demek için, yapılan haksızlığı engellemek için iktidarın yanlış politikalarına dur demek için 25 Kasım 2009 da diğer sendikaların da katılımı ve desteği ile Türkiye genelinde üretimden gelen gücünü kullandı ve bir gün iş bıraktı. Ancak 2000 yılında iş bırakma eylemini zorunlu ve kaçınılmaz olarak gören ve kendini memur sendikası olarak tanımlayan bir sendika 2009 yılına gelindiğinde iş bırakma eylemini benimsemediklerini kamuoyuna duyuruyor. Ancak kamu çalışanı, 9 yıl önceki eylemimize büyük bir iştahla katılırken bugün eylemimize destek vermeyenlerden, eyleme katılan üyelerini tehditle sindirmeye çalışan sendika (!) yöneticilerinden cevap bekliyor: Bu eyleme katılmama gerekçeniz nedir? Herhangi bir yerden eyleme katılmamanız yönünde bir talimat aldınız mı? Değişen neydi? Değişen 9 yıl önceki iktidar ile 2009 yılındaki iktidar sahipleri mi? Memurun üzerindeki baskılar 9 yıl içinde azaldı mı? Kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı tanındı mı? Kamu görevlilerinin ekonomik ve sosyal sorunları çözüldü mü?

8 9 TCDD de işten el çektirmelere dur dedik Türk Ulaşım-Sen Genel Merkezi ile BTS Genel Merkezi, 25 Kasım 2009 tarihindeki uyarı grevine katılan sendika üyesi 16 personele işten el çektirmesini protesto amaçlı olarak, TCDD Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptılar. Gün gelip kendilerine de çok lazım olacak hukuku çiğneyerek prematüre sonucun müsebbibi olanlar, hukukun yüceliği karşılığında ezildiklerini, ezeldekiler gibi bir kez daha bizzat kendileri de mutlaka tadacaklardır. Basın açıklamasına Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ile konfederasyona bağlı diğer sendikaların Genel Başkanları, Genel Merkez yöneticilerinin yanı sıra, KESK Genel Merkez Yöneticileri, TUS Ankara-1,2, 3 No lu Şube Başkanlıkları, BTS Şube Başkanlıkları üyeleriyle birlikte katıldılar. Türkiye-Kamu-Sen e bağlı sendikaların Ankara da faaliyette olan Şube Başkanlıkları da eyleme destek verdiler. Türkiye Kamu-Sen ile KESK in ortak kararı ile 25 Kasım 2009 tarihinde gerçekleştirilen 1 günlük uyarı grevine katılan sendika üyesi 16 personeli, yasal gerekçe gözetmeksizin açığa alan TCDD Genel Müdürlüğü nün yürüttüğü maksat kokan yanlıştan vazgeçmesi için kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla 10 Aralık 2009 tarihinde Genel Müdürlük ana binası önünde TUS ve BTS Genel Başkanları müştereken basın açıklaması yaptılar. Basın açıklamasını desteklemek amacıyla Genel Müdürlük önünde toplanmak isteyen personelin yoğun katılımının önüne geçebilmek için bina giriş-çıkış kapılarının saat a doğru yöneticilerin emriyle personelin çıkışına kapatıldığı görüldü. Katılımı engelleyici bu yasadışı uygulamaya rağmen, iştirakin yoğun olduğu ve ortamın da hayli gerginleştiği, gerginliğin sert sloganlarla protestoya dönüştüğü görüldü. TCDD personelinin haklı sebeplere dayanarak ortaya koyduğu istisnasız bütün eylemlerinin tarihçesinin kurum yöneticileri tarafından çok iyi öğrenilerek analiz edilmesi gerektiği de kendileri için zaruri bir ihtiyaçtır TCDD çalışanları hukuk dışı yasakçı anlayışlara karşı hep bilenmiş ve koyduğu her eylemin sonucunu da kendi hesabına kazanç olarak tahvil etme başarısını göstermiştir. Tamamen yasal sebepler ve demokratik usullerin hâkim olduğu Uyarı Grevi sürecinin bütün aşamalarında hiçbir yasa dışı eyleme girişilmemiş, haksızlığa karşı hukukunu haykırma niyetlilerin ittifakla buluştuğu eylem birliği ikliminde gelişme göstererek başarıda zirveye ulaşılarak sonuçlanmıştır. Buna rağmen, Demiryolcuların haklı oldukları konularda neleri yapabileceğinin ispatı ile dolu eylemlerin tarihçesi hakkında bilgi sahibi olmayanların şu günlerde açığa almalarla izledikleri yol ve yöntemlerin, kurum mensuplarının zihninde gerilimi artırmaya, daha sert eylemlere sürükleyecek sebepleri davet etmeye hizmetten başka bir şeye yaramadığı denemek isteyenlerin heveslerini köreltecek kıvamdadır. İşletilen sürecin yöneticiler eliyle yasadışına kaydırılmış uygulamalar niteliğine evrilmişlikten çıkarılarak, hukuk çizgisine çekmek amacıyla başarılı bir basın açıklaması gerçekleştirildi TCDD Genel Müdürlüğü önünde. Yoğun polisiye tedbirlerin alındığı, kurum giriş kapısına polisin etten duvar örmesine kadar vardırıldığı bir ortamın hiçbir sendika mensubunu olumsuz etkilemediği, TCDD personelinin gördüğü bu hal TCDD Genel Müdürlüğü nün hukuksuz uygulamaları olacak yasal ve sert eylemlere gebe olduğu da kehanet gerektirmeyecek kadar herkesçe net görülebilecek haldedir. İdare basiretsizlik kaldırmaz. karşısında ürken yöneticilerce yönetildiğini de müşahede ettikleri basının dikkatinden kaçmadı. Sendika üyesi olmanın hakkın güçlendirmek olduğunun bilincinde olan bütün üyeler, Konfederasyonlar ve Sendika Genel Merkezlerince alınacak haksızlığa karşı hukuku haykırma amaçlı eylemlere her an hazır olduklarını da ifade ettiler basın açıklaması sürecindeki sloganlarıyla. Açığa alma uygulaması o kadar yasa dışılık ifade eder haldedir ki; işten el çektirilenlerin 3 ü Türk Ulaşım-Sen in seçimle iş başına gelen, ellerinde seçim kurullarınca verilen mazbataları bulunan; - Adana Şube Başkanı; Muhittin Topal, - Eskişehir Şube Başkanı; Dursun Gözen ile - Sakarya Şube Başkanı; Cihad Koray olmuştur. Bu üç şube başkanlarının dışında yine sendika mensupları olan; - Tonguç Özkan, - Ahmet Avşar, - Akın Eker, - Mehmet Gök, - Erdal Uzunkaya, - Hazım Engin, - Oğuz Özçamlı, - Yaşar Yalçın, - Şemistan Çetin, - Özcan Gökçay, - Ali Rıza Gültekin, - Uğur Baran ve - İbrahim Güllüce nin yasal hiçbir dayanağa sığmayan basit/keyfi gerekçelerle üretildiği çok açık olan bahanelerle açığa alınmaları sendikaların Genel Merkez, Şube Başkanlıkları ve üyeleri arasında infial yaratmıştır. Mevcut sakat uygulama süreci devam ettirildiği takdirde, günlerin; sebebi TCDD Genel Müdürlüğünün hukuksuz uygulamaları olacak yasal ve sert eylemlere gebe olduğu da kehanet gerektirmeyecek kadar herkesçe net görülebilecek haldedir. İdare basiretsizlik kaldırmaz. Hukuk yamultulamayacak kadar kavidir. En sağlıklı yolun hukuksuzluğu terk ederek yasa ve yönetmelik hükümlerinin harfiyen uyulması çizgisine gelinmesi gerektiği ortadadır. Aynı konu da bir kez daha aynı tür bir açıklamanın yapılmayacağının da muhataplarınca bilinmesinin kendi faydalarına olacağı özellikle ifade edilerek, hukuksuzluğun bertarafı, hakkın iadesinin temini amaçlı yasal bütün imkânlar kullanılarak, eylem ve girişimlerin tereddütsüz sürdürüleceği Türk Kamuoyuna duyuruldu.

9 10 25 Kasım kamu çalışanlarının haykırış günüdür Değerli kamu çalışanı arkadaşım. Kamu çalışanlarının yıllardır birikmiş ekonomik, Mesleki ve sosyal Hak ve menfaatlerinin çözümüne yönelik sendikacılığın yolunu açmak ve bu anlamda Grevli, Toplu Sözleşmeli ve demokratik sendikal haklarımızın elde edilmesi için 25 Kasım 2009 günü gerçekleştirdiğimiz İş Bırakma eylemi başarı ile tamamlandı. Bu eyleme şahsen gösterdiğiniz destek için teşekkürlerimizi arz ederiz. Bu eylem yıllardır yürüttüğümüz masa başı müzakerelerinin sonuçsuz kalması nedeni ile olduğu hepinizin malumudur. İmzalanan ILO Temel sözleşmelerinden kaynaklanan haklarımızın Anayasamızın 90. Maddesindeki düzenlemelere rağmen siyasi iradenin görevini yapmaması nedeni ile hayata geçirilmemiş olması bizleri bu eyleme mecbur etti. Bu gün masa başı uzlaşmalardan bahseden siyasi irade masa başı görüşmelerinin en önemli zemini olan Toplu Görüşmelerde her defasında topu taca atmaya çalışarak uyguladığı ciddiyetsizlik bizi bu noktaya getirdi. Uzlaşılamayan toplu görüşmelerin sonrasında başvurduğumuz ve ILO sözleşmeleri çerçevesinde arabulucu olarak kurulmuş Uzlaştırma Kurulu Kararları siyasi irade tarafından bu güne kadar dikkate alınmadığı için meydanlara indik ve iş bıraktık. Yıllardır memuru aşağılayan, kamu hizmetini sulandıran, toplumun dar ve sabit gelirli gruplarını hor gören anlayışı protesto etmek için eyleme katıldık. Sonunda sesimizi siyaset başta olmak üzere, onların yandaş bürokratları, yandaş sarı sendikaları, eylem kırıcılığı yapmaya çalışan malum medyaları gücümüzü görsün diye eylem yaptık. Hep beraber başardık, çünkü haklıydık Bu hakkımız ve haklılığımız Ülkemizin en üst yargı mercilerinde ve Avrupa insan Hakları Mahkemesi Kararlarında tescillenmişti. Bu eylemde bizlere işçilerden, esnaflara, çiftçilerden emeklilere; toplumun tüm sosyal kesimleri bizzat eylem alanlarımıza gelerek bizlere destek verdi, bizlerle ortak resim verdi. Ama sizlerin gözünden kaçmadığı gibi, Kamu çalışanlarının hak ve Ahmet DEMİRCİ Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı menfaati adına çalıştığını söyleyen bazıları sırf siyasi yandaşlık adına bu resimde yer almadı. Bu resim; kamu çalışanlarının haklı davasında onlar adına çalıştığını söyleyen birileri tarafından eksik bırakıldı. Bu sarı sendikacılar ortak resme girmemekle kalmadı, bu eylemi kırmak adına her türlü hukuksuzluğu ve eylem kırıcılığını da ortaya koymaya çalıştılar. Çünkü bu onların göreviydi. Çünkü onlar zeminlerini siyasi iradeye dayamış, güçlerini ve talimatları doğrudan siyasi iradeden alan sarı sendikacılardı. Onların derdi önceden de kamu çalışanlarının haklı talepleri değildi, şimdi de olmadığı ortaya çıktı. Bazı kamu idarecileri de bu eylemleri kırmak adına kamu çalışanlarını tehdit etti, cezalandırmaya ve fişlemeye kalkıştı. Türkiye Kamu-Sen Kamu Çalışanlarının kanunen Sendikal Faaliyet olarak tanımlanan bu hak mücadelesini hukuka aykırı olarak engellemeye çalışan bu yandaş idareciler hakkında da gereğini yapmak üzere işlem başlatmıştır. Her şeye rağmen eylem son 40 yılın en büyük memur eylemi idi ve Kamu çalışanlarının hakları için önemli bir milat oldu. 25 Kasım; kamu çalışanı için haykırış günü oldu. Tarih; sizleri, bizleri ve bu haklı haykırışa destek verenleri kaydetti. Tarih; bu eylemi sabote etmeye çalışanları da kaydetti. Değerli Kamu Çalışanı Arkadaşım. Bu eylem siyasi irade için iyi niyetli bir uyarı eylemi olarak yapıldı. Bu eylem aynı zamanda kamu çalışanının uzattığı sıcak bir el, siyasi iradeye duyurmaya çalıştığı haklı bir ses olarak algılanmalıdır. Kamu çalışanlarının bu sıcak eli siyasi irade tarafından geri çevrilmemeli, haklı sesi siyasi irade tarafından duyulmalıdır. Siyasi irade bir an önce kamu çalışanının Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklarını, hiçbir ön şart dayatmadan, kamu çalışanlarına sağlamalıdır. Aksi takdirde bundan sonraki eylemlerimiz her türlü oturma, illerden Ankara ya yürüyüş, büyük meydan mitingleri ve genel grev çağrısı başta olmak üzere daha da şiddetlenerek devam edecektir. Çünkü biz; HAKLIYIZ, HAKKIMIZI TALEP EDİYORUZ VE MUTLAKA KAZANACAĞIZ. Emeklilerin de sesini duyun DUYURU BİRLEŞİK EMEKLİLER DERNEĞİ 2.OLAĞAN GENEL KURULU İLANI Türkiye Kamu- Sen in 25 Kasım 2009 tarihinde yaptığı iş bırakma eylemine yönetim ve üyeleri ile katılarak tam destekte bulunduk. Kamu çalışanları haklarını alabilmek ve sesini yetkililere duyurabilmek için 25 Kasım da Türkiye genelinde bir gün iş bıraktı. Emeklilerin de kronikleşen sorunları yıllardır çözülmek yerine daha da ağırlaştırılmaktadır. Emeklilere verilen sadaka gibi zam daha cebimize girmeden özellikle sağlıkta katılım payı uygulaması ile elimizden alınmaktadır. Her fırsatta yetkililere sesimizi duyurmaya çalıştık ancak bir türlü duymak istemediler. Bizler de emeklilerin sesini duyurabilmek için Türk Emekli-sen ve Birleşik Emekliler Derneği olarak Türkiye Kamu-Sen in 25 Kasım 2009 tarihinde yaptığı iş bırakma eylemine yönetim ve üyeleri ile katılarak tam destekte bulunduk. Derneğimiz 2. Olağan Genel Kurulu 13 Şubat 2010 Cumartesi günü saat; da TÜRKİYE KAMU-SEN in Dr. Mediha Eldem Sk. No:85 Kocatepe/ANKARA adresinde TOPLANTI SALONUNDA aşağıdaki GÜNDEM ile toplanacaktır. Toplantıda çoğunluk sağlanamadığında 20 Şubat 2010 Cumartesi günü aynı yer, saat ve gündem ile yapılacaktır. GÜNDEM 1- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklâl Marşı, 2- Divan Teşekkülü, 3- Genel Başkanın Açılış Konuşması, 4- Misafirlerin Konuşması, 5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Mali Raporun görüşülmesi ve ibrası, 6- Denetim Kurulu Raporu görüşülmesi ve ibrası, 7- Yönetim Kuruluna Yetkiler verilmesi, , 2011 ve 2012 Yılları Tahmini Bütçelerinin görüşülmesi ve kabulü, 9- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, 10- Dilek ve Temenniler, 11- Kapanış. YÖNETİM KURULU

10 11 Bircan Akyıldız: Bu sınavı kamu çalışanları kazanacak Bayburt Artvin Hükümet krizin faturasını memura kesmeye çalışıyor Rize Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri, 25 Kasımda yapılan bir günlük iş bırakma eylemini kamu çalışanlarına anlatmak ve katılımı artırarak kamu çalışanı ile güç birliği içerisinde tek ses, tek yürek olabilmek için hazırladıkları bir program çerçevesinde illeri dolaştılar. Yönetim Kurulu Kararı ile eylemi anlatmak ve kamuoyunda duyarlılığı artırmak için Genel Başkanlar belirlenen illere ziyaretlerini gerçekleştirdiler. Genel Başkan Bircan Akyıldız, 25 Kasım da yapılacak bir günlük iş bırakma eylemi için Zonguldak, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize, Artvin, illerini ziyaret etti. Genel Başkan Bircan Akyıldız ziyaret ettiği illerde kamu çalışanları ile buluşarak düzenlenen toplantılarda neden eylem kararı alındığını açıkladı. Kamu çalışanlarını eylem yapmaya mecbur bırakan hükümetin bu eylemden ders çıkarmasını beklediklerini belirten Akyıldız illerde yaptığı konuşmalarda şu hususlara dikkat çekti: Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, krizin faturasının dar ve sabit gelirliye kesilmeye çalışıldığını belirterek, ''İş bırakma eylemi gerçekleştireceğimiz 25 Kasım, siyasi irade ve kamu çalışanları açısından ciddi sınav olacaktır'' dedi. Krizin faturasının adil şekilde dağıtılmasını istediklerini anlatan Akyıldız, şöyle konuştu: ''Toplu görüşmelerde karşılaştığımız rakamlardan dolayı pazarlık yapmanın anlamı olmadığını anladık. Verilen zam oranı nedeniyle Başbakana teşekkür edecek halimiz yok. Bu rakamlar ciddi bir bedduayı gerektirmektedir. Hakkımızı helal etmiyoruz. İş bırakma eylemi gerçekleştireceğimiz 25 Kasım, siyasi irade ve kamu çalışanları açısından ciddi sınav olacaktır. Akyıldız, ''Kamu çalışanlarını karşısına alan, kamu Trabzon çalışanlarına rağmen hizmet sunmaya çalışan hiçbir iktidar başarılı olamamıştır'' dedi. Akyıldız: ''Esnaf kan ağlıyor, kepenk kapatıyor. İşsizler ordusu çığ gibi büyüyor, borçlar birkaç misli katlandı, kişi başına düşen borç tutarı 9 bin doların üzerine çıktı. Ülke kaynakları ve öncelikleri güçlü, hatırlı ve yandaş çevrelere dağıtıldı. Görülüyor ki hükümet memuru yeterince ciddiye almıyor. Hükümet bizlerin sesine kulak vermek yerine 'yandaş' ve 'eyvallahçı' bir güruh yaratma gayreti içinde oldu.'' Akyıldız, haklı davaları için yola çıktıklarını, demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasal haklarını istediklerini belirterek, şunları kaydetti: ''Daha fazla tahammülümüz yok, bıçak kemiğe dayandı. Kamu görevlisini hafife alanlara gücümüzü göstereceğiz. Sendikalı olan olmayan, tüm kamu görevlilerini ve diğer sosyal kesimleri bu onur ve haysiyet mücadelemize davet ediyoruz dedi. Genel Başkan Akyıldız ayrıca ''kırmadan, dökmeden, incitmeden, memura yakışır bir tavır ve eylem ortaya konacağını'' bildirdi. Akyıldız tüm kamu çalışanlarının eyleme destek vermelerini isterken Bütün kamu çalışanı arkadaşlarımı bu eyleme sıkı sıkı sarılmaya davet ediyorum. Bu eylemin gerçekleşmesi noktasında herhangi bir endişe duyulmamasını istiyorum. Bu eylemlerden hiçbir korkunuz olmasın. Bu eylemlerde bir sorumluluk varsa bana aittir. Hepinizi hassas ve duyarlı olmaya, en az benim kadar sorumlu olmaya davet ediyorum.'' diye konuştu. Giresun Gümüşhane

11 12 Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk: Toplu sözleşme ve grev hakkı istiyoruz Aksaray G.Antep Adana Hatay 2009 yılı toplu görüşmelerinin de önceki toplu görüşmelerin ötesinde olumsuz şartlarda gerçekleştiğini belirten Koncuk, siyasi iradenin isteksiz ve katı tutumunun sorunların masada tam olarak tartışılmasını dahi engellediğini söyledi. Kriz üstümüzden silindir gibi geçiyor Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 25 Kasım da Türkiye Kamu-Sen olarak yapacağımız iş bırakma eylemi dolayısıyla il gezileri gerçekleştirdi. Genel Başkan a bu gezilerinde Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir eşlik etti. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk; Aksaray, Adana, Mersin, Osmaniye, Niğde, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep te temaslarda bulundu. İşyeri ziyaretleri gerçekleştiren, sendika yönetici ve üyeleri ile toplantılar düzenleyen Koncuk, her ilde kitlesel basın açıklaması yaptı ve televizyon programlarına katıldı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk il gezilerinde yaptığı konuşmada; 25 Kasım'da 'Memur yan gelip yatıyor, ne iş yapıyor ki' diyenlere memurun üretimden gelen gücünü göstereceklerini belirterek, Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunu söyledi. Ekonomik kriz nedeniyle üretimin azaldığını, işsiz sayısının arttığını ve çalışanların maaşının kuşa döndüğünü ifade eden Koncuk, ''Ülkemizdeki resmi kayıtlı işsiz sayısı son 1 yılda 1 milyon artmıştır. Ekonominin diğer göstergeleri de krizin üstümüzden silindir gibi geçtiğini ortaya koymaktadır'' diye konuştu yılı toplu görüşmelerinin de önceki toplu görüşmelerin ötesinde olumsuz şartlarda gerçekleştiğini belirten Koncuk, siyasi iradenin isteksiz ve katı tutumunun sorunların masada tam olarak tartışılmasını dahi engellediğini söyledi. Memura yan gelip yatıyor diyenler görsün Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ve Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk, 25 Kasım da Türkiye Kamu-Sen olarak yapacağımız iş bırakma eylemi dolayısıyla il gezileri gerçekleştirdi. Genel Başkan a bu gezilerinde Genel Mali Sekreter Seyit Ali Kaplan ve Genel Dış İlişkiler ve Basın Sekreteri Sami Özdemir eşlik etti. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk; Aksaray, Adana, Mersin, Osmaniye, Niğde, Hatay, Kahramanmaraş ve Gaziantep te temaslarda bulundu. İşyeri ziyaretleri gerçekleştiren, sendika yönetici ve üyeleri ile toplantılar düzenleyen Koncuk, her ilde kitlesel basın açıklaması yaptı ve televizyon programlarına katıldı. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk il gezilerinde yaptığı konuşmada; 25 Kasım'da 'Memur yan gelip yatıyor, ne iş yapıyor ki' diyenlere memurun üretimden gelen gücünü göstereceklerini belirterek, Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomik kriz olduğunu söyledi. Ekonomik kriz nedeniyle üretimin azaldığını, işsiz sayısının arttığını ve çalışanların maaşının kuşa döndüğünü ifade eden Koncuk, ''Ülkemizdeki resmi kayıtlı işsiz sayısı son 1 yılda 1 milyon artmıştır. Ekonominin diğer gös tergeleri de krizin üstümüzden silindir gibi geçtiğini ortaya koymaktadır'' diye konuştu yılı toplu görüşmelerinin de önceki toplu görüşmelerin ötesinde olumsuz şartlarda gerçekleştiğini belirten Koncuk, siyasi iradenin isteksiz ve katı tutumunun sorunların masada tam olarak tartışılmasını dahi engellediğini söyledi. K.Maraş Mersin Niğde Osmaniye

12 13 Marmara Bölgesi ni Kahveci greve hazırladı Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Marmara Bölgesi nde 25 Kasımda iş bırakma çağrısı yaptı. Tekirdağ Kahveci Marmara bölgesine 9-13 kasım tarihleri arasında yaptığı ziyarette, illerde tüm kamu çalışanlarına 25 Kasım da, meşru ve en demokratik hakları olan iş bırakma çağırısında bulundu. Edirne İstanbul Kocaeli Kırklareli 9 Kasımda ilk olarak Kırklareli ni ziyaret eden Genel Başkanımız Önder Kahveci burada Türkiye Kamu-Sen e bağlı sendikaların şube yönetim kurulları ile birlikte bir toplantı yaptı. Basına açık yapılan bu toplantıda Kırklareli nde görevli tüm memurlar 25 Kasımda yapılacak olan iş bırakma eylemine katılmaya davet edildi. Edirne 10 Kasımda Edirne yi ziyaret ederek kamu çalışanları ile bir araya gelen Genel başkanımız Önder Kahveci Edirne de Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinin önünde, Türkiye Kamu- Sen'e üye sendikaların temsilcileri ve üyelerinin katılımıyla bir basın açıklaması yaptı. Genel Başkanımız yaptığı açıklamada, 25 Kasımda kamu çalışanının üretimden gelen gücünü kullanarak iş bırakma eylemi yapacağını söyledi. Genel Başkan Kahveci, kendileri gibi aynı kaderi paylaşan dar ve orta gelirli grupta yer alan tüm sosyal kesimleri 25 Kasımda yapılacak iş bırakma eylemine destek olmaya çağırdı. Tekirdağ Edirne ziyaretinin ardından Tekirdağ a giden Genel Başkanımız Önder Kahveci burada Vali Yardımcısı, İl Sağlık Müdürü ve hastane başhekimlerini ziyaret etti. Sağlık kurumlarında görev yapan sağlık çalışanları ile bir araya geldi. Genel Başkanımız ziyaretlerin ardından Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası'nda, Türkiye Kamu-Sen e bağlı sendikaların yönetim kurulu üyeleri ile bir istişare toplantısı yaptı. Basına açık yapılan bu toplantıda Genel Başkan Kahveci, 2009 yılı görüşmelerinde, kamu çalışanlarına toplu görüşme tarihinin en düşük zammının verildiğini, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. İstanbul Edirne ziyaretinin ardından İstanbul a gelen Genel Başkanımız hükümetin cenaze namazının kılındığı eyleme katıldı. Eylemde Türkiye Kamu-Sen üyeleri, Fransa'nın Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerindeki İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplandı. Üzerinde ''Hükümet'' yazan bir tabut ve imam eşliğinde, sloganlar atarak Galatasaray Lisesi önüne kadar yüründü. Burada temsili cenaze namazı kılındı. Genel Başkanımız Önder Kahveci 25 Kasımda memurun gücünü göstereceklerine dikkat çekerek 25 Kasımda da ise tüm Türkiye de kamuda bir gün iş bırakarak grev ve toplu sözleşme hakkımızı gür bir sesle isteyeceğiz. Gişelerde, demiryollarında hastanelerde iş bırakacağız. Memurun gücünü hizmet ürettiğimiz her yerde göstereceğiz. Tüm kamu çalışanları bu eyleme katılarak bize destek vermelidir. İş bırakma suç değildir. Bu konuda Danıştay kararı vardır. Kamu çalışanları böyle bir endişe asla taşımamalıdırlar. dedi. Kocaeli İstanbul ziyaretinin ardından Kocaeli ne geçen Genel Başkan Kahveci burada basın kuruluşlarını ziyaret etti. Vali Yardımcısı ile görüştü. Ziyaretlerin ardından Kocaeli nde bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Kahveci tüm kamu çalışanlarını 25 Kasım da iş bırakmaya davet etti. Sakarya Kocaeli nden sonra Sakarya ya geçen Kahveci, Türk Sağlık-Sen Sakarya Şubesi'nde yaptığı basın toplantısında, 25 Kasımda memura yakışır bir eylem ortaya koyacaklarını söyledi. Eylem hakkını kullanırken vatandaşlardan da anlayış beklediklerini dile getiren Kahveci, mücadeleyi tüm vatandaşlar için yapıyor olacaklarını ifade etti. Sakarya Kırklareli

13 14 Türk memuru 25 Kasım eylemi gücünü gösterdi Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, 25 Kasım da tüm Türkiye genelinde yapılacak olan Uyarı Grevi öncesinde, sendikal faaliyetlerde bulunmak ve çeşitli etkinliklere katılmak için 9 13 Kasım tarihleri arasında 5 İl merkezini ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş un 9 Kasım Pazartesi günü Burdur dan başlan programı, 10 Kasım Salı günü Isparta, 11 Kasım Antalya, 12 Kasım Konya daki etkinliklerle devam ederek, 13 Kasım günü Karaman ziyaretiyle son buldu. Program kapsamında ki illerde, Genel Başkan Fahrettin Yokuş un katılımlarıyla, kitlesel basın açıklamaları ve kurum ziyaretleri gerçekleştirildi. Miting havasında geçen basın açıklamaları ve televizyon programlarıyla, tüm kamu çalışanlarına 25 Kasım da yapılacak olan Uyarı Grevine katılım çağrısında bulunuldu ve vatandaşlarımızın da Türk Memurunun bu onurlu direnişine destek vermeleri istendi. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş illerde yapmış olduğu açıklamalarda, ekonominin iyi gittiği iddia edildiği yıllarda milli gelirden pay alamayan memura, ekonomik kriz bahane gösterilerek % 2,5 gibi bir zam oranı reva görülmüştür. Hükümet memur zamları görüşülene kadar yüzleşmediği krizle Antalya Isparta Toplu Görüşme sürecinde sanki yüzleşmiş ve ekonomik krizin faturası memura kesildiğini ifade etti. İktidara geldiği ilk günlerde Bizden 3 yıl boyunca bir şey beklemeyin sonra her şey güzel olacak diyen, 2005 yılında ise Toplu Görüşme masasında memurlara Grev ve Toplu sözleşme hakkı sözü veren, ancak daha sonra mutabakatın gereklerini yerine getirmeyen hükümetin memura verdiği hiçbir sözü bugüne kadar tutmadığını ifade eden Genel Başkan Fahrettin Yokuş; başta Başbakan olmak üzere birçok bakanın, memurlara şaşı baktığını, memurları devletin sırtında bir yük olarak gördüklerini söyledi. Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, 5 ilde yapmış olduğu ziyaretlerinin ardından İzmir de de 25 Kasım öncesi, iş yeri temsilcileriyle bir araya gelerek kurum ziyaretlerinde bulundu. İzmir de bir basın açıklaması da yapan Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, Hükümet kendisi, gibi düşünmeyen, yandaşı olmayan; medya organlarına, sivil toplum kuruluşlarına, meslek örgütlerine ve sendikalara baskı uygulamaktadır. Burdur İzmir Türkiye Kamu-Sen üzerinde de zalimce basla uygulamayı, sürdürmektedir. Biz bu baskılar karşısında hiçbir zaman susmadık, bundan sonrada susmayacağız. En temel haklarımız olan grev ve toplu sözleşmeli sendikal haklarımızı elde edinceye kadar, kamu kurumlarındaki eşitsizlikleri ortadan kaldırıncaya kadar mücadelemizi her platformda kararlılıkla sürdüreceğimizi buradan bir kere daha ifade ediyoruz. Türkiye Kamu-Sen olarak yapacağımız hükümete uyarı grevinde ülke sorunlarına karşı siyasi iradenin tutumuna tepkimizi de ortaya koyacağız. Memurlar olarak, 25 Kasım günü sergileyeceğimiz onurlu duruşumuza ve hak mücadelemize, bütün kamuoyunun destek vermesini bekliyor, bir gün süreyle kendilerine hizmet veremeyeceğimiz için şimdiden vatandaşlarımızdan özür dileyerek, o gün kamu kurumlarına gitmemelerini rica ediyoruz dedi. Yapılan açıklamanın ardından, İzmir sokaklarında 25 Kasım a destek için bildiri dağıtma eyleminde bulundu. Karaman

14 15 Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri Hazım Zeki Sergi: Hakkımızı alana kadar eylemlerimiz sürecek Bizim niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Halisane niyetimiz kamu çalışanlarının memurun hakkını savunmaktır. Milli ve manevi değerlerden ödün vermeden, memurun onuruna yakışır şekilde ve kanunların bizlere vermiş olduğu haklar doğrultusunda hak arama mücadelesine devam edeceğiz. Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri ve Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi, Doğu ve Güneydoğu illerinde ziyaretlerde bulundu. Genel Baş kana bu gezilerinde Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Ahmet Gümüş eşlik etti. Türkiye Kamu-Sen Genel Eğitim Sekreteri Hazım Zeki Sergi; Malatya,Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, Van, Mardin ve Şanlıurfa İllerini ziyaret etti. Türkiye Kamu-Sen e bağlı Sendika yöneticileri ve üyeleri ile toplantılar gerçekleştiren Sergi, Sendika Şubeleri ve işyeri ziyaretlerinde bulundu. Hazım Zeki Sergi ziyaret ettiği illerde basın açıklamaları ile kamu çalışanları ve vatandaşları bilgilendirirken televizyon programlarına katılarak geniş kitlelere hitap etti. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi İl ziyaretlerinde yaptığı konuşmalarda şunları kaydetti: Bizim niyetimiz üzüm yemektir bağcıyı dövmek değildir. Halisane niyetimiz kamu çalışanlarının memurun hakkını savunmaktır. Milli ve manevi değerlerden ödün vermeden, memurun onuruna yakışır şekilde ve kanunların bizlere vermiş olduğu haklar doğrultusunda hak arama mücadelesine devam edeceğiz. Elbetteki kamu çalışanı, esnafı, çiftçiyi, emekliyi dul ve yetimi hep birlikte 25 Kasım da iş bırak- ma eylemine Türkiye Kamu-Sen olarak davet ediyoruz. Çünkü ekonomik kriz hepimizi etkilemiştir. Artık paran varsa sağlığında vardır. 01 Ekim 2009 tarihinden itibaren her muayeneden ve reçeteden katılım payı alınmaktadır. Dünyanın hiçbir ülkesinde kamu çalışanı sağlığı parayla satın almamaktadır. Hiç bir Sosyal devlette böyle acı bir uygulama yoktur. İşte bizim mücadelemiz sizin adınıza yapılan adaletsiz uygulamanın kaldırılması mücadelesidir. İLO sözleşmesinde olmasına rağmen Memura toplu sözleşme ve grev hakkını hükümet vermemektedir. Anayasamızın 90. Maddesi kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı tanımaktadır. Buna rağmen ülkemizde yetkililer tarafından haklarımız gasp dilmektedir. Aynı zamanda Danıştay, grev yapan kamu görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılamayacağını belirtmiştir. Türkiye Kumu-Sen çatısı altında bulunan sendikalar olarak hep birlikte 25 Kasım Eylemini gerçekleştireceğiz. Elbetteki iş bırakma eylemi uygulanacaktır. Hangi şartlarda olursa olsun ezanlar okunacak ve camiler açık olacaktır. İnşallah bu mücadelelerin hakkından geleceğiz. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi bu gezi esnasında İllerde bulunan kurum ve kuruluşların yetkililerini ziyaret ettiği gibi ayrıca Mardin Valisi Hasan Duruer i de makamında ziyaret ederek memurların eylem hakları ile ilgili görüşlerini belirterek Sayın Vali bey ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundular. Batman Bingöl Bitlis Muş Ş.Urfa Tatvan Mardin Siirt

15 16 5 Kasım Bilecik Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak Bilecik te yaptığı basın açıklamasında Memur yan gelip yatıyor diyenlerin 25 Kasım da memurun ne iş yaptığını göreceklerini söyledi. Türk İmar-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu-Sen Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak Türkiye Kamu-Sen in 25 Kasım da gerçekleştirdiği Uyarı Grevi öncesinde 7 ilimizi ziyaret etti. Alsancak gittiği illerde Türkiye Kamu-Sen in neden uyarı grevi yapacağını anlatarak kamuoyu oluşturdu ve çalışanları eyleme davet etti. Genel Başkan Alsancak ın ziyaretlerine Genel Sekreter Cebrail Yıldız ve Genel Mali Sekreter Mehmet Başpınar da katıldı. Alsancak 7 şehri eyleme hazırladı 10 Kasım Çanakkale Türk İmar Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Çanakkale de Türk İmar-Sen Genel Sekreteri Cebrail Yıldız ve Genel Mali Sekreter Mehmet Başpınar ile Türkiye Kamu- Sen e bağlı sendikaların şube başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Kamu Sen il binasında yaptığı basın açıklamasında Alsancak " 25 Kasım da iş bırakarak grev ve toplu sözleşme hakkımızı gür bir sesle isteyeceğiz" dedi. 11 Kasım Bursa Türkiye Kamu-sen'e Bağlı Türk İmar Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, 25 Kasım'da Otoyol Gişeleri, Hastaneler ve Tapu Daireleri Gibi Memurun Bulunduğu Her Alanda İş Bırakma Eylemi Gerçekleştireceklerini Söyledi. Bursa'da Osmangazi Metro İstasyonu önünde basın açıklaması düzenleyen Alsancak, iş bırakma eyleminin gerekçelerini ve eylem takvimini açıkladı. Ağustos ayında sekizincisi gerçekleştirilen toplu görüşme sürecinde kamu çalışanlarına en düşük zammın verildiğini belirten Alsancak, buna dur diyebilmek için kamu çalışanlarının grev ve toplu sözleşme hakkına kavuşması gerektiğini belirtti. 4 Kasım Eskişehir Türkiye Kamu Sen`e ait sendikaların yönetici ve üyelerinin katılımı ile Hamamyolu Caddesi`nde yapılan kitlesel basın açıklamasında konuşan Alsancak, "Bu dayatmaya bir son vermenin tek yolunun kamu çalışanlarının grev ve toplu sözleşme hakkına kavuşması olduğunu ifade ediyoruz. Artık sabrımız taşımıştır. Kısacası artık bu elbise bize dar gelmektedir." dedi. Eskişehir Balıkesir 6 Kasım Kütahya Kütahya Valiliği önünde bir basın açıklaması yapan Genel Başkan Necati Alsancak, 25 Kasım iş bırakma eylemin önemine değindi. Necati Alsancak 29 Ağustosta Kamu çalışanlarına yüzde 2.5 zam veren ve son olarak 1 Ekimde muayene katılım payına yüzde yüz zam yapan Ak Parti hükümetine 25 Kasımda yapacakları iş bırakma eylemi ile memurun merhamet dilencisi olmadığını göstereceklerini belirtti. Kütahya 9 Kasım Balıkesir Balıkesir'de valilik binası önünde basın açıklaması yapan Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak, Türkiye Kamu-Sen'in ses getirici eylem hazırlığında olduğunu, daha önceden kararı alınan ve programlanan eylemler ile memurun sesini çok daha iyi duyurulacağını ifade etti. Memur maaş zamları, grev ve toplu sözleşme hakkı, zamlarla ilgili hükümetin protesto edildiği eyleme, Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Hüseyin Yurdakul, Türk Sağlık-Sen Şube Başkanı Mustafa Koç, Türk Büro-Sen Şube Başkanı Muhammet Karakoyun, Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Yılmaz Kuran ile sendika yöneticileri katıldı. Eylemde basın açıklamasını Türkiye Kamu-Sen adına, Türk İmar-Sen Genel Başkanı ve Türkiye Kamu- Sen Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati Alsancak yaptı. 13 Kasım Yalova Türk İmar-Sen Genel Başkanı Necati Alsancak Yalova daki açıklamasını Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nin önünde yaptı. Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci nin de katıldığı toplantıya Türkiye KamuSen e bağlı sendikaların şube yöneticileri ve çok sayıda sendika üyesi katıldı. Alsancak burada yaptığı açıklamada Türkiye genelinde 25 Kasım da gerçekleştireceğimiz eylemle memurun gücünü göstereceğiz dedi. Yalova

16 17 Bıçak kemiğe dayandı artık eylem alanlarındayız Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut un 25 Kasım da yapılan iş bırakma eylemi öncesinde Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Adıyaman, Malatya ve Elazığ illerini ziyaret ederek kitlesel basın açıklamaları yaptı. Malatya Türk Haber-Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut, ziyaretlerde ayrıca, illerde bulunan şube başkanları, yönetim kurulu üyeleri, il temsilcileri ve işyeri temsilcilerinin katıldığı toplantılar düzenlendi. İl ziyaretlerine, Türk Haber-Sen Genel Teşkilat Sekreteri Kasap Aykurt da katıldı. Türkiye Kamu-Sen Genel Mevzuat Sekreteri ve Türk Haber- Sen Genel Başkanı İsmail Karadavut düzenlemiş olduğu kitlesel basın açıklamalarında, sekiz yıldır samimiyetle oturdukları toplu görüşmelerden bekledikleri sonucu alamadıklarını, hükümetin, memuru sokağa ittiğini söyledi. Artık bıçağın kemiğe dayandığını, sözün bittiğini, hak aramanın masada değil bundan sonra sokaktan geçtiğini belirten İsmail Karadavut şunları söyledi: Toplu görüşmelerin sona ermesinin ardından, 2010 yılının bütçesi Meclise sunuldu. Karadavut, açılımlar yaparak ülkenin temeline dinamit koymakla meşgul olanlar kamu çalışanını, dar gelirliyi unuttular. Ekonomimiz ilk kez son dört çeyrek dönemdir küçülüyor ama hükümetin umurunda değil. İnsanlarımız işsiz, aç ve perişan haldedir. Siyasi irade ne ekonomik kriz öncesi dönemi iyi yöneterek milletimizin gelir seviyesini ve istihdamı artırmayı başarabilmiş ne de kriz dönemini iyi yöneterek piyasaları canlandırabilmiştir. Bunun bedelini de dar gelirliye ve kamu çalışanının sırtına yüklemek istemektedir. Bunun en büyük kanıtı da kamu çalışanlarına 2010 yılı için yapılan maaş artış oranlarıdır. Ancak Türkiye Kamu-Sen, krizin bedelinin kamu çalışanlarının sırtına yüklenmesine asla izin vermeyecektir. Siyasal iktidarların verdiği sözleri tutmamak, attığı imzaların arkasında durmamak gibi davranışları, kazanılmış hakları geriletmek, yeni haklar vermemek gibi niyetleri, seçim meydanlarındaki vaatleri unutma ve unutturma eğilimleri kamu görevlilerinin toplu görüşme masasında sonuç alma isteğini boşa çıkardı. Son toplu görüşme masasından da bir sonuç çıkmaması ve hükümetin anlaşılamaz tavrı karşısında eylem artık zorunlu hale geldi. Artık sözün bittiği yere gelindi, eylemlilik sürecini başlattık. Konfederasyonumuz Türkiye Kamu-Sen bugüne kadar açlık grevi, iş bırakma, her çapta miting, kitlesel basın açıklamaları gibi her çeşit eylem ve etkinlikleri ortaya koydu; her yolu ve yöntemi kullandı. Ancak bu çapta ilk defa bir günlük iş bırakma eylemi yaparak ne kadar ciddi olduğumuzu göstereceği. Sesimizi duymayan kulaklara duyuracağız. Kamu çalışanı kendini ve gücünü gösterecek. Kırşehir Elazığ Adıyaman Kayseri Nevşehir

17 18 Uyarı Eylemi ne il ziyaretleri ile hazırlandık Çankırı Düzce Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Kültür Sanat-Sen Genel Başkanı Hasan Hüseyin Yılmaz ile Sendikamızın Genel Teşkilat Sekreteri Uğur Yıldırım, 25 Kasım 2009 tarihli İş Üretmeme Eylemi öncesi 8-14 Kasım tarihleri arasında Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Çankırı illerini ziyaret ettiler. Konfederasyon Yönetim Kurulunun kararı doğrultusunda 25 Kasım da yapılacak olan eylemi kamu çalışanlarına anlatmak ve kamuoyunun dikkatini çekmek üzere yola çıkan Genel Başkan Hüseyin Yılmaz, adı geçen illerde örgütlü bulunan sendika yöneticileri ve işyeri temsilcileri ile bir araya geldi, organizasyon çalışmalarına katılarak kitlesel basın açıklamaları yaptı. Yönetim Kurulu üyelerimiz ayrıca, faaliyet yapılan bazı illerde başta vali ve belediye başkanları olmak üzere mülki ve idari erkanı da ziyaret ettiler. Ziyaret edilen bütün illerde il temsilcilerimizin eylem için büyük bir hazırlık içinde olduklarını müşahede eden Yılmaz, bilhassa Zonguldak, Karabük ve Kastamonu temsilcilerinin oldukça organizeli olarak çalıştıklarını belirledi. Bolu da İl Temsilcisi Fikret Başar, Düzce de Şemsettin Bahadır, Zonguldak ta Salih Alemdar, Bartın da Sezai Hankişi, Karabük te Turgut Kurtoğlu, Kastamonu da Nedim Afacan, Çankırı da Ali Bağdat başkanlığında şube yönetim kurulu, denetim ve disiplin kurulu üyeleri ve şubesi olmayan sendikalarımızın il temsileri ile bir kısım sendika üyeleri bir araya geldiler, toplantı ve basın açıklamalarına bizzat katıldılar. Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri Hasan Hüseyin Yılmaz yaptığı basın açıklamalarında özetle Kamu Çalışanlarının bu noktaya gelmesindeki ana nedenleri dile getirdi: Açlık sınırında belirlenen ücretler, kurumlar arasındaki ücret adaletsizlikleri, çalışma ortamlarının sıhhi bakımdan uygunsuzluğu, araç-gereç yetersizliği, tayin, terfi, atama ve görevde yüksel - me konularında yapılan yanlış tutum ve uygulamalar gibi pek çok sorun bizleri eylem kararı almaya zorlamıştır. Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen kuruluş tarihinden beri memurlarımızın kronik hale gelmiş sorunlarının çözümü için toplu görüşme süreçlerinde mücadelesini sürdürdüğü halde, bu süre zarfında önemli kazanımlar elde edilmiş olsa da, hedeflerimizin çok gerisinde olduğumuz bilinen bir husustur dedi. Siyasi iradenin, memuru görmezlikten, sesini duymazlıktan geldiğini, anlaşmamak için adeta direndiğini, alınan kararları uygulamamak için elinden geleni geri bırakmadığına değinen Genel Başkan, grevli, toplu sözleşmeli, yönetime katılma ve siyaset yapma haklarını içeren bir sendika yasası istedi. Eşit işe eşit ücret ilkesinin bir an evvel hayata geçirilmesinin gerekliliğine işaret etti. Ekonomik krize karşı alınan tedbirlere paralel olarak yalnızca üreten kesimin değil, tüketen kesimin de desteklenmesi gerekmektedir. Ekonomik ve sosyal hayatın cenderesi altında ve bizimle aynı kaderi paylaşan emekli, dul, yetim, işçi, esnaf ve işsizler; kısacası dar ve orta gelir grubunda yer alan tüm sosyal kesimleri 25 Kasım da yanımızda görmek istiyoruz şeklinde sözlerini sürdüren Genel Başkan Yılmaz, Kamu görevlisi 25 Kasım ı kendisi, geleceği, eş ve çocukları, ekonomik hayatın canlanması için bir fırsat olarak görmeli, üzerine yıkılmış her türlü olumsuzluğu söküp atmak için güç ve destek vermelidir. dedi. 15 Kasım 2009 tarihinde Ankara ya dönen yöneticilerimiz eylem programlarının organizesine Başkentte devam ettiler. Kastamonu Bolu Zonguldak

18 TÜRKİYE KAMU-SEN 19 Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci: Yıllardır sizin için görevdeyiz, şimdi sizin için grevdeyiz Amasya Çorum Amasya Tokat Ordu Samsun Türkiye Kamu-Sen Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman- Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, 25 Kasım da Türkiye Kamu-Sen olarak gerçekleştirilen iş bırakma eylemi dolayısıyla il gezileri gerçekleştirdi. Uzlaştırma Kurulu kararları nerede? Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci; Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Kırıkkale de temaslarda bulundu. İşyeri ziyaretleri gerçekleştiren Demirci, bu illerdeki sendika yöneticileri ve üyelerimizle kitlesel basın açıklaması yaptı. İllerdeki sivil toplum örgütleri, yazılı ve görsel anlamda yerel ve bölgesel yayın yapan gazeteleri ve televizyon kuruluşlarını ziyaret etti. Yerel Televizyonlarda programlara katıldı. Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, il gezilerinde yapmış olduğu konuşmada; 25 Kasım da Memur yan gelip yatıyor, ne iş yapıyor ki! diyenlere memurun üretimden gelen gücünü göstereceklerini belirtti. Hükümetin ILO temel sözleşmeleri, Avrupa Sosyal Şartı gibi uluslararası sözleşmelere imza atmasına ve hatta Anayasamızın 90. maddesindeki değişikliğe rağmen iç hukuk sisteminde gerçekleştirmediği mevzuat değişikliklerine dikkati çeken Demirci; Hükümet, Toplu görüşme sürecindeki mutabakatlara, yani altına imza attığı taahhütlere uymamakta, Uzlaştırma Kurulu nun almış olduğu kararları hayata geçirmeyerek, adeta bu kurulu yok saymakta, toplu Pazarlık sürecini sulandırmakta, kamu çalışanlarına ve kamuya şaşı bakmaktadır dedi. Kamu çalışanlarının haklı taleplerine karşı siyasi iradenin her defasında meydanları işaret ettiğini söyleyen Demirci, İşte meydanlardayız, sesimizi duymayanlara, bizi gör mezden gelenlere derdimizi çok daha net olarak anlatacağız diye konuştu. Memurlar demokratik hakkını kullanıyor... Ekonomik kriz nedeniyle üretimin azaldığını, işsiz sayısının arttığını, ekonomik krizin kamu çalışanlarının üstünden silindir gibi geçtiğini ifade eden Demirci; 2009 yılı toplu görüşmeleri önceki toplu görüşmelerin ötesinde olumsuz şartlarda gerçekleştirilmiş, ülkemizin imzaladığı uluslararası sözleşmeler ve Anayasamızın 90.maddesi kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı tanımaktadır. Ülkemizde mahkemeler ve Avrupa İnsan hakları Mahkemesi de verdiği kararlarda memurun toplu sözleşme ve grev hakkı vardır demiş; Danıştay ise grev yapan kamu görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılamayacağına hükmetmiştir. Buna rağmen hükümetin bu hak, hukuk tanımaz tutumu sayesinde memurlar toplu sözleşme ve grev hakkını kullanamamaktadır. dedi. 25 Kasım; yanlışlıkların önüne geçmek, ezilen, sömürülen aldatılan kamu çalışanının sesini meydanlarda hükümete duyurmak için tarihi bir fırsat olacağını söyleyen Demirci; 25 Kasım da memur; onuru, haysiyeti, kariyeri ve kaybettiklerini geri almak için meydanlara inecektir. Yıllardır görevini en iyi şekilde yerine getiren kamu çalışanı üretimden gelen günü kullanacaktır. dedi.bir hafta boyunca sürdürülen programlar çerçevesinde kamu çalışanlarının dile getirdiği değişik problemler konusunda da açıklamalar yapan Demirci, programını Kastamonu da tamamlayarak Ankara ya döndü. Samsun Sinop Tokat Ordu

19 20 Sendikal haklarımız için uyarı grevindeyiz Türkiye Kamu-Sen Genel Sosyal İşler Sekreteri ve Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu, 25 Kasım da Türkiye Kamu- Sen in 24 saatlik İş Bırakma eylemi dolayısıyla il gezilerini tamamladı. Aydın Afyon Denizli Yapay sorunlarla kamuoyu oyalanıyor Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı İlhan Koyuncu; Aydın, Denizli, Afyon, Uşak, Manisa ve İzmir de temaslarda bulundu. Resmi kurum ve kuruluşları, il heyeti ile dolaşan Koyuncu, sendika yöneticileri ile toplantılar düzenledi ve basın açıklamaları yaptı. Televizyon programlarına katılarak 25 Kasım ın gerekçelerini anlattı. Türkiye nin en önemli meselesinin ekonomik kriz ve işsizlik olduğunu, hükümetin bu sorunları çözme yerine, yapay sorunlarla kamuoyunu aldatma gayreti içinde olduğunu ifade eden Koyuncu, Türk memuru üretimden gelen gücünü 25 Kasım da gösterecektir dedi. Kamu çalışanlarının Toplu Sözleşme ve Grev Hakkının mutlaka verilmesi gerektiğini, bıçağın kemiğe dayandığını 5 yıl önce verilen sözlerin yerine getirilmediğini ifade etti. Kırmadan-dökmeden demokratik çaba Türkiye Kamu-Sen olarak kırmadan, yıkmadan, incitmeden üretimden gelen gücümüzün kullanırken, emeklisi, işçisi, işsizi ve esnafıyla bütünleşerek 25 Kasım da meydanları dolduracağız. Toplu sözleşme ve grev hakkımızı mutlaka alacağız. Ülkemizin imzaladığı uluslar arası sözleşmeler ve Anayasamızın 90.maddesi kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı tanımaktadır. AKP iktidarının tek başına göreve gelmesi tüm kesimleri olduğu gibi kamu görevlilerinde de büyük beklentiler yaratmıştır. Ancak; aradan sekiz yıl geçmesine rağmen çalışanların hiçbir meselesine çözüm üretilmemiş daha da karmaşa yaratmıştır. Devlet kurumlarında çok standartlı uygulamalar dönemi başlamıştır. Bu da devlet memurlarını yıpratmış ve itibar kaybetmesine neden olmuştur. 25 Kasım da Türk memurunun, onurunu, haysiyetini ve kaybettiklerini geri alma günü olacaktır. Sanal bahaneler uyduranları Türk memuru affetmeyecektir ve gereken dersi verecektir. Siyasi iktidarın bu uyarımızı iyi değerlendirmesini ve gereğini yapmasını bekliyoruz. Uşak İzmir Manisa Uşak

20 21 Doğu illeri uyarı eylemine Nazmi Güzel ile hazırlandı YOZGAT 10 Kasım günü saat 14:00 14:30 Yerel TV ile röportaj, Gazeteleri ziyaret. Akşam İl Temsilciliğinde Şube Başkanları, Yönetim, Denetim, Disiplin ve Sendika Temsilcileri ile toplantı yapıldı. Kitlesel basın açıklaması ile ilgili tüm detaylar ve 25 Kasım da yapılacak iş bırakma kararı için yapılacaklar ve hazırlıklar değerlendirildi. Mülki Amirler, Kurum Amirleri ziyaret edildi. 11 Kasım da kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi. SİVAS Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciği nde Şube Yönetim, Denetim, Disiplinleri, Şube Başkanları ve Sendika İl Temsilcileri ile toplantı yapıldı. Yerel TV7de programa katılarak Kamuoyu ve kamu görevlileri ve halk bilgilendirildi. Yapılacak kitlesel basın açıklaması için hazırlıklar gözden geçirildi. Kitlesel basın açıklamasına katılımın artırılması için kararlılık sergilendi. 12 Kasım günü Cumhuriyet Meydanında yapılması planlanan kitlesel basın açıklaması hava muhalefeti nedeni ile Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğinde gerçekleştirildi. ERZİNCAN Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliğinde tüm Şube Başkanları, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu üyeleri ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda 25 Kasım tarihli eylemle ilgili kamuoyu ve kamu çalışanlarına yönelik çalışmalar, detaylar, hazırlıklar üzerinde duruldu. 14 Kasım da yapılacak kitlesel basın açıklaması hazırlıkları ve katılımın artırılması için yapılacak çalışmalar üzerinde duruldu. 13 Kasım da İl Valimiz, Üniversite Rektörü ve Kurum Amirleri ziyaret edildi. Türkiye Kamu-Sen Başkanlar Kurulu ve Yönetim Kurulu nca alınan karar gereğince tüm Genel Başkanların Yurt genelinde yapacakları istişari toplantılar ve basın açıklamalarına ilişkin Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel in Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars, Iğdır illerini ziyaret etti. Nazmi Güzel, basın toplantıları, kamuya açık alanlarda vatandaşların bilgilendirilmesi, kurum ziyaretleri gibi faaliyetlerle 25 Kasım uyarı eylemine hazırlık yaptı. Türk Ulaşım-Sen Genel Başkanı Nazmi Güzel tüm faaliyetler ve kitlesel basın açıklamalarında 25 Kasım a vurgu yaparak; 25 Kasım a nasıl gelindiğine, bu olumsuz mevsim şartlarında memurların meydanda ne işi olabilir? diye merak edenlere memurun içinde bulunduğu ekonomik, demokratik, çalışma şartlarında 8 yıldır yapılan Toplu Görüşmelerde ilerleme kaydedilemediğini, tüm Başbakanlarla en az 2 kez heyet halinde görüştüklerini; Sayın Başbakanla ise şu ana kadar heyet halinde bir görüşme yapılamadığına vurgu yaparak, AKP iktidarının memurla alıp veremediği bir şeyler olduğunun artık farkındayız. Memuru nazari dikkate almayanların, Türkiye Kamu-Sen in feveranlarına kulak tıkayan siyasi irade kamu görevlilerinin kazanılmış haklarına dokunmaya başlamış, kaşıkla ve kepçeyle al politikasını ısrarla sürdürmektedir diye konuştu. Güzel, Bu durum karşısında bizlere fazla seçenek bırakmayan siyasi irade sesini yükselten kamu görevlilerine kulak vermek yerine aba altından sopa göstermeyi tercih etmektedir. Kamu görevlileri artık gözünü karartmış ve artık yeter deme noktasına gelmiştir. Yan gelip yatıyorlar diye nitelendirenlerin memuru nasıl rencide ettiklerinin farkında olmaları gerekir dedi. IĞDIR Şube Başkanları ile ön görüşme ve istişarenin ardından saat 15:00 de yapılacak kitlesel basın açıklaması için alana geçildi. Basın açıklaması yapıldık tan sonra tekrar Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciği ne varıldı. Hazır bulunanlarla tekrar 25 Kasım da neler yapılacağı ve nasıl yapılacağı değerlendirmelerinin ardından aynı gün Erzurum a intikal edildi. 16 Kasım 2009 günü Erzurum Dairesi Başkanlığınca tertip edilen uzmanlar düzeyindeki 15 günlük seminer çerçevesinde 3 saatlik Sendika konulu derse iştirak edildi. Akabinde öğlen saatlerinde yapılacak olan kitlesel basın açıklamasına iştirak edildi. KARS Kars İl Temsilciliği nde hazır bulunan Şube Başkanları, Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri ile 15 Kasım da yapılması planlanan kitlesel basın açıklaması ile ilgili detaylar ve hazırlıklar gözden geçirildi. 25 Kasım günü neler yapılacağı ve nasıl yapılacağı ayrıntıları üzerinde istişareler yapıldı. 15 Kasım günü yapılacak kitlesel basın açıklaması ile ilgili hazırlıklar gözden geçirildi. Katılımın artırılması için alınan tedbirler gözden geçirildi. 15 Kasım da kitlesel basın açıklaması gerçekleştirildi. Yoğun yağmur altında yapılan basın açıklamasına katılanların canlı ve kararlı oldukları gözlendi ERZURUM Toplantı için hazır bulunan Şube Başkanları ile Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Üyeleri ile toplantı yapılarak kamuoyunun bilgilendirilmesi için yapılması planlanan kitlesel basın açıklaması değerlendirildi. Aynı gün akşam Kanal 25 de bir programa iştirak edilerek 25 Kasım la ilgili gerekçelerimiz ve yapacaklarımız ile ilgili bilgi verildi.

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ?

MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? MESLEK ÖRGÜTÜNÜN GöREV ÇAĞRISINA KATILMAK SUÇ MUDUR? BU NEDENLE HUKUKİ BİR YAPTIRIM UYGULANABİLİR Mİ? Bilindiği gibi Dr. Ersin Aslan ın, bir hasta yakını tarafından öldürülmesinin birinci yılı yaklaşıyor.

Detaylı

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik

Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 12006 Mevsimlik İşçiliğe Hayır Dedik 2006 yılından beri Bütün öğretmenler kadrolu olmalıdır diyerek mücadelemizi, sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi yönünde yoğunlaştırdık. 2 22008 Bakan Hüseyin

Detaylı

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):

YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI): YÜRÜTMENİN DURDURULMASINI İSTEYEN (DAVACI):. ADINA BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK ÇALIŞANLARI BİRLİK VE DAYANIŞMA SENDİKASI VEKİLİ: AV. BASRİ VURAL Esentepe Mah. Emekli Subay Evleri Cemil Cahit Toydemir Sk. 53.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK

AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK AKADEMİK ZAMMI ADIMDA ALDIK BİR SORUNU DAHA ÇÖZÜME KAVUŞTURDUK Üniversitelerde idari ve akademik personeli bir bütün olarak görüyoruz. 666 Sayılı KHK ile idari personelin ek ödeme oranlarında artış gerçekleştirilirken,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/6627 Karar No : 2015/4677

T.C. D A N I Ş T A Y ONİKİNCİ DAİRE Esas No : 2011/6627 Karar No : 2015/4677 Anahtar Sözcükler: Sendikal örgütlenme, disiplin cezası, ifade özgürlüğü Özeti: Sendikal örgütlenmelerin; özellikle üyelerinin çalışma koşullarının iyileştirilmesi yada haklarının korunması yada elde edilmesine

Detaylı

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız!

Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Hava-İş: İşten atılanlar işe alınana kadar mücadeleyi bırakmayacağız! Havacılık sektörüne grev yasağı getiren yasa tasarısı mecliste onaylandı. Hava-İş Sendikası, yasa mecliste görüşülmeye başlanmadan

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KURUM İDARİ KURULLARI, YÜKSEK İDARİ KURUL, KAMU İŞVEREN KURULU VE UZLAŞTIRMA KURULUNUN TEŞKİLİ İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Dayandığı Kanun

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR

TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 4.19.4 TMMOB TEMSİLCİLERİNE AÇILAN DAVALAR 1) Dosya No : 2013/551 E. : Ankara 17. Asliye Ceza si : 1- TMMOB YK Başkanı Mehmet Soğancı 2- TMMOB Genel Sekreteri N. Hakan Genç :2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Detaylı

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA

: HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A TÜRK MİLLETİ ADINA T.C. ŞANLIURFA 1. İDARE MAHKEMESİ ESAS NO : 2015/874 KARAR NO : 2016/201 ----------- DAVACI : HÜSEYİN DARTAL İl Sağlık Müdürlüğü, Merkeı/ŞANLIURF A DAVALI : ŞA LIURFA VALİLİLİGİ _V_E_KI.-L -:-.,.. İ ------:

Detaylı

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13

MECLİS KARAR ÖZET TUTANAĞI Ü Y E L E R T.C. KARAPINAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARAR TARİHİ : 09/05/2014 KARAR NUMARASI : 13 KARAR NUMARASI : 13 AYDOĞDU, Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi uyarınca 2014 yılı Mayıs ayı toplantısı için Belediye Hizmet binası, Başkanlık odasında toplandı. Toplantı başında

Detaylı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı

Çalışma hayatında barış egemen olmalı Çalışma hayatında barış egemen olmalı Ocak 19, 2012-3:31:16 olduğunu belirtti. olduğunu belirterek, ''Bu bakış açısı çerçevesinde diyalog merkezli çalışmalarımızı özellikle son 7 aydır yoğun bir şekilde

Detaylı

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012

İşten Atılan Asil Çelik İşçilerinin okuduğu basın açıklaması: 15/03/2012 15 Mart 2012 Perşembe günü işlerinden atılan Asilçelik işçileri Bursa nın Orhangazi ilçesi cumhuriyet meydanında basın açıklamasıyla İşimizi İstiyoruz talebini dile getirdikleri ve işlerine geri dönene

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI)

TARIM ORKAM-SEN SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ ( ANKARA) (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA MERKEZ GENEL MECLİSİ YÖNETMELİĞİ (2014 - ANKARA) 1 Amaç BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Tarım ve

Detaylı

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? GERÇEK BİR TOPLU SÖZLEŞME İÇİN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ NEDİR? Toplu İş Sözleşmesi (TİS), çok genel anlamı ile emekçilerin temsilcisi sendika ile işveren temsilcilerinin, ekonomik, özlük ve çalışma koşullarını birlikte belirlemeleridir.

Detaylı

Federal İdare İş Mahkemesi

Federal İdare İş Mahkemesi Federal İdare İş Mahkemesi Karar Tarihi : 15.10.2013 Sayısı : 1 ABR 31/12 Çev: Alpay HEKİMLER * İşçiler, kendileri için işveren tarafından hizmet içi kullanım için tahsis edilmiş olan e-mail adreslerini

Detaylı

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI

YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAPI-YOL SEN YOL, YAPI, ALTYAPI, BAYINDIRLIK VE TAPU KADASTRO KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI ZİYA GÖKALP CADDESİ NO:36/20 06420 YENİŞEHİR/ANKARA. TEL - FAX : 433 46 06-434 39 84-431 73 05 web sayfası: http:/www.yapiyolsen.org

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ

ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ ZAMANAŞIMI SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLMESİ Özeti : Mevzuat hükümlerine aykırılığı gümrük idarelerince tespit edildiği tarihten itibaren üç yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra

Detaylı

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ!

MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! MAYIS 2010 YAŞASIN 1 MAYIS ALANLARDAYIZ! İşçilerin birlik, mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs; tüm yurtta olduğu gibi İstanbul da da coşkuyla kutlandı.1978 1 Mayıs ın ardından ilk kez izin verilen

Detaylı

Koç Üniversitesi nde neler oluyor?

Koç Üniversitesi nde neler oluyor? Koç Üniversitesi nde neler oluyor? 27 Mart 2015 tarihinde, Koç Üniversitesi temizlik işçileri, öğrencileri, öğretim görevlileri, asistanları ve büro emekçileri bir araya geldiler ve bir forum gerçekleştirdiler.

Detaylı

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARABULUCULUK DAİRE BAŞKANLIĞI ARABULUCULUK GENEL GÖRÜNÜMÜ 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 22.06.2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

Detaylı

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık

Genel Başkanımız Haydar Arslan ın okuduğu basın açıklaması metni aşağıdadır. KGM Önünde Basın Açıklaması Yaptık Sendikamız Yapı-Yol Sen 12 Nisan 2012 tarihinde Karayolları Genel Müdürlüğü önünde ve eşzamanlı olarak tüm şube binaları önünde, Otoyol ve Köprülerin özelleştirilmesi, görevde yükselme ve unvan değişikliği

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU

YETERLİĞE TABİ GELİR UZMANLARI DERNEĞİ 2016 FAALİYET RAPORU 2016 2016 YILI FAALİYET RAPORU Derneğimizin Tarihçesi Gelir Uzmanlığı 1993 yılında kariyer bir meslek olarak ihdas edilmiştir. Ancak derneğimizin kuruluş yılı olan 2013 yılına kadar geçen 20 yıllık sürede

Detaylı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik!

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığında Basın Açıklaması Gerçekleştirdik! Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 2014 yılı bütçesinin görüşülecek olması nedeniyle görüş ve taleplerimizi paylaşmak üzere KESK'e bağlı YAPI-YOL SEN, BTS ve HABER SEN olarak bugün (12 Aralık

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI. HAKKINDA KANUN ileti5176 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN ileti5176 Kanun Numarası : 5176 Kabul Tarihi : 25/5/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 8/6/2004 Sayı :25486

Detaylı

DİASPORA - 13 Mayıs

DİASPORA - 13 Mayıs DİASPORA - 13 Mayıs 2015 - Sayın Başkonsoloslar, Daimi Temsilciliklerimizin değerli mensupları, ABD de yerleşik Diasporalarımızın kıymetli temsilcileri, Bugün burada ilk kez ABD de yaşayan diaspora temsilcilerimizle

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

HAK-İŞ KONFEDERASYONU

HAK-İŞ KONFEDERASYONU HAK-İŞ KONFEDERASYONU RAPORU Üçlü Danışma Kurulu Toplantısı 18 Nisan 2013 Ankara 1 HAK-İŞ KONFEDERASYONU TAŞERON ÇALIŞMAYA İLIŞKIN GÖRÜŞ VE ÖNERİLER RAPORU Örgütsüzlüğü, güvencesiz çalışmayı, kayıtdışını,

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek

Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Taşeron işçinin hakları mutlaka düzenlenecek Aralık 08, 2011-4:57:28 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Büyük Anadolu Otel'de düzenlenen Türk-İş 21. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu. Çalışma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK/25

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK/25 T.C YARGITAY 18. CEZA DAİRESİ İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK/25 Esas No. 2015/7995 Karar No. 2016/2433 Tarihi: 10.02.2016 SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE MÜDAHALE SUÇUNUN TEHLİKE SUÇU NİTELİĞİNDE OLMASI SENDİKA

Detaylı

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8

T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 T.B.M.M. CUMHURİYET HALK PARTİSİ Grup Başkanlığı Tarih :.../..«. 8 Z ;... Sayı TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Bankacılık Kanunu'nda Değ Yapılması

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu..

Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. 28 Nisan 2014 Basın Toplantısı Metni ; (Konuşmaya esas metin) Hükümet in TSK İçinde Oluşturduğu Paralel Yapılar; Cumhurbaşkanı ve AYİM nin Konumu.. -- Silahlı Kuvvetlerimizde 3-4 yıldan bu yana Hava Kuvvetleri

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz

Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Özgürlükleri daha da güçlendirmek istiyoruz Kasım 09, 2013-11:57:28 anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez" dedi. anda bulunduğu noktadan asla geri gitmez, bunun teminatı AK Parti ve AK Parti hükümetleridir"

Detaylı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELEDE ULUSLARARASI BELGELER VE KORUMA MEKANİZMALARI Uluslararası Arka Plan Uluslararası Arka Plan Birleşmiş Milletler - CEDAW Avrupa Konseyi - Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi

Detaylı

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma,

Danıştayın yürütmesini durduğu konular: 1. Mesai dışı çalışma, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Danıştay 11.Daire nin Esas No 2013/1812 Sayılı Kararı ve Yürütmeyi Durdurma Kararına

Detaylı

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA

Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : Bağımsız Büro Çalışanları Sendikası, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı, Onur iş Hanı No:12/160 Kat:7 Kızılay/ANKARA Davalı : Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı Beyaz Nokta Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR

TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA. Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR TEMEL HUKUK DERS NOTLARI SON HAFTA Öğr. Gör. Erkan ÇAKIR ANAYASANıN TEMEL ILKELERI 2 1. madde Türkiye devleti bir cumhuriyettir. 2. Madde Cumhuriyetin nitelikleri Cumhuriyetçilik Başlangıç ilkeleri Atatürk

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ ALT İŞVERENLER TARAFINDAN ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLERİN İŞÇİLİĞE BAĞLI GİDERLERİNDE OLUŞAN ARTIŞIN FİYAT FARKI OLARAK ÖDENMESİ Vural ŞAHBENDEROĞLU vsahbenderoglu@gmail.com Kamu Yönetimi Uzmanı ve Siyaset Bilimci

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur.

1) SSGSS Kanununda öngörülen kadın ve erkekler için emeklilik yaşının 2036 yılından başlayarak 65 yaşa yükseltilmesi düzenlemesi aynen korunmuştur. 1 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASASINDA DEĞİŞİKLİK ÖNGÖREN YASA TASARISI İLE İLGİLİ EMEK PLATFORMUNUN TALEPLERİ HAKKINDA BAKANLIKTA YAPILAN GÖRÜŞMELERDE KABUL EDİLEN, KISMEN KABUL EDİLEN

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270

Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 Resmi Gazete Tarihi: 20.04.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28270 TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNİN YAPILMA USUL VE ESASLARI İLE KAMU GÖREVLİLERİ HAKEM KURULU, KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU VE KURUM İDARİ KURULLARININ

Detaylı

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu v TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ÖNSÖZ Yirmi birinci yüzyılı bilgi teknolojisi çağı olarak adlandırmak ne kadar yerindeyse insan hakları çağı olarak adlandırmak da o kadar doğru olacaktır. İnsan

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU İKİNCİ DAİRE KARARI Esas No 2013/149. Karar No 2013/1034 Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İkinci Dairesi aşağıda isimleri yazılı üyelerin katılımı ile tarihinde toplandı....eski Hâkimi hâlen emekli... (... ) ile... Hâkimi... (...) hakkında, Hâkimler ve Savcılar

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG CONSEIL DE L EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ERHUN -TÜRKİYE DAVASI (Başvuru numaraları: 4818/03 ve 53842/07) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 16 Haziran 2009 İşbu karar

Detaylı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararı KARAÇAY/Türkiye Davası* Başvuru No:6615/03 Strazburg 27 Mart 2007 OLAYLAR I. DAVA KOŞULLARI Elektrik mühendisi olan başvuran, 1957 doğumlu olup İstanbul da ikamet

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM/STAJ/GRUP ÖĞRENCİ TEMSİLCİLERİ SEÇİMİ VE GÖREVLERİNE DAİR USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer)

(Resmî Gazete ile yayımı: 11.12.1992 Sayı : 21432 Mükerrer) 25 Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (Resmî Gazete ile yayımı:

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TARIM ORKAM-SEN (TARIM VE ORMANCILIK HİZMETLERİ KAMU EMEKÇİLERİ SENDİKASI) SENDİKA DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ (05.09.2001 - ANKARA) (25/27 NİSAN 2014 MERKEZ GENEL KURULU DEĞİŞİKLİKLERİNİ İÇEREN SON HALİ) 1 I-GENEL

Detaylı

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI

HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 3.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER HUKUKUN KAYNAKLARI Yargı organları kararlarını, hukuka dayanan, hukuktan kaynaklanan, hukukun gerektirdiği kararlar olarak sunarlar. Bu açıdan yargı

Detaylı

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL

EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ. 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİMİN HUKUKSALTEMELLERİ 7. Bölüm Eğitim Bilimine Giriş GÜLENAZ SELÇUK- CİHAN ÇAKMAK-GÜRSEL AKYEL EĞİTİM VE HUKUK HUKUKUN AMAÇLARI HUKUKUN DALLARI EĞİTİM HUKUKU HUKUKUN KAYNAKLARI ULUSLARARASI BELGELERDE

Detaylı

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM

MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE ZAM MİLAS TA, BELEDİYE İŞÇİLERİNE YÜZDE 10-16 ZAM Milas Belediyesi ile DİSK arasında devam eden toplu iş sözleşmesi sonuçlandı. Buna göre işçilere yüzde 10 ila 16 arasında zam verildi. Milas Belediyesi ile

Detaylı

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR -

17 Haziran 2008 SALI. Resmî Gazete. Sayı : YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197. İtiraz No : - KARAR - 17 Haziran 2008 SALI Resmî Gazete Sayı : 26909 YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARI Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığından: Karar No : 197 İtiraz No : - KARAR - Başkanlık Makamınca Kurulumuza sunulan 25/4/2008 tarihli

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ

T.C. ANAYASA MAHKEMESİ T.C. ANAYASA MAHKEMESİ BİREYSEL BAŞVURU FORMU Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün 59. maddesine göre hazırlanmıştır. 1 BİREYSEL BAŞVURU FORMU I- KİŞİSEL BİLGİLER A- GERÇEK KİŞİLER İÇİN BAŞVURUCUNUN 1- T.C. KİMLİK

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU?

İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? İŞLETME İLE ORTAKLARI ARASINDAKİ PARASAL TRAFİĞİN BANKALAR ARACILIĞIYLA TEVSİKİ ZORUNLU MU? Yrd. Doç. Dr. Yusuf İLERİ 19 * * 1.GİRİŞ Vergi Usul Kanunu nun Mükerrer 257 maddesinin birinci fıkrasının (2)

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 37. Dönem Çalışma Raporu. BASIN ÇALIġMALARI BASIN ÇALIġMALARI BASIN AÇIKLAMALARIMIZ 5 Mayıs 2010 Özelleştirme Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri nin Taksim BEDAŞ önünde gerçekleştiği basın açıklaması yoğun bir katılımla yapıldı. Şubemiz üye ve

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DEVLET MEMURLARININ ŞİKAYET VE MÜRACAATLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (R.G.:12.01.1983 / 17243) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları ile ilgili

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

MALİ TAKVİM Erkan KARAARSLAN OCAK - Maliye Bakanlığınca (Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/BÜMKO) merkezi yönetim bütçesiyle ilgili ayrıntılı harcama ve finansman programlarının hazırlanmasına ilişkin

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007

Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2007 13 Aralık 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26375 GENEL HÜKÜMLER Konu ve kapsam MADDE 1 (1) Bütün hukuki yardımlarda avukat ile iş sahipleri

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

NEYI DAHA BEKLİYORSUN! MASADA YANDAŞ MEMURUN İŞİ YAŞ! KAMU ÇALIŞANI. Yanlışta ısrar etme, senin iradeni satanların peşinden gitme!

NEYI DAHA BEKLİYORSUN! MASADA YANDAŞ MEMURUN İŞİ YAŞ! KAMU ÇALIŞANI. Yanlışta ısrar etme, senin iradeni satanların peşinden gitme! MASADA YANDAŞ MEMURUN İŞİ YAŞ! KAMU ÇALIŞANI DAHA NEYI BEKLİYORSUN! Yanlışta ısrar etme, senin iradeni satanların peşinden gitme! TÜRKİYE KAMU-SEN Sizin Sendikanız Ülkemi, milletimi ve geleceğimi düşünüyor,

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

ALMANYA DA 2010 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası

ALMANYA DA 2010 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER. 1. İstihdam Piyasası ALMANYA DA 2010 ARALIK AYI İTİBARİYLE ÇALISMA VE SOSYAL GÜVENLİK ALANINDA MEYDANA GELEN ÖNEMLİ GELİŞMELER 1. İstihdam Piyasası Toplam çalışanların sayıları ile ilgili en son verilere göre, Kasım 2010 da

Detaylı