Kazanacağız İNSANCA YAŞAM İÇİN MEYDANLARA ÇIKTIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kazanacağız İNSANCA YAŞAM İÇİN MEYDANLARA ÇIKTIK"

Transkript

1 TÜRKİYE Büyük bir sevdanın adı... KAMU-SEN AYLIK YAYIN ORGANI * ÜCRETSİZDİR YIL: 6 SAYI: 68 ARALIK 2009 Tehditle sindiremezler Kamu çalışanı, kendi iradesiyle sendikal hakları için verdiği mücadelesinde baskıya, tehdide, sindirme politikasına asla boyun eğmeyecek. 23 de Haklıyız, kararlıyız Mutlaka Kamu çalışanı 25 Kasım da kararlılığını gösterdi Kazanacağız! Kamu çalışanı, ülkenin kaynakları azınlık bir gruba peşkeş çekilirken, krizin faturasının kendi sırtına yüklenmesine, kendini yok sayanlara, açlığa mahkum edenlere dur demek için demokratik tepkisini ortaya koydu. Yanlış politikalara, haksızlıklara ve eşitsizliklere geçit vermeyeceğini bir kez daha gösterdi. Teşekkür ediyoruz Türkiye Kamu-Sen olarak sesimizi duyurmak için yaptığımız iş bırakma eylemine destek veren kamu çalışanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, basın mensuplarına ve duyarlı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. İNSANCA YAŞAM İÇİN MEYDANLARA ÇIKTIK Türk memuru 25 Kasım da insanca bir yaşam için, toplu sözleşme ve grev hakkı için, tüm milletimizin geleceği için üretimden gelen gücünü kullanarak bir gün iş bıraktı. Bütün siyasi baskılara tehditlere rağmen kamu çalışanı hakkını istedi. Kararlılıkla, azimle, kimseye zarar vermeden, Türk memuruna yaraşır bir şekilde gücünü gösterdi. Demokratik tepkisini ortaya koydu. Bu eylemle sesini duyuramayan çoğunluğun çığlığı olmaya çalıştık, kamu çalışanlarının sesini duymak istemeyenlere sesimizi duyurduk. Kamuda üretilen hizmetin ne olduğunu gösterdik. Yan gelip yatıyorlar diyenlere cevabımızı verdik. Gücümüzü gösterdik. SENDİKAL HAKLARDAN GERİ DÖNÜŞ YOK Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, Türk memurunun toplu sözleşme ve grev hakkına giden yolda en büyük adımı attığını, sendikacılığa bir mihenk taşı daha eklediğini söyledi. Akyıldız, kamu çalışanlarının hakları için mücadele verdiklerini belirterek, bu hakların ''mutlaka'' elde edileceğini söyledi. Netice alıncaya kadar mücadeleye devam edileceğini belirten Akyıldız, siyasetçilerin bu mesajı iyi anlaması gerektiğini söyledi. 22 de Ne değişti de iş bırakma eylemine karşı oldunuz? Tarih: 01 Aralık 2000 YIL 2000 Konu: İş bırakma eylemi Katılımcılar: Emek Platformunu oluşturan sendikal kurumlar Yer: Kızılay Meydanı Konuşan: Emek Platformu dönem sözcüsü Memur-Sen Genel Başkanı Fatih Uğurlu: Emek Platformu'nun sesine gereken cevap verilmediği takdirde eylemlerimizi her zaman kararlılıkla sürdüreceğiz YIL 2009 Tarih: 25 Kasım 2009 Konu: İş bırakma eylemi Katılımcılar: Kamu çalışanını temsil eden sendikal kurumlar ve sivil toplum kuruluşları Açıklama: Memur-Sen, bir günlük eylemler yerine, sorunların çözümüne yönelik mücadelesini, sonuç alıncaya kadar sürdürecektir. 8 de Aramıza sokulan nifak; Sarı Öküz ün hikayesi 23 de

2 2 Eyleme katılan memura ceza verilemez Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu ve bağlı sendikaların Yönetim Kurulları tarafından, sendikal haklar çerçevesinde üyelerin mesleki, sosyal ve ekonomik haklarıyla ilgili 25 Kasım da tüm şube ve temsilciliklerin katılımıyla 1 günlük ''iş bırakma'' eylemi yapılması kararı alınmıştı.. Ülkemizin imzaladığı uluslar arası sözleşmeler ve Anayasamızın 90. maddesi kamu görevlilerine toplu sözleşme ve grev hakkı tanımaktadır. Ülkemizdeki mahkemeler ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de verdiği kararlarda memurun toplu sözleşme ve grev hakkı vardır demiş; Örnek savunma metni Danıştay 12. Dairesi, memurların grev yapmaları nedeniyle herhangi bir hukuki işleme tabi tutulamayacağını karara bağlamıştır. Danıştay, grev yapan kamu görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılamayacağına hükmetmiştir. Danıştay 12. Dairesi, 9 Şubat 2009 tarih, 2004/4643 Esas, 2005/313 No.lu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, 21 Nisan 2009 tarihli kararları ile memurların grev yapmaları nedeniyle herhangi bir hukuki işleme tabi tutulamayacağını karara bağlamıştır. Danıştay 1. Dairesi nin 17 Kasım 2005 tarih, 2005/1067 Esas, 2006/1363 No.lu; Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin 21 Kasım 2006 tarihli kararları ise memurların toplu sözleşme hakkının olduğu yönündedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı ve üniversitelerimizin seçkin hukuk ve ekonomi profesörlerinden oluşan Uzlaştırma Kurulu 2009 yılında verdiği kararda Uzlaştırma Kurulumuzca kamu görevlileri üst kuruluşlarına memurlar adına toplu görüşme yerineuluslar arası hukuktaki gelişmelere de uygun olarak- toplu sözleşme hakkının tanınmasını ve anlaşmazlık konularının zorunlu tahkim yoluyla Kurul tarafından bağlayıcı şekilde çözülmesi ni öngörmüştür. Bu sebeple Türkiye Kamu-Sen e bağlı sendikalara üye kamu çalışanlarına eyleme katılmalarından dolayı herhangi bir cezai işlem yapılmaz. Sendikal faaliyetlere katılmak Anayasa tarafından güvence altına alınmıştır. Eyleme katılmalarından dolayı disiplin soruşturması geçiren veya geçirecek olan üyelerimiz savunmalarında sendikal faaliyetlere katılmanın kanunen güvence altına alındığını ve sendikal faaliyetlerin kısıtlanamayacağını belirtmeleri üyesi oldukları sendikaların eylem kararını ilgi tutarak savunma vermeleri gerekmektedir. Ayrıca sendikanın aldığı karara uyarak 25 Kasım günü İş bırakma eylemine katılan memura soruşturma açmanın ve ceza vermenin TCK. 118/1 ve 2 maddesi gereği suç unsuru oluşturmaktadır. Örnek savunma metni. NE SAVUNMA VEREN : ADRES : TEBLİĞ TARİHİ : KONU : nün..sayılı ve.. Tarihli savunma istem yazısına süresi içerisinde savunmalarımın sunulmasından ibarettir. KONUYA İLİŞKİN SAVUNMALARIM 25 Kasım 2009 tarihinde izinsiz olarak kurumdaki görevime gelmediğim gerekçesi ile savunmam istenmektedir. Üyesi bulunduğum. in ve üst kuruluş niteliğindeki Türkiye Kamu-Sen in almış olduğu karar neticesinde; kamu görevlisi sıfatıyla içinde bulunduğumuz ekonomik sıkıntıları, 2010 yılı maaşının çok düşük olarak belirlenmesini kamuoyuna anlatmak, konuya dikkat çekmek üzere, mesleki sosyal ve ekonomik haklarımız adına iş bırakma eylemine katıldım. Çeşitli mahkeme kararlarında ve uluslarası yüksek mahkemelerin vermiş olduğu kararlarda savunma istem yazısına konu olan eylemler demokratik bir tepki olarak ifade edilmiş bu tür fiillere disiplin cezası verilemeyeceği hükme bağlanmıştır; I-Diyarbakır İdare Mahkemesinin günlü, E:2001/771, K:2001/1313 sayılı kararında yer alan; 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesinde sayılan eylemin cezalandırılmasındaki amacın, memurun görevini nedensiz ve keyfi olarak aksatma gibi kurum düzenini bozucu davranışların önlenmesi olduğu, ülkemizde memurların içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal sıkıntıların bir ölçüde kamuoyuna duyurulması ve desteğin sağlanması amacıyla sendikalarının kararı doğrultusunda etkinlik göstermelerinin doğal ve hoşgörü ile karşılanması gerekeceği, olayda davacının bu eyleminin, göreve gelmeme yolunda kasıtlı bir davranış olarak değerlendirilemeyeceği, özürden ve toplum psikolojisinden kaynaklanan davranışının disiplin suçu kabul edilerek tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı, öte yandan, davaya konu disiplin cezası nedeniyle oluşan davacının parasal kayıplarının da idarece karşılanması gerektiğinin doğal ve hukuken zorunlu olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, işlem nedeniyle parasal kayıplarının davalı idare tarafından, dava tarihinden itibaren ( ) hesaplanacak yasal faiziyle davacıya ödenmesine karar verilmiştir. Gerekçesi, Danıştay 12. Dairesinin 2002/3743E-2005/861K ve sayılı kararı ile; onanarak kamu görevlilerinin bu tür fiillerinin cezalandırılmayacağı karar altına alınmıştır. Yine; Danıştay 12. Dairesinin E.2001/3307, K.2001/4415 sayılı karanın gerekçesinde; "Olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan karara uyarak, kamu görevlilerinin içinde bulunduğu mali sıkıntının kısmen düzeltilmesi ve kamuoyunca bilinen bu sıkıntıları yine kamuoyuna anlatarak desteğinin sağlanması amacıyla tarihinde bir gün göreve gelmemek eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmış olup, davacının sendikal faaliyet kapsamında bir gün süreyle göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, dolayısıyla 657 sayılı yasanın 125/C-b maddesinde öngörülen "özürsüz " olarak bir gün göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediği görülmüştür. "açıklamasına yer verilmiştir. Danıştay 12. Dairesinin E.2005/5767, K.2008/225 sayılı kararının gerekçesinde ise; "Olayda, davacının üyesi bulunduğu sendikanın yetkili kurullarınca alınan, üretimden gelen güçlerini kullanma çağırışına uyarak tarihinde göreve gelmediği anlaşılmış olup, davacının sendikal faaliyet kapsamında göreve gelmemesi fiilinin mazeret olarak kabulünün gerektiği, dolayısıyla 657 sayılı Yasanın 125/C-b maddesi anlamında özürsüz olarak göreve gelmemek fiilinin sübuta ermediği görülmüştür. Bu durumda, disiplin suçu teşkil etmeyen eylem nedeniyle davacı hakkında tesis olunan işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. İfadesi aynen yer almaktadır. II-Anayasamızın 90. maddesinin son fıkrasına, günü kabul edilip günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasayla eklenen son cümlesinde; "Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri" esas alınacaktır. Hükmü yer almaktadır. Ülkemizin de imza altına aldığı 87 Nolu ILO Sözleşmesi'nin 3/1 maddesi uyarınca "Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, tüzük ve yönetmeliklerim düzenlemek temsilcilerim serbestçe seçmek yönetim ve etkinlerim düzenlemek ve iş programlarım belirlemek hakkına sahiptir". 151 sayılı İLO Sözleşmesi'nin 3.maddesinde "Bu sözleşmenin uygulanması bakımından kamu görevlileri örgütü deyimi oluşumu ne olursa olsun amacı kamu görevlilerin çıkarlarını savunmak ve geliştirmek olan herhangi bir örgüt anlamına gelir" hükmüne yer verilerek kamu çalışanların çıkarlarını savunmak amacıyla etkinliklerde bulunabilecekleri açıkça kabul edilmiştir. Aynı maddenin 2. fıkrasında, "Kamu makamları bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdır" hükmüne yer verilmiş, bu hakkın kullanılmasının kamu makamlarınca engellenmeyeceği belirtilmiştir. 87 sayılı Sözleşmenin 8/2 maddesinde de, ""Yasalar, bu sözleşme ile öngörülen güvencelere zarar verecek nitelikte olamaz veya zarar verecek şekilde uygulanamaz" hükmüne yer verilerek kamu çalışanlarının örgütünün kendi amaçları doğrultusunda düzenlemiş olduğu etkinlere katılması nedeniyle cezalandırılamayacağı açıkça ifade edilmiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de (AİHM), sendikal eylem ve etkinlikler nedeniyle verilen cezaları, Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesi'ne aykırı bulan bir çok kararı bulunmaktadır. 12 Kasım 2008 günü karara bağlanan başvuruda (Demir ve Baykara Türkiye) Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi; Öncelikle, kamu görevlilerinin toplu pazarlık yapabilme hakları, hem evrensel hem de bölgesel uluslararası hukuk belgelerinde tanınmıştır. Ayrıca Avrupa 'daki uygulamalar incelendiğinde bu hakkin üye Devletlerin çoğunda tanınmış olduğu görülecektir. Bu gerekçelere Dayalı Olarak AİHM Oybirliğiyle, 1. Hükümet'in ön itirazlarım davanın esasına bağlayarak, bunların reddine, 2. Kamu görevlisi olarak başvuranların, sendika kurma haklarına müdahale edilmesinden ötürü Sözleşme'nin 11. maddesinin ihlal edildiğine, 3.. sendikasının işveren makamla yaptığı toplu pazarlığı takiben imzalanan toplu sözleşmenin geriye işleyecek şekilde iptalinden ötürü Sözleşme 'nin 11. maddesinin ihlal edildiğine,..." karar vermiştir. 17 Temmuz 2007 günü karara bağlanan başvuruda (Satılmış ve Diğerleri - Türkiye) Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi şu kararı vermiştir. Bu durumda AİHS'nîn 11. maddesinin hangi koşullarda grev hakkı tanıdığı ve bu madde çerçevesinde bu hakkın tanımının ne olacağı hususlarına değinmeden, AİHM, başvuranların işlerini üç saat süreyle yavaşlatmalarının, sendikal hakların kullanımı bağlamında toplu eylem olarak değerlendirilebileceğine kanaat getirmektedir. Başvuranlara sivil sorumluluk bu eylem nedeniyle verilmiş olup, AİHM, alınan tedbirin dernek kurma özgürlüklerine müdahale oluşturduğunu tespit etmektedir. AİHS'nin 11, maddesinde yer alan "çıkarlarını korumak için" ifadeleri gereksiz ifadeler değildir ve AİHS, sendikanın yapacağı toplu eylem yoluyla, sendika üyelerinin mesleki çıkarlarını savunma özgürlüğünü güvence altına almaktadır. Sendika üyeleri tarafından gerçekleştirilecek olan bu eyleme Sözleşmeci Devletler tarafından izin verilmeli, eylemin gelişimi ve devamı sağlanmalıdır. O halde sendikanın, üyelerinin meslekî çıkarlarının korunması amacıyla müdahale etmesi yasal olmalı ve üyeler, çıkarlarının korunması yolunda sendikalarının seslerini duyurması hakkına sahiptirler Grev yapma hakkı ile ilgili olarak AİHM, her ne kadar 11, maddede bu hak açık bir şekilde ifade edilmemişse de bu hakkın tanınması, hiç kuşkusuz en önemli sendikal haklardan bir tanesini teşkil etmektedir. Bu hakkın yanı sıra sendika özgürlüğü ile ilgili pek çok hak da mevcuttur. Üstelik Sözleşmeci Devletlerin sendikal özgürlüğü sağlamak amacıyla izleyebilecekleri pek çok yol bulunmakladır. Sonuç olarak; Sendikamın bağlı bulunduğu Türkiye Kamu-Sen in mesleki sosyal ve ekonomik haklarımızın korunmasına yönelik almış olduğu kararı benimseyerek, sendikalı üyesi bir kamu çalışanı olarak, 2010 yılı düşük maaş artışına ve kamu çalışanlarının diğer sorunlarına dikkati çekmek, bu yönde dilek ve isteklerimizi kamuoyuna duyurmak amacıyla demokratik tepkimi dile getirdim. Yukarıda kısaca özetlenen ve hukuka uygunluk ifade eden açıklamalarda, göz önüne alınarak hakkımda herhangi bir disiplin cezası verilmemesi hususunda gereğini arz ederim./ / İfade.sahibi:

3 3 TÜRKİYE KAMU-SEN İstanbulda davullu zurnalı yürüyüş Vursun davullar, duysun sağırlar Hükümete sesimizi duyurmak için tüm yolları denedik ama ne sesimizi duyan oldu, ne de derdimize deva bulundu. Türkiye Kamu-Sen 25 kasım uyarı grevi öncesinde İstanbul da davullu yürüyüş yaparak sesini duyurmaya çalıştı ve büyük eyleme dikkat çekti. Türkiye Kamu-Sen, 25 Kasımda ülke genelinde gerçekleştirilecek uyarı eylemine çağrı amacıyla İstanbul İl Temsilciliğinin organizasyonuyla Beyoğlu'nda yürüyüş yaptı. Kamu çalışanları Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız ve Bağlı Sendikaların Genel Başkanlarının da katılımı ile Taksim Meydanı'nda toplanarak davullar eşliğinde sloganlar atarak Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdüler. Burada basın açıklaması yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, 7 yıllık toplu görüşme sürecinde iki kere mutabakata varıldığını bunda da mutabakata varılan konuların büyük bir kısmının hayata geçirilmediğini belirterek gelinen noktada uyarı eylemi yapmaya mecbur kaldıklarını belirtti. Genel Başkan Bircan Akyıldız uyarı eylemine giden süreci anlatırken şunları söyledi: Siyasal iktidarların verdiği sözleri tutmamak, attığı imzaların arkasında durmamak gibi huyları var. Kazanılmış hakları geriletmek, yeni haklar vermemek niyetindeler. Seçim meydanlarındaki vaatleri unutma ve unutturma eğilimleri var. Bizleri eylemlilik sürecine götüren neden de işte budur. Yasa, Anayasa ve uluslar arası sözleşmelerin gerekleri yerine getirilmedi; Sayın Başbakan ın 2004 yılında Size grev ve toplu sözleşme hakkı vereceğiz daha ne istiyorsunuz? sözü tutulmadı. AB ye uyum adı altında 8 uyum paketi çıkarıldı ancak çalışma hayatına yönelik hiçbir düzenleme yapılmadı. Toplu pazarlık masasında taleplerimizi dikkate almayan Hükümet, Uzlaştırma Kurulu kararlarını da kabul etmeme inadını sürdürdü. Yaşanan ekonomik krizin faturası yine dar ve sabit gelirlilere çıkartıldı.4- B, 4-C kapsamında istihdam artırılarak, bu çalışanlar bir çok haktan mahrum bırakıldı.esnaf kan ağlıyor, kepenk kapatıyor, işsizler ordusu çığ gibi katlanıyor, borçlar birkaç misli katlandı, kişi başına düşen borç tutarı 9 bin doların üzerine çıktı.ülke kaynakları ve öncelikleri güçlü, hatırlı ve yandaş çevrelere dağıtıldı.söz verdiler; sözlerinde durmadılar. İmza attılar; gereğini yapmadılar. Türk memurunun iyi niyetini istismar edenlerin bilmesi gereken şey, memurun sabrının sonsuz olmadığıdır. Şimdi artık haklı davamız için yola çıktık; demokratik, ekonomik, sosyal ve siyasal haklarımızı istiyoruz. Daha fazla tahammülümüz yok; bıçak kemiğe dayandı.

4 4 TÜRKİYE KAMU-SEN 5 EYLEM SÜRECİNE 8 yıllık toplu görüşme sürecinde siyasi iradenin vurdummesi, mutabakata varılan ko- utanılacak maaş artışı haklar konusunda ayak direcinde kamu çalışanlarına duymazlığı, kamu çalışanlarını nularda bile adım atılmaması, önerilmesi Türkiye Kamu-Sen i dikkate almaması, sendikal 2009 yılı toplu görüşme süre- eylemlilik sürecine itti. Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare Toplantımızı tarihlerinde Kızılcahamam da yaptık. Türkiye Kamu- Sen Genel Merkez yöneticileri, İl Temsilcileri, Türkiye Kamu-sen e bağlı sendikaların genel merkez ile şube yönetim kurullarından oluşan Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısında kamu çalışanlarının sorunları, kurumlarda yaşanan sıkıntılar, çözüm yolları, hükümetin kamu çalışanlarını yok sayan tutumuna karşı atılacak adımlar ve yapılacak eylemler konusunda katılımcıların görüşleri alındı. Kızılcamamam da yapılan istişare toplantısı sonrasında Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda istişare toplantısında da dile getirilen konular ışığında eylemlilik kararı aldı. Eylemlilik süreci belirlenen takvim dahilinde uygulanacak Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız istişare kurulu toplantısı ile yaptıkları Yönetim Kurulu toplantısında alınan kararları açıkladığı basın toplantısında Bundan sonra siyasi iradenin ''anladığı dilden'' konuşmaya karar verdiklerini belirterek, kamu çalışanlarının haklarını alabilmesi için ''eylem süreci'' başlattıklarını söyledi. ''Bütün kamu kurumlarının önü artık eylem alanıdır'' diyen Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, bunun sonuçlarını düşünmesi gerekenin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi iktidar olduğunu ifade etti. Akyıldız, geçmiş yıllardaki mutabakat metinlerinin gereğinin yapılmadığını vurgulayarak, bu gerekçeyle Başbakan Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi. Akyıldız, ''Yapılacak başka şey kalmadığından Türkiye Kamu-Sen eylemlilik sürecini başlatmıştır'' diye konuştu. İŞTE EYLEMLERİMİZ... Genişletilmiş Başkanlar Kurulu İstişare Toplantısı ile kamu çalışanlarının görüşlerini aldık Başbakan Erdoğan a suç duyurusu... İlk eylemi başbakan hakkında suç duyurusunda bulunarak yaptık Türkiye Kamu-Sen, altına attığı imzanın gereğini yerine getirmeyen siyasi iradenin Başbakanı Tayyip Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Yasasına göre, Bakanlar Kurulunun, toplu görüşmeler sonunda imzalanan mutabakat metinleriyle ilgili idari ve icrai düzenlemeleri gerçekleştirmesi ve kanun tasarılarını TBMM'ye 3 ay içinde sunması gerektiğine dikkat çekildi. Toplu görüşmeler sonunda geçen yıl 29 Ağustosta mutabakat metni imzalandığı anımsatılan dilekçede, ''Başbakan Erdoğan'ın, yürütme organının başı olarak, geçen yıl imzalanan mutabakat metninin gereğini yerine getirmediği ve yasa hükmünü uygulamaktan imtina ettiği'' belirtildi. Erdoğan'ın bu şekilde ''Göre vini kötüye kullandığı'' iddiasında bulunulan dilekçede, Başbakan Erdoğan hakkında kamu davası açılması istendi. NASIL GELİNDİ? 2009 yılı toplu görüşme süreci sonrasında yaptığı açıklamada toplu görüşmelerin anlaşmazlıkla sonuçlandığını belirten Simit ayran la oruç açtık Alınan eylemlilik süreci içerisinde ikinci eylem olarak, kamu çalışanlarına önerilen maaş artışını protesto etmek için, ramazan ayında Türkiye genelinde de eş zamanlı olarak yapılan simit-ayran ile oruç açma oldu. Kamu çalışanları Güvenpark'da toplanarak, ''Memurun iftar sofrası: 1 simit, 1 ayran, 1 su'' yazılı pankart açtı. Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Hazım Zeki Sergi'nin dua okumasının ardından ezanın okunmasıyla, oruç ayransimit-su ile açıldı. Daha sonra Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız yaptığı açıklamada, ''2010 yılı için maaşlara yapılması düşünülen artış, kamu görevlileri ve aileleri için günlük bir simit parası bile etmemektedir'' dedi Sağlıkta katkı payı protesto edildi Türkiye Kamu-Sen düzenlediği eylemle Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğü önünde Sağlıkta Katkı Payı uygulamasını protesto etti. Düzenlenen eylemde Deli Dumrul Köprüsü mizanzen haline getirilerek sağlıkta katkı paylarının vatandaşı ne hale getirdiği sahnelendi bütçesi protesto edildi Türkiye Kamu-Sen TBMM önünde düzenlediği eylemle 2010 bütçesini protesto etti. Türkiye Kamu-Sen Yönetim Kurulu üyeleri, bağlı Sendikaların Genel Başkan ve Yöneticileri ve yüzlerce kamu çalışanının katılımı ile TBMM önünde hükümetin kamu çalışanını dar ve sabit gelirliyi açlığa sefalete mahkum eden bütçeyi alkışla, ıslıkla taşıdıkları pankartlarla protesto ettiler. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız yaptığı açıklamada, hükümetin 2010 yılı bütçesinde tercihini, eğitim, sağlık, yatırım ve personel harcamaları yerine söz konusu giderleri kısma yönünde kullandığını belirtti. KEY de yaşanan sıkıntıları protesto ettik Türkiye Kamu-sen Konut Edindirme Yardımı ödemelerinin bir an önce ödenerek vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Hazine Müsteşarlığı önünde protesto eylemi yaptı. Hazine Müsteşarlığı önünde toplanan Türkiye Kamu-Sen üyeleri ve onlarca KEY mağduru pankartlarla Mısır gemi yumurta, KEY imizi unutma, KEY de ben yaptım olduya hayır yazılı pankartlar taşıyarak KEY hesaplarını ödemeyen hükümet aleyhinde sloganlar attılar. Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, burada yaptığı açıklamada, KEY hesaplarının tasfiyesinde hukukun çiğnendiğini belirterek haksızlıkların yapıldığını söyledi. Fahrettin Yokuş, Konut Edindirme Yardımının 1 Ocak 1987 tarihinde başladığını 31 Aralık 1995 tarihinde kesintilerin son bulduğunu belirterek kesintisiz para yatırılan bir hak sahibi için toplam 3 bin 786 TL ana para biriktiğini söyledi. Yokuş, 2006 yılında yapılan toplu görüşmeler sonucunda imzalanan tutanağa, KEY de biriken paraların tasfiye Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, bütün iyi niyetli çabalarına rağmen hükümetin bu iyi niyetli girişimleri edileceği ve hazırlanacak kanun tasarısının Türkiye Kamu-Sen in görüşlerinin alınarak yasalaşacağı hükmünü koydurttuğunu belirterek hükümet imza altına aldığı hükmü dahi yerine getirmediğini yapılan çalışmaların hiç birinde hak sahiplerinin temsilcilerinin görüşüne başvurulmadığını söyledi Yaklaşık 3 milyon insanın hala mağduriyetinin giderilmediğine dikkat çeken Yokuş, vatandaşların muhatap bulma konusunda sıkıntı yaşadığını ve çözümü mahkemelerde aramak zorunda bırakıldıklarını söyledi. Hükümeti KEY ödemelerine sahip çıkmaya ve sorunu bir an önce çözmeye çağıran Türkiye Kamu-Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin Yokuş, Hükümetin KEY hesapları ile ilgili bir birim oluşturarak yaşanan adaletsizlikleri gidermek zorunda olduğunu belirtti. Yokuş ayrıca eksik yapılan ödemelerin tamamlanmasını, ödeme yapılmayan hak sahiplerinin de sorunlarının çözülmesini istedi. 25 Kasımda yapılacak bir günlük iş bırakma eylemine destek isteyen Yokuş kamu çalışanlarının sorunlarına kulak tıkayan hükümete bu eylemle seslerini duyuracaklarını söyledi. Başbakana mektup Türkiye Kamu-Sen, sesimizi duymayan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ''duman, posta güvercini ve mektupla'' haber gönderdi. Kızılay Postanesi önünde toplanan Türkiye Kamu-Sen Genel Merkez yöneticileri ve onlarca üye kamu çalışanı''başbakan Erdoğan'a taleplerini dumanla iletmek' için mangal yaktı. Daha sonra ayaklarına Erdogan'a hitaben yazılmış mektubun bağlandığı iki güvercini uçurdular. Ardından da kamu çalışanlarının sıkıntılarının yazılı olduğu mektuplar Başbakana gönderildi. karşılıksız bıraktığını söyledi. Akyıldız, siyasi iradenin memurlara başka seçenek bırakmadığını savundu. İstanbul da haklılığımızı haykırmak için yürüdük 25 Kasım da sesimizi sadece hükümet değil, tüm Türkiye ye duyurmak için istanbul da binlerce kamu çalışanının katılımı ile yürüyüş düzenlendi. Türkiye Kamu-Sen üyeleri, 25 Kasımda ülke genelinde gerçekleştirilecek uyarı eylemine çağrı amacıyla Beyoğlu'nda yürüyüş yaptı. Taksim Meydanı'nda toplanan kamu çalışanları, davullar eşliğinde sloganlar atarak, Galatasaray Meydanı'na kadar yürüdü. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız yaptığı açıklamada, Hükümet kamu çalışanlarının taleplerini dikkate alana kadar eylemlerimiz artarak devam edecek dedi.

5 6 25 Kasım öncesi... Akyıldız: Vatandaştan anlayış bekliyoruz Başbakana posta güvercini ile mektup gönderdik! Kamu çalışanı, dar gelirlilerin feryadını duymayan, kulaklarını tıkayan Başbakana sesini duyurabilmek için her yolu denedi. Türkiye Kamu-Sen Erdoğan'a mektup gönderdi. İktidar bunun bedelini ödeyecektir Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız uyarı grevi öncesi düzenlediği basın toplantısında eylemle ilgili kamuoyunu aydınlatırken vatandaşlardan da eylem gününde kamudan hizmet beklemeyerek destek olmalarını istedi. Akyıldız, Yıllardır memursuz bir ülke özlemi ile yanıp tutuşanlar, memursuz Türkiye'yi görecekler. Yarın trenler çalışmayacak, otobüsler işlemeyecek, öğretmenler ders vermeyecek, uçaklar havalanmayacak, otoyol gişeleri hizmet vermeyecek, vergi toplanmayacak; kısacası kamuda hizmet üretilmeyecek diyerek vatandaşların kamu çalışanlarını anlayışla karşılamasını istedi. Hakkımızı alan kadar mücadelemiz devam edecek diyen Akyıldız, vatandaşların herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmaması için 25 Kasım da bütün seyahatlerini ertelemelerinin uygun olacağını söyledi. Vatandaşların tapu kayıt işlemlerini bayramdan sonra gerçekleştirmelerini, otobanlar ve paralı geçişler yerine devlet yollarını kullanmalarını tavsiye eden Akyıldız, ''Özellikle vatandaşlarımızdan çocuklarını okula göndermemelerini, acil durumlar dışında hastanelere gitmeyerek, zorunlu olmadıkça kamu kurumlarından hizmet talep etmeyerek bizlere anlayış göstermelerini bekliyoruz'' dedi. Eylemi ''yetkililerin tehditlerine'' rağmen yapacaklarını ifade eden Akyıldız, ''Valiliklerin gönderdiği tehdit yazılarını da böyle yırtacağız'' diyerek, bazı valiliklerce ''eylemin yasal olmadığı'' yönünde yazılan yazıları yırttı. Her hizmet kolunda vatandaşların acil ihtiyaçların karşılanması yönünde tedbirler alındığını vurgulayan Akyıldız, ''Sonuçlarına katlanamayacağımız hiçbir işe girmeyiz. Bedeli ne olursa olsun bu eylemi yapacağız. Ama kamu çalışanlarını hiçe sayan iktidar da bunun bedelini ödeyecektir'' diye konuştu. Bircan Akyıldız, bugüne kadar benzer eylemlere katılan memurlara ceza verilip verilmediği yönündeki soruya karşılık, ''Bugüne kadar yapılmış benzer eylemlere katılıp kesinleşmiş ceza alan memur yok. Verilen tazminat cezaları da faiziyle iade edildi'' dedi. Türkiye Kamu-Sen, bugüne kadar kamu çalışanlarının seslerini duymayan Başbakan Erdoğan'a ''duman, posta güvercini ve mektupla'' haber gönderdi. İllerde de eş zamanlı yapılan eylemle kamu çalışanları sesini duyuramadığı başbakana seslerini duyurmak için farklı yöntemlerle seslerini duyurmaya çalıştılar. Ankara daki eylemde ise Türkiye Kamu-sen Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte çok sayıda kam çalışanı Kızılay PTT önünde toplanarak önce en ilkel haberleşme aracı olan dumanla haber gönderdi. Ardından kamu çalışanlarının taleplerinin yazılı olduğu mektubu güvercinin ayağına bağlayarak Başbakanlığa uçurdular. En son haberleşme yöntemi ise mektup oldu. Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Bircan Akyıldız, burada yaptığı açıklamada gönderdikleri mektubu okudu. Hükümetin ''tek taraflı ve yanlış politikalar uyguladığını'' bu nedenle başta memurlar olmak üzere bütün toplum kesimlerinin zor durumda bulunduğunu ve hayatını idame ettiremez halde olduğu görüşüne yer verilen mektupta, ''toplu görüşmelerde alınan kararların uygulanması, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve memurların talepleri dikkate alınmadan alınan kararların bir an önce son bulması'' istendi. Mektupta, dört kişilik ailenin bir aylık gıda giderinin 608 TL olduğu ifade edilerek, çalışanların ve emeklilerin maaşlarının belirlenmesinde sendikaların tespit ettiği rakamların dikkate alınması talebine yer verildi. Açıklamanın ardından kamu çalışanları imzaladıkları mektupları, Başbakan Erdoğan'a göndermek üzere postaya verdiler. Başbakana mektup yağdırılıyor Türkiye Kamu-Sen, toplu görüşmelerde verilen sözlerin yerine getirilmemesi, kamu çalışanlarına utandıran zam verilmesi, 2004 yılında söz verilmesine rağmen yerine getirilmeyen grev ve toplu sözleşme hakkının artık görüşmelerle alınamayacağının anlaşılması üzerine eylemlilik sürecini başlatmıştı. Tüm Türkiye genelinde Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcilikleri Başbakana binlerce mektup gönderdi. İstanbul İl Temsilciliği gönderdikleri mektupların yanında Sadaka değil toplu sözleşme yazan tenekeleri çalarak seslerini Başbakana duyurmaya çalıştılar. İllerde postaneleri dolduran kamu çalışanları Başbakana gönderdikleri mektupla sıkıntılarını anlattılar.

6 7 Vatandaşı bilgilendirdik Hükümet, kamu çalışanlarına eylemden başka seçenek bırakmadı ki... TÜRKİYE KAMU-SEN Büyük bir sevdanın adı... Yayın Türü: Yaygın Süreli * ÜCRETSİZDİR * Yıl: 6 Sayı: 68 Türkiye Kamu-Sen adına sahibi Bircan AKYILDIZ Sorumlu Yazı İşleri Müdürü H. Hüseyin Yılmaz YÖNETİM KURULU: Genel Başkan: Bircan AKYILDIZ - Genel Sekreter İsmail KONCUK - Genel Mali Sekreter Önder KAHVECİ - Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Fahrettin YOKUŞ - Genel Eğitim Sekreteri H. Zeki SERGİ - Genel Toplu Görüşme Sekreteri Necati ALSANCAK - Genel Mevzuat Sekreteri İsmail KARADAVUT - Genel Basın Sekreteri H. Hüseyin YILMAZ - Genel Dış İlişkiler Sekreteri Ahmet DEMİRCİ - Genel Sosyal İşler Sekreteri İlhan KOYUNCU Hukuk Danışmanı: Avukat İlhan Kara Editör: Hüsamettin Kurt Yıllarca derdimizi anlatmaya, makul taleplerimizi hükümete iletmeye çalıştık ama bizlere hep kulak tıkadılar. 25 Kasım da yapılacak Uyarı Eylemi öncesinde Türkiye Kamu-Sen vatandaşlarımızı bilgilendirmek için sokağa çıktı. Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci nin yaptığı açıklamadan sonra hazırlanan bildiriler vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşların 25 Kasım günü mağdur olmaları için kamudan hizmet talep etmemelerinin önemine dikkat çekildi. Türkiye Kamu-Sen Genel Dış İlişkiler Sekreteri ve Türk Tarım Orman-Sen Genel Başkanı Ahmet Demirci, yaptığı açıklamada eylemin son çare olarak yapıldığını belirterek Siyasi irade tarafından her fırsatta hizmet üretmemekle, yan gelip yatmakla suçlanan kamu çalışanı hak ettiği değeri görmemektedir dedi. Ahmet Demirci şöyle konuştu: Ekonomi büyürken Ne katkınız var ki! diyerek kamu çalışanlarını görmezden gelenler, ekonomik krizin faturasını sırtımıza yüklemektedirler. Yıllarca derdimizi anlatmaya, makul taleplerimizi hükümete iletmeye çalıştık ama bizlere hep kulak tıkadılar. Söz verdiler; sözlerinde durmadılar. İmza attılar; gereğini yapmadılar. Son çare olarak, 25 Kasım 2009 Çarşamba günü hizmet üretmeyerek, toplum hayatında ne denli önemli görevler yürüttüğümüzü iktidara göstermeye karar verdik. Eylemimiz asla devletimize ve bizlerden hizmet alan vatandaşlarımıza karşı değildir. Aksine eylemimiz, toplumun tüm dar ve sabit gelirli kesimlerini sesi olmak içindir. Yıllardır Türk memurunu yok sayan, Emekli, esnaf çiftçi ve dar ve sabit gelirli tüm toplum kesimlerini hor gören, sorunlarımıza çare üretmeyen, önümüzü tıkayan ve bizlere başka çıkar yol bırakmayanlara karşı demokratik hakkımızı kullanıyoruz. ICEM den Uyarı eylemimize destek 20 milyonu aşkın çalışanı temsil ediyor ICEM Genel Sekreteri Manfred Warda yaptığımız uyarı grevini desteklediklerini belirten mesaj gönderdi. Sözkonusu mesajda kamu çalışanlarının grevli toplu sözleşmeli sendikal haklarının varolduğunu belirterek eylemin başarılı olması dilekleri yeralıyor. Hazırlık: YZE Medya Prodüksiyon & Reklam - Yusuf Ziya ERARSLAN Ali Suavi Sk. No: 23/21-22 Demirtepe/Ankara ( ) Baskı: Özkan Matbaacılık Güleryüz Sitesi 30. Cd. 538 Sk. No: 60 İvedik-Ankara ( ) Yönetim Yeri: Dr. Mediha Eldem Sok. No: 85 Kocetepe / Ankara Tel: (0312) (6 hat) Faks: (0312) Baskı tarihi: 17 Aralık 2009 Bu gazete Basın Ahlak İlkelerine uymayı taahhüt eder. Türk Enerji-Sen ve Türk Tarım Orman-Sen in üye olduğu Uluslararası Kimya Enerji Maden Çevre ve Genel İşçi Sendikaları Federasyonu a (ICEM), 132 ülkeden 967 sendikayı bünyesinde bulunduruyor ve 20 milyonu aşkın çalışanı temsil ediyor.

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki!

15 ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için 15 dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! ayda memur kanununu çıkaramayanlar, kendileri için dakikada kanun çıkardı Bu ne yaman çelişki! Vatandaşlardan hastanelerde alınan katılım paylarının artırılmasını öngören Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu

Detaylı

EMEK PLATFORMU. Yıldırım Koç. Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001

EMEK PLATFORMU. Yıldırım Koç. Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001 EMEK PLATFORMU Yıldırım Koç Türk-İş Eğitim Yay.No.72 Ankara, 2001 1 Giriş Emek Platformu, büyük ölçüde kendiliğinden ortaya çıkan Çalışanların Ortak Sesi Demokrasi Platformu deneyiminin ardından, daha

Detaylı

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5

Sayfa 10. Sayfa 8. Sayfa 5 Sayfa 10 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 74 milyonun sorumluluğunu taşıdığını unutmuşcasına açıklamalar yaparak büyük infial uyandırdı. Vatandaşları ve sivil toplum kuruluşlarını oylarının rengine göre

Detaylı

Sayı : 384. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma

Sayı : 384. Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma Sayı : 384 Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmelerinde Anlaşma ILO 98. Uluslararası Çalışma Konferansı Yapıldı 1 Mayıs Tüm Yurtta Kutlandı Yandaş Sendikaya Tepki Cumhurbaşkanı'ndan "Kiralık İşçilik" İçin Veto

Detaylı

SUNUŞ Sedat YILMAZ Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı. Sevgili okuyucularımız

SUNUŞ Sedat YILMAZ Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı. Sevgili okuyucularımız SUNUŞ Sedat YILMAZ Türkiye Kamu-Sen Genel Basın Sekreteri ve Türk Haber-Sen Genel Başkanı Sevgili okuyucularımız Değerli KamuTürk okuyucuları, Yeni ve dopdolu bir sayı ile tekrar huzurlarınızdayız Yeni

Detaylı

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ

İMRALI GÖRÜŞMELERİ KABUL EDİLEMEZ TÜRK DAYANIŞMA KONSEYİ Sözde açılım projesinin bu son aşamasında, artık ülkemiz, terörle masaya oturmayı saklama ve gizleme gereği bile duymayan, bu yöndeki tepkilere aldırış dahi etmeyen vicdan ve hamiyet

Detaylı

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması

Sağlık-Sen den Coşkulu Sağlık Çalışanları Buluşması Başkanlar Kurulumuz Afyonkarahisar da Toplandı Memiş: Yeni Türkiye nin Demokrasisi, Sivil ve Demokrat Anayasayla Güçlendirilmeli YIL:5 SAYI:18 EYLÜL 2014»10 H i z m e t Sağlık-Sen den Coşkulu Sendikacılığında

Detaylı

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10

Sendikamızdan Sağlık Bakanı Akdağ a Ziyaret»3. Sözleşmeli Personel Çalıştırma Esaslarına Kapsamlı Dava»10 Yetkimizi Hizmete Dönüştürdük Torba Kanun la sendikal kazanımlarımız hayata geçti. Ek ödemede aylık mahsuplaşmayla sağlık çalışanlarına en az 420 TL garanti gelir Sözleşmeli personele aile yardımı Vekil

Detaylı

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU

ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU ÜNİVERSİTE SEMPOZYUMU DÜZENLİYORUZ Genel Başkan İsmail KONCUK, 16-18 Nisan 2010 tarihinde Ankara da geniş kapsamlı bir üniversite sempozyumu düzenleyeceklerini belirterek, üniversite çalışanlarından sempozyuma

Detaylı

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK :

EKONOMİ YÖNETİMİNDEKİ BECERİKSİZLİĞİN FATURASI DAR VE SABİT GELİRLİYE ÖDETİLİYOR. Genel Başkan İsmail KONCUK : MEMUR-SEN İN YENİ KAZANIMI GELİYOR: İŞ GÜVENCESİ KALDIRILIYOR 657 değişiyor. Memur artık topun ağzında olacak. Devlet memurluğu güvencesi kalkıyor. İktidara ilk geldiği günden beri personel rejimini değiştirmekten

Detaylı

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye

MEMUR-SEN. Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014. MEMUR-SEN Büyük Türkiye Memur Sendikaları Konfederasyonu nun Süreli Yayınıdır Yıl:8, Sayı:22, Mart 2014 Büyük Türkiye Buluşmasında Muhteşem Coşku Başbakan R. Tayyip Erdoğan, Memur- Sen in düzenlediği Medeniyet, insan, demokrasi

Detaylı

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir

Hkarşılamasını, çalışma koşullarımızın iyi bir Düşünmeden okumak köreltir, Okumadan düşünmek yanıltır. TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI AYLIK YAYIN ORGANI - SAYI: 7 ŞUBAT - MART 2006 Clainvany Yetkili, Etkili ve Güçlü Sendika

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ. 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU BİLGİLENDİRME SEMİNERİ 14 Şubat 2013 İZMİR TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 30 Ağustos 2013 Yayın No: 332 Haberleşme

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/20697 KARAR NO : 2013/20460 YARGITAYİLAMI MAHKEMESİ: Bakırköy 16. İş Mahkemesi TARİHİ: 29/03/2013 NUMARASI: 2012/276-2013/144 DAVACI: SEDA ATALAY ADINA VEKİLİ

Detaylı

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU

2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU BİRLEŞİK KAMU-İŞ KONFEDERASYONU 2014-2015 TOPLU-İŞ SÖZLEŞMESİ RAPORU T.İ.S. ve Araştırma Sekreterliği Temmuz 2013, ANKARA 1 GİRİŞ 2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği sonrasında 2012 yılında değiştirilen

Detaylı

SSK Yönetim Kurulu Seçimlerine Yürütmeyi Durdurma

SSK Yönetim Kurulu Seçimlerine Yürütmeyi Durdurma OCAK AYLIK YAYIN ORGANI YIL:40 SAYI:2006/1 Değerli okuyucularımızın ve üyelerimizin Yeni Yılını ve Kurban Bayramını en içten iyi dileklerimizle kutluyoruz. SSK Yönetim Kurulu Seçimlerine Yürütmeyi Durdurma

Detaylı

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR!

MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Aralık 2011 Fiyatı: 1,00 TL MÜCADELE EDENLER KAYBEDEBİLİR, MÜCADELE ETMEYENLER BAŞTAN KAYBETMİŞTİR! Kıdem Tazminatının Tutuklamalar, baskılar, Anatomisi gözaltılar protesto

Detaylı

2008-04-08 Birgün http://www.birgun.net UFUK KOŞAR. DİSK, KESK VE TÜRK-İŞ ANLAŞTI: 1 Mayıs Taksim`de kutlanacak

2008-04-08 Birgün http://www.birgun.net UFUK KOŞAR. DİSK, KESK VE TÜRK-İŞ ANLAŞTI: 1 Mayıs Taksim`de kutlanacak 2008-04-08 Birgün http://www.birgun.net UFUK KOŞAR DİSK, KESK VE TÜRK-İŞ ANLAŞTI: 1 Mayıs Taksim`de kutlanacak Sendikalar 1 Mayıs İşçi Bayramı`nı İstanbul Taksim Meydanı`nda kutlayacaklarını ilan etti.

Detaylı

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır.

Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Değerli kamu görevlileri, Memurlarımızın uzun ve zorlu geçen bir bekleyiş sürecinin ardından, nihayet toplu sözleşme görüşmeleri başlamıştır. Milyonlarca kamu görevlisi, emekliler, dul ve yetimler, gazilerimiz

Detaylı

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim!

Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Yeni Dünya İçin ÇAĞRI Özel Sayı Eylül 2012 Fiyatı: 1,00 TL Ülkelerimiz Hidro Elektrik Santralleri çöplüğüne dönüştürülüyor! Kar uğruna doğanın talanına dur diyelim! Hey Tekstil de Direniş Frito Lay büyüyor,

Detaylı

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ

1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ DÜNYADAN EMEK HABERLERİ ŞUBAT-MART-NİSAN 2010 İKİ AYLIK YAYIN ORGANI YIL: 44 SAYI: 2010/2-3-4 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ 1 MAYIS BİRLİK, MÜCADELE VE DAYANIŞMA GÜNÜNDE ALANLARDAYIZ! DİSK İN ANAYASA YA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ TEKEL

Detaylı

GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz...

GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz... Birleşik 2 Metal-İş Temmuz 2012 GÜNDEM Zalimlerin zulmüne boyun eğmeyeceğiz... Tarih, umut ve inancımızı kalpsiz ve karanlık bir çağın içinde sınıyor. Bize yaşanabilecek tek hayat olarak dayatılan kapitalizm

Detaylı

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan

Bir YÖK Kanunu. İstiyoruz. İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan. Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz. Beklentileri Karşılayan Ek Sayı: 8 Nisan 2013 İnsan Odaklı Sendikacılık Anlayışımızdan Taviz Vermeden Yolumuza Devam Ediyoruz Beklentileri Karşılayan Bir YÖK Kanunu İstiyoruz Millet Özgürlüğe Evet Dedi Darbecilerin Yönetmeliği

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr.

İÇİNDEKİLER. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli. Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ayda bir yayımlanır. Yıl: 7 Sayı: 101 Yayın Türü: Yerel Süreli Sahibi: İstanbul Barosu Adına Baro Başkanı Av. Doç. Dr. Ümit KOCASAKAL Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Av. Hüseyin ÖZBEK Yayından Sorumlu Yönetim

Detaylı

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız

Yeni Bir Yayın İle Karşınızdayız ÇSGB BÜLTEN ÇALIŞMA VE HABER BÜLTENİ Sayı:1 Mart-Nisan 2013 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Adına İmtiyaz Sahibi Mustafa APAYDIN Yazı İşleri Müdürü Muhammet ERGÜN Yayın Kurulu Kayhan ÜNAL Mehmet ÖZER

Detaylı

YENİ BİR DÖNEM BÜRO MEMUR - SEN. Uğur Ünalan Genel Sekreter. unalanugur@gmail.com

YENİ BİR DÖNEM BÜRO MEMUR - SEN. Uğur Ünalan Genel Sekreter. unalanugur@gmail.com YENİ BİR DÖNEM Uğur Ünalan Genel Sekreter unalanugur@gmail.com 02-03 Şubat 2008 tarihlerinde yapılan III. Olağan Genel Kurul seçimleri ile yeni bir döneme başlamış bulunuyoruz.1995 li yılların başında

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME

TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE. ilk TOPLU SöZLEŞME TOPLU SÖZLEŞME HAKKI VE BÜTÜN YÖNLERİYLE ilk TOPLU SöZLEŞME 1 Toplu sözleşme ile toplu görüşme arasında ne fark vardır? Toplu sözleşme ve toplu görüşme arasındaki temel fark, üzerinde uzlaşılan konuların

Detaylı

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik

Promosyonlar çalışanlara dağıtılıyor. Önergelerimiz ve raporumuz Şûraya damgasını vurdu. Avea ya Sus! dedik M E M U R - S E N K O N F E D E R A S Y O N U EGITIM-BIR-SEN E Ğ İ T İ M C İ L E R B İ R L İ Ğ İ S E N D İ K A S I H A B E R B Ü L T E N İ S A Y I : 3 5 Y I L : 6 A R A L I K 2 0 0 6 Avea ya Sus! dedik

Detaylı

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI

BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI 15-16 HAZİRAN İKİ UZUN GÜN VE BİR UZUN YÜRÜYÜŞ KAMİL ATEŞOĞULLARI DİSK BİRLEŞİK METAL İŞÇİLERİ SENDİKASI BİRLEŞİK METAL-İŞ YAYINLARI Adres: Tünel Yolu Cad. No:2 81110 Bostancı-İSTANBUL Tel: (0 216) 380

Detaylı