( ) DOKU VE GEN BİOKİMYASI TELAFİ SINAV SORULARI (DERSİN KODU = 211) (Toplam 4 sayfa, 50 sorudur, Her soru 2 puan değerindedir)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "( ) DOKU VE GEN BİOKİMYASI TELAFİ SINAV SORULARI (DERSİN KODU = 211) (Toplam 4 sayfa, 50 sorudur, Her soru 2 puan değerindedir)"

Transkript

1 Adı Soyadı: Fakülte No: ( ) DOKU VE GEN BİOKİMYASI TELAFİ SINAV SORULARI (DERSİN KODU = 211) (Toplam 4 sayfa, 50 sorudur, Her soru 2 puan değerindedir) ŞULE DOKU GEN BİYOKİMYASI TELAFİ SORULARI 1- Transkripsiyon sonrası mrna molekülünün hangi kısmı uzaklaştırılır? a) Ekzon b) İntron c) 5'-şapka d) Poli (A) kuyruğu 2- Bir transkripsiyon biriminde 8000 nükleotid bulunmaktadır. Bunun 1200 nükleotidi 400 amino asitten oluşan bir proteini yapmak için kullanılır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu en iyi açıklar? a) Şifre bilgisi içermeyen birçok nükleotid vardır. b) Genetik şifre fazla ve belirsiz kodonlar içerir. c) Her amino asit için birçok nükleotide gerek vardır. d) Transkripsiyon sırasında nükleotidler kopabilir ve kaybolabilir. 3- Aşağıdaki yapıları en küçükten en büyüğe doğru sıralarsak aşağıdaki dizilişlerin hangi doğrudur? a) Gen, DNA çift sarmal, kromozom b) DNA çift sarmal, gen, kromozom c) Kromozom, DNA çift sarmal, gen d) Gen, kromozom, DNA çift sarmal 4- Nükleozit ile nükleotit arasındaki fark nedir? a) Nükleotitde fosfat grubu vardır. Nükleozitde yoktur. b) Nükleozitde fosfat grubu vardır. Nükleotitde yoktur. c) Nükleozitde bir pirimidin bulunur. Nükleotitde bir purin bulunur. d) Nükleozitde bir purin bulunur. Nükleotitde bir pirimidin bulunur. 5- Protein sentezinde hangi RNA lar görev alır? a) Sadece transfer RNA b) Sadece haberci RNA c) Sadece ribozomal RNA ve transfer RNA d) Haberci RNA, ribozomal RNA, ve transfer RNA 6- Aşağıdaki ifadelerin hangisi sadece ökaryotlarla ilgilidir? 1- Sentez sonrası molekül olgunlaşması sırasında RNA dan intronlar uzaklaştırılır. 2- mrna nın 5' uçlarına başlık takılır. 3- Her mrna birçok proteinin şifresini taşır. 4- Transkripsiyon ve translasyon eşzamanlı olur. 5- Poliadenilasyon mrna nın 3 ucunda olur. a) 1,2,3,4,5 b) 3,4 c) 1,2,3,5 d) 1,2,5 e) 2,4,5 7- Genetik kodun dejenere olması ne anlama gelmektedir? a) mrna hızla parçalanır. b) Kod organizmadan organizmaya değişir. Evrensel değildir. c) Bazı amino asitlerin birden fazla kodu bulunur. d) mrna nın tüm şifresinin okunması mutasyona uğrar. e) Bitiş şifreleri için trnalar bulunur. 8-Prokaryotlarda transkripsiyon için hangisi doğrudur? a) Nukleusta gerçekleşir. b) Protein sentezleyen bir süreçtir. c) Tüm genlerde her zaman gerçekleşir. d) Translasyonla beraber aynı anda gerçekleşir. e) Translasyondan ayrı olarak gerçekleşir. 9-Aşağıdaki nükleotidlerden hangisinin yıkılım ürünü β-alanindir? a) UMP b) TMP c) AMP d) GMP e)imp 10- Aşağıdakilerden hangisi pürin metabolizması bozukluğunu gösteren hastalıklardan değildir? a) Orotik asidüri b) Lesch-Nyhan Sendromu c) Adenozin Deaminaz eksikliği d) Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği e) Ksantin oksidaz eksikliği 1 A

2 11- Aşağıdaki transkripsiyon faktörlerinden hangisi helikaz aktivitesine sahiptir? a)tfiif b) TFIIE c)tfiih d) TFIIA e) TFIID 12- O 6 metil guanin metil transferaz enzimi hangi tamir sisteminde rol oynar? a) Direkt tamir sistemi b) Baz-kesip çıkarma c) Nükleotid kesip çıkarma d) Yanlış eşleşme deoksiribonükleotidlik bir DNA molekülünün içerdiği bazların %20 si guanin ise bu DNA molekülünde ne kadar timin içeren deoksiribonükleotid bulunur? a) 200 b) 300 c) 400 d) 600 e) Translasyon evresinde, sentezi başlayan proteinin endoplazmik retikuluma geçmesi için sinyal dizisinin bağlandığı yapı aşağıdakilerden hangisidir? a) mrna molekülü b) Ribozom reseptörü c) Sinyal peptidaz d) Sinyal tanıma partikülü e) Ribozim 15- Aşağıdaki enzimlerden hangisinin yapısında protein ile birlikte RNA bulunur? a)telomeraz b) Helikaz c) RNaz D d) RNA polimeraz e) RNaz III 2. SINIF EVİN-PERVİN TELAFİ SORULARI 16- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde makromoleküller ile ilgili oldukları biyoelementler doğru olarak verilmiştir? - Glikoz tolerans faktör... - B 12 vitamini... - Mitokondriyal superoksit dismutaz... a) Mo, Cr, Co b) Mg, Co, Zn c) Zn, Mg, Cu d) Cr, Co, Mn e) Fe, Cr, M 17- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hastalıkların ilgili oldukları biyoelementler doğru olarak verilmiştir? - Akrodermatitis enteropatika... - Keshan hastalığı... - Wilson hastalığı... a) Se, Cr, Co b) Mg, Zn, Cu c) Zn, Se, Cu d) Zn, Mn, Mo e) Fe, Cr, Cu 18- Aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin beyin-omurilik sıvısındaki konsantrasyonu, plazma konsantrasyonundan daha yüksektir? a) Potasyum b) Sodyum c) Magnezyum d) Fosfat e) Klor 19- ATP kullanılan reaksiyonlarda gerekli olan biyoelement aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalsiyum b) Magnezyum c) Sodyum d) Mangan e) Bakır 20- Aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin eksikliğinde tad alma duyusu bozulur? a) Bakır b) Flor c) Krom d) Çinko e) Brom 21- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sitokrom c oksidaz, sitokrom P 450, sitokrom b 5 in hem grubuna bağlı demir redoks reaksiyonlarına katılmaz. b) Transferine bağlı demir hücre içine primer aktif transportla alınır. c) Demir eksikliği sonucu hiperkrom makrositer anemi gelişir. d) Demir ince bağırsaklardan metallotionein benzeri protein aracılığıyla hücre içine alınır. e) Normal koşullarda transferinin demir bağlama bölgelerinin 1/3 ü demirle doymuştur. 22- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Penisilamin Wilson hastalığının tedavisinde kullanılan bir bileşiktir. b) Hidroksiapatitin yapısı flor ve sülfürden oluşur. c) Dolaşımdaki iyodun çok büyük kısmı Na + -I- simporter aracılığıyla tiroid bezi tarafından alınır. d) Asidoz plazmada iyonize kalsiyum düzeylerinin artışına yol açar. e) Kalsiyum, fosfor, demir ve bakır ince bağırsaklardan çinko emilimini azaltır. 23- Bir çevre kirliği etkeni olan, hipertansiyon ve ateroskleroz ile ilişkili olduğu ileri sürülen biyoelement hangisidir? a) Krom b) Brom c) İyot d) Kadmiyum e) Silisyum 24- Hemoglobin ve miyoglobinin oksijeni geri dönüşümlü olarak bağlayabilmesi için demirin hangi oksidasyon düzeyinde olması gerekir? a) Fe 0 b) Fe + c) Fe 2+ d) Fe 3+ e) Fe 4+ 2

3 25- C vitamini aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin emilimini arttırır? a) Demir b) Kalsiyum c) Çinko d) Kobalt e) Mangan 2. SINIF PERVİN-SEMRA ZEHİRSİZLEŞTİRME TELAFİ Sitokrom P 450 enzimlerinin bulunduğu hücre organellerini gösteren doğru seçeneği işaretleyiniz. 1- Nukleus 2- Mitokondri 3- Golgi 4- Lizozom 5- Düz endoplazmik retikulum a) 1,3 b) 2,5 c) 2,3,4 d) 1,4 5 e) 2,4,5 27- Benzen aşağıdaki neoplazmalardan hangisinin etyolojisinde rol oynar? a) Lösemi b) Akciğer kanseri c) Deri kanseri d) Nazofarenks kanseri e) Karaciğer kanseri 28- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerler hangi seçenekle doldurulmalıdır? Karaciğerde hidroksilasyon reaksiyonlarını gerçekleştiren mikrozomal enzimlere..denilir. Bunlara kısaca.. adı verilir. Bu enzimlerin etkisiyle moleküler oksijenin atomlarından birisi.. aktarılırken, diğeri ise suya indirgenir. a) Karma (mikst) fonksiyonlu oksijenazlar / sitokrom P450 / substrata b) Monooksijenazlar / sitokrom P450 / enzime c) Dioksijenazlar / sitokrom P450 / substrata d) Karma (mikst) fonksiyonlu oksijenazlar / sitokrom b5 / substrata e) Monoksijenazlar / sitokrom b5 / substrata AYŞEGÜL ÜMİT 2.sınıf telafi soruları Kor proteinine bağlı olmayan glikozaminoglikan hangisidir? a) Hyalüronik asit b) Kondroitin sülfat c) Dermatan sülfat d) Keratan sülfat e) Heparin 30- Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en uygun ifadeyi seçiniz. Kas kasılmasını tetikleyen olay, sarkoplazmik retikulumda bulunan den Ca +2 salınmasıdır. Ca +2 un.. e bağlanması ile konformasyon değişikliği olur. a) Kalmodulin, troponin I b) Kalsekestrin, troponin I c) Kalmodulin, troponin C d) Kalsekestrin, troponin C e) Kalsekestrin, troponin T 31- Hangi nörotransmitter uyarı sona erdiğinde sinaps aralığında enzimatik olarak parçalanır? a) Serotonin b) Histamin c) Asetilkolin d) Norepinefrin e) Dopamin 32- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. a) Kollajen yapısındaki alfa zincirler biraraya gelerek üçlü bir süpersarmal oluşturur. b) Elastin yapısında hidroksilizin bulunmaz. c) Fibrilin sentezini etkileyen mutasyonlar Marfan sendromuna yol açar. d) İntegrin molekülü transmembran yerleşimli iki alt birimden oluşur. e) Fibronektin üç polipeptid zincirinden (α, β, γ) oluşmuştur. 33- Osteokalsin için yanlış olan ifadeyi seçiniz. a) Yapısındaki üç glutamik asit kalıntısı karboksillenmiştir. b) Parathormon osteokalsin sentezini uyarır. c) Sentezi için K vitamini gereklidir. d) 1,25-dihidroksikolekalsiferol osteokalsin sentezini artırır. e) Osteoblastlar tarafından sentezlenir. 34- Görme siklusu ışık uyarısının aşağıdakilerden hangisini aktive etmesiyle başlar? a) Transdusin b) Fosfodiesteraz c) Rodopsin kinaz d) Rodopsin e) Guanilat siklaz 35- Eritrosit membran yapısı ile ilgili iki sütunu uygun biçimde eşleştiriniz. A- Spektrin 1- Spektrin bağlayıcı bölgeye sahip B- Band-3 protein 2- Kan grubu belirleyici özellik taşır C- Band-4.1 protein 3- Membran iskelet proteini D- Glikoforin 4- Anyon kanalı a) A-1 b) A-2 c) A-3 d) A-4 e) A-2 B-2 B-4 B-4 B-1 B-3 C-3 C-1 C-1 C-2 C-4 D-4 D-3 D-2 D-3 D-1 3

4 BEYHAN ÖMER AYŞEGÜL 2.sınıf hormon telafi Prekoks puberte (erken ergenlik) saptanan bir erkek çocukta aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Turner sendromu b) Adrenogenital sendrom c) Testiküler feminizasyon d) Klinefelter sendromu e) Addison hastalığı 37- Anjiyotensin II nin etkilerinden olmayan seçeneği işaretleyiniz. a) Böbrek tubuluslarında sodyum geri emiliminde artış b) Adrenal korteksten aldosteron salınımı c) Sempatik aktivitede artış d) Arka hipofizden ADH salınımı e) Damar düz kasında gevşeme 38- Aşağıdakilerden hangisinin öncülü proopiomelanokortin değildir? a) Melatonin b) ACTH c) MSH d) Beta-endorfin e) Beta-lipotropin 39- Sekonder hipotiroidiyi gösteren laboratuvar bulgusunu seçiniz. a) Düşük TSH, yüksek FT4 b) Düşük TSH, düşük FT4 c) Düşük TSH, normal FT4 d) Yüksek TSH, düşük FT4 e) Normal TSH, normal FT4 40- Aşağıdakilerden hangisi reseptörüne bağlandığında tirozin kinaz yolu ile etki göstermez? a) İnsülin b) IGF-I c) ACTH d) Büyüme hormonu e) Büyüme faktörleri 41- Aşağıdaki eikozanoidlerden hangisi bahsedilen etkiye sahip değildir? a) Tromboksan A2 (TXA2) trombosit kümeleşmesini uyarır. b) PGI2 koroner arterde vazodilatasyon yapar. c) PGF2α uterus kasılmasını uyarır. d) PGE gastrik asit salgısını uyarır. e) PGE2 ve TXA2 inflamasyon medyatörüdür. 42- Aşağıdakilerden hangisinin son yıkım ürünü homovanilik asittir (HVA)? a) Norepinefrin b) Metanefrin c) Dopamin d) Normetanefrin e) Epinefrin 43- İnsülin hangi enzimi inhibe eder? a) Glikoz-6-fosfataz b) Lipoprotein lipaz c) Glikojen sentaz d) HMG-CoA redüktaz e) Glikokinaz 44- Hangisi kan parathormon düzeyini azaltma yönünde etki eder? a) Katekolaminler b) D vitamini eksikliği c) Hipokalsemi d) Hiperfosfatemi e) Kalsitriol 45- Büyüme hormonu sekresyonunu azaltan faktör hangisidir? a) Stres b) Arginin c) Egzersiz d) Hiperglisemi e) Derin uyku 46- Triiyodotironin (T3) sentezinde hangisi kullanılmaz? a) Tiroperoksidaz b) Serbest tirozin c) Tiroglobulin d) 5 -deiyodinaz e) Na/I simport proteini 47- Zona glomerulozadan aldosteron sekresyonunu hangisi uyarmaz? a) Plazma sodyum düzeyinde azalma b) Renin-anjiyotensin sistemi c) Plazma potasyum düzeyinde azalma d) Kan basıncının düşmesi e) Fizyolojik miktarda ACTH 48- Aşağıdakilerden hangisi glikokortikoidlerin metabolik etkilerinden değildir? a) Glikoneojenezin inhibisyonu b) Antienflamatuvar etki c) Kas dokusunda protein yıkımında artış d) Yağ dokusunda lipolizde artış e) Kas dokusuna glikoz girişinde azalma 49- Virilizme sebep olmayan patolojik durum hangisidir? a) Konjenital adrenal hiperplazi b) Testosteron salgılayan over tümörü c) Adreno-kortikal karsinom d) Addison hastalığı e) Adreno-kortikal hiperplazi 50- Amenorenin laboratuvar tanısında plazma LH, FSH düzeyleri yüksek, östradiol düzeyi düşük ise hangisi düşünülmelidir? a) Testiküler feminizasyon b) Hipotalamik yetmezlik c) Hipofizer yetmezlik d) Gebelik e) Over yetmezliği 4

5 Adı Soyadı: Fakülte No: ( ) DOKU VE GEN BİOKİMYASI TELAFİ SINAV SORULARI (DERSİN KODU = 211) (Toplam 4 sayfa, 50 sorudur, Her soru 2 puan değerindedir) 1- Aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin beyin-omurilik sıvısındaki konsantrasyonu, plazma konsantrasyonundan daha yüksektir? a) Klor b) Potasyum c) Sodyum d) Magnezyum e) Fosfat 2- ATP kullanılan reaksiyonlarda gerekli olan biyoelement aşağıdakilerden hangisidir? a) Kalsiyum b) Sodyum c) Mangan d) Magnezyum e) Bakır 3- Aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin eksikliğinde tad alma duyusu bozulur? a) Bakır b) Çinko c) Flor d) Krom e) Brom 4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde makromoleküller ile ilgili oldukları biyoelementler doğru olarak verilmiştir? - Glikoz tolerans faktör... - B 12 vitamini... - Mitokondriyal superoksit dismutaz... a) Mo, Cr, Co b) Mg, Co, Zn c) Zn, Mg, Cu d) Cr, Co, Mn e) Fe, Cr, M 5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hastalıkların ilgili oldukları biyoelementler doğru olarak verilmiştir? - Akrodermatitis enteropatika... - Keshan hastalığı... - Wilson hastalığı... a) Se, Cr, Co b) Mg, Zn, Cu c) Zn, Mn, Mo d) Fe, Cr, Cu e) Zn, Se, Cu 6- Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Normal koşullarda transferinin demir bağlama bölgelerinin 1/3 ü demirle doymuştur. b) Sitokrom c oksidaz, sitokrom P 450, sitokrom b 5 in hem grubuna bağlı demir redoks reaksiyonlarına katılmaz. c) Transferine bağlı demir hücre içine primer aktif transportla alınır. d) Demir eksikliği sonucu hiperkrom makrositer anemi gelişir. e) Demir ince bağırsaklardan metallotionein benzeri protein aracılığıyla hücre içine alınır. 7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Penisilamin Wilson hastalığının tedavisinde kullanılan bir bileşiktir. b) Dolaşımdaki iyodun çok büyük kısmı Na + -I- simporter aracılığıyla tiroid bezi tarafından alınır. c) Asidoz plazmada iyonize kalsiyum düzeylerinin artışına yol açar. d) Hidroksiapatitin yapısı flor ve sülfürden oluşur. e) Kalsiyum, fosfor, demir ve bakır ince bağırsaklardan çinko emilimini azaltır. 8- Bir çevre kirliği etkeni olan, hipertansiyon ve ateroskleroz ile ilişkili olduğu ileri sürülen biyoelement hangisidir? a) Krom b) Kadmiyum c) Brom d) İyot e) Silisyum 9- Hemoglobin ve miyoglobinin oksijeni geri dönüşümlü olarak bağlayabilmesi için demirin hangi oksidasyon düzeyinde olması gerekir? a) Fe 2+ b) Fe 0 c) Fe + d) Fe 3+ e) Fe C vitamini aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin emilimini arttırır? a) Kalsiyum b) Çinko c) Demir d) Kobalt e) Mangan 11- Aşağıdaki ifadelerin hangisi sadece ökaryotlarla ilgilidir? 1- Sentez sonrası molekül olgunlaşması sırasında RNA dan intronlar uzaklaştırılır. 2- mrna nın 5' uçlarına başlık takılır. 3- Her mrna birçok proteinin şifresini taşır. 4- Transkripsiyon ve translasyon eşzamanlı olur. 5- Poliadenilasyon mrna nın 3 ucunda olur. a) 1,2,3,4,5 b) 3,4 c) 1,2,3,5 d) 1,2,5 e) 2,4,5 12- Genetik kodun dejenere olması ne anlama gelmektedir? a) mrna hızla parçalanır. b) Bazı amino asitlerin birden fazla kodu bulunur. c) Kod organizmadan organizmaya değişir. Evrensel değildir. d) mrna nın tüm şifresinin okunması mutasyona uğrar. e) Bitiş şifreleri için trnalar bulunur. 1 B

6 13-Prokaryotlarda transkripsiyon için hangisi doğrudur? a) Nukleusta gerçekleşir. b) Protein sentezleyen bir süreçtir. c) Tüm genlerde her zaman gerçekleşir. d) Translasyonla beraber aynı anda gerçekleşir. e) Translasyondan ayrı olarak gerçekleşir. 14-Aşağıdaki nükleotidlerden hangisinin yıkılım ürünü β-alanindir? a) UMP b) TMP c) AMP d) GMP e) IMP 15- Transkripsiyon sonrası mrna molekülünün hangi kısmı uzaklaştırılır? a) Ekzon b) İntron c) 5'-şapka d) Poli (A) kuyruğu 16- Bir transkripsiyon biriminde 8000 nükleotid bulunmaktadır. Bunun 1200 nükleotidi 400 amino asitten oluşan bir proteini yapmak için kullanılır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi bu durumu en iyi açıklar? a) Genetik şifre fazla ve belirsiz kodonlar içerir. b) Her amino asit için birçok nükleotide gerek vardır. c) Transkripsiyon sırasında nükleotidler kopabilir ve kaybolabilir. d) Şifre bilgisi içermeyen birçok nükleotid vardır. 17- Aşağıdaki yapıları en küçükten en büyüğe doğru sıralarsak aşağıdaki dizilişlerin hangi doğrudur? a) DNA çift sarmal, gen, kromozom b) Kromozom, DNA çift sarmal, gen c) Gen, kromozom, DNA çift sarmal d) Gen, DNA çift sarmal, kromozom 18- Nükleozit ile nükleotit arasındaki fark nedir? a) Nükleozitde fosfat grubu vardır. Nükleotitde yoktur. b) Nükleotitde fosfat grubu vardır. Nükleozitde yoktur. c) Nükleozitde bir pirimidin bulunur. Nükleotitde bir purin bulunur. d) Nükleozitde bir purin bulunur. Nükleotitde bir pirimidin bulunur. 19- Protein sentezinde hangi RNA lar görev alır? a) Haberci RNA, ribozomal RNA, ve transfer RNA b) Sadece transfer RNA c) Sadece haberci RNA d) Sadece ribozomal RNA ve transfer RNA 20- Aşağıdakilerden hangisi pürin metabolizması bozukluğunu gösteren hastalıklardan değildir? a) Lesch-Nyhan Sendromu b) Adenozin Deaminaz eksikliği c) Pürin nükleozid fosforilaz eksikliği d) Orotik asidüri e) Ksantin oksidaz eksikliği 21- Aşağıdaki enzimlerden hangisinin yapısında protein ile birlikte RNA bulunur? a)telomeraz b) Helikaz c) RNaz D d) RNA polimeraz e) RNaz III 22- Translasyon evresinde, sentezi başlayan proteinin endoplazmik retikuluma geçmesi için sinyal dizisinin bağlandığı yapı aşağıdakilerden hangisidir? a) mrna molekülü b) Ribozom reseptörü c) Sinyal tanıma partikülü d) Sinyal peptidaz e) Ribozim de oksiribonükleotidlik bir DNA molekülünün içerdiği bazların %20 si guanin ise bu DNA molekülünde ne kadar timin içeren deoksiribonükleotid bulunur? a) 200 b) 300 c) 400 d) 600 e) O 6 metil guanin metil transferaz enzimi hangi tamir sisteminde rol oynar? a) Baz-kesip çıkarma b) Direkt tamir sistemi c) Nükleotid kesip çıkarma d) Yanlış eşleşme 25- Aşağıdaki transkripsiyon faktörlerinden hangisi helikaz aktivitesine sahiptir? a)tfiif b) TFIIE c)tfiih d) TFIIA e) TFIID 2

7 26- Zona glomerulozadan aldosteron sekresyonunu hangisi uyarmaz? a) Plazma sodyum düzeyinde azalma b) Plazma potasyum düzeyinde azalma c) Renin-anjiyotensin sistemi d) Kan basıncının düşmesi e) Fizyolojik miktarda ACTH 27- Amenorenin laboratuvar tanısında plazma LH, FSH düzeyleri yüksek, östradiol düzeyi düşük ise hangisi düşünülmelidir? a) Testiküler feminizasyon b) Hipotalamik yetmezlik c) Hipofizer yetmezlik d) Gebelik e) Over yetmezliği 28- Aşağıdakilerden hangisi glikokortikoidlerin metabolik etkilerinden değildir? a) Antienflamatuvar etki b) Kas dokusunda protein yıkımında artış c) Yağ dokusunda lipolizde artış d) Kas dokusuna glikoz girişinde azalma e) Glikoneojenezin inhibisyonu 29- Virilizme sebep olmayan patolojik durum hangisidir? a) Addison hastalığı b) Konjenital adrenal hiperplazi c) Testosteron salgılayan over tümörü d) Adreno-kortikal karsinom e) Adreno-kortikal hiperplazi 30- Hangisi kan parathormon düzeyini azaltma yönünde etki eder? a) Katekolaminler b) D vitamini eksikliği c) Hipokalsemi d) Kalsitriol e) Hiperfosfatemi 31- Büyüme hormonu sekresyonunu azaltan faktör hangisidir? a) Hiperglisemi b) Stres c) Arginin d) Egzersiz e) Derin uyku 32- Triiyodotironin (T3) sentezinde hangisi kullanılmaz? a) Tiroperoksidaz b) Serbest tirozin c) Tiroglobulin d) 5 -deiyodinaz e) Na/I simport proteini 33- Aşağıdakilerden hangisi reseptörüne bağlandığında tirozin kinaz yolu ile etki göstermez? a) İnsülin b) Büyüme hormonu c) IGF-I d) ACTH e) Büyüme faktörleri 34- Aşağıdaki eikozanoidlerden hangisi bahsedilen etkiye sahip değildir? a) Tromboksan A2 (TXA2) trombosit kümeleşmesini uyarır. b) PGI2 koroner arterde vazodilatasyon yapar. c) PGF2α uterus kasılmasını uyarır. d) PGE2 ve TXA2 inflamasyon medyatörüdür. e) PGE gastrik asit salgısını uyarır. 35- Aşağıdakilerden hangisinin son yıkım ürünü homovanilik asittir (HVA)? a) Norepinefrin b) Metanefrin c) Normetanefrin d) Epinefrin e) Dopamin 36- Aşağıdakilerden hangisinin öncülü proopiomelanokortin değildir? a) ACTH b) MSH c) Melatonin d) Beta-endorfin e) Beta-lipotropin 37- Sekonder hipotiroidiyi gösteren laboratuvar bulgusunu seçiniz. a) Düşük TSH, yüksek FT4 b) Düşük TSH, düşük FT4 c) Düşük TSH, normal FT4 d) Yüksek TSH, düşük FT4 e) Normal TSH, normal FT4 38- İnsülin hangi enzimi inhibe eder? a) Glikoz-6-fosfataz b) Lipoprotein lipaz c) Glikojen sentaz d) HMG-CoA redüktaz e) Glikokinaz 39- Prekoks puberte (erken ergenlik) saptanan bir erkek çocukta aşağıdakilerden hangisini düşünürsünüz? a) Turner sendromu b) Testiküler feminizasyon c) Adrenogenital sendrom d) Klinefelter sendromu e) Addison hastalığı 40- Anjiyotensin II nin etkilerinden olmayan seçeneği işaretleyiniz. a) Damar düz kasında gevşeme b) Böbrek tubuluslarında sodyum geri emiliminde artış c) Adrenal korteksten aldosteron salınımı d) Sempatik aktivitede artış e) Arka hipofizden ADH salınımı 3

8 41- Aşağıdaki ifadelerden yanlış olanı seçiniz. a) Kollajen yapısındaki alfa zincirler biraraya gelerek üçlü bir süpersarmal oluşturur. b) Elastin yapısında hidroksilizin bulunmaz. c) Fibronektin üç polipeptid zincirinden (α, β, γ) oluşmuştur. d) Fibrilin sentezini etkileyen mutasyonlar Marfan sendromuna yol açar. e) İntegrin molekülü transmembran yerleşimli iki alt birimden oluşur. 42- Osteokalsin için yanlış olan ifadeyi seçiniz. a) Yapısındaki üç glutamik asit kalıntısı karboksillenmiştir. b) Sentezi için K vitamini gereklidir. c) 1,25-dihidroksikolekalsiferol osteokalsin sentezini artırır. d) Parathormon osteokalsin sentezini uyarır. e) Osteoblastlar tarafından sentezlenir. 43- Görme siklusu ışık uyarısının aşağıdakilerden hangisini aktive etmesiyle başlar? a) Transdusin b) Fosfodiesteraz c) Rodopsin kinaz d) Rodopsin e) Guanilat siklaz 44- Eritrosit membran yapısı ile ilgili iki sütunu uygun biçimde eşleştiriniz. A- Spektrin 1- Spektrin bağlayıcı bölgeye sahip B- Band-3 protein 2- Kan grubu belirleyici özellik taşır C- Band-4.1 protein 3- Membran iskelet proteini D- Glikoforin 4- Anyon kanalı a) A-1 b) A-2 c) A-3 d) A-4 e) A-2 B-2 B-4 B-4 B-1 B-3 C-3 C-1 C-1 C-2 C-4 D-4 D-3 D-2 D-3 D Kor proteinine bağlı olmayan glikozaminoglikan hangisidir? a) Kondroitin sülfat b) Dermatan sülfat c) Hyalüronik asit d) Keratan sülfat e) Heparin 46- Aşağıdaki cümleyi tamamlayan en uygun ifadeyi seçiniz. Kas kasılmasını tetikleyen olay, sarkoplazmik retikulumda bulunan den Ca +2 salınmasıdır. Ca +2 un.. e bağlanması ile konformasyon değişikliği olur. a) Kalmodulin, troponin I b) Kalsekestrin, troponin I c) Kalmodulin, troponin C d) Kalsekestrin, troponin T e) Kalsekestrin, troponin C 47- Hangi nörotransmitter uyarı sona erdiğinde sinaps aralığında enzimatik olarak parçalanır? a) Serotonin b) Histamin c) Asetilkolin d) Norepinefrin e) Dopamin 48- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerler hangi seçenekle doldurulmalıdır? Karaciğerde hidroksilasyon reaksiyonlarını gerçekleştiren mikrozomal enzimlere..denilir. Bunlara kısaca.. adı verilir. Bu enzimlerin etkisiyle moleküler oksijenin atomlarından birisi.. aktarılırken, diğeri ise suya indirgenir. a) Karma (mikst) fonksiyonlu oksijenazlar / sitokrom P450 / substrata b) Monooksijenazlar / sitokrom P450 / enzime c) Dioksijenazlar / sitokrom P450 / substrata d) Karma (mikst) fonksiyonlu oksijenazlar / sitokrom b5 / substrata e) Monoksijenazlar / sitokrom b5 / substrata 49- Benzen aşağıdaki neoplazmalardan hangisinin etyolojisinde rol oynar? a) Akciğer kanseri b) Deri kanseri c) Nazofarenks kanseri d) Lösemi e) Karaciğer kanseri 50- Sitokrom P 450 enzimlerinin bulunduğu hücre organellerini gösteren doğru seçeneği işaretleyiniz. 1- Nukleus 2- Mitokondri 3- Golgi 4- Lizozom 5- Düz endoplazmik retikulum a) 1,3 b) 2,3,4 c) 2,5 d) 1,4 5 e) 2,4,5 4

9 Adı Soyadı: Fakülte No: DOKU VE GEN BİOKİMYASI DERS BİTİMİ SINAV SORULARI ( ) (Toplam 5 sayfa olup, 50 sorudur, Her soru 2 puan değerindedir) 1- Ökaryotik DNA molekülü her replikasyonda kısalır. a) Bunun nedeni DNA polimerazın, molekülün sadece 5 ucuna nükleotid eklemesidir. b) Bu sorun telomerazın DNA nın 3 ucunu uzatması ile çözülür. c) Bu durumun nedeni timin dimerlerinin DNA nın yapısını değiştirip replikasyonu bozmasıdır. d) Bu durum DNA replikasyonunun başlangıç noktalarına doğru ilerlemesi ile açıklanabilir. 2- Proteinler sadece 12 farklı amino asitten meydana gelseydi, dört farklı nükleotid içeren bir genetik sistemde mümkün olan en küçük kodon boyutu ne olabilirdi? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) Translasyonun bitiş fazında asağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? a) Yeni sentezlenen polipeptid ayrılır. b) İki ribozom altbirimi ayrılır. c) Amino asit taşıyan trna P bölgesine girer. d) Translasyon durur. 4- Aşağıdakilerden hangisi sinyal peptidin fonksiyonudur? a) mrna molekülünü endoplazmik retikuluma yönlendirmek b) RNA polimerazı DNA ya bağlamak ve transkripsiyonu başlatmak c) mrna nın translasyonunu bitirmek d) Sentezi tamamlanan polipeptidi endoplazmik retikulum zarından içeri sokmak 5- Ökaryotik hücrede RNA nın DNA dan kopyalanması nerede gerçekleşir? a) Ribozom b) Nükleus c) Nükleer zar d) Sitozol 6- Protein sentezininde başlatıcı kodon aynı zamanda hangi amino asidin kodonudur? a) Alanin b) Sistein c) Metyonin d) Serin 7- Bir lac represörü lac genlerini nereye bağlanarak kapatır? a) Promoter b) trna c) Operatör d) lac genleri 8- DNA tamiri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? 1- Glikozilazlar, yanlış eşleşme durumunda, kesip çıkarma tamir sistemi ile riboz halkasını uzaklaştırır. 2- Kesip çıkarma tamir sistemi için DNA polimeraz I ve ligaz gereklidir. 3- Hatalı olarak sentezlenen yeni DNA kolunu, orijinal DNA molekülünden ayırmak için yeni kolda metilasyonun olmaması gerekir. 4- Kesip çıkarma tamir sisteminde AP endo nükleazlar yanlış eşleşme hatasını tamir için hatanın bulunduğu bölge ve yakınındaki nükleotidleri uzaklaştırır. a) 1,2,3,4 b) 1, 2, 3 c) 2, 3, 4 d) 2 e) 2, 4 9- Aşağıdakilerden hangisi kanser tedavisinde dihidrofolat redüktaz inhibitörü olarak kullanılır? a) Metotreksat b) Trimetoprim c) Sülfonamid d) Florourasil e) Azaserin 10- Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliğinde Kseroderma pigmentosum görülür? a) DNA polimeraz II b) DNA topoizomeraz c) Eksonükleaz I d) ABC ekzinükleaz e) Endonükleaz A 1

10 11- Ökaryotta DNA polimeraz (epsilon) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sadece DNA polimeraz III e benzer fonksiyonu vardır. b) Hem DNA tamir sisteminde hem de kesikli kolda primerlerin çıkarılmasında rol oynar. c) Prolifere edici hücre nükleer antijene bağlandığında verimliliği artar. d) Çok altbirimli bir enzim olup primaz aktivitesine sahiptir. 12-Aşağıdaki cümlelerden hangisi Poli A kuyruğunun fonksiyonunu en iyi şekilde açıklar? a) mrna yı parçalanmaktan korur. b) mrna nın şapkalanmasını sağlar. c) mrna nın ribozomlara bağlanmasını önler. d) Posttranslasyonel modifikasyonda etkilidir. e) Poli A kuyruğu hem adenin hem urasilce zengindir. 13-Prokaryotta DnaA proteininin OriC bölgesine bağlanması neye yol açar? a) DNA nın denatürasyona uğramasına ve kısmen açılmasına b) Pozitif kıvrımların nötralize olmasına c) DNA polimeraz I in DNA ya bağlanmasına d) DNA nın kısmen metillenmesine e) DnaB proteinin DNA ya bağlanmamasına 14- DNA daki 5'-CTG dizisinin trna daki antikodon karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? a) 5'-CUG b) 5'-CTG c) 5'-CAG d) 5'-GAC e) 5'-GCC 15- De novo pirimidin nükleotidlerinin sentezi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Riboz-5-fosfat yapıya en başta katılır. b) Pirimidin halkasına sahip ilk ürün UMP dir. c) Aspartat öncül bileşiklerinden biridir. d) Glutamin de novo pirimidin nükleotid sentezinde amin grubu verir. 16- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde biyolojik fonksiyonlar ile ilgili olan biyoelement sırasıyla doğru olarak verilmiştir? - Melanin sentezi, - Zehirsizleştirme, - Nükleik asit sentezi ve gen ifadesinin düzenlenmesi, a) Fe, Cr, Co b) Mg, Zn, Cu c) Cu, S, Zn d) Cu, Mn, Mo e) Fe, Cl, S 17- Aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin hücre içi sıvıdaki konsantrasyonu, hücre dışı sıvıdaki konsantrasyonundan daha düşüktür? a) Potasyum b) Kalsiyum c) Magnezyum d) Fosfat 18- DNA polimeraz ve RNA polimeraz için gerekli olan biyoelement aşağıdakilerden hangisidir? a) Kadmiyum b) Çinko c) Brom d) Mangan e) Bakır 19- Aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin eksikliğinde demirin taşınması ve metabolizması bozulur? a) Çinko b) Flor c) Krom d) Bakır e) Sülfür 20- Aşağıdaki biyoelementlerden hangilerinin eksikliğinde insülin sentezi ve glikoz toleransı bozulur? a) Kadmiyum ve mangan b) Çinko ve krom c) Potasyum ve sülfür d) Çinko ve bakır e) Magnezyum ve potasyum 21- Bir öğünde bol miktarda portakal suyu ve protein tüketilmesi aşağıdaki biyoelementlerden hangilerinin emilimini arttırır? a) Çinko ve iyot b) Flor ve bakır c) Sodyum ve klor d) Demir ve bakır e) Sülfür ve demir 22- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mangan, arginaz enziminin aktivatörüdür. b) İyot tiroid bezine aktif transportla alınır. c) Çinko yara iyileşmesi için gereklidir. d) Mangan ve krom hipoglisemik etkili eser elementlerdir. e) Kobalt biotinin yapısında bulunur. 2

11 23- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a) Vücut demirinin %70 kadarı hemoglobin ve miyoglobinin yapısındadır ve redoks reaksiyonlara katılır. b) Normal koşullarda transferrinin demir bağlama bölgelerinin tamamı demirle doymuş haldedir. c) Ferritin çekirdeğinde Fe 2+ formunda bağlı halde depolanan demir, Fe 3+ hale dönüştüğünde ferritinden ayrılır. d) Günlük 1 2 mg olan demir ihtiyacını karşılayabilmek için besinlerle 8 10 mg/gün demir alınması gerekir. e) Transferrin, iki tane ferro demir iyonu bağlayabilen bir plazma proteinidir. 24- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hastalıkların ilgili oldukları biyoelementler sırasıyla doğru olarak verilmiştir? - Gut... - Menkes Sendromu... - Osteomalazi... a) P, Fe, Ca b) Mo, Cu, Ca c) Fe, Cu, Ca d) Mn, S, Mg e) Mo, Se, Cu 25- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde süperoksit dismutazların yapısında bulunan biyoelementler doğru olarak verilmiştir? 1- Zn 2- Mo 3- Cu 4- Se 5- Fe 6- Co 7- Mn a) 2,4 b) 2,5,6 c) 1,3,7 d) 3,4,5,7 e) 1,4 26- Tiroid bezinde iyot taşıyıcılarını inhibe etmeyen madde hangisidir? a) Perklorat b) Perrenat c) Perteknetat d) Tiyosiyanat e) Tiyourasil 27- Melatonin için yanlış olan cümleyi seçiniz. a) Sentezi ışık/karanlık siklusundan etkilenir. b) Ön maddesi serotonindir. c) Sadece pineal bezde sentezlenir. d) Işık pineal aktiviteyi inhibe eder. e) Uykusuzluk (jet-lag) tedavisinde kullanılmaktadır. 28- Aşağıdakilerden hangisi primer hipotiroidi sebebi değildir? a) Hashimoto tiroiditi b) Radyoaktif iyod tedavisi c) İyot eksikliği d) Panhipopituitarizm e) Guatrojen sebzeler 29- Cushing hastalığına sebep olan durum hangisidir? a) Adrenal korteks tümörü b) Hipofiz adenomu c) Uzun süreli glikokortikoid tedavisi d) Ektopik ACTH salgısı (bronş tümörü) e) Karaciğer tümörü 30- Aşağıdakilerden hangisi östrojenin etkilerinden değildir? a) Corpus luteumun devamlılığını sağlar. b) Kemikten kalsiyum çıkışını azaltır. c) Bazı pıhtılaşma faktörlerini artırır. d) Sekonder seks karakterlerini oluşturur. e) Protein metabolizması üzerine anabolik etki yapar. 31- Kortikosteroidler için yanlış olan cümle hangisidir? a) 21 karbonlu gliko- ve mineralokortikoidler sadece adrenal kortekste sentezlenir. b) En etkili doğal mineralokortikoid aldosterondur. c) Deksametazon güçlü bir doğal glikokortikoiddir. d) Kortizol sekresyonu diurnaldir. e) Kolesterolden kortikosteroid sentezinde ilk basamak pregnenolon oluşumudur. 32- Akromegali hastalarında hangisi görülmez? a) Bozulmuş glikoz toleransı b) Küçük kemiklerde büyüme c) Yüz hatlarının kabalaşması d) OGTT testine cevap olarak büyüme hormonu düzeyinde azalma e) Galaktore 3

12 33- Hangisi IGF-I in etkilerinden değildir? a) Kıkırdağın büyümesini uyarır. b) Yağ dokusunda glikoz oksidasyonunu artırır. c) Proteoglikan sentezini artırır. d) Kollajen sentezini artırır. e) Lipolizi uyarır. 34- Parathormon için yanlış cümleyi seçiniz. a) Kalsitriol parathormon sentezini baskılar. b) Parathormonun biyolojik olarak aktif formu C terminal fragmanıdır. c) Kemikte osteoklast sayısını artırır. d) Hedef dokuları kemik ve böbrektir. e) Hiperkalsemi parathormonun parçalanma hızını artırır. 35- Renin ile ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır? a) Böbrek kan akımının azalması sonucu böbrekten salınır. b) Bir aspartil proteazdır. c) Substratı anjiyotensin I dir. d) İnaktif öncülü prorenindir. e) Böbrek kan basıncındaki azalmayı algılayan baroreseptörler jukstaglomerüler aparattadır. 36- Testiküler feminizasyonda laboratuvar bulgusu nasıldır? a) Normal gonadotropin, düşük östradiol b) Yüksek gonadotropin, düşük östradiol c) Düşük gonadotropin, düşük östradiol d) Normal gonadotropin, normal östradiol e) Normal gonadotropin, yüksek östradiol 37- Katekolamin sentezinde hangi basamak kromaffin hücre granüllerinde gerçekleşir? a) Halka hidroksilasyonu b) Yan zincir hidroksilasyonu c) N-metilasyon d) Dekarboksilasyon e) Dezaminasyon 38- Gastrin ile ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır? a) Zollinger-Ellison sendromunda plazma gastrin düzeyi çok yüksektir. b) Gastrik motiliteyi uyarır. c) Mide antrumundaki G hücrelerinde sentezlenir. d) Artmış düzeyleri peptik ülser sebebidir. e) Parietal hücre fonksiyon yokluğunda gastrin düzeyi azalır. 39- Aşağıdakilerden hangisi prostaglandinlerin özelliklerinden değildir? a) Özgün bezlerde sentezlenmezler. b) Ön maddeleri araşidonik asittir. c) Bir siklopentan halkası ve iki yan zincire sahiptirler. d) Endokrin etki gösterirler. e) Depolanmazlar. 40- Kısa boy, kısa metakarpal ve metatarsal kemikler ve mental gerilik ile karakterize kalsiyum metabolizma bozukluğu hangisidir? a) Psödohipoparatiroidi b) Tersiyer hiperparatiroidi c) Sekonder hiperparatiroidi d) Hipoparatiroidi e) Medüller karsinoma 41- Aşağıdakilerden hangisi, ksenobiyotik metabolizmasında faz I reaksiyonudur? a) Glukuronidasyon b) Asetilasyon c) Hidroksilasyon d) Sülfasyon e) Metilasyon 4

13 42- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerler hangi seçenekle doldurulmalıdır? Benzoik asidin... ile konjugasyonu sonucu... oluşur. Bu reaksiyon.... fonksiyon testi olarak ta kullanılmaktadır. a) Glutamin / merkaptürik asit / böbrek b) Glisin / hippürik asit / karaciğer c) Taurin / glikokolik asit / ekskresyon d) Glutatyon / merkaptürik asit / karaciğer e) Glisin / litokolik asit/ böbrek 43- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerler hangi seçenekle doldurulmalıdır? Sitokrom P450 sisteminde hidroksilasyonun gerçekleşebilmesi için, prostetik grup olan. deki demir... değerlikli duruma geçmelidir. Bu reaksiyon için toplam....elektron gereklidir. a) FAD / 2+/ 1 b) FMN/ 2+ / 1 c) FMN / 2+ / 2 d) Hem / 3+ / 2 e) Hem / 2+ / Gama-karboksi glutamik asit içeren kemik proteini hangisidir? a) Osteokalsin b) Osteopontin c) Kollajen d) Osteonektin e) Kemik sialoproteini 45- Hangi hastalık hatalı kollajen sentezine bağlı değildir? a) Skorbüt b) Ehlers-Danlos sendromları c) Marfan sendromu d) Osteogenesis imperfekta e) Kondrodisplaziler 46- Aşağıdakilerden hangisi tropokollajenin özelliklerinden değildir? a) Alfa zincirleri hidroksillenmiştir. b) Alfa zincirleri glikozillenmiştir. c) Üçlü sarmal yapı oluşmuştur. d) Amino- ve karboksi terminal propeptidler uzaklaştırılmıştır. e) Çapraz bağlar oluşmuştur. 47- Retinanın fotoreseptör hücrelerinde gerçekleşen görme siklusu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Dış segment membran disklerindeki sodyum kanalları dinlenme durumunda açıktır. b) Kanalları açık tutan yüksek cgmp konsantrasyonudur. c) Işık uyarısını takiben hücre membranı hiperpolarize olur. d) Hiperpolarizasyon sonucu nörotransmitter serbestleşmesi artar. e) Uyarı optik sinirle beyne iletilir. 48- Eritrosit membran proteinlerinden hangisi bikarbonat-klorür değişimini sağlar? a) Spektrin a b) Band 3 c) Ankirin d) Glikoforin B e) Aktin 49- Kasılmanın gerçekleşmesi için kalsiyum kas hücresindeki hangi filamente bağlanır? a) Troponin I b) Troponin T c) Tropomyozin d) Myozin e) Troponin C 50- Aşağıdaki nörotransmiterlerden hangisi hem stimülan hem de inhibitör etki gösterir? a) Gama-aminobütirat b) Serotonin c) Dopamin d) Asetilkolin e) Norepinefrin 5

14 Adı Soyadı: Fakülte No: DOKU VE GEN BİOKİMYASI DERS BİTİMİ SINAV SORULARI ( ) (Toplam 5 sayfa olup, 50 sorudur, Her soru 2 puan değerindedir) 1- Retinanın fotoreseptör hücrelerinde gerçekleşen görme siklusu için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Hiperpolarizasyon sonucu nörotransmitter serbestleşmesi artar. b) Dış segment membran disklerindeki sodyum kanalları dinlenme durumunda açıktır. c) Kanalları açık tutan yüksek cgmp konsantrasyonudur. d) Işık uyarısını takiben hücre membranı hiperpolarize olur. e) Uyarı optik sinirle beyne iletilir. 2- Eritrosit membran proteinlerinden hangisi bikarbonat-klorür değişimini sağlar? a) Spektrin a b) Band 3 c) Ankirin d) Glikoforin B e) Aktin 3- Kasılmanın gerçekleşmesi için kalsiyum kas hücresindeki hangi filamente bağlanır? a) Troponin I b) Troponin T c) Tropomyozin d) Myozin e) Troponin C 4- Aşağıdaki nörotransmiterlerden hangisi hem stimülan hem de inhibitör etki gösterir? a) Gama-aminobütirat b) Serotonin c) Dopamin d) Asetilkolin e) Norepinefrin 5- Gama-karboksi glutamik asit içeren kemik proteini hangisidir? a) Osteopontin b) Kollajen c) Osteonektin d) Osteokalsin e) Kemik sialoproteini 6- Hangi hastalık hatalı kollajen sentezine bağlı değildir? a) Marfan sendromu b) Skorbüt c) Ehlers-Danlos sendromları d) Osteogenesis imperfekta e) Kondrodisplaziler 7- Aşağıdakilerden hangisi tropokollajenin özelliklerinden değildir? a) Alfa zincirleri hidroksillenmiştir. b) Alfa zincirleri glikozillenmiştir. c) Üçlü sarmal yapı oluşmuştur. d) Amino- ve karboksi terminal propeptidler uzaklaştırılmıştır. e) Çapraz bağlar oluşmuştur. 8- Aşağıdakilerden hangisi sinyal peptidin fonksiyonudur? a) RNA polimerazı DNA ya bağlamak ve transkripsiyonu başlatmak b) mrna nın translasyonunu bitirmek c) Sentezi tamamlanan polipeptidi endoplazmik retikulum zarından içeri sokmak d) mrna molekülünü endoplazmik retikuluma yönlendirmek 9- Ökaryotik hücrede RNA nın DNA dan kopyalanması nerede gerçekleşir? a) Ribozom b) Nükleus c) Nükleer zar d) Sitozol 10- Protein sentezininde başlatıcı kodon aynı zamanda hangi amino asidin kodonudur? a) Metyonin b) Alanin c) Sistein d) Serin 11- Bir lac represörü lac genlerini nereye bağlanarak kapatır? a) Promoter b) trna c) Operatör d) lac genleri 12- Ökaryotta DNA polimeraz (epsilon) için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a) Sadece DNA polimeraz III e benzer fonksiyonu vardır. b) Hem DNA tamir sisteminde hem de kesikli kolda primerlerin çıkarılmasında rol oynar. c) Prolifere edici hücre nükleer antijene bağlandığında verimliliği artar. d) Çok altbirimli bir enzim olup primaz aktivitesine sahiptir. B 1

15 13- Aşağıdaki cümlelerden hangisi Poli A kuyruğunun fonksiyonunu en iyi şekilde açıklar? B a) mrna nın şapkalanmasını sağlar. b) mrna nın ribozomlara bağlanmasını önler. c) Posttranslasyonel modifikasyonda etkilidir. d) mrna yı parçalanmaktan korur. e) Poli A kuyruğu hem adenin hem urasilce zengindir. 14- Prokaryotta DnaA proteininin OriC bölgesine bağlanması neye yol açar? a) Pozitif kıvrımların nötralize olmasına b) DNA polimeraz I in DNA ya bağlanmasına c) DNA nın kısmen metillenmesine d) DnaB proteinin DNA ya bağlanmamasına e) DNA nın denatürasyona uğramasına ve kısmen açılmasına 15- DNA daki 5'-CTG dizisinin trna daki antikodon karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? a) 5'-CUG b) 5'-CTG c) 5'-CAG d) 5'-GAC e) 5'-GCC 16- DNA tamiri ile ilgili ifadelerden hangisi doğrudur? 1- Glikozilazlar, yanlış eşleşme durumunda, kesip çıkarma tamir sistemi ile riboz halkasını uzaklaştırır. 2- Kesip çıkarma tamir sistemi yöntemi için DNA polimeraz I ve ligaz gereklidir. 3- Hatalı olarak sentezlenen yeni DNA kolunu, orijinal DNA molekülünden ayırmak için yeni kolda metilasyonun olmaması gerekir. 4- Kesip çıkarma tamir sisteminde AP endo nükleazlar yanlış eşleşme hatasını tamir için hatanın bulunduğu bölge ve yakınındaki nükleotidleri uzaklaştırır. a) 1,2,3,4 b) 1, 2, 3 c) 2, 3, 4 d) 2 e) 2, Aşağıdakilerden hangisi kanser tedavisinde dihidrofolat redüktaz inhibitörü olarak kullanılır? a) Metotreksat b) Trimetoprim c) Sülfonamid d) Florourasil e) Azaserin 18- De novo pirimidin nükleotidlerinin sentezi için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Pirimidin halkasına sahip ilk ürün UMP dir. b) Riboz-5-fosfat yapıya en başta katılır. c) Aspartat öncül bileşiklerinden biridir. d) Glutamin de novo pirimidin nükleotid sentezinde amin grubu verir. 19- Aşağıdaki enzimlerden hangisinin eksikliğinde Kseroderma pigmentosum görülür? a) DNA polimeraz II b) ABC ekzinükleaz c) DNA topoizomeraz d) Eksonükleaz I e) Endonükleaz 20- Ökaryotik DNA molekülü her replikasyonda kısalır. a) Bunun nedeni DNA polimerazın, molekülün sadece 5 ucuna nükleotid eklemesidir. b) Bu durumun nedeni timin dimerlerinin DNA nın yapısını değiştirip replikasyonu bozmasıdır. c) Bu durum DNA replikasyonunun başlangıç noktalarına doğru ilerlemesi ile açıklanabilir. d) Bu sorun telomerazın DNA nın 3 ucunu uzatması ile çözülür. 21- Proteinler sadece 12 farklı amino asitten meydana gelseydi, dört farklı nükleotid içeren bir genetik sistemde mümkün olan en küçük kodon boyutu ne olabilirdi? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) Translasyonun bitiş fazında asağıdakilerden hangisi gerçekleşmez? a) Amino asit taşıyan trna P bölgesine girer. b) Yeni sentezlenen polipeptid ayrılır. c) İki ribozom altbirimi ayrılır. d) Translasyon durur. 23- Cushing hastalığına sebep olan durum hangisidir? a) Adrenal korteks tümörü b) Uzun süreli glikokortikoid tedavisi c) Hipofiz adenomu d) Ektopik ACTH salgısı (bronş tümörü) e) Karaciğer tümörü 24- Aşağıdakilerden hangisi östrojenin etkilerinden değildir? a) Kemikten kalsiyum çıkışını azaltır. b) Bazı pıhtılaşma faktörlerini artırır. c) Sekonder seks karakterlerini oluşturur. d) Corpus luteumun devamlılığını sağlar. e) Protein metabolizması üzerine anabolik etki yapar. 2

16 25- Kortikosteroidler için yanlış olan cümle hangisidir? B a) Deksametazon güçlü bir doğal glikokortikoiddir. b) 21 karbonlu gliko- ve mineralokortikoidler sadece adrenal kortekste sentezlenir. c) En etkili doğal mineralokortikoid aldosterondur. d) Kortizol sekresyonu diurnaldir. e) Kolesterolden kortikosteroid sentezinde ilk basamak pregnenolon oluşumudur. 26- Testiküler feminizasyonda laboratuvar bulgusu nasıldır? a) Yüksek gonadotropin, düşük östradiol b) Normal gonadotropin, düşük östradiol c) Düşük gonadotropin, düşük östradiol d) Normal gonadotropin, normal östradiol e) Normal gonadotropin, yüksek östradiol 27- Gastrin ile ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır? a) Zollinger-Ellison sendromunda plazma gastrin düzeyi çok yüksektir. b) Gastrik motiliteyi uyarır. c) Parietal hücre fonksiyon yokluğunda gastrin düzeyi azalır. d) Mide antrumundaki G hücrelerinde sentezlenir. e) Artmış düzeyleri peptik ülser sebebidir. 28- Akromegali hastalarında hangisi görülmez? a) Bozulmuş glikoz toleransı b) Küçük kemiklerde büyüme c) Yüz hatlarının kabalaşması d) OGTT testine cevap olarak büyüme hormonu düzeyinde azalma e) Galaktore 29- Katekolamin sentezinde hangi basamak kromaffin hücre granüllerinde gerçekleşir? a) Halka hidroksilasyonu b) Yan zincir hidroksilasyonu c) N-metilasyon d) Dekarboksilasyon e) Dezaminasyon 30- Hangisi IGF-I in etkilerinden değildir? a) Kıkırdağın büyümesini uyarır. b) Yağ dokusunda glikoz oksidasyonunu artırır. c) Proteoglikan sentezini artırır. d) Kollajen sentezini artırır. e) Lipolizi uyarır. 31- Aşağıdakilerden hangisi prostaglandinlerin özelliklerinden değildir? a) Özgün bezlerde sentezlenmezler. b) Endokrin etki gösterirler. c) Ön maddeleri araşidonik asittir. d) Bir siklopentan halkası ve iki yan zincire sahiptirler. e) Depolanmazlar. 32- Kısa boy, kısa metakarpal ve metatarsal kemikler ve mental gerilik ile karakterize kalsiyum metabolizma bozukluğu hangisidir? a) Psödohipoparatiroidi b) Tersiyer hiperparatiroidi c) Sekonder hiperparatiroidi d) Hipoparatiroidi e) Medüller karsinoma 33- Tiroid bezinde iyot taşıyıcılarını inhibe etmeyen madde hangisidir? a) Perklorat b) Perrenat c) Tiyourasil d) Perteknetat e) Tiyosiyanat 34- Melatonin için yanlış olan cümleyi seçiniz. a) Sentezi ışık/karanlık siklusundan etkilenir. b) Ön maddesi serotonindir. c) Işık pineal aktiviteyi inhibe eder. d) Uykusuzluk (jet-lag) tedavisinde kullanılmaktadır. e) Sadece pineal bezde sentezlenir. 3

17 35- Parathormon için yanlış cümleyi seçiniz. B a) Kalsitriol parathormon sentezini baskılar. b) Kemikte osteoklast sayısını artırır. c) Hedef dokuları kemik ve böbrektir. d) Parathormonun biyolojik olarak aktif formu C terminal fragmanıdır. e) Hiperkalsemi parathormonun parçalanma hızını artırır. 36- Aşağıdakilerden hangisi primer hipotiroidi sebebi değildir? a) Hashimoto tiroiditi b) Radyoaktif iyod tedavisi c) İyot eksikliği d) Panhipopituitarizm e) Guatrojen sebzeler 37- Renin ile ilgili cümlelerden hangisi yanlıştır? a) Substratı anjiyotensin I dir. b) Böbrek kan akımının azalması sonucu böbrekten salınır. c) Bir aspartil proteazdır. d) İnaktif öncülü prorenindir. e) Böbrek kan basıncındaki azalmayı algılayan baroreseptörler jukstaglomerüler aparattadır. 38- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerler hangi seçenekle doldurulmalıdır? Sitokrom P450 sisteminde hidroksilasyonun gerçekleşebilmesi için, prostetik grup olan. deki demir... değerlikli duruma geçmelidir. Bu reaksiyon için toplam....elektron gereklidir. a) FAD / 2+/ 1 b) FMN/ 2+ / 1 c) FMN / 2+ / 2 d) Hem / 3+ / 2 e) Hem / 2+ / Aşağıdakilerden hangisi, ksenobiyotik metabolizmasında faz I reaksiyonudur? a) Glukuronidasyon b) Asetilasyon c) Hidroksilasyon d) Sülfasyon e) Metilasyon 40- Aşağıdaki cümlede boş bırakılan yerler hangi seçenekle doldurulmalıdır? Benzoik asidin... ile konjugasyonu sonucu... oluşur. Bu reaksiyon.... fonksiyon testi olarak ta kullanılmaktadır. a) Glutamin / merkaptürik asit / böbrek b) Glisin / hippürik asit / karaciğer c) Taurin / glikokolik asit / ekskresyon d) Glutatyon / merkaptürik asit / karaciğer e) Glisin / litokolik asit/ böbrek 41- Aşağıdaki biyoelementlerden hangilerinin eksikliğinde insülin sentezi ve glikoz toleransı bozulur? a) Kadmiyum ve mangan b) Potasyum ve sülfür c) Çinko ve bakır d) Magnezyum ve potasyum e) Çinko ve krom 42- Bir öğünde bol miktarda portakal suyu ve protein tüketilmesi aşağıdaki biyoelementlerden hangilerinin emilimini arttırır? a) Çinko ve iyot b) Flor ve bakır c) Sodyum ve klor d) Demir ve bakır e) Sülfür ve demir 43- Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? a) Mangan, arginaz enziminin aktivatörüdür. b) İyot tiroid bezine aktif transportla alınır. c) Çinko yara iyileşmesi için gereklidir. d) Mangan ve krom hipoglisemik etkili eser elementlerdir. e) Kobalt biotinin yapısında bulunur. 44- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde biyolojik fonksiyonlar ile ilgili olan biyoelement sırasıyla doğru olarak verilmiştir? - Melanin sentezi, - Zehirsizleştirme, - Nükleik asit sentezi ve gen ifadesinin düzenlenmesi, a) Fe, Cr, Co b) Mg, Zn, Cu c) Cu, S, Zn d) Cu, Mn, Mo e) Fe, Cl, S 4

18 B 45- Aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin hücre içi sıvıdaki konsantrasyonu, hücre dışı sıvıdaki konsantrasyonundan daha düşüktür? a) Kalsiyum b) Potasyum c) Magnezyum d) Fosfat 46- DNA polimeraz ve RNA polimeraz için gerekli olan biyoelement aşağıdakilerden hangisidir? a) Kadmiyum b) Brom c) Mangan d) Bakır e) Çinko 47- Aşağıdaki biyoelementlerden hangisinin eksikliğinde demirin taşınması ve metabolizması bozulur? a) Çinko b) Flor c) Krom d) Bakır e) Sülfür 48- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi doğrudur? a) Vücut demirinin %70 kadarı hemoglobin ve miyoglobinin yapısındadır ve redoks reaksiyonlara katılır. b) Normal koşullarda transferrinin demir bağlama bölgelerinin tamamı demirle doymuş haldedir. c) Ferritin çekirdeğinde Fe 2+ formunda bağlı halde depolanan demir, Fe 3+ hale dönüştüğünde ferritinden ayrılır. d) Günlük 1 2 mg olan demir ihtiyacını karşılayabilmek için besinlerle 8 10 mg/gün demir alınması gerekir. e) Transferrin, iki tane ferro demir iyonu bağlayabilen bir plazma proteinidir. 49- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde hastalıkların ilgili oldukları biyoelementler sırasıyla doğru olarak verilmiştir? - Gut... - Menkes Sendromu... - Osteomalazi... a) P, Fe, Ca b) Mo, Cu, Ca c) Fe, Cu, Ca d) Mn, S, Mg e) Mo, Se, Cu 50- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde süperoksit dismutazların yapısında bulunan biyoelementler doğru olarak verilmiştir? 1- Zn 2- Mo 3- Cu 4- Se 5- Fe 6- Co 7- Mn a) 2,4 b) 2,5,6 c) 1,3,7 d) 3,4,5,7 e) 1,4 5

19 Adı Soyadı: Fakülte No: DOKU VE GEN BİOKİMYASI DERSİ ARA SINAV SORULARI ( ) (Toplam 3 sayfa olup, 25 sorudur, Her soru 4 puan değerindedir ) A 1- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sadece esansiyel eser elementler yer almaktadır? a) Flor, demir, krom, brom b) Mangan, bakır, kurşun, demir c) Kobalt, çinko, selenyum, iyot d) Bor, silisyum, kadmiyum, nikel e) Molibden, mangan, flor, vanadyum 2- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde elektron transport zinciri ve oksidatif fosforilasyonla ilişkili biyoelementler yer almaktadır? a) Kobalt, magnezyum, çinko, b) Mangan, fosfor, selenyum, çinko c) Krom, kobalt, molibden, demir d) Demir, bakır, fosfor, sülfür e) İyot, flor, bakır 3- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sodyum, potasyum ve klor metabolizmasının düzenlenmesinde görevli hormon(lar) yer almaktadır? a) Kalsitriol-Atriyal natriüretik protein b) Parathormon c) Kalsitonin- Aldosteron d) Kalsitonin e) Aldosteron 4- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla bakır, çinko ve demirle ilişkili olan proteinler doğru olarak yer almaktadır? a) Transferin, ferritin, glutatyon, b) Seruloplazmin, gustin, hemosiderin c) Metallotionein, gustin, seruloplazmin d) Hemosiderin, transmanganin, metallotionein e) Ferritin, glutatyon, seruloplazmin 5- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sadece doğru cümleler yer almaktadır? 1- Ferritin, kaslarda bulunan bir demir depo proteinidir. 2- Kalsiyum kas kasılması ve pıhtılaşma için gerekli bir katyondur. 3- Alkaloz iyonize kalsiyum düzeyinin artmasına yol açar. 4- Kobalt insülin sentezi, depolanması ve salınmasında rol alır. 5- Başlıca klor kaynağı içme suyu ve sofra tuzudur. 6- Protein düzeyi yüksek vücut sıvılarının klor düzeyi de yüksektir a) 2,5 b) 1,3,6 c) 1,6 d) 3,4,5 e) 2,4,6 6- Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde sırasıyla sodyum ve potasyumun plazma düzeyleri doğru verilmiştir? a) mmol/l ve mmol/l b) mmol/l ve mmol/l c) mmol/l ve mmol/l d) mmol/l ve mmol/l e) mg/dl ve mg/dl 7- Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır? a) Hızlı büyüme dönemi, hamilelik ve laktasyonda günlük kalsiyum ve fosfor alımı %50 kadar arttırılmalıdır. b) Ca 2+ ve Mg 2+ iyonları iskelet ve kalp kaslarının kasılması ve sinir iletisinde rol alır. c) Hücreiçi Ca 2+ konsantrasyonu, hücredışı sıvıdan çok daha düşüktür. d) Magnezyum hücre içi sıvısında en bol bulunan divalan katyon dur e) Parathormon böbreklerden kalsiyum ve fosfor geri emilimini arttırır. 1

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA

BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA BİYOİNORGANİK KİMYA 5. HAFTA ESER ELEMENTLER İnsan vücudunda en yüksek oranda bulunan element oksijendir. İkincisi ise karbondur. İnsan vücudunun kütlesinin %99 u sadece 6 elementten meydana gelir. Bunlar:

Detaylı

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir.

Notlarımıza iyi çalışan kursiyerlerimiz soruların çoğunu rahatlıkla yapılabileceklerdir. Biyokimya sınavı orta zorlukta bir sınavdı. 1-2 tane zor soru ve 5-6 tane eski soru soruldu. Soruların; 16 tanesi temel bilgi, 4 tanesi ise detay bilgi ölçmekteydi. 33. soru mikrobiyolojiye daha yakındır.

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER)

11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) 11. SINIF KONU ANLATIMI 29 ENDOKRİN SİSTEM 4 BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZLER) BÖBREK ÜSTÜ BEZLERİ (ADRENAL BEZ) Her bir böbreğin üst kısmında bulunan endokrin bezdir. Böbrekler ile doğrudan bir bağlantısı

Detaylı

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM

GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM GENEL SORU ÇÖZÜMÜ ENDOKRİN SİSTEM 1) Aşağıdaki hormonlardan hangisi uterusun büyümesinde doğrudan etkilidir? A) LH B) Androjen C) Östrojen Progesteron D) FUH Büyüme hormonu E) Prolaktin - Testosteron 2)

Detaylı

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın

İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın İ. Ü İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Filiz Aydın Hücre iletişimi Tüm canlılar bulundukları çevreden sinyal alırlar ve yanıt verirler Bakteriler glukoz ve amino asit gibi besinlerin

Detaylı

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin

Hipotalamus hormonları. Leptin 1/30/2012 HİPOFİZ ÖN LOP HORMONLARI. Growth hormon : Büyüme hormonu Somatotropin Hipotalamus hormonları Hipotalamik hormonlar, ön hipofiz hormonlarının sentezini ve sekresyonunu düzenler. Hipotalamik hormonlar, hipotalamik-hipofizer sistemin kapillerlerindeki hipotalamik sinir uçlarından

Detaylı

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER

BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER www.benimdershanem.esy.es Bilgi paylaştıkça çoğalır. BİYOLOJİ DERS NOTLARI YGS-LGS YÖNETİCİ MOLEKÜLLER NÜKLEİK ASİTLER Nükleik asitler, bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, nükleotid birimlerden

Detaylı

TRANSLASYON ve PROTEİNLER

TRANSLASYON ve PROTEİNLER TRANSLASYON ve PROTEİNLER Prof. Dr. Sacide PEHLİVAN 13 Aralık 2016 mrna daki baz sırasının kullanılarak amino asitlerin doğru sıra ile proteini oluşturmasını kapsayan olayların tümüne Translasyon veya

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA

12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA 12. SINIF KONU ANLATIMI 2 DNA VE RNA DNA (DEOKSİRİBONÜKLEİK ASİT) Temel nükleik asittir. Prokaryot hücrelerin sitoplazmasında, ökaryot hücrelerde çekirdek, mitokondri ve kloroplast organelinde bulunur.

Detaylı

2. Histon olmayan kromozomal proteinler

2. Histon olmayan kromozomal proteinler 12. Hafta: Nükleik Asitler: Nükleik asitlerin yapısal üniteleri, nükleozitler, nükleotidler, inorganik fosfat, nükleotidlerin fonksiyonları, nükleik asitler, polinükleotidler, DNA nın primer ve sekonder

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 12. Sınıf 1 GENDEN PROTEİNE Protein sentezini tüm canlılar gerçekleştirir. Bir mrna molekülünde en fazla 64 çeşit kodon bulunur. DOĞRU YANLIŞ SORULARI Canlıların heterotrof beslenenleri

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM)

MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) MOLEKÜLER BİYOLOJİ DOÇ. DR. MEHMET KARACA (5. BÖLÜM) TRANSKRİPSİYONU (ÖKARYOTİK) STOPLAZMA DNA Transkripsiyon hnrna RNA nın işlenmesi mrna G AAA Eksport G AAA NÜKLEUS TRANSKRİPSİYONU (PROKARYOTİK) Stoplazma

Detaylı

Tanımlamalar PROTEİN SENTEZİ; TRANSLASYON. Protein sentezi ;translasyon. mrna ; Genetik şifre 1/30/2012. Prof Dr.Dildar Konukoğlu

Tanımlamalar PROTEİN SENTEZİ; TRANSLASYON. Protein sentezi ;translasyon. mrna ; Genetik şifre 1/30/2012. Prof Dr.Dildar Konukoğlu PROTEİN SENTEZİ; TRANSLASYON Prof Dr.Dildar Konukoğlu DNA SENTEZİ DNA DNA RNA sentezi DNA mrna Protein sentezi mrna Protein Tanımlamalar Replikasyon Replikasyon Transkripsiyon Transkripsiyon Translasyon

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ

BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ BAKTERİLERİN GENETİK KARAKTERLERİ GENETİK MATERYALLER VE YAPILARI HER HÜCREDE Genetik bilgilerin kodlandığı bir DNA genomu bulunur Bu genetik bilgiler mrna ve ribozomlar aracılığı ile proteinlere dönüştürülür

Detaylı

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları

Sunum planı. Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Dr. Suat Erdoğan Sunum planı Hipofiz Epifiz Tiroid Paratiroid ve Pankreas hormonları Hipofiz bezi (hypophysis) Hipofizial çukurlukta bulunur (sella turcica) 9 adet hormon üretir İki bölümü vardır: Anterior

Detaylı

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ DNA replikasyonu DNA nın replikasyonu, DNA molekülünün, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını

Detaylı

GLİKOJEN METABOLİZMASI

GLİKOJEN METABOLİZMASI METABOLİZMASI DİLDAR KONUKOĞLU TIBBİ BİYOKİMYA 8.4.2015 DİLDAR KONUKOĞLU 1 YAPISI Alfa-[1,6] glikozid Alfa- [1-4] glikozid bağı yapısal olarak D-glukozdan oluşmuş dallanmış yapı gösteren homopolisakkarittir.

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #18 1) Bakterilerin gerçekleştirdiği, I. Kimyasal enerji sayesinde besin sentezleme II. Işık enerjisini kimyasal bağ enerjisine dönüştürme III. Kimyasal bağ enerjisini ATP enerjisine

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

Biyoteknoloji ve Genetik II. Hafta 8 TRANSLASYON

Biyoteknoloji ve Genetik II. Hafta 8 TRANSLASYON Biyoteknoloji ve Genetik II Hafta 8 TRANSLASYON Prof. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/125 Eposta: hilalozdag@gmail.com TRANSLASYON Translasyon a. mrna ribozoma

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

E DOK O RİN İ S İ S S İ T S EM

E DOK O RİN İ S İ S S İ T S EM ENDOKRİN SİSTEM Prof.Dr. Erdal ZORBA Kontrol sistemleri Sinir sistemi Hızlı, anlık değişim ve yanıtlar Endokrin sistem Saniyelerden aylara kadar süren etki ve yanıt endokrin sistem hormonal iletişim 2

Detaylı

TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ

TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ TRANSLASYON VE DÜZENLENMESİ TRANSLASYON Translasyonda nükleik asit kullanılır fakat son ürün bir nükleik asit değil proteindir. Translasyon mekanizması 4 ana bileşenden oluşmaktadır: 1. mrnalar 2. trnalar

Detaylı

www.demiraylisesi.com

www.demiraylisesi.com YÖNETİCİ MOLEKÜLLER C, H, O, N, P atomlarından meydana gelir. Hücrenin en büyük yapılı molekülüdür. Yönetici moleküller hücreye ait genetik bilgiyi taşır, hayatsal faaliyetleri yönetir, genetik bilginin

Detaylı

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ...

BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... BÖLÜM I HÜCRE FİZYOLOJİSİ... 1 Bilinmesi Gereken Kavramlar... 1 Giriş... 2 Hücrelerin Fonksiyonel Özellikleri... 2 Hücrenin Kimyasal Yapısı... 2 Hücrenin Fiziksel Yapısı... 4 Hücrenin Bileşenleri... 4

Detaylı

A. DNA NIN KEŞFİ VE ÖNEMİ

A. DNA NIN KEŞFİ VE ÖNEMİ DNA nın Yapısı ve Replikasyonu Biyoloji Ders Notları A. DNA NIN KEŞFİ VE ÖNEMİ İlk olarak Friedrich Miescher (1869) akyuvar hücreleri ve balık sperminde yönetici molekülleri tespit etmiştir. Çekirdekte

Detaylı

RNA Yapısı ve Katlanması, Hücrede Bulunan RNA Çeşitleri

RNA Yapısı ve Katlanması, Hücrede Bulunan RNA Çeşitleri RNA Yapısı ve Katlanması, Hücrede Bulunan RNA Çeşitleri RNA (Ribonükleik Asit) Nükleik asitler, Friedrich Miescher tara2ndan 1869'da keşfedildi. İl=haplı bandajlardan izole edilen bu maddeye nüklein adını

Detaylı

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI

PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI PÜRİN VE PİRİMİDİN METABOLİZMASI Nükleotidlerin vücuda alınımı Nükleotidler, nükleik asitlerin yapı taşları olarak besinlerde bulunur. Hücre içeren besinlerle alınan nükleik asitler, mide enzimlerinden

Detaylı

DNA Replikasyonu. Doç. Dr. Hilal Özdağ. A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: /202 Eposta:

DNA Replikasyonu. Doç. Dr. Hilal Özdağ. A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: /202 Eposta: DNA Replikasyonu Doç. Dr. Hilal Özdağ A.Ü Biyoteknoloji Enstitüsü Merkez Laboratuvarı Tel: 2225826/202 Eposta: hilalozdag@gmail.com 1 Watson ve Crick Gözümüzden kaçmamış olan bir nokta da.. Replikasyon

Detaylı

Adrenal Korteks Hormonları

Adrenal Korteks Hormonları Adrenal Korteks Hormonları Doç. Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji AD Bu derste öğrencilerle Adrenal korteks hormonlarının (AKH) sentez ve salgılanması, organizmadaki hücre, doku ve sistemlerde genel fizyolojik

Detaylı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı

Hücrede Genetik Bilgi Akışı Hücrede Genetik Bilgi Akışı 1) Genomun korunması DNA nın tam olarak kopyalanması ve hücre bölünmesiyle yeni kuşak hücrelere aktarılması 2) Genetik bilginin çevrimi Hücre içerisinde bilginin DNA dan RNA

Detaylı

DNA ve RNA NIN YAPISI. Yrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN

DNA ve RNA NIN YAPISI. Yrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN DNA ve RNA NIN YAPISI Yrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN Bu derste neler öğreneceğiz? Nükleotid tanımı ve yapısı DNA nın primer, sekonder ve tersiyer yapısı RNA çeşitleri ve yapıları Canlılarda, genetik bilginin

Detaylı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı

Kolesterol Metabolizması. Prof. Dr. Fidancı Kolesterol Metabolizması Prof. Dr. Fidancı Kolesterol oldukça önemli bir biyolojik moleküldür. Membran yapısında önemli rol oynar. Steroid hormonların ve safra asitlerinin sentezinde öncül maddedir. Diyet

Detaylı

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLAR VE ETKİ MEKANİZMALARI Receptörler İntrasellüler hidrofobik(llipofilik)ligandlara baglananlar Nükleer hormon reseptörleri Guanylate siklaz(nitrikoksid receptor) Hücre yüzey hidrofilik ligandlara

Detaylı

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın

İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji ABD Prof. Dr. Filiz Aydın Mitokondri, ökaryotik organizmanın farklı bir organeli Şekilleri küremsi veya uzun silindirik Çapları 0.5-1 μm uzunlukları 2-6 μm Sayıları

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ

DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI TRİGLİSERİTLERİN SENTEZİ 9. Hafta: Lipit Metabolizması: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI DOYMAMIŞ YAĞ ASİTLERİNİN OLUŞMASI Palmitoleik ve oleik asitlerin sentezi için palmitik ve stearik asitler hayvansal organizmalardaki çıkş maddeleridir.

Detaylı

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS

METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS METABOLİK DEĞİŞİKLİKLER VE FİZİKSEL PERFORMANS Aerobik Antrenmanlar Sonucu Kasta Oluşan Adaptasyonlar Miyoglobin Miktarında oluşan Değişiklikler Hayvan deneylerinden elde edilen sonuçlar dayanıklılık antrenmanları

Detaylı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı

HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücrenin fiziksel yapısı. Hücre membranı proteinleri. Hücre membranı Hücrenin fiziksel yapısı HÜCRE FİZYOLOJİSİ Hücreyi oluşturan yapılar Hücre membranı yapısı ve özellikleri Hücre içi ve dışı bileşenler Hücre membranından madde iletimi Vücut sıvılar Ozmoz-ozmmotik basınç

Detaylı

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir.

Hücre zarının yapısındaki yağlardan eriyerek hücre zarından geçerler.fazlalıkları karaciğerde depo edilir. DERS: BİYOLOJİ KONU: C.T.B(Vitaminler e Nükleik Asitler) VİTAMİNLER Bitkiler ihtiyaç duydukları bütün vitaminleri üretip, insanlar ise bir kısmını hazır alır. Özellikleri: Yapıcı, onarıcı, düzenleyicidirler.

Detaylı

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI

HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI HORMONLARIN ETKİ MEKANİZMALARI Prof. Dr. Orhan Turan KAYNAKÇA: 1.Stephen J. McPhee, Gary D.Hammer eds. Pathophysiology of Disease. 6th ed. Mc Graw Hill; 2010. 2.Damjanov I. Pathophisiology. 1st ed. Saunders

Detaylı

İlaçların hedefleri. Hücreler

İlaçların hedefleri. Hücreler İlaçların hedefleri. Hücreler FARMAKOLOJİYE GİRİŞ 1 Yard. Doç. Dr. M. Kürşat Derici Tıbbi Farmakoloji Ab. Dalı mkursatderici@hitit.edu.tr 2 İlaç; bir hastalığı tedavi etmek için insan vücuduna uygulanan

Detaylı

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız?

Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? * * 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? Adı ve Soyadı : Sınıfı ve Numarası : A 1- DNA molekülünün görevlerini yazınız? 2- ATP molekülünün görevini açıklayınız? 3- Hücre teorilerinin açıklayınız? 4- Ökaryatik hücre yapısına sahip canlıları yazınız?

Detaylı

BAKTERİLERİN GENETİK YAPISI

BAKTERİLERİN GENETİK YAPISI BAKTERİLERİN GENETİK YAPISI Kromozom bakteri hücrelerinde genellikle çift zincirli helikal çembersel (bazı bakterilerde lineer) yapıdaki DNA molekülü Genom kromozomal ve plazmitlerde bulunan toplam genetik

Detaylı

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111

HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ. YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 HAYVANSAL HÜCRELER VE İŞLEVLERİ YRD. DOÇ. DR. ASLI SADE MEMİŞOĞLU RESİM İŞ ZEMİN KAT ODA: 111 asli.memisoglu@deu.edu.tr KONULAR HAYVAN HÜCRESİ HAYVAN, BİTKİ, MANTAR, BAKTERİ HÜCRE FARKLARI HÜCRE ORGANELLERİ

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLER ( DNA VE RNA)(Yönetici Moleküller)

NÜKLEİK ASİTLER ( DNA VE RNA)(Yönetici Moleküller) NÜKLEİK ASİTLER ( DNA VE RNA)(Yönetici Moleküller) NÜKLEİK ASİTLERİN KEŞFİ *FRIEDRICH MIESCHER * Balık spermlerinin çekirdeklerini ve akyuvar çekirdeklerini ayrıştırarak yaptığı çalışmalarda, bu hücrelerin

Detaylı

YGS ANAHTAR SORULAR #1

YGS ANAHTAR SORULAR #1 YGS ANAHTAR SORULAR #1 1) Yıkımları sırasında Tüketilen O2 miktarı 2) H2O2 H2O2 H2O2 Grafikte bazı organik bileşiklerin yıkımları sırasında tüketilen oksijen miktarı verilmiştir. Buna göre organik bileşiklerin

Detaylı

OKSİJENLİ SOLUNUM

OKSİJENLİ SOLUNUM 1 ----------------------- OKSİJENLİ SOLUNUM ----------------------- **Oksijenli solunum (aerobik): Besinlerin, oksijen yardımıyla parçalanarak, ATP sentezlenmesine oksijenli solunum denir. Enzim C 6 H

Detaylı

2) Kolekalsiferol (D 3)

2) Kolekalsiferol (D 3) Sunum İçeriği Öğretim Görevlisi :Yrd.Doç.Dr.Bekir ÇÖL Hazırlayan ve Sunan : Fulya ÇELEBİ Konu : D Vitamini 31/10/2008 D vitamini formları kaynaklarına genel bakış Deride ve vücutta D vitamini sentezi İnce

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK

ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK ADIM ADIM YGS-LYS 37. ADIM HÜCRE 14- ÇEKİRDEK 3) Çekirdek Ökaryot yapılı hücrelerde genetik maddeyi taşıyan hücre kısmıdır. Prokaryot hücreli canlılarda bulunmaz. GÖREVLERİ: 1) Genetik maddeyi taşıdığından

Detaylı

ÜNİTE 6 Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler

ÜNİTE 6 Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler ÜNİTE 6 Nükleoproteinler ve Nükleik Asitler Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Nükleoprotein ve nükleik asitlerin yapısını, Nükleozid, nükleotid tanımlarını, Azotlu bazları, Nükleik asitlerin metabolizmasını

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf DOĞRU YANLIŞ SORULARI Nitel gözlemlerin güvenilirliği nicel gözlemlerden fazladır. Ökaryot hücrelerde kalıtım materyali çekirdek içinde bulunur. Ototrof beslenen canlılar

Detaylı

Nükleoproteinlerin Yapısı. Yrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN

Nükleoproteinlerin Yapısı. Yrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN ükleoproteinlerin Yapısı Yrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİ Bu derste neler öğreneceğiz? ükleotid tanımı ve yapısı DA ve RA nın yapısı ükleoprotein metabolizması Replikasyon, transkripsiyon, translasyon Canlılarda,

Detaylı

Salgısını görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükrük, süt ve ter bezleri bu gruba girer.

Salgısını görev yerine bir salgı kanalıyla ulaştıran bezlerdir. Gözyaşı, tükrük, süt ve ter bezleri bu gruba girer. ENDOKRİN SİSTEMİ Çok hücrelilerde vücudun uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan sistemlere düzenleyici sistemler denir. Düzenleyici sistemler endokrin sistem ve sinir sisteminden oluşur. A. SALGI BEZLERİ

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ)

YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI. 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) YAZILIYA HAZIRLIK SORULARI 9. Sınıf 2 KARBONHİDRAT LİPİT (YAĞ) DOĞRU YANLIŞ SORULARI Depo yağlar iç organları basınç ve darbelerden korur. Steroitler hücre zarının yapısına katılır ve geçirgenliğini artırır.

Detaylı

11. Hafta: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI NÜKLEOTİDLER

11. Hafta: Prof. Dr. Şule PEKYARDIMCI NÜKLEOTİDLER 11. Hafta: Nükleik Asitler: Nükleik asitlerin yapısal üniteleri, nükleozitler, nükleotidler, inorganik fosfat, nükleotidlerin fonksiyonları, nükleik asitler, polinükleotidler, DNA nın primer ve sekonder

Detaylı

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler

III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler III-Hayatın Oluşturan Kimyasal Birimler MBG 111 BİYOLOJİ I 3.1.Karbon:Biyolojik Moleküllerin İskeleti *Karbon bütün biyolojik moleküllerin omurgasıdır, çünkü dört kovalent bağ yapabilir ve uzun zincirler

Detaylı

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU

LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU LABORATUVAR TESTLERİNİN KLİNİK YORUMU Alanin Transaminaz ( ALT = SGPT) : Artmış alanin transaminaz karaciğer hastalıkları ( hepatosit hasarı), hepatit, safra yolu hastalıklarında ve ilaçlara bağlı olarak

Detaylı

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ

HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ HÜCRE SĠNYAL OLAYLARI PROF. DR. FATMA SAVRAN OĞUZ Çok hücreli organizmaların kompleks omurgalılara evrimi, hücreler birbirleriyle iletişim kuramasalardı mümkün olmazdı. Hücre-hücre Hücre-matriks etkileşimini

Detaylı

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu)

Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yağ Asitlerinin Metabolizması- I Yağ Asitlerinin Yıkılması (Oksidasyonu) Yrd. Doç. Dr. Bekir Engin Eser Zirve Üniversitesi EBN Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya A.B.D. Yağ Asitleri Uzun karbon zincirine sahip

Detaylı

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph

Çekirdek 4 bölümden oluşur Çekirdek zarı: karyolemma Kromatin: Chromatin Çekirdekcik: Nucleolus Çekirdek sıvısı: karyolymph NUKLEUS Bir hücrenin tüm yapılarının ve etkinliklerinin kodlandığı kromozomu Ayrıca, DNA sını dublike edecek ve 3 tip RNA yı ribozomal (rrna), haberci (mrna) ve transfer (trna)-sentezleyecek ve işleyecek

Detaylı

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN

MİTOKONDRİ Doç. Dr. Mehmet GÜVEN MİTOKONDRİ Doç.. Dr. Mehmet GÜVENG Hemen hemen bütün b ökaryotik hücrelerde ve ökaryotik mikroorganizmalarda bulunur. Eritrositlerde, bakterilerde ve yeşil alglerde mitokondri yoktur. Şekilleri (küremsi

Detaylı

PROTEİN SENTEZİNİN DÜZENLENMESİ VE AŞAMALARI

PROTEİN SENTEZİNİN DÜZENLENMESİ VE AŞAMALARI PROTEİN SENTEZİNİN DÜZENLENMESİ VE AŞAMALARI Protein Sentezinin Düzenlenmesi Edward TATUM 1940 yılında bir gen bir enzim hipotezini ileri sürmüştür. Bu hipotez daha sonra bir gen bir protein haline gelmiştir.

Detaylı

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi

LYS ANAHTAR SORULAR #4. Nükleik Asitler ve Protein Sentezi LYS ANAHTAR SORULAR #4 Nükleik Asitler ve Protein Sentezi 1) İncelenen bir nükleotidin DNA ya mı yoksa RNA ya mı ait olduğu; I. Bağ çeşidi II. Pürin bazı çeşidi III. Pirimidin bazı çeşidi IV. Şeker çeşidi

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI BİYOLOJİ CEVAP 1: (TOPLAM 9 PUAN) 1.1: Eğer terleme ve su emilimi arasındaki ilişkide ortam sıcaklığının etkisini öğrenmek istiyorsa; deneyi aynı sayıda yaprağa sahip aynı tür

Detaylı

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ

ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ ERİTROSİTLER ANEMİ, POLİSİTEMİ 2009-2010,Dr.Naciye İşbil Büyükcoşkun Dersin amacı Eritrositlerin yapısal özellikleri Fonksiyonları Eritrosit yapımı ve gerekli maddeler Demir metabolizması Hemoliz Eritrosit

Detaylı

GENETİK. Öğt. Gör. Meltem KÖKDENER

GENETİK. Öğt. Gör. Meltem KÖKDENER GENETİK Öğt. Gör. Meltem KÖKDENER 2 5.1. TRANSKRİPSİYONUN AŞAMALARI 5.2. PROTEİN SENTEZİ (Translasyon ) 5.3. GENETİK İFADENİN DÜZENLENMESİ 5 GENETİK TRANSKRİPSİYON ÜNİTE 5 TRANSKRİPSİYON Öğr. Gör. Meltem

Detaylı

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA

ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ENDOKRİN SİSTEM #4 SELİN HOCA ADRENAL BEZ MEDULLA BÖLGESİ HORMONLARI Böbrek üstü bezinin öz bölgesi, embriyonik dönemde sinir dokusundan gelişir bu nedenle sinir sisteminin uzantısı şeklindedir. Sempatik

Detaylı

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H

ayxmaz/biyoloji Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H Adı: 1.Aşağıda verilen atomların bağ yapma sayılarını (H) ekleyerek gösterin. C N O H 2.Radyoaktif izotoplar biyologları için önemlidir? Aşağıda radyoakif maddelerin kullanıldığı alanlar sıralanmıştır.bunlarla

Detaylı

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL

GOÜ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM I III. KURUL III. Kurul Hücresel Metabolizma ve Moleküler Tıp III. Kurul Süresi: 6 hafta III. Kurul Başlangıç Tarihi: 23 Aralık 2009 III. Kurul Bitiş ve Sınav Tarihi: 1 2 Şubat 2010 Ders Kurulu Sorumlusu: Yrd. Doç.

Detaylı

HÜCRELERARASI İLETİŞİM

HÜCRELERARASI İLETİŞİM HÜCRELERARASI İLETİŞİM Bazı sorular!!! Bitki hücreleri ne hakkında konuşur? Bir hücre diğerine ne söyler ve diğer hücre buna nasıl cevap verir? Bu sorulara, önce mikroorganizmalar arasındaki iletişime

Detaylı

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar)

2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) Düz kaslar 2 tip düz kas vardır: 1. Viseral düz kaslar. (mide, barsak, üreter, damarlar) 2. Çok üniteli düz kaslar (iris kasları, piloerektör kaslar) UYARILMALARI: Düz kaslar tiplerine göre farklı uyarılır

Detaylı

Genden proteine Genler, transkripsiyon ve translasyon yolu ile proteinleri belirler Transkripsiyon, DNA yönetiminde RNA sentezidir Ökaryotik

Genden proteine Genler, transkripsiyon ve translasyon yolu ile proteinleri belirler Transkripsiyon, DNA yönetiminde RNA sentezidir Ökaryotik Genden proteine Genler, transkripsiyon ve translasyon yolu ile proteinleri belirler Transkripsiyon, DNA yönetiminde RNA sentezidir Ökaryotik hücreler, transkripsiyondan sonra RNA yı değişikliğe uğratırlar

Detaylı

Heterolog tip I kolajen biostimulation deri hücresi

Heterolog tip I kolajen biostimulation deri hücresi Heterolog tip I kolajen biostimulation deri hücresi Andrea Corbo ve Vincenzo Varlaro Heterolog kolajen Tip I ile biostimulation deri hücresi sınıf III tıbbi cihaz (Linerase ) kullanılmasını içerir. I kolajen

Detaylı

GENETİK ŞİFRE PROF. DR. SERKAN YILMAZ

GENETİK ŞİFRE PROF. DR. SERKAN YILMAZ GENETİK ŞİFRE PROF. DR. SERKAN YILMAZ Genetik Şifre (Kod) Organizmalardaki proteinlerin birincil yapılarının (amino asit dizilerinin), DNA molekülündeki genlerin nükleotid dizisi tarafından tayin edilmesi

Detaylı

DNA REPLİKASYONU. Doç.Dr. TUĞBA YILMAZ ÖZDEN

DNA REPLİKASYONU. Doç.Dr. TUĞBA YILMAZ ÖZDEN DNA REPLİKASYONU Doç.Dr. TUĞBA YILMAZ ÖZDEN DNA sentezi (replikasyon) DNA çift heliksini oluşturan iki zincir birbirinden ayrıldığında, bu zincirlerden her biri sentezlenecek yeni zincir için kalıp olarak

Detaylı

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13

YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 YGS YE HAZIRLIK DENEMESi #13 1) Canlılarda özelliklerin genlerle kontrol edildiği ve her genin en az bir özellikten sorumlu olduğu bilindiğine göre, I. Diploid canlılarda her özellik için iki gen bulunması

Detaylı

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT

EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT EGZERSİZE ENDOKRİN ve METABOLİK YANIT Prof.Dr.Fadıl Özyener Fizyoloji Anabilim Dalı Sempatik Sistem Adrenal Medulla Kas kan dolaşımı Kan basıncı Solunum sıklık ve derinliği Kalp kasılma gücü Kalp atım

Detaylı

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2

11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 11. SINIF KONU ANLATIMI 2 ATP-2 Fotosentez ve kemosentez reaksiyonları hem endergonik hem ekzergonik reaksiyonlardır. ATP molekülü ile hücrenin endergonik ve ekzergonik reaksiyonları arasında enerji transferini

Detaylı

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi

HÜCRE. Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi HÜCRE Yrd.Doç.Dr. Mehtap ÖZÇELİK Fırat Üniversitesi Hücre Canlıların en küçük yapı taşıdır Bütün canlılar hücrelerden oluşur Canlılar tek hücreli ya da çok hücreli olabilir Bitki ve hayvan hücresi = çok

Detaylı

Doymamış Yağ Asitlerinin Transformasyonu. Prof. Dr. Fidancı

Doymamış Yağ Asitlerinin Transformasyonu. Prof. Dr. Fidancı Doymamış Yağ Asitlerinin Transformasyonu Prof. Dr. Fidancı Bir hücre bir uyarıya yanıt verdiğinde biyoaktif mediatörler sıklıkla zarlardaki lipidlerden oluşur. Biyoaktif mediatörlerin bir grubu, 20 karbonlu

Detaylı

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger

YARA İYİLEŞMESİ. Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA İYİLEŞMESİ Yrd.Doç.Dr. Burak Veli Ülger YARA Doku bütünlüğünün bozulmasıdır. Cerrahi ya da travmatik olabilir. Akut Yara: Onarım süreci düzenli ve zamanında gelişir. Anatomik ve fonksiyonel bütünlük

Detaylı

Transkripsiyon (RNA Sentezi) Dr. Mahmut Çerkez Ergören

Transkripsiyon (RNA Sentezi) Dr. Mahmut Çerkez Ergören Transkripsiyon (RNA Sentezi) Dr. Mahmut Çerkez Ergören Transkripsiyon Transkripsiyon DNA molekülündeki bilginin RNA nükleotid dizisi haline çevrilmesi işlemidir. (DNA dan RNA sentezlenmesi) Hücre içi genetik

Detaylı

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.-

1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- 1-GİRİ 1.1- BİYOKİMYANIN TANIMI VE KONUSU.- Biyokimya sözcüğü biyolojik kimya (=yaşam kimyası) teriminin kısaltılmış şeklidir. Daha eskilerde, fizyolojik kimya terimi kullanılmıştır. Gerçekten de Biyokimya

Detaylı

GLİKOJEN FOSFORİLAZ HAZIRLAYAN: HATİCE GÜLBENİZ ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ

GLİKOJEN FOSFORİLAZ HAZIRLAYAN: HATİCE GÜLBENİZ ( ) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ GLİKOJEN FOSFORİLAZ HAZIRLAYAN: HATİCE GÜLBENİZ (050559016) Prof. Dr. Figen ERKOÇ GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ GAZİ ÜNİVERSİTESİ Karaciğer ve kas glikojeninin kana ve kas dokusuna glukoz sağlamak üzere kısmen

Detaylı

Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Dr. Mehmet PENSE S.Ü. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İnsan ve hayvan organizması temel olarak; organik, inorganik maddelerden kuruludur. Organik Yapıyı: Karbonhidrat, Lipit, Protein, Hormon İnorganik

Detaylı

TRANSLASYON VE TRANKRİPSİYON

TRANSLASYON VE TRANKRİPSİYON TRANSLASYON VE TRANKRİPSİYON GEN İFADESİ (GEN EKSPRESYONU) Gen ifadesinin düzenlenmesi çeşitli aşamalarda olur: 1) Primer transkriptlerin oluşumu 2) Primer mrna dan matür (olgun) mrna oluşumu 3) mrna nın

Detaylı

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır.

Normalde kan potasyum seviyesi 3,6-5,0 mmol/l arasındadır. POTASYUM K+; Potasyum yaşam için gerekli önemli bir mineraldir. Hücre içinde bol miktarda bulunur. Hücre içindeki kimyasal ortamın ana elementidrir. Hergün besinlerle alınır ve idrarla atılır. Potasyum

Detaylı

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR

KALSİYOTROPİK İLAÇLAR KALSİYOTROPİK İLAÇLAR Kalsiyumun vücut için önemi: Hücrede; membran, mitokondri, Endoplazmik retikulumda bağlı halde ve; stoplazmada serbest halde bulunur. Hücrenin canlılığı ve fonksiyonları için önemlidir.

Detaylı

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler)

PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU. ve REGÜLASYONU. (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) PROKARYOTLARDA GEN EKSPRESYONU ve REGÜLASYONU (Genlerin Gen Ürünlerine Dönüşümünü Kontrol Eden Süreçler) Nihal EYVAZ (050559015) Şerife OKAY (050559025) Prof. Dr. Figen ERKOÇ Gazi Eğitim Fakültesi Gen

Detaylı

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ

METABOLİZMA. Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ METABOLİZMA Prof. Dr. Arif ALTINTAŞ altintas@veterinary.ankara.edu.tr Canlı organizmaların özelliği olarak Metabolizma Canlıların yapı taşlarının devamlı yapım, yıkım ve değişim içinde bulunması ve bu

Detaylı

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER

ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER ENDOTEL VE BİYOKİMYASAL MOLEKÜLLER Endotel Damar duvarı ve dolaşan kan arasında tek sıra endotel hücresinden oluşan işlevsel bir organdır Endotel en büyük endokrin organdır 70 kg lik bir kişide, kalp kitlesix5

Detaylı

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ

RİBOZOM YAPI, FONKSİYON BİYOSENTEZİ RİBOZOM YAPI, FONKSİYON VE BİYOSENTEZİ Ribozom Palade adlı araştırıcı tarafından elektron mikroskop ile tanımlanmıştır. Viruslar hariç tüm canlılarda bulunan bir membranla çevrili olmayan organellerdir.

Detaylı

Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer

Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 4 2 Hipotalamus ve hipofiz Metabolizma, gelişme ve üreme gibi vücut

Detaylı

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI

2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI 2013 NİSAN TUS DAHİLİYE SORULARI Doğru cevap: B Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Ders Notları Cilt 2 Sayfa: 10 Doğru cevap: A Referans: e-tus İpucu Serisi Dahiliye Cilt 1 Ders Notları Sayfa: 233

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ

SANKO ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 102: HÜCRE VE DOKU SİSTEMLERİ Ders Kurulu Başkanı: / Başkan Yardımcıları: Yrd. Doç. Dr. Hakan Darıcı / Histoloji ve Embriyoloji / Üyeler: Doç. Dr. İlker Saygılı / Tıbbi Biyokimya / Dersin AKTS Kredisi: 9 Kurul Başlangıç Tarihi: 16

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1

Yrd.Doç.Dr. Erdal Balcan 1 VÜCUTTA ASİT-BAZ DENGESİ BOZUKLUKLARI ASİDOZ Kan ph ının ALKALOZ Kan ph ının ASİDOZLAR: Vücut ekstrasellüler sıvılarında H + artmasından ya da bazların azalmasından ileri gelir. Vücut normal ph ının (7.35-7.45)

Detaylı

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz,

Midede etkin enzim Pepsin Ürün; Albumoz ve pepton Barsakta etkili enzimler Tripsin Kimotripsin Elaztaz Karboksipeptidaz, Aminopeptidaz Dipeptidaz, PROTEİN SİNDİRİMİ Polipeptit zincirini oluşturan amino asitler arasındaki peptit bağlarının hidrolizi; proteoliz Proteinlerin sindirimi midede başlar ve barsakta tamamlanır. Midede etkin enzim Pepsin Ürün;

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf

YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI. 11. Sınıf YAZILIYA HAZIRLIK TEST SORULARI 11. Sınıf 1) Oksijenli solunumda, oksijen molekülleri, I. Oksidatif fosforilasyon II. Glikoliz II. Krebs Evrelerinden hangilerinde kullanılır? A) Yalnız I B) Yalnız II C)

Detaylı