BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ."

Transkript

1 KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM AKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup aşkanlığı 18. GRUP KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 04/11/2012 Adı ve Soyadı :... T.C. Kimlik No :... ALANLAR SORU SAYISI SINAV SÜRESİ (DAKİKA) Atama Yapılacak Görevin Niteliği ADAYLARIN DİKKATİNE! 1. Sınav saat da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika dolmadan dışarı çıkmayınız. 2. Sınav sırasında sözlük, hesap cetveli veya makinesi, çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo gibi elektronik iletişim araçlarını yanınızda bulundurmayınız. u araçları kullanmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 3. aşvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır. 4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde ikili veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız. 2. Adınıza düzenlenmiş cevap kâğıdı üzerinde belirtilen sınav grubunuza veya branşınıza uygun soru kitapçığını almamış iseniz, bunu salon görevlilerine bildirerek uygun kitapçıkla değiştirilmesini sağlamakla yükümlüsünüz. u durumu salon görevlilerine bildirmediğiniz ya da geç bildirdiğinizde tüm sorumluluk size ait olacaktır. 3. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından, eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır. 4. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı kurşun kalemle yapınız. 5. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 6. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 7. Soru kitapçığınızın ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız. 8. Her sorunun beş seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır. 9. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır. 10. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız. 11. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. AŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

2 1. Sefalik prezantasyonda suture sagittalisin simfizis pubise yaklaştığı duruma ne ad verilir? A) Asinklitik anterior ) Defleksiyon geliş C) Mentum posterior D) Occiput posterior E) Asinklitik posterior 5. Gebelikte demir alımında aşağıdakilerden hangisi en fazla miktarda demir alır? A) Fetus ) Plasenta C) Günlük kayıplar D) Maternal barsak E) Maternal eritrosit kitlesi 2. Aşağıda menstrual siklusun fazları sıralanmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde aynı faz sıralanmıştır? A) Preovulatuar, sekretuar, luteal, progestasyonel ) Preovulatuar, proliferative, follikuler, estrojenik C) Preovulatuar, proliferative, luteal, progestasyonel D) Postovulatuar, proliferative, luteal, progestasyonel E) Postovulatuar, sekretuar, follikuler, progestasyonel 3. Poliglaktin veya poliglikolik asit sütür kullanıldığı zaman uygulamanın ilk 7 günü içinde gerilme gücünün ne kadarı kaybedilir? A) % 0-1 ) % 10 C) % 25 D) % 50 E) % Aşağıdakilerden hangisi hormon primer olarak korpus luteumdan üretilir? A) Aktivin ) Relaksin C) Inhibin D) Inhiban A E) Human korionik gonadotropin 7. Anne ve fetus arasındaki antijenik uygunsuzluğa karşı bunun immünolojik olarak kabulüne ve buna izin verilmesine olanak sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) HLA-A ) HLA-C C) HLA-F D) HLA-G E) MHC Class II Antijenleri 8. Servikal intraepithelial lezyonlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 4. Spontan abortus materyallerinde en sık görülen kromozom anomalisi hangisidir? A) Triploidi ) Monozomi X C) Otozomal trizomi D) Seks kromozom trizomi E) Kromozomda yapısal anomaliler A) ASC lerde invaziv kanser oranı % dir. ) Pap smear testlerinin % 4-5 inde ASC saptanır. C) ASC lerde HPV DNA pozitifliği yaklaşık % 4-5 dir. D) CIN 1 olgularının % i spontan olarak regrese olur. E) Servikal sitolojik incelemede CIN 2,3 saptanan olgularda % 7-12 oranında invaziv kanser mevcuttur. 2

3 9. Gebelik sırasında alınan kiloya, aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre daha fazla katkı sağlar? A) Amniotik sıvı ) Meme büyümesi C) Uterusun büyümesi D) Kan volümündeki artış E) Ekstrasellüler sıvı artışı 13. Gebelikte rastlanan en sık otoimmun hastalık aşağıdakilerden hangisidir? A) SLE ) ITP C) Romatoid artrit D) Haşimoto tiroiditi E) Sjogren sendromu 10. Fertilizasyondan sonra uterusa implante olan yapı aşağıdakilerden hangisidir? A) lastokist ) Zigot C) Morula D) lastomer E) Gastrula 14. Endometrium kanserinde en kötü prognozlu histolojik tip aşağıdakilerden hangisidir? A) Adenoakantoma ) Adenokarsinoma C) Adenoskuamoz karsinoma D) Sekretuar adenokarsinoma E) errak hücreli karsinoma 11. Aşağıdakilerden hangisi preterm eylemi önceden belirlemede daha güvenilirdir? A) Alfa feto protein artısı ) C-Reaktif protein artısı C) Tümör nekrozis faktör-tnf artışı D) Östrojen/Progesteron oranının yüksekliği E) Servikal sekresyonda fetal fibronektin artışı 15. Klasik bir tip III radikal histerektomide uterin arter hangi noktadan bağlanır? A) Arteria iliaca eksternadan çıktığı yerden ) Arteria internadan çıktığı yerden C) Parametrial web e girdiği yerden D) Uterusun 1 cm lateralinden E) Ureteri bağladığı noktadan 12. Klinik evreleme aşağıdaki genital kanserlerden hangisi için kullanılır? A) Servikal kanser ) Over kanseri C) Sarkomlar D) Tuba kanseri E) Endometrium kanseri 16. Gestasyonel diyabetliler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) GDM lilerde ortaya çıkacak omuz distosisi sezaryen ile engellenebilir. ) GDM li hastalarda doğumda ilk seçenek, iri fetus ihtimali dolayısı ile sezaryendir. C) Oral antidiabetiklerden gliburid, plasentayı geçmediği için, malformasyon riski gösterilememiştir. D) Doğum, intrauterin ölüm riskini artırmamak için, 37 haftayı geçmemelidir. E) Postterm olan GDM li gebelerde intrauterin fetal ölüm riski, normal gebelerden yüksek değildir. 3

4 17. Obstetrik durumlarda sepsisten şüphe edilirse, yönetim sırasında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Oksijen tedavisi ) Antimikrobial tedavi C) Hızlı kristaloid infuzyonu D) Sepsis yerinin tespiti için araştırma E) Inotropik ve Vazopressor uygulaması 21. Aşağıdakilerden hangisi hangisi postmaturite sendromunun bulgusu değildir? A) Uzamış tırnaklar ) Uzamış ince saç-tüy C) Deride pörsümüş görünüm D) Üzgün, yaşlı bakışlı, gözleri açık görünüm E) 42 haftanın üstüne uzamış gebeliklerde daima iri fetus görünümü 18. Maternal mortalite üzerine majör risk taşıyan kalp hastalığı aşağıdakilerden hangisidir? A) Aortik tutulumlu Marfan sendromu ) Trikuspit kapak hastalığı C) Patent duktus arteriozus D) Ventrikuler septal defekt E) Atrial septal defekt 22. Aşağıdakilerden hangisi edensel uterin rüptür sebeplerinden biri değildir? A) Aşırı retrovert uterusun sakkulasyonu ) Gestasyonel trofoblastik hastalıklar C) Plasental yapışma anomalileri D) Intraoperatif müdahale E) Adenomyozis 19. Aşağıdakilerden hangisi ifade gebelikte radyolojik tetkikler için yanlıştır? A) Ultrasonografinin zararlı etkisi ispat edilememiştir. ) Manyetik rezonans her hastada rahatlıkla uygulanabilir. C) eş rad altındaki dozlar ve diagnostik amaçlı yapılan tek çekimlere izin verilebilir. D) Manyetik rezonans çekim sırasında kullanılan kontrast maddeler, plasenta ve amniotik sıvıya genellikle geçmezler. E) Gebelikte tiroid taraması için kullanılan radyoaktif iyot 123 ve 131 terapötik dozda zararlı, eser dozda ise minimal risk taşır. 23. Kan ürünleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) ir ünite kriopresipitat miktarı 15 ml dir ve donmuştur. ) ir ünite eritrosit süspansiyonunda hematokrit oranı % dir. C) ir ünite tam kan 500 ml civarındadır. Hematokrit oranı % 60 tır. D) ir ünite trombosit süspansiyonu 50 ml civarındadır ve oda sıcaklığında saklanır. E) Taze donmuş plazma 250 ml civarındadır ve kullanılmadan önce 30 dakika çözdürülmelidir. 20. Tokolitik ajanlardan beta adrenerjik agonistlerin komplikasyonları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Aritmi ) Hiperkalemi C) Hiperglisemi D) Hipotansiyon E) Pulmoner ödem 24. Aşağıdakilerden hangisi komplet mol un kromozom yapısında çoğunlukla görülür? A) 46 XX ) 23 XX C) 46 XXX D) 47 XY E) 23 XY 4

5 25. Gestasyonel trofoblastik neoplazi (GTN) için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Evre IV te akciğer metastazı vardır. ) Evre II de pelviste vajen metastazı vardır. C) Metastatik GTN de böbrek ve dalak tutulumu, vajen tutulum oranına benzer. D) Metastatik GTN tahliye sonrası % 5 ten fazla olmaz. E) Evre I tümörün korpusta sinirli olduğu durumdur. 26. Jinekolojik onkoloji hastalarında ARDS yapmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) DIC ) Septisemi C) Pulmoner Emboli D) Diyafram metastazı E) Aspirasyon pnomonisi 27. Hiperkalemiye neden olmayan aşağıdakilerden hangisidir? A) Diüretik tedavi ) Renal yetmezlik C) Adrenal yetmezlik D) Diyabetik ketoasidoz E) Hemoliz veya rabdomyoliz e bağlı hücre yıkımı 29. Postmenopozal osteoporozda hangisinin tedavi ve profilakside yeri yoktur? A) Alendronat ) Risedronat C) Raloksifen D) Konjuge östrojen E) Tamoksifen 30. Septik şok tedavisinde yapılması en son sırada düşünülen tedavi hangisi olmalıdır? A) Kortikosteroid ) Vazopressor ajan verilmesi C) Geniş spektrumlu antibiyotik D) Hızlı ve yeterli sıvı replasmanı E) Enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılması 31. Aşağıdaki hangi grup meme kanserli hasta tamoksifenden yarar görmez? A) 69 yaşından küçük hastalar ) Grade I-II tümörlü hastalar C) Östrojen reseptörü negatif olanlar D) Yüksek östrojen reseptör pozitifliği olan hastalar E) Aksiller lenf bezlerinden 4 tanesi pozitif olanlar 32. Aşağıdaki hangi progestinin antiandrojenik ve antimineralokortikoid etkisi daha belirgindir? 28. Pulmoner emboli için doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? A) Akciğer grafisi ile kolayca tanı koyulur. ) Kendisini yalnızca hemoptizi ile gösterir. C) Kendisini yalnızca nefes darlığı ile gösterir. D) Pulmoner anjiyografi her zaman tanı koydurucu değildir. E) En sık miyokard enfarktüsü, Dissekan aort anevrizması ve pnömoni ile karışır. A) Ostriol ) Drospirenon C) Desogestrel D) Levanogestrel E) Medroksiprogesteron asetat 5

6 33. Tubal kanser olgularında klasik semptom triadi olarak geçen bulgular hangileridir? A) Ağrı, kitle, sulu akıntı ) Ağrı, sulu akıntı, kanama C) Kanama, kitle, distansiyon D) Dismenore, Disparoni, kitle E) Sulu akıntı, kanama, disparoni 37. Evre IV gestasyonel trofoblastik hastalıkta aşağıdakilerden hangisi uygun tedavidir? A) Kombinasyon tedavisi ) Selektif radyasyon ve cerrahi C) Cerrahi ve kombinasyon kemoterapisi D) Kombinasyon kemoterapisi ve selektif radyasyon E) Kombinasyon kemoterapisi + selektif radyasyon ve cerrahi 34. Aşağıdakilerden hangisi batin duvarının arterleri arasında yer almaz? A) A.subkostalis ) Arteria femoralis C) Arteria iliaka eksterna D) Arteria mezenterika inferior E) A. Torasika internanın dalları 38. Ovarian siklusta luteofollikuler geçiş döneminde hangi parakrin etki ile FSH serum düzeyinin yükselişi başlar? A) Inhibin A azalışı ) Inhibin azalışı C) Aktivin A artışı D) Aktivin artışı E) Follistatin artışı 35. Cerrahi abdominal insizyonlar için aşağıdaki eşleşmelerden hangisi uygun değildir? A) Paramedian insizyon - çok kanama ) Mackenrot insizyonu - vertikal insizyon ve az kanama C) Midline insizyon - az kanama, iyi eksplorasyon D) Cherney insizyonu - transvers kesi, rektus kasının transvers insizyonu E) Transrektus insizyon - torakoabdominal sinir zedelenme ihtimali ve rektus atrofisi 39. Aşağıdakilerden hangisi jinekolojik kanserlerde kullanılan alkilleyici ajanlardan değildir? A) Melfalan ) Ifosfamid C) Klorambusil D) Metotreksat E) Siklofosfamid 36. Hormonun kendi reseptör proteinini tanımasının tespit kriterleri için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Dokuya özgüllük ) Hormona özgü olma C) Sistemik hastalık varlığı D) Sinirli bağlanma kapasitesi E) Yüksek reseptör balgama eğilimi 40. Aşağıdakilerden hangisi bitki alkaloidi grubu kemoterapi ajanı değildir? A) Vinkristin ) 5 Fluorourasil C) Vinblastin D) Etoposit E) Paklitaksel 6

7 41. Aşağıdakilerden hangisi tokolizin mutlak kontrendikasyonlarından değildir? A) Akciğer ödemi ) Ağır hipertansiyon C) Orak hücre anemisi D) Üriner enfeksiyon E) İntra uterin fetal ölüm 45. Çoğul gebeliklerde fetal büyüme kısıtlılığı hangi haftada başlar? A) İkizlerde 30 haftadan sonra ) İkizlerde 34 haftadan sonra C) Üçüzlerde 26 haftadan sonra D) Üçüzlerde 30 haftadan sonra E) Dördüzlerde 24 haftadan sonra 42. Erken eylem tedavisinde kullanılan prostaglandin sentetaz inhibitörlerinin yan etkileri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Duktus arteriozusun erken kapanmasına yol açmak ) Fetusta kanama zamanını uzatmak C) Renal fonksiyon bozulması D) İdrar çıkışında azalma E) Polihidramnioz 46. IVF gebeliklerinde riskin artış sebebi olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Anne yaşının ileri oluşu ) Fetal anomali oranının artışı C) IVF de kullanılan kimyasal maddeler D) İnfertiliteye sebep olan faktörün kendisi E) Çoğul gebeliklerin oranının artmış olması 43. Prematür yenidoğanlarda aşağıdaki yan etkilerden hangisi iatrojenik olarak oluşabilir? A) Körlük ) Sepsis C) İntrakranial kanama D) Nekrotizan enterokolit E) Respiratuar distress sendromu 47. İkiz gebeliklerde erken doğum riski için aşağıdakilerden hangisinin faydası daha muhtemeldir? A) Servikal sirklaj ) Yatak istirahatı C) Tokoliz profilaksisi D) Magnezyum takviyesi E) Akciğer maturitesi için kortikosteroid yapımı 44. Preterm yenidoğanlarda aşağıdakilerden hangisinin görülme ihtimali en azdır? A) Periventrikuler kanama ) Anormal mental gelişim C) Anormal somatik gelişim D) Kronik akciğer hastalıkları E) Anormal sinir sistemi gelişimi 48. Yapışık ikizlerin en sık rastlanan tipi aşağıdakilerden hangisidir? A) Iskiofagus ) Kraniofagus C) Torakofagus D) Akardiak fetus E) Iskio-kranio fagus 7

8 49. Tek yumurta ve tek sperm döllenmesi sonrası oluşan zigot blastula safhasında bölünürse (4-7 gün) ortaya çıkan fetusun durumu ne olur? A) Kraniofagus ) Torakofagus C) Diamniotik-dikoryonik ikiz D) Diamniotik-monokoryonik ikizler E) Monoamniotik-monokoryonik ikizler 53. Gestasyonel hipertansiyonda plasentada meydana gelen Akut Aterosiz isimli patognomonik değişikliğe aşağıdakilerden hangisi eşlik etmez? A) Mural trombozis ) Fibrinoid nekroz C) Endotel hücre hasarı D) Düz kas hücrelerinde hipoplazi E) azal membran bütünlüğünün bozulması 50. İkizlik aktarımının gen yönü nasıldır? A) Maternal ) Paternal C) Her ikisinden aynı oranda D) Paternal ağırlıklı ortak aktarım E) Maternal ağırlıklı ortak aktarım 54. Gestasyonel hipertansiyonda plasentada meydana gelen Akut Aterosiz isimli değişikliğe aşağıdakilerden hangisi eşlik eder? A) Mural trombus ) Vazodilatasyon C) Myointimal hipoplazi D) Platelet azalması E) Düz kas hücrelerinde hipoplazi 51. Aşağıdakilerden hangisi kronik hipertansiyonu (KH), gebelik hipertansiyonundan (GH) ayıran doğru seçenektir? A) Proteinuri yalnızca GH de olur. ) Kronik hipertansiyon, 20 gebelik haftasından önce başlar. C) KH de Trombositopeni altında olmalıdır. D) Postpartum 12 haftadan sonra KH nin % 50 si spontan iyileşir. E) Tansiyon arteriel, KH de mutlaka 160/110 üstü olmalıdır. 55. Preeklamsi-eklamsi sonrasındaki gebelikte yeniden Gebelik hipertansiyonu gelişme riski nedir? A) 1/100 ) 1/10 C) 1/5 D) 1/3 E) 1/4 56. Eklamside en önemli ölüm sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 52. Preeklamsi patofizyolojisinde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Perferik vaskuler resistans artar. ) Tromboksan A2/ Prostasiklin I.2 oranı azalır. C) Angiotensin II ye karşı artmış bir sensitivite şart değildir. D) Tromboksan A2 nin artışı, trombosit aktivasyonundan dolayı olur. E) Endotel hasarının olması ile Prostasiklin I.2 üretimi azalır. A) Karaciğer rüptürü ) Plasenta dekolmanı C) Intrakranial kanama D) Aspirasyon pnomonisi E) Trombosit azalmasına bağlı vajinal kanama 8

9 57. Gebelikte diyabette fetal hiperinsülineminin fetal makrozomiye yol açtığını ifade eden hipotez aşağıdakilerden hangisidir? A) White hipotezi ) Pederson hipotezi C) Frank hipotezi D) Muller hipotezi E) Gauss hipotezi 61. Fertil dönemdeki bir kadında probe yapmak için endometrial kalınlığın en az kaç mm olması gerekir? A) 4 ) 5 C) 8 D) 12 E) Diyabetik annelerde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Fetal malformasyon riski 5 kat artmıştır. ) Hb A1 c fetal toksik etki ile malformasyona yol açar. C) Hb A1 c ile fetal malformasyon arasında yakın ilişki vardır. D) Hb A1 c 3 ay öncesine ait kan glikoz düzeylerine ait bilgi verir. E) Pregestasyonel diyabet varlığı, fetal-maternal morbidite ve mortalite ile yakından ilişkilidir. 62. Aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Metrorajide ilk yapılacak işlem histeroskopidir. ) Perimenarşal dönemde endometrial kanser ihtimali yoktur. C) Semptomatik intrauterin patoloji tespitinde altın standart laparoskopidir. D) Transvajinal Ultrasonografi, Transabdominal USG ye eşit tanı değerine sahiptir. E) Organik patolojilerde Sonohisterografinin tanı değeri, Histerosalpingografiye yakındır. 59. Gebelik ve diabetes mellitus varlığında hangi sistemde fetal anomali daha fazla görülür? A) Konjenital Gastrointestinal sistem anomalileri ) Konjenital kalp-damar anomalileri C) Santral sinir sistemi anomalileri D) İskelet displazileri E) Yüz anomalileri 63. Aşağıdaki hangi ilacın anormal uterin kanamaya meyil yarattığı söylenemez? A) Tamoksifen ) Diuretikler C) Antikuagulanlar D) Antihipertansifler E) Glukokortikoidler 64. Menstruel siklustaki ara kanamaların azaltılmasında etkili olmadığı düşünülen tedavi şekli aşağıdakilerden hangisidir? 60. Postmenopozal kanamalı hastaların yaklaşık yüzde kaçı endometrium kanseridir? A) % 65 ) % 50 C) % 35 D) % 25 E) % 10 A) NSAI ) Antifibrinolitikler C) Progesteron D) Meterjin E) Kortikosteroidler 65. Postmenopozal kanama sebeplerinden ekzojen östrojen kullanımı nın oranı nedir? A) % 30 ) % 15 C) % 10 D) % 5 E) % 1 9

10 66. Erkekteki karşılığı hidrosel olan, labium majusta şişliğe yol açan ve semptomatik olgularda eksizyon yapılabilen oluşum aşağıdakilerden hangisidir? A) İnkluzyon kisti ) Nuck kanalı kisti C) Hidradenom D) Hidradenitis E) artolin kisti 70. Anormal endometrial hücreler görülen smearli hastada endometrium kanseri çıkma oranı nedir? A) % 1 ) % 6 C) % 13 D) % 25 E) % Kontrasepsiyon istemeyen bir kadında dismenorenin tedavisinde en uygun seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A) Anksiyolitikler ) Kortikosteroidler C) Diuretikler ve laksatifler D) Prostaglandin sentetaz inhibitörleri E) Her siklusun son 5 günü testosteron 68. Aşağıdakilerden hangisi genital kanserlerin tedavisinde sıklıkla kullanılan sisplatinin yan etkilerinden biri değildir? A) Nefrotoksisite ) ulantı-kusma C) Ototoksisite D) Nöropati E) Kardiotoksisite 69. Ulusal kanser tarama programlarına göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) yaş aralığında 5 yılda bir smear testi ) yaş aralığında 2 yılda bir mamografi çekimi C) 65 yaşta 5 yılda bir smear testi, en sonuncu testi negatif çıkan programdan çıkarılır. D) Elli yaşında her yıl bir kez gaitada gizli kan testi, 10 yılda bir kolonoskopi E) Yirmi yirmi beş yaş aralığında ayda bir kendi kendine meme muayenesi (kkmm), yılda bir hekim muayenesi 71. Aşağıdakilerden hangi ifade endometrium kanseri ile ilgili olarak doğrudur? A) Piyometra endometrial kanserin bir göstergesi değildir. ) Probeyi kabul etmeyen hastalarda MRI yeterli bilgi verir. C) Endometrial biyopside kanser açısından yalancı pozitiflik oranı % 10 dur. D) Asemptomatik endometrium kanserinin sebebi arasında servikal stenoz yoktur. E) Pelvik muayenede daima yumuşak, büyük uterus ve metastatik olan kanserlerde asit tespit edilir. 72. Postmenopozal endometrial kanama etyolojileri açısından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Eksojen östrojen kullanımı % 30 ) Endometrial kanser % 5 C) Atrofik endometrit/vajinit % 30 D) Endometrial /servikal polip % 10 E) Endometrial hiperplazi % Endometrium kanserlerinde prognostik faktörler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Peritoneal sitoloji ) Servikal stromal invazyon C) Histolojik greyd, nükleer greyd D) Hormon reseptör durumu, DNA ploidi E) Myometrial invazyon, vaskuler yatak invazyonu 10

11 74. Aşağıdakilerden hangisi uterus sarkomları için yanlış ifadedir? A) Oranı düşük olup % 3-5 arasındadır. ) Mezodermal kökenli nadir tümörlerdendir. C) Homolog ve heterolog olarak ikiye ayrılırlar. D) Karsinosarkom, mikst malign sarkomlar grubuna girer. E) Endometrial stromal sarkom, mikst heterolog sarkom grubuna girer. 78. Heterotropik gebelikte, intrauterin gebelik isteniyorsa, uygun tedavi seçenekleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Salpenjektomi ) Lokal metotreksat C) Lokal potasyum klorid D) Lokal hyperosmolar glukoz E) Selektif embriyo redüksiyonu 75. Aşağıdakilerden hangisi abdominal ektopik gebelik oranını gösterir? A) % 12 ) % 5 C) % 2 D) % 1.4 E) % Tubal ektopik gebelik varlığında, salpenjektomi için, aşağıdakilerden hangisi endikasyonlar arasında yoktur? A) Yaygın tubal hasar ) Kontrol edilemeyen kanama C) Tamamlanmış çocuk arzusu D) Karşı tubanın sağlam olduğunun tespiti E) Aynı fallop tüpünde tekrarlayan ektopik gebelik varlığı 76. Aşağıdakilerden hangisi metotreksat kullanımının kontrendikasyonlarından biri değildir? A) Artmış serum kreatinini ) Immundefektif durumlar C) Özellikle romatolojik hastalıklar olmak üzere otoimmun durumlar D) Hematolojik bozukluklardan şiddetli trombositopeni E) Aktif pulmoner hastalık veya peptik ülser varlığı 80. Ovarian hiperstimulasyon sendromunda etkili olmayan faktör aşağıdakilerden hangisidir? A) Gelişen follikul sayısının az oluşu ) Toplanan oosit sayısının yüksek olması C) Yüksek dozlarda gonadotropin kullanımı D) Keskin ve hızlı yükselen estradiol seviyeleri E) Yüksek veya tekrarlayan dozda hcg kullanımı 77. Servikal gebelik hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) Oranı nadir olup, 1/ dir. ) Sezaryen doğum, dilatasyon ve küretaj servikal gebelik için risk faktörlerindendir. C) İnternal osun kapalı olduğu servikal kese varlığı önemli bir ultrason bulgusudur. D) Histerektomi ilerlemiş servikal gebeliklerde, durdurulmayan kanama varlığında gerekli olabilir. E) Tedavi seçenekleri arasında intra servikal metotreksat veya potasyum klorid enjeksiyonu, dilatasyon-küretaj ve sonrasında intraservikal balon uygulanması sayılabilir. 81. ART ile ilgili aşağıdaki cümlelerden hangisi yanlıştır? A) Ektopik gebelik riski 2 kat artar. ) OHSS riski spontan gebeliklere göre daha yüksektir. C) aşarı oranı ve çoğul gebelik oranlarında kadın yaşının önemi yoktur. D) Over kanseri gelişimi ile ilgili riskler kesinlik kazanmamıştır. E) Çoğul gebelik oranı, spontan gebeliklere göre artmıştır. 11

12 82. Ovulasyon indüksiyonu uygulanan ve kotu cevaplı kavramı verilen hastaların tanımı için aşağıdakilerden hangisi daha uygundur? A) eş ve daha az sayıda 20 mm den küçük çaplı oosit varlığı ) Üç veya daha az oosit veya 16 mm den daha büyük oosit sayısının 3 veya daha az oluşu C) Üç ve daha az sayıda 20 mm den küçük çaplı oosit varlığı D) Üç ve daha az sayıda 16 mm den daha küçük oosit varlığı E) eş ve daha az sayıda 16 mm den daha küçük çaplı oosit varlığı 83. Aşağıdakilerden hangisi A. İliaca İnterna nın ön dalından çıkmaz? A) Umblikal arter ) Obturator arter C) Vaginal arter D) Middle rektal arter E) Superior gluteal arter 84. Aşağıdakilerden hangisi gerçek pelvis giriminin sınırlarını oluşturmaz? A) Symphisis pubis ) Ala sacralis C) Linea terminalis D) Tuberositas ischi E) Promontorium 86. En sık görülen germ hücreli over tümörü aşağıdakilerden hangisidir? A) Kistik teratom ) Disgerminom C) Seroz Kist adenoma D) Musinoz Kist adenoma E) Endodermal sinüs tümörü 87. Aşağıdakilerden hangisi plasenta kaynaklı hormon değildir? A) AFP ) ACTH C) Relaksin D) Progesteron E) Parathormon releated protein 88. Aşağıdakilerden hangisi eriksinde Vena umblikalisin kalıntısıdır? A) Ligamentum Falciforme hepatis ) Ligamentum teres hepatis C) Ligamentum teres uteri D) Ligamentum venosum E) Urakus 85. Disfonksiyonel uterin kanama (DFK) ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) DFK ların % ı anovulatuardır. ) Organik bir nedene bağlı olmayan kanamalardır. C) En fazla peripubertal ve perimenopozal dönemde görülürler. D) Anovulatuar siklusların en fazla sebebi polikistik over sendromudur. E) DFK ların en sık sebebi gebelik ve komplikasyonlarıdır. 89. Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminde uzamış latent fazın en muhtemel nedenidir? A) Makrozomi ) Koryoamnionit C) Kontrakte pelvis D) Anormal fetal prezentasyon E) Tedbirsiz analjezik kullanımı 12

13 90. Doğum eyleminin ikinci evresi ne ile başlar, ne ile biter? A) Servikal dilatasyonun 3-4 cm olması; servikal dilatasyonun tamamlanması ) Düzenli uterin kontraksiyonların başlaması; fetusun doğumu C) Servikal dilatasyonun tamamlanması; fetal doğum D) Latent fazın bitimi; servikal dilatasyonun tamamlanması E) Düzenli uterin kontraksiyonların başlaması; plasentanın çıkması 91. Dişi fetusun maskulinizasyonunun en sık sebebi nedir? A) Testikuler feminizasyon ) Aromataz p450 eksikliği C) Konjenital adrenal hiperplazi D) Eksojen progesteron salınması E) Swyer sendromu (primer gonadal disgenezi) 92. Maternal serum düzeyleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) TSH düzeyi artar. ) Total T4 düzeyi artar. C) Serbest T3 düzeyi artar. D) Tiroksin bağlayıcı globulin düzeyi artar. E) Tiroid releasing hormon düzeyi değişmez. 93. Primer vajinal kanser aşağıdaki özelliklerden hangisini göstermez? 94. Aşağıdakilerden hangisi oral kontraseptiflerin mutlak kontendikasyonlarındandır? A) Varis ) Migren C) Diabetes mellitus D) 35 yaş üstü sigara içenler E) Mitral kapak prolapsusu 95. asit atipisiz ve kompleks atipili endometrial hiperplazide endometrium kanseri gelişme oranları yaklaşık yüzde kaçtır? A) %1 ve % 9 ) % 1 ve % 19 C) % 1 ve % 29 D) % 5 ve % 9 E) % 5 ve % Erken membran rüptüründe en kesin tanı hangi yöntemle konur? A) Ultrason ) PROM testi C) Nitrazin testi D) Ferning testi E) Spekulum muayenesi 97. Yapılan amniosentez sonucu 46 XY olarak raporlanan bir gebe, normal kız görünümlü bir bebek doğurursa muhtemel tanı ne olur? A) Mozaisizm ) Mc Cune Albreith sendromu C) Gerçek hermafroditzm D) Androjen insensitivitesi E) Konjenital adrenal hiperplazi A) Genellikle 50 yaşın üstünde gözlenir. ) En sık semptomlar vajinal kanama ve akıntıdır. C) Radyoterapi en sık uygulanan tedavi seklidir. D) En sık rastlanan histolojik tip skuamoz hücreli karsinomadır. E) Jinekolojik malignitelerin yaklaşık % 8 ini oluşturur Ovulasyonu takiben oositler ne kadar sürede fertilize olabilir? A) 6-12 saat ) saat C) saat D) 3-4 gün E) 7 gün

14 99. Primer amenorenin en sık sebebi nedir? A) Gebelik ) Mullerian agenezi C) Gonadal disgenezi D) Hipofiz adenoma E) Rezistan over sendromu 100. Aşağıdakilerden hangisi amnion sıvısı için yanlıştır? A) Polihidramniosun en sık sebebi gestasyonel diyabettir. ) En fazla olduğu dönem 36 hafta civarıdır. C) Normal sınırları ml arasındadır. D) Oligohidamniosun en sık sebeplerinden biri EMR dir. E) Fetusun yutma ve idrarının amnios sıvısına olan etkisi gebeliğin 2. yarısından sonra daha çok olur. TEST İTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. 14

15 SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır. 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi) masalarının üzerinde bulundurmak zorundadırlar. 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır. SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV AŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARI Soracağınız bir şey var mı? Varsa şimdi sorunuz. Sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir. aşlama zilini bekleyiniz. Hepinize başarılar dileriz. (Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.) u kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim akanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. u yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

16 4 KASIM 2012 TARİHİNDE YAPILAN SAĞLIK AKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AŞASİSTANLIK SINAVI 18. GRUP: KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI 1. E A 4. C 5. E D 8. C 9. D 10. A 11. E 12. A E 15. A 16. c 17. e 18. a 19. d 20. b 21. e 22. d 23. c 24. a 25. c 26. d 27. a 28. e 29. e 30. a 31. c 32. b 33. a 34. d 35. b 36. c 37. e 38. a 39. d 40. b 41. d 42. e 43. a 44. c 45. d 46. b 47. e 48. c 49. d 50. a 51. b 52. c 53. d 54. a 55. d 56. c 57. b 58. a 59. b 60. e 61. d 62. c 63. b 64. e 65. a 66. b 67. d 68. e 69. c 70. d 71. c 72. b 73. b 74. e 75. d 76. c 77. a 78. b 79. d 80. a 81. c 82. b 83. e 84. d 85. e 86. a 87. a 88. b 89. e 90. c 91. c 92. a 93. e 94. d 95. c 96. e 97. d 98. b 99. c 100. a

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 18. GRUP KDIN HSTLIKLRI VE DOĞUM SĞLIK BKNLIĞI SĞLIK HİZMETLERİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir?

109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? 109. Aşağıdaki myoma uteri tiplerinden hangisinde laparotomi dışında bir cerrahi girişim yapılabilir? A) Subserozal B) Pedinküle subserozal C) İntramural D) Servikal E) Tip 0 submukozal Soru kalitesiz

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir?

86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? 86. Doğum eylemi süresince fetal başın yaptığı eksternal rotasyon hareketi hangi aşamada gerçekleşir? A) Angajman B) Pelvik girimden geçiş C) Orta pelvise giriş D) Pelvik çıkım düzlemine giriş E) Omuz

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 14 ARALIK 2014 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012

Ektopik Gebelik. Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Ektopik Gebelik Doç. Dr. Şule Akköse Aydın U.Ü.T.F Acil Tıp AD ATOK - 2012 Sunum Planı Tanım Epidemiyoloji Patofizyoloji Klinik Tanı Ayırıcı tanı Tedavi Tanım Fertilize ovumun endometriyal kavite dışında

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 9. GRUP MATEMATİKÇİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİA TÜRÜ F-G 2. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 02/02/2013

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (Sonbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 27 AĞUSTOS 2017 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun,

Detaylı

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce

Olgu EKTOPİK GEBELİK. Soru 1. Tanım. Soru 3. Soru 2. 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Olgu EKTOPİK GEBELİK Dr. Mutlu Kartal AÜTF Acil Tıp AD Nisan 2010 23 yaşında bayan hasta pelvik ağrı yakınmasıyla geliyor. 5 gündür ağrısı var, SAT 1,5 ay önce Gebelik olabilir, vajinal spotting kanama

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA

31 AĞUSTOS 2016 ÇARŞAMBA İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI 29AĞUSTOS-14 EKİM 2016 29 AĞUSTOS 2016 PAZARTESİ

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep

Gebelikte vaginal kanamalar. Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Gebelikte vaginal kanamalar Dr. Şevki Hakan Eren Gaziantep Vajinal kanama, erken gebelik döneminde sık görülen klinik bir sorundur. Tüm gebelerin yaklaşık %20 si bu klinik durumdan şikayetçi olmaktadır.

Detaylı

GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ

GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ 1 GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ Plasental kompartman Hipotalamik hormonlar GnRH CRH TRH Somotostatin GHRH Hipofizer hormonlar hcg hpl hch hct ACTH Oksitosin 2 1 GEBELİK ENDOKRİNOLOJİSİ

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü

Jinekolojide teşhis ve muayene yöntemleri Esra Gür. Öğle tatili. Gebelikte sık karşılaşılan problemler Serkan Güçlü 1. Hafta 09:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:30 13:30-14:30 14:30-15:30 15:30-16:30 17.11.2014 Staj Tanıtımı Prof Dr Serkan Güçlü Servis doğumhane tanıtımı Genital sistemin embriyoloji ve anatomisi

Detaylı

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY

ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ. Dr. Derin KÖSEBAY ERKEN EVRE OVER KANSERİ VE BORDERLİNE OVER TÜMÖRLERİ Dr. Derin KÖSEBAY OVER KANSERİ Over kanseri tanısı koyulduktan sonra ortalama 5 yıllık yaşam oranı %35 civarındadır. Evre I olgularında 5 yıllık yaşam

Detaylı

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA

3 EYLÜL 2014 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (01.09.2014 10.10.2014) 1 EYLÜL 2014 PAZARTESİ 09.30-10.20

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA

2 EYLÜL 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI D GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (31.08.2015 16.10.2015) 31 AĞUSTOS 2015 PAZARTESİ

Detaylı

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1

06 Şubat Nisan SAAT P a z a r t e s i S a l ı Ç a r ş a m b a P e r ş e m b e C u m a. Primer Glomerüler Hastalıklar 1 TARİH 06.02.2017 07.02.2017 08.02.2017 09.02.2017 10.02.2017 GEÇEN DERS UNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YENİ DERS UNUN TANITIMI Ders Kurul Başkanı Prof.Dr.Aydın YENİLMEZ Primer Glomerüler Hastalıklar 1 Doç.Dr.Sultan

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) İŞ YERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu testlerin her

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

Endometrium Karsinomları

Endometrium Karsinomları Endometrium Karsinomları Prof. Dr. Türkan KÜÇÜKALİ Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Ankara Endometrium Adenokarsinomlarının Histolojik Tipleri Endometrioid adenokarsinom Silli

Detaylı

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET)

İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) İN-VİTRO FERTİLİZASYON (IVF) VE EMBRİYO TRANSFERİ (ET) Yardımcı üreme tekniklerinin (YÜT) (Assisted Reproduction Techniques, ART) temel amacı, infertil çiftin sağlıklı bir bebek sahibi olmasıdır. IVF-ET

Detaylı

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ

E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ E-KPSS GENEL YETENEK TESTİ GENEL KÜLTÜR TESTİ 0000000000 GENEL YETENEK TESTİ BİTTİ. GENEL KÜLTÜR TESTİNE GEÇİNİZ. TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ. SINAVDA UYULACAK KURALLAR 1. Cep telefonu

Detaylı

ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ

ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ ERKEN MEMRAN RÜPTÜRÜ YÖNETİM VE TEDAVİ Doç. Dr. Arda Lembet Femical Kadın Sağlığı Merkezi Memorial Ataşehir Hastanesi Maternal Fetal Tıp Ünitesi ERKEN MEMBRAN RÜPTÜRÜ Genel bakış, klinik önemi Tanı Değerlendirme

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 5. GRUP MÜTERCİM (YUNNC) BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 2. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 0 2 Ş U B A T 2 0 1 5 1 0 N İ S A N 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Enr İHTİYAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Mayıs Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 24 MAYIS 2014 Bu

Detaylı

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE

ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE ENG Mesleki İngilizce-II İNGİLİZCE Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 05.Şub.18 09.00-09.50 Serbest Çalışma Pazartesi 10.00-10.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 11.00-11.50 Glomerül Hastalıkları Patolojisi 12.00-12.50 Glomerül Hastalıkları

Detaylı

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu

BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ. Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu BİRLEŞİK PRENATAL TARAMA TESTLERİ Dr. Alev Öktem Düzen Laboratuvarlar Grubu Prenatal tarama testleri kavramları Tarama testi: Normal vakalarda anormal sonuçlar, hasta vakalarda normal sonuçlar elde edilebilir.

Detaylı

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ

POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ POLİKİSTİK OVER SENDROMU VE GENİTAL KANSER İLİŞKİSİ Prof. Dr. Fırat ORTAÇ Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD. Jinekolojik Onkoloji Departmanı Polikistik Over Sendromu(PKOS)

Detaylı

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir

Makat prezentasyonu. Görülme oranı %3-4 dür. Tanı leopold manevraları ile konulabilir MAKAT DOĞUM Makat prezentasyonu Görülme oranı %3-4 dür Tanı leopold manevraları ile konulabilir 2 MAKAT DOĞUM Sırt solda olduğunda birinci makat gelişi ; sırt sağda olduğunda ikinci makat gelişi, çocuk

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu testlerin

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 GEOMETRİ TESTİ 15 HAZİRAN 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) GENEL CERRAHİ 17 ARALIK 2016 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) İŞYERİ HEKİMLİĞİ TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu testlerin her

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik)

4. S I N I F - 1. G R U P 2. D E R S K U R U L U (Nefroloji, Endokrin, Üroloji, Jinekoloji, Obstetrik) Ü R O G E N İ T A L S İ S T E M H A S T A L I K L A R I - D O Ğ U M B İ L G İ S İ ( 1 0 K A S I M 2 0 1 4 1 6 O C A K 2 0 1 5 ) Dekan : Prof. Dr. Bekir YAŞAR Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof.

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TOKAT 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM REHBERİ DÖNEM IV 2 Dönem 4 stajyerlerin Ana Bilim Dalları Rotasyon Tarihleri Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK

GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA. Dr.Müjdat ŞİMŞEK GEBE OLMAYAN KADINLARDA VAJİNAL KANAMA Dr.Müjdat ŞİMŞEK EPİDEMİYOLOİ Üreme çağındaki kadınların vajinal kanama nedeniyle acil servise başvurmaları sıktır. Menoraji sağlıklı kadında %9 14 oranında görülür.

Detaylı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI. Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı OVER KAYNAKLI MALİGN MİKST MÜLLERİAN TÜMÖRLERDE TEDAVİ YAKLAŞIMI Mustafa ÖZGÜROĞLU Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Malign mikst müllerian tümör Diğer isimleri Malign mikst mezodermal

Detaylı

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme

Serbest Çalışma / Akademik Danışma Görüşme Dönem 3 Kurul 5 (ÜG ve Endokrin) 06.Şub.17 09.00-09.50 Böbrek Fizyolojisinin Temel Prensipleri Nefroloji Pazartesi 10.00-10.50 Böbrek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi ve Böbrek Hastalıklarına Klinik

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP MÜTERCİM (URDU BŞBKNLIK BSIN YYIN VE ENFORMSYON GENEL

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 27 ARALIK 2014 Bu

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP A TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 7 Kasım 0 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI

SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI SDÜ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI 0-05 EĞİTİM YILI DÖNEM IV GRUP D TEORİK DERS PROGRAMI Hft Tarih Saat Konu Süre Öğretim Üyesi 09 Şubat 05 09.00 İç Hastalıkları ve Anamnez () Toraks muayenesi

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar. Doç. Dr. Kemal ÖZERKAN

Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar. Doç. Dr. Kemal ÖZERKAN God s First Cancer and Man s First Cure Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklar Doç. Dr. Kemal ÖZERKAN Giriş Sıklığı 1/1500-2000 gebelik Sonraki gebelikte tekrarlama < %5 Reprodüktif çağın sınırlarında riski

Detaylı

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler

Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Adneksiyel Kitlelerde Maligniteyi Predikte Eden Faktörler Dr. M. Murat Naki Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi BD Epidemiyoloji ABD de 300

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (TUS) (İlkbahar Dönemi) KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ 10 NİSAN 2016 PAZAR ÖĞLEDEN SONRA Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı SUNU PLANI Örnek olgu

Detaylı

Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer

Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer Endokrin farmakoloji 1 (hipofiz hormonları, tiroid hormonları, adrenal korteks hormonları) Prof. Dr. Öner Süzer www.onersuzer.com 2 1 3 4 2 Hipotalamus ve hipofiz Metabolizma, gelişme ve üreme gibi vücut

Detaylı

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ

LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 21 HAZİRAN 2014 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine

Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı. Göğüs Cerrahisi. Journal of Clinical and Analytical Medicine Journal of Clinical and Analytical Medicine Göğüs Cerrahisi Kuthan Kavaklı Göğüs Cerrahisi Akciğer Kanserinde Anamnez ve Fizik Muayene Bulguları Giriş Akciğer kanseri ülkemizde 11.5/100.000 görülme sıklığına

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞYERİ HEKİMLİĞİ VE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAVI (Aralık Dönemi) C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI TESTİ 5 ARALIK 2015 Bu

Detaylı

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013

TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi TIPTA YAN DAL UZMANLIK EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (YDUS) FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON 9 KASIM 2013 Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı