MapCodeX HTML5 Javascr pt Framework

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MapCodeX HTML5 Javascr pt Framework"

Transkript

1 MapCodeX GIS Platform MapCodeX HTML5 Javascr pt Framework Kodlama standartları, tasarım lkeler, paketler, açıklamalar *Yazılım Geliştiriciler İçin v.5

2 Kısım 1 GİRİŞ Günümüzde web teknolojilerinde gelinen aşama, bulut sistemler, donanım ve işletim sistemleri ile bağımsız çalışma yöntemleri, tüm yazılım projelerinde algının değişmesini sebep olmuştur. Web tabanlı bulut çözümleri, tek noktadan yazılım dağıtımını sağlamakta, yüksek donanım ihtiyaçlarını en aza indirgemekte, donanım - yazılım yapılandırma maliyetlerini düşürmektedir. Bu sebeple, yeni nesil tüm yazılımların web tabanlı ve bulut mimaride olacağına kesin gözüyle bakılmaktadır. Bu ana fikirden yola çıkarak, web tabanlı, bulut mimaride yönetilebilir ve açık kaynak kod yapısı ile GIS api, framework ve uygulama geliştirilmesi planlanmıştır. Sözü edilen esaslar gözetilerek öncelikle bir yazılım bandı kurulmuş, ardından bu yazılım bandı kullanılarak CBS tabanlı bir framework geliştirilmiş ve bu framework ü kullanan bir uygulama üretilmiştir. Bu uygulamanın en önemli özelliği, bir eklenti yöneticisi barındırması ve bu eklenti yöneticisi sayesinde, özelleştirilmiş modüllerin yazılabilmesi olmuştur. Bu kapsamda, var olan verinin sisteme entegrasyonu ve diğer kurumların sistemi beslemesi amacıyla, CAD ve GIS yetenekleri aynı yazılım içerisinde toplanmıştır. GIS, kontrollü, güvenli, sorgulanabilir veri üretimini ve yönetimini gerektirmektedir. CAD ise kullanıcıya sınırsız çizim, düzenleme ve tasarlama yeteneği sağlanmaktadır. Günümüzde kullanıcılar bu iki yeteneği farklı yazılımlar kullanarak elde etmektedir. Bu iki alanın farklı ihtiyaçlarını tek framework altında toplayan akıllı algoritmalar, yazılımcılar için geniş bir kütüphanede sunulmuştur. Ayrıca, her türlü konumsal sorgulama, sayısal veri entegrasyonu, bu verilerin görüntülenmesi, konumsal analizler, karar verme analizleri, model analizleri ile bütün bu bilgilerin manipülasyonu ve otomasyonunu sağlanmıştır. Sistem, HTML5 tabanlı olarak tasarlanmıştır. Bu yüzden HTML5 ile yazılım dünyasına gelen bütün yetenekleri barındırmaktadır. Bunların başında ve en önemlisi, her mobil cihazda (her marka tableti, akıllı telefon) ve bilgisayarlarda (bütün tarayıcılarda), internet bağlantısı olan her yerde hızlı ve bütün yetenekleri ile birlikte çalışabilmesidir.

3 Kısım 2 TEMEL TASARIM Yazılıma ait temel mimari Şekil 1 de gösterilmiştir. Şekil 1: Temel Mimari 2

4 Mimari dört ana seviyede ifade edilebilir; alt seviyede donanım, işletim sistemi ve web sunucusu vardır. Bu seviyede, tercih edilen HTML5 teknolojisi sayesinde tüm donanım ve işletim sistemlerinden ve tüm internet sunuculularından kolaylıkla sunulabilecek. Tablet, telefon gibi taşınabilir cihazlardan ve bilgisayarlardan kullanılabilmektedir. Framework Katmanı: Base, driver, mapping, UI katmanı olmak üzere dört temel seviyeden oluşmaktadır. Her bir katman, tamamen nesne yönelimli bir yazılım metodolojisi ile %100 javascript kullanılarak kodlanmıştır. Framework katmanı birbirine bağlı yönetilebilir birçok modülü içermektedir. Framework katmanı temel GIS, CAD, veri kaynaklarına bağlanma, görüntüleme ve görsel bileşenleri içermektedir. BuiltIn Katmanı: Uygulama seviyesindeki tüm ürünlerin, orta seviyeli implementasyonlarını barındırır. Temel olarak kullanılan Zoom, Pan, Draw gibi fonksiyonları ve Paint fonksiyonlarını içerir. İlkel seviyede kullanım çağrıları olduğu için UI içermez. App & Plugin(Addon) Katmanı: CAD ve GIS özelliklerini aynı platformda birleştiren, gelişmiş düzenleme ve sorgulama araçlarına sahip web tabanlı uygulama katmanıdır. İçerdiği intelliplugin teknolojisi sayesinde, orta seviyeli geliştiricilere ve konu uzmanlarına (harita, inşaat, jeoloji...) grafik ve coğrafi işlemlerin karmaşıklığına sokmadan kolay bir geliştirme ortamı sunar. Her modül bir eklenti (addon) olarak uygulamaya eklenebilir. MapCodeX HTML5 geliştirme ortamı temel olarak iki ana bölümde, yazılım geliştiriciler tarafından kullanılabilir. Yazılım geliştiriciler Framework seviyesini alarak kendi uygulamalarını geliştirebilmekte ya da MapCodeX Web Client uygulamasına eklenti geliştirebilmektedir. Her iki durumda da birbirine bağımlı olan modülleri almak zorundadırlar. Şekil 1 de ifade edilen mimari aşağıdan yukarı doğru bağımlılıkları da ifade etmektedir. Bu durumda framework katmanı tek başına alt paketleri ile kullanılabilmektedir. Built-in katmanı ise framework katmanına ihtiyaç duymaktadır. Tüm mimari, büyük verilerin yönetilmesinde kullanılan ve genel olarak CAD ve GIS yazılım tasarımlarında da sıklıkla kullanılan MVC tasarım kalıbı kullanılarak tasarlanmıştır. Model-viewcontroller, yazılım mühendisliğinde kullanılan bir "mimari desen"dir. Kullanıcıya yüklü miktarda verinin sunulduğu karmaşık uygulamalarda, veri ve gösterimin soyutlanması esasına dayanır. Bu sayede veriler (model) ve kullanıcı arayüzü (view) birbirini etkilemeden düzenlenebilir. Model-view-controller, bu işlemi controller adı verilen ara bileşenle, veri gösterimi ve kullanıcı etkileşiminden, veri erişimi ve iş mantığını çıkarma suretiyle çözmektedir. 3

5 Temel olarak yazılımın ana esası şu şekilde açıklanır; Yazılım Provider adı verilen bileşenler ile çeşitli veri kaynak larına bağlanır. Bu kaynaklar web servisleri, veritabanları, olabilir. Provider lar layer ları üretir. Her bir layer domain nesneleri(line, polygon..) ve bunların görünüme yönelik özellikleri içerir. Her layer view ler ile ekranda veya plotter çıktısında gösterilir. Her layer, layer a ait domain nesneler ve view lar UI, Controller, Action lar ile kontrol edilir. Controller, map deki klavye ve mouse eventlerini dinleyen memory nesneleridir. Action, bir anda başlayan ve biten bu arada bir grup işi yaptıran komut kümeleridir. Aşağıdaki örnekte server a bağlanan bir katman yaratılmıştır. Katmandaki nesneleri ve etiketleri boyayan boyayıcılar katmana eklenmiş ve sonunda katmanların görünüme eklenmesi sağlanmıştır. var driver = new McxServerDriver(); var datasource = driver.opendatasource( true); var ajaxparameter = new McxAjaxParameter(); ajaxparameter.setasync(false); var getlayerresult = datasource.getlayer( Parsel,ajaxParameter); var layers = getlayerresult.getlayers(); if(layers.length < 1) return; 4

6 var layer = layers[0] map.getlayers().addlayer(layer); Kısım 3 Framework Framework katmanı kendi içerisinde 4 ana paketten oluşmuştur. Bu paketlerin birbirine olan bağımlılığı Şekil 2 de gösterilmiştir. Render işlemlerini içeren paketleri içerir Sıklıkla kullanılan UI'ları içerir -LayerManager -LayerListBox gibi... veri kaynaklarına bağlanan paketleri içeri Temel Interfaceleri ve ortak impelemantasyoml arı içieri Şekil 2: Framework Katmanı Temel Paketleri ve Birbirine Olan Bağımlılıkları 5

7 Base Katmanı: Temel ve çok kullanılan java script fonksiyonlarını, Interfaceleri, geometri ve koordinat dönüşümlerini, stil işlemlerini içeren bir katmandır. Tüm kütüphanelerden bağımsız olarak; vektör, matris, bilgisayar grafikleri, matematik, jeodezi (datum, projeksiyon, dönüşümler) işlemlerini içeren tüm uygulamalarda kullanılabilecek bir dizi kütüphaneyi barındırmaktadır. Base katmanın içerdiği paketler ve birbirine olan bağımlılıkları Şekil 3 de verilmiştir. Geometri ve koordinat dönüşümleri Geometri ve katman stil tanımları Ortak GIS Implementasyonları Factory Implementasyonları GIS interface Temel Java Script Fonksiyonları Şekil 3: Base Katmanı Paket İçerikleri ve Bağımlılıkları JsFramework: Hazır java script fonksiyonlarını ve object oriented yapıyı oluşturmak için (örneğin inheritance) gerekli sınıfları içerir. Diğer kütüphanelere bağımlılığı olmaması sebebiyle tüm projelerde kullanılabilir. CoreGIS: Temel interfaceleri içerir. Interfaceler; coordinate system, data, geometry, mapping ve style olarak 5 temel paket de toplanmıştır. Javascript ile bir interface örneği Şekil 4 de gösterilmiştir. 6

8 Şekil 4: Interface örneği Geospatial: Geometrik işlemleri ve coğrafi dönüşüm işlemlerini yapan sınıf ve paketleri içerir. Geometrik işlemlerde OGC Simple Feature Access tanımlarına uyulmuştur. Geometri transformasyon işlemlerinde ise OGC CTS tanımlarına uyulmuştur. Style: Geometrik nesneler ve katman tanımlarında kullanılmak üzere stil tanımlamalarını içeren sınıflar kullanılmaktadır. Stil tanımlamalarında OGC SE standardı dikkate alınmıştır. Common: Ortak implementasyonları içermektedir. Data, dialog, mapping, topology, usercontrol gibi alt paketler ve abstract sınıfları içermektedir. System: Base katmanının geçiş paketi olan system, base katmanındaki nesnelere direk ulaşıma alternatif sağlamak amacıyla Factory sınıflarını içermektedir. Temel olarak base katmanını kullanan diğer tüm katmanlar sadece System i referans alarak çalışabilmektedir. 7

9 Driver Katmanı Driver katmanı ya da başka bir deyişle provider katmanı veri kaynaklarına bağlanan veriyi getiren ve MapCodeX nesnelerine çeviren ara birimdir. Şekil 5 de yapılmış tüm implementasyonlar gösterilmiştir. Base katmanını refarans alarak çalışmaktadır. CAD nesnelerini üretir ve sunar. ArcGIS Google Bing OpenStreet raster servislerine bağlanır. OGC WMS,WFS Sunucularına bağlanır MapCodeX Sunucularına Bağlanır Şekil 5: MapCodeX API için default implementasyonlar MapCodeX API de harita katmanı sağlayan her sunucuya IMcxDriver interface ini implemente edilrek ulaşılır. Driver lar veri kaynaklarına bağlanan provider lar olarak da düşünülebilir. Bu yapı.net de kullanılan OLEDB yapısından farklı değildir. Driver lar veri kaynaklarına bağlanır ve veriyi layer olarak sunar. Her bir layer veri tabanı gibi düşünüldüğünde bir tablo gibidir. Layer lar feature ları tutar. Feature kavramı ise veritabanı örneğinden yola çıkılırsa, bir row a eşittir. Her row sözel ve geometrik veriyi tutan hücrelerden oluşmaktadır. Şekil 6 da veriye ulaşım şekli gösterilmiştir. 8

10 Şekil 6: MapCodeX API veriye ulaşım sistemi Mapping Katmanı Mapping katmanı kavramsal harita yapısını ve canvas implementasyonlarını içerir. Haritalar bir DIV e eklenebilen HTML nesneleridir. Kavramsal harita nesnesi katmanların çizildiği canvas ları ve marker ları tutar. Ayrıca nesne yönelimli dillerde olduğu gibi kolay event mekanizmaları içerir. Temel olarak HTML5 ve WebGL olmak üzere iki tip canvas yapısı vardır. Bu canvas yapıları üzerine providerlar ı çizen canvas yapıları eklenmiştir. Şekil 7 de map paketleri gösterilmiştir. 9

11 Kavramsal Harita Yapısını içerir HTML5 Canvas implementasyonları -VectorCanvas -TileCanvas -GridCanvas WebGL Canvas Implementasyonları Şekil 7: Map paketleri UI Katmanı MapCodeX Framework GIS verisine bağlanma, bunları haritalarda gösterme dışında GIS için kullanılan birçok görsel component ı içermektedir. Bu componentler kolaylıkla projeye eklenip kullanılabilemekte ve proje içinde birbiriyle haberleşebilmektedir. Component AccordionContentDisplayer AnchorPointEditor AttributeQueryGenerator AttributeValueSelectEditor CheckBox ColorPicker ColorSelector Amacı Akordion tipi katman/veri kaynağı gösterimleri Katman etiketleri için kayıklık aracı Öznitelik sorgu editörü Öznitelik değerleri için tekil değer seçicisi Seçim kutusu Renk ve saydamlık seçici Gelişmiş renk ve saydamlık seçici 10

12 ComboBox CommonToolBar ContextMenu CoordinateEditor DashPatternPicker DataComboBox DataGrid DateTimeBox DisplayItemView FeatureBalloon FeatureClassifyView FeatureExplorer FeatureGrid Açılır kapanır değer seçici GIS araçları içeren araç çubuğu Sağ tıklayınca açılan içerik menüsü Koordinat görüntüleme/düzenleme aracı Stil tanımları için çizgi stili seçicisi Bind edilmiş veri seçicisi GIS için özelleşmiş ızgara kontrolü Tarih zaman seçicisi Nesne seçicisi Harita nesnesi için balon göstericisi Nesneleri katmanlarına göre gruplayıcı Nesnelerin özniteliklerini ve/veya geometrilerini gösteren düzenlemeyi sağlayan gösterici Nesneleri yatay bir şekilde görüntülemeyi/editlemeyi sağlayan bileşen FeatureRelationViewer GIS nesnelerini hiyararşik olarak görüntülemeyi sağlayan bileşen FieldRelationEditor FileUploader FillEditor FontPicker FontSelector GradientLegend GradientSelectBox GroupBox GroupedSelectView ImageButton Nesne ilişkilerini açılır kapanır kutuda göstermeyi sağlayan bileşen Dosya upload ekranı Katman ve nesnelerin boyama stilleri seçim bileşeni Font seçicisi Gelişmiş font seçicisi Gradient lejantı Gradient seçim kutusu UI nesneleri gruplayıcısı Grup seçicisi Imaj içeren buton 11

13 Label LabelFormatExpressionEditor LabelFormatSelector LayerComboBox LayerFieldSelector LayerListUserControl LayerListDataSourceComboBox LayerManager LayerPropertiesPanel Layout LineSymbolizerEditor ListBox LoadingIndicator LoadingPanel MarkSelector MediaContainer NotificationBox NumberBox NumberSlider NumberSpinner OpacitySetter OpenDataSourceControl PointSymbolizerEditor PolygonSymbolizerEditor ProgressBar RadioButton Katman ya da nesne etiket seçicisi Etiket hesaplama aracı Etiket formatı seçici Katman görünüm açılır kapanır kutusu Katman öznitelik seçicisi Katman listesi görünümü Veri kaynağı seçme aracı Katman yöneticisi Katman öznitelik göstericisi Ekran yerleşim aracı Çizgi stil editörü Liste kutusu Yükleniyor göstergeci Yükleniyor paneli İşaret seçicisi Media gösterme yükleme aracı Uyarı açılır kapanır kutusu Sayısal veri giriş aracı Sayısal veri giriş aracı Sayısal veri giriş aracı (sınırlandırıcı kullanarak) Opaklık seçici Veri kaynağı açıcı Nokta stil seçici Kapalı alan sembol seçici İlerleyen durum çubuğu Değer seçici 12

14 RenderStatusWatermark ScaleComboBox AttributeSelectionFilterControl Splitter StrokeEditor SubtypeColoringEditor SubtypeEngineView SymbolizerEditor TabControl TextArea TextBox TextEditor TextSymbolizerEditor ToolBar VisibleRangeSetter WebPageViewer Wizard WorkspaceManagerView Harita render durum gösterici Ölçek giriş açılır kapanır kutusu Öznitelik seçim filter controlü UI nesneleri ayıracı Çizgi sitil seçici Alttip renklendirme aracı Alttip hesaplama aracı Semboloji editörü Tab kontrolü Serbest yazım alanı Yazım kutusu Uzun yazım kutusu Yazı sembolojisi düzenleme aracı Araç çubuğu Değer aralığı seçicisi Web sayfası görüntüleme aracı Sihirbaz Workspace yöneticisi Tablo 1: MapCodeX API UI Bileşenleri MapCodeX Framework hazır kullanılabilecek birçok dialoğu içermektedir. Bu dialoglar Tablo 2 de listelenmiştir. Dialog AddSelectedToDialog CoordinateSystemDialog DataSourceListDialog FeatureExplorerDialog Amacı Seçim kümesi dialogu Koordinat sistemi seçme dialogu Veri kaynağı seçme dialogu Nesne gezgini dialogu 13

15 FeatureGridDialog GoToXY HeatMapDialog InputBoxDialog OnlineMapDialog OpenCoverageDialog ShareWorkspaceDialog ShowCoordinateDialog WorkspaceSelectionDialog Nesne düzenleme ızgara dialogu X, Y veri giriş dialogu Yoğunluk haritası veri giriş dialogu Genel veri giriş dialogu Online haritalar açma dialogu Covarage servise bağlanma dialogu Workspace paylaşma dialogu Koordinat gösterme dialogu Workspace seiçim dialogu Tablo 2: MapCodeX Framework Diyalogları 14

16 Kısım 4 Kabuller Her yazılan sınıf Mcx ön eki ile başlamıştır. Eğer interface yazılıyor ise IMcx ile başlamıştır. Her class, interface ve enum bir dosyaya yazılmıştır. Her dosyanın en başında önce provide ardından require kısımları yazılmıştır. Dosya, dosya sistemi içinde provide ettiği konumda tanımlanmıştır. Yazılan her sınıf ayrı bir.js dosyasına çıkarılmıştır. Interface den gelen implementasyonlar constructor ın peşinden sıralanmıştır. Implement eden sınıfın özel fonksiyonları ise bunlardan sonra yazılmıştır. Event function ları dışında gerekmedikçe kodun constructor larında herhangi bir function tanımlanmamıştır Application seviyesinde yazılan kodlarda dışarıya açılacak fonksiyonların tümünde parametreler ve return değerleri açık ve anlaşılır biçimde yazılmıştır. Buna ek olarak function ın ne iş yaptığı bir cümle ile yazılmıştır. 15

17 Kısım 5 Örnekler Bu bölümde api teknolojisi ve kullanımı kodlama örnekleri ile anlatılmıştır. Kod örnekleri bu doküman ile sağlanan ekte yer almaktadır. Örnek 1- Bir Harita Nesnesinin Oluşturulması Aşağıda gösterildiği gibi bir harita yaratılıp ekrana ya da ekranda herhangi bir alana konulabilir. Harita verilen <div> nesnesinin boyutuyla aynı boyuta sahip olacaktır. Dikkat edilmesi gereken <div> in id si ile map in ismi McxMap in constructor ından alınan ismin aynı olması gerekmektedir. Haritanın başlangıç koordinat sistemi yereldir. <!DOCTYPE html> <html> <head> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=utf-8"/> <script> function initializemap() //yeni bir map objesi yaratıyoruz. //parametre olarak da map in yer alacağı html nesnesinin ismini veriyoruz var map = new McxMap('map'); //boyama ve çizim işlemleri için haritaya bir renderer aracı veriyoruz (imcxrenderer interface ini implement etmeli bu class) var renderer = new McxRenderer(map); map.setrenderer(renderer); //katmanları yönetmek için bir collection veriyoruz (imcxlayercollection interface ini implement etmeli bu class) (mcxrenderer hem imcxlayercollection hem imcxrenderer implementasyonudur api kullanıcısı bu nesneleri dilerse ayrı ayrı implement edebilir) map.setlayercollection(renderer); //her bir katmanı nasıl çizdireceğine karar veren bir canvas sağlayıcı set ediyoruz. (imcxcanvasprovider implementasyonu) var canvasprovider = new McxCanvasProvider(); map.getrenderer().addcanvasprovider(canvasprovider); //kullanıcının harita ile etkileşimi sırasında nasıl davranacağına karar veren class(imcxinputhandler implementasyonu) var nativeinputhandler = new McxNativeInputHandler(map); map.setinputhandler(nativeinputhandler); //haritanın genişliği ve yüksekliğini değişir kullandığımız için (ekran küçüldüğünde vs) div in boyutlarını alıyoruz //haritaya display olarak set ediyoruz. var mapcontainer = $('#map'); number} number} (mapcontainer.height())); } initializemap(); </script> </head> <body> <div id="harita" style="position: absolute; width: 100%; height: 100%"></div> </body> </html> 16

18 function CreateOnlineMap() Örnek 2- Online Harita Ekleme //yeni bir harita objesi yaratıyoruz. //parametre olarak da map in yer alacağı html nesnesinin ismini veriyoruz var map = new McxMap('map'); //boyama ve çizim işlemleri için haritaya bir renderer aracı veriyoruz (imcxrenderer interface ini implement etmeli bu class) var renderer = new McxRenderer(map); map.setrenderer(renderer); //katmanları yönetmek için bir collection veriyoruz (imcxlayercollection interface ini implement etmeli bu class) // (mcxrenderer hem imcxlayercollection hem imcxrenderer implementasyonudur api kullanıcısı bu nesneleri dilerse ayrı ayrı implement edebilir) map.setlayercollection(renderer); //her bir katmanı nasıl çizdireceğine karar veren bir canvas sağlayıcı set ediyoruz. (imcxcanvasprovider implementasyonu) var canvasprovider = new McxCanvasProvider(); map.getrenderer().addcanvasprovider(canvasprovider); //kullanıcının harita ile etkileşimi sırasında nasıl davranacağına karar veren class(imcxinputhandler implementasyonu) var nativeinputhandler = new McxNativeInputHandler(map); map.setinputhandler(nativeinputhandler); //haritanın genişliği ve yüksekliğini değişir kullandığımız için (ekran küçüldüğünde vs) div in boyutlarını alıyoruz //haritaya display olarak set ediyoruz. var mapcontainer = $('#map'); number} number} (mapcontainer.height())); //bu aşamada tile driver yaratıp bir anlamda datasource ve connectionı yaratmasını sağlıyoruz var tiledriver = new McxTileDriver(); var datasourceresult = true); var datasource = datasourceresult.getdatasource(); } McxGetLayerResult} getlayerresult * / function ongetlayersuccess(getlayerresult) //haritaya online map i ekliyoruz Array.<IMcxLayer>} var layers = getlayerresult.getlayers(); for(var t=0; t< layers.length; t++) var layer = layers[t]; map.getlayers().add(layer); } //eger eklenen katman haritanın ilk katmanı ise haritanın sınırı katmanın sınırı olur //haritaya türkiyenin sınırlarının set ediyoruz açılış ölçeği olarak map.setworld( , , , ); //gerekli işlemleri tamamlayıp katmanımızı ekledikten sonra haritaya çiz komutu gönderiyoruz map.getrenderer().paintlayer(null, null); function ongetlayerfail() 17

19 } } McxAjaxParameter} var ajaxparameter = new McxAjaxParameter(); ajaxparameter.setparameters(this, ongetlayersuccess, ongetlayerfail); ajaxparameter); Örnek 3- Cad Katmanı Ekleme var karmanismi = yeni katman ; //hafızada bir katman yaratmak için bir memory driver yaratılır var driver = new McxMemDriver(); //katmanı oluşturmak için driver a opendatasource denir var opendatasourceresult = driver.opendatasource('', true); var datasource = opendatasourceresult.getdatasource(); var layer = datasource.createlayer(layername, map.getcoordinatesystem(), McxGeometryType.Unknown, []); // katman layer collection a eklenir harita.getlayers().add(layer); // katmanı ekledikten sonra artık paintlayer diyerek haritaya boyayabiliriz harita.getrenderer().paintlayer(layer, null); }); Örnek 4- Belirteç Ekleme function createmarker() var pointsymbolizer = McxFactoryFinder.StyleFactory().createPointSymbolizer(); var starmark = new McxStarMark(); //yıldız mark ı yaratıyoruz // dolgu nesnesini yaratıyoruz var fill = McxFactoryFinder.StyleFactory().createFillFromColor('red'); //html5 renk paletini destekler fill.setopacity(0.5); starmark.setfill(fill); var stroke = McxFactoryFinder.StyleFactory().createStrokeFromColor('#800000'); starmark.setstroke(stroke); pointsymbolizer.setsymbols([starmark]); // nokta sembolojisine özel bir sembol set ediyoruz //3 adet farklı belirteç yaratıyoruz. Belirteçlere farklı geometriler fakat aynı çizim stili veriyoruz var ankaracenter = McxFactoryFinder.GeometryFactory().createPoint( , ); var ankaramarker = new McxPointMarker(ankaraCenter, McxGuid.createGuid()); ankaramarker.setsymbolizer(pointsymbolizer); harita.getmarkercollection().add(ankaramarker); var istanbulcenter = McxFactoryFinder.GeometryFactory().createPoint( , ); var istanbulmarker = new McxPointMarker(istanbulCenter, McxGuid.createGuid()); istanbulmarker.setsymbolizer(pointsymbolizer); harita.getmarkercollection().add(istanbulmarker); var izmircenter = McxFactoryFinder.GeometryFactory().createPoint( , ); var izmirmarker = new McxPointMarker(izmirCenter, McxGuid.createGuid()); izmirmarker.setsymbolizer(pointsymbolizer); harita.getmarkercollection().add(izmirmarker); 18

20 } // belirteç ekledikten sonra haritaya renderer aracı üstünden sadece geçici nesneleri (belirteç, seçim vs) //çizdirme komutu gönderiyoruz harita.getrenderer().paintnonlayer(); 19

21 Örnek 5- Action Çalıştırma Action lar kullanıcının program üstünde gerçekleştirmek istediği herhangi bir eylem için (veritabanına yazma okuma, haritada herhangi bir şey gösterme vb.) kullanılan bir kavramdır. Her Action yaratılıp işlevini gerçekleştirdikten sonra ömrü dolar. Tekrar çalıştırılması için haritanın inputhandler objesi vasıtasıyla çalıştırılması gerekmektedir. API deki bütün action lar IMcxAction interface inin implementasyonudur. IMcxAction interface i aşağıda gösterilmiştir. * Describes an instant procedure. An action ends immediately when it does its job. function IMcxAction() } * Executes this action. IMcxMap} map IMcxAction.prototype.execute = function(map) }; Bir action örneği olan McxZoomLayersAction ın kullanımı aşağıda gösterilmiştir. Bu action constructor ından geçilen katman listesindeki katmanların hepsini görebilecek şekilde haritanın ölçeğini ve sınırını değiştirir. var action = new McxZoomLayersAction(layerArray, 1); harita.getinputhandler().execute(action); 20

22 Örnek 6- Controller Set Etmek Controller lar bir kere yaratılıp haritaya verildikten sonra sürekli kullanıcı ile etkileşim halinde olan kullanıcıya cevap veren, başka bir controller kullanılana kadar da ömrüne devam eden bir yapıdır. Bütün controller IMcxController interface ini kullanır. IMcxController aşağıda verilmiştir. Örnek bir controller olan McxSelectController kullanımı aşağıda gösterilmiştir. Bu controller kullanıcının haritadaki seçim hareketlerine cevap vererek nesneleri seçim kümesine ekler. * Describes a mechanism that can contain a series of events besides an action. IMcxMouseListener} IMcxTouchListener} IMcxKeyListener} function IMcxController() } McxCursors} IMcxController.prototype.getCursor = function() }; McxCursors string} IMcxController.prototype.getDescription = function() }; * Initialize this controller and binds to the specified map, so the controller interacts with it. IMcxMap} map IMcxController.prototype.startInteraction = function(map) }; * Terminates the interaction between controller and map. (delete markers, close dialogs, etc.) IMcxController.prototype.endInteraction = function() }; * Paints the necessary items if this controller needs to. IMcxDrawContext} dc IMcxController.prototype.paint = function(dc) }; string} type boolean} IMcxController.prototype.isInstanceOf = function(type) }; HTMLElement jqueryobject string} IMcxController.prototype.getOptionUI = function() 21

23 }; var controller = new McxSelectController(); Harita.getInputHandler().setControler(controller); Örnek 7- Controller İnheritance Örneği Kod miktarını azaltmak daha güvenli ve az sorunlu kod yazmak için api deki var olan controller dan inheritance yoluyla yeni controller lar üretmek genelde tercih edilen ve oldukça faydalı bir yöntemdir. Aşağıda yer alan kodda bu kullanımın bir örneği mevcuttur. Kırmızı ile işaretlenmiş satırlara özellikle dikkat edilmesi gerekmektedir. Javascript in inheritance yeteneği olmadığından API nin alt yapı kodlarının (JsFramework paketi) kullanılması gerekmektedir. McxSelectController} function McxSelectAndDeletePolygonsController() //object oriented kodlamayla benzer şekilde tepe sınıfın constructorını çağırıyoruz. mcx.base(this); McxSelectController} this.base = this; boolean} this.base.canset = false; McxApplyMode number} this.base.applymode = McxApplyMode.Select; McxSelectToolMode number} this.base.selecttoolmode = McxSelectToolMode.Fence; } this.base.sethoveruse(true); //base sınıfın fonksiyonların çağırmak için bu çağrının yapılması gerekmektedir. mcx.inherits(mcxselectanddeletepolygonscontroller, McxSelectController); McxSelectResult} selecteventargs McxSelectAndDeletePolygonsController.prototype.onSelectFeaturesSuccess = function(selecteventargs) var features = selecteventargs.getfeatures(); var filteredfeatures = []; for(var i = 0 ; i < features.length ; i++) var geometry = features[i].getgeometry(); 22

24 if(geometry.isinstanceof(mcxgeometrytype.polygon)) filteredfeatures.push(features[i]); } if(filteredfeatures.length <= 0) return; var filteredselectresult = new McxSelectResult(selectEventArgs.getFilter(), filteredfeatures, selecteventargs.getlayer(), selecteventargs.getargs()); //fonksiyon override ettiğimizde tepe sınıfın fonksiyonunun çağrılması istendiğinde böyle bir cağrı yapmalıyız //bu örnekte tepe sınıfın fonksiyonuna giden parametreleri de manüpüle ediyoruz. //nesneleri filtreleyip sadece polygon nesnelerinin seçilmesini sağlıyoruz McxSelectAndDeletePolygonsController.superClass_.onSelectFeaturesSuccess.call(this, filteredselectresult); }; * This occurs when a user presses a mouse button over an element. McxMouseEventArgs} mouseeventargs McxSelectAndDeletePolygonsController.prototype.onMouseDown = function(mouseeventargs) //fonksiyon override ettiğimizde tepe sınıfın fonksiyonunun çağrılması istendiğinde böyle bir cağrı yapmalıyız McxDeleteFeaturesController.superClass_.onMouseDown.call(this, mouseeventargs); if(mouseeventargs.getbutton()!= 'right') return; if(!mcxselectionhelper.instance.checkselection(this.base.map)) return; var selection = McxSelectionHelper.instance.getSelection(this.base.map); var deletefeaturesaction = new McxDeleteFeatureAction(selection); deletefeaturesaction.execute(this.base.map); 23

25

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SERVER MİMARİSİ SERVER UYGULAMA GELİŞTİRME EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş)

ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye ArcGIS Viewer for Silverlight (Giriş) Fatih OCAK Erhan YILDIRIM İçerik ArcGIS Viewer for Silverlight Nedir? Öne Çıkan Özellikleri

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

Java EE web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak web uygulama framework üdür.

Java EE web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak web uygulama framework üdür. 1 Apache Struts Java EE web uygulamaları geliştirmek için kullanılan açık kaynak web uygulama framework üdür. Kullanıcılara MVC mimarisini benimsetmek için Java Servlet API sini kullanıyor. Model-View-Controller

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1

Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net. http://www.serkanaksu.net/ 1 Öğr. Gör. Serkan AKSU http://www.serkanaksu.net http://www.serkanaksu.net/ 1 JavaScript JavaScript Nedir? Nestcape firması tarafından C dilinden esinlenerek yazılmış, Netscape Navigator 2.0 ile birlikte

Detaylı

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015

Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 Arş.Gör.Muhammet Çağrı Gencer Bilgisayar Mühendisliği KTO Karatay Üniversitesi 2015 KONU BAŞLIKLARI 1. Yazılım Mimarisi nedir? 2. Yazılımda Karmaşıklık 3. Üç Katmanlı Mimari nedir? 4. Üç Katmanlı Mimari

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir.

Sade ve tam ekran masaüstü kullanımının temel çıkış noktası, aranılan özelliğe çabuk erişimi sağlayan yenilikçi kullanıcı deneyimidir. Netsis 3 Netsis 3 Netsis 3, Netsis ERP ürün ailesinin 3. Boyuta taşınmış yeni arayüz ve işlevleriyle karşımıza çıkan yeni yüzüdür. 3. Boyut, Logo ürün ailesi için ortak bir hedefi işaret eder, çünkü yapılan

Detaylı

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi

ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Eğitim Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS for Desktop Giriş Eğitimi Genel Esri yazılımları

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi

DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi DHMİ Genel Müdürlüğü Mekansal Bilgi Sistemi Tabanlı Görsel Destekli Envanter Takip Sistemi Uygulamanın Amacı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nün tüm havalimanları için envanter bilgilerinin

Detaylı

Burak Kıymaz 13.10.2015 JAVA FX

Burak Kıymaz 13.10.2015 JAVA FX JavaFx neden çıktı? JAVA FX Eskiden desktop için swing kullanılırdı fakat pek iyi değildi. Javafx bu konuda css kullanmaya da izin verdiği için daha iyi bulundu. xml veriyi biçimlendirmek için kullanılan

Detaylı

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu

IPACK LADDER. Arayüz Dökümantasyonu IPACK LADDER Arayüz Dökümantasyonu I. Giriş Bu dökümantasyon IPack Ladder yazılımının arayüz kullanımını, kullanılan model ile ilişkilerini ve işlevsel açıklamaları kapsamak üzere hazırlanmıştır. II. Dökümantasyon

Detaylı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı

TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı TĐGEM CBS Projesi Harita Sayfası Yardım Dokumanı 1. Haritalama Özellikleri: Ana sayfada yer alan işletmeye ait genel katmanların görüntülendiği ve temel sorguların bulunduğu harita tüm birim ve kullanıcılar

Detaylı

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6

Yazılım Nedir? 2. Yazılımın Tarihçesi 3. Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5. Yazılımın Önemi 6 ix Yazılım Nedir? 2 Yazılımın Tarihçesi 3 Yazılım Grupları 4 Sistem Yazılımları 4 Kullanıcı Yazılımları 5 Yazılımın Önemi 6 Yazılımcı (Programcı) Kimdir? 8 Yazılımcı Olmak 9 Adım Adım Yazılımcılık 9 Uzman

Detaylı

Basit bir web uygulaması

Basit bir web uygulaması AJAX Ahmet Demirelli ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu SCJP 5.0, SCWCD 1.4 Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı 3/20/2007 Sabanci University 1 Ajanda Neden AJAX ihtiyacı AJAX

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu

Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu Kültür Varlıklarının Web Otomasyonu SUNUM İÇERİĞİ PROJE GEREKLİLİĞİ PROJE İHTİYAÇLARI SİSTEM TASARIMINA GÖRE TEKNOLOJİK ALT YAPI DÜZENLENEN SİSTEMİN GETİRDİĞİ AVANTAJLAR PROJE GEREKLİLİĞİ Taşınmaz kültür

Detaylı

Client Server Database

Client Server Database Java Server Faces Ahmet Demirelli Sabancı Üniversitesi 2007 Ajanda Model-1 Mimari Model-2 Mimari MVC Framework Java Server Faces Örnek Uygulama Model 1 Mimari 1 2 3 6 JSP (View) 5 JavaBeans (Model) 4 Client

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building Geodatabase Eğitimi Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Building

Detaylı

JavaServerFaces. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu

JavaServerFaces. Ahmet Demirelli. SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu JavaServerFaces Ahmet Demirelli SCJP 5.0, SCWCD 1.4 ahmetdemirelli@sabanciuniv.edu Sabancı Üniversitesi Bilişim Teknolojileri Yüksek Lisans Programı Seminerleri 2008 Hakkımızda SabancıÜniversitesi BT Yüksek

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Birimi CBS Web Uygulaması 8.MapInfo Kullanıcılar Konferansı 6 Kasım 2013 - ANKARA 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı

ESRI Türkiye Konferansı ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım, veri ve işletim sistemi

Detaylı

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER

KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA. Fatih DÖNER KONUMSAL VERİNİN ELDE EDİLMESİNDE MOBİL CBS OLANAKLARI: GELENEKSEL YÖNTEMLERLE KARŞILAŞTIRMA Fatih DÖNER TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri CBS'2007 Kongresi, 30

Detaylı

Şimdi Pro Zamanı: MapInfo Pro 64 bit versiyonu tanıtımı!

Şimdi Pro Zamanı: MapInfo Pro 64 bit versiyonu tanıtımı! Şimdi Pro Zamanı: MapInfo Pro 64 bit versiyonu tanıtımı! MapInfo Professional v 12.5 MapInfo Professional v12.5 Temaları Kartografik çıktı Performans iyileştirmeleri Çıktı penceresindeki haritayla doğrudan

Detaylı

PAZARTESİ SALI 2015-2016 Ders Programı 1. Öğretim 09.00-09.50 10.00-10.50 11.00-11.50 12.00-12.50 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:11 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121 ; D1-129 HRT4291 WEB TABANLI CBS GR:22 Ü.GÜMÜŞAY EZ-121

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS SERVER A GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ArcGIS

Detaylı

Web Uygulamaları Mimarileri ve Güvenliği

Web Uygulamaları Mimarileri ve Güvenliği Web Uygulamaları Mimarileri ve Güvenliği METU CCLUB erbil Karaman başlıklar... Web uygulama mimarileri Uygulama geliştirme ve framework kullanımı Güvenli web uygulamaları için öneriler baslamadan önce...

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN VE KURAKLIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN SU KAYNAKLARINA ETKİSİ PROJESİ Yrd. Doç. Dr. Caner GÜNEY 18 MART 2014 ANKARA

Detaylı

New Project. User guide

New Project. User guide New Project User guide Table of Contents New Project... 3 Katman Yöneticisi... 4 Katman Yöneticisi Araçları... 6 Katman İşlemleri... 8 Katman Görünümü... 9 Katman Ekleme... 10 Aktif Katman Yapma... 12

Detaylı

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri

Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Fatura Dinamik Kodlama İyileştirmeleri Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Redcode Enterprise [ ] Redcode Standart [ ] Entegre.NET [X] Yeni Fonksiyon 5.0 Uygulama Netsis paketlerinin tüm modüllerinin

Detaylı

Sunum Planı. Django Nedir? Django projesi oluşturmak Basit bir blog uygulaması. Şablon Kullanımı Diğer özellikleri

Sunum Planı. Django Nedir? Django projesi oluşturmak Basit bir blog uygulaması. Şablon Kullanımı Diğer özellikleri Django Web Çatısı Mete Alpaslan Katırcıoğlu Emre Yüce Portakal Teknoloji mete.alpaslan@portakalteknoloji.com emre.yuce@portakalteknoloji.com Akademik Bilişim 2008 Çanakkale, 30 Ocak 2008 Sunum Planı Django

Detaylı

Görsel Programlama DERS 07. Görsel Programlama - Ders07/ 1

Görsel Programlama DERS 07. Görsel Programlama - Ders07/ 1 Görsel Programlama DERS 07 Görsel Programlama - Ders07/ 1 KULLANICI ARAYÜZÜ GELİŞTİRME Kullanıcı arayüzleri (GUI-Graphical User Interface) kullanıcının işletim sisteminin pencere yöneticisinde görebildiği,

Detaylı

18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye. ArcGIS for Mobile. Kürşad Demirer

18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye. ArcGIS for Mobile. Kürşad Demirer 18. Esri Kullanıcıları Konferansı 7-8 Ekim 2013 ODTÜ, Ankara Teknik Atölye for Mobile Kürşad Demirer Özet Mobil çözümlerin yeri ve önemi Esri Mobil Stratejisi Soru Cevap Vizyonu Platform çözümü Uygulamalar

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 1. UYGULAMA KLAVUZU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 1. UYGULAMA KLAVUZU Ders kapsamında kullanılacak olan Arc/Info 10.0 yazılımı aşağıdaki görüldüğü şekilde tüm programlar sekmesinden ArcGIS programı adı altında yer almaktadır. Yazılımın ArcMap ve ArcCatalog arayüzü geniş

Detaylı

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ

JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ JAVASCRIPT JAVASCRIPT DİLİ Netscape Navigator 2.0 ile birlikte geliştirilen JavaScript dili istemci taraflı (client-side) script dilidir. Web sayfalarında dinamik içerik sağlamak ya da kullanıcıyla iletişim

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon

MENÜ AYARLAMA 1. MENÜ AYARLAMA. [X] Fusion@6. [X] Fusion@6 Standard. [X] Entegre@6. [X] Yeni Fonksiyon MENÜ AYARLAMA Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Fusion@6 serisi ürünlerde ürün ana menüsü çeşitli temalarla görsel olarak

Detaylı

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu

Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Arayüz Geliştirme Dokümantasyonu Proje: İş: Müşteri: Nosab Web Sitesi Arayüz Geliştirme Aeronorm Index 1. Sayfalar 2. Renk Paleti 3. Tipografi 4. Kutu Modeli 5. Bileşenler 6. Kod ve Sayfa Yapısı 7. Responsive

Detaylı

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma

ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma 29,30 Eylül 2011 ASP.NET ile Bir Web Sitesi Oluşturma ASP.NET sitesi oluşturmak için File menüsündeki, New açılır listesindeki, Web Site komutuna tıklıyoruz Açılan pencereden C# içindeki ASP.NET Web Site

Detaylı

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0

Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 Yazılım Kodlama ve İ simlendirme Standartları v1.0 İçerik Yazılım Kodlama ve İsimlendirme Standartları... 2 1. Amaç... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 2. Kapsam... Hata! Yer işareti tanımlanmamış. 3.

Detaylı

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ

ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ ESRI Türkiye Konferansı BULUT BİLİŞİM İLE TURİZM HARİTALARININ YAYIMLANMASI: TRABZON İLİ ÖRNEĞİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Arş. Gör. Şevket BEDİROĞLU Bulut Bilişim Nedir? Bulut Bilişim; donanım, yazılım,

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME

İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME İNTERNET TABANLI PROGRAMLAMA- 10.ders GRIDVIEW İÇERİSİNDE YENİ KAYIT EKLEME, FOTOGRAF LİSTELEME, SIRALAMA YAPMA VE DROPDOWN EKLEME Default.aspx

Detaylı

Alt Araç Çubuğu (Durum Çubuğu) Projeksiyon Bilgisi

Alt Araç Çubuğu (Durum Çubuğu) Projeksiyon Bilgisi Araç Çubukları Araç Çubukları Alt Araç Çubuğu (Durum Çubuğu) Görüntüleme Koordinat Bilgisi Ölçek Bilgisi Projeksiyon Bilgisi Proje Menüsü Araçları Yeni Proje Aç ; Yeni proje oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

BLM401 Mobil Cihazlar için ANDROİD İşletim Sistemi KULLANICI ARAYÜZ. BLM401 Dr.Refik SAMET

BLM401 Mobil Cihazlar için ANDROİD İşletim Sistemi KULLANICI ARAYÜZ. BLM401 Dr.Refik SAMET BLM401 Mobil Cihazlar için ANDROİD İşletim Sistemi KULLANICI ARAYÜZ BİLEŞENLERİ 1 GİRİŞ (1/6) Arayüz bileşenleri kullanıcı ile uygulama arasındaki etkileşimleri gerçekleştirmektedir. Arayüz bileşenleri

Detaylı

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME

MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME MOBİL UYGULAMA GELİŞTİRME Hedefler Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Android projesi oluşturabilir, Android projesini çalıştırabilir, Android projesi genel yapısını açıklayabilir, Activity kavramını açıklayabilir,

Detaylı

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları

HSancak Nesne Tabanlı Programlama I Ders Notları ComboBox Bir Windows açılan kutu sunu temsil eder. ComboBox kontrolü, kullanıcıların bazı değerleri açılan bir listeden seçmesini sağlar. Listeye tasarım anında veya çalışma anında öğe eklenebilir. Listeye

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

Üst Düzey Programlama

Üst Düzey Programlama Üst Düzey Programlama Struts Framework Üst Düzey Programlama-ders08/ 1 JSP MODEL 1 ve MODEL 2 Mimarileri Bu mimariler bir web uygulaması geliştirilirken kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemler arasındaki

Detaylı

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1)

BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) Ders 4 BİT in Temel Bileşenleri (Yazılım-1) BİLGİ & İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ 1 Yazılım, değişik ve çeşitli görevler yapma amaçlı tasarlanmış elektronik araçların, birbirleriyle haberleşebilmesini ve uyumunu

Detaylı

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET

PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET PROGRAMLAMA DERSİ 1. İNTERNET İnternet sunucu-istemci modeline göre çalışır. Fiziksel olarak bu sistem genelde isteği yapan bir bilgisayar (kullanıcı-client) ve bu isteği karşılayan özel bir bilgisayar

Detaylı

VERİ TABANI UYGULAMALARI

VERİ TABANI UYGULAMALARI V. Ünite VERİ TABANI UYGULAMALARI A. BAŞLANGIÇ B. BİR VERİ TABANI YARATMA C. FORMLARIN KULLANIMI D. BİLGİYE ERİŞİM E. RAPORLAMA 127 A BAŞLANGIÇ Konuya Hazırlık 1. Veri tabanı programları hangi amaç için

Detaylı

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V )

Ekran Arayüzü ve Obje Seçimi (V ) FieldGenius harita ekranı tüm menülere ulaşımın sağlandığı ana ekrandır. Çizim ekranı dinamik özelliklere sahip olup objeler grafik ekrandan seçilebilir. Bu sayede nokta aplikasyonu, mesafe ölçümü gibi

Detaylı

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ

TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ TEMEL BİLGİTEKNOLOJİLERİ Bilgiyi işlemekte kullanılan araçlar ikiye ayrılır. 1- Maddi cihazlar 2-Kavramsal araçlar. Kullanıcıve bilgisayarın karşılıklıetkileşimini sağlayan birimlerin genel adıgiriş-çıkışbirimleridir.

Detaylı

MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu

MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu MapCodeX Yağmur Suyu Modülü Kullanım Kılavuzu Versiyon Numarası: 1.0 ------------------------------- Kullanım Kılavuzu 2015 info@ www. MapCodeX Yağmur Suyu Hakkında MapCodeX Yağmur Suyu Modülü, yağmur

Detaylı

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi

Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Google Web Toolkit ile Öğretim Elemanı Otomasyon Sistemi Mehmet Karakoç Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi 28.11.2014 inet-tr'14 : GWT AUFaculty Project 1 İçerik Giriş

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

Windows Sürüm 5.0 Standart Raporlarının NDER ile Bütünleşik Çalıştırılması

Windows Sürüm 5.0 Standart Raporlarının NDER ile Bütünleşik Çalıştırılması Windows Sürüm 5.0 Standart Raporlarının NDER ile Bütünleşik Çalıştırılması Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu 5.0 Uygulama

Detaylı

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon

Dinamik Kodlama. [X] Fusion@6. [X] Yeni Fonksiyon Dinamik Kodlama Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Fusion@6 [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama @6 Serisi ürünlerde, kullanıcı arabirimlerinin her yerine eklenen dinamik kodlama özelliği ile, programın

Detaylı

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL

SBE16 / Akıllı Metropoller Ekim 2016 / İSTANBUL SBE16 / Akıllı Metropoller 13-15 Ekim 2016 / İSTANBUL TAKDİM PLANI Teknolojik Gelişim ve 3 Boyuta Geçiş : 2B gösterim tekniği haritacılığın doğuşundan beri kullanılmaktadır. Bu temsil şekli yerleşmiş alışkanlıklar

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay.

PROGRAMLAMAYA GİRİŞ. Öğr. Gör. Ayhan KOÇ. Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay. PROGRAMLAMAYA GİRİŞ Öğr. Gör. Ayhan KOÇ Kaynak: Algoritma Geliştirme ve Programlamaya Giriş, Dr. Fahri VATANSEVER, Seçkin Yay., 2007 Algoritma ve Programlamaya Giriş, Ebubekir YAŞAR, Murathan Yay., 2011

Detaylı

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ

ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ ASP.NET CLASS KULLANARAK VERİTABANI İŞLEMLERİ Asp.NET mimarisinin temelini oluşturan CLASS yapısını kullanarak veri tabanı işlemlerini nasıl daha az kodla ve daha stabil yapabiliriz bunu göreceğiz. Mevzu

Detaylı

HESAP MAKİNASI YAPIMI

HESAP MAKİNASI YAPIMI HESAP MAKİNASI YAPIMI 1..Aşağıdakine benzer görünüm ve butonları hazırlayın. 2. 24. Butonun içerisine aşağıdaki kodları yazın. 3. Yeni bir layer ekleyip Frame1 F9 na aşağıdaki kodları ekleyelim. 4. Butonlardan

Detaylı

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması

JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması JAVA RMI ve Hibernate teknolojileri kullanılarak çok amaçlı bir yazılım altyapısı hazırlanması Hakan ALBAĞ Tahsin Barış AKAN Bitirme Projesi 05.06.2006 Giriş Ticari yazılımlarda ortak ihtiyaçlar Birden

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi F. Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Akdeniz Üniversitesi Bilgi Teknolojileri Kullanımı Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi

Detaylı

SPSS-Tarihsel Gelişimi

SPSS-Tarihsel Gelişimi SPSS -Giriş SPSS-Tarihsel Gelişimi ilk sürümü Norman H. Nie, C. Hadlai Hull ve Dale H. Bent tarafından geliştirilmiş ve 1968 yılında piyasaya çıkmış istatistiksel analize yönelik bir bilgisayar programıdır.

Detaylı

Koordinat Referans Sistemleri

Koordinat Referans Sistemleri Koordinat Referans Sistemleri Harita yapımında geometrik süreç Küre Referans yüzeyin seçimi Elipsoit Ölçek küçültme Dünya/Jeoit Harita düzlemine izdüşüm Harita Fiziksel yer yüzünün belli bir şekli yok,

Detaylı

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1

Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme. BATML İnternet Programcılığı 1 Web Formlar ve Sayfalar Arasında Bilgi Gönderme BATML İnternet Programcılığı 1 Bazı web sitelerinde sayfalar arasında bilgi veya değişken göndermek gerekebilir. Gönderilen bu bilgi kullanıcı adı ve şifre

Detaylı

BİL-142 Bilgisayar Programlama II

BİL-142 Bilgisayar Programlama II BİL-142 Bilgisayar Programlama II (C/C++) Hazırlayan: M.Ali Akcayol Gazi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Konular Giriş Sınıflar, Nesneler, Fonksiyon ve Veri Üyeleri Sınıf ve Fonksiyon Üyeleri

Detaylı

C# Form Uygulamaları. Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu. S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY

C# Form Uygulamaları. Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu. S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY Nesne Tabanlı Programlama I (C#) Ders Notu S.Ü.Akören A.R.E. Meslek Yüksekokulu C.ÖZCAN- F.SARAY C# Form Uygulamaları C# da yeni bir uygulama açmak için File>New>Project seçilir. Daha sonra açılan pencerede

Detaylı

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür.

Nagios XI Günümüzün talep gören kurumsal gereksinimleri için en güçlü BT altyapısı gözetim ve uyarı çözümüdür. Nagios Enterprises, kurumsal ölçekte, BT altyapı gözetiminde endüstri standardı olan Nagios için resmi ürünler, hizmetler ve çözümler sunuyor. Dünya çapında yüz binlerce kullanıcıyla Nagios bilgi teknolojileri

Detaylı

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI

MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI MASTER PAGE SAYFASI KULLANIMI Hazırladığımız Web sayfalarında sayfanın belli bölgelerinin sürekli sabit kalmasını istiyorsak ve bazı kısımlarının değişmesini istiyorsak Master Page Sayfası kullanırız.

Detaylı

Chapter 6 Mimari Tasarım. Lecture 1. Chapter 6 Architectural design

Chapter 6 Mimari Tasarım. Lecture 1. Chapter 6 Architectural design Chapter 6 Mimari Tasarım Lecture 1 1 Konular Mimari Tasarım Kararları Mimari Bakış Açıları Mimari Desenler Uygulama Mimarileri 2 Yazılım Mimarisi Sistemi meydana getiren alt sistemlerin belirlenmesi için

Detaylı

Javascript Geliştiricileri İçin Xaml Ve Microsoft Silverlight

Javascript Geliştiricileri İçin Xaml Ve Microsoft Silverlight Wpf tabanlı (windows presentation foundation) browser eklentisi hakkında bir sunum Nedir? Genel Bakış Uyumluluk Moonlight Lisans XAML Elementler Animasyon Scripting Sonuç 1 Nedir?, web (browser) uygulamaları

Detaylı

Başlat>Programlar>ABAQUS 6.6-1>ABAQUS CAE

Başlat>Programlar>ABAQUS 6.6-1>ABAQUS CAE ABAQUS 6.6-1 1 Programına Giriş Başlat>Programlar>ABAQUS 6.6-1>ABAQUS CAE Başlık Çubuğu Menü Çubuğu Araç Çubuğu İçerik Çubuğu Tuval ve Çizim Alanı Model/Sonuç Ağacı Araç Kutusu Alanı Mesaj/Komut Satırı

Detaylı

Epi Info Kullanımı AMACI: Epi Info Programı ile veri tabanı hazırlayabilme ve veri girişi yapabilme becerisi kazanmak ÖĞRENİM HEDEFLERİ Epi Info bileşenlerini tanımlayabilmek Epi Info Make View programında

Detaylı

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları.

Script. Statik Sayfa. Dinamik Sayfa. Dinamik Web Sitelerinin Avantajları. İçerik Yönetim Sistemi. PHP Nedir? Avantajları. Script Statik Sayfa Dinamik Sayfa Dinamik Web Sitelerinin Avantajları İçerik Yönetim Sistemi PHP Nedir? Avantajları Dezavantajları Script HTML kodları arasına yerleştirilen küçük kodlardır. Web sayfalarında

Detaylı

Ders 8 Konu Özeti ve Problemler

Ders 8 Konu Özeti ve Problemler Ders 8 Konu Özeti ve Problemler C# ve Nesne Yönelimli Programlamanın 3 Prensibi Kapsülleme (Encapsulation) Nesne yönelimli programlamanın ilk prensibi kapsülleme (encapsulation) olarak adlandırılır. Bu

Detaylı

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI

SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI SINIF İÇİ UYGULAMA KODLARI ARABA HAREKET ETTİRME using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using System.Data; using System.Drawing; using System.Linq; using System.Text;

Detaylı

MapMAP Mobile Aplikasyon ve Parsel Gezgini Version.1.0

MapMAP Mobile Aplikasyon ve Parsel Gezgini Version.1.0 MapMAP Mobile Aplikasyon ve Parsel Gezgini Version.1.0 MapMAP Adroid işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinde çalışan bir konumsal veri sorgulama yazılımıdır. Uygulama Kadastral Parsel Verilerini

Detaylı

JSON Korsanlığı. Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı

JSON Korsanlığı. Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı JSON Korsanlığı Mesut Timur, Şubat 2010, WGT E-Dergi 4. Sayı İnternetin gün geçtikçe hayatımızdaki önemi arttı ve web siteleri milyonlarca insan tarafından girilen yerler haline geldi. Artık çevremizden

Detaylı

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için

Kurulum ve Başlangıç Kılavuzu. DataPage+ 2013 için DataPage+ 2013 için En Son Güncellenme Tarihi: 25 Temmuz 2013 İçindekiler Tablosu Önkoşul Olan Bileşenleri Yükleme... 1 Genel Bakış... 1 Adım 1: Setup.exe'yi Çalıştırın ve Sihirbazı Başlatın... 1 Adım

Detaylı

Kalıtım (Inheritance)

Kalıtım (Inheritance) Kalıtım (Inheritance) Kocaeli Üniversitesi Kalıtım (Inheritance) Kodların çok kez kullanımı (Software reusability) Mevcut Sınıflardan Yeni Sınıflar Oluşturma Mevcut sınıfın değişken ve fonksiyonları kullanılabilir.

Detaylı

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış

Kepware Veritabanı Ürünleri. Teknolojiye Genel Bir Bakış Kepware Veritabanı Ürünleri Teknolojiye Genel Bir Bakış Gündem Veritabanı Client API teknolojisinin gözden geçirilmesi ODBC istemci sürücüsü- bir KEPServerEX Plug-In Haberleşme Sürücüsüdür. DataLogger-

Detaylı

Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız?

Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız? İÇİNDEKİLER VII İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ 1 Bu Kitap Kime Hitap Eder? 2 Kitapta Nelerden Bahsedilmiştir? 3 Kitabı Takip Edebilmek için Nelere İhtiyaç Duyacaksınız? 4 Kaynak Kodu 5 2 MERHABA DÜNYA 7 Android Nedir?

Detaylı

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu

TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ. Kullanıcı Dokümantasyonu TRAKYA BİRLİK WEBSİTE YÖNETİM PANELİ Kullanıcı Dokümantasyonu B&M MUHSINOGLU BILISIM HIZMETLERI A.S. 4/21/2014 Içindekiler DOKÜMAN İLE İLGİLİ TEMEL BİLGİLER... 3 DOKÜMAN KAPSAMI... 4 YÖNETİM PANELİ ÜZERİNDEN

Detaylı

BM 102 Bilgisayar Programlama II. Windows Form Application

BM 102 Bilgisayar Programlama II. Windows Form Application BM 102 Bilgisayar Programlama II Windows Form Application Uygulama 1 İki TextBox girilien sayıların toplamı. Uygulama 1 Windows Form Uygulaması projesi açma Forma iki TextBox ile bir Label ekleme Forma

Detaylı

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G.

Veritabanı Dersi. Teoriden Pratiğe. Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. Veritabanı Dersi Teoriden Pratiğe Çağıltay N.E., Tokdemir G. Veritabanı Sistemleri Dersi -Bölüm XXV: Web'den Erişim Çağıltay, N., Tokdemir, G. BÖLÜM 25 Web den Erişim Ortak Geçit Arayüzü Bazı Web Kavramları

Detaylı

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ

MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ MOODLE UZAKTAN ÖĞRETİM SİSTEMİ ÖZET Genel Bilgiler Moodle nedir? Sistem Gereksinimleri Moodle Sisteminin Kurulumu Ders ve kategori eklenmesi Bir dersin sistem özellikleri İstatistikler Sonuç ve öneriler

Detaylı