ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş."

Transkript

1 ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. Cinnah Cad.53/10 Çankaya ANKARA Tel/Faks: Hitit VD Vergi Sicil No: FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ Paket No Ödeme Tarihi Modem No ANKANET NO ABONE BİLGİLERİ Adı Soyadı/Ünvanı:...TC Kimlik No/Vergi No:... Kimlik Türü:...Baba Adı:...Doğum Yeri Tarihi:... Annenizin evlenmeden önceki soyadı ya da güvenlik kelimesi:... Başvuru Yapan: Kendisi Vekil Yetkili Başvuru Yapanın Adı Soyadı:...Başvuru Yapanın TC Kimlik No:... Kimlik Türü:... HİZMET/TEBLİGAT ADRESİ Mah./Cad/Sok... Bina Adı/Bina No/Daire No:... Semt/İlçe:...Posta Kodu:...İl:... Ev Tel No:... GSM No:...E-posta:... ABONE TERCİHLERİ -Tarife: Tek Tarife -Kişisel bilgi ve verilerim ANKANET'in temsilcileri, taşeronları ve çözüm ortaklarıyla sadece verilen internet erişim hizmetinin gereği olarak ve yasal sınırlandırmalar kapsamında paylaşılsın : 1- TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Cinnah Caddesi Çankaya-ANKARA adresinde bulunan ANKANET İnternet Ses Veri İletişim Tic. Ltd. Şirketi (bu SÖZLEŞME'de ANKANET olarak anılacaktır) ile ANKANET'e abone olmak için bizzat veya vekili aracılığıyla başvuran adresinde mukim... (bu SÖZLEŞME'de ABONE olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlar dahilinde iki nüsha olarak Ankara'da tanzim ve imza edilmiş ve SÖZLEŞME'nin bir nüshası ABONE'ye verilmiştir. İşbu Sözleşme'de, ANKANET ve ABONE birlikte TARAFLAR, tek başlarına TARAF olarak isimlendirilmişlerdir. 2- TANIMLAR Bu Sözleşme'de geçen; ANKANET İNTERNET HİZMETİ: ANKANET dağıtım kutularına kablo bağlantısı yapılan ABONE'lere, ethernet üzerinden router cihazıyla sağlanan, herhangibir telefon aboneliği şartı aranmayan, veri indirme/yükleme hızlarının duyurulan hızlara kadar değişiklik gösterebildiği 1

2 asimetrik internet servisi. MÜŞTERİ HİZMET KANALLARI: Elektronik posta, telefon, internet sayfası, İNTERNET HİZMETİ: ABONENİN, İnternet üzerinden sunulan elektronik haberleşme hizmetlerinden ve içerik hizmetlerinden yararlanmasını sağlamak üzere, internet şebekesine eriştirilmesi hizmetini, KURUM: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nu, TARİFE: ANKANET'in bu Sözleşme kapsamında yapacağı iş ve hizmetlerin karşılığı olarak ABONE'den alacağı ücret listesini, MÜCBİR SEBEPLER:Hizmetin verilmesine engel teşkil eden deprem, su baskını, tayfun, salgın hastalık, lokavt, grev, yangın, savaş, seferberlik ve olağanüstü hal ve benzeri olağan veya olağanüstü sebepler, resmi makam veya yetkili mercilerin işin yapılmasını engelleyici veya geciktirici kararlarını ifade eder. İşbu Sözleşme'de tanımı yapılmayan hususlarda, 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nda ve diğer ilgili yönetmeliklerde, kararlarda ve tebliğlerde yer alan tanımlar geçerli olacaktır. 3- SÖZLEŞMENİN KONUSU İşbu sözleşme, ANKANET tarafından ABONE ye sağlanacak internet hizmeti konusunda tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler. GENEL HÜKÜMLER 4 - TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 4.1 Binasında ANKANET İnternet dağıtım kutusu bulunan ABONE ile sözleşme imzalanması sonrasında, ABONE'yle o tarihte geçerli hizmet kullanım bilgileri, tarife, ödeme, bilgileri paylaşılır. ANKANET, ABONE'nin dağıtım kutusuyla ABONE dairesi arasında gerekli kablo bağlantısını, internet erişim kullanıcı adı-şifresi ile kablosuz erişim şifresi programlanmış olan Wi-Fi kablosuz erişim cihazını (ethernet portlu), ABONE'ye tercih ettiği TARİFE/PAKET ve tesis kampanya koşullarındaki ücretler karşılığında sağlar. ABONE'nin kurulumun tamamlanmasıyla ödemesini yaptığı paket en geç 2 işgünü içerisinde hizmete açılır. ABONE'nin iş bu sözleşmede belirtilen adresine internet erişimi sağlanmasına müteakip, kendisine teslim edilen Wi-Fi erişim cihazının ANKANET'in mülkiyetinde olduğunu, cihazın sağlam, çalışır vaziyette olduğunu kontol ve tutanağı imzalama yükümlülüğü olduğunu, aksi halde doğacak zarardan ABONE'nin sorumlu olacağını kabul ve beyan eder. ABONE kendisine verilen Wi-Fi erişim cihazının aynen muhafazası için azami özeni göstermekle yükümlüdür. ANKANET'in talep etmesi durumunda ABONE, Wi-Fi erişim cihazını kutusu ve adaptörü ile tam ve eksiksiz teslim etmekle yükümlüdür. 4.2 ABONE, ANKANET kablosuna, ANKANET'in verdiği cihaz dışında bir cihaz bağlamayacaktır. ABONE'nin internet hizmetini spam (istenmeyen mesaj) ve başkalarına zarar verici dış müdahale amaçlı olarak kullandığı tespit edilirse, ortaya çıkabilecek her türlü zarar ve ziyandan ABONE sorumludur ve ABONE söz konusu durumu düzeltmeye yanaşmazsa internet hizmetine son verilir ve bu Sözleşme, aboneye yazılı olarak bildirilerek feshedilir. 4.3 ABONE, Sözleşme akdedilirken, vermiş olduğu kişisel bilgilerini, bu bilgilerde değişiklik oldukça ANKANET'e bildirmek ve ANKANET nezdindeki bilgilerinin güncel kalmasını 2

3 sağlamakla yükümlüdür. 4.4 ABONE, ANKANET'ten aldığı hizmeti amacı dışında kullanamaz, ticari amaçlar ile 3. kişilere sunamaz. Bu hallerde ANKANET'in Sözleşme'yi feshetme hakkı saklı bulunduğu gibi, ABONE'nin erişimini kapatabilir, gerektiğinde işlem yapılması için Telekomünikasyon Kurumu'na bildirimde bulunabilir. ABONE, ANKANET'in sunduğu internet erişimini kullanarak, internet ortamında gerçekleştirdiği fiillerden kendisi sorumlu olup, hizmeti başta Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu fikir ve sanat eserleri, markalar; patent hakları gibi fikri ve sınai haklara ilişkin hukuki düzenlemeler olmak üzere, yasalar çerçevesinde suç konusu olabilecek eylemlerde kullanmayacağını taahhüt eder. Yasal mercilerce verilen kararlar olması durumunda, her türlü sorumluluğun kendisinde olacağını ve bu sebeple ANKANET'in işbu sözleşmeyi feshederek alacaklarını ve varsa zararlarını tazmin edeceğini kabul ve taahhüt eder. 4.5 ANKANET; mücbir sebep halleri, şebeke bakım,iyileştirme,onarım çalışmaları, ABONE'nin veya üçüncü kişilerin kusurları ve eylemleri, bir başka kurum veya kuruluştan alınan hizmetlerde yaşanan sorunlar ve/veya yetkili kurum ve makamların uyguladığı kısıtlamalar ve yükümlülükler ile hizmet sunumuna engel hukuki düzenleme ve kararlar nedeniyle hizmetin sağlanamamasından sorumlu değildir.abone, söz konusu hallerde ANKANET'ten herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamayacaktır. ABONE, sayılan durumlar haricinde,bu SÖZLEŞME kapsamında sunulan internet erişim hizmetinin hiç veya gereği gibi sunulamaması sebebiyle ANKANET'ten bedelini ödediği hizmetlere ilişkin ücret iadesi dışında hiçbir talepte bulunamaz. ANKANET, kurum tarafından belirlenen standartlar ile ilgili mevzuatta öngörülen standartlara uygun kalitede hizmet sunar. Aksi durumların varlığı halinde ABONE, hizmetin 48 saatten fazla kesintiye uğraması halinde eksik veya hiç verilmeyen hizmet bedelini geri ödeme talebinde bulunabilecek olup, bu geri ödeme prosedürü şu şekilde uygulanacaktır. ABONE'nin iade talebinin yapılan incelemede ANKANET kayıtları ile doğrulanması durumunda;abone'nin iadenin banka hesap numarasına, kredi kartı numarasına nakden ödenmesini talep etmesi durumunda bahse konu iade işlemleri için gerekli bilgi ve belgeleri (kimlik, banka hesap numarası vb) sunmasında itibaren 15 gün içerisinde iade yapılır. 4.6 ANKANET talebi halinde ABONE'ye güvenli internet hizmetini ücretsiz olarak sunar. Güvenli internet hizmeti talep ediyorsanız aşağıdaki profillerden birini tercih ediniz. Çocuk Profili Aile Profili Oyun site ve uygulamalarına girmek istemiyorum Sohbet site ve uygulamalarına girmek istemiyorum Sosyal medya site ve uygulamalarına girmek istemiyorum 4.7 ANKANET yasalarla yetkilendirilmiş mercilerce istenilen erişim sağlayıcı trafik bilgisini, abone kütüğünü, iletişim trafiğini ve talep edilebilecek diğer bilgileri yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşmakla yükümlüdür.yetkili mercilerin, paylaşılan bilgiler ve iletişim trafiği ile ilgili faaliyetleri nedeniyle ANKANET'in herhangibir sorumluluğu bulunmamakta olup ABONE bu gibi konularda herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını beyan ve taahhüt eder. 4.8 ANKANET sunulan internet erişim hizmetiyle ilgili, uzaktan veya gerektiğinde yerinde müdahale edebilecektir. ABONE, gerekli kontrollere izin vermek ve kolaylık göstermekle yükümlüdür. 4.9 ANKANET işbu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için üçüncü bir şahıs veya kuruluşla sözleşme yapma veya hizmeti kısmen veya tamamen başkalarına gördürme yetkisine sahiptir, hizmet sunulan şebeke merkezden sürekli takip edilecek olup arıza durumunun en geç 4 işgününde giderilmesi esastır. 3

4 4.10 Dağıtım kutusu ile ABONE dairesi arasında ANKANET tarafından hasar ve ziyan verilmişse, ABONE bu durumu zararın veya hasarın genişlemesine ve artmasına sebebiyet vermeyecek şekilde gecikmeksizin 24 saat içinde, ANKANET'e bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde oluşmuş ve oluşacak zararlardan ANKANET sorumlu olmayacaktır. Hasar ve ziyan tazmini talebi, süresinde yapılmış ve bu hasar ve ziyan ANKANET Wi-Fi kablosuz erişim cihazı ile dağıtım kutusu arası bağlantısından kaynaklanmışsa, hasar ve ziyanın rayiç bedeli kadar ödeme yapılır. ANKANET'in bilgisi ve onayı olmaksızın yaptırılan tamirat ve hasar giderme bedelleri ANKANET tarafından ödenmez ANKANET internet erişimi için gerekli sistemin kurulması ve/veya tamir, bakım, onarımı cihaz iadesi alımı ve değişimi, duyurulan kampanya koşulları çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, ABONE ANKANET çalışanlarına bu hususta gerekli çalışma koşullarını sağlama sorumluluğunun kendisine ait olduğunu peşinen kabul ve beyan eder ABONE Wi-Fi erişim cihazı veya diğer kurulum tesisatına gelebilecek hasarlardan ve bunların çalınmasından dolayı sorumludur. ABONE'nin kullanımından kaynaklanan her türlü arıza sadece ANKANET tarafından tespit edilebilir ve giderilir. Tamir bedeli tamir işleminin yapılmasından sonra ABONE'den tahsil edilir Wi-Fi erişim cihazının, kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanımı, uygun olmayan mekanlarda kullanımı, cihazın üzerine kaza ile de olsa zarar verici maddelerin dökülmesi, elektrik tesisatındaki hatalardan ve şehir cereyanındaki değişikliklerden oluşan hasarlar nedeniyle arızalanması durumunda cihaz bedeli ABONE'den bu konuda varsa yapmış olduğu ödemeler (depozito vb.) düşülerek tahsil edilecektir. Kullanım için yeni cihaz, depozito veya varsa güncel kampanya koşullarında ABONE'ye teslim edilecektir. Uygun kullanım koşullarına rağmen garanti süresi içinde arıza yapan Wi-Fi erişim cihazı eskisinin iade edilmesi kaydıyla çalışır bir cihaz ile servis ücreti karşılığında değiştirilir ANKANET Wi-Fi erişim cihazının kendisini ve içindeki bilgisayar yazılımlarını ve menülerini teknolojik gelişmelere adaptasyon, güvenlik, daha kaliteli hizmet vermek üzere değiştirme, denetleme, sunulan hizmetin ne zaman ve ne şekilde kullanıldığını inceleme ve ABONE'nin kişisel gizlilik haklarına helal gelmeksizin bu verileri işleme ve tasarrufta bulunma hakkına sahiptir. ABONE, teknik veya ticari gereklerden, mevzuat gereklerinden veya sair zorunluluklardan doğabilecek herhangi bir hak, tazminat veya başka bir talebi olamayacağı gibi, gerekli değişikliğin yapılabilmesi istenildiğinde cihazları getirme ve istenilen değişikliğin gerçekleştirilebilmesi için gerekli işlemleri yapmak ve/veya yapılmasına müsaade etmekle yükümlüdür. Aksi takdirde ANKANET'in internet hizmeti sunma hakkı saklıdır ANKANET internet hizmeti, binaya kurulan çatı sisteminden dağıtım kutusuna ve depozito bedeli ile aboneye teslim edilen Wİ-Fi erişim cihazı arası kablo döşenerek gerçekleştirilir. Kurulum sonrası ABONE internet hizmetinin sorunsuz olarak sunulduğunu, Wİ-Fİ erişim cihazına kadar kablo bağlantısının yapıldığını hizmet belgesini imzalayarak beyan eder. Kurulum sonrası kabloda oluşabilecek hasarlardan abone sorumludur ve ANKANET sözkonusu sorunu gidermek için servis ücreti ve kablo ücreti talep edebilecektir. 4

5 4.16 ABONE, adres değişikliğinde dağıtım kutusu bulunmayan bir yere taşınıyorsa yeni adresinde internet hizmetinin devam etmesini istiyorsa gereken techizatın bedelini ödemekle yükümlü olacaktır, veya varsa uygulamadaki yeni bina kurulum kampanyası koşullarını yerine getirecektir ANKANET internet hizmeti için gerekli bina çatı sistemini oluşturan cihazlar ve abonelere dağıtım için gerekli dağıtım kutusu ANKANET malıdır ve söküm yapılana kadar binada yerleşik aboneler sorumludur ABONE seçtiği hizmetin özelliklerinin (hız, limit vb) ulaşılabilecek en yüksek seviye olduğunu kabul eder ABONE, Müşteri Hizmetleri ile yaptığı görüşmelerin Müşteri Hizmetleri tarafından kaydedilebileceğini ve bu kayıtların ANKANET tarafından belirlenen süre boyunca saklanabileceğini kabul eder ABONE, işbu sözleşmeyi imzalayarak, ANKANET in web sitesinde yayınladığı kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır ABONE, işbu sözleşmeyi imzalayarak, ANKANET'in adresinde yer verdiği Adil Kullanım Koşulları nı kabul etmiş sayılır. ABONE, Adil Kullanım Koşulları kapsamında, internet hızının tarifesinin tabi olduğu hız alanına ulaşmasını takiben ilgili ödeme dönemi sonuna kadar adresinde duyurulan hıza düşeceğini kabul eder ABONE, abonelik başlangıcında veya abonelik süresince herhangi bir zamanda, ANKANET'ten teknik destek alması halinde, doğacak teknik destek ücreti adresinde belirtilmektedir. Bu ücretlere ek olarak donanım veya yedek parça ihtiyacı olması halinde ABONE, ek bedellerin tümünü ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder İşbu sözleşmenin imzası sırasında veya imzası sonrasında, sözleşme kapsamındaki hizmetler için ABONE tarafından imzalanacak taahhütnameler (Taahhütname) ve Tarife Kabul Belgeleri işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olacaktır. İşbu sözleşme ile taahhütname hükümleri arasında ihtilaf olması halinde taahhütname ve Tarife Kabul Belgeleri hükümleri esas alınacaktır. 5- MALİ HÜKÜMLER 5.1 ABONE'nin, ANKANET yetkililerine, ANKANET ödeme noktalarına Abone Ad Soyadını ve TC kimlik numarasını bildirerek yapacağı ödeme karşılığı olan aylık paket, ANKANET'in adresinde yayınlanan güncel Tarifeler ve Kullanım Koşullarına göre tanımlanarak aktive edilir. ABONE sunulan hizmetin ön ödemeli olduğunu, ücreti ödenen paketin süresinin dolması sonrasında hizmetin kesileceğini kabul eder.abone, hizmet tanımlanmasıyla ilgili varsa itirazını adresine iletebilir. İtirazın, ANKANET kayıtlarının incelenmesi sonrasında haklı olduğu anlaşılırsa, abone aylık paketi düzeltilir. 5.2 ABONE, ücretli olan bir hizmeti veya donanımı taksitli, indirimli ya da ücretsiz olarak aldığı kampanya ve/veya taahhütlü kampanya kapsamında, aboneliğini kampanya şartlarında belirtilen süre boyunca ve belirlenen koşullarda devam ettireceğini, aboneliğini bu sürenin dolmasından evvel feshetmesi halinde kampanya kapsamında ANKANET tarafından ücretsiz, indirimli ya da taksitli olarak verilmiş ilgili hizmet veya donanım bedellerinin ve taksitlerinin kendisine fatura edilerek defaten tahsil edileceğini kabul ve beyan eder. 5

6 6- SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESİH 6.1 İşbu SÖZLEŞME, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girecek olup, taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerliliğini sürdürecektir. Sözleşme belirsiz sürelidir. TARAFLAR dan biri, en az 15 (onbeş) gün öncesinden karşı TARAF a ihbarda bulunmak suretiyle sözleşmeyi her zaman feshetme hakkına sahiptir. 6.2 ANKANET, SÖZLEŞME'nin tanzimi sırasında ABONE'nin verdiği belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunu, hile ve muvazaa yoluna saparak internet hizmetiyle ilgili bir işlem yaptırdığını saptaması veya aboneliğin kötü niyetle veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğunu, verilen hizmetin internet erişim hizmeti dışında kullanıldığını tespit etmesi halinde veya herhangi bir zamanda ABONE'nin abonelik başvurusundaki kişisel bilgi ve belgelerin doğruluğunun kontrolü amacıyla, ilgili kurum ve kuruluşlara başvurarak yapacağı değerlendirme sonucunda, aboneliği reddetme veya ABONE'yi bilgilendirmek suretiyle SÖZLEŞME'yi feshetme veya aksi ispat edilinceye kadar hattı geçici olarak haberleşmeye kapatma hakkını saklı tutar. 6.3 ANKANET, SÖZLEŞME'nin diğer maddelerinde kendisine tanınan fesih haklarından bağımsız olmak üzere, ABONE'nin SÖZLEŞME'nin hükümlerini veya ilgili mevzuatı veya düzenlemeleri ihlal etmesi durumunda ya da 6.2'inci maddede belirtilen sebepler veya ANKANET'in, diğer abonelerin ya da üçüncü kişilerin haklarını ihlal edecek şekilde, elektronik ortamlardaki haber gruplarında, sohbet ortamlarında, göndereceği elektronik posta mesajlarında, kanunlara, ahlaka aykırı herhangi bir amaç güden toplu tanıtım, postalama, phishing ve benzeri aktivitelerde bulunması, içinde hakaret, pornografi, yasadışı, toplum ve ahlak anlayışına ters içerikli mesajlar göndermesi nedeniyle ANKANET'in zarar riskinin doğmasına neden olacak sebepler veya ANKANET şebekesine ve sistemlerine zarar verecek uygulamalar ve kullanımlar nedeniyle ABONE'yi bilgilendirerek Kanun'dan ve SÖZLEŞME'den doğan hakları saklı kalmak kaydıyla SÖZLEŞME'yi feshetme hakkına sahiptir. 6.4 Bu Sözleşme nin, ABONE'nin Sözleşme den doğan yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle ANKANET tarafından feshedilmesi durumunda, ABONE den tahsil edilen ücretler iade edilmeyecektir. 6.5 ABONE, talebini ANKANET'e ya da adına abonelik sözleşmesi yapmaya yetkili temsilcisine yazılı olarak bildirmek kaydıyla aboneliğini her zaman sonlandırabilir. ABONE, SÖZLEŞME'yi feshetmek istediği takdirde, bu talebini telefonla bildirir. ABONE'ye sunulan hizmet, bildirimin yapıldığı andan itibaren yirmidört (24) saat içerisinde durdurulur. Hizmetin bu süre içinde durdurulmaması sebebiyle ABONE sorumlu tutulamaz. ABONE, hizmet alımının durdurulmasını takip eden on (10) gün içerisinde, ANKANET'in iletişim adresine veya adına abonelik sözleşmesi yapmaya yetkili temsilcisine ABONE'nin kimliğini tevsik eden belgeler ile birlikte yazılı bildirimde bulunur. Süresinde bildirimde bulunmayan abonelerin SÖZLEŞME'leri ANKANET tarafından feshedilmeyerek hizmet sunumuna devam edilebilir. Bu husus telefon ya da internet aracılığıyla fesih bildiriminde bulunan ABONE'lere bildirilir. ANKANET, ABONE'nin aboneliğe son verme yönündeki ABONE'nin kimliğini tevsik eden belgeler ile birlikte yazılı talebinin kendisine ulaşmasından itibaren en geç kırksekiz (48) saat içerisinde fesih işlemini gerçekleştirmek ve yedi (7) gün içerisinde abonelik sözleşmesinin feshedildiğini, ABONE'nin talebine bağlı olmaksızın ABONE'ye yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. 6

7 7- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ İşbu SÖZLEŞME'nin uygulanmasından doğan uyuşmazlıklarda, ANKANET tarafından ilgili mevzuat gereğince oluşturulan Tüketici Şikayetleri Çözüm Mekanizması kapsamında uzlaşma sağlanamazsa, ABONE'nin ikametgahının bulunduğu yer mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır. Başvuranın ANKANET İnternet Ses Veri İletişim Tic.Ltd. Şti Adı, Soyadı: Kaşe/imza İmza: Sözleşme Tarihi: / /20...,...,ANKARA 7

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ

FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ AİRNET TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Adres: Yalı Mah. Bahadır Yalçın Cad. Sarıkaya Pasajı No:6/P67 Akçakoca DÜZCE Tel/Faks: 05062876189/05070951400

Detaylı

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ

xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ xdsl ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1-TARAFLAR Bu Sözleşme, merkezi Sabuni Mah. İnönü Arka Sok. No:2 Merkez/EDİRNE adresinde bulunan FİXNET Telekomünikasyon Limited Şirketi ile adresinde mukim arasında imzalanmıştır.

Detaylı

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU

VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU VODAFONE NET İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ BİLGİ FORMU GENEL BİLGİLER Abone Tipi Kurumsal Bireysel Abone Statüsü Vodafone NET Müşterisi Yeni Müşteri Hizmet Tipi Vodafone Net ADSL Hizmeti İNTERNET ERİŞİM HİZMETİ

Detaylı

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ

AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1 / V: 1.4 AVEA MOBİL TELEFON HİZMETLERİ KURUMSAL TİP ABONELİK SÖZLEŞMESİ Lütfen formu büyük harfle ve tükenmez kalem kullanarak, kutucukların dışına taşmayacak şekilde doldurun. Avea No Tarife Seçenekleri

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 73 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi

ANA SÖZLEŞME. Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A. Ş. Kablo Hizmetleri Sözleşmesi ANA SÖZLEŞME Madde 1 Taraflar Versiyon No: ANA12.0.0 Hizmet Veren : TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( TÜRKSAT)

Detaylı

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ UYDU HİZMETİ İŞYERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ TİVİBU UYDU HİZMET NO ABONE BİLGİLERİ Firma/Kurum/Adı: Vergi No: Vergi Dairesi: Sektör: Sicil: Bağlantı Adresi: İlçe Posta Kodu: İl GSM No: E-posta @ İş/Diğer Tel.

Detaylı

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU

UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU ANKARA Tel: (312) 287 30 00 Faks: (312) 284 36 07 İSTANBUL Tel: (212) 347 77 07 Faks: (212) 347 77 08 UZAYNET İNTERNET HİZMETİ BAŞVURU FORMU Abone Türü: Şahıs Özel Şirket Kamu Kurumu ABONE BİLGİLERİ: Adı

Detaylı

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ

İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ 1 İŞ NET SMS HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme, Kore Şehitleri Cd. Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sk. No:5 Zincirlikuyu Şişli 34394 İstanbul adresinde bulunan İş Net Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım Ticaret ve

Detaylı

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ

TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ 1- TARAFLAR TURKNET TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERi ABONELİK SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme, Büyükdere Cad. No: 121 Ercan Han Kat:2 Gayrettepe 34394 İstanbul, adresinde mukim TurkNet İletişim Hizmetleri A.Ş (kısaca

Detaylı

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ. Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 MÜŞTERİ BİLGİLERİ NETGLOBAL ALFANUMERİK FORMU MÜŞTERİ BİLGİLERİ VE ÖN ÖDEMELİ FİYAT TARİFESİ Kullanıcı Adı Abone No 0 850 750 0 Sözleşme Tarihi../../. Şahıs AlfaNumerik 1 Aktivasyon Tarihi./../. Şirket AlfaNumerik 2 Firma

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1

Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 Abone Adı: Abone No: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ 1 www.vuxplus.com.tr ABONELİK SÖZLEŞMESİ ABONELİK TİPİ Bireysel Kurumsal KİŞİSEL BİLGİLER: Adı Soyadı T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Numarası E-mail Adresi

Detaylı

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU SMS, SESLİ MESAJ, MMS HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Esentepe Mh. Kasap Sk. Eser İş Merkezi C Blok No:/25 Şişli/İSTANBUL adresinde bulunan Mornet Telekomünikasyon ve Bilgi Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle Mornet

Detaylı

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ

FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ FORTİS TELEKOM TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Pınar Mah. 74030 Sok Tepeli Apt A Blok Zem Kat No:1/A Seyhan/Adana adresinde bulunan Fortis Telekomünikasyon Sanayi Ltd Şti.

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET HOSTING HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İşNet Elektronik Bilgi Üretim Dağıtım

Detaylı

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir.

İşbu Sözleşme de, Türk Telekom ve Müşteri hep birlikte Taraflar, tek başlarına Taraf olarak da isimlendirilmişlerdir. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. ÖN ÖDEMELİ TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk

Detaylı

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ

İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ İŞLETMECİ ISDN SÖZLEŞMESİ 1.TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı 06103 Aydınlıkevler/ANKARA adresinde mukim TÜRK TELEKOM A.Ş. (Bundan böyle TÜRK TELEKOM olarak anılacaktır.) ile... adresinde

Detaylı

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI

ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. Bayilik Sözleşmesi BAYİ ŞİRKETİN TAM ADI Bu sözleşme Güzeloba Mah. 2166 Sok. Atakan Sitesi A Blok No : 3/11 Muratpaşa / Antalya adresinde

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi OPLAVUS TEKNOLOJİ TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi SÖZLEŞME TARİHİ : SÖZLEŞME NO : MÜŞTERİ ADI / ÜNVANI / KAŞESİ : TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ İşbu sözleşme Oplavus Tekonoloji,

Detaylı

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr

TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ. www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr TOPLU SMS HİZMET SÖZLEŞMESİ www.birikimsms.com www.birikimbilisim.com.tr 1 Bu sözleşme Hürriyet Cad. Tekin Sk. No:29 Kat 2. Şirinevler Bahçelievler - İSTANBUL adresinde mukim, Birikim Bilişim Sanayi ve

Detaylı

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com HRC İLETİŞİM HİZMETLERİ TELEKOMÜNİKASYON İÇ VE DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. BAYİLİK SÖZLEŞMESİ (STH OLMAYAN) www.hrctelekom.com Bu sözleşme adresinde mukim, (Bundan böyle kısaca "HRCTELEKOM" olarak adlandırılacaktır.) ile isim, adres, ünvan, yetkilileri EK 1 de belirtilen BAYİ

Detaylı

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi

Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi emarka İletişim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. Toplu SMS Hizmet Sözleşmesi www.iletimerkezi.com www.emarka.com.tr Bu sözleşme Zuhuratbaba Cd. No:13 Kat 2 D.4 34147 Bakırköy / İstanbul adresinde mukim, EMARKA

Detaylı

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ÖZTEK HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ÖZTEK) Adres:Şerefiye mah. Ümit sok No:26/B 81100 DÜZCE Tel: 0380 524 5 524

Detaylı

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır.

(Bundan böyle Müşteri olarak anılacaktır.) arasında imzalanmıştır. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, merkezi Turgut Özal Bulvarı Aydınlıkevler/Ankara adresinde bulunan Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Bundan böyle Türk Telekom

Detaylı

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ

PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ PRATİK TELEKOMÜNİKASYON BİL. ve ARACILIK.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ (PRATİK TELEKOMİNİKASYON BİLİŞİM VE ARC.TİC.SAN.LTD.STİ

Detaylı

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ

ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ ToplusmsKampanya HABERLEŞME TİC. SAN. LTD. ŞTİ. TİP STH ABONELİK SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR 1.1- ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ: TİC. SAN. LTD. ŞTİ. (ToplusmsKampanya) Adres: G.ova Mah. 2166 Sok.

Detaylı