Kablosuz Ağlar İçin Misafir SSID Bağlantı Sistemi ve SMS Destekli Kullanıcı Doğrulama Modülü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kablosuz Ağlar İçin Misafir SSID Bağlantı Sistemi ve SMS Destekli Kullanıcı Doğrulama Modülü"

Transkript

1 Kablosuz Ağlar İçin Misafir SSID Bağlantı Sistemi ve SMS Destekli Kullanıcı Doğrulama Modülü Mustafa Coşar 1, Murat Doğan 2, İsmail Arık 3 1 Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 2 Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı 3 Hitit Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Özet: Kablosuz internet erişimlerinde kuruma üye olmayan kullanıcıların güvenli bir şekilde internete bağlanmalarını sağlamak, süreci kontrol etmek ve kullanıcıyı daha sonrasında da tanımak gerekir. Bunun için birçok örnek uygulama olmasına rağmen kişinin kimlik bilgilerinin kontrol edilmesi ve onaylanması süreci hem kısa bir sürede hem de doğru bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bilgisayar kullanmayı çok az bilen misafirlerin bile kablosuz sisteme giriş yapabilmeleri sağlayabilecek basit ve kullanımı kolay bir arayüz sunulması da gerekmektedir. Bu çalışmada hitit wifi sistemine dahil olmak isteyen misafir kullanıcıların Mernis kimlik sorgulamalarının yapılması ve hitit wifi tarafından geçici uzantılı kullanıcı adı ve şifre oluşturulması sağlanmaktadır. Bu otomasyon ile kullanıcı ağa bağlanmaya çalıştığında doldurulması istenen bir giriş formuna yönlendirilir. Formun doldurulmasının ardından kullanıcı doğrulama işleminin gerçekleştirilmesi sağlanmaktadır. Ardından kullanıcı telefonuna şifre bilgileri SMS ile gönderilmektedir. Bu yöntemle kuruma üye olmayan misafir kullanıcıların doğrulama sistemi vasıtası ile internete bağlanmaları sağlanmaktadır. Arka planda kullanıcı bilgileri daha önce oluşturulan Active Directory sunucusuna kayıt edilmektedir. Aynı kullanıcının farklı zamanlarda tekrar sisteme giriş yapabileceği düşünüldüğünden Active Directory sunucusunda 6 ay süresince kullanıcı bilgileri tutulmakta, bu süre sonunda bilgiler otomatik olarak silinmektedir. Kullanıcı IP adresi ve bağlantı zaman bilgileri ise veri tabanı yardımıyla sistemde loglanmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kablosuz ağlar, Misafir ağı, Kimlik doğrulama, Active Directory, Ldap Guest SSID Connection System and SMS Based User Authentication Module for Wireless Networks Abstract: Wireless internet access in dry non-member users to safely connect to the Internet provide, to control the process and the user must also recognize afterwards. The person checking the credentials Although several examples of application and approval process is required both in a short time and accurately. To use a computer for guests who know very little even to provide a simple and easy to use interface that can provide access to wireless systems they can not be. In this study, the Hittite WiFi making guest users who want to be included in the system Mernis questioning of identity and histidine misafir.hitit.edu.t extension by establishing a temporary user name and password are provided. This is to be filled with the user tries to connect to the network automation is directed to a desired entry form. After the form is filled in the realization of the user authentication process is provided. The user then the password is sent to the phone via SMS. This method of drying the non-member guest user authentication system by means of connecting to the internet is available. Background in user information are recorded previously created Active Directory server. Is different when the same user can log in again, the system will be considered that the Active Directory server user information during the 6 months after which time the information is deleted automatically. The user's IP address and connection time information is logged in the system with the help of the database. Keywords: Wireless networks, Guest network, Authentication, Active Directory, LDAP

2 1. Giriş Günümüzde internet üzerinden verilere ulaşmak son derece önemi önemli hale gelmiştir. Güncel haberlerden, sosyal medya uygulamalarına, dünyanın haberine ve yazılı dokümanlara, bankacılık işlemlerinden online alışverişe kadar her türlü işlem internet üzerinden rahat bir şekilde ulaşılmaktadır. Bu bilgilere ulaşım şekli de günümüz şartlarında çeşitlenmiş ve kablolu internet bağlantı teknolojisi kullanımı azalmış, kablosuz internet (WiFi) teknolojisini kullanan cihazlarda ise yüksek oranda artış görülmektedir. İçinde bulunduğumuz Üniversite ortamında da yaygın olarak wi-fi teknolojisi kullanılarak personel, öğrenci ve kuruma üye olmayan misafir kullanıcıların farklı cihazlar üzerinden internete bağlanabilmeleri sağlanmaktadır. Kuruma üye olmayan kullanıcıların güvenli bir şekilde internete bağlanmalarını sağlamak, süreci kontrol etmek ve sonrasında kullanıcıyı tanıyarak internete kolay bir şekilde bağlanmalarını sağlamak amacı ile Hitit Misafir projesi hayata geçirilmiş ve kurum içinde aktif olarak kullanılmaya başlanmıştır. 2. Kavramsal Çerçeve 2.1. MVC Yapısının Önemi Model-View-Controller (MVC), yazılım mühendisliğinde kullanılan bir "mimari desen"dir. Kullanıcıya yüklü miktarda verinin sunulduğu karmaşık uygulamalarda veri ve gösterimin soyutlanması esasına dayanır. Böylece veriler (model) ve kullanıcı arayüzü (view) birbirini etkilemeden düzenlenebilir. Model-view-controller, bunu controller adı verilen ara bileşenle, veri gösterimi ve kullanıcı etkileşiminden, veri erişimi ve iş mantığını çıkarma suretiyle çözmektedir. Projede MVC tercih sebebi, hız ve performans artışı sağlaması ve katmanlı mimari kullanılarak proje hazırlanabilmesidir. MVC de kod ve view ayrı ayrı yönetilebilmektedir. Toolbox kontrolleri kullanılmaz. Eğer bu kontroller kullanılacaksa bunların ayrı ayrı oluşturulması gerekmektedir. Model: İş Mantığını ve veri işleme süreçlerini yürütür. C (Controller) tarafından gönderilen emirlere göre hareket eder. Bilgi işleme sürecinden sonra veriyi C ye, diğer modellere veya doğrudan V (View) ye gönderir. View: Son kullanıcıya gösterilecek olan verinin sunumu ile ilgilenir. V, bu bilgiyi C veya M den alır, aynı zamanda son kullanıcıdan gelen talepleri C ye iletir. Controller: ise sistemin ana kısmıdır. Gelen talepleri kontrol eder ve sistemin diğer elemanlarının (Model ve View) bilgiyi uygun şekilde alıp, göndermelerini sağlar Active Directory Dizin Hizmeti Active Directory Ağ ortamında kullanılan bir directory servisidir. AD Windows işletim sistemi tarafından sağlanan bir çeşit dizin hizmetidir. Windows işletim sisteminin en büyük yeniliği ve önemli bir teknolojisidir. Microsoft AD network altyapısına sahip birçok şirket bugün kullanıcı, bilgisayar ve AD objelerinin merkezi yönetimini sağlamayı çalışır. Aynı zamanda herhangi bir networkte bulunan nesnelerin ve bunlara ait tüm özellikler ile bilgilerinin tutulduğu ve yönetildiği bir veri tabanıdır. Active Directory servisi ağ içerisinde bulunan kaynakların isim, tanım, lokasyon, erişim ve yönetim bilgilerini tutar ayrıca gerektiğinde bu bilgileri kullanıcıların ve uygulamaların bilgilerine sunarken ağ kaynaklarının merkezi organizasyonunu, yönetimini ve kontrolünü sağlar. Kısaca tek merkezden etkin bir yönetim sağlamaktadır. Active Directory ortamdaki ağ altyapısına büyük ölçüde işlevsellik kazandırmaktadır. Özellikle kaynakların kontrolünün ve yönetiminin merkezileştirilmesi Active Directory organizasyonunun en önemli özelliğidir. Active Directory, fiziksel topoloji üzerine dayalı bir sistemin kullanıcıya daha basite indirgenmiş şekilde görünmesini ve kaynaklara erişim esnasında kullanıcının eriştiği kaynağın (örneğin pc) ağın neresinde olduğunu veya kaynağın ağa ne şekilde bağlanmış olduğunu bilmeksizin bağlanmasını sağlar. Active Directory çok büyük işletmelerdeki yoğun bilgileri alt kümelere bölerek saklayabilir ve böylece verilerin büyümesi veya küçülmesi durumunda, yani şirketin büyümesi veya küçülmesi durumunda sisteme esneklik kazandırır[1] Ldap Protokolü LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), bir dizin servisi protokolü türevidir ve Active Directory çekirdek protokolüdür. LDAP protokolü 1993 yılında tanıtılmıştır. Dizin servisleri hiyerarşik bir yapıda, veriye merkezi olarak ulaşılması için düşünülmüş bir bakıma veri tabanı hizmeti veren sistemlerdir. LDAP dizin bilgilerine ulaşmayı sağlayan bir IETF standartıdır. Özellikle kurum içi organizasyon ve personelin kayıtlarının tutulabileceği elverişli bir ortam sunar. Kurumlarda çalışan veya bir üniversitede okuyan öğrencilere

3 çeşitli servislerin sunulması gerektiği zaman her servisin üzerinde çalıştığı makinada ayrı ayrı kullanıcı hesapları açılması gerekebilir. Bu tür bir problem LDAP kullanarak bu sorun çözülebilir. Veri tabanı tasarımında amaç hem hızlı yazmak hem de mümkün olduğunca hızlı okumaktır. Hızlı yazmak daha doğrusu yazmak sistem için ek bir yük getirmektedir. Oysaki ldap yazılımlarında (OpenLdap, Tivoli,iPlanet, Novell Directory Server) ana amaç aranan değerin mümkün olan en kısa surede bulunmasıdır. Yazmak için sql'deki kadar yoğun bir algoritma geliştirilmemiştir. LDAP dizinleme sisteminde her kayda ait özellikler ve bu özelliklerin değerleri vardır. Her kaydın ait olduğu bir nesne sınıfı vardır. Bu yapı sayesinde dünya üzerindeki her LDAP kaydı tekildir. Bunun için DNS de olduğu gibi hiyerarşik bir isimlendirme kullanılmıştır. Kullanıcı bu tekilliğini DN (Distinguished Name) özelliğinden almaktadır. LDAP hizmetini kullanmanın en önemli sebebi oldukça geniş bir desteği olmasıdır. Kimlik kanıtlama gerektiren uygulamalardan web uygulamalarına kadar pek çok yerde kullanılabilir. Bir diğer sebebi de temel güvenlik özelliklerini içermesi ve pek çok uygulamayı desteklemesidir. Birçok uygulamada LDAP kullanılmasıyla sistem yöneticisi farklı uygulamalarla tek tek ilgilenmek yerine sadece bir yere odaklanarak işlerini yürütebilmektedir[2]. 3. Hitit-Misafir Uygulaması Bu uygulamada, Kullanıcı giriş formu, Mernis sorgulama sistemi, SMS şifre gönderme modülü ve Mernis kullanıcı bilgileri loglarından oluşan Hitit Misafir Uygulamasının tasarım ve kodlaması MVC ile yapılmıştır. Bu proje yapısı oluşturulurken kullanılan teknolojiler ve yazılım teknikleri aşağıdaki listede verildiği gibidir. Code first, Repository pattern, Unıt of work pattern, Inversion of control pattern (unity.mvc ile), Code first auto migration, Service layer, Dependency injection, Area kullanımı, Twitter bootstrap, Jquery, Jquery ajax, Viewmodels, Custom html helpers Kullanıcı, üniversite yerleşkelerinde pc veya mobil cihazlardan wifi ağlarını arattığında Şekil 1 de görünen SSID yayınları ile karşılaşır. Kullanıcı Hitit-Misafir SSID sini seçtiklerinde bu ağa bağlanmış ve IP adresi almış olur. Misafir kullanıcı, ağa dahil olduğunda kullanıcının karşısına Şekil 2 de görüldüğü gibi login ekranı gelir. Kullanıcı daha önce kullanıcı adı ve şifre almış ise, bu ekranda kullanıcı adı ve şifresini kullanarak internete çıkış yapabilir. Eğer daha önce oluşturulmuş kullanıcı adı ve şifresi bulunmuyorsa Şifre Oluşturmak için tıklayınız. linkine tıklayarak Şekil 3 de görülen Misafir kullanıcı tanımlama sayfasına yönlendirilir. Şekil.1. Hitit Üniversitesi SSID Yayınları Şekil.2. Hitit-Misafir Login Ekranı

4 Misafir Kullanıcı Tanımlama sayfasındaki form yardımıyla gerekli bilgiler alındıktan sonra kişinin T.C. Kimlik Numarası web servis yoluyla Mernis veri tabanına gönderilmektedir. Şekil.3. Hitit-Misafir Kullanıcı Tanımlama Arayüzü Mernis ten gelen bilgiler ile kişinin girmiş olduğu bilgiler karşılaştırılarak doğru olması durumunda sistem tarafından Şekil 4 de gibi o kullanıcı uzantılı domain sunucuda ad ve soyadı ile Ldap sisteminde kullanıcı oluşturulmaktadır. Kullanıcı oluşturulduktan sonra SMS gönderme modülü ile kişinin telefon numarasına kullanıcı adı ve şifresi gönderilir. Şekil 4 de görüldüğü gibi kullanıcı için Active Directory de misafir.hitit.edu.tr domaini altında MISAFIR-USERS isimli kullanıcı oluşturulmuştur. Yeni kullanıcılar bu Organization Unit altında oluşturulmaktadır. Mernis Sorgulama kurallarına göre servisi kullanan kişinin ip adresi, adı, soyadı, girilen TC numarası, tarih ve saat bilgileri gibi bilgiler belirli bir süre saklanma koşulu ile kayıt altına alınmaktadır. Şekil.4. Active Directory Domain Yapısı Şekil.5. Misafir SMS İçeriği

5 Şekil.6. Veritabanı Yapısı Veritabanı yapısında kullanıcı bilgileri olarak Şekil 6 de görüldüğü gibi; Name, Surname, Username, 4. Wireless Controller Yetkilendirmeleri TcNo, , LastLoginDate ve LastLoginIp bilgileri tutulmaktadır. Şekil.7. Access Control List Kuralları Hitit wi-fi ağında misafir SSDI si üzerinden bağlanan kullanıcının karşısına login ekranının gelmesi için Wireless controller üzerinde yetkilendirme yapılması gerekmektedir. Bunun için Şekil 7 deki gibi Access Control List kuralları yazılarak bağlanan kişinin bu web sayfasına erişiminin sağlaması gerekmektedir. 5. Sonuç ve Öneriler Kablosuz internet bağlantılarının kullanımı arttıkça kurumlar kendi personelleri için kullanıcı adı ve şifreleme modüllerini hayata geçirseler de, misafir kullanıcılar için bu işlemlerin hızlı, sorunsuz ve tekrar kullanılabilir olması gerekmektedir. Bu nedenle Hitit Üniversitesi wi-fi ağında bulunan akademik, idari, öğrenci, eduroam ve misafir kullanıcı SSID ileri LDAP kimlik doğrulama sistemleri ile bağlantı hizmeti sunmaktadır. kullanıcıların da sisteme bağlanabilmesi için çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bunlar arasında hazır programlar, yüz yüze başvuru yöntemi ve şifresiz bağlantı izinleri gibi farklı yöntemler yer almaktadır. Bu yöntemlerin artılarının yanında eksi yönleri de bulunmaktadır. Hitit misafir sistemi yardımıyla hızlı ve sorunsuz bir şekilde kullanıcı tanımlama, kimlik doğrulama, SMS ile bilgilendirme servislerinin bir arada kullanılması sağlanmıştır. Ayrıca kullanıcının bilgilerinin belirli dönem saklanması sayesinde hem güvenlik sağlanmış hem de kullanıcının farklı zamanlarda tekrar bağlantı isteği cevaplanmış olmaktadır. Yeni durumlara göre geliştirilmeye açık olan bu sistem yardımıyla yabancı uyruklu kullanıcıların sisteme entegrasyonu da sağlanmaya çalışılmaktadır. Günümüz kurumsal ağlarında, Misafir dışında ki kullanıcıların kurumsal kimlik bilgileri olması nedeniyle LDAP doğrulama işlemi sorunsuz bir şekilde yapılabilmektedir. Ancak misafir

6 Kaynaklar [1] Gökhan VAROL Kişisel Web Sayfası: directory-nedir/, (Erişim Tarihi: Kasım 2014). [2] COMU Linux Belgelendirme Çalışma Grubu: (Erişim Tarihi: Kasım 2014). [3] MSDN Library: (Erişim Tarihi: Kasım 2014).

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi

LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI. Mehmet Can HANAYLI. Yüksek Lisans Tezi LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA VERİ TRANSFERİNDE ALGORİTMALAR YARDIMIYLA GÜVENLİ ERİŞİM YÖNETİMİ UYGULAMASI Mehmet Can HANAYLI Yüksek Lisans Tezi Matematik Anabilim Dalı Mayıs 2014 LİNUX TABANLI FTP SUNUCULARDA

Detaylı

Temel İnternet Kavramları

Temel İnternet Kavramları EMYO 2012 Temel İnternet Kavramları İnternet İnternetin Tarihçesi İnternet Bağlantı Şekilleri IP (Internet Protocol) Numarası TCP/IP (Transmission Control Protocol / Internet Protocol) Protokoller (HTTP,HTTPS,FTP

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ WEB TABANLI PROGRAMLAMA DİLLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS ANALİZİ Ferhat BAĞÇACI Tez Yöneticisi Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK

Detaylı

PHP-MYSQL TABANLI ÜNİVERSİTE WEB SİTE YAPICISI

PHP-MYSQL TABANLI ÜNİVERSİTE WEB SİTE YAPICISI T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ PHP-MYSQL TABANLI ÜNİVERSİTE WEB SİTE YAPICISI Uğur BAŞAR LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELAZIĞ, 2003 T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Detaylı

FREE-RADIUS - LDAP ile KİMLİK DENETİMİ

FREE-RADIUS - LDAP ile KİMLİK DENETİMİ Ağ Kimlik Denetimi Çalışma Grubu FREE-RADIUS - LDAP ile KİMLİK DENETİMİ Hazırlayanlar: (Alfabetik Sıra ile) Gökhan AKIN Hüseyin YÜCE Hüsnü DEMİR MAYIS 2008 1/26 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 2. TANIMLAR 2.1 IEEE

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı

Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ORTAK BİLGİSAYAR DERSLERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı 1.HAFTA Bilgi Teknolojilerine Giriş Öğr.Gör. Ömer Faruk SEYMEN

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİMDE KULLANILAN ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ Dr. Öğ. Bnb. İsmet Ergin KHO Dekanlığı Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı İsmet.ergin@gmail.com, iergin@kho.edu.tr Dz. Öğ. Bnb. Bekir Akseki AÜEBF Yüksek

Detaylı

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse :

Web yapısının bu kadar çok kabul görmesinin bazı sebeplerini sıralamak gerekirse : World Wide Web Nedir? WWW, Web, ya da W3 (World Wide Web), yazı, resim, ses, film, animasyon gibi pek çok farklı yapıdaki verilere kompakt ve etkileşimli bir şekilde ulaşmamızı sağlayan bir çoklu hiper

Detaylı

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN

İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI. YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ WEB TEKNOLOJİLERİ VE WEB UYGULAMALARI YÜKSEK LİSANS TEZİ Ibrahim ÇAĞLAYAN Anabilim Dalı: Bilgisayar Mühendisliği Programı: Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

Computing S e r v i c e s Handbook For METU Personnel

Computing S e r v i c e s Handbook For METU Personnel O D T Ü B i l g i İ ş l e m D a i r e B a ş k a n l ı ğ ı M E T U C o m p u t e r C e n t e r ODTÜ Personeli için B i l i ş i m Servisleri E l K i t a b ı Computing S e r v i c e s Handbook For METU Personnel

Detaylı

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü

Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Çevrimiçi Uzaktan Eğitimde İletişim Modülü Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Yalın Kılıç Türel Fırat Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi ÖZET Eğitim sisteminde verimliliğin

Detaylı

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme

GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme Akademik Bilişim 09 - XI. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri 11-13 Şubat 2009 Harran Üniversitesi, Şanlıurfa GSM/GPRS Aygıtları Üzerinden Çok Dilli SMS Gönderme İstanbul Üniversitesi, Mühendislik

Detaylı

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU

ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI LİMAN BAŞKANLIKLARININ MERKEZ TEŞKİLATA ENTEGRASYONU DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Ali Rıza EKİCİ, Denizcilik

Detaylı

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI

SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI EGE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ (YÜKSEK LİSANS TEZİ) SAĞLIK KAYITLARININ İZLENMESİNDE AKILLI KART KULLANIMI Geylani KARDAŞ Uluslararası Bilgisayar Anabilim Dalı Bilim Dalı Kodu : 619.02.04 Sunuş

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ VERİ TABANI KURULUMU ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN KALİTESİNİ OLUMLU YÖNDE ARTIRABİLMEK ÜZERE İLKÖĞRETİM OKULLARINDAKİ ALTYAPISI

Detaylı

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR)

VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK BÖLÜMÜ VPN (SANAL ÖZEL AĞLAR) BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYANLAR Arif YILDIZ M. Ali AKDENİZ DANIŞMAN Yrd Dç.Dr. Hasan BALIK Haziran, 2005 ELAZIĞ

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR

BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR BÜROLARDA E-TOPLANTI YÖNETİMİNE GEÇİŞ VE UYGULAMALAR Sami ACAR, Funda KILIÇ Özet Bu araştırma, bürolarda e-toplantı yönetimine geçişi, e-toplantı yönetimi uygulamalarını ve büro çalışanlarının e-toplantı

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ SUNUCU İŞLETİM SİSTEMİ 5 481BB0069 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU

HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU HARCAMA YETKİLİSİNİN SUNUŞU Bir koro şarkıcısının nota defterini düşürerek önemli yerlerini not ettiği kâğıtların etrafa saçılması; ofis masalarının en önemli parçalarından biri haline gelen post-it fikrinin

Detaylı

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE LOG YÖNETİMİ VE LOGLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans Tezi Ersun BAYRAKTAROĞLU İSTANBUL, 2009 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİ

Detaylı

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ RESTFUL WEB SERVİSLERİ ile E-SAĞLIK SİSTEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİMİ ALİ NİHAT ÇİÇEK YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EYLÜL 2009 ANKARA

Detaylı

McAFEE FOCUS 13 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN WINDOWS AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION DORK LAR McAFEE ADVANCED THREAT DEFENSE TÜRKİYE GÜVENLİK

McAFEE FOCUS 13 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN WINDOWS AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION DORK LAR McAFEE ADVANCED THREAT DEFENSE TÜRKİYE GÜVENLİK 2013 McAFEE FOCUS 13 GÜVENLİK KONFERANSININ ARDINDAN WINDOWS AZURE MULTI-FACTOR AUTHENTICATION DORK LAR McAFEE ADVANCED THREAT DEFENSE TÜRKİYE GÜVENLİK SEKTÖRÜNE GLOBAL BİR BAKIŞ DİSK VERİ DEPOLAMA SİSTEMLERİ

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM VE ÖĞRENME YÖNETİM SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI TURGUT ARSLAN YÜKSEK LİSANS TEZİ FİZİK ANABİLİM DALI DANIŞMAN: Doç. Dr.Seyfettin DALGIÇ

Detaylı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı

MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ. Barış SARIKAYA. Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı. Bilgisayar Bilimleri Programı İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ MOBİL İLAÇ PROSPEKTÜS UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Barış SARIKAYA Bilgisayar Bilimleri Anabilim Dalı Bilgisayar Bilimleri Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr.

Detaylı

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI

GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI T.C. BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİM DALI GPS TEKNOLOJİSİ İLE KONUM TESPİT SİSTEMİ TASARIMI YÜKSEK LİSANS TEZİ Emrah YİĞİT

Detaylı

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak.

Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Access Nedir : Depolanmış olduğu yerden bir bilgiye, (data) veya bir cihaza (bir disket okuyucusu gibi) girişi sağlamak, okumak veya yazmak. Adapter (Adaptör) Nedir : Direkt olarak birbirlerine uyum sağlamayan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ AĞ GÜVENLİĞİ (YAZILIM) ANKARA, 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK TEHDİT VE ZAFİYETLERİ

ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK TEHDİT VE ZAFİYETLERİ T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÜÇÜNCÜ NESİL MOBİL İLETİŞİM SİSTEMLERİNDEKİ GÜVENLİK TEHDİT VE ZAFİYETLERİ Yüksek Lisans Tezi Mahmut İlker NAİMOĞLU İstanbul, 2011 T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ

Detaylı