Flow Sitometri ve Kullanım Alanları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Flow Sitometri ve Kullanım Alanları"

Transkript

1 Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi TR (Eski adı: OrLab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi) Yıl: 2008 Cilt: 06 Sayı: 2 Sayfa: Flow Sitometri ve Kullanım Alanları İsmail Karaboz 1, Esra Kayar 2, Suna Akar Giriş Flow sitometri, hücre veya partiküllerin akmakta olan bir akışkanın içindeyken karakteristiklerinin ölçülmesidir. Akım sitometrisi ile bir süspansiyon halindeki hücre ya da partiküller, lazer ışığı ile aydınlatılmakta olan bir bölmeden geçirilir; hücrelerin ışığın önünden geçerken verdikleri sinyaller toplanarak analiz edilir. Oluşan sinyallerin kaynağı, hücrenin büyüklük, granülarite gibi fiziksel özellikleri olabildiği gibi; hücreye bağlanan çeşitli fluorokromlar da olabilir. Böylece hücre ya da partikülün immunfenotipi, DNA içeriği, enzim aktiviteleri, hücre membran potansiyeli, canlılığı gibi çeşitli özellikleri hakkında bilgi toplanabilir (1). Flow sitometrilerin fluorosen olmayanları tam kan hücresi sayımları için klinik laboratuarlarda kullanılır. Daha çok yönlü araştırmalar için fluorosen olanları kullanılır. Bunlara sitofluorometre denir. Flow sitometriler birçok biyolojik araştırma enstitüsünde ve tıp merkezlerinde bulunur. Bunlardan dünyada yaklaşık 7 bin tane vardır. Tıp merkezlerinde araştırmanın yanında tanı için de kullanılır. Ayrıca kanserli hücre tanısında ve AIDS hastalarının kanında CD4 lenfosit seviyesinin izlenmesinde de kullanılır (2). 02. Flow Sitometrinin Çalışma Prensibi Her bir hücre veya partikül lazer demetinin içinden geçerken saptırılan lazer ışığı ve hücreler tarafından yayınlanan fluorosen ışığı bir araya getirilip, optik filtreler ve aynalar tarafından farklı dalga boylarına göre ayrılarak, analog sinyallere dönüştürülürler. Bu sinyaller dijitalleştirilerek, histogramlar olarak ekrana aktarılır. Histogram, ölçülen parametrelerin frekans dağılımlarının görsel sunumudur (1). Ölçüm sırasında hücreler canlı veya sabit olmalıdır, ayrıca sıvı içinde hücreler tek tek askıda olmalıdır. Hücreleri içeren süspansiyon sürekli bir akışla lazer ışını içinden geçmelidir. Her bir hücre lazer ışığının bir kısmını saptırır ve aynı zamanda lazer tarafından uyarıldıklarından yani ekstra enerji yüklenmiş olduğundan, fluorosen ışığı yayarlar (2). 1 Prof. Dr., Ege Üniv., Fen Fakültesi, Biyoloji Blm., Temel ve Endüstriyel Mikrobiyoloji AbD, Bornova, İzmir. Yazışmalardan sorumlu yazarın E-posta adresi: 2 Uzman Mikrobiyolog, Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Bornova, İzmir 3 Uzman Mikrobiyolog 1

2 Sitometri her bir hücre için aynı anda birçok parametre ölçer: -Hücre çapı ile yaklaşık orantılı olarak düşük açıda ileri saçılma yoğunluğu -Hücre içindeki granül yapı sayısı ile yaklaşık orantılı olarak ortogonal (90 ) saçılma yoğunluğu -Birçok dalga boyundaki fluoresen yoğunluğu Fluorosen yoğunluğu her bir hücre için eş zamanlı olarak birçok farklı dalga boylarında ölçülür. Fluorosen propları hücrelerin spesifik bileşenlerinin sayılarını rapor etmek için kullanılır. Fluorosen antikorlar daha çok spesifik yüzey reseptörleri yoğunluklarının rapor edilmesinde kullanılır ve böylece geçiş genleri ifade eden hücreler de dahil olmak üzere farklılaşmış hücre tiplerinin alt populasyonları da belirlenir. Bunlar fluorosen hale getirilerek, virüslerin veya hormonların yüzey reseptörleri ile bağı ölçülebilir. Hücreler arası bileşenler ile toplam DNA/ hücre (hücre çevrimleri analizlerine izin verecek şekilde), yeni sentez edilmiş DNA, DNA veya mrna oluşturan özel nükleotid flamentoz aktin ve antikor elde edilebilecek herhangi bir yapıyı kapsayacak şekilde fluorosen proplar ile veriler toplanabilir (2). Flow sitometri aynı zamanda hücreler arası serbest kalsiyum, zar potansiyeli, ph veya serbest yağ asitlerindeki hızlı değişiklikleri de izleyebilir (2). Flow sitometriler; akışkanlar, lazer optikler, elektronik dedektörler, analog dijital çevrimciler ve bilgisayarları içerir. Optik kısım lazer ışığı yayar ve ışını birkaç hücre çapının oluşturduğu demet üzerine odaklar (2). 03. Flow Sitometri Uygulamaları için Yapılan Hazırlıklar Hücre konsantrasyonunun belirlenmesi Flow sitometri ile analiz edilen hacimler çok küçük olduğu için, yaklaşık 10 3 /ml den az olanlar konsantre edilmelidir. Hazırlık sırasında; -Santrifüj -Teğetsel akış filtrasyonu -Polikarbonat zar filtreleri -Gravitasyon filtrelemesi (nükleopor) uygun işlemler olarak ön plana çıkar (3) Kalibrasyon ve Önemi Çok yüksek doğruluk oranlarında (örneklerde bol hedef dışı partikül varsa), sitometriler, sinyalleri değerlendirirken, bazı hedef hücreleri kaçırabilirler. Araçların kalibrasyonu, kaçan hücrelerle ilgili doğrulamayı sağlar. Bu yüzden, örneklerin hücre konsantrasyonu da kalibre edilmiş olmalıdır (3). 2

3 Hücrenin optik özelliklerinin belirlenmesi İleri ışık saçılmaları hücre boyutu ile ilgili bilgiler verir. Fluorosen ile boya içeriği belirlenir. Parametrelerin her biri için hücre sinyalleri bölünerek, her bir populasyon için normalize edilebilir. Eğer logaritmik amplifikatör kullanılırsa, veriler genellikle bu normalizasyon yapılmadan önce lineerleştirilir (3) Hücre gruplaması (Cell Sorting) ekil 1. Flow sitometri genel çalışma prensibi. Örnek cihaza konur, boyalı hücreler borudan tek tek akarak lazer ışınından geçirilir ve hücreler ışık saçılımı ile fluorosen verir ve yüklerine göre ayrılırlar. Bazı sitometrilerin hücrelerin tüplere konuşu sırasında agar plaklar üzerinde direkt gruplanması mikrobiyologlar için bir avantajdır. Farklı bakteri, maya ve fungus türleri için, farklı görüntüleme ve hücre gruplama stratejileri olmalıdır (3). Hücre gruplayıcılar Bazı akışkan sitometriler partikülleri fiziksel olarak gruplayabilir (3). -Damlacık Saptırma (Droplet deflection) gruplayıcıları: Damlacık içeren hücreye elektrik yüklenir. Örnek elektrikli alandan geçerken, yüklü damlacıklar toplama cihazına sapar. Bu gruplayıcılar hızlıdır hücre/sn. de gruplanabilir (3). -Mekanik gruplayıcılar: Hücreler akışkandan geçerken toplanıp, yakalama tüplerinde biriktirilir. Yavaştır.100 hücre/sn. gruplanabilir. Ucuzdur. Düzeneklerin kurulması ve kullanılması kolaydır (3) Örnek Ekstraksiyonu ve Hazırlanışı Flow sitometri serbest partiküllü tuzlu çözelti içerisinde serbestçe asılı duran hücre tiplerini analiz edebilir. Örnek türüne bağlı olarak birçok teknik uygulanabilir (4) Etiketleme Flow sitometri, hücre yüzeyinde veya içindeki spesifik kimyasalların varlığına çok bağlıdır. Hücreler çok küçüktür ve doğal olarak güçlü fluorosen veren molekülleri yoktur. Bu yüzden hücreler etkili fluorosen yayan kimyasal boyalarla etiketlenir. 3

4 Hücreler hakkında spesifik bilgiler elde etmek için bu kimyasal boyalar yüzeydeki hücre moleküllerine veya hücre içine biyolojik olarak tutturulur (4). ekil 2. Yardımcı ve öldürücü T hücreleri lazer ışını etkisiyle fluorosen verebilmeleri için kimyasal boyalarla etiketlenirler. ekil 3. Örnek flow sitometri cihazındaki kılıf kısmının merkezine enjekte edilir, toplam örnek süspansiyonu kılıfın çapında azalır ve hücreler tek tek akmaya başlar. Bu şematik akım yeri, algılama bölgesindeki lazer ışını ile ilgilidir Tek sıra akışı Etiketlenmiş hücrelerin bulunduğu çözelti dar bir bölgeden akıtılır ve içindeki hücreler tek sıra akışı şeklinde geçmeye zorlanır. Bu durum dar, kılcal tüpler kullanılarak veya hidrodinamik odaklanma ile sağlanır (4) Lazer Aydınlatması Lazer ışığı, akan örnek üzerinde hücreleri aydınlatmak üzere odaklanır. Hücrelere bağlı boya etiketler optik olarak uyarılır ve fluorosen yayar. Bir molekül hücrenin hızına ve odaklanan ışığın büyüklüğüne bağlı olarak farklı sayılarda yayınlanma yapar (4). 4

5 Fluoresenlerin Toplanması ve Aranması Üretilen fluoresen ışığı her yere yayılır. Bu ışınlar mümkün olduğunca çok miktarda bir yerde toplanır, saçılan lazer ışınları filtre edilir (4) Veri Analizi ekil 4. Hücre süspansiyonun borudan akışı ve hücrelerin lazer ışınından geçerek küresel ve oval hücrelerin birbirinden ayrılması. Hızlı dedektörler ve sinyal oluşturan ekipmanların flow sitometri de kullanılması kritik önem taşır. İyi dizayn edilmiş ekipmanlarla dakikada 100 bin hücre analiz edilebilir (4). Flow sitometri, sucul mikrobiyal populasyonlarla ilgili yapılan çalışmalarda önemli bir araçtır. Flow sitometri teknolojisi, süspansiyondaki bireysel hücrelerin çoklu özelliklerinin eşzamanlı ölçümlerine izin verir (4). ekil 5. Bilgisayar programında verilerin ışık saçılımı ile verdiği histogram sonuçları. 5

6 Flow sitometri, memelilerin hücre sistemleri için geliştirilmesine rağmen, bireysel hücrelerin yapısal ve fonksiyonel özelliklerini belirtmekte ve değerlendirmedeki yetenekleri sebebiyle deniz mikrobiyal ekolojisi uygulamaları için de uygundur. 1980'lerin başlarından itibaren deniz mikrobiyal ekolojisindeki flow sitometri uygulamaları sürekli artış göstermiştir. Deniz mikrobiyal ekolojisinde pikoplanktonlar gibi çapı 2 µm'den az olan hücrelerin belirlenmesi ve sayımı için flow sitometri gereklidir. Okyanuslardaki besin zincirinin anlaşılmasında pikoplanktonların öneminin anlaşılması temel değişiklikler oluşturmuştur (5). Mikrobiyal populasyonların analizinde, özellikle çok düşük ve zayıf fluorosenli fotosentetik pikoplankton olan Prochlorococcus ların ayrıntılı analizi için flow sitometrinin optik özelliklerinin çok yüksek duyarlılıkta olması gerekir (5). Flow sitometri ile hücrelerin ileri saçılma ve fluorosen yoğunluğu ile pelajik bakteri populasyonları, hücre boyutları, DNA ve biyokütle dağılımları belirlenebilir. Yüksek çözünürlüklü flow sitometrinin akuatik bakterilerin dağılımı ve aktivitelerinin belirlenmesinde kullanımının: -Büyük örnek boyutlarına göre bireysel hücre parametrelerinde istatistiksel doğruluk (analiz başına 100'den 100 bin hücreye) -İstenenlere ve boyuta bağlı olarak, 5-30 dakikada populasyonların karakterize edilme hızı gibi avantajları vardır (6). 04. Flow Sitometri ile Bakteri Aranması ve Canlı-Ölü Ayrımı Mikrobiyolojik birçok uygulamada canlı, ölü ve toplam bakteri belirlenmesinin tam olarak belirlenmesi önemlidir (7). Geleneksel olarak, bakterilerdeki uygulanabilirlik kolonilerin katı gelişme ortamlarında oluşabilmesi ve sıvı besiyerinde hızla çoğalma ile aynı anlama gelir. Bu geleneksel kültür tabanlı testler fazla zaman alır ve yavaş gelişenler için uygun değildir. Başlangıçta ökaryotik hücrelere uygulanan flow sitometri, daha sonra bakterilerin uygulanabilirlik analizleri, metabolik safhalar ve antijenik işaretlenmelerine adapte edilmiştir. Flow sitometri özellikle bir örnekteki canlı bakterilerin sayımlarında kullanılır (7). 05. Mikrobiyologlar Açısından Flow Sitometri Mikrobiyologlar açısından flow sitometrik metodun en önemli özelliği, her bireysel hücre için veri toplanmasıdır. Bu durum, araştırmacının bir populasyon içindeki dağılım özelliğini veya özelliklerini ölçebilmesini sağlar (8). Mikrobiyal populasyonlardaki heterojenlik, birçok farklı kaynaklar sebebiyle oluşur. Genetik farklılıklar, mutasyon ve plazmid eksikliği sonucunda artış gösterir. Ayrıca heterojenlik, hücre çevrimindeki farklılıklara sebep olur. DNA içeriğini flow sitometrik ölçümü, heterojenitenin belirlenmesi ve anlaşılmasında, antibiyotiklerin ve diğer çevresel uyarıcıların etkilerinin anlaşılmasında önemlidir (8). 6

7 Son zamanlarda Withers ve Nordström flow sitometri kullanarak, E.coli 'de kromozom replikasyonunun hücre dışı faktörlerle düzenlendiğini göstermişlerdir. Heterojenitenin bir diğer sebebi de, farklı fizyolojik seviyelerdir. Agar plaklarında gelişen kolonilerin kenar ve ortasındaki hücreler farklı lokal çevrelere ve onların genetik regülasyonlarının etkisinde kalır ve bu durumun sonucunu heterojenite olarak yansıtırlar (8). Mikrobiyal kültürler bu yüzden alt populasyon serilerinden oluşur. Farklı hücresel hedeflerle leke karışımı kullanımını içeren çok parametreli flow sitometri, alt populasyonların tanımlanmasında kullanılabilir. Bu yaklaşım, doğru ölçüm şartları altında değişime uğramış olanları veya kontaminasyonları belirlemede kullanılır (8). 06. Giardia lamblia Varlığının Test Edilmesi ve Canlılığının Değerlendirilmesi için Flow Sitometri Optimizasyonu Giardia lamblia insanlarda diyareye yol açar. Bulaşma kaynağı su ve gıda ile yayılan bulaşmanın yanı sıra fekal ve oral yollarla olmaktadır. Sulara ve dışkılara uygulanan metotlar kist konsantrasyonuna bağlıdır, bu yüzden kist tespiti için zaman alan geleneksel mikroskobik inceleme yapılır. Daha iyi ayırt edebilmek antijen ile olabilir fakat kesin varlığı önceden bilinemez (9). Moleküler genetik çalışmalar rutin analizler için karışık ve zordur. Bu yüzden Giardia lamblia 'nın tespiti spesifik flow sitometrik protokolün optimizasyonu ile olabilir. Canlılık çalışmaları, bulaşma riskinin ve tedavi izleniminin değerlendirilmesi için ve aynı zamanda flow sitometrinin performansının ölçülmesi açısından önemlidir (9). Giardia lamblia kistlerinin derişimi fluorosen etiketli (FL) fare monoklonal antikor (Giardia-a-Glo, su bazlı) ardışık konsantrasyonları ile boyanır ve FACS Calibur cytometer FL1 (525 nm yeşil) (Becton Dickinson, Canada) ile analiz edilir (9). Boyanmış olan kistlerin (2.10 5, kist/ml) seyreltmeleri istenen limitlerin belirlenmesi için flow sitometri ile analiz edilir. Çapraz reaksiyonlar kullanılan hem prokaryot (Escherichia coli, Staphylococus aureus) hem de ökaryot (Candida albicans, Cryptosporidium parvum ookistleri) mikroorganizmalar için araştırılır. Canlı ve ölü kistlerin süspansiyonları 5 µg/ml propidium iodid (Pl, sigma) ile boyanır, spesifik fluorosenli antikorla birleştirilir ve FL3 (670 nm kırmızı) ile analiz edilir (9). En uygun spesifik antikor konsantrasyonunun 1,5 µg/ml olduğu otofluoresenle histogramdan açıkça görülmüştür. Başlangıçta kist/ml saptanmıştır. Bakteriler, funguslar veya parazitlerle çapraz bulaşma olmamıştır. Spesifik antikor ve propidium iodid, bu iki fluorosen prob kullanıldığı zaman canlı kistleri ölü olanlardan ayırmıştır (9). Sonuç olarak; flow sitometri Giardia lamblia 'nın varlığının tespiti ve canlılığının değerlendirilmesi açısından başarılı bir sonuç vermiştir (9). 7

8 07. Yüksek Hidrostatik Basınca Maruz Bırakılan Listeria monocytogenes 'in Fizyolojik Hasarlarının Flow Sitometri ile Analizi Bakteriyal Kültürün Hazırlanması Listeria monocytogenes Scott A (CIP ) Pasteur enstitüsü koleksiyonundan elde edilmiştir. mikroorganizma -30 o C'de saklanmıştır (10) Süspansiyon Ortamının Hazırlanması ve Yüksek Hidrostatik Basınç Muamelesi Basınçlı örnekler 9 ml sitrat tamponu içeren torbalarda 1 ml bakteriyal kültür dilüsyonundan oluşur (10). Her örnek steril mini stomaker torbasında bulunur. Torbalar kapatılıp yüksek hidrostatik basınca maruz bırakılır. Yüksek basınç seviyeleri basınçlanmış kullanılan suyun hidrostatik su çekimi ile üretilir. L.monocytogenes hücreleri 10 dakika 20 C' de 200 ile 400 MPa basınçta bırakılır. Ölen hücrelerin kontrolü için, aynı şekilde hazırlanmış örnekler 121 C' de 15 dakika otoklavlanır (10) Flow Sitometri Her hücre süspansiyonundan 1 ml örnek boyanmadan önce santrifüje (12,000 g, 5 dk.) konur ve yaklaşık 10 6 hücre/ml elde edilir. Daha sonra tamponlanmış fosfatlı tuzlu su konur. Hücreler 10 µl propidium iodid (PI, 1mg/ml) veya 10 µl DiBac 4 (3)[bis- (1,3-dibutylbarbituric acid) trimethine oxonol, 10 µmol/lml ile muamele edilir. Flow sitometrik analizden önce, hücre süspansiyonları karanlıkta inkübasyona bırakılır (DiBAC 4 için 37 o C'de 15 dakika, propidium iodid için ise 4 o C'de 2 dakika). DiBAC 4 boyama kontrolü için, hücreler gramisidin (5 veya 50 µmol/l, 10 dakika ;Sigma) ile muamele edilir (3,10). FACScan flow sitometri (Becton Dickinson Immunocytochemistry Systems, San Jose,CA) tek hücreler için ışık saçma ve fluorosen şiddetinin ölçülmesi şeklinde çalışır. Örnekler lazer argon iyonu (488 nm) ile aydınlatılır ve nm de cfda, DiBAC 4 (FL1 detektör), 650 nm de PI (FL3 detektör), ve ilerleyen ışık saçılımı aynı şekilde kaydedilir. Toplanmış olan veriler Lizis ІІ programıyla işleme tabi tutulur (10) Membran Potansiyel Ölçümü Tetrafenilfosfonyum bromid membran potansiyel ölçümleri için radyoaktif prob olarak kullanılır. 3 H-TPP + (1.4 TBq mmol/l, etanolik çözelti) stok solüsyonundan 100µl örneğe 2 ml yoğun hücresel süspansiyon ilave edilir. Oluşan karışım oda sıcaklığında 10 dakika inkübe edilir (10). Sonra örnekler 100 µmol/l perklorik asit ve 300 µl silikon yağı 508 V70 (d = 1.03) içeren tüplere tabakalar halinde konur. Daha sonra ise hücreler santrifüj (10,000.g) edilir. Radyoaktivite; hücreler ve yağın üstündeki süpernatantta ölçülür. Işık veren çift etiketlenmiş olan örnekler Betamatik sıvı ışık sayıcı ile sayılır (10). 8

9 Sonuçlar 400 MPa basınçta, 10 dakika ph 5.6'da muamele edilmiş olan hücrelerin bazı fizyolojik özellikleri canlı (bu faktörlere maruz bırakılmamış) veya ölü (sıcaklığa maruz bırakılmış) hücreler ile karşılaştırılarak kontrol edilmiştir (10) Hücresel Morfoloji L. monocytogenes süspansiyon hücreleri muameleden (sitrat tamponunda 400 MPa, ve 20 o C' de 10 dakika) önce ve sonra gözlemlenmiştir. Ortalama hücresel bir boyut 0,7 µm uzunluğunda ve 0,4 µm çapında olarak ölçülmüştür. Bazı hücreler halen bölünmektedir. Muameleden önce, hücre yüzeyinin düzgün olduğu görülmüştür ( ekil 6). Basınç ile muameleden sonra, hücrelerin yüzeyinde tomurcuk şeklinde yara izleri olmuştur (10). ( ekil 7). ekil 6: Listeria monocytogenes 'in Scaning Elektron Mikroskobunda herhangi bir işlem uygulanmamış hali görülmektedir. ekil 7: Listeria monocytogenes 'te Yüksek Hidrostatik Basıncın Etkisi. Scaning Elektron Mikroskobunda sitrat tamponunda (ph 5.6), basınç uygulanmış (400 MPa, 10 dakika) hücrelerin son şekli görülmektedir. Tablo 1. Listeria monocytogenes İnaktivasyonunda Yüksek Hidrostatik Basınç Muamelesinin Etkileri Basınç muamelesi (MPa) Populasyonda azalma (log 10 CFU/ml) İşlem görmemiş Azalma yok 200 0, , , , , >9,19 20 o C'de 10 dakikada MPa'lık basınçtan sonra, mikroorganizmaların yaşamını sürdürmesi PCA' da ölçülmüştür. 9

10 Membran Bütünlüğü Propidyum iodid (PI) membran bütünlüğünü belirlemek için çoğunlukla kullanılan bir boyadır. Bu boya mutajeniktir, yüklüdür ve membrandan hemen hemen geçemez. Boya sadece yaralanmış veya ölü hücrelerin hasara uğramış membranlarından girerek DNA veya RNA'nın içine girer ve kırmızı fluorosen verir (3). İşlem görmemiş hücrelerde düşük fluorosen şiddeti görülmesine karşın, sıcaklık muamelesi görmüş hücreler yüksek fluorosen vermektedir. Sonuçlar yüksek basınca maruz bırakılmış populasyonun küçük bir kısmının membran bütünlüğünü koruyabildiğini göstermiştir (10) Membran Potansiyeli Flow Sitometri DiBAC 4 gibi negatif yüklü oxonol boyalar sitoplazmik membran ve ekstraselüler ortam arasında potansiyel bağımlı dağılımlara uğrarlar. DiBAC 4 lipitçe zengin hücre içi bileşenleri bağlayarak depolarize olmuş hücrelerin içine girer. Boyanın fluoroseni akümülasyonla geliştirilir (10). DiBAC 4 boyasının etkisi ile membrandaki potansiyel değişiklikleri göstermek için bir depolarize edici ajan olan gramisidin kullanılır. Listeria hücreleri DiBAC 4 ile boyanmadan önce değişik gramisidin konsantrasyonlarına maruz kalırlar. Gramisidin membran depolarizasyonuna neden olur ve bu da hücre membranında DiBAC 4 ' ın birikmesine yol açar böylelikle de fluoresen şiddeti artar. 275, 325 ve 400 MPa'da yüksek basınç muamelesi görmüş hücreler DiBAC 4 ile boyanır ve flow sitometri ile analiz edilir. Muamelenin yoğunluğu ile artan bu populasyonların fluoreseni, hücre membranının yüksek basınç işleminden sonra depolarizasyona yol açar (10) Radyoetiketleme Yöntemi Yüksek basınç muamelesi görmüş hücrelerin membran bütünlüğü, radyoaktif problar kullanılarak analitik bir yöntem ile ölçülür. Sitrat tamponunda işlem görmemiş hücrelerin membran bütünlüğü -86 ± 11 Mv'ye eş değer gelir. Uygulanan basınç artıkça membran bütünlüğündeki değerin azaldığı görülür. Bu sonuçlar flow sitometri ile elde edilen sonuçların, membran depolarizasyonunda yüksek basınç muamelesinin etkisini doğrulamaktadır (10). Tablo 2: Yüksek hidrostatik basınç muamelesi ile Listeria monocytogenes hücrelerinin membran bütünlüğünde meydana gelen değişikliklerin sonuçları Basınç muamelesi (MPa) Membran Bütünlüğü (mv) Muamele edilmemiş - 86 ± ± ± ± 2 10

11 15 dakika gramisidin (5 veya 50 µmol/l) ile muamele edilmiş ve edilmemiş Listeria monocytogenes populasyonlarının DiBAC 4 ile boyanmasından sonra fluorosen şiddetleri kaydedilir. Yüksek basınca (275, 325 veya 400 MPa, 10 dakika) veya yüksek sıcaklığa (121 o C, 15 dakika) maruz bırakılmış L. monocytogenes populasyonlarının DiBAC 4 ile boyanmasından sonra fluorosen şiddetleri kaydedilir. 11

12 08. arapta Olabilecek Maya ve Bakterilerin Flow Sitometri ile Analizi Strainler ve Kültür Koşulları Kullanılan organizmalar; 20 Saccharomyces straini (13 Saccharomyces cerevisiae ve 7 S. bayanus) ve 10 Oenococcus oeni dir. Bu organizmalar, Valpolicella şaraplarından elde edilmiştir (11). Maya kültürleri 28 o C' de 24 saatte YEPD ortamında (%1 Yeast Extract, %2 Pepton, %2 Dextroz) büyütülmüştür. O. oeni strainleri 30 o C'de ph 4,8'de 4-5 gün süreyle anaerobik koşullarda AGB (Asidik garpe broth) ortamında çoğaltılmıştır. araptaki maya ve malolaktik bakterilerin sayımı (CFU/ml) ayrı ayrı büyüme substratlarında paralelli uygun dilüsyonların 100 µl' sinde belirlenmiştir (11) Hücrelerin Hazırlanması Steril ringer çözeltisinde maya ve malolaktik bakterilerin uygun ardışık seyreltmeleri 13000g'de 5 dakika santrifüjlenir. Hücreler fosfat tamponlu tuzlu suda (PBS; 8.0 g/l NaCl, 0.2 g/l KCl, 1.44 g/l NaH(PO 4 ), 0.24 g/l KH(PO 4 ) tekrar süspanse edilir, ph 7,4 veya malolaktik bakteriler için 1N HCl ile ph 4,7'ye ayarlanmıştır. Valpolicella A ve B şaraphanelerinden toplanmış örneklerin analizi içinde aynı işlem yapılmıştır (11) Boyama İşlemleri Rhodamin 123(Rh 123, Sigma) son konsantrasyonu 5 µg/ml; Calsein asetoksi metil ester (Calcein-AM; Molecular Probes) 2 µm; 2',7'-bis (carboksietil).-5(6).- carboksiflorosein acetoksimetil ester (BCECF-AM; Sigma), 10 µm; Fluoroscein diasetat (FDA; Sigma) 0,01mg/l, gibi boyalar ile maya ve bakterilerin canlılıkları değerlendirilir. arap örnekleri flow sitometrik analizden önce, oda sıcaklığında 5 dakika boyanırken malolaktik bakteri hücreleri en az 15 dakika boyanır (11). Flow Sitometri Boyanmış olan örnekler 50 W cıva ark lambası ve bir florasein isotiosiyanat filtre seti ile Leica DMRB epifluorosen mikroskobunda incelenirler. Flow sitometrik denemeler 0,7 barlık basınçta, mayalar için 1,5 µl/dk., bakteriler için 3,0 µl/dk. akış oranı ile çalışan bir cihaz kullanılarak (BryteHS) (Bio-Rad) gerçekleştirilir. Maya ve malolaktik bakteriler birlikte analiz edildiğinde akış oranı 3,0 µl/dk. ve 0,7 barlık basınçtır. Cihazın kalibrasyonu 1,5 µl/dk akış oranında, 1,5 µm çapında Bio-Rad Standart Kalibrasyon Çubukları kullanılarak yapılır (11). Bryte- HS Flow Sitometride, aydınlatma yüksek basınçlı civa ksenon ark lambası 75 W ile sağlanır; cihaz iki ışık saçan dedektör ve FL1, nm; FL2, nm; ve FL3, > 605 nm. dalga boylarını yayan filtre bloklar hazırlanarak üç fluoresen dedektörden geçirilir. 12

13 Ölçümler için, nm'lik sitümülasyon sağlayan, 510 nm 'de ışık yayan nm'lik emisyon veren standart bir florosein isotiosyanat filtre blok düzeni kullanılır. Foton arttıran yükselteç hem ışık saçılımı hem de fluorosen için logaritmik düzende ayarlanır. Veriler Winbryte programında saklanır (11). 09. Flow Sitometri Kullanımı ile Fitoplankton Analizi Sıvı bir ortamda asılı otofluorosen partiküller olan fitoplanktonlar, flow sitometri ile analiz için çok uygundur. Bu teknik, bireysel hücrelerin hızlı izole edilmesi, sayılması ve ölçümü için kullanılabilir (12). Flow sitometri, belirli bir bölgede akan bireysel partikülleri test eder. Asılı partiküller, akan hücreler içerisinde partikül bulunmayan suda yüzen kılıfın ortasına doğru yönlendirilirler. Kılıf, incelenen örneği lazer demetinin içine doğru yönlendirir ve akmakta olan örneği herhangi bir anda ışın demetinin içerisinde sadece bir hücre olacak şekilde sıkıştırır. Her hücre demet içerisinden geçerken, saçılır ve ışık absorbe eder. Farklı açılarda saçılan ışık ölçülebilir ve absorbe edilen ışık, ayırıcı dedektörlerle ölçülebilen farklı renklerdeki fluorosenlar şeklinde yayınlanır. Bazı araçlar Coulter prensibi yardımı ile her bir hücrenin hacmini ölçebilir. Her bir hücre için, boyutların her sinyalinin korole edilmiş ölçümleri daha sonraki analizler için bilgisayara kaydedilir. Ayrıca bazı flow sitometriler partikülleri fiziksel olarak gruplayabilir (12). Flow sitometri ile optik ölçümler, siyanobakterler, proklorofitler, kokolitoforitler, pennat diatomlar ve kriptofitler gibi fitoplanktonları ve gruplarını tanımlamak ve saymak için kullanılan bilgileri kapsar (12). Ayrıca, her bir grup içerisindeki hücrelerin boyut ve pigment içeriği gibi karakteristikleri küçük ölçekte incelenebilir. Saçılan ışık sinyalleri, partikül boyu, şekli ve kırılma indeksi ile ilişkilidir. Otofluorosen sinyallerin büyüklüğü, varolan pigmentlerin türü ve niteliği ile ilgili bilgiler içerir. Bu belirli optik özelliklerin ölçülmesine ek olarak, fluorosen etiketlenmiş antikorlar ve molekül proplar kullanılarak, özel spesifik gruplar, DNA ve protein gibi moleküller işaretlenir, yağlar özel boyalarla görüntülenebilir (12). 10. Flow Sitometrinin Avantajları ve Dezavantajları Flow Sitometrinin Avantajları Hız: Teknik hızlıdır, saniyede binlerce bireysel hücre test edecek kadar potansiyeli vardır. Duyarlılık: Hücrelerin fluoroseni manuel epifluorosen mikroskobu ile ölçülebilecek kadar parlak değildir. Flow sitometri ile bu hücreler belirlenip, ölçülebilir. Doğruluk: Tek tip mikro küreciklerin ışık saçılımı ve fluorosen ölçümleri için varyasyon sabiti (CV=standart sapma/ortalama); %1 gibi çok küçük değerde olur. 13

14 Gruplama: Flow sitometrinin en güçlü ve kendisine özgü avantajı, herhangi bir optik karakteristiğe veya bunların kombinasyonlarına bağlı olarak hücrelerin fiziksel olarak birbirlerinden ayırabilmesidir. Böylece daha ileri analizler yapabilmek için, spesifik hücrelerin saf örneklerini elde etmek mümkün olur (12) Flow Sitometrinin Dezavantajları Sınırlı çözümleme: Flow sitometriler tipik olarak sadece ileri yapısal detayları değil de pik yapan veya entegre sinyalleri ölçebilir. Fitoplanktonları veya türlerini nadiren belirleyebilir. Oysa hücreler optik karakteristiklerine göre sınıflandırılır. Epiflurosen mikroskobu ve görüntü analizi gibi diğer metotlar bir plankton örneğinde, heterojenite ile ilgili çok daha büyük çözümleme imkanı sağlar. Küçük örnek boyutu: Birçok flow sitometri çok küçük hacimleri (<0.5 mm) analiz eder. Oysa, hücreler en az yaklaşık 10 3 /ml olarak bulunurlar. Bu yüzden prekonsantrasyon veya cihaz modifikasyonu olmadan doğru bir şekilde analiz edilemezler. Flow sitometriler çok doğru ölçümler yapabiliyor olmalarına rağmen, bu ölçümler kullanılan örneğin özelliğine göre kalibrasyonuna bağlıdır (12). 11. Flow Sitometri ile İlgili Yapılan Bazı Çalışmalar Winson ve Davey 2002 yılında, "Mikrobiyal Problemlerde Flow Sitometri Kullanımındaki Gecikme Sebepleri" ile ilgili bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışma ile uygulama aralıkları, sınırları ve mikrobiyolojide flow sitometrinin kullanımı için yeni stratejiler geliştirmişlerdir (13). D'Haese ve Nelis'in 2002 yılında Belçika'da yaptıkları, "Gıda Mikrobiyolojisinde Tek Bakteri Hücresinin Hızlı Dedeksiyonu" adlı çalışmaya göre, katı fazlı sitometrinin, tek hücre seviyesindeki bakteriyi gelişme evresine ihtiyaç duymadan hızla saptayabilen özgün bir teknik olduğu belirtilmiştir. Çalışmada, örnek filtre edildikten sonra filtre membranının üzerinde kalan mikroorganizmalar fluorosenle etiketlendikten sonra lazerli cihazda otomatik olarak sayılmıştır (14). Stauber, Franklin ve Adams'ın 2002 yılında yaptıkları "Ekotoksisite Testinde Mikroalg Kullanılarak Flow Sitometri Uygulamaları" adlı çalışmada, sudaki kontaminasyonlar ve sedimentlerdeki deniz ve tatlı su alglerinin biyolojik tahlillerinin geliştirilmesinde flow sitometri uygulamaları incelenmiştir. Ekotoksikolojide flow sitometri uygulamaları tek hücreli alglerle aquatik ve sediment toksisitesi testlerinin çevre ile daha ilişkili olarak gelişmesini sağlar. Bu çalışmaya göre, düşük hücre yoğunluğunda çok parametreli çok örnekli testler uygulanabilir (15). Seo, Brackett ve Frank'in 1998 yılında yaptıkları "Kıyma, Elma suyu ve Sütte İmmüno-Magnetik Flow Sitometri kullanarak hızlı E. coli O157:H7 Aranması" adlı çalışmada, kullanılan örneklerde düşük konsantrasyonlardaki E. coli yi belirlemenin flow sitometri ve immüno-magnetik ayrışma ile mümkün olacağını göstermişlerdir(16). 14

15 Jimenez'in 2001 yılında yapmış olduğu "İlaçların Mikrobiyolojik Denetiminde Hızlı Metotlar" adlı çalışmasında, farmakoloji laboratuarlarında hızlı mikrobiyolojik metotların kullanımının, suyun, ürünlerin, hammaddelerin kalite kontrollerini geliştirdiğini ve imal edilen farmakolojik ürünlerin antimikrobiyal etkinliklerini arttırdığını belirlemiştir (17). Langsrud ve Sundheim 2000 yılında "Bakterilerin Hayatta Kalabilirliğine Hızlı Destek İçin Flow Sitometri" adlı bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada, bakterilerin canlılığını test etmek için kullanılan geleneksel metotların çok zaman alıcı olduğunu belirtmişleridir. Ayrıca gıda endüstrisinde çok sayıda izolatın direnç seviyesini ölçmek için, daha iyi dezenfeksiyon uygulamaları geliştirmek için ve bakterilerin dezenfektanlarla karşılaştıktan sonra hayatta kalabilirliklerinin test edilmesi için basit ve hızlı metotlara ihtiyaç olduğu vurgulanmıştır. Bakterilerde Rodamin 123 birikiminin, bakterilerin hücre zarı potansiyeline bağlı olduğunu ve laboratuar organizmaları kullanılarak bakterilerin hayatta kalabilirliklerinin tahmin edilebileceği belirtilmiştir(18). Green ve arkadaşlarının 1994 yılında yaptıkları "Flow Sitometri ile Antifungal Aktivitenin Hızlı Belirlenmesi" adlı çalışmada, kullanılan ilaçlardan zarar görmüş fungal hücrelerdeki canlı boya birikiminin belirlenmesinde flow sitometri kullanımını kolaylaştıran hızlı denemeler geliştirilmiştir. Bu çalışmanın sonunda, farklı hareket modlarına göre bileşiklerin antifungal aktivitelerinin karşılaştırılması ve belirlenmesi için hızlı metotların sağlanmasının ve geliştirilmesinin flow sitometri ile gerçekleşebileceği belirtilmiştir (19) Meyers'in 2000 yılında yapmış olduğu "Aquatik Mikrobiyolojide Gelişmeler" adlı çalışmasında, son yıl içinde deniz mikrobiyolojisinde çok önemli keşiflerin olduğu ve deniz gıdaları bileşenlerinde bakterilerin en önemli biyolojik kütle olduğu belirtilmiştir. Ayrıca bu keşiflerin, okyanus derinliklerinde olan ekosistemdeki kemosentez aktiviteleri, oligotrofik sularda hayatta kalma yöntemleri ve besin zincirlerinde mikroorganizmaların rollerinin, simbiyotik yaşamlarda besin ve enerji ilişkileri gibi olduğu vurgulanmıştır. Bunun yanında yapılan birçok çalışmanın, radyoizotoplar, immünofluoresen-epifluoresen analizleri ve flow sitometri gibi metodların bulunmasına destek olduğu belirtilmiştir (20). Vives-Rego, Lebaron ve Caron'un 2000 yılında yaptıkları "Aquatik Mikrobiyolojide Flow Sitometrinin Günümüzde ve Gelecekteki Uygulamaları" adlı çalışmada, flow sitometrinin aquatik ve çevresel mikrobiyolojide kullanılan çok değerli bir araç olduğu vurgulanmıştır. Ayrıca flow sitometrinin aquatik sistemlerin mikrobiyoloji çalışmalarında yüksek potansiyelli 3 özgün teknik özelliği sergilediği belirtilmiştir. Bunlar : -Verilerin elde edilmesi ve işlenmesinde artmakta olan hız, -Bazı sitometrilerin kapasitelerine göre sınıflandırılması. Bu sınıflandırma, spesifik popülasyonların transferine veya belirlenmiş bir pozisyonda tek bir hücrenin bile ileri fiziksel, kimyasal, biyolojik veya moleküler analizine imkan sağlamaktadır. -Yüksek hızda çok parametreli verilerin tam ve çok değişkenli veri analizleri. Bu çalışmaya göre, lazer saptıran sitometrilerin son zamanlardaki gelişmeleri sınıflandırılmıştır ve bunların, hücrelerde veya filtre ya da slaytlar üzerinde kalan hücrelerin ileri analizlerini sağladığı belirtilmiştir (21). 15

16 Chang, Rihana, Bahrman, Gruden, Anna, Khijniak,. Skerlos, Adriaens'in 2004 yılında yaptıkları "Metal İşi ile İlgili Akışkanlarda Mycobacteria 'nın Flow Sitometri ile Bulunması ve Ölçülmesi" adlı çalışmalarında spesifik olmayan nükleik asit boyaları kullanarak flow sitometri ile yarı sentetik metal işi ile ilgili akışkanlarda Mycobacterium parafortuitum 'un tespiti yapılmıştır. Sonuçlar flow sitometrinin kompleks akışkanlarda mikrobiyal yük tespitinde uygulanabilirliğini göstermiştir (22). Joachimsthal, Ivanov, Joo-Hwa ve Stephen Tay'ın 2002 yılında yaptıkları "Gemilerdeki Balast Suyundaki ve Deniz Örneklerindeki Mikroorganizmaların Flow Sitometri ile Sayımı" adlı çalışmalarında flow sitometrinin deniz suyu ve gemilerin balast suyu analizinde oldukça hızlı ve hassas bir yöntem olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca flow sitometrinin sağlık riski oluşturan ölü ve canlı mikroorganizmaların bulunmasını sağladığını belirtmişlerdir (23). Kempf, Mandle, Schumacher, Schafer, Autenrieth'in 2004 yılında yaptıkları "İn İSitu Hibridizasyon ve Flow Sitometri de Fluorosen ile Kan Kültürlerindeki Patojenlerin Hızlı Tespiti ve tanımlanması" adlı çalışmalarında FISH ve flow sitometriyi bir arada kullanarak kan kültürlerinden direkt olarak patojenlerin (Gram-negatif çubuklar ve Candida spp.) tanımlamalarını yapmışlardır (24). Yapılan bazı son çalışmalar Barbosa, Costa-de-Oliveira, Rodrigues, Hanscheid, Shapiro ve Pina-Vaz ın 2007 yılında yaptıkları " Cryptosporidium parvum un Flow Sitometri ile Belirlenmesi " adlı çalışmalarında C. parvum un varlığının belirlenmesi için flow sitometrik protokolun optimisazyonunu yapmışlardır. R-fikoeritrin bağlı spesifik monoklonal antikor, uygun antikor konsantrasyonunu belirlemek için ölü oositler ile inkübe edilmiştir. En uygun antikor konsantrasyonu 3.0 mg/ml bulunmuştur. En düşük saptanabilir sayı oosit/ml olduğu görülmüştür (25). Chih, Chia ve Pei, nin 2007 yılında "Hastane atık sularındaki mikroorganizmaların Flow Sitometri ile Analizi" adlı çalışmalarında hastane atık sularındaki mikroorganizmaların toplam sayısı ve canlılığının belirlenmesi için dört fluorosen veren boya kullanarak flow sitometri ile analiz yapmışlarıdır. Sonuçları epifluoresen mikroskobu ve kültür metotları ile karşılaştırmışlarıdır (26). Kaynaklar 1. Dunphy,C.H., Applications of Flow Cytometry and immunohistochemistry to Diagnostic Hematopathology.Arch. Pathol. Lab. Med. 128:9, Laane,E., Tani,E., Björklund,E., Elmberger,G., Everaus,H., Skoog,L., Porwit- MacDonald.A., 2005.Flow cytometric immunophenotyping including Bcl-2 detection on fine needle aspirates in the diagnosis of reactive lymphadenopathy and non-hodgkin's lymphoma. Cytometry Part B Clinical Cytometry 64B1, Ormerod, M., 2000, Flow Cytometry, A practical approach. Third Edition, Oxford University Press, Oxford, UK. 16

17 4. Jaroszeski, M.J., Heller, R., 1998, Flow Cytometry Protocols, Volume 91, Humana Press Inc, Totowa, Nj. 5. Campbell, L., Methods in Microbiology: Flow Cytometry, Department of Oceanography, Texas A&M University, Chapter Button, D.K., Robertson, B.R., 1993, Use of High-Resolution Flow Cytometry to Determine The Activity and Distribution of Aquatic Bacteria, In: Kemp, P.F., Sherr, B.F., Sherr, E.B., Cole, J.J. (Eds.), Handbook of Methods in Aquatic Microbial Ecology. Lewis, Ann Arbor, MI, pp BD Biosciences, Bacterial Detection and Live/Dead Discrimination by Flow cytometry, US Patent Nos.4, 4,883,867 and 4,957, Winson, M.K., Davey, H.M., 2000, Flow Cytometric Analysis of Microorganisms, Methods, 21, Barbosa.J., Costa-de-Oliveira, S., Rodrigues, A.G., Pina-Vaz, C.,2008, Optimization of a Flow Cytometry Protocol for Detection and Viability Assessment of Giardia lamblia, Travel Med Infect Dis, 6:4, Ritz, M., Tholozan, J.L., Federighi, M., Pilet M.F.,2002, Physiological damages of Listeria monocytogenes treated by high hydrostatic pressure, International Journal of Food Microbiology 79, Malacrino, P., Zapparoli, G., Torriani, S., Dellaglio, F., Rapid detection of viable yeasts and bacteria in wine by flow cytometry, 2001, Journal of Microbiological Methods, 45:2, Olson, R.J., Zetter, E.R.,and Anderson, O.K Discrimination of eukaryotic phytoplankton cell type from light scatter and autofluorescence properties measured by flow cytometry, Cytometry, 10, Davey, H.M.,Jones,A.,Shaw,A.J.Kell, D.B Variable selection and multivariate methods for identification of microorganisms by flow cytometry, Cytometry Part B: Clinical Cytometry, 35:2, D'Haese, E., Nelis, H.J., 2002, Rapid Detection of Single Cell Bacteria as a novel Approach in Food Microbiology, Journal of AOAC International 85:4, Stauber, J.L., Franklin, N.M., Adams, M.S., 2002, Applications of Flow Cytometry to Ecotoxicity Testing Using Microalgae, Trend in Biotechnology, 20:4, Seo, K.H., Brackett, R.E.,Frank, J.F.,1998, Rapid dedection of E. coli O157:H7 Using Immuno-magnetic Flow cytometry in Ground Beef, Apple Juice and Milk, International Journal of Food Microbiology, 44:1-2, Jimenez, L., 2001, Rapid Methods for the Microbiological Surveillance of Pharmaceuticals, PDA Journal of Pharmaceutical Science and Technology, 55:5, Langsrud, S., Sundheim, G., 2000, Flow Cytometry for Rapid Assessment of Bacterical Viability, International Biodeterioration&Biodegradation, 36:3, Green, L., Peterson, B., Steimel, L.,Haeber, P., Current, W., 1994, Rapid Determination of Antifungal Activity by Flow Cytometry, Journal of Clinical Microbiology, 32:4, Meyers, S.P., 2000, Developments in Aquatic Microbiology, International Microbiology, 3, Vives-Rego, J., Lebaron, P., Nebe-von Caron, G Current and Future Applications of Flow Cytometry in Aquatic Microbiology, FEMS Microbiology Reviews, 24:4,

18 22. Chang, S.C., Rihana, A., Bahrman S., Gruden, C.L. Khijniak, A.I.,Skerlos, S.J., Adriaens. P Flow Cytometric Detection and Quantification of Mycobacteria in Metalworking Fluids, International Biodeteriation &Biodegredation, 54:2-3, Joachimsthal, E.L., Ivanov, V., Tay, J.H., L.Tay, S.T Flow cytometry and conventional enumeration of microorganisms in ships ballast water and marine samples, Marine Pollution Bulletin, 46:3, Kempf, V.A.J., Mandle, T., Schumacher, U., Schafer, A., Autenrieth, I.B., detection and identification of pathogens in blood cultures by fluorescence in situ hybridization and flow cytometry, International Journal of Medical Microbiology, 295:1, Joana M., Barbosa M., Costa-de-Oliveira,S., Rodrigues,A.G., Hanscheid,T., Shapiro,H., Pina-Vaz,C., 2007, A Flow Cytometric Protocol for Detection of Cryptosporidium spp., Cytometry Part A, 73A:1, Chih S. L., Chia,W. C., Pei S. C. 2007, Fluorochrome and flow cytometry to monitor microorganisms in treated hospital wastewater,journal of Environmental Science and Health, Part A, 42:2,

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015

Mikrobiyal Gelişim. Jenerasyon süresi. Bakterilerde üreme eğrisi. Örneğin; (optimum koşullar altında) 10/5/2015 Mikrobiyal Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde funguslarda görülen

Detaylı

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM

7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 7. BÖLÜM MİKROBİYAL GELİŞİM 1 Gelişim Tek hücreli organizmalarda sayı artışı Bakterilerde en çok görülen üreme şekli ikiye bölünmedir (mikroorganizma sayısı) Çok hücreli organizmalarda kütle artışı Genelde

Detaylı

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee

Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu. Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Listeria monocytogenes in Asit Dirençli Türlerinin Benzalkonyum Klorür Direnci ve Biyofilm Oluşumu Emel ÜNAL TURHAN, Karin Metselaar, Tjakko Abee Çalışmanın İçeriği L. monocytogenes ve asit dirençli türler,

Detaylı

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ

NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ BÖLÜMÜ NÜKLEİK ASİTLERİN ELEKTROFOREZİ Yüksek Lisans Semineri Hazırlayan: Venhar ÇELİK Danışman: Yrd.Doç.Dr. Dilek Turgut-BALIK NÜKLEİK ASİTLERİN

Detaylı

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP

STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON DERSİ 4. HAFTA DERS NOTLARI YRD. DOÇ. DR. KADRİ KULUALP STERİLİZASYON YÖNTEMLERİ SÜZME YÖNTEMİ FİLTRASYON İLE STERİLİZASYON Süzme mekanizmalarına göre; a) Absorbsiyonla mikroorganizmaları

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI

Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Yrd. Doç. Dr. Tuba ŞANLI Genel olarak gözle net olarak görülemeyecek kadar küçük canlıları inceleyen ve onları konu olarak ele alan bilim dalıdır. Gözle ayırt edilemeyen canlılar; Virüsler, bakteriler,

Detaylı

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI

GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI GÖRÜNÜR IŞIĞIN HAVUZ SULARININ DEZENFEKSİYONUNDA ALTERNATİF BİR YÖNTEM OLARAK KULLANILMASI Hazırlayan Öğrenciler Dila Berfin UÇAN 7-F Ekin Ladin TÜRKMEN 7-F Danışman Öğretmen Melike TURAN İZMİR, 2014 İÇİNDEKİLER

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI...

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 BÖLÜM 2: MİKROORGANİZMALARIN MORFOLOJİLERİ.13 BÖLÜM 3: MİKROORGANİZMALARIN HÜCRE YAPILARI... İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1: MİKROBİYOLOJİYE GİRİŞ...1 1.1. Tanım ve Kapsam...1 1.2. Mikrobiyoloji Biliminin Gelişmesi...2 1.3. Mikroorganizmaların Hayatımızdaki Önemi...5 1.3.1. Mikroorganizmaların Yararları...5

Detaylı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı

ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ. Koliform Bakteri Grubunun Tanımı ÇOKLU TÜP FERMANTASYON YÖNTEMİ İLE TOPLAM KOLİFORM TAYİNİ Koliform Bakteri Grubunun Tanımı Koliform grubunu oluşturan bakteriler; tamamı aerobik veya fakültatif anaerobik olan, gram negatif, spor oluşturmayan,

Detaylı

2. HAFTA MİKROSKOPLAR

2. HAFTA MİKROSKOPLAR 2. HAFTA MİKROSKOPLAR MİKROSKOPLAR Hücreler çok küçük olduğundan (3-200 µm) mikroskop kullanılması zorunludur. Soğan zarı, parmak arası zarlar gibi çok ince yapılar, kesit almadan ve mikroskopsuz incelenebilir.

Detaylı

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik)

Hücre Biyoloji Laboratuarı Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik) Hücre Biyoloji Laboratuarı 2014-2015 Güz dönemi Alıştırma Soruları (Dr.Selcen Çelik Konular: ph ve tamponlar, hücre kültür tekniği, mikrometrik ölçüm ph ve Tamponlar 1. ph sı 8.2 olan 500 ml. 20mM Tris/HCl

Detaylı

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme.

IDC Savunma Sanayii. Antikor tabanlı tanımlama sistemleri birçok üstün özellikler sahiptir. Yüksek hassasiyette ve kısa sürede hızlı sonuç üretme. IDC Savunma Sanayii Biyolojik Tabanlı Tanımlama Sistemleri Antikor tabanlı tanımlama sistemleri, biyolojik madde ve mikroorganizmaların tespitinde sayısal ve ayırt edici sonuçlar ile ortamda bulunan biyolojik

Detaylı

EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI

EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI EYETECH PARTİKÜL TAYİN CİHAZI Ambivalue şirketinin yeni nesil üretmiş olduğu Eyetech model partikül tayin cihazı ile parçacık boyut analizlerinde ve şekil çözümleyicilerin de yeni nesil cihaz üretimi gerçekleştirmiştir.

Detaylı

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER

SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER SANTRİFÜJ TEKNİKLERİ VE SANTRİFÜJLER Doç. Dr. Gülsen YILMAZ 2009 BAŞLIKLAR 1 Tanım ve Prensip 22 Santrifüj teknikleri 33 Santrifüj tipleri 44 Santrifüj kullanım alanları Laboratuvarı ilgilendiren Süreç

Detaylı

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon)

Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Klinik Mikrobiyoloji Testlerinde Doğrulama (verifikasyon) ve Geçerli Kılma (validasyon) Kaynaklar Mikrobiyolojik prosedürleri doğrulama / geçerli kılmaya ilişkin aşağıdaki uluslararası kaynaklar önerilir

Detaylı

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti

RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti RTA JEL / PZR Saflaştırma Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 DNA parçalarının agaroz jelden geri kazanımı ve PZR ürünlerinin saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09009050

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü AKTS Hafta Teorik Önlisans - Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu - Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Y : Yıl D : Dönem Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Y D AKTS TLT137 Genel Biyoloji Zorunlu 1 1 4 Dersin Amacı Prokaryotik ve ökaryotik

Detaylı

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi

MAKRO-MEZO-MİKRO. Deney Yöntemleri. MİKRO Deneyler Zeta Potansiyel Partikül Boyutu. MEZO Deneyler Reolojik Ölçümler Reometre (dinamik) Roww Hücresi Kolloidler Bir maddenin kendisi için çözücü olmayan bir ortamda 10-5 -10-7 cm boyutlarında dağılmasıyla oluşan çözeltiye kolloidal çözelti denir. Çimento, su, agrega ve bu sistemin dispersiyonuna etki

Detaylı

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Flow Sitometrik Tanısı

Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Flow Sitometrik Tanısı Paroksismal Nokturnal Hemoglobinürinin Flow Sitometrik Tanısı Prof. Dr. Nihal Mete Gökmen Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD, Alerji ve Klinik İmmünoloji BD enihalmete@yahoo.com.tr 2 Genel

Detaylı

Moleküler biyolojiye giriş. Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI

Moleküler biyolojiye giriş. Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI Moleküler biyolojiye giriş Doç.Dr.Pınar AKSOY SAĞIRLI Molecular biology terimi ilk kez Warren Weaver tarafından 1938 de kullanıldı. Hayatın fiziksel ve kimyasal olarak açıklanması olarak tanımlandı. 1977

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma)

Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) 11:30 12:15 Tıbbi Biyoloji ve Genetik: DNA. Yrd. Doç. Dr. Seda SABAH Teknolojisi (Tartışma) HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III KURUL SORUMLUSU: DOÇ. DR. A.YEŞİM GÖÇMEN KURUL SORUMLUSU YARDIMCISI: YRD. DOÇ. DR. TEKİN YILDIRIM TIP103 HÜCRE BİLİMLERİ DERS KURULU III I. HAFTA 06.02.2017 (Pazartesi)

Detaylı

BacSomatic TM. Bakteri ve Somatik Hücre sayımı

BacSomatic TM. Bakteri ve Somatik Hücre sayımı BacSomatic TM Entegre bakteri ve somatik hücre sayımı BacSomatic, sütün hijyenik testini işletme girişinde hızlı olarak sağlar. BacSomatic, en az kimyasal etkileşimi ile tutarlı sonuçlar almanızı sağlayan

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (2 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 DÖNEM

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ DOÇ.DR.ÜMİT HALİS ERDOĞAN ARAŞ.GÖR.YASEMİN SEKİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ DOÇ.DR.ÜMİT HALİS ERDOĞAN ARAŞ.GÖR.YASEMİN SEKİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TEKSTİL FİZİĞİ DERSİ DOÇ.DR.ÜMİT HALİS ERDOĞAN ARAŞ.GÖR.YASEMİN SEKİ 2012511019 Özge DEMİRKAN 2012511034 Sibel KATIRCI 2012511009 Fulya BAYDAR 2012511026 Murat GÜNEŞ 2012511006

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 9. Hafta (11.04.2014) 1 9. Haftanın Ders İçeriği Beer-Lambert Kanunu Spektrofotometre 2 Beer-Lambert

Detaylı

Su Mikrobiyolojisi 02

Su Mikrobiyolojisi 02 İNSANİ TÜKETİM M AMAÇLI SULARDA MEMBRAN FİLTRASYON F YÖNTEMY NTEMİ İLE MİKROBM KROBİYOLOJİK K ANALİZLER Prof. Dr. Kadir HALKMAN Ankara Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Su Mikrobiyolojisi 02 Su Mikrobiyolojisi

Detaylı

MAIA Pesticide MultiTest

MAIA Pesticide MultiTest MAIA Pesticide MultiTest GIDALARDA PESTİSiT KALINTILARI İÇİN AB MAKSİMUM KALINTI LİMİTLERİ İLE UYUMLU ÇOKLU KALINTI TARAMA TESTİ Microplate Acetylcholinesterase Inhibition Assay (MAIA) katı veya sıvı gıda

Detaylı

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici

FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici FAQ-TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici 1. II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici tam olarak nedir ve nasıl çalışılır? TIENS DICHO II.Nesil Meyve&Sebze Temizleyici bir temizleme ürünü olup, gerçek hayata

Detaylı

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI

PH DEĞERİNİN TAYİNİ 1. GENEL BİLGİLER YTÜ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇEVRE KİMYASI I LABORATUVARI 1. GENEL BİLGİLER PH DEĞERİNİN TAYİNİ ph bir çözeltinin asitlik özelliğinin göstergesi olup, hidrojen iyonunun aktivitesinin eksi logaritmasına ( log [H + ]) eşittir. Çevre Mühendisliği uygulamalarında

Detaylı

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI

AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ÖĞRETİM YILI UZAKTAN EĞİTİM ÖNLİSANS PROGRAMLARI DERS PLANI GIDA KALİTE KONTROLÜ VE ANALİZİ ÖNLİSANS PROGRAMI Uygulama Dersinin Adı SINAV TARİHLERİ SINAV TÜRÜ VE YÜZDELİK BİLGİLERİ Gıda Laboratuvarı Dersi Programı (GKA220U) (3 Hafta) ARA SINAV 09.06.2017 (%15); 16.06.2017 (%15) DÖNEM SONU SINAVI 23.06.2017 ARA

Detaylı

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!!

BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! DERS : BİYOLOJİ KONU: HÜCRE BELKİDE BİYOLOJİNİN EN TEMEL KONUSU EN ZEVKLİ KONUSUNA BAŞLAYALIM ARKADAŞLAR!!! Canlıların canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir.( Virüsler hariç) Şekil: Bir hayvan

Detaylı

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız:

Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Ara Sınav Soruları Soru 1: DNA miktarını saptamak için spektrofotometrik yöntemin arkasındaki prensibi açıklayınız: Cevap1: 260 nm de 1 cm yol uzunluğundaki OD = 50 μ g/ml çift sarmal DNA için, 40 μ g/ml

Detaylı

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER

ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER ADIM ADIM YGS-LYS 55. ADIM CANLILARIN SINIFLANDIRILMASI-15 VİRÜSLER Virüsler Hücresel yapı da dahil olmak üzere canlıların ortak özelliklerini göstermeyen canlılardır. Prokaryotlardan daha küçüklerdir.

Detaylı

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II. ( WESTERN BLOTTING (WESTERN EMDİRİMİ) ve İMMÜNODETEKSİYON

MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II. ( WESTERN BLOTTING (WESTERN EMDİRİMİ) ve İMMÜNODETEKSİYON MOLEKÜLER BİYOLOJİDE KULLANILAN YÖNTEMLER II ( WESTERN BLOTTING (WESTERN EMDİRİMİ) ve İMMÜNODETEKSİYON Western blotting: Akrilamit jeldeki protein bantlarının daha kararlı ve sabit bir ortama (örneğin,

Detaylı

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi

Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres Koşulları ve Bitkilerin Tepkisi Stres nedir? Olumsuz koşullara karşı canlıların vermiş oldukları tepkiye stres denir. Olumsuz çevre koşulları bitkilerde strese neden olur. «Biyolojik Stres»: Yetişme

Detaylı

Tıbbi Mikrobiyolojide Flow Sitometri. Prof. Dr. Sadi Köksoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Temel İmmünoloji BD

Tıbbi Mikrobiyolojide Flow Sitometri. Prof. Dr. Sadi Köksoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Temel İmmünoloji BD Tıbbi Mikrobiyolojide Flow Sitometri Prof. Dr. Sadi Köksoy Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD Temel İmmünoloji BD Sunum Planı Flow sitometri çalışma prensipleri İmmünolojide kullanım

Detaylı

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Bakteriden Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 IVD Bakteri örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için In vitro tanı amaçlı kullanım için Yalnızca

Detaylı

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü.

Rahim ağzı kanseri hücreleri doku kültürü mikroskopik görüntüsü. Doç.Dr.Engin DEVECİ HÜCRE KÜLTÜRÜ Hücre Kültürü Araştırma Laboratuvarı, çeşitli hücrelerin invitro kültürlerini yaparak araştırmacılara kanser, kök hücre, hücre mekaniği çalışmaları gibi konularda hücre

Detaylı

EYLÜL 2011 S0485&S0486

EYLÜL 2011 S0485&S0486 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2011 S0485&S0486 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI

2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 2005 ÖSS BİYOLOJİ SORULARI VE CEVAPLARI 1. Aşağıdaki tabloda I, II, III, IV olarak numaralandırılan bakteri, mantar, bitki ve hayvan hücrelerinin bazı yapısal özellikleriyle ilgili bilgiler verilmiştir.

Detaylı

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın

Minimum Bakterisidal. Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Minimum Bakterisidal Konsantrasyon (MBC) Prof.Dr.Ayşe Willke Topcu Mart 2010, Aydın Antimikrobik Tedavinin Başarısı Esas olarak konak defans mekanizmasına bağlıdır Konak antibiyotikle etkisi azalmış mikroorganizmayı

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU

FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU FİZYOLOJİ LABORATUVAR BİLGİSİ VEYSEL TAHİROĞLU Fizyolojiye Giriş Temel Kavramlar Fizyolojiye Giriş Canlıda meydana gelen fiziksel ve kimyasal değişikliklerin tümüne birden yaşam denir. İşte canlı organizmadaki

Detaylı

RTA DNA qpcr Probe Master Mix

RTA DNA qpcr Probe Master Mix RTA DNA qpcr Probe Master Mix Kullanma Kılavuzu Yayın Tarihi -- 2012-01 DNA'nın gerçek zamanlı tayini ve miktar ölçümü için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09030025 25 test 09030100 100 test 09030500

Detaylı

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur.

Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk ilk dilusyondur. Besiyerlerinin genel özellikleri ile ilgili bilgi ve resimler aşağıdadır. Numuneden 10 gr tartılır, 90 ml BPW üzerine eklenerek stomacher de (stomacher yoksa elde) homojen hale getirilir. Bu, 1/10 luk

Detaylı

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar

Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Biyosidal Ürünlerin Mikrobiyolojik Analizlerinde Karşılaşılan Genel Sorunlar Güven Özdemir Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Bornova, İzmir guven.ozdemir@ege.edu.tr Biyosidal ürünlerin laboratuvar

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi. Prof. Dr. Müjgan Cengiz

Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi. Prof. Dr. Müjgan Cengiz Hücre Üzerine Mikrocerrahi Uygulamaları Hücrenin altbirimlerine ayrılması Moleküllerin analizi Prof. Dr. Müjgan Cengiz Canlı Hücrelerdeki Moleküllerin İzlenmesi Mikroskopla inceleme hücrede belli düzeyde

Detaylı

EYLÜL 2010 S0461&S0462

EYLÜL 2010 S0461&S0462 İSTANBUL İL KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU EYLÜL 2010 S0461&S0462 İstanbul İl Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir.

Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. METABOLİZMA ve ENZİMLER METABOLİZMA Hücrelerde gerçekleşen yapım, yıkım ve dönüşüm olaylarının bütününe metabolizma denir. A. ÖZÜMLEME (ANABOLİZMA) Metabolizmanın yapım reaksiyonlarıdır. Bu tür olaylara

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI

MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI MİKROBİYOLOJİ LABORATUARINDA SIK KULLANILAN BAZI BESİYERLERİNİN HAZIRLANMASI VE MUHAFAZASI Çevre Mühendisliği Laboratuarlarında yaptığımız mikrobiyolojik deneylerde en çok buyyon ve jeloz besiyerlerini

Detaylı

MAYIS 2012 S0501&S0502

MAYIS 2012 S0501&S0502 İSTANBUL GIDA KONTROL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ GIDA MİKROBİYOLOJİSİNDE DIŞ KALİTE DEĞERLENDİRMESİ (EQA=EXTERNAL QUALITY ASSESMENT) SONUÇ RAPORU MAYIS 2012 S0501&S0502 İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü

Detaylı

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA

Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakalarında maya ve küf kolonilerini birbirinden ayırmak için aşağıda belirtilen genel özelliklere dikkat edin: MAYA Petrifilm Maya ve Küf Sayım Plakasında maya ve küf kolonileri kolayca sayılabilir. Gösterge boya, maya ve küf kolonilerini boyar, böylece kontrast sağlar ve sayım işlemini kolaylaştırır. Petrifilm Maya

Detaylı

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD

Doç. Dr. Fatih ÇALIŞKAN Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fak. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği EABD BİYOUYUMLULUK (BIO-COMPATIBILITY) 10993-1 Bir materyalin biyo-uyumluluğunun test edilmesi için gerekli testlerin tümünü içerir. (Toksisite, Hemoliz, sitotoksisite, sistemik toksisite,...vs.) Hammaddelerin

Detaylı

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir.

ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ. Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. ALEV FOTOMETRESİ İLE SODYUM VE POTASYUM ANALİZİ ALEV FOTOMETRESİ Alev fotometresinde kullanılan düzeneğin şematik gösterimi şekil 1 deki gibidir. Slit Slit Ayna Numune Filtre Dedektör Alev Galvanometre

Detaylı

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

GRUP BAKTERİYOFAJ ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI TÜBİTAK-BİDEB KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ VE KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ ARAŞTIRMA PROJESİ EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (KİMYA-2 ÇALIŞTAY 2011 ANTİ-BAKTERİYEL BOYAR KAPLAMAÇÖZELTİSİ HAZIRLANMASI

Detaylı

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler.

Mikroorganizmalar gözle görülmezler, bu yüzden mikroskopla incelenirler. 10. Sınıf Enfeksiyondan Korunma 2.Hafta ( 22-26 / 09 / 2014 ) ENFEKSİYON ETKENLERİNİN SINIFLANDIRILMASI 1.) BAKTERİLER 2.) VİRÜSLER Slayt No : 2 Mikroorganizmaların Sınıflandırılması ; a.) Sayısal Yöntem,

Detaylı

KALITSAL MADDE PROF. DR. SERKAN YILMAZ

KALITSAL MADDE PROF. DR. SERKAN YILMAZ KALITSAL MADDE PROF. DR. SERKAN YILMAZ Kalıtsal madde (kalıtsal molekül, genetik materyal) (1) canlının yapı ve işlevlerinin belirlenmesinden, (2) canlının kendine benzer bir canlıyı meydana getirmesinden,

Detaylı

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP)

POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) Deney: M 1 POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU (PZR-PCR) VE RESTRİKSİYON PARÇA UZUNLUĞU POLİMORFİZMİ (RFLP) a) PCR yöntemi uygulaması b) RPLF sonuçları değerlendirilmesi I. Araç ve Gereç dntp (deoksi Nükleotid

Detaylı

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır.

STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. STERİLİZASYON 1 STERİLİZASYON Sterilizasyon: Bir üründeki tüm yaşayan mikroorganizmaların ve sporları ile virüslerin öldürülmesi veya uzaklaşerılmasıdır. Hücre kültüründe; kullanılan besi yeri, malzeme,

Detaylı

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ

Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon. Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ Replikasyon, Transkripsiyon ve Translasyon Yrd. Doç. Dr. Osman İBİŞ DNA replikasyonu DNA nın replikasyonu, DNA molekülünün, sakladığı genetik bilgilerin sonraki nesillere aktarılması için kendi kopyasını

Detaylı

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR

VERİFİKASYON. Dr. Tijen ÖZACAR. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR VERİFİKASYON Dr. Tijen ÖZACAR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji AD - İZMİR TANIM Ticari veya laboratuvarda geliştirilmiş bir testin, laboratuvardaki performansının ölçülerek dökümante

Detaylı

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya.

İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler. Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. İnfeksiyon tanısında yeni yaklaşımlar Biyosensörler Barış OTLU İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Malatya. Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin tanımlanması Bakterilerin

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ

ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ ORTOPEDİK PROTEZ ENFEKSİYONLARINDA SONİKASYON DENEYİMİ Dr. Şua Sümer Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enf. Hast. ve Klin. Mikr. AD 17 Mayıs 2016 Prostetik eklem ameliyatları yaşlı popülasyonun artışına

Detaylı

Gıda Kaynaklı Patojenlerin Belirlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Nanopartiküllerin Kullanımı

Gıda Kaynaklı Patojenlerin Belirlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Nanopartiküllerin Kullanımı Gıda Kaynaklı Patojenlerin Belirlenmesinde Yenilikçi Yaklaşımlar: Nanopartiküllerin Kullanımı Dünya Sağlık Örgütü 2014 verilerine göre, birçoğu çocuk olmak üzere 2,2 milyon insanın su ve/veya gıda kaynaklı

Detaylı

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER

SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. Aysu BESLER SU ÜRÜNLERİİŞLEME TESİSİNDEKİ MİKROBİYAL FLORANIN DEĞİŞİMİNDE TİCARİ DEZENFEKTANLARIN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Aysu BESLER SUNUM PLANI Konu ve kapsam Amaç Yöntem Bulgular Sonuç ve Öneriler http://kaymurgida.com.tr/murat_fab/isleme.html

Detaylı

REAKSİYON PRENSİPLERİ

REAKSİYON PRENSİPLERİ REAKSİYON PRENSİPLERİ Reaksiyon Bileşenleri: qpcr Master Mix (PMM) Hedef probe Mix (HPM) Zenginleştirilmiş gıda ürünleri kültüründen izole edilen DNA örneği Polimerase Chain Reaction (PCR): Son yıllarda

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık

Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık SU ANALİZİ Uygarlığın yönlendiricisi En kolay kirlenen madde Dünya nüfusunun dörtte biri temiz ve güvenli su olanağından mahrum Geri kalmış ülkelerde en sık görülen hastalık grubu suyla bulaşan hastalıklar

Detaylı

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ

Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Ġ.Ü. MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ Çevre Mikrobiyolojisi Dersi Laboratuvar Uygulama 6 BOYAMA TEKNİKLERİ Mikrobiyolojide çeşitli organizmaları ve bunların farklı bölgelerini boyamak için

Detaylı

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI

Online teknik sayfa FW102 SAÇILAN IŞIK-TOZ ÖLÇÜM CIHAZLARI Online teknik sayfa FW102 A B C D E F H I J K L M N O P Q R S T Sipariş bilgileri Tip FW102 Stok no. Talep üzerine Uygulama yeri ve müşteri gereklilikleri doğrultusunda kullanılacak cihazın özellikleri

Detaylı

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ

2017 YILI ANALİZ FİYAT LİSTESİ GAZ KROMATOGRAFİSİ ANALİZLERİ (GC/FID) GAZ KROMATOGRAFİSİ KÜTLE SPEKTROMETRESİ ANALİZLERİ (GC/MS) GC/MS Kalitatif 50 TL 100 TL GC/MS Kantitatif 100 TL 200 TL GC/MS Kantitatif ilave bileşen başına 30 TL

Detaylı

Candida Türlerinin İdentifikasyonunda Fermentasyon-Asimilasyon Testleri ve Otomatize Sistemler. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Candida Türlerinin İdentifikasyonunda Fermentasyon-Asimilasyon Testleri ve Otomatize Sistemler. Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Candida Türlerinin İdentifikasyonunda Fermentasyon-Asimilasyon Testleri ve Otomatize Sistemler Dr Beyza Ener Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Maya ve Maya Benzeri Mantarlar Ascomycota Hemiascomycetes

Detaylı

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul

Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test. Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar, Sorunlu Antibiyotikler ve E Test Prof.Dr.Güner Söyletir Marmara Üniversitesi, İstanbul Sorunlu Mikroorganizmalar Nonfermentatif bakteriler Acinetobacter sp. Stenotrophomonas

Detaylı

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU

13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU 13 HÜCRESEL SOLUNUM LAKTİK ASİT FERMANTASYONU Laktik Asit Fermantasyonu Glikozdan oksijen yokluğunda laktik asit üretilmesine LAKTİK ASİT FERMANTASYONU denir. Bütün canlılarda sitoplazmada gerçekleşir.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Yenisahra Mah. Fatih Cad.. No:18/20 Ataşehir 34347 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0216 470 81 48 Faks : 0216 470 09 38 E-Posta : saniter@saniter.com.tr

Detaylı

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR

KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR KLİNİK TIBBİ LABORATUVARLAR BİYOKİMYA LABORATUVARI Laboratuvarın çoğunlukla en büyük kısmını oluşturan biyokimya bölümü, vücut sıvılarının kimyasal bileşiminin belirlendiği bölümdür. Testlerin çoğunluğu,

Detaylı

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016)

DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DÖNEM 1- A, 3. DERS KURULU (2015-2016) DERS SAATİ DERS ADI DERS KONUSU DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ 4. DK 1. Hafta 07 Aralık Pazartesi Mikrobiyoloji Mikrobiyolojinin tarihçesi ve mikroorganizmalara genel

Detaylı

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır)

Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Ağustos 2015 QIAsymphony SP Protokol Sayfası Tissue_LC_200_V7_DSP ve Tissue_HC_200_V7_DSP (QIAsymphony DSP DNA Mini Kiti için kullanıcı açısından doğrulanmıştır) Bu belge Kit Versiyonu 1 için Tissue_LC_200_V7_DSP

Detaylı

2. Histon olmayan kromozomal proteinler

2. Histon olmayan kromozomal proteinler 12. Hafta: Nükleik Asitler: Nükleik asitlerin yapısal üniteleri, nükleozitler, nükleotidler, inorganik fosfat, nükleotidlerin fonksiyonları, nükleik asitler, polinükleotidler, DNA nın primer ve sekonder

Detaylı

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür.

İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. İletkenlik, maddenin elektrik akımını iletebilmesinin ölçüsüdür. C= 1/R dir. Yani direncin tersidir. Birimi S.m -1 dir. (Siemens birimi Alman bilim insanı ve mucit Werner von Siemens e ithafen verilmiştir)

Detaylı

Biyomühendislik nedir?

Biyomühendislik nedir? Biyomühendislik nedir? Doç.Dr. Semra HASANÇEBİ Trakya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Biyomühendisliğin tanımı Biyomühendislik = Biological engineering, Biotechnological

Detaylı

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın

Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları. Doç. Dr. Ahmet Özaydın Hücre Nükleusu, Nükleus Membranı, Nükleus Porları Doç. Dr. Ahmet Özaydın Nükleus (çekirdek) ökaryotlar ile prokaryotları ayıran temel özelliktir. Çekirdek hem genetik bilginin deposu hem de kontrol merkezidir.

Detaylı

LABORATUVAR 4: ÖKARYOTİK HÜCRELER

LABORATUVAR 4: ÖKARYOTİK HÜCRELER LABORATUVAR 4: ÖKARYOTİK HÜCRELER Ökaryotik hücreler, sahip oldukları hücre iskeleti, nüklear membran ve organelleri içeren bölümleri ile prokaryot hücrelerden ayırt edilebilmektedir. Kimyasal analizler

Detaylı

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü CİHAZLAR: Analitik Terazi (DENVER).3 Analitik Terazi (AND GX600)..3 Biyogüvenlik Kabini (NUAIRE)

Detaylı

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler

STERİLİZASYON. Sterilizasyon Yöntemleri. Sterilizasyonu Etkileyen Faktörler STERİLİZASYON Tüm canlı mikroorganizmaların tam olarak uzaklaştırılması veya öldürülmesi işlemidir. Türk Gıda Kodeksi Çiğ Süt ve Isıl İşlem Görmüş Sütleri Tebliği ne göre sterilizasyon; oda sıcaklığında

Detaylı

MILKANA SUPERIOR PLUS

MILKANA SUPERIOR PLUS MILKANA SUPERIOR PLUS inek ve koyun sütünde 6 parametreyi hızlı, hassas ve güvenilir bir şekilde ölçen Ultrasonik Süt Analiz cihazıdır. Ultra-sound teknolojisine dayalı olarak ölçüm yapan bu cihazda, ölçüm

Detaylı

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi

TEST 1. Hücre Solunumu. 4. Aşağıda verilen moleküllerden hangisi oksijenli solunumda substrat olarak kullanılamaz? A) Glikoz B) Mineral C) Yağ asidi 1. Termometre Çimlenen bezelye tohumlar Termos Çimlenen bezelye tohumları oksijenli solunum yaptığına göre yukarıdaki düzenekle ilgili, I. Termostaki oksijen miktarı azalır. II. Termometredeki sıcaklık

Detaylı

www.idc-defence.com - info@idc-defence.com - Tel : +90 312 466 4740 - Faks : +90 312 466 5966

www.idc-defence.com - info@idc-defence.com - Tel : +90 312 466 4740 - Faks : +90 312 466 5966 Biyoluminesans Hücre + Monoklonal Antikor BioSiS, genetik olarak önceden DNA sı değiştirilmiş Biyoluminesans hücreler ile tespit edilmesi istenen mikroorganizmaya spesifik Monoklonal Antikorların birlikte

Detaylı

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0

Bimes Biyomedikal Sistemler ve Sağlık Hizmetleri Tic. Ltd. Şti Çetin Emeç Bulvarı 6. Cad. 64/4 06460 A.Öveçler ANKARA Tel: (0 312) 473 17 83 Fax: (0 3M PETRİFİLM SELECT E.KOLİ SAYIM PLAKALARI 3M Petrifilm Select E.Koli Sayım Plakaları, E.koli tespiti için dizayn edilmiştir. Basit bir tek testle 24 saat içerisinde sonuçlar elinize ulaşabilmektedir.

Detaylı

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ

KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ KALITSAL MOLEKÜLÜN BİÇİMİ ve ORGANİZASYONU PROF. DR. SERKAN YILMAZ Değişik canlı gruplarında kalıtsal molekülün çeşidi, sayısı, biçimi ve organizasyonu bakımından farklılıklar bulunur. Ortak özellik: nükleik

Detaylı

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti

RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti RTA Mayadan Genomik DNA İzolasyon Kiti Kullanma Klavuzu Yayın Tarihi - 2011-12 Maya örneklerinden genomik nükleik asit izolasyonu ve saflaştırılması için Yalnızca profesyonel kullanım için REF 09002050

Detaylı

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ

TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ TEKRAR DOLAŞIMLI ÜRETİM SİSTEMLERİNDE SU KALİTESİ ve YÖNETİMİ Tekrar dolaşımlı (resirkülasyonlu) su ürünleri yetiştiricilik sistemleri, günümüzde özellikle doğal su kaynaklarının tükenmeye başlamasıyla

Detaylı

SADE ve SAGE ve Gen Ekspresyonunun Seri Analizi. Prof.Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI

SADE ve SAGE ve Gen Ekspresyonunun Seri Analizi. Prof.Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI SADE ve SAGE ve Gen Ekspresyonunun Seri Analizi Prof.Dr. Nermin GÖZÜKIRMIZI Gen Anlatımının Belirlenmesi DNA mikroçalışmaları Makroçalışmaları EST (Expressed sequence tag) Gen anlatımının seri analizi

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ:

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI II DERS İÇERİKLERİ: HEMATOLOJİ (2 4 6) 1 Hematolojiye giriş-tanımı, Hastaların genel değerlendirilmesi, 2 Kan,

Detaylı

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları

Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin etkileri ve oluşum mekanizmaları Serbest radikallerin yapısında, çoğunlukla oksijen yer almaktadır. (reaktif oksijen türleri=ros) ROS oksijen içeren, küçük ve oldukça reaktif moleküllerdir.

Detaylı

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.

Laboratuvar Tekniği. Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03. Laboratuvar Tekniği Adnan Menderes Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji TBY 118 Muavviz Ayvaz (Yrd. Doç. Dr.) 5. Hafta (14.03.2014) 1 5. Haftanın Ders İçeriği DNA ekstraksiyonu DNA ekstraksiyonunun amacı

Detaylı

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU

ÖZEL İSTEK - ANALİZ RAPORU Rapor No. ST-04643 in Amacı i Talep Eden Kuruluş Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Tarih 8/03/206 Lebeni Çorba (Şahit Numune) Steril kilitli poşet 350 g 4 C 9/03/206 Saat 000 9/03/206 Saat 05 ST-04643 Tarafımızdan

Detaylı