Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerilmeli korozyon. Hidrojen gevrekliği. Yorulmalı korozyon. Aşındırmalı korozyon. Erozyon korozyonu. Kavitasyon korozyonu"

Transkript

1 DOÇ.DR. SALİM ŞAHİN

2 Gerilmeli korozyon Hidrojen gevrekliği Mekanik zorlamalı korozyon türleri Yorulmalı korozyon Aşındırmalı korozyon Erozyon korozyonu Kavitasyon korozyonu

3 Yorulmalı Korozyon Malzemenin, özellikle başlangıçta korozyon varsa, çok düşük yük değişimlerinde dahi yorulma sonucu çatlaklar göstermesidir. Dinamik yük altında çalışan malzemelerde görülen tane içi bir korozyon türüdür. Gevrektir ve gerilmeli korozyonda olduğu gibi çatlaklar genellikle tane içi olmasına karşın dallanma biçiminde değildir. Yorulma çatlağı için gerekli tekrar sayısı korozyon varsa önemli ölçüde azalır, çatlağın ilerleme hızı da artar. Korozyon aynı anda birden fazla yerde çatlak başlatabilir. O zaman çatlaklar yüzeyden başlar çekme gerilmesi yönüne dik olarak ilerler.

4 Yorulmalı korozyona bir örnek Yüzey merkezli kübik yapıdaki 600 tipi nikel esaslı alaşıma uygulanan; (a) 325 C de su içerisinde yorulmalı korozyon testi (b) havada yorulma testi Sonucunda yorulmalı korozyon sonucunda taneler arası kırılma meydana gelirken (Şekil(a)), sadece yorulma uygulanan test sonucunda taneler içi kırılma meydana gelmiştir(şekil(b)).

5

6 Pirinçte korozyon yorulma çatlakları

7 Aşındırmalı korozyon Bu korozyon birbirine temas eden ve yük altında çalışan iki metal arasında titreşim gibi sürekli tekrarlı bir hareket olursa meydana gelir. Çukur, oyuk ve oksit pislikleri şeklinde görünür. Makinelerde, cıvata bağlantılarında rulmanlı yataklarda görünür. Metallerin birbirine sürtünmesi sonucunda ortama giren O 2 korozyon oluşumuna sebep olur. Mekanik aşınma ile kopan yüzey parçacıkları korozyona uğrayarak uyum pası diye adlandırılan korozyonun yarattığı maddeleri oluştururlar.

8

9 Gerilme Korozyonu Elektrolit içinde bulunan ve bir çatlak başlangıcı taşıyan parça üzerine çekme gerilmelerinin etkimesi ile ortaya çıkar. Gerilme nedeniyle hareket eden dislokasyonların yüzeyde meydana getirdiği kayma eşikleri, korozyon yavaşlatıcı oksit vb. tabakanın sürekliliğini bozar. Bu gibi hallerde koruyucu tabakanın yenilenmesi olaya özgü elektrolit tarafından engellenir ve korozyonun yerel olarak gelişmesiyle bir tünel oluşur. Çatlak ilerlemesi, çatlak ucundaki gerilme yığılması sonucu oluşan plastik şekil değişimi ve buna bağlı dislokasyon yoğunluğu nedeniyle anodik olarak çözünme şeklinde gelişir. Plastik şekil değişimi sonucu azalan gerilme yığılması, çatlak büyümesi ile taşıyıcı kesitin daralması ve ortalama gerilmenin artması sonucu yeniden etkinlik kazanır ve kırılma gerçekleşir.

10 Gerilme korozyonu her türlü malzemede görülebilir, ancak paslanmaz çelik gibi korozyona dayanıklı malzemeler koruyucu tabakanın hasar görmesi ile özellikle duyarlı hale geçebilirler. Gerilme korozyonu malzemeye ve elektrolite bağlı olarak hem taneler arası hem de taneler içi türden olabilir.

11 Paslanmaz Çelik Bir Telde Meydana Gelen Taneler Arası Gerilme Korozyonunun SEM Görüntüsü

12 Deniz suyuna maruz kalmış bir çelik çubuk. Çekme gerilmesinin maksimum olduğu yerlerde stres-korozyon çatlakları oluşmuş durumda

13 Gerilme Korozyonunu Önlemek İçin Gerilmeli çatlak korozyonunda çekme zorlamalarından kaçınmak gerekir. Kaynaklı parçaların gerilme giderme tavlamasına tabi tutulması veya çekme yerine basma gerilmelerinin sağlanması gerilmeli çatlak korozyonu tehlikesini azaltır. Kaynak dikişleri kesit yani kalınlık geçişlerine getirilmemelidir. Buralarda gerilme artar ve çekme zorlaması altındaki dikişte gerilmeli çatlak korozyonu oluşumu kolaylaşır.

14 Gerilme Korozyonunu Önlemek İçin Gerilmeli korozyon, dışsal bir gerilme uygulanmadan da meydana gelebilir. Hızlı sıcaklık değişimi sonucu meydana uniform olmayan genleşmeler de stres-korozyon çatlamalarına sebep olur. İki veya daha fazla fazdan oluşan alaşımlarda, fazların ısıl genleşme katsayıları farklı ise stres-korozyon çatlaması meydana gelebilir.

15 Hidrojen Gevrekliği Hidrojen gevrekliğinde katodik reaksiyon sonucu ortaya çıkan hidrojen iyonlarının malzeme içine yayınması ve daha sonra malzeme içi mikro boşluklarda hidrojen molekülünü meydana getirirken iç gerilmelere ve dolayısıyla çatlaklara yol açması söz konusudur. Hidrojen atomları molekül haline dönüşürken büyük bir hacim artışına neden olur ve molekül halindeki hidrojenin artık difüzlenme özelliği yoktur. Metal içinde bulunan hidrojen molekülleri metal boşluklarında büyük bir basınç oluşturarak metalin çatlamasına neden olur. Genellikle yüksek dayanımlı hacim merkezli kübik malzemelerde görülür.

16 Hidrojen gevrekliği Yüksek sıcaklıklarda yapılan ısıl işlemler ve kaynak işlemi sırasında hidrojen içeren bir atmosfer (su buharı, H 2 S vs) varsa hidrojen kırılganlaşması meydana gelir. H 2 S bu duruma sebep olan en önemli kaynaklardan birisidir ve petrol sıvılarında,doğal gazda,petrol kuyularının sıvılarında ve jeotermal sıvılarda bulunur. Hidrojen konsantrasyonunun 10-15ppm seviyesinde bile olması bu durumun gerçekleşmesi için yeterlidir. Hidrojenin sebep olduğu çatlaklar genellikle tanelerin içinden ilerler. Ancak bazı alaşım sistemlerinde taneler arası çatlak ilerlemesi de söz konusu olabilir.

17 Hidrojen gevrekliği Yüksek alaşımlı çelikler, özellikle martenzitik çelikler bu tip korozyona karşı düşük direnç gösterir. Beynitik, ferritik çelikler bu tip korozyona karşı nispeten daha dayanıklıdır. YMK yapıya sahip alaşımlar (östenitik paslanmaz çelikler,bakır, alüminyum ve nikel alaşımları) hidrojen korozyonuna karşı nispeten daha dayanıklıdır. Hidrojen kırılganlaşmasını engellemek için; alaşım yüksek sıcaklıklarda ısıl işleme tabi tutularak yapıdaki hidrojen ortamdan uzaklaştırılır.

18 Erozyon Korozyonu Bir metal ile korozif ortam arasındaki bağıl hareket nedeni ile metalin aşınması ya da parçalanma hızının artmasına erozyon korozyonu denir. Metal, yüzeyden iyon olarak uzaklaşır ya da katı korozyon ürünleri oluşturur. Oluşan korozyon ürünleri mekanik olarak metal yüzeyinden uzaklaşır. Türbülanslı ve ivmelenmiş akışla gelişir. En yaygın şekilde bakır, alüminyum ve kurşun alaşımlarında görülür. Akış yönünde çukurlar meydana gelir. Metal malzeme ile ortamdaki akışkan arasındaki bağıl hızın yüksek olduğu durumlarda oluşur. Özellikle akmakta olan sıvının yön değiştirdiği noktalarda, boru hatlarında, dirseklerde, pompalarda sıklıkla görülen korozyon türüdür.

19 Erozyon korozyonunun gelişimi

20 Pirinç kondansatör borusunun erozyon korozyonu: Akıntı yönüne doğru oluşan damla şeklindeki oyukların görünümü

21 Erozyon korozyonu Erozyon-korozyonu önlemek için, dizayn, akışkanın türbülansını azaltacak şekilde yapılmalıdır. Ayrıca akışkanın içinde katı taneciklerin bulunması engellenmelidir. Akışkanın hızının artması korozyon hızını artırır.

22 Kavitasyon Korozyonu Hızlı akan sıvıların malzeme yüzeyine yakın bölümlerinde oluşan alçak basınç kabarcıklarının büyümesi ve patlaması ile meydana gelir. Oluşan şok dalgalar, yüzeye çarparak malzeme yüzeyini örten tabakayı tahrip eder. Açığa çıkan metal çözünerek korozyona uğrar. Bu tür korozyona uğrayan yüzeylerin görünümü kaba ve deliklidir, oyuklar sıktır. Yüzeyde petek görünümü oluşur.

23 Kavitasyon Korozyonu Pervanelerde ve motor kanatlarında sık görülür. Özellikle pompaların emme yapmaları esnada bu korozyon oluşmaktadır.

24 Korozyondan Korunma Malzeme seçimi İnhibitör kullanımı Anodik koruma Katodik koruma Uygun tasarım Yüzey kaplama

25 Malzeme seçimi Korozyonu önlemenin en genel yolu kullanıldığı yere uygun metal ve alaşımların seçilmesidir. Genel olarak saf metallerin korozyona karşı dayanıklılıkları, az miktarda da olsa diğer elementlerden içeren metallere göre daha iyidir. Saf metaller yüksek fiyatları, yumuşak ve zayıf olmalarından dolayı çok tercih edilmezler.

26 Korozif Ortama Göre Malzeme Seçimi Örnekleri Deniz suyu yaklaşık %3.5 tuz (çoğunlukla NaCl) içerir ve bu yüzden tatlı sulara göre daha çok korozyona sebep olur. Dökme demir,çelik,alüminyum,bakır,pirinç ve bazı paslanmaz çelikler tatlı su ortamlarında kullanmak için uygundur. Titanyum,pirinç,bazı bronzlar,bakır-nikel alasımları ve nikel-krom molibden alaşımlarının tuzlu su ortamlarında meydana gelen korozyona karsı dayanımları yüksektir.

27 Korozif Ortama Göre Malzeme Seçimi Örnekleri Korozif ortam Nitrik asit Sodyum hidroksit Sulu sülfürik asit Hava Damıtık su Sıcak kuvvetli oksitleyici çözelti Derişik sülfürik asit Metal Paslanmaz çelik Nikel / nikel alaşımlar Kurşun Alüminyum Kalay Titanyum Çelik

28 Katodik koruma Korunmak istenen alaşım kendisinden daha reaktif (anodik) başka bir metal ile bir devre oluşturacak şekilde irtibatlandırılır. Akım uygulandığında, anottan katoda doğru bir elektron akışı olur, katotta bulunan korunması istenen metal değil anotta bulunan metal korozyona maruz kalır.

29 Bu amaçla genellikle magnezyum veya çinko kullanılır. Bu iki metal galvanik serinin anodik ucunda bulunurlar.

30 Bazı katodik koruma uygulama alanları Liman ve deniz yapıları Yer altı boru hatları Petrol depolama tankları Su depolama tankları

31 Yüzey kaplama Korozyondan korunmak için metalin koruyucu kaplamalar ile kaplanarak çevre ile yapı arasında az veya çok yalıtkan bir engel oluşturmak ekonomik bir yoldur. Kaplamaların kalitesi elektriksel dirençleri ile ilgili olup, ohm / mm 2 den büyük dirençliler korozyon açısından uygundur.

32 Malzemelerine göre kaplamalar Metalik Organik İnorganik Demiri kaplamak için kullanılan metallerin başında çinko gelir. Daha sonra nikel, kalay, kadmiyum, kurşun ve alüminyum kullanılır. Asfaltik boyalar, maden kömürü zifti, epoksi resin boyaları, klorlanmış sert plastik, polietilen kullanılır. Asit, baz gibi kimyasalların taşınmasında enamel kaplamalar uygundur. Genellikle feldspat, kaolin, boraks, soda ve litarj karışımı kullanılır. Enamel kaplamalar çok iyi kaplama özelliğine karşın, çarpmalara ve sıcaklık değişmelerine karşı dayanıksızdır.

33 Anodik koruma Anodik koruma, metalin potansiyelini korozyon potansiyeline göre daha anodik değerlerde tutarak korozyon hızının azaltılması yöntemidir. Metalin pasifleşmesi ile bağlantılıdır. Metal başlangıçta bir miktar çözünerek yüzeyini kapatır ve pasif bir tabaka oluşturur. Uygulanan anodik pasif potansiyelde, oluşan pasif tabakanın sürekliliği sağlanır.

34 Anodik koruma Anodik korumanın katodik korumadan farkı; katodik korumada, korunan metal katot olarak tutulur iken, anodik korumada anot olarak tutulur. Anodik korumada temel prensip pasiflik oluşturmaktır. Sınırlı sayıda alaşıma ve çevre şartlarına uygulandığından ve karmaşık olduğundan diğer yöntemlere nazaran daha az kullanılır.

35 İnhibitör kullanımı Korozif ortama az miktarda katıldıklarında metal ya da alaşımın korozyon hızını azaltan maddelere inhibitör denir. İnhibitör konsantrasyonu belirli bir değer aralığında olmalıdır. Optimum değerin altında veya üstünde korozyon hızı artabilir. Mesela kromat inhibitörlü ortamlarda kromat konsantrasyonu % 0,0016 nın altına düştüğü zaman korozyon hızı artar.

36 1 Metal yüzeyine adsorplanarak yüzeyde birkaç molekül kalınlığında film oluşturma 2 Yüzeyde çökelti oluşturarak yüzeyi kaplama 3 Metalle reaksiyona girerek korozyona neden olup, oluşan korozyon ürünleriyle yüzeyde pasif film oluşturma 4 Aşındırıcı iyonların etkisini ortadan kaldırma veya aşındırıcı iyonları ortamdan uzaklaştırma

37 İnhibitörler İnhibitörler anodik ve katodik olarak ikiye ayrılır. İki çesit anodik inhibitör vardır; kromat ve nitratlar gibi oksitleyici inhibitörler; fosfatlar ve molibden gibi oksitlemeyen anodik inhibitörler. Katodik inhibitörler katodik reaksiyonu yavaşlatırlar ve katodik bölgelerde seçimli çöktürme yaparlar. Antimon, kalsiyum ve çinko katodik inhibitörlere örneklerdir.

38 Uygun tasarım Korozif maddelerin depolandığı sistemlerde korozif ortamın (su vb) birikmesini engellemeye yönelik tasarımlar uygulanmalıdır. Ayrıca arasında sıvı birikintisine sebep olabilecek çok ince aralıklardan kaçınılmalıdır.

39 Bir arada bulunan birbirinden farklı metallerin arasındaki galvanik korozyonu engellemek için yalıtım malzemesi kullanılmalı.

40 Durgun bölge Durgun bölge Durgun bölge

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri

BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri BK Giulini Kimya San. ve Tic. A.Ş. Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Soğutma Suyu Şartlandırması Temel İlkeleri Çeviri : Selim Yenisey 2009 Tüm hakları saklıdır. Kaynak belirtilmeden hiçbir şekilde

Detaylı

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2

11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 11. DERS ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI BÖLÜM 2 ELEKTROMETAL KAPLAMA TEKNİĞİ II DERS 11 ALAŞIM KAPLAMA BANYOLARI, BÖLÜM 2 İÇİNDEKİLER BAŞLIK SAYFA GİRİŞ 1 KURŞUN KALAY ALAŞIMLARI

Detaylı

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi

Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi Penetron İntegral Kapiler Su Yalıtım Sisteminin Avantajları ve Penetron Admix Kristalize Beton Katkı Malzemesinin Detaylı İncelemesi İçindekiler 1. Giriş...4 2. Betona su yalıtımı uygulanmasında karşılaşılan

Detaylı

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması.

Şekil 1.1. Tel çekmenin prensip şeması. 1 1. GİRİŞ ve AMAÇ 1.1. Tanım ve İşlemin Esasları Tel çekme, kalın kesitli olan bir telin çekme matrisi içinden geçirilerek kesitini küçültme işlemidir. Çekme yönteminde malzemeler matris olarak adlandırılan

Detaylı

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ

KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK VE KAYNAK TEKNİKLERİ KAYNAK NEDİR? Kaynak; metalik veya termoplastik malzemelerin ısı, basınç veya her ikisinin etkisi altında bir malzeme ilavesi/ilave malzeme kullanmadan gerçekleştirilen bir

Detaylı

KAPALI DEVRE MEKANİK TESİSATLARDA KOROZYON

KAPALI DEVRE MEKANİK TESİSATLARDA KOROZYON KAPALI DEVRE MEKANİK TESİSATLARDA KOROZYON II. Bölüm Prof. Dr. Olcay KINCAY Kimya Y. Müh. Haluk AĞUSTOS Arş. Gör. Uğur AKBULUT Arş. Gör. Dr. Alpay KÜREKÇİ KAPALI DEVRE, SORUNLAR ve KORUNMA YÖNTEMLERİ KAPALI

Detaylı

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5

MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1,2,3,4,5 MAKİNA VE TECHİZAT ÜNİTE 1 Makina: Herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yararlanarak bir işi yapmak veya etki oluşturmak için çeşitli mekanik parçalardan oluşan düzenekler

Detaylı

Al ve Alaşımları. Alüminyum

Al ve Alaşımları. Alüminyum Al ve Alaşımları Alüminyum Alüminyum tabiatta en çok bulunan elementlerden biridir ve mühendislik yapılarında çelikten sonra en çok kullanılan metaldir. Alüminyumun yoğunluğu (2,7 g/cm3),çeliğin yoğunluğunun

Detaylı

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI

MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞI İÇİNDEKİLER MALZEMELER: Yapı, özellik ve performans Giriş Monolitik, Kompozit ve hiyerarşik malzemeler Malzemelerin yapısı Kristal yapılar Metaller Seramikler Camlar Sıvı

Detaylı

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11.

İçindekiler. Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 18.11. İçindekiler Alüminyum ve Alaşımları DuzceUniversity, KaynaşlıVocational College, CorrosionResearch Laboratory 81900/ Kaynaşlı-Düzce/Turkey 1. Alüminyum 2. Alüminyumun Özellikleri 3. Al Alaşımları ve Sınıflandırılması

Detaylı

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz :

Alaşım elementlerinin çeliklere kazandırdığı özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz : ÇELİKTE ALAŞIM ELEMENTLERİ Çelikte bulunan elementleri, yabancı madde ve katkı elementleri olarak tanımlamak mümkündür. Yabancı madde, genellikle çeliğin elde edilmesi esnasında hammaddeden çeliğe geçen

Detaylı

B.4 BİRLEŞİK (KOMPOZİT) TUNGSTEN KARBÜRÜ

B.4 BİRLEŞİK (KOMPOZİT) TUNGSTEN KARBÜRÜ B.4 BİRLEŞİK (KOMPOZİT) TUNGSTEN KARBÜRÜ Genellikle "elmas uç" veya "Vidia" olarak bilinen sintelenmiş karbür kesici uçları, sert dolgunun bir yöntemini sergiler. Sert uç, bir çelik takım üzerine sert

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ

MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ MALZEME BİLGİSİ VE MUAYENESİ Çubuk boyunca farklı soğuma hızları elde edilir. Tamamen soğuyan çelik boylamasına her mm'de sertliği ölçülerek, değerler bir grafiğe dökülür. Aynı tarzda enlemesine sertlik

Detaylı

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ

ÜRETİM YÖNTEMLERİ VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ KAYNAK YÖNTEMLERİ ÜRETİM VE İMALAT TEKNOLOJİLERİ Yrd. Doç. Dr. Afşın Alper Cerit Erciyes Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Mühendisliği Bölümü Birleştirme Yöntemleri Çözülebilir birleştirme yöntemleri Çözülemeyen birleştirme

Detaylı

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG)

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü. Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) I GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü Yayın No: 3 GAZALTI ARK KAYNAĞI (TIG MIG MAG) Prof. Dr. Selâhaddin ANIK Doc. Dr. Murat Vural II ÖNSÖZ Günümüzde kaynak

Detaylı

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER

İÇME-KULLANMA SULARINDA Kİ TEMEL NİTELİKLER TABLO 1. En fazla bulunabilecek miktar. İzin verilen miktar A) ZEHİRLİ MADDELER SU NEDİR? Dünyamızda yaşamın temel taşlarından biridir su. Su aynı zamanda maddenin 3 halinde bulunabilen tek maddedir.tüm değerlendirmeler su üzerinden yapılmaktadır. Gerek insan yaşamı için olsun, gerekse

Detaylı

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI

KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI KOMPOZİT MALZEMELER KOMPOZİT MALZEMELERİN TANIMI Teknolojik gelişmelerin temelinde malzeme alanındaki ilerlemeler ve yeni buluşları yatmaktadır. Günümüzde malzeme bilimi tek bir mühendislik dalı olmaktan

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak

Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak Alüminyum; pirinçle lehimleme, lehimleme, yapıştırma, mekanik bağlama veya Kaynak ile uygun malzeme kullanılarak veya başka metallerle, kullanılacak uygun tekniklerle birleştirilebilir. Alaşım cinsi, birleşim

Detaylı

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür

TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür TS EN 206 YA GÖRE ÇEVRESEL ETKİ SINIFLARI İÇİN BETON TASARIMI uzun ömür İnş. Müh. İrfan KADİROĞLU BATIBETON İşletme Müdürü 30 EKİM 2014 - İZMİR DURABİLİTE (DAYANIKLILIK) Yapı malzemesi, yapı elemanı ya

Detaylı

Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler

Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler Diğer Metalik Malzemelerle Temas Halindeki Paslanmaz Çelikler Metal 1 Anot Elektrolit e - Metal 2 Katot Malzemeler ve Kullanımları Serisi, Cilt 10 M A L Z E M E L E R L E T E M A S H A L I N D E K I P

Detaylı

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ

GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ KAYNAK TEKNOLOJİSİ III GAZALTI KAYNAK TEKNİĞİ Prof. Selahattin ANIK Doç. Kutsal TÜLBENTÇİ GAZALTI KAYNAĞI (KORUYUCU GAZLA KAYNAK) 1-Giriş Gazaltı yahut da koruyucu gazla kaynakta, genellikle yeri bir gazla

Detaylı

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması

KAYNAK TEKNĠĞĠ. Kaynağın Sınıflandırılması KAYNAK TEKNĠĞĠ Tarifi: Kaynak tatbik edileceği malzemenin cinsine göre, metal kaynağı ve plastik malzeme kaynağı olarak ele alınır. Metal Kaynağı: Metalik malzemeyi ısı veya basınç veya her ikisini birden

Detaylı

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ

1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ 1. ATIK SU TOPLAMA VE TAŞIMA SİSTEMLERİ Yeraltı suları, akarsu, göl ve denizlerde oluşan çevre kirliliğinin en önemli kaynağı atık sulardır. Atık sular, su kaynaklarını kirletmesinin yanı sıra, besin zincirine

Detaylı

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ

YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ELEKTRİK TESİSLERİ LABORATUVARI YÜKSEK GERİLİM İZOLATÖRLERİNDE YÜZEY KAÇAK AKIMLARININ ÖLÇÜLMESİ 1. DENEYİN AMACI Bu deneyin

Detaylı

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları 1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları Sol üstte yüzey seftleştirme işlemi uygulanmış bir çelik

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması

Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak Ömrüne Etkilerinin Araştırılması Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ramazan KÖSE Yardımcı Danışman: Prof. Dr. Serdar SALMAN Doktora Öğrencisi: Barkın MİNEZ Refrakter Harman Karıştırıcı Bıçaklarında, Aşınmaya Dayanıklı Kaplama Katlarının, Bıçak

Detaylı

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12)

MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) MEKANİK ÖZELLİKLER, SERTLİK (a) (2011-12) Malzemelerin Mekanik Özellikleri Mekanik tasarım ve imalat sırasında malzemelerin mekanik davranışlarının bilinmesi çok önemlidir. Başlıca mekanik özellikler:

Detaylı

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ

SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey Sertleştirme Đşleminin Önemi SEMENTASYON HAKKINDA BĐLGĐ Yüzey sertleştirme işleminde düşük karbonlu çeliklerden imal edilmiş parçalar, karbon verici ortamlar içinde tavlanırlar.bu işlemde parçaların

Detaylı