ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ"

Transkript

1 ÖĞÜTÜLMÜŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFU İÇEREN ve İÇERMEYEN BETONLARDA KIRMATAŞ KUMU İÇERİĞİNİN BETON ÖZELİKLERİNE ETKİSİ Adnan ÖNER 1,S. Taner YILDIRIM 1 Öz: Bu çalışmada, kırmataş kumu ile doğal kumun belirli oranlarda yer değiştirmesinin; öğütülmüş yüksek fırın cürufu (ÖYFC) içeren ve içermeyen betonların basınç dayanımı ve eğilme dayanımı gibi mekanik özelliklerine ve donma-çözülme dayanıklılığına etkisi incelenmiştir. Bağlayıcı malzeme miktarı tüm betonlarda 3 kg/m 3 ; su/bağlayıcı malzeme oranı,2 olarak sabit tutulmuştur. Bağlayıcı miktarının hepsi çimento olan normal ve ÖYFC/Bağlayıcı oranı %3 olan ÖYFC li beton olmak üzere kırmakum/ince agrega oranları %, %2, %, %7, %1 olan toplam 1 seri beton üretilmiştir. Pompalanabilir ve plastik kıvamda beton üretmek için bağlayıcı miktarının %1 i oranında süper akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Her karışım için taze betonda slump, birim ağırlık, hava tayini; sertleşmiş betonda basınç dayanımı, eğilme dayanımı ve donma-çözülme deneyleri yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda betonların basınç ve eğilme dayanımlarının kırmakum içeriğinin artmasıyla arttığı gözlenmiştir. Ayrıca, ÖYFC lu betonların erken yaşlarda başlayan donma-çözülme etkilerine dayanıklılığının normal betonlara göre az olduğu görülmüştür. Giriş Beton agrega, çimento, su ve gerektiğinde katkı maddelerinin karıştırılmasıyla elde edilen bir yapı malzemesidir. Beton agregaları, minerallerden oluşmuş malzemelerdir. Kum, çakıl ve kırma taş, normal ağırlıklı beton üretiminde en çok kullanılan agrega cinsleridir. TS 76 ya göre 4, mm. kare göz açıklıklı elekten geçen agrega ince agrega, bu eleğin üzerinde kalan agrega ise iri agrega olarak isimlendirilmektedir (Erdoğan, 23; TS 76, 198). Yapı mühendisliği uygulamalarında geniş bir paya sahip olan beton üretiminde, hızla tükenmekte olan kum ve çakıl gibi agregaları bulup kullanmak gitgide zorlaşmaktadır. Çünkü hem ekonomik sebepler, hem de doğal kaynakların azalması bu agregaların kullanılmasını olanaksız hale getirmektedir (Çelik ve diğ., 1996; Taşdemir ve diğ., 1997). ÖYFC demir üretimi sırasında ortaya çıkan bir yan üründür. Ham demir üretiminde atık malzeme olarak elde edilen yüksek fırın cürufu, yüksek fırınlarda daha hafif olmasından dolayı ham demirin üzerinde kalır. Demir filizi gangı, kok ve kireç taşının yanma sonrası atıkları ÖYFC nu meydana getirir. ÖYFC yavaş soğutulduğunda kristal bir yapı kazanır. Bu haliyle bazalta benzer mekanik özelliklere sahiptir ve beton agregası olarak kullanılabilir. Öte yandan hızlı soğutma uygulaması sonucunda camsı yapıda cüruf elde edilir. Bu tür cüruflar granüle yüksek fırın cürufu olarak adlandırılırlar (Tokyay ve diğ. 22). Cüruflu çimentoların Portland çimentolarına benzer ve farklı özellikleri çeşitli araştırmalarla ortaya konmuştur (Pal ve diğ., 23; Mantel, 1994; Satarin, 1974). YFC nin hidrolik bağlayıcı özellik kazanabilmesi; cürufun kimyasal kompozisyonu, inceliği ve içerisindeki camsı yapı miktarına bağlıdır (Tokyay ve diğ. 22). Cüruflu betonun dayanımı, cüruf inceliğine, aktivite indeksine ve karışım içerisindeki cüruf/çimento oranına bağlıdır (Malhora, 1987). YFC ince öğütülmüş olarak beton içerisinde kullanıldığında, işlenebilirliği artırdığı, daha az su absorbe ettiği, terlemeyi azalttığı görülmüştür (Neville, 1999). Özyurt ve diğerleri (Özyurt ve diğ., 23) yaptıkları çalışmada; uçucu küllü betonlarda kırma taş kumu ile doğal kumu ince agreganın %, %7, %1 ü kırmakum olacak şekilde yer değiştirmiş ve karışımların basınç dayanımını, kılcal su emmelerini ve donma-çözülmeye dayanıklılıklarını incelemişlerdir. Bu çalışma sonunda, kırmakum/ince agrega oranındaki artışın betonun basınç dayanımını arttırdığını, kılcal su geçirimliliğini ve donma-çözülme dayanıklılığını azalttığı saptanmışlardır. Donza ve diğerleri (Donza ve diğ., 22) doğal kum ile kırmakum kullanarak üretilen yüksek dayanımlı betonların özelliklerini karşılaştırmışlar; ince agregası kırmakum olan betonların, ince agregası doğal kum olan betonların mekanik dayanımına ulaşabildiğini saptamışlardır. Aynı çalışmada kırmakumun şekil ve yüzey özellikleri nedeniyle agrega matris ara yüzeyinin güçlendiğini, fakat su ihtiyacının arttığını belirtmişlerdir. 1 Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemeleri Laboratuvarı 8

2 Bu çalışmada ÖYFC içeren ve içermeyen betonlarda kırmakum ve doğal kumun ince agregada belirli oranlarda yer değiştirmelerinin betonların dayanım ve dayanıklılıklarına etkileri araştırılmıştır. Deneysel Çalışmalar Malzeme Çimento Deney numunelerinin üretiminde Bolu Çimento Sanayi A.Ş. fabrikasının üretimi olan CEM I 42, tipi çimento kullanılmıştır. Çimentonun fiziksel, kimyasal ve mekanik özellikleri Tablo 1, Tablo 2, Tablo 3 de verilmiştir. Tablo 1. Çimentoya Ait Fiziksel Özellikler. Özgül Ağırlık (gr/cm 3 ) 3,1 Blaine Özgül Yüzey (cm 2 /gr.) 313 Normal Kıvam Suyu (%) 28 Priz Başlangıcı (sa:dk) 2:42 Priz Sonu (sa:dk) 3,32 Hacim Sabitliği (Le Chatelier mm.) 4 Tablo 2. Çimentoya Ait Mekanik Özellikler. Yaş (gün) Basınç Dayanımı (N/mm 2 ) 2 27, Tablo 3. Çimento Ve ÖYFC na Ait Kimyasal Özellikler. Kimyasal Özellikler Çimento CEM I 42, ÖYFC SiO 2 (%) 2,72 4,16 Al 2 O 3 (%) 4,88 1,2 Fe 2 O 3 (%) 2,9 2,31 CaO (%) 61,83 32,26 MgO (%) 1,39 9,1 SO 3 (%) 2, K 2 O (%) --- 1,1 Cl (%),6 --- Kızdırma Kaybı (%) 3,17 1,19 Çözünmeyen Kalıntı (%),63,88 C 3 S (%) 71, C 2 S (%) 2, C 3 A (%), C 3 A+C 4 AF (%) 21, Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu (ÖYFC) Bu çalışmada kullanılan ÖYFC, Karabük Karçimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tesislerinden sağlanmıştır. ÖYFC nin fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 3 de verilmiştir. Agregalar Üretilen betonlarda Adapazarı doğal kumu, İzmit-Hereke deki kırma taş ocağında üretilen kırma taş kumu, İzmit- Aslanbey deki taş ocağında üretilen kırmataş No I ve kırmataş No II kullanılmıştır. Karışımlarda ince ve kalın agrega hacimce % oranında alınmıştır. Kırmakum tüm eleklerden elenerek granülometrisinin doğal kum ile aynı değerlerde olması sağlanmıştır. Kırmataş No I in maksimum dane boyutu 12 mm., kırma taş No II nin 19 mm. dir. Agregalara ait granülometri değerleri, agrega özgül ağırlıkları ve su emme değerleri Tablo 4 de verilmiştir. 81

3 Tablo 4. Agregalara Ait Granülometri Değerleri, Agrega Özgül Ağırlıkları ve Su Emme Değerleri. Elekten Geçen (%) Özgül Agrega 31, ,,2 Ağırlık (gr/cm 3 ) Su Emme (ağırlıkça- %) Doğal Kum ,66 1,4 Kırmakum ,67 1,7 Kırma taş No I ,7,4 Kırma taş No II ,7,4 Karışım Beton Karışım Suyu Beton karma suyu olarak İzmit-Yeniköy şebeke suyu kullanılmıştır. Katkı Çalışmada yoğunluğu 1,18 gr/cm³ olan Sika Deteks firması üretimi FFN isimli süper akışkanlaştırıcı kullanılmıştır. Beton Karışımları Karışımlarda toplam bağlayıcı miktarı 3 kg/m³ alınmıştır. ÖYFC içermeyen karışımlarda 3 kg/m 3 çimento, ÖYFC içeren karışımlarda 24 kg/m³ çimento ve 1 kg/m³ ÖYFC kullanılmıştır. Yani çimento ile ÖYFC %3 oranında yer değiştirmiştir. Su/toplam bağlayıcı oranı tüm karışımlarda,2 olarak sabit tutulmuştur. Karışımların granülometrisi ÖYFC içeren ve içermeyen betonlarda; % ince agrega, %2 kırma taş No I ve %2 kırma taş No II olarak belirlenmiştir. Kırmakumun ince agrega içindeki oranının %, %2, %, %7 ve %1 olduğu betonlar üretilmiştir. Pompalanabilir beton elde edebilmek amacıyla toplam bağlayıcı miktarının %1 i oranında süper akışkanlaştırıcı katkı kullanılmıştır. Beton bileşimleri ve taze beton özellikleri Tablo de verilmiştir. Taze Beton Deneyleri Beton üretimleri 6 lt. kapasiteli düşey eksenli, döner kazanlı karıştırıcılı betonyerde yapılmıştır. Her beton üretiminde betoniyer; 18 sn., slump ve birim ağırlık deneyleri yapıldıktan sonra da tekrar 6 sn. daha çalıştırılmıştır. Slump testi TS 2871 e, birim ağırlık tayini TS 2941 e uygun olarak yapılmıştır. Sertleşmiş Beton Deneyleri Sertleşmiş beton deneyleri olarak numuneler üzerinde basınç dayanımı, eğilme dayanımı, donma-çözülme direnci ve aşınma deneyleri yapılmıştır. Deneylere başlamadan önce tüm numuneler üzerinde birim ağırlık ve ultrases ölçümleri yapılmıştır. Basınç dayanımları 7. ve 28. günlerde (1*1*1) cm. lik küpler üzerinde, eğilme dayanımı deneyleri 28. günde (1*1*4) cm lik prizmalar üzerinde yapılmıştır. Donma-çözülme direnci karşılaştırmalı deneyleri (1*1*1) cm. lik küpler, (7,*7,*2,4) cm. lik prizmalar ve (1*3) cm. lik silindirler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Numuneler 7. güne kadar standart kürde bekletilmiş, 7. günden sonra donma-çözülme çevrimine tabi tutulmuşlardır. Çevrimlerde numuneler gece boyunca -2 C dolapta bekletilmişler, sonra 3saat boyunca 1 C suda çözülmüşlerdir. Daha sonra tekrar -2 C de dolapta donmaya bırakılmışlar ve tekrar 3 saat 1 C suda çözülmüşlerdir. Standart kür işlemi; üretimi takiben kalıplara yerleştirilen numunelerin C sıcaklıktaki kür odasında 24 saat tutulması, ardından kalıpları sökülen numunelerin 2±2 C kirece doygun suda kür edilmesi şeklinde olmuştur. 82

4 Tablo. Beton Bileşimleri ve Taze Beton Özellikleri. Beton Kodu A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B Çimento (kg/m 3 ) ÖYFC (kg/m 3 ) Su (kg/m 3 ) Su/Toplam Bağlayıcı Oranı,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2 Doğal Kum (kg/m 3 ) Kırmakum (kg/m 3 ) Doğal Kum (%) Kırmakum (%) Kırmataş No I (kg/m 3 ) Kırmataş No II (kg/m 3 ) Katkı/Toplam Bağlayıcı Oranı 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, Süperakışkanlaştırıcı (g/m 3 ) 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, 192, Çökme (mm) Birim Ağırlık (kg/m 3 ) Deneysel Çalışmaların Sonuçları Basınç Dayanımı Basınç dayanımı deneyi 7 ve 28. günlerde 1*1*1 cm boyutlardaki küp numuneler üzerinde yapılmıştır. Her yaş için 3 adet numune kullanılmış ve bu numunelerin basınç dayanımlarının ortalamaları alınmıştır. Üretilen numuneler kalıplardan çıkarıldıktan sonra 2±2 C sıcaklıkta kirece doygun kür tankının içinde deney gününe kadar kür edilmişlerdir. 7 ve 28 günlük numuneler kür tankından çıkarılmışlar, doygun ağırlıkları ve TS 3624 e göre birim ağırlıkları ölçülmüştür. Daha sonra yüzeyleri silinerek kurumaya bırakılmışlardır ve yüzeyleri kuruduktan sonra ultrasonik ses cihazı ile ses hızı geçirimlilikleri belirlenmiştir. Daha sonra tüm numuneler TS 3114 e göre basınç deneyine tabii tutulmuşlardır. 7 ve 28 günlük basınç dayanımı testi sonuçları Tablo 6 da gösterilmiştir. Tablo 6. Numunelerin 7 ve 28 Günlük Küp Basınç Dayanımı Deney Sonuçları. Numune Küp Basınç Dayanımları (N/mm 2 ) Yaşı / Kodu A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B 7 gün 3,11 36,28 38,2 4,49 41,11 34,13 3,46 37, 38,96 39,73 28 gün 46,16 47,7 48,63,12,7 46,26 47,3 48,82,44,69 Eğilme Dayanımı Eğilme dayanımı deneyi 28. günlerde 1*1*4 cm boyutlardaki prizma numuneler üzerinde yapılmıştır. 28 gün için 3 adet numune kullanılmış ve bu numunelerin eğilme dayanımlarının ortalamaları alınmıştır. Üretilen numuneler kalıplardan çıkarıldıktan sonra 2±2 C sıcaklıkta kirece doygun kür tankının içinde deney gününe kadar kür edilmişlerdir. Numuneler 28. günde kür tankından çıkarılmışlar ve daha sonra yüzeyleri silinerek kurumaya bırakılmışlardır. Yüzeyleri kuruduktan sonra ultrasonik ses cihazı ile ses hızı geçirimlilikleri belirlenmiştir. Numunelerin TS 3281 e göre üçte bir noktalarından yüklenmiş basit kiriş metodu ile eğilme dayanımları belirlenmiştir. Eğilme dayanımı testi sonuçları Tablo 7 de gösterilmiştir. Tablo 7. Numunelerin 28 Günlük Eğilme Dayanımı Deney Sonuçları. Numune Eğilme Dayanımları (N/mm 2 ) Yaşı / Kodu A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B 28 gün 6,37 6,49 6,63 6,73 6,78 6,49 6,9 6,77 6,92 6,99 83

5 Donma-Çözülme Deneyi Donma-çözülme deneyleri, numunelerin 7 gün standart kürde kür edilmesinden sonra 21 gün donma-çözülme çevrimine tabii tutulmasıyla gerçekleştirilmiştir. Bir donma-çözülme çevrimi kısaca DÇÇ olarak belirtilmiş, bir çevrimde numuneler gece -2 C de donmuş ve sabah 3 saat C-1 C arası sıcaklıktaki suda çözülmüştür. Daha sonra numuneler tekrar 3 saat -2 C de dondurulmuş ve yine 3 saat -1 C sıcaklıkta suda çözülmüştür. Böylece deneylerde numuneler 21 kez gece 21 kez gündüz çevrimi olmak üzere 42 çevrime tabii tutulmuşlardır. Deneylerde 2 adet 1*1*1 cm küp çevrim numuneleri, 2 adet 1*1*1 cm küp karşılaştırma numuneleri, 2 adet 1*3 cm silindir çevrim numuneleri, 2 adet 1*3 cm silindir karşılaştırma numuneleri, 2 adet 7,*7,*2,4 cm prizma çevrim numuneleri ve 2 adet 7,*7,*2,4 cm prizma karşılaştırma numuneleri üretilmiştir. Donma-çözülme deneylerinde, küp, silindir ve prizma donma-çözülme çevrim ve karşılaştırma numuneleri 7. günde sudan çıkarılarak ağırlıkları ve birim ağırlıkları belirlenmiştir. Ayrıca Pundit cihazı ile ultrases hızı okumaları yapılmıştır. Bu işlemlerden sonra numuneler 28. güne kadar derin dondurucuya konarak çevrime başlanmış ve karşılaştırma numuneleri 28. güne kadar standart kür ortamında saklanmıştır. 28. gün sonunda yine 7. gün yapılan işlemler tekrarlanarak; küp ve silindir numuneler basınç testine, prizma numuneler ise eğilme testine maruz bırakılmışlardır. Donma çözülme ve ultrases hızı deneylerine ait sonuçlar Tablo 8, Tablo 9, Tablo 1 ve Tablo 11 de verilmiştir. Tablo 8. Donma-Çözülme Çevrimine Maruz Kalan Numuneler İle Standart Kürde Saklanan Küp Numunelerin Basınç Dayanım Deneyi Sonuçları. Donma-Çözülme Çevrim ve Karşılaştırma Küp Basınç Dayanımları Numune İsmi / Kodu (N/mm 2 ) A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B Donma-Çözülme Çevrim Küp (K-DÇÇ) 41,73 43,7 4,13 46,6 47,49 3,7 37,8 39,1 42,27 42,22 Donma-Çözülme Karşılaştırma Küp (K-DÇK) 46,16 47,7 48,63,12,7 46,26 47,3 48,82,44,69 Basınç Dayanımındaki Azalma (%) 9,6 8, 7,2 7,1 6,9 23,11 21,69 19,91 16,2 16,71 Tablo 9. Donma-Çözülme Çevrimine Maruz Kalan Numuneler ile Standart Kürde Saklanan Silindir Numunelerin Basınç Dayanım Deneyi Sonuçları. Donma-Çözülme Çevrim ve Karşılaştırma Silindir Basınç Numune İsmi / Kodu Dayanımları (N/mm 2 ) A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B Donma-Çözülme Çevrim Silindir 36,28 37,41 39,6 41, 41,69 3,62 31,7 34, 3,81 37,16 (S-DÇÇ) Donma-Çözülme Karşılaştırma 41,13 41,8 43,7 4,16 4,46 4,66 41,76 43,79 4,4 4,93 Silindir (S-DÇK) Basınç Dayanımındaki Azalma 11,79 1,61 9,2 8,1 8,29 24,69 24,4 21,1 2,49 19,9 (%) Tablo 1. Donma-Çözülme Çevrimine Maruz Kalan Numuneler ile Standart Kürde Saklanan Prizma Numunelerin Basınç Dayanım Deneyi Sonuçları. Donma-Çözülme Çevrim ve Karşılaştırma Prizma Eğilme Numune İsmi / Kodu Dayanımları (N/mm 2 ) A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B Donma-Çözülme Çevrim Prizma (S-DÇÇ),1,62,8,89 6, 4,68 4,86 4,97,21,39 Donma-Çözülme Karşılaştırma Prizma (S-DÇK) 6,37 6,49 6,63 6,73 6,78 6,49 6,9 6,77 6,92 6,99 Eğilme Dayanımındaki Azalma (%) 13, 13,41 12,2 12,48 1,77 27,89 26,2 26,9 24,71 22,89 84

6 Tablo 11. Donma-Çözülme Çevrimine Maruz Kalan (DÇÇ) Numuneler ile Standart Kürde Saklanan Küp Numunelerin Birim AğırlıklarıvVe Ultrases Hızı Deney Sonuçları. Deney / Numune Çeşidi A1 A2 A3 A4 A B1 B2 B3 B4 B Numune 7. Günde Ultrases Hızları (km/s) 28. Günde Ultrases Hızları (km/s) 7 gün - 28 gün arası ses hızı artışı (%) Donma-Çöz. Etkisi Kaybı Küp - DÇÇ 4,33 4,4 4,48 4,2 4,8 4,32 4,3 4,44 4,2 4, Küp - DÇK 4,34 4,39 4,48 4,4 4,9 4,3 4,37 4,46 4,1 4,4 Silindir - DÇÇ 4,34 4,37 4,46 4,2 4,8 4,29 4,36 4,44 4, 4,3 Silindir - DÇK 4,33 4,38 4,47 4,2 4,8 4,29 4,3 4,44 4, 4,2 Prizma - DÇÇ 4,32 4,39 4,49 4,3 4,9 4,3 4,36 4,4 4,1 4,4 Prizma - DÇK 4,32 4,4 4, 4,4 4,9 4,31 4,38 4,46 4,2 4, Küp - DÇÇ 4,44 4,4 4,63 4,73 4,77 4,44 4,3 4,61 4,7 4,7 Küp - DÇK 4,7 4,7 4,79 4,87 4,9 4,7 4,79 4,82 4,89 4,93 Silindir - DÇÇ 4,43 4,1 4,62 4,73 4,78 4,4 4,4 4,61 4,71 4,76 Silindir - DÇK 4,71 4,74 4,8 4,89 4,9 4,7 4,81 4,84 4,91 4,9 Prizma - DÇÇ 4,48 4, 4,67 4,77 4,81 4,43 4,2 4,64 4,71 4,78 Prizma - DÇK 4,77 4,79 4,8 4,92 4,9 4,82 4,8 4,9 4,94, Küp - DÇÇ 2,4 3,18 3,3 4,6 4,1 2,78 4,14 3,83 3,98 4,4 Küp - DÇK 8,29 8,2 6,92 7,27 6,7 1,47 9,61 8,7 8,43 8,9 Silindir - DÇÇ 2,7 3,2 3,9 4,6 4,37 2,6 4,13 3,83 4,67,8 Silindir - DÇK 8,78 8,22 7,38 8,19 6,99 1,72 1,7 9,1 9,11 9,1 Prizma - DÇÇ 3,7 3,64 4,1,3 4,79 3,2 3,67 4,27 4,43,29 Prizma - DÇK 1,42 8,86 7,78 8,37 7,84 11,83 1,73 9,87 9,29 9,89 Küp-DÇÇ-DÇK,7,2 3,7 2,62 2,6 7,69,47 4,24 4,4 4,19 Silindir-DÇÇ-DÇK 6,71,2 3,79 3,4 2,62 8,16 6,44,18 4,44 4,43 (%) Prizma-DÇÇ-DÇK 6,72,22 3,77 3,7 3, 8,81 7,6,6 4,86 4,6 Deney Sonuçlarının İrdelenmesi Taze Beton deneyler Beton bileşimindeki kırmakum içeriği yüzdesi arttıkça karışımların çökmeleri bir miktar azalmıştır. Slump değerleri 14 mm 16 mm arasında değişmiştir. Bunun nedeninin kırmakumun daha köşeli ve şekli düzgün olmayan taneciklerden oluşması olduğu söylenebilir. ÖYFC içeren beton karışımlarında çökme değeri bir miktar artmıştır. Bu da ÖYFC nun işlenebilmeyi olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Basınç Dayanımı Tablo 6 ve Şekil 1 de görüldüğü gibi ÖYFC içeren beton karışımlarının 7 günlük basınç dayanımları ÖYFC içermeyen beton karışımların 7 günlük basınç dayanımından düşük olmuş, 28. günde bunun tersine ÖYFC içeren karışımların basınç dayanımı daha yüksek olmuştur. Puzolanik reaksiyonun hem serbest kireç oluşumunu beklemesi, hem de oldukça yavaş seyreden bir reaksiyon olması sonucu puzolanik etki nedeniyle dayanım kazanma da yavaş olmaktadır. Bununla birlikte hem ÖYFC içeren hem de içermeyen beton karışımlarında kırmakumun ince agregadaki yüzdesi arttıkça basınç dayanımı da artmıştır. Karışımlarda kırmakum oranı arttıkça daha köşeli ve şekli düzgün olmayan tane oranı arttığından dolayı çimento hamuru ve ince agrega kenetlenmesi artmıştır. Portland çimentosunun hidratasyonu sonucu oluşan reaksiyon; (C 3 S, C 2 S) + H (H 2 O) C-S-H (jel) + CH (Ca(OH) 2 ) şeklindedir. Puzolanik reaksiyon da; CH (Ca(OH) 2 ) + S (SiO 2 ) + H (H 2 O) C-S-H (jel) şeklindedir. Görüldüğü gibi portland çimentosu hidratasyonu serbest kireç üretmekte, puzolanik reaksiyon ise serbest kireci bağlamaktadır. Puzolanik reaksiyonun ilerlemesi için portland çimentosunun hidratasyonu başlamalıdır (Özturan, 1991). 8

7 7 ve 28 Günlük Basınç Dayanımları 7 Günlük ÖYFC İçermeyen Karışımların basınç dayanımları Basınç Dayanımı (MPa) Günlük ÖYFC İçeren Karışımların basınç dayanımları 28 Günlük ÖYFC İçermeyen Karışımların basınç dayanımları Kırmakum/İnce Agrega, (%) Şekil 1. 7 Ve 28 Günlük Küp Numunelerin Basınç Dayanımları. 28 Günlük ÖYFC İçeren Karışımların basınç dayanımları Eğilme Dayanımı ÖYFC içeren betonların 28 günlük eğilme dayanımı ÖYFC içermeyen betonlara göre daha yüksek olmuştur. ÖYFC kullanımı betonların eğilme dayanımını arttırmıştır. Yine basınç dayanımında olduğu gibi kırmakumun ince agregadaki yüzdesi arttıkça eğilme dayanımı artmıştır. Kırmakumun ince agregadaki yüzdesi ile eğilme dayanımının ilişkisi Şekil 2 de verilmiştir. Eğilme Dayanımı (MPa) 28 Günlük Eğilme Dayanımları Kırmakum/İnce Agrega, (%) Şekil Günlük Prizma Numunelerin Eğilme Dayanımları. 28 Günlük ÖYFC İçermeyen Karışımların eğilme dayanımları 28 Günlük ÖYFC İçeren Karışımların eğilme dayanımları Donma-Çözülme Etkisi Kırmakum kullanımının donma-çözülme direncine etkisi Tablo 8, Tablo 9, Tablo 1, Tablo 11 ve Şekil 3, Şekil 4, Şekil, Şekil 6, Şekil 7, Şekil 8, Şekil 9 da görülmektedir. Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil de, küp, silindir ve prizma numunelerde donma-çözülme çevrimine başlamadan önce ve çevrim bittikten sonraki ultrases hızları karşılaştırılmış ve donma-çözülme etkisi sonrası oluşan ultrases hızı kayıpları belirlenmiştir. Bu verilere dayanarak en yüksek kayıp prizma numunelerde olmuştur. Bunda yüzey alanı / hacim oranının etkili olduğu düşünülmektedir. Beton karışımlarında kırmakum içeriği arttıkça donma çözülme direnci de artmaktadır. Tüm numunelerde ultrases hızı kaybı en çok %8,82 ile B1 grubu numunelerde olmuş, en az ultrases hızı kaybı ise %2,62 ile A grubu numunelerde olmuştur. Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 de, küp, silindir ve prizma numunelerde donma-çözülme çevriminden sonraki basınç ve eğilme dayanımları karşılaştırılmış ve donma-çözülme etkisi sonrası oluşan basınç ve eğilme dayanımı kayıpları belirlenmiştir. En yüksek kayıplar yine prizma numunelerde olmuştur. Tüm numunelerde basınç ve eğilme dayanımı kaybı en çok %27,89 ile B1 grubu numunelerde olmuş, en az ultrases hızı kaybı ise %6,9 ile A grubu numunelerde olmuştur. 86

8 Şekil 9 da donma-çözülme çevrimine maruz kalmış beton numunelerinin basınç ve eğilme dayanımları karşılaştırılmıştır. Kırmakum içeriği arttıkça donma-çözülme sonrası betonların basınç ve eğilme dayanımlarının kayıplarının azaldığı açıkça görülmektedir. ÖYFC içeren beton karışımlarının donma-çözülme direnci ÖYFC içermeyen beton karışımların donma çözülme direncine göre daha düşük olmuştur. Bunun sebebi, puzolanik reaksiyonun çok yavaş ilerlemesi ve düşük ısılardan çok etkilenmesidir. Bu yüzden dayanım kazanma da yavaştır. Bununla birlikte ÖYFC içeren betonların 7 günlük dayanımlarının düşük olması da donma-çözülme dirençlerinin düşük olmasına etkendir. Donma-çözülme etkisinin yoğun olduğu bölgelerde mineral katkılı betonlar tercih edilmemeli ya da ilk yaşlardaki dayanımının arttırılması için çareler aranmalıdır. Ultrases Hızı Kaybı (%) Küp Numunelerin Ultrases Hızı Kayıpları (%) ÖYFC İçermeyen Küp Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Ultrases Hızı Kaybı (%) ÖYFC İçeren Küp Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Ultrases Hızı Kaybı (%) 1 Şekil 3. Küp Numunelerde Donma-Çözülme Etkisi ile Oluşan Ultrases Hızı Kayıpları ve Kırmakum / İnce Agrega İlişkisi Ultrases Hızı Kaybı (%) Silindir Numunelerin Ultrases Hızı Kayıpları (%) ÖYFC İçermeyen Silindir Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Ultrases Hızı Kaybı (%) ÖYFC İçeren Silindir Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Ultrases Hızı Kaybı (%) 1 Şekil 4. Silindir Numunelerde Donma-Çözülme Etkisi İle Oluşan Ultrases Hızı Kayıpları Ve Kırmakum / İnce Agrega İlişkisi 87

9 Ultrases Hızı Kaybı (%) Prizma Numunelerin Ultrases Hızı Kayıpları (%) ÖYFC İçermeyen Prizma Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Ultrases Hızı Kaybı (%) ÖYFC İçeren Prizma Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Ultrases Hızı Kaybı (%) 1 Şekil. Prizma Numunelerde Donma-Çözülme Etkisi ile Oluşan Ultrases Hızı Kayıpları ve Kırmakum / İnce Agrega İlişkisi Basınç Dayanımı Kaybı (% Küp Numunelerin Basınç Dayanımı Kayıpları (%) ÖYFC İçermeyen Küp Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Basınç Dayanımı Kaybı (%) ÖYFC İçeren Küp Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Basınç Dayanımı Kaybı (%) Şekil 6. Küp Numunelerde Donma-Çözülme Etkisi İle Oluşan Basınç Dayanımı Kayıpları Ve Kırmakum / İnce Agrega İlişkisi 88

10 Basınç Dayanımı Kaybı (% Silindir Numunelerin Basınç Dayanımı Kayıpları (%) ÖYFC İçermeyen Silindir Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Basınç Dayanımı Kaybı (%) ÖYFC İçeren Silindir Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Basınç Dayanımı Kaybı (%) Şekil 7. Silindir Numunelerde Donma-Çözülme Etkisi ile Oluşan Basınç Dayanımı Kayıpları ve Kırmakum / İnce Agrega İlişkisi Eğilme Dayanımı Kaybı (% Prizma Numunelerin Basınç Dayanımı Kayıpları (%) ÖYFC İçermeyen Prizma Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Basınç Dayanımı Kaybı (%) ÖYFC İçeren Prizma Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Basınç Dayanımı Kaybı (%) Şekil 8. Prizma Numunelerde Donma-Çözülme Etkisi ile Oluşan Basınç Dayanımı Kayıpları ve Kırmakum / İnce Agrega İlişkisi 89

11 Basınç Dayanımı Kaybı (% Numunelerin Basınç Dayanımı Kayıpları (%) ÖYFC İçermeyen Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Basınç Dayanımı Kaybı (%) ÖYFC İçeren Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Basınç Dayanımı Kaybı (%) ÖYFC İçermeyen Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Eğilme Dayanımı Kaybı (%) ÖYFC İçeren Numunelerin Donma Çözülme Çevriminden Sonraki Eğilme Dayanımı Kaybı (%) 6 Şekil 9. Numunelerde Donma-Çözülme Etkisi ile Oluşan Basınç Dayanımı Kayıpları ve Kırmakum / İnce Agrega İlişkisi Sonuçlar 1. Öğütülmüş Yüksek Fırın Cürufu (ÖYFC) içeren ve içermeyen betonlarda ince agregadaki kırmakum miktarı arttırıldıkça, beton basınç ve eğilme dayanımı artmaktadır. 2. Donma-Çözülme etkisinde en çok dayanım kaybına uğrayan numuneler, ince agregasında kırmakum bulunmayan numunelerdir. Donma-çözülme direnci en yüksek numuneler ise; ince agregasında kırmakum oranı en yüksek olan numunelerdir. 3. ÖYFC içeren betonların 7 günlük basınç dayanımları; ÖYFC içermeyen betonlara göre düşük, fakat 28 günlük dayanımları daha yüksek olmuştur. Bu puzolanik reaksiyonun yavaş ilerlemesinden kaynaklanmaktadır. 4. ÖYFC içeren betonların donma-çözülme dayanıklılıkları ÖYFC içermeyen betonlarınkine göre daha düşük olmuştur. Bu yüzden donma-çözülme etkisine maruz bölgelerde bu tür betonların zorunlu olmadıkça kullanılmaması önerilmektedir. Teşekkür Çalışmamıza gösterdikleri ilgi ve sağlamış oldukları malzeme yardımlarından dolayı PROTEKNİK LAB. A.Ş., Tolga OK ve Recai DABAKOĞLU na teşekkür ederiz. KAYNAKLAR 1. ERDOĞAN, T.Y., Beton, ODTÜ Vakfı, 741sy, Ankara, TS 76, Beton Agregaları, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara, ÇELİK, T., MARAR, K., Effect of Crushed Stone Dust on Some Properties of Concrete, Cement and Concrete Researc, Vol. 26, No 7, pp TAŞDEMİR, C., KARA, G., BAŞKOCA, A., Kırmakumun Betonda Kullanılabilirliği, Endüstriyel Atıkların İnşaat Sektöründe Kullanılması, Eskişehir, TOKYAY, M., ERDOĞDU, K., Cüruflar ve Curuflu Çimentolar, Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği, Ankara, PAL, S.C., MUKHERJEE, A., PATHAK,S.R., Investigation of Hydralic Activity of Ground Granulated Blast FurnaceSlag ın Concrete, Cement and Concrete Research, Vol. 23, pp. 1-6, MANTEL, D.G., Investigation of hydralic activity of five granulated blast furnace slags with eight different portland cement, ACI Material Journal, Vol. 91, No, pp , SATARİN, V.I., Slag portland Cement, Proceeding 6th International Congress on the Chemistery of the Cement, Moscow, 1974, Principal Paper, pp

12 9. MALHOTRA, V.M., Properties of fresh and hardened concrete incorporating ground granulated blast furnace slag, Supplementary Chemistry Materials for Concrete, Ottawa, pp , NEVILLE, A.M., Properties of Concrete, 4th Edition, Longman ÖZYURT N., Uçucu küllü betonlarda kırmataş kumu içeriğinin betonun mekanik özelliklerine etkisi,. Ulusal Beton Kongresi, 23, İstanbul. 12. DONZA, H., CABRERA, O., IRASSAR, E.F., High Strenght Concrete with Different Fine Aggregate, Cement and Concrete Research, Vol 27, No 17. pp 1-7, ÖZTURAN T., Yüksek Mukavemetli Beton Üretiminde Mineral Katkı Maddelerinin Etkinliği, 2. Ulusal Beton Kongresi, s , 1991, İstanbul. 811

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.

YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ. Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer. YAPIDAKİ BETON DAYANIMININ STANDART KÜRDE SAKLANAN NUMUNELER YARDIMIYLA TAHMİNİ Adnan ÖNER 1, Süleyman DİRER 1 adnan@kou.edu.tr, sdirer@engineer.com Öz: Bu çalışmada, üretilen çeşitli dayanımda betonların

Detaylı

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi

Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Donma-Çözülmenin Farklı Kür Görmüş Kendiliğinden Yerleşen Betonlar Üzerindeki Etkisi Şirin Kurbetci, Şakir Erdoğdu, Ali Recai Yıldız KTÜ Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 61080 TRABZON

Detaylı

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler: ÖRNEK: Endüstriyel bölgede yapılacak bir betonarme yapı için TS EN 206-1 standardına göre XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisine karşı dayanıklı akıcı kıvamda bir beton karışım

Detaylı

beton karışım hesabı

beton karışım hesabı 9 beton karışım hesabı Paki Turgut Kaynaklar 1) TS 802 Beton Karışım Tasarımı Hesap Esasları 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et al., Concrete, 2nd Edition 4) Portland

Detaylı

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon,

UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Necdet Sezer Kampüsü Gazlıgöl Yolu Afyon, UÇUCU KÜLLÜ BETONLARIN DONMA-ÇÖZÜLME ETKİSİNDE MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Osman ÜNAL 1, Tayfun UYGUNOĞLU 2 1,2 Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Yapı Eğitimi Bölümü,Ahmet

Detaylı

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON

YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON TANIM YAPI MALZEMESİ OLARAK BETON Concrete kelimesi Latinceden concretus (grow together) ) kelimesinden gelmektedir. Türkçeye ise Beton kelimesi Fransızcadan gelmektedir. Agrega, çimento, su ve gerektiğinde

Detaylı

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ UÇUCU KÜL VE YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF FLY ASH AND BLAST FURNACE SLAG ON PROPERTIES OF SUPERPLASTICIZER ADDED CONCRETE Hasbi Yaprak Ankara

Detaylı

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır

1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır 1. Projeden, malzemeden gerekli veriler alınır Beton karışım hesabı yapılırken; Betonun döküleceği elemanın boyutları Elemanın maruz kalacağı çevresel etkiler (sülfat ve klorür gibi zararlı kimyasal etkiler,

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ *

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ. İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA ASİT ETKİSİ İlker Bekir TOPÇU & Mehmet CANBAZ * *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, 264,

Detaylı

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği

Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Sugözü Uçucu Külünün Beton Katkısı Olarak Kullanılabilirliği Okan Karahan, Cengiz Duran Atiş Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 38039/Kayseri Tel: 352 437 00 80 E-Posta: okarahan@erciyes.edu.tr

Detaylı

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! karo Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Karo Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen Kalsiyum Alüminat

Detaylı

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi

Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Der. Science and Eng. J. of Fırat Univ. 17 (4), 681-685, 25 17 (4), 681-685, 25 Elazığ Ferrokrom Cürufunun Betonun Basınç Dayanımı ve Çarpma Enerjisi Üzerine Etkisi Salih YAZICIOĞLU,

Detaylı

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN

İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN İNCE AGREGA TANE BOYU DAĞILIMININ ÇİMENTOLU SİSTEMLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. İsmail Özgür YAMAN SUNUM İÇERİĞİ Çimentolu Sistemler / Beton Betonun Yapısı ve Özellikleri Agrega Özellikleri Beton Özelliklerine

Detaylı

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! ISIDAÇ 40 yapı kimyasalları Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa ISDAÇ 40 Kalsiyum Alüminat Çimentosu Yapı Kimyasalları Uygulamaları www.cimsa.com.tr ISIDAÇ 40, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (2) 13-20 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Agrega Granülometrisinin Yüksek Performanslı Beton Özelliklerine Etkisi

Detaylı

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento! refrakter Özel ürünleriniz için özel bir çimento! Çimsa Kalsiyum Alüminat Refrakter Uygulamaları www.cimsa.com.tr, 10 yılı aşkın süredir Çimsa tarafından, TS EN 14647 standardına uygun olarak üretilen

Detaylı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı

SİGMA BETON FAALİYETLERİ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON FAALİYETLERİ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı Kuruluş 2005 yılında Baştaş Çimento San. Tic. A.Ş. ve Konya Çimento San. Tic. A.Ş tarafından limited şirket olarak kuruldu. İlk yerleşim yeri

Detaylı

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması Fırat Üniv. Fen ve Müh. Bil. Dergisi Science and Eng. J of Fırat Univ. 18 (3), 375-383, 2006 18 (3), 375-383, 2006 Kırmataşla Üretilen Hazır Betonların Donma-Çözülmeye Karşı Dayanıklılığının Araştırılması

Detaylı

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ

POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI HAFİF BETONLARIN BASINÇ DAYANIMI ÖZELLİKLERİ Polipropilen Lif Katkılı Yarı Hafif Betonların Basınç Dayanımı Özellikleri SDU International Technologic Science Vol. 2, No 1, February 20 pp. -14 Construction Technology POLİPROPİLEN LİF KATKILI YARI

Detaylı

Kırmakumun Beton Özeliklerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. An Evaluation on the Effect of Limestone Fines on The Properties of Concrete

Kırmakumun Beton Özeliklerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme. An Evaluation on the Effect of Limestone Fines on The Properties of Concrete Kırmakumun Beton Özeliklerine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme An Evaluation on the Effect of Limestone Fines on The Properties of Concrete Canan TAŞDEMİR 1, Nilüfer ÖZYURT 1, Cüneyt ERTUĞRUL 2, Gülenden

Detaylı

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak

Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak BETON Bolomey formülünün gelişmiş şekli; hava boşluğunun dayanıma etkisini vurgulamak açısından ilginçtir. Bu formülde dayanımı etkileyen en önemli faktör çimento hamuru içindeki çimento miktarıdır.

Detaylı

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1)

Beton sınıfına göre tanımlanan hedef (amaç) basınç dayanımları (TS EN 206-1) BETON TASARIMI (Beton Karışım Hesabı) İstenen kıvamda İşlenebilir İstenen dayanımda Dayanıklı Hacim sabitliğinde Ekonomik bir beton elde edebilmek amacıyla gerekli: Agrega Çimento Su Hava Katkı Maddesi:

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN BETON ÖZELLİKLERİNE ATIK MERMER TOZUNUN ETKİSİ H. Yılmaz ARUNTAŞ Doç. Dr. Gazi Ü. Teknik Eğitim Fakültesi Ankara, Türkiye İlker TEKİN Öğr. Gör. Muğla Ü. Yatağan M. Y. O. Muğla, Türkiye

Detaylı

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi

Türkiye Hazır Beton Birliği İktisadi İşletmesi Deney / Kalibrasyon Laboratuvarı. Deney Listesi REVİZYON GÜNCELLEME DOKÜMAN NO YAYIN L27 01.01.2008 13.01.2014-06 08.05.2014 1/8 GÜNCELLEŞTİRMEYİ GERÇEKLEŞTİREN (İSİM / İMZA / TARİH) : DENEYLERİ A01 İri agregaların parçalanmaya karşı direnci Los Angeles

Detaylı

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI

YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI YÜKSEK FIRIN CÜRUFUNUN PARKE VE BORDÜR ÜRETİMİNDE KULLANILMASI İsa YÜKSEL 1, Turhan BİLİR 2 yuksel@karaelmas.edu.tr, turhanbilir@karaelmas.edu.tr Öz: Beton Endüstrisi doğal kaynakların çok tüketildiği

Detaylı

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. karo. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ karo Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır.

7. Yapılar ile ilgili projelerin ve uygulamalarının tekrarlı olması durumunda, her bir tekrar için ücret, belirtilen miktarın % 25 si kadardır. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YAPI MALZEMESİ LABORATUVARINDA DÖNER SERMAYE ÇERÇEVESİNDE YAPILACAK DENEY, ÖLÇME VE MUAYENELERİN 2017 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ 1. Uludağ

Detaylı

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması

Uçucu Kül İçeriğinin Beton Basınç Dayanımı ve Geçirimliliği Üzerine Etkisinin Araştırılması Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 6, No: 1, 2010 (11-18) Electronic Journal of ConstructionTechnologies Vol: 6, No: 1, 2010 (11-18) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1305-631x

Detaylı

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI

YÜKSEK HACİMDE C SINIFI UÇUCU KÜL İÇEREN BETONLARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE SÜLFÜRİK ASİT DAYANIKLILIĞI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİ SLİK FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİSLİK B İ L İ MLERİ DERGİSİ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 25 : 11 : 3 : 443-448 YÜKSEK

Detaylı

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ

KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ KÜR KOŞULLARI VE SÜRESİNİN BETON NUMUNELERİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİLERİ EFFECTS OF CURING CONDITIONS AND PERIOD ON COMPRESSIVE STRENGTH OF CONCRETE SPECIMENS Yasin Engin, Muhittin Tarhan, Doğan Yaşar Aydıner

Detaylı

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi

Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Katkı Dozajı ve Taze Beton Sıcaklığının Kendiliğinden Yerleşen Beton Özelliklerine Etkisi Cenk Kılınç Doç. Dr. Yılmaz Akkaya İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi Maslak, İstanbul E-Posta: cenkkilinc@gmail.com

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ 2017 BİRİM FİYAT LİSTESİ GENEL HUSUSLAR 1. Bülent Ecevit Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Döner Sermaye İşletmesince,

Detaylı

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Çimentolu Sistemlerde Geçirgenlik - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi - Sebepleri ve Azaltma Yöntemleri - Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Geçirgenlik sıvı ve gazların çimentolu sistem içerisindeki hareketinin olasılığını ifade eden bir kavramdır. Geçirimsizlik özellikle

Detaylı

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17

Beton Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI. Nisan, 17 Beton 2017 Melike Sucu ZEMİN BETONLARINDA KALSİYUM ALÜMİNAT ÇİMENTOSU KULLANIMI Nisan, 17 İçerik NEDEN KAÇ KAÇ MİKROYAPI VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ KAÇ HİDRATASYONU ATAKLARA KARŞI DAYANIM KİMYASAL ATAKLAR

Detaylı

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ÇİMENTO KALİTE KONTROL PARAMETRELERİ VE BETON ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Çimento Kalite Kontrol Parametreleri Yeni Çimento Standartları - TS EN 197-1 : Genel Çimentolar-

Detaylı

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur:

Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: 1 BETON KARIŞIM HESABI Betonu oluşturan malzemelerin oranlanması, daha yaygın adıyla beton karışım hesabı, birbirine bağlı iki ana aşamadan oluşur: I. Uygun bileşenlerin ( çimento, agrega, su ve katkılar

Detaylı

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. yapı kimyasalları. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ yapı kimyasalları Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES

ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ EFFECT OF STEEL FIBERS ON FRESH CONCRETE PROPERTIES ÇELİK LİFLERİN TAZE BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Burak Işıkdağ 1, İlker Bekir Topçu 2, Seyfettin Umut Umu 3 Özet Bu çalışmada çelik lifli taze betonlarda (ÇLB) çelik liflerin beton kıvamına etkisi araştırıldı.

Detaylı

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI)

BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) BETON KARIŞIM HESAPLARI (BETON TASARIMI) Beton malzemesi; agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral (uçucu kül, silis dumanı gibi) yada kimyasal (akışkanlaştırıcı, priz hızlandırıcı/geciktirici,

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802)

BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) BETON KARIŞIM HESABI (TS 802) Beton karışım hesabı Önceden belirlenen özellik ve dayanımda beton üretebilmek için; istenilen kıvam ve işlenebilme özelliğine sahip; yeterli dayanım ve dayanıklılıkta olan,

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ

GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ ANKARA - TURKIYE GERİ DÖNÜŞÜM AGREGASININ BETON ÜRETİMİNDE KULLANILABİLİRLİĞİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN DEĞERLENİRİLMESİ The Usability of Recycle Aggregate in the Concrete Production and Its Evaluation

Detaylı

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

POMZA AGREGALI TAŞIYICI HAFİF BETONUN MEKANİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING FACULTY MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 27 : 13 : 3 : 353-359

Detaylı

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON

BETON KARIŞIM HESABI. Beton; BETON BETON KARIŞIM HESABI Beton; Çimento, agrega (kum, çakıl), su ve gerektiğinde katkı maddeleri karıştırılarak elde edilen yapı malzemesine beton denir. Çimento Su ve katkı mad. Agrega BETON Malzeme Türk

Detaylı

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ

BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XIV, S.1, 2001 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi University, Vol.XIV, No 1,2001 BETONDA SİLİS DUMANI KULLANIMININ EKONOMİK ANALİZİ İlker Bekir TOPÇU 1, Mustafa KAVAL

Detaylı

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi

Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Uçucu Külün Silindir ile Sıkıştırılmış Betonun Basınç Dayanımına Etkisi Ali Mardani, Kambiz Ramyar Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Bornova/İzmir ali.mardani16@gmail.com,

Detaylı

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Beton Tasarımında Silis Dumanı Kullanımı Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Silis Dumanı (Silika Füme-Mikro Silika) Silis dumanı silikon metal veya ferrosilikon alaşım endüstrisinin yan ürünü olarak

Detaylı

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ

UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ UÇUCU KÜL KATKI MĠKTARININ BETON ĠġLENEBĠLĠRLĠĞĠ VE SERTLEġME SÜRELERĠNE OLAN ETKĠSĠ EFFECT OF THE AMOUNT OF FLY ASH ON SETTING TIME AND WORKABILITY OF THE CONCRETE Serkan SubaĢı Düzce Üniversitesi, Düzce

Detaylı

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. yapı kimyasalları. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ yapı kimyasalları Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Yapı Kimyasalları Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde

Detaylı

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç

I. GİRİŞ Son yıllarda beton teknolojisinde pek çok endüstriyel atık beton agregası olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ve dünyada çok miktarda ortaya ç Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XX, S.2, 2007 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XX, No:2, 2007 Makalenin Geliş Tarihi : 05.02.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 11.09.2007

Detaylı

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ

Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi GİRİŞ Maksimum Agrega Tane Boyutu, Karot Narinliği ve Karot Çapının Beton Basınç Dayanımına Etkisi K.Ramyar *, O.E. Köseoğlu *, Ö. Andiç GİRİŞ Genelde, betonun dayanımı hakkında şüphe olduğunda veya gerçek dayanımı

Detaylı

Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri

Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri Kendiliğinden Yerleşen Mimari Betonlarda Pigment Katkısının Etkileri Mustafa Karagüler Doç. Dr. İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi,Mimarlık Bölümü Yapı Bilgisi A.B.D İstanbul (212)2931300/2340

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

Nevşehir Bims Agregasından Kendiliğinden Yerleşen Hafif Beton Üretilmesi

Nevşehir Bims Agregasından Kendiliğinden Yerleşen Hafif Beton Üretilmesi Nevşehir Bims Agregasından Kendiliğinden Yerleşen Hafif Beton Üretilmesi Hicran Açıkel, Murat Günaydın Selçuk Üniversitesi, Müh. Mim Fak.İnş.Müh.Bl. Konya 0332.2232256, 03323240660 hacikel@selcuk.edu.tr,

Detaylı

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. karo. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ karo Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Karo Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse yüksek

Detaylı

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

FARKLI TİPTE AGREGA KULANIMININ BETONUN MEKANİK ÖZELİKLERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI OHÜ Müh. Bilim. Derg. / OHU J. Eng. Sci. ISSN: 2147-12X Ömer Halisdemir Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, (17), 17-114 Omer Halisdemir University Journal of Engineering Sciences,

Detaylı

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN NORMAL DAYANIMLI HAFİF BETON ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN NORMAL DAYANIMLI HAFİF BETON ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA KENDİLİĞİNDEN YERLEŞEN NORMAL DAYANIMLI HAFİF BETON ÜZERİNE DENEYSEL BİR ÇALIŞMA AN EXPERIMENTAL STUDY ON NORMAL STRENGTH SELF COMPACTING LIGHT WEIGHT CONCRETE İrfan Kadiroğlu Batıçim Batı Anadolu Çimento

Detaylı

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık!

EKOBEYAZ. prekast. Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! EKOBEYAZ prekast Hem ekonomik, hem yüksek beyazlık! Çimsa Ekobeyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Köpük Beton - I. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Köpük Beton - I Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Köpük Beton Köpük betonu basitçe tanımlayacak olursak; içinde %75 e varan oranda hava kabarcıkları olan harçtan yapılmış hafif betonlardır

Detaylı

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir.

2.1. Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak tasarlanmış betonun siparişinde aşağıdaki bilgiler üreticiye verilmelidir. Beton Kullanıcısının TS EN 206 ya Göre Beton Siparişinde Dikkat Etmesi Gereken Hususlar Hazırlayan Tümer AKAKIN Beton siparişi, TS EN 206-1 in uygulamaya girmesiyle birlikte çok önemli bir husus olmıştur.

Detaylı

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi HAFİF AGREGALARIN YAPISAL BETON İMALATLARINDA KULLANIMI Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Hafif Agrega Nedir? Hafif Agregalar doğal ve yapay olarak sınıflandırılabilir; Doğal Hafif Agregalar: Pomza

Detaylı

ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMI

ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMI ATIK BETONLARIN GERİ DÖNÜŞÜMÜNDE SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANIMI İsmail KILIÇ 1 Özet Çalışmada, süper akışkanlaştırıcı katkının atık beton agregasından elde edilen betonların özelliklerine etkileri

Detaylı

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ

DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ DÜŞÜK MUKAVEMETLĐ ATIK BETONLARIN BETON AGREGASI OLARAK KULLANILABĐLĐRLĐĞĐ Mehmet Alpaslan KÖROĞLU * Yrd. Doç. Dr. Ali KÖKEN ** * Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Đnşaat Mühendisliği

Detaylı

taze beton işlenebilirlik

taze beton işlenebilirlik 8 taze beton işlenebilirlik Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess

Detaylı

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi AGREGALAR Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Agregalar, beton, harç ve benzeri yapımında çimento ve su ile birlikte kullanılan, kum, çakıl, kırma taş gibi taneli farklı mineral yapıya sahip inorganik

Detaylı

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI

METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI METİLEN MAVİSİ DEĞERİ YÜKSEK AGREGALAR VE FARKLI ÖZELLİKTEKİ KİMYASAL KATKILARLA YAPILAN BETON ÇALIŞMALARI CONCRETE WORKS CARRIED OUT BY THE AGGREGATES WITH HIGH METHYLENE BLUE VALUE AND DIFFERENT BASED

Detaylı

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini

Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini 6 th International Advanced Technologies Symposium (IATS 11), 16-18 May 211, Elazığ, Turkey Cam Elyaf Katkılı Betonların Yarmada Çekme Dayanımlarının Yapay Sinir Ağları İle Tahmini S. Yıldız 1, Y. Bölükbaş

Detaylı

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi

Cem III Tipi Çimentoların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Cem III Tipi ların Betonda Kullanımının Teknik Ve Ekonomik Yönlerinin Değerlendirilmesi Oktay Kutlu, Meriç Demiriz Adana San.ve Tic.A.Ş.İskenderun Tesisleri 0(326)654 25 10(Pbx) bilgi@adanacimento.com.tr

Detaylı

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

Mineral Katkılar- Metakaolin. Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Mineral Katkılar- Metakaolin Çimento AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Çimento İkame Malzemeleri Çimento Ġkame Malzemelerinin Temel Kullanım Sebebi Çimento Dayanıklılığını arttırmaktır Beyaz çimento sahip

Detaylı

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri

İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü Uygulama Sürelerinin Etkileri ECAS2002 Uluslararası Yapı ve Deprem Mühendisliği Sempozyumu, 14 Ekim 2002, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye İki Farklı Çimento İle Üretilen Betonların Basınç Dayanımına Değişik Buhar Kürü

Detaylı

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA DONMA ÇÖZÜLME FREEZE THAW EFFECT ON MORTARS WITH ALKALI ACTIVATED BLAST FURNACE SLAG

ALKALİ AKTİVE EDİLMİŞ YÜKSEK FIRIN CÜRUFLU HARÇLARDA DONMA ÇÖZÜLME FREEZE THAW EFFECT ON MORTARS WITH ALKALI ACTIVATED BLAST FURNACE SLAG Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XXI, S.2, 2008 Eng&Arch.Fac. Eskişehir Osmangazi University, Vol..XXI, No:2, 2008 Makalenin Geliş Tarihi : 16.11.2007 Makalenin Kabul Tarihi : 31.12.2007

Detaylı

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YAPI LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 S a y f a CİHAZLAR Cihazın ismi Sayfa Beton Basınç Dayanımı ve Kiriş

Detaylı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı

Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı Doç. Dr. Ali KOÇAK Beton; kum, çakıl, su, çimento ve diğer kimyasal katkı maddelerinden oluşan bir bileşimdir. Bu maddeler birbirleriyle uygun oranlarda karıştırıldığı zaman kalıplara dökülebilir ve bu

Detaylı

SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ ÖZET PROPERTIES OF MORTARS ADDED SILICA FUME AND SUPERPLASTICIZER ABSTRACT

SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ ÖZET PROPERTIES OF MORTARS ADDED SILICA FUME AND SUPERPLASTICIZER ABSTRACT Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 7 Sayı: 2 s. 169-178, 2004 Vol: 7 No: 2 pp. 169-178, 2004 SİLİS DUMANI VE SÜPERAKIŞKANLAŞTIRICI KATKILI HARÇLARIN ÖZELLİKLERİ Osman ŞİMŞEK, Asena DUR, Hasbi

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Cilt/Vol.:6-Sayı/No: 2 : 197-202 (2005) ARAŞTIRMA MAKALESİ /RESEARCH ARTICLE İNCE AGREGANIN BİR KISMI

Detaylı

Mineral Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Porozite ve Basınç Dayanımlarına Yüksek Sıcaklığın Etkisi

Mineral Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Porozite ve Basınç Dayanımlarına Yüksek Sıcaklığın Etkisi Araştırma Makalesi/Research Article Mineral Katkılı Kendiliğinden Yerleşen Betonların Porozite ve Basınç Dayanımlarına Yüksek Sıcaklığın Etkisi Effect of High Temperature on Porosity and Compressive Strength

Detaylı

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Akdeniz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ (2015 Yılı Birim Fiyat Listesi) GENEL HUSUSLAR 1. Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Döner Sermaye İşletmesince, protokollü

Detaylı

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento! SÜPER BEYAZ prekast Yüksek performanslı beyaz çimento! Süper Beyaz Çimento Prekast Uygulamaları Beyaz Portland Çimentosu, 100 yılı aşkın süredir dünyada; gerek estetik görüntüler elde etmek için, gerekse

Detaylı

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ SÜLFONE POLİAMİN BİLEŞİKLERİNİN BETON PERFORMANSINA ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Gamze ERZENGİN Kimya Yüksek Müh. Karayolları 1.Bl.Md. İstanbul / Türkiye Emin ARCA Prof.Dr. Marmara Üniv. İstanbul / Türkiye

Detaylı

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ

ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ ÇİMENTO ESASLI ULTRA YÜKSEK DAYANIMLI KOMPOZİTLERDE BİLEŞİM PARAMETRELERİNİN BASINÇ DAYANIMINA ETKİSİ EFFECT OF COMPOSITION PARAMETERS ON THE COMPRESSIVE STRENGTH OF ULTRA HIGH STRENGTH CEMENT-BASED COMPOSITES

Detaylı

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN

BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN BİR BİLİM ADAMININ ARDINDAN M. Hulusi ÖZKUL Hasan YILDIRIM İ.T.Ü. İnşaat Fakültesi, Yapı Malzemesi Anabilim Dalı Maslak, İstanbul Yapılarda Kimyasal Katkılar Sempozyumu nun (YKK) ikincisinin anısına düzenlendiği

Detaylı

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi

Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi İnşaat Mühendisliği nde 100. Yıl Teknik Kongresi, 22 24 Kasım 2012 Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Agreganın En Büyük Tane Boyutu ve Numune Boyutunun Betonun Karot Dayanımına Etkisi Ali Mardani-Aghabaglou,

Detaylı

mineral katkılar Paki Turgut

mineral katkılar Paki Turgut 2 mineral katkılar Paki Turgut Kaynaklar 1) Hewlett PC, Cement Admixture: uses and applications, Cement Admixture Association 2) Domone P, Illston J, Construction Materials, 4th Edition 3) Mindess S et

Detaylı

SICAK HAVADA, MİNERAL KATKILI BETONLARDA KIVAM KAYBININ SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANARAK DÜZELTİLMESİNİN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ

SICAK HAVADA, MİNERAL KATKILI BETONLARDA KIVAM KAYBININ SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANARAK DÜZELTİLMESİNİN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ SICAK HAVADA, MİNERAL KATKILI BETONLARDA KIVAM KAYBININ SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICI KATKI KULLANARAK DÜZELTİLMESİNİN BETON ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Kazım Yazan *, Lutfullah Turanlı ** * (ODTÜ)MS Öğrencisi, Çimsa

Detaylı

Yüksek Sıcaklık Uygulama Süresinin Harç Özelliklerine Etkisi

Yüksek Sıcaklık Uygulama Süresinin Harç Özelliklerine Etkisi Yüksek Sıcaklık Uygulama Süresinin Harç Özelliklerine Etkisi İlker Bekir Topçu, Abdullah Demir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Eskişehir, Türkiye Tel: 222 239275/3217, 222

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com ISSN:1305-631X Yapı Teknolojileri Elektronik Dergisi 2005 (1) 37-44 TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Makale Tayfun UYGUNOĞLU, Osman ÜNAL Afyon Kocatepe Üniversitesi, Teknik Eğitim

Detaylı

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015

Sıcak Havada Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi. Kasım, 2015 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Kasım, 2015 Sıcak havada beton dökümlerinde; Taze beton sıcaklığı, Rüzgar hızı, Bağıl nem, Ortam sıcaklığı gibi etkenler denetlenmeli ve önlemler bu doğrultuda alınmalıdır.

Detaylı

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1

YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI. Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 YAPILARIN ZATİ YÜKÜNÜN AZALTILMASI İÇİN DİYATOMİTLE ÜRETİLEN HAFİF BLOK ELEMANLARIN ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI Tayfun UYGUNOĞLU 1, Osman ÜNAL 1 1 uygunoglu@aku.edu.tr, 2 unal@aku.edu.tr ÖZ Bu çalışmada,

Detaylı

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri

Silis Dumanı, Uçucu Kül ve Yüksek Fırın Cürufu Katkılı Betonların Bazı Durabilite Özellikleri Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28(1), 11-20 ss., Haziran 2013 Çukurova University Journal of the Faculty of Engineering and Architecture,28(1), pp.11-20,june 2013 Silis Dumanı,

Detaylı

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi

Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Doğal ve Endüstriyel Mineral Katkılar İçeren Betonların Tasarımı, Mekanik Özelikleri ve Dürabilitesi Özkan Şengül Mehmet Ali Taşdemir İTÜ İnşaat Fakültesi Tel: (212) 285 37 56, 285 37 70 E-Posta: osengul@ins.itu.edu.tr,

Detaylı

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği

Kuruca Dağından Elde Edilen Agregaların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği MAKÜ FEBED ISSN Online: 1309-2243 http://febed.mehmetakif.edu.tr Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 4 (2): 1-7 (2013) Araştırma Makalesi / Research Paper Kuruca Dağından Elde

Detaylı

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği *

Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği * İMO Teknik Dergi, 2011 5335-5340, Yazı 345, Teknik Not Yüksek Dayanımlı Betonlarda Pomza ve Zeolitin Kullanılabilirliği * Atila DORUM* Kürşat YILDIZ** ÖZ Bu araştırmada, yüksek dayanımlı betonlarda mineral

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 103-114 Ocak 2003 SÜPER AKIŞKANLAŞTIRICILARIN BETONDAKİ BAZI FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERE ETKİLERİ (THE EFFECT OF SUPERPLASTICIZERS

Detaylı

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP

BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ. Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP BETON ÜRETİMİ ve KALİTE KONTROLÜ Engin DEMİR Şirket Müdür Yardımcısı SİGMA BETON / VİCAT GROUP Beton Çakıl, Kum gibi Agrega denilen maddelerin bir bağlayıcı madde ve su ile birleştirilmesinden meydana

Detaylı

Civil Engineering Articles / İnşaat Mühendisliği Makaleleri

Civil Engineering Articles / İnşaat Mühendisliği Makaleleri 433 Civil Engineering Articles / İnşaat Mühendisliği Makaleleri Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 32, 434-443, 2014 Research Article / Araştırma Makalesi

Detaylı

RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ

RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ RÖTRE AZALTICI KATKI MALZEMELERİ Turgay KADIOĞLU, Cengiz ŞENGÜL, Özkan ŞENGÜL Yılmaz AKKAYA, Mehmet Ali TAŞDEMİR İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul, Türkiye ÖZET Sunulan bu çalışmanın

Detaylı

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete

Effect of Glass Fiber Addition on the Compressive and Tensile Strength of Concrete Politeknik Dergisi Cilt:13 Sayı: 3 s. 239243, 2010 Journal of Polytechnic Vol: 13 No: 3 pp. 239243, 2010 Cam Elyaf Katkısının Betonun Basınç ve Çekme Dayanımı Üzerindeki Etkisi Servet YILDIZ, Yakup BÖLÜKBAŞ,

Detaylı

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton. Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAÇ 40 Esaslı Yüksek Performanslı Beton Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi ISIDAC 40 ın Beton İmalatlarında Kullanımı - ISIDAC 40 Esaslı Beton İmalatları 20. YY başlarından bu yana üzerinde sıklıkla

Detaylı

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi

Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi 1 Aynı Oranlarda Đkame Edilen Silis Dumanı ve Uçucu Külün Betonun Mekanik Özelliklerine Etkisi Đlhami Demir Đnşaat Mühendisliği Bölümü, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, 71451 Türkiye. Telefon: +90 (318)

Detaylı

UÇUCU KÜL VE METAKAOLIN İÇEREN KENDILIĞINDEN YERLEŞEN HARÇLAR

UÇUCU KÜL VE METAKAOLIN İÇEREN KENDILIĞINDEN YERLEŞEN HARÇLAR UÇUCU KÜL VE METAKAOLIN İÇEREN KENDILIĞINDEN YERLEŞEN HARÇLAR Erhan GÜNEYİSİ Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üni., İnşaat Müh. Bölümü Gaziantep, Türkiye Mehmet GESOĞLU Yrd.Doç.Dr. Gaziantep Üni., İnşaat Müh. Bölümü

Detaylı

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com

Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com ATIK SU ARITMA TESIİSIİ UÇUCU KUÜ L KULLANIMI Hazırlayan: İnş.Yük.Müh. Yasin Engin yasin.engin@gmail.com www.betonvecimento.com 12/1/2014 1. GİRİŞ Atık su arıtma tesislerinde özellikle atık su ile temas

Detaylı