BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM"

Transkript

1 BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM A. K İ T AP YAZARLIĞI VE EDİTÖRLÜĞÜ Altındaş M.:Diabetik Ayak ve Tedavisi,Diyabetes Mellitus Ed.Hüsrev Hatemi.Yüce gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. l988 İstanbul. Altındaş M.:Yara-Açık Yara,Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı.İ.Ü. CTF Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri l8-l9 Ekim 2001, İstanbul. Altındaş M: Diyabetik AyakNobel Tıp Kitabevleri Ltd.Ştl.İstanbul Altındaş M.:Diyabetik Ayak,Deri,Yumuşak Doku,Eklem ve Kemik Enfeksiyonları,Ed.:Sibel Gündeş.,Bilimsel Tıp Yayınevi,Ankara B-ULUSLARARASI BİLİMSEL AKTİVİTELER 1. ULUSLARARASI DERGİLERDEKİ YAYINLAR Altıntaş M.,Büyükünal C.:The 10 % Silver Nitrate Spray :An Alternate local Treatment of Burn Chir.Plastica (Berl.) Altindas M, Aydin Y, Yücel A, Eye socket reconstruction with the prefabricated temporal island flap. Plast Reconstr Surg Sep;102(4):980-7 Altindas M, Aydin Y, Yücel A, Eye socket reconstruction with the prefabricated temporal island flap. Year Book of Plastic, Reconstructive, and Aesthetic Surgery, 2000 ed: Stephan H., Miller Mosby Güzel MZ, Aydın.Y, Yücel A, Hariri S, Altindas M. Aesthetic results of treatment of large alopecia with total scalp expansion. Aesthetic Plast Surg Mar-Apr;24(2): Yücel A,Yazar S, Aydın Y, Seradjmir M, Altindas M Temporalis muscle flap for craniofacial reconstruction after tumor resection. J.Craniofac.Surg.11: Yücel A, Cinar C, AydinY, Senyuva C, Guzel MZ, Cetinkale O, Altindas M Malignant Tumors requiring Maxillectomy.J.Craniofac.Surg 11: , Yücel A.Yavar.Ş.Demirkesen C.Durak H.Dervişoğlu S Altındaş M.:An unusual long-term complication of burn injury;malignant fibroz histiocytoma developed in chronic burn scar.burns 26 : Altindas M, Cinar C. Promoting primary healing after ray amputations in the diabetic foot: the plantar dermo-fat pad flap. Plast Reconstr Surg Sep 15;116(4): Altindas M, Cinar C, Kilic A Safe and Physiologic Method for a Less Bloody Surgical Field in Diabetic Foot Surgery:Elevation With the Trapezoid Pillow. Journal of Foot and Ankle Surgery 45:

2 Altındaş M,Kılıç A.:Is Boyd s Operation a Last Solution That May Prevent Major Amputation in Diabetic Foot Patients? The Journal of Foot &Ankle Surgery Artcle in Pres Altindas M, Kilic A: New Two-Stages Approach In Treatment Of Acute Progressıve Dıabetıc Foot Infectıons: Fırstly, Tıbıotalar Dısartıculatıon, Then Transtıbıal Amputatıon Journal of Foot and Ankle Surgery (Baskıda 2008) 2.ULUSLARARASI KONGRE, SEMPOZYUM Bahar H.Torun, M.Altındaş Incidence of anaerobic bacreia isolated from diabetic patient s foot ulcers (poster sunumu).11. European Congress of clinical Microbiology and İnfectious Diseases April İstanbul. Oral presentation/28th Turkish Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery National Congress Ankara-Turkey, The evaluation of effect of hydroxyapetite on bone graft resorption, An experimental study model with maxillary alveolar defect of rabbit, Ozgur Pilanci, Can Cinar, Ali Kilic, Apdullah Yildirim, Muzaffer Altindas, Publication Date: 09 / 2006 Poster Presentation/The Diabetic Lower extremity 2005: An International Summit on Research and Treatment Cleveland Clinic- Ohio, Is Boyd s amputation a last solution that may prevent major amputations in diabetic foot patients, Muzaffer Altindas, Ali Kilic, Can Cinar, Publication Date: 10 / 2005 Poster presentation/ The Diabetic Lower extremity 2005: An International Summit on Research and Treatment Cleveland Clinic- Ohio, Retrospective analysis of 378 consecutive diabetic patients with diabetic foot wound with the help of diabetic foot patient evaluation form, Muzaffer Altindas, Ali Kilic, Can Cinar, Publication Date: 10 / 2005 Oral presentation/10th congress ESPRAS 2005 Vienna, Further experiences in the eye socket reconstruction with the prefabricated temporal island flap, Muzaffer Altindas, Ali Kilic, Can Cinar, Publication Date: 08 / 2005 Poster presentation/10th Congress ESPRAS 2005 Vienna, Full thickness skin graft from inner thigh lifting to correct rare and severe bilateral breast deformity of localized scleroderma, Can Cinar, Ali Kilic, Muzaffer Altindas, Publication Date: 08 / 2005 Altindas M., A.Kilic, C. Cinar: Is boyds operation a last solution that may prevent major amputations in diabetic foot patients?. 5th International Symposium on diabetic foot May 2007, Noordwijkerhout, The Netherlands / Poster Presentation Altindas M, A. Kilic, C.Cinar, UA. Bingol, Y. Aydin: A new approach for the treatment of life threatening acute progressive diabetic foot infections: disarticulation followed by transtibial amputation. 5th International Symposium on diabetic foot May 2007, Noordwijkerhout, The Netherlands / Poster Presentation Altındaş M.:Alt Ekstremite Reconstrüksüyonu (panel) Diyabetik Ayak ve Cerrahi Tedavisi Cerrahi, Türkiye- Azerbaycan 1. Plastik Cerrahi Günleri Mayıs 2008 Bakü.

3 C-ULUSAL BİLİMSEL AKTİVİTELER ULUSAL DERGİLERDEKİ YAYINLAR Altındaş M:Güç İyileşen Yaraların Tedavisinde Önemli Gelişmeler Hayat Mecmuası Sayı36 3 Eylül l984. Altındaş M. YARA mız derin başlıklı Röportaj Dr.Senayi Demirci ci ile Sağlığınız Degisi Nisan l997 İstanbul. Altındaş M.:Editöre Mektup.TPCD Dergisi7: Türkaslan T,Altındaş M:Diyabetik Ayak Yaraları.Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi l2: Turkaslan T.Altındaş M:Diyabetik Ayak Perfüzyon Değerlendirilmesi ve Cerrahi Sonuçlara Etkisi.12: Türkaslan T, Altındaş M.:Diyabetik Ayak Yaraları.Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 12: Altındaş M,Plancı Ö.Bingöl U.A.:Diyabetik Ayakta Cerrahi Tedavi:İzlem Formuna Dayalı 500 OlgununAnalizi Galenos 11: Altındaş M, Bingol UA, Kılıç A, Pilancı Ö Diyabetik Ayakta Cerrahi Tedavi: İzlem Formuna Dayalı 500 Hastanın Analizi, Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi 14; Altındaş.M.Çınar C.Diyabetik Ayaklarda Işınsal Amputasyon Sonrası Primer İyileşmenin Desteklenmesi: Planter Dermis-Yağ Yastıkçığı Flebi Diabet Bilimi 14:17-22, 2006 Hrisi Bahar PhD,Muzaffer Altındaş MD,Suat Sarıbaş PhD,Serdar M AltınkumMsC,Müzeyyen Mamal Torun PhD:Anaerobic Microbiology of Diabetic Patient s Foot Ulsers:A Retrosppective Stady of 180 Cases,Cerrahpaşa Medcal review 5:19ü ULUSAL KONGRE, SEMPOZYUM ve EĞİTİM PROGRAMLARI Altındaş M:Socket Rekonstrüksiyonu,Türk Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu21-22 Mart 1999 Kartalkaya Bolu. Türkaslan T.,Çetinkale O., Yücel A.,Aydın Y.,Altındaş M.:Deprem Yaralarına Plastik Cerrahi Açısından Yapılacak Tedavi Prensipleri ve Marmara -99 depremi Tecrübesi,Tütk Plastik Cerrahi Dergisi 8: Altındaş M:Yaraya Genel Bakış,Kitle Yaralanmaları ve Afet Hekimliği Sempozyumu.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Eğitim Etkinlikleri 9-10 Mart 2000, Altındaş M.:Genel Yara Kavramı,Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı Sempozzyumu18-19 Ekim 2001,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sütekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri Altındaş M..:Açık Yara.Cilt Hastalıkları ve Yara Bakımı Sempozyumu Ekim 2001Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Tıp Eğitimi Etkinlikleri, Altındaş M:Diyabetik Yara 1 (panel) Cilt Hastalıkları ve Yara Bakım Sempozyumu Ekim2001,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Eğitim Etkinlikleri. Altındaş M.Diyabetik Yara II (panel) Cilt Hastalıkları ve Yara bakım Sempozyumu Ekim 2001 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sürekli Eğitim Etkinlikleri. Altındaş M;Soket RekonstrüksiyonuTrakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekontrüktif Cerrahi,Peri Orbital Cerrahi Paneli 4 Nisan Altındaş M..Diyabetik Ayak,Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu Nisan 2002 Kırklareli.

4 AltındaşM:Diyabetik Yaralar,1.Ulusal Yara İyileşmesi Sempozyumu Nisan 2002 Pamukkale Denizli. Altındaş M.:Diyabetik Ayak Erken Tanı ve Tedavi.Diyabet ve Obesite Eğitim Kursu22-24 kasım 2002 Kastomonu. Altındaş M.:Bası Yaralarına Güncel yaklaşım (panel)vakıf Gureba Hastahanesi 13 Aralık 2002 Hotel Armada İstanbul. Altındaş M.:Diyabetik Ayak ve Cerrahi Tedavisi.Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu Ocak 2003 Kocaeli. Altındaş M.:Tek Taraflı Dudak Damak Yarıklarında Burun Deformitesinin Pirimer Onarımı Cerrahpaşa Tıp FakültesiPlastik ve Estetik Cerrahi Anabilim dalı 41. ci Kuruluş Yılı Dudak Damak Yarıklar Sempozyumu 30 nisan 1 Mayıs Altındaş M:Soket Rekonstrüksiyonu (konferans)kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi Temmuz Altındaş M:Diyabetin Kronik Komplikasyonları ve Diyabetik Ayak.T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Diyabet ve Obezite Eğitimi Kapsamında Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu1-3 Ekim2004 Konya. Altındaş M:Diyabetik Ayak ve Cerrahi Tedavisi Multidisipliner Yara Bakımı 17 Aralık 2004 Mersin. Altındaş M:Diyabetik Ayak ve Tedavisi (uygulamalı) T.C.Sağlık Bakanlığı Ulusal Diabet ve Eğitim Programı Kapsamında Diabet ve Obesite Eğitim Kursu Nisan 2005 Çorum. Altındaş M:Diyabetik Ayak Güncel Yanık ve Güncel Yara Sempozyumu Yanık ve Yara Bakım Kursu Nısan 2005 Adana. Altındaş M:Prefabrike Flep ile Soket Rekontrüksiyonu İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Plastik Cerrahi Günleri Baş Boyun Onarımları 2-4 Haziran 2005 Cerrahpaşa İstanbul. Altındaş M:Diyabetik ayak,temel Yara Bakım Kursu Haziran 2005 Samsun. Altındaş M:Yaraya Genel Bakış.Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Cerrahi Derneği 111. Ulusal Cerrahi Kongresi Haziran Girne KKTC. Altındaş M:Diyabetik Ayakta Cerrahi Tedavi,Yara Sempozyumu şubat 2006 Crowne Plaza Hotel İzmir. Altındaş M:Cerrahi Gözle Diyabetik Ayak, 42. Ulusal Diyabet Kongtesi Mayıs 2006 Antalya. Altındaş M.:Diyabetik Ayak ve Tedavisi,Diyabet ve Eğitim Kursu l Kasm 2006 Karabük,Zonguldak Bartın illeri katılımlı. Altındaş M.:Diyabetik Ayak Bakımı,Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu kasım 2006 Karabük. Altındaş M.:Diyabetik Ayak ve Cerrahi Tedavisi,Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu Mart 2007 Tekirdağ. Altındaş M.:Diyabetik Hastada Ayak Bakımı.Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu,23-25 Mart 2007 Tekirdağ Altındaş Altındaş M.Kılıç A,Çınar C.:Is Boyds Operation a last Solution that may Prevent major amputations in Diabetik Foot Patients? 5 th International Symposium on The diabetic foot 9-12 May 2007, Noordwijkerhout,The Netherlands..Altındaş M.Kılıç A.,Cınar C.,BingölU.A.,Aydın Y.:A new approach for the treatment of life treatening acute progressve diabetic foot infections:disarticulation followedby transtibial amputation. 5 th İnternational Symposium on The diabetic foot 9-12 may 2007 Noordwijkerhout,The Netherlands. Altındaş M.: Alt Ekstremite Osteomiyelit Tedavisinde Deneyimlerimiz, 4.Cerrahpasa Plastik Cerrahi Günleri Alt Ekstremite Onarımları, Haziran 2007 Cerrahpaşa, İstanbul.

5 Altındaş M.:Diyabetik ayak ve tedavisi,diyabet ve Obesite Eğitim Kursu,06-08 Temmuz 2007, Kars-Ardahan-Iğdır. Altındaş M.:Ayak Bakımı,Diyabet ve Obesite Eğitim Kursu,06-08 Temmuz 2007, Kars-Ardahan-Iğdır. Altındaş M.:Diyabetik Ayak ve Cerrahi Tedavisi,Diyabet ve Obezite Eğitim Kursu,2-4 Kasım2007 Balıkesir. Altındaş M.: Prefabrike Temporal Ada Flebi ile Soket Rekonstrüksiyonu ve İleri Klinik Uygulamalar Oküloplastik Cerrahi Nisan 2008 Gaziantep. Altındaş M.:Diyabetik Ayak ve Cerrahi TedavisişDiyabet ve Obezite Eğitim Kursu Nisan 2008 Tokat. Altındaş, M; Yüzdeki dev hemangiomun prefabrike temporal ada flebi ile onarımı. 12.Ulusal Kongre ve Vücut şekillendirme Cerrahi Kursu, Haziran Polat Renaissance Hotel, İstanbul Altındaş M.:Diyabetik Ayak ve cerrahi tedavisişdiabet ve obezite eğitim kursu haziran 2008 Isbarta-Burdur- Afyonkarahisar. Altındaş M.: Prefabrike temporal ada Flebiyle Soket Rekonstrüksiyonu ve daha ileri klinik uygulamalar. Kuzey Kıbrıs Türk Plastik ve Estetik Cerrahi Derneği Derneği 6. Ulusal Kongresi 2-6 Temmuz 2008 Girne.

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Zafer ÖZSOY Doğum Tarihi 31.08.1953 Öğrenim Durumu Derece Bölüm Üniversite Yıl Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1982 Tıpta Uzmanlık Plastik, Rekonstrüktif ve

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 2. Doğum Tarihi: 01.01.1959 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ahmet Cemal AYGIT 1959 yılında İzmir de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini İzmir de tamamladı. 1980-1986 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim görerek, 30.05.1986

Detaylı

PUBLICATIONS & PRESENTATIONS

PUBLICATIONS & PRESENTATIONS PUBLICATIONS & PRESENTATIONS A. International publications A1. Uğurlu K, Turan T, Urgancı N, Gözü A, Günay Y, Baş L, "Fusion of maxillary and mandibular alveolar process together with a median mandibular

Detaylı

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV

PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV PROF. DR. MURAT CEM MIMAN - CV Doğum Yeri ve Yılı: Ankara 1968 Fakülte ve Mezuniyet Yılı: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 1992 Yabancı Diller: İngilizce, Fransızca Medeni Durum: Evli (eşi Parazitolog, öğretim

Detaylı

TC Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı

TC Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı TC Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ethem GÜNEREN Adı Soyadı : Ethem GUNEREN Baba adı : Mahmut Anne adı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ

ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ ÖZGEÇMİŞ ve BİLİMSEL ESERLERİ İsim: YAVUZ SELİM YILDIRIM Doğum Tarihi: 09 / 10 / 1980 Doğum Yeri: Milliyeti: Aile Durumu: Kahramanmaraş Türkiye Cumhuriyeti Evli ve 3 çocuk babası 1 Eğitimi: 1996-1999 Kahramanmaraş

Detaylı

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

EK-4 ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Murat Cem Miman 2. Doğum Tarihi: 19-09-1968 3. Unvanı: Prof.Dr. 4. Öğrenim Durumu: EK-4 ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi Ege Üniversitesi 1986-1992 Y. Lisans Tıp

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara

(Görevlendirme) SB Dışkapı YB Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak, Burun ve Boğaz Kliniği, İrfan Baştuğ Caddesi, Dışkapı - Ankara Prof.Dr.İstemihan Akın - ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: İSTEMİHAN AKIN Ünvanı: Profesör Doktor, Kulak Burun Boğaz- Baş ve Boyun Cerrahisi Doğum Tarihi: 17 Ocak 1958 Medeni Durumu: Evli ve 1 çocuk sahibi Çalıştığı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Serdar KAHRAMAN Doğum Tarihi: 07 Ağustos 1966 Unvanı: Profesör Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tıp Fakültesi GATA Ankara 1989 Doktora/S.Yeterlik/

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN

ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN ÖZGEÇMİŞ DOÇ. DR. H.ŞEYDA ÖZCAN İletişim Bilgileri Adres: Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Guzelbahçe sok. No: 20, 34365 Nisantasi-Istanbul Tel: 0212 311 2665 e-posta: sozcan@ku.edu.tr D.Tarihi:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ

ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES E-posta E-site EĞİTİMİ 1 ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM TARİHİ ve YERİ UYRUĞU MEDENİ HALİ ADRES HASTANE MUAYENEHANE EV E-posta E-site Rahmi Kemal Koç 04.12.1957 Mersin T.C. Evli, üç çocuklu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji

Detaylı

Öğr.Gör.Dr. Kemalettin YILDIZ

Öğr.Gör.Dr. Kemalettin YILDIZ Öğr.Gör.Dr. Kemalettin YILDIZ 1.Adı Soyadı: Kemalettin YILDIZ 2.Doğum Tarihi: 14.09.1976 3.Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans İstanbul Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi 2000

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HAKAN BİLHAN Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği Hacettepe Üniversitesi 1993 Doktora Doktora Ağız, Diş, Çene Hastalıkları ve Cerrahisi

Detaylı

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae )

Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ. (Currıculum Vıtae ) Prof.Dr. ALİ ŞÜKRÜ MENTEŞ ÖZGEÇMİŞ (Currıculum Vıtae ) 2002 Prof.Dr.Ali Menteş,CV 2 İÇİNDEKİLER kişisel bilgiler 3 ünvanlar ve akademik görevler 4 diğer görevler 5 editörlük ve editörler kurulu üyelikleri

Detaylı

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA

14 EYLÜL 2011, ÇARŞAMBA 4 EYLÜL 0, ÇARŞAMBA 08:00-09:30 KAYIT Sheraton Otel ve Kongre Merkezi 09:30 - :30 KURULTAY ÖNCESİ KURSLAR 09:30 - :30 MASTEKTOMİ SONRASI MEME ONARIMI KURSU KURS SALONU Kurs Başkanı: Dr. Akın Yücel Eğitimciler

Detaylı

ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI

ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI ALT DUDAK KANSERİNDE TEK AYAĞI GENİŞLETİLMİŞ KAMA REZEKSİYON UYGULANAN HASTALARIN RETROSPEKTİF İNCELENMESİ RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE PATIENTS TREATED WITH ONE LEG EXTENDED WEDGE RESECTION IN LOWER

Detaylı

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında

S.S.K. İstanbul Eğitim Hastanesi. Pittsburgh Üniversitesi. Departmanında ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı: Saime Hale Kırımlıoğlu (Onmuş) 2. Doğum Tarihi: 0.06.968 3. Unvanı: Doç. Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans TIP Ankara Üniversitesi 984-990 Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Diabetes Mellituslu Kadınların Hijyenik Alışkanlıkları ve Üriner Sistem Enfeksiyonu Görülme Durumu Adı Soyadı: Gönül SUNGUR Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 1. Öğrenim Durumu Derece Bölüm / Anabilim Dalı Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksek Okulu İstanbul Üniversitesi 1993 Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doçent 8 Ekim 2012

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi. Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Doçent 8 Ekim 2012 Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Hacettepe 1988-1992 Üniversitesi Y. Lisans Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hacettepe 1993-1996 Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı/Eğitim Odyolojisi

Detaylı

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus

Master's Degree Thesis Title and Supervisor: Hygienic Habits and Urinary Tract Infections Women with Diabetes Mellitus Asst. Prof. Dr. Gönül SUNGUR 1. Education: Degree Department University Year B. Sc. Nursing Istanbul University 1993 M.Sc. Medical Nursing Erciyes University 2003 Ph.D. Medical Nursing Erciyes University

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979. İhtisas İşletme ihtisası İstanbul Üniversitesi 1988 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Oğuz Özyaral Doğum Tarihi: 22 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık İstanbul Üniversitesi 1979 İhtisas İşletme ihtisası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990

ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ. Üniversite; İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi; 1984-1990 ÖZGEÇMİŞ İBRAHİM BERBER GENEL CERRAHİ DOÇENTİ Doğum Tarihi : 25.01.1966 Doğum Yeri İş Adresi : ERZİNCAN : ACIBADEM INTERNATIONAL HOSPITAL Telefon: (212) 468 42 38 Fax: Medeni Durumu : EVLİ Eğitim: Lise;

Detaylı

Prof.Dr. Turan ASLAN

Prof.Dr. Turan ASLAN Prof.Dr. Turan ASLAN Doğum Tarihi: 01 Haziran 1955 Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans,Y. Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi 1980 Uzmanlık Tıp İstanbul

Detaylı

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN

Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Prof. Dr. Nadire Yeşim ÇETİNKAYA ŞARDAN Eğitim Durumu 1979-1982 : Kurtuluş Ortaokulu 1982-1985 : Ankara Lisesi 1985-1992 : Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi (İngilizce) 1992 : Tıp Doktoru 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm Kurum Bitirme Yılı Lisans Hemşirelik İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. ADI SOYADI: Ayşegül OKSAY ŞAHİN 2. DOĞUM TARİHİ: 19/05/1971 3. DOĞUM YERİ: Sivrihisar-ESKİŞEHİR 4. YABANCI DİL SINAV NOTU: İngilizce / ÜDS : 65.00 5. ÖĞRENİM DURUMU Derece Bölüm Kurum Bitirme

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU. AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEK OKULU AMBULANS ve ACİL BAKIM TEKNİKERLİĞİ PROGRAMI Ocak 2008 PROGRAMLA İLGİLİ BİLGİLER Programının adı.. Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği Programın

Detaylı

CURRICULUM VITAE. 1976-1980 IU, Istanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery Resident. 1980-1982 Military Hospital in Kayseri Surgeon

CURRICULUM VITAE. 1976-1980 IU, Istanbul Faculty of Medicine, Department of General Surgery Resident. 1980-1982 Military Hospital in Kayseri Surgeon CURRICULUM VITAE Name : Aydın Alper Date of birth : April 14. 1953 Title : MD, Professor of Surgery Education: 1970-1976 Istanbul University (IU), Istanbul Faculty of Medicine Student 1976-1980 IU, Istanbul

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı

ÖZGEÇMİŞ. Adı ve Soyadı. :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri. :Bursa Uzmanlık Dalı ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı :OYA AKÇIN ALAGÖZ Doğum Tarihi :26.11.1973 T.C. Kimlik No :16177766168 Doğum Yeri :Bursa Uzmanlık Dalı :Histoloji ve Embriyoloji Akademik Ünvanı :Yardımcı Doçent Doktor Uzmanlık

Detaylı