DİYABETİK K AYAK YARALARININ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DİYABETİK K AYAK YARALARININ"

Transkript

1 DİYABETİK K AYAK YARALARININ CERRAHİ TEDAVİSİ Prof. Dr. Muzaffer Altında ndaş Cerrahpaşa a Tıp T p Fak. Plastik Cerrahi A.D. Türk Diyabet Cemiyeti Konsültan Doktoru

2 KONU PLANI Konunun onemi Egitim ve Korunma Yaranın degerlendirilmesi Diyabetik ayak izlem formu Tedavi 500 olgunun analizi Olgu tartısmas sması

3 KONUNUN ÖNEMİ Tıbbi Sorunlar Toplumsal Boyut Ekonomik-Sosyal boyut İnsani Boyut

4 DİYABETİK K AYAK TEDAVİSİNDE TIBBİ SORUNLAR NÖROPATİ VASKÜLOPAT LOPATİ

5 TIBBİ ZORLUKLAR Ayağın anatomik yapısı İçerdiği hipovasküler, avasküler doku bolluğu Ayak, 28 kemik eklem eklem yüzeyiy tendon ve fasya yağ yastıkc kcıkları fibroretiküler dokulardan oluşur ur

6 DİYABETES MELLİTUS(DM) *Dünyada TOPLUMSAL BOYUT 2003 de 194 milyon 2025 de 333 milyon hasta *Ayak problemleri, diyabetlinin hastaneye en sık s k yatış nedenidir. *Dünyada her 30 saniyede 1 major amp. *Bütün n bacak ampütasyonlar tasyonlarının %70 i diyabetli hastalarda *Uluslararası Diyabet Federasyonu verileri

7 İnsan beyni önünde nde duran engelleri aşma a çabalarıyla evrensel boyutta bilimsel ve yaratıcı değerlere erlere ulaşmış ve insanlığı ığın hizmetine sunmuştur

8 SOSYAL-EKONOM EKONOMİK BOYUT K BOYUT Uzun ve kronik bir hastalığı kabullenme Bilgi ve bilinç düzeyi yüksek hasta Ayak yaralarını tedavi edecek hekim ve kuruluşlar lar A Z Maddi-manevi kayıplar Sağlık k güvencesi g olmayan fakir hasta Hasta ihmalleri-hekim hekim hataları Ç O K *Diyabetli hastalarda sağlık harcamalarının % 40 ı diyabetik ayakla ilgilidir. *ABD de bir amputasyonun maliyeti dolar Bizde ortalama ayak yarası tedavisi dolar *Uluslararası Diyabet Federasyonu verileri

9 İNSANİ BOYUT Böylesine ağıa ğır r tıbbi, t sosyal ve ekonomik sorunları her hastayla birebir yaşamak, amak, onlarla savaşmak ancak insani duyguların n desteği i ile sürdürülebilecek bir iştir. i

10 EĞİTİMİN ÖNEMİ *Diyabetik ayak yaraları, amputasyonlar önlenebilir *Amputasyonların %85 i doğru tedavi ile önlenebilir Eğitimin, bilmenin, doğru yapmanın, n, hastalıktan koruma ve tedavi etmede, diyabetik ayak yarasındaki kadar etkili olduğu u ve hastanın n kaderinin bu denli değişti tiği i bir başka hastalık k yoktur. Prof.Dr.. M. ALTINDAŞ İnsan beyninin değerinin erinin iyi anlaşı şılmadığı ülkemizde, ayak sağlığı ığını vurgulamaya çalışmanın ne kadar güçg bir işi olduğunun unun farkınday ndayım. *Uluslararası Diyabet Federasyonu verileri

11 KORUNMA Diyabetik ayakta asıl önemli olan korunmadır Önlemenin, ödemeye(tedaviye) göre g her zaman daha ucuz ve çağdaş bir yol olduğunu unu asla unutmamak gerekir.

12 Ayağı başa koy! Önce ayağa bak! Amputasyonları önle!! *Uluslararası Diyabet Federasyonu *Dünya sağlık örgütü

13 AYAK MUAYENESİ Anamnez Bulguların n doğru analizi Klinik muayene Basit ayak grafileri Pahalı ve komplike incelemeler gereksiz(ct, MRI,Sintigrafi,Radyoaktif incelemeler)

14

15 DİYABETİK K AYAK YARALARI Birbirinden çok farklı klinik tablolarla karşı şımıza çıkar. Doğru bir değerlendirme erlendirme ile;

16 Yarayı başlatan nedenler: tırnak kesme nasır r ile oynama Uygun olmayan ayakkabı iğne batması sıcak tuğla yanığı

17 Mikroorganizmalar ın giriş yeri, yayılma yolları ve yayılma hızı, h

18 Enfeksiyonun ayak sırtında, ayak tabanında, nda, alt bacak bölgesinde b yayılma derecesi,

19 Enfeksiyonun ayak tabanındaki ndaki potansiyel boşluklar ile ilişkisi,

20 Enfeksiyonun dolaşı şımı zayıf hipovasküler dokularda(braditrop doku) yaptığı tahribat, Nekrozun makroskopik ve mikroskopik boyutu,

21 Ayakta lenfanjit, yumuşak doku nekrozu, osteomiyelit, artrit, fasiit,tendinit tendinit ve abse gibi farklı yaklaşı şım gerektiren bulgular,

22 Yara ve enfeksiyona organizmanın verdiği i yanıt,

23 Ayakta arterial ve venöz kan akımının durumu,

24 Alt ekstremitede nöropatinin derecesi, Charcot ayağı

25 Tedavinin her aşamasında yaranın yeniden değerlendirilmesi erlendirilmesi ve yeni bulgulara ulaşı şılması

26 Özetle, diyabetik ayak yaralarının n doğru değerlendirilmesi, erlendirilmesi, bulguların n doğru analizi ve bunlara dayalı tedavi sürecinin s her aşamasa aması, yüksek düzeyde d uzmanlık, bilgi ve deneyim gerektirir. Bu sadece her türlt rlü yarayı görme ve tedavi etme olanakları içinde inde yetişmi miş ve ayak yaraları konusunda deneyim kazanmış cerrahi branşlar ların yürütebileceği i bir iştir. i

27 * İzlem formu na dayalı 500 Hastanın n Analizi hasta hasta *Türk Plastik,Rekonstrüktif Cerrahi Dergisi (baskıda)

28

29 25 Yılda Y tedavi edilen hasta sayısı

30 500 Hastanın n Analizi hasta hasta

31 Değerlendirme erlendirme Sonuçlar ları (n:500) Yaş Ortalaması 62.3 yıly Erkek %67 (n:335) Kadın %33 (n:165) Ortalama diyabet yaşı şı..17 yıly - Tip I diyabet..%3 (n:16) - Tip II diyabet...%97 (n:484)

32 Lezyonun Ayak Lokalizasyonu Ön n ayak.%77 (n=387) Orta ayak..%7 %7 (n=36) Arka ayak %9 (n=43) Kombine..%7 %7 (n=34)

33 Doku Tutulumu (n:500) Sadece yumuşak doku...%11 (n:55) Yumuşak doku + Eklem..%1 (n:5) Yumuşak doku + Kemik...%8 (n:40) Yumuşak doku + Eklem + Kemik...%80 (400)

34 Yara ve Enfeksiyonun Seyri (n:500) Akut (Progresif( Progresif) %43 (n:215) Subakut %6 (n:30) Kronik...%51 %51 (n:255)

35 Damar Muayenesi (n:500) D. pedis(+) & T. posterior(+) (+) %30 (n:150) D. pedis(+) & T. posterior(-) %13 (n:65) D. pedis(-) & T. posterior(+) (+) %8 (n:40) 1 veya 2 nabız z (+) %51 %51 (n:255)

36 Damar Muayenesi (n:500) Ayak nabızlar zları(-)...%49 (n:245) Popliteal arter(+)...%63 (n:155) Popliteal arter(-).%37 (n:90) Femoral art.(+) %83 (n:75) Femoral art.(-)..%17 (n:15)

37 Damar Muayenesi (n:500) Kesik kesik topallama %32 (n:115) İstirahat ağrısı a.%15 (n:75)

38 Yaranın n Nedenleri Nörotrofik Ülser %39 (n:195) Travma %15 (n:75) Yanık %11 (n:55) Uygunsuz Ayakkabı %7 (n:35) Cerrahi MüdahaleM dahale... %3 (n:15) Tespit Edilemedi.%25 (n:125)

39 Nöropati (%96) Yok Hafif Ciddi Çok ağıa ğır Anestezisiz ameliyat + Yanık %25-30

40 Ayakta Deformasyonlar Charcot ayağı ğı. %% 4 Pençe e ayak Plantar kavis artması Hallux valgus Diğer

41 TEDAVİ Enerjik lokal yara bakımı Off-loading loading( ( travma ve yüküy kaldırma) Antibioterapi

42 DEBRİDMAN DMAN Nekrozun ne zaman debride edileceği Nekrozun ne boyutta eksize edileceği Nekroz ve doku iskemisi arasındaki ilişki Debridmana her dokunun farklı yanıt vermesi Debridmandan sonra ortaya çıkacak yeni nekrozlar Debridmandan sonra nasıl bir pansuman yapılaca lacağı Bir sonraki debridman (seri debridmanlar)

43 TEDAVİ Diyabetik ayak hataları affetmez Doğru zamanda doğru hekime başvurmak doğru tedavide tek şanstır

44 TEDAVİ Tedavide; mucize yok Umut tacirliğine ine yer yok Şarlatanlığa hiç yer yok

45 Fertleri hukuk, ahlak ve vicdan doğrultusunda akıl l gücünüg harekete geçirememi irememiş toplumlar uygar ülkeler arasında yer alamazlar, sorunlar yumağı içinde inde kalmaya mahkumdurlar.

46 Trapezoid Yastık Altındas M, Cinar C,Kilic A; A safe and physiologic method for a less bloody surgical field in diabetic foot surgery:elevation elevation with the trapezoid pillow; ; J Foot Ankle Surg Mar-Apr Apr;45(2):134-5

47 Altindas M., Cinar C., Kilic A. : A safe and physiologic method for a less bloody surgical field in diabetic foot surgery: elevation with the trapezoid pillow. J Foot Ankle Surg. 45(2):134-5, 2006.

48 B - %35 (n:175) A - %46 (n:230) C %19 (n:95) Altindas M., Cinar C., Kilic A. : A safe and physiologic method for a less bloody surgical field in diabetic foot surgery: elevation with the trapezoid pillow. J Foot Ankle Surg. 45(2):134-5, 2006.

49 Parmak Amputasyonu %14 (n:70) Postop 3,5 ay

50 Kenar Ray Amputasyonu %33.2 (n:166)

51 Santral Ray Amputasyon %9.2 (n:47) Altındas M, Cinar C; Promoting Primary Healing after Ray Amputations in the Diabetic Foot: The PlantarDermo-Fat Pad Flap; Plast. And Recon. Surg;116;4; ;2005

52 Transmetatarsal Amputasyon %8 (n=40) Postop.. 30 güng Postop.. 1yıl

53 Artrodez %3.6 %3.6 (n:17)

54 Angulasyon osteotomisi %1.8 (n:9) Postop 3 yıly

55 Lisfrank amputasyonu

56 Chopart Amputasyonu %2.4 (n:12)

57 Chopart Amputasyon Postop 6 yıly

58 Boyd Amputasyon %2.4 (n:12) Postop. 5 hafta Postop. 15 ay

59 Adale Transpozisyon Flebi %1.4 (n:7)

60 Syme Amputasyon %1.8 (n:9)

61 Greft %23 (n:115)

62 Flep

63 Majör Amputasyon: %6.6 (n:33) hastada %8, (n:1) 122 hastada %2 Transtibial Amputasyon

64 Majör Ampütasyon Transfemoral Amp.

65 İyileşme süresi s (postop( postop.).) gün g (10 (10-365) Hastanede kalış süresi 24.1 gün g (1 (1-270)

66 Tedavi Süresi S (n:500) 0-15 gün g %13 (n:65) gün g % gün g %41 %21 (n:105) %41 (n:205) gün g %17 (n:85) %75 % gün g %4 (n:20) >180 gün g %4 (n:20)

67 Yardımc mcı Girişimler imler (n:500) Damarsal girişim im..%4 (n:20) HBO %8 (n:40)

68 Örnek Olgular

69 Olgu 1 E.E. 71y. Erkek D.M tip 2 20 yıly Elektrik müh. m h.- Sanayici 1999 Transmet. Amputasyon Postop.. 7 yıly

70 Üre: 165 Kreatinin: : 1,78 Bilirubin: : 1,58 Transaminaz: ATEŞ: : Yok Bakteri: MRSA İlk 48 saat 6. güng

71 Kıyamet günü g!!! Ne zaman, Ne Yapılmal lmalı? İnsizyonlar Drenajlar Pansumanlar Antibiyoterapi 13. güng 20. güng

72 Major Amp.. acil bir girişim im midir?? Ne zaman? Hangi seviyeden? DEZARTİKÜLASYON Nasıl l?

73 2. Kıyamet K!!! Uylukta Ateş yok!!! Üre-Kr Oligüri Bilirubin: : 3.1 Transaminaz: Gram (-)( çomak

74 Nekrotizan Fasiyitis Yumuşak Dokuların Nekrotizan Enfeksiyonu Bakteri: Acinetobacter Patoloji: -Süpüratif Pannikülit lit- fasiit - Adipoz Dokuda Yaygın Likefaksiyon Nekrozu

75 Tedavi İnsizyonlar Pansumanlar Antibiyoterapi

76 Ne zaman kapatıcı cerrahi girişim im?

77 Postop.. 7. güng

78 POSTOP 1. AY POSTOP 2.5 AY

79 Olgu 2 AA,71 y,erkek DM Tip 2 :8 yıly Yara:3 aydır r mevcut Ağır iskemik olgu

80 HBO: Mart 2006

81

82

83 Postop 7.gün Postop 15. gün Postop 2. ay Postop 2. ay

84 Olgu 3 65 Y, Erkek hasta DM: 8 yıldy ldır r mevcut Ülser: 14 aydır r mevcut Hastaya alçı uygulandı

85 Olgu güng

86 Olgu güng

87

88

89

90

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ. Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı Yrd. Doç. Dr. Mecit Orhan ULUDAĞ Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı uludag@gazi.edu.tr 1963 yılında Ankara da doğdu. 1986 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi nden mezun

Detaylı

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler

Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Vücut Hijyeninin Önemi ve Yara Bakımında Yeni Gelişmeler Öğr. Gör. Blm. Uzm. Hatice YALÇIN, Yrd. Doç. Dr. Birol ÖZKALP Selçuk Üniversitesi Karaman Sağlık Yüksekokulu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Detaylı

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM

BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM BİLİMSEL ÇALIŞMALARIM A. K İ T AP YAZARLIĞI VE EDİTÖRLÜĞÜ Altındaş M.:Diabetik Ayak ve Tedavisi,Diyabetes Mellitus Ed.Hüsrev Hatemi.Yüce gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. l988 İstanbul. Altındaş M.:Yara-Açık

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI

SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI YANIK YARALANMALARI TEDAVİ ALGORİTMASI 2012 1 İDARİ KOORDİNASYON Uzm. Dr. Hasan ÇAĞIL Prof. Dr. İrfan ŞENCAN Uzm. Dr. İ. Ahmet ÇAKIR Uzm. Dr. Orhan KOÇ Dr. İsmail KAYA Gültekin BAYRAKTAR

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU

ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET. Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU ŞEKER HASTALIĞI-DİYABET Uzm. Hemşire Seval GÜNDOĞDU Diyabet (Şeker Hastalığı) Nedir? Kandaki şeker (glukoz) miktarının çok fazla olduğu kronik (uzun süreli seyreden) bir hastalıktır Enerji kaynağı olarak

Detaylı

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1

içindekiler Sizden Gelenler sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 sayi4:bizimşifa DERGİSİ 24.01.2013 11:17 Page 1 içindekiler 03 BASINDA KADIKÖYŞİFA 06 ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ Doğuştan çarpık ayak ameliyatsız tedavi edilebiliyor. 08 ÜROLOJİ Cinsel hayat kalitesinde

Detaylı

Kurban bayramınız kutlu olsun...

Kurban bayramınız kutlu olsun... ULUSLARARASI KALİTE GÜVENCESİ www.duzen.com.tr LABORATUVARLAR GRUBU GÜVENİNİZLE TAMAMLANAN 3 5 Y I L Bülten YIL: 15 SAYI: 47 KASIM 2010 Kurban bayramınız kutlu olsun... Editörden Dr. Yahya Laleli En büyük

Detaylı

Bir estetik cerraha başvurmadan önce yeterli bilgiye ulaşmada bu kitabın size yardımcı olması dileğiyle

Bir estetik cerraha başvurmadan önce yeterli bilgiye ulaşmada bu kitabın size yardımcı olması dileğiyle Sağlığınıza kasteden hiçbir şey olmadan vücudunuza bir işlem yaptırmanızın, hele hele bir ameliyatı göze almanızın kararını vermek hiç de kolay değildir. Bu yüzden en güvenilir ellerde olmak sizin en doğal

Detaylı

Yanıkta termal enerjinin dokuda oluşturduğu hasar iç içe geçmiş üç alan içerir:

Yanıkta termal enerjinin dokuda oluşturduğu hasar iç içe geçmiş üç alan içerir: ÇOCUK YANIKLARINA GÜNCEL YAKLAŞIM VE GELECEKTEKİ TEDAVİ ALTERNATİFLERİ Doç. Dr. Emrah Şenel Yanıklar çocukluk yaş grubunda kazalara bağlı ölümlerin en önemli nedenlerindendir. Yanık nedeni ile derinin

Detaylı

Sağlıklı ve huzurlu kalın

Sağlıklı ve huzurlu kalın Sağlıklı ve huzurlu kalın Değerli Nabız Dergisi Okurları, Hastaneler hayatın bütün renklerini içinde barındıran, büyük bir özveri ve sabırla hizmet verilen kurumlardır. Doğumla başlayan hayat, hastanede

Detaylı

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON

TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TİP 2 DİYABET HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ, HASTALIKLA İLGİLİ BİLGİ DÜZEYİ, HASTALIK ALGISI, STRESLE BAŞA ÇIKMA VE DEPRESYON Asena İrem AKIN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş

www.spineturk.org GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş www.spineturk.org Başkanın Mesajı Editörden Genel Bİlgİler Postoperatiḟ Enfeksiẏonlar: İsiṁlendiṙme ve Sıklık GÖRÜŞ Yatrojenik Spiṅal Enfeksiẏonlar Üzeriṅe Sekiż Soru / Sekiż Görüş Olgu Sunumu Yatrojenik

Detaylı

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012

BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 10 / KIŞ 2012 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji -Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

Ayak ve cilt sorunları

Ayak ve cilt sorunları TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ 12 Ayak ve cilt sorunları Diyabet

Detaylı

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN

TIROID KONTROLLERİNİ IHMAL ETMEYIN Obezite Cerrahisi ile Sağlıklı Hayata Merhaba Kilo problemi nedeniyle 6 aydır insülin kullanmak zorunda kalan Seval Çınar, ailesinin de desteğiyle Obezite Cerrahisi ile Tüp Mide ameliyatı olmaya karar

Detaylı

KADIN OLMANIN ÇIKARIN

KADIN OLMANIN ÇIKARIN Popüler Sağlık Dergisi Popüler Sağlık Dergisi Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 Şubat - Mart - 2014 Sayı 2 SAÇ DÖKÜLMESİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKEN HER ŞEY 30 TL LİK SÜRPRİZ İNDİRİM KUPONU YEMEK YA DA YEMEMEK BÜTÜN

Detaylı

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM

Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Prof. Dr. Nurcan BAYKAM Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD CAİ tarihçe Epidemiyoloji Risk Faktörleri Etkenler Dünya verileri Türkiye verileri Hasta oluyordum

Detaylı

30 Temmuz, 2008 TÜRKİYE DE TRAVMA VE ACİL CERRAHİNİN GÜNCEL DURUMU

30 Temmuz, 2008 TÜRKİYE DE TRAVMA VE ACİL CERRAHİNİN GÜNCEL DURUMU 30 Temmuz, 2008 TÜRKİYE DE TRAVMA VE ACİL CERRAHİNİN GÜNCEL DURUMU Ülkemizin gerek çarpık kentleşme ve endüstrileşmesi gerekse de aşırı nüfus artışı ile birlikte trafik, iş ve ev kazaları ile şiddet olaylarının

Detaylı

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES

Tip1 diyabet TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ DİABETES MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU TEMD DİABETES 03 MELLİTUS ÇALIŞMA VE EĞİTİM GRUBU HASTA EĞİTİM KİTAPÇIKLARI SERİSİ Tip1 diyabet Diyabet insülinin

Detaylı

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI

AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN TABURCULUK EĞİTİMİNİN HASTALAR TARAFINDAN KULLANILMA ORANLARI T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Ümmü YILDIZ FINDIK AÇIK KALP AMELİYATI SONRASI HEMŞİRELER TARAFINDAN VERİLEN

Detaylı

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni

PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni PARAMEDĐK BÜLTENĐ Türkiyede ki paramediklerin iletişim ve eğitim bülteni Cilt: 2 Sayı: 1 Ocak 2007 3 ayda bir Paramedik Derneği tarafından yayınlanır. ĐÇĐNDEKĐLER Paramedik Derneği 2. Olağan Genel Kurulu

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009

TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE GENEL CERRAHİ İNSAN GÜCÜ işgücü ve işyükü RAPORU 2009 Cem Terzi, Prof. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir Uğur Okman Şehir ve

Detaylı

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu

OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu OR-PKBH Kayıt Sistemi ne (ARegPKD) katılmak için hasta bilgilendirme ve bilgilendirilmiş onam formu Çalışmayı başlatan: Eşdeğeri: Max C. Liebau, MD Markus Feldkötter, MD Pediatri Anabilim Dalı Pediatri

Detaylı

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ

RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ Radyasyon Güvenliği Raporları Serisi No.2 RADYASYON HASARLARININ TANI VE TEDAVİSİ ÇEVİRENLER Dr. Deniz DALCI, Dr. Güneş DÖRTER, İnci GÜÇLÜ ÇNAEM İSTANBUL, 2005 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA)

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI

SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIKTA ADRES BAŞKENT SAYI 15 / İLKBAHAR 2014 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Ayın Konusu: ÇOCUKLARDA DİŞ SAĞLIĞI TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anestiziyoloji Ağrı Kliniği Aile Hekimliği

Detaylı