FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 0 1 2 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU

2 GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D: Alsancak - İZMİR Telefon : Faks : Web Site : FABRİKA : Ankara Asfaltı No: Çardak-DENİZLİ Telefon : Faks :

3 YÖNETİM KURULUMUZ M.REHA KORA Yönetim Kurulu Başkanı Makine Yüksek Mühendisi FERİT KORA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist ÖZAY KORA Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist ARKIN KORA Yönetim Kurulu Üyesi Fizik Mühendisi S.SEZGİ ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Yüksek Mühendisi

4 Sayın Ortaklarımız, Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl, dünyanın sürükleyici ekonomilerinde başlayan durgunluk ve büyümedeki küçülme geçici de olsa özellikle sektörümüzde talep dengesinde olumsuzluk yaratmış, iyimser tahminlerimizde bir miktar yanılgıya sebebiyet vermiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde yıl içerisinde ülkemiz ekonomisinde gerçekleşen özellikle enerji ve hammadde fiyatlarındaki beklenmedik artışlar da maliyetleri olumsuz etkilemiş ve rakamsal sonuçları mali tablolarımıza yansımıştır. Ancak kuruluşumuzdan bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da karlılığımız süreklilik arz etmektedir yılı başı itibari ile gelen taleplere bakıldığında hedeflerimiz açısından memnuniyet verici gelişmeler gözlenmektedir yılı faaliyetlerimizi kısaca özetlersek: Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi, faaliyet raporlarımızı incelediğinizde ayrıntılı bir biçimde göreceğiniz gibi, 01.Ocak Aralık.2012 dönemi içerisinde ton u ithal, tonu üretimden olmak üzere toplam ton Rafine Sodyum Sülfat, ton Yıkanmış Kristal Sodyum Sülfat satışı gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu yıl ton Ham tuz üretimi yapılmış, ton satış gerçekleştirilmiştir yılı faaliyetlerimiz sonucunda vergi öncesi brüt TL, vergi sonrası net TL kar elde edilmiştir. Mali tablolarımız faaliyet raporumuzda ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır. Şirketimiz 2013 yılı faaliyetlerinde Sodyum Sülfat satışlarımızın ve karlılığımızın bir önceki yıla göre artacağını tahmin etmekteyiz. Geçtiğimiz yıl araştırma ve geliştirme bazında başladığımız Potasyum ve Magnezyum türev tuzları üretimleri ile ilgili projemiz ve görüşmelerimiz devam etmektedir. Bildiğiniz gibi 2011 yılında Sermaye Piyasası Kurulu nca, Ortaklığımız pay senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından belirlenen Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine karar verilmiştir. Kararı müteakip, konu siz sayın ortaklarımıza gerek mektupla gerekse de diğer iletişim araçları ile duyurulmuş ve tarihinden sonra da, ortaklarımızın bir kısmı, sahibi oldukları pay senetlerini bu platformda ya satmış, ya da satmak amaçlı olarak aracı kurumlara devretmişlerdir. Halen şirketimiz pay senetleri SODSN kodu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest işlem platformunda alım satıma konu edilebilmektedir yılı hesap dönemi faaliyetlerimizin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarını onaylarınıza sunarken, Şirketimizin başarısı için gayret gösteren değerli çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimizi iletiyor, sizleri Yönetim Kurulumuz olarak saygı ile selamlıyoruz. SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU

5 GENEL BİLGİLER; - RAPORUN DÖNEMİ: ORTAKLIĞI TANITICI BİLGİLER: a. Ticaret Unvanı : SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. b. Merkez Adresi : 1476 sokak No:2 Aksoy Residence K:13/A D: Alsancak/İZMİR c. Fiili Yönetim Adresi : 1476 sokak No:2 Aksoy Residence K:13/A D: Alsancak/İZMİR d. Şube Adresleri : Ankara asfaltı üzeri No:100 Çardak/DENİZLİ e. Üretim Tesislerinin : Ankara asfaltı üzeri No:100, Çardak/DENİZLİ Bulunduğu Adresler Acıgöl Tesisleri Gemiş Çardak/DENİZLİ Sarıkavak Açık Saha Tesisleri Sarıkavak-Dazkırı/AFYON f. Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Memurluğu g. Ticaret Sicil Numarası : 35734/K-654 h. Ticaret Siciline Tescil Tarihi : i. Süreli Olarak Kuruldu ise : Süresiz Süresi j. Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : VUK, TTK VE SPK k. Esas Sözleşmeye Göre Amaç : Göl Madenciliği ve Faaliyet Konusu l. Telefon ve Faks Numaraları : 0 (232) (232) m. İnternet Adresi : n. Elektronik Posta Adresi : o. Bilinen Ortak Sayısı : ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a) Ortaklığın sermayesi: Şirketimizin esas sermayesi ,- TL. olup, tamamı ödenmiştir. b) Kayıtlı Sermaye Tavanı: Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. c) Şirketimizin ortak sayısı; Kuruluşundan beri halka açık olan şirketimizin tarihinde bilinen ortak sayısı 321 idi. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 17/519 sayılı kararı uyarınca Ortaklığımız pay senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından belirlenen Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine karar verilmesini müteakip tarihinden sonra ortaklarımızın bir kısmı sahibi oldukları pay senetlerini bu platformda satmış ya da satmak amaçlı olarak aracı kurumlara devretmişlerdir. Bu nedenle işbu faaliyet raporunun tanzim tarihi itibariyle ortak sayısı bilinmemektedir. d) Ortaklık sermayesinin % 10' undan fazlasına sahip olan ortağımız: Adı Soyadı Pay Miktarı ( Beheri 1 Krş değerinde ) Sermayedeki Oranı % Arkın Kora adet 12,7 e) Sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi ; Sermaye, A ve B grubu paylardan müteşekkil olup tamamı hamiline yazılıdır. A grubu paylar; Beher Payın Nominal değeri; 1 kuruş. Toplam Nominal değeri: ,- TL. Sermaye içindeki oranı : %2,95

6 Sahip Olduğu İmtiyazlar: 1-Yönetim Organı Seçimi: Yönetim Organının 5 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 4 üyesi, 7 üyeden oluşması halinde 5 üyesi A grubu pay senedi sahiplerinin göstereceği ortaklar arasından seçilmektedir. 2-Denetçi; Denetçilerden biri A grubu pay sahiplerinin teklif edecekleri adaylar arasından seçilir. 3-Oy Kullanma: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahibi ortakların her pay için 10(on) oyu bulunmaktadır 4-Kâr Dağıtımı: Dağıtılabilir kar matrahının %10 u A grubu pay sahiplerine dağıtılır. 5-Fesih ve Tasfiye Hali; Fesih ve tasfiye halinde, şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcuttan evvela A grubu paylar ödenir. B grubu paylar; Beher Payın Nominal değeri; 1 kuruş. Toplam Nominal değeri: ,- TL. Sermaye içindeki oranı : %97,05 Sahip Olduğu İmtiyazlar: Yok f) Şirketimiz hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest İşlem Platformunda SODSN kodu ile işlem görmektedir. g) Şirket Yönetim Organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işler; YOK - ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ; A) Yönetim Organı: -) Ana sözleşmemizin 9 ve 15 inci maddeleri gereğince seçilmiş bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev ve süreleri aşağıda belirtilmiştir: Adı Soyadı Görevi Süresi M. Reha KORA Yönetim Kurulu Başkanı Ferit KORA Murahhas Üye Arkın KORA Üye Özay KORA Üye S. Sezgi ÜSTEL Üye Göksel TUNA Denetçi ) Yetki sınırları : T.T.K. ve şirket Ana Sözleşmesinde belirtilmiştir. B) Üst Düzey Yöneticiler; Genel Müdür R. Serdar Salancı Ekonomist Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Bülent Dinçsoy Ekonomist İşletme Müdürü Sami Tuğrul Makine Mühendisi C) Toplu sözleşme uygulamaları: Şirket ile Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmenin yürürlük tarihi 01.Ocak Aralık dir. D) Personel Sayısı; İdari personel Mühendis 6 6 Teknisyen İşçi TOPLAM

7 E) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Organı Üyeleri kendi iradeleri ile Şirketten her hangi bir ücret almamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı: ,- TL dir. - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI: a) Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları; Tesislerimizdeki Rafine Sodyum Sülfat (Na 2SO 4) ve Sodyum Klorür (NaCl) temel üretimlerinin yanı sıra, Ar-Ge kapsamında olmamakla birlikte, laboratuar ve pilot ölçekli tesisatlarla, Magnezyum Klorür (MgCl 2), Magnezyum Hidroksit (Mg(OH) 2), Magnezyum Potasyum Sülfat, Potasyum Sülfat (K 2SO 4) ve Sodyum Sülfid (Na 2S) gibi kimyasal maddelerin, endüstriyel üretimleri için araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Rafine Sodyum Sülfatın, mevcut üretim teknolojisinde, proses değişikliği ile enerji ve üretim verimliliğini arttırıcı metodlar üzerinde araştırma ve çalışmalar devam etmektedir. b) Elde Edilen Sonuçlar; Çalışmalar devam etmektedir. -MENKUL KIYMETLER: Faaliyet dönemi içerisinde; tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, intifa senedi ve benzeri menkul kıymet çıkarılmamıştır. -ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER; a) Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör; Üretim ve satışlarımız deterjan ve tekstil sektörüne yöneliktir. b) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Cari yıldaki yatırım harcamalarının toplam tutarı ,62 TL. dir. Açık saha tesislerinde,. Havuz içi yol yapımı ve benzeri iyileştirici takviyeler. Sodyum Sülfat fabrikasında,. İhtiyaç duyulan diğer Maddi duran varlık alımları yapılmıştır. c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirket içinde bütün süreçleri kontrol edecek bir iç denetim mekanizması yoktur. Ama şirket yönetimi yeterli kontrolleri gerçekleştirmektedir. Şirkette gerekli görev dağılımları yapılmakta ve yetkisi dışındaki işlemlere izin verilmemektedir. Mali tablolar zamanında ve tam olarak hazırlanmaktadır. İçinde bulunulan yıldaki kar ve verimlilik oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslanır, önümüzdeki sene için tahminlerde bulunulur. Gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenenler rapor edilir. Sonuç olarak şirket yönetimi riskleri göz önüne alarak nasıl takip ve kontrol edeceğine karar verir. Gerekli riskleri öngörmek için şirketin yeterli kontrolleri bulunmaktadır. d) Şirketin Gelişmesi ve karşılaşması muhtemel riskler Şirket kurulduğundan beri sürekli gelişme göstermektedir. Mevcut üretimlere ilaveten yeni ürünler konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Şirketin tahsilat riski bulunmamakta, şirket yönetimince cari ekonomik koşullar göz önüne alınarak müşterilere gerekli tolerans sağlanmaktadır. Mevcut ve muhtemel yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurarak likidite riskini elimine etmekte, kur riskine karşı varlıklarını yükümlülükleri ile uyumlu olarak değerlendirmektedir. e) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Şirketin doğrudan ya da dolaylı iştiraki yoktur.

8 f) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir. g) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur. h) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur. i) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur j) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2012 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır k) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yıl içinde olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. l) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Şirket hesap dönemi içinde kamu kurum ve kuruluşları ile okullara ,80 TL bağışta bulunmuştur. - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Sarıkavak ve Gemiş açık saha işletmeleri ile Çardak tesislerimizdeki üretim faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir. A) AÇIK SAHA İŞLETMELERİNDEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ Tüvenan Kristal Sodyum Sülfat İZAHAT TON Önceki yıldan devrolan ham tüvenan kristal sodyum sülfat + 0 Önceki yıldan devrolan dökme tüvenan kristal sodyum sülfat Cari Yıl içinde üretilen ham tüvenan kristal sodyum sülfat Cari Yıl içinde Yıkanmış Kristal Sodyum Sülfat Üretiminde kullanılan Cari Yıl içinde Rafine Sodyum Sülfat Üretiminde kullanılan Cari Yıl içinde satılan - 0 Yılsonu stoku = Tuz İZAHAT TON Önceki yıldan devrolan ham tuz (maden sahasında stoklanan) + 0 Önceki yıldan devrolan dökme tuz (maden sahası dışında stoklanan) Cari Yıl içinde üretilen ham tuz Cari Yıl içinde Fabrikanın kendi ihtiyacında kullanılan - 0 Cari Yıl içinde satılan Yılsonu stoku (maden sahasında) Yılsonu stoku (maden sahası dışında) =

9 B) ÇARDAK TESİSLERİMİZDEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ: Yıkanmış Kristal Sodyum Sülfat: 2012 yılı içinde toplam ton üretim yapılmış ve tamamı çuvallanarak satılmıştır yılına stok devri yoktur. Rafine Sodyum Sülfat: İZAHAT TON SİLO Önceki yıldan devrolan silo stoku + 0 Cari Yıl üretimi Cari Yıl içindeki kullanımlar (paketleme ünitesine verilen) Cari Yıl içinde silodan yapılan satışlar - 0 Yılsonu silo stoku (yarı mamul) = 950 AMBALAJLI ÜRÜN Önceki yıldan devrolan ambalajlı ürün stoku + 2 Cari Yıl üretimi (fason üretimden) Cari Yıl üretimi (silodan) Cari yıl içinde yapılan satışlar Yılsonu ambalajlı ürün stoku = C) ÜRETİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO: Açık Saha ve Fabrika üretimleri bir önceki dönem ile "miktar", "birim maliyet" ve "tutar" bazında karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 1 - AÇIK SAHA ÜRETİMLERİ M İ K T A R B İ R İ M M A L İ Y E T T U T A R ( TON ) ( TL / TON ) ( TL ) CİNSİ % % Tüvanan Krt. S.S ,46 5, Ham Hafif Tip.S.S Ham Tuz ,70 21, FABRİKA ÜRETİMLERİ M İ K T A R B İ R İ M M A L İ Y E T T U T A R ( TON ) ( TL / TON ) ( TL ) CİNSİ % % İşlenmiş Hafif Tip S Rafine Sodyum S ,93 124, Rafine S.S.(Fason) , Yıkanmış S.S ,94 40,

10 D) GENEL KAPASİTE ORANLARI Şirketimizin genel kapasitesi ve kapasite kullanım oranları aşağıda gösterildiği gibidir. Rafine Sodyum Sülfat Kapasite Ton Ton Üretim Ton Ton Kapasite Kullanım Oranı %75 % 78 Anhidr Sodyum Sülfat Kapasite Ton Ton Üretim 0 Ton 0 Ton Kapasite Kullanım Oranı %0 % 0 - SATIŞ FAALİYETLERİMİZ Faaliyet dönemi içerisinde gerçekleşen net satışların toplamı ,15 TL. dir yılında doğrudan ihracatımız olmamıştır (2011 yılında yapılan ihracat :Yok) Yıl içinde Ham ve Yardımcı madde ile yedek parça ithalatı yapılmamıştır. (2011yılında ,- tutarında yedek parça ithalatımız olmuştu) a- Bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak satış faaliyetlerimiz aşağıda özetlenmiştir. (Satış tutarları nettir. ) MALIN CİNSİ SATIŞ MİKTARLARI ORT. SATIŞ FİYATI SATIŞ TUTARI (TON) ( TL / TON ) ( TL ) % % HAM KRİSTAL S.SÜLFAT , YIKANMIŞ KRİSTAL S.S ,79 67, İŞL. HAFİF TİP S.S RAFİNE S.SÜLFAT ,21 226, RAFİNE S.SÜLFAT (TİC) ,82 257, TUZ ,51 47, DÖKME TUZ (TİC) , TİC.RAFİNE TUZ (TİC) ,29 159, BUZ ÇÖZ ,25 571, TOPLAM TUTAR b- Bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak satışların maliyetleri aşağıda özetlenmiştir. SATIŞ MİKTARLARI ORTALAMA MALİYET MALİYET TUTARI MALIN CİNSİ TON ( TL / TON ) ( TL ) % % HAM KRİSTAL S.SÜLFAT , YIKANMIŞ KRİSTAL S.S ,94 40, İŞL. HAFİF TİP S.S RAFİNE S.SÜLFAT ,19 126, RAFİNE S.SÜLFAT (TİC) ,46 220, TUZ ,56 17, DÖKME TUZ (TİC) , TİC.RAFİNE TUZ (TİC) ,84 133, BUZ ÇÖZ TOPLAM TUTAR

11 - FİNANSAL DURUM: Hesap dönemi için öngörülen hedeflere ulaşılmış olup, geçmiş yıllarla karşılaştırmalı satış değerleri, kârlılık, borç/öz kaynak ilişkisi ile şirket faaliyetlerinin sonuçları, şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı, mali denge durumu ve kâr dağıtımına ilişkin bilgiler takip eden tablolarda gösterilmiştir. - GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI BİLANÇO (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden Geçmemiş Geçmemiş AKTİF (VARLIKLAR) 1 DÖNEN VARLIKLAR , ,32 A HAZIR DEĞERLER , , KASA 7.247, , ALINAN ÇEKLER 0,00 0, BANKALAR , , VERİLEN ÇEKLER ( - ) 0,00 0,00 B MENKUL KIYMETLER , , KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 0,00 0, DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) , , MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) 0,00 0,00 C TİCARİ ALACAKLAR , , ALICILAR , , ALACAK SENETLERİ , , ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0,00 0,00 6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR , , ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) , ,92 D DİĞER ALACAKLAR 8.550, , ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0,00 0, İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 0,00 0, PERSONELDEN ALACAKLAR 352, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 8.197, ,92 E STOKLAR , , İLK MADDE MALZEME , , YARI MAMULLER , , MAMULLER , , TİCARİ MALLAR 0,00 0, DİĞER STOKLAR 0,00 0, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 F GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER , ,99 2 GELİR TAHAKKUKLARI , ,28 G DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,44 827,48

12 1 - DEVREDEN K.D.V. 0,00 0, DİĞER K.D.V. 0,00 0, İNDİRİLECEK K.D.V. 0,00 0, PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI 0,00 0, VERİLEN İŞ AVANSLARI ,00 774, SAYIM VE TESELLÜM EKSİKLİKLERİ 0,00 0,00 8 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 95,44 52,89 II DURAN VARLIKLAR , ,79 A TİCARİ ALACAKLAR , , ALICILAR 0,00 0, ALACAK SENETLERİ 0,00 0, ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 0, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR , ,56 B MALİ DURAN VARLIKLAR 94,24 94, BAĞLI MENKUL DEĞERLER 94,24 94, DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 C MADDİ DURAN VARLIKLAR , , ARAZİ VE ARSALAR , , YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ , , BİNALAR , , TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR , , TAŞITLAR , , DEMİRBAŞLAR , , DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) , ,47 9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,00 0, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 D MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , ,06 1-HAKLAR , ,79 2-ÖZEL MALİYETLER , ,95 3-FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER 0,00 0,00 4-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , ,44 5-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) , ,12 E GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 0,00 0,00 1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 0,00 0,00 2-GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 F DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 0, DİĞER K.D.V. 0,00 0, DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI , ,11

13 - GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI BİLANÇO (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) PASİF (KAYNAKLAR) V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden Geçmemiş Geçmemiş I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,99 A MALİ BORÇLAR ,73 0, BANKA KREDİLERİ 0,00 0, FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0, ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. BORÇ. MALİYETLERİ(-) 0,00 0, UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ. 0,00 0,00 5- DİĞER MALİ BORÇLAR ,73 0,00 B TİCARİ BORÇLAR , , SATICILAR , ,00 2 KREDİ KARTI BORÇLARI 2.590, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 4- BORÇ SENETLERİ 0,00 0,00 5- BORÇ SENETLERİ REESKONTU ( - ) 0,00 0, DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 C DİĞER BORÇLAR , , ORTAKLARA BORÇLAR , , İŞTİRAKLERE BORÇLAR 0,00 0, PERSONELE BORÇLAR 9.193, , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,00 0,00 D ALINAN AVANSLAR 3.563,52 0, ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 3.563,52 0,00 E ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.318, ,69 F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , , DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YKM. KARŞ , , DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YKM.(-) , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0,00 0, MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 0,00 0, DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,00 G GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKL , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 0, GİDER TAHAKKUKLARI , ,43

14 H DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 1 -HESAPLANAN KDV 0,00 0, DİĞER K.D.V.(TECİL EDİLECEK K.D.V.) 0,00 0,00 3- SAYIM TESELLÜM FAZLALARI 0,00 0,00 II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,15 A MALİ BORÇLAR 0,00 0, BANKA KREDİLERİ 0,00 0, FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0, ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. BORÇ. MALİYETLERİ(-) 0,00 0,00 B TİCARİ BORÇLAR 0,00 0, SATICILAR 0,00 0, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0, DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 C ALINAN AVANSLAR 0,00 0, ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 D BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , , DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (KDM TAZM.) , ,15 E GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK. 0,00 0, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0, GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 III ÖZ KAYNAKLAR , ,97 A ÖDENMİŞ SERMAYE , , SERMAYE , , SERMAYE HESABI ENFLASYON DÜZELTME FARKL , ,99 B SERMAYE YEDEKLERİ 4.885, , HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 4.885, , MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERL.ARTIŞI 0,00 0, İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 0,00 0, DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 C KAR YEDEKLERİ , , YASAL YEDEKLER (TTK 466/1) , , STATÜ YEDEKLERİ (TTK 466/2) 0,00 0, OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0,00 0, DİĞER KAR YEDEKLERİ 0,00 0, ÖZEL FONLAR 0,00 0,00 D GEÇMİŞ YIL KARLARI , ,66 E GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) 0,00 0,00 F DÖNEM KARI - ZARARI , ,47 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,11

15 - GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI GELİR TABLOSU (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmemiş A- BRÜT SATIŞLAR , , Yurtiçi Satışlar , , Yurtdışı Satışlar ,00 0, Diğer Gelirler 0,00 0,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , , Satıştan İadeler (-) , , Satış İskontoları (-) ,30 615, Diğer İndirimler (-) , ,78 C- NET SATIŞLAR , ,35 D- SATIŞLARIN MALİYETİ , , Satılan Mamuller Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , , Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00 0, Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI , ,86 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0, , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,33 FAALİYET KARI , ,89 F- DİĞER FAALY.OLAĞAN GEL.VE KARLAR , , İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 0, Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 0, Faiz Gelirleri , , Komisyon Gelirleri 0,00 0, Konusu kalmayan karşılıklar 4.320,55 0, Menkul Kıymet Satış Karları , , Kambiyo ve Borsa Değer Artış Kârları , , Reeskont Faiz Gelirleri 4.324, , Enflasyon düzeltmesi kârları 0,00 0, Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,63 G- DİĞER FAALY.OLAĞ. GİD.VE ZARARLAR(-) , , Komisyon Giderleri 0,00 0, Karşılık Giderleri 0,00 0, Kambiyo ve Borsa Değer Azalış Zararları , , Reeskont Faiz Giderleri , , Enflasyon düzeltmesi zararları 0,00 0, Diğer Olağan Gider ve Zararlar , ,01 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0, Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0, Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR , ,59 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0, , Olağandışı hasar gelirleri , , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,62 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , , Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) , , Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 14, , Ödenen Tazminat ve Zararlar (-) 0,00 0, Olağandışı hasar giderleri , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,11 DÖNEM KARI , ,02 - Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler ( - ) , ,55 NET DÖNEM KARI-ZARARI , ,47

16 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve önceki sayfalarda gösterilen bilânço ve gelir tablosundan yararlanmak suretiyle başlıca oransal ilişkiler, bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıda belirtilmiştir. 1-LİKİDİTE ORANLARI a)cari oran 6,91 6,03 b)likidite oranı 5,77 5,55 c)nakit oranı 3,75 3,66 2-FAALİYET ORANLARI a)aktif devir hızı 0,75 0,69 b)alacak devir hızı 4,84 5,16 c)alacakların Tahsil Süresi (gün) 75,35 70,78 d)stok devir hızı 20,86 49,17 3-FİNANSAL YAPI ORANLARI a)toplam borç / Özsermaye 0,26 0,26 b)kısa vd.borçlar / aktif toplamı 0,07 0,09 c)uzun vd.borçlar / aktif toplamı 0,14 0,11 d)m.d.varlıklar / Özsermaye+Uzun vd.borçlar 0,52 0,49 4-KARLILIK ORANLARI a)net dönem karı /aktif toplamı 0,06 0,13 b)net dönem karı / Öz sermaye 0,08 0,17 c)brüt kar marjı 0,32 0,43 d)ödenen vergi / dönem karı 0,24 0,21 5-MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA ORANLARI a)mali yükümlülükleri karşılama oranı - - b)borç karşılama oranı PAY BAŞINA BİLGİLER a)pay sayısı b) Pay başına net satışlar 0,03 0,03 c) Pay başına net kar (TL) 0, ,00587 d) Pay başına temettü (TL) - Adi paylara 0, , İmtiyazlı paylara 0, ,02277 e) Payın defter değeri (TL) 0, , BÜYÜME ORANLARI a)esas faaliyet karı'nda - 46,43 % 51,89 % b)net kar'da - 56,35 % 96,25 %

17 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Bilanço (Para birimi Türk Lirası (TL)) Varlıklar Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Dipnotlar 31 Aralık Aralık2011 Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar İlişkili kuruluşlardan alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Ertelenen vergi varlıkları Toplam varlıklar Yükümlülükler Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Dipnotlar Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar İlişkili taraflara borçlar 6, Diğer ticari borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Toplam yükümlülükler Özsermaye Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam yükümlülükler ve özsermaye

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. İÇİNDEKİLER Sayfa KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU

1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU İÇİNDEKİLER 1. ŞİRKET İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU... 1 2. FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR... 2 3. İŞLETME BİRLEŞMELERİ... 17 4. İŞ ORTAKLIKLARI... 17 5. BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA...

Detaylı

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR EURO B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU

Detaylı

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO TREND YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR TABLOSU DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU

Detaylı

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

EURO KAPİTAL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM TABLOSU NAKİT AKIM TABLOSU FİNANSAL

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Sınırlı Denetimden Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul Đnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 2013 tarihinde sona eren altı aylık ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve inceleme raporu Đçindekiler Sayfa Konsolide

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 31 Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotları İçindekiler Sayfa Finansal Tablolar Hakkında

Detaylı

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi

Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim Şirketi 2012-2011-2010-2009 Hesap Dönemlerine ait Bağımsız Denetim Raporu, Finansal Tablolar ve Finansal Tablolara Đlişkin Dipnotlar Pergamon-Status Dış Ticaret Anonim

Detaylı

ÖZEL BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 HAZİRAN 2014, 31 ARALIK 2013 ve 2012 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Özel Bağımsız Denetim'den Özel Bağımsız Denetim'den Özel

Detaylı

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE INVEST- AZ MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Invest-AZ Menkul Değerler

Detaylı

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT KARAKAŞ ATLANTİS KIYMETLİ MADENLER KUYUMCULUK TELEKOMÜNİKASYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30 EYLÜL 2014 TARİHİNDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN SINIRLI DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 31 Mayıs 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporu İçindekiler Sayfa Konsolide finansal tablolar hakkında denetim raporu 1-3 Konsolide finansal durum

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding Anonim Şirketi

Detaylı

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR

AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR ANONİM ŞİRKETİ 30 HAZİRAN 2011, 31 ARALIK 2010, TARİHLERİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLAR AVRASYA PETROL VE TURİSTİK TESİSLER YATIRIMLAR A.Ş NİN 01 OCAK 30 HAZİRAN

Detaylı

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 Mart 2014 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Dipnotlar 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 EURO YATIRIM MENKUL

Detaylı

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU RENAISSANCE CAPITAL MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.12.2014 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER

Detaylı

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir)

UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) UÇAK SERVİSİ A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31.12.2013 TARİHLİ KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm tutarlar TL olarak gösterilmiştir) Dipnot Referansları 31.12.2013 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar

Detaylı

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI

PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI PERFORM PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ NİN 31.03.2015 TARİHİ İTİBARİYLE FİNANSAL TABLOLARI VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER Sayfa FİNANSAL DURUM TABLOSU 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 3 ÖZ KAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT ANEL TELEKOMÜNİKASYON ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT YENİDEN DÜZENLENMİŞ ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 30 EYLÜL 2011 TARİHLİ

Detaylı

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları

Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 31 Mart 2014 tarihi itibariyle hazırlanan konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı notlar tablolara ilişkin açıklayıcı notlar 1. Grup un

Detaylı

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHİNDE SONA EREN ÜÇ AYLIK ARA DÖNEME AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI 8 Mayıs 2014 Bu Rapor 67 sayfa konsolide finansal

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 31 ARALIK 2014 İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi Yönetim Kuruluna Finansal Tablolara İlişkin Rapor Sasa Polyester

Detaylı

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ

ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2012 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN DİPNOTLAR İÇİNDEKİLER SAYFA KONSOLİDE FİNANSAL DURUM

Detaylı

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR 1 OCAK - 31 MART 2015 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER FİNANSAL DURUM TABLOSU SAYFA 1 KAPSAMLI GELİR TABLOSU 2 ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU 3 NAKİT AKIM TABLOSU 4 5-66 DİPNOT 1 ŞİRKET İN

Detaylı

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den

31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU (Tüm tutarlar, TL olarak gösterilmiştir) Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmiş Geçmiş Dipnot Cari Dönem Geçmiş Dönem Referansları

Detaylı

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT

ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT SANKO PAZARLAMA İTHALAT İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ 1 OCAK - 30 EYLÜL 2014 ARA HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE DİPNOTLARI İÇİNDEKİLER SAYFA NO FİNANSAL DURUM TABLOLARI 1-2 KAPSAMLI GELİR TABLOLARI 3

Detaylı