FAALİYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2 0 1 2 FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 FAALİYET RAPORU

2 GENEL MÜDÜRLÜK : 1476 Sokak no:2 Aksoy Residence Kat:13/a D: Alsancak - İZMİR Telefon : Faks : Web Site : FABRİKA : Ankara Asfaltı No: Çardak-DENİZLİ Telefon : Faks :

3 YÖNETİM KURULUMUZ M.REHA KORA Yönetim Kurulu Başkanı Makine Yüksek Mühendisi FERİT KORA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist ÖZAY KORA Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist ARKIN KORA Yönetim Kurulu Üyesi Fizik Mühendisi S.SEZGİ ÜSTEL Yönetim Kurulu Üyesi Kimya Yüksek Mühendisi

4 Sayın Ortaklarımız, Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketimizin 2012 yılı faaliyetlerini görüşeceğimiz Genel Kurul toplantımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz yıl, dünyanın sürükleyici ekonomilerinde başlayan durgunluk ve büyümedeki küçülme geçici de olsa özellikle sektörümüzde talep dengesinde olumsuzluk yaratmış, iyimser tahminlerimizde bir miktar yanılgıya sebebiyet vermiştir. Bu gelişmeler çerçevesinde yıl içerisinde ülkemiz ekonomisinde gerçekleşen özellikle enerji ve hammadde fiyatlarındaki beklenmedik artışlar da maliyetleri olumsuz etkilemiş ve rakamsal sonuçları mali tablolarımıza yansımıştır. Ancak kuruluşumuzdan bu yana her yıl olduğu gibi bu yıl da karlılığımız süreklilik arz etmektedir yılı başı itibari ile gelen taleplere bakıldığında hedeflerimiz açısından memnuniyet verici gelişmeler gözlenmektedir yılı faaliyetlerimizi kısaca özetlersek: Sodaş Sodyum Sanayii Anonim Şirketi, faaliyet raporlarımızı incelediğinizde ayrıntılı bir biçimde göreceğiniz gibi, 01.Ocak Aralık.2012 dönemi içerisinde ton u ithal, tonu üretimden olmak üzere toplam ton Rafine Sodyum Sülfat, ton Yıkanmış Kristal Sodyum Sülfat satışı gerçekleştirmiştir. Ayrıca bu yıl ton Ham tuz üretimi yapılmış, ton satış gerçekleştirilmiştir yılı faaliyetlerimiz sonucunda vergi öncesi brüt TL, vergi sonrası net TL kar elde edilmiştir. Mali tablolarımız faaliyet raporumuzda ayrıntılı bir biçimde yer almaktadır. Şirketimiz 2013 yılı faaliyetlerinde Sodyum Sülfat satışlarımızın ve karlılığımızın bir önceki yıla göre artacağını tahmin etmekteyiz. Geçtiğimiz yıl araştırma ve geliştirme bazında başladığımız Potasyum ve Magnezyum türev tuzları üretimleri ile ilgili projemiz ve görüşmelerimiz devam etmektedir. Bildiğiniz gibi 2011 yılında Sermaye Piyasası Kurulu nca, Ortaklığımız pay senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından belirlenen Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine karar verilmiştir. Kararı müteakip, konu siz sayın ortaklarımıza gerek mektupla gerekse de diğer iletişim araçları ile duyurulmuş ve tarihinden sonra da, ortaklarımızın bir kısmı, sahibi oldukları pay senetlerini bu platformda ya satmış, ya da satmak amaçlı olarak aracı kurumlara devretmişlerdir. Halen şirketimiz pay senetleri SODSN kodu ile İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest işlem platformunda alım satıma konu edilebilmektedir yılı hesap dönemi faaliyetlerimizin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarını onaylarınıza sunarken, Şirketimizin başarısı için gayret gösteren değerli çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimizi iletiyor, sizleri Yönetim Kurulumuz olarak saygı ile selamlıyoruz. SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş YÖNETİM KURULU

5 GENEL BİLGİLER; - RAPORUN DÖNEMİ: ORTAKLIĞI TANITICI BİLGİLER: a. Ticaret Unvanı : SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. b. Merkez Adresi : 1476 sokak No:2 Aksoy Residence K:13/A D: Alsancak/İZMİR c. Fiili Yönetim Adresi : 1476 sokak No:2 Aksoy Residence K:13/A D: Alsancak/İZMİR d. Şube Adresleri : Ankara asfaltı üzeri No:100 Çardak/DENİZLİ e. Üretim Tesislerinin : Ankara asfaltı üzeri No:100, Çardak/DENİZLİ Bulunduğu Adresler Acıgöl Tesisleri Gemiş Çardak/DENİZLİ Sarıkavak Açık Saha Tesisleri Sarıkavak-Dazkırı/AFYON f. Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicili : İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü Memurluğu g. Ticaret Sicil Numarası : 35734/K-654 h. Ticaret Siciline Tescil Tarihi : i. Süreli Olarak Kuruldu ise : Süresiz Süresi j. Tabi Olduğu Yasal Mevzuat : VUK, TTK VE SPK k. Esas Sözleşmeye Göre Amaç : Göl Madenciliği ve Faaliyet Konusu l. Telefon ve Faks Numaraları : 0 (232) (232) m. İnternet Adresi : n. Elektronik Posta Adresi : o. Bilinen Ortak Sayısı : ŞİRKETİN ORGANİZASYON, SERMAYE VE ORTAKLIK YAPISI a) Ortaklığın sermayesi: Şirketimizin esas sermayesi ,- TL. olup, tamamı ödenmiştir. b) Kayıtlı Sermaye Tavanı: Şirketimiz kayıtlı sermaye sistemine tabi değildir. c) Şirketimizin ortak sayısı; Kuruluşundan beri halka açık olan şirketimizin tarihinde bilinen ortak sayısı 321 idi. Ancak Sermaye Piyasası Kurulu nun tarih ve 17/519 sayılı kararı uyarınca Ortaklığımız pay senetlerinin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası tarafından belirlenen Serbest İşlem Platformunda işlem görmesine karar verilmesini müteakip tarihinden sonra ortaklarımızın bir kısmı sahibi oldukları pay senetlerini bu platformda satmış ya da satmak amaçlı olarak aracı kurumlara devretmişlerdir. Bu nedenle işbu faaliyet raporunun tanzim tarihi itibariyle ortak sayısı bilinmemektedir. d) Ortaklık sermayesinin % 10' undan fazlasına sahip olan ortağımız: Adı Soyadı Pay Miktarı ( Beheri 1 Krş değerinde ) Sermayedeki Oranı % Arkın Kora adet 12,7 e) Sermayeyi temsil eden paylara ilişkin bilgi ; Sermaye, A ve B grubu paylardan müteşekkil olup tamamı hamiline yazılıdır. A grubu paylar; Beher Payın Nominal değeri; 1 kuruş. Toplam Nominal değeri: ,- TL. Sermaye içindeki oranı : %2,95

6 Sahip Olduğu İmtiyazlar: 1-Yönetim Organı Seçimi: Yönetim Organının 5 üyeden oluşması halinde 3 üyesi, 6 üyeden oluşması halinde 4 üyesi, 7 üyeden oluşması halinde 5 üyesi A grubu pay senedi sahiplerinin göstereceği ortaklar arasından seçilmektedir. 2-Denetçi; Denetçilerden biri A grubu pay sahiplerinin teklif edecekleri adaylar arasından seçilir. 3-Oy Kullanma: Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu pay sahibi ortakların her pay için 10(on) oyu bulunmaktadır 4-Kâr Dağıtımı: Dağıtılabilir kar matrahının %10 u A grubu pay sahiplerine dağıtılır. 5-Fesih ve Tasfiye Hali; Fesih ve tasfiye halinde, şirketin borçları ödendikten sonra kalan mevcuttan evvela A grubu paylar ödenir. B grubu paylar; Beher Payın Nominal değeri; 1 kuruş. Toplam Nominal değeri: ,- TL. Sermaye içindeki oranı : %97,05 Sahip Olduğu İmtiyazlar: Yok f) Şirketimiz hisse senetleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Serbest İşlem Platformunda SODSN kodu ile işlem görmektedir. g) Şirket Yönetim Organı üyelerinin şirketle kendisi veya başkası adına yaptığı işler; YOK - ŞİRKETİN YÖNETİM ORGANI, ÜST DÜZEY YÖNETİCİ VE PERSONEL BİLGİLERİ; A) Yönetim Organı: -) Ana sözleşmemizin 9 ve 15 inci maddeleri gereğince seçilmiş bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerimizin ad ve soyadları ile görev ve süreleri aşağıda belirtilmiştir: Adı Soyadı Görevi Süresi M. Reha KORA Yönetim Kurulu Başkanı Ferit KORA Murahhas Üye Arkın KORA Üye Özay KORA Üye S. Sezgi ÜSTEL Üye Göksel TUNA Denetçi ) Yetki sınırları : T.T.K. ve şirket Ana Sözleşmesinde belirtilmiştir. B) Üst Düzey Yöneticiler; Genel Müdür R. Serdar Salancı Ekonomist Muhasebe ve Mali İşler Müdürü Bülent Dinçsoy Ekonomist İşletme Müdürü Sami Tuğrul Makine Mühendisi C) Toplu sözleşme uygulamaları: Şirket ile Türkiye Petrol, Kimya, Lastik İşçileri Sendikası arasında imzalanan toplu sözleşmenin yürürlük tarihi 01.Ocak Aralık dir. D) Personel Sayısı; İdari personel Mühendis 6 6 Teknisyen İşçi TOPLAM

7 E) YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR Yönetim Organı Üyeleri kendi iradeleri ile Şirketten her hangi bir ücret almamaktadır. Üst düzey yöneticilere sağlanan ödenekler, yolculuk, konaklama ve temsil giderleri ile ayni ve nakdi imkânlar, sigortalar ve benzeri teminatların toplam tutarı: ,- TL dir. - ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI: a) Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları; Tesislerimizdeki Rafine Sodyum Sülfat (Na 2SO 4) ve Sodyum Klorür (NaCl) temel üretimlerinin yanı sıra, Ar-Ge kapsamında olmamakla birlikte, laboratuar ve pilot ölçekli tesisatlarla, Magnezyum Klorür (MgCl 2), Magnezyum Hidroksit (Mg(OH) 2), Magnezyum Potasyum Sülfat, Potasyum Sülfat (K 2SO 4) ve Sodyum Sülfid (Na 2S) gibi kimyasal maddelerin, endüstriyel üretimleri için araştırma ve çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, Rafine Sodyum Sülfatın, mevcut üretim teknolojisinde, proses değişikliği ile enerji ve üretim verimliliğini arttırıcı metodlar üzerinde araştırma ve çalışmalar devam etmektedir. b) Elde Edilen Sonuçlar; Çalışmalar devam etmektedir. -MENKUL KIYMETLER: Faaliyet dönemi içerisinde; tahvil, kar ortaklığı belgesi, finansman bonosu, intifa senedi ve benzeri menkul kıymet çıkarılmamıştır. -ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER; a) Şirketin Faaliyet Gösterdiği Sektör; Üretim ve satışlarımız deterjan ve tekstil sektörüne yöneliktir. b) Şirketin ilgili hesap döneminde yapmış olduğu yatırımlara ilişkin bilgiler: Cari yıldaki yatırım harcamalarının toplam tutarı ,62 TL. dir. Açık saha tesislerinde,. Havuz içi yol yapımı ve benzeri iyileştirici takviyeler. Sodyum Sülfat fabrikasında,. İhtiyaç duyulan diğer Maddi duran varlık alımları yapılmıştır. c) Şirketin iç kontrol sistemi ve iç denetim faaliyetleri hakkında bilgiler ile yönetim organının bu konudaki görüşü: Şirket içinde bütün süreçleri kontrol edecek bir iç denetim mekanizması yoktur. Ama şirket yönetimi yeterli kontrolleri gerçekleştirmektedir. Şirkette gerekli görev dağılımları yapılmakta ve yetkisi dışındaki işlemlere izin verilmemektedir. Mali tablolar zamanında ve tam olarak hazırlanmaktadır. İçinde bulunulan yıldaki kar ve verimlilik oranı geçtiğimiz yıllarla kıyaslanır, önümüzdeki sene için tahminlerde bulunulur. Gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenenler rapor edilir. Sonuç olarak şirket yönetimi riskleri göz önüne alarak nasıl takip ve kontrol edeceğine karar verir. Gerekli riskleri öngörmek için şirketin yeterli kontrolleri bulunmaktadır. d) Şirketin Gelişmesi ve karşılaşması muhtemel riskler Şirket kurulduğundan beri sürekli gelişme göstermektedir. Mevcut üretimlere ilaveten yeni ürünler konusunda araştırmalar yapılmaktadır. Şirketin tahsilat riski bulunmamakta, şirket yönetimince cari ekonomik koşullar göz önüne alınarak müşterilere gerekli tolerans sağlanmaktadır. Mevcut ve muhtemel yükümlülüklerin tam ve zamanında yerine getirilebilmesi için yeterli miktarda nakit ve benzeri kaynağı bulundurarak likidite riskini elimine etmekte, kur riskine karşı varlıklarını yükümlülükleri ile uyumlu olarak değerlendirmektedir. e) Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve pay oranlarına ilişkin bilgiler: Şirketin doğrudan ya da dolaylı iştiraki yoktur.

8 f) Şirketin iktisap ettiği kendi paylarına ilişkin bilgiler: Şirket kendi paylarını iktisap etmemiştir. g) Hesap dönemi içerisinde yapılan özel denetime ve kamu denetimine ilişkin açıklamalar: Yoktur. h) Şirket aleyhine açılan ve şirketin mali durumunu ve faaliyetlerini etkileyebilecek nitelikteki davalar ve olası sonuçları hakkında bilgiler: Yoktur. i) Mevzuat hükümlerine aykırı uygulamalar nedeniyle şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan idari veya adli yaptırımlara ilişkin açıklamalar: Yoktur j) Geçmiş dönemlerde belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığı, genel kurul kararlarının yerine getirilip getirilmediği, hedeflere ulaşılamamışsa veya kararlar yerine getirilmemişse gerekçelerine ilişkin bilgiler ve değerlendirmeler: 2012 Yılı hedeflerine ulaşılmıştır k) Yıl içerisinde olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmışsa, toplantının tarihi, toplantıda alınan kararlar ve buna ilişkin yapılan işlemlerde dâhil olmak üzere olağanüstü genel kurula ilişkin bilgiler: Yıl içinde olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılmamıştır. l) Şirketin yıl içinde yapmış olduğu bağış ve yardımlar ile sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde yapılan harcamalara ilişkin bilgiler: Şirket hesap dönemi içinde kamu kurum ve kuruluşları ile okullara ,80 TL bağışta bulunmuştur. - MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN FAALİYETLER Sarıkavak ve Gemiş açık saha işletmeleri ile Çardak tesislerimizdeki üretim faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir. A) AÇIK SAHA İŞLETMELERİNDEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ Tüvenan Kristal Sodyum Sülfat İZAHAT TON Önceki yıldan devrolan ham tüvenan kristal sodyum sülfat + 0 Önceki yıldan devrolan dökme tüvenan kristal sodyum sülfat Cari Yıl içinde üretilen ham tüvenan kristal sodyum sülfat Cari Yıl içinde Yıkanmış Kristal Sodyum Sülfat Üretiminde kullanılan Cari Yıl içinde Rafine Sodyum Sülfat Üretiminde kullanılan Cari Yıl içinde satılan - 0 Yılsonu stoku = Tuz İZAHAT TON Önceki yıldan devrolan ham tuz (maden sahasında stoklanan) + 0 Önceki yıldan devrolan dökme tuz (maden sahası dışında stoklanan) Cari Yıl içinde üretilen ham tuz Cari Yıl içinde Fabrikanın kendi ihtiyacında kullanılan - 0 Cari Yıl içinde satılan Yılsonu stoku (maden sahasında) Yılsonu stoku (maden sahası dışında) =

9 B) ÇARDAK TESİSLERİMİZDEKİ ÜRETİM FAALİYETLERİ: Yıkanmış Kristal Sodyum Sülfat: 2012 yılı içinde toplam ton üretim yapılmış ve tamamı çuvallanarak satılmıştır yılına stok devri yoktur. Rafine Sodyum Sülfat: İZAHAT TON SİLO Önceki yıldan devrolan silo stoku + 0 Cari Yıl üretimi Cari Yıl içindeki kullanımlar (paketleme ünitesine verilen) Cari Yıl içinde silodan yapılan satışlar - 0 Yılsonu silo stoku (yarı mamul) = 950 AMBALAJLI ÜRÜN Önceki yıldan devrolan ambalajlı ürün stoku + 2 Cari Yıl üretimi (fason üretimden) Cari Yıl üretimi (silodan) Cari yıl içinde yapılan satışlar Yılsonu ambalajlı ürün stoku = C) ÜRETİM FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ KARŞILAŞTIRMALI TABLO: Açık Saha ve Fabrika üretimleri bir önceki dönem ile "miktar", "birim maliyet" ve "tutar" bazında karşılaştırmalı olarak aşağıda gösterilmiştir. 1 - AÇIK SAHA ÜRETİMLERİ M İ K T A R B İ R İ M M A L İ Y E T T U T A R ( TON ) ( TL / TON ) ( TL ) CİNSİ % % Tüvanan Krt. S.S ,46 5, Ham Hafif Tip.S.S Ham Tuz ,70 21, FABRİKA ÜRETİMLERİ M İ K T A R B İ R İ M M A L İ Y E T T U T A R ( TON ) ( TL / TON ) ( TL ) CİNSİ % % İşlenmiş Hafif Tip S Rafine Sodyum S ,93 124, Rafine S.S.(Fason) , Yıkanmış S.S ,94 40,

10 D) GENEL KAPASİTE ORANLARI Şirketimizin genel kapasitesi ve kapasite kullanım oranları aşağıda gösterildiği gibidir. Rafine Sodyum Sülfat Kapasite Ton Ton Üretim Ton Ton Kapasite Kullanım Oranı %75 % 78 Anhidr Sodyum Sülfat Kapasite Ton Ton Üretim 0 Ton 0 Ton Kapasite Kullanım Oranı %0 % 0 - SATIŞ FAALİYETLERİMİZ Faaliyet dönemi içerisinde gerçekleşen net satışların toplamı ,15 TL. dir yılında doğrudan ihracatımız olmamıştır (2011 yılında yapılan ihracat :Yok) Yıl içinde Ham ve Yardımcı madde ile yedek parça ithalatı yapılmamıştır. (2011yılında ,- tutarında yedek parça ithalatımız olmuştu) a- Bir önceki yıl ile karşılaştırmalı olarak satış faaliyetlerimiz aşağıda özetlenmiştir. (Satış tutarları nettir. ) MALIN CİNSİ SATIŞ MİKTARLARI ORT. SATIŞ FİYATI SATIŞ TUTARI (TON) ( TL / TON ) ( TL ) % % HAM KRİSTAL S.SÜLFAT , YIKANMIŞ KRİSTAL S.S ,79 67, İŞL. HAFİF TİP S.S RAFİNE S.SÜLFAT ,21 226, RAFİNE S.SÜLFAT (TİC) ,82 257, TUZ ,51 47, DÖKME TUZ (TİC) , TİC.RAFİNE TUZ (TİC) ,29 159, BUZ ÇÖZ ,25 571, TOPLAM TUTAR b- Bir önceki dönem ile karşılaştırmalı olarak satışların maliyetleri aşağıda özetlenmiştir. SATIŞ MİKTARLARI ORTALAMA MALİYET MALİYET TUTARI MALIN CİNSİ TON ( TL / TON ) ( TL ) % % HAM KRİSTAL S.SÜLFAT , YIKANMIŞ KRİSTAL S.S ,94 40, İŞL. HAFİF TİP S.S RAFİNE S.SÜLFAT ,19 126, RAFİNE S.SÜLFAT (TİC) ,46 220, TUZ ,56 17, DÖKME TUZ (TİC) , TİC.RAFİNE TUZ (TİC) ,84 133, BUZ ÇÖZ TOPLAM TUTAR

11 - FİNANSAL DURUM: Hesap dönemi için öngörülen hedeflere ulaşılmış olup, geçmiş yıllarla karşılaştırmalı satış değerleri, kârlılık, borç/öz kaynak ilişkisi ile şirket faaliyetlerinin sonuçları, şirket sermayesinin karşılıksız kalıp kalmadığı, mali denge durumu ve kâr dağıtımına ilişkin bilgiler takip eden tablolarda gösterilmiştir. - GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI BİLANÇO (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden Geçmemiş Geçmemiş AKTİF (VARLIKLAR) 1 DÖNEN VARLIKLAR , ,32 A HAZIR DEĞERLER , , KASA 7.247, , ALINAN ÇEKLER 0,00 0, BANKALAR , , VERİLEN ÇEKLER ( - ) 0,00 0,00 B MENKUL KIYMETLER , , KAMU KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 0,00 0, DİĞER MENKUL KIYMETLER (YATIRIM FONLARI) , , MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞ. (-) 0,00 0,00 C TİCARİ ALACAKLAR , , ALICILAR , , ALACAK SENETLERİ , , ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) , , VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 5- DİĞER TİCARİ ALACAKLAR 0,00 0,00 6- ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR , , ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) , ,92 D DİĞER ALACAKLAR 8.550, , ORTAKLARDAN ALACAKLAR 0,00 0, İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR 0,00 0, PERSONELDEN ALACAKLAR 352, , DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR 8.197, ,92 E STOKLAR , , İLK MADDE MALZEME , , YARI MAMULLER , , MAMULLER , , TİCARİ MALLAR 0,00 0, DİĞER STOKLAR 0,00 0, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 F GELECEK AYLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK , , GELECEK AYLARA AİT GİDERLER , ,99 2 GELİR TAHAKKUKLARI , ,28 G DİĞER DÖNEN VARLIKLAR ,44 827,48

12 1 - DEVREDEN K.D.V. 0,00 0, DİĞER K.D.V. 0,00 0, İNDİRİLECEK K.D.V. 0,00 0, PEŞİN ÖDENEN VERGİLER 0,00 0, PERSONEL AVANSLARI 0,00 0, VERİLEN İŞ AVANSLARI ,00 774, SAYIM VE TESELLÜM EKSİKLİKLERİ 0,00 0,00 8 DİĞER ÇEŞİTLİ DÖNEN VARLIKLAR 95,44 52,89 II DURAN VARLIKLAR , ,79 A TİCARİ ALACAKLAR , , ALICILAR 0,00 0, ALACAK SENETLERİ 0,00 0, ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) 0,00 0, VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR , ,56 B MALİ DURAN VARLIKLAR 94,24 94, BAĞLI MENKUL DEĞERLER 94,24 94, DİĞER MALİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 C MADDİ DURAN VARLIKLAR , , ARAZİ VE ARSALAR , , YERALTI-YERÜSTÜ DÜZENLERİ , , BİNALAR , , TESİS,MAKİNA VE CİHAZLAR , , TAŞITLAR , , DEMİRBAŞLAR , , DİĞER MADDİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0, BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) , ,47 9- YAPILMAKTA OLAN YATIRIMLAR 0,00 0, VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 D MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , ,06 1-HAKLAR , ,79 2-ÖZEL MALİYETLER , ,95 3-FİNANSAL KİRALAMA KONUSU KIYMETLER 0,00 0,00 4-DİĞER MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR , ,44 5-BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR ( - ) , ,12 E GELECEK YILLARA AİT GİDERLER VE GELİR TAHAK. 0,00 0,00 1-GELECEK YILLARA AİT GİDERLER 0,00 0,00 2-GELİR TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 F DİĞER DURAN VARLIKLAR 0,00 0, DİĞER K.D.V. 0,00 0, DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR 0,00 0,00 AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI , ,11

13 - GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI BİLANÇO (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) PASİF (KAYNAKLAR) V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız denetimden Geçmemiş Geçmemiş I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,99 A MALİ BORÇLAR ,73 0, BANKA KREDİLERİ 0,00 0, FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0, ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. BORÇ. MALİYETLERİ(-) 0,00 0, UZUN VAD.KREDİ.TAKSİT VE FAİZ. 0,00 0,00 5- DİĞER MALİ BORÇLAR ,73 0,00 B TİCARİ BORÇLAR , , SATICILAR , ,00 2 KREDİ KARTI BORÇLARI 2.590, , ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0,00 4- BORÇ SENETLERİ 0,00 0,00 5- BORÇ SENETLERİ REESKONTU ( - ) 0,00 0, DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 C DİĞER BORÇLAR , , ORTAKLARA BORÇLAR , , İŞTİRAKLERE BORÇLAR 0,00 0, PERSONELE BORÇLAR 9.193, , DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR 0,00 0,00 D ALINAN AVANSLAR 3.563,52 0, ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 3.563,52 0,00 E ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER , , ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR , , ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ , , ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 2.318, ,69 F BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , , DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YKM. KARŞ , , DÖNEM KARININ PEŞİN ÖDN.VERGİ VE DİĞ.YKM.(-) , , KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI 0,00 0, MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI 0,00 0, DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI 0,00 0,00 G GELECEK AYLARA AİT GELİR VE GİDER TAHAKKL , , GELECEK AYLARA AİT GELİRLER 0,00 0, GİDER TAHAKKUKLARI , ,43

14 H DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 0,00 0,00 1 -HESAPLANAN KDV 0,00 0, DİĞER K.D.V.(TECİL EDİLECEK K.D.V.) 0,00 0,00 3- SAYIM TESELLÜM FAZLALARI 0,00 0,00 II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR , ,15 A MALİ BORÇLAR 0,00 0, BANKA KREDİLERİ 0,00 0, FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR 0,00 0, ERTELENMİŞ FİNANSAL KİR. BORÇ. MALİYETLERİ(-) 0,00 0,00 B TİCARİ BORÇLAR 0,00 0, SATICILAR 0,00 0, ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 0,00 0, DİĞER TİCARİ BORÇLAR 0,00 0,00 C ALINAN AVANSLAR 0,00 0, ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI 0,00 0,00 D BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI , , DİĞER BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI (KDM TAZM.) , ,15 E GELECEK YILLARA AİT GELİRLER VE GİDER TAHAKK. 0,00 0, GELECEK YILLARA AİT GELİRLER 0,00 0, GİDER TAHAKKUKLARI 0,00 0,00 III ÖZ KAYNAKLAR , ,97 A ÖDENMİŞ SERMAYE , , SERMAYE , , SERMAYE HESABI ENFLASYON DÜZELTME FARKL , ,99 B SERMAYE YEDEKLERİ 4.885, , HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ 4.885, , MADDİ DURAN VARLIK YENİDEN DEĞERL.ARTIŞI 0,00 0, İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI 0,00 0, DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ 0,00 0,00 C KAR YEDEKLERİ , , YASAL YEDEKLER (TTK 466/1) , , STATÜ YEDEKLERİ (TTK 466/2) 0,00 0, OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER 0,00 0, DİĞER KAR YEDEKLERİ 0,00 0, ÖZEL FONLAR 0,00 0,00 D GEÇMİŞ YIL KARLARI , ,66 E GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (-) 0,00 0,00 F DÖNEM KARI - ZARARI , ,47 PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI , ,11

15 - GENEL KURUL'A SUNULACAK AYRINTILI GELİR TABLOSU (Tutarlar TL olarak ifade edilmiştir) V.U.K. hükümlerine göre düzenlenmiş Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmemiş A- BRÜT SATIŞLAR , , Yurtiçi Satışlar , , Yurtdışı Satışlar ,00 0, Diğer Gelirler 0,00 0,00 B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-) , , Satıştan İadeler (-) , , Satış İskontoları (-) ,30 615, Diğer İndirimler (-) , ,78 C- NET SATIŞLAR , ,35 D- SATIŞLARIN MALİYETİ , , Satılan Mamuller Maliyeti (-) , , Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) , , Satılan Hizmet Maliyeti (-) 0,00 0, Diğer Satışların Maliyeti (-) 0,00 0,00 BRÜT SATIŞ KARI , ,86 E- FAALİYET GİDERLERİ (-) , , Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0, , Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) , , Genel Yönetim Giderleri (-) , ,33 FAALİYET KARI , ,89 F- DİĞER FAALY.OLAĞAN GEL.VE KARLAR , , İştiraklerden Temettü Gelirleri 0,00 0, Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri 0,00 0, Faiz Gelirleri , , Komisyon Gelirleri 0,00 0, Konusu kalmayan karşılıklar 4.320,55 0, Menkul Kıymet Satış Karları , , Kambiyo ve Borsa Değer Artış Kârları , , Reeskont Faiz Gelirleri 4.324, , Enflasyon düzeltmesi kârları 0,00 0, Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar , ,63 G- DİĞER FAALY.OLAĞ. GİD.VE ZARARLAR(-) , , Komisyon Giderleri 0,00 0, Karşılık Giderleri 0,00 0, Kambiyo ve Borsa Değer Azalış Zararları , , Reeskont Faiz Giderleri , , Enflasyon düzeltmesi zararları 0,00 0, Diğer Olağan Gider ve Zararlar , ,01 H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-) 0,00 0, Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0, Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-) 0,00 0,00 OLAĞAN KAR , ,59 I- OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR , , Önceki Dönem Gelir ve Karlar 0, , Olağandışı hasar gelirleri , , Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar , ,62 J- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-) , , Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-) , , Önceki Dönem Gider ve Zararlar (-) 14, , Ödenen Tazminat ve Zararlar (-) 0,00 0, Olağandışı hasar giderleri , , Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-) , ,11 DÖNEM KARI , ,02 - Ödenecek Vergi ve Yasal Yükümlülükler ( - ) , ,55 NET DÖNEM KARI-ZARARI , ,47

16 FAALİYET DÖNEMİNE İLİŞKİN TEMEL RASYOLAR Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenen ve önceki sayfalarda gösterilen bilânço ve gelir tablosundan yararlanmak suretiyle başlıca oransal ilişkiler, bir önceki dönemle karşılaştırmalı olarak aşağıda belirtilmiştir. 1-LİKİDİTE ORANLARI a)cari oran 6,91 6,03 b)likidite oranı 5,77 5,55 c)nakit oranı 3,75 3,66 2-FAALİYET ORANLARI a)aktif devir hızı 0,75 0,69 b)alacak devir hızı 4,84 5,16 c)alacakların Tahsil Süresi (gün) 75,35 70,78 d)stok devir hızı 20,86 49,17 3-FİNANSAL YAPI ORANLARI a)toplam borç / Özsermaye 0,26 0,26 b)kısa vd.borçlar / aktif toplamı 0,07 0,09 c)uzun vd.borçlar / aktif toplamı 0,14 0,11 d)m.d.varlıklar / Özsermaye+Uzun vd.borçlar 0,52 0,49 4-KARLILIK ORANLARI a)net dönem karı /aktif toplamı 0,06 0,13 b)net dönem karı / Öz sermaye 0,08 0,17 c)brüt kar marjı 0,32 0,43 d)ödenen vergi / dönem karı 0,24 0,21 5-MALİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAMA ORANLARI a)mali yükümlülükleri karşılama oranı - - b)borç karşılama oranı PAY BAŞINA BİLGİLER a)pay sayısı b) Pay başına net satışlar 0,03 0,03 c) Pay başına net kar (TL) 0, ,00587 d) Pay başına temettü (TL) - Adi paylara 0, , İmtiyazlı paylara 0, ,02277 e) Payın defter değeri (TL) 0, , BÜYÜME ORANLARI a)esas faaliyet karı'nda - 46,43 % 51,89 % b)net kar'da - 56,35 % 96,25 %

17 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle Bilanço (Para birimi Türk Lirası (TL)) Varlıklar Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Dipnotlar 31 Aralık Aralık2011 Dönen varlıklar Nakit ve nakit benzerleri Ticari alacaklar İlişkili kuruluşlardan alacaklar Diğer alacaklar Stoklar Diğer dönen varlıklar Duran varlıklar Diğer alacaklar Finansal yatırımlar Maddi duran varlıklar Maddi olmayan duran varlıklar Ertelenen vergi varlıkları Toplam varlıklar Yükümlülükler Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş Dipnotlar Kısa vadeli yükümlülükler Finansal borçlar Ticari borçlar İlişkili taraflara borçlar 6, Diğer ticari borçlar Dönem karı vergi yükümlülüğü Diğer kısa vadeli yükümlülükler Uzun vadeli yükümlülükler Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin karşılıklar Toplam yükümlülükler Özsermaye Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam yükümlülükler ve özsermaye

18 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait Kapsamlı gelir tablosu (Para birimi Türk Lirası (TL)) Dipnotlar Cari dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2012 Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 31 Aralık 2011 Esas faaliyet gelirleri Satış gelirleri Satışların maliyeti 17 ( ) ( ) Brüt esas faaliyet karı Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri 18 ( ) ( ) Genel yönetim giderleri 18 ( ) ( ) Araştırma ve geliştirme giderleri 18 - ( ) Diğer faaliyet gelirleri Diğer faaliyet giderleri 20 ( ) ( ) Faaliyet karı Finansal gelirler Finansal giderler 22 ( ) ( ) Vergi öncesi kar Vergiler - Dönem vergi gideri 23 ( ) ( ) - Ertelenen vergi geliri Dönem karı Diğer kapsamlı gelir (vergi sonrası) - - Toplam kapsamlı gelir Hisse başına kazanç (Kuruş) 24 0,15 0,54 İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

19 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait Özsermaye değişim tablosu (Para birimi Türk Lirası (TL)) Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primi Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam özsermaye 1 Ocak Transferler (30.000) - - Ödenen temettü ( ) ( ) ( ) Döneme ait toplam kapsamlı gelir Aralık Ödenmiş sermaye Sermaye düzeltmesi farkları Hisse senedi ihraç primi Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler Geçmiş yıllar karları Net dönem karı Toplam özsermaye 1 Ocak Transferler Ödenen temettü ( ) ( ) Döneme ait toplam kapsamlı gelir Aralık İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

20 1 Ocak - 31 Aralık 2012 hesap dönemine ait Nakit akım tablosu (Para birimi Türk Lirası (TL)) İşletme faaliyetleri: Dipnotlar Cari dönem Geçmiş dönem Bağımsız denetimden geçmiş Bağımsız denetimden geçmiş 1 Ocak 1 Ocak Vergi öncesi kar Vergi öncesi kar ile işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit mutabakatı için gerekli düzeltmeler Amortisman ve itfa payları Kıdem tazminatı karşılığı Ceza karşılığı Faiz geliri 21 ( ) ( ) Maddi duran varlık satış karı 20 (15.153) (22.997) İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi işletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit Varlık ve kaynaklardaki değişimler: Ticari alacaklar ( ) Uzun vadeli diğer alacaklar - (29.594) Stoklar ( ) ( ) Diğer dönen varlıklar (86.064) Ticari borçlar ( ) Diğer kısa vadeli yükümlülükler ( ) Ödenen vergiler 23 ( ) ( ) Ödenen kıdem tazminatı 14 ( ) ( ) İşletme faaliyetlerinden sağlanan net nakit Yatırım faaliyetleri: Tahsil edilen faiz Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları 9, 10 ( ) ( ) Maddi duran varlık satış hasılatı Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit ( ) ( ) Finansal faaliyetler: Finansal borçlardaki geri ödeme, net - ( ) Alınan krediler ve finansal borçlar Ödenen temettü ( ) ( ) Finansal faaliyetlerde kullanılan net nakit ( ) ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerdeki net artış/(azalış) ( ) Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem başı bakiyesi Nakit ve nakit benzeri değerlerin dönem sonu bakiyesi İlişikteki dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur.

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GELİR TABLOSU GELİR TABLOSU (DEĞERLER TL.CİNSİNDEN İFADE EDİLMİŞTİR) 01.01.2016 01.01.2015 31.03.2016 31.03.2015 Değişim A- BRÜT SATIŞLAR 6.253.237,88 3.814.161,48 63,95% 600 -Yurtiçi Satışlar 6.237.343,79 3.814.161,48

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEM : 01.01.2013 31.12.2013 GENEL BİLGİLER; - RAPORUN DÖNEMİ: 01.01.2013 31.12.2013 - ORTAKLIĞI TANITICI BİLGİLER: a. Ticaret Unvanı : SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. b. Merkez Adresi : 1476 sokak No:2 Aksoy

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 30 Eylül 2012 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve inceleme raporu İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Öz kaynak değişim

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR METRO ALTIN İŞLETMECİLİĞİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER Sayfa No ÖZET BİLANÇO... 1 ÖZET KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 2 ÖZ SERMAYE

Detaylı

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR

Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu. Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR Muhasebe Hesap Kodları, Muhasebe Hesap Kodu Tek Düzen Hesap Planı 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 108 DİĞRE HAZIR DEĞERLER

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

GÜNLÜK DEFTER (YEVMİYE) KAYITLARI 100 KASA HESABI 15.900,- 101 ALINAN ÇEKLER 33.000,- 102 BANKALAR HESABI 100.500,- 120 ALICILAR 90.700,- 121 ALACAK SENETLERİ HESABI 132.600,- 128 ŞÜPHELİ TİCARİ ALACAKLAR

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) ÇANKAYA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 21.04.2014-14:59:22 Vergi Kimlik Numarası 7750066708 E-Posta Adresi banubingol@hotmail.com Ticaret Sicil No İrtibat Tel No Soyadı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar 31 Mart 2014 Tarihi İtibariyle Ayrıntılı Konsolide Olmayan Bilanço (Para Birimi Aksi Belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) Olarak Gösterilmiştir)

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin)

KESİN MİZAN BİLDİRİMİ (Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin) FIRAT VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 30.04.2014-18:35:38 Vergi Kimlik Numarası 6130693067 Ticaret Sicil No 14232 İrtibat Tel No 422 2128322 Soyadı (Unvanı) Adı (Unvanın

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi

Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Oyak Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara hesap dönemine ait ara dönem özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu İçindekiler Sayfa Ara dönem özet bilanço 1 Ara dönem özet

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2008 A- Brüt satışlar 563.752.599,33 573.579.296,04 654.817.545,31 1- Yurtiçi satışlar 522.960.763,29 533.708.451,93 604.193.703,98 2- Yurtdışı satışlar 40.791.836,04

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

10.1.Kar Zarar Tabloları

10.1.Kar Zarar Tabloları 10.1.Kar Zarar Tabloları Gelir ve giderler 2011 A- Brüt satışlar 854.455.559,29 823.017.968,57 875.905.247,46 1- Yurtiçi satışlar 756.018.408,89 718.585.063,60 805.602.932,74 2- Yurtdışı satışlar 98.437.150,40

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015 VE 31 ARALIK 2014 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 41.801.802 19.365.040 1- Kasa 9.428-2- Alınan Çekler 3- Bankalar 32.101.491 11.660.450 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5- Banka Garantili

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMEMİŞ 0 - FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem 31.12.2012 VARLIKLAR Dönen Varlıklar 50.855.716 42.572.981 Nakit ve Nakit Benzerleri

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

TÜRK NİPPON SİGORTA A.Ş. 30 Haziran 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR VARLIKLAR I. CARİ VARLIKLAR A. NAKİT VE NAKİT BENZERİ VARLIKLAR 96.230.312 23.334.912 1- Kasa 5.495 11.922 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 50.286.913 12.673.009 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) 5-

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R

FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR V A R L I K L A R A-Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 10.089.165 5.055.138 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.039.100 5.055.138 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri (-) - -

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM

A K T i F ( VARLIKLAR ) CARİ DÖNEM A K T i F ( VARLIKLAR ) B M C SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' NİN AYRINTILI BİLANÇOSU TL I-DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 13.100.393,91 1-Kasa 50.278,18 2-Alınan Çekler - 3-Bankalar 13.050.115,73 4-Verilen Çekler

Detaylı

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 FAALİYET RAPORU. Sayfa 1

SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 FAALİYET RAPORU. Sayfa 1 2 0 1 4 FAALİYET RAPORU Sayfa 1 YÖNETİM KURULUMUZ M.REHA KORA Yönetim Kurulu Başkanı Makine Yüksek Mühendisi FERİT KORA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist ARKIN KORA Yönetim Kurulu Üyesi Fizik

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar

120 Alıcılar 798.608,77 121 Alacak Senetleri - 122 Alacak Senetleri Reeskontu(-) - 126 Verilen Depozito ve Teminatlar - 12 Ticari Alacaklar ENERVİS ENERJİ SERVİS SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 1 DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 1.155.393,33 10 Hazır Değerler 333.817,62 100 Kasa - 101 Alınan çekler - 102 Bankalar 333.817,62 103

Detaylı

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011

Bilset Bilgisayar Ltd.Şti. 08.03.2011 Aşağıdaki KESİN MİZAN TABLOSUNDA KALAN VEREBİLECEK/VEREMEYECEK LAR tablosunda Borç Toplamı ve/veya Alacak Toplamı girilmiş satırlar için Borç Kalanı ve/veya Alacak Kalanı alanları için yapılacak kontroller

Detaylı

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012

ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 (BAĞIMSIZ DENETİM ÇUMSAN ÇUMRA GIDA SANAYİ VE TİCARET. A.Ş. 31.12.20123 ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF (VARLIKLAR) 31.12.2012 I DÖNEN VARLIKLAR A Hazır Değerler 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 4 Verilen Çekler ve

Detaylı

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. 1 Ocak - ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ve bağımsız inceleme raporu Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.Ş. İçindekiler Sayfa Bağımsız inceleme raporu 1 Ara dönem

Detaylı

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi.

Kamuoyuna duyurulur. Ek: Mali Tablo ve Dipnot Formatları ile Kullanım Rehberi. ULUSLARARASI FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI İLE UYUMLU SERİ:I, NO:25 SAYILI TEBLİĞ/UFRS UYARINCA DÜZENLENECEK MALİ TABLO VE DİPNOT FORMATLARI HAKKINDA DUYURU Bilindiği üzere, 15.11.2003 tarih ve 25290

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.

TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO. (Tutarlar aksi belirtilmedikçe Bin Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. 31 ARALIK 2009 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER (31/12/2009) (31/12/2008) Not TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 4-6 - 6 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV (Net) 5 2.1 Alım

Detaylı

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış

YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış FİNANSAL DURUM TABLOSU (BİLANÇO) (Tüm Tutarlar, Türk Lirası olarak gösterilmiştir) Yeniden Sınıflandırılmış İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmemiş Geçmiş Cari Dönem Önceki Dönem Notlar 30.09.2013 31.12.2012

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005

Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. Ayrıntılı Bilanço (YTL) ANHYT VARLIKLAR Dip Not Bağımsız Denetimden Geçmemiştir. 31 03 2005 I- Cari (Dönen) Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar (Hazır Değerler) 14,834,247

Detaylı

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir.

VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ. 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (Tutarlar Yeni Türk Lirası ''YTL'' olarak ifade edimiştir. VAKIF EMEKLİLİK ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU Cari Dönem Dipnot 30 Eylül 2008 VARLIKLAR I Cari Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Dipnot 14 28.421.852 1 Kasa 5.772

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.

ANHYT AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ANHYT VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 74.491.361 1 Kasa 22.011 2 Alınan Çekler 3 Bankalar Mad.14 45.095.851 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () (198.176) 5 Diğer Nakit Ve

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ MART 2010 İTİBARI İLE YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Değerli Ortaklarımız, Şirketimizin Mart 2010 dönemine ilişkin faaliyetleri aşağıda özetlenmiştir.

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR. I- Cari Varlıklar Dipnot AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31.12.2012 31.12.2011 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 12.405.410 10.159.873 1- Kasa 2.12, 14 1.699 1.753 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 2.12, 14

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe

SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI DENETİMDEN GEÇMİŞ 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO (Tutarlar aksi belirtilmedikçe 30 EYLÜL 2008 TARİHLİ KONSOLİDE BİLANÇO Denetimden Denetimden Notlar VARLIKLAR Dönen Varlıklar : 9.961.249 7.975.811 Nakit ve Nakit Benzerleri Not 6 162.759 1.919.536 Finansal Yatırımlar Not 7 - - Ticari

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Sınırlı Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 299.760.448 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 12.413 1.154 2- Alınan

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar

Aksigorta Anonim Şirketi. 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar Aksigorta Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2016 ara hesap dönemine ait finansal tablolar 31 MART 2016 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/03/2016) (31/12/2015) A- Nakit ve Nakit Benzeri

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Cari Dönem Önceki Dönem A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 750.298.134 651.602.160 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 603.338.065 519.894.669 4- Verilen Çekler

Detaylı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı

İlişikteki notlar bu finansal tabloların ayrılmaz bir parçasıdır Yurt Dışı 31 ARALIK 2012 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO AKTİF KALEMLER TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER 3 11.864 14.215 26.079 34.489-34.489 II. GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI K/Z'A YANSITILAN FV 4-5.000-5.000

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014-30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 30 HAZİRAN 2014 30 HAZİRAN 2015 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I Cari ( Dönen ) Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 44.570.887 46.750.559

Detaylı

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

UNİCO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar ara dönem finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 302.097.565 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 8.726 1.154 2- Alınan Çekler

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU SODAŞ SODYUM SANAYİİ A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜK : Cumhuriyet Bulvarı No:300 Kat :5 35220 Alsancak - İZMİR Tel : (232) 463 59 33 Fax : (232) 463 49 20 e-mail : sodas@sodas.com.tr Web Site : www.sodas.com.tr FABRİKA

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR

İncelemeden Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 30 Eylül 2010 31 Aralık 2009 VARLIKLAR Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilanço VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Aralık Dönen Varlıklar 147.230.613 145.295.381 Nakit ve nakit benzerleri 6 123.560.598 116.183.344 Finansal yatırımlar

Detaylı

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221

78.352.528 Diğer dönen varlıklar 16 16.381.898 9.804.221 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Notlar 31 Aralık 2014 31 Aralık 2013 Dönen Varlıklar 251.625.938 233.029.758 Nakit ve nakit benzerleri 5 123.909.277 101.043.123

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 313.301.107 296.879.892 1- Kasa 2.12 ve 14 1.154 3.477 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14 295.062.351 269.437.190 4- Verilen Çekler

Detaylı

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI

BİLGE EĞİTİM KURUMLARI 2015 / 1 DÖNEM AKTİF X ANONİM ŞİRKETİ(01.01.2013-31.12.2013)BİLANÇOSU I DÖNEN VARLIKLAR I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR HAZIR DEĞERLER MALİ BORÇLAR PASİF 100 KASA 30.000,00 300 BANKA KREDİLERİ 65.000,00

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.)

DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) DEMİR HAYAT SİGORTA A.Ş. 31 MART 2015-31 MART 2016 TARİHLİ KARŞILAŞTIRMALI BİLANÇOSU (TL.) VARLIKLAR I- Cari ( Dönen ) Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar ( Hazır Değerler ) 45.253.994,64 46.048.530,11

Detaylı

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR

ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR 31 Aralık 2010 Tarihinde Sona Eren Döneme Ait Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu İçin Hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu ÜÇÜNCÜ KISIM 31 ARALIK 2010 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU

TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU TÜRKİYE TURİNG ve OTOMOBİL KURUMU 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF (VARLIKLAR) PASİF (KAYNAKLAR) 2014 CARİ DÖNEM 2014 CARİ DÖNEM 1 DONEN VARLIKLAR 5.840.963,37 3 KISA VADELI YABANCI KAYNAKLAR 2.291.856,18

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Haziran 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar nin 1 Ocak - 30 Haziran 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Sınırlı Denetim Raporu Yapı Kredi Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu na,

Detaylı

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem

ERGO SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların ayrılmaz parçasını oluşturur. VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Geçmiş Önceki Cari Dönem VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2 213,507,060 133,722,172 1- Kasa 14 2,413 2,067 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 156,849,494 70,133,616 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri 5- Banka

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş. Finansal Rapor 2016-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Detaylı

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU

SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.2013 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU SS KORU SİGORTA KOOPERATİFİ'nin 31.3.213 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇOSU (TL) VARLIKLAR TOPLAMI Cari Varlıklar Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa Alınan Çekler Bankalar Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

1 -Gelecek yıllara ait gelirler

1 -Gelecek yıllara ait gelirler MALİ TABLOLARIN DENETİMİNE İLİŞKİN ÖRNEK UYGULAMA AŞ. 31.12.2006 TARİHLİ BİLANÇOSU (TL) AKTİF (VARLIKLAR) Cari Dönem PASİF (KAYNAKLAR) Cari Dönem 31.12.2006 31.12.2006 I-DÖNEN VARLIKLAR I-KISA VADEKİ YABANCI

Detaylı

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR

ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR ZURICH SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 30.06.2013 ve 31.12.2012 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Varlıklar DİPNOT 30/06/2013 31/12/2012 I- Varlıklar 414.976.300 377.590.795 A- Nakit Ve Nakit

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş Dipnot 30 Haziran 2014 31 Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmemiş I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 5,055,181 300,000 1- Kasa 972-2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12

Detaylı

(31/03/2014) (31/12/2013) A-

(31/03/2014) (31/12/2013) A- TÜRK P VE I SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmemiş) VARLIKLAR Dönem Dönem I- Cari Varlıklar Not A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 5.067.054 300.000 1- Kasa 33-2- Alınan

Detaylı

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir.

31 MART 2016 VE 31 ARALIK 2015 TARİHLERİ İTİBARIYLA AYRINTILI BİLANÇOLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ( TL ) olarak gösterilmiştir. VARLIKLAR Dipnot 31-Mart-2016 31-Aralık-2015 A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.12, 4.2, 14 218,469,092 265,650,443 1- Kasa 14 1,386 1,066 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 136,663,768 132,620,174 4-

Detaylı

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR

UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 30.06.2015 TARİHLİ TTK 376 BİREYSEL (KONSOLİDE OLMAYAN) FİNANSAL DURUM TABLOSU VE DİPNOTLAR 1 UZERTAŞ BOYA SANAYİ TİCARET VE YATIRIM A.Ş. 30 HAZİRAN 2015 TARİHİ İTİBARİYLE TTK 376 KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL

Detaylı

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi)

Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi (Eski Adıyla Unicorn Portföy Yönetimi Anonim Şirketi) Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak - 31 Mart 2012 ara dönem özet finansal tablolar ve dipnotları Özet bilanço Alkhair Portföy Yönetimi Anonim Şirketi İçindekiler Sayfa Özet bilanço 3 Özet gelir

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

FAALİYET RAPORU

FAALİYET RAPORU 2 0 1 3 FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULUMUZ M.REHA KORA Yönetim Kurulu Başkanı Makine Yüksek Mühendisi FERİT KORA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist ARKIN KORA Yönetim Kurulu Üyesi Fizik Mühendisi

Detaylı

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PİMAŞ PLASTİK İNŞAAT MALZEMELERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Finansal Durum Tablosu (Bilanço) 31.12.2015

Detaylı