MSB ARGE VE TEKNO.D.BŞK.LIĞI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MSB ARGE VE TEKNO.D.BŞK.LIĞI"

Transkript

1 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI 1. PRJENİN KNUSU rganik ptoelektronik Esnek Malzemelerin Üretimi: rganik Güneş Pilleri - GP, Işık yayan rganik Diyodlar - LED ve Alan Etkili rganik Transistörler - FET. Hızla gelişen ileri askeri amaçlı teknolojilerde, elektronik malzemelerin ağırlık ve boyutlarının mikron düzeyinde küçülmesinin altında yatan gerçeklerden biri, nanoteknolojik malzemelerin (organik) kullanımlarının artmasıdır. rganik kökenli malzemelerin inorganik malzemelere oranla daha ince kaplanabilmeleri, üretim proseslerindeki kolaylık, ısı ve ışığa karşı dirençli olmaları ve oldukça düşük maliyette üretilebilmeleri, son yıllarda organik elektronik malzemelerin ticari önemini hızla arttırmış ve acımasız bir rekabet ortamı yaratmıştır. Bu tip ileri teknolojik malzemelerin stratejik açıdan gelecek vaadedenleri; i) nanokristal/organik hibrit güneş pilleri, ii) Plastik güneş pilleri, iii) ışık yayan organik led lambalar ve iv) alan etkili organik transistörlerdir. rganik optoelektronik malzemelerde görülen en ciddi sorun, verimliliklerinin inorganik malzemelere oranla düşük kalması idi. Ancak son on yılda gerçekleştirilen çalışmalarla verimliliklerde ki artış bu malzemelerin endüstriyel üretimlerinin yapılabilirliğini kanıtlamış ve Dünyada bu alanda teknolojik yarışın hızla artmasına neden olmuştur. rganik optoelektronik malzemelerin genel tanımlamaları aşağıda sunulmuştur. I. Nanokristal/organik Hibrit ve Plastik Güneş Pilleri: Yüksek verimli ve dayanıklı organik güneş pilleri, inorganik fotovoltaik - PV teknolojilerine kıyasla çok daha düşük üretim maliyetleri nedeni ile gelecek vaad etmektedirler. rganik güneş pillerinin diğer stratejik üstünlükleri ise, i) saydam olabilmeleri, ii) esnek ve hafif olabilmeleri, iii) kolay üretilebilirlikleridir. Saydam ve esnek organik güneş pilleri, askeri stratejik malzemelerde elbise çadır vb. ÖZEL 1

2 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI taşınabilir malzemeler üzerine uygulanması ile zor iklim ve coğrafya koşullarında gerekli enerji ihtiyacının karşılanmasında kullanılabilirler. I.1. Nanokristal/rganik hibrit güneş pilleri: Nanokristal/rganik hibrit güneş pilleri sistemi, nanokristal metal oksit yapısı ile moleküler/polimerik donor malzeme arasında katı-hal heteroeklem oluşturma esasına dayanmaktadır. I.2. Plastik güneş pilleri: Plastik güneş pilleri, elektron donor ve elektron akseptör olarak davranan iki organik malzemenin karıştırılması ile elde edilen donor-akseptor heteroeklemin iki elektrot arasına sandeviç geometrisinde yerleştirilmesi esasına dayanmaktadır. II. Işık yayan organik Led lambalar - LED: rganik güneş pilleri teknolojisi benzeri olan LED sistemlerinde temel fark ışık ile elektrik üretimi yerine, düşük güçte elektrik ile ışık yayma kapasitesidir. LED ler esnek güneş pilleri ile birlikte üretilebilecek askeri stratejik malzemelerde katlanabilir görüntüleme (monitör), aydınlatma ve uyarı araçları, kumanda sistemleri için gerekli ek unsurlardır. III. Alan etkili organik transistörler - FET: rganik yarı iletken ve yalıtkan malzemelerin 3 elektrod arasına ince film tekniği ile yerleştirilmesi sonucu elde edilen elektronik anahtarlama sistemleridir. Askeri stratejik malzemelerde bütünleştirilmiş elektrik devrelerin, düşük maliyetli hafıza cihazlarının, bilgisayarlarda ve elektronik barkot okuma sistemlerinin, gaz sensörlerinin, katı hal enjeksiyon lazerlerinin, esnek elektronik malzemelerin, açma-kapama sistemlerin, elektriksel sinyallerin oluşturulmasında kullanılmaktadırlar. 2. PRJENİN AMACI Projemizde rganik Güneş Pilleri-GP, Işık yayan rganik Diyodlar-LED ve Alan Etkili rganik Transistörler-FET üretimi ile askeri stratejik hedefli organik ÖZEL 2

3 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI optoelektronik esnek malzemelerin silahlı kuvvetlerimize kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amaçlara ulaşmak adına, organik güneş pillerinde kulanılan sensör boya ve polimerlerin daha yüksek absorpsiyon yapabilme kapasitelerine erişilmesi, enerji transferi oranlarının yükseltilmesi çalışmalarının yanında, yeni modellerin geliştirilmesi, modüle geçişte karşılaşılan verim kayıplarının azaltılması amaçlı geliştirme çalışmaları paralel yürütülmelidir. Örneğin esnek ve Plastik güneş pillerinde kullanılabilecek yeni akseptör-donör özelliklere sahip moleküler yapıların sentezi, bilinen moleküler yapılar üzerinde yapılacak modifikasyonlar ile absorpsiyon ve enerji transferi yapabilme özelliklerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Nanokristal/organik hibrit pil sistemlerinde ise yeni sensör sentezleri yanında, yarı iletken metal oksitlerin sentezlerinde yeni metodlar geliştirilmesi, sistemlere uygun p-n eklenlerini gerçekleştirecek metaloksit-boya çiftlerini belirlenmesi gibi çalışmalar yapılmalıdır. rganik güneş pillerinde kullanılan malzemelerin büyük bir kısmı diğer organik optoelektronik sistemlerde de kullanılabilmektedir. Bu nedenle moleküler tasarımlar yapılırken, bu malzemelerin LED lambalar ve organik transistör- FET lerde de kullanılnılacağı planlanmıştır. Proje çalışmalarımızda, araştırma grubumuz alt gruplara ayrılarak; organik sentez, ince film, metaloksit yarı iletken sentezi, yeni modüllerin modellemeleri konularında geliştirme çalışmaları yapılacaktır. Alt grupların birbiri ile düzenli bilgi alışverişi ile elde edeceği veriler işlenerek optimum koşullar belirlenecek ve üretimi yapılacak olan organik elektronik malzemelerin modelleri ortaya çıkartılacaktır. rganik fotovoltaikler için anahtar dönüm noktası, esnek malzemeler ile makaradan-makaraya seri üretim olacaktır. Bu teknolojinin gelişimi pil verimi, kararlılık, üretilebilirlik ve üretim maliyetleri gibi parametrelerin çok iyi değerlendirilmesine gereksinim göstermektedir. Genel olarak organik güneş pilleri için tasarlanmış yeni malzemelerin kullanımı (yüksek yük mobilitesi ve güneş spektrumu ile daha uyumlu absorpsiyona (soğurmaya) sahip boyalar) elektriksel dönüşüm verimini çok belirgin bir şekilde artırır. Bu amaçla, belirtilen özelliklere sahip malzemeler tasarlanacak ve üretilecektir. ÖZEL 3

4 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI 3. PRJENİN KAPSAMI rganik güneş pillerini silikon pillere alternatif olarak üretiminin yapılabilir hale gelmesi için modül verimliliği, kararlılığı, uygulanabilirliği ve üretilebilirliği gibi parametrelerin uygun olması gerekmektedir. Bu proje kapsamında ilgili parametreler göz önüne alınarak Plastik güneş pili ve nanokristal/organik hibrit güneş pilleri üzerine çalışmalar yapılacaktır. Nanokristal/organik hibrit güneş pilleri: Hibrit güneş pillerinde kullanılacak yeni sensör boyaların sentezi ve karakterizasyonu gerçekleştirilecektir. Sensör boyaların enerji seviyeleri, elektron transferi yapabilme kapasiteleri ısı ve ışıga karşı dayanımlarının tespiti yanında yarıiletken metaloksitler ile etkieşimlerinin belirlenmesi çalışmalarıda gerçekleştirilecektir. Sensör boyaların sentezine paralel olarak metaloksitlerin sentezlerinde yeni yaklaşımlar geliştirilmesi çalışmaları yapılacaktır. Sıvı elektrolitlerin organik güneş pillerinde kullanımıyla verimlerinin %10 düzeyine ulaştığı bilinmektedir. Enstitümüzde üretilen organik güneş pillerinde (bak Şekil ) 9% verime kadar ulaşılmıştır. Ancak sıvı elektrolitlerin dayanıklılık problemleri ve esnek destek materyaller üzerine uygulanmalarındaki zorluklar sıvı elektrolitlerin üzerinde yeni çalışmalar gerektirmektedir. Bu amaçla yeni sıvı elektroliklerin sentezleri yanında pillerde dayanımını arttıracak yeni metodlar araştırılacaktır. Plastik güneş pilleri: Bu tip güneş pillerinde kullanılan malzemenin tamamı organik kökenlidir. Bu tip piller n tipi ve p tipi organik yapılar dönor akseptör çiftleri ve iletken polimerlerin kullanılarak oluşturulduğu yapılardır. Bu proje kapsamında Plastik güneş pillerinde kullanılmak üzere yeni polimer ve oragnik boyaların sentez ve karakterizasyonu gerçekleştirilecektir. Sentezlenen bileşiklerin yük taşıyabilme hızları, enerji düzeyleri, absorpsiyon-emisyon özellikleri, elektrokimyasal davranışları, ısı ve ışıga karşı kararlılılarının incelenmesi ile karakterizasyonları yapılacak ve pil modellerinde uyguanacaktır. ÖZEL 4

5 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI Yeni organik malzeme sentezlerine paralel olarak esnek destek materyali veya cam üzerine uygulanacak yeni pil modelleri geliştirme çalışmalarıda yürütülecektir. Pil modelleri geliştirme kapsamında yeni donor akseptör tiplerinin belirlenmesi, film hazırlama tekniklerinde yeni yaklaşımların geliştirilmesi, çok tabakalı pil modelleri üzerinde yapılacak alternatif modellemeler, modül oluşumu sırasındaki verim kayıplarının engellenmesi için yeni alternatiflerin önerilmesi ve uygulanması çalışmaları yapılacaktır. Proje çalışmları kapsamında aşılması düşünülen hedefler; Plastik güneş piilerinde %4 ün üzerinde verim rganik inorganik güneş pillerinde %5 in üzerinde verim 3000 saatin üzerinde sabit verim Üretim metodlarının basitliği ve işleyebilirliği 10 MWp lık bir alan için, 1.25 USD/Wp den daha az üretim maliyeti Işık veren rganik Led Lambalar -LED: LED lerin temel yapıtaşı, içinden elektrik akımı geçirildiğinde görünür dalgaboyu aralığında foton salımı yapan organik bileşiklerdir. LEDler yapısında kullanılan organik malzemelerin türüne göre sınıflandırılmışlardır. SMLED olarak adlandırılan sınıf, yaklaşık olarak atomik birim ağırlığındaki moleküllerden oluşan fosforesant yada elektrolüminesant organik bileşiklerden yararlanılarak elde edilirler. İlk olarak Eastman Kodak firması tarafından üretime geçirilen küçükmolekül teknolojisi. halen Japon Pioneer firması tarafından otomobil teyplerinde ve Amerikan Motorola firması tarafından da cep telefonlarında kullanılmaktadır. Kodak ve Sanyo firmaları da, bu teknolojiye dayanan tam renkli aktif matris göstergelerini duyurmuşlardır. Küçük molekül LED lerde kullanılan malzemeler destek yüzeye vakum buharlaştırma yöntemi ile kaplanmaktadır. Küçük molekül tekniğinde katmanların kalınlıkları tam olarak belirlenebilmekte ve kontrol edilebilmektedir. Ayrıca malzeme saflıkları da oldukça yüksek değerlere erişebildiğinden, elde edilen ışımanın dalgaboyu çok dar bir aralıkta kalmakta ve istenilen renk değerleri tam olarak sağlanabilmektedir. LEDlerde kullanılabilecek malzemelerin sentezlenmesi ve yeni modellemelerin yapılması ile LEDlerde aşılması hedeflenen değerler ÖZEL 5

6 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI aşağıda özet olarak verilmiştir. Belirtilen hedeflerin tümünün tek bir modül tipinde aşılması mümkün olmayabilir. Ancak herhangi bir modül tipinde aşılayamayan hedefleri ihmal edilebilir düzeye getirebilecek şekilde belirlenen hedeflerin bir kaç tanesinin aşılması ile üretilebilir bir modele ulaşılabilir. Yukarıda belirtilen amaçların aşılabilmesi için çok ciddi bir bilimsel işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bunu başarmak için boya sensörlü Küçük Molekül LED (SMLED) Polimer LED (PLED) Işıtma Gerilimi 5 Volt 2 Volt Parlaklık 100 cd/m 2 >250 cd/m 2 Emisyon Verimi 5 lm/w >10 lm/w Hizmet Ömrü 5000 saat saat Görüntüleme Açısı <160 >160 nanokristal ve polimer sistemleri üzerinde çalışan araştırma gruplarının bilgilerinin entegrasyonu gerekmektedir. Bu projenin birincil amaçları: 1. Sistem verimliliğinin optimizasyonu Boşluk iletken maddenin boşluk hareketliliğinin geliştirilmesi ÖZEL 6

7 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI Boşluk iletken malzemenin absorpsiyon (soğurma) dalga boyu ayarlanarak geliştirilmeli Ara yüzey kayıpları minimuma indirgenmeli Yük toplanmasının optimizasyonu Fotoaktif tabakanın nanomorfolojik yapısının noptimizasyonu. Metal oksit yapısının organik boşluk iletken malzemenin metal oksit tabaka içerisinde homojen dağılımının iyileştirilmesi. 2. Pil üretiminin elastik yüzeylerde yapılabilmesi için tüm bu proseslerin düşük sıcaklıkta (T<200 Cº) yapılabilmesi 3. Sistemin modellemesinin yapılabilmesi 4. Sistem kararlılığını etkileyen kilit faktörlerin belirlenmesi Alan etkili rganik Transistörler - FET: Nanobilim ve nanoteknoloji gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler arasında teknolojik bir yarışa dönüşmüştür. Nanobilim ve nanoteknoloji alanındaki seviyeleri, adeta, ülkelerin gelişmişliklerini ölçen bir kriter olmuştur, nanobilim ve nanoteknoloji araştırmalarına yönelik olarak araştırma laboratuvarları yeni bir örgütlenmeye gitmekte; üniversitelerde bu konuda yeni eğitim programları başlatılmaktadır. rganik elektronikler arasında yer alan FET(alan etkili organik transistor) lerin yapımı bu teknoloji için çok büyük öneme sahiptir. Genel olarak FET bir kapasitördür. 3 elektrotlu bir sistemden ibarettir. Gate (kapı), source (kaynak) ve drain (akıtma) olmak üzere 3 elektrot içerir. Gate elektrot yarıiletken tabakadan yalıtkan malzeme kullanılarak ayrılmıştır. Diğer iki elektrot source (kaynak) ve drain (akıtma) ise yarıiletken üzerindedir. Gate elektroda voltaj uygulandığında yükler elektrostatik olarak yarıiletken-yalıtkan arayüzeyinde birikmektedir. Transistörler kullanılan yarıiletkenin türüne bağlı olarak n- ya da p- tipli olabilirler. rganik transistorler üretimi dunyada son yıldır gelişmekte olan bir konudur. Silikon FET lere kıyasla maliyetinin ucuz olması, kaplama yöntemlerinin kolaylığı düşünülürse rganik FET ler üstün durumdadır. Özellikle FET-LED ÖZEL 7

8 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI sistemlerinin Samsung mobil telefonlar, televizyonlar ve ev sinema sistemlerinde kullanılması organik elektronikler teknolojisinin önemini gözler önüne sermektedir. rganik FET ler ise henüz Türkiye de uygulaması olmayan çok yeni bir teknolojidir. Bu teknolojinin Türkiye ye kazandırılması bu amaçla çok önemlidir. Nanoteknolojiler adı altında geçen organik, fotonik sistemlerin gelişimi şüphesiz çok önemlidir. Dünyanın bu teknolojiler için yarış halinde olduğu düşünülürse mevcut teknolojilerin ülkemize kazandırılması gerekmektedir. FET teknolojileri konusunda 1 makale sunulmuş ve 1 patent başvurusu İlgili Dokümanlar kısmında görülmektedir 4. PRJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERi 4.1. rganik boşluk yarıiletkenler: Plastik güneş pillerinde yüksek verim için gerekli ön şart, boşluk ve elektronlar pilin dışına taşınmadan, birleşip nötral hallerine dönüşşmemeliidirler. Bu nedenle, yükleri ayrılmış hallerin kararlı ve yük transfer mobilitesi yüksek olmalıdır. Konjuge polimer fullerene (C 60 ) bu özellikleri sağlayabilmektedirler. Daha verimli ve mevcut sistemler için yeni malzemeler tasarlanıp sentezlennecektir. Çalışmalara en yüksek verimli fotovoltaik sistemler olan MDM-PPPV:PCBM sistemi (AM1,5 şartlarında 3% verim) ve P3HT:PCBM sistemi (üretim sonrası işlem ile AM1,5 şartlarında 800 W/m 2 ışınım şiddetinde 3.5% verim) başlanacaktır. Mevcut malzemeler ile iki önemli sınırlamaın üstesinnden gelinmesi gerekmektedir: Malzemenin spektarl soğurması: Biz, güneş spektrumu ile daha uymlu olan kırmızıda absorblayan yeni malzemeler tasarlamayı vedizayn etmeyi amaçlıyoruz ev band aralığına sahip yüksek çözünürlüklü konjuge polimerler bu iş için idealdir. Aynı zamanda ev band aralığına sahip konjuge polimerler de verimi 2 kat arttıracaklardır. Düşük band aralığına sahip malzemeler oksidatif polimerleşme (yükseltgenme ile polimerleşme) yolu ile sentezlenebilirler. Şekil-1 de verilen yapılara benzer yapılar 1,4-2 ev aralığında ki küçük band aralığına sahip ÖZEL 8

9 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI polimerlerlere örnek olabilirler. Aril (-Ar) ve alkil (-R) grupları üzerinde yapılacak değişiklikler ile verimde artış elde edilebileceği beklenmektedir. NC H 21 C 10 Ar Ar C 10 H 21 CN n R C 8 H 17 Ar = S S S S Şekil -1. Bazı küçük band aralığına sahip polimer örnekleri Yüksek yük taşıyıcı mobilitesi: Güneş ışığının optimal soğurulması pil kalınlığı ile doğru orantılıdır. Ancak bu kalınlık maddenin mobilitesi ile limitlidir. Malzemenin elektonik ve optik özellikleri moleküllerin paketleme yetenekleri ile yakından ilişkilidir. Malzemenin çözelti halinde ki moleküllerin düzensiz hallerinden katı hal incefilm de düzenlenmiş yapıya geçişlerini anlamaktan çok kontrol etmek çok büyük bir öneme sahiptir. Polar yönelme, polimerler üzerinde elektriksel veya optik araçlarla oluşturulmuş diod yapıda ki moleküllerin yönelimleri ile sağlanacaktır. Elektron itici ve çekici grupları üzerinde bulunduran polimerler tasarlanacak ve sentezlenecektir. İlk aşamada poli (p-fenilen vinilen) (PPV) türevleri konjuge iskelet olarak kullanılacaktır. MDM-PPV yüksek verim için en iyi konjuge polimer sistemlerinden biridir (Şekil-2). ÖZEL 9

10 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI R' CnH 2 n N N 2 R n Şekil-2: PPV esaslı dipolar konjuge polimer yapısına örnek yapı. Çalışmalara PPV lerden başlanılacaktır. PPV sentezine giden yol sulfinil yolu çok az (<1%) hata ile sentez imkanı vermektedir. PPV polimeri Gilch yöntemi ile sentezlendiğinde mobilite 1, cm 2 V -1, sulfinil yöntemi ile sentezlendiğinde ise cm 2 V -1 olarak ölçülmektedir. Sülfinil yöntemi ile ifade edilen regio-regular (düzenli) polimer sentez yöntemidir. Çünkü sülfinil yönteminde kullanılan polimer simetrik değildir. Gilch yönteminde ise simetrik polimer kullanılmaktadır. Nanokristal /organik hibirit güneş pillerinde kilit nokta organik fazın nanokristal faz içerisinde homojen dağılımıdır. Bu yükek moleküler ağırlığa sahip polimerler için kısmen problem teşkil ediyor. Bunun nedeni hidrofilik polimer ile hidrofilik metal oksit yüzeyinin istenilen düzeyde etkileşmemesi olarak öngörülmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik iki yöntem uygulanabilir: Aşağıda şekilde gösterildiği gibi hidrofobik zincire sahip amfifilik boyalar kullanmak. Bu yapı elektrolit içerisinde ki suya karşı toleransı yükseltmekte ve hidrofobik boşluk iletken maddenin metal oksit içerisinde ki dağılımını arttırmaktadır. Şekil 3: Hidrofilik karboksilat ve hidrofobik alkil zinciri içeren amfifilik boya. Hidrofilik grup içeren organik boşluk iletken madde kullanmak. ÖZEL 10

11 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI Şekil-4: Hidrofilik organik boşluk iletken molekül (spiro-metad) 4.2. Plastik Güneş Pilleri: İki ayrı model Plastik güneş pili eş zamanlı olarak incelenecektir. a. Heteroeklem donor-akseptör Plastik güneş pilleri iki açıdan optimize edilecektir. Bugün en verimli Plastik güneş pilinin verimi AM1,5 simülatörde 3-3,5% cicvarındadır. Verimin daha da arttırılması için düşük enerji bandı aralıklı çözünür,güneş spektrumu ile daha uyumlu bölgede absorblayan polimerler ile çalışılacaktır. b. diğer yeni Plastik güneş pili modeli, çok eklemli donor akseptör güneş pili modelidir. Bu model Spin Coating veya Vakum Biriktirme ile yapılacaktır. IT/PEDT PPV-oligomer:C 60 Thiophene-oligomer Thiophene-oligomer :C 60 Al Al Au 1-2 nm ÖZEL 11

12 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI Şekil-5: 2-terminalli çokeklemli Plastik güneş pili şeması. Kilit nokta optik olarak transparan tunnel eklemdir Nanokristal/rganik Hibrit Güneş Pili: Arayüzeylerde yük geri kaçışının minimize edilmesi: Arayüzeyde çok geniş bir yüzey alanı ve limitli yük taşıyıcı mobilitesi sebebi ile arayüzeylerde yük geri kaçışı,nanokristal/organik güneş pillerinde verimi sınırlayan en önemli faktördür. Bu kayıpları önlemek bazı önlemler öngörülmektedir: i. Yalıtkan metal oksit elektron barier tabakası kullanmak: Bu tür bir tabaka ile verim 30% arttırılabilmektedir. Bu tabaka yarıiletken metal oksit ile boya ve elektrolit arasında bir barier oluşturmaktadır. Bu barier tabakası düşük sıcaklıkta da oluşturulabilmektedir. ii. rganik boşluk iletken malzeme içerisine iyon ilavesi: Spiro- MeTAD esaslı hibrit güneş pillerinde arayüzeylerde ki geri yük transferi ortama lityum tuzu ve tert-bütil piridin ilavesiyle minimize edilmektedir. Düşük sıcaklıkta metal oksit yarıiletken üretim yolları: Son zamanlarda düşük sıcaklıkta nanokristal nano poröz Ti 2 film üretiminde çok başarılı çalışmalar yaptık. Kısmen yüksek basınç ve baskı sinterleme yoları ile sıvı elktrolitli sistemlerde 6% verime kadar ulasildi. Bu filimler ile katı faz günes pillerinde denemeler üzerine çalışmalarımız devam etmektedir. Şekil-6: Düşük sıcaklıkta sıkıştırma (pres) yöntemi ile üretilmiş Ti 2 filminin SEM görüntüsü. ÖZEL 12

13 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI Ayrıca, gözeneksiz ve yüksek yoğunlukta barier Ti 2 filmini üretimi için de bir dizi çalışma yapılmaktadır. Bunun için sol-jel yöntemi ve plazma sputter yöntemleri ile birlikte elektrokimyasal biriktirme yöntemi de kullanılmaktadır. Metal oksit geliştirme çalışmaları İP-2 de yapılmakta ve nanokristal yapımının spesifik özellikleri (nanokristal, gözenek boyutu, film kalınlığı gibi) üzerinde incelemeler yapılacaktır rganik ve organometalik esaslı boyar maddeler: Güneş ışığının çeşitli dalga boylarına duyarlı organik ve organometalik esaslı boya taarlanması ve sentezi çalışmaları da yukarıda belirtilen çalışmalar paralelinde kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu amaçla kullanılan boyalarda literatürde de bilinen en yüksek verimli olanları rutenyu bipiridil kompleksleri dir. Rutenyum bipiridil komplekslerini ilk olarak boya sensörlü güneş pillerinde kullanan İsviçre EPFL den Prof.Dr.Michael Grätzel dir. Bu nedenle de Prof. Grätzel literatürde organik boya esaslı güneş pillerinini mucidi olarak bilinmektedir. Prof. Grätzel ve grubu ile bilimsel çalışmalarda ortaklıklarımız bulunmakta ve laboratuvarlarını ortak çalışmalar yapmak amacı ile gurubumuza açmaktadırlar. Güneş pillerinde en verimli olan rutenyum kompleksleri Z-907 kod numaraları ile belirtilen ve kimyasal yapısı şekil -3 de verilen yapının benzeri yapılardır. Enstitümüzde ve grubumuzda bu doğrultuda bir çok rutenyum kompleksi sentezi yapılmakta ve bunlar güneş pillerinde test edilmektedir. Rutenyumlara alternatif olarak organik boya tasarımları ve sentezleri de aynı hızla devam etmektedir. Rutenyumlara alternatif olabilecek organik boya türleri, indolin boyalar, kumarin boyalar ve grubumuzun en iddialı ve uzmanı olduğu perylen türevi boyalardır. Perilen türevi boyalar perylen diimidler ve perilen monoimidler olarak iki sınıfta incelenmektedir. Peryle diimidler genellikle simetrik yapılar olduklarından Plastik güneş pillerinde fulleren (C 60 ) türevlerine (PCBM) en kuvvetli alternatif durumundadırlar. Termal, fotokimyasal ve fotfiziksel kararlılıkları sebebi ile perylen türevleri gelecekte güneş pilleri teknolojisinde en çok güvenilen yapıların başında gelmektedirler. Perilen monoimid türevleri ise asimetrik yapıda olup bir tarafı imid diğer tarafı ise anhidrit halkası içermektedirler. Anhidrit halkasının metal oksit yüzeyinde açılarak yüzeye ester bağları ile kuvvetli bir şekilde bağlanabilme yeteneği ÖZEL 13

14 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI sayesinde boya esaslı nanokristal güneş pilleri ve nanokristal/organik hibrit güneş pillerinde kullanılabilmektedirler. Plastik güneş pilleri ve nanokristal/organik hibrit güneş pillerinde kullanılacak örnek kimyasal yapılar 14. Ekler kımında şekiller ile verilmiştir Işık veren rganik Led lambalar - LED: Burada asıl önemli ve stratejik olan farklı polimerik ve/veya organik malzemeler kullanılarak istenilen renkte ışıma yapan LEDlerin üretilebilmesinin mümkün olmasıdır. Bütün renklerin üretilebilmesi için gerekli olan temel üç ren olan mavi, kırmızı ve yeşil renkler için kullanılan organik ve polimerik malzemeler mevcuttur. Mesela mavi renk için polifluoren (PF) ve poli(fenilenpropilen, PPP) türevleri, kırmızı renk için poli(fenilenvinilen, PPV), PPP veya PF türevlerinin toprak alkali metal kompleksleri, yeşil renk için ise aluminyum tuzları olan organik yapılı bileşiklerden elde edilmektedir. ÖZEL 14

15 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI 4.5. rganik alan etkili transistorler (FETler): Grubumuz tarafından üretilen FET yapısı ve karakterizasyon çalışmaları aşağıda gösterilmektedir. Şekil 7. FET in gösterimi (a) ve kullanılan dielektrik malzemeler (b,c,d) Şekil 8. Yarı İletken Malzemeler ÖZEL 15

16 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI 5. MEVCUT TEKNLJİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 5.1. Nanokristal/rganik Hibrid Güneş Pilleri ve Plastik Güneş Pilleri Fotovoltaik sistemler orta ve uzun vadede umut verici enerji kaynaklarından biridir.son on yılda hızla artan geliştirme çalışmaları sonucu verimleri oldukça yüksel silikon esaslı güneş pilleri geliştirilmiştir de %5 düzeyinde verimle başlayan çalışmalar, 1999 da %32 ve 200 li yıllarda %38 düzeylerine ulaşmıştır. Laboratuvar çalışmlarında elde edilen yüksek verimler modül olarak üretilmeleri durumunda ise direnç ve iletkenlik gibi sorunlar nedeniyle %18-20 düzeylerine inmektedir. Bu değerlerden daha yüksek verimle çalışan modül sistemleri ise çevreye zaralı bileşenler içerdiğinden kullanım alanları sınırlı kalmaktadır. Bugün Avrupa, silikon esaslı güneş pili sistemlerinin kurulu gücünü 2010 yılına kadar 3-4 GWp düzeyine ulaştırmayı amaçlamakdır. Öte yandan uzun vadede silikon esaslı pillerin kullanımldaki sınırlayıcı faktörler alternatif fotovoltaik sistemlerin geliştirilmesini gerekli hale getirmiştir. rganik güneş pilleri, organik elektronik malzemeler içinde oldukça ilgi çeken bir örnektir. Bugün dünyada organik güneş pillerinin geliştirilmesine yönelik yatırımlar hızla artmaktadır. Son 15 yılda gelişmeye başlayan bu teknolojide laboratuvar çalışmalarında %3 lerden başlayan verim bugun %10 düzeyine kadar yükselmiştir. Gelecekte yapılacak çalışmaların sonucunda verimlerin daha da yüksek hale gelmemesi için bir sebep yoktur. Verimleri silikon esaslı güneş pillerine oranla düşük kalmasına rağmen, organik güneş pillerinin yapımındaki kolaylık, maliyetinin düşüklüğü, seffaş olmaları, esneyebilir materyaller üzerine uygulanabilmeleri büyük avantaj sağlamaktadır. rganik güneş pillerini oluşturan malzemelerin çok ucuz olması, çevreye zaralı etkilerinin olmaması, gibi faktörler bu teknolojinin geliştirilmesi gereğini bira kez daha ortaya koymaktadır. Silikon bazlı güneş pilleri ile karşılaştırıldığında; Silikon esaslı pillerin üretimi karmaşık ekipmanlar gerektirmekte çok yüksek sıcaklılarda saf kristl elde edilmesi gibi pahalı bir prosesi içernektedir. rganik pillerde ise laboratuvar koşullarında ve basit ekipmanlarla hazırlanabilmektedir. ÖZEL 16

17 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI Silikon esaslı piller seffaf değildir. Yerleştirildikleri zeminin alt kısmı kullanılmayan bir alan olmalıdır. Bu tip alanlar binaların çatıları veya bahçelerinin bir kısmı ile sınırlı kalmaktadır. ysa organik güneş pilleri şeffaftır. Binaların pencere camlarına uygulanabilir. Buna ek olarak esnek olan organik güneş pilleri sadece camlara değil uygun olan her zemine uygulanacak kadar hafif ve kullanışlıdır. Askeri amaçlı olarak askeri elbiselerin üzerine montajı ile telsiz ve benzeri araçların enerji gereksinimlerini karşılayabilirler. Hafif olmalarıda avantajdır. rganik güneş pillerinin silikon esaslı pillere oranla getirceği avantajlar göz önüne alındığında bu teknolojinin geliştirilmesi için çalışmaların yoğunlaştırılması gereği bir kez daha görülmektedir Işık veren rganik Led lambalar - LED: LED lerle ilgili bu güne kadar polimerik malzemeler kullanılarak yapılmış olan çalışmalarda elde edilen verimlilik sonuçları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. Teorik olarak elde edilebilecek olan maksimum verimliliğin %25 (singlet düzeyden yapılan ışımaya göre) ve %75 (triplet düzeyden yapılan ışımaya göre) oranlarında olduğu düşünüldüğünde deneysel olarak elde edilen verimliliğin çok düşük kaldığı görülmektedir. Bu da LEDlerin verimlik ve oluşturacağı ekonomik potansiyel açısından (harcanan enerjinin elde edilen ışık şiddetine oranı) gelecekte ne kadar önemli olduğunu ve stratejik öneme sahip olabileceğini açıkça göstermektedir. Yayılan ışığın rengi Işıma dalga boyu (λ max, nm) Verimlilik (%) Kırmızı-turuncu Kırmızı-turuncu Kırmız Kırmızı-turuncu Kırmızı x10-4 ÖZEL 17

18 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI Yeşil Yeşil Mavi-yeşil Mavi Mavi Mavi Mavi Mavi-yeşil Mavi Alan etkili rganik Transistör - FET: Naftalen diimid türevi için elektron hareketliliği 0.05 cm 2.V -1.s -1 ; N,N'-bis (dehidroabietil)-3,4,9,10-perilendiimid (PDI), ambipolar ve havada kararlı olan türev için elekton hareketliliği, µe 7 x 10-5 cm 2.V -1.s -1 ve boşluk hareketliliği, µh 8 x 10-5 cm 2.V -1.s -1 olarak bulunmuştur. Çözünürlüğü az, havada kararlı, N- (siklohekzil)-perilen-3,4,9,10-tetrakarboksilik-3,4-anhidrit-9,10-imid kullanılarak oluşturulan n-kanallı FET için elektron hareketliliği, µe 10-5 cm 2.V -1.s -1 olarak bulunmuştur. 6. PRJE İLE SAĞLANACAK YARARLAR VE DİĞER UYGULAMA ALANLARI Bu projenin ana hedefleri: Kararlı ve yüksek verimli Plastik elektronik malzemeler (GP, LED, FET) pillerinin üretimi ÖZEL 18

19 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI Esnek destek materyallerinden oluşan organik elektronik malzemeler (GP, LED, FET) üretimi Nanoteknoloji alanında ülkemize yeni teknolojilerin kazandırılması Bu hedeflere ulaşılması halinde sağlanacak faydalar: Askeri ve sivil binaların pencere camlarını organik güneş pilleri ile kaplanarak enerji ihtiyacının tamamen veya kısmen karşılanması Esnek organik güneş pillerinin elbise çadır vb. taşınabilir malzemeler üzerine uygulanması ile zor iklim ve coğrafya koşullarında gerekli enerji ihtiyacının karşılanması Yeniş iş alanlarının açılması. Yapılan araştırmalara göre yeni güneş pili üretim tesislerinin kurulması yaklaşık 20 ayrı alanda yeni iş imkânları oluşturacaktır. Buna bazı yan sanayi alanlarının da eklenmesi ile potansiyel olarak 30 ayrı iş alanı oluşturacağı rapor edilmiştir. Avrupa birliğinin konu ile ilgili yayınladığı raporlarda güneş pili sistemlerinin üretimindeki artışla 2010 yılına kadar kişiye yeni iş imkanları sağlayacağı belirtilmiştir. rganik güneş pillerinde sağlanacak gelime ve üretim aşamasına gelinmesiyle oluşacak sinerji, konu üzerine yapılacak araştırmalara hız verecek ve gelişime yeni ivmeler katacaktır. Şu an ülkemizde az sayıda araştırmacının ve sanayicinin ilgisini çeken bu konu, oluşacak sinerjinin etkisiyle, yeni araştırma laboratuarlarının kurulması, yerli sanayicilerimizin konuya yatırımlarının artması gibi alanlarda hızlı bir gelişmeye neden olacaktır. 7. PRJE İLE İLGİLİ MEVCUT PTANSİYEL VE YATIRIM Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü nde ana bina içnde kurulmuş 11 adet araştırma laboratuvarı, 3 adet spektroskopik ölçüm laboratuvarı bulunmaktadır. Ana binanın çevresinde muhtelif alanlara kurulmuş 3 adet rüzgar tirbunu, 1 adet rüzgar ölçüm istasyonu, biokütle uydu laboratuvar, 1 adet yoğunlaştırılmış güneş ışınımı sistemi, Gamma tipi güneş evi, bina ÖZEL 19

20 MSB ARGE VE TEKN.D.BŞK.LIĞI çatısında silikon esaslı güneş pili sistemleri, rüzgar ölçüm sistemleri, aktif ve pasif ısıtma sistemleri bulunmaktadır. rganik elektronikler ile ilgili çalışma amaçlı kurumuş laboratuvarlar ve mevcut altyapı: LABRATUVAR ALTYAPI YAKLAŞIK YATIRIM MİKTARI (YTL) Sentez Laboratuvarı-1 İnkubator, Etüv (2 adet), Rotary evaparator (2 adet), toklav, UV-Na- Halojen lamba sistemleri, Düşük veya yüksek başınc deney sistemleri, Havadan arındırılmış deney sistemleri, Erime noktası tayin cihazı, Ultrasonik banyolar, Kriyostat Sentez Laboratuvarı-2 rta basınç sıvı kromotografisi sistemi (MPLC), UV lamba sistemleri, Etüv, Vakum etüvü, Rotari evaparator, Sıvı azot sistemi, ÖZEL 20

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı

1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı 1,3-bis-(p-iminobenzoik asit)indan Langmuir-Blodgett filmlerinin karakterizasyonu ve organik buhar duyarlılığı MURAT EVYAPAN *, RİFAT ÇAPAN *, HİLMİ NAMLI **, ONUR TURHAN **,GEORGE STANCİU *** * Balıkesir

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ

Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ Yrd. Doç. Dr. Seçil ÇELİK ERBAŞ ÖĞRENİM DURUMU Derece Üniversite Bölüm / Program Lisans Ege Üniversitesi Kimya 000-00 Y. Lisans Dokuz Eylül Üniversitesi Organik Kimya 00-006 Doktora Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM BİLGİLERİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 Doktora

ÖZGEÇMİŞ EĞİTİM BİLGİLERİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Y. Lisans Fen Bilimleri Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi 2001 Doktora ÖZGEÇMİŞ Yazışma Adresi: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği 70100 Karaman/Türkiye Telefon: 0 3382262000/2209 e-posta: kozbanu@gmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

GÜNEÞ IŞINIMLI FOTOKİMYASAL REAKSİYON TEKNOLOJİLERİNDEN ORGANİK GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİNE. Prof. Dr. Sýddýk ÝÇLÝ

GÜNEÞ IŞINIMLI FOTOKİMYASAL REAKSİYON TEKNOLOJİLERİNDEN ORGANİK GÜNEŞ PİLİ ÜRETİMİNE. Prof. Dr. Sýddýk ÝÇLÝ GÜEÞ IŞIIMLI FTKİMYASAL REAKSİY TEKLJİLERİDE RGAİK GÜEŞ PİLİ ÜRETİMİE Prof. Dr. Sýddýk ÝÇLÝ Ege Üniversitesi, Güneþ Enerjisi Enstitüsü Bornova, 35100 Ýzmir-TURKEY I. GİRİŞ Türkiye, özellikle güney kesimleri

Detaylı

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ

İLERİ SOL JEL PROSESLERİ İLERİ SOL JEL PROSESLERİ Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Kaplama ve İnce Filmler Sol-jel kaplamalar birçok fonksiyona sahiptir. Bunlardan en belli başlı olanı, görünür ışık dalga boyunda transparan oksitlerin

Detaylı

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ YENİ BİR İLETKEN POLİMER: POLİ(3,8 DİAMİNOBENZO[c]SİNNOLİN) ELEKTROKİMYASAL ÜRETİMİ VE ELEKTROKROMİK ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Eda AKGÜL a *, Ahmet Ferat ÜZDÜRMEZ b, Handan GÜLCE a, Ahmet GÜLCE a, Emine

Detaylı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı

SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı SOLAREX İSTANBUL Güneş Enerjisi & Teknolojileri Fuarı MONO KRİSTAL FOTOVOLTAİK MODÜLLERİN SICAKLIK KATSAYILARINA GENEL BAKIŞ Dr. Ertan ARIKAN GTC Dış Ticaret Organize Sanayi Bölgesi Adıyaman İçindekiler

Detaylı

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar

FİZİK ANABİLİM DALI. Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar FİZİK ANABİLİM DALI Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı ANS Kampüsü, Afyonkarahisar Telefon (272) 228 14 23 Faks (272) 228 14 22 1992 yılında kurulmuş olan Fizik Anabilim

Detaylı

TÜBİTAK-MAM / Kimya Enstitüsü (KE) 08 Kasım 2013

TÜBİTAK-MAM / Kimya Enstitüsü (KE) 08 Kasım 2013 TÜBİTAK-MAM / Kimya Enstitüsü (KE) 08 Kasım 2013 Prof. Dr. Cavit UYANIK KE Müdürü 1 Tarihçe 1973 Kimya Teknolojileri Birimi 1975 Bor Bileşikleri ve Selüloz Türevleri Laboratuvarı 1996 Malzeme ve Kimya

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kimya Eğitimi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi 1997

ÖZGEÇMİŞ. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Kimya Eğitimi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dokuz Eylül Üniversitesi 1997 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Banu Köz 2. Unvanı: Yardımcı Doçent 3. İletişim Bilgileri: Tel: 0 3382262000/5051- e-mail: kozbanu@gmail.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐYLE HĐDROJEN ÜRETĐMĐ Kim. Müh. Serdar ŞAHĐN / Serkan KESKĐN

GÜNEŞ ENERJĐSĐYLE HĐDROJEN ÜRETĐMĐ Kim. Müh. Serdar ŞAHĐN / Serkan KESKĐN GÜNEŞ ENERJĐSĐYLE HĐDROJEN ÜRETĐMĐ Kim. Müh. Serdar ŞAHĐN / Serkan KESKĐN 1. GĐRĐŞ Güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi işlemi, çeşitli alanlarda uygulanmıştır. Fakat güneş enerjisinin depolanması

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. : Enerji Sistemleri Mühendisliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman-Turkey, 70100

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER. : Enerji Sistemleri Mühendisliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman-Turkey, 70100 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER Kişisel Bilgiler: Adı Soyadı : Cem TOZLU Adres : Enerji Sistemleri Mühendisliği, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman-Turkey, 70100 Tel E-posta : +90 338 226 22 00 Dahili No:5053

Detaylı

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM

GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM GÜNEŞ PİLLERİ (FOTOVOLTAİK PİLLER) I. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY Y. Doç. Dr. Nur BEKİROĞLU Y. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI İ ç e r i k Genel bilgi ve çalışma ilkesi Güneş pili tipleri Güneş pilinin elektriksel

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERAFETTİN DEMİÇ

ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERAFETTİN DEMİÇ TC Kimlik No / Pasaport No: Yazışma Adresi: ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. ŞERAFETTİN DEMİÇ 30773232254 Telefon: 0232-329 3708 Faks: 0232-329 3999 e-posta: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yayınlar ULUSAL ve ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI KONFERANSLAR

ÖZGEÇMİŞ. 6. Yayınlar ULUSAL ve ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTI KONFERANSLAR ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Cem TOZLU 2. Doğum Tarihi : 17.07.1978 3. Ünvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Anadolu Üniversitesi 2000 Yüksek Lisans Fizik

Detaylı

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen

Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen Öğretim Üyeleri İçin Ön Söz Öğrenciler İçin Ön Söz Teşekkürler Yazar Hakkında Çevirenler Çeviri Editöründen ix xiii xv xvii xix xxi 1. Çevre Kimyasına Giriş 3 1.1. Çevre Kimyasına Genel Bakış ve Önemi

Detaylı

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir.

T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ. Rektörlüğü ne. Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Rektörlüğü ne Fakültemizde bulunan Ar-Ge Laboratuarı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ektedir. Ek. 1 Genel Bilgiler Ek. 2 Bilimsel Sonuç Raporu i. Özet ii. Projeden Yayımlanan Makaleler

Detaylı

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ

2017 YILI GÜNCEL ANALİZ ÜCRETLERİ T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TEMEL BİLİMLER UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EÜTAM Erzincan Üniversitesi Yalnızbağ Yerleşkesi 24100 Erzincan/TÜRKİYE Tel: +90 ( 446 ) 2243097 / 40363 e-posta: eutam@erzincan.edu.tr

Detaylı

GÜNE LLER GÜNE LLER Güne pilleri, üzerlerine gelen güne ının (foton) enerjisini elektrik enerjisine dönü

GÜNE LLER GÜNE LLER Güne pilleri, üzerlerine gelen güne ının (foton) enerjisini elektrik enerjisine dönü GÜNEŞ PİLLERİ GÜNEŞ PİLLERİ Güneş pilleri, üzerlerine gelen güneş ışığının (foton) enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik düzeneklerdir. Fotovoltaik, görünür ışınlara maruz kaldığında, voltaj

Detaylı

İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi

İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi İleri Elektronik Uygulamaları Hata Analizi Tuba KIYAN 01.04.2014 1 Tarihçe Transistör + Tümleşik devre Bilgisayar + İnternet Bilişim Çağı Transistörün Evrimi İlk transistör (1947) Bell Laboratuvarları

Detaylı

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ GÜNES ENERJĐSĐ ENSTĐTÜSÜNDE YAPILAN ÇALISMALAR

EGE ÜNĐVERSĐTESĐ GÜNES ENERJĐSĐ ENSTĐTÜSÜNDE YAPILAN ÇALISMALAR EGE ÜNĐVERSĐTESĐ GÜNES ENERJĐSĐ ENSTĐTÜSÜNDE YAPILAN ÇALISMALAR Prof. Dr. Sıdık Đçli Güneş Enerjisi Enstitüsü, Ege Üniversitesi, Bornova, ĐZMĐR ÖZET Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji ve

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU ÇİNKO KATKILI ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKTE HİDROKSİAPATİT ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU SÜLEYMAN ÇINAR ÇAĞAN MERSİN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Cam Kalıplarının Akımsız Nikel Kaplanması Konulu SANTEZ Projesi

Cam Kalıplarının Akımsız Nikel Kaplanması Konulu SANTEZ Projesi Cam Kalıplarının Akımsız Nikel Kaplanması Konulu SANTEZ Projesi Hakan SESİGÜR Şişecam Cam Araştırma Merkezi 10.01.2013 İş Bankası nın 17 Şubat 1934 tarihli kararname ile görevlendirilmesi çerçevesinde

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

CURRICULUM VITAE Serafettin Demic (Assoc. Prof. Dr.)

CURRICULUM VITAE Serafettin Demic (Assoc. Prof. Dr.) CURRICULUM VITAE Serafettin Demic (Assoc. Prof. Dr.) Address : Izmir Kâtip Çelebi, Faculty of Engineering and Architecture, Department of Material Science and Engineering, Cigli, 35620-Izmir, TURKEY Phone

Detaylı

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU

HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU ÖZET HYDROTERMAL YÖNTEMİYLE NİKEL FERRİT NANOPARTİKÜLLERİN SENTEZİ VE KARAKTERİZASYONU Zeynep KARCIOĞLU KARAKAŞ a,*, Recep BONCUKÇUOĞLU a, İbrahim H. KARAKAŞ b a Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi,

Detaylı

ICHET LABORATUVARLARI

ICHET LABORATUVARLARI ICHET LABORATUVARLARI UNIDO-ICHET hidrojen enerjisi araştırma laboratuvarlarına bir bakış ULUSLARARASI HİDROJEN ENERJİ TEKNOLOJİLERİ MERKEZİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından desteklenen bir

Detaylı

SELEX KOMÜNİKASYON A.Ş.

SELEX KOMÜNİKASYON A.Ş. SELEX KOMÜNİKASYON A.Ş. Mayıs 2008 SELEX Kuruluş Yılı 1989. Kuruluş amacı; Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan Elektronik harbe karşı korumalı, Frekans Atlamalı ve Emniyetli HF/SSB Telsizlerin üretimini

Detaylı

Hazırlayan: Tugay ARSLAN

Hazırlayan: Tugay ARSLAN Hazırlayan: Tugay ARSLAN ELEKTRİKSEL TERİMLER Nikola Tesla Thomas Edison KONULAR VOLTAJ AKIM DİRENÇ GÜÇ KISA DEVRE AÇIK DEVRE AC DC VOLTAJ Gerilim ya da voltaj (elektrik potansiyeli farkı) elektronları

Detaylı

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU

KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU KARBON AEROJEL ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONU Derya BALKABAK a, Burak ÖZTÜRK a,*, Aylin AYTAÇ b, H. Canan CABBAR a a Gazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü, Ankara, 06570 b Gazi Üniversitesi Kimya Bölümü,

Detaylı

Geleceğin Enerji Çözümleri

Geleceğin Enerji Çözümleri Geleceğin Enerji Çözümleri NGIM HOLDİNG 2 2 1971 de kuruldu. 29 Ortalama yaş ile 600 den fazla çalışan. 6 Farklı sektörde faaliyet gösteren 10 firma. Satışların %40 nı ihracat oluşturmaktadır. Yıllık 100M

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü M6/6318 Bölümün tanıtılması Elektrik Elektronik Mühendisliğinin tanıtılması Mühendislik Etiği Birim Sistemleri Doğru ve

Detaylı

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir?

Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü. Polimer Nedir? Yalova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Polimer Mühendisliği Bölümü Polimer Nedir? Monomer olarak adlandırılan basit moleküllerin kimyasal bağlarla bağlanması sonucu oluşan yüksek molekül ağırlıklı maddelerdir.

Detaylı

BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI

BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI 15.06.2011 1/28 Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş. BOR UN ROKET YAKITLARINDA KULLANIMI SAVUNMA SANAYİİ NDE BORUN KULLANIMI ÇALIŞTAYI 14 HAZİRAN 2011 Emre ERDEM Serhat ÖZTÜRK 15.06.2011 2/28 Sunum Planı

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

Azot kırmızımsı sarı renk, karbon yapay gün ışığı rengi sağlar.2000 V mertebesinde çalıştırılırlar. Elektronları 1-3 lm/w arasındadır.

Azot kırmızımsı sarı renk, karbon yapay gün ışığı rengi sağlar.2000 V mertebesinde çalıştırılırlar. Elektronları 1-3 lm/w arasındadır. A)Soğuk Elektrotlu Deşarj Lambaları,Işık Tüpleri Y.G de pozitif plazma üretim prensibiyle çalışırlar. İki çeşidi vardır. 1)Azotlu ve Karbondioksitli Işık Tüpleri (Moore Işık Tüpleri) Azot kırmızımsı sarı

Detaylı

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi

Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Farklı Karıştırma Teknikleri ve Başlangıç Maddelerinden Sentezlenmiş Hidroksiapatit Tozunun Özelliklerinin İncelenmesi Yeliz Koca a, *, A. Binnaz Hazar b, Deniz Uzunsoy b, Sinem Benlioğlu b Özet a Marmara

Detaylı

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler Metalurji ve Malzeme Mühendisliği nden Beklentiler 1. Kaleseramik Ar-Ge Merkezi 2. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Nedir? 3. Ülkemizde durum 4. Dünyada durum 5. Metalurji ve Malzeme Mühendisliğinin geleceği

Detaylı

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR

CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR CETP KOMPOZİTLERİN DELİNMELERİNDEKİ İTME KUVVETİNİN ANFIS İLE MODELLENMESİ MURAT KOYUNBAKAN ALİ ÜNÜVAR OKAN DEMİR Çalışmanın amacı. SUNUM PLANI Çalışmanın önemi. Deney numunelerinin üretimi ve özellikleri.

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği

Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Çukurova Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği BMM212 Elektronik-1 Laboratuvarı Deney Föyü Deney#8 Alan Etkili Transistör (FET) Karakteristikleri Arş. Gör. Mustafa İSTANBULLU Doç. Dr. Mutlu AVCI ADANA,

Detaylı

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ İKÇÜ-MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü 2012 yılında kurul ve aynı yıl ilk öğrencilerini alarak programına

Detaylı

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği

KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Başlık KOMPOZİTLER Sakarya Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Tanım İki veya daha fazla malzemenin, iyi özelliklerini bir araya toplamak ya da ortaya yeni bir özellik çıkarmak için, mikro veya makro seviyede

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ FOTOELEKTROLİZ YOLUYLA HİDROJEN ÜRETİMİ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ FOTOELEKTROLİZ YOLUYLA HİDROJEN ÜRETİMİ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ FOTOELEKTROLİZ YOLUYLA HİDROJEN ÜRETİMİ İ. Engin TÜRE Birleşmiş Milletler Sinai Kalkınma Örgütü -Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri

Detaylı

Küresel Toz Boya Pazarı. Bosad Genel Sekreterliği

Küresel Toz Boya Pazarı. Bosad Genel Sekreterliği Küresel Toz Boya Pazarı Bosad Genel Sekreterliği SEKTÖR ANALİZİ Küresel olarak toz boyaların 2011 yılı değeri 2.661 milyon litrede yaklaşık olarak 8.105 milyon $ dır. 2011 de toz boyalar hem hacimsel hem

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Capillary Electrochromatography, Electrophoresis, kabül edildi, 2015. DOI: 10.1002/elps.201500232

ÖZGEÇMİŞ. Capillary Electrochromatography, Electrophoresis, kabül edildi, 2015. DOI: 10.1002/elps.201500232 1. Adı Soyadı: Süleyman Aşır 2. Doğum Tarihi: 03/09/1980 3. Unvanı: Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Hacettepe Üniversitesi 2002 Y. Lisans Kimya Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23

2016 yılında başlayan/devam eden Yüksek Lisans 2 18 Doktora -- 4 TOPLAM 2 23 AR-GE LABORATUARLARI FAALİYET FORMU (2016) Laboratuarın Adı: Plastik ve Kauçuk Teknolojisi: Karakterizasyon Laboratuvarı Laboratuarın Koordinatörü: Doç.Dr. Ayşe AYTAÇ Projeler: 1- Ayşe AYTAÇ(Yürütücü),

Detaylı

6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ *

6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ * 6-AMİNO-m-KRESOL POLİMERİNİN PASLANMAZ ÇELİK ÜZERİNE SENTEZİ VE KOROZYON PERFORMANSININ İNCELENMESİ * Synthesis and Investigation of Corrosion Performance of 6-Amino-m-Cresol on Stainless Steel Esra PALMANAK

Detaylı

BULGULAR SONUÇ VE TARTIŞMA ÖNERİLER...9 KAYNAKÇA...9

BULGULAR SONUÇ VE TARTIŞMA ÖNERİLER...9 KAYNAKÇA...9 PROJE RAPORU KARAMEL BOYA DUYARLI GÜNEŞ PİLİNİN VERİMLİLİĞİNİN İNCELENMESİ İçindekiler 1. GİRİŞ.2 2. YÖNTEM..3 2.1 Boya Duyarlı Güneş Pillerinin Çalışma İlkesi....3 2.2 Karamel Boya Duyarlı Güneş Pili

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir?

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir? Prof. Dr. İnci EROĞLU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Savunma Sanayiinde Borun Kullanımı Çalıştayı (SSM) 14 Haziran 2011 1 İçerik Giriş Yakıt pili bileşenlerinin üretimi Yakıt pili

Detaylı

PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN CdO İNCE FİLMLERİN ÖZELLİKLERİ * Properties of CdO Thin Films Deposition by Spray Methods*

PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN CdO İNCE FİLMLERİN ÖZELLİKLERİ * Properties of CdO Thin Films Deposition by Spray Methods* PÜSKÜRTME YÖNTEMİ İLE HAZIRLANAN CdO İNCE FİLMLERİN ÖZELLİKLERİ * Properties of CdO Thin Films Deposition by Spray Methods* Filinta KIRMIZIGÜL Fizik Anabilim Dalı Cebrail GÜMÜŞ Fizik Anabilim Dalı ÖZET

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK ANABİLİM DALI Dersin Kodu FIZ508 Spektroskopik Analiz Yöntemleri (II) Kredisi (T P K) (3 0 3) 2-Bahar Atomik spektroskopi, infrared absorpsiyon spektroskopisi, raman spektroskopisi, nükleer magnetik rezonans spektroskopisi,

Detaylı

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE

SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE OPTİK MALZEMELER ARAŞTIRMA GRUBU SPEKTROSKOPİK ELİPSOMETRE Birhan UĞUZ 1 0 8 1 0 8 1 0 İçerik Elipsometre Nedir? Işığın Kutuplanması Işığın Maddeyle Doğrusal Etkileşmesi Elipsometre Bileşenleri Ortalama

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Ünvanı Birimi Bilge EREN Yrd. Doç. Dr. Fen Edebiyat Fakültesi E-Posta bilge.eren @bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Bölüm / Program

Detaylı

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ

ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ UV-Görünür Bölge Moleküler Absorpsiyon Spektroskopisi Yrd. Doç.Dr. Gökçe MEREY GENEL BİLGİ Çözelti içindeki madde miktarını çözeltiden geçen veya çözeltinin tuttuğu ışık miktarından

Detaylı

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti

1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar. Konunun Özeti Elektronik Devreler 1. Diyot Çeşitleri ve Yapıları 1.1 Giriş 1.2 Zener Diyotlar 1.3 Işık Yayan Diyotlar (LED) 1.4 Fotodiyotlar Konunun Özeti * Diyotlar yapım tekniğine bağlı olarak; Nokta temaslı diyotlar,

Detaylı

FOTOVOLTAİK SEKTÖRÜ TEDARİK ZİNCİRİ BAKIŞI. Dr. Baha Kuban - CleanGlobe

FOTOVOLTAİK SEKTÖRÜ TEDARİK ZİNCİRİ BAKIŞI. Dr. Baha Kuban - CleanGlobe FOTOVOLTAİK SEKTÖRÜ TEDARİK ZİNCİRİ BAKIŞI Dr. Baha Kuban - CleanGlobe SOLAR TR ODTÜ Ankara Nisan 2010 SEKTÖR GELİŞİM DÖNEMLEMESİ - 2003 2003-2008 2008-2012 2012-2020 2020- Arge ve Teknoloji Geliştirme

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

KOCAELİ BÖLGESİ SOKAK AYDINLATMALARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MALİYETİNE ETKİSİ

KOCAELİ BÖLGESİ SOKAK AYDINLATMALARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MALİYETİNE ETKİSİ KOCAELİ BÖLGESİ SOKAK AYDINLATMALARINDA LED ARMATÜR KULLANIMININ ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE MALİYETİNE ETKİSİ E. Mustafa YEĞİN 1, M. Zeki BİLGİN 1 1 Kocaeli Üniversitesi, Elektrik Mühendisliği Bölümü, Umuttepe

Detaylı

PV PANELLERİN YAPISI VE PANELLERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ

PV PANELLERİN YAPISI VE PANELLERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ PV PANELLERİN YAPISI VE PANELLERDEN ELEKTRİK ÜRETİMİNE SICAKLIĞIN ETKİSİ Taner ÇARKIT Elektrik Elektronik Mühendisi tanercarkit.is@gmail.com Abstract DC voltage occurs when light falls on the terminals

Detaylı

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ

ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ ELEKTRONİK DEVRE TASARIM LABORATUARI-I MOSFET YARI İLETKEN DEVRE ELEMANININ DAVRANIŞININ İNCELENMESİ Yrd. Doç. Dr. Özhan ÖZKAN MOSFET: Metal-Oksit Yarıiletken Alan Etkili Transistor (Geçidi Yalıtılmış

Detaylı

SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama

SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama SEM İncelemeleri için Numune Hazırlama Giriş Taramalı elektron mikroskobunda kullanılacak numuneleri, öncelikle, Vakuma dayanıklı (buharlaşmamalı) Katı halde temiz yüzeyli İletken yüzeyli olmalıdır. Günümüzde

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı

Prof. Dr. Sermin ONAYGİL Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı Yenilenebilir Enerji ve LED Teknolojileri Prof. Dr. Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı ISO AGİD Genişletilmiş Sektör Toplantısı 16

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri

Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Genel Aydınlatmada LED Teknolojileri Prof. Dr. Aydınlatma Türk Milli Komitesi Başkanı İTÜ Enerji Enstitüsü, Enerji Planlaması ve Yönetimi A.B.D. Başkanı ISO AGİD Genişletilmiş Sektör Toplantısı LED Aydınlatmada

Detaylı

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr

EKOEDGE. Plastik Sınırlama Sistemleri. www.ekoplas.com.tr EKOEDGE Plastik Sınırlama Sistemleri www.ekoplas.com.tr 01 hakkımızda... // Bu gereksinimleri ve gelişmeleri yakından takip ederek 2012 yılında faaliyetlerine başlayan Ekoplas, ülkemizde mimari ve peyzaj

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3 ENPI-Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programı 2007-2013 BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı GA1: Mevcut Dış Durumun Analizi Veri ve Bilgi Toplanması ve Dağıtılması Faaliyet

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI FOTOVOLTAİK PANELLERİN ÇEŞİTLERİ VE ÖLÇÜMLERİ DERSİN ÖĞRETİM

Detaylı

Yeni Nesil Organik Fotovoltaik Teknolojiler Doç.Dr.Dr. Ceylan ZAFER Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ceylan.zafer@ege.edu.

Yeni Nesil Organik Fotovoltaik Teknolojiler Doç.Dr.Dr. Ceylan ZAFER Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ceylan.zafer@ege.edu. Yeni esil Organik Fotovoltaik Teknolojiler Doç.Dr.Dr. Ceylan ZAFER Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü, ceylan.zafer@ege.edu.tr 6. Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu İçerik Organik Fotovoltaik

Detaylı

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ

BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ BÖLÜM I YÜZEY TEKNİKLERİ Yüzey Teknikleri Hakkında Genel Bilgiler Gelişen teknoloji ile beraber birçok endüstri alanında kullanılabilecek malzemelerden istenen ve beklenen özellikler de her geçen gün artmaktadır.

Detaylı

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği. h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 1 h$p://www.mse.cankaya.edu.tr Malzeme Bakır Çağı (M.Ö. 5000-3000) Tunç Çağı (M. Ö. 3000-1000) Demir Çağı (M.Ö. 1190-330 ) 2 Malzeme Günümüzde birçok malzeme çeşidi bulunmaktadır.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hürmüs Refiker 2. Doğum Tarihi : 24/04/1980 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Lisans Kimya Öğretmenliği Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2002 Yüksek

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

MMM291 MALZEME BİLİMİ

MMM291 MALZEME BİLİMİ MMM291 MALZEME BİLİMİ Ofis Saatleri: Perşembe 14:00 16:00 ayse.kalemtas@btu.edu.tr, akalemtas@gmail.com Bursa Teknik Üniversitesi, Doğa Bilimleri, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi, Metalurji ve Malzeme

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP CEM CÜNEYT ERSANLI ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU DOÇENT 25.11.2014 Adres : SİNOP ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK BÖLÜMÜ 57000 SİNOP Telefon : 3682715516-4238 E-posta Doğum Tarihi : 1973 : ccersanli@sinop.edu.tr

Detaylı

ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ *

ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ * ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ * Production and Optical Properties of Zinc Nitride (Zn 3 N 2 ) By Pulsed Filtered Cathodic

Detaylı

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar CEAC 555 Güz 3 0 0

Detaylı

MEYVE SUYUNDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ

MEYVE SUYUNDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ÖZEL EGE LİSESİ MEYVE SUYUNDAN ELEKTRİK ÜRETİMİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİLER: S. Deniz KINAY İ.Can DEMİRCİ DANIŞMAN ÖĞRETMENLER: A.Ruhşah ERDUYGUN Fatma AKKUŞ 2007 İZMİR 1. GİRİŞ Dünya üzerinde kullanılan enerji

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı

İçerik. Ürün no.: MLC510R IP Set güvenlik sensörü alıcı Ürün no.: 544007 MLC510R14-300-IP Set güvenlik sensörü alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Kumanda ve gösterge

Detaylı

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ

POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ POLİÜRETAN NANO-KOMPOZİT SENTEZİNDE KULLANILMAK ÜZERE NANO-BÖHMİT ÜRETİMİ VE İŞLEVSELLEŞTİRİLMESİ Gülden EROĞLU 1, Güngör GÜNDÜZ 1,2, Üner ÇOLAK 3, Bora MAVİŞ 4 1 ODTÜ, Polimer Bilim ve Teknolojisi Bölümü,

Detaylı

katalitik konvertör (S.C.R.) Iveco

katalitik konvertör (S.C.R.) Iveco IVECO KALİTESİNE YAKINDAN BAKIŞ N 3 katalitik konvertör (S.C.R.) Iveco AVANTAJLAR orijinal olmayan egzost sistemi RİSKLER Iveco SCR Katalitik Egzost Sistemleri mükemmel performansı garanti eder. Taklit

Detaylı

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları

Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar (CEAC 555) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Optoelektronik Malzemeler ve Cihazlar CEAC 555 Güz 3 0 0

Detaylı

AR-GE miz TARAFINDAN TASARLANAN SİSTEMLER. made in TURKEY

AR-GE miz TARAFINDAN TASARLANAN SİSTEMLER. made in TURKEY AR-GE miz TARAFINDAN TASARLANAN SİSTEMLER made in TURKEY HALL EFFECT ÖLÇÜM SİSTEMİ TEKNİK ÖZELLİKLER Van Der Pauw tekniği ile Hall Effect ölçümleri N / P tipi yarıiletken tayini Magneto resistans Halk

Detaylı

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN

TANITIM BROŞÜRÜ POLAR POLİÜRETAN TANITIM BROŞÜRÜ İçinde bulunduğumuz yüzyılda hızlı endüstrileşmenin sonucu olarak ortaya çıkan enerji ihtiyacı ve bu ihtiyacın yaklaşık % 90 oranında fosil türevli yakıt tüketimi ile giderilmesi son dönemde

Detaylı

Bölüm Ders Programları

Bölüm Ders Programları Bölüm Ders Programları BÖLÜM : FİZİK Listele Pazartesi 9:30-10:20 6181302 DİELEKTRİK FİZİĞİ I (1.sınıf, 1.şube) Doç. Dr. ADEM TATAROĞLU 6181302 DİELEKTRİK FİZİĞİ I (1.sınıf, 1.şube) Doç. Dr. ADEM TATAROĞLU

Detaylı

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon

Nanomalzemelerin Karakterizasyonu. Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon Nanomalzemelerin Karakterizasyonu Yapısal Karakterizasyon Kimyasal Karakterizasyon 1 Nanomalzemlerin Yapısal Karakterizasyonu X ışını difraksiyonu (XRD) Çeşitli elektronik mikroskoplar(sem, TEM) Atomik

Detaylı

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013

EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 EES 487 YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI DÖNEM PROJELERİ 2013 Doç.Dr.Mutlu BOZTEPE 28.11.2013 Genel kurallar: 1. Dönem projeleri aşağıda verilen konulardan seçilecektir. Bu konular dışında proje önermek

Detaylı

PVD SPUTTERING. Cr 3+ Cr 6+ GREEN TECHNOLOGY NEW ERA OF CHROME COATING

PVD SPUTTERING. Cr 3+ Cr 6+ GREEN TECHNOLOGY NEW ERA OF CHROME COATING PVD SPUTTERING NEW ERA OF CHROME COATING GREEN TECHNOLOGY Cr 3+ Cr 6+ KOLZER PVD İŞLEMİ FİZİKSEL BUHAR BİRİKTİRME PVD Prosesi ile Krom Kaplama, uygulama yapılacak yüzeye istenen mekanik özellikleri kazandırırken,

Detaylı

Mikromorf Fotovoltaik Paneller. Mimta Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. www.mimtasolar.com 1

Mikromorf Fotovoltaik Paneller. Mimta Mimarlık Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti. www.mimtasolar.com 1 Mikromorf Fotovoltaik Paneller 1 1 Atina merkezli HelioSphera firması, 2007 senesinde faaliyetlerine başlamıştır. Panel üretimi, yıllık 60 MW ince film panel kapasitesine sahip Tripolis'teki fabrikada

Detaylı

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği

Onur ELMA TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI. Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği 1 TÜRKIYE DE AKILLI ŞEBEKELER ALT YAPISINA UYGUN AKILLI EV LABORATUVARI SMART HOME LABORATORY FOR SMART GRID INFRASTRUCTURE IN TURKEY Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Sunan Onur ELMA 2

Detaylı

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Mart 2017

Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi. Mart 2017 Alüminyum Test Eğitim ve Araştırma Merkezi Mart 2017 SEM Nedir? SEM ile Neler Yapılabilir? SEM ile Neler Yapılabilir? SEM Giriş SEM nedir? Mikro ve nano boyuttaki yapıları görüntüleyebilmek için kullanılan

Detaylı

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom

Kasetin arka yüzeyi filmin yerleştirildiği kapaktır. Bu kapakların farklı farklı kapanma mekanizmaları vardır. Bu taraf ön yüzeyin tersine atom KASET Röntgen filmi kasetleri; radyografi işlemi sırasında filmin ışık almasını önleyen ve ranforsatör-film temasını sağlayan metal kutulardır. Özel kilitli kapakları vardır. Kasetin röntgen tüpüne bakan

Detaylı

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt

Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Teknik Föy Fenomastic Hygiene Emulsion Matt Ürün tanımı Fenomastic Hygiene Emulsion Matt yüksek kalitede, saf akrilik, su bazlı iç cephe boyasıdır. Düşük uçucu organik bileşik (VOC) değerine sahip olması

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı