GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VAKFI MELEK YATIRIMCILIK VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA SAĞLANAN DESTEKLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VAKFI MELEK YATIRIMCILIK VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA SAĞLANAN DESTEKLER"

Transkript

1 T.C. B A Ş B A K A N L I K H A Z İ N E M Ü S T E Ş A R L I Ğ I GİRİŞİMCİ İŞADAMLARI VAKFI MELEK YATIRIMCILIK VE HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI'NCA SAĞLANAN DESTEKLER HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 Sunum Planı Genel Bilgiler Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliğinin avantajları BKS Sisteminin İşleyiş Şekli Desteklenen sektörler Yatırım kriterleri ve yatırımların onaylanma süreci Melek yatırım ağlarının lisanslanma süreci ve lisanslanan ağlar Türkiye de melek yatırımcılık ile ilgili son rakamlar, 5 yıl sonraki hedefler ve tahminler

3 Genel Bilgiler Giriş İş meleğinin tanımı Dünya uygulamaları ve örnek ülkeler ABD İngiltere Melek Yatırımı Almış Şirketler

4 Bireysel Katılım Sermayesi Yönetmeliğinin avantajları Yönetmeliğin amacı Melek yatırıcıların önemi Yönetmelikteki vergi desteği Vergi desteği dışında Yönetmeliğin sağladığı faydalar (kurumsallaşma, standartlaşma) Ortak yatırımlar ve ortak yatırımlar için getirilen ek imkan

5 Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin Önemi Melek yatırımcıların (mevzuatta tanımlandığı haliyle bireysel katılım yatırımcıları) kar güdüsü yanında yatırımlarına bir sosyal sorumluluk projesi olarak yaklaşmaktadır. Erken aşama şirketlere sağladıkları rehberlik desteği ile iş melekleri bu şirketlerin büyümelerine destek olmaktadır. Birçok ülkede kamu iş meleklerini desteklemektedir. Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) sistemi, iş meleklerinin desteklenmesine yönelik ülkemizdeki ilk ve tek sistemdir. Diğer destek mekanizmalarından farklı olarak bizim sistemimizde girişimciler değil, doğrudan yatırımcılar desteklenmektedir.

6 Bireysel Katılım Sermayesi Sisteminin Amacı Finansmana erişim sıkıntısı çeken erken aşama şirketler için yeni bir finansal enstrüman oluşturulması, Bu piyasada belirli bir davranış kültürünün ve etik kuralların hakim kılınması ve profesyonelliğin artırılması, BKS nin kurumsallaştırılarak girişimcilerin güven duyacağı bir finans piyasası haline getirilmesi, BKS yatırımlarının devlet destekleri ile cazip hale getirilmesi.

7 BKS Sisteminin İşleyişi Lisans ölçütleri Yüksek gelire veya servete sahip ( TL nin üzerinde geliri veya TL nin üzerinde serveti olanlar) Tecrübeli (üst düzey yöneticilik veya finans sektöründe girişim sermayesi, KOBİ finansmanı gibi alanlarda çalışmış olmanız veya daha önce başlangıç aşamasındaki şirketlere yatırım yapmış olma) Başvuru mekanizması (ağlar üzerinden) Kaynağın nakit olarak şirkete aktarılması ve 12 ay içinde harcanması Şirketlerden 6 ayda 1 alınacak faaliyet raporları

8 KİMLER BKY LİSANSINA SAHİP OLABİLİR? (Madde 5) yüksek gelir veya servete sahip yatırımcılar: Lisans almadan önceki 2 yılda, yıllık gayrisafi geliri en az TL olan Lisans başvurusu anında toplam varlıklarının (Her türlü menkul ve gayrimenkuller) değeri en az TL olan yatırımcılardır.

9 KİMLER BKY LİSANSINA SAHİP OLABİLİR? (Madde 5) Tecrübeli yatırımcılar: Banka ve finansal kuruluşlarda fon veya portföy yöneticisi olarak ya da banka ve finansal kuruluşların küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin finansmanı, proje finansmanı veya kurumsal finansman birimlerinde veya girişim sermayesi yatırım ortaklıkları dahil girişim sermayesi şirketlerinde müdür veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda en az iki yıl iş tecrübesine sahip olan veya, Lisans alınmadan önce son beş yıl içinde en az iki yıl, yıllık cirosu en az TL olan bir şirkette genel müdür yardımcısı veya dengi bir pozisyonda ya da daha üst bir pozisyonda çalışan veya, BKY ağlarının birine lisans alınmadan önce en az bir yıl süreyle üyeliği bulunan ve müracaat sırasında bks yönetmeliğinin 26 ncı maddesinde belirtilen nitelikleri haiz halka açık olmayan en az üç şirkette BKY olarak ortak olan veya, Başlangıç veya büyüme aşamasındaki şirketleri desteklemek amacıyla kurulmuş olan yurt içi kuluçka merkezlerinde ya da teknoloji geliştirme merkezlerinde en az iki yıl tecrübesi bulunan ve bu merkezlerdeki başlangıç veya büyüme aşamasındaki en az üç şirketin her birine en az TL sermaye koyan, yatırımcılardır.

10 Lisanslı BKY lere Sağlanan Destekler BKY ler hesapladıkları hisse tutarlarının %75 ini, hisselerin elde edildiği dönemde yıllık gelir vergisi matrahlarından indirebilirler. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından belirlenmiş programlar kapsamında, vergi desteği için Müsteşarlığa başvurulan tarihten itibaren projesi son 5 yıl içinde desteklenmiş girişim şirketlerine iştirak sağlayan BKY ler için vergi desteği oranı %100 olarak uygulanır. 10

11 BKY LİSANSININ GEÇERLİLİK SÜRESİ NEDİR? (Madde 8) BKY lere verilen lisanslar 5 yıl için geçerlidir. 5 yıllık süre BKY ye lisansın Müsteşarlıkça verildiği tarihte başlar. Lisans süresi sonunda BKY ler Hazine Müsteşarlığı tarafından akredite edilen BKY ağları vasıtasıyla lisans yenileme talebinde bulunabilirler. BKY nin sahip olduğu lisansın süresi 5 er yıllık sürelerle uzatılabilir.

12 Desteklenen Sektörler Mümkün olduğunca geniş (Yönetmelik Ek 4) Ağırlıklı olarak imalat yanında, Bilişim, yazılım gibi yenilikçi ve AR-Ge odaklı sektörler mevcut

13 Yatırım kriterleri ve yatırımların onaylanma süreci Desteklenmesini hedeflediğimiz şirketler başlangıç aşamasındaki şirketler Yatırım yapılan şirketin şu ölçütleri sağlaması gerekir: Son iki mali yıldaki satışlarının yıllık TL den fazla olmaması. En fazla elli çalışanı bulunması. Şirketin, BKY ye doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunmaması Başka bir şirketin kontrolünde olmaması. Belirlenen sektörlerde veya faaliyetlerde bulunması ve Paylarının halka arz edilmemiş olması. Şirketin bir A.Ş. olması

14 Yatırım kriterleri ve yatırımların onaylanma süreci Şartları sağlayan bir şirket için belgelerin hazırlanması ve gönderilmesi Nakit olarak şirkete aktarılmadan ön onayımızın alınması Ön onayımız alındıktan sonra şirkete nakit olarak kaynak aktarılması ve vergi desteği hak edilmesi Ön kontrol mekanizmasının nedeni mevzuata aykırı bir durum varsa bunun önceden görülmesi

15 Yatırım Değerlendirme ve Vergi Desteği Süreci İş planı, esas sözleşme taslağı, ve diğer belgeler nakit sermaye aktarılmadan ve ortaklık nihai hale gelmeden önce Hazineye gönderilir. Hazine mevzuata göre bu belgeleri inceler. BKY incelemenin sonucunu beklemelidir. BKY ile girişimci şirketi kurar ya da mevcut şirkete BKY ortak olur. Şirket adına ayrı bir banka hesabı açılır ve nakdi sermaye BKY tarafından bu hesaba yatırılır. Şirket esas sözleşmesinin, nakdi sermayenin yatırıldığı banka dekontunun, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin ve ortaklık pay defterinin ve ilgili belgelerin birer örneği Hazineye gönderilir. Tüm prosedürün tamamlanmasını müteakip, Hazine tarafından ilgili vergi dairesine bildirim yapılır.

16 Vergi Teşviki ve Yatırım Kısıtları BKY lerin bir şirkete yatırım yapacakları tutarın alt sınırı TL, üst sınırı TL dir. BKY tarafından farklı girişim şirketlerine yapılan yatırım üst sınırı aşabilir. Vergi desteğine konu yıllık indirim tutarı TL yi aşamaz. Buradaki amacımız iş meleklerini mümkün olduğunca başlangıç aşamasındaki küçük ölçekli şirketlere yönlendirmektir. 16

17 Ortak Yatırım ve Sınırı İki veya daha fazla melek yatırımcının birlikte bir şirkete yaptıkları yatırım ortak yatırımdır. İş meleklerinin ortak yatırım yapması risk dağıtımı, sinerji oluşması ve bilgi paylaşımı açısından çok önemlidir. Bunu desteklemekteyiz. İş meleklerinin ortaklaşa yatırım yapmasını teşvik etmek amacıyla ortak yatırım söz konusu olduğunda bir şirkete yapılabilecek azami yatırım tutarı yıllık TL olarak belirlenmiştir. 17

18 BKY En Fazla Kaç Yatırım Yapabilir? (Madde 13) BKY ler, lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde bireysel olarak en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları yatırım için vergi desteği alabilir. Bu sınırı aşan yatırımlar için vergi desteği sağlanmaz. En az 2 lisanslı BKY tarafından bir girişim şirketine beraber yatırım yapılması şeklinde tanımlanan ortak yatırımlarda ise BKY ler, kendilerinin bireysel katılım yatırımları hariç lisanslarının 5 yıllık geçerlilik döneminde en fazla 20 farklı anonim şirkete yaptıkları ortak yatırım için devlet desteği alabilir.

19 AZAMİ ORTAKLIK PAYI NEDİR? (Madde 18) BKY ler girişim şirketi hisselerinin %50 sinden fazlasına sahip olamaz. BKY ler ya da BKY ortaklıkları girişim şirketinde hâkim ortak olamaz, doğrudan ya da dolaylı olarak, tek başına veya birlikte girişim şirketini kontrol edemez. BKY ler tek başlarına veya birlikte veya eşi ya da kendisinin veya eşinin altsoyu ve üstsoyu ile üçüncü derece dahil yansoy hısımları ve kayın hısımları ile birlikte doğrudan veya dolaylı olarak sermayeyi temsil eden payların ve payların temsil ettiği toplam oy hakkının %50 sinden fazlasına sahip olamaz ve yönetim kurulu üyelerinin %50 sinden fazlasını atayamaz. BKY ler girişim şirketinin yönetim kurulunda temsil edilme hakkı sağlayan imtiyazlı paylara sahip olabilir. BKY ve girişimci, önem arz eden konular için BKY ye girişim şirketinin yönetiminde veto hakkı veren imtiyazların ve girişimciye getirilebilecek kısıtlamaların kapsamını serbestçe belirleyebilir.

20 BKYLERİN GİRİŞİM ŞİRKETİNE KATILIMININ SINIRI NEDİR? (Madde 19) BKY lerin girişim şirketi yönetimine katılımı resmi yönetim organına katılımla sınırlıdır. BKY girişim şirketinde yönetim kurulu dışında idari görev alamaz ve şirket personeli olarak çalışamaz. BKY girişim şirketinden herhangi bir şekilde ücret ya da maaş alamaz.

21 Melek yatırım ağlarının lisanslanma süreci ve lisanslanan ağlar Ağların önemi 2014 den itibaren Yönetmeliğe göre başvuruları ağların almaya başlamaları Ağlar ile yakın çalışma ve işbirliği Akredite Ağlar: Galata İş Melekleri, Keiretsu Forum İstanbul ve Etohum. Devam eden Ağ başvuruları

22 İş Meleği Ağlarının İşlevleri Tüm dünyada, melek yatırımcılar yerel ağlar kurarak girişimcilerle irtibata geçmektedir. Melek ağları, yatırımcılar arasında risk ve tecrübe paylaşımı sağlayarak, sektörü sağlıklı bir yapıya kavuşturmaktadır. Ayrıca, girişimciler de karşılarında muhatap olacak bir ilk merci bulduklarından, yatırımcı aramak durumunda kalmamaktadır. BKS sisteminin etkin çalışması ve yaygınlaşması için iş meleği ağlarının güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. 22

23 Melek yatırım ağlarının lisanslanma süreci ve lisanslanan ağlar Bir ağ aşağıdaki şartları yerine getirdiği takdirde akreditasyon için başvurabilir: BKY ve girişimcilerin bir araya gelmelerini sağlayacak fiziki bir mekana sahip olması. Üniversite mezunu en az bir kişinin bulunması. Ağa üye en az beş lisanslı BKY nin bulunması ve bu BKY lerin toplamda biraz önce yatırım ölçütlerini sağlarken ifade ettiğim nitelikleri haiz en az beş girişim şirketine ortak olması. İşlevsel bir internet sayfasının ve veri tabanının olması. Tarafımızca düzenlenen protokolü imzalamış olması.

24 İş Meleği Ağlarının Akreditasyonu Ülkemizdeki BKS Sistemi içerisinde Müsteşarlığımızca akredite edilecek ağların etkin olarak rol oynaması hedeflenmektedir. BKY lisansı başvuruları 2014 yılının başından itibaren şartlarımızı sağlayan akredite ağlar üzerinden alınacaktır. Akredite ağlardan beklentilerimiz: Lisans ve yatırım başvurularının Müsteşarlığımıza iletilmesi Kendilerine üye yatırımcılar tarafından Müsteşarlığımıza sunulan iş planlarına uyumun takip edilmesi amacıyla istenen raporların hazırlaması ve tarafımıza belirli dönemler itibariyle sunulması, Kendi üyeleriyle ilgili usulsüzlükleri Müsteşarlığımıza raporlanması, Müsteşarlığımızca talep edilen istatistiki bilgilerin sağlanması 24

25 Bireysel Katılım Sermayesi Sistemine ilişkin İstatistiki Bilgi Üretimi BKS sistemine ilişkin tüm başvuruların elektronik ortamda alınması ve Girişim şirketleri ve iş meleği ağlarından düzenli olarak alınacak çeşitli raporlar ile bilgi sağlanması ile yatırımcılara ve erken aşama şirketlere ilişkin geniş bir veritabanı oluşturulacaktır. Bu raporlamalar ve geniş veri tabanı ayrıca sistemin izlenmesi ve gözetlenmesi, aksaklıkların tespit edilmesi amacıyla da kullanılacak ve sistem daha da iyi hale getirilecektir. 25

26 Türkiye de melek yatırımcılık ile ilgili son rakamlar, 5 yıl sonraki hedefler ve tahminler Vizyonumuz Ekosistemin geliştirilmesi Gerçekleşmeler 206 kişiye lisans verilmiştir. Başvuru işlemleri devam eden 47 kişi bulunmaktadır. Çok kısa bir zamanda 250 sayısına ulaşılması beklenmektedir. 6 yatırım başvurusu alınmış olup, 5 başvuru sonuçlandırılmıştır. Toplamda TL tutarında yatırım erken aşama şirketlere yönlendirilmiştir. 3 ağ akredite edilmiştir. 3 ağın başvuru süreci devam etmektedir. Akredite olmuş ağ sayısının 6 ya ulaşması beklenmektedir.

27 Türkiye de melek yatırımcılık ile ilgili son rakamlar, 5 yıl sonraki hedefler ve tahminler Hedefler ve tahminler İlk 5 yılda ülkemizdeki lisanslı melek yatırımcı sayısının 1000 leri aşması ve vergi desteği almış yatırımların da aynı oranda artması öngörülmektedir. Böylece gelişmiş ülke örneklerinde görüldüğü şekliyle kurumsal yerel ağlar etrafında örgütlenmiş melek yatırımcıların ve Bu ağlar vasıtasıyla finansmana daha kolay erişim sağlayan girişimcilerimizin yer aldığı bir ekosistem hayata geçmiş olacaktır.

28 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) İş Planı Yönetici Özeti: Burada işletmenin kısa bir tanıtımı, misyonu, sunduğu ürün ve hizmetler, şirketin mali durumu ve finansman ihtiyacı ile bireysel katılım yatırımcısının koyacağı sermaye tutarı ve yatırımdan beklentileri gibi BKS yatırımına ait temel bilgilerin kısa ancak ana özelliklerini kapsayan iş planının bir özeti yer alacaktır. Bu bölüm bir sayfadan uzun olmamalıdır. A. Şirket Bilgileri 1. Şirketin Ticaret Unvanı: Başvuruyu Dolduran BKY nin Adı, Soyadı: Başvuruyu Dolduran BKY nin Lisans Numarası: 2. Kuruluş aşamasında veya mevcut bir işletme midir? Kuruluş Aşamasında Mevcut İşletmenin kuruluş tarihi: (Gün/Ay/Yıl) 3. Mevcut İşletme İse; Türkiye Ticaret Sicil Numarası (TTSN) Vergi Dairesi Vergi Numarası SGK İşyeri Sicil Numarası İnternet Adresi (varsa) Son 2 Mali Yıl Öncesindeki Net Cirosu Geçen Mali Yıldaki Net Cirosu

29 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) 1. Başvuru tarihinden itibaren projesi son 5 yıl içinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ya da TÜBİTAK tarafından desteklenmiş midir? Evet ise projenin/desteğin adı: Tarihi: Hayır Not: Şirketin son iki mali yıla ait gelir tablosu ve varsa projesinin son 5 yıl içinde sayılan kurumlardan biri tarafından desteklendiğine ilişkin yazı da Hazine Müsteşarlığına gönderilmelidir. 2. Faaliyet Sahası (TÜİK in Ulusal Ürün ve Faaliyet Sınıflaması US-97 ye göre): İmalat Tarım, Avcılık ve Ormancılık Ulaştırma, Haberleşme ve Depolama İş Faaliyetleri Diğer Toplumsal, Sosyal ve Kişisel Hizmet Diğeri (açıklayın) 3. Posta Adresi: 4. İrtibat Bilgileri: Sabit Tel: Cep Tel: Faks: E-posta: 5. Faaliyetin Yapılacağı Adres:

30 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) A. Şirket Ortakları ve Yönetimi - Mevcut şirket için ya da kuruluş aşamasındaki durum için doldurulacaktır. 1. Şirket Ortakları: Ad-Soyadı/ Ticari Unvanı Pozisyonu (Eğer Şirkette Görevliyse) Ortaklık Süresi (Yıl) Hisse Oranı (Ortaklık Yüzdesi Uyruğu TC Kimlik No./ Pasaport No. BKY ise Lisans No. Vergi Kimlik No. 2. İşletmedeki Yöneticiler ve Kilit Personel (bu bölüm ekte yer alacak organizasyon şeması ile desteklenecektir): Ad-Soyadı Pozisyon İş Tecrübesi (Yıl) Hisse Oran(%) Uyruğu TC. Kimlik/ Pasaport No.

31 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) 1. İşletmedeki Çalışan Sayısı: İşçi: Toplam: İdari Personel: Teknik Personel: 2. Yatırım Sonrasında Edinilecek İmtiyazların/İmtiyazlı Payların Nitelikleri: İmtiyaz Sahibi Olacak BKY(ler) için doldurulacaktır. Adı Soyadı Lisans Numarası İmtiyazın Niteliği (Veto hakkı, tasfiye halinde öncelik, yönetim kurulunda temsil, diğer) Açıklama

32 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) A. İş Tanımı 1. Kısaca yaptığınız/yapacağınız işi açıklayınız: Burada şirketin mevcut/yeni çalışma alanları ve sunduğu/sunacağı ürün ve hizmetlerle ilgili tanıtıcı bilgi verilmesi beklenmektedir. B. Faaliyet Planı 1. Kısaca yaptığınız/yapacağınız faaliyetleri açıklayınız: İşletmenin mevcut/yeni üretim ve operasyon planları (üretim metodu, üretim yeri, üretim süresi, depolanması, iş akışı ile), pazarlama stratejileri, gelecek dönemde yapacağı ürün geliştirme ve kapasite artırımına yönelik yapacağı çalışmalar ile bu kapsamında satın almayı düşündüğü makine, ekipman, hammadde ve ara malı ile bünyesine katmayı planladığı personele ilişkin bilgilerin verilmesi beklenmektedir.

33 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) 1. Ortaklık Banka Hesabından finanse edilmesi düşünülen ekipman, hammadde/aramalı, personel ve diğer kalemlerin tahmini satın alım tarihlerini ve maliyetlerini listeleyiniz. Buradaki toplam tahmini maliyet/harcamaların F bölümünün 2. maddesinde belirtilen tutar ile aynı olması beklenmektedir. Madde/Ekipman/Personel/Diğer Tahmini satın alma tarihi/işe alma tarihi Tahmini Maliyet/Harcama 2. Faaliyetlere başlama tarihi (beklenti): A. İşletmeyi/Faaliyeti Etkileyen Temel Ekonomik, Sosyal ve Demografik Faktörler Bu bölümde proje ya da faaliyet alanı kapsamındaki ürün ve hizmetle ilgili olarak ekonomik potansiyeli, ekonomik ve demografik trendler, sosyal ve kültürel faktörler gelişim, teknolojik, politik değişiklikler gibi çeşitli dışsal faktörler, olası etkileri ve bunlara cevaben uygulanabilecek tedbirler gibi hususlara değinilmesi beklenmektedir. Eldeki verilerle azami gayret esasına göre doldurulması beklenmektedir.

34 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) A. Finansman Bilgileri 1. Yatırım Şekli: BKY ortaklığı Bireysel Yatırım 2. Şirketin Ortaklık Banka Hesabına Yatırılması Düşünülen BKY Sermayesi (TL): 3. BKY Ortaklığı ise Her Bir BKY nin Bilgilerini Giriniz: Lider Ortak Üye BKY Üye BKY Üye BKY Üye BKY Adı Soyadı BKY Lisans Numarası BKY Bazında Yatırılması Düşünülen Sermaye (TL) Oluşması Beklenen Şirket Pay Dağılımı (Ortaklık Yüzdesi) Lisansının Geçerlilik Döneminde Daha Önce Yatırım Yaptığı Şirket Sayısı

35 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) 1. Sağlanması Beklenen Kaynak ve Kullanım Projeksiyonu: Kaynağı: Kullanımı: BKY Arazi Banka Kredisi Bina Devlet Desteği Ekipman Girişim Sermayesi Araçlar Tohum(Başlangıç)Sermayesi Kiralama Öz Sermaye Stok Diğerleri Diğer İşletme Sermayesi Muhtelif Toplam (TL) Toplam (TL)

36 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) 5. Finansal Planlarınız nelerdir? Geleceğe ilişkin projeksiyonlar doğrultusunda şirketin ihtiyaç duyduğu finansman tutarı ve türleri ile bu tutarın hangi takvimde kullandırılacağının detaylandırılması beklenmektedir. A. Pazar Bilgileri (Eldeki verilerle azami gayret esasına göre doldurulması beklenmektedir) 1. Ürün/Hizmet Burada sunulan mal veya hizmetler, pazar gelişmeleri, mevsimsellik gibi ürün veya hizmetin sunumunu ve maliyetini etkileyen unsurlar detaylı olarak tanıtılacaktır. 2. Müşteriler Ürün veya hizmeti kimler almaktadır? Yaş: Cinsiyet: Gelir Düzeyi:

37 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) 1. Rekabet Rakipleriniz kimlerdir? Yerli mi yoksa yabancı mı? Güçlü ve zayıf yanlarınız nelerdir? Aynı veya benzer ürün ve hizmeti sunan diğer üreticiler ve işletmelere ilişkin bilgi ile işletmenin rakip işletmelerden farklı ve üstünlük veya zayıflık yaratabilecek özelliklerinin ortaya koyulması gerekmektedir. 2. Pazar Büyüklüğü Pazar Büyüklüğü nedir? Hedef pazarınızın faaliyetlerinizi destekleyecek büyüklükte ve kapasitede olduğuna inanıyor musunuz? Nasıl? Burada pazarın büyüklüğü, gelişim aşamaları, dağıtım kanalları gibi ürün ticarileşmesini etkileyen piyasa bilgilerinin verilmesi gerekmektedir. 5. Reklam/Tanıtım Ürününüzü/hizmetinizi nasıl tanıtacaksınız? Maliyetini nasıl karşılayacaksınız?

38 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) 6. Pazar Tecrübesi Sizin ve girişimcinin pazar bilgisi yeterli midir? Pazar bilgisini nasıl elde ettiniz? A. Çıkış Stratejisi-Öngörü niteliğinde olup, yatırımcıyı bağlayıcı nitelikte değildir. Yatırımcı şirketteki ortaklıktan ne kadar sürede ve hangi şekilde çıkmayı düşündüğünü belirtecektir. B. Diğer Bilgiler Bu bölüm ve sonrasında yer alan bilgiler öngörü niteliğinde olup, yatırımcıyı bağlayıcı nitelikte değildir. Faaliyet sonunda tahmini olarak yaratılacak ilave istihdam nedir? Tam zamanlı Yarı Zamanlı Mevsimsel

39 İş Planı (Yönetmelik Ek-3) A. Finansal Öngörüler Finansal kaynaklar ve nakit akımlarını da içeren kapsamlı tablolara yer verilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, mevcut işletmeler için son 2 mali yıla ilişkin gelir tablosu ile aşağıda yer alan örneğe uygun doldurulmuş gelecek 3 yıla ilişkin beklenen nakit akım ve 3 yıla ilişkin beklenen gelir tabloları; yeni kurulacak işletmeler içinse; aşağıda yer alan örneğe uygun doldurulmuş gelecek 3 yıla ilişkin beklenen nakit akım ve 3 yıla ilişkin beklenen gelir tablolarına bu bölümde yer verilmelidir. 1. Nakit Akım Tablosu Öngörüsü BAŞLANGIÇ BAKİYESİ 1. YIL 2. YIL 3. YIL GELİRLER 1. Satışlar 2. Diğer Gelirler 3. Toplam Gelirler NAKİT GİRİŞİ 4. Nakit Satışlar

40 Teşekkürler.

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI

BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.08.2013/169-1 BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ İLE İLGİLİ TEBLİĞ YAYIMLANDI ÖZET : Bireysel Katılım Yatırımcısı İndirimi Hakkında Tebliğ (Seri No: 1) de, 6327 sayılı Kanunun

Detaylı

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu

Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Anonim ve limited şirketler için yıllık faaliyet raporu hazırlama kılavuzu Ocak 2014 Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği ve Deloitte ortak yayını Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD), Kurumsal Yönetim

Detaylı

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik

girişimcilik risk kredi iş melekleri işgem teşvik işkur tübitak araştırma-geliştirme sermaye yenilikçilik teşvik kredi girişim sermayesi girişimcilik yeni girişimci sermaye yenilikçilik girişimcilik ve Yenilik Programı işgem risk iş melekleri işkur tübitak araştırma-geliştirme rekabet edebilirlik ORTA KARADENİZ

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi

Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi www.pwc.com.tr Yeni Türk Ticaret Kanunu Düzenlemelerine Uygun Yıllık Faaliyet Raporu Uygulama Rehberi İçindekiler Standartlar ve İçerik 4 I. Yönetim Kurulu Başkanı/ İcra Kurulu Başkanı (CEO)/Genel Müdür

Detaylı

Örnek Faaliyet Raporu

Örnek Faaliyet Raporu Örnek Faaliyet Raporu Ocak 2013 kpmg.com.tr Yayın hakkında Yayın hakkında önemli uyarı Bu Örnek Faaliyet Raporu nun telif hakları KPMG International Cooperative in bir üyesi olan Akis Bağımsız Denetim

Detaylı

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ

AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ T.C. BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI AR-GE ve YENİLİKÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 2011 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No:TR61/11/AR-GE/KOBİ/01 (Kâr Amacı Güden İşletmeler) TR61/11/AR-GE/KAMU/01

Detaylı

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU

T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 5746 SAYILI KANUN TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ ÖN BAŞVURU DOSYASI VE İŞ PLANI HAZIRLAMA KILAVUZU 1 TEKNOGİRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ PROGRAMI 5746 sayılı Araştırma

Detaylı

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net

PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ. hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler. www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ hedeflerinizi kolaylaştıran çözümler www.noktadanismanlik.net PROJE VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ 2008 yılında Kayseri de kurularak faaliyetlerine başlayan Nokta Danışmanlık,

Detaylı

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI

KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I KADIN İSTİHDAMININ ARTIRILMASI MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar) 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/KDN Son

Detaylı

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon

Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri Ağının Yaygınlaştırılması Lot 1: Denizli, Eskişehir, Kayseri, Konya, Adana ve Trabzon Avrupa Birliği Katılım Öncesi Ulusal Mali Yardım Programı 2006, Türkiye Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. This project is co-financed by the European Union

Detaylı

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ

96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ 96 Soruda KOSGEB DESTEKLERİ Nisan 2013 Kars YDO SUNUŞ Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ ler yaratmış oldukları istihdam ve katma değer ile Serhat Bölgesi nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında

Detaylı

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ. (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. III-39-1 YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (17.12.2013 tarih ve 28854 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ

SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ SERMAYE PİYASASI KURULU GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ PAYLARI BORSADA İŞLEM GÖREN ŞİRKETLER İÇİN İZAHNAME EKİM 2011 Güler Yatırım Holding Anonim Şirketi nden Ortaklığımızın ödenmiş sermayesinin

Detaylı

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ

TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 2015 YILI TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI (TZKOBİ) Kar Amacı Güden Kurumlara Yönelik 2015 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: TR63-15-TZKOBİ Ocak, 2015 arti5medya.com www.dogaka.gov.tr

Detaylı

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş FAALİYET RAPORU 01.01.2013-30.09.2013 DÖNEMİNE AİT FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER YÖNETİM KURULU BAŞKANI MESAJI... 3 ORTAKLIK HAKKINDA BİLGİLER... 4 ORTAKLIK YAPISI... 4 HİSSE

Detaylı

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI

DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI EDİRNE KIRKLARELİ TEKİRDAĞ DÜNYA DAKİ VE ÜLKEMİZDEKİ GİRİŞİMCİLİK MODELLERİNİN VE DESTEKLERİNİN ARAŞTIRILMASI VE BÖLGEMİZE UYARLANABİLİRLİKLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI MAYIS 2015 İçindekiler Giriş

Detaylı

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GALATA YATIRIM A.Ş. 31.12.2012 FAALİYET RAPORU Yönetim kurulu olarak Genel Kurula sunduğumuz faaliyet raporumuzda belirtilen hususlar kapsamında, ara dönemi ilgilendiren önemli olaylar ile bunların finansal

Detaylı

2009 YILI FAALİYET RAPORU

2009 YILI FAALİYET RAPORU T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOSGEB KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI 2009 YILI FAALİYET RAPORU Ankara BAKAN SUNUŞU Küçük ve orta ölçekli işletmeler, ekonomik

Detaylı

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan:

13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 YÖNETMELİK. Sermaye Piyasası Kurulundan: 13 Mart 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28586 Sermaye Piyasası Kurulundan: YÖNETMELİK EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU

KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU T.C BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI KALKINMA AJANSLARI DESTEK YÖNETİMİ KILAVUZU Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Ankara, 2009 İÇİNDEKİLER TANIMLAR...5 KISALTMALAR...10

Detaylı

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME

HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖRME Borsa İstanbul Pazarlama ve Satış Bölümü T: 0212 298 25 50 F: 0212 298 25 00 www.borsaistanbul.com www.bilincliyatirimci.org HALKA ARZ VE BORSA İSTANBUL DA İŞLEM

Detaylı

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ)

2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) www.dogaka.gov.tr T.C DOĞU AKDENİZ KALKINMA AJANSI (DOĞAKA) 2014 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİMİN GELİŞTİRİLMESİ VE YENİLİKÇİLİK MALİ DESTEK PROGRAMI(YENİ) 2014 Yılı Teklif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans

Detaylı

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI TEKLİF ÇAĞRISI GELİŞEN SEKTÖRLERDE REKABETÇİ KOBİ'LER MALİ DESTEK PROGRAMI (KAR AMACI GÜDEN KURUMLAR) BAŞVURU REHBERİ SON BAŞVURU TARİHİ 15/03/2013 CUMA SAAT: 18:00 Referans

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI

BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI BİREYSEL EMEKLİLİK MEVZUATI GAZETESİ www.garantiemeklilik.com.tr Ocak 2014 Bireysel Emeklilik Sistemi Türkiye de Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve

Detaylı

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP

Gelişen İşletmeler Piyasası GIP Gelişen İşletmeler Piyasası GIP www.imkb.gov.tr İÇİNDEKİLER İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası (GİP) Nedir? 1 Hisse Senetleri Piyasası (HSP) ile GİP e Yapılacak Başvuru Sürecinin Temel Farkları Nelerdir?

Detaylı

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ

BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KÜMELENME DESTEK PROGRAMI BAŞVURU REHBERİ Bu başvuru rehberi 635 Sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararnamenin

Detaylı

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş.

EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. SERİ: XI, NO: 29 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDA EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 01.01.2012/31.12.2012 EKİZ YAĞ VE SABUN SANAYİİ A.Ş. 67 YILLIK TARİH

Detaylı

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul

BÖLÜNME RAPORU : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ. : Yıldızposta cad. no 17/4 Gayrettepe İstanbul BÖLÜNME RAPORU MADDE 1 BÖLÜNME İŞLEMİNE TARAF ŞİRKETLERİ TANITICI GENEL BİLGİLER Bölünen Ortaklık : EURO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ Vergi Dairesi ve No su : Mecidiyeköy 9860028832 İkametgahı

Detaylı

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Mart 2013. LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2012 Mart 2013 LİNK BİLGİSAYAR Sistemleri Yazılım ve Donanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ÖNSÖZ Link Bilgisayar olarak, kuruluş yılımız olan 1984'ten bu yana, geliştirdiğimiz yazılımlarla

Detaylı

YABANCI SERMAYE MEVZUATI

YABANCI SERMAYE MEVZUATI YABANCI SERMAYE MEVZUATI 1 YABANCI SERMAYE ÇERÇEVE KARARI... H3 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ... H7 Yabancı Sermaye Çerçeve Kararı Hakkında Tebliğ (Sayı:2)... H16 Yabancı Sermaye

Detaylı