BAŞARIYA GİDEN YOL. Önsöz. Nahit SERBES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BAŞARIYA GİDEN YOL. Önsöz. Nahit SERBES"

Transkript

1 BAŞARIYA GİDEN YOL Önsöz Nahit SERBES Günün birinde anılarımı yazacağımı hiç düşünmemiştim. Fakat geride bıraktığım yıllardan hatırlayabildiklerimin önemli mesajlar içerdiklerini düşündüm. Dolayısıyla bu birikimi kâğıda dökmeyi, özellikle gençlerin dikkatine sunmayı bir görev bildim. Çocukluk anılarım, insan yaşamında önemsiz görünen bazı olayların onun geleceği üzerinde ne denli etkili olduğunun tanığı olacaktır. Bu açıdan gençler bunlardan önemli dersler çıkarabilirler. İş hayatıyla ilgili anılarımın, geleceğin iş adamlarına ışık tutacağını umuyorum. Bizim ülkemiz bir fırsatlar ülkesi olup, bilgili ve çalışkan insanlarımıza çeşitli olanaklar sunmaktadır. İyi yetişmiş birçok insanımız bu olanaklardan yararlanarak başarıyı yakalamakta ve bir misyoner gibi dışa açılarak mucizeler gerçekleştirmektedir. Yaşamımın bir bölümünü de, politika doldurmuştur. Bu alanda azımsanmayacak bir deneyim kazandığımı düşünüyorum. Politika yapmak kuşkusuz ülke ve millet hizmetinde yaşamsal önem taşır. Ancak itiraf etmem gerekirse benim tanıdığım politikacıların pek çoğu bunun bilincinde değillerdi. Esasen halkımızın politikacılara duyduğu güvensizlikte bunun başlıca etken olduğu görüşündeyim. Dolayısıyla Türk siyasi hayatının daha çok sayıda bilinçli ve erdemli politikacılara ihtiyacının olduğu kesindir. Bu konuda yazdıklarımın politikaya ilgi duyanların yanı sıra, yakın tarihimize ışık tutacağını umuyorum. Günlük tutmak gibi bir alışkanlığım olmadığından naklettiğim anılarımın tarihlerini, kronolojik sıralamalarını tam olarak verememiş olabilirim. Ancak şundan emin olabilirsiniz ki yaşadıklarımı, duygu ve düşüncelerimi olduğu gibi aktarmaya büyük özen gösterdim. Bu kitap gençlerin hedeflerine nasıl ulaşacaklarını, kriz anlarında nasıl doğru ve çabuk karar vereceklerini, zekâlarını kıvrak bir şekilde kullanarak hayal bile edilemeyecek başarıları nasıl yakalayabileceklerini öğretecektir. Bu anılarımın okuyucularıma küçük bir katkısı dahi olsa, kendimi zevkli bir görev yapmış sayarım. Saygılarımla... Nahit Serbes Adapazarı 2008 Çocukluğumun en güzel günleri 3 Eylül 1945 te Adapazarı nın Çaybaşı Fuadiye köyünde Osman-Mürvet Serbes çiftinin beşinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Yedi erkek, bir kız olmak üzere sekiz kardeştik. Ben bundan şikâyetçi olmamakla beraber, Kafkas kökenli ailelerde sekiz çocuğa pek rastlanmadığını belirtmeliyim. Çocukluğumun en zevkli günleri köyde geçti. Bir daha yaşanması mümkün olmayan güzellikleri orada yaşadım. Çevre kirliliğinin doruğa ulaştığı günümüzde, içerisinde yaşadığım doğal ortamın değerini şimdi daha iyi anlıyorum. Köyümüze adını veren, suyunu içebildiğimiz, balığını tutabildiğimiz, içinde yüzebildiğimiz pırıl pırıl bir çay. Diz boyuna varan yemyeşil çayırlar, onları çevreleyen koruluklar. Bir defasında köyümüzün yaşlılarından Ali Rıza Amca anlatmıştı. Köyümüzün orman zenginliğindeki ağaçlarla çevrili olduğunu, çayından yabani hayvanların su içtiklerini kendisi hatırlıyordu. Çocukluk anısı olarak köylülerin bir geyiği nasıl kovalayarak vurduklarını da nakletmişti. O geyiğin acısını çocuk kalbimden uzun süre atamamıştım. Onun anlattıklarından

2 çıkan sonuç doğanın sürekli tahrip edildiği, bir sonraki kuşağa birçok şeyini yitirmiş olarak devredildiği gerçeğiydi. Bütün bunların günümüzde doğal çevrenin, korunması gereken ne kadar değerli bir varlık olduğunu yeterince anlattığını sanıyorum. Benim ailemde atların her zaman ayrı bir yeri ve önemi olmuştur. Çocukluğumda yaz tatillerindeki görevlerimden birisi de onları otlatmak ve bakımlarıyla uğraşmaktı. Her sabah sayıları bazen on beşe kadar varan at sürüsünü köy civarındaki meraya götürür, akşam olunca da geri getirirdim. Uzun yaz tatillerinde otlak sözcüğüyle ifade ettiğimiz merada at bekçiliği yaparken; bir taraftan da merayı bir baştan öbür başa kat eden çayda yüzer, balık tutardık. Yine arkadaşlarımızla yaptığımız güreşler, yarışlar ve oynadığımız çeşitli oyunlar çocukluğumun en unutulmaz anıları olmuştur. Otlak yolculuğunda Kaldırım başı denilen yerden sonra sulak bir bölge başlardı. Ben bu bölgeyi at sırtında geçer, bunun için de tecrübeli atları tercih ederdim. Genç ve acemi taylara binmemek bana ailede öğretilmiş, titizlikle uymam gereken bir kuraldı. Bir defasında şeytana uymuş bu kuralı çiğneme gafletinde bulunmuştum. Elimde büyümüş, çok iyi anlaştığım al bir taya binmiştim. Genç tay beni yanıltmamış, üzerine binmeme itiraz etmemişti. Üstelik hiçbir sorun çıkarmadan sulak bölgeden de geçirmişti. Bu durumdan aldığım cesaretle tayı koşturmaya karar vermiştim. Ancak kırbacı taya dokundurur dokundurmaz tay ürkmüş, artık fazlaya gittin dercesine beni üzerinden fırlatmıştı. Düştüğüm yerde birkaç saat kadar baygın kalmışım. Ayıldığımda önce hiçbir şey hatırlayamadım. Belimde taşıdığım küçük baltanın herhangi bir yerimi kesmemiş olması da büyük bir şanstı. Başıma gelenlerden aileme söz etmedim. Bir daha da acemi taylara binmedim ve bu vesile ile baba nasihatinin ne demek olduğunu da öğrenmiştim. Nahit Seres in Yarış Atları Babam beyefendi tabiatlı, yumuşak huylu ve merhametli bir insandı. Sorunları sabırla, diyalogla halletmeye çalışırdı. Onun karakterinde kaba kuvvete ve şiddete yer yoktu. Çevresindekilere karşı hiçbir zaman kalabalık bir aile olmamızın avantajını kullandığına tanık olmadım. Yeri gelmişken onun bu yönüne ışık tutan bir anımı nakletmek isterim. Tapu ve kadastro teşkilatının olmadığı yıllardı. Bir gün tarla komşumuz olan iki kardeş, aramızdaki hendeği kazıyorlardı. Bu, iki tarafın da yararınaydı. Fakat kazdıkları hendek yeri bize aitti. Oysa kardeşler kazdıkları toprağı kendi taraflarına atıyorlardı. Bu ise hendek yerini kendilerine ait saydıklarının bir göstergesiydi. Bu sırada ben ve babam birlikte tesadüfen orada bulunuyorduk. Babam kendilerine serinkanlı bir tavırla, önce kolay gelsin dedikten sonra hendek kazmakla olumlu bir iş yaptıklarını, fakat hendek yerinin bize ait olması açısından yaptıkları işin mülkiyete müdahale anlamına geldiğini söylemişti. İki kardeş

3 babamın bu sözlerine, öfkeli bir tepki vermemekle beraber, yerin kendilerine ait olduğu iddiasıyla işlerine devam etmişlerdi. Ben o sırada epeyce endişe etmiş, babamla tarla komşularımız arasında çıkabilecek bir kavgada iki kardeşin ellerindeki kazma ve küreklerle saldırmalarından kaygı duymuştum. Babam bu durum üzerine köye dönmüş, durumu önce kardeşlerin yaşlı babalarına bildirmişti. Fakat ondan da olumlu bir tavır göremeyince bu kez tarlamızın eski sahibi Kamil Beyan Amca'nın hakemliğine başvurmuştu. Babamla birlikte olay yerine gelen Kamil Amca iki kardeşe kazdıkları yerin bize ait olduğunu, esasen eski hendeğin kenarındaki toprağın bizim tarafımızda oluşunun da bunu kanıtladığını söylemişti. Köyün saygın kişilerinden biri olan Kamil Amca'nın sözleri etkili olmuştu. İki kardeş Ya öyle mi? Biz bilmiyorduk. diyerek mahcup bir tavırla iddialarından vazgeçmişlerdi. Fakat burada önemli olan kazılmasına başlanmış olan hendeğin tamamlanmasıydı. Onun mülkiyeti meselesi bir gerçeğin tespitinden ibaretti. Dolayısıyla sonuçta babamın da tarla komşularımıza katılmasıyla, koyu bir sohbet ve neşe ortamında hendeğin kazılması işi birlikte tamamlanmıştı. Biz bir çiftçi ailesi olarak şeker pancarı da yetiştirirdik. Şeker pancarı, işçiliği fazlaca olan bir tarım ürünüdür. Olgunlaştığında fabrikaya götürülmeden önce yapraklarının kesilmesi gerekir. Süt ineği sahipleri bu işlemi besleyici özelliği yüksek olan yaprakların karşılığında yapar, herhangi bir ücret almazlardı. Bir gün komşularımızdan Hızır Amca yaprak kesiyor, ben de kendisini izliyordum. Gördüğüm kadarıyla sadece yaprakları değil, onlarla birlikte şeker pancarının bir kısmını da kesiyordu. Bu durumu hatırlatınca o kadarcık pancarın önemli olmadığını söyleyerek beni biraz terslemişti. Bunun üzerine onun cevabına karşı çıkmış, her şeker pancarından kesilecek küçük miktarların büyük bir toplam oluşturacağını ona söylemiştim. Bu sözlerim, sevimli bir ihtiyar olan Hızır Amcayı kızdırmaktan çok, şaşırtmıştı. Kendisi bu sözlerimi hemen herkese takdirle anlatmış, benim ileride hesabını, kitabını iyi bilen bir adam olacağım kehanetinde bulunmuştu. Hızır Amca, Dinleniyor Rahmetli Annem Reşit Bey Köyünde oturan ailesini ziyarete giderken, beni de birlikte götürürdü. Yaptığımız bir yaya yolculuğu esnasında, hoş sohbet olan annem, kimseye söylemeyeceğime yemin etmem şartıyla bana bir sır vereceğini söylemişti. Çok meraklanmış, derhal olumlu cevap vermiştim. Bunun üzerine annem bana bir küp dolusu parasının olduğunu söylemişti. Şaşırmış, acaba annem bana şaka mı yapıyor diye düşünmüştüm. Fakat hiç de öyle bir hali yoktu. Annemin ciddiyetinden emin olur olmaz, eve bir an önce

4 dönebilmek için dayanılmaz bir arzu duymuştum. Dolayısıyla bu bana hayatımın en uzun ziyareti gibi gelmişti. Evimize döner dönmez anneme, para dolu küpün nerede olduğunu sordum? Annem beni söz ettiği küpün yanına götürdü. Biraz şaşırmıştım. Çünkü içi madeni para dolu olan küp ne toprağa gömülüydü, ne de gizlilik özelliği olan bir yerdeydi. Musluğun altında, oracıkta duruyordu. Gerçi benim gördüğüm ne bir servet, ne de hazineydi. Sadece annemin tavuk, yumurta, kabak çekirdeği ve ceviz satıp ihtiyacı olduğunda babama vermek üzere biriktirdiği bir miktar paradan ibaretti. Tabii o yıllarda henüz günümüz ölçüsünde bir enflasyonla tanışmadığımızı belirtmeliyim. Annem babama para verirken, benimle paylaştığı sırrını ona bildirmediğinden, komşulardan borç aldığını söylüyordu. Benim açımdan ise içi para dolu küpün yerini öğrenmek, köyümüze gelecek seyyar satıcıların daimi müşterisi olmak anlamını taşıyordu. Nitekim bir gün simitçinin sesini duyar duymaz derhal musluğa doğru koşmuştum. Fakat küp yerinde değildi. O an büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştım. Bir taraftan simitçinin sesi de uzaklaşıyordu. Gittikçe artan bir telaşla küpün olabileceğini düşündüğüm her yere baktım. Fakat onu bulmak bir yana, bir daha hiç görmedim. Bende bu olaydan gereken dersi almıştım ve bir kumbara alarak para biriktirmeye başlamıştım. Daha da önemlisi bütün hayatım boyunca bu olay bana paranın tasarrufu konusunda annemin en büyük hediyesi olmuştur. Küpü Bir daha Hiç Göremedim Annemin para biriktirebilmesinin sırrı, tereyağı ve peynir yapmaktaki becerisinden kaynaklanıyordu. Onları pazarlamak da bana düşmekteydi. Bir defasında Hanaltı esnafından Hasan Güreş Efendi götürdüğüm tereyağını çok beğenmiş, bundan sonrakileri de kendisine götürmemi istemişti. Gerçekten daha sonra Adapazarı nda artık pazarlama sorunum olmamış, üstelik Hasan Efendi en yüksek fiyatı ödeyen müşterimiz olmuştu. Zaman zaman köy sakinlerinden de tereyağı isteyenler oluyordu. Ancak annem bu konuda pek profesyonel sayılmazdı. Evimizde terazi de olmadığından, tereyağının ağırlığını takdir hakkını alıcılara bırakırdı. Fakat bir defasında o da bu durumu aşırı istismar eden bir köylümüzün tutumu karşısında isyan etmiş, benden tereyağını kendisine teslim etmeden tarttırmamı istemişti. Komşu köyün bakkalında tarttırdığım tereyağı 1,5 kg. gelmişti. Ben daha sonra tereyağını söz konusu müşterimize teslim etmiş, fakat tarttırdığımdan söz etmemiştim. Kendisi birkaç gün sonra bir kg. tereyağı parası göndermişti. Oysa bu müşterimiz köyümüzün en saygın kişilerindendi. Tabii ki hayal kırıklığına uğramış, ancak bu vesileyle insanlara ne ölçüde güvenilip, güvenilemeyeceği konusunda deneyim kazanmıştım.

5 Benim çocukluk yıllarımda ülkemizdeki temel tüketim maddelerinin başında gaz, tuz, bez, yağ ve şeker gelirdi. Bu ihtiyaçlarını karşılayabilen aileler varlıklı sayılırdı. Bugün dünyanın tekstil devlerinden sayılan ülkemizde, O zamanlar kumaş elbise diktirenler dahi parmakla gösterilirdi. Büyük çoğunluk genelde lastik ayakkabılar giyer, deri ayakkabı giyenlere pek rastlanmazdı. Bir defasında babamın bana aldığı bir çift basit bez ayakkabı beni çok mutlu etmişti. Onları futbol oynarken bile giymeye kıyamamıştım. Bir taraftan meşin yuvarlağın peşinde koşarken, diğer taraftan da göz ucuyla saha kenarına bıraktığım ayakkabılarımı süzerdim. Yine böyle bir gün, oyuna katılmak üzere olan bir arkadaşımın ayakkabılarımı giymesi, beni adeta deliye döndürmüştü. Derhal yanına koşarak ne yapıyorsun! diye avazım çıktığı kadar bağırdığımı hatırlıyorum. Şaşırmış görünen arkadaşıma ben onları giymeye kıyamazken, sen nasıl olur da giyersin diyerek öfkeyle kükremiş ve ayakkabıları elinden almıştım. Ben de hemen herkes gibi bir futbol kulübüne sempati duymakla beraber, fanatik bir taraftar sayılmam. Burada çocukluğumdan bu yana gelen Fenerbahçeliliğimin öyküsünü anlatmak isterim.1955 yılının bir yaz gününde babam Ağabeyimle ikimizi beraberinde köyden Adapazarı na götürmüştü. O yıllarda köyden kente gitmek, bütün köy çocukları için çok keyifli bir olaydı. Bugün otopark inşaatı devam eden eski Sakarya vilayet konağının olduğu yerde pazar kurulurdu. Babam bizi bu Pazaryerine götürdü. Kendi alışverişini yaptıktan sonra bize de bir isteğimizin olup olmadığını sordu. Biz sözleşmişçesine birer bel kemeri almasını istemiştik. Böylece kemer yığını içinden sarı kırmızı ve sarı lacivert renkleri taşıyan kemerleri seçmek suretiyle taraftarı olacağımız futbol kulüplerini de belirlemiş, bu renklerin anlamını öğrenmemizden itibaren Ağabeyim Galatasaraylı, ben ise ateşli bir Fenerbahçe taraftarı olmuştum. Gene aynı dönemlerde köyümüzün çok hoşsohbet ve lafını esirgemeyen bir berberi vardı Bu yüzden Ali Amcanın berber dükkânında saçımı kestirmek için sıramı beklerken hiç sıkılmazdım. Bir gün tıraşını bitirdiği bir müşterisinin ardından çok ağır konuşmuş, herkesin ortasında tıraşı biten müşterisinin kirinden makasın saçlarına girmediğini söylemişti. Onun bu sözleri sıramı beklemekte olan beni çok kaygılandırmıştı. Benim saçlarım da sakın kirli olmasındı! Berber dükkânından usulca süzüldüm. Hemen yakındaki çayın kenarına inerek saçlarımı yıkamaya çalıştım. Yine hiç kimseye hissettirmemeye çalışarak dükkâna geri döndüm. Fazla beklemeden sıram gelmiş, berber koltuğuna oturmuştum. Üzerimde saçlarımı yıkamış olmanın rahatlığı, ama yeterince kurulayamamış olmanın tedirginliği vardı. Nitekim saçlarımı kesmekte zorlanan berber Ali Amcanın Allah aşkına saçlarını kaş göz arasında nasıl ıslattın! sözleri hâlâ kulağımdadır. Bir gün okul çıkışı köyümüzün bakkalına uğramıştım. Bakkal tekel ürünlerine% 100 zam yapıldığı halde, zamlı tarifeyi uygulamamak, eski fiyatları geçerli saymakla övünüyordu. Çocuk aklımla bile cebimdeki elli kuruşumla on kutu kibrit aldığımda, paramı iki katına çıkarabileceğimi hesaplamıştım. Fakat bakkal elli kuruşluk kibrit vermeye yanaşmamış, sadece bir kutu kibrit verebileceğini söylemişti. Bunun üzerine çözümü her arkadaşıma birer kibrit aldırmakta gördüysem de durumu fark eden bakkal beni cezalandırmak için epeyce kovalamış, fakat yakalayamamıştı. Çocukluğumun çok ilginç anılarından biri de İkinci Dünya Savaşının yaralarını sarmak üzere ülkemize gelen, Marshall Yardımıyla ilgilidir. Bu yardım kapsamında köyümüze muhtarlık eliyle dağıtılmak üzere çeşitli gıda maddeleri gönderilmişti. Köyümüzün

6 kadınları arasında bu konuda çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Köyümüzün kadınları etlerin domuz eti olabileceğine dair endişelerini seslendiriyor, sütün tozu da olur muymuş? Diyerek şaşkınlıklarını ifade ediyorlardı. Bütün bunlar beni de meraklandırmaktaydı. O sırada yardımın dağıtılmasına da başlanmıştı. Yolda kimi görsem elinde bir paket ve içinde et, katı yağ, süt tozu evinin yolunu tutmuştu. Anneme bu yardımdan bize de verilip verilmeyeceğini sorduğumda, aldığım cevap beni hiç de memnun etmemişti. Annemin söylediğine göre bu gıda maddeleri ihtiyaç sahibi fakirlere dağıtılmak üzere gönderilmişti. Aslında bizim köyde fakir aile de var sayılmazdı. Ben ise epeyce gündür dedikodusu yapılan bu yiyecekleri çok merak ediyordum. Nitekim bu merakımı yenemeyerek, daha sonraları Sakarya nehrinde boğulup rahmetli olan köyümüzün muhtarı Sami Kanar ın evine gittim. O sırada muhtar bazı köy sakinlerine yardım dağıtmaktaydı. Onlara gıpta ediyor, Marshall Yardımından tatmak için dayanılmaz bir arzu duyuyordum. Hemen o an düşündüğüm bir planı uygulamaya koydum. Muhtara annemin yardımdan payımıza düşeni almak üzere beni gönderdiğini söyledim. Anlaşılan muhtar bu konuda ince eleyip sık dokumuyordu. Belki de çocuk kalbimi kırmak istememişti. Peki, öyleyse diyerek gıda maddelerinin her birinden bir miktarını kalın yağlı bir kâğıda sararak bana vermişti. Böylece meşhur Marshall Yardımından bizde payımızı almıştık. Eve döndüğümde beni görünce şaşıran anneme bir açıklama yapmak durumundaydım. Kendisine masum bir hikâye uydurmaktan başka çare görememiştim. Muhtarın beni çağırarak elimdekileri gönderdiğini söyledim. Eski ramazanların köy çocukları için bir anlamı da güzel vakit geçirebilmelerine imkân sağlamasıydı. İftardan hemen sonra caminin yolunu tutar, teravih namazına kadar geçen süreyi hoşça vakit geçirmek için değerlendirirdik. Yine yarım kalan oyun ve sohbetlerimizi de teravih sonrasında tamamlardık. Bir ramazan akşamı arkadaşım rahmetli Münir Özmen ile kalın gövdeli, asırlık bir söğüt ağacının altından geçtiğimiz sırada, önce ne olduğunu anlayamadığımız bir karaltı arkadaşımın başına çarpmıştı. İkimiz de şaşırmış, olan bitene bir anlam verememiştik. Arkadaşım bir süre sonra başının kanadığını fark etti. Karaltı başındaki takkesini de alıp götürmüştü. Bu çok ciddi bir yaralanma değildi. Arkadaşımın takkesini alıp götüren, başını kanatan karaltının muhtemelen altından geçtiğimiz ağaçta yuvalanmış, saldırgan bir baykuş olabileceğine karar vermiştik. Ertesi gün ağacı kontrol etmek üzere sözleşerek ayrıldık. Sabahleyin ağaç üzerinde yaptığımız araştırmada bir baykuş yuvası tespit etmiştik. İçinde iki yumurta ve aşağıda da Münir in takkesi duruyordu. Bir anda, yumurtalardan çıkacak yavruları evcil ortamda büyütmek gibi ilginç bir fikir aklıma geldi. Çocuk aklımla bir yandan da sakın bunlar bizim ailemize uğursuzluk getirmesin diye düşünüyordum. Yinede eve götürdüğüm iki yumurtayı kuluçkada yatmakta olan tavuğun altına koydum. Hemen her gün bu deneyin ne sonuç vereceğini merakla bekliyordum. Son baktığımda bütün hevesim kırılmıştı. Yumurtaların ikisi de delinmiş, geriye sadece kabukları kalmıştı. Benim asıl merak ettiğim şey ise, tavuğun bunca yumurta arasından baykuş yumurtalarını nasıl seçip imha ettiğiydi. Bilindiği gibi, baykuşlar, yaygın biçimde uğursuz kabul edilir. Oysa şimdi çok iyi biliyorum ki başta fare gibi kemirgenler ile beslendikleri için insanlara en faydalı hayvanlardandır. Söz kuşlardan açılmışken, kargalarla ilgili bir anımdan söz edeceğim. Öğretmenimize göre kuşların en zararlısı kargalardı ve onlar her mevsim öldürülebilirdi. Fakat kargaların benim gözümdeki en büyük suçu, dünya güzeli minicik civcivlerimizi kapıp götürmeleriydi. Bu bende kargalara karşı amansız bir düşmanlık duygusu doğurmuştu. Bir gün komşu köye

7 giderken üzerinde kargaların uçuştuğu bir ağaçla karşılaşmıştım. Ağacın üzerinde, gargarların uçuştuğu bir yuva olduğunu da fark etmiştim. Bu muhtemelen bir karga yuvasıydı. O halde yuvayı derhal yok etmeliydim. Kargaların beni olanca engelleme çabalarına rağmen ağaca süratle tırmanmış ve yuvaya ulaşmıştım. Yuvada düşündüğüm gibi, karga yavruları bulunuyordu. O an bu zararlı kuşları aşağıya atmayı kaçınılmaz bir görev saymıştım. Dolayısıyla ebeveynlerinin bütün feryatlarına rağmen, onları aşağıya atmakta tereddüt etmedim. Ancak bugün, kargaların zararları üzerine, öğretmenimden öğrendiklerimin bu acımasız tavrımı haklı kılacağından emin olmadığımı söylemeliyim. Yine çocukluk anılarım içerisinde bir sincap yavrusunun da özel bir yeri vardır. Bir gün ceviz dokurken, elimdeki sırığa hedef olan yavru bir sincap sersemleyerek aşağıya düşmüştü. Derhal ağaçtan inerek elime aldım. Eve götürdüğümde sersemliği geçmiş, kendisine gelmişti. Yavru sincap o andan itibaren evimizin evcil hayvanları arasına katılmıştı. Beni şaşırtmakla beraber, evimizin kedisiyle de aralarında bir sorun baş göstermemişti. Aradan epeyce gün geçmişti. Bir gün oturma odasında bulunduğumuz bir sırada yavru sincap ani bir hareketle açık olan kapıdan fırlamış, kedimiz de aynı hızla onu izlemişti. Olabileceklerin ürpertisi içinde peşlerinden koştum. Her ikisi de tavan arasına tırmanmışlardı. Bir çırpıda oraya erişebilmem imkânsızdı. Yine de gücümü aşan bir çabayla onlara ulaşmaya çalışıyordum. Ancak korktuğum başıma gelmiş, kedimiz hayatıma büyük renk katan sincap yavrusunu gözlerimin önünde boğmuştu. Bu beni elbette tarifi imkânsız derecede üzmüştü. O üzüntüyle kedimizi epeyce hırpalamış, o da büyük bir hata yaptığını hissetmişçesine birkaç gün ortalıkta görünmemişti. Güzellikleri ve sesleri ile tabiatı süslüyorlar İlkokulu tek öğretmenli, beş sınıflı Çaybaşı-Fuadiye Köyü ilkokulunda okudum. Beş yıllık süreyi üç ayrı öğretmende tamamlamıştım. Bu öğretmenlerimin içinde beni en çok etkileyen Necati Kalaç adlı öğretmenimdi. Bu kanı bende onun beni diğer öğrencilerden daha çok önemsemesinden kaynaklanmış olabilir. O günlerde okullarda cumartesi günü öğlene kadar ders vardı. Mesainin bittiği bir cumartesi günü Bayrak töreni için okul bahçesinde toplandık. Bu sırada bayrak direğinin ipi makarasından çıkmış, sıkıntılı bir durum doğmuştu. Öğretmenimiz ve etraftan durumu fark edip yardıma gelen köylülerimiz durumu düzeltmeye çalışmışlarsa da başarılı olamamışlardı. O an bu sorunu halledebileceğimi düşündüm. Yapmam gereken sadece bayrak direğinin tepesine kadar tırmanabilmekti. Bu benim için zor olmayacaktı. Daha sonra da makarasından kurtulmuş ipi yerine koyacaktım. Ben parmak kaldırarak direğin tepesine çıkıp ipi makaraya takabileceğimi öğretmenime söyledim. Öğretmenim de sanıyorum başka pratik bir çözüm yolu görmediğinden, biraz tereddüt ettikten sonra bana gerekli izni verdi. Bayrak direği o kadar kalın olmayan kuru, beyaz bir kavak

8 ağacındandı. O dönem vaktimin çoğu ağaç tepelerinde geçtiğinden hiç zorlanmadan adeta bir kedi çevikliğiyle direğin tepesine kadar tırmandım. Direk kırılmasın diye birkaç kişi de direğin alt kısmından tutmuş destek veriyorlardı. İpi makaraya taktıktan sonra aynı çeviklikle aşağıya indim. Bu olay bana Necati Kalaç öğretmenimin gözünde prestij kazandırmıştı. Öğretmenim o günden sonra bana kuryelik görevi de vermişti. Artık okulumuzun her türlü resmi evrakını Adapazarı ndaki Millieğitim Müdürlüğüne ben götürüyor ve getiriyordum. Bana verdiği diğer bir görev de seçim dönemlerinde siyasi partilerin köy kahvemizdeki propaganda faaliyetlerini izlemek ve gördüklerimi sınıfta arkadaşlarıma anlatmaktı. Daha sonraları politikayla ilgilenmemde bunun etkisi olmuş olmalıdır. Tıpkı köyümüzün imamının peygamberimize atfen söylediği Rızkın onda dokuzu ticarettedir. sözlerinin bende uyandırdığı ticaret yapma arzusu gibi. Çocukların başarılarını öne çıkaran küçük ve önemsiz gibi gözüken bir olayın dahi onların geleceklerini ne kadar etkilediğini bu olaydan sonra anlayabilmiştim. Beni en çok etkileyen Öğretmenim, Necati Kalaç ve en üstte sağdan üçüncü küçük Nahit Öğretmenimizin Öngörüsü Köyümüzün ilk kez traktörle tanışması çocukluğumun iz bırakan olaylarındandır. Öğretmenimiz bunu çok sevindirici bir gelişme olarak karşılamış, bize her fırsatta köyümüzden bir kişinin traktör almasının önemini anlatmaya çalışmıştı. Bir gün traktörü daha yakından tanıtabilmek için okulun bütün öğrencilerini traktör sahibinin evinin avlusuna götürmüştü. Traktörü biraz hayranlık, biraz da şaşkınlıkla seyrediyorduk. Bu ziyaretin mahiyetinden önceden haberdar olan traktörün sahibi Rahmetli büyüğümüz Rıza Kanar köyümüzün ileri görüşlü sakinlerindendi. Kendisi bize traktörün hangi işlere yaradığını anlattı. Parçaları hakkında bilgiler verdi. Doğrusu bütün bunları bir öğretmeni aratmayacak beceri ve ciddiyetle yapmıştı. Sözlerini bitirdikten sonra öğretmenimiz beni yanına çağırarak usulca, benden arkadaşlarım adına Rıza Kanar a teşekkür etmemi istedi. Bu görev beni çok heyecanlandırmıştı. Önce Rıza Amcanın elini öptüm. Bir hayli kızarmış olmalıydım. Fakat sonunda yutkunarak da olsa Arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim sözlerini

9 söyleyebilmiştim. Böyle bir görevi sıkıntıyla da olsa yerine getirmem, kuşkusuz özgüvenimi arttırmış olmalıdır. Bugün Bursa da yaşayan saygıdeğer öğretmenimiz Necati Kalaç aynı gün bizlere gelecek hakkında bazı öngörülerde de bulunmuştu. O zamanlarda köy yolları çok kötüydü. Şehre at arabası ile gelirdik. Suyumuzu dereden içerdik. Öğretmenimiz, bir gün köylerin de gelişeceğini, yollarının asfaltlanacağını, gaz lambalarının yerini elektriğin alacağını söylemişti. Hatta köylerde, şehirlerde olduğu gibi yakacak olarak kömür kullanılacağını da eklemişti. Bugün gerçekten köy yollarımız asfalt, şebeke suyumuz var. Elektrik, telefon gibi çağın nimetleri ayağımıza geldi ve hatta köyümüz Sakarya Büyük şehir Belediyesine bağlı, Arifiye İlçesinin bir mahallesi oldu. Bizim köyün çocuklarının öğretim yılı sona erdiğinde tatil sevincini yaşama şansları olmazdı. Çünkü tatile girdiğimizde bu kez din eğitimi başlardı. Hemen her yaz tatilinde köy imamından Kuran-ı Kerim okumak ve din dersi almak, ebeveynlerimizin yerine getirmekten kaçınamayacağımız arzularındandı. Artık okulun yerini cami, öğretmenin yerini de köy imamı alırdı. Oysa bir öğretim döneminin sonunda tatile hakkımızın olması gerekirdi. En azından biz çocuklar böyle düşünüyorduk. Fakat ben dahil hiçbirimizin bir tercih hakkı bulunmuyordu. Bu nedenle isteksiz gittiğim bu zorunlu ve güdümlü eğitimden bana yarayacak bir bilgi aldığım kanaatinde değilim. Köyümüzün imamı bize gerekli bazı dini bilgilerin yanı sıra, birçok hurafeyi de birlikte aktarırdı. Tabi o bunu kasten yapmıyor, nasıl bir eğitim almışsa bize de onu veriyordu. Bir defasında günah olduğu gerekçesiyle futbol oynamamızı da yasaklamıştı. Bunun için bize çok yaygın bir öyküyü aktararak, futbolun Hz. Ali nin evlatları Hasan ve Hüseyin in kesik başlarının tekmelenmeleriyle başladığını iddia etmişti. Oysa kim ne derse desin, köy merasında top oynamak biz köy çocuklarının vazgeçemeyeceği bir tutkuydu. Gerçi nakledeceğim olay, köy imamımızın da futbola ilgisiz kalamadığının kanıtı olsa gerektir. Köyümüzün Futbol Takımı Bir pazar günü komşu köyümüz Kara çomaklar ile futbol maçımız vardı. Maçı rakip sahada oynayacaktık. Rakibimizin favori olduğundan, bizim de şüphemiz yoktu. Fakat o gün top yuvarlaktır misali maçı biz kazanmıştık. Köyümüze büyük bir sevinçle döndük. Yolda karşılaştığım imam bana merakla maçın sonucunu sormuş, kazandığımızı öğrenince, aferin be bizim çocuklara diyerek duyduğu sevinci açıkça ifade etmekten kendini alıkoyamamıştı.

10 Selahattin Hoca ve talebeleri Kur'an kursuna gittiğimiz o günlerde, bazı arkadaşlarım caminin içindeki merdivenden minareye çıkarak köyümüzü ve çevresini seyrederdi. Ben de minareye çıkmaya can atardım, fakat deprem olur minare yıkılır korkusu ile bu seyir zevkini tadamazdım. Bir defasında ne olursa olsun minareye çıkmaya karar vermiştim. Daracık, karanlık merdivenleri büyük bir korku ve heyecanla çıkmaya başladım. Tahminen şerefeye çıkan yolu yarılamıştım ki kendimi birden ne olduğunu anlayamadığım bir sarsıntının ortasında buldum. Yaşadıklarım telaş ve korkumdan kaynaklanan bir yanılma mıydı? Yoksa gerçek miydi? Bunu kestirmeye çalışırken bir o tarafa, bir bu tarafa çarpmam hayal görmediğimi anlamam için yeterli olmuştu. Kısa süren şaşkınlığımın ardından gerçekten bir deprem olduğunu anlamıştım. Aklıma gelen başıma gelmişti. Bu nedenle deprem beni fazlasıyla korkutmuştu. Beni daha da fazla korkutan şey ise bir deprem anında insanların en son bulunmak isteyebilecekleri bir yerde olmamdı. Sarsıntı hafifler hafiflemez süratle aşağıya inmeye başladım. Kendimi rahatlamış olmaya hazırlarken, korkum daha da artmıştı, çünkü çıkarken açık bıraktığım minare kapısı indiğimde kapalıydı. Sesimi bir arkadaşıma duyurabilmek ümidiyle bağırmaya başlamıştım. Sonuçta beni duyan Cavit Akman adlı arkadaşımın kapıyı açmasıyla yaşadığım dehşet anından kurtulmuştum. Yıllar sonra bir Bursa seyahatimde, Uludağ'a çıkmak için bindiğim teleferikte de aynı kâbusu tekrar yaşadım. Teleferikte yol alırken şiddetli bir rüzgâr çıkmış, teleferik sağa sola sallanmaya başlamıştı. O kadar ki, Teleferikle çıktığım Uludağ dan Bursa ya taksiyle inmiştim. Aslında, en yüksek ağaçlara bile kedi gibi çıkardım. Ne olduysa olmuştu, bu iki olaydan sonra bende bir yükseklik korkusu oluşmaya başlamıştı. Köyümüz ilkokulundaki beş yıllık ilköğrenimimi bitirmiş, aynı günlerde babamla annemin geleceğimle ilgili konuşmalarına kulak misafiri olmuştum. Babamın söylediklerinden, beni adeta bir tutku derecesinde okutmak istediği anlaşılmaktaydı. Ayrıca benim bunu başarabilecek yetenekte olduğuma yürekten inanıyordu. Doğrusu babamın söylediklerinden gururlanmakla beraber, ben daha farklı şeyler düşünüyordum. Babamın arzusunun aksine, okumak için bir heves duymuyor, bana hemen para kazandıracak bir işim olsun istiyordum. Böyle düşünmemde iki Ağabeyimin konumlarının da etkisi olmalıdır. Biri

11 Adapazarı ndaki dayımın işyerinde tezgâhtarlık yapıyor, diğeri de bir terzinin yanında çalışıyordu. Babamın hakkımda beslediği ümitlerin yanı sıra, köydeki en büyük Ağabeyim içimden geçenleri okurcasına benim okumayacağım görüşündeydi. Bu kanısını babama da bildirmiş, boşu boşuna uğraşmamasını söylemişti. Belki de Ağabeyimin böyle düşünmesinde, ailemizde bunun ilk provasını kendisinin yapmış olmasının da rolü olabilir. Bu durum karşısında babam benim görüşümü de öğrenme ihtiyacını duymuştu. Yaşamım boyunca cevaplamakta en zorlandığım soru, babamın okumak isteyip istemediğime dair bana yönelttiği soru olmalıdır. Benim okumamı çok istediğini biliyordum. Dolayısıyla vereceğim olumsuz bir cevap, kendisini hayal kırıklığına uğratacaktı. Bu yüzden babama gerçeği söylemek yerine, duymak istediklerini söylemeyi yeğledim. Aynı günlerde Adapazarı Vagon Fabrikasında işçi olarak çalışan Necdet Adlı bir komşumuz babama beni ortaokul yerine, aynı fabrikanın çırak okuluna göndermesini tavsiye etmişti. Bu takdirde hem sanatkâr olacak, hem de daha okurken bir miktar ücret alabilecektim. Komşumuzun bu tavsiyesini makul gören babam, aynı okulun giriş sınavına kaydımı yaptırmıştı. O yıllarda köyümüzle Adapazarı arasında değil düzenli bir ulaşımdan, düzensiz bir ulaşımdan da söz edilemezdi. Dolayısıyla köyden ne kadar erken hareket ettiysek de, Adapazarı ndaki sınava birkaç dakikalık bir gecikmeyle yetişebilmiştik. O gün geç kaldığım gerekçesiyle sınava alınmamam babam ve benim için bir hayli üzücü olmuştu. Birkaç dakikalık gecikmenin hayatımın seyri üzerinde bu denli etkisinin olabileceğini nereden bilebilirdim ki! Yıllar sonra o gün beni sınava almayan görevlileri daima şükranla anmışımdır. Böylece, geriye babamı incitmemek uğruna kabullendiğim ortaokul öğrenciliği kalmıştı. Gaz lambası Yerine, Elektrik Işığı Adapazarı Ortaokuluna kaydolmakla yaşamımda yeni bir dönem başlamıştı. Artık köyde değil kentte yaşıyor, derslerime gaz lambası yerine, elektrik ışığında çalışıyordum. Adapazarı Ortaokulunda pek de başarılı olmayan öğrenciliğim sadece bir yıl sürmüştü. Gerçi kendimi başarısız saymam pek haklı bir değerlendirme sayılmazdı. Çünkü ben bu işte gönüllü değildim. Diğer taraftan köy ilkokulunda aldığım eğitimin de son derece yetersiz olduğunu fark etmiştim. Daha önce de belirttiğim gibi beş sınıflı, tek öğretmenli bir ilkokuldan mezun olmuştum. Ortaokul öğrenciliğimde en çok sevdiğim ve başarılı olduğum ders, Yurttaşlık Bilgisi dersiydi. Dersin yazılı sınavından tam not almıştım. Öğretmenimiz diğer derslerimin pek parlak olmadığını öğrenince, benden kuşkulanmış ve kopya çektiğim kanısına varmıştı. Öğretmenimin hakkımdaki düşüncesine üzülmüş, kendisine kopya çekmediğimi, on numarayı hak ederek aldığımı söylemiştim. Öğretmenim bu kararlı tavrım üzerine beni tekrar yazılı sınava almış, bu kez sekiz numara almıştım. Aldığım nottan tatmin olduğundan bana ilk notumu geçerli sayacağını bildirmişti. Dönem sonlarında olduğunu sandığım bir gün, Türkçe öğretmenimiz sınıfımıza hitaben dersi zayıf olup da durumunu düzeltmek isteyenleri sözlü sınava kaldırabileceğini söylemişti. Sınıfımızdan bu öneriye olumlu cevap veren çıkmamıştı. Bunun üzerine parmağımı kaldırarak sözlüye kalkmak istediğimi bildirdim. Oysa böyle bir sınav için hazırlıklı değildim. Başarılı olmayı da ummuyordum. Böyle olduğu halde sözlüye kalkmayı acaba neden istemiştim? Bu benim açımdan belki de bir cesaret gösterisiydi. Sorunun kesin cevabını ben de bilmiyordum. Sınavım, düşündüğüm gibi başarılı geçmemişti. Ama yine de gösterdiğim medeni cesaretten dolayı öğretmenimizden övgü almıştım. Kendisi ayrıca anlamını yıllar sonra daha iyi anladığım bir konuşma da yapmıştı. Hepimizin yüksek tahsil

Aiyleen Dardan BİNBİR ACI İran'da başlayan gerçek bir yaşamın nefes kesen öyküsü... A. Dardan bu kitapta yaşadığı büyük dramı sergilerken, din farkı

Aiyleen Dardan BİNBİR ACI İran'da başlayan gerçek bir yaşamın nefes kesen öyküsü... A. Dardan bu kitapta yaşadığı büyük dramı sergilerken, din farkı Aiyleen Dardan BİNBİR ACI İran'da başlayan gerçek bir yaşamın nefes kesen öyküsü... A. Dardan bu kitapta yaşadığı büyük dramı sergilerken, din farkı yüzünden kendinin ve kocasının toplumdan nasıl dışlandıklarını

Detaylı

ELMAS TARLALARI & ZENGİN OLMA HAKKINIZ

ELMAS TARLALARI & ZENGİN OLMA HAKKINIZ ELMAS TARLALARI & ZENGİN OLMA HAKKINIZ Dr. Russell Conwell Editör: Melik Duyar www.megahafiza.com Çağların Değişmez Klasiği ELMAS TARLALARI VE ZENGİN OLMA HAKKINIZ Dr. Russell Conwell Editör: Melik Duyar

Detaylı

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim.

29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. 29 Mayıs 2002 günü, Fransa'da bu kitaba son noktayı koymadan birkaç saat önce, Lourdes'daki kutsal kaynaktan biraz su almaya gittim. Yetmişlerinde gösteren bir beyefendi bana seslendiğinde, katedralin

Detaylı

DIŞARIDAKİLER * * * * *

DIŞARIDAKİLER * * * * * İçindekiler GİRİŞ...2 TELEFON SESİ İLE UYANMAK...4 GÖK GÜRÜLTÜSÜYLE UYANMAK... 7 10 YIL ÖNCE... 8 RASTLANTI...11 İŞÇİLER - GÜÇLÜLER...16 DERNEKÇİLİK... 19 MÜLTECİLER...22 YURTDIŞINDAKİLER... 25 GÖZLER

Detaylı

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK

2013 YILI ESERLER DERECEYE GİREN ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK 2013 YILI ORTAOKUL VE LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK DERECEYE GİREN ESERLER Sevgili gençler ve kıymetli öğretmenlerimiz, Sermaye Piyasası Kurulu olarak geleneksel hale getirdiğimiz Kompozisyon Yarışmasının

Detaylı

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş.

ÇOCUK HİKAYELERİ AKDES KUÇANİ SOLTANİ. Bahai Eserleri. Basım ve Dağıtım A.Ş. ÇOCUK HİKAYELERİ Y A Ş A M A Ğ A C I AKDES KUÇANİ SOLTANİ İÇİNDEKİLER 1- Yaşam Ağacı-Bilgi Ağacı-Şerife Öğretmen 2- Bedia Teyze 3- Fehime nin Anısı 4- İşportacı İkizler 5- Şükran Kitabı 6- Anasının Kuzusu

Detaylı

İnsanoğlu: hayatını, bütün yasadıklarının bir nüshasını

İnsanoğlu: hayatını, bütün yasadıklarının bir nüshasını Biyografi > Emekli Öğ. Alb. Murat Taştan İçimizden Biri, Bir Başarının Anatomisi Doç. Tbp. Alb. Abdurrahman BAKIR ın Biyografisi İnsanoğlu: hayatını, bütün yasadıklarının bir nüshasını kopyalama, saklama

Detaylı

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ

NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ NESLİN DEĞİŞEN SESİ OKUL DERGİSİ İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal... İkinci Mustafa Kemal, onu "ben" kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil, bizdir! O, memleketin her

Detaylı

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK

Iğdır Sevdası MUSTAFA ŞİMŞEK MUSTAFA ŞİMŞEK Iğdır Sevdası Iğdır da inşa edilen ilk apartman binası, Şimşek Apartman ın giriş katındaki dairesinde Mustafa Şimşek amcamla söyleşiye oturdum. İfade tarzı, kendine özgü düşünceleriyle Iğdır

Detaylı

İYİLİKNAME 2008 2011 2011 21.yüzyılın 2008 ve 2011 2008

İYİLİKNAME 2008 2011 2011 21.yüzyılın 2008 ve 2011 2008 İYİLİKNAME ÖNSÖZ Yazın artık kendini hissettirdiği günlerdeyiz. Türkiye bu mevsimde adeta dünyanın nazar boncuğu gibidir. Mutluluk ve hüzün insanlar için en çelişkili ve en çetin dansını bu ülkede yapıyor

Detaylı

Trudi Canavan. Kara Büyücü Cilt5 Yüce Lord Kara Büyünün Sırrı

Trudi Canavan. Kara Büyücü Cilt5 Yüce Lord Kara Büyünün Sırrı Trudi Canavan Kara Büyücü Cilt5 Yüce Lord Kara Büyünün Sırrı Bölüm 1 Mesaj Antik Kyralia şiirinde Ay Göz olarak bilinirdi. Göz tamamen açıkken, tetikteki varlığı kötülüğü caydırırdı; ya da bakışların etkisi

Detaylı

Dialoq.info Dost Kazanma ve insanları Etkileme Sanatı Dale Carnegie Yayınevi : akış Baskı : başarı İÇİNDEKİLER Üstünlük sağlamanın yolları...

Dialoq.info Dost Kazanma ve insanları Etkileme Sanatı Dale Carnegie Yayınevi : akış Baskı : başarı İÇİNDEKİLER Üstünlük sağlamanın yolları... Dialoq.info Dost Kazanma ve insanları Etkileme Sanatı Dale Carnegie Yayınevi : akış Baskı : başarı İÇİNDEKİLER Üstünlük sağlamanın yolları... 9 Bu kitap niçin ve nasıl yazıldı?... 17 Birinci Bölüm İnsanları

Detaylı

Gabi Steiner. İnsandan İnsana. Tavsiye Pazarlaması ile Gelir ve Perspektifler

Gabi Steiner. İnsandan İnsana. Tavsiye Pazarlaması ile Gelir ve Perspektifler Gabi Steiner İnsandan İnsana Tavsiye Pazarlaması ile Gelir ve Perspektifler Yapınız, Tanrı nın size bir armağanıdır, yapınıza kattıklarınız, sizin Tanrı ya bir armağanınızdır. Danimarka Atasözü Önsöz Önsöz

Detaylı

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI Anılardan Bir Demet Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI SAĞLIK SEN YAYINLARI: 2 Sağlık Sen Adına Sahibi: Mahmut KAÇAR Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Mahfuz SUNAR Genel

Detaylı

vardı Uzaktan akrabamız olan fakat kendisiyle çok yakın olduğumuz ninemiz bu yönde nafakasını çıkarırdı.

vardı Uzaktan akrabamız olan fakat kendisiyle çok yakın olduğumuz ninemiz bu yönde nafakasını çıkarırdı. ANILARIM Osman ÇOBAN Güneş bulutların ardında kaybolmuş, pus ve çisenti ihtiyar eşek ile küçük sürücüyü ıslatıyor, yükseklerden gelip, nehre doğru süzülüp, aşağıdaki çaya sularını boşaltan dere yağmurdan

Detaylı

Ayşe Kulin BORA'NIN KİTABI

Ayşe Kulin BORA'NIN KİTABI Ayşe Kulin BORA'NIN KİTABI FIRTINALI BİR GECEDE DOĞMUŞUM Siz beni tanımazsınız Uzaktan geliyorum Şiirin satırlarında saklı kimliğim Kavak yellerinde gizlidir Cevval bir kısrak gibi oynak Ben, rüzgârın

Detaylı

Bölüm 1. Ay ile Konuşan Adam

Bölüm 1. Ay ile Konuşan Adam Bölüm 1 Avni kim mi?.. hım mm. bilmem?!. Bir düşüneyim.... Bizim Avni hiç bir özelliği olmayan, yani sadece sıradan birisi. Kendine göre kuralları olan bir deli bir çocuk işte, bizim Avni. Her zaman başladığı

Detaylı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012. Bir İnci Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanlarının Anıları-2012 Bir İnci SAĞLIK-SEN- 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 14 Sağlık-Sen Adına İmtiyaz Sahibi Metin MEMİŞ Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Abdülaziz ASLAN Genel

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İnsanları İdare Etmenin Teknik Esasları. İkinci Bölüm Sevilmek İçin Altı Yol

İÇİNDEKİLER. Birinci Bölüm İnsanları İdare Etmenin Teknik Esasları. İkinci Bölüm Sevilmek İçin Altı Yol İÇİNDEKİLER Üstünlük sağlamanın yollan...9 Bu kitap niçin ve nasıl yazıldı?...17 Birinci Bölüm İnsanları İdare Etmenin Teknik Esasları 1. Bal yemek istiyen arı kovanına zarar verme/...21 2. İnsanları Yönetmenin

Detaylı

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre

Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Ahmet Ümit Aşk Köpekliktir DOĞAN KĐTAP Serpil'e, Serdar'a ve Gonca'ya, en derin sevgilerimle Aşkı olan, arı namusu neyler Yunus Emre Önsöz yerine Yada Aşk Rüzgârın Söylediği Bir Şarkıdır Rüzgâr, sonbaharda

Detaylı

SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ ***İLK DOSYA*** İLK YAYIN TARİHİ: 15 HAZİRAN 2009 Satış ve Pazarlama Öyküleri e-kitabı yahoo grubu resmi Satış ve Pazarlama Öyküleri Kalmasın Bu e-kitap çoklu yazarlı olarak

Detaylı

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi

Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Türk Romanında Yönetici Profili ve Köprü Romanında Yer Alan Vali Örneklemesi Yrd. Doç. Dr. M. Fetih Yanardağ (Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi) TÜRK ROMANINDA BÜROKRAT Türk romanlarında, özellikle

Detaylı

SATIN ALMA TRANSLARI SATIŞ VE PAZARLAMANIN YENİ PSİ KOLOJİ S İ J O E V I T A L E TRANSTA MISINIZ? UYANIK TRANSINIZ

SATIN ALMA TRANSLARI SATIŞ VE PAZARLAMANIN YENİ PSİ KOLOJİ S İ J O E V I T A L E TRANSTA MISINIZ? UYANIK TRANSINIZ SATIŞ VE PAZARLAMANIN YENİ PSİ KOLOJİ S İ J O E V I T A L E TRANSTA MISINIZ? Şu anda bu sözcükleri mi okuyorsunuz? Bu, hiç de göründüğü kadar açık bir soru değildir. Belki siz bu sayfaya bakıyorsunuz,

Detaylı

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1

TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 TEMEL TÜRKÇE (A 1/ A 2) İÇİN SÖZ DAĞARCIĞI TESPİT DENEMESİ Doç. Dr. Fatma AÇIK 1 ÖZET: Dil olmadan söz, söz olmadan dil düşünülemez. Böyle olunca kelimelerin üzerinde kişinin egemenliği açıkça ortaya çıkar.

Detaylı

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa)

Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) Prof. Dr. Mithat İdemen, Prof. Dr. Duran Leblebici, Prof. Dr. Enise Erimez, Prof. Dr. M. Kemal Sarıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Dervişoğlu (Soldan sağa) İTÜ NÜN ÇINARLARI [İkinci Kuşak] ELEKTRİK ELEKTRONİK FAKÜLTESİ

Detaylı

76 Atatürk Köşesi 80 Ziyaretler ve Etkinlikler 84 Dijital Fotoğrafçılık 90 Beraber

76 Atatürk Köşesi 80 Ziyaretler ve Etkinlikler 84 Dijital Fotoğrafçılık 90 Beraber İÇİNDEKİLER 14 üncü Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Serdar DÜLGER in Veda Mesajı 6 15 inci Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hasan UŞAKLIOĞLU nun Katılış Mesajı 8 Komuta Değişimi 9 Yakın Batıda Kayıp

Detaylı

SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU)

SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU) Iğdır Sevdası SAFİYE ALAGÖZ (KAKİOĞLU) Mert olacaksın mert! derdi dedem Bitlisli Mehmet. Bu onun yaşam felsefesiydi. Korku bilmez, otorite tanımazdı. Gözü pek, eli açık, gönlü genişti. Sınır ticareti umuduyla

Detaylı

Sabaha Karşı Öyküleri

Sabaha Karşı Öyküleri Sabaha Karşı Öyküleri Sabaha Karşı Okumanız Tavsiye Edilir Engin ERYILDIZ Bu kitap şu adreste satılmaktadır http://leanpub.com/sko Bu versiyon şu tarihte yayımlandı 2014-03-23 ISBN 978-605-85408-1-1 This

Detaylı

Suratım asıldı, duruşmalarla dolu yorucu bir gün geçirmiştim ve bir an önce evime gitmek istiyordum. Sesimi kısarak, "Kim?" diye sordum.

Suratım asıldı, duruşmalarla dolu yorucu bir gün geçirmiştim ve bir an önce evime gitmek istiyordum. Sesimi kısarak, Kim? diye sordum. GĐRĐŞ Sekreterim kapıyı tıkırdatarak başını aralıktan içeriye uzattı. Her zaman neşe saçan gözlerinde garip bir ifade vardı. "Sizinle görüşmek isteyen biri var, efendim" diye fısıldadı. Saat altıya geliyordu

Detaylı

Çeviri: Feride Kurtulmuş

Çeviri: Feride Kurtulmuş KĐTAP NASIL OKUNUR RON FRY TĐMAŞ YAYINLARI / 570 ÇALIŞMA TEKNĐKLERĐ DĐZĐSĐ /4 Eserin Türkçe'ye çeviri hakkı Career Press ile yapılan anlaşma uyarınca Timaş Yayınları'na aittir. Đzinsiz yayınlanamaz. Kaynak

Detaylı