XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya"

Transkript

1 Sıra No Ad ve Soyad Bildiri Başlığı Sunum Türü Sunucu 1 A. Ersin Karagözler Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa L.) Örneğinde Karşılaştırılması 2 Abdulkerim Karabacak Isparta-Burdur Yöresi Şarap Üretimi Ve Atıklarının Değerlendirilmesi 3 Adnan Mohammad (Abdel Kareem) A Developing Method for Analysis of Heavy Metals in Tap Water Using Inductively Massadeh Coupled Plasma After Pre-concentration by Chelex Ahmet Ceyhan Gören NMR Spektroskopisi ile Curcumin Miktar Tayini 5 Ahmet Hakan Aktaş Potantiometric Determination of pk a Values for Halogenated Phenolic Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures 6 Ahmet Hakan Aktaş Potentiometric Determination of Ibuprofen, Indomethacin and Naproxen by Artificial Neural Network Calibration 7 Aktive Edilmiş Sarıcakaya (Eskişehir) Bentoniti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol Ahmet Yıldız ve Klorofenollerin Uzaklaştırılması 8 Ahmet Yıldız Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi 9 Akın Karcı Tarım Arazilerinde ve Gübrede Ağır Metal ve Fluorokşnolon Grubu Antibiyotik Kirliliğinin İzlenmesi 10 Ali El-Dissouky Synthesis, Characterization of Sulphonylpolystyrene-based Chelating Resins and Their Complexes and Their Application To The Selective Removal of Some Heavy Metal Ions 11 Ali Yeşildağ Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu 12 Alptuğ Atilla HPLC ile Tavşan Plazmasında Prilocaine HCl'in Belirlenmesi için Yöntem Geliştirme ve Validasyon 13 Amir Bagheri Garmarudi Infrared Spectorscopy and Linear Discriminant Analysis of Normal and Colorectal Cancer Tissues: A New Diagnostic Technique 14 Amir Bagheri Garmarudi Qualitative Analysis of Polymorphism in Pharmaceutical Preparations by Near Infrared Reflectance Spectroscopy and Chemometric Data Processing 15 Arife Çalışkan Demir(II) İyonunun Susuz Asetonitril Ortamındaki Elektrokimyasal Davranışı 16 Modifiye Edilmiş Divriği (Sivas) Klinoptinoliti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol ve Atilla Evcin Nitrofenol Türevlerinin Uzaklaştırılması

2 17 Aydin Pashajanov Atomic-absorbing definition of d-elements by applying nitroderivates of paratretbuthylphenol 18 Ayla Türkekul Bıyık Arkeolojik Seramiklerdeki Lipid Kalıntılarının Karakterizasyonu; Yeni Bulgular 19 Ayşegül Efendioğlu Amberlit XAD-4-o-VEDH 2 Şelat Reçinesinin Sentezi Ve Metal Zenginleştirme Çalışmalarında Kullanımı 20 Ayşegül Gölcü Juglans Regia L.'den Juglon'un Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi İle Tayini 21 Ayşegül Gölcü Sefaklor'un Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II) ve Cd(II) İle Verdiği Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Analitik Yönlerinin İncelenmesi 22 Ayşen Cücü Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 23 Ayşen Demir Mülazimoğlu Doğal Numunelerde Eser Miktardaki Bakır(II)'in Ctaesporopollenin İle Önderiliştikten Sonra Kantitatif Tayini 24 Aysu Yarman İyodimetrik arsenik (III) titrasyonunda ZnO kullanımı 25 Barış Kemer Atık sulardan Cr(VI)'ın Kızılçam (Pinus pinaster) kabuklarıyla uzaklaştırılması 26 Barış Kemer Bakır işletmeleri atık çamurunda Pb(II) adsorpsiyonu 27 Başak Caner Ustaosman Trietanolamin Adsorplanmış Amberlit XAD-7 Reçinesi İle Metal Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS İle Tayini 28 Bayram Kızılkaya Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Kırmızı Tatlı Biberlerin (Capsicum Annuum L.) Kurutulmuşunda A ve E Vitamin Miktarlarının HPLC İle Belirlenmesi 29 Bekir Batı Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ni(II)'nin Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) ile Tayini 30 Bengi Uslu Electrochemical Characterization of Pefloxacin and Rapid Determination of the Drug in Pharmaceuticals and Serum at Boron-doped Diamond and Glassy Carbon Electrodes 31 Berkant Kayan Nitroaromatik bileşiklerin aşırı ısıtılmış suda degradasyonu 32 Berna Koçak Levofloksasin'in Tabletlerden Spektorofotometrik Miktar Tayini 33 Berna Koçak Lorakarbef'in o-vanilinle Oluşturduğu Schiff Bazının Sentezi, Karakterizasyonu Ve Analitik Yönlerinin İncelenmesi 34 Berrin Ziyadanoğulları N,N'-Bis (Salisialdehiden)-1,2-Bis(M-Aminofenoksi) Etan Sentezi ve Metal Ekstraksiyonundaki Uygulamaları 35 Bilal Yılmaz Biyoteknoloji Ürünü Olan Büyüme Hormonunun Farmasötik Preparatlarda Spektroflorometri Yöntemi İle Miktar Tayini

3 36 Bilal Yılmaz 37 Bilsen Tural 38 Birsen Ş. Büyüktaş XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya Estrojenik Hormon Olan Estradiolün Tavşan Plazmasında HPLC-FLD Yöntemi İle Miktar Tayini Preparation And Characterization Of Surface Modified Magnetic Nanocomposites Used For The Purification Of Benzaldehyde Lyase Enzyme Melissa Officinalis L. Bitkisinden Esansiyel Yağların Çözgensiz Mikrodalga (SFME) Yöntemi İle Ekstraksiyonu ve Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemleri İle Karşılaştırılması 39 Boudah Soulimane Application of Liquid Crystal as Stationary Phases For Separation of Isomers compounds 40 Bülent Zeybek Poli(o-fenilendiamine)in Asetonitril-Su Karışımında Elektrokimyasal Sentezi 41 Burcu Anılan A Natural Biosorbent for the Removal of Methylene Blue (BB9) Dye: Pyracantha coccinea 42 Burcu Dogan Topal 43 Bürge Aşçı Anodic Oxidation of Antibacterial Drug Cefotaxime Sodium and Its Square Wave and Differential Pulse Voltammetric Determination in Pharmaceutical and Human Serum Parasetamol, Kafein Ve Propifenazon İçeren Tabletlerin HPLC İle Analizinin Faktöriyel Tasarım İle Optimizasyonu 44 Can Serkan Keskin Nano Boyutlu Kristal Yapılı Polistrenkoloitlerin Optik Sensör Yapımında Kullanılması 45 Candan Hamamcı Doğu Akdenİzde Denizsuyu ve Dip Sedimentinde Fosfor Türlendirmesi 46 Candan Hamamcı Mısır Yağından Biyodizel Üretimine Reaksiyon Süresi ve Sıcaklığın Etkisi 47 Cennet Karadaş Ardışık Ekstraksiyon Yöntemi(BCR) İle Balya Ve Yakın Köylerindeki Toprak Örnekelrinde Ağır Metallerinin Tayini 48 Çiğdem Arpa Şahin Sulu Örneklerdeki Uranyum(VI) İyonlarının Arsenazo(III) Ve TX-114 İle Önderiştirilmesi Ve Spektrofotometrik Tayini 49 Daniela Alina Olteanu Seasonal influence on bovine milk composition 50 Demet Çelik LC/MS-MS Yöntemi İle İnsan Plazmasında Rosuvastatin Miktar Tayini 51 Derya Koyuncu Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı 52 Devrim Yüzer SWCNT'lerin Surfektantlar Kullanarak Saflaştırılması ve Ayrılması 53 Didem Deletioğlu Camsı Karbon Elektrodun N,N'-bis[1,2-(2-hidroksi-1-naftaldimin)]siklohekzan Schiff Bazı ile Modifikasyonu, Modifiye Yüzeyin Elektrokimyasal ve Spektroskopik Karakterizasyonu

4 54 Didem Deletioğlu Polımerik Schiff Bazlarının Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi Aluminyum Hadde Yağlarına Karışan Makina Yağ Kirliliklerinin İnfrared Spektroskopisi ve 55 Didem Ergün Genetik Algoritma Temelli Çok Değişkenli Kalibrasyon Metodu Kullanılarak Kantitatif Tayini 56 Dilek Bilgiç Kreatinin-BDHLL-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 57 Dilek Bilgiç Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 58 Durmuş Özdemir Kemometri ve biyometride (biyoinformatik) genetik algoritmalarda dayalı çok değişkenli veri analiz yaklaşımları 59 Duygu Ekinci Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu 60 Ebru Kuyumcu Halk İlacı Olarak Kullanılan Bazı Origanum, Satureja ve Thymus Türlerinde Mineral ve Eser Element Tayini 61 Ece Kök Yetimoğlu Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Önzenginleştirilen Bakır (II) ın FAAS ile Tayini 62 Ece Kök Yetimoğlu Sulfonamid Bazlı Hidrojellerle Ağır Metallerin Adsorpsiyonu Toprakta Bulunan Zn, Cu, Pb, ve Cd'u 4- Morfolinoasetofenon 4-Fenil-3-63 Ecir Yılmaz Tiyosemikarbazon (MAPPT) İle Organik Bir Faza Ekstrakte Ettikten Sonra ICP-AES İle Tayini 64 Eda Söğüt Çaldıran-Van diatomiti: Modifiye Karbon Pasta Elektrot Üzerinde Elektroanalitik Uygulaması 65 Edip Bayram Bazik Boyaların Sulu Çözeltilerinden Aktif Karbon Elektrodu Üzerine Adsorpsiyon ve Elektrosorpsiyonu Yolu ile Uzaklaştırılmasının İncelenmesi 66 Emir Tosun Cydonia Vulgaris (Yaprak, Meyve, Meyve Kabuğu ve Tohum)'de Eser Element Tayini 67 Emre Dölen 68 Ersin Kılınç Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi Kolon Sonrası Türevlendirme ve HPLC Kullanarak Pul Biberlerde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 Türlerinin Tayini 69 Erukhimovitch Vitaly FTIR Microscopy as analytical method for the evaluation of anti-bacterial agents activity 70 Esma Kılıç Atış Artıklarından Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kurşun ve Antimon Tayini için Yöntem Geliştirilmesi

5 71 Esma Kılıç 72 Esma Kılıç XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı 73 Esma Kılıç Poli(o-fenilendiamine)in Asetonitril-Su Karışımında Elektrokimyasal Sentezi 74 F. Nazlı Dinçer Kaya Mersin Sahilinde Yakalanan Bazı Balık ve Midye Örneklerinde Ağır Metallerin Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tayini 75 F. Zehra Küçükbay Achillea boissieri L. Bitkisinin Uçucu Yağ İçeriğinin GC/MS ile Tayini 76 Faruk Pak Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu 77 Fatih Alpay Vuran Aydın Yöresi Termal Su Örneklerinde Bor Düzeylerinin Tayini 78 Fatih Durmaz Akış Enjeksiyon-Katı Faz Ekstraksiyon Sistemleri İle Kobalt İyonlarının Tayininde Konsantrasyonun Etkisi 79 Fatma Aygün Samsun çevresinde yetişen kırçan, yaprak lahana ve marulda ağır metallerin tayini 80 Fatma Bayrakçeken Tiyol Modifiye Au(111) Yüzeylerde PbS Depozisyonu 81 Fatma Demirkaya Antioksidan Vitamin olan β-karotenin İnsan Plazmasında UV-Görünür Bölge, Birinci- ve İkinci Türev Spektrofotometri Yöntemleri ile Tayini 82 Fatma Demirkaya İnsan Plazmasında Bir Antikanser İlaç Olan K 3 Vitamininin (Menadionun) HPLC Yöntemi İle Belirlenmesi: Tek Doz Verilen Mesane Kanserli ve Sağlıklı İnsanlarda Miktar Tayini 83 Fatma Kılıç Sefotaksim ve o-vanilin'le Oluşturduğu Schiff Bazı'nın Elektrokimyasal Davranışının İncelenemsi 84 Fatma Nur Arslan Yağ Asit Kompozisyonlarının Kromotografik Tayinlerinin Optimizasyonu 85 Fazlı Sözmen Melissa Officinalis L. Bitkisinden Esansiyel Yağların Çözgensiz Mikrodalga (SFME) Yöntemi İle Ekstraksiyonu ve Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemleri İle Karşılaştırılması 86 Fevzi Kılıçel Kanserli Hastaların Kan Serumlarında Bazı Ağır Metal Derişim Düzeylerinin Belirlenmesi 87 Filiz İmer 88 Filiz Özdemir L-Askorbik Asidin Bakır-Katalizli Oksidasyonuna Flavonoidlerin Etkisinin Modifiye Edilmiş CUPRAC Yöntemi ile Araştırılması Epirubicin. HCl adlı antikanserojen ilacın eser elementlerden Cu(II), Co(II) ve Zn (II) ile etkileşimlerinin spektrofotometrik yöntemle incelenmesi

6 89 Sulu Örneklerdeki Uranyum(VI) İyonlarının Arsenazo(III) Ve TX-114 İle Önderiştirilmesi Firuze Sema Bektaş Ve Spektrofotometrik Tayini 90 Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Firuze Sema Bektaş Spektrofotometresi İle Tayini 91 Fritz Scholz* Ion transfer across liquid-liquid interfaces studied with three-phase electrodes. The aqueous- ionic liquid system 92 Fulya Canlı Sülfolanmış Politiyofen İletken Filminin Üzerine Cu Biriktirilmesine Destek Elektrolit Etkisi 93 Ghica Ioana Optimizing the Mobil Phase for Separating through Thin Layer Chromatography of Some Surfactant Compounds 94 Gökhan Bilsel NMR Spektroskopisi ile Curcumin Miktar Tayini 95 Güler Çelik Portakal Üretiminde Kullanılan Bazı Organofosforlu Pestisitlerin GC-NPD ile Belirlenmesi 96 Güler Ekmekci Bakır(II) İyonuna Karşı Duyarlı Katı Kristal İyon Seçiçi Elektrot Hazırlanması 97 Güler Yavuz Kanserli Hastaların Kan Serumlarında Bazı Ağır Metal Derişim Düzeylerinin Belirlenmesi 98 Gülten Çetin Deri atık çamur efluentinden kalsiyum ve krom metallerinin ayrılması ve geri kazanılması 99 Güzide Pekcan Ertokuş Ionization constant and partition coefficient of some anti-flammatory agents in non aquous media 100 Güzide Pekcan Ertokuş Simultaneous determination of consisting of three colorants in sugar by spectrophotometric methods Sulu Çözeltilerdeki Metal İyonlarının İmmobilize Hümik Asit Üzerinde Tutulma 101 Hamide Filiz Ayyıldız Özelliklerinin Sürekli Bir Kolon Sistemi Kullanılarak İncelenmesi II. Cu(II) ve Co(II) İyonlarının Tutulma Özelliklerinin Karşılaştırılması 102 Hasan Aydın Bor Bileşiklerinin Elektrokimyası 103 Hasan Erten* Çevre Kirliliği Çalışmalarında Spektroskopik ve Radyokronolojik Yöntemler 104 Hasibe Yılmaz NMR Spektroskopisi ile Curcumin Miktar Tayini 105 Hayati Çelik Oxidation Mechanism Of Dimethyl Amine Derivates For Deamination Process Of Monoamine Oxidases 106 Hayati Filik Development of an Optical Fibre Reflectance Sensor for p-aminophenol Detection Based on Immobilised bis-8-hydroxyquinoline 107 Hayrettin Dursun Determination Of The Postexplosion Residues Of Nitro Group Containing Explosives In Soil With GC-MS And GC-TEA

7 108 Hossein Vaheed Kinetic Spectrophotometric Determination of Acetaldehyde in Medical Ethanol 109 Hülya Öztürk Doğan Tiyol Modifiye Au(111) Yüzeylerde PbS Depozisyonu 110 Hülya Pekcan Potantiometric Determination of pk a Values for Benzoic Acid and Substitue Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures 111 Hüseyin Çelikkan Bor Bileşiklerinin Elektrokimyası 112 Akış Enjeksiyon-Katı Faz Ekstraksiyon Sistemleri İle Kobalt İyonlarının Tayininde Hüseyin Kara Konsantrasyonun Etkisi 113 Sulu Çözeltilerdeki Metal İyonlarının İmmobilize Hümik Asit Üzerinde Tutulma Özelliklerinin Sürekli Bir Kolon Sistemi Kullanılarak İncelenmesi II. Cu(II) ve Co(II) Hüseyin Kara İyonlarının Tutulma Özelliklerinin Karşılaştırılması 114 Hüseyin Kara Yağ Asit Kompozisyonlarının Kromotografik Tayinlerinin Optimizasyonu 115 Hüseyin Kara 116 Hüsnü Cankurtaran 117 İbrahim Dolak 118 İbrahim Ender Mülazımoğlu 119 İbrahim Ender Mülazımoğlu 120 İbrahim Teğin Yenilebilir Yağların Rafinasyonu Sırasında Ağartma Kademesinde Kullanılan Çeşitli Adsorban Maddelerin Ağartma Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi Grafit Esaslı İletken Boyalarla Elektrot Üretimi ve Bazı Ağır Metallerin Kare Dalga Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Eser Analizi Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite XAD-16 Reçinesiyle Cr(VI) ve V(V)'in Önderiştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Cr(VI)-V(V) Türlendirilmesi CV ve EIS Teknikleri Kullanarak Kuersetin'in Farklı Yüzeylerde Elektrokimyasal ve Spektroskopik Davranışlarının İncelenmesi Fenol'ün Farklı Ortamlarda Karbon Pasta Elektrot Yüzeyine Modifikasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi Synthesis, Characterization, Spectroscopic and Analytical Properties on Preconcentration, Extraction and Separation of Salicylaldimine Ligand Derived from 1-(2- Aminoethyl)-Piperazine Towards Some Divalent Cations 121 İbrahim Yasin Erdoğan Sb 2 Te 3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Ütetimi ve Karakterizasyonu 122 İbrahim Yasin Erdoğan Termoelektrik Bi 2 Se 3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması 123 İclal Bulut Voltammetric Investigation of Cu(II), Ni(II) and Co (II) complexes of Sulfamethazine 124 İdil Karaca Prunus armeniaca L., Morus alba L. da HPLC ile suda ve yağd çözünen vitamin tayini 125 İkbal Koyuncu Çay Yaprağındaki Alüminyum ve Kurşunun Birlikte Tayini

8 126 İlknur Tokgöz Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini 127 İlknur Tosun Biosorption Potential of Olive Pomace for the Removal of Reactive Red 198 (RR 198) Textile Dye from Aqueous Solution: Isotherm and Kinetics Studies 128 Imad A. Abu-Yousef Herbo-Mineral Analysis of Rauwolfia Serpentina 129 Işıl Balcıoğlu Tarım Arazilerinde ve Gübrede Ağır Metal ve Fluorokşnolon Grubu Antibiyotik Kirliliğinin İzlenmesi 130 Kadir Serdar Çelik Kolon Sonrası Türevlendirme ve HPLC Kullanarak Pul Biberlerde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 Türlerinin Tayini 131 Kübra Cınkıllı Sulu Ortamda Bitiyofenin Paslanmaz Çelik Üzerine Elektropolimerleştirilmesi ve Karakterizasyonu 132 Mahir Ergun Deri Atık Çamur Efluentinden Kalsiyum ve Krom Metallerinin Ayrılması ve Geri Kazanılması 133 Majid Soleimani A Simple and High Resolution Ion-pair HPLC method for Separation and Simultaneous Determination of Some Common Inorganic Anions in Different Water Samples 134 Manuel Sergi Monitoring of Abuse Drugs in Biological Fluids by HPLC-MS/MS 135 Mehmet Akyüz GC-MS Yöntemi İle Tekstil Boyalrının Bozunma Ürünlerinin Belirlenmesi 136 Mehmet Boğa Türkiye'de Yetişen Vinca Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Tayini 137 Mehmet Zahir Düz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Üretilen Bazı Balların Fizikokimyasal Karakterizasyonu ve İçerdikleri Metalik Maddelerin ICP-OES ile Tayini 138 Mehmet Zahir Düz Kolon Sonrası Türevlendirme ve HPLC Kullanarak Pul Biberlerde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 Türlerinin Tayini 139 Mehrdad Gholami Determination of Gold by Chemical Vapour Generation AAS Using a Novel Gas-Liquid Separator 140 Mehtap Yağan Aşcı Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ni(II)'nin Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) ile Tayini 141 Melek Şirin Baymak Kloral'in Sulu Çözeltilerdeki Davranışının Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi 142 Melis Efeçınar 143 Meltem Çetin Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini Doksorubisin HCl in Ticari Preparatlarda Miktar Analizi İçin HPLC-DAD Yönteminin Geliştirilmesi Ve Validasyonu

9 144 Metin Dağdevren PEM Yakıt Pillerinde İletken Polianilinin Anodik Katalizörler Üzerine Matriks Etkisi 145 Mohammadreza Khanmohammadi ATR-FTIR Spectrometric Investigation Of Biodegradable Drug Delivery Systems in Betamethasone Release 146 Mohammadreza Khanmohammadi Kinetic Determination of Residual Acetaldehyde in Ethanol by Spectrophotometry 147 Muammer Kavanoz Susuz Ortamda Sentezlenen Polianilin İle Modifiye Edilmiş Elektrot Üzerinden Hidrokinon Tayini 148 Muhammed Aydın Poli(sodyum fosfat) ve Alkali Tuzlarının Sulu Çözeltideki Reaksiyonlarının İncelenmesi 149 Muhammed Öz Bolu Atmosferinde Çok Klorlu Bifenillerin (PCB), Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonların (PAH) ve Organoklorlu Pestisitlerin (OCP) Miktarının Tayini ve Kaynaklarının Belirlenmesi 150 Murat Güney Ağır Metal Analizinde Biyo-İndikatör Olarak Biyo-Kollektörlerin Kullanımı 151 Murat Öztürk Amlodipin Besilat'ın Spektroflorometre Yöntemi ile İnsan Plazmasında Miktar Analizi 152 Mustafa Çeşme Fosfonil Grubu İçeren Bazı Azo Boyar Maddelerinin Cu(II) Komplekslerinin Mol Oranlarının Ve Kararlılık Sabitlerinin Tayini 153 Mustafa Çeşme Punica Granatum L. Den Luteolin, Kampferol ve Quercetin' in Sıvı Kromatografisi İle Tayini 154 Mustafa Topkafa Yenilebilir Yağların Rafinasyonu Sırasında Ağartma Kademesinde Kullanılan Çeşitli Adsorban Maddelerin Ağartma Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi 155 Nejla Çini Poli(sodyumfosfat) ile Lysozyme'in Sulu Çözelti Reaksiyonunun İncelenmesi 156 Nuket Kartal Temel Nilblau'nun fenton ve fenton-benzeri yöntemler ile giderimi 157 Nur Aksuner Düşük derişimdeki bakır(ii)'nin orijinal bir schiff bazı kullanılarak hazırlanmış fluorimetrik optik sensör ile tayini 158 Nuran Özçiçek Pekmez Sulu Ortamda Bitiyofenin Paslanmaz Çelik Üzerine Elektropolimerleştirilmesi ve Karakterizasyonu 159 Nuray Olcay Işık Deri Örneklerinde Cr(VI)' nın Raman Spektroskopisi ile Belirlenmesi 160 Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Nuray Şatıroğlu Spektrofotometresi İle Tayini 161 Sulu Örneklerdeki Uranyum(VI) İyonlarının Arsenazo(III) Ve TX-114 İle Önderiştirilmesi Nuray Şatıroğlu Ve Spektrofotometrik Tayini

10 162 Nurgül Karadaş Sulu Ortamda Bitiyofenin Paslanmaz Çelik Üzerine Elektropolimerleştirilmesi ve Karakterizasyonu 163 O. Yavuz Ataman* Selenyum Türlendirmesi: Analitik Kimyanın Evrensel Bir Beslenme Sorununun Çözümünde Kullanımı Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Aluminium in Wastewaters 164 Ömer Dalman After Peconcentration onto Amberlite XAD-4 Loaded with a Thermophilic Bacterium, Anoxybacillus Gonensis G2 165 Onur Şenol Antioksidan Vitamin olan β-karotenin UV-Gör., Birinci- ve İkinci Türev Spektrofotometri Yöntemleri ile Farmasötik Preparatlarda Analizi 166 Orhan Destanoğlu İyon Kromatografik Yöntemle Süt Örneklerinde Tiyosiyanat Ve İyodür Tayini 167 Orhan Hazer Uranyum Adsorpsiyonunda Amidoksim Grubu İçeren Akrilik Hidrojellerin Kullanımı 168 Ozan Yörük 169 Özlem Aksu Dönmez 170 Özlem İnanç Uçar 171 Pınar Esra Erden 172 Ramazan Duman Ergene Havzasında Yetiştirilen Ayçiçek Bitkisinde (Helianthus annuus L.) Kurşun ve Kadmiyum İçeriklerinin ICP-OES ile Tayini Portland Çimentosundaki Alüminyum Ve Demir Miktarının Çoklu Kalibrasyon Teknikleri Kullanılarak Spektrofotometrik Tayini Aluminyum Hadde Yağlarına Karışan Makina Yağ Kirliliklerinin İnfrared Spektroskopisi ve Genetik Algoritma Temelli Çok Değişkenli Kalibrasyon Metodu Kullanılarak Kantitatif Tayini Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Kurşun Tayininde Nitrik Asit Etkisinin İncelenmesi 173 Recep Ziyadanoğulları Nadir Toprak Elementlerinin Barit-Fluorit Yapısından Ayrılmasında Yeni Bir Yöntem 174 Remziye Güzel Çeşitli Flotasyon Atıklarının Değerlendirilmesi 175 Rüveyde Sezer Aygün Determination of Postexplosion Residues of Nitro Group Containing Explosives in Soil with GC-MS and GC-TEA 176 Rüveyde Sezer Aygün Striking Selectivity of DEBT for Preconcentration of Gold in Ore Samples from Lefke 177 Sabahattin Deniz Poli(NVP/AAc/HEMA/AMPSTU) Hidrojelleri İle Çözeltiden Altın Adsorpsiyonu 178 Sabahattin Deniz Tekstil Reaktif Boyar Madde İçeren Çözeltilerin Fotooksidatif ve Foto-Fenton Yöntemiyle Renksizleştirilmesi

11 179 Saida Aliyeva Oil Hydracarbons Degradation by The Microscopic Fungi 180 Saliha Ebru Büyüktuncel HPLC/DAD Yöntemiyle İdrarda Kafein, Teofilin ve Teobromin Tayini 181 Sebih Saïd Investigation of Analytical Properties of a New Nematic Liquid Crystal by Capillary Gas Chromatography 182 Seda Soyulmaz Türkiye'deki Diyaliz Kliniklerinin Ters Ozmos Su Arıtma Sistemlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi 183 Selda Doğan Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Kurşun Tayininde Nitrik Asit Etkisinin İncelenmesi 184 Seniha Arsal Kansere karşı koruyucu özellik gösterdiği düşünülen bazı bitkilerde selenyum düzenlerinin GFAAS ile tayini 185 Serap Ayaz Epirubicin. HCl adlı antikanserojen ilacın eser elementlerden Cu(II), Co(II) ve Zn (II) ile etkileşimlerinin spektrofotometrik yöntemle incelenmesi 186 Serap Karaderi Kreatinin-BDHLL-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 187 Serap Karaderi Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 188 Serdar Abacı Au (III) Üzerine Epitaksiyel ZnO Elektrodepozisyonu 189 Sevcan Erden Atış Artıklarından Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kurşun ve Antimon Tayini için Yöntem Geliştirilmesi 190 Sevgi Ulu Tianeptinin Metiloranj ile Farmasötik Preparatlarda Miktar Tayini 191 Sevinç Zehra Topal Emisyon Bazlı Fiber Optik ph Sensörü Olarak Okta-Tosilamido Ftalosiyaninler 192 Sibel A. Ozkan Electrochemical Behaviour of the Bactericidal Cefoperazone and Its Selective Voltammetric Determination in Pharmaceutical Dosage Forms and Human Serum 193 Sibel Taşkesen Portakal Üretiminde Kullanılan Bazı Organofosforlu Pestisitlerin GC-NPD ile Belirlenmesi 194 Sibel Tunalı Akar Biosorption performance of Botrytis cinerea fungal by-products for removal of Cd(II) ions from aqueous solutions 195 Şule Dinç Cu(II) ve Fe(II) nin Önzenginleştirmesinde Faktöriyel Tasarım ile Optimasyon 196 Sultan Uzun Oxidizing Effect on the Cu(ClO4)2 on Chemical Polymerization of Aniline in Anhydrous Media 197 Sultan Uzun Spectroscopic investigatiion of the chemical polymerization of aniline with FeCl3 in anhydrous media

12 198 Tuba Öznülüer Termoelektrik Bi 2 Se 3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması 199 Tufan Güray Bebek Mamalarındaki Bakır Miktarının Spektrofotometrik Tayini 200 Tülin Deniz Çiftçi Arsenik giderme yöntemi geliştirilmesi ve uygulamaları 201 Ufuk Sancar Vural Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı 202 Ümit Demir Sb 2 Te 3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Ütetimi ve Karakterizasyonu 203 Ümit Demir Termoelektrik Bi 2 Se 3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması 204 Umut Aşır İçsularda Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkileri Kesikköprü Baraj Gölü nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss 205 Umut Aşır Walbaum, 1792) Pelet ve Ekstrude Yemle Besiciliğinden Kaynaklanan Azot-Fosfor Yükünün Tahmini 206 Uyan Yüksel Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Üretilen Bazı Balların Fizikokimyasal Karakterizasyonu ve İçerdikleri Metalik Maddelerin ICP-OES ile Tayini 207 Yener Tekeli Bazı Centaurea Türlerinin Fenolik Yapısı ve Antioksidan Aktivitesi 208 Yener Tekeli Konya ve Civarında Yetişen Bazı Sideritis Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi 209 Yeşim Aktaş Preparation and Characterization of Prilocaine-Loaded Chitosan Nanoparticles 210 Yıldız Kalabaşı Aktaş Edirne toprak Örneklerinde Bazı Eser Elementlerin Tayini 211 Yücel Kadıoğlu İlaç Analizlerinde Analitik Yöbtem Geçerlilik Testleri (Validasyon) 212 Zaharia Carmen Analytical Control of Solid and Ground Water Quality on a Northern Romanian Solid Waste Landfill 213 Zaharia Carmen Water Quality Control and Treatment into Bahlui River- Iasi County Area Atış Artıklarından Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kurşun ve Antimon Tayini için 214 Zehra Durmuş Yöntem Geliştirilmesi Batch Biosorption Characteristics of Silica-gel Immobilized Waste Biomass for Nickel (II) 215 Zerrin Kaynak Ions 216 Zeynep Aydoğmuş Ribavirinin İyon Çifti Ekstraksiyonu ile Spektrofotometrik Miktar Tayini 217 Zeynep Yurtman Gündüz 218 Zühre Şentürk Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Önzenginleştirilen Bakır (II) ın FAAS ile Tayini 7,12-dimetilbenz[a]antrasen ve DNA Etkileşiminin Tek Kullanımlık Elektrokimyasal DNA Biyosensörü ile Adenine Sinyali Üzerinden İncelenmesi

13 219 Zühre Şentürk Mukolitik İlaçlardan Ambroksol'ün Ters-Faz İyon-Çifti Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Miktar Tayini

DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDAKİ TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ ARSENİK DÜZEYLERİ Ali Alkan, Nigar Alkan, Muammer Aktaş

DOĞU KARADENİZ AKARSULARINDAKİ TOPLAM VE ÇÖZÜNMÜŞ ARSENİK DÜZEYLERİ Ali Alkan, Nigar Alkan, Muammer Aktaş POSTER SUNUM BAŞLIKLARI VE SUNANLAR P1 ALLURA RED İN KATI FAZ EKSTRAKSİYONU İLE ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE UV-VIS SPEKTROFOTOMETRİK TAYİNİ Abdullah Taner Bişgin, Mustafa Uçan, İbrahim Narin, Mustafa Soylak

Detaylı

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ

KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ KATI FAZ EKSTRAKSİYONU VE BİRLİKTE ÇÖKTÜRME İLE BAZI METALİYONLARININ ZENGİNLEŞTİRİLMESİ VE TÜRLENDİRİLMESİ Kadriye Özlem SAYGI Doktora Tezi Doç. Dr. Mustafa TÜZEN Kimya Anabilim Dalı 2010 Her hakkı saklıdır

Detaylı

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ

2209- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ YURT İÇİ / YURT DIŞI ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMINDAN 2011 YILINDA DESTEK ALANLARIN LİSTESİ 1 ABDULLAH EMRAH ÜNLÜ ISPARTA YÖRESİ ÇAM ORMANLARINDA ZARARLI OLAN YAPRAK ARISI TÜRLERİN UÇUŞ AKTİVİTELERİNİN FEROMON TUZAKLARLA BELİRLENMESİ ORMAN F. ORMAN MÜHENDİSLİĞİ B. Orman Müh. 3 2.000,00.-TL. 2

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME

BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Uluslararası Toprak Yılı BİLİMSEL PROGRAM SCIENTIFIC PROGRAMME www.topraksukongresi2015.org Bilimsel Program / Scientific Programme 1 08:30-09:15

Detaylı

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ

7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 7. GIDA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ 24 26 KASIM 2011 BAŞKENT ÖĞRETMENEVİ ANKARA Kitaplar Serisi: 26 Bu kitapta yer alan bildirilerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 1.Baskı - 750 adet ISBN 978-605-01-0212-3

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ARAŞTIRMA SEMPOZYUMU 26 MAYIS 2015 10: 00 18: 00 ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ FUAYE ALANI ii Organizasyon Heyeti: Prof. Dr. Sırrı Sunay GÜRLEYÜK Doç. Dr. Latif TAŞKAYA

Detaylı

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015)

SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) 08:30-09:30 09:30-10:15 KAYIT İŞLEMLERİ Açılış Konuşmaları SÖZLÜ SUNUM PROGRAMI 1. GÜN (28 Nisan 2015) Ç A Ğ R I L I B İ L D İ R İ L E R 10:15-10:40 10:40-10:05 10:05-11:30 11:30-11:55 12:00-13:30 13:30-13:45

Detaylı

Kloramfenikolün Gıda Güvenliği Amaçlı Tayininde Yüzey Plazmon Rezonans ve Moleküler Baskılama Tekniklerinin Kullanımı

Kloramfenikolün Gıda Güvenliği Amaçlı Tayininde Yüzey Plazmon Rezonans ve Moleküler Baskılama Tekniklerinin Kullanımı Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 5, No: 2, 2010 (35-47) Electronic Journal of Food Technologies Vol: 5, No:2, 2010 (35-47) TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1306-7648

Detaylı

PVDF Membranların Üretimi ve Polimer Konsantrasyonunun Membranların Karakteristiği Üzerindeki Etkileri Öykü Mutlu, Neşe Tüfekçi Öykü Mutlu

PVDF Membranların Üretimi ve Polimer Konsantrasyonunun Membranların Karakteristiği Üzerindeki Etkileri Öykü Mutlu, Neşe Tüfekçi Öykü Mutlu Bildiri Referans No Bildiri No Kabul No Bildiri Grubu Başlık Yazarlar Sunucu 114 SS-001 Kabul:Sözlü Su Kaynaklı Hastalıklar Türkiye de Arsenikli Su Problemi: Kapadokya Örneği Nazmi Oruç Nazmi Oruç 121

Detaylı

www.vetgida2013.com Saygıdeğer Katılımcılar,

www.vetgida2013.com Saygıdeğer Katılımcılar, Saygıdeğer Katılımcılar, 5. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi ni hayata geçirmenin heyecanı içindeyiz. Organizasyonunu Selçuk Üniversitesi Besin Hijyeni Anabilim Dalı nın üstlendiği Antalya- Belek

Detaylı

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ

Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ BİYOSENSÖR HAZIRLAMADA ENZİM KAYNAĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE BAZI BİTKİSEL DOKULARIN İNCELENMESİ Özhan HASANÇEBİ YÜKSEK LİSANS TEZİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA BÖLÜMÜ Danışman:

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLDİRİ ÖZETLETLERİ KİTABI 2-4 EYLÜL 2014 NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ TEKİRDAĞ i 10. SEBZE TARIMI SEMPOZYUMU 2-4 EYLÜL - TEKİRDAĞ Editörler Doç. Dr. Süreyya ALTINTAŞ

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DKTRA TEZİ Serhan URUŞ VİTAMİN K 3 (2-METİL-1,4-NAFTKİNN) ÜN KATALİTİK SENTEZİ KİMYA ANABİLİM DALI ADANA, 2008 ÇUKURVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Detaylı

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI

İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI İZMİR ÜNİVERSİTELERİNDE BİYOTEKNOLOJİ - BİYOMÜHENDİSLİK ALANINDAKİ ALTYAPI ve İNSAN KAYNAKLARI BÖLÜM 1. TANIM Biyomedikal teknoloji, tıpta teşhis ve tedavi amacıyla kullanılabilecek tüm madde, malzeme,

Detaylı

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000

Yayın Kimlik No: OK-016 Yayının Kaynağı: 10. Kongre Bildirileri Cilt No: 1 Tarihi: Mayıs 2000 Hydrometallurgıcal Leachıng-The Corrosıon Reactıons We Have To Have I.M.Rıtchıe All corrosion scientists and engineers are committed to minimising the cost of corrosion. To this end, corrosion reactions

Detaylı

2012 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BÖLGE SERGİSİNE KATILACAKLAR LİSTESİ

2012 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BÖLGE SERGİSİNE KATILACAKLAR LİSTESİ 2012 YILI ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI BÖLGE SERGİSİNE KATILACAKLAR LİSTESİ ÖĞRENCİNİN ADI 1 AHMET ARI İLKER TOKTAY MUSTAFA KOÇYİĞİT ÖZEL SAFA ALİ RIZA ÖZDERİCİ N.G.İ (NEREYE

Detaylı

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI

23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI 23. SİNYAL İŞLEME VE İLETİŞİM UYGULAMALARI KURULTAYI KONFERANS KURULLARI ONURSAL BAŞKAN Prof. Dr. Cemil ÇELİK (İnönü Üniversitesi, Rektör) KURULTAY BAŞKANLARI Prof. Dr. A. Enis ÇETİN Doç. Dr. Mehmet Emin

Detaylı

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ

YAĞININ ANTİBAKTERİYEL AKTİVİTESİ BİYOLOJİ PROJELERİ BAHARATLARIN Pseudomonas aeruginosa BAKTERİSİ ÜZERİNDEKİ ANTİBAKTERİYEL ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI Günseli ARI, Rukan Mutlu YAŞAR, Salih CANBAŞ Kaya Karakaya Fen Lisesi, Elazığ; Vehbi Dinçerler

Detaylı

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8

İGKLM Bilime Katkıda Bulunuyor. Veysel Baki OKHAN. 4. Yılımıza Başlarken. Ölçüm Belirsizliği Nedir? 4-5. Folik Asidin Sağlık Açısından Önemi 6-8 i Yıl: 4 Sayı: 13 Nisan Haziran İçindekiler Sahibi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. adına Veysel Baki OKHAN İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müd. Vekili İGKLM Bilime

Detaylı

ÖNSÖZ Son iki yüzyıl içinde hızlı nüfus artışı, endüstrileşme ve yoğun zirai etkinlikler tabii çevreyi menfi etkileyen ve kirleten sebepleri oluşturmuştur. Endüstri devrimi ve hızlı şehirleşmenin ilk dönemlerinde,

Detaylı

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü

Çevre analizleri. Su, toprak ve havanın kalite kontrolü Çevre analizleri Su, toprak ve havanın kalite kontrolü 02 Metrohm... Titrasyonda global pazar lideridir. Titrasyon, voltammetri ve iyon kromatografinin yer aldığı iyon analizleri metodlarına ek olarak

Detaylı

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1

09.45-10.45 Davetli Konuşmacı Prof. Dr. Andrew C. Singer Konuşması (Hasan Turan Konferans Salonu) 10:45-11:00 Çay-Kahve Arası 11:00-12:30 OTURUM 1-1 SİU 2014 TEKNİK PROGRAMI I. GÜN 23 Nisan 2014, Çarşamba 08.00-09.00 KAYIT 08:45 9:45 AÇILIŞ (Hasan Turan Konferans Salonu) 1. Kurultay Başkanı Konuşması 08:45-08:50 2. Üniversite Yönetimi Hoş geldin konuşması

Detaylı

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS

Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALTERNATIVE TECHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING WATERS Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigma 31, 386-408, 2013 Review Paper / Derleme Makalesi TRADITIONAL AND ALRNATIVE CHNOLOGIES FOR ARSENIC REMOVAL FROM DRINKING

Detaylı

çindekiler [Contents]

çindekiler [Contents] çindekiler [Contents] Hoşgeldiniz Mesajı... S 3 Destekleyen Kuruluşlar... S 6 Komiteler... S 7 Bilimsel Program... S 8 Davetli Konuşmac Özetleri... S 21 Sözlü Sunum Özetleri... S 73 Poster Program ve Özetleri...

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI PROJELERİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2011 YILI PROJELERİ 2011 YILI PROJELERİ (2013 ANTAKYA-HATAY) EDİTÖRLER Doç.Dr. Ahmet Erhan ÖZDEMİR Dilşad BULANIK Dizgi Faruk GÖKŞEN Esen GÜZEL Mehmet CENGİZ Baskı Color Ofset Matbaacılık Yayıncılık ltd.şti. İskenderun-HATAY

Detaylı

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI

ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ATIK ÇAMURLAR ve DOĞAL MALZEMELER İLE SULARDAN FLORÜR İYONU GİDERİMİNİN ARAŞTIRILMASI Yük. Müh. Mehmet BEYHAN F.B.E Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Çevre

Detaylı

\Wİ X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT -1

\Wİ X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT -1 \Wİ X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ BİLDİRİ TAM METİNLERİ CİLT -1 6-9 EKİM 2009, Muğla Üniversitesi, Atatürk Kültür Merkezi, MUĞLA X. ULUSAL NÜKLEER BİLİMLER VE TEKNOLOJİLERİ KONGRESİ

Detaylı

IMCET2013 / ANTALYA / TURKEY / APRIL 16-19 PROCEEDINGS OF THE 23 RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY

IMCET2013 / ANTALYA / TURKEY / APRIL 16-19 PROCEEDINGS OF THE 23 RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY IMCET2013 / ANTALYA / TURKEY / APRIL 16-19 PROCEEDINGS OF THE 23 RD INTERNATIONAL MINING CONGRESS AND EXHIBITION OF TURKEY EDITORS İlkay Bengü ÇELİK Mehtap Gülsün KILIÇ TMMOB MADEN MÜHENDİSLERİ ODASI Chamber

Detaylı

ODTÜ Biyoteknoloji. 25. Yıl Etkinliği. 14 Kasım 2014. Editor: Prof. Dr. Nesrin Hasırcı. www.btec.metu.edu.tr

ODTÜ Biyoteknoloji. 25. Yıl Etkinliği. 14 Kasım 2014. Editor: Prof. Dr. Nesrin Hasırcı. www.btec.metu.edu.tr ODTÜ Biyoteknoloji 25. Yıl Etkinliği 14 Kasım 2014 Editor: Prof. Dr. Nesrin Hasırcı www.btec.metu.edu.tr ÖNSÖZ Değerli Biyoteknoloji EABD Öğretim Üyeleri, Mezunlarımız ve Sevgili Öğrencilerimiz, Bildiğiniz

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ YER FISTIĞI KABUĞUNDAN ÜRETİLEN POLİÜRETAN TİPİ KÖPÜK İLE SAFRANİN VE REMAZOL BRİLLANT BLUE R NİN ADSORPSİYONUNUN İNCELENMESİ

Detaylı