XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya"

Transkript

1 Sıra No Ad ve Soyad Bildiri Başlığı Sunum Türü Sunucu 1 A. Ersin Karagözler Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa L.) Örneğinde Karşılaştırılması 2 Abdulkerim Karabacak Isparta-Burdur Yöresi Şarap Üretimi Ve Atıklarının Değerlendirilmesi 3 Adnan Mohammad (Abdel Kareem) A Developing Method for Analysis of Heavy Metals in Tap Water Using Inductively Massadeh Coupled Plasma After Pre-concentration by Chelex Ahmet Ceyhan Gören NMR Spektroskopisi ile Curcumin Miktar Tayini 5 Ahmet Hakan Aktaş Potantiometric Determination of pk a Values for Halogenated Phenolic Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures 6 Ahmet Hakan Aktaş Potentiometric Determination of Ibuprofen, Indomethacin and Naproxen by Artificial Neural Network Calibration 7 Aktive Edilmiş Sarıcakaya (Eskişehir) Bentoniti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol Ahmet Yıldız ve Klorofenollerin Uzaklaştırılması 8 Ahmet Yıldız Sarıcakaya (Eskişehir) Bentonitlerin Mineralojisi, Asitle Aktivasyonu ve Ağartma Performansının Belirlenmesi 9 Akın Karcı Tarım Arazilerinde ve Gübrede Ağır Metal ve Fluorokşnolon Grubu Antibiyotik Kirliliğinin İzlenmesi 10 Ali El-Dissouky Synthesis, Characterization of Sulphonylpolystyrene-based Chelating Resins and Their Complexes and Their Application To The Selective Removal of Some Heavy Metal Ions 11 Ali Yeşildağ Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu 12 Alptuğ Atilla HPLC ile Tavşan Plazmasında Prilocaine HCl'in Belirlenmesi için Yöntem Geliştirme ve Validasyon 13 Amir Bagheri Garmarudi Infrared Spectorscopy and Linear Discriminant Analysis of Normal and Colorectal Cancer Tissues: A New Diagnostic Technique 14 Amir Bagheri Garmarudi Qualitative Analysis of Polymorphism in Pharmaceutical Preparations by Near Infrared Reflectance Spectroscopy and Chemometric Data Processing 15 Arife Çalışkan Demir(II) İyonunun Susuz Asetonitril Ortamındaki Elektrokimyasal Davranışı 16 Modifiye Edilmiş Divriği (Sivas) Klinoptinoliti Kullanılarak Sulu Ortamda Bulunan Fenol ve Atilla Evcin Nitrofenol Türevlerinin Uzaklaştırılması

2 17 Aydin Pashajanov Atomic-absorbing definition of d-elements by applying nitroderivates of paratretbuthylphenol 18 Ayla Türkekul Bıyık Arkeolojik Seramiklerdeki Lipid Kalıntılarının Karakterizasyonu; Yeni Bulgular 19 Ayşegül Efendioğlu Amberlit XAD-4-o-VEDH 2 Şelat Reçinesinin Sentezi Ve Metal Zenginleştirme Çalışmalarında Kullanımı 20 Ayşegül Gölcü Juglans Regia L.'den Juglon'un Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi İle Tayini 21 Ayşegül Gölcü Sefaklor'un Cu(II), Co(II), Ni(II), Zn(II) ve Cd(II) İle Verdiği Komplekslerinin Sentezi, Karakterizasyonu Ve Analitik Yönlerinin İncelenmesi 22 Ayşen Cücü Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 23 Ayşen Demir Mülazimoğlu Doğal Numunelerde Eser Miktardaki Bakır(II)'in Ctaesporopollenin İle Önderiliştikten Sonra Kantitatif Tayini 24 Aysu Yarman İyodimetrik arsenik (III) titrasyonunda ZnO kullanımı 25 Barış Kemer Atık sulardan Cr(VI)'ın Kızılçam (Pinus pinaster) kabuklarıyla uzaklaştırılması 26 Barış Kemer Bakır işletmeleri atık çamurunda Pb(II) adsorpsiyonu 27 Başak Caner Ustaosman Trietanolamin Adsorplanmış Amberlit XAD-7 Reçinesi İle Metal Zenginleştirilmesi ve Alevli AAS İle Tayini 28 Bayram Kızılkaya Çanakkale Yöresinde Yetiştirilen Kırmızı Tatlı Biberlerin (Capsicum Annuum L.) Kurutulmuşunda A ve E Vitamin Miktarlarının HPLC İle Belirlenmesi 29 Bekir Batı Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ni(II)'nin Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) ile Tayini 30 Bengi Uslu Electrochemical Characterization of Pefloxacin and Rapid Determination of the Drug in Pharmaceuticals and Serum at Boron-doped Diamond and Glassy Carbon Electrodes 31 Berkant Kayan Nitroaromatik bileşiklerin aşırı ısıtılmış suda degradasyonu 32 Berna Koçak Levofloksasin'in Tabletlerden Spektorofotometrik Miktar Tayini 33 Berna Koçak Lorakarbef'in o-vanilinle Oluşturduğu Schiff Bazının Sentezi, Karakterizasyonu Ve Analitik Yönlerinin İncelenmesi 34 Berrin Ziyadanoğulları N,N'-Bis (Salisialdehiden)-1,2-Bis(M-Aminofenoksi) Etan Sentezi ve Metal Ekstraksiyonundaki Uygulamaları 35 Bilal Yılmaz Biyoteknoloji Ürünü Olan Büyüme Hormonunun Farmasötik Preparatlarda Spektroflorometri Yöntemi İle Miktar Tayini

3 36 Bilal Yılmaz 37 Bilsen Tural 38 Birsen Ş. Büyüktaş XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya Estrojenik Hormon Olan Estradiolün Tavşan Plazmasında HPLC-FLD Yöntemi İle Miktar Tayini Preparation And Characterization Of Surface Modified Magnetic Nanocomposites Used For The Purification Of Benzaldehyde Lyase Enzyme Melissa Officinalis L. Bitkisinden Esansiyel Yağların Çözgensiz Mikrodalga (SFME) Yöntemi İle Ekstraksiyonu ve Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemleri İle Karşılaştırılması 39 Boudah Soulimane Application of Liquid Crystal as Stationary Phases For Separation of Isomers compounds 40 Bülent Zeybek Poli(o-fenilendiamine)in Asetonitril-Su Karışımında Elektrokimyasal Sentezi 41 Burcu Anılan A Natural Biosorbent for the Removal of Methylene Blue (BB9) Dye: Pyracantha coccinea 42 Burcu Dogan Topal 43 Bürge Aşçı Anodic Oxidation of Antibacterial Drug Cefotaxime Sodium and Its Square Wave and Differential Pulse Voltammetric Determination in Pharmaceutical and Human Serum Parasetamol, Kafein Ve Propifenazon İçeren Tabletlerin HPLC İle Analizinin Faktöriyel Tasarım İle Optimizasyonu 44 Can Serkan Keskin Nano Boyutlu Kristal Yapılı Polistrenkoloitlerin Optik Sensör Yapımında Kullanılması 45 Candan Hamamcı Doğu Akdenİzde Denizsuyu ve Dip Sedimentinde Fosfor Türlendirmesi 46 Candan Hamamcı Mısır Yağından Biyodizel Üretimine Reaksiyon Süresi ve Sıcaklığın Etkisi 47 Cennet Karadaş Ardışık Ekstraksiyon Yöntemi(BCR) İle Balya Ve Yakın Köylerindeki Toprak Örnekelrinde Ağır Metallerinin Tayini 48 Çiğdem Arpa Şahin Sulu Örneklerdeki Uranyum(VI) İyonlarının Arsenazo(III) Ve TX-114 İle Önderiştirilmesi Ve Spektrofotometrik Tayini 49 Daniela Alina Olteanu Seasonal influence on bovine milk composition 50 Demet Çelik LC/MS-MS Yöntemi İle İnsan Plazmasında Rosuvastatin Miktar Tayini 51 Derya Koyuncu Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı 52 Devrim Yüzer SWCNT'lerin Surfektantlar Kullanarak Saflaştırılması ve Ayrılması 53 Didem Deletioğlu Camsı Karbon Elektrodun N,N'-bis[1,2-(2-hidroksi-1-naftaldimin)]siklohekzan Schiff Bazı ile Modifikasyonu, Modifiye Yüzeyin Elektrokimyasal ve Spektroskopik Karakterizasyonu

4 54 Didem Deletioğlu Polımerik Schiff Bazlarının Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi Aluminyum Hadde Yağlarına Karışan Makina Yağ Kirliliklerinin İnfrared Spektroskopisi ve 55 Didem Ergün Genetik Algoritma Temelli Çok Değişkenli Kalibrasyon Metodu Kullanılarak Kantitatif Tayini 56 Dilek Bilgiç Kreatinin-BDHLL-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 57 Dilek Bilgiç Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 58 Durmuş Özdemir Kemometri ve biyometride (biyoinformatik) genetik algoritmalarda dayalı çok değişkenli veri analiz yaklaşımları 59 Duygu Ekinci Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu 60 Ebru Kuyumcu Halk İlacı Olarak Kullanılan Bazı Origanum, Satureja ve Thymus Türlerinde Mineral ve Eser Element Tayini 61 Ece Kök Yetimoğlu Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Önzenginleştirilen Bakır (II) ın FAAS ile Tayini 62 Ece Kök Yetimoğlu Sulfonamid Bazlı Hidrojellerle Ağır Metallerin Adsorpsiyonu Toprakta Bulunan Zn, Cu, Pb, ve Cd'u 4- Morfolinoasetofenon 4-Fenil-3-63 Ecir Yılmaz Tiyosemikarbazon (MAPPT) İle Organik Bir Faza Ekstrakte Ettikten Sonra ICP-AES İle Tayini 64 Eda Söğüt Çaldıran-Van diatomiti: Modifiye Karbon Pasta Elektrot Üzerinde Elektroanalitik Uygulaması 65 Edip Bayram Bazik Boyaların Sulu Çözeltilerinden Aktif Karbon Elektrodu Üzerine Adsorpsiyon ve Elektrosorpsiyonu Yolu ile Uzaklaştırılmasının İncelenmesi 66 Emir Tosun Cydonia Vulgaris (Yaprak, Meyve, Meyve Kabuğu ve Tohum)'de Eser Element Tayini 67 Emre Dölen 68 Ersin Kılınç Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi Kolon Sonrası Türevlendirme ve HPLC Kullanarak Pul Biberlerde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 Türlerinin Tayini 69 Erukhimovitch Vitaly FTIR Microscopy as analytical method for the evaluation of anti-bacterial agents activity 70 Esma Kılıç Atış Artıklarından Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kurşun ve Antimon Tayini için Yöntem Geliştirilmesi

5 71 Esma Kılıç 72 Esma Kılıç XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı 73 Esma Kılıç Poli(o-fenilendiamine)in Asetonitril-Su Karışımında Elektrokimyasal Sentezi 74 F. Nazlı Dinçer Kaya Mersin Sahilinde Yakalanan Bazı Balık ve Midye Örneklerinde Ağır Metallerin Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Tayini 75 F. Zehra Küçükbay Achillea boissieri L. Bitkisinin Uçucu Yağ İçeriğinin GC/MS ile Tayini 76 Faruk Pak Kinolin Diazonyum Tuzları İle Elektrot Yüzeylerinin Kovalent Modifikasyonu 77 Fatih Alpay Vuran Aydın Yöresi Termal Su Örneklerinde Bor Düzeylerinin Tayini 78 Fatih Durmaz Akış Enjeksiyon-Katı Faz Ekstraksiyon Sistemleri İle Kobalt İyonlarının Tayininde Konsantrasyonun Etkisi 79 Fatma Aygün Samsun çevresinde yetişen kırçan, yaprak lahana ve marulda ağır metallerin tayini 80 Fatma Bayrakçeken Tiyol Modifiye Au(111) Yüzeylerde PbS Depozisyonu 81 Fatma Demirkaya Antioksidan Vitamin olan β-karotenin İnsan Plazmasında UV-Görünür Bölge, Birinci- ve İkinci Türev Spektrofotometri Yöntemleri ile Tayini 82 Fatma Demirkaya İnsan Plazmasında Bir Antikanser İlaç Olan K 3 Vitamininin (Menadionun) HPLC Yöntemi İle Belirlenmesi: Tek Doz Verilen Mesane Kanserli ve Sağlıklı İnsanlarda Miktar Tayini 83 Fatma Kılıç Sefotaksim ve o-vanilin'le Oluşturduğu Schiff Bazı'nın Elektrokimyasal Davranışının İncelenemsi 84 Fatma Nur Arslan Yağ Asit Kompozisyonlarının Kromotografik Tayinlerinin Optimizasyonu 85 Fazlı Sözmen Melissa Officinalis L. Bitkisinden Esansiyel Yağların Çözgensiz Mikrodalga (SFME) Yöntemi İle Ekstraksiyonu ve Geleneksel Ekstraksiyon Yöntemleri İle Karşılaştırılması 86 Fevzi Kılıçel Kanserli Hastaların Kan Serumlarında Bazı Ağır Metal Derişim Düzeylerinin Belirlenmesi 87 Filiz İmer 88 Filiz Özdemir L-Askorbik Asidin Bakır-Katalizli Oksidasyonuna Flavonoidlerin Etkisinin Modifiye Edilmiş CUPRAC Yöntemi ile Araştırılması Epirubicin. HCl adlı antikanserojen ilacın eser elementlerden Cu(II), Co(II) ve Zn (II) ile etkileşimlerinin spektrofotometrik yöntemle incelenmesi

6 89 Sulu Örneklerdeki Uranyum(VI) İyonlarının Arsenazo(III) Ve TX-114 İle Önderiştirilmesi Firuze Sema Bektaş Ve Spektrofotometrik Tayini 90 Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Firuze Sema Bektaş Spektrofotometresi İle Tayini 91 Fritz Scholz* Ion transfer across liquid-liquid interfaces studied with three-phase electrodes. The aqueous- ionic liquid system 92 Fulya Canlı Sülfolanmış Politiyofen İletken Filminin Üzerine Cu Biriktirilmesine Destek Elektrolit Etkisi 93 Ghica Ioana Optimizing the Mobil Phase for Separating through Thin Layer Chromatography of Some Surfactant Compounds 94 Gökhan Bilsel NMR Spektroskopisi ile Curcumin Miktar Tayini 95 Güler Çelik Portakal Üretiminde Kullanılan Bazı Organofosforlu Pestisitlerin GC-NPD ile Belirlenmesi 96 Güler Ekmekci Bakır(II) İyonuna Karşı Duyarlı Katı Kristal İyon Seçiçi Elektrot Hazırlanması 97 Güler Yavuz Kanserli Hastaların Kan Serumlarında Bazı Ağır Metal Derişim Düzeylerinin Belirlenmesi 98 Gülten Çetin Deri atık çamur efluentinden kalsiyum ve krom metallerinin ayrılması ve geri kazanılması 99 Güzide Pekcan Ertokuş Ionization constant and partition coefficient of some anti-flammatory agents in non aquous media 100 Güzide Pekcan Ertokuş Simultaneous determination of consisting of three colorants in sugar by spectrophotometric methods Sulu Çözeltilerdeki Metal İyonlarının İmmobilize Hümik Asit Üzerinde Tutulma 101 Hamide Filiz Ayyıldız Özelliklerinin Sürekli Bir Kolon Sistemi Kullanılarak İncelenmesi II. Cu(II) ve Co(II) İyonlarının Tutulma Özelliklerinin Karşılaştırılması 102 Hasan Aydın Bor Bileşiklerinin Elektrokimyası 103 Hasan Erten* Çevre Kirliliği Çalışmalarında Spektroskopik ve Radyokronolojik Yöntemler 104 Hasibe Yılmaz NMR Spektroskopisi ile Curcumin Miktar Tayini 105 Hayati Çelik Oxidation Mechanism Of Dimethyl Amine Derivates For Deamination Process Of Monoamine Oxidases 106 Hayati Filik Development of an Optical Fibre Reflectance Sensor for p-aminophenol Detection Based on Immobilised bis-8-hydroxyquinoline 107 Hayrettin Dursun Determination Of The Postexplosion Residues Of Nitro Group Containing Explosives In Soil With GC-MS And GC-TEA

7 108 Hossein Vaheed Kinetic Spectrophotometric Determination of Acetaldehyde in Medical Ethanol 109 Hülya Öztürk Doğan Tiyol Modifiye Au(111) Yüzeylerde PbS Depozisyonu 110 Hülya Pekcan Potantiometric Determination of pk a Values for Benzoic Acid and Substitue Benzoic Acid Compounds in Acetonitrile - Water Mixtures 111 Hüseyin Çelikkan Bor Bileşiklerinin Elektrokimyası 112 Akış Enjeksiyon-Katı Faz Ekstraksiyon Sistemleri İle Kobalt İyonlarının Tayininde Hüseyin Kara Konsantrasyonun Etkisi 113 Sulu Çözeltilerdeki Metal İyonlarının İmmobilize Hümik Asit Üzerinde Tutulma Özelliklerinin Sürekli Bir Kolon Sistemi Kullanılarak İncelenmesi II. Cu(II) ve Co(II) Hüseyin Kara İyonlarının Tutulma Özelliklerinin Karşılaştırılması 114 Hüseyin Kara Yağ Asit Kompozisyonlarının Kromotografik Tayinlerinin Optimizasyonu 115 Hüseyin Kara 116 Hüsnü Cankurtaran 117 İbrahim Dolak 118 İbrahim Ender Mülazımoğlu 119 İbrahim Ender Mülazımoğlu 120 İbrahim Teğin Yenilebilir Yağların Rafinasyonu Sırasında Ağartma Kademesinde Kullanılan Çeşitli Adsorban Maddelerin Ağartma Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi Grafit Esaslı İletken Boyalarla Elektrot Üretimi ve Bazı Ağır Metallerin Kare Dalga Anodik Sıyırma Voltametrisi ile Eser Analizi Rubeanik Asit ile Modifiye Edilmiş Amberlite XAD-16 Reçinesiyle Cr(VI) ve V(V)'in Önderiştirilme Koşullarının İncelenmesi ve Cr(VI)-V(V) Türlendirilmesi CV ve EIS Teknikleri Kullanarak Kuersetin'in Farklı Yüzeylerde Elektrokimyasal ve Spektroskopik Davranışlarının İncelenmesi Fenol'ün Farklı Ortamlarda Karbon Pasta Elektrot Yüzeyine Modifikasyonu ve Elektrokimyasal Davranışlarının İncelenmesi Synthesis, Characterization, Spectroscopic and Analytical Properties on Preconcentration, Extraction and Separation of Salicylaldimine Ligand Derived from 1-(2- Aminoethyl)-Piperazine Towards Some Divalent Cations 121 İbrahim Yasin Erdoğan Sb 2 Te 3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Ütetimi ve Karakterizasyonu 122 İbrahim Yasin Erdoğan Termoelektrik Bi 2 Se 3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması 123 İclal Bulut Voltammetric Investigation of Cu(II), Ni(II) and Co (II) complexes of Sulfamethazine 124 İdil Karaca Prunus armeniaca L., Morus alba L. da HPLC ile suda ve yağd çözünen vitamin tayini 125 İkbal Koyuncu Çay Yaprağındaki Alüminyum ve Kurşunun Birlikte Tayini

8 126 İlknur Tokgöz Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini 127 İlknur Tosun Biosorption Potential of Olive Pomace for the Removal of Reactive Red 198 (RR 198) Textile Dye from Aqueous Solution: Isotherm and Kinetics Studies 128 Imad A. Abu-Yousef Herbo-Mineral Analysis of Rauwolfia Serpentina 129 Işıl Balcıoğlu Tarım Arazilerinde ve Gübrede Ağır Metal ve Fluorokşnolon Grubu Antibiyotik Kirliliğinin İzlenmesi 130 Kadir Serdar Çelik Kolon Sonrası Türevlendirme ve HPLC Kullanarak Pul Biberlerde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 Türlerinin Tayini 131 Kübra Cınkıllı Sulu Ortamda Bitiyofenin Paslanmaz Çelik Üzerine Elektropolimerleştirilmesi ve Karakterizasyonu 132 Mahir Ergun Deri Atık Çamur Efluentinden Kalsiyum ve Krom Metallerinin Ayrılması ve Geri Kazanılması 133 Majid Soleimani A Simple and High Resolution Ion-pair HPLC method for Separation and Simultaneous Determination of Some Common Inorganic Anions in Different Water Samples 134 Manuel Sergi Monitoring of Abuse Drugs in Biological Fluids by HPLC-MS/MS 135 Mehmet Akyüz GC-MS Yöntemi İle Tekstil Boyalrının Bozunma Ürünlerinin Belirlenmesi 136 Mehmet Boğa Türkiye'de Yetişen Vinca Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Tayini 137 Mehmet Zahir Düz Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Üretilen Bazı Balların Fizikokimyasal Karakterizasyonu ve İçerdikleri Metalik Maddelerin ICP-OES ile Tayini 138 Mehmet Zahir Düz Kolon Sonrası Türevlendirme ve HPLC Kullanarak Pul Biberlerde Aflatoksin B1, B2, G1 ve G2 Türlerinin Tayini 139 Mehrdad Gholami Determination of Gold by Chemical Vapour Generation AAS Using a Novel Gas-Liquid Separator 140 Mehtap Yağan Aşcı Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu ile Ni(II)'nin Zenginleştirilmesi ve Alevli Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi (FAAS) ile Tayini 141 Melek Şirin Baymak Kloral'in Sulu Çözeltilerdeki Davranışının Elektrokimyasal Yöntemlerle İncelenmesi 142 Melis Efeçınar 143 Meltem Çetin Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi İle Tayini Doksorubisin HCl in Ticari Preparatlarda Miktar Analizi İçin HPLC-DAD Yönteminin Geliştirilmesi Ve Validasyonu

9 144 Metin Dağdevren PEM Yakıt Pillerinde İletken Polianilinin Anodik Katalizörler Üzerine Matriks Etkisi 145 Mohammadreza Khanmohammadi ATR-FTIR Spectrometric Investigation Of Biodegradable Drug Delivery Systems in Betamethasone Release 146 Mohammadreza Khanmohammadi Kinetic Determination of Residual Acetaldehyde in Ethanol by Spectrophotometry 147 Muammer Kavanoz Susuz Ortamda Sentezlenen Polianilin İle Modifiye Edilmiş Elektrot Üzerinden Hidrokinon Tayini 148 Muhammed Aydın Poli(sodyum fosfat) ve Alkali Tuzlarının Sulu Çözeltideki Reaksiyonlarının İncelenmesi 149 Muhammed Öz Bolu Atmosferinde Çok Klorlu Bifenillerin (PCB), Çok Halkalı Aromatik Hidrokarbonların (PAH) ve Organoklorlu Pestisitlerin (OCP) Miktarının Tayini ve Kaynaklarının Belirlenmesi 150 Murat Güney Ağır Metal Analizinde Biyo-İndikatör Olarak Biyo-Kollektörlerin Kullanımı 151 Murat Öztürk Amlodipin Besilat'ın Spektroflorometre Yöntemi ile İnsan Plazmasında Miktar Analizi 152 Mustafa Çeşme Fosfonil Grubu İçeren Bazı Azo Boyar Maddelerinin Cu(II) Komplekslerinin Mol Oranlarının Ve Kararlılık Sabitlerinin Tayini 153 Mustafa Çeşme Punica Granatum L. Den Luteolin, Kampferol ve Quercetin' in Sıvı Kromatografisi İle Tayini 154 Mustafa Topkafa Yenilebilir Yağların Rafinasyonu Sırasında Ağartma Kademesinde Kullanılan Çeşitli Adsorban Maddelerin Ağartma Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi 155 Nejla Çini Poli(sodyumfosfat) ile Lysozyme'in Sulu Çözelti Reaksiyonunun İncelenmesi 156 Nuket Kartal Temel Nilblau'nun fenton ve fenton-benzeri yöntemler ile giderimi 157 Nur Aksuner Düşük derişimdeki bakır(ii)'nin orijinal bir schiff bazı kullanılarak hazırlanmış fluorimetrik optik sensör ile tayini 158 Nuran Özçiçek Pekmez Sulu Ortamda Bitiyofenin Paslanmaz Çelik Üzerine Elektropolimerleştirilmesi ve Karakterizasyonu 159 Nuray Olcay Işık Deri Örneklerinde Cr(VI)' nın Raman Spektroskopisi ile Belirlenmesi 160 Fe(III) İyonlarının PNPAR Ve MİSEL Ortamında Önderiştirilmesi Ve Atomik Absorpsiyon Nuray Şatıroğlu Spektrofotometresi İle Tayini 161 Sulu Örneklerdeki Uranyum(VI) İyonlarının Arsenazo(III) Ve TX-114 İle Önderiştirilmesi Nuray Şatıroğlu Ve Spektrofotometrik Tayini

10 162 Nurgül Karadaş Sulu Ortamda Bitiyofenin Paslanmaz Çelik Üzerine Elektropolimerleştirilmesi ve Karakterizasyonu 163 O. Yavuz Ataman* Selenyum Türlendirmesi: Analitik Kimyanın Evrensel Bir Beslenme Sorununun Çözümünde Kullanımı Flame Atomic Absorption Spectrometric Determination of Aluminium in Wastewaters 164 Ömer Dalman After Peconcentration onto Amberlite XAD-4 Loaded with a Thermophilic Bacterium, Anoxybacillus Gonensis G2 165 Onur Şenol Antioksidan Vitamin olan β-karotenin UV-Gör., Birinci- ve İkinci Türev Spektrofotometri Yöntemleri ile Farmasötik Preparatlarda Analizi 166 Orhan Destanoğlu İyon Kromatografik Yöntemle Süt Örneklerinde Tiyosiyanat Ve İyodür Tayini 167 Orhan Hazer Uranyum Adsorpsiyonunda Amidoksim Grubu İçeren Akrilik Hidrojellerin Kullanımı 168 Ozan Yörük 169 Özlem Aksu Dönmez 170 Özlem İnanç Uçar 171 Pınar Esra Erden 172 Ramazan Duman Ergene Havzasında Yetiştirilen Ayçiçek Bitkisinde (Helianthus annuus L.) Kurşun ve Kadmiyum İçeriklerinin ICP-OES ile Tayini Portland Çimentosundaki Alüminyum Ve Demir Miktarının Çoklu Kalibrasyon Teknikleri Kullanılarak Spektrofotometrik Tayini Aluminyum Hadde Yağlarına Karışan Makina Yağ Kirliliklerinin İnfrared Spektroskopisi ve Genetik Algoritma Temelli Çok Değişkenli Kalibrasyon Metodu Kullanılarak Kantitatif Tayini Fenolik Bileşiklerin Tayini için Amperometrik Enzim Elektrot Hazırlanmasında Poli(ofenilendiamine) Filminin Kullanımı Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Kurşun Tayininde Nitrik Asit Etkisinin İncelenmesi 173 Recep Ziyadanoğulları Nadir Toprak Elementlerinin Barit-Fluorit Yapısından Ayrılmasında Yeni Bir Yöntem 174 Remziye Güzel Çeşitli Flotasyon Atıklarının Değerlendirilmesi 175 Rüveyde Sezer Aygün Determination of Postexplosion Residues of Nitro Group Containing Explosives in Soil with GC-MS and GC-TEA 176 Rüveyde Sezer Aygün Striking Selectivity of DEBT for Preconcentration of Gold in Ore Samples from Lefke 177 Sabahattin Deniz Poli(NVP/AAc/HEMA/AMPSTU) Hidrojelleri İle Çözeltiden Altın Adsorpsiyonu 178 Sabahattin Deniz Tekstil Reaktif Boyar Madde İçeren Çözeltilerin Fotooksidatif ve Foto-Fenton Yöntemiyle Renksizleştirilmesi

11 179 Saida Aliyeva Oil Hydracarbons Degradation by The Microscopic Fungi 180 Saliha Ebru Büyüktuncel HPLC/DAD Yöntemiyle İdrarda Kafein, Teofilin ve Teobromin Tayini 181 Sebih Saïd Investigation of Analytical Properties of a New Nematic Liquid Crystal by Capillary Gas Chromatography 182 Seda Soyulmaz Türkiye'deki Diyaliz Kliniklerinin Ters Ozmos Su Arıtma Sistemlerinin Performanslarının Değerlendirilmesi 183 Selda Doğan Elektrotermal Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi ile Kurşun Tayininde Nitrik Asit Etkisinin İncelenmesi 184 Seniha Arsal Kansere karşı koruyucu özellik gösterdiği düşünülen bazı bitkilerde selenyum düzenlerinin GFAAS ile tayini 185 Serap Ayaz Epirubicin. HCl adlı antikanserojen ilacın eser elementlerden Cu(II), Co(II) ve Zn (II) ile etkileşimlerinin spektrofotometrik yöntemle incelenmesi 186 Serap Karaderi Kreatinin-BDHLL-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 187 Serap Karaderi Kreatinin-L-Sistein-Co (II) Karışık Ligand Kompleksinin Oluşum Koşullarının Potansiyometrik ve Spektrofotometrik Olarak İncelenmesi 188 Serdar Abacı Au (III) Üzerine Epitaksiyel ZnO Elektrodepozisyonu 189 Sevcan Erden Atış Artıklarından Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kurşun ve Antimon Tayini için Yöntem Geliştirilmesi 190 Sevgi Ulu Tianeptinin Metiloranj ile Farmasötik Preparatlarda Miktar Tayini 191 Sevinç Zehra Topal Emisyon Bazlı Fiber Optik ph Sensörü Olarak Okta-Tosilamido Ftalosiyaninler 192 Sibel A. Ozkan Electrochemical Behaviour of the Bactericidal Cefoperazone and Its Selective Voltammetric Determination in Pharmaceutical Dosage Forms and Human Serum 193 Sibel Taşkesen Portakal Üretiminde Kullanılan Bazı Organofosforlu Pestisitlerin GC-NPD ile Belirlenmesi 194 Sibel Tunalı Akar Biosorption performance of Botrytis cinerea fungal by-products for removal of Cd(II) ions from aqueous solutions 195 Şule Dinç Cu(II) ve Fe(II) nin Önzenginleştirmesinde Faktöriyel Tasarım ile Optimasyon 196 Sultan Uzun Oxidizing Effect on the Cu(ClO4)2 on Chemical Polymerization of Aniline in Anhydrous Media 197 Sultan Uzun Spectroscopic investigatiion of the chemical polymerization of aniline with FeCl3 in anhydrous media

12 198 Tuba Öznülüer Termoelektrik Bi 2 Se 3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması 199 Tufan Güray Bebek Mamalarındaki Bakır Miktarının Spektrofotometrik Tayini 200 Tülin Deniz Çiftçi Arsenik giderme yöntemi geliştirilmesi ve uygulamaları 201 Ufuk Sancar Vural Atık Madeni Yağların Geri Kazanımı 202 Ümit Demir Sb 2 Te 3 Nano Filmlerinin Atomik Seviye Kontrollü Ütetimi ve Karakterizasyonu 203 Ümit Demir Termoelektrik Bi 2 Se 3 Nano Filmlerinin Elektrokimyasal Olarak Hazırlanması 204 Umut Aşır İçsularda Kafeslerde Alabalık Yetiştiriciliğinin Çevresel Etkileri Kesikköprü Baraj Gölü nde Ağ Kafeslerde Gökkuşağı Alabalığının (Oncorhynchus mykiss 205 Umut Aşır Walbaum, 1792) Pelet ve Ekstrude Yemle Besiciliğinden Kaynaklanan Azot-Fosfor Yükünün Tahmini 206 Uyan Yüksel Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Üretilen Bazı Balların Fizikokimyasal Karakterizasyonu ve İçerdikleri Metalik Maddelerin ICP-OES ile Tayini 207 Yener Tekeli Bazı Centaurea Türlerinin Fenolik Yapısı ve Antioksidan Aktivitesi 208 Yener Tekeli Konya ve Civarında Yetişen Bazı Sideritis Türlerinin Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi 209 Yeşim Aktaş Preparation and Characterization of Prilocaine-Loaded Chitosan Nanoparticles 210 Yıldız Kalabaşı Aktaş Edirne toprak Örneklerinde Bazı Eser Elementlerin Tayini 211 Yücel Kadıoğlu İlaç Analizlerinde Analitik Yöbtem Geçerlilik Testleri (Validasyon) 212 Zaharia Carmen Analytical Control of Solid and Ground Water Quality on a Northern Romanian Solid Waste Landfill 213 Zaharia Carmen Water Quality Control and Treatment into Bahlui River- Iasi County Area Atış Artıklarından Adsorptif Sıyırma Voltametrisi ile Kurşun ve Antimon Tayini için 214 Zehra Durmuş Yöntem Geliştirilmesi Batch Biosorption Characteristics of Silica-gel Immobilized Waste Biomass for Nickel (II) 215 Zerrin Kaynak Ions 216 Zeynep Aydoğmuş Ribavirinin İyon Çifti Ekstraksiyonu ile Spektrofotometrik Miktar Tayini 217 Zeynep Yurtman Gündüz 218 Zühre Şentürk Bulutlanma Noktası Ekstraksiyonu İle Önzenginleştirilen Bakır (II) ın FAAS ile Tayini 7,12-dimetilbenz[a]antrasen ve DNA Etkileşiminin Tek Kullanımlık Elektrokimyasal DNA Biyosensörü ile Adenine Sinyali Üzerinden İncelenmesi

13 219 Zühre Şentürk Mukolitik İlaçlardan Ambroksol'ün Ters-Faz İyon-Çifti Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Yöntemiyle Miktar Tayini

XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry

XXII. National Chemistry Congress - Analytical Chemistry No Name and Surname Presentation Title Presentation Type Presenting Author 1 A. Ersin Karagözler Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa L.) Örneğinde Karşılaştırılması 2 Abdulkerim

Detaylı

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya Bildiri Başlıkları

XXII. Ulusal Kimya Kongresi - Analitik Kimya Bildiri Başlıkları Sıra No Ad ve Soyad Bildiri Başlığı 1 A. Ersin Karagözler 2 Abdulkerim Karabacak 3 Adnan Mohammad (Abdel Kareem) Massadeh Antioksidan Aktivite Tayin Yöntemlerinin Kapari (Capparis spinosa Kongre Kayıt

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ E-posta: burcud@ogu.edu.tr 0(222) 239 3750/ 1650 Adı Soyadı: Burcu ANILAN Doğum Tarihi: 25 Nisan 1980/ ESKİŞEHİR Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Eskişehir Osmangazi

Detaylı

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI

GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI 2016-2017 GÜZ DÖNEMİ KİMYA A.B.D YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA DERS PROGRAMI ÖĞRETİM ÜYESİ DERS ADI PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA Prof. Dr. Salih Fizikokimyasal Denge Koşulları (Özel 08.30-15.50 YILDIZ

Detaylı

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015

GIDA ve TARIM KİMYASI LABORATUVARI TEST VE ANALİZLERİ - 2015 BİTKİSEL VE HAYVANSAL YAĞ ANALİZLERİ GT 1 KIRILMA İNDİSİ TS 4960 EN ISO 6320 50 GT 2 ÖZGÜL AĞIRLIK (YOĞUNLUK) TS 4959 40 GT 3 İYOT SAYISI (Katı ve Sıvı Yağlarda) EN ISO 3961 60 GT 4 İYOT SAYISI (Ekstre

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi E-Posta KĠġĠSEL BĠLGĠLER Zerrin PAT Yrd. Doç.Dr. Fen Edebiyat Fakültesi Eskişehir zerrin.pat@bilecik.edu.tr

Detaylı

BİLİMSEL PROGRAM 15 MAYIS 2014

BİLİMSEL PROGRAM 15 MAYIS 2014 BİLİMSEL PROGRAM 15 MAYIS 2014 09:00-17:00 Kayıt 13:30-16:30 Ders ve Uygulamalar 17:00 Çalıştay Açılış Töreni (Fen- Kongre Salonu, Salon A) Saygı Duruşu İstiklal Marşı Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

ESERLER LİSTESİ. 2) Güre R. Düşük sıcaklık amonyak gaz sensörlerin geliştirilmesi ve uygulamaları Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bil. Enst

ESERLER LİSTESİ. 2) Güre R. Düşük sıcaklık amonyak gaz sensörlerin geliştirilmesi ve uygulamaları Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bil. Enst ESERLER LİSTESİ Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : 1) Zengince N. Bütünüylekatı-hal PVC membran ve kompozit Ca 2+ - seçici potansiyometrik sensörler ve uygulamaları Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen Bil.

Detaylı

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi)

HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC (Yüksek Basınçlı Sıvı Kromotografisi) HPLC yöntemi bir sıvıda çözünmüş bileşenlerin, bir kolon içerisinde bulunan genellikle katı bir destek üzerindeki sabit faz ile değişik etkileşimlere girmesi,

Detaylı

Adres: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan/Ankara, Türkiye

Adres: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan/Ankara, Türkiye BURÇİN BOZAL PALABIYIK Doğum Tarihi: 1984 Doğum Yeri: Samsun E-mail: bbozal@ankara.edu.tr, burcinbozal@hotmail.com Adres: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan/Ankara,

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Şahika Sena BAYAZİT 2. Doğum Tarihi: 07-02-1983 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 2001-2006

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

ÇALIŞMA GRUBU KİMLİĞİ

ÇALIŞMA GRUBU KİMLİĞİ ÇALIŞMA GRUBU KİMLİĞİ Laboratuar Adı Analitik Yöntem Geliştirme Web Sitesi: Yapım aşamasında 1 Moleküler Spektroskopi Laboratuvarı 2 Atomik Spektroskopi Laboratuvarı 3 Kromatografi Laboratuvarı 4 Antioksidan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. : Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Murat YOLCU Adres : Giresun Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Telefon : 05353047774 E-Posta : murat.yolcu@giresun.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 30 Kasım 1976 3. Unvanı

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Adres: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan/Ankara, Türkiye

Adres: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, Tandoğan/Ankara, Türkiye BURÇİN BOZAL PALABIYIK Doğum Tarihi: 1984 Doğum Yeri: Samsun E-mail: bbozal@ankara.edu.tr, burcinbozal@hotmail.com Adres: Ankara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Analitik Kimya Anabilim Dalı, 06100 Tandoğan/Ankara,

Detaylı

Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi

Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi Farklı bölgelerde yetişen zeytinlerin çekirdeklerinden aktif karbon eldesi ve elde edilen aktif karbonun metilen mavisiyle adsorpsiyonunun incelenmesi Fatih Hacımustafaoğlu Emine Yurtoğlu Büşra Keskin

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, -

ÖZGEÇMİŞ. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı, Eylül 2016, - ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Göksu ÖZÇELİKAY Doğum Tarihi : 22.07.1991 Uyruk : Türk Vatandaşı EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Yüksek Lisans Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Orhan HAZER

Yrd. Doç. Dr. Orhan HAZER Yrd. Doç. Dr. Orhan HAZER Bozok Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü orhan.hazer@bozok.edu.tr KĠġĠSEL BĠLGĠLER Ev Adresi Şeyh Osman Mh. Atatürk yolukorukent Sit. A Blok No:4 YOZGAT BozokÜniversitesiFenEdebiyatFakültesi,

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1.

GRUP. Devam Çizelgesi UYGULAMA OKULU KOORDİNATÖRÜ UYGULAMA SINIFI. ÖĞRETMEN ADAYININ NUMARASI Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM. 1. Kübra Nur SAYAN Bircan ÇAM Tülay SANCAR Özlem ESEN Yeliz KUMAŞ Kübra TUNCA Vasfiye KALAMAN 7 Mart Ortaokulu Orhun BÜYÜK Şehmuz BULUT Yrd. Doç. Dr. Mustafa CANSIZ Engin SÖNMEZ Murat YÖNDEM (İ.Ö.) Sultan

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ UZMAN TOLGA BAAHDIR ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Doğum Tarihi : 15 Şubat 1979 İletişim Bilgileri: İş Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü 68100 AKSARAY Cep Telefonu

Detaylı

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER

KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER KATILDIĞI KONGRE, SEMPOZYUMLAR VE TEBLİĞLER 1. Gönül Pamuk, Alper Tolga ÇOLAK, Okan Zafer Yeşilel, Filiz Yılmaz, Co(II)-piridin- 2,3-dikarboksilat Kompleksinin Sentezi ve Karakterizasyonu, {[Co(H2O)6][Co(pydk)

Detaylı

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ

ÇANKAYA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ SINAV SONUÇ LİSTESİ SIRA SOYAD AD KURUM ADAY NO SERTİFİKA TÜRÜ PUAN SONUÇ. 06924 Çağrı Merkezi Elemanı 95 GEÇTİ Sayfa : 1 / 7 1 BULUT Abdulsamet 07001 Çağrı Merkezi Elemanı 85 GEÇTİ 2 AHMET TAHİR Ahmet 06898 Çağrı Merkezi Elemanı 55 GEÇTİ 3 KAYABAŞI Akgün 07002 Çağrı Merkezi Elemanı 50 GEÇTİ 4 DİNÇ Ali 06919 Çağrı

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu

KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu KİMYA ANABİLİM DALI PROGRAMI PROGRAMI Der sin Kodu Dersin Adı H.S Ders Sorumlusu Yer P.Tesi Salı Çarş. Perş. Cuma KMY 5302 Atomik Spektroskopi 3 Prof. Dr. Oktay TORUL ÖÜO 14-17 UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I

Detaylı

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ

ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ ADYUMLAB ANALİZ ÜCRETLERİ SU ANALİZLERİ Amonyum Tayini Florür Tayini Nitrit Tayini Nitrat Tayini Klorür Tayini Fosfat Tayini Fosfor Tayini Fenol Tayini Sülfat Tayini Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) Tayini

Detaylı

Address: Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Analytical Chemistry, Tandogan/Ankara, Turkey

Address: Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Analytical Chemistry, Tandogan/Ankara, Turkey BURÇİN BOZAL PALABIYIK Date of Birth: 1984 Place of Birth: Samsun E-mail: bbozal@ankara.edu.tr, burcinbozal@hotmail.com Address: Ankara University, Faculty of Pharmacy, Department of Analytical Chemistry,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUSTAFA UÇAR Doğum Tarihi: 01.03.1965 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Ankara Üniversitesi 1988 Yüksek Lisans Kimya Ankara

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Akreditasyon No: Adres : Merkez Mahallesi Ceylan Sokak No:24 Mart Plaza Kat:2 Kağıthane İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0 212 321 09 00 Faks : 0

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tezi: Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması

Derece Alan Üniversite Yıl. Yüksek Lisans Tezi: Nanoboyutlu Epoksidasyon Katalizörünün Sentezi ve Tanımlanması ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Özge Kerkez Kuyumcu 2. Doğum Tarihi: 09/12/1984 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. / Beykent Üniversitesi 4. Öğrenim Durumu: 1995-2002 Vefa Anadolu Lisesi, İstanbul Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ad-Soyad Doğum Yeri Uyruğu Medeni Durumu Dil :Zeynep TAŞCI : 15.01.1983 / KONYA, TÜRKİYE : T.C : Evli : Türkçe (ana dil) İngilizce Adres : İzmir Katip Çelebi Ünv. Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI

GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI GIDA VE TARIM KİMYASI LABORATUVARI NUMUNE KABUL ŞARTLARI NUMUNE MİKTARLARI VE AMBALAJ Numunenin alınması ve laboratuvarımıza ulaştırılması müşterinin sorumluluğundadır. Yapılacak analiz türüne ve analiz

Detaylı

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler ESERLER LİSTESİ A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler A1. Aygün F., Demirci A., Özcimder M., Liquid Chromatographic Method for the Determination of Benzo [a] pyrene in Filter Tar of Türkish

Detaylı

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI

KİMYA ANABİLİM DALI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI KİMYA ANABİLİM DALI 201-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI DERS PROGRAMI Dersin Dersin ADI H.S Öğretim Üyesi Yer Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma Kodu UAD 8000 Uzmanlık Alan Dersi-I 4 Prof. Dr.

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

Derece Üniversite/Alan Dönemler. Lisans Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü

Derece Üniversite/Alan Dönemler. Lisans Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Engin Er Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tandoğan / ANKARA İş Telefonu - 0 312 203 30 46 GSM - 0 505 910 07 43 e-posta - eer@ankara.edu.tr Doğum Tarihi ve Yeri: 19.04.1989 Ankara Öğrenim Durumu

Detaylı

Üzüm Posası (Cibre) ile Sulu Çözeltilerden Ni(II) ve Zn(II) Giderimi

Üzüm Posası (Cibre) ile Sulu Çözeltilerden Ni(II) ve Zn(II) Giderimi Üzüm Posası (Cibre) ile Sulu Çözeltilerden Ni(II) ve Zn(II) Giderimi 1. Nurgül ÖZBAY a, 2. Murat KILIÇ b *, 3. Başak B. UZUN b, Ayşe E. PÜTÜN b a Bilecik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Proses ve

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU BİLECİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU Adı Soyadı Ünvanı Alanı Doğum Yeri E-Posta KİŞİSEL BİLGİLER Erdal EREN Doç. Dr. Kimya Bursa erdal.eren@bilecik.edu.tr EĞİTİM DURUMU Derece Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU AHMET GÜNGÖR MERSĠN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ KĠMYA MÜHENDĠSLĠĞĠ ANA BĠLĠM DALI YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MERSĠN TEMMUZ 2015 NANO KURġUN ÜRETĠMĠ VE KARAKTERĠZASYONU

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ UZMAN DOKTOR LİSTESİ Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Analitik kimya, elektrokimya, voltammetrik teknikler, yakıt pilleri, nano parçacık modifiye yüzeyler, iş sağlığı ve güvenliği

ÖZGEÇMİŞ. Analitik kimya, elektrokimya, voltammetrik teknikler, yakıt pilleri, nano parçacık modifiye yüzeyler, iş sağlığı ve güvenliği ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Çağrı Ceylan Koçak Doğum Tarihi: 30.09.1986 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Ege üniversitesi 2004-2008 Y.Lisans Analitik Kimya ABD. Ege üniversitesi

Detaylı

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA BATI ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Yazı İşleri Müdürlüğü Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Değerlendirme Formu Sıra No Adı Soyadı Sicili Görev Yeri Eğitim

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU

UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU UYGULAMALI KROMATOGRAFİK VE SPEKTROSKOPİK CİHAZLAR EĞİTİMİ BAHAR OKULU EĞİTİM PROGRAMI GC-GC/MS EĞİTİMİ 2 Eylül 20 () EĞİTMEN: DOÇ.DR. ÖMÜR ÇELİKBIÇAK EĞİTMEN2: SHIMADZU Firma Eğitmeni (9.00-0.00) (0.00-2.00)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/11) Adresi : Tüpraş İzmir Rafinerisi Atatürk Mah. İnönü Bulvarı No:52 - Aliağa 35800 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 498 52 50 Faks : 0 232 498 50 00 E-Posta : senay.testereci@tupras.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER

ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER ERART Güzel Sanatlar Eğitim Merkezi 2006 YILI ÜNİVERSİTEYİ KAZANAN ÖĞRENCİLER Yasemin Hiç İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık Derya Yener İst Tic.Üniversitesi İçmimarlık-2. Elvan Bayrak İst. Tic. Üniversitesi

Detaylı

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013

İstanbul Medeniyet Üniversitesi. Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Akademik Kurul Toplantısı Aralık - 2013 Akademik Personel Mesut Görür Arş. Gör. Ayşe Demir Uzman Dr. Kübra Demir Uzman Büşra Şennik Arş. Gör.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orhan HAZER Doğum Tarihi: 25.11.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Erciyes Üniversitesi 2000 Y. Lisans Kimya/Fen Bilimleri

Detaylı

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır.

Kimyasal analiz : bir örnekteki bileşenleri v bileşenlerin konsantrasyonların bulmak için yapılan işlemi genel adıdır. Analitik Kimya Kimyanın, maddelerin hangi bileşenlerden ve bileşenlerin hangi oranlarda (bağıl miktarlarda) olduğunu inceleyen dalı Analitik Kimya olarak isimlendirilir. bir ürünün istenen kalitede olup

Detaylı

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar

Yeni Nesil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Yeni esil Optik ve Elektronik Malzemeler: Tasarım Sentez ve Uygulamalar Dr FATİH ALGI falgi@comu.edu.tr Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organik Malzeme Laboratuvarı (LOM) 25.01-02.02.2014 1 Sensör

Detaylı

Bingöl, H., Magnezit ve Dolomit ile Sulu Çözeltiden Cd(II) nin Uzaklaştırılması Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır 2000.

Bingöl, H., Magnezit ve Dolomit ile Sulu Çözeltiden Cd(II) nin Uzaklaştırılması Dicle Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır 2000. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Berrin Ziyadanoğulları 2. Doğum Tarihi: 1961 3. Unvanı: Profesör Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Dicle Üniv. Fen-Edb. Fak. 1985 Y. Lisans Analitik

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Kimyasal maddelerin üretimine, incelenmesine ve geliştirilmesine yönelik bütün endüstriyel işletmeleri etkileyen çok geniş bir mühendislik

Detaylı

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir)

ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini (Miktar Tayini için kullanılan yöntem ücreti ilave edilir) EK5a : ANALİZ PARAMETRELERİ VE ANALİZ SÜRELERİ TİTCK KOD 110,3 110,303 İLAÇ VE KOZMETİK LABORATUVARLARI Yöntem/Metod BİYOLOJİK KONTROLLER Numune Miktarı Analiz Süresi ÇÖZÜNME KONTROLLERİ Çözünme Tayini

Detaylı

- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı Spektrofotometre

- Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı Spektrofotometre İdari Görevleri - Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı Spektrofotometre Ünitesi Sorumlulugu (2002- ) - Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Merkez Laboratuvarı Spektrofluorimetre

Detaylı

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri

Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Mevlana Değişim Programı Birim Koordinatörleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/MYO Bölüm Görevi Unvanı Adı Soyadı Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Koordinatör Yrd. Doç. Dr. Ahmet UĞUR Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ. 2. Doğum Tarihi: 1975. 3. Unvanı: Doçent doktor. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Halil İbrahim UĞRAŞ 2. Doğum Tarihi: 1975 3. Unvanı: Doçent doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Fakültesi / Kimya Eğitimi Balıkesir Üniversitesi

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarının Adres :Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt. NO:6/1-2 Öveçler 06460 ANKARA / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0312 472 3839 472 77 97 0312

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Muzaffer CAN Doğum Tarihi : 01.01.1960 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Kimya Hacettepe Üniversitesi 1987 Y. Lisans Kimya (Analitik

Detaylı

EK-6. ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 2002

EK-6. ÖZGEÇMĠġ. Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi 2002 EK-6 ÖZGEÇMĠġ 1. Adı Soyadı : Zuhal YOLCU 2. Doğum Tarihi : 16.10.1979 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kimya Bölümü Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat

Detaylı

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00

ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ. 1 ph 14,00. 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ/İSTASYONLARI MÜDÜRLÜKLERİ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ 2014 YILI BİRİM FİYAT LİSTESİ Sıra No: SULAMA SUYU ANALİZLERİ: 2014 FİYATI 1 ph 14,00 2 Elektriksel İletkenlik 14,00 3 Sodyum (Na)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Recep Ziyadanoğulları Doğum Tarihi: 1951 Doğum Yeri: Diyarbakır Unvanı: Prof. Dr. E-mail: recep.ziyadanogullari@gmail.com Cep Tlf: 0532 6889346 1. Öğrenim

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN HATİCE ÖNKOL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN MELEK KAPLANGÖRAY MÜSLÜME

Detaylı

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC)

YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) YÜKSEK PERFORMANSLI SIVI KROMATOGRAFİSİ (YPSK) HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY (HPLC) 1 Kromatografi nedir? Kromatografi, karışımlardaki çeşitli maddeleri birbirinden ayırmaya ve böylece kalitatif

Detaylı

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-2 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ M. ARDA *, Ö. SOLAK **, N. KABAY **, M. YÜKSEL **, M. AKÇAY **,

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1977

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1977 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Sedef Atmaca Doğum Tarihi: 27 Nisan 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eczacılık Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1977 Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

Detaylı

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi

Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı 100034 ÖMER EMRE B 2 MERKEZ Denizli Lisesi Sınav Kodu Adı Soyadı Sertifika Sınav Hakkı İlçe Adı Kurum Adı 100034 ÖMER EMRE B 2 Denizli 100034 ENGİN GÜLDAL B 3 Endüstri Meslek 100034 BAYRAM KUTLU A2 1 Anafartalar 100034 ÖZCAN CEYHAN B 1 Denizli

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; SU, ATIK SU 1,2 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin Ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/9 ph Elektrometrik Metot SM 4500 H + B İletkenlik Elektriksel İletkenlik Metodu TS 9748 EN 27888 Bulanıklık Nephelometrik Metot

Detaylı

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ

Sıra No: Fatmanur MİZAN Serkan AKGÜN Halil İbrahim ÇELEBİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI Uygulama Okulu : İbrahim Bodur Anadolu Lisesi Öğrenim Türü(N.Ö/İ.Ö.) : N.Ö Grup : 1 Öğretim Elemanı : Yrd. Doç. Dr. Yunus AKYÜREK 1. 130303002 Esra KURUCAN 2. 130303003

Detaylı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı

TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Programa Kabul Koşulları: TEMEL ECZACILIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALI Temel Eczacılık Bilimleri Programı Yüksek Lisans: Eczacılık Fakültesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Kimya Bölümü, Mühendislik Fakültesi

Detaylı

Atletizm Geliştirme Projesi Balıkesir

Atletizm Geliştirme Projesi Balıkesir Atletizm İl Temsilciliği Yarışma Adı : Mesafe : Kategori : Yarışma Yeri : Yarışma Tarihi-Saati : 1.5 km. 2005-2006 Kızlar 18 Mart 2017 11:00 Sporcu Sayısı : 26 Takım Sayısı : 6 Hava Durumu ve Sıcaklığı

Detaylı

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi

2014-2015 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Bahar (Ek) Dönemi II. Dönem Derslerine Ait Muafiyet Listesi Sıra No Öğrencini n Adı Soyadı Bölümü Muaf Olunan Ders Muafiyet Durumu 1 Fuat YILMAZ Beden Eğitimi Öğretmenlik Uygulaması Muaf 2 Murat PEKTAŞ Türk Dili ve Edebiyatı (TDE) Öğretmenlik Uygulaması Muaf 3

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AMP - 10. Sınıf / A Şubesi (MUHASEBE VE FİNANSMAN ALANI) 1 224 EDA AYGÖRDÜ 2 261 MERİÇ ADİMAN 3 278 MUSTAFA DEMİR 4 328 SEDAT KARACAN 9 GÖRSEL SANATLAR/MÜZİK 9 MESLEKİ GELİŞİM 5 645 RECEP GEÇER 6 1132

Detaylı

Moleküler Olarak Baskılanmış Çapraz Bağlanan Hidrojeller ile Sulu Çözeltideki Altın İyonlarının Adsorpsiyonu

Moleküler Olarak Baskılanmış Çapraz Bağlanan Hidrojeller ile Sulu Çözeltideki Altın İyonlarının Adsorpsiyonu DOI: 10.7240/mufbed.36082 Moleküler Olarak Baskılanmış Çapraz Bağlanan Hidrojeller ile Sulu Çözeltideki Altın İyonlarının Adsorpsiyonu Soner Çubuk 1, Melike Fırlak 2, Ece Kök Yetimoğlu 1, Mehmet Vezir

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZORUNLU HAZIRLIK YETERLİLİK DGS SINAV SONUÇLARI FEN FAKÜLTESİ FEN FAKÜLTESİ YER: İ.Ü.YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU B1 KORİDORU DERSLİK 2 1 0402170137 GAMZE YENYIL HAZIRLIK OKUYACAK 2 0402170139 ELİF NUR KOYUN HAZIRLIK OKUYACAK 3 0402170140 ŞÜKRAN DUMLUPINAR HAZIRLIK

Detaylı

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale)

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) TABİİ ADSORBANLAR İLE AĞIR METALLERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN SORPSİYONU Prof. Dr. Erol PEHLİVAN KİMYA-1 (Çalıştay 2010)

Detaylı

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE

DUYURU ADAYLARIN DİKKATİNE DUYURU Kurumumuz Merkez teşkilatında münhal bulunan 25 TÜİK Uzman Yardımcılığı sözlü sınavına katılacak adayların sözlü sınavı 10-11-12-13/09/2013 tarihinde yapılacaktır. Sınav yeri, sınav saati ve adayların

Detaylı

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP

GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL FELSEFE 1.GRUP GRUP İSİM SOYİSİM ÖĞRETMEN OKUL ÖMER TEMEL MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN TUĞÇE DENİZLİ MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN VAHİDE TURAN MÜSLÜME MANAVGAT ASLAN Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Nazime Baki Saatçioğlu

Detaylı

PROF. DR. GÖNÜL KUNT KANDEMİR ÖZGEÇMİŞ

PROF. DR. GÖNÜL KUNT KANDEMİR ÖZGEÇMİŞ PROF. DR. GÖNÜL KUNT KANDEMİR ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI DOĞUM YERİ,YILI MEDENİ HALİ YABANCI DİL İLK ÖĞRETİM ORTA ÖĞRETİM : Gönül Kunt Kandemir : Malazgirt,1945 : Bekar : İngilizce : 1956, Sakarya İlkokulu, Yozgat

Detaylı

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMI BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL KIM-6501 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6601 TEZ HAZIRLIK ÇALIŞMASI Z 0 1 1 0 1 20 1 21 12 30 İKİNCİ YARIYIL KIM-6502 UZMANLIK ALAN DERSİ Z 8 0 8 0 9 KIM-6602

Detaylı

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER

ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLDUĞU DERSLER AML - 10. Sınıf / E Şubesi (BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI) 1 1009 BORA HAZAR 2 1011 CEM TUNÇ ATL - 10. Sınıf / A Şubesi (GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI) 1 1188 RAMAZAN AYDIN 2 1262 BATUHAN KURU ATL - 10. Sınıf

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarının Adres : Davutpaşa Kampüsü Esenler 34210 İSTANBUL / TÜRKİYE Akreditasyon No: Tel Faks E-Posta Website : 0212 383 45 51 : 0212 383 45 57 : kimfkl@yildiz.edu.tr

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SERTİFİKA TESCİL NO ISO ÇYS SERTFİKA TESCİL NO ISO 9001 KYS ISO 14001 ÇYS SERTFİKA TESCİL OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ISO 22000 GGYS İÇ TETKİKÇİ HELAL GIDA ADI SOYADI DİLİ 0 ABDURRAHMAN ARAS TÜRKÇE AVA/EDU/160000 AVA/EDU/180000 AVA/EDU/190000

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders

Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders Sıra Fakülte No Adı ve Soyadı Ek Sınava Gireceği Ders No 1 061308889 Emrah ÇORAK PFS 1104 Eğitim Tarihi 2 0613082322 Pınar ÇELİK PFS1006 Rehberlik PFS1015 Öğretim İlke ve Yöntemleri 3 0613082568 Ahmet

Detaylı

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU

ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ MADEN VE CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KİMYASAL ANALİZ LABORATUVARI CİHAZ KATALOĞU 1 CİHAZLAR Laboratuvar Etüvü (Memmert)... 3 Desikatör... 3 Analitik Terazi

Detaylı

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5

2015 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK 1 KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 20 EYLÜL AYI HEKİM ÇALIŞMA PROGRAMI KLİNİK KLİNİK 2 KLİNİK 3 KLİNİK 4 KLİNİK 5 GÜRCAN TOPUZ ÇİĞDEM DİLAVER FATMA ÇALIK HANDAN KOCALAR ARZU ARMAĞANCI (PROTEZ) RUKİYE UĞURLU ERTUĞRUL ÖZGÜR ÖZTÜRK (PROTEZ)

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi

T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi T.C. Sağlık Bakanlığı GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL DEVLET HASTANESİ Uzman Doktor Listesi Sira No Personel Fotoğrafı Adı Soyadı Unvanı 1 ABDURRAHMAN ÖZDEMİR BEYİN CER.UZM. 2 AHMET ALPER İNAL 3 AHMET EKİNCİ ORTOPEDİ

Detaylı

Sıra No Ad Soyad. Tercih Edilen Üniversite BAŞVURU UYGUNLUK DENETİMİ VE BAŞVURU SONUCU. Ortala ması. Bölüm. 1 Mikail Orhan

Sıra No Ad Soyad. Tercih Edilen Üniversite BAŞVURU UYGUNLUK DENETİMİ VE BAŞVURU SONUCU. Ortala ması. Bölüm. 1 Mikail Orhan Sıra No Ad Soyad 1 Mikail Orhan 2 emre can sarı Bölüm Türk Dili ve Edebiyatı 3 Eda Tertemiz Yiyecek ve İçecek ciliği 4 esma biz pdr Sınıf Not Ortala ması Tercih Edilen Üniversite 2 2,73 Adnan Menderes

Detaylı

Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu

Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu Pikolinik Asidin TriOktilAmin (TOA) ile Reaktif Ekstraksiyonu Amaç Fatih Tuyun 1, Hasan Uslu 1*, Selahattin Gökmen 1, Yavuz Yorulmaz 1 1 Beykent Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI

TARİHLİ İLANIMIZIN SINAV SONUÇLARI : Biyomedikal Mühendisliği Çağatay TAŞDEMİRCİ 78,09802 70,00 70,13 47 23,429406 7,000 21,039 14,1 65,568406 Seval TORUN 86,79168 65,00 80,16 27 26,037504 6,500 24,048 8,1 64,685504 Birgün ÖZÇOLAK 80,13846

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI KİMYA ANABİLİM DALI DERS PLANI Güz Yarı yılı HAFTALIK DERSİN ADI DERS SAATİ KREDİSİ DERSİN T U L Topl. KODU FKM5101 Koordinasyon Kimyası I AKTS KREDİSİ FKM5102 İleri Anorganik

Detaylı