ECZACILAR ĠÇĠN BĠREYE ÖZGÜ ĠLAÇ KULLANIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ECZACILAR ĠÇĠN BĠREYE ÖZGÜ ĠLAÇ KULLANIMI"

Transkript

1 ANADOLU ÜNĠVERSĠTESĠ ECZACILIK FAKÜLTESĠ ve 9. BÖLGE ESKĠġEHĠR-BĠLECĠK ECZACI ODASI ve ÖNGÖRÜSEL VE BĠREYE ÖZGÜ TEDAVĠ DERNEĞĠ (BĠTED) EĞĠTĠM PROGRAMI 24 ġubat 2013, Pazar ECZACILAR ĠÇĠN BĠREYE ÖZGÜ ĠLAÇ KULLANIMI Doğru Doz, Doğru KiĢi = Farmakogenetik = ECZACI Doğru KiĢi, Doğru Test, Doğru Yorum = DOĞRU ĠLAÇ

2 BU EĞĠTĠM PROGRAMI NEDEN YAPILIYOR? Türkiye ve diğer ülkelerde ilaç kullanımı çeşitli sorunları birlikte taşıdığından ilaçların yan etkileri temel bir halk sağlığı problemidir. Moleküler tıbbın, özellikle genetiğin ve bilgisayar teknolojisinin hızlı bir şekilde gelişmesi sayesinde günümüzde modern tıpta ve eczacılık biliminde çok önemli ilerlemeler kaydedilmektedir. Bütün bu gelişmelere rağmen, günümüzde hekimler ilaç grubunu ve dozajını hala deneme-yanılma yöntemiyle belirlemekte ve bu yöntem birçok hastada çok önemli ilaç reaksiyonlarına neden olmaktadır. Aynı zamanda yetersiz ve yanlış ilaç tedavisi ülke ekonomisi bakımından önemli masraflara yol açmakta, milyonlarca kişi yetersiz ve yanlış ilaç tedavisi ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek önemli ilaç reaksiyonları yüzünden hastaneye yatmakta ve hatta yaşamlarını kaybetmektedir. İlaç tedavisinin istenen etkinliğe ulaşmasında veya istenmeyen yanıtı engellemede enzim polimorfizmlerinin (farklılığının) önemi bilindiği halde kliniğe yeterince yansıtılamamasının Advers İlaç Reaksiyonlarının (ADR) artışında rolü büyüktür. Genetik analiz, bilimsel verilere dayandırılarak ilaçlara verilecek yanıtın önceden saptanmasını sağlayabilir. Tanımı gereği eczacı ve eczacılık ADR ile doğrudan ilişkili meslek grubudur. Ayrıca Ülkemizdeki eczane eczacılarının halkın ilaç ile ilgili eğitimi ve bilinçlendirilmesinde doğrudan rolü olduğu düşünülürse, ADR nın nedenlerini irdelemeleri ve değerlendirmeleri gereklidir. Genetik faktörlerin ilaç yanıtının en az % ından ve ADR nın yaklaşık % 50 sinden sorumlu olduğu bilgisi ile eczacıların günümüzde her geçen gün önem kazanan genetik bilimi hakkında bilgi sahibi olmaları ve bu konuyu güncel meslek hayatlarında kullanabilecek duruma gelmeleri gerekmektedir. Bireylerin tedavideki farklı yanıtlarının kalıtsal nedenlerini araştıran farmakogenomi ilaçların akılcı kullanımı için doğru ilacın doğru hastaya uygulanması açısından 21. yüzyılın cevabı olarak kabul edilebilir. Günümüz bilgi çağında, hızlı bilimsel ve teknolojik değiģimlere ayak uydurabilen meslekler yaģadıkları toplumun ihtiyaçlarına uygun hizmet üretebilir. Eczacıların genetik bilginin nasıl üretildiğini ve bu bilgilerin ilaç tedavisindeki uygulamasını bilmesi, anlaması ve test sonuçlarını irdeleyebilmesi zorunlu hale gelmiģtir. Bu programdan edinilen bilgiler genetik konusundaki bilgilerin derinleģtirilmesiyle farmakogenetiğin eczacıların sağlık hizmeti sunmasına yardımcı olacaktır.

3 PROGRAM AġAĞIDAKĠ SORULARA YANIT ARAYACAKTIR Genetik yapımızdaki farklılıklar ilaç yanıtlarını nasıl etkiler? ADR da farmakogenetiğin önemi nedir? Farmakogenomik testin ve sonuçtaki çıkarımların amacı, sınırları ve eksik yönleri nelerdir? Ìlaç metabolizmasını etkileyebilecek hasta bireysel özelliklerini ve yaşam biçimi alışkanlıklarını (kilinik, psikolojik, genetik, beslenme, sigara içmek, çay, kahve veya greypfrut suyu kullanmak, çevresel faktörler, vs) göz önünde bulundurarak farmakogenetik test sonuçları nasıl yorumlanabilir? Hastalığın kontrolünde ve bireye özgü tıpta farmakogenomiğin ve terapötik ilaç kan düzeyi izlemi nin (TİM) rolü nedir? Onkolojide, immünolojide, kardiyolojiye ve psikiyatride farmakogenetiğin uygulanmasındaki engeller nelerdir ve bu engeller nasıl aşılabilir? Farmakogenomiğin sağlık uzmanları tarafından kullanılması için ilaç endüstrisi uygulamalardaki gelişime nasıl katkıda bulunabilir? EĞĠTĠMĠN ĠÇERDĠĞĠ KONULAR 1. Moleküler genetiğin temelleri 2. Mutasyonlar ve polimorfizmler 3. İlaç metabolizması 4. İlaç etkileşimleri 5. Eczacılar için onkoloji, immünoloji, kardiyoloji, astım, psikiyatri, anestezi ve ağrı tedavisinde farmakogenetik testin sorumluluk konuları 6. İlaç güvenliği ve genetik bağlamlı farmakovijilans 7. Farmakogenetik test sonuçlarının bireye özgü raporlarla yorumlanması 8. Kişisel ve bireye özgü tedavinin psikolojik yönleri Bizler eskiden kaderimizin yıldızlarda yazılı olduğuna inanıyorduk, fakat artık biliyoruz ki kaderimiz genlerimizde yazılıdır J.D. Watson, Times Dergisi, 20 Mart 1989

4 9:00 9:30 Kayıt 9:30 10:00 AçılıĢ KonuĢmaları BĠLĠMSEL PROGRAM 24 ġubat 2013 Prof.Dr. Yasemin Yazan, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Ecz. Yücel Yenilmez, 9. Bölge Eskişehir-Bilecik Eczacı Odası Başkanı Prof.Dr. Davut Aydın, Anadolu Üniversitesi Rektörü 10:00 10:25 Genler, Biz, Çevremiz; Öngörüsel ve Bireye Özgü Tedavide Farmakogenetik 10:25 10:45 Çay/Kahve Arası 10:45 11:30 Ġlaç Metabolizması Prof.Dr. Kevser Erol 11:30 12:15 Hepimiz Birbirimizden Farklıyız: Mutasyonlar/Polimorfizmler Doç.Dr. Miriş Dikmen 12:15 14:00 ÖĞLE YEMEĞĠ 14:00 14:45 Ġlaç Metabolizması ve Genetik Farklılıklar 14:45 15:00 Çay/Kahve Arası 15:00 15:45 Farmakogenetik Testler ve Bireye Özgü Raporlama; Test Sonuçlarının Yorumlanması, Ġlaçlardan Örnek ÇalıĢmalar- Onkoloji, Psikiyatri, Kardiyoloji, Diyabet, Gastroenteroloji, Analjezi 15:45 16:15 Eczacı Gözüyle Bireye Özgü Ġlaç Tedavisi: Neden, Nasıl? Yard.Doç.Dr. Gülay Büyükköroğlu 16:15 16:30 Çay/Kahve Arası 16:30 17:15 TartıĢma: Farmakogenetik Eczacılık Uygulamalarını Nasıl Etkileyebilir? Prof.Dr. Kevser Erol, Doç.Dr. Miriş Dikmen, Yard.Doç.Dr. Gülay Büyükköroğlu, Eğitimciler Yard. Doç. Dr. Candan Hızel, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi; C2H-Vichy Genomics, Fransa, Kanada Prof.Dr. Kevser Erol, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı Doç.Dr. Miriş Dikmen, Anadolu Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Yard.Doç.Dr. Gülay Büyükköroğlu, Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eğitim Programı Ücreti : 50,00 TL (Ücretler kayıt sırasında tahsil edilecektir) Eğitim Programının Düzenleneceği Yer: Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Prof.Dr. Ġhsan SarıkardeĢoğlu Konferans Salonu

5 ĠletiĢim Emine Genç Serpil Öztürk Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Tel : (10 hat)/3601, 3602 Faks : E-posta :

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat

ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN. Kapsamlı Müfredat 2015 ECZACILIK FAKÜLTELERİ İÇİN Kapsamlı Müfredat HAZIRLAYANLAR ve ÇALIŞMA GRUBU Prof. Dr. Maksut Coşkun Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi moskun@ankara.edu.tr Prof. Dr. Bülent Gümüşel Hacettepe

Detaylı

AKILCI İLAÇ KULLANIMI

AKILCI İLAÇ KULLANIMI AKILCI İLAÇ KULLANIMI Dr.Ayşe Erdoğan Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ilacı, fizyolojik sistemleri veya patolojik durumları, kullanıcının yararı için değiştirmek veya

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

Ankara Eczacı Odası Tarafından Düzenlenen Meslek İçi Eğitim Programları

Ankara Eczacı Odası Tarafından Düzenlenen Meslek İçi Eğitim Programları TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası Tarafından Düzenlenen Meslek İçi Eğitim Programları TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ II. BÖLGE www.aeo.org.tr Ankara Eczacı Odası Tarafından

Detaylı

KLİNİK FARMAKOLOJİ ALANINDA EĞİTİM: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' NDE DURUM. Doç. Dr. Melih Babaoğlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

KLİNİK FARMAKOLOJİ ALANINDA EĞİTİM: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' NDE DURUM. Doç. Dr. Melih Babaoğlu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi KLİNİK FARMAKOLOJİ ALANINDA EĞİTİM: AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ' NDE DURUM Doç. Dr. Melih Babaoğlu Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ab Dalı Bültenimizin Mayıs 2010 sayısında değerli

Detaylı

Onkolojik Sosyal Hizmet

Onkolojik Sosyal Hizmet Onkolojik Sosyal Hizmet Hasan Hüseyin Altınova 1, Veli Duyan 2 1 Öğr. Gör., 2 Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ÖZET Onkolojik Sosyal Hizmet Kanser öncelikle

Detaylı

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir?

Prediktif (Presemptomatik) Genetik Test Nedir? 16 Anabilim Dalı nın resmi web sayfasıdır. Genetik laboratuarlarında yapılan testler ve bölüm hakkında detaylı bilgi bulmak mümkündür. Adres: Akdeniz Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin),

Sentez veya doğal kaynaklar ile elde edilen herhangi bir ilacın (kimyasal maddenin), DERLEME Hacettepe T p Dergisi 2006; 37:78-83 Klinik ilaç araflt rmalar Alper B. skit 1,2 1 Doç. Dr., Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı, Ankara 2 T.C. Sağlık Bakanlığı Merkezi

Detaylı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı

Topluma Yönelik. Akılcı İlaç Kullanımı Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı 2 Akılcı İlaç Kullanımı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ Topluma Yönelik Akılcı İlaç Kullanımı Ankara, Haziran 2013 Sahibi T.C. Sosyal Güvenlik

Detaylı

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu

I. Uluslararası & II. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu Değerli Meslektaşlarım, Tüm dünyada ve ülkemizde sezaryen doğum oranlarını azaltma çalıģmalarının hızlandığı 2011 yılında, anlamlı bir kongre olacağını düģündüğümüz, I. Uluslar arası II. Ulusal Ebelik

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi

Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitiminde Halk Sağlığı Eğitimi Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HALK SAĞLIĞI UZMANLARI DERNEĞİ Halk Sağlığı i Çalışma Grubu HASUDER 2014 ISBN: 978-605-84926-0-8 Mezuniyet Öncesi Tıp inde Halk Sağlığı i HASUDER Halk Sağlığı i

Detaylı

SAĞLIKLI YAŞAM, SİGARA VE GENÇLİK (GENÇ KALMAK İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM İLKELERİ)

SAĞLIKLI YAŞAM, SİGARA VE GENÇLİK (GENÇ KALMAK İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM İLKELERİ) SAĞLIKLI YAŞAM, SİGARA VE GENÇLİK (GENÇ KALMAK İÇİN SAĞLIKLI YAŞAM İLKELERİ) Prof. Dr. Nazmi Bilir Hacettepe Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Ankara Sağlık hastalık kavramı İnsanlar diğer canlılar

Detaylı

Postgenomik Tıp. ve -OMICS Teknolojileri

Postgenomik Tıp. ve -OMICS Teknolojileri Postgenomik Tıp ve -OMICS Teknolojileri 1 1 2 Vural Özdemir, Mehmet Ağırbaşlı Centre of Genomics and Policy Department of Human Genetics, McGill University, Faculty of Medicine, Canada 2 Kardiyoloji Bölümü,

Detaylı

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane

Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlıkta Kalite Standartları Hastane Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı SKS-Hastane (Versiyon-5; Revizyon-00) 1.Baskı: Ankara, Temmuz 2015 ISBN: 978-975-590-558-7

Detaylı

MODÜL KODU : PED2022 MODÜL ADI : Çocuk Güvenliği İçin Danışmanlık MODÜL SORUMLUSU : Prof. Dr. Serpil Uğur BAYSAL MODÜL TÜRÜ : Sosyal Sorumluluk ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI : 10 Projenin başında, sorumlu öğretim

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

Tıp Eğitiminde Senkron Eğitim ve Selçuklu Tıp Fakültesi ndeki Uygulamaları

Tıp Eğitiminde Senkron Eğitim ve Selçuklu Tıp Fakültesi ndeki Uygulamaları Tıp Eğitiminde Senkron Eğitim ve Selçuklu Tıp Fakültesi ndeki Uygulamaları M. İ. Safa KAPICIOĞLU-Prof. Dr. 1, Veysi İŞLER-Doç. Dr. 2, Mustafa BULUN-Dr. 1, Şakir TOPRAK-Arş. Gör. 3, Aydın Okutanoğlu 2,

Detaylı

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI

TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE KAMU SAĞLIK ARAŞTIRMA PROGRAMI HAZİRAN 2005 ANKARA İ Ç İ N D E K İ L E R BÖLÜM SAYFA I. GİRİŞ II. ARAŞTIRMA ALANLARI EKLER A. ARAŞTIRMA ALANLARI,

Detaylı

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi DOI: 10.5961/jhes.2013.069 Öğretmen Adaylarının Güncel Etik Konular Hakkındaki Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi The Investigation of the Opinions of Teacher Candidates about Current

Detaylı

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI

TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (Hekimler İçin) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜTÜN BAĞIMLILIĞI İLE MÜCADELE EL KİTABI (HEKİMLER İÇİN) 2010 Tütün Bağımlılığı İle

Detaylı

GENÇLİĞE SESLENİŞ. Ey Türk gençliği,

GENÇLİĞE SESLENİŞ. Ey Türk gençliği, GENÇLİĞE SESLENİŞ Ey Türk gençliği, Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyeti'ni, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en

Detaylı

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu

Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu Roche Türkiye Kurumsal Sorumluluk Raporu 2012 SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ OLUŞTURMAK ROCHE TA KANSER ARAŞTIRMASININ 50. YILI UYUM ALANINDA YENİ YAPILANMA DAHA FAZLA ŞEFFAFLIK VE HESAP VERE- BİLİRLİK SAĞLIK

Detaylı

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR

HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR HALK SAĞLIĞI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR VE YAKLAŞIMLAR Yayına Hazırlayan Doç. Dr. Dilek ASLAN Ankara Tabip Odası MART 2009 ANKARA 2 Halk Sağlığı İle İlgili Güncel Sorunlar ve Yaklaşımlar Bu kitabın tüm

Detaylı

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik

Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabette Değişim Türkiye Programı KASIM 2014 Türkiye de diyabet tedavisinde yenilikçilik Diyabet bir halk sağlığı krizine dönüşmüştür ve bu durum Türkiye de, Avrupa nın diğer hiçbir yerinde olmadığı kadar

Detaylı

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sayı 4 / 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sayı 4 / 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNE BAĞLI ORGAN NAKLİ MERKEZLERİ Başkent Üniversitesi Hastanelerine Bağlı Organ Nakil Merkezlerimize nakil olmak için

Detaylı

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a

Dünya Tıp. n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp n n an a n apı an Tı a ı a a a Dünya Tıp Birliği'nin 18. Genel Kurulunda (Helsinki, Finlandiya, Haziran1964 ) benimsenmiş, 29. Genel Kurulunda (Tokyo, Japonya, Ekim 1975), 35. Genel Kurulunda

Detaylı

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI

DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI MEDINE Avrupa Tıp Eğitimi Tematik Ağı DÜNYA TIP EĞİTİMİ FEDERASYONU TIP EĞİTİMİNDE NİTELİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN EVRENSEL STANDARTLAR AVRUPA SPESİFİKASYONLARI Niteliğin Sağlanması Çalışma Grubu DTEF Copenhagen

Detaylı