T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner sistem anatomisi.genital sistem anatomisi. Sinir sistemi anatomisi. Endokrin sistem anatomisi.duyu organları anatomisi. EBE1003 HİSTOLOJİ (2 0) AKTS:3 Histolojiye giriş, hücre ve dokuları inceleme teknikleri, epitel doku, bağ doku, kas doku, sinir doku ve deri hakk ında genel bilgileri öğrenciye aktarmaktır. EBE1005 PSİKOLOJİ (2 0) AKTS:2 Bu ders, bir bilim dalı olarak psikolojinin temel ilkeleri, evrim, genetik, davran ışın gelişimi, dürtüler ve güdülenme, duyular, algılar, dil ve iletişim, kişilik, tutumlar ve önyargı, davranış üzerine sosyal etkiler, düşünme ve problem çözme süreci, öğrenme ilkeleri, insan öğrenmesi ve bellek konularını içerir. EBE1007 FİZYOLOJİ (3 0) AKTS:5 Bu ders, Hücre, kas, kan, solunum sistem, dolaşım sistemi, sindirim sistemi, endokrin sistemi, boşaltım sistemi, duyu organları, üreme sistemi, ve sinir sitemi fizyolojisi vb. konuları içerir. EBE1009 BESLENME İLKELERİ (2 0) AKTS:2 Temel Beslenme İlkeleri, Beslenmenin tanımı ve önemi, Yeterli ve dengeli beslenmek için gerekli olan besin öğeleri,fiziksel ve kimyasal yapıları, Vücut çalışmasındaki etkinlikleri ve önemi, Besin grupları Besinler ögeleri, Karbonhidratlar, Yağlar, Proteinler, Mineraller, Vitaminler, Suyun organizmadaki görevleri işlenecektir. TDL1011 TÜRK DİLİ I (2 0) AKTS:2 Ortak Z. Dil ve Diller: Dil Millet İlişkisi, Dil Kültür İlişkisi Yeryüzündeki Diller ve Türk Dilinin Dünya Dilleri arasındaki Yeri; Kaynakları bakımından Dil AileleriTürk Yazı Dilinin tarihi gelişimi; Eski Türkçe, Orta Türkçe, Divanü Lügat-it Türk, Atabetü'l- Hakayık, Harezm Türkçesi, Eski Türkiye Türkçesi (Eski Anadolu Türkçesi) ; Yeni Türkçe Dönemi, Modern Türkçe Dönemi, Batı, Güney Batı Türkçesi), Türkiye Türkçesi, Doğu ( Kuzey ) Doğu Türkçesi), KaratayTürkçesi, Ses Bilgisi (FONETİK), Ses ve sesin oluşumu, büyük ve küçük ünlü uyumu, Türkçedeki başlıca ses olayları; Türkçe'nin ses özellikleri, Türkçe'nin hece yapısı, cümle vurgusu. Şekil Bilgisi (MORFOLOJİ- BİÇİM BİLGİSİ), şekil bakımından kelimeler, kökler, gövdeler, ekler (yapım ekleri, çekim ekleri), anlatım ve vazifeleri bakımından kelimeler; isimler, sıfatlar, zamirler, fiiller, fiil çekimi, şekil ve zaman ekleri, fiilimsiler, edatlar, fiilden türeyenler ve isimden türeyenler, anlam bilimi; kelimede anlam, kelimenin anlam çerçevesi YDL1013 YABANCI DİL I (3 0) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, somut ihtiyaçları dile getiren günlük hayatta sık kullanılan ifadeleri ve basit cümleleri anlayabilmeleri ve bunlarla kendilerini ifade edebilmeleri, kendilerini ve başkalarını tanıtabilmeleri, başka insanların kişisel bilgilerine yönelik sorular sorabilmeleri ve bu tür sorulara yanıt verebilmeleri için gerekli temel konuları ( verb to be, Simple Present, can, can't, a/an, some, any, object pronouns, there is / are, have got, past of to be, Simple Past, etc.) içermektedir. ATA1015 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I (2 0) AKTS:2 Ortak Z. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersinin Amacı İnkılap ve İnkılapla Alakalı Kavramlar Osmanlı Devletinin Yıkılışı XIX. Yüzyılda Osmanlı Devletinde Yenilik Hareketleri Osmanlı Devletinin Son Döneminde Devleti Kurtarmaya Yönelik Fikir Akımları XX. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devletinin Durumu Mondros Ateşkes Antlaşması Sonrası Memleketin Durumu Milli Mücadeleye Hazırlık Dönemi Büyük Millet Meclisinin Açılması ve Çalışmaları Büyük Millet Meclisinin Açılışından Sonraki Siyasi ve Askeri Gelişmeler Lozan Barış Antlaşması, Önemi ve Sonuçları ENF1021 TEMEL BİLGİSAYAR (2 2) AKTS:3 Ortak Z. Bilgisayara Giriş ve Donanım, İşletim Sistemleri ve Uygulama Yazılımları, Windows İşletim Sistemi, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, İnternet Kullanımı, Bilişim Teknolojileri II. YARIYIL DERSLERİ EBE1002 MESLEKTE TEMEL İLKE VE UYGULAMALAR (6 12) AKTS:16 Hemşirelik süreci, iletişim ögeleri, sağlıklı hastane ortamı, sağlığın korunması,ağrı, uyku ve dinlenme, yaşamsal belirtiler, ilaç uygulamaları, sıvıelektrolit gereksinimi, vücut mekaniği ve pozisyonlar, yatak başı hasta bakımı, sıcak soğuk uygulamalar, oksijen gereksinimi, beslenme gereksinimi, boşaltım gereksinimi, ölümü yaklaşan hasta bakımı, preop hasta bakımı, postop hasta bakımı, yara bakımı, hijyen ve önemi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları

2 SAYFA:2/10 II. YARIYIL DERSLERİ EBE1004 KENDİNİ TANIMA VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ (2 0) AKTS:2 Bu derste, kendini tanıma, kişilerarası ilişkiler, sosyal ve mesleki iletişim, davranış biçimleri, ben dili uygun istekte bulunma, empati, bilişsel çarpıtmalar, çatışma yönetimi, stres ile başetme, problem çözme, terapötik iletişim ve özel durumlarda iletişim konuları yer almaktadır. EBE1006 MİKROBİYOLOJİ PARAZİTOLOJ (2 1) AKTS:5 Mikroorganizmaların morfolojik tanımları, fiziksel etkenlere karşı davranışları, beslenme, üreme ve biyokimyasal özellikleri, insanda bulunmaları ve bağışıklık bilgisi ile özel bakteri ve parazitlerin yaptığı hastalıkları, klinikleri, tedavisi ve infeksiyonlarından korunma bilgisidir. TDL1012 TÜRK DİLİ II (2 0) AKTS:2 Ortak Z. Kelime grupları, kelimelerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, Deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle öğeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve Özgeçmiş (CV) yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma gibi anlatım türleri YDL1014 YABANCI DİL II (3 0) AKTS:3 Ortak Z. Öğrencilerin, güncel hayatla ilgili cümleleri ve sıkça kullanılan ifadeleri anlayabilmeleri (kendileri, aileleri, iş ve yakın çevreleri, alışveriş vb. ile ilgili bilgileri), gerekli durumlarda anlaşılır ve bildik konuların doğrudan aktarımını yapabilmeleri, temel seviyedeki anlatımlarla kendilerini, eğitimlerini, yakın çevrelerini ve doğrudan ihtiyaca yönelik durumlarını anlatabilmeleri için Yabancı Dil I dersini temel alan ve devamı olan konuları (Present Continuous, adverbs of manner, comparison of adjectives, superlative adjectives, prefer + noun/-ing form, will, Present Perfect, have to/ don t have to, wh- questions, be going to for intentions and plans, infinitive of purpose, verbs + infinitive/-ing form etc.) içermektedir. ATA1016 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2 0) AKTS:2 Ortak Z. Türk İnkılâp Hareketleri, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası, Türk İnkılâbının Temel İlkeleri (Atatürk İlkeleri), Bütünleyici İlkeler, Atatürk ün Hastalığı ve Ölümü, İsmet İnönü nün Cumhurbaşkanı Seçilmesi ve İsmet İnönü Dönemi ( ), II. Dünya Savaşı, Demokrat Parti İktidarı ve Adnan Menderes Dönemi ( ), Askeri Darbeler ve Türkiye Cumhuriyeti ( ), 12 Eylül 1980 Darbesi ve Sonrasında Türkiye III. YARIYIL DERSLERİ EBE2001 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM I (4 4) AKTS:10 Doğurganlık ve anne sağlığı, doğum öncesi bakımın önemi, amacı ve ebenin rolü,gebelikle ilgili terminoloji ve sağlık ölçütleri,ebeveynliğe hazırlık ve doğum öncesi adaptasyon, üreme sistemi anatomi ve fizyolojisi,cinsiyet hücrelerinin gelişimi, gebeliğin oluşumu, gebelikte fizyolojik değişiklikler,gebelik belirtileri ve tanılama, doğum öncesi izlem, gebelikte sık görülen yakınmalar ve alınması gereken önlemler, gebelikte anne ve fetüs sağlığın yükseltilmesi, gebelikte beslenme, fetal sağlığın değerlendirilmesi. EBE2003 EMBRİYOLOJİ GENETİK (2 0) AKTS:4 Embriyolojiye giriş, hücre bölünme tipleri, fertilizasyondan itibaren doğuma kadar geçen süreçte gelişim, genetik materyalin yapısı, aktarılması, kalıtasal nitelikler, otozomal ve gonozomal kromozomlar ve hastalıkları. EBE2005 DAHİLİ VE CERRAHİ HASTALIKLAR (4 4) AKTS:8 Sıvı elektrolit, asit baz dengesi ve dengesizlikleri, Şok türleri ve şoktaki hasta bakımı, Yara iyileşmesi, Hastane enfeksiyonları, Kardiyovasküler sistem hastalıkları ve gebelik, Endokrin sistem hastalıkları ve gebelik, Üriner sistem ve hastalıkları ve gebelik, Dolaşım sistemi hastalıkları ve gebelik, Solunum sistemi hastalıkları ve gebelik, Sindirim sistemi hastalıkları ve gebelik, Sinir sistemi hastalıkları ve gebelik, Perioperatif bakım, Meme hastalıkları ve gebelik, bazı acil durumlarda cerrahi tedaviler. EBE2007 İLKYARDIM (2 0) AKTS:3 İlkyardımın tanımı, amacı İlk yardımın temel uygulamaları, KBK, ilkyardımcının özellikleri, hasta yaralının değerlendirilmesi I.II. değerlendirme, Temel yaşam desteği CPR maket üzerinde uygulanması,yetişkinde,çocukta,bebekte TYD uygulanması, heimlich manevrası,solunum yolu tıkanması, Kanamalarda ilk yardım. Şokta ilk yardım, yaralarda ilkyardım Yanıklar ve donmalarda ilk yardım, Kırık ve çıkıklarda ilk yardım, Pansumanlar ve sargılar, kafa ve omurga yaralanmaları, Diğer aciller, kalp krizi, DM, bilinç düzeyinde bozulma,bayılma, koma, Zehirlenmeler, Boğulmalar, Yaralıların kurtarılması ve taşınması. EBE2009 BİYOKİMYA (2 0) AKTS:3 Biyokimyasal yöntemler,analizler,aminoasitler ve proteinler,karbonhidratlar ve kan şekeri, lipitler, mineraller, vitaminler, hormonlar, enzimler, idrar analizleri. III YARIYIL SEÇMELİ DERSLER

3 SAYFA:3/10 III. YARIYIL DERSLERİ EBE2011 MADDE BAĞIMLILIĞI (2 0) AKTS:2 Bu ders, madde kullanım bozuklukları, madde kötüye kullanımı, madde bağımlılığı, bağımlılık yapan maddeler, madde bağımlılığının insan sağlığına olumsuz etkileri, madde kullanımı neden ile sağlığı bozulan bireyin bakım ve tedavisi gibi konuları içermektedir. EBE2013 KAVRAMSAL ÇERÇEVE (2 0) Bu ders, insan, sağlık, hastalık, çevre, güçgüçsüzlük, bağımlılık bağımsızlık, ümit ümitsizlik, kayıp, ölüm ve yas gibi sağlık alanına ilişkin temel kavramlar ile Nigtingale, Handerson, Peplau ve Orem gibi sağlık alanındaki kuramcıların kuramlarını içerir. EBE2015 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ (2 0) Bu dersi alan öğrenciden halen yürürlükte olan sağlık tanımını tartışabilmeyi, sağlıkla ilgili belirleyicileri ifade edebilme ve açıklayabilmeyi, yakın çevreyi sağlık yönünden değerlendirebilme ve sorunların nedenlerini açıklayabilmeyi kazanması beklenir. EBE2017 MESLEKİ YABANCI DİL (2 0) Öğrencilerin sonraki yıllarda görecekleri mesleki İngilizce derslerini takip edebilmeleri, lisans sonrası ve meslek hayatlar ında ihtiyaç duyacakları İngilizceye temel oluşturacak seviyede İngilizce dilbilgisi, alanlarına özgü kelime dağarcığı, alanlarına özgü metinleri okuyup anlama, sözlü anlatım ve yazma becerileri. IV. YARIYIL DERSLERİ EBE2002 DOĞUM ÖNCESİ DÖNEM II (4 8) AKTS:12 Riskli durumlarda anne ve fetüs sağlığının önemi, fetal sağlığın değerlendirilmesi, riskli gebelikler,ev ziyaretleri tekniğinin uygulanması. EBE2004 AİLE PLANLAMASI (4 8) AKTS:12 Üreme cinsel sağlık, üreme hakları, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, iletişim yöntemleri, enfeksiyonların önlenmesi, cinsel sağlık ve üreme sağlığı yöntemlerinde kalite yaklaşımı, aile planlaması hizmetleri, danışmanlık, kontraseptif yöntemler, özel durumlarda aile planlaması danışmalığı hizmetlerin organizasyon ve kayıt bildirim sistemlerini içermektedir. EBE2006 FARMAKOLOJİ (2 0) AKTS:2 Farmakolojiye giriş ve ilaçlar hakkında genel bilgi, ilaçların veriliş yolları,vücuttaki etki mekanizmaları, ilaçların tesirini etkileyen faktörler,ilaçlar arasında etkileşim şekilleri, ilaçların toksisitesi, ilaç gurupları hakkında genel bilgiler Kemotöropatikler, Analjezikler...vb İlaç suistimali ve bağımlılığı, Zehirlenmelerde genel tedavi yöntemleri. EBE2008 PATOLOJİ (2 0) AKTS:2 Patolojinin tıp disiplini ve hastane işleyişşi içindeki yeri, iltihap, immun sistem, tümör, infeksiyon hastalıkları ve beslenme bozukluklarında temel patolojik kavramlar ve mekanizmalarının açıklanması. IV YARIYIL SEÇMELİ DERSLER EBE2010 ÖZEL DURUMLARDA BESLENME (2 0) Beslenmeye ilişkin temel kavramlar, sağlığın korunmasında beslenmenin rolü, gebelikte ve laktasyonda beslenme, anne sütü ve önemi, 0 1 yaş beslenme, geçiş diyetleri, enfeksiyon hastalıklarında beslenme, gastrointestinal hastalıklarda beslenme, böbrek hastalıklarında beslenme, kalp hastalıklarında beslenme, diyabette beslenme, anemide beslenme, beslenmeye bağlı kanser, yanıklarda beslenme, beslenmeye ilişkin sağlık eğitimi EBE2012 İNFERTİLİTE VE ÜREMEYE YARDIMCI TEKNİKLER (2 0) Bu ders öğrenciye infertilitenin tanımı, etiyolojisi ve risk faktörleri, infertil çiftlerin yaşadıkları psikolojik reaksiyonlar ve buna kültürün etkisi, yardımcı üreme teknikler, etik boyut, yardımcı üreme tekniklerinde hemşire ebenin rolü ve infertilitede bakımla ilgili konularda bilgi kazandırmaktadır. EBE2014 SAĞLIK SOSYOLOJİSİ (2 0) Sosyolojiye giriş, tarihçesi, tanımı, önemi, amaçları, diğer bilimlerle ilişkisi,sağlık sosyolojisinin tanımı, toplumu tanıma kriterleri, sağlık örgütlerinde personelin sosyal ilişkileri, hekim, hemşire, ebe, personel, hasta kavramaları ve birbirleriyle ilişkileri,sağlık personelinin halkı etkilemede kullandıkları yöntemler,tıp eğitimi ve sosyoloji ile ilişkisi,sağlık ve hastalık anlayışları,sağlık personelinin iş doyumları,güncel sosyal sorunlar ve sağlık.

4 SAYFA:4/10 IV. YARIYIL DERSLERİ EBE2016 AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI (2 0) AKTS:2 Ağız ve Diş Sağlığının Önemi, Dişlerin oluşumu ve gelişimi, Dişin Yapısı, Süt ve Sürekli Dişler, Diş hastalıkları ve Diş çürüğü tanımı ve etkileyen faktörler, çeşitleri, belirtileri ve çürük riski değerlendirmesi, çürük risk sınıflandırması, Diş çürüğünü etkileyen faktörler, Ağız florası, Tükürük, Bakteriler ve bakteri plağının yapısı, Dişler, Beslenme, Ağız hijyeni,diş eti hastalıkları, Dişlerin gelişim bozuklukları, Plak kontrolü, plak kontrol yöntemleri, diş fırçalama yöntemleri, diş fırçaları, diş macunları, diş ipi kullanımı, gargaralar vb. Diş ve dişeti hastalıklarında tedavi, antibiotik kulanımı, kanal tedavisi, protez, ordodontik tedavi vb. Çocuk, Hamillikte,Yaşlılıkta,Kronik hastalığı olan bireylerde ağız ve diş sağlığı, Sigaranın ağız sağlığı üzerine etkisi,ağız diş Sağlığı Eğitimin Önemi, Birey hasta çocuk, hamile, yaşlı, engelli ve özel durumlarda eğitim programları uygulanması V. YARIYIL DERSLERİ EBE3001 NORMAL DOĞUM VE DOĞUM SONRASI DÖNEM (4 8) AKTS:11 Normal doğum eylemi, fizyolojisi, evreleri, mekanizması, vucudunun sistemik cevabı, ağrı, bakım, annenin doğuma hazırlanması, bilgilendirilmesi, eylemde oluşabilecek rahatsızlıklar, eylemin birinci,ikinci,üçüncü devresinde izlem, fetal sağlığın izlemin değerlendirilmesi, erken postpartum period, emzirmenin başlatılması,epizyotomi uygulanması ve sutur atma, evde doğum, doğum sonrası dönem, bakım, laktasyon. EBE3003 YENİDOĞAN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (4 8) AKTS:11 Bu derste normal yenidoğanın özellikleri, yüksek riskli yenidoğanları oluşturan prematüre, postmatüre, gebelik yaşına göre büyük ve küçük yenidoğan, diyabetli anne bebeğinin riskleri, tedavi yöntemleri ve bakım ilkeleri, yüksek riskli yenidoğanın sistemik,genetik,metabolik hastalıkları ve bakımı ile ebeveynlere yönelik danışmanlık konuları ele alınır EBE3005 BİYOİSTATİSTİK (2 0) AKTS:2 Bu ders, sağlık hizmetleri ve biyoistatistik, frekans dağılımları ve tanımlayıcı özelllikler,önemlilik testleri, parametrik ve nonparametrik yöntemleri, tablo ve grafik yapımını vb. konuları kapsar. EBE3007 DEONTOLOJİ VE ETİK (2 0) AKTS:2 Ebelik mesleğinde kimlik, rol ve benzeri kavramlar, ebelikte ahlaki değerler, değerlerin oluşumu ve değer çatışmaları, ebelik etiği, ahlak, deontoloji kavramların tanımı, etik ilkeleri, ebe hasta ilişkileri, ölüm kavramına ve ölümcül hastaya yaklaşım, hemşirelikte sır saklama ve gizlilik, ebenin hasta savunucusu, rolüne ilişkin kuramsal bilgi kazandırır. V YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERSLER EBE3009 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI (2 0) Üreme/cinsel sağlık, üreme hakları, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, adölesanlarda fiziksel, cinsel büyüme ve psikolojik gelişme, cinsellik, norm ve değerler, gençlerde sık görülen sorunlar, aile planlaması, iletişim ve sağlık kuruluşlarına ulaşmada sınırlılıklar ve çözüm yolları konularını içermektedir. EBE3011 ARKEOLOJİ (2 0) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir EBE3013 BİLİM SOSYOLOJİSİ (2 0) Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-iktidar, bilim-ekomomik düzey, bilim-siyaset ilişkilerini İnceleyen disiplin. EBE3015 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (2 0) Eski Uygarlıklarda Bilim, Mısır ve Mezopotamya da Bilim, Antık Yunan da ve Helenistik Dönemde Bilim, Romalılarda Bilim, Ortaçağ Avrupası ve İslam Dünyasında Bilim ve bu uygarlıklardaki bilimsel yaklaşımlar. EBE3017 BİLİM TEKNOLOJİ VE TOPLUM (2 0) Bilim ve teknolojinin sosyal önemi, kamu politikaları ve bilim-teknoloji, ülkelere göre bilim ve teknolojinin sosyal etkileri, bilim ve teknolojinin gelecekteki etkileri, endüstri devrimi, teknolojik sistemler sosyal özellikleri. EBE3019 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR (2 0) Ülkemizin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması.

5 SAYFA:5/10 V. YARIYIL DERSLERİ EBE3021 ÇEVRE SOSYOLOJİSI (2 0) AKTS:4 İlk bölümde çevre üzerine geliştirilen yaklaşımların temel özellikleri, ilkeleri, birey, doğa, toplum etkileşimine yönelik bakış açıları incelenmektedir. Dersin ikinci bölümde ise ilk bölüm paralelinde oluşturulan temeller çerçevesinde öğrencilerden temel bir çevre problemine odaklı bir araştırma yapmaları ve sunumunu gerçekleştirmeleri istenmektedir. EBE3023 ÇEVRE VE ENERJİ (2 0) Çevre mevzuatı, enerji çevre ilişkisi, hava kalitesi, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik önlemler, teknikler ve emisyon yöntemlerini içermektedir. EBE3025 ÇEVRE VE TOPLUM (2 0) Doğa ve Çevre kavramları; doğal süreç, doğal kaynak, doğal miras, doğal denge, doğal afet, doğaya uyum gibi kavramlar; biyosfer, biyosferin yapısı, biyosferi etkileyen etmenler; bilim, teknoloji ve toplum ile doğa ve çevre arasındaki ilişkiler; toplumsal değişme, modernleşme, azgelişmişlik, gelişme, kalkınma, endüstrileşme ve sürdürülebilirlik kavramlarıı; çevre sorunları, kirlilik, kirlenmenin nedenleri ve sonuçlarıı; çevre koruma uygulamalarıı, çevre ve toplum konularındaki ulusal ve uluslararası yükümlülükler; ana-çocuk sağlığını etkileyen çevresel ve toplumsal etmenler ve bu etmenlerin iyileştirme. EBE3027 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (2 0) İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku (insan haklarının korunması) konuları anlatılmaktadır EBE3029 DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ (2 0) Bu ders, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası ideal bir afet yönetiminde hemşirenin rol ve sorumlulukları tanımlar. Afet öncesi dönemde acil kurtarma ve ilk yardım uygulamalarını, afet esnasında ve sonrası dönemde ise, tedavi, fiziksel ve psikososyal bakımı içerir. EBE3031 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ (2 0) Bu ders, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında bulunan ülkelerde doğan müzik kütlülerini, müzik dokularını ve repertuvarlarını, etnomüzikolojik bakış açısı gibi konuları içerir. EBE3033 FELSEFEYE GİRİŞ (2 0) Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiyede ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımlar EBE3035 FOTOĞRAFÇILIK (2 0) Fotoğrafçılık tarihi, fotoğraf makineleri ve yardımcı gereçlerin tanıtımı, kullanım alanları hakkında teorik bilgiler verilir. Fotoğrafın tarihi ve gelişimi, bugün kullanılmakta olan fotoğraf tekniğinin günümüze ulaşıncaya kadar geçirdiği önemli aşamalar aktarılır. EBE3037 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (2 0) Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme. EBE3039 KENTLEŞME SORUNLARI (2 0) Kentleşmenin tanımı,nedenleri ve günümüze kadar kentleşemenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi;kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu,konut politikası. EBE3041 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU (2 0) Bu ders, küreselleşme, AB uyum süreci ve depremsellik bağlamında mekansal planlamanın bir boyutu olarak kentsel korumayı ve kentsel yenileşme stratejileri ve hedeflerini, kentsel yenileşmeye yönelik kuramlar ve kavramları, Türkiyedeki eğilim ve potansiyellere yönelik olası modelleri, kentsel korumanın tarihi süreç içerisinde değişen gelişimini ve 21. yy başında sürdürülebilirlik bağlamında kentsel yenileşmenin temel unsurları gibi kavramaları öğretir. EBE3043 AKADEMİK YAZMA (2 0) Akademik yazmaya ilişkin literatür taramasının nasıl yapılacağı, nasıl alıntı yapılacağı, araştırmanın yönteminin, sonuçlarının ve tartışma bölümünün nasıl yazılacağı, akademik dilin özellikleri yapısal, sözcüksel ve metinsel olarak tartışılacaktır. Bu arada katılımcılar, kendilerine ait bir makale yazmayı deneyeceklerdir. EBE3045 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2 0) Örgütsel davranış bilimi, örgütün doğası, Örgüt kuramları, Örgütün işlevsel çerçevesi, örgütün toplumsal çevresi, örgüt içinde birey, etkileşimin ürünü: örgütsel davranış.

6 SAYFA:6/10 V. YARIYIL DERSLERİ EBE3047 PİYANO (2 0) AKTS:4 Tüm dünya müzik ekollerince müziğe girişte en olumlu enstrüman olarak kabul edilen piyanonun temel düzeyde kullanımını öğretmeyi amaçlar. Ders, piyano klavyesi, parmak numaraları, müzikte ritm bilgisi gibi konuları içerir. EBE3049 RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ (2 0) Derste öğrencilere öncelikle raporlama ve sunum teknikleri hakkında teorik bilgiler verilecek ve bu bilgilerin uygulamalı olarak gösterilecektir. EBE3051 SANAT TARİHİ (2 0) Sanat Tarihi dersinde kronolojik olarak uygarlıkların mimari, heykel, resim ve el sanatları örnekleri slayt ve diğer görsel malzemelerle zenginleştirilerek açıklanacak, imkanlar doğrultusunda geziler düzenlenecek ve öğrenciler ilgi duydukları konuda bir ödev hazırlayacaklardır. EBE3053 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI (2 0) Beylikler ve Osmanlı dönemi seramik ve çini sanatının teknik ve üslup özellikleri üretim merkezlerine, İznik, Çanakkale, Kütahya, göre ele alınmaktadır. EBE3055 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (2 0) Türk demokrasi tarihinin gelişim sürecini etkileyen önemli olaylar, Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan ilke ve İnkılaplar anlatılmaktadır. EBE3057 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (2 0) Bu ders çerçevesinde 1963ten günümüze kadar TC AB ilişkileri ele alınacaktır. Bu bağlamda Ankara anlaşması, Katma Protokol ve Gümrük Birliği kararı ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca ortak politikalara Türkiyenin nasıl uyum sağlayacağı saptanacaktır. Dolayısıyla tam üyeliğe giden süreçte Türkiyenin yaptığı ve yapması gereken reformlar bu derse konu olmaktad ır. Bu çerçevede Katılım Ortaklığı Belgeleri, Ulusal Programlar, İlerleme Raporları ve Anayasa ve uyum paketleri ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulacaktır. EBE3059 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME (2 0) Uluslararası kavramı, uluslararası ilişkilerin sosyal, siyasi ve ekonomik yönleri, küreselleşmenin tarihi, küreselleşmenin 21. yüzyılda geldiği nokta, Türkiye'nin küreselleşmede yeri. EBE3061 YAŞAM BOYU SPOR (2 0) Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek VI. YARIYIL DERSLERİ EBE3002 RİSKLİ DOĞUM VE DOĞUM SONRASI DÖNEM (4 8) AKTS:11 Doğum eylemine ilişkin riskli durumlar,distosialar ve bakım,zor doğum eyleminin anne ve bebek açısından tehlikeleri,annenin doğum eylemine hazırlanması,doğum eylemine ilişkin girişimler,preterm postterm eylem,doğum sonu dönemde riskli durumlar. EBE3004 KADIN SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (4 8) AKTS:11 Kadın hayatının devreleri, jinekolojide tanı yöntemleri ve ebelik yaklaşımları, sık görülen kadın sağlığı sorunları, üreme sistemi enfeksiyonları, seksüel yolla geçen hastalıklar, PID ve jinekolojik enfeksiyonlarda ebelik, pelvik ağrı, anormal uterus kanamaları, menstrüal düzensizlikler, disfonksiyonel uterus kanamaları, endometriozis, genital fistüller, pelvik destek yapılarının bozulması, üreme sistemi kanserleri. Kadının toplumsal konumu ve sağlığa etkisi, kadın üreme sisteminin anatomisive fizyolojisi, kadın jinekolojik muayene yöntemleri, menstrual siklus bozukları, üreme sistemi enfeksiyonları ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile kadın hayatının evrelerine göre normal ve normalden sapma durumlarına yönelik bilgileri içermektedir. EBE3006 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI (2 0) AKTS:2 Bu derste çocuk sağlığı ve hastalıklarının dünya ve ülkemizdeki durmu, adölesan döneme kadar olan her yaş grubu için sık karşılaşılan sistemik, genetik, metabolik hastalık bozuklukların nedenleri, belirti ve tedavileri ile aile ve çocuk için stres yaratan bu süreçte uygulanması gereken bakımlar ele alınır. EBE3008 SAĞLIK YÖNETİMİ (2 0) AKTS:2 Yönetimin tanımı, tarihçesi, yöneticinin özellikleri, görev, yetki ve sorumlulukları, disiplinler arası iş birliği, yönetimde sık karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, stres, liderlik, ekip çalışması ve önemi, bakım veren personel ve hasta güvenliği, disiplin, Toplam Kalite Yönetimi anlayışı VI YARIYIL SOSYAL SEÇMELİ DERSLER

7 SAYFA:7/10 VI. YARIYIL DERSLERİ EBE3010 GENÇLERE YÖNELİK ÜREME SAĞLIĞI (2 0) AKTS:4 Üreme/cinsel sağlık, üreme hakları, toplumsal cinsiyet ve sağlığa etkileri, adölesanlarda fiziksel, cinsel büyüme ve psikolojik gelişme, cinsellik, norm ve değerler, gençlerde sık görülen sorunlar, aile planlaması, iletişim ve sağlık kuruluşlarına ulaşmada sınırlılıklar ve çözüm yolları konularını içermektedir. EBE3012 ARKEOLOJİ (2 0) Arkeolojinin tanımı, amacı, sınırları; arkeolojinin diğer bilimlerle ilişkisi: tarih, mitoloji, filoloji, jeoloji, felsefe, zooloji, botanik ve sanat tarihi ilişkileri; arkeoloji biliminin ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi; arkeolojinin metodu; yüzey araştırması ve kazı çeşitlerine değinilecektir EBE3014 BİLİM SOSYOLOJİSİ (2 0) Sosyolojik yöntem ve bakış açısıyla, bilimsel bilginin üretimini sağlayan sosyal ve siyasal koşulları, bilim adamlarının yaşadıkları toplum içindeki konumlarını ve diğer toplumsal kesimlerle olan İlişkilerini, bilime alternatif bilgi edinme yollarını, bilim-toplum, bilim-iktidar, bilim-ekomomik düzey, bilim-siyaset ilişkilerini İnceleyen disiplin. EBE3016 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ (2 0) Bilim felsefesine giriş, bilimin tarih içindeki gelişimi, bilimin felsefenin konusu oluşu, bilime farklı yaklaşımlar, ürün olarak bilim, etkinlik olarak bilim, bilim felsefesinde, bilime klasik görüş açısından bakış, bilimin değeri, konularını içermektedir. EBE3018 BİLİM TEKNOLOJİ VE TOPLUM (2 0) Bilim ve teknolojinin sosyal önemi, kamu politikaları ve bilim-teknoloji, ülkelere göre bilim ve teknolojinin sosyal etkileri, bilim ve teknolojinin gelecekteki etkileri, endüstri devrimi, teknolojik sistemler sosyal özellikleri. EBE3020 ÇAĞDAŞ SİYASAL SORUNLAR (2 0) Ülkemizin ve dünyanın gündemine ilişkin siyasal sorunların önemli olanlarının seçilerek incelenmesi ve soruşturulması. EBE3022 ÇEVRE SOSYOLOJİSİ (2 0) Çevre üzerine geliştirilen yaklaşımların temel özellikleri, ilkeleri, birey-doğa-toplum etkileşimine yönelik bakış açıları incelenmektedir EBE3024 ÇEVRE VE ENERJİ (2 0) Enerjinin ekosistem ve insan hayatındaki önemi, Enerjinin kaynaklarının kullanımı, Yenilenebilir enerji kaynaklarının insan hayatı ve çevreye olan etkileri, tıbbi ve toplumsal yaklaşımlar EBE3026 ÇEVRE VE TOPLUM (2 0) Çevrenin insan üzerindeki rolü, çevre ve ekonomik gelişme arasındaki ilişki, sanayi ve çevre problemleri, yerleşmede çevrenin rolü, insan sağlığı ve çevre, kentleşme çevre ilişkileri, insan toplumunun oluşumunda çevre değerleri, kalabalıklarda çevre faktörleri, insan çevre uyumu, hava kirliliği ve çevre bozulması, çevre kültürü konularını içermektedir. EBE3028 DEMOKRASİ VE İNSAN HAKLARI (2 0) İnsan hakları kavramı, nitelikleri, tarihi gelişimi ve sınıflandırılması, maddi insan hakları hukuku, insan hakları usul hukuku (insan haklarının korunması) konuları anlatılmaktadır EBE3030 DOĞAL AFETLER VE AFET YÖNETİMİ (2 0) Bu ders, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde afet öncesi, afet esnası ve afet sonrası ideal bir afet yönetiminde hemşirenin rol ve sorumlulukları tanımlar. Afet öncesi dönemde acil kurtarma ve ilk yardım uygulamalarını, afet esnasında ve sonrası dönemde ise, tedavi, fiziksel ve psikososyal bakımı içerir. EBE3032 DÜNYA MÜZİK KÜLTÜRLERİ (2 0) Bu ders, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarında bulunan ülkelerde doğan müzik kütlülerini, müzik dokularını ve repertuvarlarını, etnomüzikolojik bakış açısı gibi konuları içerir. EBE3034 FELSEFEYE GİRİŞ (2 0) Felsefe ile ilgili temel kavramlar, felsefe ve bilim, felsefenin çalışma alanları ve sosyal bilimler içindeki rolü, başlıca felsefi akımlar; Türkiyede ve dünyadaki düşünürlerin görüşlerinin incelenmesi, felsefi perspektifin geliştirilmesi, felsefe eğitim ilişkisi, eğitimin felsefi temelleri ve eğitim programlarına etkisi, çağdaş felsefe akımlar EBE3036 FOTOĞRAFÇILIK (2 0) Fotoğrafçılık tarihi, fotoğraf makineleri ve yardımcı gereçlerin tanıtımı, kullanım alanları hakkında teorik bilgiler verilir. Fotoğrafın tarihi ve gelişimi, bugün kullanılmakta olan fotoğraf tekniğinin günümüze ulaşıncaya kadar geçirdiği önemli aşamalar aktarılır.

8 SAYFA:8/10 VI. YARIYIL DERSLERİ EBE3038 GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI (2 0) AKTS:4 Geleneksel Türk el sanatlarının türlerini bilme,tanıma.el sanatlarının bilim, teknik ve sanatla olan ilişkisini kurma.geçmişten günümüze Türk el sanatlarının gelişimi hakkında bilgi sahibi olma.günümüz Türk el sanatlarının üretimlerindeki sorunlarla ilgili bilgi sahibi olma.geleneksel Türk el sanatlarının tanıtımı ve pazarlaması ile ilgili öneriler geliştirme. EBE3040 KENTLEŞME SORUNLARI (2 0) Kentleşmenin tanımı,nedenleri ve günümüze kadar kentleşemenin gelişimi; kentleşme-kalkınma ilişkisi, kentleşme ve toplumsal değişim ve siyasal davranışların değişimi;kent tanımları ve kent kuramları; küreselleşme ve kentler, gecekondu,konut politikası EBE3042 MODERN ŞEHİRCİLİK VE TARİHİ KENT DOKUSU (2 0) Bu ders, küreselleşme, AB uyum süreci ve depremsellik bağlamında mekansal planlamanın bir boyutu olarak kentsel korumayı ve kentsel yenileşme stratejileri ve hedeflerini, kentsel yenileşmeye yönelik kuramlar ve kavramları, Türkiyedeki eğilim ve potansiyellere yönelik olası modelleri, kentsel korumanın tarihi süreç içerisinde değişen gelişimini ve 21. yy başında sürdürülebilirlik bağlamında kentsel yenileşmenin temel unsurları gibi kavramaları öğretir. EBE3044 AKADEMİK YAZMA (2 0) Akademik yazmaya ilişkin literatür taramasının nasıl yapılacağı, nasıl alıntı yapılacağı, araştırmanın yönteminin, sonuçlarının ve tartışma bölümünün nasıl yazılacağı, akademik dilin özellikleri yapısal, sözcüksel ve metinsel olarak tartışılacaktır. Bu arada katılımcılar, kendilerine ait bir makale yazmayı deneyeceklerdir. EBE3046 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ (2 0) Örgütlerde insan davranışı, kişisel farklılıklar ve iş davranışı, motivasyon, kapsam teorileri, süreç teorileri, kişisel davranışın ödüllendirilmesi ve cezalandırılması, örgütlerde stres, grup davranışı, grup tipleri, grup özellikleri, çatışma ve yönetilmesi, organizasyonel güç ve politikaları, liderlik, örgütsel süreçler karar verme, iletişim, sosyalizasyon, örgütsel değişim ve gelişmeleri içerir. EBE3048 PİYANO (2 0) Tüm dünya müzik ekollerince müziğe girişte en olumlu enstrüman olarak kabul edilen piyanonun temel düzeyde kullanımını öğretmeyi amaçlar. Ders, piyano klavyesi, parmak numaraları, müzikte ritm bilgisi gibi konuları içerir. EBE3050 RAPORLAMA VE SUNUM TEKNİKLERİ (2 0) Derste öğrencilere öncelikle raporlama ve sunum teknikleri hakkında teorik bilgiler verilecek ve bu bilgilerin uygulamalı olarak gösterilecektir. EBE3052 SANAT TARİHİ (2 0) Sanat Tarihi dersinde kronolojik olarak uygarlıkların mimari, heykel, resim ve el sanatları örnekleri slayt ve diğer görsel malzemelerle zenginleştirilerek açıklanacak, imkanlar doğrultusunda geziler düzenlenecek ve öğrenciler ilgi duydukları konuda bir ödev hazırlayacaklardır. EBE3054 TÜRK ÇİNİ VE SERAMİK SANATI (2 0) Beylikler ve Osmanlı dönemi seramik ve çini sanatının teknik ve üslup özellikleri üretim merkezlerine, İznik, Çanakkale, Kütahya, göre ele alınmaktadır. EBE3056 TÜRK DEMOKRASİ TARİHİ (2 0) Türk demokrasi tarihinin gelişim sürecini etkileyen önemli olaylar, Türkiye Cumhuriyetinin hangi koşullarda nasıl kurulduğunu anlatarak, devletin temelini oluşturan ilke ve İnkılaplar anlatılmaktadır. EBE3058 TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ (2 0) Bu ders çerçevesinde 1963ten günümüze kadar TC AB ilişkileri ele alınacaktır. Bu bağlamda Ankara anlaşması, Katma Protokol ve Gümrük Birliği kararı ayrıntılı olarak incelenecektir. Ayrıca ortak politikalara Türkiyenin nasıl uyum sağlayacağı saptanacaktır. Dolayısıyla tam üyeliğe giden süreçte Türkiyenin yaptığı ve yapması gereken reformlar bu derse konu olmaktad ır. Bu çerçevede Katılım Ortaklığı Belgeleri, Ulusal Programlar, İlerleme Raporları ve Anayasa ve uyum paketleri ayrıntılı bir incelemeye tabi tutulacaktır. EBE3060 ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE KÜRESELLEŞME (2 0) Uluslararası kavramı, uluslararası ilişkilerin sosyal, siyasi ve ekonomik yönleri, küreselleşmenin tarihi, küreselleşmenin 21. yüzyılda geldiği nokta, Türkiye'nin küreselleşmede yeri. EBE3062 YAŞAM BOYU SPOR (2 0) Yaşam boyu sporun tanımı, tarihsel gelişimi, yaşam boyu spor felsefesi, yaşam boyu aktivitelerin tanıtımı jogging, yürüyüşler diğer yaşam boyu spor içerikli faaliyetler yapabilmek.

9 SAYFA:9/10 VII. YARIYIL DERSLERİ EBE4001 KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMALAR I (2 16) AKTS:12 Mesleğe özgü bilgi ve becerileri klinik ve saha çalışmalarında uygulamaları, antenatal değerlendirme, fetal sağlığın değerlendirilmesi, Riskli gebeliklerin klinik ve sahada izlenmesi, Antenatal d önemde karşılaşılabilecek dahili ve cerrahi hastalıklar, normal doğum, Postpartum dönemdeki kadının değerlendirilmesi, Müdahaleli doğum ve sonrası riskli durumlarda ebelik girişimler, Laktasyon süreci, Yenidoğanın değerlendirilmesi ve bakımı, Neonatal resüstasyon, Jinekolojik hastalıkların belirtilerinden tanıya ulaşma Üreme çağındaki kadınlara aile planlaması yöntem ve danışmanlık. EBE4003 BULAŞICI HASTALIKLAR VE EPİDEMİYOLOJİ (4 0) AKTS:8 Epidemiyolojinim tanımı ve konusu, epidemiyoloijik araştırma yöntemleri, enfeksiyon hastalıkları ve savaş yöntemleri, enfeksiyon hastalıklarının genel hedefleri, vucudun enfeksiyon hastalıklarına karşı direnci aşılar ve serumlar, su ve besinlerle, solunum yolu ile, temasla, zoonos ile bulaşan enfeksiyon hastalıkları ve bakım ilkeleri. EBE4005 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN İLKELERİ I (2 0) AKTS:4 Bu ders, bilimsel araştırma yöntem biliminin hemşirelik alanında nasıl uygulanacağını ve bilimsel bilginin üretilmesinde gerekli olan araştırma yöntem ve ilkelerini öğretmeyi amaçlar. VII YARIYIL I. GRUP SEÇMELİ DERSLER EBE4007 TERMİNAL DÖNEMDE HASTA BAKIMI (2 0) Bu ders, terminal dönemdeki hastanın fiziksel bakımını, semptom yönetimini, psikolojik, sosyal ve etik yönü ile yaşam sonu bakım kavramını, terminal dönemdeki hastanın kaybını ve kaybın ardından yaşanan keder sürecinde hasta ailesinin gereksinimlerini içerir. EBE4009 ONKOLOJİ (2 0) Kanserin epidemiyolojisi, risk faktörleri, fizyopatolojisi, sınıflandırılması, tedavi yöntemleri ve erken tanısına ilişkin bilgi verir. EBE4011 ADLİ VAKALARA YAKLAŞIM (2 0) Adli tıp ve adli bilimler, Adli Hemşirelik, Hemşirelik Etiği, Yasal Sorumluluklar, Sağlık Çalışanlarına Yönelik Şiddet, Yaralar, NBC Silahlar, Ateşli Silahlar, Isırık İzleri, Ölüm ve Ölüm Sonrası Değişiklikler Hemşirelik Yönetiminin Sorumluluğu, Asfiksiler, Zehirlenmeler, Islahevi ve Cezaevi Hemşireliği, Olay Yeri İncelemesi, Cinsel Suçlar, Cinsel Suçlarda Hemşirenin Rolü, Adli Psikiyatri, Psikiyatri Hemşireliği, Aile İçi Şiddette Hemşirenin Rolü EBE4013 EVDE BAKIM YÖNETİMİ (2 0) Bu ders, evde bakım kavramının tartışılması, evde bakımın birey, aile, toplum ve ülke ekonomisine ilişkin avantajları, evde bakımın ekip üyeleri ve ekip üyelerinin rol ve sorumlulukları, evde bakımı uygun olan tüm kronik hastalıkların evde bakım ilke ve yöntemleri vb. konuları içermektedir. EBE4021 DOĞUMA HAZIRLIK SINIFLARI (2 0) Bu ders öğrenciye doğuma hazırlık sınıflarının önemi, amaçları, tarihçesi, tipleri, doğuma hazırlık programları ve yapılandırılması, doğuma hazırlık sınıflarının eğitim içeriğinin hazırlanması ve yürütülmesi konularında bilgi ve beceri kazandırmaktadır. VII YARIYIL II. GRUP SEÇMELİ DERSLER EBE4015 ÇOCUK VE ERGEN SAĞLIĞI (2 0) Bu ders, çocuk ve ergen sağlığını koruma, geliştirme, çocuk ve ergen sağlığında ebeveynin rolü, çocuk ve ergenlerde sık görülen sağlık sorunları bakımı ve tedavisi gibi konuları içerir. EBE4017 GERİATRİ (2 0) Bu ders, dünyada ve Türkiye de yaşlı nüfusun durumunu, sağlıklı yaşlanmayı, yaşlılıkta görülen fiziksel, psikolojik ve sosyal sorunları, yaşlılık dönemine ilişkin etik konuları, yaşlının evde ve kurumda bakımını içerir. EBE4019 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (2 0) Bu derste işçilerin sağlığı ve iş yeri güvenliği ile ilgili tanımlar, iş kazaları, meslek hastalıkları, güvenliği sağlamak için yapılması gerekenler ve sorumlular, konunun kanundaki yeri ve önemi ile sağlıklı işçi beslenmesi konuları ele alınır. VIII. YARIYIL DERSLERİ EBE4002 ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN İLKELERİ II (0 2) AKTS:4 Bu ders, bilimsel araştırma temel kavram, ilke ve yaklaşımlarını, araştırma süreç ve tekniklerini, yöntem, evren ve örneklem, verilerin toplanması, işlenmesi, çözümü, yorumlanmasını ve bilimsel makale yazımını bilgilerini aşama aşama kendi araştırmasında uygulamasını içerir.

10 SAYFA:10/10 VIII. YARIYIL DERSLERİ EBE4004 KLİNİK VE SAHADA ENTEGRE UYGULAMALAR II (2 16) AKTS:10 Klinik ve sahada karşılaşılan özel durumlar Hymen, Vajinismus, Medical Abortus, Adölosan ve ileri yaş gebelikler ensest ilişki, Gebelik, adölosan, vs. yönelik şiddet, İnfertilite, Doğum sonu depresyon ve psikozu, Kadın ve erkeğin cinselliğe yanıtı, İleri düzey AP yöntemleri, kendi kendine meme muayenesi, Antenatal ve postnatal egzersizler ve bu konuda halk ın uyguladığı alternatif yöntemler, Kozmetik kullanımının kadının sağlığına etkileri, Çocuklarda ilk 6 yaş acil durumlarda yaklaşımlar, Ev ziyaretleri tekniği ve uygulanması. EBE4006 EBELİKTE ÖĞRETİM (3 2) AKTS:8 Sağlığın tanımı, Negatif, Pozitif, Nötr Sağlık Kavramları,Sağlıkta eğitimin Rolü ve Önemi, Sağlığı Geliştirme,Öğrenme Öğretme ve Eğitim Kavr amları, Bireyin Öğrenme Yolları, Öğrenme Kuramları, Öğrenme için uygun ortam oluşturma, Pedagojik ve Androgojik eğitim, Pedagojide ve Androgojide öğrenme Özellikleri ve Engelleri, Hizmet İçi Eğitim, Halk Eğitimi, Grup Eğitimi, Sağlık Eğitimi İçin Program Geliştirme Adımları, Sağlık Eğitiminde Hazırlayıcı, Olanak Sağlayıcı ve Güçlendirici Faktörler, Eğitim Yöntemleri ve Eğitim Araçları. EBE4008 RUH SAĞLIĞI (2 0) AKTS:4 Bu derste, psikiyatride temel kavramlar, koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici ruh sa ğlığı hizmetleri, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluklar, duygu durum bozuklukları, madde kullanım bozuklukları, konsültasyon liyezon psikiyatrisi, gebelik, doğum ve doğum sonrası dönem özellikleri ve dönemde sıklıkla görülen ruh sağlığı sorunları, çocuk ve ergen ruh sağlığı, psikiyatride tedavi uygulamaları psikoterapiler, EKT, farmakolojik ajanlar vb. konular yer alır. VIII YARIYIL I. GRUP SEÇMELİ DERSLER EBE4010 HASTANE ENFEKSİYONLARI (2 0) Enfeksiyon, hastane enfeksiyonu, Asepsi, Antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kurallar ı, İzolasyon, tıbbi atıkların yok edilmesi, Hastane Enfeksiyonu kontrolünde ebenin rolü, Hastane Enfeksiyonlarının Başlıca Klinik Formları, Kateter enfeksiyonları ve buna bağlı bakteriyemiler, Kateter enfeksiyonları ve buna bağlı bakteriyemiler, Üriner kateterler ve ilişkili enfeksiyonlar, Cerrahi yara enfeksiyonları, Bağışıklığı baskılanmış hastalarda enfeksiyon, Çocukluk çağında Hastane enfeksiyonlarına genel bakış, Hastane Enfeksiyonlarında korunma ve kontrol Antibiyotik kullanımının temel prensipleri, Kan yolu ile bulaşan hastalıklarda kontrol. EBE4012 OKUL SAĞLIĞI (2 0) Okul Sağlığı Hizmetleri, Büyüme ve Gelişme, Sağlığı Koruma ve Geliştirme, Acil durumlara yaklaşım, Baş ağrısı, Göğüs ağrısı, Karın ağrısı, Kusma, Enfeksiyöz hastalıklar,beslenme ile ilişkili hastalıklar, Cilt hastalıkları, Üreme Sağlığı, Okul çağı sporcu sağlığı ve spor yaralanmaları. EBE4014 LİDERLİK (2 0) Liderlik Kavramı, Liderliğin Tarihçesi, Hemşirelikte Liderler, Liderlik Tipleri, Liderlik Tanımları, Liderlik Teorileri, Stilleri, Davranışları ve Özellikleri, Kişisel Liderlik Potansiyelini Değerlendirme, Kadın ve Liderlik, Bir Etkileme Süreci Olarak Liderlik, Liderlik ve Etkili Güç Kullanımı, Motive Etme, Rehberlik ve Güçlendirme, Güç Kaynakları, Örgütlerde Güç Kullanımı, Toplumsal Cinsiyet Bakış Açısının Kadının Liderlik Davranışına Etkisi, Vizyona Dayalı Liderlik,Liderlik Becerilerinin Geliştirilmesi. VIII YARIYIL II. GRUP SEÇMELİ DERSLER EBE4016 ÖZEL DURUMLARDAKİ ÇOCUKLARIN BAKIMI (2 0) Dünyada ve ülkemizde çocukların sakat, hasta, teknolojiye bağımlı olmasına neden olan risk faktörleri ve bu hastalıkların neler olduğu, bu hastalıklarda tanı, tedavi ve bakım yöntemleri ile bu durumda bulunan çocukların evde ailesi tarafından nasıl bakılacağı, hastaneye yatma durumunda bakım süreci ve önleme yöntemleri işlenir. EBE4018 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE KADIN (2 0) Dünyada ve Türkiye de kadın olmak, çalışan kadın olmak, sağlık sektöründe kadın olmak ve karşılaşılan problemler. Kadın istihdamının sağlanabilmesi için uygulanan projeler hakkında bilgiler. EBE4020 AMELİYATHANE VE İNTRAOPERATİF BAKIM (2 0) Sterilizasyon Dezenfeksiyon, Cerrahi alan enfeksiyonları, Cerrahide profilaktik antibiyotik kullanımı, Kan yoluyla bulaşan hastalıklar ve korunma yöntemleri, Hastane atıkları, Ameliyathanenin yapısı, Cerrahi yıkanma, gömlek ve eldiven giyme, Ameliyat alanının hazırlanması, Ameliyat odası ve steril malzemelerin hazırlığı, Ameliyathane temizliği, Ameliyat pozisyonları, Dikiş materyalleri.

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ EBE1001 ANATOMİ (3 2 4) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi Osteoloji, Arthroloji, Myoloji. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ HEM1001 ANATOMİ (3 2 4) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi. Osteoloji, Arthroloji, Myolojİ. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM)

SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) Adnan Menderes Üniversitesi SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU BÖLÜMLER HEMŞİRELİK 1 SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (BİRİNCİ ÖĞRETİM) I. YARIYIL III. YARIYIL II. YARIYIL HEM101 Hemşireliğe

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/10 I. YARIYIL DERSLERİ HEM1001 ANATOMİ (3 2) AKTS:8 Tıbbi terminolojiye giriş.lokomotor sistem anatomisi. Osteoloji, Arthroloji, Myolojİ. Dolaşım sistemi anatomisi. Solunum sistemi anatomisi.üriner

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EGİTİM FAKÜLTESİ RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RES1001 TEMEL TASARIM I (4 4 6) Aşağıda belirtilen Sanatın Elemanları ve İlkeleri ile ilgili teorik bilgiler verilir, iki ve üç boyutlu uygulama çalışmaları yaptırılır. A)

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ Dersin Kodu HEM 00352 Dersin Adı AFETLERDE HEMŞİRELİK BAKIMI VE İLK YARDIM Yıl III Yarı Yıl Bahar 1- Afetlerde hemşirelik bakımı ve ilk yardıma giriş 2- Hasta ve yaralının muayenesi ve değerlendirilmesi

Detaylı

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir.

HEM Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5001 - Hemşirelikte Kavram ve Kuram Hemşirelik biliminin üzerine temellendiği temel kavramlar ve modelleri içerir. HEM 5901 - Seminer Literatür tarama, seminer konusunun seçimi, literatür tarama, öğretim

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER Sağlık

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ KARS SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI BİRİNCİYIL I.YARIYIL * EBE 101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler Z 2 2-2 3 7 EBE 103 Ebelik Tarihi ve Deontoloji Z 2 - - 2

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI BATMAN ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1. SINIF I. YARIYIL 20020121 Hemşirelik Esasları-I Z 4 4 0 6 6 20020122 Biyokimya Z 3 0 0 3 3 20020123 Anatomi Z 4 0 0

Detaylı

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması

HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRELİKTE YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER HEM501 (3,0)3 Sağlık Tanılaması Bu derste öğrencinin; birey, aile ve toplumun sağlık gereksinimlerini belirleyen

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİMDALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS DERSLERİ A. YÜKSEK LİSANS ZORUNLU/SEÇMELİ DERSLERİ Ders Kodu Dersler Z/S T U/L TOP K AKTS HEMŞİRELİKTE BİLİŞİM VE SINIFLAMA SİSTEMLERİ

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN

ÇANKIRI GAZİ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ İŞLETMELERDE MESLEKİ EĞİTİM YILLIK PLAN MESLEK ESASLARI DERSİ PEKİŞTİRİLECEK KONULAR/BECERİLER/LAR Hasta Odası Hazırlama Hasta odası 3 20 20 Eylül 2017 Çarşamba 22 Eylül 2017 Cuma Hasta yatağı yapımı İçinde hasta olan yatağın yapımı Muayene

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. ADSG109 Ağız ve Diş Sağlığında Araç-Gereç Bilgisi - I SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ Diş Hastalıkları

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK BİLİMLERİNDE KURAM VE MODELLER (HEM 701

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI

NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI NORMAL ÖĞRETİM DERS PROGRAMI 1. Yarıyıl 1. Hafta ( 19.09.2011-23.09.2011 ) 08:30-09:20 : HEMŞİRELİĞE GİRİŞ ( Grup 1 ) Afyon Sağlık Y.O. - HEM-1 Ögr.Grv. YEŞİM CEYLANTEKİN Dersin takdimi 09:30-11:20 : BEDEN

Detaylı

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ

ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ ÜNİTE II- KADIN GENİTAL ORGANLARININ ANATOMİ VE FİZYOLOJİSİ Genital Organlar Dış Genital Organlar İç Genital Organlar Kemik Kısımları (Pelvis ) Siklus Oluşumu ve Hormonlar Oval ve Menstrual Siklus Halkası

Detaylı

Ebelik Programı Müfredat Ulusal Kredi

Ebelik Programı Müfredat Ulusal Kredi Kodu Adı Tipi Ebelik Programı Müfredat * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal hayata adaptasyonu için

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sağlık veya Hemşirelik Yüksekokulları, Hemşirelik, Sağlık Memurluğu ve Ebelik Programları mezunu

Detaylı

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı. Müfredat

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı. Müfredat Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi Ebelik Programı Müfredat Kodu Adı Tipi * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik,

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 2 Z 5 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 2 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 2 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 2 Z 2 GENEL BİYOLOJİ

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015)

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ MANİSA SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2015) 1. Sınıf 1. Yarıyıl Güz Dönemi EBE 1101 Ebeliğe Giriş SYO 1101 Anatomi 3 3 - - 3 4 SYO 1103 Histoloji 1 1 - -

Detaylı

SAĞLIK YÜKSEK OKULU YENİ EĞİTİM PROGRAMI

SAĞLIK YÜKSEK OKULU YENİ EĞİTİM PROGRAMI SAĞLIK YÜKSEK OKULU YENİ EĞİTİM PROGRAMI 1. SINIF1. YARIYIL Kodu in Adı HaftalıkSaati ZS AKTS** T U HDS HEM 101 İnsan Anatomi D Z 3 2 5 5 KİM 167 Temel Biyokimya D Z 2 0 2 2 HEM 105 Mikrobiyoloji-Parazitoloji

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016)

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI (2016) 1. Sınıf 1. Yarıyıl Güz Dönemi SBF 1101 Anatomi 3 3 - - 3 4 SBF 1103 Fizyoloji 2 2 - - 2 3 SBF 1105 Biyokimya

Detaylı

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI

HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI DOKTORA PROGRAMINA GİRİŞ KOŞULLARI Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak Hemşirelik veya herhangi bir programda yüksek lisans yapmış olmak.

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı

Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı Normal Doğum Öncesi Dönem ve Uygulaması Ders Tanıtımı DERSİN TANIMI : Bu ders öğrenciye; anne sağlığının önemini kavratarak anneyi etik değerlerle ailesi ve yaşadığı toplum içinde bir bütün olarak ele

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1.SINIF

BATMAN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI (EK-I) 1.SINIF BATMAN ÜNİVERİTEİ AĞLIK YÜKEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DER MÜFREDATI (EK-I) 1.INIF I. YARIYIL ( GÜ ) Haftalık aati in Adı (/) Teori Uygl. Lab. K AKT 22121 Hemşireliğe Giriş 4 4 6 7 22122 Biyokimya

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ 1. DYLZ107 Diyalize Giriş SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU DİYALİZ TEKNİKERLİĞİ DERS İÇERİKLERİ Diyaliz öncesi, sırası ve sonrasında takip ve bakımına

Detaylı

Hemşirelik Programı Müfredat

Hemşirelik Programı Müfredat Hemşirelik Programı Müfredat Kodu Adı Tipi * Yeni Öğrenci için KSTU101 NC 3 Oryantasyon Programı * Bu 3 günlük program yeni kayıtlı lisans öğrencilerinin akademik, kültürel ve sosyal hayata adaptasyonu

Detaylı

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU

ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI DERS KATALOĞU SAĞLIK BİLİMLERİ ANABİLİM DALLARI VE LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI 01.07.2015 Hemşirelik Anabilim Dalı > Hemşirelik (Tezli Yüksek

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ ANESTEZİ 08.00-08.50 Sistem Hastalıkları MYHST 120 Klinik Anestezi-II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Sınıfların Reanimasyon-II Biyoteknoloji Anestezi Uygulama-II Girişimcilik II

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Bütünleme Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Van Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 2014-2015 Final Sınav Tarihleri ANESTEZİ ANESTEZİ Yabancı Sistem Hastalıkları Klinik Anestezi-II Reanimasyon-II Meslek Etiği Biyoteknoloji Girişimcilik II Anestezi Cihaz ve Ekipmanları Anestezi Uygulama-II Enfeksiyonların Önlenmesinde Prensipler

Detaylı

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ

I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK BÖLÜMÜ I. YARIYIL DERS İÇERİKLERİ Anatomi Dersin Kodu 101 Dersin Kredisi Zorunlu, (Teo.3, Uyg.0, Lab 0) Kredisi 3 Bu ders Anatomiye Giriş, Anatomik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE ZÜBEYDE HANIM SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU YAŞLI BAKIMI BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ YAB1001 YAŞLI BAKIM İLKE VE UYGULAMALARI (2 2 0) YAB1003 TIBBİ TERMİNOLOJİ (2 0 0) Girişi, temel tanım ve kavramlar; insan yapısına ilişkin temel tanım ve terimler, hastalıklara

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı 1. Yarıyıl Ders İçerikleri Dersin Adı D.S KR. AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tar-1.

Detaylı

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I

I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Fizyolojik Psikoloji Türkçe I: Yazılı Anlatım Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Yabancı Dil I Bilgisayar I I. YARIYIL Psikolojiye Giriş Psikolojinin tanımı, psikoloji tarihi, psikolojinin alanları (sosyal psikoloji, klinik psikoloji, eğitim psikolojisi vs.), psikoloji kuramları (davranışcı kuramlar, bilişsel

Detaylı

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER

GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ DERSLER DERS KATEGORİLERİ GENEL LİSE HAFTALIK DERS ÇİZELGESİ 9. 10. 11. 12. DİL VE ANLATIM 2 2 2 2 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ 1 1 1 1 T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK - - 2 - SAĞLIK BİLGİSİ 1 - - - YABANCI

Detaylı

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL

T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL IV. YARIYIL T.C. ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS PLANI BİRİNCİ YIL I.YARIYIL II. YARIYIL HEM 101 Sağlık Bilimleri ve Hemşireliğe Giriş 2 0 2 4 HEM 102 Hemşirelikte Temel İlke

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. HEM155 Psikoloji MAT171 Temel Matematik I TD101 Türk Dili I Seçmeli Ders Grup 1 6 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SÖKE SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI 2015/16 ÖĞRETİM PROGRAMI 29.01.2016 1. Yarıyıl ÇGL101 Çocuk Gelişimine Giriş 2 0 0 2 4 ÇGL103 Aile Yaşam Döngüsü ve Aile İçi

Detaylı

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI /

AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / AÜTF HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI / 2017-18 TARİH/MODÜL BAŞLIKLAR (Konular) ÖĞRETİM ÜYESİ MODÜL 1 9 Ekim 2017 Halk Sağlığı tanımı, kavramı ve yaklaşımı Geleneksel ve Çağdaş

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS

TIBBİ HİZMETLER VE TEKNİKLER BÖLÜMÜ TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI DÖNEM KOD DERSİN ADI TEORİK UYG. AKTS TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI 6703101 ANATOMİ 2 0 3 6703109 TÜRK DİLİ I 2 0 2 6703110 YABANCI DİL I 2 0 2 6703114 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 6703121 GENEL BİYOLOJİ 3

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ)

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ) T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ SINIF I.DÖNEM (GÜZ) HEM101 Sağlıklı Yaşam ve Hemşirelik I (6+0+0)6 AKTS:7 Bu derste, profesyonel hemşirelik

Detaylı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı

HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı Programa Kabul Koşulları: HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Programı Yüksek Lisans: Sağlık Yüksekokulu veya Hemşirelik Yüksekokulu/Fakültesi Hemşirelik, Ebelik ve Sağlık

Detaylı

GAÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

GAÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ GAÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK OKULU EBELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ EBE101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler (4 0 4) ( AKTS 6) Öğrencilerin ebelik felsefesini algılaması, ebelikle ilgili kavramları, temel mesleki

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA)

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TAYFUR ATA SÖKMEN TIP FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III IX. DERS KURULU (4 HAFTA) HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-BİYOİSTATİSTİK DERS KURULU DEKAN DEKAN YRD. BAŞKORDİNATÖR

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1. YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu TUR 101 Türk

Detaylı

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI

NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI NORMAL GEBELİK ve BAKIM DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü (Zorunlu, Seçmeli) Dersin Seviyesi (Ön Lisans, Lisans, Y.Lisans, Doktora) Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati (Kuramsal)

Detaylı

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ DERSİN DİLİ

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ DERSİN DİLİ ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI 1.YARIYIL GÜZ DÖNEMİ İÇERİKLERİ AHP101 ADI Ameliyathane Teknolojileri Türkçe 6 0 6 6 TÜRÜ: Mesleki Ders İdeal

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ RPD1001 TÜRKÇE I : YAZILI ANLATIM (2 0) AKTS:3 Yazı dilinin ve yazılı iletişimin temel özellikleri, yazı dili ile sözlü dilin arasındaki temel farklar. Anlatım: yazılı ve

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÜKSEKOKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. HMSR108 Hemşirelikte Temel Kavramlar Kavramlar hakkında genel bilgi, hemşirelik,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS. Dersin Adı Kod Yarıyıl T+U AKTS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. Yıl - GÜZ DÖNEMİ ZORUNLU DERSLER İş Sağlığı Epidemiyolojisi ISG701 1 3 + 0 6 İş sağlığı ve epidemiyoloji kavramlarının

Detaylı

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama)

Pazartesi BES LAB 10:00 Çocuk (Uygulama) 11:00 Yetişkin (Uygulama) SAĞLIK YÜKSEKOKULU BESLENME VE DİYETETİK BÖLÜMÜ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ARA SINAV TAKVİMİ 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11 8.30 Psikoloji ve Davranış Bilimi 22.04.2013 Pazartesi 9-10-11

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2017 2018 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 24.04.2018 28.05.2018 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 --- 82 Biyoistatistik

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ NİĞDE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SAYFA:1/5 I. YARIYIL DERSLERİ PAZ1001 PAZARLAMA İLKELERİ (3 0) AKTS:5 Pazarlamanın konusu, kapsamı ve gelişimi, pazarlamayı etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, pazarlama karması unsurları,

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl

Sosyal Bilimler Enstitüsü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (Yüksek lisans,tezli) 1. Yarı Yıl BES505 Spor Bilimlerinde Araştırma Teknikleri K:(3,0)3 ECTS:8 Bilimsel araştırma niteliği ve tanımı özellikleri,

Detaylı

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ

Teori (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori Laboratuar ANA VE ÇOCUK BESLENMESİ BES208 4. Bahar 2 2 0 4 Önkoşullar Yok Dersin dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu Dersin öğrenme ve öğretme Anlatım,

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ AHMET ERDOĞAN SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU AMELİYATHANE HİZMETLERİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL CER 101 AMELİYATHANE TEKNOLOJİSİ (4 0 4 6) Ameliyathanede kullanılan

Detaylı

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI

Yard. Doç. Dr. Vehbi Alpman KURUL SINAVI KURUL SINAVI Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 216 217 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. Yarıyıl (Güz Dönemi) Dersleri BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Z 3 0 3 6 TOPLAM 12 0 12 30 II. Yarıyıl (Bahar Dönemi) Dersleri

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM ANİMASYONU PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ BERGAMA MESLEK YÜKSEKOKULU TURİZM ANİMASYONU PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM TURİZM ANİMASYONU PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2014/2015 EĞİTİM ÖĞRETİM 1. SINIF 1. YARIYIL 101 TÜRK DİLİ I 2 0 2 2 Dilin ve kültürün ne olduğu, dil-kültür ilişkisi, dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ)

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ. BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ ZORUNLU ve SEÇMELİ DERSLER 1.YARIYIL (GÜZ) TAR 101 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi-I 2 0 2 2 Zorunlu BES 101 Beslenme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi EBELİK Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Çebi Ebelik bölümünün amacı;

Detaylı

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu

ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ. Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu ADOLESANA VERİLMESİ GEREKEN KORUYUCU SAĞLIK HİZMETLERİ Doç Dr Müjgan Alikaşifoğlu Sağlık Hizmetlerinin Özellikleri Ergenin yaşına, gelişim düzeyine uygun Bireysel, kültürel ve sosyoekonomik farklılıklara

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım

DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS İlk Yardım 744004102004 8 2+0 2 5 Ön Koşul - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi Lisans Dersin Türü Zorunlu Dersi Veren Öğretim Elemanı - Dersin Yardımcıları

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 2017 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, BİYOİSTATİSTİK, TIP TARİHİ VE ETİK 03.05.2017 05.06.2017 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 82 82 Biyoistatistik 14 14

Detaylı

309 HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-DEONTOLOJİ- BİYOİSTATİSTİK

309 HALK SAĞLIĞI-ADLİ TIP-DEONTOLOJİ- BİYOİSTATİSTİK Ders Kurulu 309 Akademik Yılın 36. Haftası 12 Mayıs 13 Mayıs 14 Mayıs 15 Mayıs 16 Mayıs Halk Sağlığı Kavramı Sarp Üner Uluslararası Sağlık Bakış Açısıyla Ulusların Sınıflandırılması Epidemiyolojinin Kullanım

Detaylı

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl

Doktora 6. Yarıyıl DERS KODU DERSLER TEO. UYG. KRD. AKTS Z/S. Doktora 8. Yarıyıl AVRASYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ DOKTORA PROGRAMI DERSLERİ VE DERS İÇERİKLERİ Doktora 1. Yarıyıl ISGD 601 İş Sağlığı ve İş Hijyeni 3 2 3 Z ISGD 603 Meslek Hastalıkları

Detaylı

tarih ve 324 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki

tarih ve 324 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki 0.07.017 tarih ve 3 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki GÜZ DERSİN KODU VE ADI T P K AKTS Tablo-1 ÖĞRETİM PROGRAMI TABLOSU Ankara Devlet Konservatuvarı Sahne Sanatları Bölümü/Tiyatro Anasanat Dalı Lisans

Detaylı

DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ

DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ DOĞU AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ FAKÜLTESĠ SAĞLIK HĠZMETLERĠ YÜKSEKOKULU HEMġĠRELĠK BÖLÜMÜ 2016-2017 ÖĞRETĠM YILI DERS ĠÇERĠKLERĠ Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Saati (saat/hafta) Lab. / Uygulama

Detaylı

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ

Halk Sağlığı. YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı YDÜ Tıp Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Aslı AYKAÇ Halk Sağlığı, organize edilmiş toplum çalışmaları sonunda; - çevre sağlığı koşullarını düzelterek - bireylere sağlık bilgisi vererek - bulaşıcı hastalıkları

Detaylı

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI

KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEK OKULU HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI 1-HEMŞİRELİĞE GİRİŞ: Hemşirelik tanımı, Meslek ve iş kavramlarının tanımı Hemşirelik mesleğinin amacı ve işlevleri,

Detaylı

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat

03.06.15 09:30 BİYOKİMYA-MİKROBİYOLOJİ-FARMAKOLOJİ 10:30 HALK SAĞLIĞI 11:30 PATOLOJİ 13:30 İYİ HEKİMLİK UYG. 6 Hafta. Kurul Süresi: 10 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 TIP TIP 332- ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ZORUNLU DERSLERİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İ Yüksek Lisans SZR 101 Bilimsel Araştırma Haftalık Saati (T+U) Öğrenci Kredisi AKTS Öğretim Üyesi 2+2 3 6 Her Anabilim Dalının Kendi Öğr. Üyeleri SZR 102 Temel İstatistik 1+2

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 1.sınıfın sonunda; 1. SINIF VE Tıp fakültesi 1. sınıf öğrencilerine; insan organizmasının normal yapı ve işlevlerini doku ve hücre düzeyinde öğrenmelerinin yanı sıra, tıp eğitimine temel oluşturacak şekilde temel fen bilimleri

Detaylı

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda;

ÖĞRENİM HEDEFLERİ Öğrenciler 3. sınıfın sonunda; 3. SINIF VE Bu sınıfta öğrencilere, yaşamın evreleri içinde ve organ sistemleri temelinde hastalık oluşumunun genel özellikleri, nedenleri, temel mekanizmaları, patolojik bulguları, laboratuvar ve görüntüleme

Detaylı

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL

İKİNCİ YIL ÜÇÜNCÜ YIL ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI (II.Öğretim) 101 İktisada Giriş I 2 0 2 4 102 İktisada Giriş II 2 0 2 4 103 Genel Muhasebe I 2 0 2 4 104 Genel Muhasebe II 2 0 2 4 105

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI. Zorunlu/Seçmeli (Z/S)

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI. Zorunlu/Seçmeli (Z/S) ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI I.SINIF GÜZ UYM 101 Üniversite Yaşamına Uyum Z 0 0 0 0 0 EBE101 Ebelikte Temel Kavram ve İlkeler Z 2 4 6 4 9 EBE103 Anatomi Z

Detaylı

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017

YILLIK EĞİTİM PLANI-2017 2 Hafta Ilgili Birim Sözel Anlatım,Uygulamalar Birim Dokümanları 1 Gün Toplantı Salonu Projektör+ Bilgisayar Yönte m Değ. i Gereçle Sayfa No: 1 / in Adı in Konusu ci Amaç/Hedef Hedef Grup Ayda 1 Kere Olmak

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Hemşireliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans ( x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) I. YARIYIL

ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) I. YARIYIL T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK BAKIMI VE GENÇLİK HİZMETLERİ BÖLÜMÜ ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI ÇOCUK GELİŞİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ (2017/2018) TDL 101

Detaylı

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl

1)SML 2) Ön lisans 3) Lisans 4) Yüksek lisans 5) Doktora 3. Çalışma Yılı:.. yıl Ebelerde Bilgi Beceri Kursu Eğitim Modülü Belirleme Anketi Sayın Güney Genel Sekreterliğine Bağlı Bulunan Hastanelerde Çalışan Ebe Meslektaşlarımız. Ebelik eğitimi almış, ancak daha sonraki yıllarda farklı

Detaylı

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat

Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten. 110 saat 10 saat Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 6 (TIP 331) ÜREME SİSTEMİ HASTALIKLARI

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ - SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ANESTEZİ PROGRAMI 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERS PROGRAMI 08.00-08.50 MYTKM 109 UNVİT 001 09.00-09.50 MYTKM 109 UNVİT 001 10.00-10.50 MYTTR 107

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK

DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2015 2016 DERS YILI DÖNEM III HALK SAĞLIĞI, TIP EĞİTİMİ, BİYOİSTATİSTİK, BİYOFİZİK, TIP TARİHİ VE ETİK 26.04.2016 30.05.2016 Dersler Teorik Pratik Toplam Halk Sağlığı 78

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS LİSTESİ SAYFA:1/5 1 MAK000 İNGİLİZCE(HAZIRLIK) 0 0 0 0 I. YARIYIL DERSLERİ 2 MAK1001 MATEMATİK I Zorunlu 4 2 5 6 3 MAK1003 FİZİK I Zorunlu 3 1 4 5 4 MAK1005 GENEL KİMYA Zorunlu 2 1 3 4 5 MAK1007 LİNEER CEBİR Zorunlu

Detaylı

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğretim Yılı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri

GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU Öğretim Yılı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri GEDİK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU 2017-2018 Öğretim Yılı Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı Ders İçerikleri 1. SINIF I. YARIYIL DERS KODU Dersin Adı T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN)

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI ( AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ EĞİTİM PROGRAMI (2017-2018 AKADEMİK YILINDAN İTİBAREN) BİRİNCİ YIL 1. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) Dersin kodu Dersin Adı T P K AKTS 2100001012017 Eczacılık Tarihi 1 0 1

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI Adnan Menderes Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 EĞİTİM PROGRAMI 1 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TIP FAKÜLTESİ DERS PROGRAMI 1. Sınıf TEMEL TIP BİLİMLERİ I TEMEL TIP BİLİMLERİ II TEMEL

Detaylı

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ)

HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZLİ) HEM 501 Sıvı-Elektrolit Dengesi ve Hemşirelik Uygulamaları (3 0 3) Bu ders, vücut sıvılarının içeriği ve dağılımı, düzenlenme mekanizması, sıvı ve elektrolit dengesini

Detaylı

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar

Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin Adı Kodu Yarıyıl TOPLUMDA BESLENME SORUNLARI VE EPİDEMİYOLOJİSI I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme çıktıları

Detaylı