Atakan Sürücü Kursu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atakan Sürücü Kursu 363 97 40 363 96 53 www.atakansurucukursu.com"

Transkript

1 1 01.Kasıt unsuru olmaksızın meydana gelen, insanları ve çevreyi olumsuz yönde etkileyen, çoğunluğu doğal kaynaklı olan olaylara ne denir? A) İş kazaları B) Felaket C) Trafik kazaları D) Yıkım 02.Aşağıdakilerden hangisi felaketlere ait ortak özelliktir? A) Doğal kaynaklardan olması B) Araç ve gereçlerin yanlış kullanılması C) İnsan hatalarından oluşması D) Önlenebilir olması 03.Ani meydana gelen, önceden tahmin edilemeyen, önlenmesi çoğunlukla mümkün olan, ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan olaylara ne denir? A) Felaket B) Kaza C) Haraplaşmak D) Afet 04.Aşağıdakilerden hangisi kazalara ait özelliklerdendir? A) Tümünü önceden tahmin etmek mümkündür. B) Genellikle, doğal olaylardan kaynaklanır. C) Her zaman felâketlere göre daha çok insan etkilenir. D) Önlem alınarak çoğunlukla önlenebilir. 05.Felâket ve kaza ile ilgili bilgilerde hangisi doğrudur? A) Kazalar doğal, felâketler ise tamamen insanların neden olduğu olaylardır. B) Kazalar ve felâketler doğal olaylar olup günlük yaşantımızda karşımıza çıkabilirler. C) Felâketler önlem alınarak önlenebilir ancak kazalar önlenemez. D) Eğitim ve önlem kazaları önleyebilir oysa felâketlerde önlem sadece kaybı azaltabilir. 06.Aşağıdakilerden hangisi kazalara en çok neden olur? A) Çevre şartları B) İnsanlar C) İklim şartları D) Araçlar 07.Kara yolu üzerinde hareket halinde olan en az bir aracın karıştığı, ölüm, yaralanma veya maddî hasarla sonuçlanan olaylara ne denir? A) Doğal afet B) İş kazası C) Trafik kazası D) Felâket 08.Ülkemizde, en çok ölümle sonuçlanan kaza çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Trafik kazası B) İş kazası C) Spor kası D) Ev kazası 09.Trafik kazaları en çok aşağıdakilerden hangisinin hatalarından kaynaklanır? A) Yayaların B) Yolcuların C) Sürücülerin D) Trafik görevlilerinin 10.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası grubuna girer? A) Dönemeci alamayan aracın uçuruma yuvarlanması B) Duran otomobil üzerine tuğla düşmesi C) Kara yolunda park etmiş olan aracın infilâk etmesi D) Demir yolunda iki trenin çarpışması 11.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazası değildir? A) Yolda koşan birinin duran araca çarpması B) Yol kenarına park etmiş bir araca motosikletlinin çarpması C) Hareket hâlindeki aracın bir hayvana çarpması D) Bir aracın yol kenarındaki çöp bidonuna çarpması 12. Aşağıdakilerden hangisi sürücüye ait trafik kazası sebebidir? A) Seyir hâlinde iken cep telefonu kullanması B) Araç yolunun bozuk olması C) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması D) Aracının arıza yapması 13.Trafik kazalarında, aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir? A) Uykusuz araç kullanmak B) Havanın yağışlı olması C) Araç yapımındaki hata D) Yol yapımındaki hata 14.Trafik kazalarında, aşağıdakilerden hangisi sürücüden kaynaklanan sebeptir? A) Araç yapımındaki hata B) Alkollü araç kullanma C) Havanın yağışlı olması D) Yol yapımındaki hata 15.Aşağıdakilerden hangisi, trafik kazalarının en önemli sebeplerindendir? A) Yolların bakımsızlığı B) Uyarı işaretlerinin yetersizliği C) Sürücülerin kural dışı araç kullanmaları D) Yolcuların, sürücülerin dikkatini dağıtması 16.Aşağıdakilerden hangisi kazaların nedenlerinden değildir A) Dikkatsizlik ve ihmal B) Kurallara uymamak C) Teknik yetersizlikler ve denetim azlığı D) Kavşaklarda ışıklı işaret cihazının bulunması

2 2 17.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olan çevre faktörlerinden değildir? A) Yolun bakımsız olması B) Kaldırımların yetersiz olması C) Eski ve yetersiz araçların kullanılması D) Uyarı işaretlerinin yetersiz olması 18.Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarının önlenmesinde en önemli unsurdur? A) Yolları ve kaldırımları onarmak B) Araçların bakım ve onarımını önemsemek C) Yağmurlu ve sisli havalarda daha dikkatli olmak D) Kuralları alışkanlık hâline getiren bireyler yetiştirmek 19.Aşağıdakilerden hangisi, ülkemizde trafik kazalarında can ve mal kaybının, gelişmiş ülkelerden daha fazla olmasının nedenlerinden değildir? A) Trafik kurallarına uyulmaması B) Ülkemizde iklim şartlarının daha farklı olması C) Dikkatsiz ve sorumsuz araç kullanılması D) İlk yardım eğitimine gereken önemin verilmemesi 20.Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye, tıbbi tedavi yapılıncaya kadar, anında ve olay yerinde, çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan geçici müdahaleye ne denir? A) Rehabilitasyon B) Fizik tedavi C) Muayene D) İlk yardım 21.Kaza sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? A) Trafik B) Girişim C) İlk yardım D) Yöntem 22.Aşağıdakilerden hangileri trafik kazalarda can kaybını arttırır? I - İlk yardım eğitimine önem verilmemesi II - Trafik kurallarına uyulmaması III- Sürücü belgesini yanında bulundurmaması A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 23.Sürücüler neden ilk yardım bilgi, becerisine sahip olmalıdır? A) Çevredeki bulaşıcı hastalıklar için B) Hastaları iyileştirecek tedaviyi uygulamak için C) Trafik kazalarında ilk müdahaleyi yapabilmek için D) Kendisinin ve yolcuların sağlığını korumak için 24. Aşağıdakilerden hangisi, kazalardaki ölümler ve sakat kalmaların en büyük nedenlerindendir? A) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması B) İlk yardımın zamanında ve tekniğine uygun yapılmaması C) Hayati tehlike oluşturabilecek müdahalelerden kaçınılması D) İlk yardım uygulayacak olan kişilerin bu konuda eğitim almış olması 25.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarındandır? A) Yaralıya moral verilmesi B) Yaralı yakınlarının sakinleştirilmesi C) Kaza yerinde sakin ve telaşsız davranılması D) Yaralıyla ilgili hayat kurtarıcı önlemlerin alınması 26.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biridir? A) Canlılığın korunması ve sürdürülmesini sağlamak B) Salgın hastalıkları yayılmalarını önlemek C) Hastalığın kolay atlatılmasını sağlamak D) Vücut sisteminin rahat çalışmasını sağlamak 27.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın öncelikli amaçlarındandır? A) Trafikteki kaza sayısının azaltılması B) İnsanların zararlı alışkanlıklarından uzaklaştırılması C) Kazazedenin durumunun kötüleşmesinin önlenmesi D) Trafik ortamını paylaşanların özel yaşamıyla ilgilenilmesi 28.İlk yardım girişimlerinin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Bulaşıcı hastalıklardan korunmayı sağlamak B) Temel yaşam desteği sağlamak C) Trafik kazalarını önlemek D) Hastaları tedavi etmek 29. I-İyileştirmeyi kolaylaştırmak II-Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmek III-Yaşamın korunmasını ve sürdürülmesini sağlamak Yukarıda verilenlerden hangileri ilk yardımın amaçlarından dır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I,II ve III 30.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A) Durumun kötüye gitmesini önlemek B) Mal kayıplarını engellemek C) Sakatlıkları önlemek D) Hayat kurtarmak 31.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A) Hayat kurtarmak B) Sakatlığı önlemek veya derecesini azaltmak C) Doğal çevrenin zarar görmesini engellemek D) Kazazedenin durumunun daha kötüye gitmesini engellemek 32.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından biri değildir? A) Yaşamı korumak ve sürdürülmesini sağlamak B) Durumun kötüleşmesini engellemek C) Tıbbi yardım için iletişim kurmak D) İlaçla tedavi etmek

3 3 33.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın amaçlarından değildir? A) Yaralının tedavisini yapmak B) Yaralının solunumunu düzeltmek C) Yaralının dolaşım etkinliğini sağlamak D) Yaralının soluk yolunu açmak 34.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden değildir? A) Kanamanın durdurulması B) Acil yardım istenmesi C) Kazaların önlenmesi D) Şokun önlenmesi 35.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın hedeflerinden biri değildir? A) Şokun önlenmesi B) Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi C) Acil yardım istenmesi D) Kanamanın durdurulması 36.Trafik kazasını gören bir sürücünün kazaya müdahale etmesi ile ilgili olarak hangisi doğrudur? A) Sürücünün isteğine bağlıdır. B) Her durumda zorunludur. C) Sadece ağır araç sürücüleri zorunludur. D) Sadece resmi görevli araç sürücüleri zorunludur. 37.Trafik kazasını gördüğünde gerekli tedbirleri almayan sürücüye aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Ağır hapis cezası B) Sürücü belgesinin süresiz geri alınması C) Para ve ceza puanı D) Trafikten men cezası 38. I-Koruma II-Bildirme III-Kurtarma Verilenlerden hangileri kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesi işlemini kapsar? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 39. Yaralı sayısının ve türlerinin belirlenmesi Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması Verilenler aşağıdakilerden hangisinin amacını oluşturur? A) Olay yerini değerlendirmenin B) Sağlık personeli niteliği kazanmanın C) Kazazedelerin özel yaşamıyla ilgilenmenin D) Kaza yapmış araçların cins ve modelini tespit etmenin 40.Kaza sonrası olay yerini değerlendirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Sağlık personeli niteliğinin kazanılması B) Kazazedelerin özel yaşamlarıyla ilgilenilmesi C) Tekrar kaza olma riskinin ortadan kaldırılması D) Kaza yapmış araçların cins ve modelinin tespit edilmesi 41.Trafik kazalarına müdahalede ilk yardımın birinci adımı nedir? A) Trafik ve can güvenliğinin sağlanması B) Yaralının hastaneye taşınması C) Yaralının hemen araçtan çıkarılması D) Tıbbi yardım istenmesi 42.Kazaya müdahale ederken ilk yardımın 1. adımı nedir? A) Kazazedenin ve kendi güvenliğinizin sağlanması B) Kazazedeleri vakit kaybetmede araçtan çıkarma C) Kazazedelerin hemen hastaneye taşınması D) Kazazedelere ilaç verilmesi 43.Kazazedeleri, kaza yapan aracın içerisinden çıkarmadan önce, aşağıdakilerden hangisi mutlaka değerlendirilmelidir? A) Kazazedelerin üzerinde bulunan giysilerin özellikleri B) Aracın yanma veya devrilme tehlikesinin olup olmadığı C) Aracın cinsi ve modeli D) Aracın yakıt enjeksiyon sisteminin türü 44.Kaza yerindeki araçtan, yaralının çıkarılmasında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir? A) Motorun durdurulup aracın sabitlenmesidir. B) Yaralıyı taşımak için sedye getirilmesidir. C) Aracın kapılarının açılmaya çalışılmasıdır. D) Yaralının araçtan çıkarılabileceği yer açılmalıdır. 45.Kaza yapmış bir araçta, devrilme tehlikesi belirgin olarak görülüyor ve araç sallanıyorsa, yaralılar araçtan ne zaman çıkarılmalıdır? A) Araç itilerek devrilmesi sağlandıktan sonra B) Hiç zaman kaybetmeden, hemen C) Araç sabit bir hâle getirildikten sonra D) Aracın kontak anahtarı kapatıldıktan sonra 46.Kaza geçirmiş araç içindeki yaralılara, herhangi bir yangın ihtimaline karşı yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Çevresindeki yanıcı maddelerin uzaklaştırılması B) Araç çalışır vaziyette iken yaralıların oradan uzaklaştırılması C) Aracın kontağının kapatılarak yaralıların oradan uzaklaştırılması D) İtfaiyeye haber verilip gelmesinin beklenmesi 47.Motorda başlayan bir yangını yangın söndürücü ile söndürmek için ilk olarak aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Kaput açılır ve yangın söndürücü ile alevin üstüne püskürtülür. B) Kaput açılmadan yangın söndürücü motor ön ve alt kısmına püskürtülür. C) Motora önce su döküp, sonra yangın püskürtücü ile püskürtülür. D) Motor dahil her tarafa püskürtülür.

4 4 48.Yangın söndürücü, aracın neresinde bulundurulmalıdır? A) Arka koltukta B) Arka camın iç kısmında C) Ön tampon üzerinde D) Sürücünün hemen yanında 49.Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınacak ilk yardım önlemlerinden değildir? A) Refektör yerleştirmek. B) Kaza yapan araçların motorlarını durdurmak. C) Kazanın olduğu yerde akan trafiği kontrol etmek. D) Kazayı gördüğünde işaret vererek aracını güvenli yerde durdurmak. 50.Aşağıdakilerden hangisi kaza yerinde alınması gereken önlemlerden değildir? A) Etrafta ateş yakarak dikkat çekmek B) Kaza yapan aracın kontağını kapatmak C) Kaza yerine reflektör veya ışıklı cihaz koymak D) Aracın yanma ihtimaline karşı önlem almak 51.Kazaya müdahale eden kişinin aşağıdaki davranışlarından hangisi yanlıştır? A) Aracının dörtlü sinyallerini yakması B) Kaza yapan araçların kontağını kapatması C) Kaza yapan araçlarda sızma kontrolü yapması D) Kendi aracını kaza yapan aracın hemen arkasına park etmesi 52.Kazazedelerin araçtan çıkarılması esnasında en çok hangisine dikkat edilmelidir? A) Hızlı ve aceleci davranmaya B) Kazazedenin giysilerine zarar gelmemesine C) Kurtarıcının giysilerinin kirlenmemesine D) Kazazedede yeni bir yaralanma meydana gelmemesine 53.Kaza sonucunda yaralı araçta sıkışmamış ise en uygun hangi şekilde çıkarılmalıdır? A) Sadece sedye ile B) Bir kişi ile hemen C) Hekim gözetiminde, bir kişi ile D) Mümkünse üç kişi ile dikkatlice 54. Yangın tehlikesi Patlama durumu Solunum durması Yukarıdaki durumların olasılığı mevcut ise kazazede araçtan hangi yöntemle çıkarılır? A) Rentek manevrası B) Sırtta taşıma yöntemi C) İtfaiyeci yöntemi ile omuzda taşıma D) Ayak bileklerinden sürükleme yöntemi 55.Aşağıdaki özelliklerden hangisi ilk yardımcıda mutlaka bulunmalıdır? 56.Aşağıdakilerden hangileri ilk yardımı yapacak kişide bulunmalıdır? I - Her zaman tedbirli olmak II - Soğukkanlılığını korumak III- Emin olmadığı uygulamalardan kaçınmak A) I - II B) I III C) II III D) I - II - III 57.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardım yapan kişinin sorumluluklarından biridir? A) Yaralının bir an önce sağlık kuruluşuna ulaşmasını sağlamak B) Gerekirse kendi can güvenliğini tehlikeye atmak C) Yaralıya ilaç vererek ağrılarını azaltmak D) İlk yardıma en az iki kişi olduğunda başlamak 58.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın temel kurallarından değildir? A) Kurtarıcı önce kendini emniyete almalıdır. B) Hızlı, sakin ve telaşa kapılmadan yapılmalıdır. C) Kurtarıcı emin olmadığı uygulamalardan kaçınmalıdır. D) Tıbbi yardım gelene kadar hiçbir uygulama yapılmamalıdır. 59.Bir kaza anında, yapılan ilk yardım uygulamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Mevcut araç-gereçlerle yapılması B) Hayat kurtarıcı uygulamalar olması C) Olay yerinde bulunan kişiler tarafından yapılması D) Müdahale için doktor ya da sağlık personelinin beklenmesi 60.İlk yardım nerede uygulanmaya başlanır? A) Kaza (olay) yerinde B) Sağlık ocağında C) Hastanenin acil servisinde D) Cankurtaranda 61.Bir yaralı sağlık kuruluşuna ne zaman sevk edilir? A) Yakınları geldikten sonra B) Hiçbir müdahale yapmadan önce C) Kendine gelmesi sağlandıktan sonra D) Hayati tehlikelerine karşı önlem alındıktan sonra 62.Ülkemizde Hızır Acil Servisin telefon numarası hangisidir? A) 110 B) 112 C) 154 D) Tıbbi yardım haberleşmesindeki mesaj nasıl olmalıdır? A) Yazılı, sözlü ve hareketli B) Ayrıntılı, detaylı ve uzun C) Kısa, öz ve anlaşılır D) Şifreli ve gizli A) Sağlık personeli olmak B) Sakin ve tedbirli olmak C) Trafik görevlisi olmak D) İyi bir sürücü olmak

5 5 64.Hangileri ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? I - Kazazedenin yeri doğru ve açık şekilde belirtilmelidir. II - Yaralıların genel durumları ve sayıları bildirilmelidir. III- Çağrıyı yapan, kimlik bilgilerini ve telefon numarasını vermelidir. A) Yalnız I B) I-II C) II-III D) I-II-III 65.Kaza yerinden acil yardım haberleşmesi yapılırken aşağıdakilerden hangisi ilk olarak bildirilir? A) Araçların hasar durumu B) Yaralıların durumu ve sayısı C) Kaza yerinin açık ve net adresi D) Kazanın oluş şekli ve yol durumu 66.Kaza yerinden tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesine gerek yoktur? A) Kaza zamanının B) Açık ve net adresin C) Yaralıların kimliklerinin D) Yaralıların sayısının ve durumlarının 67.Tıbbi yardım istenirken aşağıdakilerden hangisinin bildirilmesi gereksizdir? A) Yaralıların eğitim durumunun B) Araçların hasar durumunun C) Olay yerinin tam adresinin D) Yaralı sayısının 68.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımda haberleşme ilkelerindendir? A) Uzun ve detaylı bilgi verilmesi B) Yaralının tüm kimlik bilgilerinin tam olarak verilmesi C) Olayın ciddiyetinin anlaşılabilmesi için aceleci olunması D) İlk yardım uygulaması yapıldı ise nasıl bir yardım yapıldığının anlatılması 69. I- İlk yardım tedbirlerini almak II- Olayı en yakın zabıta veya sağlık kuruluşuna bildirmek III- Yetkililerin isteği hâlinde yaralıları en yakın sağlık kuruluşuna götürmek Trafik kazasına karışan veya olay yerinden geçenler, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmakla yükümlüdür? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 70.Araçlarda ilk yardım çantası hangi amaçla bulundurulur? A) Trafik denetimlerinde göstermek B) Kazalarda ilk yardımda kullanmak C) Araç muayenelerinde göstermek D) Araç donanımını tamamlamak 71.Araçlarda ilk yardım çantası bulundurulması konusunda aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Her çeşit araçta bulundurmak zorunludur. B) Sadece büyük araçlarda bulundurmak zorunludur. C) Sadece şehir dışında yolcu taşıyan araçlarda bulunmalıdır. D) Motorlu bisiklet, motosiklet ve iş makinesi dışındaki motorlu araçlarda bulundurmak zorunludur. 72.Aşağıdaki taşıtların hangisinde ilk yardım çantası bulundurması zorunlu değildir? A) Otobüs B) Kamyonet C) Kamyon D) Motosiklet 73.Araçta ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemenin miktarını etkileyen, aşağıdakilerden hangisidir? A) Sürücünün isteği B) Aracın büyüklüğü C) Taşınan yolcu sayısı D) Aracın yeniliği 74.İlk yardım çantasında bulunan malzemelerin ortak özelliği nedir? A) Yaşam kurtarmada kullanılırlar. B) Aynı maddeden yapılmışlardır. C) İlk yardım dışındaki amaçlarda kullanılan genel malzemelerdir. D) Sayıları araç sürücüsü tarafından belirlenir. 75.Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? A) Ağrı kesici ilaç B) Yara merhemi C) Üçgen sargı bezi D) Serum 76.Aşağıdakilerden hangisinin ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? A) Kâğıt mendil B) Oksijenli su C) Gazlı bez D) Alkol 77.İlk yardım çantasında gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? A) Etrafı temizlemek B) Kalp masajında kullanmak C) Yaraları kapatmak ve sarmak D) Kırıklarda ağrıyı azaltmak 78.Aşağıdakilerden hangisinin, ilk yardım çantasında bulundurulması zorunlu değildir? A) Tentürdiyot B) Sargı bezi C) Makas D) Elastik bandaj 79.Aşağıdakilerden hangisinin, ilk yardım çantasında bulundurulması zorunlu değildir? A) Çengelli iğne B) Sargı bezi C) Makas D) Kağıt mendil

6 6 UYARI : İlk yardım malzemesi olarak sadece sargı bezi veya gazlı bez kullanılır, pamuk, merhem, tentürdiyot, oksijenli su kullanılmaz Tüm uygulamalarda soğuk uygulama yapılır, sıcak uygulama yapılmaz. Yaralanmalarda herhangi bir sıvı verilmez. Hiçbir uygulamada masaj yapılmaz. Yaralanmalarda yaralı bölgenin kalp seviyesi üstünde kalması sağlanır. Tüm uygulamalarda kazazedenin hareketsiz kalması sağlanır. Kazazedeye verilecek pozisyonlar ; Kol, köprücük ve kaburga kemiği kırıklarında oturuş veya yarı oturuş pozisyonu, Zehirlenme, kusma veya solunum zorluğu çekme durumunda yan yatış pozisyonu, Diğer tüm durumlarda sırtüstü yatış pozisyonu verilir. Özellikle omur, omurga veya omurilik kırıklarında felç ihtimali olduğundan kazazede sırt üstü yatırılıp hiç hareket ettirilmemelidir.

7 7 1.Vücudumuzdaki yapı birimlerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangisindeki gibi olur? A) Hücre - Doku - Organ - Sistem B) Organ - Hücre - Doku - Sistem C) Sistem - Doku - Organ - Hücre D) Hücre - Organ - Doku - Sistem 2.İnsan vücudunun bölünerek çoğalabilen en küçük yapı taşına ne ad verilir? A) Hücre B) Doku C) Organ D) Sistem 3.Aynı yapı ve görevdeki hücre topluluğuna ne ad verilir? A) Organ B) Sistem C) Vücut D) Doku 4.Belli bir görevi yapan farklı dokuların bir araya gelmesiyle oluşan vücut birimine ne denir? A) Sistem B) Organ C) Destek doku D) Hücre 5.İnsan vücudunda yaşamsal fonksiyonları yerine getirmek için değişik organların bir araya gelerek oluşturdukları yapıya ne ad verilir? A) Hücre B) Doku C) Sistem D) Destek doku 6.Aşağıdakilerden hangisi dokunun tanımıdır? A) Kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlayan organlardır. B) Vücudun canlılık fonksiyonlarını yerine getiren, aynı yapı ve görevdeki hücreler topluluğudur. C) Hücreleri oluşturan küçük organ topluluklarıdır. D) Yediğimiz gıdaların sindirilerek vücudumuza yararlı hâle getirilmesi işlemidir. 7.Kalp ve kan damarları vücudumuzdaki hangi sistemde yer alır? A) Dolaşım sisteminde B) Sindirim sisteminde C) Solunum sisteminde D) Sinir sisteminde 8.İnsan vücudunda hücrelere gerekli maddeleri taşıyıp atık maddeleri uzaklaştıran kalp ve kan damarlarının birleşerek oluşturduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir? A) Dolaşım sistemi B) Sindirim sistemi C) Sinir sistemi D) Solunum sistemi 9.Aşağıdakilerden hangisi tüm vücutta faaliyet gösterir? A) Solunum sistemi B) Sindirim sistemi C) Dolaşım sistemi D) Boşaltım sistemi 10.Beyin, insan vücudundaki hangi sistemin bir parçasıdır? A) Hareket ve iskelet sisteminin B) Endokrin sisteminin C) Sindirim sisteminin D) Sinir sisteminin 11.Omurga boşluğunda hangi vücut sisteminin bir bölümü faaliyet gösterir? A) Hareket sisteminin B) Sindirim sisteminin C) Sinir sisteminin D) Solunum sisteminin 12.Alkol belirli durumlara tepki verme, karar alma ya da hızlı reaksiyon gösterme becerilerini etkileyerek beynin işlevlerini yavaşlatır. Yukarıda verilen bu bilgi doğrultusunda alkolün, özellikle vücudumuzdaki hangi sistem üzerinde etkili olduğu söylenebilir? A) Sindirim sistemi B) Dolaşım sistemi C) Solunum sistemi D) Merkezi sinir sistemi 13.Kemikler, eklemler ve kaslar vücudumuzun hangi sistemini oluşturan yapılardandır? A) Hareket sistemi B) Sindirim sistemi C) Dolaşım sistemi D) Solunum sistemi 14.Havada bulunan oksijen ile kanda bulunan karbondioksitin yer değiştirmesi, vücudumuzdaki hangi sistem sayesinde gerçekleşir? A) Sinir sistemi B) Solunum sistemi C) Sindirim sistemi D) İskelet sistemi 15.Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarındandır? A) Mide B) Akciğer C) Karaciğer D) Beyin 16.Aşağıdakilerden hangisi solunum sistemi organlarından değildir? A) Burun B) Akciğer C) Karaciğer D) Soluk borusu

8 8 17.İnsan vücudunda ağız, yemek borusu, mide, ince ve kalın bağırsakların yer aldığı sistem hangisidir? A) Dolaşım sisteminde B) Sindirim sisteminde C) Solunum sisteminde D) Sinir sisteminde 18.Aşağıdakilerden hangisi sindirim sistemi organlarındandır? A) Kalp B) Mide C) Akciğer D) Böbrek 19.Aşağıdakilerden hangisi göğüs boşluğunda bulunan bir organdır? A) Böbrek B) Mide C) Kalp D) Karaciğer 20.Aşağıdaki organlardan hangisi karın boşluğunda bulunmaz? A) Akciğer B) Mide C) Karaciğer D) Dalak 21.Aşağıdaki organlardan hangisi karın bölgesinde bulunur? A) Akciğer B) Mide C) Kalp D) Yutak 22.Aşağıdakilerden hangisi omurganın içindeki boşlukta bulunur? A) Kas B) Lenf düğümleri C) Omurilik soğanı D) Omurilik 23.Aşağıdakilerden hangisi organ değildir? A) Karın B) Akciğer C) Mide D) İnce bağırsak 24.Aşağıdakilerden hangisi vücut bölgesi olarak değerlendirilir? A) Mide B) Göğüs C) Akciğer D) Böbrek 25.Aşağıdakilerden hangisi, insan vücudunda dolaşım sistemini oluşturan yapılardan biri değildir? A) Kan B) Kalp C) Eklemler D) Kan damarları

9 9 01.Trafik kazalarında çarpma çarpışma sonucu en çok hangi çeşit yaralanma görülür? A) Kesik yara B) Yanık yarası C) Ezik yara D) Batıcı, delici yara 02.Yaralanmalarda, yaralı bölgeye hangi pozisyon verilir? A) Baş seviyesinin altında kalması sağlanır. B) Kalp ile aynı seviyede kalması sağlanır. C) Kalp seviyesinin üstünde kalması sağlanır. D) Kalp seviyesinin altında kalması sağlanır. 03.Aşağıdakilerden hangisi açık yaralarda ilk yardım önlemi olarak uygulanır? A) Yara üzerine tentürdiyot sürüp yarayı sarmak ve nakletmek B) Yara üzerine merhem sürüp yarayı sarmak ve nakletmek C) Yarayı temiz pamukla kapattıktan sonra yara yeri sabit kalacak şekilde nakletmek D) Yarayı sargı bezi ile kapattıktan sonra yaralı bölge sabit kalacak şekilde nakletmek 04.Göğüsteki açık yara, aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır? A) Kuru pamukla B) Oksijenli pamukla C) Islak, temiz sargı beziyle D) Alkollü bezle 05.Göğüsteki delici yaradan hava girmemesi için, yara aşağıdakilerden hangisi ile kapatılır? A) Kuru pamukla B) Atel ile C) Kuru ve temiz bez ile D) Islak, temiz sargı beziyle 06.Karın yaralanması olan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A) Meyve suyu içirmek B) Yara yerini soğuk tutmak C) Yara yerine göre uygun pozisyon vermek D) Şoka karşı önlem almak 07.Aşağıdakilerden hangisi enine karın yaralanması olan yaralıya uygulanır? A) Ağızdan içecek vermek B) Baş hafifçe yüksekte, dizler bükük olacak şekilde sırt üstü yatırmak C) Temiz havada derin soluk alıp vermesini sağlamak D) Sürekli hareket ettirerek şuurunu açık tutmak 08.Delici karın yaralanması olan bir kazazedenin bilinci yerinde ise verilecek pozisyon nasıl olmalıdır? A) Yan yatış B) Baş yanda, yarı yüzüstü yatış C) Bacaklar karna doğru bükülü, sırtüstü yatış D) Bacaklar yerden 30 cm yüksekte, sırtüstü yatış 09.Delici karın yaralanması olan bir kazazedeye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Şoka karşı önlem alınması B) Yaşam bulgularının kontrol edilmesi C) Dışarı çıkan organlarının içeri sokulmaya çalışılması D) Bilinci yerinde ise bacakları bükülmüş olarak sırtüstü yatırılması 10.Aşağıdakilerden hangisi kesik şeklindeki yaralanmalarda yapılan ilk yardım uygulamasıdır? A) Yara kenarlarını birbirine yaklaştırıp sonra sarmak B) Yara üzerini tentürdiyotlu pamukla sarıp sıcak tutmak C) Kesilen bölgenin kalp seviyesinin altında kalması D) Hekimin gelmesini beklemek 11.Uzuv kopması durumunda aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? A) Tıbbi birimleri haberdar etmek B) Bilincini açık tutmaya çalışmak C) Kopan uzvu temiz bir bezle sararak sıcak tutmak D) Kopan uzvu temiz ve su geçirmez torbaya koyduktan sonra soğuk tutmak 12.Batan cisim yara üzerinde duruyorsa, aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Cisim çıkarılır ve yaralı hastaneye sevk edilir. B) Cisim çıkarılmadan yaralı hastaneye sevk edilir. C) Cismin dışarıda kalan kısmı kesilir ve yara sarılır. D) Cisim çıkarılır ve yaraya tentürdiyot dökülür. 13.Şekildeki gibi cisim batması durumunda ilk yardım olarak aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A) Cismin çıkarılması ve yaraya tentürdiyot sürülmesi B) Cismin çıkarılması ve hemen hastaneye sevk edilmesi C) Cismin dışarıda kalan kısmının kesilmesi ve yaranın sarılması D) Cismin çıkarılmadan sabitlenmesi ve yaralının hemen hastaneye sevk edilmesi 14.Baş yaralanması sebebiyle bayılan ve daha sonrada kendine gelen yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Başı sıcak su ile yıkanır. B) Bulantı önleyici ve ağrı kesici ilaç verilir. C) Normal faaliyetini sürdürmesine izin verilir. D) En az saat süre ile hekim kontrolünde tutulur. 15.Aşağıdakilerden hangisi kafa içi yaralanmasının belirtisidir? A) Hırıltılı soluk alma B) Boyunda şişme C) Düzenli ve dolgun nabız D) Hızlı hareket etme

10 10 16.Başından yaralanan yaralıya aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Yarası sarılarak uyutulur. B) Yaralı bölgeye sıcak pansuman uygulanır. C) Soluk yolu açık tutularak sevk edilir. D) Kanama yoksa bir şey yapmaya gerek yoktur. 17.Aşağıdaki belirtiler hangi tür yaralanmalarda daha çok görülür? - Göz bebeklerinde büyüklük farkı - Geçici hafıza kaybı - Burundan kan gelmesi A) Baş B) Göğüs C) Karın D) Omurga Bulantı ve kusma olması - Burun ve kulaktan kan gelmesi - Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması Yukarıda verilen belirtilerin bir kazazedede görülmesi hangi durumda olur? A) Baş yaralanması B) Akciğer delinmesi C) Dalak yırtılması D) Kalp spazmı 19.Omurga yaralanması olan kazazedede aşağıdakilerden hangisi görülür? A) Sürekli öksürme B) Hasar alan bölgeden aşağıda hissizlik C) İlgili bölgede fazla hareket D) Ağızda kuruluk 23.Omurga kırığı olan yaralıya aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmaz? A) Dik oturur pozisyon vermek B) Sert bir zeminle sırt üstü yatırmak C) Uzun tahta atelle vücudunu tespit etmek D) Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ve ayakları aynı hizada tutmak 24.Omurga zedelenmesi olan yaralıyı oturtmadan ve hareket ettirmeden sağlık kuruluşuna ulaştırmaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Solunum sıkıntısını azaltmak B) Kan dolaşımını yavaşlatmak C) Sindirim işleminin rahat olmasını sağlamak D) Sinir zedelenmesine bağlı oluşabilecek felci önlemek 25.Omurga yaralanmalarında geçici veya kalıcı felçlerin oluşmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A) Sırtüstü, düz pozisyonda yatırılması B) Kazazedenin hareketsiz hale getirilmesi C) Omuriliğin baskı altında olması yada zedelenmesi D) Taşıma esnasında baş, boyun, gövde ekseninin korunması 26.Baş, boyun ve gövde ekseninin korunmasına hangi yaralanmalarda daha çok dikkat edilmesi gerekir? A) Karın yaralanmalarında B) Bacak yaralanmalarında C) Göğüs yaralanmalarında D) Omurga yaralanmalarında 20.Aşağıdakilerden hangisi omurga yaralanmasına bağlı olarak meydana gelebilir? A) Sürekli hafıza kaybı B) Sürekli bulantı ve kusma C) Yaralanma bölgesinin alt tarafında felç D) Ağızdan köpüklü kanın gelmesi 21.Aşağıdakilerden hangisi omurların yaralanması ile hasar görerek vücudun bir bölgesinde kalıcı felç oluşumuna yol açar? A) Beyin B) Kaburgalar C) Omurilik D) Atardamarlar 22.Omurga yarası olan yaralı hangi pozisyonda sevk edilir? A) Yan yatış B) Sırtüstü yatış C) Oturuş D) Yüzüstü yatış

11 11 01.Kalbe yakın yerdeki bir kanamada, kalbin atışına bağlı kesik kesik fışkırma tarzında görülen kanama çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? A) Toplardamar kanaması B) Atardamar kanaması C) Kılcal damar kanaması D) Lenf kanaması 02.İlk yardımcı olarak bulunduğunuz bir kaza yerinde, kazazedelerden birinin dirseği ile omuzu arasında kalp atımları ile uyumlu ve fışkırır tarzda bir kanaması olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür kanama olduğunu düşünürsünüz? A) Kılcal Damar B) Atar damar C) Toplardamar D) Yırtık kanaması 03. I-Atardamar kanamaları II-Toplardamar kanamaları III-Kılcal damar kanamaları Yukarıda verilen kanama türlerinin hangilerinde, açık renkli kanın yara ağzından kalp atımına uyumlu şekilde fışkırarak çıktığı izlenir? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 04.Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? A) Yavaş akması B) Çok hafif sızarak akması C) Renginin açık kırmızı olması D) Kısa sürede pıhtılaşması 05.Aşağıdakilerden hangisi toplardamar kanamasındaki kanın özelliklerindendir? A) Basınçlı ve çok hızlı akması B) Kesik kesik fışkırma şeklinde akması C) Renginin koyu kırmızı olması D) Çok yavaş sızıntı şeklinde akması 06. I- Toplardamar kanamalarında, kan koyu renkli, yavaş ve sürekli akış hâlindedir. II- Atardamar kanamalarında, kan açık renkli ve kalp atımları ile uyumlu olarak kesik kesik akar. Yukarıda kanamalarla ilgili olarak ne söylenebilir? A) Yalnız I doğru B) Yalnız II doğru C) Her ikisi de doğru D) Her ikisi de yanlış 07.Atardamar kanaması, toplardamar kanamasına göre neden daha tehlikelidir? A) Damar esnekliği az olduğundan B) Kirli kan bulundurduğundan C) Daha fazla kan kaybı olduğundan D) Vücudun her yerinde bulunduğundan 08.Aşağıdaki kanama türlerinden hangisinde, kan kaybı diğerlerine göre fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir? A) Burun kanamaları B) Atardamar kanamaları C) Kılcal damar kanamaları D) Toplardamar kanamaları 09.Hangi çeşit kanamada kısa sürede çok kan kaybedilir? A) Burun B) Atardamar C) Kılcal damar D) Toplardamar 10.İnsan vücudunda bulunan damarlarla ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Toplardamarlar, kanı kalpten vücuda taşır. B) Atardamarlar, kanı kalpten dokulara taşır. C) Atardamardaki kan basıncı daha fazladır. D) Kılcal damardaki kan basıncı daha azdır. 11.Normal yetişkin bir insan, kanama sonucu vücudundaki kanın % kaçını kaybederse hayati tehlike oluşur? A) 5 B) 10 C) 15 D) Organlara özellikle beyne yeterli miktarda kan gitmemesi sonucu vücuttaki yaşamsal işlevlerin azalması durumu aşağıdakilerden hangisidir? A) Şok B) Tıkanma C) Kalp durması D) Soluk durması 13.Aşağıdakilerden hangisi şoka neden olan faktörlerdendir? A) Alkol almak B) Fazla uyumak C) Aşırı kanama D) Aşırı gürültü 14.Aşağıdakilerden hangisi aşırı kanama sonucu şoka girmekte olan hasta için alınabilecek ilk yardım önlemidir? A) Kendine gelmesi için yüzüne tokat atıp su serpilmesi B) Vücut sıcaklığının düşürülüp yüz üstü yatar pozisyona alınması C) Kanamasının durdurulup vücut sıcaklığının düşürülmesi D) Kanamasını durdurucu önlemler alınıp hastanın uygun pozisyona alınması 15.Aşağıdakilerden hangisi açık yaralardaki genel uygulamalardandır? A) Soğuk su içirmek B) Yaraya merhem sürmek C) Kanama varsa şoka karşı önlem almak D) Yaralı bölge altta kalacak şekilde yatırmak

12 12 16.Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur? A) Sırt üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz yukarıda, üstü örtülü B) Yüz üstü yatış pozisyonunda kafa yana çevrilmiş, ayaklar biraz aşağıda, üstü örtülü C) Yan yatış pozisyonunda ayaklar birbirine paralel D) Oturuş pozisyonunda dizler katlanmıştır. 17.Aşağıdakilerden hangisi şok pozisyonudur? 22.Aşağıdakilerin hangisinde şok pozisyonu vermek sakıncalıdır? A) Tansiyonu düşük ve nabız alınamayanlarda B) Bacağında açık kırığı ve kanaması olanlarda C) El bileğinde açık kırığı ve kanaması olanlarda D) Burnundan ve kulağından kanaması olanlarda 23.Aşağıdakilerden hangisi şok sonucu olan ölümün sebeplerindendir? A) Sindirimdeki yetersizlik sonucu organ ve dokuların beslenememesi B) Solunum sayısındaki artış sonucu organ ve dokulara fazla oksijen gitmesi C) Dolaşımdaki yetersizlik sonucu organ ve dokulara kan gitmemesi D) Sinir sistemindeki faaliyet artış sonucu organ ve dokulardaki faaliyetin artması 24.Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A) Soğuk nemli cilt, titreme B) Hareketlilik, saldırganlık hâli C) Vücut sıcaklığında yükselme D) Cildin kızarması, aşırı terleme 25.Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? 18.Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A) Şok durumunda B) Beyin kanamasında C) Ayak bölgesinden yılan sokmasında D) Akciğer zedelenmesi ve kanamasında 19.Şoka girmiş bir kazazedede kanın, beyin ve hayati organlara taşınmasını sağlamak amacıyla yapılan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Baş, boyun ve gövde ekseninin korunması B) Kazazedenin gömlek yakasının ve kemerinin gevşetilmesi C) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi D) Başın yana çevrilerek, çenenin göğüsten uzaklaştırılması 20.Şok pozisyonunda hastanın ayaklarının yukarıya kaldırılmasının amacı nedir? A) Sindirime yardımcı olmak B) Solunumun düzenli olmasını sağlamak C) Vücut sıcaklığını düşürmek D) Beyne kan gitmesini sağlamak 21.İlk yardım uygulaması olarak kazazedenin bacaklarının 30 cm yukarı kaldırılması aşağıdaki durumlardan hangisinde sakıncalıdır? A) Şok B) Beyin kanaması C) Ayakta olan kanamalar D) Ayak bileğinin burkulması A) Nabzın süratli ve zayıf olması B) Solunumun derinleşmesi C) Vücut sıcaklığında artması D) Cildin kızarması, aşırı terleme 26.Aşağıdakilerden hangisi şok belirtilerindendir? A) Nabız atışının güçlü olması B) Cildin kuru ve sıcak olması C) Kan basıncının düşmesi D) Zihinsel aktivitenin artması 27. I-Deri soğuk ve nemlidir. II- Nabız düzenli ve dolgundur. III- Solunum yüzeysel ve hızlıdır. Verilen bulgulardan hangileri şok belirtisidir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III 28.Aşağıdakilerden hangisi "şok" belirtilerinden değildir? A) Kan basıncının düşmesi B) Bilinç seviyesinin artması C) Cildin soğuk ve nemli olması D) Dudak çevresinin morarması 29.Aşağıdakilerden hangisi, şoka girmiş kazazedeye yapılan doğru bir ilk yardım uygulaması değildir? A) Rastgele hareket ettirilmesi B) Hava yolu açıklığının sağlanması C) Kanama varsa, hemen durdurulması D) Sırt üstü yatırılarak ayaklarının 30 cm kadar yükseltilmesi

13 13 30.Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkamak B) Kanayan yeri kalp seviyesinden yukarıda tutmak C) Kanayan yere sıcak uygulama yapmak D) Kanayan bölgeyi yıkayarak pıhtıları temizlemek 31.Kanayan yer kalp seviyesinden üstte tutulursa ne olur? A) Atardamarlardan nabız hissedilemez. B) Beyin kanaması riski artar. C) Kalbin kasılıp gevşeme sayısı artar. D) Kanama bölgesindeki kan basıncı düşer. 32.Aşağıdakilerden hangisi kanamalarda yapılan yanlış bir uygulamadır? A) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden yukarıda tutmak B) Basınç yapmak C) Kanayan bölgeyi kalp seviyesinden aşağıda tutmak D) Kanayan damarın üzerine bastırmak 33.Yeni meydana gelen büyük bir dış kanamada kırık yoksa kanayan yere ilk önce yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir? A) Kalpten aşağı seviyede tutmak B) Yara bandı yapıştırmak C) Basınç uygulamak D) Soğuk su ile yıkamak 34.Bazı dış kanamalarda, yara üzerine basınç uygulamaktaki amaç aşağıdakilerden hangisidir? A) Damarı sıkıştırarak kanın dışarıya akmasını engellemek B) Damarı genişletip kan basıncının azaltmak C) Yaranın çabuk iyileşmesini sağlamak D) Yaralı bölgenin sıcaklığını korumak 35.Aşağıdakilerden hangisi kanamayı azaltmak için uygulanan bir yöntemdir? A) Kanayan yeri oksijenli su ile yıkama B) Kanayan yere sıcak uygulama yapılması C) Kanama bölgesinde bulunan pıhtıların yıkanarak temizlenmesi D) Kanayan yere en yakın basınç noktasına baskı uygulanması 36.Ayak veya bacakta, kanama bölgesine giden kanı azaltmak için basınç uygulanacak bölge aşağıdakilerden hangisidir? A) Kasık iç kısmı B) Bacak dış kısmı C) Dizin ön üst kısmı D) Karın ön üst kısmı 37.Hangi kanamalarda kasık kıvrımının iç kısmına basınç uygulanır? A) Bacaktaki B) Göğüsteki C) Karındaki D) Boyundaki 38.Baş derisindeki kanamalarda, kanamayı azaltmak için hangi bölgeye basınç yapılır? A) Enseye B) Koltuk altına C) Baş derisi üzerine D) Şakak kemiği üzerine 39.Omuz, boyun veya koldaki kanamalarda şekildeki hangi kısma basınç uygulanmalıdır? A) Köprücük kemiğinin iç kısmına B) Çene altına C) Şakak bölgesine D) Kasığın iç kısmına 40.Kafa derisi ve şakak bölgesindeki kanamalarda şekildeki hangi kısma basınç uygulanmalıdır? A) Kulak önü B) Çene altı C) Kasık D) Köprücük 41.Şah damarına bası uygulaması aşağıdaki bölge kanamalarından hangisine yapılır? A) Kol bölgesinde olan kanamalarda B) Yüz bölgesinde olan kanamalarda C) Karın bölgesinde olan kanamalarda D) Bacak bölgesinde olan kanamalarda 42.Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanmasının sakıncası aşağıdaki durumlardan hangisi olabilir? A) Boyun bölgesine B) Çöken kemik üzerine C) Baş ve yüz bölgesine D) Kol ve bacak üzerine 43.Kanamanın olduğu damar parmakla kemik arasında sıkıştırılarak kanama durdurulabilir. Bu yöntemin uygulanmasının sakıncası aşağıdaki durumlardan hangisi olabilir? A) Toplardamar kanamaları B) Bacak bölgesi kanamaları C) Çökme kırıkla birlikte olan kanamalar D) Koyu renkli ve yayılarak akan kanamalar

14 14 44.Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında, hastaya hangi pozisyon verilir? A) Sırt üstü yatırılır. B) Yüzüstü yatırılır. C) Yan yatırılır. D) Oturtulur. 45.Burun kanamalarında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması kanamayı durdurucu etki yapmaz? A) Burnu, bol soğuk su ile yıkamak B) Enseye buz koymak C) Her iki burun kanadını hafifçe sıkmak D) Boyun damarlarına masaj yapmak 46.Burun kanaması olan kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? A) Sırt üstü yatırıp başın geriye alınması B) Sümkürterek burun içinin temizlenmesi C) Burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması D) Baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması 47.Hangisinin kendiliğinden oluşmuş burun kanamalarında yapılması yanlıştır? A) Yüzün soğuk su ile yıkanması B) Burun üzerine ve enseye buz konulması C) Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak, başın geriye çekilmesi D) Sargı bezi ile yapılan tamponun burna yerleştirilmesi 48. I- Oturuş pozisyonu verilmesi II- Burun kanatlarının 5 dakika süre ile sıkılması III- Çeneyi göğüsten uzaklaştırarak başın geriye çekilmesi Burun kanaması olan bir kazazedeye yukarıdaki uygulamalardan hangilerinin yapılması doğrudur? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 49.Başa alınan darbe sonucu kulaktan kan geliyorsa aşağıdakilerden hangisi uygulanır? A) Oturtulup kulağına pamuk tıkanır. B) Sırt üstü yatırılarak ayakları yukarı kaldırılır. C) Kan akan bölgesi altta kalacak şekilde yan yatırılır ve kanama engellenmez. D) Kan akan bölgesi üstte kalacak şekilde yan yatırılır ve kulak pamukla tıkanır. 50. I- Kazazede sakinleştirilir, endişeleri giderilir. II- Kanama ciddi ise, kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapatılır. III- Kazazede bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. Kulak kanaması olan bir kazazedeye, yukarıda verilenlerden hangilerinin yapılması doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III 51.Kanayan yer ile kalp arasındaki tek kemik üzerinden sıkma bağı uygulanarak, kanayan yere kan gitmesini engelleme şeklinde uygulanan kanama durdurma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? A) Turnike uygulaması B) Basınçlı sargı C) Atel uygulaması D) Elle baskı 52.Kanama olan bölgeye turnike uygulanabilmesi için gerekli olan şartların en doğru olarak verildiği seçenek hangisidir? A) Vücutta atardamarın geçtiği çift kemikli bölgeye uygulanır. B) Vücutta atardamarın geçtiği tek kemikli bölgeye uygulanır. C) Vücutta toplardamarın geçtiği çift kemikli bölgeye uygulanır. D) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölgeye uygulanır. 53.Kanama olan bölgeye turnike uygulanırken hangisine dikkat edilmelidir? A) Eklem bölgesi olmasına B) Kalp seviyesinde bir bölge olmasına C) Vücutta yassı kemiklerin olduğu bölge olmasına D) Vücutta atar damarların geçtiği tek kemikli bölge 54.Aşağıdakilerden hangisi turnike uygulama malzemesi olarak tercih edilmelidir? A) 5-6 cm eninde elastik bandaj B) 50 cm uzunluğunda ince kablo C) 50 cm uzunluğunda ince iplik D) 5-6 cm genişliğinde metal malzeme 55.Turnike uygulamasında ilk bir saat içinde, kaç dakikada bir gevşetme uygulanmalıdır? A) 1-2 B) 5-10 C) D) Aşağıdakilerden hangisi, koldaki büyük kanamalarda uygulanan turnike yöntemidir? A) Kanayan yere çeşitli ilaçlar tatbik etmek B) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak C) Dirsek ile omuz arasına sıkma bağı uygulayarak kanı durdurmak D) Dirsek kısmını kalp seviyesinden yukarıda tutmak 57.El bileği ile dirsek arasındaki büyük bir dış kanamayı durdurma metodu aşağıdakilerden hangisidir? A) Kanayan yeri kalp seviyesinden aşağıda tutmak B) Dirsekle omuz arasına turnike uygulamak C) Omuz üzerine baskı uygulamak D) Kanayan yere merhem sürmek 58.Bacakta, turnike uygulama bölgesi neresidir? A) Diz ile kalça arası B) Diz ile ayak arası C) Diz kapağının olduğu bölge D) Ayak bileğinin alt kısmı

15 15 59.Aşağıdaki organlardan hangisinin yaralanmasında öksürme ile ağızdan köpüklü kan gelir? A) Midenin B) Akciğerin C) Karaciğerin D) Dalağın 60.Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdaki durumlardan hangisinin göstergesidir? A) Şiddetli baş yaralanması B) Göğüs zedelenmesi C) Dalak yırtılması D) Mide delinmesi 61.Baş yaralanmalarında kafatası kırığını düşündüren en önemli bulgu hangisidir? A) Yüzün yaralanması B) El bileğinin burkulması C) Köprücük kemiğinin kırılması D) Kulaktan ya da burundan kan ya da sıvı gelmesi 62.Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi aşağıdakilerden hangilerinin göstergesidir? I - Şiddetli kafa travması geçirdiğinin II - Omurilik zedelenmesi olabileceğinin III- Göğüs zedelenmesi geçirdiğinin A) I - II B) II - III C) I - III D) I - II - III 63.Hangisi iç kanamanın belirtilerinden değildir? A) Bulantı ve kusma B) Kulak veya ağızdan kan gelmesi C) Reflekslerin güçlü olması D) Baş dönmesi 64.İç kanaması olan ve şok durumdaki hastaya aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Üzeri açık olacak şekilde sırt üstü yatırılır. B) Ağızdan ağza suni solunum yapılır. C) Bilincinin açık kalması için çaba gösterilir. D) Bolca ılık içecekler içirilir. 65.Karın bölgesinde iç kanaması olduğu düşünülen kazazedeye aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? A) Şok pozisyonu verilmesi B) Ağzından bol sıvı verilmesi C) Üzerinin örtülerek sıcak tutulması D) Yaşamsal bulgularının incelenmesi 66.Aşağıdakilerden hangisi, bayılmanın kısa tanımıdır? A) Vücut sıcaklığının artmasıdır. B) Geçici bilinç kaybı hâlidir. C) Vücudun su toplamasıdır. D) Nabız atımının durmasıdır. 67.Beyne gelen oksijenin azalması nedeniyle kısa süreli geçici, tam veya kısmen olan bilinç kaybına ne denir? A) Kansızlık B) Koma C) Şok D) Bayılma 68.Bayılan hastaya aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılır? A) Vücut sıcaklığı düşürülür. B) Duyu organları uyarılır. C) Şekerli, soğuk içecek verilir. D) Hastaneye götürülür. 69.Bayılıp kendine gelen kişiye aşağıdakilerden hangisi yapılır? A) Kalp masajı yapılır B) Hemen hastaneye kaldırılır C) Hemen ayağa kaldırılır D) Yeterli süre dinlenmesi sağlanır 70.Bayılan hastaya ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmaz? A) Şok pozisyonuna almak B) Soğuk içecekler içirmek C) Duyu organlarını uyarmak D) Temiz hava almasını sağlamak 71.Şokta zamanla oluştuğu hâlde, bayılmada aniden meydana gelen belirti aşağıdakilerden hangisidir? A) Nabzın güçlenmesi B) Bilinç kaybı C) Vücut sıcaklığının artma D) Ciltte kızarma 72.Hangi durumdaki hasta sırt üstü yatırılıp bacakları bir süre yukarıda tutulduktan sonra şok pozisyonunda bekletilir? A) Karın yaralanması olan B) Baygın durumda olan C) Egzoz gazından zehirlenen D) Göğüs yaralanması olan 73.Bayılan hastaya soluk yolunun tıkanmaması için hangi pozisyon verilir? A) Yarı oturuş B) Yüzükoyun yatış C) Yan yatış D) Sırtüstü yatış 74.Aşağıdakilerden hangisi bayılmanın belirtilerindendir? A) Solunumun derin olması B) Deride kuruluk C) Aşırı hareketlenme D) Yüzün sararması

16 16 75.Aşağıdakilerden hangisi bayılma belirtilerinden değildir? A) Anî bilinç kaybı B) Yüzün kızarması C) Kasların gevşemesi D) Soğuk terleme 76.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının en ileri durumudur? A) Koma B) Üşüme C) Bayılma D) Terleme 77.Kişinin çevre ile bağlantısının tamamen kesildiği, uyaranlara cevap veremediği derin bilinç kaybına ne denir? A) Hâlsizlik B) Şok C) Zehirlenme D) Koma 83.Aşağıdakilerden hangisi koma nedenlerinden değildir? A) Beyin kanaması B) Aşırı kan kaybı C) Birinci derece yanık D) Suda boğulma 84.Koma halindeki kazazedeye aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A) Solunum ve nabız kontrolü B) Sıkan giysilerin gevşetilmesi C) Ağızdan yiyecek, içecek verilmesi D) Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığının kontrolü 85.Koma durumundaki kazazedeye aşağıdaki pozisyonlardan hangisi verilmelidir? A) Dik oturuş B) Yarı oturuş C) Yarı yüzüstü yan yatış D) Sırtüstü yatış 86.Aşağıdakilerden hangisi koma pozisyonudur? 78.Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması ya da yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybına ne denir? A) Sara B) Koma C) Bayılma D) Halsizlik 79.Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir? A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkaması B) Sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi C) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etmesi D) Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması 80.Aşağıdakilerden hangisi koma hâlinin belirtilerindendir? A) Kötü kokulara karşı burnunu tıkama B) Bilinçsizlik, hareketsizlik ve uyku hâli C) Sorulan sorulara anlamlı cevap verme D) Gözleri ile hareket eden cisimleri takip etme 81.Aşağıdakilerden hangisi koma belirtilerinden değildir? A) Uyarılara reaksiyonsuzluk B) Hırıltılı solunum C) Bilinçsizlik ve uyku D) Göz bebeklerinin büyüyüp sabitlenmesi 82.Aşağıdakilerden hangisi koma halinin nedenlerinden değildir? 87.Aşağıdakilerden hangisi, kan şekeri aniden düştüğünde görülen belirtilerden biri değildir? A) Titreme B) Zindelik C) Yorgunluk D) Aniden acıkma 88.Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez? A) Kansızlık B) Bilinç kaybı C) Baş dönmesi D) Düzensiz nabız atışı A) Kafa yaralanmaları B) Beyin zarı iltihabı (Menenjit) C) Kaburga çatlakları D) Zehirlenmeler

17 17 01.Bir trafik kazası sonucunda yaralanan kazazedenin durumunun ağırlığını ve ciddiyetini gösteren bulgulardan biride bilinç düzeyidir. Aşağıdakilerden hangisi 1. dereceden bilinç düzeyini gösteren bir burgudur? A) Sözlü ve gürültülü uyarılara cevap vermesi B) Göz bebeklerinin farklı büyüklükte olması C) Ağrılı uyarılara cevap vermesi D) Tüm uyaranlara tepkisiz olması 02.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybının başlıca nedenlerinden biri değildir? A) Bayılma B) Beyin kanaması C) Yüzün kızarması D) Aşırı dozda alkol alımı 03.İlk yardım yapan kişi, yaralının omzuna hafifçe dokunarak iyi misiniz? diye sorar. Bu davranış ile yaralının hangi durumu kontrol edilir? A) Solunumu B) Ağız içi C) Bilinci D) Göğüs hareketi 04.İlk yardım yapan kişi bebeğin neresine dokunarak bilincinin yerinde olup olmadığına bakar? A) Omzuna B) Kalçasına C) Ayağına D) Koluna İlk yardımın ABC si olarak kabul edilen uygulamalardan A neyi ifade eder? A) Kanamanın durdurulması B) Kan dolaşımının sağlanması C) Solunum desteğinin sağlanması D) Hava yolunun açıklığının sağlanması 08. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "B" neyi ifade eder? A) Solunumun değerlendirilmesini B) Kan dolaşımının değerlendirilmesini C) Sindirim sisteminin değerlendirilmesini D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini 09. İlk yardımın ABC'si olarak nitelendirilen uygulamalardan "C" neyi ifade eder? A) Solunumun değerlendirilmesini B) Kan dolaşımının değerlendirilmesini C) Sindirim sisteminin değerlendirilmesini D) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesini 10.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımın ABC'si içinde yer almaz? A) Hava yolu açıklığının değerlendirilmesi B) Kan dolaşımının değerlendirilmesi C) Solunumun değerlendirilmesi D) Sindirimin değerlendirilmesi 11.Yeniden canlandırma basamaklarının sıralaması hangi basamakta doğru verilmiştir? 1- Suni solunum uygulaması 2- Dolaşımın değerlendirilmesi 3- Kalp masajı uygulaması 4- Hava yolu açıklığının sağlanması A) B) C) D) Solunum yolu açık tutulur. Solunum ve dolaşım desteklenir. Soru işareti ile gösterilen ve temel yaşam desteğinin 1.uygulaması olan uygulama aşağıdakilerden hangisidir? A) Kırık kontrolünün yapılması B) Kanamanın kontrol edilmesi C) Şok pozisyonunun verilmesi D) Hava yolunun açıklığının sağlanması 06.Kazazedenin durumu değerlendirilirken yapılacak uygulamaların en doğru sıralaması hangi seçenekte verilmiştir? I - Solunum kontrolü II - Ağız içinin temizlenip hava yolunun açılması III - Dolaşım kontrolü (Nabız atımlarına bakılarak) A) I - II - III B) II - I - III C) III - II - I D) I - III - II Yukarıda verilenlerin kazazedeye uygulanmasının amacı aşağıdakilerden hangisidir? A) Trafik kazalarının azaltılması B) Temel yaşam desteğinin sağlanması C) Çok sayıda yaralının olduğu bildirilmesi D) Dinlenmiş olarak taşıt kullanmasının sağlanması 13.Normal yetişkin bir insan, ortalama olarak dakikada kaç defa nefes alıp verir? A) B) C) D) Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? A) Kalbi düzensiz çalışanlara B) Öksürük ve hıçkırığı olanlara C) Göğüs kafesi düzenli olara inip kalkanlara D) Bak-dinle-hisset yöntemi ile solunumu saptanamayanlara

18 18 15.Aşağıdaki durumların hangisinde suni solunum yapılır? A) Kalbi düzensiz çalışanlara B) En çok 4-6 dakika önce kalbi duranlara C) En çok 10 dakika önce kalbi duranlara D) Solumakta zorluk çekenlere 16.Bak - Dinle - Hisset yöntemin de Bak ne anlama gelir? A) Kaza bölgesinde yanıcı madde durumuna bakılması B) Yaralının göğüs kafesinin inip kalktığına bakılması C) Yaralıda kırık olup olmadığına bakılması D) Kaç yaralı olduğuna bakılması 17. Kazazedenin ağız bölgesine bir cam parçası yada ayna yaklaştırarak buharlanıp buharlanmadığına bakılması, Bak-Dinle-Hisset yönteminde hangisinin bir göstergesidir? A) Bak B) Dinle C) Hisset D) Dinle - Hisset 18.Bak - Dinle - Hisset yönteminde Dinle ne anlama gelir? A) Yaralının soluk sesinin dinlenmesi B) Trafik işaretçilerinin dinlenmesi C) Yaralıdaki ağrılı yerlerin tespit edilmesi D) Etrafta siren sesi olup olmadığının dinlenmesi 19.İlk yardım yapan kişi, hareketsiz yatan hastanın ağız kısmına yanağını yaklaştırarak tutuyor. Bu uygulama ile hastanın hangi durumu kontrol edilir? A) Soluğu B) Vücut sıcaklığı C) Solunum sayısı D) Şok durumu 20.Hastanın solunumu Bak-Dinle-Hisset yöntemiyle 5 saniye süre ile kontrol ediliyor. Aşağıdakilerden hangisi bu yönteme ait ilk yardımda yapılan bir uygulama değildir? A) Eli ile göğüs kafesi hareketlerini hissetmeye çalışma B) Eli ile göğüs kafesi merkezine bası uygulama C) Göğüs kafesinin solunum hareketlerini gözleme D) Yüzünü hastanın ağzına yaklaştırarak soluğu yanağında hissetmeye çalışma 21.Aşağıdakilerden hangisi Bak-Dinle-Hisset yöntemi ile kazazede üzerinde yapılan değerlendirmelerden biri değildir? A) Deri renginin gözlenmesi B) Soluk verişinin hissedilmesi C) Soluk sesinin dinlenmesi D) Solunum hareketlerinin gözlenmesi 22.Aşağıdakilerden hangisi bir kazazedede soluk yolunun açık ve solunumun yeterli olduğunun göstergesidir? A) Göğüs kafesinin hareket etmemesi B) Kazazedenin bilinçli olması ve zorlanmadan konuşabilmesi C) Solunumun hırıltılı ve horlama şeklinde olması D) Solunumun yüzeysel ve çok hırıltılı olması 23.Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir? A) Nefes alıp vermenin hızlanması B) Kalp atışının hızlanması C) Göğüs hareketlerinin olmaması D) Göz bebeklerinin küçülmesi 24.Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasına bağlı olarak dokuların oksijensiz kaldığını gösteren bir belirtidir? A) Göz bebeklerinin küçülmesi B) Kişinin aktif ve huzursuz olması C) Yüzde kızarma ve vücut sıcaklığının artması D) Parmak uçları ve dudaklardan başlayıp yayılan morarma olması 25.Solunum durduğunda dudaklar, tırnaklar ve parmak uçları neden morarır? A) Beyin hasar gördüğü için B) Dokulara oksijen gitmediği için C) Bağırsaklar çalışmadığı için D) İdrar yollarında tıkanıklık olduğu için 26.Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının belirtilerindendir? A) Kanın kalbe gelme hızının artması B) Vücut sıcaklığının yükselmesi C) Yüzde kızarma ve dudaklarda morarma D) Kalbin, kanı pompalama gücünün artması 27.Aşağıdakilerden hangisi solunum durması sonucunda gerçekleşir? A) Kanın kalbe gelme hızının artması B) Vücut sıcaklığının yükselmesi C) Kalbin, kanın pompalama gücünün artması D) Kandaki oksijen oranının düşmesi 28.Solunum yetmezliğinde ilk önce etkilenen organ aşağıdakilerden hangisidir? A) Mide B) Beyin C) Kalp D) Dalak 29.Aşağıdakilerden hangisi solunum durmasının nedenlerinden değildir? A) Suda boğulma B) Zehirli gazların solunması C) Birinci derece yanıklar D) Soluk yolunun tıkanması 30.Kalbi çalıştığı hâlde solunumu durmuş olanlara yapılacak suni solunuma ne kadar devam edilir? A) 10 dakika B) 15 dakika C) Kalbi daha hızlı çalışana kadar D) Hasta kendi kendine soluyuncaya kadar

19 19 31.Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan hastada boyun travması yoksa, verilecek en uygun baş pozisyonu aşağıdakilerden hangisidir? 37.Ağızdan ağza suni solunumda verilen hava miktarının yeterliliği kazazedenin hangi durumundan anlaşılır? A) Nabız sayısının azalmasından B) Göğüs kafesinin yükselmesinden C) Vücut sıcaklığının azalmasından D) Yüzünün sararmasından 38.Aşağıdakilerden hangisi bilinç kaybı olan bir hastanın solunum yolunu tıkayarak boğulmasına sebep olabilir? A) Çenenin kasılması B) Dilin geriye kayması C) Başın arkaya düşmesi D) Vücudun kasılması 32. Bir el alına yerleştirilir. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Alından bastırılıp, çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Kazazedenin hava yolunu açmak için, uygulama tekniği verilen pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Şok pozisyonu B) Yarı oturuş pozisyonu C) Baş geri-çene yukarı pozisyonu D) Yarı yüzükoyun-yan pozisyon 33.Ağızdan ağza suni solunum yapılacak olan kazazedede boyun travması yoksa verilecek en doğru pozisyon aşağıdakilerden hangisidir? A) Yastıksız olarak sırtüstü yatırılması B) Başının altına yastık konularak sırtüstü yatırılması C) Sırtüstü yatar pozisyonda iken başının geriye doğru olması D) Sırtüstü yatar pozisyonda iken çenesinin göğsüne değecek şekilde olması 34.Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye baş-çene pozisyonu verilmesi uygundur? A) Burun kanaması olan B) Bulantı ve kusması olan C) Solunum yolu tıkalı olan D) Boyun omurunda zedelenme olan 35.Aşağıdakilerden hangisi ağızdan ağza sunî solunum yaptırılacak olan hastaya uygulanacak ilk işlemdir? A) Solunumunu uyarmak için göğsüne yumruk vurmak B) Sunî solunuma başlamadan önce sırt üstü yatırmak C) Göğüs boşluğuna basınç yapmak D) Soluk yolunu açmak için çeneyi göğse yaklaştırmak 36.Suni solunum işlemleri öncesinde ilk olarak yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir? A) Solunumu uyarmak için göğüs bölgesine yumruk atmak B) Başı geriye alıp, ağız içini temizleyip, hava yolunu açmak C) Suni solunuma başlamadan 5 dakika beklemek D) Hastanın ayaklarını yükseltmek 39. Konuşamıyor. Nefes alamıyor. Rengi morarıyor. Acı çekerek ellerini boğazına götürüyor Verilen bulgular kazazedede aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir? A) Koma hâli B) Uykuya eğilim C) Solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması D) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması 40.Soluk yoluna yabancı cisim kaçmış bir kazazedenin öksürüyor, nefes alabiliyor ve konuşabiliyor olduğunu gözlemlediniz. Bu durumda hangi tür tıkanma olduğunu düşünürsünüz? A) Tam tıkanma B) Kısmi tıkanma C) Damar tıkanması D) Solunum durması 41.Beslenme sırasında soluk yolu tıkanan yetişkin bir kişinin, soluk yolu nasıl açılır? A) Sırt üstü yatırıp karnın vurularak B) Yan yatırıp omuzları arasına vurularak C) Yüz üstü yatırıp bel kısmına vurularak D) Ağızdan ağza suni solunum yapılara 42. Holger-Nielsen (sırttan bastırma) metodu ile suni solunum hangi durumlarda tercih edilmelidir? A) Omurga yaralanmalarında B) Kapalı göğüs yaralanmalarında C) Boylamasına karın yaralanması olanlarda D) Ağız-burun çevresinde kanamalı yaralanmalarda 43.Ağız-burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise, aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? I - Holger Nielsen (Sırttan bastırma) II - Silvester (Göğüsten bastırma) III - Ağızdan ağıza A) Yalnız I B) I - II C) II - III D) I - II - III

20 20 44.Holger-Nielsel (sırttan bastırma, dirsekten kaldırma) metodu ile suni solunum uygulamasında sırttan basınç yapılması kazazedede aşağıdakilerden hangisini sağlar? A) Bilinç kaybının düzelmesini B) Kalbin çalışmasını C) Nefes vermesini D) Nefes almasını 45.Bebeklere suni solunum nasıl yapılır? A) Büyüklere uygulandığı gibi B) Bebeğin sırtına vurarak C) Sırtüstü yatırıp göğüs ve karnına birlikte bastırarak D) Ağzına ve burnuna birlikte sık aralıklarla az hava vererek 46.Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A) Suni solunum yapılır. B) Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve göğsünden bastırılır. C) Sırt üstü yatırılıp karnına bastırılır. D) Ağız kısmı aşağıda, yüz üstü tutulur ve sırtına hafifçe vurulur. 47.Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması hâlinde, çıkartmak için ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisi uygulanmalıdır? A) Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerinin arasına vurulur. B) Sert bir yere sırtüstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır. C) Sırtüstü yatırılıp ayakları yükseltilir. D) Şekerli su içirilir. 48.Dinlenme hâlindeki sağlıklı yetişkin bir insanda, normal nabız (kalbin dakikadaki atımı) sayısı hangi değerler arasında olmalıdır? A) B) C) D) Bebeklerin kalp atım sayısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) Yetişkinlerden fazladır. B) Yetişkinlerden azdır. C) Yetişkinlerle aynıdır. D) Sürekli değişim gösterir. 50.Kalp atımlarının atardamar duvarına yaptığı basıncın, damar duvarında parmak uçlarıyla hissedilmesine ne denir? A) Nabız B) Solunum C) Vücut ısısı D) Kan şekeri 51.Nabız aşağıdaki bölgelerin hangisinden alınmaz? A) Kasıktan B) Boyundan C) Karından D) El bileğinden 52.Aşağıdakilerden hangisi, durmuş olan dolaşım ve solunum sistemini yeniden çalışır hâle getirmek için uygulanan yöntemler bütünüdür? A) Kalp masajı B) Atelle tespit C) Köprü tekniği D) Rentek manevrası 53.Kalp masajı hangi durumdaki kişiye uygulanır? A) Bilinç kaybı olan B) Solunum güçlüğü olan C) Nabız sayısı düşük olan D) Kalbi duran (5 dakika içinde) 54.Hangi durumdaki hastaya, göğüs kemiği 4-5 cm aşağıya inecek şekilde basınç uygulanır? A) Kalbi düzensiz çalışan B) Solunumu duran C) Kalbi duran D) Solunumu düzensiz olan 55.Aşağıdakilerden hangisinin kalp masajı uygulanabilmesi için kesinlikle olması gerekir? A) Dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması B) Solunumun durması, göğüs hareketlerinin olmaması C) Kazazedenin bilincini yitirmesi D) Reflekslerin kaybolması 56.Kalp masajı uygulama bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Göğüs kemiğinin üst uç 1/8 lik kısmı B) Göğüs kemiğinin alt uç 1/3 lük kısmı C) Kaburganın sol alt kısmı D) Kaburganın sağ alt kısmı 57.Yetişkinde uygulanan kalp masajı uygulama bölgesi ve bası derinliği aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? A) Kaburganın sağ alt bölgesine (1-1,5 cm) B) Karnın sol üst bölgesi (2-3 cm) C) Göğüs kemiğinin ortası (4-5 cm) D) Göğüs kemiğinin 1/8 lik üst kısmı (6-7 cm) 58.Dış kalp masajında, göğüs kemiğinin üzerine bastırılmasının amacı nedir? A) Akciğerlerinden hava çıkmasını sağlamak B) Hayati organlara kan gitmesini sağlamak C) Göğüs boşluğundaki kanamaları kontrol altına almak D) Çalışan kalbin daha güçlü kan pompalamasını sağlamak 59.Kalbin durması halinde kalp masajı kaç dakika içinde yapılırsa yararlı olur? A) 3 ile 5 B) 5 ile 10 C) 10 ile 20 D) 20 ile 30

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI

T.C. TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLKYARDIM VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI TEMEL İLKYARDIM UYGULAMALARI EĞİTİM KİTABI H. Fazıl İNAN* Zülfinaz KURT** İlknur KUBİLAY***

Detaylı

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI

T.C. TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ĠSTANBUL ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ ACĠL VE AFETLERDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ ġubesġ TEMEL ĠLKYARDIM UYGULAMALARI EĞĠTĠM KĠTABI ĠSTANBUL 2011 ÖNSÖZ Yaşadığımız sürece çeşitli nedenlerle yaralanmalar

Detaylı

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir

Acil tedavi, sağlık konusunda yetkili kişilerin gerekli donanımlarla yaptıkları tıbbi işlemlerdir KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI HAVUZ OPERATÖRÜ EĞİTİCİ EĞİTİMİ İLKYARDIM NOTLARI DR. TUĞRUL ŞAHBAZ HALK SAĞLIĞI UZMANI GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ İlkyardım Nedir? Bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye

Detaylı

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle.

Bu yararlı bilgileri sizlerle paylaşmak istedik. İhtiyacımız olmaması dileğiyle. Bu kitapçık İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı / Sağlık Daire Başkanlığı Acil Yardım ve Can Kurtarma Müdürlüğü İlkyardım Gönüllüleri El Kitabı nın, İstanbul-2001 baskısının aynısıdır. 2003 yılında

Detaylı

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ

ĠLK YARDIM DERS NOTU. VÜCUDUN TANIMI, ÖNEMLĠ iġlevlerġ VE ĠLK YARDIM TARĠFĠ ĠLK YARDIM DERS NOTU DERSĠN AMACI: Sürücülere sağlıklarını korumayı, olası her hangi bir kaza durumunda yaralananlara ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve neler olacağını, kısaca hayat kurtarmayı öğretmek.

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 170420101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Z MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ T MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 120220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ V MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C D E 101220111100 4. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ L MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

6. İLKYARDIM. 6.1. Laboratuvar Kazalarında İlkyardım

6. İLKYARDIM. 6.1. Laboratuvar Kazalarında İlkyardım 6. İLKYARDIM 6.1. Laboratuvar Kazalarında İlkyardım Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye anında, olay yerinde ve çevre imkanlarından yararlanılarak yapılan, tıbbi olmayan geçici müdahaleye

Detaylı

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI

MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI SORU KİTAPÇIĞI SERTİFİKA TÜRÜ B 130220101100 5. GRUP T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ Y MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ C-D-E 4. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN İLK YARDIM TEMEL UYGULAMALARI İLE İLGİLİ BİLGİ VE DENEYİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hemşire

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTAPÇIK TÜRÜ K T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERTİFİKA TÜRÜ A1-A2 1. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI

Detaylı

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR

İlk Yardım. aep. www. www. gov.tr. Yusuf Fikret UMUR. İlk Yardım. Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR Yusuf Fikret UMUR Parayla Satılmaz. Yusuf Fikret UMUR www aep gov.tr www agoivl.etr Yusuf Fikret Umur Proje T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmeleri Genel Müdürlüğü Proje İzleme

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ALANLAR ORTAK TEMEL YAŞAM DESTEĞİ 720S00047 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

İLK YARDIM MODÜLLERİ

İLK YARDIM MODÜLLERİ E I L D R T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Eğitimciler İçin Eğitim Rehberi İLK YARDIM MODÜLLERİ TÝ Ý Ð Ý M GENE L M Ü Ü K L Ð Ü SA Ð Ü ANKARA, 2008 İlk Yardım Modülleri T.C. Sağlık

Detaylı

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK

Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım. Prof.Dr. Turgut İPEK Travmalı hastada yaklaşım ve İlk yardım Prof.Dr. Turgut İPEK Travma Epidomiyolojisi Tüm yaş grublarında 4.sıklıkta ölüme neden olur. 34 yaş altında diğer hastalıkların tümünden daha fazla ölüme neden olur.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı İTAPÇI TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI YENİLİ VE EĞİTİM TENOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 6. GRUP MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜ ADAYLARI SINAVI 2/0/204 Ad ve Soyadı

Detaylı

İLK YARDIM TALİMATI A-

İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardım Talimatı İLK YARDIM TALİMATI A- İlk Yardımın Genel Maksadı: Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayan kimseye tıbbi tedavisi yapılana kadar kaza yerinde anında yapılan, hayat kurtarmaya yönelik

Detaylı