fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263"

Transkript

1 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2008 Say : 263

2 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla kalm yorsunuz; Ayr ca Evinizde bulunan elektronik eflyalar n z n tamir bedellerini de ödüyoruz Ev sahibi iseniz komflular n za, kirac iseniz ev sahibinize karfl oluflabilecek zararlar da teminat alt na al yoruz. Herkesin bafl na gelebilecek ani ar zalar poliçenizde teminat alt na al nmaktad r. Su tesisat - elektrik tesisat ar zalar, çilingir ça rma, konutta kalanlar n kurtar lmas, otel hizmetleri, doktor, ambulans hizmetleri ve bir çok ek hizmet. Siz fiiflecam Toplulu u ndan ayr lsan z bile ayn flartlarla hizmet devam eder, fi fiecam S GORTA ARACILIK H ZMETLER A.fi. S Z N S GORTACINIZDIR Anadolu Sigorta A.fi. nin En büyük acentesi olarak her türlü sigorta konular nda (yang n, deprem, kasko, trafik, h rs zl k, nakliye) tüm çal flanlar m za, bayilerimize, topluluktan ayr lm fl bulunan emeklilerimize ve arkadafllar m za telefonunuz kadar yak n z. fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. fl Kuleleri, Kule-3 Kat:2 Tel: (212) Fax: (212)

3 Ç NDEK LER Temmuz-Ağustos 2008 Yıl 49 Sayı 263 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule Levent-İSTANBUL Tel: (0212) Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. ile bağlı kuruluşların personeli için iki ayda bir adet yayınlanır. Ücretsiz dağıtılır. Yayına Hazırlayan Dünya Yayıncılık A.Ş. Kavacık Mah. Balamir Sokak No: 7 Beykoz - İstanbul Tel: Renk Ayrımı ve Baskı Dünya Yayıncılık A.Ş. GLOBUS Dünya Basınevi 100. Yıl Mah Bağcılar - İstanbul Tel: Yayın Türü: Yerel Süreli Yayın Şişecam Dergisi nde yayınlanan yazı ve fotoğraflar kaynak gösterilmeden kullanılamaz Çal flan n dünyas Kıdemi Teşvik Töreni 4 fiirket Haberleri Anadolu Cam Mersin Fabrikası Emisyon İzin Belgesi ni aldı 8 Ruscam dan rekor satış 9 Anadolu Cam Mersin Fabrikası na Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi 10 Anadolu Cam Mersin Fabrikası Entegre Çevre Denetimi nden geçti 11 Cam Elyaf destekli Sahimo-Mekano, Shell Eco Marathon un Avrupa 3. sü oldu 12 Şişecam yöneticilerinden Oxyvit e ziyaret 13 Trakya Yenişehir Cam da sağlık birimine kavuştu 16 Fuarlar Trakya Cam Intersolar ve 10. Mir Stekla fuarlarında 17 Çal flan n dünyas Topkapı da Acil Durum Müdahalesi eğitimi 18 Anadolu Cam Yenişehir etkinlikleri 19 Soda Sanayii A.Ş. etkinlikleri 21 Endüstri iliflkileri 26 Sa l k Bağışıklık sistemimiz nasıl güçlenir? (2) 27 Þiþecam Temmuz-Aðustos

4 ÇALIfiANIN DÜNYASI K demi Teflvik Töreni 30 Sişecam Topluluğu, belirli kıdem yılını tamamlayan personeli takdir ve teşvik etmek amacıyla geleneksel olarak düzenlediği Kıdemi Teşvik Töreni ni bu yıl 30 Temmuz da Kule-3 de gerçekleştirdi. Törende, Şişecam Topluluğu nda 10 ve 15 yılını tamamlayan personele gümüş rozet, 20 yılını tamamlayan personele gümüş ve altın karışımlı rozet, 25 ve 30 yılını tamamlayanlara ise altın rozetin yanı sıra tezyinli tabak hediye edildi. Kule-3 de yer alan grupların katıldığı Kıdemi Teşvik Töreni nde konuk sunucu, geçen yıl da ağırlanan ve beğeni ile izlenen Bam Teli nin yaratıcısı Tayfun Talipoğlu oldu. Talipoğlu nun hayata dair anekdotlarını, yaşadıklarını dile getirdiği, şiirlerini okuduğu törende kıdeme hak kazananlara rozet ve ödülleri, Türkiye Şişecam Fabrikaları Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Prof. Dr. Ahmet Kırman, Genel Müdür Doğan Arıkan, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Alev Yaraman, Yönetim Kurulu Üyeleri Köksal Burkan, Özgün Çınar ve Yılmaz Ertürk, Denetçi Gamze Yalçın ile Düzcam Grup Başkanı Gülsüm Azeri, Cam Ev Eşyası Grup Başkanı Taner Uz, Kimyasallar Grup Başkanı Ateş Kut, Finansal İşlemler Grup Başkanı İbrahim Babayiğit, İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ali Nafiz Konuk tarafından verildi. Törene katılan yöneticiler, ödül vermeden önce yaptıkları konuşmalarda Şişecam da bulunmanın önemini, Şişecam lı olmanın ayrıcalığını ve Şişecam ın ülke ekonomisine olan katkısını bir kez daha hatırlatırken, Tayfun Talipoğlu da şiirleri, esprileri ile hem ödüle hak kazanan çalışanların hem de salonda bulunan davetlilerin güzel bir gün geçirmesini sağladı. Gülçin Albayrak Fikret Tozoğlu 4 Þiþecam Temmuz-Aðustos 2008

5 25 Yıl 30. yıl ödülünü alanlar Gülçin Albayrak Fikret Tozoğlu Mehmet Atukalp Ferhan Topçuoğlu Mustafa Özercan Yusuf Coşkun Ahmet Berkkan Yıl Mustafa Özercan Ahmet Berkkan 25. yıl ödülünü alanlar Metin Arslan Şahin Hizal Cihat Atasever Erdal Seyhan Nesrin Demircioğlu Sevinç Ulutan Serap Özkan Sedat Kan Mehmet Özdil Erden Pehlivanoğlu Handan Karakuş Yeşeren Karacık Nizamettin Payalan Muharrem Atılkan Mahmut Ertek Deniz Konrapa Mehmet Çağlar Aytaç Mutlugüller Münür Çildaş Zeki Yılmaz Yiğit Tezcan Hüseyin Akarsu Murat Bayhan Eşref Atasoy Ceyhan Emiroğlu Demet Aksoy Pınar Gökmenoğlu Ahmet Akdemir Münür Alev Yusuf Saraç Bayram Ünal Sıtkı Ersözlü Tekin Aygan Not: Sıralama işe giriş tarihine göre yapılmıştır. Erdal Seyhan Sevinç Ulutan Mehmet Özdil Mahmut Ertek Þiþecam Temmuz-Aðustos

6 ÇALIfiANIN DÜNYASI 25 Yıl Yiğit Tezcan Murat Bayhan Ceyhan Emiroğlu Demet Aksoy Ahmet Akdemir Münür Alev Sıtkı Ersözlü Zeki Alkış Şahin Hızal 6 Þiþecam Temmuz-Aðustos 2008

7 fiiflecam Toplulu u flirketlerinde K demi Teflvik törenleri Şişecam Dış Ticaret A.Ş. Anadolu Cam Topkapı Fabrikası Qxyvit Kimya San. Tic. A.Ş. Paşabahçe Kırklareli Fabrikası Paşabahçe Eskişehir Cam San. Tic. A.Ş. Þiþecam Temmuz-Aðustos

8 fi RKET HABERLER Anadolu Cam Mersin Fabrikası Emisyon zin Belgesi ni ald Anadolu Cam Mersin Fabrikası, 2006 yılı sonunda başlatılan çalışmalar kapsamında Emisyon İzin Belgesi ni aldı. Bu çalışmalar kapsamında fabrika, akredite bir kuruluşa, toplam 27 adet emisyon kaynağında emisyon ölçümleri ve tesis çevresinde hava kalitesi ölçümü yaptırdı. Yapılan emisyon ölçümleri neticesinde, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği nde yer alan yasal limit değerleri sağladığı tespit edildi tarihinde, Çevre ve Orman Bakanlığı na emisyon ölçüm raporu ile başvuruda bulunan Mersin Fabrikası, başvuru neticesinde 10, 20 ve 30 nolu fırın bacalarına NO Sürekli Ölçüm cihazı takılması şartı ile tarihinde, Şartlı Emisyon İzni aldı yılı yatırımları kapsamında, her üç fırına sürekli ölçüm cihazı ve 2 fırın bacasına ise cihaz yerleşimi için platform yapıldı. Emisyon izni kapsamına alternatif yakıt olarak % 1 kükürt içerikli fuel oil eklenmesi için, Çevre ve Orman Bakanlığı ndan Deneme Yakma izni alındı ve akredite bir kuruluşa deneme ölçümleri yaptırıldı. Ölçümler, neticesinde yasal limitlerin sağlandığı tespit edildi. Sürekli ölçüm cihazı yapılması ile Şartlı Emisyon İzni nin şartı kaldırılmış olup, kullanılan yakıt olarak doğalgaz ve alternatif yakıt olarak % 1 kükürt içerikli fuel oil olacak şekilde, tarihinde Emisyon İzin Belgesi alındı. Sürekli ölçüm cihazı yapılması ile Şartlı Emisyon İzni nin şartı kaldırılmış olup, kullanılan yakıt olarak doğalgaz ve alternatif yakıt olarak % 1 kükürt içerikli fuel oil olacak şekilde, Emisyon İzin Belgesi alındı. 8 Þiþecam Temmuz-Aðustos 2008

9 Ruscam dan rekor sat fl Rusya Federasyonu nun büyüyen bira pazarı ve paralelinde artan kaliteli bira şişesi ihtiyacını karşılamak amacıyla 2002 yılında üretime başlayan Ruscam fabrikalarının (Kirishi hariç) 2008 Mayıs ayı satış rakamı 84 bin ton olarak gerçekleşti. Aynı zamanda InBev firmasına Mayıs ayında yapılan 107 milyon adet satış ile ilk kez bir müşteriye aylık 100 milyon adet üzerinde bira şişesi satışı yapıldı. Bu başarıyı hep birlikte kutluyor ve tüm Şişecam Topluluğu na armağan ediyoruz. Þiþecam Temmuz-Aðustos

10 fi RKET HABERLER Anadolu Cam Mersin Fabrikası na G da Güvenli i Yönetim Sistemi Belgesi Anadolu Cam Mersin Fabrikası, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) yetkilileri tarafından 4-6 Haziran 2008 tarihlerinde yapılan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgelendirme tetkikini başarıyla geçti. Sistem uygulamalarını içeren Ön Gereksinim Programları, HACCP Sistemi koşullarını yerine getiren Mersin Fabrikası, Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi ni almaya hak kazandı. Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi uygulamalarının tüm bu standart maddeleri göz önünde bulundurularak incelenen Anadolu Cam Mersin Fabrikası, ön gereksinim programları kapsamında ürün üzerinde oluşabilecek fiziksel, kimyasal ve biyolojik tehlikelerin önlenmesi açısından değerlendirildi. Tüm bu tehlikelerin önlenmesi için işletme çevresi, işletme içi, temizlik, zararlı mücadelesi, girdi olan malzeme ve hizmetler, teknik donanım, atık yönetimi, personel hijyeni, ambalajlama, aydınlatmahavalandırma, nakliye-depolama, eğitim başlıkları altındaki uygulamalar açısından incelendi. İnceleme sonucunda tüm hatların üzerlerinin kapatılmış olması, ters çevirici sistemlerin bulunmasının tehlikelerin önlenmesi için çok yerinde yatırımlar olduğu belirtildi. Tetkiklerde; oluşabilecek kritik tehlikelerin ürün akışı üzerinde hangi noktalarda kontrol edildiği ve bu noktaların etkinliği de değerlendirildi. HACCP Planı üzerinde yapılan incelemede, kritik kontrol noktaları olan hata ayırma makinelerinin modernize edilmiş olmasının tehlikelerin bertaraf edilmesi için önemli olduğu kaydedildi. Yatırımlar kararlılığın göstergesi Tetkik sonucunda yapılan değerlendirmede; bu ölçekte bir üretim tesisinin, cam ambalaj üretim ve kontrol proseslerinin zorluğuna rağmen, standardın gerekliliklerini başarıyla yerine getirdiği belirtildi. Yapılan ve yapılması planlanan yatırımların gıda güvenliği konusunda ne kadar titiz ve kararlı olunduğunun göstergesi olduğuna değinildi. Ayrıca Türkiye de birçok firmaya örnek olacak nitelikteki uygulamaların Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Mersin Fabrikası nda sosyal sorumluluk olarak algılanmasının memnuniyet verici olduğu dile getirildi. Bunların yanı sıra TSE ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Belgelendirmesi nin 2008 yılı başlarında TÜRKAK tarafından akredite edilmesi ile alınan belgenin uluslararası platformda tanınmasının sağlandığı iletildi. Tetkikçiler, tüm yönetici ve çalışanlara kurulan ISO Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi nden ve tetkik esnasında kendilerine verilen destekten ötürü teşekkürlerini ilettiler. 10 Þiþecam Temmuz-Aðustos 2008

11 Anadolu Cam Mersin Fabrikası Entegre Çevre Denetimi nden geçti Çevre Politikas Anadolu Cam Mersin Fabrikası nda, 24 Haziran 2008 tarihlerinde Çevre ve Orman Bakanlığı koordinatörlüğünde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü yetkilileri tarafından Çevre Denetim Yönetmeliği kapsamında Entegre Çevre Denetimi gerçekleştirildi. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından, proses akış şemasını takip ederek, üretim başlangıcından sonuna kadar tesiste mevcut tüm proseslerin her aşamasında Çevre ve Orman Bakanlığı nın çevre mevzuatı çerçevesinde yapılan çevre denetimi sonucunda, Mersin Fabrikası nın yasal şartlara tam uyumu sağlamış olduğunu ve herhangi bir eksikliğin bulunmadığı belirtildi. Çevre ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, tüm yönetici ve çalışanlara çevre mevzuatı gereklerinin yerine getirilmesi için zamanında yapılan çalışmalardan ve denetim esnasında verilen destekten ötürü teşekkürlerini ilettiler. fiiflecam, çevresel de erlere karfl sorumlulu unun bilincinde bir kurum olarak, gelecek kuflaklara yaflanabilir bir dünya b rakman n gere ine inanmaktad r. Stratejik yönetimin temel unsurlar ndan biri olarak alg lad bu yaklafl m faaliyetlerinin her aflamas nda dikkate almaktad r. Amac m z; Toplulu umuzda sürdürülen çevre koruma çal flmalar n n, çevre yönetim sistemi anlay fl yla yürütülmesi ve tüm çal flanlar n deste i al narak sürekli iyileflmenin sa lanmas d r. Þiþecam Temmuz-Aðustos

12 fi RKET HABERLER Cam Elyaf destekli Sahimo-Mekano, Shell Eco Marathon un Avrupa 3. sü oldu Kompozit malzeme desteği Cam Elyaf Sanayii A.Ş. den, başarı Sakarya Üniversitesi öğrencilerinden geldi Cam Elyaf Sanayii A.Ş tarafından kompozit malzeme tedariği ve dizaynı konusunda destek verilen Sakarya Üniversitesi öğrencileri, 2007 yılının ikinci yarısından itibaren üzerinde çalıştıkları hidrojen enerjili araçları Sahimo Mekano ile Mayıs tarihleri arasında, Fransa da Shell tarafından Avrupa nın en verimli aracını ortaya çıkarmak amacıyla yapılan Shell Eco Marathon yarışında 1 lt. sıvı hidrojen ile 453 km. giderek Avrupa 3. sü oldu. Sakarya Üniversitesi İleri Teknoloji Uygulama Topluluğu nun (SAİTEM), uluslararası platformda katıldığı ilk yarış olması açısından önem arz eden Shell Eco Marathon da kazandığı üçüncülük, ilk defa Türkiye den katılan bir ekibin dereceye girmesi nedeni ile de takdire değer bulundu. SAİTEM, şehir arabaları sınıfında yakıt hücreli araçla Avrupa genelinde 54 takım arasında üçüncü, Türkiye den katılan ekipler arasında birinci olarak adından söz ettirdi. Sahimo-Mekano nun tasarım ve 12 Þiþecam Temmuz-Aðustos 2008

13 üretim sürecinde Cam Elyaf verdiği destekle elde edilen başarıda pay sahibi oldu. Keçe ve genel amaçlı polyester ürünlerin kullanıldığı araçta, aracın ön konsol, şase gibi parçalarının cam elyaf takviyeli polyestere (CTP) dönmesi konusunda tavsiyelerde bulunuldu. Böylece, araçta kullanılan CTP parça miktarının artırılmasına, araç ağırlığının hafifletilmesine yardımcı olundu. Cam Elyaf ın sponsorluk desteği ile uluslararası alanda kazanılan başarı ve tecrübe ile SAİTEM in önümüzdeki yıl Almanya da yapılacak Shell Eco Marathon da, ülkemizi ve Cam Elyaf ı en iyi şekilde temsil ederek, Türkiye ye birincilikle döneceklerini ümit etmekteyiz. Bu başarı hem Türkiye açısından bir ilk hem de daha hafif, dayanıklı ve ekonomik araçlara yönelik çalışmalar konusunda da önemli bir adım. Artan petrol fiyatlarının, bio dizelgıda fiyatları etkisinin, önümüzdeki 10 yıl tasarruflu ve hafif araçları ön plana çıkarması beklenmekte, bunun içinde cam elyaf ve polyester ürünlerine önemli fırsatlar doğması beklenmektedir. fiiflecam yöneticilerinden Oxyvit e ziyaret Temmuz 2008 de Şişecam 24 Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Aza Prof. Dr. Ahmet Kırman, Düzcam Grup Başkanı Gülsüm Azeri, Kimyasallar Grup Başkanı Dr. Ateş Kut, Kimyasallar Grubu İnsan ve Finans Kaynakları Başkan Yardımcısı Mehmet Orhon, Oxyvit Kimya yı ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Genel Müdür Nafiz Usta, şirketin kuruluşundan itibaren gelişmeler hakkında yöneticilere bilgi verdi. Þiþecam Temmuz-Aðustos

14

15

16 fi RKET HABERLER Sağlık ekibine bir nefer daha katıldı! Trakya Yeniflehir Cam da sa l k birimine kavufltu Düzcam Gurubu na bağlı Trakya Yenişehir Cam Fabrikası nın sağlık birimi tamamlanarak 2 Haziran 2008 tarihinde tamamen hizmete açıldı. Fabrika Müdürü Mehmet Ali Tiryaki ve İnsan ve Finans Kaynakları Müdürü Tahir Öngören in büyük gayretleri ile hizmete başlayan birimin açılış günü nde saat ve aylık ücretli tüm çalışanlar bir araya gelerek açılış pastalarını kestiler. Fabrikanın montaj aşaması başlarında ve ilk üretime geçiş dönemi içinde de iş sağlığı hizmetleri aksatılmayarak, çalışanların sağlık sorunları ve ilk yardım müdahaleleri sağlık odasında yapılırken, bir yandan da sağlık biriminin gerçek projesi inşaatına hızla devam edildi. Yapılan çalışmalar sonunda tamamlanan sağlık biriminde part-time görevli işyeri hekimi ve üç vardiyada hizmet verecek şekilde dört sağlık elemanı çalışmaktadır. Tüm sağlık personeli, Endüstri İlişkiler Müdürlüğü nce endüstri sağlığı, meslek hastalıkları ve riskleri, laboratuvar analiz ve testleri nin yapılması ile ilgili tüm pratik ve uygulamalı eğitimlerden geçirildi ve görevlerini başarıyla yapmaya başladılar. Endüstri İlişkileri Müdürlüğü nün danışmanlığı ile birlikte bitirilen sağlık birimindeki öncelikli hizmet elbette ki meslek hastalıkları laboratuvarlarıyla yapılan periyodik muayenelerdir. İşe girişten itibaren başlayan ve çalışanların sağlıklarının en yüksek seviyede tutulması için yapılan bu kontrollerde, bundan böyle tüm sağlık hizmetleri benzeri dispanser ve sağlık ocağında bile bulunmayan ve hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan kurulan Trakya Yenişehir Cam Fabrikası ndaki sağlık birimi de ekipmanlarıyla birlikte hizmete hazırdır. Sağlık birimi binasında; Poliklinik ve ilk acil müdahale odası, İşyeri hekimi odası 3 otomatik yataklı, müşahade odası İşitme testleri laboratuvarı (sessiz kabin ile birlikte) Akciğer fonksiyon testleri laboratuvarı EKG odası Kütüphane ve eğitim odası Kan-idrar laboratuvarı Sağlık personelinin soyunma ve dinlenme odası Bir bayan ve bir erkek WC, el yıkama (hijyenik şartlara uygun) İlk müracaat, bekleme alanı Ve tüm laboratuvar cihazları, alet-edevatlar, tıbbi malzeme ve ilaçlar yer almaktadır. Sağlık birimi, tüm çalışanlarına hayırlı olsun, kazasız ve hastalıksız geçen günlere yelken açılsın.! 16 Þiþecam Temmuz-Aðustos 2008

17 Trakya Cam, Haziran 2008 tarihleri arasında Münih te düzenlenen Intersolar Fuarı na 72 metrekarelik stand ile katıldı. Binden fazla firmanın katılımda bulunduğu fuarda Trakya Cam, güneş enerjisi sektörüne yönelik düşük demirli camlarını sergiledi. Yaklaşık 50 bin metrekare alan üzerine kurulan fuarı, 130 ülkeden 50 bine yakın kişi ziyaret etti. Avrupa nın en önemli güneş enerjisi fuarında ağırlıklı olarak; güneş kolektörleri, ısıtma sistemleri, fotovoltaik paneller ve güneş enerjisi ürünleri sergilendi. FUARLAR Trakya Cam düflük demirli ürünlerini Intersolar Fuar nda sergiledi Trakya Cam, özel dekorasyonlu stand ile 10. Mir Stekla Fuar nda Trakya Cam, 9-12 Haziran 2008 tarihleri arasında Moskova da düzenlenen 10. Mir Stekla Fuarı na 92 metrekarelik stand ile katıldı. Organizasyonunu Expocentre ve Rus Mimarlar Birliği nin birlikte gerçekleştirdiği fuarda Trakya Cam, cam yapı ürünlerini özel dekorasyonlu standında sergiledi. 24 farklı ülkeden 228 uluslararası firmanın ve 9 bin 500 ziyaretçinin katıldığı fuara Trakya Cam ın yanı sıra, Pilkington, AGC gibi diğer uluslararası cam üreticileri de katıldı. Þiþecam Temmuz-Aðustos

18 Afet, Acil Durum Müdahalesi ve Enkaza Yaklaşma Teknikleri eğitimi, 2-6 Haziran 2008 tarihlerinde Topkapı Fabrikası nda gerçekleştirildi. Eğitime, arama-kurtarma, yangın söndürme ve ilkyardım ekiplerinde görevli aylık ve saat ücretli personel katıldı. Eğitimin teorik kısmı Eğitim Merkezi nde gerçekleştirilirken, uygulama bölümünde tatbikat için özel olarak düzenlenen sahada çalışma yapıldı. Tatbikat sırasında ÇALIfiANIN DÜNYASI Topkap da Acil Durum Müdahalesi e itimi katılımcılar sahada bulunan enkaza teknik kurtarma malzemesi kullanmadan müdahale etti. Başarıyla tamamlanan eğitimin sonrasında AKUT Arama Kurtarma Derneği tatbikatla ilgili olarak yaptığı yazılı değerlendirmede ekipteki çalışanların enkaz tahkimatlamasını 8 dakika 33 saniye gibi çok kısa bir zamanda gerçekleştirdiğini, bu sürenin AKUT un bugüne kadar tüm dış kurumlarda verdikleri eğitimlerde elde edilen en iyi süre olduğunu belirterek, fabrika çalışanlarını kutladı. Tatbikatta göstermiş oldukları üstün başarıdan dolayı biz de ekiplerde görevli çalışanların başarılarının devamını dileriz. Hava Harp Okulu ö rencileri Topkap Fabrikas n ziyaret etti Hava Harp Okulu Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, Topkapı Fabrikası nı ziyaret etti. Prof. Dr. Müzeyyen Marşoğlu ve Albay Serdar Kargın eşliğinde fabrikayı ziyaret eden öğrencilere ilk olarak Şişecam, Topkapı Fabrikası ve üretim süreçleri hakkında bilgilendirme sunuşu yapıldı. Sunuş sonrasında yapılan fabrika gezisi esnasında cam ambalaj imalat sürecini yakından gözlemleme imkânı bulan Hava Harp Okulu öğrencileri, üretimle ilgili sorularının cevaplanması amacıyla yapılan kısa toplantı sonrasında fabrikadan ayrıldılar. 18 Þiþecam Temmuz-Aðustos 2008

19 Anadolu Cam Yeniflehir etkinlikleri Tiyatro ekibi sahnede Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. çalışanlarının oluşturduğu tiyatro ekibi, 23 Mayıs 2008 tarihinde gerçekleştirdikleri gösteri ile izleyen herkesi büyüledi. Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. de çalışan ve tiyatro sevgisi ile biraraya gelen çalışanlar, 23 Mayıs 2008 günü, Tayfun Türkili nin kaleme almış olduğu Dokuz Canlı isimli polisiye komedi oyununu, Yenişehir Koç İlköğretim Okulu nda fabrika çalışanlarının ve ailelerinin oluşturduğu topluluğa sundular. Oyun, oyuncuların ve emeği geçen herkesin tanıtıldığı bir film gösterisi ile başladı. Dekorundan ışık sistemine ve kostümüne, video tasarımından broşürlerine kadar her şeyin gönüllü çalışanlardan oluşan tiyatro ekibi tarafından hazırlanan gösterinin ikinci perdesi ise, fabrikanın kurulduğu günden bugüne dek katettiği aşamaların gösterildiğibir film ile başladı. Sergiledikleri performans ile profesyonel oyuncuları aratmayan, tamamen amatör kişilerden oluşan ekip, daha çok kişiye tiyatroyu sevdirmeyi, her şeyden önemlisi hep birlikte olmayı hedeflediler. Gösterinin finalinde izleyicileri selamlarken ayakta alkışlanan oyuncular, tüm yöneticilerin katıldığı bir törenle ödüllerini aldılar. fl Güvenli i Haftas çeflitli etkinliklerle kutland Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. de İş Güvenliği Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, 5 Mayıs 2008 sabahı fabrikaya gelen tüm personele İş Güvenliği Mühendisliği tarafından rozet dağıtılması ile başladı. 7-9 Mayıs günleri ise öğle saatlerinde fabrika lokalinde iş güvenliği konulu film gösterimi yapıldı. Çalışanlar arasında hafta nedeniyle iş güvenliği konulu slogan yarışması yapıldı. 8 Mayıs 2008 günü fabrika lokalinde yöneticilerin ve çalışanların katılımı ile gerçekleştirilen törende ise iş güvenliğinin önemi vurgulandı. Slogan yarışmasına katılan tüm çalışmalar sunuldu. Yarışmada, Nedensiz İş Kazası olmaz, Neden-SİZ olmayın sloganı ile Arif Çinpolat birinci, İş Güvenliği ile kumar oynayanlar, hayatını bahse koyanlardır sloganı ile Turgay Şahin ikinci ve Başarı, sıfır kazadır sloganı ile Ali Yıldırım üçüncü oldu. Dereceye girenlere Paşabahçe ürünleri ile ödüllendirilirken, tüm katılımcılara günün anısına birer kitap hediye edildi. Þiþecam Temmuz-Aðustos

20 Yenişehir Belediyesi ile Yerel Gündem 21 in ortaklaşa düzenledikleri basketbol turnuvasının şampiyonu, Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. oldu. Bu yıl ilki düzenlenen turnuvaya sekiz takım katıldı. Finale kalan Kardeşler Market ile Anadolu Cam takımları arasındaki maç, başından sonuna çekişmeli geçti. Anadolu Cam, son saniye basketi ile maçı kazanarak, şampiyonluğu elde etti. Şampiyon Anadolu Cam a plaket ve madalyaları fabrika yöneticileri tarafından, Anadolu Cam a Şampiyonluk Kupası ise, Birleşmiş Milletler tarafından 1972 den bu yana Dünya Çevre Günü olarak kutlanan 5 Haziran ı da içerisine alan Çevre Haftası, Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. de de kutlandı. Çevre ÇALIfiANIN DÜNYASI 1. Basketbol Turnuvas n n flampiyonu Anadolu Cam Yeniflehir Sanayi A.fi. oldu Yenişehir Belediye Başkanı Bülent Cingil tarafından verildi. Kupa töreninde turnuvada dereceye giren takımlara plaket ve madalyalarının Anadolu Cam Yeniflehir Sanayi A.fi. çevreye duyarl l n bir kez daha gösterdi Mühendisliği tarafından 2 Haziran günü çalışanlara rozet dağıtılması ile başlayan Çevre Haftası kutlamaları, çalışanlar arasında düzenlenen Çevre konulu slogan yarışması, yüksek katılım ile yanı sıra Yenişehir Belediyesi tarafından hediye çekleri de verildi. Şampiyon olan takımın antrenörlüğünü yapan Anadolu Cam Yenişehir Sanayi A.Ş. Mühendislik Hizmetleri Müdürü Semih Özbay, Son ana kadar heyecanla izlediğimiz bir maç oldu. Kendi oyuncularım kadar diğer takımın oyuncularını da kutlamak istiyorum. Şampiyonluğu kazandığımız için son derece mutluyuz. Bu turnuvaların devamını istiyoruz dedi. Gecenin en çok alkış alan hareketi ise, maç sonunda iki takımın oyuncularının sarılarak birbirlerini tebrik etmeleri oldu. sonuçlandı. Slogan yarışması sonucunda Temizlik saygı işidir, başaran çağdaş kişidir sloganı ile Semih Özdemir birinci, Nefesimiz doğanın nefesi kadardır sloganı ile Murat Çetin ikinci, Her şey senin doğandır. Dolayısıyla doğa senin her şeyindir sloganı ile Ali Ayaş üçüncü oldu. Dereceye giren çalışanlara Paşabahçe ürünleri ile ödüllendirilirken, tüm katılımcılara günün anısına birer kitap hediye edildi. Kutlamalar, her şefliğin fabrika bahçesine birer ağaç dikmesi ile son buldu. 20 Þiþecam Temmuz-Aðustos 2008

21 Soda Sanayii A.fi. etkinlikleri Türk müzi i korolar konserlerine h zla devam ediyor Soda Sanayii A.Ş. Türk Müziği Topluluğu Türk Halk Müziği Korosu, 12 Nisan Cumartesi günü Mersin Kültür Merkezi Konser Salonu nda Gelenekselden Evrensele Türkülerimiz konulu 8. konserini büyük bir izleyici kitlesine başarıyla sundu. Konsere, Soda Sanayii A.Ş. çalışanları, aileleri, misafirler, protokol ve basın olmak üzere geniş bir dinleyici grubu katıldı. Bu konserin hemen ardından Türk Sanat Müziği Korosu da 17 Mayıs 2008 günü Mersin Kültür Merkezi nde Soda Sanayii A.Ş. Mensupları Derneği yararına Sevgi Şarkıları adlı bir konser verdi. Her zaman olduğu gibi konsere büyük bir ilgi oldu ve Soda, adını üretim faaliyetlerinin yanı sıra kültürel faaliyetlerle de duyurmaya devam etti. Soda Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Ayhan Yılmaz, Türk Halk Müziği konserinde yaptığı konuşmada; Bir dünya şirketi olan Soda Sanayii, 2007 yılında tarihinin en yüksek üretim rakamlarına ulaştı yılına da güzel bir başlangıç yaptı dedi. Yılmaz, Soda Sanayii nin çağdaş yönetim sistemlerini başarıyla uygulayan, kaynaklarını en verimli şekilde kullanan, çevreye ve çalışanlarına gösterdiği özenle örnek bir kuruluş olma özelliğini sürdürdüğünü, çalışanlarının ise üretkenliğini sosyal faaliyetlerde de gösterdiklerini ifade etti. Yılmaz, Çalışanlarımız dernek çalışmaları, spor faaliyetleri, ağaç dikme etkinlikleri, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarıyla sanat alanında da seslerini duyuruyor. Bu gece bize keyifli saatler yaşatan koro şefi ve koro üyelerimizi tebrik ediyorum diye konuştu. Anadolumuz un çeşitli yörelerinden derlenen parçaları Şef Turhan Alıcı yönetiminde koro ve solo olarak geniş bir saz ekibi eşliğinde başarıyla sunan Türk Halk Müziği korosu üyeleri, izleyicilere anılarda kalacak unutulmaz bir gece yaşattılar. Geceye davetli olarak katılan Mersin Emniyet Müdürü nün beğenilerini ifade etmeleri ve emniyet mensupları için bir konser rica etmeleri üzerine de Türk Halk Müziği Korosu 31 Mayıs 2008 akşamı Emniyet Müdürlüğü mensuplarına, Büyükşehir Belediyesi nin yeni açılan Kongre Merkezi nde bir konser verdi. Geceye Mersin eski Valisi Akif Tığ, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit Özcan, Mersin Emniyet Müdürü Süleyman Ekizer ve Akdeniz Belediye Başkanı Kenan Yücesoy ile çok sayıda emniyet mensubu ve aileleri katıldı. Mersin Emniyet Müdürü Ekizer, kendilerine türkü dolu bir gece yaşatan koro üyelerine teşekkür ederek, Soda Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Ayhan Yılmaz ve Koro Şefi Turhan Alıcı ya plaket verdi. Þiþecam Temmuz-Aðustos

22 ÇALIfiANIN DÜNYASI Üçüncü K toplant s, Soda Sanayii nde yap ld Kimyasallar Grubu nun ev sahipliğini yaptığı üçüncü İnsan Kaynakları Yöneticileri Koordinasyon Toplantısı, 9 Mayıs 2008 tarihinde Soda fabrikasında gerçekleştirildi. Toplantıda daha önceden belirlenen gündem çerçevesinde; yurtiçi ve yurtdışı harcırah limitleri, harcırah uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ali Nafiz Konuk tarafından konuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı ve katılımcıların görüşleri alındı. Ayrıca Endüstriyel İlişkiler Müdürlüğü tarafından devam eden Toplu İş Sözleşmeleri (TİS) hakkında bir sunum yapıldı ve katılımcılar TİS süreçleri konusunda bilgilendirildi. Toplantı sonrasında İK yöneticileri, Soda ve Kromsan fabrikalarını tanıtan bir geziye katıldılar ve tesisler hakkında bilgilendirildiler. Şişecam İK yöneticileri Mersin de güzel bir havada, geleneksel konukseverlik anlayışı ile verimli bir toplantıyı tamamladılar. Soda Sanayii A.fi., Mersin Üniversitesi Kariyer Günleri nde Bölgenin en güçlü kuruluşlarından biri olan Soda Sanayii A.Ş., Nisan 2008 tarihleri arasında 11. si düzenlenen Mersin Üniversitesi Kariyer Günleri ne, her yıl olduğu gibi bu yıl da katıldı. Mersin Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Topluluğu tarafından düzenlenen ve amacı öğrencilerine iş dünyasını tanıtmak, Mersin de kurulu bulunan firmaların insan kaynakları ve istihdam politikaları hakkında bilgi almalarını sağlamak olan Kariyer Günleri, Şişecam ve Soda Sanayii A.Ş. nin öğrencilere tanıtılması açısından çok faydalı oldu. Birinci gün açılan standda Şişecam ve Soda Sanayii A.Ş. yi tanıtım çalışmaları yapıldı; tanıtım broşürleri ile şirket kültürünün anlaşılmasını sağlamak amacıyla Şişecam Dergisi nin son sayısı dağıtıldı. Ayrıca Soda Sanayii ürünlerinden biri olan Rafine Sodyum Bikarbonat (Karbonat) ile Soda Sanayii A.Ş. yazılı kurşun kalemler standı ziyaret eden öğrencilere hediye edildi. Öğrenciler bu organizasyon ile iki gün boyunca hem staj hem de iş başvurusu yapma imkanı ile iş dünyasının kendilerinden beklentileri konusunda önemli bilgileri ilk ağızdan alma şansına sahip oldular. Üniversite-sanayi işbirliğine önem veren şirket, önümüzdeki yıllarda bu tür etkinliklerle öğrencilerle buluşmaya devam edecektir. 22 Þiþecam Temmuz-Aðustos 2008

23 Soda Sanayii A.fi. oksijen üretmeye bafllad Soda Sanayii Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası, döner fırınlarında verim artışı sağlamak için 2001 yılından bu yana oksijen kullanıyor. Zaman içinde kullanımı artan ve bugüne kadar likit oksijen tedarikçilerinden karşılanan bu önemli girdinin yerinde üretimi ile ilgili olarak geliştirilen proje, 7 Mayıs 2008 de tamamlanarak devreye alındı. Önemli oranda maliyet avantajı sağlayan bu proje, Kromsan ın rekabet gücünü artırmakla birlikte, likit oksijen kullanımında nakliyeden kaynaklanan 800 ton/yıl mertebesindeki karbondioksit emisyonunun da önüne geçerek, kuruma çevreci bir yatırım kimliği kazandırdı. Kromsan da sülfat saflaştırma tesisi devreye girdi Kromsan Krom Bileşikleri Fabrikası nın yan ürünü olan ve içerdiği safsızlıklar nedeniyle kısıtlı bir kullanım alanı bulunan sarı sodyum sülfatın, saflaştırılarak cam ve deterjan sanayiinde kullanılabilir hale getirilmesi amacıyla yürürlüğe konan projenin, 5 Haziran 2008 tarihinde devreye girmesiyle ilk beyaz sodyum sülfat ürünü elde edildi. Tüm mühendislik çalışması şirket bünyesinde gerçekleştirilen bu proje ile hem katma değeri yüksek yeni bir ürünle portföy genişlemiş hem de topluluk cam şirketlerine, sodadan sonra yeni bir ürün için de tedarikçi konumuna geldi. Devreye alınmasında, yöneticiler, çalışanlar ve tesisin yapımında görev alan müteahhit firma da bulundu. Soda Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Ayhan Yılmaz, açılışta yaptığı konuşmada Emeği geçen tüm arkadaşlarımı ve müteahhit firma ile çalışanlarını kutluyor, teşekkürlerimi sunuyor, ülkemiz ve şirketimiz için hayırlı olmasını diliyorum dedi. Toplu fl Sözleflmesi ba tland Soda Sanayii ile Petrol-İş Sendikası arasında yürütülen tarihlerini kapsayan 13. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, tarihinde anlaşmayla sonuçlandırıldı. Buna göre fabrikada çalışan sendikaya üye işçilerin tarihindeki ücretleri ortalama yüzde 12, sosyal yardımlar ise yüzde 15 oranında artırıldı. İkinci yıl zammının ise TÜFE oranında yapılmasına karar verildi. Sözleşmenin tüm çalışanlar ve şirket açısından olumlu sonuçların oluşmasını diliyoruz. Þiþecam Temmuz-Aðustos

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2007 Say : 256 Ýçindekiler Mayıs-Haziran 2007 Yıl 48 Sayı 256 Sahibi & Yaz flleri Müdürü Dr. Y ld r m Teoman Yönetim Yeri fl Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268

fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 fiiflecam Toplulu u Dergisi May s-haziran 2009 Say : 268 Ç NDEK LER Mayıs-Haziran 2009 Yıl 50 Sayı 268 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269

fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 fiiflecam Toplulu u Dergisi Temmuz-A ustos 2009 Say : 269 Ç NDEK LER Temmuz-Ağustos 2009 Yıl 50 Sayı 269 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267

fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Toplulu u Dergisi Mart-Nisan 2009 Say : 267 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292. Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan. dünya standartlarında üretim

Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292. Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan. dünya standartlarında üretim Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos -Eylül 2013 Sayı: 292 Trakya Cam Yenişehir Fabrikası ndan dünya standartlarında üretim TRAKYA CAM YENİŞEHİR FABRİKASI NDAN DÜNYA STANDARTLARINDA ÜRETİM Trakya

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270

fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270 fiiflecam Toplulu u Dergisi Eylül-Ekim 2009 Say : 270 Ç NDEK LER Eylül-Ekim 2009 Yıl 50 Sayı 270 Sahibi & Yazı İşleri Müdürü Dr. Yıldırım Teoman Yönetim Yeri İş Kuleleri, Kule 3 34330 4. Levent-İSTANBUL

Detaylı

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265

fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265 fiiflecam Toplulu u Dergisi Kas m-aral k 2008 Say : 265 fiiflecam Sigorta Arac l k Hizmetleri A.fi. nde KONUT S GORTALI OLMAK bir ayr cal kt r Çünkü Tek bir sigorta poliçesi ile klasik teminatlar almakla

Detaylı

Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor. Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi. Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr

Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor. Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi. Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr Şişecam Topluluğu Dergisi Eylül-Ekim 2012 Sayı: 288 Camlardan yılda 2,5 milyar dolar kaçıyor Paşabahçe, 77 yıllık logosunu yeniledi Şişecam'dan 6 ayda 208 milyon TL kâr Paşabahçe, Züchex Fuarı nda şov

Detaylı

Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan Fabrikası ndan çevre dostu ve sürdürülebilir üretim

Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan Fabrikası ndan çevre dostu ve sürdürülebilir üretim Şişecam Topluluğu Dergisi Temmuz - Ağustos - Eylül 2014 Sayı 296 Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan Fabrikası ndan çevre dostu ve sürdürülebilir üretim Şişecam Cam Ev Eşyası Grubu nun Bulgaristan

Detaylı

Nisan-Mayıs-Haziran 2014. Sayı: 3

Nisan-Mayıs-Haziran 2014. Sayı: 3 Nisan-Mayıs-Haziran 2014 Sayı: 3 BİZDEN HABERLER Sevgili çalışma arkadaşlarım ve değerli Aksa Haber okuyucuları, Kış aylarını geride bırakıp, artık baharı karşılamaya hazırlanıyoruz. Geçtiğimiz üç ayı

Detaylı

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2

Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 Ocak-Şubat-Mart 2014 Sayı: 2 BİZDEN HABERLER Sevgili çalışma arkadaşlarım ve değerli Aksa Haber okuyucuları, Öncelikle hepinize sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir yıl diliyor,

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293. Denizli Cam. Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika

Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293. Denizli Cam. Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika Şişecam Topluluğu Dergisi Ekim-Kasım-Aralık 2013 Sayı: 293 Denizli Cam Türkiye de cama nefesle hayat veren tek fabrika DENİZLİ CAM TÜRKİYE DE CAMA NEFESLE HAYAT VEREN TEK FABRİKA Yaklaşık 5 bin yıllık

Detaylı

2013-2014 KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Küresel İlkeler Sözleşmesi... 3. Raporun Kapsamı... 5. Vizyon ve Misyon... 5

2013-2014 KÜRESEL İLKELER SÖZLEŞMESİ İLERLEME RAPORU. Küresel İlkeler Sözleşmesi... 3. Raporun Kapsamı... 5. Vizyon ve Misyon... 5 ĠÇĠNDEKĠLER Küresel İlkeler Sözleşmesi... 3 Raporun Kapsamı... 5 Vizyon ve Misyon... 5 Abalioğlu Holding Yürütme Kurulu Başkan Yardımcısı nın Mesajı:... 6 Abalıoğlu Holding... 7 Bakır Sektörü... 8 Kağıt

Detaylı

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık

Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Nisan/Mayıs/Haziran 2013 - Sayı 24 Mesleki eğitim Sanayide ara eleman sıkıntısının çözümü olan mesleki eğitimi mercek altına aldık Pakpen, İstanbul Pencere 2013 Fuarı nda standıyla fark yarattı Ekonomi

Detaylı

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.)

TÜRÇEV BÜLTEN. Sayı: 14 Yıl: 2012 TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI. (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRÇEV BÜLTEN TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Sayı: 14 Yıl: 2012 (Bu bülten TÜRÇEV in 2011 yılı faaliyetlerini kapsamaktadır.) TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI Foundation for Environmental Education in Turkey Mebusevleri

Detaylı

Sağlıklı büyüyoruz... Faaliyet Raporu 2009

Sağlıklı büyüyoruz... Faaliyet Raporu 2009 Sağlıklı büyüyoruz... Faaliyet Raporu 2009 İçindekiler 10 Banvit e Genel Bakış 11 Banvit in Vizyonu, Misyonu, Hedefleri, Kurumsal Değerleri, Kalite Politikası, Çevre Politikası ve Gıda Güvenliği Politikası

Detaylı

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298

Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu Dergisi Ocak - Şubat - Mart 2015 Sayı 298 Şişecam Topluluğu olarak bu sene 80. yılımızı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz. Bu heyecanla, gurur verici başarılarla dolu 80 yılımızı anlatan

Detaylı

PAINTBALL HEYECANI. ESNAF Eğitimlerine İsken Desteği. İSKEN'e Bir Ödül de SGK'dan

PAINTBALL HEYECANI. ESNAF Eğitimlerine İsken Desteği. İSKEN'e Bir Ödül de SGK'dan SAYI: 15 KASIM 2012 İSKEN İLETİŞİM BÜLTENİ Türkiye nin Geleceği Aydınlık ESNAF Eğitimlerine İsken Desteği İSKEN'e Bir Ödül de SGK'dan Rekabet Güzeldir... İSKEN 5. Geleneksel Dostluk ve Dayanışma Futbol

Detaylı

NUR GER: KENDİMİ PATRON OLARAK DEĞİL KOÇ OLARAK TANIMLIYORUM

NUR GER: KENDİMİ PATRON OLARAK DEĞİL KOÇ OLARAK TANIMLIYORUM HOROZ HOLDİNG İN SÜRELİ YAYINIDIR. YIL 4 OCAK 2013 SAYI 13 Yaşlandığımda da tiyatro sahnesinde olmak istiyorum BOLOGNA İTALYA NIN KIZIL KENTİ NUR GER: KENDİMİ PATRON OLARAK DEĞİL KOÇ OLARAK TANIMLIYORUM

Detaylı

Birlikte büyüyoruz...

Birlikte büyüyoruz... Birlikte büyüyoruz... 2012 Faaliyet Raporu Nil Sena Günsever, 6 yaşında İçindekiler 8 Banvit e Genel Bakış 10 Finansal Göstergeler 12 Kilometre Taşları 14 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 16 Yönetim Kurulu

Detaylı

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet E. Eroğlu NİSAN - MAYIS - HAZİRAN 201 3 içindekiler İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ BÜLTENİ İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü adına Derginin Sahibi Prof.Dr. Mustafa Güden Rektör Editör - Genel Yayın Yönetmeni Prof.Dr.

Detaylı

Daha Güçlü Bir GOSBSAD için Üyelik Geliştirme. Sanayi Bakanı Nihat Ergün GOSB'u ziyaret etti

Daha Güçlü Bir GOSBSAD için Üyelik Geliştirme. Sanayi Bakanı Nihat Ergün GOSB'u ziyaret etti NİSAN-MAYIS-HAZİRAN 2010 SAYI: 20 G E B Z E O R G A N İ Z E S A N A Y İ B Ö L G E S İ S A N A Y İ C İ L E R İ D E R G İ S İ Daha Güçlü Bir için Üyelik Geliştirme Adil Kanıöz Yönetim Kurulu Başkanı Sanayi

Detaylı

Aksa, Facebook ta takipçileri ile buluşuyor

Aksa, Facebook ta takipçileri ile buluşuyor BİZDEN HABERLER Değerli Aksa Haber okurları ve sevgili çalışma arkadaşlarım, Sert koşullarda geçen bir kışın ardından, yazın ilk günlerini yepyeni umutlarla karşılıyoruz. 2015 in ilk çeyreğinde Aksa Akrilik

Detaylı

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır

Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015. Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Haberler Yıl : 4 Sayı : 38 01 Şubat- 01 Mart 2015 Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası nın yayın organıdır Fethiyeli Öğrenciler Gastronomi Festivalinde Fırtına Gibi Esti FTSO İmar Planı Sorununu Ankara ya Taşıdı

Detaylı

Yaşamınıza artı bir katıyoruz

Yaşamınıza artı bir katıyoruz TOPLULUĞU YAYINIDIR Yaşamınıza artı bir katıyoruz OCAK 2013 30 Yeni yılda yeniliklerle beraber... Bu sayıda... İçindekiler Başlarken VİZYON s.4 Vakfımız tarafından bu yıl yedinci kez verilen Türk Kültürü

Detaylı

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ALANYA BELEDİYESİ FAALİYET RAPORU 2013 ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ DENETİM FAALİYETLERİ İlçede faaliyet gösteren gıda üretim yerleri

Detaylı

Ekim-Kasım-Aralık 2014. Sayı: 5

Ekim-Kasım-Aralık 2014. Sayı: 5 Ekim-Kasım-Aralık 2014 Sayı: 5 BİZDEN HABERLER Değerli Aksa Haber okurları ve sevgili çalışma arkadaşlarım, Adım adım 2014 yılına veda etmeye, 2015 yılına ise merhaba demeye yaklaşıyoruz. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor

kobigündem Yüreklere okul açıldı Genç girişimci adayları kolları sıvadı yeni yönetimi gümbür gümbür ASTAŞ Isıl İşlem in yatırımları durmuyor kobigündem Gündem Oluşturur A Y L I K İ Ş D Ü N Y A S I D E R G İ S İ YIL: 2 SAYI: 8 TEMMUZ-AĞUSTOS 2011 Adana Valisi İLHAN ATIŞ Adana Metal Sanayi Sitesi Başkanı CENGİZ ERDOĞANOĞLU KOSGEB Adana Hizmet

Detaylı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı

Basyazı, Hulusi ŞENTÜRK TSE Başkanı Basyazı, Yıl: 52 Sayı: 611 NİSAN 2013 Sahibi Türk Standardları Enstitüsü Adına Hulusi ŞENTÜRK Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Bilal DURDALI Yayına Hazırlayanlar Semra AYTEMİZ Aslıhan KÖKER Canan DOĞAN Türkay

Detaylı