11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "11562 (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m"

Transkript

1 ARMUTÇUK TAŞKÖMÜRÜ İŞLETME MÜESSESESİ DESANDRESİ (+198/+21) BETONLAMA İŞİ TEKNİK ŞARTNAME 1- İŞİN KONUSU Armutçuk TİM deki (+198/+21) B14 kesitli desandrenin içine B12 kesitinde demirbağı yapılarak aradaki kısmın beton ile doldurulması işleridir. 2- İŞİN TANIMI İhale konusu iş, bu şartname ekinde yer alan planda gösterilen ve ayrıca yer görme sırasında yüklenicinin yetkililerine gösterilecek olan (+198/+21) B14 kesitli desandrenin bağlarının altına B12 kesitte demirbağların yapılması ve B14 kesit ile B12 kesit arasının betonlanması işidir. Bu kapsamda yaptırılacak işler: (+198/+21) B14 kesitli desandresi (14º): 600,00 m Toplam 600,00 m 3- GENEL AÇIKLAMALAR 3.1- Yüklenici Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin Teknik Nezaretçileri Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 134. maddesinin (f) fıkrası; Galeri sürülmesi ve/veya üretime hazırlık çalışmalarında teknik nezaretçi atanması zorunludur. Hükmü gereği Yüklenici yer tesliminden itibaren 15 gün içinde gerekli şartları sağlayan bir maden mühendisinin ismini teknik nezaretçi olarak atanmak üzere İdareye bildirmek zorundadır. Yüklenici Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliğinin ve 140. maddeleri gereği Daimi Nezaretçi ve vardiyalı çalışmalarda ve 145. maddeleri gereği her vardiya için teknik eleman ataması yapmak üzere uygun niteliklere sahip elemanların isimlerini İdareye bildirmek zorundadır Yüklenici, şartnameler ve eklerinde belirtilen işleri, genel mühendislik anlayışına ve kalitesine, Türkiye de geçerli standartlara, nizamnamelere, yönetmeliklere ve ilgili yasalara uygun olarak yapmayı kabul edecektir. Konu ile ilgili tüm yasal ve teknik mevzuatın ve özellikle işyeri güvenliği ve ocakta çalışan tüm personelin korunması konularındaki bütün kanun, yönetmelik, tüzük ve benzeri düzenlemelerin yüklenici tarafından eksiksiz bilindiği ve bunlara uyacağı sözleşmenin imzalanması ile kabul edilmiş sayılacaktır. Mevzuata uyulmamasından doğan her türlü sorumluluk yükleniciye aittir Yüklenici, işin devamı süresince işyerinde yapılacak çalışmalar nedeniyle, kendi işçilerinin ve idare işçilerinin kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve işlerde hasar ve zarar meydana gelmesini önleyici her türlü güvenlik önlemini almak zorundadır. İş sahasında veya çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması nedeniyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacıyla gereken bütün önlemleri almak ve idare tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatların hepsine uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin neden olabileceği kazalardan korunma usullerini ve önlemlerini çalışanlarına öğretmek zorundadır İşin yapılması ile ilgili her türlü makine-teçhizat, cihaz, alet ve araçların temini, işyerine getirilmesi, kullanılması, personelin istihdam edilmesi ve çalıştırılması, kullanılan her türlü makineteçhizatın, bakımının ve onarımının yapılması, yaptırılması yüklenicinin sorumluluğundadır. 1

2 3.5- Faaliyetler sırasında oluşacak her türlü atık malzemenin boş vagonlara yüklenerek arından uzaklaştırılması, Galeride dinamit kullanılması gerektiğinde deliklerin delinmesi, patlayıcı maddelerle doldurularak sıkılanması, ateşlenmesi İdare tarafından yapılacaktır. Kayaçların sökülmesi, çıkan postanın vagonlara yüklenmesi ve galeri dışına çıkartılması, gereken iskelelerin ve geçici tahkimatın yapılması, idarenin vereceklerinin dışında kalan malzeme, teçhizat ve ekipmanın temin edilip işyerine getirilerek kullanılması yüklenici tarafından yapılacaktır. Tüm faaliyetler süresince her türlü gaz ölçümlerinin yapılması ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması, Desandrenin betonlanması işleri esnasında projeye uygunluğunun sağlanması amacı ile topoğrafik ölçümlerin yapılması yüklenici tarafından yapılacaktır. İdarenin yapacağı kontrol ölçümlerinde belirlenen kusurların düzeltilmesi için, mevcut yapılan işler durdurularak, belirtilen düzeltlmenin yapılması yüklenici tarafından yapılacak işlerdir Yüklenicinin çalıştıracağı tüm personele işe giriş ve çıkışlarda PDKS makinalarında okutulmak üzere Kurumumuz tarafından Kimlik Kartı verilecektir. Yüklenici personelinin tamamı işe giriş ve çıkışlarda bu kartları okutmak zorundadır. Kimlik kartlarının bedeli Yüklenici firmadan alınacaktır. 4- İŞ PROGRAMI İdare, üretim programına ve yeraltı şartlarına göre hazırladığı termin planını şartnameler ekinde yükleniciye verecektir. Yüklenici idarenin verdiği programa uymak zorundadır. Yüklenici iş programına ve termin planına bağlı kalmadan yürüteceği işler için idarenin onayını almak zorundadır. İdare gerekli gördüğü taktirde işin her safhasında termin programında belirtilen işlerin sırasında değişiklikler yapabilecektir. Çalışmalar idare tarafından önceliği belirtilen arınlarda yüklenici tarafından yerine getirilecek, aynı işyerinde birden fazla arın çalıştırılması idarenin yazılı izini ile olacaktır. 5- B14 KESİTTEKİ DESANDREDE B12 KESİTLİ BAĞ YAPILMASI FAALİYETLERİ Desandrede İdarece temin edilecek B12 kesitteki bağ demirleri ile tahkimat yapılacak ve bağ demirleri araları İdarenin vereceği kalaslarla tamamen kalıp olacak şekilde örülerek kapatılacaktır. B12 bağ arkasına idarece verilecek tel hasır kamalar süreklilik arz edecek biçimde hiç ara boşluk kalmayacak şekilde örülerek konulacaktır. Arka kısım betonlanacaktır. Yapılacak bağlar arası mesafe 70 cm olacaktır. Arazi yapısına göre bağ aralıkları konusunda yüklenici Yapı Denetim Grubunun talimatlarına uyacaktır. 6- DESANDREDE TAHKİMAT B14 bağlar da her bağ arasına 14 adet fırça olacak şekilde noksan fırçalar tamamlanacaktır. B 12 bağlarda ise her bağ arasında en az 12 adet olacak şekilde fırça vurulacaktır. Yapılacak kalas ile kalıp tutma işi B12 bağların tırnakları arasından yapılacaktır. Bu konuda idare gerekli gördüğü takdirde yeniden tahkimat düzenlemesi yapabilir. Yüklenici bu karara aynen uymak zorundadır. 7- HAVALANDIRMA Desandrenin havalandırması Müessese tarafından yapılmaktadır. 8- NAKLİYAT Desandresi : Malzeme Nakliyatı : İdare tarafından verilecek olan bağ demiri (pabuç, perno, pim), ahşap tahkimat malzemesi (kama, fırça, süren) ve beton kalıp malzemeleri (kalas,tahta,hasır kama) Yükleniciye desandrenin girişinde bulunan stok sahasında teslim edilecektir. Malzemelerin taşınması, nakli, kullanılacak olan noktaya kadar götürülmesi Yükleniciye aittir. Malzemelerin nakli için kullanılacak olan vinçler İdare tarafından temin edilecek, vinçlerin kullanımı ve malzeme nakli Yükleniciye ait olacaktır. 2

3 Posta Nakliyatı : Varagel içerisinde iş esnasında oluşacak posta Yüklenici tarafından tonluk vagonlara yüklenecek ve vinçler vasıtası ile İdarenin belirlediği şekilde yüklenici tarafından varagel dışına çıkarılacaktır. Beton Nakliyatı: Desandrede yapılacak betonlama işi kapsamında kullanılacak olan çimento, kum, çakıl, harç makinesi veya bunların yerine kullanılabilecek hazır betonun tamamı Yüklenici tarafından temin edilerek varagel içine nakli veya varagel içinden dışarıya nakli Yüklenici tarafından yapılacaktır. Kullanılacak olan betonun kalitesi BS-30 olacaktır. 9- İŞ GÜVENLİĞİ TEDBİRLERİ Yüklenici faaliyetleri sırasında her türlü iş güvenliği tedbirlerini almak zorundadır. Bu amaçla tüm faaliyetleri sırasında şartname eklerinde kendisine verilen her türlü kazı, hazırlık, tesis, nakliye, inşaat, imalat, montaj, tamir, bakım işlerine ait Genel Emniyet Şartnamesi hükümlerine titizlikle riayet edecektir. İşyerlerinde ve çevresindeki bölgede, yeterli güvenlik önleminin alınmaması sebebiyle doğabilecek hasar ve zararın ödenmesinden yüklenici sorumludur. Yüklenici, kazaların, zarar ve kayıpların meydana gelmesini önlemek amacı ile gerekli bütün tedbirleri almak ve yapı denetim görevlileri tarafından, kaza, zarar ve kayıp ihtimallerini azaltmak için verilecek talimatlara ve idare ocaklarında geçerli tüm İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı mevzuatına uymak zorundadır. Ayrıca yüklenici, işyerinde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usullerini ve tedbirlerini çalışanlarına öğretmek zorundadır. Çalıştırılacak personele vereceği işyeri eğitiminin tamamı TTK Yapı Denetim Grubu tarafından denetlenecek olup, eğitim ücreti karşılığında TTK Armutçuk Müessesesi dershanesinde TTK tarafından verilecek, 3 hafta sürecektir. Nakliyat, vinçcilik, elektrik v.s. olmak üzere TTK tarafından ehliyetli olarak tanımlanmış tüm işlerdeki personel TTK nın kriterlerine göre ehliyetli olacak olup, iş başlangıcında belgeler idareye teslim edilecektir. Bu çerçevede, işyerlerinde alınacak iş güvenliği ve işçi sağlığı ile koruyucu güvenlik tedbirleri (Ek 3 ve Ek 4) konusundaki hususları içeren Genel Emniyet Şartnamesi ile Koruyucu Güvenlik Şartnamesi ne titizlikle riayet edecektir. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusundaki kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulmadığı, idare tarafından yazı ile belirtilmesine rağmen uyulmadığı taktirde, idare işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda kanun, tüzük ve yönetmeliklere uyulmadığı gerekçesi ile sözleşmenin tek taraflı feshine gidebilecektir. 10- İDARE TARAFINDAN SAĞLANACAKLAR Basınçlı Hava 3,5-4 bar basınçta hava ekte planda gösterilen galeride başlangıç noktasından dip noktasına kadar mevcuttur. Aralarda yapılacak ek bağlantı malzeme ve işçiliğinin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır Su Galerinin başlangıç noktasından dip noktasına kadar su hattı mevcuttur. Aralarda yapılacak ek bağlantı malzeme ve işçiliğinin tamamı yüklenici tarafından yapılacaktır Ocak Baş Lambaları ve Gaz Maskeleri Yüklenici personelinin kullanacağı ocak baş lambaları, gaz maskeleri vardiya başlarında Yüklenicinin personeline İdarenin lambahanesin de verilecek, vardiya sonunda teslim alınacaktır. Bu kapsamda verilecek cihazların periyodik bakımları ve bu bakımlarda gereken yedek malzemeler ile tamir bedeli Yükleniciden karşılanmak üzere İdare tarafından sağlanacak ve meydana gelen her türlü hasarların bedeli hesap edilerek hakedişinden kesilecektir. Tutanak karşılığı yüklenicinin kullanımına verilen bu malzemeler, Her ay sonu kontrol yapılıp eksik lamba ve maskelerin bedeli yüklenicinin hak edişinden veya teminatından kesilecektir. 3

4 10.4- Metan Ölçüm Dedektörleri İkaz Cihazları ve Metan Gazına Duyarlı Otomatik Enerji Kesicileri Yüklenici personelinin kullanacağı metan dedektörleri bir tutanak ile yükleniciye teslim edilecektir. Arınlarda kullanılacak metan ikaz cihazları (GP322) vardiya başlarında yüklenici elemanlarına verilecek, yüklenici bu cihazları vardiya sonunda geciktirmeden idareye teslim edecektir. Gereken yerlerde, metan gazına duyarlı otomatik enerji kesicileri idare tarafından temin edilerek kurulacaktır. Yüklenici personeline kullanım ile ilgili genel bilgiler Bilgilendirme Programı içinde ayrıca verilecektir. Bu cihazların yükleniciye teslim tarihinden itibaren periyodik bakımları idare tarafından yapılacaktır. Periyodik bakımda değiştirilmesi gereken parçalar idare tarafından sağlanacak, meydana gelecek arızaların giderilmesinde işçilik ve malzeme gideri yüklenici hak edişinden kesilecektir. Tutanak karşılığı yüklenicinin kullanımına verilen bu malzemeler, iş bitimi sonucunda yüklenici tarafından tutanak ile idareye teslim edilecektir. Teslim edilmeyen her bir malzemenin bedeli (TTK alış fiyatı üzerinden) yüklenicinin TTK da bulunan kesin teminatından alınacaktır Şantiye Sahası ile Giyinme-Yıkanma Hizmetleri Şantiye ve hizmet binalarını kurmak üzere depo, giyinme-soyunma-banyo ve idare amaçlı prefabrik bina ihtiyacı Müessese karo sahası dışında ve yüklenici tarafından karşılanacaktır. Karo sahası ve ocak içerisindeki telefon görüşmeleri İdare tarafından sağlanacaktır Tahkimat Malzemesi İdare yüklenicinin faaliyetleri sırasında kullanacağı her tür tahkimat malzemesi ile bunlara ait bağlama malzemeleri (pabuç, pim, perno), hasır kama, ahşap kama, beton kama, fırçalık ahşap direk ve gerekirse ahşap süren idare tarafından yeterli miktarda verilecektir Borular Mevcut basınçlı hava ve su hatları yüklenici tarafından betonun içerisinde kalmayacak şekilde B12 galeride ve açıkta görünür olacaktır Elektrik Galeride elektrik hattı olarak 3300 volt ve 550 volt elektrik hattı mevcuttur. Ayrıca galeride erken uyarı sinyal hattı vardır. Galeride mevcut elektrik hatları, İdare tarafından verilecek olan ve yüklenici tarafından betona konacak olan kancalara takılacaktır. Yüklenicinin iş esnasında kullanacağı elektrikli aletlerin tamamı Yer Altı çalışma şartları yönetmeliği kapsamında 1. sınıf gazlı yeraltı ocaklarında kullanılabilir nitelikte alev sızdırmaz veya kendinden emniyetli özellikte olacaktır İlk Yardım Ve Ambulans Hizmetleri Yüklenici personelinin kazalanması ve hastalanması durumunda gerekli ilk yardım ve şehir içi ambulans hizmetleri mevcut imkanlar çerçevesinde idare tarafından sağlanacaktır. Diğer bütün giderler yükleniciye aittir Sarf Malzemelerinin Kullanımı İdare tarafından sağlanacak bütün sarf malzemelerinin kullanım miktarları idarenin uygulamaları ve Program Galeri Birim Maliyet hesaplamalarında esas alınan miktarlar da göz önüne alınarak Yapı Denetçisi tarafından izlenecek ve malzeme israfına meydan verilmeyecektir İdareden Sağlanabilecek Diğer Ekipmanlar Yüklenici işin devamı süresince idare tarafından sağlanacak malzeme ve ekipmanlar dışında idarenin elinde mevcut ve atıl durumdaki her türlü ekipmanı talebi halinde kiralama bedeli karşılığında kullanabilecektir. İdare bu kapsamdaki teçhizatı kira bedeli karşılığında yüklenicinin kullanımına verip vermemekte serbesttir. İdare yüklenicinin istediği herhangi bir teçhizatı kullanıcıya kiralamak isterse kiralama bedelini ve şartlarını belirleyecek ve bu bedeli yükleniciye tebliğ edecektir. Yüklenicinin mutabakatı sağlandıktan sonra teçhizat yüklenicinin kullanımına verilecek ve kiralama 4

5 bedeli yüklenicinin aylık hak edişlerinden kesilecektir. Ancak bu kapsamda kiralanan teçhizat için idare yedek parça ve bakım hizmeti bedeli hakkedişinden kesilecektir. 11- YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANACAKLAR Yüklenici tarafından temin edilecek olan (kum, çimento, inşaat malzemeleri ve harç makinesi vb gibi) tüm malzeme, teçhizat ve hizmet, yüklenici tarafından sağlanacaktır Yüklenici tarafından temin edilerek kullanılacak olan makine-ekipman 1. sınıf gazlı yeraltı ocaklarında kullanılabilir nitelikte alev sızdırmaz veya kendinden emniyetli özellikte olacaktır. Bununla ilgili sertifikalar makine-teçhizat ocağa sevk edilmeden idareye sunulacaktır İdare tarafından verilecek teçhizat yükleniciye teslim edildikten sonra, bunlar için gerekecek her türlü bakım ve onarım hizmetleri yüklenici tarafından sağlanacaktır. Yüklenicinin bu kapsamda ihtiyacı olan yedek parçaları idare tarafından sağlanacaktır. Hasar gören malzemelerin bedeli yüklenici hak edişinden kesilecektir. İşin bitiminde tüm teçhizat idareye sağlam durumda teslim edilecektir. 12- ÖLÇÜM, KONTROL VE HAKEDİŞLERİN DÜZENLENMESİ Yüklenici, bu şartnamede tanımlanan işlerin idarenin verdiği proje ve teknik esaslar doğrultusunda yapılmasından ve bunun için gerekli ölçümlerden sorumludur. Armutçuk TİM, yüklenicinin şartnamelerde belirtilen hususlara uyup uymadığını oluşturacağı Yapı Denetim Ekibi marifetiyle kontrol edecektir. Kontrol sonucu tespit edilecek noksanlıklar arın ilerlemesi durdurularak düzeltilecektir. Ancak düzeltme işlemi tamamlandıktan sonra desandrede betonlama işine geçilecektir. Hakediş talep edilen desandrede yapı-denetim tarafından yapılan kontrollerde İdarenin verdiği projeye uygun olan bölümlerde hakediş işlemi yapılacaktır. İdarenin yaptığı kontrollerde eksiklikler giderilmedikçe hiçbir şekilde aylık hak ediş ödemesi yapılmayacaktır. Armutçuk Müessesesi gerek kendi vereceği hizmet ve malzemelerin sağlanmasının gerekse yüklenicinin yapacağı işlerin şartnameler ve sözleşme hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmesinin sağlanmasını 3 vardiya/24 saat/6 gün esasına göre denetlenmesinden sorumlu bir Yapı Denetim Ekibi (yapı denetçisi) kuracaktır. İdare bu ekipte yer alacak personelin isimlerini yükleniciye bildirecektir. Ayrıca, Yüklenici söz konusu işle ilgili SGK na bildirdiği çalışacak elemanlarının bir önceki aya ait prim ödemelerini yaptığına dair Sigortalı Hizmet Listesini ve bir önceki aya ait maaşların ödendiğini gösteren banka ödeme dekontlarını Armutçuk Müessesesine bildirecektir. Bu belge ve dekontlar idareye sunulmadıkça, çalışanların hakları belgelenmemiş olacağından, hakediş işlemleri belgelerin idareye sunulmasına kadar yapılmayacaktır. Her takvim ayının birinci haftası içinde, bir önceki ay içinde projesine ve şartnamesine uygun olarak tamamlanmış olan desandre uzunluğu ölçülecek ve uygun ölçekli bir plana geçirilecektir. Bu ölçüm sırasında arında çalışma yapılmayacaktır. Ölçülen uzunluklar, sözleşmede yer alan birim fiyatlar ile çarpılarak o aya ait hakediş hesaplanacaktır. 13- RAPOR DÜZENLEME VE SÜRE UZATIMI Yüklenici, işin devamı süresince mücbir sebepler ile jeolojik şartlar (ocak yangınları, gaz yükselmesi, yüksek arazi basınçları, akıcı-çürük ya da fay zonları vb) ve işletme şartlarından (elektrik ve basınçlı hava kesintileri, nakliyat arızaları vb) meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle herhangi bir ücret ve hak talebinde bulunamaz. Ancak bu gerekçelerle meydana gelen gecikmelere ait süreler, gecikmenin meydana geldiği vardiyada yapı denetçisine bildirilerek kayıt altına alınacak ve karşılıklı olarak imzalanacaktır. Bu süreler yüklenicinin talebi halinde işin süresine eklenecektir. 5

6 13.2- Yapılan işlerin sözleşme ve eklerine uygun olarak yapılmasını temin etmek amacıyla günlük raporlar yapı denetim elemanları tarafından hazırlanacaktır. Bu raporlar yapı denetimin yetkili elemanlarınca her vardiya ve günlük olarak doldurulacak ve her iki taraf yetkililerince imzalanacaktır. İşlerin takibinde bu raporlar esas alınacaktır Galeride yapılan betonun kalitesi her ay yapı denetim ekibi gözetiminde yapı denetçisinin belirlediği noktalardan alınacak numuneler yüklenici tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi labaratuvarlarında test yaptırılıp sonuçları idareye sunulacaktır. Galeriden beton numune alınması, test istasyonuna taşınması ve test yaptırılması işleri tamamen yükleniciye aittir. Beton kalitesi uygun olmayan kısımların betonu kırılıp yeniden yapılacak ve yüklenici bu iş için hiçbir ücret talebinde bulunmayacaktır. Bu iş yapılmadığı sürece yeni hak ediş düzenlemeleri yapılmayacaktır. 14- TEKNİK ŞARTNAME EKLERİ 1. Yapılacak İşlere Ait Metraj İşleri 2. Armutçuk İşletmesi (+198/+21) Desandresi Planı (1/2000) 3. Genel Emniyet Şartnamesi 4. Koruyucu Güvenlik Şartnamesi TARAMA İŞLERİNE AİT METRAJ LİSTESİ SIRA Miktar İŞ KALEMLERİ NO (m) (+198/+21) Desandresi 600,00 Birim Fiyat (TL/m) Toplam Tutar (TL) GENEL TOPLAM 600,00 6

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

Güvenlik Kamerası (malzeme, techizat, işçilik ve montaj dahil) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2011/197515 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta Türkiye

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir.

Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye bağlanan hizmet işlerinin yürütülmesinde uygulanacak genel esas ve usulleri belirlemektir. TÜVASAŞ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA İSTİSNA EDİLEN HİZMET ALIMLARI İÇİN HİZMET İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1- Genel Şartnamenin amacı sözleşmeye

Detaylı

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5

İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 İÇİNDEKİLER İDARİ VE MÜTEFERRİK İŞLER... 5 1 AMAÇ... 5 2 KAPSAM... 5 3 TABİRLER VE TARİFLER... 5 4 ŞANTİYE TESİSLERİ VE YOLLAR... 6 4.1 Şantiye Büroları... 7 4.2 Ulaşım ve Servis Yolları... 8 5 SU TEMİNİ...

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler EK : 8 YAPIM İŞLERİ GENEL ŞARTNAMESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının ikinci bendine dayanılarak hazırlanmış olan bu Genel Şartnamenin

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ LİTAİ HOTEL & SPA İKTİSADİ İŞLETMESİNİN MUTFAK DAVLUMBAZ HAVALANDIRMA BACASI YAPILMASI İŞİ SÖZLEŞMESİ Madde 01. Taraflar : 01.01. Oğuzlar Mahallesi Av. Özdemir ÖZOK Sokak No:8 Balgat/ANKARA

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16.

SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ : 03.03.2015 Salı - Saat: 16.00 TEKLİFLERİN SON TESLİM TARİHİ : 09.03.2015 Pazartesi - Saat: 16. 23.02.2015 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2015/4485 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU EK ÖĞRENCİ PANSİYONU ve EMEKLİ FUTBOLCULAR HUZUREVİ KOMPLEKSİ YAPIM İŞİ SON İHALE DOSYA SATIN ALMA TARİHİ :

Detaylı

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME T.C. DENİZLİ VALİLİĞİ Defterdarlık Personel Müdürlüğü 2012 YILI GENEL TEMİZLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME MADDE 1- İŞYERİ, İŞYERİNİN TETKİKİ, FİRMANIN SORUMLULUKLARI VE UYACAĞI HUSUSLAR: A)

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SU BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar) 2 A)

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı

Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Alt İşverenler Çalışma, İş Sağlığı ve Güvenliği Talimatı Hazırlanma Tarihi: 18.09.2013 İÇERİK 1. Amaç 2. Uygulama Alanı 3. Sorumluluk 4. Tanımlar 5. İşlem 6. Taşeron Firmalardan İstenilen Belgeler 7. Referanslar

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME

T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Sayfa 1 / 27 T.C. ÇORLU BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL HİZMET ALIMI İŞİ TEKNİK ŞARTNAME Madde

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ

MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ MADENCİLİK FAALİYETLERİNE İL ÖZEL İDARESİNCE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞTIRMA RUHSATI VERİLMESİ Recep DEMİR İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Giriş 3213 sayılı Maden Kanunu ve İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına

Detaylı

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ KALİTE, ÇEVRE, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1.0 GENEL 1.1KAPSAM BOT-SPEC-KÇB-001 Bu şartnamede, Boru Hatları, İstasyon ve İnşaat yapım projelerine yönelik Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı 2015 YILI BÜTÇE UYGULAMA ESASLARI Bütçe Daire Başkanlığı Ankara 2015 1 2 3 4 İÇİNDEKİLER 1. 5018 SAYILI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL

Detaylı

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ

ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ ODTÜ KUZEY KIBRIS KAMPUSU REKTÖRLÜĞÜ TEKNİK HİZMET FAALİYETLERİ İNŞAAT İŞLERİ İŞÇİLİK HİZMET ALIMI İŞİ İHALE DOSYASI (BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA) 1 İÇİNDEKİLER 1. Belli İstekliler Arasında İhale Şartnamesi,

Detaylı

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname

GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU. İdari Şartname GEOMETRİK TOLERANS ÖLÇÜM İSTASYONU İdari Şartname İDARİ ŞARTNAME Madde 1- Genel 1.1. Mevzuat, Lisan ve Süreler Sözleşme K.K.T.C. ve T.C. yasalarına tabidir. Sözleşmenin dili Türkçe dir. Aksi belirilmedikçe

Detaylı

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEDAġ MERAM ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORTA GERĠLĠM (OG) ALÇAK GERĠLĠM (AG) ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġnġn ARIZA ONARIM BAKIM ĠġLERĠ ÖZEL ġartnamesġ SĠSTEM ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ KASIM

Detaylı

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR!

TürkMMMB GÖRÜŞÜ: İLGİLİ MADDENİN ETKB YÖNETMELİĞİ İLE ÇELİŞKİ YARATMAMASI GEREKİR! SU YAPILARI DENETİM HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmelik; (1) 20.02.2001 tarihli ve 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve Su Kullanım

Detaylı

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALT YAPI KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOME) UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç: MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı