T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 TOPLANTI TARİHİ : 02/05/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 02/05/2013 Perşembe günü saat 14:00 da Meclis Toplantı Salonunda Mayıs Ayı Toplantısı 1.Birleşimini yapmak üzere toplandı. 2-YOKLAMA :Toplantıya katılanlar, Veli ŞAHİN, Ramazan ARSLAN, Erol DULKADİR Yusuf KIRAÇTI, Fetih EROĞLU, Ayhan AKBAŞ, Kadir ÖZ, Mehmet GÖÇMEN, Ali HARMAN, Yusuf ERGÜL, Şeref BAŞGÜL, Vehbi KILIÇ, Mustafa DURAN, Aslan YILMAZ, Mehmet ŞAHİN, Halil ARSLAN, Ömer DAĞLI, Rasim YAZICI, Abubekir KOÇYİĞİT, Bayram SARI, Emel ERSİN Ö.Faruk ÖZKÖROĞLU, Erdal AKKUŞ, Davut BULUT, Murat ŞENTÜRK, 3- Zabıta Müdürlüğünün 30/04/2013 tarih ve 375 sayılı yazıları ile Kavun-Karpuz Sergi Yeri Ücret Tarifesi hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması, Oy Birliği ile kabul edildi. 4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2013 tarih ve 671 sayılı yazıları ile Bahçe Kullanımları hakkındaki gündem dışı teklifinin gündeme alınması, Oy Birliği ile kabul edildi. 5- Bir önceki 04/04/2013 tarihli Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi, Oy Birliği ile kabul edildi.

2 KARAR NO...: 48 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: İmar Komisyonu Raporu OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2013 tarih ve 660 sayılı teklifi. Belediye Meclisinin 04/04/2013 tarihli ve 38 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna havale olunan Vatandaşlardan gelen 6 madde ile vatandaşlardan gelen 1 madde ve Resmi Kurumlardan gelen 2 maddeden oluşan Gündemdışı 3 maddeyi görüşmek üzere Imar Komisyonu tarihinde saat de toplanmıştır. Üyeleri arasından Erdal Akkuş u, yokluğunda yerine katılan üyeler arasından en yaşlı üye vekalet etmek üzere, oybirliği ile komisyon başkanı seçmiştir. Erdal Akkuş, Bayram Sarı, Halil Arslan, Şeref Başgül ve Davut Bulut un katılımıyla, Erdal Akkuş başkanlığında İmar Komisyon toplantısı yapılmış ve Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon Raporu ile ilgili teklif görüşüldü. KARAR.: 1. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 2410 ve 4356 adalar arasındaki Sokağın genişliğinin İmar Planında yeniden düzenlenmesi talebi, Adı geçen ada ve çevresindeki imar yollarının 1994 yılı ilave+revizyon imar planından günümüze aynı genişliklerde olduğu ve mülkiyetin de bu yollara göre şekillendiği anlaşılmıştır. Bu mülkiyet durumunda planın yeniden düzenlenmesi mümkün görünmediğinden, Sokağın geniş olan kısmının otopark kullanımına hizmet etmesi daha uygun görülmüştür. Planın aynen devamı ve talebin reddi, 2. İmar planında bir kısmı Blok Nizam 5 Kat, bir Kısmı Blok Nizam 4 Kat imar haklarına sahip Yenice Mahallesi imar 1184 ada 2 parsel numaralı taşınmaz üzerinden geçen adaayrım çizgisinin yeniden düzenlenmesi talebi. Adı geçen imar parselinin 5 kat imar hakkına sahip Prof. Erol Güngör Caddesi ne cephesi olmadığından 4 kat imar hakkına sahip olduğu tespit edilmiştir. Planın aynen devamı ve talebin reddine.

3 (48 Nolu Meclis Kararı devamıdır.) 3. Yenice Mahallesi imar 1343 ada 1 parsel numaralı taşınmaza bitişik Otopark Alanının İmar Planında adı geçen taşınmazla birlikte yeniden değerlendirilerek Konut Alanına çevrilmesi talebi, Adı geçen taşınmaza bitişik Otopark Alanının kamuya terki yapılmış ve küçültülmesi uygun görünmemektedir. Taşınmazın komşu parsele bitişik yapılaşması ve planın devamına. Talebin reddi, 4. Medrese (Yenice) Mahallesi kadastro 117 ada 92 ve 93 parsel numaralı taşınmazların imar planında Ağaçlandırılacak Alandan çıkarılması talebi, Özel mülkiyete konu adı geçen taşınmazların Ağaçlandırılacak Alanda kaldığı ancak bu alanın dereye tekabül ettiği anlaşılmış olup kaldırılması uygun görünememektedir. Ancak derenin sınırlarının kesin olarak tespiti ile Konut Alanının dereye doğru genişletilmesinin uygun olup olmadığının araştırılması uygun görülmüştür. Yapılan ölçüm ve etütlere göre hazırlanacak öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi, 5. İmar Planında Yenice Mahallesi imar 1460 ada 3 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki kütle tadilatının kaldırılarak mevcut nizama uygun imar durum belgesi verilmesi talebi, İmar planında adı geçen taşınmaz üzerine işlenmiş yapı kütlesinin mevcut nizama uygun olmadığı tespit edilmiştir. Kütlenin kaldırılması, zemin katın ticari ve üst katların ise %40 oturuma göre ayarlanarak mevcut nizama uygun yapılaşması yönünde hazırlanan öneri plan değişikli uygun görülmüştür. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına Sayılı İmar Kanunu nun 8/b bendine göre onanması, 6. Bahçelievler (Yenice Mahallesi) imar 3798 ada 1 parsel numaralı taşınmazın İmar Planında K.D.K.Ç.A. dan çıkarılarak üzerinde zemin ticari üzeri konut olacak şekilde çok katlı site yapılmasına yönelik plan değişikliği talebi, Adı geçen taşınmazın Konut Alanına çevrilmesi için imar mevzuatındaki standartlara uygun olarak hazırlanacak öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi, A) Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 5226 ada 4 parsel numaralı taşınmaz çevresinde imar planında yoldan ihdas ve yola terkten kaynaklı mağduriyetin giderilmesi talebi. Adı geçen ada ve çevresinde imar yollarının mülkiyete göre yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması, B) Yenice Mahallesi imar 1942 ada 9 ve 10 parsel numaralı taşınmazlar çevresinde imar planında yoldan ihdas ve yola terkten kaynaklı mağduriyetin giderilmesi talebi, Adı geçen ada ve çevresinde imar yollarının mülkiyete göre yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması,

4 (48 Nolu Meclis Kararı devamıdır.) C) Kayabaşı Mahallesi 1506 ada 2-3 nolu parsellerin plan tadilat talebi, Adı geçen ada ve çevresinde imar yollarının mülkiyete göre yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılması, 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

5 KARAR NO...: 49 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: 2013 Nisan Ayı Plan Tadilat Talepleri OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26/04/2013 tarih ve 640 sayılı teklifi. KARAR.: 2013 Nisan ayı içerisinde plan değişiklikleri, ilave plan yapılması hususunda Belediyemize Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlardan gelen 6 adet tadilat talebi bulunmaktadır. 1. Ahievran (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 1376 ada 11 parsel numaralı taşınmazın imar planında 10 parsel ile blok nizam oluşturması talebi, 2. Nasuhdede (Kayabaşı) Mahallesi imar 4232 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parsel numaralı taşınmazların imar planında özel spor tesis alanı olarak düzenlenmesi talebi, 3. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 5046 ada 6 ve 7 parsel numaralı taşınmazların imar hakkının çevre nizamına uygun olarak 3 kattan 4 kata çıkarılarak mağduriyetinin giderilmesi talebi, 4. Park, cadde ve sokaklara Mehmet Çavuş ve diğer Çanakkale şehitlerinin isimlerinin verilmesi talebi, 5. İmar planında ana yol cephesi 6 kat tali yol cephesi 4 kat olan Yenice Mahallesi 3259 ada 6, 7 ve 8 parsel numaralı taşınmazların imar planında zemin oturumu daraltılarak 6 kat olarak düzenlenmesi talebi, 6. Kayabaşı Mahallesi kadastro 10 ada 4 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki tarihi Ağalar Çeşmesi nin taşınmış olması sebebiyle taşınman üzerindeki sit alanının kaldırılması talebi, Yukarıda bahsi geçen 6 adet tadilat taleplerinin Meclisten önce İmar Komisyonunda değerlendirilmesi gerektiğinden, İmar Komisyonuna havale edilmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

6 KARAR NO...: 50 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Yeni Cadde ve Sokak İsimleri OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2013 tarih ve 654 sayılı teklifi. KARAR.: İlimiz Merkez İlçe sınırında muhtelif Mahallelerde ilave planlar ya da plan değişiklikleri sonucunda meydana gelen cadde ve sokak ilavelerinde yeni cadde ve sokak isimlerine ihtiyaç duyulmuştur. Aşağıdaki listede mahallelere ilişkin yeni cadde ve sokak isimleri sunulmuştur sayılı Yasanın 81. maddesi uyarınca İmar planındaki yeni cadde ve sokaklara uygun isimlerin verilmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi. BAĞBAŞI MAHALLESİ SIRA YENİ VERİLEN İSİMLER 1 EĞİTİM CAD. 2 PARK CAD. 3 TERMAL CAD. 4 ŞHT YZB. ERSAN DAĞ CAD. 5 YURT SOK

7 ÇUKURÇAYIR MAHALLESİ BAHÇELİEVLER MAHALLESİ SIRA YENİ VERİLEN İSİMLER 1 SANAYİ BULVARI 2 ŞHT ÜSTĞ.OĞUZ KILIÇ CAD. 3 ÇAMLIK CAD. 4 KILIÇÖZÜ SAN.CAD. 5 ŞHT İSMAİL KURT CAD

8 SIRA YENİ VERİLEN İSİMLER 1 PROF.DR. SEYFİ KULAKSIZ CAD. 2 OZANLAR CAD. 3 ŞHT MEHMET BAYAR CAD. 4 ŞHT ASAF İLERİ CAD

9 GÜLDİKEN MAHALLESİ SIRA YENİ VERİLEN İSİMLER 1 POLİS OKULU CAD. 2 ÖGR.YASEMİN TEKİN CAD. 3 ŞHT POLİS YILMAZ ÖZGÜNER CAD. 4 ŞHT POLİS HİKMET CAN CAD. 5 GÜNEYKENT TOKİ CAD KERVANSARAY MAHALLESİ SIRA YENİ VERİLEN İSİMLER 1 ŞHT NECİP ÖZTEL CAD. 2 ŞHT MURAT AKIN CAD. 3 ŞHT AST.BİLAL TEMUR CAD. 4 ŞHT MUZAFFER İNAN CAD. 5 ŞHT İSMAİL YAKUP ÜNSALDI CAD

10 KUŞDİLLİ MAHALLESİ SIRA YENİ VERİLEN İSİMLER 1 ŞHT ERCAN ŞAHİN CAD. 2 CENGİZ TOPEL CAD. 3 ŞHT TURGUT ÇİÇEK CAD. 4 TERMAL CAD. 5 ŞHT DENİZ YILDIRIM 6 ŞHT AST.UĞUR AKGÜNDÜZ 7 ŞHT YAŞAR ERKOCA 8 ŞHT POLİS İBRAHİM KAPLAN 9 ŞHT MUSA YALÇIN 10 ŞHT ERDAL GÖKDEMİR

11

12 KARAR NO...: 51 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Vali Mithat Saylam Caddesi Hk. OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/04/2013 tarih ve 655 sayılı teklifi. KARAR.: Kırşehir İli Merkez İlçe sınırında Yenice Mahallesi ile Medrese Mahallesi sınırına isabet eden, adres paylaşımında Vali Mithat SAYLAM Caddesi olarak bilinen bir caddemiz bulunmaktadır. Aynı caddenin isminin devam etmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

13 KARAR NO...: 52 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Camii Alanı Tahsisi OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2013 tarih ve 493 sayılı teklifi. KARAR.: Kırşehir ili Merkez Aşık Paşa mahallesi Kervansaray mevkiinde bulunan ve imar planında ibadet yeri ( camii ) alanında kalan imar 1494 ada 1 parselde m2 taşınmaz Belediyenize ait olup; üzerinde mevcut camii bulunmaktadır. Bahse konu camiyi korumak ve yaşatmakla görevli İmam-ı Rabbani Camii Yaşatma Derneği Başkanlığı tarih ve 327 kayıt sayılı dilekçeleri ile İmam-ı Rabbani Camiinin bulunduğu 1494 ada 1 nolu parselin dernekleri adına tahsis edilmesini talep etmişler ve konu Belediye Meclisinde görüşülerek tarih ve 39 sayılı Belediye meclis kararı ile ilgili derneğe tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Tahsise ilişkin başka herhangi bir işlem yapılmamış olup; Kırşehir İl Müftülüğü tarih ve 883 sayılı yazıları ile derneğe yapılan işleminin iptal edilerek Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesine tahsisinin yapılması talep edilmektedir sayılı Belediye kanunun 18. maddesinin ( e ) bendi gereğince üzerinde İmam-ı Rabbani Camii bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 1494 ada 1 nolu parselin imar planı amacı doğrultusunda kullanmak üzere İmam-ı Rabbani Camii Yaşatma Derneğine yapılan tahsis işleminin iptal edilerek Türkiye Diyanet Vakfı Kırşehir Şubesi adına 30 yıllığına tahsis edilmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

14 KARAR NO...: 53 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Ağaçlandırılacak Alan OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 29/04/2013 tarih ve 494 sayılı teklifi. KARAR.: Kırşehir ili Merkez Aşık Paşa mahallesi Kervansaray mevkiinde bulunan ve imar planında Dere Yatağıda ( Ağaçlandırılacak Alan ) kalan taşınmaz Encümenin tarih ve 421 sayılı kararı ile Şaban AKSOY tarafından Ağaçlandırılmasına müsaade edilmiş ve adı geçen kişi ile Belediyemizin ortak çalışması sonucunda kısmen Ağaçlandırma yapılmıştır. Şimdi ise tarih ve 451 sayılı dilekçeleri ile Kırşehir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı adına Sait YANIK Cemiyetleri adına Ağaç dikimi için yer tahsis edilmesi talebinde bulunmaktadır. Ağaçlandırma çalışması sonucunda bir kısmının ağaçlandırıldığı yer yer ise ağaçlandırılmamış veya ağaçlandırıldığı halde yangın veya diğer sebepler ile hasar gören bölgelerin yeniden ağaçlandırılması gerekmekte olup; bahse konu ağaçlandırılacak alanın Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanlığı adına tahsisinin Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü tarafından değerlendirilerek bir sonraki Mecliste tekrar görüşülmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

15 KARAR NO...: 54 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: Temizlik İşleri Müdürlüğü KONUSU..: El Broşürü Dağıtımının Yasaklanması, OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: Temizlik İşleri Müdürlüğünün 25/04/2013 tarih ve 205 sayılı teklifi. KARAR.: 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesinin ( a ) bendinde Belediyenin görev ve sorumlulukları arasında İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafi ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikah, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi bulunmaktadır.söz konusu maddeye istinaden çevre ve çevre sağlığı ile ilgili faaliyetleri yerine getirmek amacıyla görüntü ve çevre kirliliğine sebebiyet vermesinden dolayı; Kamu Kurumları, posta ve kargo yolu ile gönderilenler hariç olmak üzere el broşürlerinin dağıtımının yasaklanması, 1 Çekimser Oya karşı 24 Kabul Oyu İle, Oy Çokluğu ile Kabul Edildi.

16 KARAR NO...: 55 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü KONUSU..: Kadroların Görüşülmesi OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 29/04/2013 tarih ve 567 say0ılı teklifi. KARAR.: Belediyemizin İhtiyaç duyduğu kadroların Belediye Meclisince iptal ve ihdasına dair cetvel düzenlenmiş olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/L maddesi gereğince aşağıdaki çizelgede gösterilen Belediyemizin ihtiyaç duyduğu kadro, derece ve unvanları iptal ve ihdasının yapılması, Oy Birliği ile Kabul edildi. KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI KADRO İPTAL-İHDAS YAPILACAK PERSONEL LİSTESİ İPTAL EDİLEN KADRONUN İHDAS İSTENEN KADRONUN Sıra No ADI SOYADI ÜNVANI E.DER sınıfı Mezuniyeti Bel.Mec.Onayı Sıra No ÜNVANI Y.DER sınıfı 1 itfaiye Eri 5 G.İ.H. Bel. Mec / 15 Say. Kar. 1 Mühendis 1 T.H. 2 itfaiye Eri 5 G.İ.H. Bel. Mec / 15 Say. Kar. 2 Mühendis 1 T.H. 3 Tercüman 3 G.İ.H. Bel. Mec / 6 Say. Kar. 3 Mühendis 1 T.H. 4 itfaiye Eri 5 G.İ.H. Bel. Mec / 10 Say. Kar. 4 Veri Haz.Kont.İşlt. 5 G.İ.H

17 KARAR NO...: 56 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU..: 2012 Yılı Kesin Hesap Hak. OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/04/2013 tarih ve 771 sayılı teklifi. KARAR.: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kontrol Kanununun 42. maddesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu 64. maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden tarih 206 karar no ile Belediye Encümenince görüşülerek kabul edilen ve Belediye Meclisince Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen 2012 Yılı Kesin Hesabının, 06/05/2013 tarih ve saat 14:00 de Belediye Meclisince tekrar görüşülmesi, Oy Birliği ile Kabul edildi.

18 KARAR NO...: 57 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: Zabıta Müdürlüğü KONUSU..: Kavun-Karpuz Sergi Yeri Ücret Tarifesi OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: Zabıta Müdürlüğünün 30/04/2013 tarih ve 375 sayılı teklifi. KARAR.: Belediyemiz Merkez Kuşdilli Mahallesi Kapalı Pazaryeri yanında bulunan boş alan, 12 adet Kavun-Karpuz sergi ve satış yeri olarak düzenleneceğinden 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin ( f ) bendi uyarınca uygulanacak ücret tarifesinin belirlenmesi için Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesi, Oy birliği ile Kabul edildi.

19 KARAR NO...: 58 KARAR TARİHİ...: 02/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Bahçe Kullanımları OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/04/2013 tarih ve 671 sayılı teklifi. KARAR.: Kırşehir İli Merkez İlçe sınırlarında Ahievran Mahallesi, Terme Caddesi, İsmet İnönü Caddesi gibi ticari alanların yoğun olduğu kısımlarda imar planının Blok nizam yol çekme mesafelerinde sıfır olduğu alanlarda, zemin katlarda ilave kullanımlar talep edilmektedir. Bölgelerdeki kullanımlar yazılı ve sözlü taleplerde yarı açık şeffaf camla açılır ve kapanır kullanımlar olarak iletilmektedir. Talep edilen alanlar kat mülkiyetinde ortak hisseye isabet eden ön, yan yada arka bahçelerdir. İlgili bölgelerin ve kullanım şeklinin belirlenmesi için; bir sonraki Mecliste görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edilmesi, Oy birliği ile Kabul edildi.

20 Meclis Başkan Vekili 06/05/2013 Pazartesi günü saat 14.oo te Mayıs Meclisi 2. Birleşiminde toplanmak üzere 1. Birleşimi kapattı.

21 TOPLANTI TARİHİ : 06/05/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 06/05/2013 Perşembe günü saat 14:00 da Meclis Toplantı Salonunda Mayıs Ayı Toplantısı 2.Birleşimini yapmak üzere toplandı. 2-YOKLAMA :Toplantıya katılanlar, Veli ŞAHİN, Ramazan ARSLAN, Erol DULKADİR Yusuf KIRAÇTI, Fetih EROĞLU, Ayhan AKBAŞ, Kadir ÖZ, Mehmet GÖÇMEN, Ali HARMAN, Yusuf ERGÜL, Şeref BAŞGÜL, Vehbi KILIÇ, Mustafa DURAN, Aslan YILMAZ, Mehmet ŞAHİN, Murat ŞENTÜRK, Ömer DAĞLI, Rasim YAZICI, Abubekir KOÇYİĞİT, Bayram SARI, Emel ERSİN Ö.Faruk ÖZKÖROĞLU, Erdal AKKUŞ, Davut BULUT, Halil ARSLAN ın Meclis Başkanlığına vermiş olduğu dilekçesinde izinli sayılması talebi, Oy birliği ile kabul edildi. 3- Bir önceki 02/05/2013 tarihli Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi gündemden çıkartılarak Haziran Ayı olağan meclisinde görüşülmesi, Oy Birliği ile kabul edildi. 4- Gündemin 3. maddesi olan 2012 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi ile Gündemin 4. maddesi olan Kavun-Karpuz sergi Yeri Ücret Tarifesinin Görüşülmesinin yer değiştirilmesi teklifi, Oy Birliği ile kabul edildi.

22 KARAR NO...: 59 KARAR TARİHİ...: 06/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: Zabıta Müdürlüğü KONUSU..: Kavun-Karpuz Sergi Yeri Ücret Tarifesi OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 2 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: Zabıta Müdürlüğünün 30/04/2013 tarih ve 375 sayılı teklifi ve Plan Bütçe Komisyonunun raporu, KARAR.: Belediye Meclisimizin tarihli Meclis Toplantısına Sunulan Kavun-Karpuz Sergi Yeri Ücret Tarifesi tarih ve 57 nolu Meclis Kararı ile Plan Bütçe Komisyonuna havale edilmiştir. Plan Bütçe Komisyonu gündemini teşkil eden; Kavun-Karpuz Sergi Yeri Ücret Tarifesinin belirlenmesine ilişkin görüşmelerde; Karpuz sergi alanı olarak talepte bulunan mükelleflere, Belediyece tespit edilen alana verilecek izne müteakip yapılacak olan kura çekiminden sonra aylık 300,00 TL Peşin Ücret (İşgaliye) alınması ve tahsis işleminin yapılması, Oy Birliği ile Kabul edildi.

23 KARAR NO...: 60 KARAR TARİHİ...: 06/05/2013 SAATİ...: 14:00 BİRİMİ......: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU..: 2012 Yılı Kesin Hesap Hak. OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 2 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN TEKLİF ÖZETİ...: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24/04/2013 tarih ve 771 sayılı 2012 yılı Kesin Hesap Raporu, KARAR.: Başkanlıktan tarihinde Encümene havale edilen ve Belediye encümenince tarihinde kabul edilerek Mahalli İdareler Bütçe Muhasebe Yönetmeliği 40 maddesi gereğince görüşülmek üzere tarihli Meclis Toplantısına Sunularak Plan Bütçe Komisyonuna havale edilen 2012 yılı Kesin Hesabı Plan ve Bütçe Komisyonunca incelenerek aşağıdaki tespitler yapılmıştır. A-GİDER KESİN HESABI A) Gider bütçesi mali yılbaşında Belediye meclisine ,00 TL olarak kabul edilmiştir. B) Kabul edilen bu ödeneğin; Personel Giderleri : ,00.-TL Sosyal Güvenlik Prim Gid. : ,00.-TL Mal ve Hizmet Alımları : ,00.-TL Faiz Giderleri : ,00.-TL Cari Transferler : ,00.- TL Sermaye Giderleri : ,00.-TL Sermaye Transferleri : ,00.-TL Borç Verme : ,00.-TL Yedek Ödenek : ,00.-TL ile Birlikte Toplam : ,00.-TL Olarak bağlanmış; Geçen Yıldan Devreden ödenek olan: ,05.-tl ile Toplam : ,05TL olarak Gider Bütçesi oluşmuştur.

24 (60 Nolu Meclis Kararı Devamıdır.) C) Gider bütçesi iller bankası borç ödemeleri ile birlikte %77,53 lük bir yüzde ile ,08 TL olarak gerçekleştiği; bu miktarın 1.Personel Giderleri : ,62 2.Sosyal Güvenlik Kurumları Karşılıkları : ,15 3.Mal ve Hizmet Alımları : ,45 4.Faiz Giderleri : ,99 5.Cari Transferler : ,58 6.Sermaye Giderleri : ,18 7.Sermaye Transferleri : ,37 TOPLAM : ,34 Olarak sarf edildiği; D) Gerçekleşen gider bütçesinde personel giderlerinin cari harcamalar içinde değerlendirildiği ve gerçekleşen ,34TL cari harcamanın ,62TL sinin personel gideri olarak sarf edildiği; E) Mali yıl içerisinde yedek ödenekten ödeneği yetişmeyen diğer tertiplere ,00 TL aktarma yapıldığı; F) Gider bütçesinde yer alan ve nakit sıkıntısı nedeniyle ödemesi yapılamayan ,92 TL lik harcama bütçe emanetine alınarak 2013 Mali yılına devredildiği; G) Mali yıl sonunda kullanılmayan ,16 TL ödeneğin iptal edildiği; H) 2012 Mali Yılı içerisinde projesi ve yapımı tamamlanamayan sermaye yatırımlarındaki toplam ,81 TL Ödenek ertesi yıla devredilmiştir. I) Belediyemizce yapımı devam eden yapım işlerinin, asfalt malzemesi ve mal alım bedellerinin karşılanması amacıyla ,44 TL lik uzun vadeli kredi İller Bankasından kullanılarak finansman kaynağı oluşturulmuştur. İ)Giderlerin müdürlüklere göre dağılımı 02-ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ,41 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,81 TL 06) Sermaye giderleri ,60 TL 04-DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,34 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,28 TL 06) Sermaye Giderleri ,28 TL Kamu Düzeni Ve Güvenlik Hizmetleri ,78 TL

25 (60 Nolu Meclis Kararı Devamıdır.) 05-İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ,65 TL 01) Personel Giderleri ,76 TL 02) Sosyal Güvenlik Kur. Dev.Prim Gid ,15 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,74 TL 06)Sermaye Giderleri 6.330,00 TL 06-KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ ,35 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,14 TL 05) Cari Transferler ,10 TL 06) Sermaye Giderleri ,11 TL 12-DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,58 TL 03) Mal Ve Hizmet alım Giderleri ,58 TL 18-YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,22 TL 01) Personel Giderleri ,52 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,60 TL 06) Sermaye Giderleri 3.121,10 TL 23-MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ,98 TL 01) Personel giderleri ,53 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,87 TL 04) Faiz Giderleri ,99 TL 05) Cari Transferler ,48 TL 07) Sermaye Transferleri ,11 TL 09) Yedek Ödenek (Aktarma Yapılmıştır) ,00 TL 24-HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,12 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,00 TL 06) Sermaye Giderleri 217,12 TL 25-BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ,92 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,63 TL 06) Sermaye Giderleri ,29 TL 31-FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,84 TL 03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,66 TL 06) Sermaye Giderleri ,18 TL

26 (60 Nolu Meclis Kararı Devamıdır.) 33-İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜLRÜĞÜ ,68 TL 01) Personel Giderleri 5.696,81 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,19 TL 05) Cari Transferler ,00 TL 06) Sermaye Giderleri ,68 TL 34-İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ ,23 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,23 TL 06) Sermaye Giderleri ,00 TL 35-TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,57 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,09 TL 06) Sermaye Giderleri ,48 TL 36-SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ ,26 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,88 TL 06) Sermaye Giderleri ,38 TL 37-VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,84 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,84 TL 38-ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ,06 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,98 TL 06) Sermaye Giderleri 3.252,08 TL 39-PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ,32 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,26 TL 06) Sermaye Giderleri ,06 TL 42-ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ,54 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,14 TL 06) Sermaye Giderleri ,40 TL 43-ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ,38 TL 03) Mal ve Hizmet alım Giderleri ,57 TL 06) Sermaye Giderleri ,81 TL

27 (60 Nolu Meclis Kararı Devamıdır.) 44- İŞLETME İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ,79 TL 03) Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,18 TL 06) Sermaye Giderleri 2.696,61 TL B- GELİR KESİN HESABI A) 2012 Mali yılı gelir bütçesi Mali yılbaşında ,00 TL olarak bağlanmıştır. Öngörülen bütçenin; 1)Vergi Gelirleri : ,00 TL 2)Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : ,00 TL 4)Alınan Bağış ve Yardımlar : ,00 TL 5)Diğer Gelirler : ,00 TL 6)Sermaye Gelirleri : ,00 TL Toplam : ,00TL olarak belirlendiği, B)Geçen yıldan devreden ,44 TL tahakkukla birlikte 2012 bütçe yılında ,22 TL gelir tahakkuku ile toplam ,66 TL tahakkuk gerçekleşmiş olup; buna karşılık 2012 yılı brüt tahsilatı ,70 TL olarak gerçekleşmiştir ve ,28 TL tahsilattan Ret ve İade yapıldıktan sonra gerçekleşen 2012 yılı net tahsilatı ,42 TL dir yılına devreden tahsil edilemeyen tahakkuk miktarı ,96 TL dir. C)Yıl içinde toplam tahakkukun toplam tahsilâta oranı 85,39 lik bir yüzde ile ,42 TL tahsilât gerçekleştiği; Gerçekleşen bu gelirlerin dağılımı; 1.Vergi gelirleri : ,51 TL 3.Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri : ,17 TL 4.Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler : ,70 TL 5.Diğer gelirler : ,73 TL 6.Sermaye gelirleri : ,31 TL 9.Ret ve İadeler(-) : ,28 TL Olmak üzere toplam : ,42 TL olduğu D) Yıl içinde gerçekleşen gelirlerin ,00 TL sinin İller Bankası payının oluşturduğu, ,28 TL sinin red ve iade edildikten sonra merkezi idare vergi gelirlerinden ayrılan net gelirimiz ,42 TL gelir kayıt edilmiştir. E)Yıl içinde tahsil edilemeyen ,96 TL tahakkuk artığı olarak 2013 Yılına devrettiği;

28 (60 Nolu Meclis Kararı Devamıdır.) F) Belediyemizce yapımı devam projeler olan yapım işleri, asfalt malzemesi ve mal alım bedellerinin karşılanması amacıyla İller Bankasından uzun vadeli olarak ,44 TL kredi kullanılarak ,44 finansman kaynağı oluşturularak oluşan bütçe açığı finanse edilmiş olup gerçekleşen gelir bütçesi olan ,42 TL ile finansman yolu ile sağlanan ek ödenek ile gelir bütçesi ,86 TL ile gerçekleşmiştir. C- FİNASMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESABI A) Belediyemizce yapımı devam eden yapım işleri, asfalt malzemesi ve mal alım bedellerinin karşılanması amacıyla ,44 TL lik İller Bankasından uzun vadeli kredi kullanılarak finansman sağlanarak ek ödenek sağlanmıştır. Ad okunarak yapılan oylamada, Emel ERSİN, Ali HARMAN, Yusuf KIRAÇTI, Davut BULUT, Ramazan ARSLAN, Ayhan AKBAŞ ve Murat ŞENTÜRK ün 7 Red oyuna karşı 17 Kabul Oyu ile, 2012 Yılı Kesin Hesabı Oy Çokluğu ile Kabul edildi.

29 Meclis Başkanı, Gelecek Meclis 06/06/2013 Perşembe günü saat 14.oo te toplanmak üzere 2. Birleşimi kapattı.

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/03/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 06/03/2014 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/02/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 06/02/2014 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/10/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Emre ŞAHİNCİ T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Emre ŞAHİNCİ Başkanlığında 06/10/2016 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/08/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/08/2013 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/10/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/10/2015 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 07/09/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 07/09/2017 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/09/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/09/2015 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/12/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/12/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 04/07/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. TOPLANTI TARİHİ : 06/12/2012 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 06/12/2012 Perşembe günü saat 14:00 da Meclis

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 06/06/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 06/06/2013 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 07/08/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN T.C. 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 07/08/2014 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. TOPLANTI TARİHİ : 04/04/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 04/04/2013 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 11/08/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 11/08/2015 Salı günü saat

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/06/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/06/2017 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 05/01/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 05/01/2017 Perşembe günü saat

Detaylı

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ

T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ T.C. MALKARA BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ KARAR TARİHİ : 09.05.2017 KARAR NO : 118 KONUSU : 2016 Mali Yılı Kesin Hesabı MECLİS BAŞKANI : Ulaş YURDAKUL MECLİS KÂTİPLERİ : Ali İhsan USLU, Nuran BAŞKÜTÜK OTURUMA

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 07/11/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 07/11/2013 Perşembe

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 01/12/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 01/12/2016 Perşembe günü

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 07/03/2013 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 07/03/2013 Perşembe

Detaylı

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Fisun DURGUN Esra TOPRAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 44 Mülkiyeti Belediyemize ait Erzurum İli Palandöken İlçesi Yunus Emre (Osman Bektaş) Mahallesi Kadastronun Ada 6090, Parsel 5 de kayıtlı 2381.17 m² den ibaret konut arsası 2886 sayılı Devlet

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ

T.C. MUT BELEDİYESİ MECLİS KARARI Sahife No: 1 TOPLANTI DÖNEMİ KARAR NO 75 TARİH VE NOSU 10.06.2015/ 3118 KÜLTÜR MAHALLESİ DUDAYEV CADDESİNİN İMAR KOMİSYONUNA HAVALESİ 2 İmar Komisyonu ile ilgili evrakların Görüşülmesi 10.06.2015 tarih ve 3118 sayılı müzekkeresi meclise

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/03/2016 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/03/2016 Perşembe günü

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 51 : 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı 28.04.2015 tarihli oturumu ve 134 sayılı encümen kararında kesin hesaba dair cetvel ve kayıtların

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 04/06/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ T.C. : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 04/06/2015 Perşembe

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI

TARSUS BELEDĐYESĐ MALĐ HĐZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2010 MALĐ YILI KESĐN HESABI Karar No : 2011/6-1 (41) Belediye Meclisi 03/05/2011 Salı günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2011 Yılı Altıncı Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye Meclis

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ. Mehmet GÜLDALI Harun SARI Ali YÖN T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ 08/04/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETLERİ MECLİS BAŞKANI : Mükerrem TOLLU Belediye Başkanı MECLİS ÜYELERİ Serdar ARSLAN Duran KARA Veli ŞAHMAN Şevk ŞEVK

Detaylı

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN

Karar Tarihi : / Karar No: 2015 / Meclis Başkanı : Halil Dilek ÖZCAN Karar Tarihi : 01.05.2015 24344638-301.05/ Karar No: 2015 / : 1. birleşim Türkeli Belediye Meclisi, 5393 Sayılı Belediye Kanunun 20.nci maddesi gereğince 01.05.2015 Cuma günü saat 15:00 da Belediye Başkanlığı

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R I Karar No : 488 KONUSU: 2. Plan ve Bütçe Komisyon Raporlarının görüşülmesi. o) Seydikemer ilçe Belediye Başkanlığına ait 2017 yılı bütçesi ve gelir

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 02/04/2015 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 02/04/2015 Perşembe günü saat

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO

TOPLANTI TARİHİ GÜNDEM MADDE NO T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ MAYIS 2016 BİRLEŞİM 11 OTURUM 1 TOPLANTI TARİHİ 09.05.2016 GÜNDEM MADDE NO 1 KARAR NO 69 ÖZÜ ANTAKYA BELEDİYESİNİN 2015 YILI İDARE VE KESİN HESABI İLE İLGİLİ PLAN VE

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 10/10/2014 Cem KARA ( ) Karar No 50 GÜNDEM-3: 2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca Belediyesi Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi. TEKLİF: 2015 Yılı Bütçe Tasarısı 26/08/2014 tarih 311 Karar numarası ile Encümenimizde

Detaylı

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları

Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları 06.06.2017 Tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısı I. Oturum Kararları KARAR NO 66 TARİH VE NOSU 15.05.2017 / 4212 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ DEVİR İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ne ait 15.05.2017

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 04/12/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 04/12/2014 Perşembe günü

Detaylı

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1

T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ. Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 T.C. T U R H A L BELEDİYE MECLİSİ Sayfa 1 Toplantının Ayı : Kasım 2015/11 Toplantının Tarihi : 05.11.2015 Birleşim : 1 Toplantının Günü : Perşembe Oturum : 1 Belediye Meclisinin 05.11.2015 tarihi Perşembe

Detaylı

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ANKARA İLİ AKYURT İLÇESİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02.05.2013 Karar No : 46 Karar Konusu : Belediyemize ait Yıldırım Mahallesi 376 ada 6 numaralı parselin İmar Planı Değişikliği. İmar Komisyonunun 19.04.2013 tarih ve 09 nolu raporu Belediye

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2017 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013

T.C. TARSUS BELEDİYE MECLİSİ KARARI. Karar No : 2013/10-1 (237) Karar Tarihi : 03/10/2013 Karar No : 2013/10-1 (237) Belediye Meclisi 03/10/2013 Perşembe günü saat 14.00 de Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ Başkanlığında, 2013 Yılı Onuncu Birleşimin Birinci Oturumu OLAĞAN olarak, Belediye

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. TOPLANTI TARİHİ : 02/01/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V. : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 02/01/2014

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2016 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2015 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2015 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 03.11.2015 Karar No : Konu:2015 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2015 YILI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISI 19. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU

SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU SEYDİKEMER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2017 MALİ YILI BÜTÇESİ VE GELİR TARİFE CETVELLERİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU Plan ve Bütçe Komisyonumuz 24/11/2016 tarihinde saat 11:00'de Şeyh Mahallesi Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ 2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2014 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, kamu kaynaklarının etkili,

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S K A R A R T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-125 10.06.2013 Özü: İsim verilmesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2013 tarihli oturumunda okunan, Şehit Komiser Mustafa

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Eylül 2015 Salı günü saat 18.00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi

K A R A R. T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M E C L İ S Sayı: 67597785-050.01.04-304 29.11.2013 Özü: Seyhan İlçe Belediyesi 2014 mali yılı bütçesi K A R A R Büyükşehir Belediye Meclisinin 29.11.2013 tarihli oturumunda

Detaylı

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR

BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR BELEDİYE MECLİSİNİN EYLÜL AYI TOPLANTISI 01/09/2016 TARİHLİ BİRLEŞİMİNDE ALDIĞI KARARLAR KARAR NO: KARAR ÖZETLERİ 372 Tapu kayıtları belirtilen taşınmazlardaki Sivas Belediyesi ne ait mevcut payın hissesi

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 05/06/2014 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 05/06/2014 Perşembe günü

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 03.05.2016 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2016 / 06 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Hibe Araç Devri. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL 7.DÖNEM 2.TOPLANTI YILI EKİM AYININ 1.TOPLANTISI'NIN 3.BİRLEŞİMİNE AİT M E C L İ S K A R A R I D I R KARARIN ÖZÜ: 2016 Yılı Gelir-Gider Bütçesi. TEKLİF: Yazı İşleri Müdürlüğü'nün 18.09.2015 tarih 2015/24731 sayılı teklifi. BAŞKANLIK MAKAMI'NA; Kartal Belediyesi 2016 Yılı Gelir - Gider Bütçesi Belediye

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 08.12.2015 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2015 / 20 Yüzme Havuzu Tahsisi Hk. edilen Emlak ve İstimlak Müdürlüğü nün 19/11/2015 tarih ve 2583 sayılı teklifi üzerinde gerekli inceleme yapılması talep edilmektedir. neticesinde;

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 70 ÖZÜ : (Önerge) Belediyemizce Yapılacak Asfalt Yapım İşi İçin İhtiyaç Duyulan Ödeneğin; İller Bankası, Yurt İçindeki Fonlardan, Özel Veya Kamu

Detaylı

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye

Orhan BULUTLAR Melek ATEŞ V.Karani ŞENOCAK Belediye Meclis Başkanı Kâtip Üye Kâtip Üye Karar No : 104 Mülkiyeti Maliye Hazinesine Erzurum ili Palandöken ilçesi Güzelyurt Mahallesi, 1153 Parsel Belediyemiz sınırları içerisinde olup, 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız dışındadır.çevre

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 01.09.2014 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Başkanlığında, hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Açılış ve yoklama yapıldı; Yusuf Hakan ÖZDEMİR in izin dilekçesi okundu izinli

Detaylı

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI

02.09.2015 TARİHLİ MECLİS KARARLARI TARİHLİ MECLİS KARARLARI Karar No. 458 Özü : günlü meclis toplantısına katılamayan Üye İbrahim Güney, Mehmet Tosun, Bahadır Yantaç, Mustafa Küçükoğlu, Can Kasapoğlu, Ercan Merthatun un mazeretli sayılmalarına

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI

T.C. KEÇİBORLU İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR KAĞIDI T.C. KARAR TARİHİ : 05/03/2014 KARAR NUMARASI : 2014-3/8 BİRİMİ : Fen İşleri Müdürlüğü KONUSU : İmar planı tadilatı talebi İmar tadilatı ile ilgili gündemin birinci maddesi aşağıdaki şekilde görüşüldü.

Detaylı

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ

VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ VAN-TUŞBA BELEDİYE MECLİSİNİN MART 2016 TARİHLİ KARAR ÖZETLERİ KARAR TARİHİ : 01.03.2016 KARAR NO: 40 Belediye Meclisinin 07.05.2014 tarih ve 10 sayılı kararlarıyla ihdas edilen, Tuşba Belediyesi norm

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 02.09.2016 Sayısı 51 Özü İlçemiz Merkez mahallelerini kapsayan toplamda 103 adet sokak ve mevcutta bulunan caddelerin isimlerinin onaylanması hususunun görüşülmesi, Gündemin 3. Maddesi; Gündemimizin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 09.05.2017 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No: 2017 / 14 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA KONU : Yönetmelik. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi

Detaylı

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ

T.C. DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 01/10/2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI 10. BİRLEŞİM 1. OTURUM KARAR ÖZETLERİ 1- Karar No : 170 ÖZÜ : Meclis Üyesi Suzan KÜÇÜKBAŞKAN ın mazeretli sayılmasına oybirliği ile karar verilerek ve yeterli çoğunluğun katıldığı anlaşılarak Döşemealtı Belediyesinin 01/10/2014 tarihli Meclis

Detaylı

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI

T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 2010 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI T.C. GÖLYAKA BELEDİYESİ MECLİS BAŞKANLIĞI 200 YILI EKİM AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI KARARLARI Karar tarihi : 04/0/200 Karar sayısı : 200/09 Birleşim : 9 Oturum :.7 : Başkan Değerli arkadaşlar gündemimizin

Detaylı

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL-

BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı. ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU RAPORU BAŞKANLIK MAKAMINA KONU: Ordu Büyükşehir Belediyesinin 2015 yılı Kesin Hesabı. KOMİSYON İNCELEMESİ: Büyükşehir Belediye Meclisimizin 2016 yılı Mayıs ayı Toplantısının 12.05.2016 tarihli ilk birleşiminin 17. gündem maddesi

Detaylı

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2017 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞ...3 I. OCAK-HAZİRAN 2017 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI...4 1. BÜTÇE GİDERLERİ...4 2. BÜTÇE GELİRLERİ...4 3. FİNANSMAN...5

Detaylı

T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı.

T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ. Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı. T.C SAKARYA SERDİVAN BELEDİYE MECLİSİ Karar No : 50 Karar Trh : 06.05.2016 Özü: 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı. 2016 NIN 5. DÖNEM, 2. TOPLANTISININ, 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNA AİT KARAR 06.05.2016 Belediye

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 03/08/2017 SAATİ : 14:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKAN V..: Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ : Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli ŞAHİN Başkanlığında 03/08/2017 Perşembe günü

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 01 Mevcut Mustafa ÖZDEMİR- Mustafa TOKSÖZ - İsmail KAHYA- Doğan SAYDAM- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 03/10/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 10 Birleşim No : 10 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI

KELES BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No 23 Mevcut Yaşar KESKİN- Mustafa ÖZDEMİR- Feruze DUMAN-İsmail KAHYA- Keles Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Mehmet TEKE başkanlığında yukarıda isimleri yazılı bulunan üyelerin iştiraki ile 2017

Detaylı

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü EKİM AYI 2. BİLEŞİM MECLİS KARAR ÖZETLERİ Gündem Maddelerinin Görüşülmesine Geçildi; KARAR 100: Gündemin birinci maddesi; 2016 mali yılı bütçe görüşülmesine

Detaylı

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Haziran 2015 Pazartesi günü saat 18:00 de Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :101 KARAR 101 : Gündem maddelerinin görüşülmesi tamamlanmış olduğundan Nisan ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis toplantısının 02 Mayıs 2014 Cuma günü

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 117 KARAR 117 : Meclis Üyesi Yılmaz KARAKOYUNLU, Mehmet BİLGİN, Ayşın AKYARLI SAVATLI nın mazeretinin kabulüne işaret oylamayla oy birliği ile karar verildi. Karar No : 118 KARAR 118 1/1000

Detaylı

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI

HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI 05.12.2011 HACILAR BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISI TUTANAĞI Meclis toplantısı Belediye Başkanı Ahmet HERDEM in Başkanlığında ve hoş geldiniz sözleri ile başlatıldı. Yoklama yapıldı hazirun listesi meclis

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 02/05/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği : Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 05 Birleşim No : 05 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C. BELEDİYE MECLİSİ

T.C. BELEDİYE MECLİSİ T.C. TURHAL BELEDİYE MECLİSİ Toplantının Yılı-Ayı Birleşim Oturum : 2017-Haziran Toplantının Tarihi Toplantının Günü :01.06.2017 :Perşembe Belediye Meclisinin 01.06.2017 tarihi Perşembe günü saat 14.00'da

Detaylı

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ

/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ TOPLANTI TARİHİ 02.05.2017 KARAR NO 57 BÜTÇE KOMİSYON BAŞKANLIĞI 19-20-27.04.2017/ 47 ARA KARAR NOLU 2016 YILI HESİN HESAB İLE İLGİLİ RAPORUN GÖRÜŞÜLMESİ 04.04.2017 tarih ve 47 nolu Meclis Kararı ile Plan

Detaylı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı

Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Baki ERGÜL-Belediye ve Meclis Başkanı ÜYELER : Rahmi BALFİDAN - Ziya BİLGİLİ - Necati CANEL- Kamil GÜRBÜZ -Ayten KESKİN - Hüseyin MİNOĞLU-Zeynel

Detaylı

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 06/11/2014 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2014 / 42 İMAR VE PLANLAMA KOMİSYONU RAPORU KONU : K-4 Bölgesi Uygulama İmar Planı Askı İtirazları. TEKLİFİN ÖZÜ :Sultanbeyli

Detaylı

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. MUĞLA İLİ DALAMAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI MECLİS I Havale Tarihi : 09.11.2016 Kararın Nosu : 98 Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen sokak ismi ile ilgili 09.11.2016 tarih ve 12 sayılı İmar

Detaylı

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ

T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ T.C. KAYSERİ İLİ TALAS BELEDİYESİ MECLİSİ Karar Tarihi : 01/11/2011 Toplantı Dönemi : 2011 Karar Niteliği :Olağan Meclis Toplantısı Toplantı No : 11 Birleşim No : 11 Oturum No : 1 Belediye Meclisi 2011

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2017-1000 Birleşim Tarihi : 02/01/2017 Birleşim Saati : 19:30 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No : 46 KARAR 46- İlçemiz, Sıra Mahallesi 2150 ada 7 parselde bulunan trafo yerinin değiştirilmesi Gediz Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi İzmir İl Tesis Müdürlüğünün 04.01.2013 tarih 273 sayılı yazısı

Detaylı

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. DEFNE BELEDİYESİ MECLİS KARARI GÜNDEM MADDE NO : 1 KARAR NO : 28 : İller Bankasından Araç Ve İş Makinesi Alımı İçin Kredi Kullanılması Hususunun Görüşülmesi Destek Hizmetleri Müdürlüğümüzün Araç ve İş Makinesi Alımı Hususunda kredi

Detaylı

, , , , , , , , , , , , ,00 20.

, , , , , , , , , , , , ,00 20. ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 159.388,70 161.351,49 284.740,00 137.766,53 371.440,00 387.520,00 406.380,00 3.000,00 2.915,00 8.600,00 7.248,07 18.500,00 19.300,00 20.100,00 159.307,10 128.733,66 277.900,00 76.189,37

Detaylı

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R

T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI K A R A R T.C İZMİR İLİ SELÇUK BELEDİYESİ MECLİS KARARI Toplantı Dönemi : Birleşim No : 2015-21000 Birleşim Tarihi : 09/10/2015 Birleşim Saati : 20:00 Birleşim Yeri : Meclis Başkanlığına Oturum No : KARARA KATILANLAR

Detaylı

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No :22

T.C. ÇORUM İLİ ORTAKÖY İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARAR TUTANAĞI. Karar Tarihi : Gündem : 01 Karar No :22 MECLİS TUTANAĞI ERDEMİRCİ, Faruk ÖNCÜL, Yusuf ÖZDEMİRCAN, Cavat ÖZÖNDEL, Osman MÜTLÜ, Yılmaz HELVACI NIN iştirakleri ile Başkanlığımızın 02.08.2016 tarih ve 520 sayılı davetiyesine uyularak aşağıdaki gündem

Detaylı

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2016 PURSAKLAR BELEDİYESİ MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU SUNUŞ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30. maddesinde Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama

Detaylı

Tarihi: 03/04/2015 Sayısı: Birleşim: 4 Oturum: 2 T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ

Tarihi: 03/04/2015 Sayısı: Birleşim: 4 Oturum: 2 T.C. YEŞİLYURT BELEDİYESİ MECLİSİ Sayısı: 20582433-301.05-61 Yoklama, Gündeme İlaveler Ve Önceki Toplantının Karar Özetinin Kabulü Belediye Meclisi, Meclis Başkanı Hacı Uğur POLAT Başkanlığında, Ramazan YAKICI, Nurettin KARAASLAN, Mehmet

Detaylı

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI

T.C. AFYONKARAHİSAR İLİ ÇEVRE HİZMETLERİ BİRLİĞİ 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ SALI T.C. 10. OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI GÜNDEMİ BİRİNCİ OTURUM; 1. Yoklama ve Açılış 2. Bir önceki Birlik Meclis Toplantısı na ait Tutanak Özeti nin Meclisin bilgisine sunularak onaylanması. 3. Birlik Encümen

Detaylı