T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI"

Transkript

1 TOPLANTI TARİHİ : 06/03/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ 1-AÇILIŞ 2-YOKLAMA :Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ Başkanlığında 06/03/2014 Perşembe günü saat 10:00 da Meclis Toplantı Salonunda Mart Ayı Meclis Toplantısını yapmak üzere toplandı. :Toplantıya katılanlar, Veli ŞAHİN, Ramazan ARSLAN, Erol DULKADİR, Yusuf KIRAÇTI, Fetih EROĞLU, Ayhan AKBAŞ, Mehmet GÖÇMEN, Erdal AKKUŞ, Ali HARMAN, Yusuf ERGÜL, Şeref BAŞGÜL, Vehbi KILIÇ, Mustafa DURAN, Aslan YILMAZ, Mehmet ŞAHİN, Ömer DAĞLI, Rasim YAZICI, Davut BULUT, Emel ERSİN, Abubekir KOÇYİĞİT, Kadir ÖZ, Bayram SARI, Ö.Faruk ÖZKÖROĞLU, Halil ARSLAN Murat ŞENTÜRK, 3- Bir önceki 06/02/2014 tarihli Şubat Ayı Meclis Kararlarının okunmadan geçilmesi teklifi, Oy Birliği ile Kabul edildi.

2 KARAR NO...: 11 KARAR TARİHİ...: 06/03/2014 SAATİ...: 10:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: İmar Komisyonu Raporu OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKANI.: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 05/03/2014 tarih ve 338 sayılı teklifi, Belediye Meclisinin 06/02/2014 tarih ve 9 nolu Kararında görüşülerek İmar Komisyonuna havale olunan 9 madde (Vatandaşlardan gelen 7 madde, Resmi Kurumdan gelen 2 madde) ile gündem dışı Vatandaşlardan gelen 1 maddeyi görüşmek üzere Imar Komisyonu 19/02/2014 tarihinde saat de toplanmıştır.erdal Akkuş, Bayram SARI, Şeref BAŞGÜL ve Davut BULUT un katılımıyla, Erdal AKKUŞ başkanlığında İmar Komisyon toplantısı yapılmış ve Komiyon Raporu Bildirilmiştir.Komisyon Raporu ile ilgili teklif görüşüldü. KARAR.: 1. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi 292 ada 45 parsel numaralı taşınmazın imar planında Resmi Kurum Alanı (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi) ne çevrilmesi talebi, Adı geçen taşınmazın Resmi Kurum Alanı (Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Hizmet Merkezi) olarak düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması, 2. Yenice Mahallesi imar 1736 ada 26 parsel numaralı taşınmazda imar planında kat artırım talebi, Adı geçen taşınmaz üzerinde imar planında plan değişikliği yoluyla kat artırımına gidilmesi, nüfus yoğunluğunu artırıcı etkisi ve artan nüfusun sosyal donatı ihtiyacını karşılama olanağının bulunmayışı dolayısıyla imar mevzuatı gereği olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 3. Kuşdilli Mahallesi imar 3079 ve 2931 adalar arasında yer alan Park Alanının bir kısmının imar planında Dini Tesis Alanına çevrilmesi talebi, Adı geçen adalar arasında yer alan Park Alanının yeteri kadar kısmının Dini Tesis Alanı olarak düzenlenmesi buna karşılık 200m mesafede imar 3350 adanın yanında yer alan Dini Tesis Alanının Park Alanına çevrilmesi olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi,

3 ( 11 Nolu Meclis Kararı Devamıdır. ) 4. Çukurçayır (Kayabaşı) Mahallesi imar 3291 ada 2 parsel numaralı taşınmazda imar planında kat artırım talebi, Adı geçen taşınmaz üzerinde imar planında plan değişikliği yoluyla kat artırımına gidilmesi, nüfus yoğunluğunu artırıcı etkisi ve artan nüfusun sosyal donatı ihtiyacını karşılama olanağının bulunmayışı dolayısıyla imar mevzuatı gereği olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 5. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 1554 ada 10 parsel numaralı taşınmazın yola terkten kaynaklı mağduriyetinin giderilmesi talebi, Adı geçen taşınmazda yola terke sebebiyet veren yol imar planında 12 m ve devamlılığı olan bir yoldur. Daraltılması ya da yeniden düzenlenmesi olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 6. Kuşdilli Mahallesi Çarşı Camii civarında Trafo Yeri talebi, Çarşı Camii çevresinde uygun bir alan bulunmadığı gibi, sit alanı içerisinde tarihi ve kültürel değeri olan bir camidir. Bu alanda bir trafo yeri ayrılması olumsuz değerlendirilmiştir. Talebin reddi, 7. Kayabaşı Mahallesi 5 ada 80 parselde parselasyon talebi, Adı geçen taşınmazın, aynı adadaki Belediye Hizmet Alanı ve İlimiz şehir stadyumunun yer aldığı Beden Terbiyesi Spor Sahası Alanının bulunduğu ada ile birlikte kamu hizmetlerine yönelik olarak imar planında yeniden düzenlenmesi uygun görülmüştür. Taşınmaza ilişkin parselasyon talebinin reddine. Öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi, 8. Bahçelievler (Yenice) Mahallesi kadastro 698 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar planında Ticari Alana çevrilmesi talebi, Adı geçen taşınmazın imar planında Ticari Alan olarak düzenlenmesi imar yolunda kadastro artığı kalmayacak şekilde bedelsiz terklerin yapılması kaydıyla olumlu değerlendirilmiştir. Yeteri kadar otoparkın sağlandığı, otoparka giriş çıkış yollarının ve yol genişliklerinin uygun biçimde düzenlendiği, Kındam Kavşağı na olan mesafe ve kavşağa giriş çıkışların güvenliğinin sağlandığı taslak mimari proje, vaziyet planı ve öneri plan değişikliği tarafımıza ulaştıktan sonra bir sonraki mecliste değerlendirilmesi, 9. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükmünce yan ve arka bahçe mesafeleri içerisinde kapalı çıkma yapma talebi, Adı geçen yönetmeliğe göre yan bahçe mesafeleri ve çıkmalarla ilgili belirsizlik oluştuğu anlaşılmaktadır. Yapılan değerlendirmelerde aşağıdaki gibi uygulama yapılması uygun görülmüştür. Bahçe mesafeleri imar planlarında farklı belirlenmemiş ise bahçe mesafelerinin belirlenmesinde aşağıdaki esaslara uyulur. 1. Ön bahçe mesafesi; en az 5m dir. Ön bahçe mesafeleri ön cephe olarak tanımlanan ya da yola bakan cephelerde uygulanır. 2. Yan ve arka bahçe mesafesi; en az 3m dir. Yan ve arka bahçe mesafeleri tabii veya tesviye edilmiş zemin üzerinde kalan iskan edilen bodrum katlar da dahil 4 kat üzerindeki her kat için 0,50m artırılır.

4 ( 11 Nolu Meclis Kararı Devamıdır. ) Binalarda yapılacak çıkmalarda aşağıdaki esaslara uyulur. 1. Binaların her cephesinde mümkün ve yeterli ölçülerde kapalı çıkma yapılabilir. Kapalı çıkmalar; parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla ön bahçe olarak tanımlanan ya da yola cephesi olan bahçelerde bahçe mesafesine 1,50m taşabilir, ancak yan ve arka bahçe mesafelerine taşamaz. 2. Binaların her cephesinde mümkün ve yeterli ölçülerde açık çıkma yapılabilir. Açık çıkmalar; parsel sınırları içinde kalmak kaydıyla ön cephe olarak tanımlanan ya da yola bakan cephelerde bahçe mesafesine 1,50m taşabilir, yan ve arka bahçe mesafelerine ise parsel sınırlarına 3m den fazla yaklaşmamak kaydıyla 1,50m taşabilir. Bahçe mesafeleri ve çıkmalarla ilgili diğer konular ve mevcut yapılaşmanın oluşturduğu zaruri hallerde Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği hükümleri uygulanır. A. İlimizin çeşitli bölgelerinde yer alan imar ada ve çevresindeki yolların mülkiyete göre yeniden düzenlenmesi talebi. Adı geçen ada ve çevresinde imar yollarının mülkiyete göre yeniden düzenlendiği öneri plan değişikliği olumlu değerlendirilmiştir. Öneri plan değişikliği yönünde plan değişikliği yapılmasına sayılı İmar Kanununun 8/b bendine göre onanması, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

5 KARAR NO...: 12 KARAR TARİHİ...: 06/03/2014 SAATİ...: 10:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: 2014 Şubat Ayı Plan Tadilat Talepleri OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28/02/2014 tarih ve 310 sayılı teklifi, KARAR.: 2014 yılı Şubat ayı içerisinde plan değişiklikleri, ilave plan yapılması hususunda Belediyemize Kurum, Kuruluş ve Vatandaşlardan gelen 10 adet tadilat talebi bulunmaktadır. 10. Medrese (Yenice) Mahallesi imar 1767 ada çevresinde mülkiyeti ihlal eden imar yollarının imar planında mülkiyete göre düzenlenerek eski haline çevrilmesi talebi, 11. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 5592 ada 10 parsel numaralı taşınmaz üzerinden geçen imar yolunun imar planında kaldırılarak mağduriyetin giderilmesi talebi, 12. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 1078 ada ve 7 parsel numaralı taşınmazların Bağbaşı Mahallesi nin dönüşümüne yönelik tasarıdan çıkarılarak müstakil parsellerde inşaat izni verilmesi talebi, 13. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi imar 1221 ada 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlar üzerinde mülkiyeti ihlal eden imar yolunun imar planında mülkiyete göre düzenlenerek eski haline çevrilmesi talebi, 14. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar ve 3986 adalarda imar planında kat artırım talebi, 15. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 3712 ada ve 4 parsel numaralı taşınmazlar imar planında zemin oturumu daraltılarak 4 kattan 5 kata çıkarılması talebi, 16. Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi kadastro 321 ada 1 parsel numaralı taşınmazın imar planında Park Alanından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi, 17. Bahçelievler (Yenice) Mahallesi kadastro 370 ada 6 parsel numaralı taşınmazın imar planında Park Alanından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi, 18. Bağbaşı (Kayabaşı) Mahallesi kadastro 550 ada 3 parsel numaralı taşınmazın imar planında Park Alanından çıkarılarak Konut Alanına çevrilmesi talebi, 19. İmar planında bir kısmı 4 kat, bir kısmı da 5 kat imar haklarına sahip Kervansaray (Aşıkpaşa) Mahallesi imar 1315 ada parsel numaralı taşınmazların zemin oturumu daraltılıp 5 kat olarak planlanması talebi, Yukarıda bahsi geçen 10 adet tadilat talebinin Meclisten önce İmar Komisyonunda değerlendirilmesi gerektiğinden, İmar Komisyonuna havale edilmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

6 KARAR NO...: 13 KARAR TARİHİ...: 06/03/2014 SAATİ...: 10:00 BİRİMİ......: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü KONUSU..: Bekir Efendi Konağı OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKANI : Yaşar BAHÇECİ T.C. TEKLİF ÖZETİ...: İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25/02/2014 tarih ve 176 sayılı teklifi, KARAR.: İlimiz Merkez Kayabaşı Mahallesinde bulunan imar 5660 ada 3 nolu parselde 470m 2 taşınmaz ve üzerinde bulunan tarihi Bekir Efendi konağı imar planında SİT alanında kalmakta olup, Mülkiyeti Belediyemize aittir. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarih ve sayılı yazıları ile 5660 ada 3 nolu parseldeki Belediyemize ait Bekir Efendi konağı ve arsasının Restorasyonunu yapmak üzere Bakanlığa tahsisi talep edilmektedir. Kayseri Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun tarih ve 1104 sayılı kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilen 5660 ada 3 parseldeki Bekir Efendi konağının 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi gereğince 25 yıllığına Kültür ve Turizm Bakanlığına bedelsiz tahsis edilmesi, Oy Birliği ile Kabul Edildi.

7 KARAR NO...: 14 KARAR TARİHİ...: 06/03/2014 SAATİ...: 10:00 BİRİMİ......: Mali Hizmetler Müdürlüğü KONUSU..: 2012 Yılı Mali Denetim Raporu OTURUM....: 1 BİRLEŞİM...: 1 MECLİS BAŞKANI...: Yaşar BAHÇECİ TEKLİF ÖZETİ...: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 07/02/2014 tarih ve 214 sayılı teklifi, KARAR.: Belediye Başkanlığımızın 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimleri sonucunda idaremiz hakkında düzenlenen 2012 yılı mali rapor ve tablolarına ilişkin denetim görüşünü içeren 2012 yılı Denetim Raporu, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 38. maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 55. maddesi uyarınca Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuştur.

8 5393 sayılı Belediye Kanununun 19. maddesinde Belediye Meclisi, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün belediye başkanının başkanlığında kendiliğinden toplanır. denildiğinden; Meclis Başkanı, seçim sonuçlarının ilânını takip eden beşinci gün Nisan Ayı Meclis Toplantısında toplanmak üzere Mart ayı Meclisini kapattı.

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü

T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü T.C. ŞEHZADELER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yazı İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20. Maddesi gereğince 01 Temmuz 2015 Çarşamba günü saat 21.30 da Belediye Meclis Başkanı Ömer Faruk ÇELİK Başkanlığında

Detaylı

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi

Belediye Başkanı Lokman ÖZDEN Harun OLMUŞ Galip KARABUDAK Meclis Başkanı Meclis Kâtibi Meclis Kâtibi TARIHI : 02/07/2012 NOSU : 178 IN KONUSU: ÖZÜ: Açılış Yoklama ve Önergeler Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 30. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak, meclis üyelerini saygı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ UYGULAMA ESASLARI Yasal Dayanak Madde 1: (Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08/04/2013 tarih ve 05/570 sayılı kararı ile yeniden düzenlenmiştir.) 1 Temmuz

Detaylı

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 02/05/2012 KARAR NOSU : 118. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 02/05/2012 NOSU : 118 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 21. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler

KARAR TARIHI : 04/06/2012 KARAR NOSU : 144. GELDİĞİ SERVİS : BELEDİYE BAŞKANLIĞI KARARIN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler TARIHI : 04/06/2012 NOSU : 144 IN KONUSU : Açılış ve Yoklama ve Önergeler ÖZÜ: Gündemin 1.Maddesi Belediye Meclis Başkanı Lokman ÖZDEN 4.Dönem 25. Birleşim 1.Oturum meclis toplantısı açılışını yaparak,

Detaylı

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI

ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI ŞUBAT 2015 MECLİS KARARLARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Muhtarlık giderlerinin ödenmesi. 06 / 02 /2015 (15) Konusu GÜNDEMİN ( 1. ) MADDESİ : M E V Z U : Büyükçekmece İlçesi sınırlarındaki

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 01 Tarih: 11.06.2013 Dosya No: 2013/954-1100 KONUNUN ÖZÜ: : Sultangazi 1/1000 Ölçekli U.İ.P. Tadilatı

Detaylı

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31

Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 T.C. DEVELİ BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi : 02/11/2009 Karar No : 31 Belediye Meclisi; Belediye Başkanının yazılı daveti üzerine 26/10/2009 tarihli gündemi görüşmek için, Belediye Başkanı Recep

Detaylı

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI

T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ KOMİSYON RAPORLARI İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU Rapor No: 65 Tarih: 11.09.2012 Dosya No: 2012/1815 KONUNUN ÖZÜ: Esenyurt İlçesi, 579 ada, 6 parsele ilişkin 1/5000

Detaylı

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ

05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ 05 MAYIS 2015 İKİNCİ DÖNEM-BEŞİNCİ TOPLANTI-1. BİRLEŞİM -1. OTURUM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETLERİ Yunusemre Belediye Meclisinin 2. Toplantı yılı, Mayıs ayı toplantısının 1.Birleşimi 05.Mayıs.2015

Detaylı

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN

T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI. Mülkiye Müfettişi. Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ EDEN T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Mülkiye Müfettişliği Sayı: 185/100 TEFTİŞ RAPORU YILI: 2012 TEFTİŞ YERİ İLİ : SİNOP İLÇESİ : - TEFTİŞ EDEN Mülkiye Müfettişi : Halil BERK TEFTİŞ EDİLEN Daire : Sinop Belediyesi

Detaylı

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili :

Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2007/5262 Davacı ve Yürütmenin Durdurulmasını İsteyen : TMMOB Şehir Plancıları Odası Vekili : Davalı : Kültür ve Turizm Bakanlığı - ANKARA Davalı İdare Yanında

Detaylı

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ

T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 08.01.2015 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT KARAR ÖZETLERİ r L O o.''' 08.0.205 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISINA AİT EXP0206 AN TALYA 08-0-205 0:30 ' Büyükşehir Belediye Meclisinin 08.0.205 tarihli Meclis Gündemi birimlerden gelen teklifler ve önergelerle birlikte

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI DÖNEMİ 2012/ TEMMUZ / SAAT : 11.00 KARAR NO 114-115- 116-117- 118-119- 120-121- 122-123- 124-125- 126-127 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer

Detaylı

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ;

İMAR KOMİSYON RAPORU. Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İMAR KOMİSYON RAPORU Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 31.03.2015 tarih 409-2702 sayılı yazısında ; İLGİ: a) 11.09.2012 tarih ve 51 sayılı Çatalca Belediyesi Meclis Kararı. b) 11.11.2014 tarih 1220-8206 sayılı

Detaylı

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER:

26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 26.02.2007-08.10.2010 t.t.li E-5 Güneyi Uygulama İmar Plan Notları. PLAN UYGULAMA HÜKÜMLERİ I. GENEL HÜKÜMLER: 1-1/1000 ölçekli E-5 Güneyi Uygulama İmar Planı, plan paftaları, plan notları ve plan raporu

Detaylı

KARAR ÖZETİ 08/10/2014

KARAR ÖZETİ 08/10/2014 1 KARAR ÖZETİ 08/10/2014 SAYI : 301/05/ 16.Birleşim. SERVİS : MECLİS KONU : Karar özetleri hk. TOPLANTIDA BULUNANLAR : : Ahmet Raif YUSUFAĞAOĞLU, Hüseyin SARI, M.Hayati TÖKEZ,Şükrü ERTÜRK, Ferit ÖZKAN,

Detaylı

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi.

3 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 2012 yılında Belediye Meclisi Tatil Ayının Ağustos ayı olmasına oybirliği ile karar verildi. 1 Tekirdağ Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince OCAK 2012 Ayı toplantısının 1.OTURUMUNU 04 Ocak 2012 Çarşamba günü saat 10:00 da yapmış olup, alınan karar özetleri aşağıya

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ

3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 3194 SAYILI İMAR KANUNUNUN 18. MADDESİNE GÖRE ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİ 1.ÖZET Elif CANBOLAT Şehirciliğin amacı, insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşamasını sağlayabilmektir. Bu amacın gerçekleşebilmesi

Detaylı

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) 8. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED) Her türlü ölçekte imar planı ve değişikliklerinin toplum ve çevre yararı ile genel şehircilik ilkeleri ve hukuka uygun gerçekleşmemesi

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS 1. BAŞKAN V. KATİPLER : ALİ KONUKSEVEN : DEDE RIZA AKGÜL TURGAY BAŞ GELEN ÜYELER : ELİFE DİLARA GÜNGÖR - MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS COŞAR - RAMAZAN

Detaylı

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip

Selçuk ACAR Duran Turan SOYKAN Ali KILIÇ İl Genel Meclis Başkanı Katip Katip Birleşim : 1 Karar Tarihi : 02.01.2012 Karar No : 01 Konusu: İlimiz sınırları içerisinde, İl Özel İdaresi tarafından verilen İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatlarından 2012 yılı için alınan ruhsat harçlarının

Detaylı

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ

T.C. ERZURUM PALANDÖKEN İLÇE BELEDİYE ENCÜMENİ Karar Tarihi : 06.01.2009 Karar No : 1 PALANDÖKEN BELEDİYE DAİMİ ENCÜMENİ, Palandöken Belediye Başkan Vekili Abdulsettar DEMİR ın Başkanlığında isim ve imzaları bulunan üyelerin iştiraki ile toplandı.

Detaylı

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI

K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI K A R A M A N BELEDİYE MECLİS KARARLARI MECLİS BAŞKANI KATİPLER : ERTUĞRUL ÇALIŞKAN : FADİME AKKUŞ- DEDE RIZA AKGÜL GELEN ÜYELER : ALİ KONUKSEVEN - ELİFE DİLARA GÜNGÖR MUZAFFER ÖZDAL- YUSUF ULAŞ - ELMAS

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na. İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere Ankara ( ). İdari Mahkemesi Başkanlığı na; DAVACI : TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap.

Detaylı

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır.

: Temyiz edilen kararda bozma nedenlerinden hiçbirisi bulunmadığından, usul ve kanuna uygun olan kararın onanması gerektiği savunulmaktadır. Danıştay Altıncı Dairesinin kapanan kadastral yollara ilişkin yerleşik kararları: kapanan kadastral yolların ilgili idare adına tescil edilmemesini değil, tescil edildikten sonra parselasyon işlemi kapsamında,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ UYGULAMA İMAR PLAN NOTLARI *Bu plan notları Kayseri Büyükşehir Belediyesi sınırlarında uygulama imar planı bulunan alanlarda, İmar planında ve açıklama raporunda aksine bir

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI SAAT: 14.00 KARAR NO 138-139- 140-141- 142-143- 144 DİVAN TOPLANTIYA KATILANLAR TOPLANTIYA KATILMAYANLAR MECLİS BAŞKANI KATİP KATİP Muzaffer KÜLCÜ Ünal KÖSE Sefa KÖSE Belediye Başkanı Üye Üye Ahmet Özler,

Detaylı

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN

T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI. Mülkiye MüfettiĢi. Sayı: 185/57. TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012. TEFTĠġ EDEN T.C. ĠÇĠġLERĠ BAKANLIĞI Mülkiye MüfettiĢliği Sayı: 185/57 TEFTĠġ RAPORU YILI: 2012 TEFTĠġ YERĠ ĠLĠ : KARAMAN ĠLÇESĠ : - TEFTĠġ EDEN Mülkiye MüfettiĢi : Halil BERK TEFTĠġ EDĠLEN Daire : Karaman Belediyesi

Detaylı