2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2013 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 3 C. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 4 D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 4 D.1. ÖRGÜT YAPISI ( TEŞKİLAT ŞEMASI )... 6 D.2. İDARİ ve MALİ YÖNETİM... 7 D.3. İDARİ GÖREVLER... 8 D.4. KURUL, KONSEY VE KOMİSYON ÜYELİKLERİ(ÜNİVERSİTE İÇİ, SÜREKLİ VE GEÇİCİ)... 8 E. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER... 8 E.1. FİZİKSEL YAPI (TAŞINMAZLAR)... 8 E.1.1. E.1.2. EĞİTİM ALANLARI... 9 HİZMET ALANLARI... 9 E.1.3. AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER... 9 E.2. BİRİMİN TAŞINIRLARI E.2.1. DAYANAKLI TAŞINIRLAR E.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR E.3.1. E.3.2. YAZILIMLAR DONANIM ALTYAPISI E.4. İNSAN KAYNAKLARI E.4.1. İDARİ PERSONEL E E İDARİ PERSONEL KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE İDARİ PERSONEL FİİLİ DURUMA GÖRE E E ENGELLİ İDARİ PERSONEL HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU E İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ E E İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI E.4.2. PERSONEL ATANMASINA/AYRILMASINI İLİŞKİN BİLGİLER F. SUNULAN HİZMETLER F.1. EĞİTİM HİZMETLERİ F.1.1. F.1.2. EĞİTİM PROGRAMLARI ÖĞRENCİ SAYILARI F.2. İDARİ HİZMETLER II. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...75 A. MALİ BİLGİLER A.1. BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A.1.1. BÜTÇE GİDERLERİ A.2. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR A.3. MALİ DENETİM SONUÇLARI B. PERFORMANS BİLGİLERİ B.1. FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ B.1.1. FAALİYET BİLGİLERİ B DİĞER KURULUŞ VE DİĞER ÜNİVERSİTELER TARAFINDAN DÜZENLENEN TOPLANTILAR

3 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak Akademik ve İdari Birimler ile uyum içinde çalışmayı sağlayıp planlanan eğitim-öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini, öğrencilere, adaylara, mezunlara, öğretim elemanlarına ve hizmet vermekte olduğumuz kurumlara, gelişen teknolojileri kullanıp, güler yüzlü bir ortamda güvenli ve hızlı bilgi-belge hizmeti sunarak öğrenci, öğretim elemanı ve çalışanlarının memnuniyetini ön plana çıkarıp fark yaratan birim olması çabasındayız. Zeliha BALKAN Öğrenci İşleri Daire Başkanı 2

4 I. GENEL BİLGİLER A.1. A. MİSYON VE VİZYON MİSYON Üniversitemizde Eğitim-Öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde, öğrenciler ile akademik birimlerin ihtiyaç duyduğu idari hizmetleri diğer birimler ile işbirliği yaparak tam ve zamanında vermek, bu faaliyetler içinde öğrencilere ait kayıtların kusursuz tutulmasını, bilgilerin değerlendirilmesini ve belgelerin düzenlenmesini sağlamak. A.2. VİZYON Süratli, nitelikli ve beklentilere uygun hizmet sunmak için sistemin sürekli iyileştirilmesini sağlamak. B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Stratejik Amaçlar Stratejik Amaç -1- Öğrenci dosyalarının dijital ortama geçirilmesi. Stratejik Amaç -2- Yeni ve eski arşiv alanının düzenlemesi çalışmalarına devam edilmesi Stratejik Amaç -3- Öğrenci Bilgi Sisteminin (OBİKAS) geliştirilmesi. Stratejik Amaç -4- Lisansüstü Başvurularının Online Alımı Stratejik Hedefler Hedef -1- Dijital ortama geçirilen öğrenci dosyalarındaki bilgilerin verimli kullanımını sağlayacak programın tamamlanması Hedef -2- Not listelerinin dijital ortama taşınması Hedef -3- Eski transkriptlerin dijital ortama taşınması Hedef -1- Ana binamızda içerisindeki eski arşiv alanımız dosyalarımızın içerisinden mezun ve ayrılan öğrencilerin dosyalarının çıkarılma işlemine devam edilmesi. Hedef -2- Çıkarılan dosyaların yeni arşiv binasına nakil işleminin gerçekleştirilmesi. Hedef -3- Nakil işlemi gerçekleştirilen dosyaların soyadı alfabetik olarak dolaplara yerleştirme işlemine devam edilmesi. Hedef -1- Değişen Yönetmelikler ve uygulamalar yönünde programın yeni koşullara göre yenilenerek devamlılığının sağlanması. Hedef -2- Kullanıcıların istatistiki bilgilere erişebilmesi için yeniliklerin yapılması devam edilmesi. Hedef -3- Kullanıcı taleplerine göre uygulanabilirliği yönünde alınan kararları sisteme dahil ederek sürekliliğinin sağlanması. Hedef -1- Lisansüstü başvuruların online alımı için oluşturulan elektronik alt yapının geliştirilmesi 3

5 Stratejik Amaç -5- Lisansüstü Başvurularının Online Alımı Hedef -2- İlgili programlara iş akışı ile ilgili bilgilendirmelerin zamanında yapılarak verimli kullanım sağlanması Hedef -3- Online olarak alınan lisansüstü başvuru verilerinin kayıtta kullanılmasını sağlayacak alt yapının oluşturulması Hedef -1- Yatay geçiş başvurularının online alımı için sistem geliştirmek Hedef -2- Yurtdışından lisans programlarına başvuruların online alımı için sistem geliştirmek C. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Faaliyetlerin şeffaflık ve hesap verilebilirlik anlayışı ile yerine getirilmesini sağlamak, karar alma ve uygulamada çalışan personelin katılımının ön planda tutulması ve sorumluluk verilmesi. Çalışanların takım bilinci içinde bilgi ve becerilerinin, katılım ve motivasyonlarının artırılacağı imkanlar oluşturmak. D. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANI Yetki, Görev ve Sorumlulukları Öğrencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli işlemleri güncel mevzuatları takip ederek gerçekleştirmek, Mezunların mezuniyet sonrası isteklerini yanıtlamak ve yönlendirmek, Verilecek benzeri görevleri yapmak, Bütçe harcamalarında harcama yetkilisi olarak; Ödeneklerin yerinde ve zamanında kullanılmasından, Harcama talimatlarının bütçe ilke ve esaslarına, kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer mevzuata uygun olmasından, ödeneklerin etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasından, Giderin gerçek gereksinme karşılığı olmasından, Programlanmış hizmetlerin zamanında yerine getirilmesinden, Amaca uygun nitelikte en fazla mal veya hizmet sağlanmasından, Komisyon, kurul veya bir uzman tarafından düzenlenmiş keşif, hak ediş, tutanak veya benzeri belgelere dayalı olarak yapılan ödemelerden Sayıştay a karşı sorumlu ve görevli bulunmaktadır. 4

6 GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ 5018 sayılı kanunun 33 üncü maddesi uyarınca gerçekleştirme görevlileri; harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürütürler. Yetki ve Sorumlulukları 5018 sayılı kanun çerçevesinde yapmaları gereken iş ve işlemlerden, İç kontrol, ön mali kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esasların 14 üncü maddesi uyarınca harcama birimlerinde ödeme ve verimli kullanılmasından, 5018 sayılı kanun çerçevesinde, idari ve mali karar ve işlemlere ilişkin olarak iç kontrolün işleyişinden sorumludurlar. Ödeme emri belgesi ve ekli belgeler üzerinde ön mali kontrol görevi, ödeme emri belgesi düzenlemekle görevlendirilen gerçekleştirme görevlileri tarafından yerine getirilir. TAŞINIR KAYIT VE KONTROL YETKİLİSİ Görev ve Sorumlulukları Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza etmek, Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek, Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek ve taşınır yönetim hesap cetvellerini konsolide görevlisine göndermek, Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, Ambarda çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama yetkilisine bildirmek, Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek, Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak, Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak, 5

7 D.1. ÖRGÜT YAPISI ( TEŞKİLAT ŞEMASI ) Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sekreterlik Kayıt İşleri Şube Müdürü Ders Programları Sorumlusu Öğrenci İşleri Şube Müdürü Danışma Sorumlusu Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürü ÖBİKAS Sorumlusu Enstitü Sorumlusu Fakülte Sorumlusu Yüksekokul Sorumlusu Danışma Sorumlusu Arşiv Sorumlusu Başvuruların Alımı Sorumlusu 6

8 D.2. İDARİ ve MALİ YÖNETİM Daire Başkanlığımız üst yönetime bağlı olarak faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Başkanlığımıza personel atama işlemleri Personel Daire Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Satın alma ve ihale gibi karar alma süreçleri Başkanlığımız ihtiyaçları ve harcama talimatları doğrultusunda İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı Merkezi Satın Alma Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilmektedir. Satın alma ve ihale işlemlerinin gerçekleştirilmesinden sonra ön mali kontrol, birimimiz gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılmakta ve ödeme emirleri harcama yetkilisi ve gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanmaktadır. Çağdaş mali yönetim anlayışı ile mali saydamlık, verimli ve hesap verilebilirlik ilkeleri ile harcama yapılmaktadır. Tüm mali kayıtlarımız Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından titizlikle incelenmekte ve muhasebeleştirilmektedir. GÖREVİ Daire Başkanı ve Harcama Yetkilisi Gerçekleştirme Görevlisi UNVANI, ADI VE SOYADI Zeliha BALKAN Nermin GÜLER Melek ERKOÇ Melek ERKOÇ (Maaş ve Mesai Ödemeleri) Nermin GÜLER (Mal ve Hizmet Alımları) GÖREV ŞEKLİ (ASİL /VEKİL) Asil Vekil Vekil Asil Asil GÖREV TARİHLERİ (2013 MALİ YILI) 10 Ocak - 7 Mayıs 12 Mayıs - 16 Haziran 22 Haziran - 11 Ağustos 31 Ağustos - 19 Aralık 29 Aralık - 31 Aralık 12 Ağustos - 30 Ağustos 20 Aralık - 28 Aralık 01 Ocak - 09 Ocak 8 Mayıs - 11 Mayıs 17 Haziran - 21 Haziran 1 Ocak 31 Aralık 1 Ocak 31 Aralık Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Şerif URAL Asil 1 Ocak 31 Aralık 7

9 D.3. İDARİ GÖREVLER İDARİ GÖREVİN ADI UNVANI, ADI VE SOYADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ YILI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Daire Başkanı Zeliha Balkan Asil 2001 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Kayıt İşleri Şube Müdürü Melek Erkoç Asil 2010 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürü Nermin Güler Asil 2011 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Şube Müdürü Nurşen Kar Asil 1998 D.4. KURUL, KONSEY VE KOMİSYON ÜYELİKLERİ(ÜNİVERSİTE İÇİ, SÜREKLİ VE GEÇİCİ) BİRİMİN ADI KURUL-KOMİSYON- KONSEY ADI UNVANI, ADI VE SOYADI GÖREVİ BAŞLANGIÇ YILI Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Akademik Kurallar Komisyonu Zeliha Balkan Üye 2001 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Bologna Eşgüdüm Komisyonu Zeliha Balkan Üye 2012 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mazeret Komisyonu Zeliha Balkan Üye 1998 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı OBİKAS Komisyonu Zeliha Balkan Üye 2001 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Öğrenci Etik Kurulu Zeliha Balkan Üye 2003 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Yaz Öğretimi Koordinasyon Kurulu Zeliha Balkan Üye 2001 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Mezuniyet Yıllığı Denetleme Komisyonu Melek Erkoç Üye 2004 Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı YÖKSİS Komisyonu Nermin Güler Üye 2012 E. BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER E.1. FİZİKSEL YAPI (TAŞINMAZLAR) Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımız Boğaziçi Üniversitesi nin Güney Kampusunda Yönetim Binasının (Gates Hall Binası) giriş katında Başkanlık ofisi, Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü, Otomasyon ve Raporlama Şube Müdürlüğü ve Öğrenci İşleri Şube Müdürlüğü yer almaktadır. 8

10 E.1.1. EĞİTİM ALANLARI EĞİTİM ALANI Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Üzeri Amfi Sınıf Bilgisayar Lab Atölye Diğer Lab TOPLAM E.1.2. HİZMET ALANLARI HİZMET ALANLARI Ofis Sayısı Alan (m²) Kullanan Kişi Sayısı İdari Personel Hizmet Alanları 7 160,3 34 TOPLAM 7 160,3 34 E.1.3. AMBAR, ARŞİV ALANLARI VE ATÖLYELER Adet Alan (m²) Ambar Alanları - - Arşiv Alanları Atölyeler - - 9

11 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu E.2. BİRİMİN TAŞINIRLARI E.2.1. DAYANAKLI TAŞINIRLAR DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü Birimi Miktar Makineler ve Aletler Grubu Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Adet Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Adet Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Adet Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet 4 E.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR E.3.1. YAZILIMLAR 2 adet MS-SQL 2000 Database Server 2 adet MS-SQL 2012 Database Server 6 adet Windows 2012 Server 10

12 E.3.2. DONANIM ALTYAPISI Teknolojik Kaynaklar Adet Eğitim Amaçlı Hizmet Amaçlı İdari Amaçlı Araştırma Amaçlı Sunucular Masa üstü bilgisayar sayısı Taşınabilir bilgisayar sayısı TOPLAM DİĞER DONANIM ALTYAPI Adet Eğitim Amaçlı Hizmet Amaçlı İdari Amaçlı Araştırma Amaçlı Yazıcı Fotokopi Makinesi Faks Tarayıcılar TOPLAM E.4. İNSAN KAYNAKLARI E.4.1. İDARİ PERSONEL E İDARİ PERSONEL KADROLARIN DOLULUK ORANINA GÖRE İDARİ PERSONEL (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Genel İdari Hizmetler 5-5 Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetler Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM

13 E İDARİ PERSONEL FİİLİ DURUMA GÖRE İDARİ PERSONEL Toplam Genel İdari Hizmetler 27 Sağlık Hizmetleri Sınıfı - Teknik Hizmetler Sınıfı 7 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı - Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - Din Hizmetleri Sınıfı - Yardımcı Hizmetler Sınıfı - TOPLAM 34 E ENGELLİ İDARİ PERSONEL HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI Hizmet Sınıfı Genel İdari Hizmetler Unvanı Engelli Personel Sayısı Engellilik Durumu/Derecesi Bilgisayar İşletmeni 1 50% Bilgisayar İşletmeni 1 20% TOPLAM 2 E İDARİ PERSONELİN EĞİTİM DURUMU İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) E İDARİ PERSONELİN HİZMET SÜRELERİ 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21-Üzeri TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%)

14 E İDARİ PERSONELİN YAŞ İTİBARİYLE DAĞILIMI Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51-Üzeri TOPLAM Kişi Sayısı Yüzde (%) E İDARİ PERSONELİN KADIN-ERKEK DAĞILIMI Kadın Erkek Toplam Kişi Sayısı Yüzde(%) E.4.2. PERSONEL ATANMASINA/AYRILMASINI İLİŞKİN BİLGİLER Ataması Yapılan Personel Sayısı Ayrılan Personel Sayısı Emekli Diğer İdari Personel 1-2 TOPLAM 1-2 F. SUNULAN HİZMETLER Daire Başkanlığımıza bağlı birimler tarafından sunulan bilgi ve belge hizmetleri aşağıda sıralanmıştır. Bilgi Hizmetleri Akademik ve idari birimlerimize öğrenci durumları ve yönetmelikle ilgili bilgi verilmesi, Lisansüstü programlara başvuru ve kabul işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, Lisans programlarına dış yatay geçiş başvuru ve kabul işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, Lisans programları arasında iç yatay geçiş başvuru ve kabul işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, Lisans programlarına yabancı öğrenci başvuru ve kabul işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, Lisans programları arasında çift anadal ve yandal başvuru ve kabul işlemleri ilgili bilgi verilmesi, Öğrencilere kendi durumları ile ilgili bilgi verilmesi, 13

15 Başvuru ve kayıt ile ilgi duyuruların hazırlanarak web sayfasına konulması, ayrıca güncel duyuruların yapılması. Akademik takvim hazırlanarak web sayfasında ilan edilmesi, Yönetmeliklerle ve uygulama esasları ile ilgili değişikliklerin web sayfasında güncellenmesi, E-posta ile gelen taleplerin cevaplandırılması, Paydaşlara mevcut durum ve mezun, ayrılan öğrencilerle ilgili bilgi verilmesi, Tüm kullanıcılara OBİKAS ile ilgili bilgi verilmesi. Erkek öğrencilerinin askerlik ile ilgili işlemleri hakkında bilgi verilmesi, Belge Hizmetleri Öğrenci Belgesi Transkript Belgesi AKTS kredili transkript Başarı Belgesi Geçici Mezuniyet Belgesi Diploma Diploma Eki Asıl evrakların aslı gibidir fotokopisi İngilizce Mezuniyet Belgesi Sertifika Belgesi İlgili Makama Düzenlenen Belgeler Öğrenci kimlik kartı dağıtımı İndirimli seyahat kartı dağıtımı Lisans erkek öğrenciler için Öğrenci Durum Belgesi (EK C-2) Lisansüstü erkek öğrenciler için Sevk Tehir Belgesi Burslu yabancı uyruklu öğrencilere sağlık karnesi F.1. EĞİTİM HİZMETLERİ F.1.1. EĞİTİM PROGRAMLARI LİSANS PROGRAMLARI Birimin Adı Lisans Programının Adı Uluslararası Ortak Lisans Programları Eğitim Fakültesi 9 - Fen-Edebiyat Fakültesi 11 - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 3 1* Mühendislik Fakültesi 6 1* Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu 3 - TOPLAM 32 2* (*) Bu programlarda öğrenci alımı yapılmamaktadır. 14

16 YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Birimin Adı Programın Adı Tezli Tezsiz Toplam SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASYA ÇALIŞMALARI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ ATATÜRK İLKELERİ YÜKSEK LİSANS 1-1 ATATÜRK İLKELERİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ AVRUPA ÇALIŞMALARI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLİŞSEL BİLİM YÜKSEK LİSANS 1-1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS 1-1 BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ENSTİTÜSÜ BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇEVİRİBİLİM DOKTORA 1-1 ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS 1-1 ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE BİLİMLERİ DOKTORA 1-1 ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS 1-1 ÇEVRE BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ DOKTORA 1-1 KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS 1-1 DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA 1-1 DEPREM RİSKİNİN AZALTILMASI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ DİLBİLİM DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMİ VE FİNANS II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ELEŞTİRİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FELSEFE DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİNANS MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ II. EĞİTİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT YÜKSEK LİSANS

17 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZ EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNGİLİZ EDEBİYATI DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÜKSEK LİSANS SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BİLİŞİM SİSTEMLERİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ KANDİLLİ RASATHANESİ VE DEPREM ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ JEODEZİ YÜKSEK LİSANS 1-1 JEODEZİ DOKTORA 1-1 JEOFİZİK YÜKSEK LİSANS 1-1 JEOFİZİK DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEKATRONİK II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PSİKOLOJİ DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SİSTEM VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ

18 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TARİH DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TIBBİ SİSTEMLER VE BİLİŞİM II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI REKABET VE TİCARET II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ DOKTORA 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAKIT VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YAZILI ÇEVİRİ YÜKSEK LİSANS 1-1 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS 1-1 SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ DOKTORA 1-1 TOPLAM ÇİFT ANADAL PROGRAMLARI Birim Adı Esas Bölüm ÇAP Bölümü FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI FELSEFE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI PSİKOLOJİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI SOSYOLOJİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE İKTİSAT FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE MATEMATİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE PSİKOLOJİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER 17

19 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE SOSYOLOJİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE TARİH FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FELSEFE FİZİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK FELSEFE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK KİMYA FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK MATEMATİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ FİZİK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT FELSEFE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT İŞLETME İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT MATEMATİK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT PSİKOLOJİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT SOSYOLOJİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT TARİH MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İKTİSAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME PSİKOLOJİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA FİZİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ KİMYA MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOLOJİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ FİZİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK İKTİSAT FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK FELSEFE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK FİZİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK FİZİK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK KİMYA 18

20 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MATEMATİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FİZİK MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK KİMYA MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK MATEMATİK EĞİTİM FAKÜLTESİ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ FELSEFE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ İKTİSAT FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ İŞLETME FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ SOSYOLOJİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ TARİH EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ EĞİTİM FAKÜLTESİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK PSİKOLOJİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İKTİSAT İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FELSEFE İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER İŞLETME İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER PSİKOLOJİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TARİH FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ İKTİSAT FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ FELSEFE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ PSİKOLOJİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ TARİH FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH FELSEFE FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH İKTİSAT FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH PSİKOLOJİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH SOSYOLOJİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİH TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ULUSLARARASI TİCARET UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BATI DİLLERİ VE EDEBİYATI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI TARİH UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ULUSLARARASI TİCARET TURİZM İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 19

21 UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ ULUSLARARASI TİCARET YANDAL PROGRAMLARI BİRİMİN ADI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU YANDAL PROGRAMIN ADI ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI: ÜRETİM VE SERVİS SİSTEMLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI: YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI İŞLETME YANDAL PROGRAMI İKTİSAT YANDAL PROGRAMI SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YANDAL PROGRAMI TURİZM İŞLETMECİLİĞİ YANDAL PROGRAMI ULUSLARARASI TİCARET YANDAL PROGRAMI YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YANDAL PROGRAMI F.1.2. ÖĞRENCİ SAYILARI SINIFLARA GÖRE ÖĞRENCİ DAĞILIMI* Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem GENEL PROGRAMIN ADI (Lisans Programı) 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF TOPLAM BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÇEVİRİBİLİM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FELSEFE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ FİZİK FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ İKTİSAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME

22 KİMYA KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PSİKOLOJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİ TARİH TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TOPLAM Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem GENEL PROGRAMIN ADI (Lisans Programı) 1. SINIF 2. SINIF 3. SINIF 4. SINIF 5. SINIF TOPLAM BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÇEVİRİBİLİM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FELSEFE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ FİZİK FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ İKTİSAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME KİMYA KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ

23 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PSİKOLOJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİ TARİH TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ TOPLAM (*) Tamamladığı krediye göre bulunduğu sınıf YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ SAYILARI PROGRAMIN ADI Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Yüksek Lisans Doktora Toplam Yüksek Lisans Doktora Toplam Tezli Tezsiz Tezli Tezsiz ASYA ÇALIŞMALARI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ATATÜRK İLKELERİ AVRUPA ÇALIŞMALARI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLİŞSEL BİLİM BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ ÇEVİRİBİLİM ÇEVRE BİLİMLERİ ÇEVRE TEKNOLOJİSİ DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DİLBİLİM EĞİTİM BİLİMLERİ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM EĞİTİM TEKNOLOJİSİ EKONOMİ VE FİNANS II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

24 ELEŞTİRİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FELSEFE FİNANS MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FİZİK HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK II. EĞİTİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKTİSAT İLKÖĞRETİM İNGİLİZ EDEBİYATI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME İŞLETME BİLİŞİM SİSTEMLERİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZLİ İŞLETME TEZSİZ JEODEZİ JEOFİZİK KİMYA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KLİNİK PSİKOLOJİ KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MEKATRONİK II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PSİKOLOJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SİSTEM VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİ SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ TARİH TIBBİ SİSTEMLER VE BİLİŞİM II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ULUSLARARASI İLİŞKİLER: TÜRKİYE, AVRUPA VE ORTA DOĞU ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ YABANCI DİLLER EĞİTİMİ

25 YAKIT VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YAZILI ÇEVİRİ YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ GENEL TOPLAM PROGRAMIN ADI YABANCI DİL HAZIRLIK SINIFI ÖĞRENCİ SAYILARI Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Erkek Kadın Top. Yüzde (**) Erkek Kadın Top. Yüzde (**) BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ ÇEVİRİBİLİM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FELSEFE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ FİZİK FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ İKTİSAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME KİMYA KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PSİKOLOJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİ TARİH TURİZM İŞLETMECİLİĞİ

26 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Lisansüstü Programı ATATÜRK İLKELERİ YÜKSEK LİSANS BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ÇEVRE BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS ÇEVRE TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS DEPREM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS FİZİK YÜKSEK LİSANS FİZİK DOKTORA HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA JEODEZİ YÜKSEK LİSANS JEOFİZİK YÜKSEK LİSANS KİMYA YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS MATEMATİK YÜKSEK LİSANS SİSTEM VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS TOPLAM (*)Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı ( Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı / toplam öğrenci sayısı * 100 ) CİNSİYETE GÖRE ÖĞRENCİ SAYILARI* Eğitim Öğretim Yılı II. Dönem PROGRAMIN ADI I. Öğretim II. Öğretim Toplam Lisans /Lisansüstü Programı Erkek Kız Top. Erkek Kız Top. Erkek Kız Genel Toplam BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ

27 ÇEVİRİBİLİM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FELSEFE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ FİZİK FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ İKTİSAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME KİMYA KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PSİKOLOJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİ TARİH TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ Lisansüstü Programı ASYA ÇALIŞMALARI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ATATÜRK İLKELERİ YÜKSEK LİSANS ATATÜRK İLKELERİ DOKTORA AVRUPA ÇALIŞMALARI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA BİLİŞSEL BİLİM YÜKSEK LİSANS BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA ÇEVİRİBİLİM DOKTORA ÇEVRE BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS ÇEVRE BİLİMLERİ DOKTORA ÇEVRE TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS ÇEVRE TEKNOLOJİSİ DOKTORA DEPREM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DİLBİLİM YÜKSEK LİSANS DİLBİLİM DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ DOKTORA EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS

28 EĞİTİM TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS EKONOMİ VE FİNANS II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA ELEŞTİRİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA FELSEFE YÜKSEK LİSANS FELSEFE DOKTORA FİNANS MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FİZİK YÜKSEK LİSANS FİZİK DOKTORA HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK YÜKSEK LİSANS II. EĞİTİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKTİSAT YÜKSEK LİSANS İKTİSAT DOKTORA İLKÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ EDEBİYATI DOKTORA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA İŞLETME BİLİŞİM SİSTEMLERİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İŞLETME DOKTORA İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS JEODEZİ YÜKSEK LİSANS JEOFİZİK YÜKSEK LİSANS JEOFİZİK DOKTORA KİMYA YÜKSEK LİSANS KİMYA DOKTORA KİMYA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA KLİNİK PSİKOLOJİ DOKTORA KONFERANS ÇEVİRMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA MATEMATİK YÜKSEK LİSANS MATEMATİK DOKTORA MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK YÜKSEK LİSANS MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK DOKTORA MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLARI EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PSİKOLOJİ DOKTORA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK YÜKSEK LİSANS SİSTEM VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER YÜKSEK LİSANS SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA SOSYOLOJİ YÜKSEK LİSANS SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS

29 TARİH YÜKSEK LİSANS TARİH DOKTORA TIBBİ SİSTEMLER VE BİLİŞİM II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DOKTORA ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS YABANCI DİLLER EĞİTİMİ YÜKSEK LİSANS YABANCI DİLLER EĞİTİMİ DOKTORA YAKIT VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YAZILI ÇEVİRİ YÜKSEK LİSANS YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ YÜKSEK LİSANS TOPLAM Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem PROGRAMIN ADI I. Öğretim II. Öğretim Toplam Lisans /Lisansüstü Programı Erkek Kız Top. Erkek Kız Top. Erkek Kız Genel Toplam BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ ÇEVİRİBİLİM ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ FELSEFE FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ FİZİK FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ İKTİSAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ İŞLETME KİMYA KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MATEMATİK MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ PSİKOLOJİ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER SOSYOLOJİ TARİH TURİZM İŞLETMECİLİĞİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ULUSLARARASI TİCARET YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ

30 Lisansüstü Programı ASYA ÇALIŞMALARI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ATATÜRK İLKELERİ YÜKSEK LİSANS ATATÜRK İLKELERİ DOKTORA AVRUPA ÇALIŞMALARI II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA BİLİŞSEL BİLİM YÜKSEK LİSANS BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA ÇEVİRİBİLİM DOKTORA ÇEVRE BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS ÇEVRE BİLİMLERİ DOKTORA ÇEVRE TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS ÇEVRE TEKNOLOJİSİ DOKTORA DEPREM MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS DEPREM MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA DİLBİLİM YÜKSEK LİSANS DİLBİLİM DOKTORA EĞİTİM BİLİMLERİ YÜKSEK LİSANS EĞİTİM BİLİMLERİ DOKTORA EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS EĞİTİM TEKNOLOJİSİ YÜKSEK LİSANS EKONOMİ VE FİNANS II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA ELEŞTİRİ VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI YÜKSEK LİSANS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA FELSEFE YÜKSEK LİSANS FELSEFE DOKTORA FİNANS MÜHENDİSLİĞİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS FİZİK YÜKSEK LİSANS FİZİK DOKTORA HESAPLAMALI BİLİM VE MÜHENDİSLİK YÜKSEK LİSANS II. EĞİTİM İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKTİSAT YÜKSEK LİSANS İKTİSAT DOKTORA İLKÖĞRETİM YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS İNGİLİZ EDEBİYATI DOKTORA İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA İŞLETME BİLİŞİM SİSTEMLERİ II. ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İŞLETME DOKTORA İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS İŞLETME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS JEODEZİ YÜKSEK LİSANS JEOFİZİK YÜKSEK LİSANS JEOFİZİK DOKTORA KİMYA YÜKSEK LİSANS

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ...

Detaylı

2016 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2016 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2016 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU i İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ...

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2010 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU

EK-3 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI FORMU YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMI UNVANI : Yüksekokul Müdürü (Harcama Yetkilisi) ADI SOYADI : Prof. Dr. Serap ALSANCAK 5018 Sayılı KMY ve K Kanununun 32.maddesine göre; Harcama Yetkilileri, harcama talimatlarının

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI

Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür GÖREV DETAYI Doç. Dr. Halit ÇİÇEK Müdür 1. Merkezi temsil etmek, 2. Yönetim kuruluna başkanlık etmek, 3. Yönetim kurulunun hazırladığı çalışma programlarını ve alınan kararları uygulamak, 4. Kurs programların başarılı

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM Sekreterya Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Donanım Hizmet Ağ Sistem Yazılım-Web Tasarım İdari Hizmetler Teknik Servis Personeli Önder DAĞLI Ağ Yönetimi Engin TÜRK Web Tasarım Alperen

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Doküman No: KOS-2.5.3.1 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: Bağlı Olduğu ve Amiri Kendisine Bağlı ler ve Kadrolar Görevde

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2008 Boğaziçi Üniversitesi Haziran, 2008 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2008 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi

Detaylı

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠNĠN TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Denizli

Detaylı

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005

BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ YERLEŞİM İSTATİSTİKLERİ 2005 Boğaziçi Üniversitesi Temmuz, 2005 Boğaziçi Üniversitesi İSTANBUL Copyright 2005 Boğaziçi University Library Cataloging in-publication Data Boğaziçi Üniversitesi

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 4 C. TEMEL

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 12 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN 2017 ÖSYS MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1) : 11 Haziran 2017 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika Matematik

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ 016-017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI ÇİFT ANADAL VE YANDAL BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Başvuru Tarihi Değerlendirme Tarihi Başlangıç Bitiş Başlangıç Bitiş Sonuç İlan Tarihi.01.017

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI İÇİN ÇİFT ANADAL YAPILACAK BÖLÜMLER / PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI İÇİN ÇİFT ANADAL YAPILACAK BÖLÜMLER / PROGRAMLAR VE KONTENJANLARI 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ I ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI,BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ Başvurular Fakültelerde Dekanlıklara,Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların'da Müdürlüklere Yapılacaktır

Detaylı

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder.

MÜDÜR. Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara. başkanlık eder. MÜDÜR SAĞLIK YÜKSEKOKULU ÜST BİRİM REKTÖR İŞ ÜNVANI MÜDÜR ALT MÜDÜR YARDIMCISI YÜKSEKOKUL SEKRETERİ TEMEL GÖREV Yüksekokulu ve birimlerinin en yetkili temsilcisi olan Müdür, Kurullara başkanlık eder. Eğitim-öğretim

Detaylı

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ

Görev Tanımları T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ. SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2016 Görev Tanımları SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ gopusem.gop.edu.tr gopusem@gop.edu.tr (0 356) 212 10 47 SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 20162017 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON... 5 A.1. MİSYON... 5 A.2. VİZYON... 5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ. Görevleri Sayfa 1 / 7 Adı Soyadı Seçil SEVER Görev Unvanı Kadro Unvanı Görevleri 5018 Sayılı Kanun Gereğince Gerçekleştirme Görevlisi Görevlerini 2547 Sayılı Kanun Gereğince Belirlenen Görevleri Kurulu Kararları

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ İŞ PLANI Aylar FAKÜLTE SEKRETERLİĞİ ÖĞRENCİ İŞLERİ PERSONEL İŞLERİ YAZI İŞLERİ TAHAKKUK İŞLERİ TAŞINIR KAYIT KONTROL BÖLÜM SEKRETERLİĞİ TEMİZLİK HİZMETLERİ OCAK 1. İdari personel

Detaylı

ÇAP (3) -BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ => BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 [1] 3,18 : #1

ÇAP (3) -BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ => BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1-1 [1] 3,18 : #1 ÇAP (1) -KİMYA => BİYOLOJİ 1-1 [1] 3,03 : 1602.04011 #1 ÇAP (5) -TARİH => TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI 1-1 [1] 3,14 : G1602.11064 #1 2-2 [1] 3,59 : 1502.11097 #2!! 1.tercihinde asil olarak yerleşti 3-3 [1] 3,28

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2014 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (LYS-1): (15 Haziran 2014 Pazar, Saat:10:00, Tek Oturum: 135 dakika) Matematik

Detaylı

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR

17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR BÖLÜM 17 : YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 17.1 : AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, UYGULAMA USUL VE ESASLARI, İLKELER VE TANIMLAR Amaç Madde 1:Bu yönergenin amacı ; Muratpaşa Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğünün organizasyon

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2015-2016 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2014 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 3 A. MİSYON VE VİZYON... 3 A.1. MİSYON... 3 A.2. VİZYON... 3 B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 3 C. TEMEL

Detaylı

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır.

4- Başvurular, Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi>Yatay Geçiş Başvuru İşlemleri modülü üzerinden online olarak yapılacaktır. 2017 2018 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI MERKEZİ YERLEŞTİRME SINAVI İLE YATAY GEÇİŞ KILAVUZU 1- Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile

Detaylı

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter

KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Daire Başkanlığı. Daire Başkanı. Genel Sekreter Daire Başkanlığı Daire Başkanı Genel Sekreter Kütüphane hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için yeterli kadroyu oluşturup, iş bölümüne giderek, personeli üzerinde genel eğitim ve denetim görevini

Detaylı

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır.

4. Ön kayıt başvurularında herhangi bir önkoşul (ALES vb ) ve taban puan aranmamaktadır. 1 ÜNİVERSİTEMİZDE 2015-2016 ÖĞRETİM YILINDA AÇILACAK OLAN PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMINA ÖN KAYIT BAŞVURULARI 07.12.2015 TARİHİNDE BAŞLAYACAKTIR. 1. Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI

ATILIM ÜNİVERSİTESİ T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARALARI BİRİM ADI T.C. DEVLET TEŞKİLATI NUMARASI MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI 35774133 ATILIM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 59394181 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 23352954 GENEL SEKRETERLİK 53322795 ÖĞRENCİ DEKANLIĞI 26256122

Detaylı

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ PERSONEL DURUMU VE 2015 YILI İŞ DAĞILIMI 1-Prof.Dr. Özlem YAVUZ Enstitü Müdürü Telefon: :0266 612 14 62 Dahili:1113 Enstitü Sekreteri: 1-Fatma İŞLER

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2011 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ) 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 5 A. MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler,

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI Başvuru Tarihleri 22-25 Eylül 2016

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SINAV UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ Üniversitemiz Rektörlüğü nün, Sınav Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulması konusundaki talebi, 04/12/2013

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İÖ) 15 BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ

Detaylı

BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ

BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ BİRİM ADI EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (DR) ALMAN DİLİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI (YL) BİYOLOJİ EĞİTİMİ ANABİLİM

Detaylı

Puan Türü ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU

Puan Türü ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU Program Kodu 01 0 0107 04 047 0 07 04 01 0 01 04 07 00 041 04 04 011 011171 011147 0111 01114 01114 011174 0101 01111 014 0111 0107 01 0107 Program Adı Adalet Adalet (%0 Burslu) Adalet (Uzaktan Eğitim)

Detaylı

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi

GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU Dönemi GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK FAKÜLTESİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.12.2016 Dönemi İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI BATMAN ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI GÖREV TANIMI : Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Daire Başkanı) Kurum içi ve kurum dışında Daire Başkanlığını temsil etmek, Daire Başkanlığının

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 1 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 A.1. MİSYON... 4 A.2. VİZYON... 4 B. BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ... 4 C. TEMEL

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR ETÜT PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Etüt Proje

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLARARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılına yatay geçiş yoluyla kabul edilecek öğrencilerde aranacak

Detaylı

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR SĠVĠL SAVUNMA UZMANLIĞI TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Sivil Savunma

Detaylı

Puan Türü YGS- 2. Almanca Öğretmenliği DİL- 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS- 1. Fen Bilgisi Öğretmenliği

Puan Türü YGS- 2. Almanca Öğretmenliği DİL- 1. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS- 1. Fen Bilgisi Öğretmenliği 4 Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm Bursa Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Almanca Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Fen Bilgisi Fransızca İlköğretim Matematik İngilizce Okul

Detaylı

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler,

mezunları) ile açıktan ve uzaktan öğrenim gören mezun durumunda olan öğrenciler, MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖN KAYIT BAŞVURU İLANI Başvuru Tarihleri 22-25 Eylül 2016 [Başvurular 22 Eylül 2016 Saat 08.30 ile 25

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI

ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI Öğrenci İşleri Müdürü Nergiz FİLİZ Süreyya BASKIN 0 232 488 81 50 sureyya.baskin@ieu.edu.tr Kayıt ve Mezuniyet Şefi İşletme Üniversiteye alınacak lisans ve Meslek

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ Akademik ve İdari Personel Görev Dağılım Listesi Fakülte Dekanı a. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, Fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve Fakülte birimleri

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ. Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Prof.Dr. Celal Zaim ÇİL Dekan İçerik Çankaya Üniversitesi Genel Bilgiler Mühendislik Fakültesi Bilgileri Yerleşke Programlar Öğretim Elemanları Laboratuarlar

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

2011 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ

2011 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ 2011 ÖSYS YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİNİN MERKEZİ YERLEŞTİRME SİSTEMİNE GÖRE ÖĞRENCİ ALAN PROGRAMLARININ PUAN TÜRLERİ MF Matematik Sınavı (-1): (18 Haziran 2011 Cumartesi, Saat:10:00, Tek Oturum: 120 dakika)

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için yüksek lisans ve doktora

Detaylı

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI

AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI 2016-2017 AKADEMİK YILI EK KONTENJAN SAYILARI Puan Min. Mak. Boş DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Türü Puan Puan Kontenjan Diş Hekimliği MF-3 433,492 449,361 0 Diş Hekimliği (%100 Burslu) MF-3 468,077 488,285 0

Detaylı

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

2015 Kontenjanları ve Puan Türleri

2015 Kontenjanları ve Puan Türleri 2015 ları ve Puan Türleri LİSANS PROGRAMLARI Eczacılık Fakültesi 20 Eczacılık Fakültesi (T.C. Vatandaşları) (Ücretli) 20 MF-3 78.616 Eğitim Fakültesi 556 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2017 2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI(ÜNİVERSİTELER ARASI) VE KURUM İÇİ (ÜNİVERSİTE İÇİ) YATAY GEÇİŞ KLAVUZU "Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013)

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI STRATEJİK PLANI (2009-2013) A- MEVCUT DURUM A 1- Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığının Tarihçesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığımız 1994 1995 Eğitim-Öğretim Yılı nda

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI

T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ. Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI T.C. AMASYA ÜNİVERSİTESİ Amasya Taşova Meslek Yüksekokulu GÖREV TANIMI GÖREV ADI: Yazı İşleri/Sekreterlik Unvanı: Memur Görev Ve Sorumlulukları -Yazışma işlemlerinin yürütülmesi, -Gelen faksların kontrol

Detaylı

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

-T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ -T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SOSYAL BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda aşağıda belirtilen Ana Bilim Dallarına

Detaylı

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU

2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 2012 YILI BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ FEN MERKEZLERİ FAALİYET RAPORU 1 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu FEN MERKEZLERİ 1. Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma 2. Bilgi Sistemleri Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1

İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1/44 İÇİNDEKİLER TABLOSU İÇİNDEKİLER TABLOSU 1 1.GENEL GÖREV TANIMLARI...2 1.1.YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI...2 1.2.YÜKSEKOKUL MÜDÜR YARDIMCISI GÖREV TANIMI....3 1.3.YÜKSEKOKUL SEKRETERİ GÖREV TANIMI...4

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDAN KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLERDEN ALINACAK ÖĞRENİM ÜCRETLERİ MİKTARLARI 2017 YILI GİRİŞLİ ÖĞRENCİLER ALT ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BAHÇE TARIMI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ 600,00 ANAMUR MESLEK YÜKSEKOKULU PAZARLAMA

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2017-2018 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI KURUM İÇİ YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılına kurum içi yatay geçiş ile ilgili kontenjanlar, başvuru

Detaylı

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 MALİ YILI FAALİYET RAPORU SUNUŞ....3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A- Misyon... 4 B-Vizyon... 4 C- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar... 4 D- Birimlere İlişkin Bilgiler...

Detaylı

1/5 ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN NO KADRO ÜNVANI KADRO ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMA

1/5 ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN NO KADRO ÜNVANI KADRO ADEDİ BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI AÇIKLAMA ÖĞRETİM ELEMANI İLANI İLAN 26383 Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Uygulamalı Sosyoloji Öğr.Gör. 6 1 Sosyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak. 26458 Sürmene A.Kanca MYO Elektrik ve Enerji Elektrik Enerji

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı