Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum."

Transkript

1 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK ÖRNEK Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum. Kazım Karabekir in bu tutumu, onun aşağıdakilerden hangisinde alınan kararı tanımadığını gösterir? A) Wilson İlkeleri B) Mondros Ateşkes Antlaşması C) Milletler Cemiyeti D) Misakımillî Mondros Ateşkes Antlaşması nda, iç güvenliği sağlayabilecek güçlerin dışındaki Osmanlı birliklerinin terhis edileceği ile ilgili madde vardır. 15. Kolordunun terhis edilmemesi, Mondros un kararının tanınmadığını gösterir. Yanıt: B BİRLİKTE ÇÖZELİM Aşağıda verilen cephelerde kimlerle savaşıldığı, komutanı ve sonunda yapılan antlaşmayı yazınız. Kimlerle savaşıldı Komutan Antlaşma Doğu Cephesi Ermenilerle Kazım Karabekir Paşa Gümrü Antlaşması Güney Cephesi Fransız ve Ermenilerle Kuvayımilliye birlikleri Ankara Antlaşması 6

2 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE KARMA SORULAR 1. Kazım (Karabekir) Paşa, TBMM tarafından Doğu Cephesi komutanlığına atanmış ve emrindeki 15. Kolordu ile saldırıya geçen Ermenilere karşı mücadele etmiştir. Bu duruma bakılarak; I. Doğu Cephesi nde TBMM ye bağlı askeri birliklerin bulunduğu 1. 3 Aralık 1920 de imzalanan Gümrü Antlaşması nın önemini yazınız. Bu antlaşma TBMM nin imzaladığı ilk uluslararası antlaşma olup Doğu Cephesi kapanmıştır. Doğu Anadolu nun Ermenilere verilmeyeceği kesinlik kazanmıştır. II. Ermenilerin, Doğu Anadolu topraklarını ele geçirmek istediği III. Kazım Karabekir in yeni kurulmuş düzenli ordunun komutanlığına atandığı yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yalnız III B) I - II C) II - III D) I - II - III 2. Güney Cephesi savaşlarında Fransızlar, Ermenilerle işbirliği yapmış ve bölge halkının yaptığı başarılı savunma savaşlarını Ermeni katliamı olarak dünya kamuoyuna yayma çabası içine girmişlerdir. Fransa nın bu davranışının öncelikle aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu söylenebilir? A) Millî Mücadele nin haklılığını geçersiz kılmaya B) Sevr Antlaşması nın uygulamaya konulmasını sağlamaya 2. Güney Cephesinde, Kuvayımilliye nin gerçekleştirdiği bağımsızlık mücadelesi hakkında kısaca bilgi veriniz. Bölgede düzenli bir ordu bulunmadığı için Kuvayımilliye güçleriyle mücadele edilmiştir. Antep te; Şahin Bey Urfa da; Sütçü İmam Maraş ta; Ali Saip ile mücadele edilmiştir. C) İngilizlerin desteğini sağlamaya D) TBMM Hükûmeti ile antlaşma yapmaya 3. Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi nde, mücadele edilen devlet-mücadele eden güç eşleştirmesi aşağıdakilerden hangisidir? A) Ermeni Devleti - Düzenli ordu B) Yunanlılar - Kuvayımilliye 3. Kurtuluş Savaşı nda açılan ilk cephe hangisidir? Nedeniyle birlikte yazınız. Doğu Cephesi dir. Çünkü bu cephede Osmanlıdan kalma terhis edilmemiş bir 15. Kolordu yer almaktadır. C) Ermeni Devleti Kolordu D) Fransa Kolordu 7

3 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK SIRA SENDE Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere pankartlarda yer alan bilgilerden uygun olanı seçerek yazınız. Gümrü Antlaşması Fransa Ankara Antlaşması Kuvayımilliye Birlikleri Ermeniler Sakarya Gümrü 1. Doğu Cephesinin kapanmasını sağlayan antlaşma Gümrü Antlaşması dır. 2. Güney Cephesinde düşmanla mücadele eden güç Kuvayımilliye Birlikleri dir. 3. Gümrü Antlaşması ile Ermeniler Sevr Antlaşması nı reddetmiştir. 4. Batı Cephesinde kazanılan Sakarya Savaşı nın ardından Ankara Antlaşması imzalanmıştır. 5. Misakımillî yi tanıyan ilk İtilaf Devleti Fransa olmuştur. 6. Sakarya Savaşı sonrasında Fransızlar ülkeyi terk etmeye başlamıştır. 7. Gümrü Antlaşması TBMM nin ilk zaferidir. 8

4 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK BİRLİKTE ÇÖZELİM Kuvayımilliye den düzenli orduya geçilme nedenlerini merdiven basamaklarına yazalım.... İhtiyaçlarını halktan zorla... karşılamaları... Düşmanı sadece yavaşlatıyor olmaları... Aralarında emir - komuta zinciri kuramamaları A. I. İNÖNÜ SAVAŞI (6-10 OCAK 1921) Yunanlılar; Batı Anadolu topraklarını ele geçirmek Sevr Antlaşması nı Ankara Hükümetine kabul ettirmek için İtilaf Devletlerinden de aldıkları destekle Anadolu topraklarına saldırdılar. Fakat bu Yunanlılar için büyük bir bozgun oldu. İsmet Paşa DİKKAT I. İnönü Savaşı düzenli ordunun ilk başarısıdır. I. İnönü Savaşı nın kazanılmasıyla; ÀÀDüzenli ordunun önemi anlaşıldı. ÀÀTBMM ve Mustafa Kemal e duyulan güven arttı. ÀÀBatı Cephesi Komutanı Albay İsmet Bey generalliğe yükseltildi. ÀÀİtilaf Devletlerinin Yunanlılara güveni sarsıldı ve İtilaf Devletleri arasında anlaşmazlıklar arttı. I. İnönü Savaşı nın sonucunda İç Politika (Ulusal) Dış Politika (Uluslararası) Londra Konferansı (21 Şubat-12 Mart 1921) Teşkilatıesasiye (20 Ocak 1921) İstiklal Marşı (12 Mart 1921) Afganistan Dostluk Antlaşması (1 Mart 1921) Moskova Antlaşması (16 Mart 1921) 10

5 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE 1. Teşkilatıesasiye Kanunu (20 Ocak 1921) TBMM Hükûmeti, padişah ve hükümetin aldığı çoğu kararı tanımıyordu. Yeni bir devlet kurulduğu için de yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyordu. I. İnönü Savaşı nın ardından TBMM, kendine duyulan güveni pekiştirmek için yeni anayasayı yürürlüğe koydu. Maddeleri: ÀÀEgemenlik kayıtsız şartsız milletindir. ÀÀYasama ve yürütme yetkileri TBMM de toplanmıştır. ÀÀTürkiye Devleti, TBMM tarafından yönetilir ve hükûmeti, TBMM Hükûmeti adını taşır. ÀÀBütün yasaların korunması, değiştirilmesi, kaldırılması antlaşma yapılması gibi yetkiler TBMM ye aittir. ÀÀKanuniesasi nin yukarıdaki maddelerle çelişmeyen kararları eskiden olduğu gibi yürürlüktedir. Önemi: ÀÀYeni Türk Devleti nin ilk anayasasıdır. ÀÀMonarşiden Cumhuriyet e geçiş aşamasıdır. ÀÀSavaş koşullarından dolayı kısa ve açık bir anayasadır. ÀÀİnsan hakları ve özgürlükler alanına ilişkin kararlar yoktur. Bu nedenle tam demokratik olduğu söylenemez. SIRA SENDE Teşkilatıesasiye Kanunu nun çıkarılmasına neden ihtiyaç duyulmuştur? TBMM, padişahın aldığı çoğu kararı tanımıyordu. Yeni bir hükûmet kurulmuştu. Yeni kurulan devlet de yeni bir anayasaya ihtiyaç duyuyordu. 11

6 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE SIRA SENDE Bulmacayı çözelim. 1. I. İnönü Savaşı ndan sonra İsmet Paşa nın aldığı rütbe. 2. Yeni Türk Devleti nin ilk anayasası. 3. Londra Konferansı na TBMM adına katılan kişi. 4. Teskilat-ı Esasiye Kanunu ile yasama ve yürütme yetkilerini kullanan organ. 5. Düzenli ordunun ilk askeri başarısı G 4 B T E Ş K İ L A T I E S A S İ Y E N B K E M İ R M R A S L 5 A M İ N Ö N Ü 3. Afganistan Dostluk Antlaşması Afgan Kralı Amanullah Han ile Mustafa Kemal in kişisel kurdukları ilişkiler, devletler arası yakınlaşmayı da beraberinde getirdi. Her iki devlet emperyalizme karşı mücadele amacı ile yakınlaştılar. Bu antlaşmaya göre; ÀÀTBMM Hükümeti, Afganistan ın tam bağımsızlığını tanıyacak. ÀÀTaraflar birbirlerine yapılmış bir saldırıyı kendisine yapılmış sayacak. ÀÀTBMM Hükümeti kültürel yardım amacıyla Afganistan a öğretmen ve subay gönderecek. Önemi; ÀÀTBMM düşmanlarına karşı ilk kez ittifak kurdu. ÀÀAnkara da ilk elçilik açan Afganistan Hükümeti oldu. ÀÀTBMM yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan oldu. 13

7 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK ÖRNEK Ulusal Mücadele Dönemi nde TBMM ile Afganistan arasında yapılan dostluk antlaşmasında; Taraflardan birine yapılacak bir saldırıyı diğer taraf kendisine yapılmış sayarak birlikte mücadeleyi kabul ediyordu. maddesi yer almıştır. Bu maddeye göre, aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) TBMM nin ekonomik bağımsızlığını sağladığına B) Müslüman bir ülkenin TBMM yönetimini tanıdığına C) Tarafların, birbirlerinin bağımsızlığına saygı duyduğuna D) TBMM nin, askeri ittifak antlaşması imzaladığına Afganistan, TBMM yi tanıyan ilk Müslüman devlettir. Afganistan ile imzaladığı antlaşma ile siyasal haklarını artırmıştır. Ancak bu durum ekonomik bağımsızlığına etki etmez. Yanıt: A BİRLİKTE ÇÖZELİM I. İnönü Savaşı sonucunda yaşanan gelişmeleri boşluklara yazalım. İç Politikada Dış Politikada 1. Teşkilatıesasiye 1. Londra Konferansı 2. İstiklal Marşı 2. Afganistan ile Dostluk Antlaşması 3. Moskova Antlaşması 16

8 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE KARMA SORULAR 1. İtilaf Devletleri, I. İnönü Savaşı nın Türk ordusunca kazanılmasının ardından Londra da bir barış konferansı toplamışlardır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) TBMM Hükûmetiyle Ermenilerin barış yapmasını engellemek istediklerinin B) TBMM nin güçlenmesinden endişe duyduklarının 1. I. İnönü Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı nı düzenlemelerinin amaçları nelerdir? Kendi aralarındaki problemleri çözmek Sevr in maddelerini hafifleterek TBMM ye kabul ettirmek. Böylece Türklerin Yunanlılara karşı kesin bir zafer elde etmesini önlemek C) TBMM Hükûmetiyle İstanbul Hükûmetini uzlaştırmak istediklerinin D) TBMM yi tanıma konusunda aralarında görüş ayrılığı olduğunun 2. TBMM Hükûmetinin düzenli orduyu kurmasının nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A) Yunan ordusunun işgallerini genişletmesi B) Kuvayımilliyecilerin verilen emirleri dinlememesi C) Gediz de, Kuvayımilliyenin Yunanlılar üzerine yaptığı saldırının başarısız olması 2. TBMM Hükûmeti Kurtuluş Savaşı nda hangi cephelerde düzenli ordu ile mücadele vermiştir? Doğu Cephesi nde Osmanlıdan kalma 15. Kolordu ile Batı Cephesinde yeni kurulmuş Düzenli Ordu ile D) Bölgesel direnişin etkili kılınmak istenmesi 3. TBMM Hükûmeti ile Sovyet Rusya arasında 1921 de imzalanan Moskova Antlaşması nda milletlerin kendi geleceğine serbestçe karar verebilmesi ilkesine yer verilmiştir. Bu durum, TBMM ve Sovyet Rusya nın aşağıdakilerin hangisi yönünde karşılıklı olarak birbirlerine güvence verdiklerini gösterir? A) Halkçı yönetimleri yaygınlaştırma 3. Sovyet Rusya nın Kurtuluş Savaşı nı desteklemesinde hangi sebepler etkili olmuştur? Sovyet Rusya nın İtilaf Devletlerinin Anadolu ve Boğazlarda egemenlik kurmasını istememesi Sovyet Rusya ve TBMM nin halkçı yönetimler benimsemesi B) İç ve dış siyasetlerine karışmama C) Avrupa diplomasisini izleme D) Ekonomik ilişkilerde bulunma 17

9 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK SIRA SENDE Aşağıdaki bilgilerden doğru olanlara D yanlış olanlara Y koyunuz. D Y 1. I. İnönü Savaşı nın sonucunda İsmet Paşa generalliğe yükseltilmiştir. D 2. Teşkilatıesasiye Türk Devleti nin ilk anayasasıdır. D 3. Londra Konferansı na TBMM Hükûmeti adına Tevfik Paşa katılmıştır. Y 4. TBMM yi tanıyan ilk İtilaf Devleti Afganistan dır. Y 5. Mehmet Akif in yazdığı şiir 12 Mart 1921 de TBMM tarafından Millî Marş olarak kabul edilmiştir. D 6. Moskova Antlaşması, Çarlık Rusyası ile TBMM arasında imzalanmıştır. Y 7. Misakımillî den verilen ilk taviz Batum un Gürcistan a verilmesi olmuştur. D 8. Brest Litovsk Antlaşması ile Fransa, I. Dünya Savaşı ndan çekilmiştir. Y 9. TBMM Hükûmeti, Afganistan ile yaptığı Dostluk Antlaşması yla Afganistan ın tam bağımsızlığını tanımıştır. D 10 Yunan Devleti ile TBMM arasında yapılan I. İnönü Savaşı Türkler açısından bir savunma savaşıdır. D 11 Mustafa Kemal, Londra Konferansı na Türk milletinin haklı sesini ve Misakımillî yi dünyaya duyurmak için katılmıştır. D 18

10 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE ÖRNEK Kütahya-Eskişehir Savaşı nda Türk ordusunun yenilmesi üzerine 5 Ağustos 1921 de Başkomutanlık Yasası çıkarılmıştır. Başkomutan, ordunun maddi ve manevi gücünü büyük ölçüde artırmak ve yönetimi bir kat daha sağlamlaştırmak için TBMM nin bununla ilgili yetkisini meclis adına fiili olarak kullanabilir. denilmektedir. Bu yasa, Mustafa Kemal Paşa ya öncelikle hangi gücü sağlamıştır? A) Meclis seçimlerini hızlandırma B) Devlet işlerinde tek başına karar alma C) Meclisteki farklı grupları birleştirme D) Barış antlaşmasını çabuklaştırma Soruda bahsedilen yasa Başkomutanlık Yasası dır. Yasama, yürütme ve yargı güçleri bu yasa ile Mustafa Kemal e devredilir. Bu yasa sayesinde Mustafa Kemal daha hızlı karar alma ve uygulama şansını elde etmiştir. Yanıt: B BİRLİKTE ÇÖZELİM Eskişehir-Kütahya Savaşları sonrasında milletvekilleri arasında mecliste yaşanan tartışmaları piramitin basamaklarına yazınız. I. TBMM nin Ankara dan Kayseri ye taşınması Kuvayimilliye ye geri dönülmesi Mustafa Kemal in Başkomutanlığa getirilmesi 21

11 ANADOLU İNSANININ BÜYÜK FEDAKÂRLIĞI TEKALİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ (7-8 AĞUSTOS 1921) 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE Başkomutan seçilen Mustafa Kemal, orduyu güçlendirmek için yoksul olan Anadolu insanını bir kez daha fedakârlığa çağırdı. Vatandaştan, yurdun kurtuluşu için ellerindekini orduya vermesini istedi. Buna göre; ÀÀHer ilçede Tekalif-i Milliye Komisyonu kurulacak. ÀÀHer ev bir asker giydirecek. ÀÀHalkın elindeki gıda maddelerinin %40 ına bedeli sonra ödenmek üzere el konulacak. ÀÀHalkın elindeki taşıtlarla, yüz kilometrelik bir uzaklığa kadar ayda bir defa olmak üzere, parasız askeri ulaşım yapılması sağlanacak. ÀÀHalkın elinde bulunan savaşta işe yarar bütün silah ve cephane üç gün içinde komisyona teslim edilecek. ÀÀEsnaf ve imalathanelerin iş çıkarabilme güçleri ustalarıyla birlikte sayıları ve durumları tespit edilecek. DİKKAT Tekalifi Milliye Emirleri; seferberlik ilanı olup, topyekün bir savaş yapılacağını göstermektedir. SIRA SENDE Tekalif-i Milliye Emirlerinin yayımlanması ve uygulanmasının Kurtuluş Savaşı açısından önemini belirtiniz. Bu emirlerin yayımlanması (topyekün) bütün milletçe savaşılacağını göstermektedir. Bütün milletin tek yürek olması da savaşın sonucunu olumlu etkilemiştir. 23

12 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK BİRLİKTE ÇÖZELİM Aşağıda Tekalif-i Milliye emirlerinin verilen maddelerine bakılarak, orduya hangi alanlarda destek verildiğini karşılarına yazınız. 1. Her ev bir asker giydirecek = Giyim 2. Halkın elindeki yiyecek maddelerinin %40 ına el konulacak = gıda 3. Halkın elinde bulunan savaşta ise yarayacak ne = Mühimmat varsa komisyona teslim edilecek. 4. Halk elindeki taşıtlarla 100 km kadar bir yere komisyonun söylediği malları ücretsiz taşıyacak = Ulaşım 5. Esnaf ve imalathanelerin iş çıkarabilme gücü ve sayıları tespit edilecek. = Zanaat BİRLİKTE ÇÖZELİM Daha önceden toplanmasına karar verilen Maarif Kongresine Eskişehir - Kütahya Savaşları nın ülkede olumsuz bir hava yaratması üzerine, bir grup kongrenin ertelenmesini teklif etmiştir. Fakat Mustafa Kemal cahilliğe karşı verilen savaş düşmana karşı verilen savaştan daha elzemdir diyerek kongrenin toplanmasını istemiştir. Yukarıdaki paragrafa bakarak Mustafa Kemal ile ilgili neler söylenebilir? Cevap: Mustafa Kemal bu sözü ile eğitimin ne kadar önemli olduğunu arada bulunan bütün vekillere vurgulanmıştır. 24

13 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK BULGARİSTAN Kırklareli Y U NA N İ S TA N EGE DENİZİ Edirne Tekirdağ Gelibolu Çanakkale Ayvalık Manisa İzmir Aydın Midye Balıkesir İstanbul İzmit Bursa Uşak Alaşehir K A R A D E N İ Z Sakarya Bilecik Kütahya Afyon Zonguldak Eskişehir Antalya Bolu Akşehir Denizli Isparta Muğla Burdur Sinop Kastamonu Ankara Tuz Gölü Konya Niğde Çorum Kayseri Mersin Adana Samsun Ordu Amasya Tokat Sivas Maraş Antep Malatya Erzincan Elâzığ Urfa Trabzon Rize Bingöl Diyarbakır Artvin Oltu Muş Mardin SOVYETLER BİRLİĞİ Ardahan Erzurum Bitlis Siirt Kars Sarıkamış Van Gölü Iğdır Van Tiflis Leninakan Hakkâri Erivan İ R A N A K D E N İ Z Kıbrıs Hatay SURİYE IRAK Sevr Antlaşması'na göre Fransa'ya verilen topraklar Ankara Antlaşması'na göre Fransa'da kalan topraklar Ankara Antlaşması'na göre TBMM'nin Suriye sınırı Fransa'da kalan ancak özel bir yönetim hakkın tanınan Hatay SIRA SENDE Aşağıdaki maddelerin karşısına ilgili olduğu antlaşmayı yazalım. 1. TBMM ve Fransa arasında imzalandı. Ankara Antlaşması 2. Kafkas Cumhuriyetleri ile TBMM arasında imzalandı. Kars Antlaşması 3. Doğu sınırımız son şeklini almış oldu. Kars Antlaşması 4. Hatay dışında Suriye sınırı belli oldu. Ankara Antlaşması 26

14 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE ÖRNEK İngiltere: Anadolu Hareketi, Osmanlı yönetimine karşı basit bir ayaklanmadır. II. İnönü Savaşı, büyütülecek bir sorun değildir. Fransa: II. İnönü yenilgisi biz ve Yunanlılar için pek iyi olmadı. Sanırım en iyisi TBMM ile antlaşma imzalayıp Anadolu dan ayrılmak. II. İnönü Savaşı sonrasında meydana gelen yukarıdaki gelişmeler aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? A) İngiltere ve Fransa nın Avrupa nın büyük devletleri olduğunun B) Fransa nın sömürgeci anlayıştan vazgeçtiğinin C) Fransa nın Osmanlı Devleti ni tanımadığının D) İngiltere ile Fransa arasında görüş ayrılığı olduğunun İngiltere ve Fransa gibi iki önemli müttefikin Anadolu hareketine bakışlarındaki bu farklılık iki devlet arasında önemli görüş ayrılıklarının olduğunu gösterir. Yanıt: D Batı Cephesi Savaşları BİRLİKTE ÇÖZELİM Savaşın Adı Komutan Sonucu Türü I. İnönü İsmet Paşa Kazandık Savunma II. İnönü İsmet Paşa Kazandık Savunma Eskişehir-Kütahya İsmet Paşa Kaybettik Savunma Sakarya Mustafa Kemal Kazandık Savunma Büyük Taarruz Mustafa Kemal Kazandık Saldırı 29

15 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK KARMA SORULAR 1. Eskişehir Kütahya Savaşları sonrasında Mustafa Kemal meclisten 5 Ağustos 1921 tarihinde Başkomutanlık yetkisini almıştır. Hiç vakit kaybetmeden bu yetki ile ordunun her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için 8 Ağustos 1921 tarihinde Tekalif-i Milliye Emirlerini yayınlamıştır. Yukarıdaki paragrafa bakılarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir? A) Kurtuluş Savaşı nın topyekün bir savaş olduğuna B) Kurtuluş Savaşı nın kazanıldığı 1. Tekalif-i Milliye Emirleri hakkında kısa bir bilgi veriniz. Tekalif-i Milliye Emirleri ile; Her ilde bir komisyon kurulacak Her ev bir asker giyindirecek Yiyecek maddelerinin %40 ına el konulacak Silah ve silah değeri taşıyan her türlü araç 3 gün içinde komisyona teslim edilecek Ulaşım araçlarına el konulacak C) Yunanlıların hızla ilerlediği D) Yunanlıların savunmaya çekildiği Ağustos - 13 Eylül 1921 tarihinde yaşanan Sakarya Savaşı nda Türk ordusu Yunan kuvvetlerine karşı büyük bir zafer kazanmış ve Türk ordusu taarruz gücüne kavuşmuştur. Yaşanan bu başarı sonrasında 13 Ekim 1921 de Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması, 20 Ekim 1921 de ise Fransızlar ile Ankara Antlaşması imzalanmıştır. Yukarıdaki paragrafa bakarak aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir? 2. Kars ve Ankara Antlaşmalarının önemini belirtiniz? Kars Antlaşması ile Doğu sınırımız son şeklini almış oldu. Ankara Antlaşması ile Fransa Güney cephesinden çekildi. Aynı zamanda TBMM yi resmen tanıdı. A) Kurtuluş Savaşı nın askeri safhası bitmiştir. B) Mustafa Kemal Mareşal olmuştur. C) Askeri başarılar siyasi başarılar getirmiştir. D) Yunanlılar Batı Anadolu yu terk etmiştir. 30

16 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE BİRLİKTE ÇÖZELİM Aşağıda Sevr Antlaşması nın verilen maddelerinin karşısına Lozan Antlaşması nda kabul edilmiş olan maddeyi yazınız. Sevr Lozan 1. Boğazlar uluslararası komisyona bırakılarak, komisyonda Türk üye olmayacak. Boğazları bir komisyon yönetecek başkanı Türk olacak 2. Kapitülasyonlardan bütün İtilaf Devletleri faydalanacak Kapütülasyonlar kaldırılacak 3. Azınlık hakları genişletilecek. Tüm azınlıklar Türk vatandaşı olarak kabul edilecek 4. Zorunlu askerlik kaldırılacak. Osmanlı Devleti ndeki asker sayısı ü geçmeyecek. Hiçbir askeri sınırlama bulunmamaktadır. 5. Türk maliyesi İtilaf Devletleri nin denetiminde bir komisyonun denetimine bırakılacak. Türkiye ve Osmanlı Devleti nde ayrılan devletlerle paylaşılacak 6. Azınlık hakları yerine getirilmez ise İstanbul, Osmanlı Devleti nin elinden alınacak. İstanbul Türklerde kalacak 33

17 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK C. LOZAN DA SINIRLAR Batı Sınırı Bulgaristan: 1913 İstanbul Antlaşması ndaki sınır kabul edildi. Yunanistan: Meriç Nehri sınır olarak kabul edildi. Lozan Antlaşması na göre Türkiye nin sınırları Güney Sınırı Doğu Sınırı 13 Ekim 1921 de imzalanan Kars Antlaşması ile belirlenen sınırlar esas olarak kabul edildi. Suriye: 20 Ekim 1921 de TBMM ile Fransa arasında imzalanan Ankara Antlaşması na göre belirlendi. Irak: Musul sorunu nedeniyle daha sonra çözüme kavuşturuldu. BİRLİKTE ÇÖZELİM Lozan Antlaşması nın aşağıda verilen hükümleri hangi konu ile ilgilidir, boşluklara yerleştiriniz: (Azınlıklar, Kapitülasyonlar, Nüfus Değişimi) Yunanistan daki Türklerle, Anadolu daki Rumlar karşılıklı olarak yer değiştirecek. Nüfus Değişimi Yeni Türk Devleti içinde yaşayan herkes Türk vatandaşıdır. Azınlıklar Bütün ekonomik sınırlamalar kaldırılacak. Kapitülasyonlar 34

18 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE ÖRNEK İtilaf Devletlerinin Lozan da toplanacak konferansa TBMM Hükûmeti ile birlikte İstanbul Hükûmetini de çağırması üzerine, TBMM Hükûmeti Anlaşma Devletlerine, konferansta İstanbul Hükûmeti temsil edilirse, konferansa katılmayacağını bildirmiştir. TBMM Hükûmetinin bu uygulama ile aşağıdakilerden hangisine ulaşmak istediği savunulabilir? A) Siyasi ve hukuki varlığının güçlendirilmesine B) Barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasına C) İstanbul Hükûmetinin resmen tanınmasına D) İtilaf Devletlerinin etkinliğinin artmasına İtilaf Devletlerinin Lozan Görüşmelerine İstanbul Hükûmetini davet etmesi bu siyasal oluşumu tanımayı sürdürdüğünü göstermektedir. TBMM, Türk milletinin tek temsilcisi olarak Lozan Görüşmelerine katılmak istediğinden konferansta İstanbul Hükûmeti temsil edilirse konferansa katılmayacağını bildirmiştir. Böylece, Yeni Türk devleti siyasi ve hukuki varlığını İtilaf Devletlerine kabul ettirmiştir. Yanıt: A BİRLİKTE ÇÖZELİM Lozan Konferansı nda alınan kararlara göre sınırlarımız hangi antlaşmalarda yer alan maddelere bağlı kalınarak çizilmiştir? Bölge Antlaşma Batı sınırı İstanbul Antlaşması (1913) Güney sınırı Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921) Doğu sınırı Kars Antlaşması (13 Ekim 1921) 37

19 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK KARMA SORULAR 1. Attan düşerek kaburga kemiği kırılan Mustafa Kemal Paşa, savaşı cephedeki çadırından yönetmek zorunda kalmıştı. Bir gün, Genelkurmay Başkanı Fevzi (Çakmak) Paşa yanına geldi. Kolordu komutanından bahsederek Kendisini taarruza kaldıramıyoruz. Emri doğru bulmuyor. Sedye ile de olsa telefon başına gelir misiniz? dedi. Mustafa Kemal Paşa kızmıştı. Savaş, ele geçen fırsatların değerlendirilmesiyle kazanılabilirdi. Telefonu eline aldı, Sen olmazsan, yerine bir çavuş gönderir, taarruz ettiririz! dedi. Kolordu komutanı, sesinden anlamıştı, telefonun ucundaki kişinin Mustafa Kemal olduğunu. Böyle mi uygun buldunuz, emredersiniz! cevabını verdi. 1. Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır. Mustafa Kemal, yukarıdaki direktifi hangi savaş esnasında vermiştir? Etkisiyle birlikte yazınız. Sakarya Savaşı esnasında Yunan ordusunun ani ilerlemesi sonucunda vermiştir. Toparlanan Türk ordusu durabildiği ilk noktada direnişini sürdürmüş ve savaşı geniş bir alana yaymıştır. Türk ordusu zafer elde etmiştir. Falih Rıfkı Atay ın Çankaya adlı eserinden yapılan bu alıntıda, Mustafa Kemal in hangi kişilik özelliği üzerinde durulmaktadır? A) Çok yönlülük B) İnkılapçılık C) Kararlılık D) İleri görüşlülük 2. Aşağıdakilerden hangisi Lozan Antlaşması ndan sonra tekrar gündeme gelen konular arasında gösterilemez? A) Boğazlar B) Nüfus Mübadelesi C) Kapitülasyonlar 2. Lozan Konferansı nda çözümlenemeyen tek konu hangisidir, bu sorun Türkiye ile hangi devlet arasında yaşanmıştır? Musul (Türk - Irak) konusudur. Türkiye ile İngiltere arasında yaşanmıştır. D) Yabancı Okullar 3. Mudanya Ateşkes Antlaşması nın aşağıdaki maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti nin hukuken sona erdiğini gösterir? A) İtilaf Devletlerinin kuvvetleri, Lozan Antlaşması na kadar İstanbul da kalacaktır. B) Doğu Trakya nın devir teslim işi İtilaf Devletlerinin memurları aracılığıyla otuz gün içinde yapılacaktır 3. Mudanya Ateşkes Antlaşması nın önemini yazınız. Bu ateşkesle birlikte Kurtuluş Savaşı nın silahlı mücadele dönemi sona ermiş, Marmara Bölgesi savaşılmadan kurtarılmıştır. İsmet Paşa nın diplomatik alanda da etkili bir isim olduğu anlaşılmıştır. C) Lozan Konferansı nın bitimine kadar Türkler Doğu Trakya da sekiz bin asker bulunduracaktır. D) İstanbul ve Boğazlar, TBMM ye bırakılacaktır. 38

20 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE SIRA SENDE Bulmacayı çözelim. Soldan sağa 1. Mustafa Kemal in Hattı müdafaa yoktur. Sathı müdafaa vardır söyleminde bulunduğu savaş (Sakarya) 2. Sakarya Savaşı sonrasında Fransa ile imzalanan antlaşma (Ankara) 3. Türk ordusunun Sakarya Nehri nin doğusuna çekildiği savaş (Eskişehir-Kütahya) Yukarıdan aşağı 1. I. İnönü Savaşı sonrasında Bolşevik Rusya ile imzalanan antlaşma (Moskova) 2. Kurtuluş Savaşı nı bitiren son savaş (Büyük Taarruz) 3. Mudanya Ateşkes Antlaşması nı imzalayan bir İtilaf Devleti (İtalya) 1 2 M O B Ü 1 S A K A R Y A K O V Ü K T 2 A N K A R A A 2 A R İ T 3 E S K İ Ş E H İ R K Ü T A H Y A U Z L Y A 39

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22

Fren Test Cihazları Satış Bayiler. Administrator tarafından yazıldı. Perşembe, 05 Mayıs :26 - Son Güncelleme Pazartesi, 30 Kasım :22 FDR Adana Fren Test Cihazları FDR Adıyaman Fren Test Cihazları FDR AfyonFren Test Cihazları FDR Ağrı Fren Test Cihazları FDR Amasya Fren Test Cihazları FDR Ankara Fren Test Cihazları FDR Antalya Fren Test

Detaylı

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-4. LİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7769 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 17 4001 7770 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 7 9 4001 7771 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 )

TABLO-3. ÖNLİSANS MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014 ) 7858 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADANA TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 8 ### 7859 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra GİH 10 4 ### 7860 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Memur AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER

Detaylı

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler

Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler 1. Bölge: Ankara, Antalya, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Muğla 2. Bölge: Adana, Aydın, Bolu, Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç), Denizli,

Detaylı

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim

7 Haziran Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim 7 Haziran 2015 1 Kasım 2015 Seçimleri Arasındaki Değişim Erol Tuncer 2 EROL TUNCER Giriş 2015 yılında siyasî tarihimizde bir ilk yaşanmış, aynı yılın 7 Haziran ve 1 Kasım günlerinde iki kez Milletvekili

Detaylı

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 )

Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) ( 2017 ) Karşılıksız İşlemi Yapılan Çek Sayılarının İllere ve Bölgelere Göre Dağılımı (1) İller ve Bölgeler (2) Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam İstanbul 18.257

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 5 0 75,57278 78,51528 190160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK MEMURU (ARTVİN TÜM İLÇELER Taşra) 4 0 75,26887 75,34407 190160005

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet

3. basamak. Otomobil Kamyonet Motorsiklet Tablo-1: İndirim veya artırım uygulanmayan iller için azami primler (TL)* İzmir, Yalova, Erzurum, Kayseri Otomobil 018 614 211 807 686 565 444 Kamyonet 638 110 583 055 897 739 580 Motorsiklet 823 658 494

Detaylı

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO

OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO OTO KALORİFER PETEK TEMİZLİĞİ - VİDEO Oto Kalorifer Peteği Temizleme Makinası, Araç Kalorifer Petek Temizliği Cihazı. kalorifer peteği nasıl temizlenir, kalorifer peteği temizleme fiyatları, kalorifer

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK

2015 KOCAELİ NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK 0 NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ TUİK Verilerine Göre Hazırlanmıştır. İLİNİN NÜFUSU.. NÜFUSUNA KAYITLI OLANLAR NDE YAŞAYIP NÜFUS KAYDI BAŞKA İLLERDE OLANLAR.0 %... %. NÜFUSUNUN BÖLGESEL ANALİZİ 0 TUİK Verilerine

Detaylı

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ

İL ADI UNVAN KODU UNVAN ADI BRANŞ KODU BRANŞ ADI PLANLANAN SAYI ÖĞRENİM DÜZEYİ ADANA 8140 BİYOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8315 ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 0 1 LİSANS ADANA 8225 DİYETİSYEN 0 1 LİSANS ADANA 8155 PSİKOLOG 0 1 LİSANS ADANA 8410 SAĞLIK MEMURU 6000 ÇEVRE SAĞLIĞI 4 LİSE ADANA 8410 SAĞLIK

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014

YEREL SEÇİM ANALİZLERİ. Şubat, 2014 YEREL SEÇİM ANALİZLERİ Şubat, 2014 Partilerin Kazanacağı Belediye Sayıları Partilere Göre 81İlin Yerel Seçimlerde Alınması Muhtemel Oy Oranları # % AK Parti 37 45,7 CHP 9 11,1 MHP 5 6,2 BDP/HDP 8 9,9 Rekabet

Detaylı

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI

TAŞRA TEŞKİLATI MÜNHAL TEKNİKER KADROLARI ADANA MERKEZ 111918 İL MEM İNŞAAT 1 ADANA MERKEZ 111918 İL MEM ELEKTRİK 2 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM İNŞAAT 1 ADIYAMAN MERKEZ 114014 İL MEM ELEKTRİK 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ 114972 İL MEM İNŞAAT 1 AFYONKARAHİSARMERKEZ

Detaylı

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years,

İllere ve yıllara göre konut satış sayıları, House sales by provinces and years, 2013 Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Toplam January February March April May June July August September October November December Total Türkiye 87 444 88 519

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ

TAKVİM KARTONLARI 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ 2016 YILI MÜBAREK GÜN ve GECELER Yılbaşı 1 Ocak Cuma Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Cumartesi Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Pazar Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA YER DEĞİŞİKLİĞİ BAŞVURULARI İÇİN İLAN EDİLEN LİSTESİ 1 ADANA BİYOLOG GENEL BÜTÇE 1 1 ADANA EBE GENEL BÜTÇE 6 1 ADANA HEMŞİRE GENEL BÜTÇE 2 1 ADANA SAĞLIK MEMURU ÇEVRE SAĞLIĞI TEKNİSYENİ GENEL BÜTÇE 1 1

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yıllara Göre Akademik Personel,İdari Personel ve Öğrenci Sayıları Öğrenci Sayıları Akademik Personel 9.877..79.78 İdari Personel.7..79.. 9 9 9 977 7.99 8.78

Detaylı

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI

İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İLLERE GÖRE NÜFUS KÜTÜKLERİNE KAYITLI EN ÇOK KULLANILAN 5 KADIN VE ERKEK ADI İL KADIN ADI ERKEK ADI ADANA ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AKSARAY SULTAN SULTAN İBRAHİM RAMAZAN 1/17 2/17 AMASYA ANKARA ANTALYA ARDAHAN

Detaylı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı

Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı Basın Bildirisi Ajans Press; Marka Şehir ve Belediyelerin Medya Karnesini açıkladı 01 Ocak - 31 Aralık 2011 tarihleri arası Ajans Press in takibinde olan yerel, bölgesel ve ulusal 2659 yazılı basın takibinden

Detaylı

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA

LİSTE - II TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU - TAŞRA 1 ADANA EBE 4 1 ADANA SAĞLIK MEMURU RÖNTGEN TEKNİSYENİ 1 1 ADANA SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 2 2 ADIYAMAN DİYETİSYEN 2 2 ADIYAMAN EBE 2 2 ADIYAMAN HEMŞİRE 1 2 ADIYAMAN SAĞLIK MEMURU TIBBİ SEKRETER 1 2

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2014 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2015 tarihinde 2014 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Ortaöğretim) 10020121001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SANTRAL MEMURU (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 90,04922 90,04922 10020121003 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADIYAMAN / MERKEZ - Taşra) 1 0 86,74214

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği TEMMUZ Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat 4.5, 4., Temmuz ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 915,37 milyon sm 3, %28,43 lük bir artış meydana

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2015 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 28/01/2016 tarihinde 2015 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle;

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. . KPSS-2014/2 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici İstasyon

Detaylı

Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı nın dağıtılmamış son ordusu olan 15. Kolurdu birlikleri ile mücadele edildi.

Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı nın dağıtılmamış son ordusu olan 15. Kolurdu birlikleri ile mücadele edildi. ers 12 oğu Cephesi, Gümrü Antlaşması, Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞ VE CEPHELER Notlar I. ünya savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı evleti fiilen sona ermiştir. İtilaf evletleri

Detaylı

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu

VERGİ BİRİMLERİ. Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu VERGİ BİRİMLERİ Taşra Teşkilatındaki Birimlerin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu 2. Vergi Birimleri. 2.1. Vergi Birimlerinin Yıllar İtibariyle Sayısal Durumu Birimin Adı 31/12/1996 31/12/1997 31/12/1998

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR (2015 EKPSS/KURA ) KURUM KODU DPB NO KURUM ADI / POZİSYON UNVANI İL İLÇE TEŞKİLAT SINIF 490060001 12062 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI HİZMETLİ IĞDIR TÜM İLÇELER Taşra YH 12 2 999 1000 1001 490060003 12079 AİLE VE

Detaylı

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39

BAYİLER. Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 18 Nisan :29 - Son Güncelleme Cuma, 03 Mayıs :39 Federal CNG Dönüşüm Sistemleri olarak, başta Konya olmak üzere Türkiye'nin her bölgesinde ve her ilimizde CNG Dönüşüm Sistemleri konusunda hizmet vermekteyiz. FEDERAL CNG DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ Adana CNG Dönüşüm

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375

TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 TABİP İL BÖLGE SE PDC KAD ORAN GRUP KİLİS 4 63 88 96 109,09% A1 KARAMAN 4 32 127 130 102,36% A2 İZMİR 1 3 1821 1864 102,36% A3 MALATYA 5 42 373 375 100,54% A4 ELAZIĞ 5 39 308 309 100,32% A5 YALOVA 2 13

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR HAZİRAN Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat Haziran ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 434 milyon sm3, %13,76 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) KURUM ADI ADI 290160001 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (ADANA TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 85,13376 85,13376 290160003 SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ (AFYONKARAHİSAR TÜM İLÇELER Taşra) 2 0 81,03624 82,65201

Detaylı

FARABİ KURUM KODLARI

FARABİ KURUM KODLARI FARABİ KURUM KODLARI İstanbul 1. Boğaziçi D34-FARABİ-01 2. Galatasaray D34-FARABİ-02 3. İstanbul Teknik D34-FARABİ-03 Eskişehir 1. Anadolu D26-FARABİ-01 2. Eskişehir Osmangazi D26-FARABİ-02 Konya 1. Selçuk

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT SİSTEMİ (ADNKS) 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 29/01/2014 tarihinde 2013 yılı Adrese Dayalı Kayıt Sistemi Sonuçları haber bültenini yayımladı. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle;

Detaylı

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans)

2012-ÖMSS Sınav Sonucu İle Yapılan Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin Sayısal Bilgiler (Önlisans) 20020123801 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 77,71676 77,71676 20020123803 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 2 0 77,52866 78,22274 20020123805

Detaylı

Doğal Gaz Sektör Raporu

Doğal Gaz Sektör Raporu GAZBİR MAYIS Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Doğal Gaz Sektör Raporu İthalat mayıs ayında yılının aynı ayına göre ülke ithalat miktarında 513 milyon sm3, %15,92 lik bir artış meydana gelmiştir.

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 1. Çay da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe

Detaylı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı

Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Araç Muayene Gezici Mobil İstasyon Programı Tüvturk Gezici istasyonlarında ağır vasıtalar (3.5 ton üzeri) hariç tüm motorlu ve motorsuz araçlar için muayene hizmeti verilmektedir. Gezici istasyonlar

Detaylı

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan 3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Doğu Cephesi: Ermenilere karşı açılmıştır. TBMM bu cephede Ermenilere karşı, Osmanlı dan kalma düzenli ordu ile (Kazım Karabekir e bağlı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2014/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Kadrolarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI ADI 390160001 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (AĞRI TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,44764 72,44764 390160003 SAĞLIK BAKANLIĞI PSİKOLOG (ARDAHAN TÜM İLÇELER Taşra) 1 0 72,11422 72,11422 390160005 SAĞLIK BAKANLIĞI

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 179 180 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 04.11.2017 tarih ve 45/56 sayılı

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Kurtuluş Savaşı, üç cephede gerçekleşmiştir; 1. Doğu Cephesi: Ermenilere karşı

Detaylı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı

Talepte Bulunan PersonelinÜnvanlara Göre Dağılımı 15/06/2011-05/08/2011 Tarihleri Arasında Başkanlığımız İnternet Sitesinde Yayınlanan "Hizmetiçi Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi Anketi"ne Katılan 7.191 Personelin 58.878 Tercihin, "Tercih Edilen Eğitim

Detaylı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı

Kamyonet Duraklarımız. Fabrika Taşımacılığı 1 9 7 0 ' d e n b u y a n a NAKLİYE YÜK BORSASI D Ü N Y A ' N I N T A Ş I Y I C I G Ü C Ü! Türkiye'nin 81 ilinden 935 ilçesine yurtiçi 70.000 araç ve 8.500 temsilcilik, yurtdışı binlerce anlaşmalı şoför

Detaylı

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014)

TABLO-2. ORTAÖĞRETİM MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( EKPSS 2014) 7942 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADANA TÜM İLÇELER Taşra YH 12 9 2001 7943 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli ADIYAMAN TÜM İLÇELER Taşra YH 12 5 2001 7944 MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Hizmetli AFYONKARAHİSAR

Detaylı

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL

MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL MUHARREM AYINDA ORUÇ AÇMA SAATLERİ İSTANBUL 1 Kasım 2013 17:15 2 Kasım 2013 17:14 3 Kasım 2013 17:13 4 Kasım 2013 17:12 5 Kasım 2013 17:11 6 Kasım 2013 17:10 7 Kasım 2013 17:08 8 Kasım 2013 17:07 9 Kasım

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma

2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe. Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma 2015 YILI RESMİ TATİL GÜNLERİ Yılbaşı 1 Ocak Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Perşembe Emek ve Dayanışma Günü 1 Mayıs Cuma Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Salı Ramazan Bayramı 17-18-19

Detaylı

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34>

TABLO 27: Türkiye'deki İllerin 2006 Yılındaki Tahmini Nüfusu, Eczane Sayısı ve Eczane Başına Düşen Nüfus (2S34> 3.2.2. ECZANELER Osmanlı İmparatorluğu döneminde en eski eczane 1757 yılında Bahçekapı semtinde açılmış olan İki Kapılı Eczahane'dir. İstanbul'da sahibi Türk olan ilk eczahane ise "Eczahane-i Hamdi" adıyla

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%)   a r k a. o r g. t r 11,5 7,5 5,8 7,4 7,4 7,3 7,2 3,6 6,1 5,3 3,2 5,3 5,3 4,9 4,8 4,2 2,6 1,8 -3, ,8 Büyüme Hızı (%) %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok 2018* 2017 2016 2015 YILLIK 2,6 IV -3,0 III 1,8 II 5,3 I 7,4 YILLIK 7,4 IV 7,3 III 11,5 II 5,3 I 5,3 YILLIK 3,2 IV 4,2 III -0,8 II

Detaylı

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar )

KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) KPSS - 2004/2 ve Ek Yerleştirmedeki En Küçük ve En Büyük Puanlar ( TABLO-1 Ortaöğretim Mezunları III. Grup Yeni Kadrolar ) EN EN BOŞ KÜÇÜK BÜYÜK K.KODU KONTENJAN KONTENJAN PUAN PUAN UNVAN KURUM ADI KURUM

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU MAYIS 2017 Türkiye İstatistik Kurumu 05/06/2017 tarihinde 2017 yılı Mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE)

Detaylı

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60.

122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ. Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07 Arama 6.06.2016 9,30 60. 122. GRUPTA İHALE EDİLECEK SAHALARIN LİSTESİ Sıra No İli Erişim İlişkili Erişim Maden Grubu Alanı Ruhsat Safhası İhale Tarihi Saati Belirlenen Taban İhale Bedeli TL. 1 Adana 3327245 3183357 II. Grup 81.07

Detaylı

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER

Faaliyet Raporu (1 Ocak 31 Aralık 2009) İstatistikler İSTATİSTİKİ BİLGİLER İSTATİSTİKİ BİLGİLER 1 MESLEK MENSUPLARI YILLARA GÖRE SAYILARI GRAFİĞİ 2009 Aralık 2008 Eylül-Aralık 2007-2008 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 1994-1995 1990-1991

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) a r k a. o r g. t r * II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%)   a r k a. o r g. t r * II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III 18.01.2019 Ulusal Gelişmeler Büyüme Hızı (%) %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok 2016 2017 2018* 14 II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III IV YILLIK I II III 12 10 8 6 11,5 4

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu

İÇİNDEKİLER. Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu İÇİNDEKİLER Rapor Özet Türkiye genelinde il merkezlerinin içmesuyu durumu Çizelge 1 Türkiye genelinde il merkezlerinin su ihtiyaçları ve ihtiyaçların karşılanma durumu icmali Çizelge 2. 2013-2015 yılları

Detaylı

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1

2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 2016 Ocak İşkolu İstatistiklerinin İllere Göre Dağılımı 1 1 30 Ocak 2016 tarih ve 29609 sayılı Resmi Gazete de Yayınlanan İşkollarındaki Ve Sendikaların Üye na İlişkin 2016 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU

SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU SON EKONOMİK GELİŞMELERDEN SONRA ESNAF VE SANATKARLARIN DURUMU Temel Ekonomik Göstergeler: Temmuz ayında; Üretici fiyatları genel indeksinde(üfe), Bir önceki aya göre %1,25 artış Bir önceki yılın Aralık

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara

19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 19 MAYIS ÖN HAZIRLIK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR 9-10 Nisan 2005, Ankara 9-10 Nisan 2005 tarihinde Ankara Başkent Öğretmen evinde yapılan hazırlık toplantısına Elazığ, Adana, Antakya, Erzurum, Denizli,

Detaylı

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. a r k a. o r g.

Ulusal Gelişmeler. Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir.   a r k a. o r g. Ulusal Gelişmeler Büyüme Hızı (%) Türkiye ekonomisi 2017 itibariyle dünyanın 17. Avrupa nın 6. büyük ekonomisidir. %10 veya fazla %6-%10 %3-%6 %0-%3 %0 dan küçük Veri yok Kaynak: TÜİK- Dünya Bankası; *:

Detaylı

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri

Mart 2012 SAGMER İstatistikleri Mart 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mart 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı

Ocak SAGMER İstatistikleri

Ocak SAGMER İstatistikleri 2015 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2014 2015 ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup BANKAYA ÖDEME 6,7% 8,6% 9,0% 8,3% ÇEK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% DİĞER

Detaylı

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI

LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ALTYAPI YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LİMANLAR GERİ SAHA KARAYOLU VE DEMİRYOLU BAĞLANTILARI MASTER PLAN ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU-EKLER Mühendislik Anonim

Detaylı

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR

2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR 2017 YILI BİLİM SANAT MERKEZLERİNE ÖĞRETMEN ATAMASI SONUCU OLUŞAN İL-ALAN BAZLI TABAN PUANLAR Alan Adı İl Adı Atama Puanı Ek2 Puanı Hizmet Süresi Başvuru Atama Bilişim Teknolojileri ANKARA 42,000 10 3269

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI

2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 YILI DIŞ TİCARET RAKAMLARI 2016 yılında 726 firma ile 777 milyon dolar ihracat, 44 firma ile 344 milyon dolar ithalat yaparak 1 milyar 121 milyon dolar dış ticaret hacmi gerçekleştirmiştir. 2016 yılı

Detaylı

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ

Eczacılık VII.1. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.2. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. ECZACILIK UYGULAMALARI VII.. ECZACILIK EĞİTİMİ VII.. Uygulamaları TABLO-: BRANŞLARA GÖRE ECZACI DAĞILIMI (008) BRANŞLAR ECZACI SAYISI Bakanlık ve SGK'da Çalışan Eczacılar (Kamu Eczacısı) İlaç Sektöründe

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ HANEHALKI İŞGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ BİLGİ NOTU 2013 Yılı Türkiye İstatistik Kurumu 06/03/2014 tarihinde 2013 yılı Hanehalkı İşgücü İstatistikleri haber bültenini yayımladı. 2013 yılında bir önceki yıla göre;

Detaylı

Ağustos SAGMER İstatistikleri

Ağustos SAGMER İstatistikleri Ağustos 2017 SAGMER İstatistikleri Tablo 1: Ödeme Yöntemine Göre Yazılan Poliçe Adedi Dağılımı 2016 2017 Ağustos Ocak - Ağustos Ağustos Ocak - Ağustos ÜRÜN GRUBU ÖDEME TİPİ Ferdi Grup Ferdi Grup Ferdi

Detaylı

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9 BAŞVURU ADEDİ 335 TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL 2010 BAŞVURU İSTATİSTİKLERİ ANA BRANŞ BAZINDA DAĞILIM HAYAT DIŞI 307 HAYAT 28 İL BAZINDA DAĞILIM İSTANBUL 136 ANKARA 36 İZMİR 23 ANTALYA 12 KOCAELİ 10 GAZİANTEP 9

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 310010002 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 67,37392 67,37392 310040001 AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ FİZYOTERAPİST (AFYONKARAHİSAR MERKEZ Merkez) 1 0 77,44521

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ TÜKETİCİ FİYAT ENDEKSİ (TÜFE) BİLGİ NOTU HAZİRAN 2014 Türkiye İstatistik Kurumu 03/07/2014 tarihinde 2014 yılı Haziran ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) haber bültenini yayımladı. Tüketici Fiyat Endeksi

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER BÖLÜM 3.1. KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Türk Kurtuluş Savaşı başlıca üç cephede gerçekleşti. Bunlar kapanma sırasına göre Doğu, Güney ve Batı Cepheleridir. 1. DOĞU

Detaylı

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri

Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri Mayıs 2012 SAGMER İstatistikleri *Ekli dosyadaki istatistikî veriler, Sigorta Şirketlerinin SBM ye gönderdiği verilerden oluşturulmuştur. Veriler 31 Mayıs 2012 itibariyle alınmıştır. Tablo 1: Ödeme Yöntemine

Detaylı