BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 3.1. Doğu ve Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER 1. DOĞU CEPHESİ 2. GÜNEY CEPHESİ 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER"

Transkript

1

2 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER BÖLÜM 3.1. KURTULUŞ SAVAŞI NDA CEPHELER Türk Kurtuluş Savaşı başlıca üç cephede gerçekleşti. Bunlar kapanma sırasına göre Doğu, Güney ve Batı Cepheleridir. 1. DOĞU CEPHESİ Doğu Cephesi nde Ermenistan ve Gürcistan ın işgallerine karşı mücadele yürütülse de önemli savaşlar Ermenistan a karşı yürütüldü. Tarihte Ermeni Sorunu Osmanlı tebaası olan Ermeniler, uzun yıllar milletisadıka (Sadık millet) olarak tanımlandı. Diğer Osmanlı gayrimüslim tebaası gibi Ermeniler de inanç özgürlüğüne sahiplerdi ve devletin çeşitli kademelerinde görevler alırlardı. 19. yüzyılın başlarından itibaren batıdan doğuya doğru yayılan milliyetçilik akımı bu yüzyılın son çeyreğine doğru Ermenileri de etkilemeye başladı. Başta Rusya olmak üzere büyük devletler 1878 yılında toplanan Berlin Kongresi nde Ermeni sorununu uluslararası bir niteliğe kavuşturdular. Ermeniler, yaygın olarak Taşnak ve Hınçak olarak bilinen örgütlenmeler aracılığıyla sürekli propaganda faaliyeti yürüttüler. Zaman zaman da silahlı ve bombalı eylemler düzenlediler. Silahlı Ermeni Komiteleri ve Ermeni Patrikhanesi, I. Dünya Savaşı sırasında Rus ordularıyla açıktan işbirliği yapmaya başladı. Bu gelişmeler üzerine Tehcir Kanunu na dayanılarak Ermeniler 1915 yılında Suriye ve Ürdün e göç ettirildiler yılında Ekim Devrimi yle Çarlık yönetimi yıkılınca 3 Mart 1918 tarihinde imzalanan Brest-Litowsk Antlaşması yla Sovyet Rusya savaştan çekildi. Rusların bıraktığı bazı silahları alan ve Kafkaslarda İngiltere nin desteğiyle bağımsızlığını ilan eden Doğu ve Güney Cephesi TBMM, 9 Haziran 1920 tarihinde Erzurum da bulunan 15. Kolordu yu yeniden düzenleyerek Kazım Karabekir komutasında Doğu (Şark) Cephesi Komutanlığı nı kurdu. 28 Eylül 1920 tarihinde harekete geçen Türk birlikleri Ermenistan ı üst üste yenilgiye uğrattı. Ermenistan la yapılan görüşmeler sonucunda iki taraf arasında 2-3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre; Ermenistan işgal ettiği Kars, Sarıkamış ve Iğdır ı boşaltacak, İki ülke arasında Aras Nehri sınır olacak, Ermenistan da zorunlu askerlik kaldırılacak, Ermenistan Anadolu dan toprak talebinde bulunmayacak ve Türkiye ye karşı düşmanca tutum takınmayacak, Türkiye, güvenliğini tehlikede gördüğü takdirde Ermenistan da asker bulundurabilecek, Eğer Ermenistan isterse Türkiye askeri ve siyasi yardımda bulunacak, Daha önce Anadolu dan göç ettirilen Ermenilerden silahlı eyleme katılmayanlar isterlerse üç yıl içerisinde geri dönebileceklerdi. Gümrü Antlaşması nın Önemi 1921 yılının Mart ayında imzalanan Batum Antlaşması yla Gürcistan işgal etmiş olduğu Ardahan, Artvin ve Batum u boşalttı, İlk askeri ve siyasi başarısından dolayı TBMM ye güven arttı, Ermeni Sorunu Türkiye açısından çözüldü, Doğu Cephesi'nden diğer cephelere askeri birlik ve silah sevkiyatı kolaylaştı, Bölüm 1: Doğu ve Güney Cephesi Kazım Karabekir Paşa, Doğu'da kimsesiz çocuklarla Ermenistan saldırıya geçti. Ermenistan, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Oltu ve Kars a saldırırken Gürcistan da Artvin, Ardahan ve Batum a saldırdı. Sevr Antlaşması nın uygulanamaz olduğu ilk kez kanıtlanmış oldu, Bölgede barışın sağlanmasıyla Türkiye nin Sovyet Rusya dan yardım alması kolaylaştı, İngiltere'nin Kafkas politikaları başarısız oldu. 2. GÜNEY CEPHESİ Mondros Ateşkes Anlaşması ndan sonra ilerleyen İngiliz birlikleri gerekçe göstermeden Urfa, Maraş ve Antep i işgal ettiler. 2

3 Bu arada Antalya, Kuşadası, Bodrum, Marmaris, Konya ve Burdur çevresini işgal eden İtalyan birlikleri halka iyi davrandığından İtalyan birliklerine karşı önemli bir direniş gerçekleşmedi yılının Mart ayı sona ererken Türk birlikleri Batı Cephesi nde Yunanistan a karşı II. İnönü Savaşı nı kazanınca İtalyan Hükümeti Anadolu yu boşaltma kararı aldı. Bu işlem kısa süre ertelense de 5 Temmuz 1921 tarihinde İtalya Anadolu yu tamamen boşalttı. Maraş Savunması Urfa Savunması Urfa da da Ermenilerle birlikte hareket eden Fransız birlikleri halkın büyük tepkisini çekti. TBMM açılmadan önce Mustafa Kemal buraya Yüzbaşı Ali Saip Bey i göndermişti. Halkın desteğini alan Kuvayımilliye nin başarılı mücadelesi sonucunda 10 Nisan 1920 tarihinde Fransızlar Urfa yı boşalttı. TBMM 1984 yılında bu şehre Şanlı unvanını verdi. Antep savunmasına katılan bir grup Kuvayımilliyeci Adana Savunması Maraş, 30 Ekim 1919 da Fransız birliklerince işgal edildi. Silahlı Ermeni çeteleri de halka yönelik katliam ve tacizlere yönelince Sütçü İmam, Ulu Cami imamı Rıdvan Hoca ile Salim Bey (Yörük) liderliğinde Kuvayımilliye birlikleri kuruldu. İki aydan fazla süren direniş sonucunda 11 Şubat 1920 de Fransızlar şehri terk ettiler. Bunun üzerine TBMM, 1921 yılında İstiklal Madalyası, 1973 yılında ise Kahraman unvanı verdi. 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER cülük etti. Fransız ve Ermeni birlikleri kenti 11 Ağustos 1920 tarihinde kuşattılar. 9 Şubat 1921 tarihinde şehri ele geçirdiler. Antep halkı 6317 kişi kayıp verse de mücadele devam etti. Batı Cephesi nde Yunanistan a karşı Sakarya Meydan Savaşı kazanılınca 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması yla barış sağlandı ve 25 Ekim de kent Fransız birlikleri tarafından boşaltıldı. TBMM, 1921 yılında kente Gazi unvanını verdi. Halka karşı olumsuz tutum takınmadıklarından dolayı ilk etapta işgale karşı bir direniş başlatılmadı. Fakat I. Dünya Savaşı sırasında imzalanan Gizli Anlaşmalarda bu iller Fransa ya bırakıldığından 15 Eylül 1919 tarihinde imzalanan bir anlaşmayla İngiltere Adana, Urfa, Maraş ve Antep i Fransa ya bıraktı. Fransız birlikleri beraberinde Suriye den getirdikleri ve Ermeni İntikam Alayları adıyla örgütledikleri Ermeni birliklerini Türklere karşı kullanmaya başlayınca Türk direnişi başladı. İlk kurşun Hatay Dörtyol da atıldı. Adana da Fransız ve Ermeni saldırılarına karşı Tufan Bey adıyla bilinen Yüzbaşı Osman ve Yüzbaşı Ratip Bey ön plana çıktı. Şehirde bulunan polis teşkilatı Ermeni kökenli bir kişinin yönetimine bırakılmış, Ermeni İntikam Alayları da saldırıya geçmişti. Toroslara çekilen Kuvayımilliye birlikleri işgal güçlerine karşı 20 Ekim 1921 tarihinde Ankara Antlaşması imzalanana kadar mücadeleye devam ettiler. Antep Savunması Bölüm 1: Doğu ve Güney Cephesi 29 Ekim 1919 tarihinde Antep i İngiliz birliklerinden devralan Fransa, burada da silahlı Ermeni birliklerini kullandı. 21 Ocak 1921 tarihinde Mehmet Kamil (Şehit Kamil) Ermeniler tarafından katledildi. Antep Müdafaaihukuk Cemiyeti lideri olan Mehmet Sait (Şahin Bey) Bey öncülüğünde direniş hareketi başlatıldı. Şahin Bey in şehit düşmesinden sonra Kılıç Ali Bey mücadeleye ön3

4 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER TEST - TEST Kurtuluş Savaşı sırasında Kafkaslarda bulunan, I. Gürcistan, II. Ermenistan, III. Azerbaycan devletlerinden hangilerine karşı mücadele edilmiştir? D) I ve II E) I, II ve III 2. Kurtuluş Savaşı sırasında Ermenilerin Doğu Anadolu nun kendilerine verilmesinin sağlanması için aşağıdakilerden hangisine başvurduğu söylenemez? Doğu ve Güney Cephesi 5. Kafkaslarda Ermenistan ın bağımsızlığını sağlayan ve Kurtuluş Savaşı sırasında Ermeni taleplerini destekleyen devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Sovyet Rusya B) Fransa C) İngiltere D) Amerika Birleşik Devletleri E) Almanya A) Wilson İlkelerinin kendi lehlerine uygulanmasına B) Bölgede halkoylaması yapılmasına C) Katliamlarla bölgedeki Türk nüfusu göçe zorlamaya D) İtilaf Devletlerinden yardım almaya E) Bölgede karışıklık çıkararak Mondros Ateşkes Anlaşması nın uygulanmasını sağlamaya 3. Doğu Anadolu nun geleceğine ilişkin Ermeni iddialarının asılsız olduğu.. ile ortaya konmuştur. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlatım doğru olur? A) Amiral Bristol Raporu B) Samsun Raporu C) Wilson İlkeleri D) Paris Konferansı kararları E) Harbord Raporu 6. Öğretmenin Doğu Anadolu da Ermeni saldırılarına karşı hangi önlemler alınmıştır? şeklindeki sorusuna öğrencilerden bazılarının verdikleri yanıtlar şöyledir: Ezgi: 1920 yılının Haziran ayında doğuda seferberlik ilan edildi. Barkın: 15. Kolordu, Doğu Cephesi Komutanlığı na dönüştürüldü. Sevgi: Halkın izinsiz olarak bölge dışına göç etmesi yasaklandı. Mehmet: Bölgenin sorunlarını görüşmek amacıyla kongreler düzenlendi. Mehtap: Bölgede Kuvayımilliye birlikleri kuruldu. Öğrencilerden hangisinin verdiği yanıt doğru değildir? A) Ezgi B) Barkın C) Sevgi D) Mehmet E) Mehtap Bölüm 1: Doğu ve Güney Cephesi 4. İtilaf Devletlerinin Paris Barış Konferansı na Ermeni temsilcilerini de çağırmasında, I. Ermeni taleplerinin dünya kamuoyunda tanıtma, II. Büyük Ermenistan ın kurulmasını kolaylaştırma, III. Ermeniler üzerinde nüfuz kazanma amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? D) I ve III E) I, II ve III 7. Milli Mücadele de Şark Fatihi olarak unvan verilen komutan aşağıdakilerden hangisidir? A) Kazım Karabekir B) Ali Fuat Paşa C) Cafer Tayyar Paşa D) Fevzi Paşa (Çakmak) E) Refet Paşa 4

5 8. I. Dünya Savaşı ndan sonra meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Mondros Ateşkes Anlaşması na açıkça aykırıdır? A) İngiltere nin Samsun a asker çıkarması B) İzmir in işgal edilmesi C) 15. Kolordu nun varlığını devam ettirmesi D) Mustafa Kemal in 9. Ordu Müfettişi olarak atanması E) İstanbul Hükümeti nin Paris Barış Konferansı na temsilci göndermesi Aralık 1920 tarihinde Ermenistan ile TBMM arasında imzalanan Gümrü Antlaşması yla Ermenistan ın Anadolu dan toprak talebinde bulunmayacağını kabul etmesi öncelikle aşağıdakilerden hangisinin geçersizliğini ortaya koymaktadır? A) Mondros Ateşkes Anlaşması nın B) Sevr Antlaşması nın C) Harbord Raporu nun D) Brest Litowsk Antlaşması nın E) Wilson İlkelerinin 10. Kurtuluş Savaşı sırasında TBMM nin Doğu Cephesi nde yeni bir ordu kurmaya yönelik çalışma içerisine girmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Mücadele önceliğinin Batı Cephesi ne verilmesi B) İtilaf Devletlerinin kurmayı düşündükleri Ermeni devletinin sınırlarını belirlememiş olması C) Kazım Karabekir in Mondros Ateşkes Anlaşması nın hükümlerine uymaması D) Erzurum Kongresi nde bölgedeki cemiyetlerin birleştirilmesi E) General Harbord tarafından bölgeye ilişkin bir raporun hazırlanması 12. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi yle ilgili doğru bir bilgi değildir? A) Silahlı çatışmaların sona erdiği ilk cephedir. B) Cephenin kapanması Batı Cephesi ne yardımı kolaylaştırmıştır. C) İlk mücadele Kuvayımilliye birlikleri tarafından başlatılmıştır. D) Misakımilli de belirlenen hedeflere önemli ölçüde ulaşılmıştır. E) TBMM nin ilk askeri ve siyasi başarısı gerçekleşmiştir Aralık 1920 tarihinde imzalanan Gümrü Antlaşması nda zorunlu askerliği kaldırması hükmünün Ermenistan a kabul ettirilmesinin, I. milli sınırların korunması, II. barışın kalıcı kılınması, III. her iki taraf arasında askeri ittifak kurulması amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? D) I ve II E) I, II ve III 14. Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi nde, I. Fransa, II. İngiltere, III. İtalya Devletlerinden hangilerine karşı uzun süreli direniş gerçekleştirilmiştir? D) I ve III E) II ve III 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 11. Ermenistan ile imzalanan Gümrü Antlaşması nın aşağıdakilerin hangisinde bir artışa neden olduğu savunulamaz? A) TBMM nin otoritesinde B) Doğu Cephesinde bulundurulan asker sayısında C) İşgalden kurtarılan vatan topraklarında D) Milli Mücadeleye katılımda E) TBMM nin ülkeyi temsil etme iradesinde 15. Kurtuluş Savaşı sırasında, I. Maraş, II. Urfa, III. Adana, IV. Antep kentlerinden hangileri TBMM açılmadan önce işgalden kurtarılmıştır? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV Bölüm 1: Doğu ve Güney Cephesi 1. D 2. B A E A E B C B E C A E C A B D C 9. B 11. B 10. A 12. C 11. D 13. D 12. E14. A 15. A 5

6 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER Bölüm 1: Doğu ve Güney Cephesi TEST Çözümlü - 2 Test 1. Öğretmenin Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi yle ilgili doğru veya yanlış yanıt gerektiren ve her biri 5 puan değerinde olan sorusuna Hazar ın verdiği yanıtlar aşağıdadır; - Ermenistan ve Gürcistan a karşı mücadele yürütülmüştür. - Mücadele sırasında bölgede seferberlik ilan edilmiştir. - Ermenistan barış görüşmelerinde Sovyet Rusya tarafından temsil edilmiştir. - İşgallere karşı Kuvayımilliye ve düzenli ordu oluşturulmuştur. - Gümrü Antlaşması yla bugünkü Türkiye Ermenistan sınırı belirlenmiştir. Bu yanıtlara göre Hazar bu sorudan aşağıdaki puanlardan hangisini almıştır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) Kurtuluş Savaşı sırasında ilk kurşun atılmıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlatım doğru olur? A) İzmir B) Maraş C) Ayvalık D) Antep E) Dörtyol 3. Güney Cephesi nde işgale karşı direnişten dolayı, I. Antep, II. Urfa, III. Maraş illerimize Gazi, Şanlı ve Kahraman unvanları aşağıdaki sıralamalardan hangisine göre verilmiştir? A) I, III, II B) II, I, III C) I, II, III D) III, I, II E) II, III, I 4. Kurtuluş Savaşı sırasında aşağıdaki şehirlerin hangisinde işgallere karşı Kuvayımilliye birlikleri kurulmamıştır? A) Adana B) Urfa C) Antep D) Mardin E) Maraş D Y Doğu ve Güney Cephesi 5. Fransa nın güney illerimizdeki işgalleri sırasında Ermenileri silahlandırmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisinden bahsedilemez? A) Fransız kamuoyunda savaş karşıtlarının etkili olmasının B) Çıkan isyanlar nedeniyle sömürgelerinde daha fazla asker bulundurmasının C) Bölgede işgalini kalıcı kılmaya çalışmasının D) Bölgede bir Ermeni varlığı oluşturmak istemesinin E) Ermenistan ın Sovyet Rusya ya katılmasının 6. Türk birlikleri tarafından Ermenistan ın yenilgiye uğratılması ve Gümrü Antlaşması yla bölgede barışın sağlanmasının, I. Sovyet Rusya dan daha kolay yardım alınması, II. İngiltere nin Kafkas politikasının başarısız olması, III. Yunanistan ın İzmir i işgal etmesi gelişmelerinden hangilerini kolaylaştırdığı savunulabilir? D) I ve II E) I, II ve III 7. Güney Cephesi nde işgallere karşı başlatılan direniş hareketinde subayların, din adamlarının, kadın ve çocukların da yer yer alması aşağıdakilerden hangisinin kanıtıdır? A) Mücadelenin önderlerinin bağımsız hareket ettiklerinin B) Topyekûn mücadele yürütüldüğünün C) Bölgede ayrı bir devlet kurulmaya çalışıldığının D) Halkın işgallerin geçici olduğuna inandığının E) Bağımsızlık bilincinin bölgede yeterince güçlü olmadığının 8. Gümrü Antlaşması nda Türkiye gerektiğinde Ermenistan da askeri birlik bulundurabilecektir hükmüne yer verilmesinin aşağıdakilerden hangisine yönelik olduğu savunulabilir? A) Doğu sınırını güvenlik altına almaya B) Ermenistan ordusunu modernize etmeye C) Sovyet Rusya nın Ermenistan ı nüfuzu altına almasını önlemeye D) Tehcir edilen Ermenilerin eski topraklarına dönmesini kolaylaştırmaya E) Ermenistan ın subay ihtiyacını karşılamaya 6

7 9. İtalya, Mondros Ateşkes Anlaşması ndan sonra Aydın, Muğla, Antalya ve Konya dolaylarını işgal ettiği halde bu devletle önemli bir çatışma meydana gelmemiştir. İtalya ile önemli bir çatışma meydana gelmemesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) İtalya da siyasi ve ekonomik sorunlar yaşanması B) Gizli anlaşmalarda bu yörelerin İtalya ya bırakılması C) İtalyan işgal birliklerinin halka iyi davranması D) İzmir in İtalya yerine Yunanistan a bırakılması E) İngiltere ve Fransa nın kendi çıkarlarını ön plana çıkarması 13. Aşağıdaki illerimizden hangisinin işgalden kurtarılması diğerlerine göre daha şiddetli çarpışmalar sonucunda gerçekleşmiştir? A) Adana B) Maraş C) Antep D) Urfa E) Hatay 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 10. Maraş ta Ulu Cami imamı Rıdvan Hoca nın Kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan bir memlekette Cuma namazı kılınmaz diyerek Fransızlara karşı harekete geçmesi aşağıdakilerden hangisine verilen öneme kanıttır? A) Mandater yönetime B) Ulusal bağımsızlığa C) Düzenli ordunun kurulmasına D) Ayrı bir devlet kurmaya E) Sosyal devlet anlayışına 14. Fransa nın işgal ettiği toprakları boşaltarak barışa razı olmasında Batı Cephesi nde kazanılması etkili olmuştur. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa anlatım doğru olur? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Eskişehir Kütahya Savaşı D) Sakarya Meydan Savaşı E) Başkomutanlık Meydan Savaşı 11. İtilaf Devletleri, kurulmasını istedikleri Ermeni devletinin sınırlarının Karadeniz e ve Akdeniz e ulaşmasını istemekle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemişlerdir? A) Sovyet Rusya nın Orta Asya ya hükmetmesini engellemek B) Bölgedeki çıkarlarını daha kolay korumak C) Türkiye nin Arap topluluklarıyla bağlantısını kesmek D) Halifelik makamının gücünü kırmak E) Pontus devletinin kuruluşunu engellemek 12. Yeni Türk Devletinin varlığını resmi olarak tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir? A) Ermenistan B) Gürcistan C) Fransa D) İran E) Almanya 15. Şahin Bey Kılıç Ali? Rıdvan Hoca Tufan Bey Yukarıdaki kutucukta? ile gösterilen yere aşağıdaki başlıklardan hangisi yazılmalıdır? A) Antep in Kahramanları B) Doğu Cephesi nin liderleri C) Güney Cephesi nin Kahramanları D) Maraş ta Mücadeleyi Başlatanlar E) İlk Kurşunu Atanlar Bölüm 1: Doğu ve Güney Cephesi 7

8 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER TEST - Çözümler 2 1. Kurtuluş Savaşı sırasında Doğu Cephesi nde; - Ermenistan ve Gürcistan a karşı mücadele yürütülmüştür. (D), - Mücadele sırasında bölgede seferberlik ilan edilmiştir. (D), - Ermenistan barış görüşmelerinde Sovyet Rusya tarafından temsil edilmiştir. (Y), - İşgallere karşı Kuvayımilliye ve düzenli ordu oluşturulmuştur. (Y), - Gümrü Antlaşması yla bugünkü Türkiye Ermenistan sınırı belirlenmiştir. (D) Bu durumda verilen yanıtların hepsinden tam puan alınacaktır. Yanıt E Doğu ve Güney Cephesi 5. Fransa nın güney illerimizdeki işgalleri sırasında Suriye de yaşayan Ermenileri silahlandırmasında; Ermenistan ın Sovyet Rusya ya katılmasının bir etkisi olmamıştır. Çünkü Suriye deki Ermeniler, Ermenistan ile bağlantılı değildi. Fakat Fransız kamuoyunda savaş karşıtlarının etkili olması, Fransa nın sömürgelerinde isyanların çıkması, bölgede Ermeni azınlıklarını kullanarak işgalini kalıcı kılmaya çalışması ve bunun için de bir Ermeni varlığı oluşturmak istemesinin etkisi olmuştur. Kaldı ki Fransızlar Ermenileri, Ermenistan'ın Sovyet Rusya'ya katılmasından önce silahlandırmıştı. Yanıt E 2. Kurtuluş Savaşı sırasında ilk kurşun Fransız ve Ermeni saldırılarına karşı Dörtyol da atılmıştır. Yanıt E 6. Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan İngiltere nin desteğiyle bağımsız olmuş devletlerdi. Bu devletlerden Gürcistan ve Ermenistan Türk topraklarını işgal ettiler. Ermenistan ın yenilgiye uğratılması İngiltere nin Kafkas politikasının iflas ettiğini kanıtlar. Diğer yandan Sovyet Rusya nın Ermenistan a egemen olması kolaylaştığından, Türkiye ye yardım yapması da kolaylaştı. İzmir in işgali 15 Mayıs 1919 tarihinde gerçekleşti. Yanıt D Bölüm 1: Doğu ve Güney Cephesi 3. - Antep 1921 yılında Gazi - Urfa 1984 yılında Şanlı - Maraş 1973 yılında Kahraman unvanlarını aldılar. Yanıt A 4. Kurtuluş Savaşı sırasında Güney Cephesi nde Adana, Urfa, Antep ve Maraş ta Kuvayımilliye birlikleri kuruldu. Mardin de işgal olmadığından bu ilimizde Kuvayımilliye kurulmadı. Yanıt D 7. Güney Cephesi nde işgallere karşı başlatılan direniş hareketinde subayların, din adamlarının, kadın ve çocukların da bulunduğu yöre halkın yer alması bu yönüyle topyekûn mücadele yürütüldüğünü göstermektedir. Yanıt B 8

9 8. Türkiye gerektiğinde Ermenistan da askeri birlik bulundurabilme hakkına sahip olması, bu ülkede ulusal çıkarlarımıza aykırı gelişmelerin ortaya çıkmasını önlemeye yöneliktir. Buradan hareketle de Doğu sınırını güvenlik altına alma amacının etkili olduğu anlamına gelir. Yanıt A 9. Aydın, Muğla, Antalya ve Konya dolaylarını işgal eden İtalya ile önemli bir çatışma meydana gelmemesinin temel nedeni işgal edilen yerlerde halka iyi davranmasıdır. Çünkü İzmir gizli anlaşmalarda İtalya ya verildiği halde Paris Barış Konferansı nda Yunanistan a bırakılması İtalya nın Türkiye politikasında değişikliğe neden olmuştu. Diğer yandan da İtalya'da 1920'lerde başlayan ekonomik ve siyasi sorunlar hükümetin yeni bir savaşı göze almasını engellemiştir. Yanıt C 12. Ermenistan, 3 Aralık 1920 tarihinde Gümrü Antlaşması nı imzalamakla Yeni Türk Devleti ni resmi olarak tanıyan ilk devlet olmuştur. Yanıt A 13. Antep ili Fransızlar tarafından yaklaşık dokuz ay kuşatılmış, kişi hayatını kaybetmiştir. Adana, Urfa ve Maraş ta çatışmalar kısa sürmüş; Hatay ise savaş yapılmadan 1939 yılında Türkiye ye katılmıştır. Yanıt C 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 10. Maraş ta Ulu Cami imamı Rıdvan Hoca nın Kalelerinde hür bayrağı dalgalanmayan bir memlekette Cuma namazı kılınmaz demesi ulusal bağımsızlığa vurgu yapmıştır. Çünkü bayrağın hür şekilde dalgalanması bağımsızlığın temel şartlarındandır. Yanıt B 14. Fransa nın işgal ettiği toprakları boşaltarak barışa razı olmasında tabi ki Kuvayımilliye nin yıpratıcı savaşlarının yanında Batı Cephesi nde Yunan birliklerinin Sakarya Meydan Savaşı nda yenilmesinin önemli rolü olmuştur. Yanıt D 11. İtilaf Devletleri, kurulmasını istedikleri Ermeni devletinin sınırlarının belirlenmesini Amerikan Başkanı Wilson a bıraktılar ve bu devletin Karadeniz e ve Akdeniz e ulaşmasını istediler. Böylece bölgedeki çıkarlarını daha kolay koruyacaklarına inanıyorlardı. Çünkü kurulacak devlet İtilaf Devletlerinin himayesinde olacaktı. Sovyet Rusya o yıllarda güçlü bir devlet değildi ve Doğu Anadolu'da Ermenistan devletinin kurulması Orta Asya'ya hükmetmesini engellemeye yetecek bir avantaj sağlamaz Yanıt B Bölüm 1: Doğu ve Güney Cephesi 15. Şahin Bey (Antep), Kılıç Ali Bey (Antep), Rıdvan Hoca (Maraş) ve Tufan Bey (Adana) Güney Cephesi nde mücadele yürüten Kuvayımilliye kahramanlarıdır. Bu nedenle Güney Cephesi nin Kahramanları başlığı doğrudur. Yanıt C 9

10 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER BÖLÜM - 21 BATI CEPHESİ SAVAŞLARI Düzenli Ordunun Kurulması Yunanistan ın 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir i işgal etmesiyle birlikte başlayan direniş hareketi önce Kuvayımilliye birlikleriyle başladı. TBMM'nin açılmasından kısa süre sonra Kuvayımilliye birlikleri Gediz Muharebelerinde yenilince, düzenli ordunun kurulmasına hız verildi. Batı Cephesi Umum Kuvayımilliye Komutanı Ali Fuat Paşa, Moskova elçiliğine tayin edilirken, İsmet Bey ve Refet Bey ikiye bölünen Batı Cephesine komutan olarak atandılar. Kuvayımilliye, düzensiz birliklerden oluşmakta, disiplinsiz hareket etmekte ve ihtiyaçlarını halktan karşılamaktaydı. Başarı için bu birliklerin düzenli orduya dönüştürülmesi gerekiyordu. Bu duruma itiraz ederek ayaklanan Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe gibi Kuvayımilliye liderleri yenilgiye uğratıldı. Batı Cephesinde yaşanan başlıca savaşlar ve bunların sonuçları şöyledir: A. I. İnönü Savaşı ( 6-10 Ocak 1921) Düzenli orduya katılmak istemeyen Çerkez Ethem in isyanının sürdüğü günlerde Yunan birlikleri saldırıya geçti. Eskişehir in batısında yer alan İnönü bölgesinde yapılan savaşı düzenli ordu kazandı. 12 Ocak 1921 tarihinde de Çerkez Ethem'in Kuvayıseyyare adıyla bilinen birlikleri yenilgiye uğratıldı. Bu başarılar üzerine İsmet Bey terfi ettirilerek mirliva (tuğgeneral) oldu. I. İnönü Savaşı sonrasında iç politikada şu gelişmeler oldu; TBMM ye ve düzenli orduya duyulan güven arttı, 12 Mart 1921 tarihinde İstiklal Marşı kabul edildi, 20 Ocak 1921 tarihinde Yeni Türk Devleti nin ilk anayasası olan Teşkilâtıesasiye kabul edildi. Teşkilâtıesasiye Kanunu nda; Egemenliğin millete ait olduğu; yasama ve yürütme yetkisinin TBMM de toplandığı, Yeni Türk Devleti'nin yönetim biçiminin halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayandığı, Seçimlerin iki yılda bir yapılacağı, Meclis hükümeti sisteminin uygulanacağı, Türkiye Devleti nin yönetim biçiminin halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayandığı gibi hükümlere yer verildi. Batı Vektörler Cephesi I. İnönü Savaşı ndan sonra dış politikada şu gelişmeler yaşandı: a. Londra Konferansı (23 Şubat - 12 Mart 1921) İtilaf Devletleri hem yenilen Yunan ordusuna zaman kazandırmak hem de Sevr Antlaşması nda küçük değişiklikler yaparak Türk tarafına kabul ettirmek amacıyla bu konferansa öncülük ettiler. Diğer yandan da konferansa İstanbul Hükümeti ile TBMM yi birlikte çağırdılar. Konferansta İstanbul Hükümeti ni temsil eden Tevfik Paşa sözü TBMM temsilcisi Bekir Sami Bey e devredince İtilaf Devletlerinin ikilik yaratma çabası boşa çıktı. İtilaf Devletleri konferansta Sevr e benzer öneriler sununca konferans dağıldı. Fakat TBMM dünya kamuoyunda nasıl bir barış istediğini ortaya koyma fırsatı elde etti. Konferansın sonlarında Bekir Sami Bey'in İngiliz, Fransız ve İtalyan temsilcilerle imzaladığı, antlaşmalar TBMM tarafından reddedildi. Çünkü anlaşmalarda yapacakları yardıma karşılık bu devletlere bazı ayrıcalıklar tanınmaktaydı. b. Afganistan la Dostluk Antlaşması Moskova da bulunan TBMM temsilcisi Yusuf Kemal Bey ile Afgan temsilciler arasında 1 Mart 1921 tarihinde imzalandı. Antlaşmada taraflar aralarında her alanda işbirliği yapmayı kabul etti. Antlaşmada taraflardan birine yapılacak saldırının diğerine yapılmış sayılması, Türkiye'nin Afganistan'a eğitici subay göndermesi de kabul edildi. TBMM nin saygınlığının artması bakımından önemli bir antlaşmadır. c. Moskova Antlaşması İtilaf Devletleri, Rusya da kurulmakta olan Sovyet yönetimini yıkmaya çalışıyor, bunun için de rejim karşıtlarına Boğazlar üzerinden yardım ulaştırıyorlardı. Bu durumda Türkiye ile Sovyet Rusya ortak düşmana karşı mücadele ettiklerinden aralarında işbirliği yapmaya karar verdiler. I. İnönü Savaşı nı kazanmasından sonra TBMM ile Sovyet Rusya, 16 Mart 1921 tarihinde Moskova Antlaşması nı imzaladı. Bu antlaşmaya göre; Taraflardan birinin tanımadığı uluslararası bir belgeyi diğeri de tanımayacak, Sovyet Rusya Misakımilli yi ve kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecek, Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında daha önce yapılan antlaşmalar geçersiz sayılacak, Boğazların durumu Karadeniz e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferansta ele alınacak, Sovyet Rusya, Batum un Gürcistan a verilmesi şartıyla Gümrü Antlaşması nı tanıyacaktı. TBMM, Batum'un Gürcistan'a bırakılmasını kabul etmekle Misakımilliden ilk tavizini vermiş oldu. Bu antlaşmayla TBMM ile Sovyet Rusya arasındaki ilişkiler iyi yönde gelişme gösterdi. 10

11 B. II. İnönü Savaşı (23 Mart 1 Nisan 1921) Londra Konferansı nda Türk tarafına isteklerini kabul ettiremeyen İtilaf Devletlerinin desteği ile Yunan ordusu yeniden saldırıya geçti. Aynı günlerde TBMM Pontus çeteleri ve Koçgiri İsyanı ile uğraşmaktaydı. 23 Mart 1921 tarihinde iki koldan saldırıya geçen Yunan birlikleri TBMM Muhafız Alayı nın da cepheye sürülmesiyle bir kez daha yenildi. Mustafa Kemal, İsmet Paşa ya bir telgraf çekerek Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin mâkus (ters giden) talihini de yendiniz. demiştir. Zaferden sonra İngiltere, Malta da alıkoydukları Türk savaş esirlerinden bir kısmını serbest bıraktı. İtalyan Hükümeti Anadolu yu boşaltma kararı aldı. Fransa ise Zonguldak tan çekildi. C. Eskişehir Kütahya Savaşları (10 24 Temmuz 1921) Siyasi kaderi Anadolu da kazanılacak başarıya bağlı olan Yunan Kralı Konstantin, 13 Haziran 1921 tarihinde İzmir e gelerek ordusunu asker ve silah bakımından takviye etti. Yunan ordusu, 10 Temmuz 1921 de büyük bir saldırı başlatınca, Türk birlikleri geri çekilmek zorunda kaldı. Mustafa Kemal in de onayı ile birliklerimiz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilerek Yunan ordusunu burada durdurdu. Bu yenilgi TBMM de moralleri bozdu ve hatta savaş sırasında Meclisin Kayseri'ye taşınması önerisi getirildi. Fakat Mustafa Kemal, bu öneriyi ordunun moralini bozacağı gerekçesiyle kabul etmedi. Durumun kötüleşmesi üzerine Mustafa Kemal başkomutanlığa getirildi. Başkomutanlık Kanunu yla TBMM nin ordunun maddi ve manevi ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili yetkileri üç ay süreyle Mustafa Kemal e verildi. Savaşın bütün şiddetiyle sürdüğü sırada Ankara da I. Maarif Kongresi düzenlendi. Savaş nedeniyle Kongrenin ertelenmesi önerisini Mustafa Kemal "Cehaletle savaş düşmanla savaştan daha az önemli değildir. Devam etsin" sözleriyle kabul etmedi. Mustafa Kemal, aldığı yetkilere dayanarak 8/9 Ağustos 1921 tarihinde Tekalifimilliye Emirlerini (ulusal yükümlülükler) yayınladı. Bu emirlerde her ailenin silah, cephane, yiyecek, giyecek ve ulaşım gibi konularda orduya yardım etmesi kararlaştırıldı. Bu karara uymayanların ya da karşı çıkanların İstiklal Mahkemelerine verileceği dile getirildi. D. Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos 13 Eylül 1921) Tekalifimilliye Emirleriyle toplanan yardımlar tam olarak cepheye ulaştırılmadan Yunan ordusu bir kez daha saldırıya geçti. Yunan saldırısı karşısında Türk birlikleri bazı yerlerde geri çekilmeye başladı. Başkomutan Mustafa Kemal in Hattı müdafaa yoktur; sathı müdafaa vardır. Bu satıh bütün vatandır. emriyle başlattığı yıpratıcı savunma taktiği sonunda Yunan ordusu hırpalandı ve bir karşı saldırıyla yenilgiye uğratıldı. Yunan birlikleri Sakarya Nehri nin batısına çekilerek burada bir savunma hattı oluşturmaya başladılar. Bu savaş 350 ye yakın subay kaybından dolayı tarihimizde subaylar savaşı olarak da bilinir. Savaşın önemli sonuçları şunlardır; Mustafa Kemal e gazilik unvanı ve mareşallik rütbesi verildi, Kafkas cumhuriyetleriyle (Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan) Kars Antlaşması imzalandı. Yunanistan savunmaya çekildi. İtalya Anadolu yu tamamen boşalttı. Fransa ile 20 Ekim 1921 de Ankara Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmayla Fransa Hatay hariç Anadolu yu boşalttı. Antlaşmada Hatay ın özel bir statüsünün olması, Caber Kalesi nin Türk toprağı sayılması kabul edildi. E. Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı (26 Ağustos 9 Eylül 1922) Yunan ordusunu Anadolu dan atmak amacıyla Doğu ve Güney Cephesinden askeri birlikler getirildi, Sovyet Rusya dan yardım alındı ve ordunun ihtiyaçları karşılandıktan sonra 26 Ağustos 1922 tarihinde taarruza geçildi. 30 Ağustos ta Yunan ordusunun Dumlupınar da kesin yenilgisi ile sona eren bu savaşa Başkomutan Meydan Savaşı da dendi. Dağılan ve hızla geri çekilen Yunan birlikleri geçtikleri yerleri yakıp yıkarak 9 Eylül de İzmir i, 18 Eylül de de bütün Batı Anadolu yu boşalttı. Mudanya Ateşkes Anlaşması (11Ekim 1922) Yunanistan ın Anadolu dan atılması üzerine İngiltere, Fransa ve İtalya temsilcilerinin katıldığı ateşkes görüşmelerinde TBMM yi İsmet Paşa temsil etti. Mudanya Ateşkes Anlaşması yla Kurtuluş Savaşı resmen sona erdi. Mudanya Ateşkes Antlaşması'yla Yunanistan Edirne ve Kırklareli yi boşaltmayı kabul etti. İstanbul ve Boğazların yönetimi TBMM ye bırakıldı. Böylece İstanbul Hükümeti yok sayılmış oldu. Sanat ve Edebiyatta Kurtuluş Savaşı İlk Kurtuluş Savaşı romanı Halide Edip (Adıvar) in Ateşten Gömlek adlı eseridir. Yakup Kadri Karaosmanoğlu nun Yaban ve Reşat Nuri Güntekin in Yeşil Gece adlı eserleri de bu alanda önemlidir. Şiirde Nazım Hikmet in Kuvayımilliye Destanı bu alanda öne çıkan eserlerdendi. Mustafa Kemal in Nutuk (Söylev), Kazım Karabekir in İstiklal Harbimiz, Ali Fuat Cebesoy un Milli Mücadele Hatıraları, Rauf Orbay ın Cehennem Değirmeni adlı eserleri önemli anı eserlerdir. Ruhi Arel, Halil Dikmen, Ali Sami Boyar, İbrahim Çallı, Sami Yetik gibi sanatçılar Milli Mücadele yi tablolarıyla anlattılar. Heykel alanında ise Zühtü Müridoğlu, Nusret Suman, Hüseyin Özkan öne çıkan sanatçılar oldular. 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER 11

12 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER TEST - TEST Kurtuluş Savaşı sırasında, I. Batı, II. Doğu, III. Güney Cephelerinde çatışmaların sona erme sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? A) I, III, II B) II, I, III C) I, II, III D) III, I, II E) II, III, I 2. Aşağıdakilerden hangisi TBMM nin açılmasından sonra Kuvayımilliye den düzenli orduya geçişi zorlaştıran gelişmelerden değildir? Batı Cephesi 5. Kurtuluş Savaşı nda aşağıdakilerin hangisinden sonra düzenli orduların kurulmasına hız verilmiştir? A) Ermenilerin yenilgiye uğratılması B) Gediz Muharebeleri C) I. İnönü Savaşı D) II. İnönü Savaşı E) Eskişehir Kütahya Savaşları 6. I. Kuvayıinzibatiye II. Kuvayımuhammediye III. Kuvayıseyyare Yukarıdakilerden hangileri işgal ordularına karşı hareket eden birliklerdir? A) İstanbul Hükümeti nin zorunlu askerliği kaldırdığını açıklaması B) Bazı Kuvayımilliye şeflerinin başına buyruk hareket etmeye devam etmek istemesi C) Kuvayımilliye birliklerinin halktan zorla para ve silah almaya çalışması D) İstanbul Hükümeti nin TBMM hakkında olumsuz propaganda yapması E) Para ve insan kaynaklarının sınırlı olması 3. Kuvayımilliye birliklerinin başına buyruk hareket etmelerinin, I. orduda disiplinin sağlanması, II. ulusal birlik ve beraberliğin güçlenmesi, III. hukukun üstünlüğü ilkesinin yerleşmesi konularından hangilerini zorlaştırdığı savunulabilir? D) I ve II E) I, II ve III 4. Yunan ordusunun 6 Ocak 1921 tarihinde saldırıya geçmesinde, I. Türk tarafını Sevr Antlaşması nı kabul etmeye zorlama, II. Ankara yı ele geçirerek Milli Mücadeleyi sona erdirme, III. Çerkez Ethem ve Demirci Mehmet Efe isyanlarını bastırma amaçlarından hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? D) I ve II E) I, II ve III D) I ve II E) II ve III 7. I. İnönü Zaferi'nin aşağıdaki gelişmelerden hangisi üzerinde etkili olduğu savunulabilir? A) İstiklal Mahkemelerinin kurulmasında B) İstiklal Marşının kabul edilmesinde C) Mustafa Kemal in başkomutanlığa getirilmesinde D) Tekalifimilliye Emirlerinin yayınlanmasında E) Batı Cephesi nin iki komutanlığa ayrılmasında 8. Öğretmenin, İtilaf Devletlerinin I. İnönü Savaşı sonrasında Londra Konferansı nı toplamasının nedenleriyle ilgili doğru veya yanlış yanıt gerektiren ve her biri 5 puan değerinde olan sorusuna Ceren in verdiği yanıtlar aşağıdadır; Yenilen Yunan ordusuna zaman kazandırmak. Sevr Antlaşması nın hükümlerinde küçük değişiklikler yaparak Türk tarafına kabul ettirmek. İstanbul Hükümeti nin TBMM yi tanımasını sağlamak. Yunanistan ın işlediği savaş suçlarının araştırılmasını sağlamak Osmanlı Devleti nin Milletler Cemiyeti ne alınmasını sağlamak. Bu yanıtlara göre Ceren bu sorulardan aşağıdaki puanlardan hangisini almıştır? A) 5 B) 10 C) 15 D) 20 E) 25 D Y 12

13 9. I. Gümrü Antlaşması nın imzalanması II. Teşkilâtıesasiye nin ilanı III. İstiklal Marşı nın kabul edilmesi Yukarıdakilerden hangileri Anadolu da yeni bir devletin kurulmakta olduğuna kanıt olarak gösterilebilir? D) II ve III E) I, II ve III 10. İtilaf Devletleri, TBMM yi Londra Konferansı na İstanbul Hükümeti aracılığıyla çağırınca Mustafa Kemal, TBMM doğrudan çağrılmazsa konferansa katılmayacağını açıklamakla aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi ortaya koymuştur? Anayasası nda seçimlerin iki yılda bir yapılacağı ve eski meclis yeni meclis toplanıncaya kadar görevine devam edeceği kararının aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yönelik olduğu savunulabilir? A) Meclisin sürekliliğini sağlama B) Meclis hükümeti sistemini uygulama C) Meclis başkanının yetkilerini artırma D) Meclis başkanının aynı zamanda hükümet başkanı olmasını sağlama E) Seçilen milletvekilinin sadece seçildiği ilin değil bütün ulusun vekili olmasını sağlama 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER A) TBMM nin uluslararası alanda meşrulaşmasına B) TBMM ile İstanbul Hükümeti arasında işbirliği yapılmasına C) İstanbul Hükümeti temsilcisi Tevfik Paşa nın Milli Mücadele ye kazanılmasına D) Konferansın süresinin belirlenenden daha uzun tutulmasına E) Yunan tarafının konferansa katılmasının önlenmesine 11. İtilaf Devletlerinin Londra Konferansı nı toplayarak, I. Yunan ordusuna zaman kazandırma, II. İstanbul Hükümeti ile TBMM arasında ikilik yaratma, III. Sevr Antlaşması nda küçük değişiklik yaparak Türk tarafına kabul ettirme amaçlarından hangilerine ulaştıkları savunulabilir? Mart 1921 tarihinde TBMM de kabul edilen İstiklal Marşı nın söz yazarı ve bestecisi aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? A) Mehmet Akif Ersoy Cemal Reşit Rey B) Mehmet Akif Ersoy Adnan Saygun C) Mehmet Akif Ersoy Ulvi Cemal Erkin D) Mehmet Akif Ersoy Zeki Üngör E) Mehmet Akif Ersoy Osman Hamdi Bey D) I ve III E) I, II ve III Mart 1921 tarihinde TBMM ile Afganistan arasında imzalanan dostluk antlaşmasının, Ocak 1921 tarihinde kabul edilen Teşkilâtıesasiye Kanunu nda, I. yasama, II. yürütme, III. yargı yetkilerinden hangileri doğrudan TBMM ye verilmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III I. taraflar birbirlerinin bağımsızlıklarına saygılı olacaklar, II. taraflardan birine yapılacak saldırı diğerine yapılmış sayılacak, III. Türk tarafı Afganistan a öğretmen ve eğitici subay gönderecek hükümlerinden hangileri tarafların ittifak kurduklarına doğrudan kanıt olarak gösterebilir? D) I ve III E) II ve III 1. E 2. C 3. E 4. D 5. B 6. C 7. B 8. D 9. E 10. A 11. A 12. C 13. A 14. D 15. B 13

14 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER TEST - TEST Mart 1921 tarihinde TBMM ile Sovyet Rusya arasında imzalanan Moskova Antlaşması nın, I. Sovyet Rusya Misakımilli yi tanıyacak, II. Osmanlı Devleti yle Sovyet Rusya arasında imzalanan antlaşmalar geçersiz sayılacak, III. Batum Gürcistan a verilmek şartıyla Sovyet Rusya Gümrü Antlaşması nı tanıyacak, IV. Sovyet Rusya kapitülasyonların kaldırılmasını kabul edecek hükümlerinden hangi ikisi birbiriyle çelişmektedir? A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I ve IV E) III ve IV Batı Cephesi 5. Sovyet Rusya nın Türk Kurtuluş Savaşı na yardım etmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden bahsedilemez? A) İtilaf Devletlerinin İstanbul ve Boğazları elinde tutmasının B) İngiltere ve Fransa nın Bolşevik rejimini kendileri için tehlike olarak görmelerinin C) İngiltere nin Gürcistan ve Ermenistan ı destekleyerek çıkarına göre yönlendirmesinin D) Sovyet Rusya nın bağımsızlık hareketlerini desteklemelerinin E) Londra Konferansı nda İstanbul Hükümeti temsilcisinin sözü TBMM temsilcisine bırakmasının 2. Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen, I. Misakımilli nin kabul edilmesi, II. Kuvayımilliye den düzenli orduya geçilmesi, III. İstiklal Marşı nın kabul edilmesi gelişmelerinden hangilerinin milli birlik ve beraberliği güçlendirdiği savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III 3. Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Savaşı sonrasında meydana gelen gelişmelerden biri değildir? A) İsmet Bey in albaylıktan generalliğe terfi ettirilmesi B) Teşkilâtıesasiye nin kabul edilmesi C) İtalya nın işgal ettiği Anadolu topraklarını boşaltma kararı alması D) Sovyet Rusya ile Moskova Antlaşması nın imzalanması E) Afganistan la bir dostluk antlaşmasının imzalanması 4. TBMM nin yeni bir anayasa hazırladığı halde Kanuniesasî nin Teşkilâtıesasiye ile çelişmeyen hükümlerinin geçerli olduğunu kabul etmesi aşağıdakilerden hangisini sağlamaya yöneliktir? A) İstanbul Hükümeti nin yürütme ile ilgili yetkilerini kullanmaya devam etmesine B) Laik bir devlet düzeni kurmaya C) Kanunuesasî yi kalıcı kılmaya D) Yasal alanda ortaya çıkacak boşlukları gidermeye E) Yerel yönetimleri güçlendirmeye Mart 1921 tarihinde Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması nda Boğazların durumu Karadeniz e kıyısı olan devletlerin katılacağı bir konferansta ele alınacaktır hükmüne yer verilmesi Boğazlarla ilgili öncelikle aşağıdakilerden hangisinin söz hakkını engellemeye yöneliktir? A) İstanbul Hükümeti nin B) İtilaf Devletlerinin C) Bulgaristan ın D) Romanya nın E) Gürcistan ın 7. İtilaf Devletlerinin 23 Şubat - 12 Mart 1921 tarihleri arasında Londra Konferansı nı toplamalarında, I. Türk Kurtuluş Savaşı'na katılımların artması, II. İtalya'nın Anadolu'dan çekilme kararı alması, III. Mustafa Kemal in başkomutanlığa getirilmesi gelişmelerinden hangilerinin etkili olduğu savunulabilir? D) I ve III E) II ve III 8. İtilaf Devletleri ve Yunanistan ın Londra Konferansı nda bekledikleri sonucu alamamış olmaları üzerine başlayan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Eskişehir Kütahya Savaşları D) Sakarya Meydan Savaşı E) Başkomutanlık Meydan Savaşı 14

15 9. TBMM ye bağlı düzenli ordu savaş hâlinde bulunduğu Yunan birlikleri karşısında başarı kazandıkça, savaş hâlinde olmadığı komşu ülkelerden dostluk ve işbirliği antlaşmaları imzalama isteğiyle karşılaşmıştır. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı sayılabilir? A) Türkiye nin stratejik öneminin azaldığının B) TBMM nin askeri başarılarının dışarıdan aldığı yardıma bağlı olduğunun C) Askeri başarıların siyasi başarıları kolaylaştırdığının D) TBMM Hükümetini tanıyan devlet sayısının zaman içerisinde değişmediğinin E) Komşu olunan ülke sayısının arttığının 10. II. İnönü Savaşı nda Yunan ordusunu yenen düzenli ordu, Aslıhanlar ve Dumlupınar yöresinde bir karşı saldırı başlattı. Fakat bu saldırı başarısız oldu. Bu durum düzenli orduyla ilgili aşağıdakilerden hangisine kanıt sayılabilir? 13. II. İnönü Zaferi sonrasında Fransa Zonguldak'ı boşaltma kararı alırken, İngiltere ise Malta da tutulan esirlerin bir kısmını serbest bırakmıştır. Bu gelişmeler aşağıdakilerden hangisini doğrulamaktadır? A) İngiltere nin Yunanistan ı destekleme politikasından vazgeçtiğini B) İtalya ile İngiltere nin Türkiye politikasını ortak belirlediklerini C) Askeri alanda güçlenmenin siyasi alanda etkiyi arttırdığını D) İtilaf Devletlerinin Anadolu yu paylaşmaya yönelik politikalarında köklü değişikliğe gittiklerini E) İtalya nın sömürgeci politikaları terk ettiğini 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER A) Tek bir merkezden yönetilmediğine B) Subay sayısının yetersiz olduğuna C) Sayıca Yunan birliklerinden üstün olduğuna D) Taarruz aşamasına ulaşamadığına E) Kuvayımilliye tarzı mücadele sürdürmeye çalıştığına 11. Sovyet Rusya ile TBMM arasında 16 Mart 1921 tarihinde imzalanan Moskova Antlaşması nda taraflar topraklarında birbirlerinin düşmanı olan grupların barınmasına izin vermeyeceklerini kabul etmekle aşağıdakilerden hangisi konusunda anlaştıklarını ortaya koymuşlardır? A) Egemenlik haklarına saygılı olma B) Askeri ittifak kurma C) Dış politikada ortak hareket etme D) Ülkelerindeki azınlıkların haklarını sınırlandırma E) Nüfus değişimi gerçekleştirme 14. Teşkilâtıesasiye ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Kısa bir anayasa olup, demokratik hak ve özgürlükler konusuna değinilmemiştir. B) Güçler birliği esasına dayanır. C) Yargı yetkisine yer verilmemiş fakat bu yetki İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla kullanılmıştır. D) Meclis başkanına gerekli görülecek durumda seçimleri yenileme yetkisi verilmiştir. E) Yeni Türk Devleti'nin anayasal temellerini atmıştır tarihli Teşkilâtıesasiye de dine ilişkin hükümlerin yerine getirilmesi, bütün yasaların yapılması, değiştirilmesi, kaldırılması, savaş ve barış kararı verilmesi gibi temel haklar TBMM dedir kararının alınması; I. Saltanat, II. Hilafet, III. Şeyhülislamlık makamlarından hangilerinin otoritesini sınırlandırmaya yöneliktir? D) II ve III E) I, II ve III 15. TBMM, sonuç alınamayacağı bilindiği halde Londra Konferansı na katılmakla İtilaf Devletlerinin öncelikle aşağıdakilerden hangisiyle ilgili olumsuz propagandasını engellemek istemiştir? A) Türk tarafının barışa yanaşmadığı B) İzmir de Rum nüfusun Türklerden daha fazla olduğu C) Türk tarafında birlik ve beraberliğin olmadığı D) Türklerin gayrimüslim azınlığa baskı yaptığı E) Milli Mücadelenin birkaç maceracı generalin ayaklanması olduğu 1. B 2. E 3. C 4. D 5. E 6. B 7. A 8. B 9. C 10. D 11. A 12. E 13. C 14. D 15. A 15

16 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER TEST - TEST Mustafa Kemal, aşağıdaki savaşların hangisinden sonra başkomutanlığa getirilmiştir? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Eskişehir-Kütahya Savaşı D) Sakarya Meydan Savaşı E) Başkomutanlık Meydan Savaşı 2. Eskişehir Kütahya Savaşlarından sonra TBMM nin ordunun ihtiyaçlarının karşılanmasıyla ilgili yetkisinin Mustafa Kemal e verilmesi, I. güçler birliği ilkesini hayata geçirme, II. karar alma sürecini hızlandırma, III. düşman orduları oyalayarak zaman kazanma amaçlarından hangilerini gerçekleştirmeye yöneliktir? Batı Cephesi 5. Sovyet Rusya ile TBMM arasında imzalanan Moskova Antlaşması nda daha önce Osmanlı Devleti yle Çarlık Rusya arasında imzalanmış olan antlaşmalar geçersiz sayılacaktır hükmü yer almıştır. Bu karar aşağıdakilerden hangisine kanıt olarak gösterilebilir? A) Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti nin hukuken sona erdiğinin kabul edildiğine B) Çarlık Rusya ile Osmanlı Devleti nin sınırlarının her iki tarafın sınırı olarak görüldüğüne C) Tarafların dış politikada birlikte hareket etme kararı aldıklarına D) Gümrü Antlaşması nın geçersiz sayılacağına E) Sovyet Rusya nın da Londra Konferansı nda temsil edileceğine D) I ve III E) II ve III 3. Aşağıdakilerin hangisinde, I. de verilenin II. ye ortam hazırladığı savunulamaz? A) Düzenli ordunun kurulması B) Gümrü Antlaşması nın imzalanması C) II. İnönü Savaşı nın kazanılması D) Eskişehir Kütahya Savaşlarının kaybedilmesi E) I. İnönü Savaşı nın kazanılması I II Ordunun sevk ve idaresinin kolaylaşması Doğu Cephesi nde savaşın sona ermesi Fransa nın Anadolu yu boşaltması Tekalifimilliye Emirleri'nin yayınlanması Moskova Antlaşması nın imzalanması 4. Kurtuluş Savaşı sırasında İnebolu, Kastamonu, Ilgaz, Çankırı üzerinden Anadolu ya yardım ulaştıran güzergâh. olarak adlandırılmıştır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılırsa ifade doğru olur? A) Çakmak Hattı B) İstiklâl Yolu C) Müdafaaihukuk Yolu D) Berlin - Bağdat Hattı E) Kral Yolu 6. Kurtuluş Savaşı sırasında kadınlar cephane taşınması ve mermi üretimi gibi konularda önemli görevler alırken, İstiklâl Mahkemelerinde cezalandırılan asker kaçakları da affedilerek cepheye gönderilmiştir. Bu gelişmeler, I. halkın mücadele için seferber edilmeye çalışıldığı, II. üretim faaliyetlerinin gereksinimleri karşılamada yeterli olduğu, III. seferber edilen asker sayısının artırılmak istendiği yargılarından hangileri için kanıt olarak gösterilebilir? D) I ve III E) I, II ve III 7. Kurtuluş Savaşı sırasında Batı Cephesi nde Yunan ordularına karşı, I. genel savaş, II. gayrinizamî savaş, III. topyekûn savaş türlerinden hangilerinin kullanıldığı savunulabilir? D) I ve III E) I, II ve III 16

17 8. Yunanistan ın Anadolu da gerçekleştirdiği işgal hareketini en fazla destekleyen devlet.dır. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Fransa B) İngiltere C) Amerika Birleşik Devletleri D) Yugoslavya E) İtalya 9. Yunan Kralı Konstantin in, II. İnönü Savaşı sonrasında İzmir e gelmesi, I. alınan yenilgilerin izini silmek istediği, II. ordusunu moral ve cephane yönünden güçlendirmeye çalıştığı, III. ele geçirilen topraklarla yetinme yanlısı olduğu yargılarından hangileri için kanıt olabilir? D) I ve II E) I, II ve III 10. Eskişehir Kütahya Savaşları sırasında Mustafa Kemal in Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa ya ordunun Sakarya Irmağı nın doğusuna çekilmesi emrini vermesinin, I. ordunun ihtiyaçlarının karşılanması için zaman kazanma, II. yeniden Kuvayımilliye tarzı mücadeleye dönme, III. diplomatik yollarla düşman ilerleyişini durdurma amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabilir? 12. Tekalifimilliye Emirlerine uyulması ve cephe gerisinde güvenliğin sağlanması görevi. verilmiştir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? A) Kuvayımilliye B) İç İşleri Bakanlığı C) İstiklâl Mahkemeleri D) Maliye Bakanlığı E) Genelkurmay Başkanlığı 13. Mustafa Kemal e verilen başkomutanlık yetkisiyle ilgili bilgilerden bazıları şöyledir; I. Başkomutan ordunun ihtiyaçlarını karşılamayla ilgili Meclis yetkisini kullanabilecektir. II. Bu yetkiler üç ay sürelerle verilecektir. III. Meclis süre dolmadan gerektiğinde yetkileri geri alabilecektir. Bu hükümlerinden hangilerinin milli iradenin üstünlüğünü korumaya yönelik olduğu savunulabilir? D) I ve III E) II ve III 14. I. İstiklal Marşı nın kabul edilmesi II. Tekalifimilliye Emirlerinin yayınlanması III. Teşkilâtıesasiye nin kabul edilmesi Yukarıdakilerden hangileri Milli Mücadele de birlik ve beraberliği güçlendirme amacıyla gerçekleştirilmiştir? 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER D) II ve III E) I, II ve III D) I ve II E) I, II ve III 11. Kurtuluş Savaşı nın bütün şiddetiyle devam ettiği 15 Temmuz 1921 tarihinde Ankara da yaklaşık 250 öğretmenin katılımıyla I. Maarif Kongresi toplanmıştır. Bu kongrenin toplanmasının aşağıdakilerden hangisini kolaylaştırdıma amacı güttüğü savunulamaz? A) Medreselerin kapatılmasını B) Eğitim faaliyetlerinin düzenli yürütülmesini C) Halka temel hizmetlerin ulaştırılmasını D) Halkın Milli Mücadeleye katılımının artırılmasını E) İstanbul Hükümeti nin toplum üzerindeki etkisinin azaltılmasını 15. Türk ordusunun yaklaşık 350 subay kaybı verdiğinden dolayı Subaylar Savaşı olarak adlandırılan savaş aşağıdakilerden hangisidir? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Eskişehir Kütahya Savaşı D) Sakarya Meydan Savaşı E) Başkomutanlık Meydan Savaşı 1. C 2. B 3. C 4. B 5. A 6. D 7. E 8. B 9. D 10. A 11. A 12. C 13. E 14. E 15. D 17

18 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER TEST - TEST Mustafa Kemal, Sakarya Meydan Savaşı sırasında ordularına hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh bütün vatandır emrini vermekle aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir? A) Düşman ordularının cephe gerisine hücum edilmesini B) Kuvayımilliye tarzı mücadeleye geri dönülmesini C) Topyekûn savunma anlayışının hayata geçirilmesini D) Düzenli olarak geri çekilerek uygun bir yerde savunma hattı oluşturulmasını E) Ordunun küçük birliklere ayrılarak mücadele etmesini 2. TBMM nin 13 Ekim 1921 tarihinde imzaladığı Kars Antlaşması nda, Batı Cephesi 5. Öğretmenin Kurtuluş Savaşı sırasında ekonomik sorunları çözmek amacıyla ne gibi önlemler alınmıştır? şeklindeki sorusuna öğrencilerden bazılarının verdiği yanıtlar şöyledir: Anıl: Tekalifimilliye Emirleri yayınlanmıştır. Erdi: Sovyet Rusya, Afganistan ve Hint Müslümanlarından bağış alınmıştır. Ezgi: Bazı vergiler artırılmıştır. Nuray: Kabotaj Kanunu kabul edilmiştir. Öğrencilerden hangilerinin verdiği yanıtlar doğrudur? A) Anıl ve Erdi B) Ezgi ve Nuray C) Anıl, Erdi ve Ezgi D) Ezgi, Erdi ve Nuray E) Anıl, Ezgi ve Nuray I. Azerbaycan, II. Ermenistan, III. Gürcistan devletlerinden hangileri yer almıştır? D) II ve III E) I, II ve III 3. Yunan ordusunun Sakarya Meydan Savaşı ndan sonra Sakarya Irmağı nın batısına çekilerek burada yığınak yapması, I. saldırı gücünü kaybettiği, II. mevcut durumlarını korumaya çalıştıkları, III. işgal ettikleri toprakları boşaltmayı kabul ettikleri yargılarından hangilerine kanıt olarak gösterilebilir? D) I ve II E) I, II ve III 6. I. Ermenistan II. İtalya III. Fransa Yukarıdakilerden hangileri Sakarya Meydan Savaşı ndan sonra işgal ettikleri toprakları boşaltmıştır? D) II ve III E) I, II ve III 7. Geniş yetkilerle başkomutanlık görevine getirilmesi Mustafa Kemal in, I. lider olma, II. kendine güvenme, III. vatansever olma özelliklerinin hangilerinden kaynaklanmaktadır? D) I ve III E) I, II ve III 4. Düzenli ordu Batı Cephesi nde yürüttüğü aşağıdaki savaşların hangisini kaybetmiştir? A) I. İnönü Savaşı B) II. İnönü Savaşı C) Eskişehir-Kütahya Savaşı D) Sakarya Meydan Savaşı E) Başkomutanlık Meydan Savaşı 8. Gümrü, Moskova ve Kars Antlaşmalarının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Uzun süren savaşlar sonunda imzalanmaları B) Sovyet Rusya ile imzalanmaları C) Doğu sınırının belirlenmesini sağlamaları D) Sınır değişikliği içeren kararlara yer vermeleri E) 1921 yılında gerçekleşmeleri 18

19 9. Fransa ilk kez aşağıdakilerden hangisiyle Yeni Türk Devleti ni resmen tanımıştır? A) Ankara Antlaşması yla B) Kars Antlaşması yla C) Moskova Antlaşması yla D) Lozan Antlaşması yla E) Mudanya Ateşkes Anlaşması yla 10. Sovyet Rusya nın Moskova Antlaşması nda kapitülasyonların kaldırılmasını kabul etmesi, I. Çarlık Rusya dan farklı bir politika izlediği, II. Türk Hükümeti nin bağımsızlığına saygı duyduğu, III. İki ülke arasında gümrüklerin kaldırıldığı yargılarından hangilerine kanıt olabilir? 13. Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen aşağıdaki gelişmelerden hangisinin ordunun kurulup güçlenmesine katkısı diğerlerinden daha azdır? A) Hıyanetivataniye Kanunu nun kabul edilmesinin B) İstiklâl Mahkemelerinin kurulmasının C) Tekalifimilliye Emirlerinin kabul edilmesi D) 1899, 1900 ve 1901 doğumluların silâhaltına alınmasına ilişkin kanun çıkarılmasının E) İsraf ve içki kullanımının kanunla yasaklanmasının 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER D) I ve II E) I, II ve III 11. Mustafa Kemal Paşa ya, I. Başkomutanlık, II. Gazilik, III. Mareşallik unvan ya da rütbelerinden hangileri Sakarya Meydan Savaşı ndan sonra verilmiştir? 14. Aşağıdakilerden hangisi 20 Ekim 1921 tarihinde imzalanan Ankara Antlaşması na bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir? A) Güney sınırımızda Misakımilli nin gerçekleşmesi B) Süleyman Şah Türbesi nin Türk toprağı sayılması C) İngiltere nin Türkiye politikasında yalnızlaşması D) Güney Cephesi nin kapanması E) Batı Cephesi ne yapılacak yardımın kolaylaşması D) II ve III E) I, II ve III 12. Aşağıdakilerden hangisi II. İnönü Savaşı na bağlı olarak ortaya çıkan gelişmelerden biri değildir? A) İtalya nın Anadolu yu boşaltma kararı alması B) Ali Fuat Paşa nın Moskova elçiliğine atanması C) İngiltere nin Yunan ordusuna olan güveninin azalması D) TBMM ve ordularına güvenin artması E) Malta sürgünlerinin bir kısmının serbest bırakılması 15. TBMM, Sakarya Meydan Savaşı ndan sonra İtilaf Devletleri tarafından teklif edilen ateşkes önerisini Türk ordusunun İtilaf Devletleri tarafından denetlenmesi isteği nedeniyle reddetmiştir. TBMM nin bu öneriyi reddetmesi aşağıdakilerden hangisine verdiği öneme kanıttır? A) Bağımsız devlet anlayışına B) Askerliği zorunlu hâle getirmeye C) Sınırları dışında bulunan Türklerin haklarına saygılı olmaya D) Başkomutanlık yetkisinin belirli bir süreyle verilmesine E) Sorunlarını barışçı yollarla çözmeye 1. C 2. E 3. D 4. C 5. C 6. D 7. E 8. C 9. A 10. D 11. D 12. B 13. E 14. A 15. A 19

20 3. ÜNİTE: KURTULUŞ SAVAŞI'NDA CEPHELER TEST - TEST Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen, I. Fransa nın Ankara Antlaşması yla Güney Doğu Anadolu yu boşaltması, II. Kafkas Cumhuriyetleri ile Kars Antlaşması nın imzalanması, III. İstanbul Hükümeti temsilcisinin Londra Konferansı nda sözü TBMM temsilcisine bırakması gelişmelerinden hangilerinin İtilaf Devletleri arasında birlik ve beraberliği zayıflattığı savunulabilir? D) I ve II E) II ve III Batı Cephesi 4. Sakarya Meydan Savaşı nda Yunan ordusu ağır bir yenilgi aldığı halde Başkomutan Mustafa Kemal, taarruz için yaklaşık bir yıl beklemekle, I. ordunun taarruz için eğitilmesi, II. silah ve mühimmat ihtiyacının karşılanması, III. savaşı son seçenek olarak görüp diplomatik çözüme fırsat verilmesi amaçlarından hangilerini gerçekleştirmek istediği savunulabilir? D) I ve III E) I, II ve III 2. Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı sırasında yaptığı bir konuşmada savaşta kuvvetten daha çok o kuvveti amaca uygun olarak sevk ve idare etmek daha önemlidir demiştir. Mustafa Kemal in bu sözü aşağıdakilerden hangisinin önemini ortaya koymaktadır? A) Yedek ve ihtiyat kuvvetlerinin hazır bekletilmesinin B) Bütün yetkilerin başkomutanda toplanmasının C) Ordunun savaşın gereklerine göre yönetilmesinin D) Cephe gerisinin düşman saldırılarına karşı korunmasının E) Askerliğin vatan görevi hâline getirilmesinin 5. TBMM, İtilaf Devletlerinin 26 Mart 1922 tarihinde Türk tarafına sundukları ateşkes önerisinde yer alan azınlıklara tanınan haklar Milletler Cemiyeti tarafından denetlenmelidir talebini reddetmekle aşağıdakilerden hangisine karşı olduğunu ortaya koymuştur? A) Milletler Cemiyeti nin kuruluş sözleşmesine B) İç işlerine karışılmasına C) Azınlıkların ülkede varlıklarını devam ettirmelerine D) Devletler arası sorunların çok taraflı konferanslarda ele alınmasına E) Patrikhane nin İstanbul da varlığını sürdürmesine 3. Sakarya Meydan Savaşı ndan sonra Yunan ordusunun Türk ordusunu yok edemeyeceğini anlayarak savunmaya çekildiği görüşüne aşağıdakilerden hangisi en güçlü kanıtı oluşturmaktadır? A) Yunan kamuoyunda hükümete ve krala karşı eleştirilerin artması B) İtilaf Devletlerinden art arda ateşkes önerilerinin gelmesi C) Yunan ordusunun Sakarya Irmağı nın batısında yığınak yaparak mevzilerini sağlamlaştırması D) Sovyet Rusya nın Türk tarafına desteğinin artarak devam etmesi E) Türkiye ile İngiltere arasında esir değiminin devam etmesi 6. Kurtuluş Savaşı sırasında alınan, I. Seferberliğin ilan edilmesi, II. Tekalifimilliye Emirlerinin yayınlanması III. Bazı vergilerin artırılması kararlarından hangileri mücadelede halkın desteğine başvurulduğuna kanıt olarak gösterilebilir? D) I ve III E) I, II ve III 20

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞI CEPHELER DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ KURTULUŞ SAVAŞI DOĞU VE GÜNEY CEPHESİ DOĞU CEPHESİ Ermeniler XIX. Yy`a kadar Osmanlı topraklarında huzur içinde yaşadılar, devletin çeşitli kademelerinde

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni

KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni KURTULUȘ SAVAȘI - Cepheler Dönemi - Burak ÜNSAL Tarih Öğretmeni Düzenli Ordunun Kurulması Nedenleri: Kuva-yı Milliye nin ișgalleri durduramaması Kuva-yı Milliye nin zararlı faaliyetleri Düzenli ordulara

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir?

Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? 1)Birinci İnönü Savaşının kazanılmasından sonra halkın TBMM ye ve düzenli orduya güveni artmıştır. Bu durumun, aşağıdaki gelişmelerden hangisine ortam hazırladığı savunulabilir? A)TBMM seçimlerinin yenilenmesine

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük DİRİLİŞİN DESTANI: SAKARYA 1 Kütahya- Eskişehir Savaşı nda ordumuz Sakarya Nehri nin doğusuna çekilmişti. 2 TEKÂLİF-İ MİLLİYE NİN SAKARYA SAVAŞI NA ETKİSİ Tekâlif-i Milliye kararları daha uygulamaya yeni başlandığı için Sakarya

Detaylı

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE 13 BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ I İÇİNDEKİLER Batı Cephesi I. İnönü Savaşı Londra Konferansı Moskova Antlaşması Türk-Afgan Dostluk Antlaşması II. İnönü Savaşı Kütahya-Eskişehir Savaşları BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları

A) Siyasi birliklerini geç sağlamaları. B) Sömürge alanlarını ele geçirmek istemeleri. C) Sanayi devrimini tamamlayamamaları 1. Almanya ve İtalya'nın; XIX. yüzyıl sonlarından itibaren İngiltere ve Fransa'ya karşı birlikte hareket etmelerinin en önemli nedeni olarak aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir? A) Siyasi birliklerini

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer

KURTULUŞ SAVAŞI ( ) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Gülsema Lüyer KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Mondros Mütarekesi ve Mütareke Sonrası Genel Durum İşgaller ve Kurtuluş Savaşı Hazırlık Evresi T.B.M.M. nin Açılması Düzenli Ordu Hazırlıkları,

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK

L 1 S E ... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE ATATURKÇULUK KEMAL KARA ÖNDE YAYINCILIK L 1 S E..... TURKIYE CUMHURiYETi INKILAP TARiHi VE...... ATATURKÇULUK KEMAL KARA Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 31.05.2006 tarih ve 233 sayılı karan ile 2006-2007 öğretim

Detaylı

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9

2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 2018-LGS-İnkılap Tarihi Deneme Sınavı 9 1. Mudanya Mütarekesi, Yunanlıların aslında Osmanlı Devleti nin paylaşımı projesinde bir alet olduğunu, arkalarındaki gücü İngiltere başta olmak üzere İtilâf devletlerinin

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması

Lozan Barış Antlaşması Lozan Barış Antlaşması Anlaşmanın Nedenleri Anlaşmanın Nedenleri Görüşme için İzmir de yapılmak istenmiş fakat uluslararası antlaşmalar gereğince tarafsız bir ülkede yapılma kararı alınmıştır. Lozan görüşme

Detaylı

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya)

2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) İNKILAP TARİHİ ÇALIŞMA KAĞIDI 1- M. Kemal in ilk görev yeri neresidir? ( Şam) 2- M. Kemal in fikir ve düşünce yaşamında etkili olan dört şehir hangileridir? ( Selanik, Manastır, İstanbul, Sofya) 3- M.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE

T.C. İNKILAP TARİHİ ATATÜRKÇÜLÜK MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL 3.ÜNİTE T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 3.ÜNİTE MİLLİ BİR DESTAN: YA İSTİKLAL YA ÖLÜM TEK FASİKÜL KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Kurtuluş Savaşı, üç cephede gerçekleşmiştir; 1. Doğu Cephesi: Ermenilere karşı

Detaylı

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur?

Sorgulayınız:Kurtuluş Savaşı'na Doğudan başlanması bir rastlantı olabilir mi? Niçin ilk açılan cephe doğu cephesi olmuştur? Kurtuluş Savaşında Cepheler 1.DOĞU CEPHESİ : 1878 Berlin Antlaşması nda Rusya nın Ermeniler in koruyuculuğunu üstlenmesiyle Ermeni sorunu ortaya çıkmıştır. Özellikle Rusya nın, ayrıca İngiltere ve Fransa

Detaylı

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ

T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TESTİ DİKKAT! BU BÖLÜMDE YANITLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 0 DİR. ÖNERİLEN YANITLAMA SÜRESİ 40 DAKİKADIR. ) I Vatan ve Hürriyet Cemiyetini kurdu. ) Mondros Ateşkesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Sosyal bilgiler öğretmeninin verdiği bu bilgiye dayanarak Mustafa Kemal Paşa ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? S-1 Sosyal bilgiler öğretmeni: (ikinci Meşrutiyet in ilanının ardından (Meşrutiyet karşıtı gruplar tarafından çıkarılan 31 Mart Ayaklanması, kurmay başkanlığını Mustafa Kemal in yaptığı Hareket Ordusu

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ

KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Tarih Soru Dağılımı 2001 KMS 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TOPLAM (Cepheler- Antlaşmalar) 4 3 6 3 5 2 3 2 3 4 4 3 42 KURTULUŞ SAVAŞI MUHAREBELER DÖNEMİ Kurtuluş Savaşının Stratejisi:

Detaylı

Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı nın dağıtılmamış son ordusu olan 15. Kolurdu birlikleri ile mücadele edildi.

Kazım Karabekir komutasındaki Osmanlı nın dağıtılmamış son ordusu olan 15. Kolurdu birlikleri ile mücadele edildi. ers 12 oğu Cephesi, Gümrü Antlaşması, Güney Cephesi KURTULUŞ SAVAŞ VE CEPHELER Notlar I. ünya savaşı sonunda imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması ile Osmanlı evleti fiilen sona ermiştir. İtilaf evletleri

Detaylı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı

Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Mustafa Kemal in Samsung a Çıkışı Yetkisi (görevi): 9.Ordu müfettişi Görevi ; 1-Görev sahasında kalan bölgede Türklerle Rumlar arasındaki çatışmaları sona erdirmek. 2- Türklerin elindeki silahları toplamak

Detaylı

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1

İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 İÇİNDEKİLER İLKSÖZ... 1 BÖLÜM 1: SEÇİLMİŞ KAVRAMLAR BÖLÜM 2: BÜYÜK DÖNÜŞÜM VE OSMANLILAR BÜYÜK DÖNÜŞÜMÜN İZLERİ...11 DEVRİMLER ÇAĞI VE OSMANLILAR...14 a) Sanayi Devrimi... 14 b) Fransız Devrimi... 17 c)

Detaylı

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant.

*Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Gazilik ve mareşallik unvanı Sakarya Savaşı *Güney sınırı Fransa-Ankara Ant.1921 *1.İnönü sonrası Londra Konferansı ve Moskova Ant. *Tekâlif-i Milliye Ordu gereksinimi için, Sakarya Savaşı ndan önce *1921-TBMM

Detaylı

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması

6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması. 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 6 Mayıs 1922 - Başkomutanlık kanunu süresinin meclisçe tekrar uzatılması 26 Ağustos 1922 - Büyük Taarruzun başlaması 30 Ağustos 1922 - Başkumandan meydan muharebesi 2 Eylül 1922 - Yunan orduları başkomutanı

Detaylı

Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum.

Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum. 3.ÜNİTE BİLFEN YAYINCILIK ÖRNEK Komutanı olduğum 15. Kolordunun terhisini kabul etmiyorum ve Ermenilere karşı mücadele başlatıyorum. Kazım Karabekir in bu tutumu, onun aşağıdakilerden hangisinde alınan

Detaylı

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7

2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 2018-Inkilap Tarihi ve - Deneme Sınavı 7 1. Çay da toplanılmıştı. Fevzi Çakmak saldırı planını açıklamıştır. İsmet Paşa saldırıya karşıdır. Yakup Şevki Paşa, milletin varını yoğunu zar gibi atmanın tarihçe

Detaylı

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan

3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan 3. ÜNİTE YA İSTİKLAL YA ÖLÜM #isakozan KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER Doğu Cephesi: Ermenilere karşı açılmıştır. TBMM bu cephede Ermenilere karşı, Osmanlı dan kalma düzenli ordu ile (Kazım Karabekir e bağlı

Detaylı

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI

1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI 1. KONU: KURTULUŞ SAVAŞI A- DOĞU CEPHESİ Ermeni Meselesi Ermeniler XIX. yy ortalarına kadar Osmanlı hakimiyetinde barış içinde yaşamışlar, devlete olan bağlılıklarından dolayı kendilerine "millet-i sadıka"

Detaylı

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH

YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH YAZILI SINAV CEVAP ANAHTARI TARİH CEVAP 1: (TOPLAM 2 PUAN) Savaş 2450-50=2400 yılının başında sona ermiştir. (İşlem 1 puan) Çünkü miladi takvimde, MÖ tarihleri milat takviminin başlangıcına yaklaştıkça

Detaylı

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR

İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULAR TEOG Sınav Sorusu-3 ANABİLİM Ödev Testi 3. Atatürk ün çocukluk yıllarını geçirdiği Selanik şehrinin aşağıdaki özelliklerinden hangisi, şehirde farklı

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ DERSİ I.DÖNEM MÜFREDAT PROGRAMI HAFTALAR KONULAR 1. Hafta TÜRK DEVRİMİNE KAVRAMSAL YAKLAŞIM A-) Devlet (Toprak, İnsan Egemenlik) B-) Monarşi C-) Oligarşi D-) Cumhuriyet E-) Demokrasi F-) İhtilal G-) Devrim H-) Islahat 2. Hafta DEĞİŞEN

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2014/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-04 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-04/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere

II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere II. İNÖNÜ MUHAREBESİ (23 MART 1 NİSAN 1921) Nedenleri: Londra Konferansı ndan bir sonuç alınamaması, Sevr i TBMM ye zorla kabul ettirmek, İngiltere nin Yunanlıları kışkırtması, Yunanistan ın dostlarına

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI

BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 2015-2016 BÖLÜKYAYLA ORTAOKULU 8. SINIFLAR İNKILAP TARİHİ DENEME SINAVI 4- TBMM hükümetinin ilk askeri ve siyasi başarısı A) Londra Konferansı B) Moskova antlaşması 1-) Arkadaşlar kongremizde yurt genelindeki

Detaylı

SAYFA BELGELER NUMARASI

SAYFA BELGELER NUMARASI İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... SAYFA BELGELER NUMARASI 1. 27 Ekim 1922 tarihinde İsmet Paşa nın Dışişleri Bakanlığına ve Fevzi Paşa nın Batı Cephesi Komutanlığına atanması... 1 2. İstanbul daki mevcut

Detaylı

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8

T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük 8 Orijinal Metin Özdamarlar 2013-2014 Merkezi Yazılıya Hazırlık Deneme Sınavı-8 Öğrencinin Adı ve Soyadı: Sınıfı ve Numarası: 8/ - 1. SEVR LOZAN Boğazlar Kapitülasyonlar

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ DOĞU CEPHESİ 9 haziran 1920 de Ermenilerle savaş başladı. Doğu Anadolu da seferberlik ilan edildi. 15. Kolordu komutanı Kazım Karabekir doğu cephesi komutanlığına

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti.

1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi (Lisesi)'ne geçti. 1881 Mustafa'nın Selanik'te doğuşu 1893 Mustafa'nın Selanik Askeri Rştiyesi'ne yazılması, 1896 Askeri Rüştüye'de Mustafa adlı ğretmeninin kendisine Kemal adını verdiği Mustafa Kemal, Manastır Askeri İdadisi

Detaylı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı

Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller. Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Edirne Tarihi - Edirne nin Yaşadığı İşgaller Ahmet Usal - Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı Aralık 25, 2006 2 İçindekiler 0.1 Edirne nin Yaşadığı İşgaller - Dört İşgal Dönemi........ 4 0.2 İlk Rus İşgal

Detaylı

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI

TEOG 2. MERKEZİ ORTAK SINAVLAR T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ BENZER SORULARI TEOG SINAV SORUSU-1 Atatürk ün çocukluk dönemini yaşadığı Selanik in taşıdığı özelliklerden bazıları şunlardır: ANABİLİM 500 SORU-1 KİTAPÇIĞI TEST-2 SORU-16 I. Farklı milletler bir arada yaşamıştır. II.

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

ÇALIŞMA SORULARI. A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla. Adı - Soyadı: Sınıf: 8/ Ders: T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ÇALIŞMA SORULARI Sevgili Öğrencimiz, A) Aşağıda yer alan LGS ye yönelik yayımlanan örnek MEB soruları yer almaktadır. Bu soruları yanıtla.

Detaylı

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ 06-07 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış İşgaline Milli Uyanış

Detaylı

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük

T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük 2015-2016 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan ın dağıtılması üzerine, Parlamento nun Mustafa Kemal

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Zeki DOĞAN-Sosyal Bilgiler Öğretmeni T.C. ĠNKILAP TARĠHĠ VE ATATÜRKÇÜLÜK AÇIK UÇLU DENEME SINAVI (I. Dünya Savaşı ndan Erzurum Kongresi ne kadar) sosyalciniz.wordpress.com 1. Gelişen sanayimiz için hem bir hammadde kaynağı hem de uygun bir

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. MEHMET ÖZGÜN KURTULUŞ SAVAŞI (1919-1922) Türk Kurtuluş Savaşı; ülke bütünlüğünü korumak, ulusal egemenliğe dayalı, tam bağımsız yeni bir Türk

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS. GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS GENEL KÜLTÜR ve GENEL YETENEK KPSS Sınavına hazırlık dosyalarımız son 3 yılda yapılan sınavlarda çıkmış sorular baz alınarak hazırlanmıştır. İtinalı çalışmalarımıza rağmen

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 1998-2013/ SON 16 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ 998-008 OKS 03... TEOG 009-03 SBS T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 998-03/ SON 6 YIL OKS, SBS VE TEOG ÜNİTE BAZINDA SINIFLANDIRILMIŞ ÇIKMIŞ SORULAR FASİKÜLÜ Metin ÖZDAMARLAR Sosyal Bilgiler Öğretmeni

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11. SINIF T.C. İNKILAPTARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Konu Adı Kazanımlar Test No Test Adı

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU PLANI VE KAZANIM TESTLERİ 07-08 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ AY EKİM KASIM HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR TEST NO TEST ADI. Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve

Detaylı

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir?

13. Aşağıdakilerden hangisi yeni Türk alfabesinin kabul edilme nedenlerinden biri değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer devletlerle ekonomik ilişkilerinde kolaylık ve uyum sağlamak için yapılan çalışmalardan A) Türk Tarih Kurumu'nun kurulması B) Tekke ve zaviyelerin

Detaylı

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı...

İÇİNDEKİLER. ÖNSÖZ... iii GİRİŞ A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp Türk İnkılâbının Özellikleri Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... iii GİRİŞ... 1 A-İNKILÂP KAVRAMI 1-İnkılâp... 1 2-Türk İnkılâbının Özellikleri... 2 3-Atatürk ün İnkılâp Anlayışı... 2 B-İNKILÂPLA ALAKALI DİĞER KAVRAMLAR 1-İhtilâl... 4 2-Darbe...

Detaylı

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler

Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler On5yirmi5.com Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler Milli varlığa yararlı ve zararlı cemiyetler nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 12/22/2018) Cemiyetler-Zararlı ve Yararlı

Detaylı

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU

MUSTAFA İPEK HALİLİYE SÜLEYMANİYE İMAM HATİP ORTAOKULU 1. Buna göre İstanbul hükümetinin tutumuyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? A) İşgallere karşı çıkılmıştır. B) Teslimiyetçi bir politika izlenmiştir. C) Bağımsızlığımızdan taviz verilmemiştir.

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 8. SINIF TÜRKİYE CUMHURİYETİ İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSU KAZANIMLARI VE TESTLERİ Ay Hafta Ders Saati Bir Kahraman Doğuyor

Detaylı

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI

Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s KİTAP TANITIMI Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi S. 56, Bahar 2015, s. 255-259 KİTAP TANITIMI Dr. Çağla D. TAĞMAT * Ali Fuat Paşa nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları (16

Detaylı

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ

11. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ KASIM EKİM. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ KURS KAZANIMLARI VE TESTLERİ AY HAFTA DERS SAATİ KONU ADI KAZANIMLAR A. İN HAYATI. Mustafa Kemal in çocukluk dönemini ve içinde bulunduğu toplumun

Detaylı

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar

T.C.İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sonuna Kadar 1- Manastır İdadisi yatılı bir okuldu. Askerî idadilerin kuruluş amacı harp okullarına öğrenci yetiştirmekti. Bu nedenle zor bir eğitim programları vardı. Mustafa Kemal, diğer idadilere göre daha üstün

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI

MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 2015 2016 11. SINIF TARİH DERSİ YAZ TATİLİ EV ÇALIŞMASI Öğrencinin Adı-Soyadı: Ödevin Veriliş Tarihi: 20 OCAK 2016 Ödevin Teslim Tarihi: 8 ŞUBAT 2016 1-Damat Ferit Hükümeti

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876)

BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) I. Meşrutiyete Ortam Hazırlayan Gelişmeler İç Etken Dış Etken Genç Osmanlıların faaliyetleri İstanbul (Tersane) Konferansı BİRİNCİ MEŞRUTİYET'İN İLANI (1876) Osmanlı

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 1. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 13 ARALIK 2015 Saat:

Detaylı

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum:

T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU. Ekonomik Durum: T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ DERS NOTU I. DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ OSMANLI DEVLETİ NİN GENEL DURUMU Ekonomik Durum: 1. Avrupa daki gelişmelerin hiçbiri yaşanmamıştır. Avrupa da Rönesans ve Reform

Detaylı

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR

I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR I.DÜNYA SAVAŞI ve BALKANLAR İKİNCİ WİLHELM İN DEĞİŞEN RUSYA POLİTİKASI 1890 Bismarck ın görevden alınması Rusya nıngüvence Antlaşması nın yenilenmesi talebinin reddedilmesi 1892 Rusya nın Fransa ile gizli

Detaylı

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ

ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ ABD NİN KURULMASI VE FRANSIZ İHTİLALİ 1215 yılında Magna Carta ile Kral,halkın onayını almadan vergi toplamayacağını, hiç kimseyi kanunsuz olarak hapse veya sürgüne mahkum etmeyeceğini bildirdi. 17.yüzyıla

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir.

DENEME 15. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. 13, 14,15 sorular baskıda çıkmadığından, bu sorular eklenmiş ve Cevap anahtarı yenilenmiştir. DENEME 15 1. Kutluk Devleti nde, Bilge Kağan ın Budist tapınağı yaptırma fikrine karşı devlet adamları karşı

Detaylı

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım!

Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Osmanlı dan Cumhuriyet e Adım Adım! Eskiden devletimizin adı Osmanlı Ġmparatorluğu idi. Başımızda padişah vardı. Egemenlik haklarımız padişahın elindeydi. Başkentimiz Ġstanbul du. 19 Mayıs 1919 da Mustafa

Detaylı

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK?

SALTANAT LOZAN ANT.notebook. March 13, 2014 LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) HANGİ KONULARDAN TAVİZ YOK? LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI ( 24 TEMMUZ 1923 ) 1. TBMM saltanatı kaldırarak İtlaf Devletlernn kllk çıkartma oyunları bozuldu. 2. Konferansın İzmr'de toplanması teklf reddedld. Neden İzmr :...... 3. Konferansa

Detaylı

ÜNİTE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER HEDEFLER MİLLİ MÜCADELE DE BATI CEPHESİ II İÇİNDEKİLER Batı Cephesi Başkomutanlık Kanunu Tekalif-i Milliye Kanunu Sakarya Savaşı Kars Antlaşması Ankara Antlaşması Büyük Taarruz Mudanya Ateşkes Antlaşması BAYBURT

Detaylı

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi.

İstiklal Mahkemeleri kuruldu.(18 Eylül 1920) Düzenli ordunun kurulmasına hız verildi. Türk adıyla açılan ilk kurultaydır. Ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kurulmuştur. 115 Milletvekili katılımıyla M. Kemal meclis başkanlığına seçildi. Meclis Hükümeti kurulmuştur.(2 Mayıs 1920) TBMM

Detaylı

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu.

TEST 1. Yıl Sonu Tekrar. 6. Avrupa ülkeleri arasındaki çıkar çatışmaları, kendi aralarında bloklaşmalara neden oldu. TEST 1 Yıl Sonu Tekrar 1. Bir devletin başka milletleri, toplulukları, siyasi ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılmak istemesine genel olarak ne ad verilir? A) Sömürgecilik B) İnkılâpçılık C) Sanayi

Detaylı

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER

İÇİNDEKİLER... SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp BELGELER İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... BELGELER III SAYFA NUMARASI 1. Genelkurmay Başkanlığının Afyon ve Kocaeli mıntıkalarındaki duruma dair 3 Ekim 1921 tarihli Harp Raporu... 1 2. Ali İhsan Paşa nın Güney

Detaylı

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER DOĞU CEPHESİ 3 Mart 1918 tarihli Brest-Litovsk Antlaşması ile Türkiye Kars, Ardahan ve Batum u geri almıştı. Fakat I. Dünya Savaşı ndan sonra imzalanan Mondros Ateşkes Antlaşması

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : GK. SEÇ. I: BİLGİ TOPLUMU VE TÜRKİYE Ders No : 0310250040 Teorik : 3 Pratik : 0 Kredi : 3 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~

Necati YALÇIN Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ Sosyal Bilgiler Öğretmeni ~ 1 ~ www.necatiyalcin.com ÜNİTE BİR KAHRAMAN DOĞUYOR KONU Cepheden Cepheye Mustafa Kemal KAZANIM Örnek olaylardan yola çıkarak Atatürk ün çeşitli cephelerdeki başarılarıyla askerî

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF 2. DÖNEM T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSİ MERKEZİ ORTAK (MAZERET) SINAVI 17 MAYIS 2015 Saat:

Detaylı

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA)

SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) SORU CEVAP METODUYLA TEKRAR (YÜKSELİŞ-DURAKLAMA VE AVRUPA) Osmanlı devletinde ülke sorunlarının görüşülüp karara bağlandığı bugünkü bakanlar kuruluna benzeyen kurumu: divan-ı hümayun Bugünkü şehir olarak

Detaylı

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ. Youtube Kanalı: tariheglencesi

KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ.  Youtube Kanalı: tariheglencesi KPSS YE HAZIRLIK ARİF ÖZBEYLİ www.tariheglencesi.com Youtube Kanalı: tariheglencesi 20.08.2017 T.C İnkılap Tarihi Ve Atatürkçülük Arif ÖZBEYLİ Türkiye Büyük Millet Meclisi nin Açılması Meclis-i Mebusan

Detaylı

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama

Sınıf [ B-PİSA ] 1. Dönem - 1. Uygulama 4. Sınıf [ B-PİSA ] 1 2017-2018 1. Dönem - 1. Uygulama P erformans İ zleme S üreç A nalizi 4. SINIF MATEMATİK OKURYAZARLIĞI Soru 1.1 Aşağıdaki tabloda 8 kişilik bir limonlu pasta tarifi verilmiştir. MALZEME

Detaylı

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36

GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 GENEL KÜLTÜR DERS NOTLARI Gönderen : caner - 02/12/2008 13:36 Benim A.Ý.Ý.T. Dersinden Almýþ Olduðum Notlar 1. Bir insan topluluðunun belli bir zaman içinde her alanda ürettiði maddi-manevi bütün deðerlerin

Detaylı

I. Dünya savaşı ve nedenleri

I. Dünya savaşı ve nedenleri On5yirmi5.com I. Dünya savaşı ve nedenleri I. Dünya savaşı ve nedenleri nelerdir? Yayın Tarihi : 12 Kasım 2012 Pazartesi (oluşturma : 8/11/2017) NEDENLERİ ** Sanayi inkılabı sonucunda devletler arasında

Detaylı

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5

İÇİNDEKİLER. A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiyenin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V GİRİŞ 1 A. Tarih B. Siyasal Tarih C. XIX.yüzyıla Kadar Dünya Tarihinin Ana Hatları 3 D. Türkiye"nin Jeo-politik ve Jeo-stratejik Önemi 5 BİRİNCİ BÖLÜM: AVRUPA SİYASAL TARİHİ 1 2 I.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Ders No : 0310290045 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği

d-italya nın Akdeniz de hakimiyet kurma isteği I.DÜNYA SAVAŞI Sebepleri: a-almanya nın siyasi birliğini tamamlayarak, sömürgecilikte İngiltere ye rakip olması b -Fransa ve Almanya arasındaki Alsas-Loren bölgesi meselesi(fransa nın Sedan Savaşı nda

Detaylı