TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM PROGRAMLARI"

Transkript

1 AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) 1 Antalya Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 2, 3, Ýngilizce Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Arkeoloji Biyoloji Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Fizik Kimya Matematik Sosyoloji Tarih Sinema ve Televizyon Hukuk Fakültesi Ýktisat 5, 9, Ýþletme 9,38, Kamu Yönetimi Maliye Uluslararasý Ýliþkiler 5, 9, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Çevre Mühendisliði 6, Ýnþaat Mühendisliði 6, Jeoloji Mühendisliði Makine Mühendisliði Su Ürünleri Fakültesi Týp Fakültesi 9,38,45 6 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði Seyahat Ýþletmeciliði Gýda Mühendisliði 9,38, Peyzaj Mimarlýðý 9,38, Ziraat Mühendisliði 9,26,38,45 6 ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eczacýlýk Fakültesi 3 Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý 37, Almanca Öðretmenliði 10, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Fransýzca Öðretmenliði 11, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði 11, Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði 2 Fen Fakültesi Biyoloji 37, Fizik 37, Ýstatistik 37, Kimya 37, Matematik 37, Hukuk Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ýktisat Ýktisat (Ýngilizce) 16, Ýþletme Ýþletme (Ýngilizce) 16, Maliye 6 4 Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn 15, Ýletiþim 37,38, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler 15, Sinema ve Televizyon 15, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 16, Çevre Mühendisliði 15, Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 16, Endüstri Mühendisliði 37,38, Ýnþaat Mühendisliði 15, Kimya Mühendisliði 15, Malzeme Bilimi ve Müh. (Ýngilizce) 16, Mimarlýk 15,45 2 Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým Moda Tasarýmý 6 1 Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 37, Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 37, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 37,45 4 ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 1 Ankara Cebeci Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, 3, Hemþirelik 2, 3, 6 2 Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 8, Antropoloji Arap Dili ve Edebiyatý Arkeoloji Bilgi ve Belge Yönetimi Bulgar Dili ve Edebiyatý Coðrafya Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Dil Bilimi Fars Dili ve Edebiyatý Felsefe Fransýz Dili ve Edebiyatý Halkbilim Hindoloji Hititoloji Hungaroloji Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 8, Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Japon Dili ve Edebiyatý Kore Dili ve Edebiyatý Latin Dili ve Edebiyatý Leh Dili ve Edebiyatý Psikoloji Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi Sinoloji Sosyoloji Sümeroloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Urdu Dili ve Edebiyatý Yunan Dili ve Edebiyatý Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi 6 5 Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr

2 TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði 6 2 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Biyoloji Fizik Ýstatistik Kimya Matematik Hukuk Fakültesi Ýlahiyat Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Gazetecilik Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Radyo, Sinema ve Televizyon Bilgisayar Mühendisliði 8, 9, Elektronik Mühendisliði 8, 9, Fizik Mühendisliði 8, 9, Gýda Mühendisliði 8, 9, Jeofizik Mühendisliði 8, 9, Jeoloji Mühendisliði 8, 9, Kimya Mühendisliði 8, 9,38 2 Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ýktisat Ýþletme Kamu Yönetimi Maliye Uluslararasý Ýliþkiler 8, 9, Týp Fakültesi 8, 9, Veteriner Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý Ziraat Mühendisliði 6, Ev Ekonomisi Yüksekokulu 14 2 ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Arap Dili ve Edebiyatý Arkeoloji Biyoloji Coðrafya Fars Dili ve Edebiyatý Felsefe Fizik Fransýz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Matematik Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Hemþirelik Yüksekokulu 2, Ýktisat Ýþletme Ýlahiyat Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Gazetecilik Radyo, Sinema ve Televizyon 7 2 Kazým Karabekir Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði Felsefe Grubu Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Çevre Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Kimya Mühendisliði Makine Mühendisliði Týp Fakültesi Veteriner Fakültesi Gýda Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý Ziraat Mühendisliði Erzurum Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, Hemþirelik 2, 3 2 ATILIM ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 23, Matematik 23, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 23, Psikoloji 23,45 20 Ýþletme Fakültesi Halkla Ýliþkiler 23, Ýktisat 23, Ýþletme 23, Turizm Ýþletmeciliði 23, Uluslararasý Ýliþkiler 23, Bilgisayar Mühendisliði 23, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 23, Endüstri Mühendisliði 23, Ýnþaat Mühendisliði 23, Malzeme Mühendisliði 23, Mekatronik Mühendisliði 23, Üretim Mühendisliði 23, Yazýlým Mühendisliði 23,45 20 BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 24, Matematik-Bilgisayar 24, Hukuk Fakültesi 24, Halkla Ýliþkiler 24, Sinema ve Televizyon 24, Reklamcýlýk 24,45 25

3 Ýþletme Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri 24, Ekonomi 24, Ýþletme 24, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 24, Mimarlýk 24, Bilgisayar Mühendisliði 24, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 24, Endüstri Mühendisliði 24, Mekatronik Mühendisliði 24, Yazýlým Mühendisliði 24,45 15 BALIKESÝR ÜNÝVERSÝTESÝ Biyoloji Coðrafya Fizik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Endüstri Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Makine Mühendisliði Mimarlýk 1 Necatibey Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Biyoloji Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði 3 Balýkesir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, 3, 7, Saðlýk Memurluðu 2, 7, 19 2 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði Seyahat Ýþletmeciliði Turist Rehberliði 67 1 BAÞKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 25, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 25, Ýngilizce Öðretmenliði 25, Matematik Öðretmenliði 25,32, Okul Öncesi Öðretmenliði 25, Sýnýf Öðretmenliði 25, Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 25,32, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 25, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 25, Türk Dili ve Edebiyatý 25, Hukuk Fakültesi 25, Ýktisat 25, Ýþletme 25, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 25, Turizm Ýþletmeciliði 25, Bilgi ve Belge Yönetimi 25, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 25, Ýletiþim Tasarýmý 25, Radyo, Sinema ve Televizyon 25, Bilgisayar Mühendisliði 25, Biyomedikal Mühendisliði 25, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 25, Endüstri Mühendisliði 25, Makine Mühendisliði 25,45 3 Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 25, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 25, Hemþirelik ve Saðlýk Hizmetleri 2, 3,25, Saðlýk Kurumlarý Ýþletmeciliði 25, Sosyal Hizmetler 25, Týp Fakültesi 25,45 4 Ticari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk 25, Muhasebe ve Finansal Yönetim 25, Sigortacýlýk ve Risk Yönetimi 25, Turizm ve Otelcilik 25, Turizm ve Rehberlik 25, Uluslararasý Ticaret 25, Yönetim Biliþim Sistemleri 25,45 4 BEYKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1 Fen- Edebiyat Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 27, Matematik-Bilgisayar 27, Sinema ve Televizyon (Ýngilizce) 27, Sinema ve Televizyon Bankacýlýk ve Finans 27, Ýktisat 27, Ýþletme 27, Uluslararasý Ýliþkiler 27, Uluslararasý Ticaret 27, Yönetim Biliþim Sistemleri 27, Turizm Ýþletmeciliði 27, Bilgisayar Mühendisliði 27, Mimarlýk 17,27,45 10 Yabancý Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 27, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 27,45 10 BÝLKENT ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) 1 Fen Fakültesi Fizik 28,29, Kimya 28,29, Matematik 28,29, Moleküler Biyoloji ve Genetik 28,29,45 8 Güzel Sanatlar Tasarým ve Mimarlýk Fak Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý 28,29, Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarým 28,29,45 20 Ýktisadi, Ýdari ve Sosyal Bilimler Fak Ýktisat 28,29, Psikoloji 28,29, Siyaset Bilimi 28,29, Uluslararasý Ýliþkiler 28,29,45 20 Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fak Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 28,29, Arkeoloji ve Sanat Tarihi 28,29, Felsefe 28,29,45 3 Ýþletme Fakültesi Ýþletme 28,29, Bilgisayar Mühendisliði 28,29, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 28,29, Endüstri Mühendisliði 28,29,

4 Uygulamalý Teknoloji ve Ýþletmecilik Y.O Bilgisayar Teknolojisi ve Biliþim Sistemleri 28,29, Ýþletme Bilgi Yönetimi 28,29, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 28,29,45 20 Uygulamalý Yabancý Diller Yüksekokulu Bankacýlýk ve Finans 28,29,30, Muhasebe Bilgi Sistemleri 28,29,30,45 20 BOÐAZÝÇÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 16, Fen Bilgisi Öðretmenliði 16, Fizik Öðretmenliði 16,32, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 16, Ýngilizce Öðretmenliði 16, Kimya Öðretmenliði 16,32, Matematik Öðretmenliði 16,32, Okul Öncesi Öðretmenliði 16, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 16, Çeviribilimi 16, Felsefe 16, Fizik 16, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 16, Kimya 16, Matematik 16, Moleküler Biyoloji ve Genetik 16, Psikoloji 16, Sosyoloji 16, Tarih 16, Türk Dili ve Edebiyatý 16, Ýktisat 16, Ýþletme 16, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 16, Bilgisayar Mühendisliði 16, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 16, Endüstri Mühendisliði 16, Ýnþaat Mühendisliði 16, Kimya Mühendisliði 16, Makine Mühendisliði 16,45 5 Uygulamalý Bilimler Yüksekokulu Turizm Ýþletmeciliði 16, Uluslararasý Ticaret 16, Yönetim Biliþim Sistemleri 16,45 5 ÇAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (MERSÝN) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 45, Ýngilizce Öðretmenliði 45, Halkla Ýliþkiler 16,45, Ýþletme 16,45, Uluslararasý Finans 16,45, Uluslararasý Ýliþkiler 16,45, Hukuk Fakültesi 9,45,78 5 ÇANAKKALE ONSEKÝZ MART ÜNÝ Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Coðrafya Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Japonca Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði 2 Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Biyoloji Coðrafya Fizik 8, 9, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya Matematik Sanat Tarihi Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Sinema ve Televizyon Bilgisayar Mühendisliði Gýda Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Su Ürünleri Fakültesi Ziraat Mühendisliði 26 5 Çanakkale Saðlýk Yüksekokulu Acil Yardým ve Afet Yönetimi Ebelik 2, Hemþirelik 2, 3 1 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 8, 9, Seyahat Ýþletmeciliði 8, 9,38 2 ÇANKAYA ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 16,34, Matematik-Bilgisayar 16,34, Ýktisat 16,34, Ýþletme 16,34, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 16,34, Uluslararasý Ticaret 16,34, Bilgisayar Mühendisliði 16,34, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 16,34, Endüstri Mühendisliði 16,34, Ýç Mimarlýk 16,34,45 20 ÇUKUROVA ÜNÝVERSÝTESÝ (ADANA) Diþ Hekimliði Fakültesi 6, Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Felsefe Grubu Öðretmenliði 7, Fen Bilgisi Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Biyoloji Fizik 6, Ýstatistik 6, Kimya 6, Matematik 6, Türk Dili ve Edebiyatý Ekonometri 8, Ýktisat 8, Ýþletme 8, Maliye 8, Uluslararasý Ýliþkiler 8, 9,

5 TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM Ýlahiyat Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Bilgisayar Mühendisliði 8, 9, Çevre Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Endüstri Mühendisliði 6, Ýnþaat Mühendisliði 6, Jeoloji Mühendisliði 6, Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Mimarlýk 6, Tekstil Mühendisliði 6, Su Ürünleri Fakültesi Týp Fakültesi Gýda Mühendisliði 8, 9, Peyzaj Mimarlýðý 7, Ziraat Mühendisliði 7,18,26 10 Adana Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, 3, Hemþirelik 2, 3, 7 2 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 8, 9,38 1 DOÐUÞ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 16,35, Psikoloji 16,35, Ekonomi ve Finans 16,35, Ýþletme (Ýngilizce) 16,35, Ýþletme 6, Uluslararasý Ýliþkiler 16,35, Bilgisayar Mühendisliði 16,35, Biliþim Sistemleri Mühendisliði 16,35, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 16,35, Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 16,35, Endüstri Mühendisliði 6,35 20 DOKUZ EYLÜL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) 1 Buca Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 8,37, Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði 5 Deniz Ýþletmeciliði ve Yönetimi Y.O Denizcilik Ýþletmeleri Yönetimi (Ýngilizce) 8,16 5 Fen ve Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 8, Arkeoloji Fizik 8, Ýstatistik 8,37, Kimya 8,37, Matematik (Ýngilizce) 8, Mütercim-Tercümanlýk (Türkçe, Almanca, Ýngilizce) Tarih Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 8,19, Sinema ve Televizyon Hemþirelik Yüksekokulu 2, 3, 8, Hukuk Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 8,37, Ekonometri 8,37, Ýktisat 8,37, Ýþletme 8,37, Kamu Yönetimi 8,37, Maliye 8,37, Ýlahiyat Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 2 Ýþletme Fakültesi Ýktisat (Ýngilizce) 8, Ýþletme (Ýngilizce) 8, Turizm Ýþletmeciliði (Ýngilizce) 8,16, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 8, Mimarlýk 8,37, Þehir ve Bölge Planlama 8,37, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Çevre Mühendisliði 8, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Endüstri Mühendisliði 8, Ýnþaat Mühendisliði 8, Jeofizik Mühendisliði 8, Jeoloji Mühendisliði 8, Maden Mühendisliði 8, Makine Mühendisliði 8, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 8, Tekstil Mühendisliði 8, Týp Fakültesi 8,37 5 EGE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Diþ Hekimliði Fakültesi 8, Eczacýlýk Fakültesi 8,37 4 Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Arkeoloji 8, Coðrafya 8, Felsefe 8, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Psikoloji 8, Sanat Tarihi 8, Sosyoloji 8, Tarih 8, Türk Dili ve Edebiyatý 8, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 8, Okul Öncesi Öðretmenliði 8,37, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 8, Sýnýf Öðretmenliði 8,37 2 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 8, Biyokimya 8, Biyoloji 8, Fizik 8, Ýstatistik 8, Kimya 8, Matematik 8,37 4

6 Hemþirelik Yüksekokulu 2, 3, 8, Ýktisat 37,38, Ýþletme 37,38, Uluslararasý Ýliþkiler 37,38, Gazetecilik 8,37, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 8,37, Radyo, Sinema ve Televizyon 8,37,40 2 Ýzmir Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, 3, 8, Saðlýk Memurluðu 2, 8,37, Bilgisayar Mühendisliði 8,37, Biyomühendislik 8,37,38, Deri Mühendisliði 8,37, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 8,37, Gýda Mühendisliði 8,37, Ýnþaat Mühendisliði 8,37, Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 16, Makine Mühendisliði 8,37, Tekstil Mühendisliði 37,41, Su Ürünleri Fakültesi 8,37, Týp Fakültesi 8, Peyzaj Mimarlýðý 8, Ziraat Mühendisliði 8,26,37 10 ERCÝYES ÜNÝVERSÝTESÝ (KAYSERÝ) Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Astronomi ve Uzay Bilimleri Biyoloji Çin Dili ve Edebiyatý Fizik Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Japon Dili ve Edebiyatý Kimya Kore Dili ve Edebiyatý Matematik Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Hukuk Fakültesi Ýktisat 7, 8, Ýþletme 7, 8, Maliye 7, 8, Ýlahiyat Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Gazetecilik Radyo, Sinema ve Televizyon 2 Kayseri Atatürk Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 8, 9,19, Hemþirelik 2, 3, 8, 9,19, Mimarlýk 8, Þehir ve Bölge Planlama 8, 9, Bilgisayar Mühendisliði 7, 8, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 7, 8, Endüstri Mühendisliði 7, 8, Gýda Mühendisliði 8, 9, Ýnþaat Mühendisliði 7, 8, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 8, 9, Makine Mühendisliði 7, 8, Tekstil Mühendisliði 8, 9, Týp Fakültesi 8, Veteriner Fakültesi 2 FATÝH ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Biyoloji 16,43, Felsefe 16,43, Fizik 16,43, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya 16,43, Matematik 16,43, Psikoloji 16,43, Sosyoloji 16,43, Tarih 16,43, Türk Dili ve Edebiyatý Ekonomi 16,43, Ýþletme 16,43, Kamu Yönetimi 16,43, Uluslararasý Ýliþkiler 16,43, Bilgisayar Mühendisliði 16,43, Çevre Mühendisliði 16,43, Elektronik Mühendisliði 16,43, Endüstri Mühendisliði 16,43,45 20 GALATASARAY ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Felsefe Sosyoloji Fransýz Dili ve Edebiyatý Hukuk Fakültesi Ýktisat Ýþletme Siyaset Bilimi Uluslararasý Ýliþkiler Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði Endüstri Mühendisliði 48 2 GAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi 4 Endüstriyel Sanatlar Aile ve Tüketici Bilimleri Öðretmenliði Bilgisayar Öðretmenliði Endüstriyel Teknoloji Öðretmenliði Ýþletme Öðretmenliði Biyoloji Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý Felsefe Fizik Ýstatistik Kimya Matematik Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi Tarih 2 16

7 TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM Türk Dili ve Edebiyatý Türk Halkbilimi 1 Gazi Almanca Öðretmenliði Arapça Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði Felsefe Grubu Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði 12, Görme Engelliler Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Hemþirelik Yüksekokulu 2, Hukuk Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 8, 9, Ekonometri 8, 9, Ýktisat 8, Ýþletme 8, Kamu Yönetimi 8, 9, Maliye 8, 9, Uluslararasý Ýliþkiler 8, 9, Gazetecilik Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Radyo, Sinema ve Televizyon 2 Mesleki Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðr Dekoratif Sanatlar Öðretmenliði Giyim Endüstrisi Öðretmenliði Kuaförlük ve Güzellik Bilgisi Öðr Moda Tasarýmý Öðretmenliði Nakýþ Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Tekstil Dokuma ve Örgü Öðr Bilgisayar Mühendisliði 8, 9, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 8, Endüstri Mühendisliði 8, Ýnþaat Mühendisliði 8, Kimya Mühendisliði 8, Makine Mühendisliði 8, Mimarlýk 8, Þehir ve Bölge Planlama 8,15 2 Teknik Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 8, 9, Döküm Öðretmenliði Elektrik Öðretmenliði 8, Elektronik Öðretmenliði 8, 9, Kalýpçýlýk Öðretmenliði Makine Resmi ve Konstrüksiyonu Öðr. 8, Matbaa Öðretmenliði Metal Öðretmenliði 8, 9, Mobilya ve Dekorasyon Öðretmenliði Otomotiv Öðretmenliði 8, 9, Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tesisat Öðretmenliði Yapý Öðretmenliði Týp Fakültesi 8, 9 6 Ticaret ve Turizm Büro Yönetimi Öðretmenliði Konaklama Ýþletmeciliði Öðretmenliði Muhasebe ve Finansman Öðretmenliði Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði Öðretmenliði 3 GAZÝANTEP ÜNÝVERSÝTESÝ (GAZÝANTEP) Arkeoloji Biyoloji Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatý 2 Gaziantep Türkçe Öðretmenliði Ýktisat Ýþletme Elektrik-Elektronik Müh. (Ýngilizce) 8, Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Fizik Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Gýda Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Tekstil Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Týp Fakültesi 7, 8, 9,38 2 Gaziantep Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 2, 3 2 HACETTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi 64 4 Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 46, Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 16, Arkeoloji Bilgi ve Belge Yönetimi 15, Felsefe Fransýz Dili ve Edebiyatý 50, Ýngiliz Dil Bilimi 16, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 16, Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) 50,52, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 16,45, Psikoloji Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Türk Halkbilimi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Biyoloji Öðretmenliði (Almanca) 32,46, Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði (Almanca) 32,46, Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði 16, Kimya Öðretmenliði (Almanca) 32,46, Matematik Öðretmenliði (Almanca) 32,46, Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði 7

8 Ev Ekonomisi Yüksekokulu Aile ve Tüketici Bilimleri 15, Çocuk Geliþimi ve Eðitimi 15,45 2 Fen Fakültesi Aktüerya Bilimleri 9,38, Biyoloji 15, Ýstatistik 15, Kimya (Ýngilizce) 16, Matematik 15, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 15,19, Ýç Mimarlýk ve Çevre Tasarýmý Hemþirelik Yüksekokulu 2, 3,15, Ýktisat Ýktisat (Ýngilizce) 16, Ýþletme (Ýngilizce) 16, Kamu Yönetimi 15, Maliye 15, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 16, Bilgisayar Mühendisliði 15, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 16, Fizik Mühendisliði 15, Gýda Mühendisliði 15, Hidrojeoloji Mühendisliði 15, Jeoloji Mühendisliði 15, Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 16, Maden Mühendisliði (Ýngilizce) 16, Nükleer Enerji Mühendisliði (Ýngilizce) 16, Otomotiv Mühendisliði (Ýngilizce) 16, Saðlýk Ýdaresi Yüksekokulu 15,45 2 Saðlýk Teknolojisi Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 15, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu 15,45 5 Týp Fakültesi Týp 9, Týp (Ýngilizce) 16,45 10 HALÝÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Moleküler Biyoloji ve Genetik Psikoloji Hemþirelik Yüksekokulu 2, 3,55 10 Ýþletme Fakültesi Ýþletme Ýþletme (Ýngilizce) 16,45, Turizm Ýþletmeciliði Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik Bilgisayar Mühendisliði 9,45, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði Mimarlýk IÞIK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Enformasyon Teknolojileri 45, Fizik 45, Matematik Mühendisliði 45, Ýktisat 45, Ýþletme 45, Uluslararasý Ýliþkiler 45, Bilgisayar Mühendisliði 45, Elektronik Mühendisliði 45, Endüstri Mühendisliði 45,56 5 ÝSTANBUL ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1 Cerrahpaþa Týp Fakültesi Cerrahpaþa Týp Cerrahpaþa Týp (Ýngilizce) 8, Diþ Hekimliði Fakültesi Eczacýlýk Fakültesi 64 6 Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Amerikan Kültürü ve Edebiyatý Antropoloji Arap Dili ve Edebiyatý Arkeoloji Bilgi ve Belge Yönetimi Coðrafya Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý Eski Yunan Dili ve Edebiyatý Fars Dili ve Edebiyatý Felsefe Fransýz Dili ve Edebiyatý Hititoloji Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýspanyol Dili ve Edebiyatý Ýtalyan Dili ve Edebiyatý Latin Dili ve Edebiyatý Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) Psikoloji Rus Dili ve Edebiyatý Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Tiyatro Eleþtirmenliði ve Dramaturji Türk Dili ve Edebiyatý Urdu Dili ve Edebiyatý 2 Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Biyoloji Fizik Matematik Moleküler Biyoloji ve Genetik Hukuk Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y.O. 2 Florence Nightingale Hemþirelik Y.O Hemþirelik 2, 3 4 Hasan Ali Yücel Almanca Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Üstün Zekalýlar Öðretmenliði 6 1 Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 8, Ekonometri Ýktisat Ýktisat (Ýngilizce) 8, Ýþletme 8, 9, Maliye Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler Gazetecilik Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Radyo, Sinema ve Televizyon

9 TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM Ýstanbul Bakýrköy Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, Hemþirelik 2, 3 2 Ýstanbul Týp Fakültesi Ýstanbul Týp 13 Ýþletme Fakültesi Ýþletme Ýþletme (Ýngilizce) 8, Bilgisayar Mühendisliði 8, Çevre Mühendisliði Deniz Ulaþtýrma Ýþletme Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði Kimya Kimya Mühendisliði 8, Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 6 2 Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði Peyzaj Mimarlýðý 3 Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Uluslararasý Ýliþkiler 8, Su Ürünleri Fakültesi 8,15 2 Ulaþtýrma ve Lojistik Yüksekokulu Ulaþtýrma ve Lojistik Veteriner Fakültesi 5 ÝSTANBUL BÝLGÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar Bilimleri 45, Finans Matematiði 45, Karþýlaþtýrmalý Edebiyat 45, Matematik 45, Psikoloji 45, Sosyoloji 45, Tarih 45, Hukuk Fakültesi 45, Ekonomi 45, Ýþletme 45, Ýþletme-Ekonomi 45, Siyaset Bilimi 45, Uluslararasý Finans 45, Uluslararasý Ýliþkiler 45, Halkla Ýliþkiler 45, Medya ve Ýletiþim Sistemleri 45, Reklamcýlýk 45, Sinema ve Televizyon 45, Televizyon Gazeteciliði 45,60 10 ÝSTANBUL KÜLTÜR ÜNÝ. (ÝSTANBUL) Fizik 61, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 16,45, Matematik-Bilgisayar 61, Türk Dili ve Edebiyatý 61, Hukuk Fakültesi 8, 9, Ýktisat 8, 9, Ýþletme 8, 9, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 16,45, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 16,45, Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 16,45, Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 16,45, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 16,45, Mimarlýk 61,73 5 Sanat ve Tasarým Fakültesi Ýletiþim Sanatlarý 61,73 5 ÝSTANBUL TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1 Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 8, Elektrik Mühendisliði 8, Elektronik Mühendisliði 8, Kontrol Mühendisliði 8, Telekomünikasyon Mühendisliði 8, Fizik Mühendisliði 8, Kimya 8, Matematik Mühendisliði 8, Moleküler Biyoloji ve Genetik 8,15 1 Gemi Ýnþaatý ve Deniz Bilimleri Fak Deniz Teknolojisi Mühendisliði 8, Gemi Ýnþaatý Mühendisliði 8,15 2 Ýnþaat Fakültesi Çevre Mühendisliði 8, Ýnþaat Mühendisliði 8, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 8,15 2 Ýþletme Fakültesi Endüstri Mühendisliði 8, Ýþletme Mühendisliði 8,15 4 Kimya-Metalurji Fakültesi Gýda Mühendisliði 8, Kimya Mühendisliði 8, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 8,15 3 Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliði 8, Jeoloji Mühendisliði 8, Maden Mühendisliði 8, Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 8,15 1 Makine Fakültesi Ýmalat Mühendisliði 8, Makine Mühendisliði 8, Endüstri Ürünleri Tasarýmý 8, Ýç Mimarlýk 8, Mimarlýk 8, Peyzaj Mimarlýðý 8, Þehir ve Bölge Planlama 8,15 2 Tekstil Teknolojileri ve Tasarýmý Fak Tekstil Mühendisliði 8,15 2 Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliði 8, Uçak Mühendisliði 8, Uzay Mühendisliði 8,15 1 ÝZMÝR EKONOMÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) 1 Bilgisayar Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 16,44, Endüstri Sistemleri Mühendisliði 16,44, Yazýlým Mühendisliði 16,44, Matematik 16,44, Psikoloji 16,44, Ekonomi 16,44, Ýþletme 16,44, Lojistik Yönetimi 16,44, Uluslararasý Ýliþkiler ve Avrupa Birliði 16,44, Uluslararasý Ticaret ve Finansman 16,44, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 16,44, Medya ve Ýletiþim 16,44,45 10

10 Yabancý Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 16,44,45 10 Güzel Sanatlar ve Tasarým Fakültesi Mimarlýk 16,44,45 10 ÝZMÝR YÜKSEK TEKNOLOJÝ ENSTÝTÜSÜ (ÝZMÝR) 1 Fen Fakültesi Fizik (Ýngilizce) 8, Kimya (Ýngilizce) 8, Moleküler Biyoloji ve Genetik (Ýngilizce) 8, Mimarlýk (Ýngilizce) 8, Þehir ve Bölge Planlama (Ýngilizce) 8, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Kimya Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Elektronik ve Haberleþme Müh. (Ýngilizce) 8, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 8,16 3 KADÝR HAS ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 16,45, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri 45, Hukuk Fakültesi 45, Ýktisat 45, Ýþletme 45, Turizm Ýþletmeciliði 45, Uluslararasý Finans 45, Uluslararasý Ýliþkiler 45, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 45, Reklamcýlýk 45, Ýletiþim Tasarýmý 45, Radyo, Sinema ve Televizyon 45, Bilgisayar Mühendisliði 45, Elektronik Mühendisliði 45, Endüstri Mühendisliði 45,77 5 KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ (KARS) Fen Bilgisi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Biyoloji Fizik Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 8, Kimya Matematik Rus Dili ve Edebiyatý Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Ýktisat Ýþletme Kamu Yönetimi Veteriner Fakültesi 3 Kars Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 2, Saðlýk Memurluðu 2 KARADENÝZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (TRABZON) 1 Fatih Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Biyoloji Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Biyoloji 8,37, Fizik 8,37, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 8, Ýstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Kimya 8, Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ekonometri Ýktisat Ýþletme Kamu Yönetimi 8,37, Maliye Uluslararasý Ýliþkiler 8, Bilgisayar Mühendisliði 8, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 8, Ýç Mimarlýk Ýnþaat Mühendisliði 8,37, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 8,37, Jeofizik Mühendisliði Jeoloji Mühendisliði 8,37, Maden Mühendisliði Makine Mühendisliði 8,37, Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama Týp Fakültesi 8,37,38 5 Trabzon Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, Hemþirelik 2, 3 3 Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði Orman Mühendisliði 8,37, Peyzaj Mimarlýðý 2 KOCAELÝ ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Arkeoloji 8,37, Felsefe Fizik 8, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Kimya 8, Matematik 8, Türk Dili ve Edebiyatý Hukuk Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 8, Ýktisat 8, Ýþletme 8, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 8,37, Uluslararasý Ýliþkiler 8,37, Gazetecilik 8,37,

11 Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 8,37, Radyo, Sinema ve Televizyon 8,37, Reklamcýlýk 8,37, Bilgisayar Mühendisliði 8, Çevre Mühendisliði 8, Elektrik Mühendisliði 8, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 8, Endüstri Mühendisliði 8, Ýnþaat Mühendisliði 8, Jeofizik Mühendisliði 8, Jeoloji Mühendisliði 8, Kimya Mühendisliði 8, Makine Mühendisliði 8, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 8, Mimarlýk 8,37,38 2 Teknik Bilgisayar Öðretmenliði 8, Elektrik Öðretmenliði 8, Elektronik Öðretmenliði 8, Otomotiv Öðretmenliði 8, Týp Fakültesi 4 Kocaeli Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, 3, Hemþirelik 2, 3, 7 2 KOÇ ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1 Fen-Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fak Fizik (Ýngilizce) 16,45, Kimya (Ýngilizce) 16,45, Matematik (Ýngilizce) 16,45, Psikoloji (Ýngilizce) 16,45, Sosyoloji (Ýngilizce) 16,45, Tarih (Ýngilizce) 16,45, Ekonomi (Ýngilizce) 16,45, Ýþletme (Ýngilizce) 16,45, Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 16,45, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 16,45, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 16,45, Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 16,45, Kimya-Biyoloji Mühendisliði (Ýngilizce) 16,45, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 16,45,63 3 MARMARA ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) 1 Atatürk Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði 1 Bankacýlýk ve Sigortacýlýk Yüksekokulu Aktüerya Bankacýlýk Sermaye Piyasasý Sigortacýlýk Diþ Hekimliði Fakültesi (Ýngilizce) 8, Eczacýlýk Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý Bilgi ve Belge Yönetimi 9, Biyoloji Fizik Kimya Matematik Sosyoloji (Ýngilizce) 8, Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Hemþirelik Yüksekokulu 2, 3, 6, Hukuk Fakültesi Sinema ve Televizyon Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ekonometri Ýktisat Ýktisat (Ýngilizce) 8, Ýþletme Ýþletme (Almanca) 10, Ýþletme (Ýngilizce) 8, Ýþletme Enformatiði (Almanca) 10, Kamu Yönetimi (Fransýzca) 12, Maliye Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Ýngilizce) 8, Ýlahiyat Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Gazetecilik 8, 9, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 8, 9, Radyo, Sinema ve Televizyon 8, 9,38 3 Ýstanbul Zeynep Kamil Saðlýk Y.O Ebelik 2, 3, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Çevre Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Endüstri Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Kimya Mühendisliði 8, 9, Makine Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Metalurji ve Malzeme Müh. (Ýngilizce) 8,16 3 Teknik Bilgisayar ve Kontrol Öðr. (Ýngilizce) 8, Elektrik Öðretmenliði Elektronik ve Haberleþme Öðr. (Ýngilizce) 8, Enerji Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Matbaa Öðretmenliði Mekatronik Öðretmenliði Metal Öðretmenliði Otomotiv Öðretmenliði Talaþlý Üretim Öðretmenliði Tasarým ve Konstrüksiyon Öðretmenliði Tekstil Öðretmenliði Tekstil Terbiye Öðretmenliði Týp Fakültesi (Ýngilizce) 8,16 12 MERSÝN ÜNÝVERSÝTESÝ Eczacýlýk Fakültesi Fen Bilgisi Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði 2 21

12 Arkeoloji 9, Biyoloji 8, 9, Felsefe 8, 9, Fizik 8, 9, Ýngiliz Dil Bilimi 8, Kimya 8, 9, Matematik Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) 10, Mütercim-Tercümanlýk (Fransýza) 12, Psikoloji 8, Tarih 8, 9, Türk Dili ve Edebiyatý Ýktisat Ýþletme Kamu Yönetimi Maliye Gazetecilik 8, 9, Radyo, Sinema ve Televizyon 8, 9, Mimarlýk 8, 9, Bilgisayar Mühendisliði Çevre Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði 8, 9, Gýda Mühendisliði 8, 9, Jeoloji Mühendisliði Makine Mühendisliði Su Ürünleri Fakültesi 8, 9, Týp Fakültesi 8, 9,38 3 Ýçel Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, 3, Hemþirelik 2, 3, 6 2 Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik 8, 9,38 2 MÝMAR SÝNAN GÜZEL SANATLAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Arkeoloji Ýstatistik Matematik Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Sinema ve Televizyon Mimarlýk Þehir ve Bölge Planlama 2 OKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Mütercim-Tercümanlýk (Çince) 31, Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) 46,51, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 45, Mütercim-Tercümanlýk (Rusça) 59, Psikoloji 9,38,45, Ýþletme 9,38,45, Uluslararasý Ýliþkiler 9,38,45, Uluslararasý Lojistik 9,38,45, Uluslararasý Ticaret 9,38,45, Endüstri Mühendisliði 9,38,45, Bilgisayar Mühendisliði 9,38,45,86 5 Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri 9,38,45, Turizm ve Otelcilik 9,38,45,86 5 ONDOKUZ MAYIS ÜNÝVERSÝTESÝ (SAMSUN) Diþ Hekimliði Fakültesi 8,37, Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Biyoloji Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Ýþitme Engelliler Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Biyoloji Coðrafya Fizik Ýstatistik Kimya Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Ýlahiyat 8,37, Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 8,37, Çevre Mühendisliði 8,37, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 8,37, Gýda Mühendisliði Ýnþaat Mühendisliði Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 1 Samsun Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, Hemþirelik 2, Týp Fakültesi 8,37, Veteriner Fakültesi 8,37, Ziraat Mühendisliði 26 6 ORTA DOÐU TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr.i 8, Fen Bilgisi Öðretmenliði 8, Fizik Öðretmenliði 8,32, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 8, Ýngilizce Öðretmenliði 8, Kimya Öðretmenliði 8,32, Okul Öncesi Öðretmenliði 8, Biyoloji 8, Felsefe 8, Fizik 8, Ýstatistik 8, Kimya 8, Matematik 8, Moleküler Biyoloji ve Genetik 8, Psikoloji 8, Sosyoloji 8, Tarih 8,

13 Ýktisat 8, Ýþletme 8, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 8, Uluslararasý Ýliþkiler 8, Endüstri Ürünleri Tasarýmý 8, Mimarlýk 8, Þehir ve Bölge Planlama 8, Bilgisayar Mühendisliði 8, Çevre Mühendisliði 8, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 8, Endüstri Mühendisliði 8, Gýda Mühendisliði 8, Havacýlýk ve Uzay Mühendisliði 8, Ýnþaat Mühendisliði 8, Jeoloji Mühendisliði 8, Kimya Mühendisliði 8, Maden Mühendisliði 8, Makine Mühendisliði 8, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 8, Petrol ve Doðalgaz Mühendisliði 8,65 13 Kuzey Kýbrýs Kampüsü Bilgisayar Mühendisliði 8,65, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 8,65, Ýktisat 8,65, Ýnþaat Mühendisliði 8,65, Ýþletme 8,65, Makine Mühendisliði 8,65, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 8,65,90 20 OSMANGAZÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 6, Fen Bilgisi Öðretmenliði 6, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 6, Sýnýf Öðretmenliði 6, 7 1 Eskiþehir Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, 3, 6, Hemþirelik 2, 3, 6, Saðlýk Memurluðu 2, 6, Biyoloji 6, Fizik 6, Ýstatistik 6, Karþýlaþtýrmalý Edebiyat 9, Kimya 6, Matematik 6, Tarih 6, Türk Dili ve Edebiyatý Ýktisat 6, Ýþletme 6, Maliye 6, Bilgisayar Mühendisliði 8, 9, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 8, Endüstri Mühendisliði 6, Ýnþaat Mühendisliði 6, Jeoloji Mühendisliði 6, Kimya Mühendisliði 6, Maden Mühendisliði 6, Makine Mühendisliði 6, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 6, Mimarlýk 6, Týp Fakültesi 6, Ziraat Mühendisliði 6, 7,26 1 SABANCI ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programlarý Sanat ve Sosyal Bilimler Programlarý Mühendislik ve Doða Bilimleri Programlarý SAKARYA ÜNÝVERSÝTESÝ Coðrafya Felsefe Fizik Kimya Matematik Mütercim-Tercümanlýk (Almanca) 10, Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ýktisat Ýþletme Kamu Yönetimi Maliye Turizm Ýþletmeciliði Uluslararasý Ýliþkiler Bilgisayar Mühendisliði 7, Çevre Mühendisliði 7, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 7, Endüstri Mühendisliði 7, Ýnþaat Mühendisliði 7, Jeofizik Mühendisliði Makine Mühendisliði 7, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 7,18 3 Teknik Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði Elektronik Öðretmenliði Metal Öðretmenliði Otomotiv Öðretmenliði Yapý Öðretmenliði 7 1 Sakarya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, 3, Hemþirelik 2, 3, 7 2 SELÇUK ÜNÝVERSÝTESÝ (KONYA) Diþ Hekimliði Fakültesi Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Biyoloji Öðretmenliði Coðrafya Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Fizik Öðretmenliði Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Kimya Öðretmenliði Matematik Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Sosyal Bilgiler Öðretmenliði Tarih Öðretmenliði Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Zihin Engelliler Öðretmenliði Alman Dili ve Edebiyatý Arkeoloji 9,10,

14 Biyoloji Fizik Fransýz Dili ve Edebiyatý Ýngiliz Dili ve Edebiyatý Ýstatistik Kimya Matematik Sanat Tarihi Sosyoloji Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Hukuk Fakültesi Ýktisat 8,37, Ýþletme 8,37, Kamu Yönetimi 8,37, Uluslararasý Ýliþkiler 8,37, Ýlahiyat Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Gazetecilik Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým Radyo, Sinema ve Televizyon 6 2 Konya Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, 3, Hemþirelik 2, 3, Meram Týp Fakültesi 8,37,38 5 Mesleki Aile Ekonomisi ve Beslenme Öðr Anaokulu Öðretmenliði Çiçek,Örgü,Dokuma Öðretmenliði Çocuk Geliþimi ve Eðitimi Öðretmenliði Giyim Öðretmenliði Hazýr Giyim Öðretmenliði Nakýþ Öðretmenliði Bilgisayar Mühendisliði 8, Çevre Mühendisliði 8, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 8, Endüstri Mühendisliði 8, Ýnþaat Mühendisliði 8,37, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 8, Jeoloji Mühendisliði 8,37, Kimya Mühendisliði 8,37, Maden Mühendisliði 8,37, Makine Mühendisliði 8,37, Mimarlýk 8,37, Þehir ve Bölge Planlama 8, Selçuklu Týp Fakültesi 8,37,38,75 2 Teknik Bilgisayar Sistemleri Öðretmenliði 8,37, Elektronik Öðretmenliði 8,37, Otomotiv Öðretmenliði Veteriner Fakültesi Gýda Mühendisliði 8,37,38, Ziraat Mühendisliði 26,67 7 TOBB EKONOMÝ VE TEKNOLOJÝ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANKARA) Matematik Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Ýktisat Ýþletme Uluslararasý Ýliþkiler Bilgisayar Mühendisliði Elektrik-Elektronik Mühendisliði Endüstri Mühendisliði Makine Mühendisliði 92 2 TRAKYA ÜNÝVERSÝTESÝ (EDÝRNE) 1 Edirne Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 2, Hemþirelik 2, Almanca Öðretmenliði Fen Bilgisi Öðretmenliði Ýngilizce Öðretmenliði Sýnýf Öðretmenliði Arkeoloji Biyoloji Fizik Kimya Matematik Sanat Tarihi Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Ýktisat Ýþletme Kamu Yönetimi Bilgisayar Mühendisliði Makine Mühendisliði 8, 9, Mimarlýk Týp Fakültesi 5 ULUDAÐ ÜNÝVERSÝTESÝ (BURSA) 1 Bursa Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 2, Saðlýk Memurluðu Almanca Öðretmenliði Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr Fen Bilgisi Öðretmenliði Fransýzca Öðretmenliði 12, Ýngilizce Öðretmenliði Okul Öncesi Öðretmenliði Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk Sýnýf Öðretmenliði Türkçe Öðretmenliði Biyoloji Felsefe 8,33,37, Fizik Kimya Matematik Psikoloji 8,33,37, Sanat Tarihi Sosyoloji 8,33,37, Tarih Türk Dili ve Edebiyatý Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri Ekonometri Ýktisat Ýþletme Kamu Yönetimi Maliye Uluslararasý Ýliþkiler 8,33,37, Ýlahiyat 1 24

15 TABLO-1. YABANCI UYRUKLU ÖÐRENCÝ ALACAK YÜKSEKÖÐRETÝM Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði Çevre Mühendisliði 8,33,37, Elektronik Mühendisliði 8,33,37, Endüstri Mühendisliði 8,33,37, Makine Mühendisliði 8,33,37, Mimarlýk 8,33,37, Tekstil Mühendisliði 8,33,37, Týp Fakültesi 8,33,37, Veteriner Fakültesi 8,33,37, Gýda Mühendisliði 8,33,37, Ziraat Mühendisliði 8,26,33,37,38 6 YAÞAR ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝZMÝR) Ýstatistik 16,45, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 16,45, Matematik 16,45, Ýktisat 16,45, Ýþletme 16,45, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 16,45, Uluslararasý Ticaret ve Finansman 16,45, Bilgisayar Mühendisliði 16,45, Endüstri Mühendisliði 16,45, Ýç Mimarlýk 16,45, Mimarlýk 16,45, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 16,45,79 10 YEDÝTEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Diþ Hekimliði Fakültesi 16,22,45, Eczacýlýk Fakültesi 16,45, Ýngilizce Öðretmenliði 16,45, Matematik Öðretmenliði 16,32,45, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 16,45, Antropoloji 16,45, Felsefe 16,45, Fizik 16,45, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 16,45, Matematik 16,45, Psikoloji 16,45, Tarih 16,45, Türk Dili ve Edebiyatý 9,68, Peyzaj Mimarlýðý 16,17,45, Hukuk Fakültesi 16,45, Ýktisat 16,45, Ýþletme 16,45, Ýþletme (Almanca) 10,51, Ýþletme Enformatiði (Almanca) 10,51, Kamu Yönetimi 16,45, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 16,45, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler (Fransýzca) 12,50, Gazetecilik 16,45, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 16,45, Radyo, Sinema ve Televizyon 16,45, Reklam Tasarýmý ve Ýletiþimi 16,45, Bilgisayar Mühendisliði 16,45, Biyomedikal Mühendisliði 16,45, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 16,45, Genetik ve Biyomühendislik 16,45, Kimya Mühendisliði 16,45, Makine Mühendisliði 16,45, Mimarlýk 16,17,45, Sistem Mühendisliði 16,45,68 5 Ticari Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve Sigortacýlýk 16,45, Biliþim Sistemleri ve Teknolojileri 16,45, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 16,45, Uluslararasý Lojistik ve Taþýmacýlýk 16,45, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik 16,45, Týp Fakültesi 16,45,68 10 Yabancý Diller Yüksekokulu Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 16,45,68 10 YILDIZ TEKNÝK ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 9,38, Ýngilizce Öðretmenliði 45 5 Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði 9,38, Elektrik Mühendisliði 9,38, Elektronik ve Haberleþme Mühendisliði 9,38, Fizik 9,38, Ýstatistik 9,38, Kimya 9,38, Matematik 9,38, Mütercim-Tercümanlýk (Fransýzca) Türk Dili ve Edebiyatý 9,38, Ýktisat 9,38, Ýþletme 9,38, Siyaset Bilimi ve Uluslararasý Ýliþkiler 9,38,45 2 Ýnþaat Fakültesi Çevre Mühendisliði 9,38, Ýnþaat Mühendisliði 9,38, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliði 9,38,45 4 Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliði 9,38, Matematik Mühendisliði 9,38, Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 9,38,45 3 Makine Fakültesi Endüstri Mühendisliði 9,38, Gemi Ýnþaatý Mühendisliði 9,38, Makine Mühendisliði 9,38, Mimarlýk 9,38, Þehir ve Bölge Planlama 9,38,45 2 DOÐU AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GAZÝMAÐUSA) 1 Bilgisayar ve Teknoloji Yüksekokulu Bilgi Teknolojileri 8,16, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 8,16, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 72, Ýngilizce Öðretmenliði-ELT 8,16, Okul Öncesi Öðretmenliði 72, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 8,16, Türkçe Öðretmenliði 72,73 50 Fen ve Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi 8,16, Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 8,16, Mütercim-Tercümanlýk (Ýngilizce) 8,16, Psikoloji 8,16, Tarih 8,16,72, Türk Dili ve Edebiyatý 72, Uygulamalý Matematik ve Bilgisayar 8,16,72 50

16 Hukuk Fakültesi 8,16, Gazetecilik 8,16, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 8,16, Radyo, Sinema ve Televizyon 8,16,72 50 Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi Avrupa Birliði Ýliþkileri 8,16, Bankacýlýk ve Finans 8,16, Ekonomi 8,16, Ýþletme 8,16, Kamu Yönetimi 8,16, Siyaset Bilimi 8,16, Uluslararasý Finans 8,16, Uluslararasý Ýliþkiler 8,16, Uluslararasý Ticaret ve Ýþletmecilik 8,16, Yönetim Biliþim Sistemleri 8,16, Endüstri Ürünleri Tasarýmý 8,16, Mimarlýk 8,16,17, Bilgisayar Mühendisliði 8,16, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 8,16, Endüstri Mühendisliði 8,16, Ýnþaat Mühendisliði 8,16, Makine Mühendisliði 8,16,72 50 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 8,16,72 50 GÝRNE AMERÝKAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-GÝRNE) 1 Beþeri Bilimler Fakültesi Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 16,45, Psikoloji 16,45, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðr. 16,45, Ýngilizce Öðretmenliði 16,45,80 40 Ýþletme ve Ekonomi Fakültesi Bankacýlýk ve Finansman 16,45, Ekonomi 16,45, Ýþletme 16,45, Konaklama ve Turizm Ýþletmeciliði 16,45, Muhasebe 16,45, Pazarlama 16,45, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 16,45, Uluslarasý Ýliþkiler 16,45, Uluslararasý Ýþletmecilik 16,45, Yönetim Biliþim Sistemleri 16,45, Bilgisayar Mühendisliði 16,45, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 16,45, Endüstri Mühendisliði 16,45, Mimarlýk 16,45,80 40 LEFKE AVRUPA ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKE) 1 Fen ve Edebiyat Fakültesi Ýngilizce Öðretmenliði (ELT) 16,45, Bankacýlýk ve Finans 16,45, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri 16,45, Ekonomi 16,45, Ýþletme 16,45, Kamu Yönetimi 16,45, Pazarlama 16,45, Uluslararasý Ýliþkiler 16,45,81 50 Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Halkla iliþkiler ve Reklamcýlýk 16,45, Gazetecilik 16,45, Radyo, Sinema ve Televizyon 16,45,81 50 Mimarlýk ve Bilgisayar Mühendisliði 16,45, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði 16,45, Ýnþaat Mühendisliði 16,45, Mimarlýk 16,17,45,81 50 Tarým Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Kültür Bitkileri Üretimi ve Pazarlamasý 16,45, Tarým Ýþletmeciliði 16,45,81 50 ULUSLARARASI KIBRIS ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA) Türk Dili ve Edebiyatý Mimarlýk 16,17,45, Ýþletme 16,45, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 16,45, Uluslararasý Ýliþkiler 16,45, Gazetecilik 16,45, Ýngilizce Öðretmenliði 16,45, Reklamcýlýk ve Halkla Ýliþkiler 16,45, Radyo ve Televizyon 16,45, Bilgisayar Mühendisliði 16,45, Biliþim Sistemleri Mühendisliði 16,45, Elektrik-Elektronik Mühendisliði 16,45, Endüstri Mühendisliði 16,45, Ýnþaat Mühendisliði 16,45,82 25 YAKIN DOÐU ÜNÝVERSÝTESÝ (KKTC-LEFKOÞA) Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 8,16, Ýngilizce Öðretmenliði-ELT 8,16, Psikoloji 8,16, Türk Dili ve Edebiyatý 73, Bankacýlýk ve Finans 8,16, Bilgisayar-Enformatik 8,16, Ekonomi 8,16, Ýþletme 8,16, Uluslararasý Ýliþkiler 8,16, Mimarlýk 8,16, Bilgisayar Mühendisliði 8,16, Elektrik ve Elektronik Mühendisliði 8,16, Ýnþaat Mühendisliði 8,16, Makine Mühendisliði 8,16,83 20 Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Turizm ve Otel Ýþletmeciliði 8,16,83,

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 2007 2007 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný

MERKEZÝ YERLEÞTÝRME ÝLE DÝKEY GEÇÝÞ YAPILACAK OLAN YÜKSEKÖÐRETÝM LÝSANS PROGRAMLARI. Programýn Kodu 2003-DGS. Puaný 1. Bu tablodaki bilgiler 7 sütun halinde düzenlenmiþtir. Önce alfabetik sýra ile üniversitelerin adlarý verilmektedir. Her üniversitenin adýndan sonra bu üniversitede bulunan programlarýn kodlarý (1),

Detaylı

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI *

TABLO-6 AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * TABLO-6 ORTAÖÐRETÝMDEKÝ ALAN/KOL/BÖLÜMLER ÝLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKÝ LÝSANS VE ÖNLÝSANS PROGRAMLARI * Lise, Yabancý Dil Aðýrlýklý Lise, Özel Lise, Anadolu Lisesi, Yabancý Dille Öðretim Yapan Özel Lise,

Detaylı

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI

2000-ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARININ KODLARI, MİNİMUM PUANLARI VE KAYIT KODLARI YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik SAY 166.365 10101 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 183.585 10102 1013043 Fen Bilgisi Öğr.

Detaylı

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý 63 2008 2008 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen

Detaylı

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL

2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL 2008 ÖSS ALAN HARİTASI / SAYISAL PUAN TÜRÜ SAY 1 TOPLAM : 23 SÖZ 1 EA 1 ALAN İÇİ OLARAK SEÇEBİLECEĞİNİZ LER Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aktüerya Beslenme ve Diyetetik Bilgi Teknolojileri Bilgisayar Öğretmenliği

Detaylı

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği *

2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (MF-1, YGS-1) Aktüerya * (MF-2, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (MF-2, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * 2010-ÖSYS Puan Türü Yükseköğretim Lisans Programı * (, YGS-1) Aktüerya * (, YGS-2) Döküm Öğretmenliği * (, YGS-2) Kimya Öğretmenliği * (, YGS-2) Metal Öğretmenliği * (, YGS-2) Su Ürünleri Mühendisliği

Detaylı

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK

GENEL OKUL BİRİNCİSİ KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAŞARI EN EN EN KODU BÖLÜMÜN ADI KON. YER. TÜRÜ KÜÇÜK SIRASI* BÜYÜK KÜÇÜK BÜYÜK ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 41 41 SAY-1 333.062 46.300 344.618 330.896 330.896 1011029 Fen Bilgisi Öğretmenliği 47 47 SAY-2 286.976 108.000 318.938

Detaylı

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği *

Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * Sıra No Yükseköğretim Lisans Programı 2010-ÖSYS Puan Türü 1 Aile Yardım ve Afet Yönetimi * (MF-3, YGS-2) 2 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği * (TM-2, YGS-6) 3 Aile ve Tüketici Bilimleri TM-2 4 Aile

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ

YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS NIN 2010 ÖSYS PUAN TÜRLERİ PUAN TÜRÜ İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS Aktüerya Bilimleri Astronomi ve Uzay Bilimleri Bilgisayar Bilimleri Finans Matematiği İlköğretim Matematik

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu ÖSYM 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Kont. Genel Kontenjan Genel Kontenjan En Büyük Puanı En Küçük Puanı ABANT

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI

LİSANS PROGRAMLARININ 2016 KONTENJANLARININ ÜNİVERSİTE TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI MF-3 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 250 20 55-325 105 YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 190 - - - 190 330 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 75 - - - 75 56 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 10 - -

Detaylı

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355

Puan Türü. Ek Kont. Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik YGS , ,68355 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Puan Türü Ek Kont. Yerl. Sayısı Min Puan Puan Min 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 6 4 309,09103 335,72217 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 200110026 Sağlık Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 3 3, 120 32700 --- 401,25062 200110062 Tıp Fakültesi (İngilizce) (Ücretli) 6 MF-3 54 17, 21, 28, 120 26800 --- 447,46504 200110071 Tıp Fakültesi (İngilizce)

Detaylı

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BUCA ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ 2013 ÖSYS' DE ÖĞRENCİLERİN YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARINATERCİH ETME DURUMU Program Adı Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Tercih Sayısı Doluluk Durumu Amerikan Kültürü ve

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 41 41 473,36322 477,21672 460,05368 460,05368 Eğitim Fakültesi 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1

Detaylı

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER

TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER TS 1 PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN BÖLÜMLER Arkeoloji ve Sanat Tarihi 4 TS-1 Basın ve Yayın 4 TS-1 Coğrafya 4 TS-1 Coğrafya Öğretmenliği 5 TS-1 Dünya Dinleri 4 TS-1 Gazetecilik 4 TS-1 Görsel İletişim Tasarımı

Detaylı

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri

Ebelik, Hemşirelik, Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri ÖSS TERCİHİ VE KATSAYI Bekir Özer > ozerbekir@gmail.com İngiliz sistemi, YÖK önerisi, Millî Eğitim Bakanlığının çalışmaları derken sık sık değişen ve bütün dengeleri bir anda altüst eden ÖSS de, alan-içi,

Detaylı

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423

PUAN TÜRÜ Kamu Yönetimi TM-2 332, , , ,58423 GEL KONTJAN KONTJANI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 41 41 MF-3 473,36322 15.400 477,21672 460,05368 460,05368 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği

Detaylı

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri)

2015-ÖSYS Lisans Programları Doluluk Oranları (Devlet Üniversiteleri) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,71 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 21,77 Aile ve Tüketici Bilimleri 100,00 Aktüerya 83,65 Aktüerya Bilimleri 98,65 Aktüerya ve Risk Yönetimi

Detaylı

[Belge başlığını yazın]

[Belge başlığını yazın] TS-1 TS PUANLI LİSANS PROGRAMLARI Animasyon Arkeoloji ve Sanat Tarihi Basım Yayın ve Redakte Basın ve Yayın Canlandırma Filmi Tasarım ve Yönetimi Coğrafya Coğrafya Öğretmenliği Film Tasarım ve Yazarlık

Detaylı

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE)

2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) 2009 ÖSYS LİSANS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI (ALANLARINA GÖRE) Programın Adı Toplam Kontenjan Toplam Yerleşen Boş Kontenjan Acil Yardım ve Afet Yönetimi 52 52 0 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği 155

Detaylı

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI

2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI 2014 ÖSYM YERLEŞTİRME TABAN PUAN VE BAŞARI SIRASI ÜNİVERSİTE ADI BÖLÜMÜN ADI KON. PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK BAŞARI SIRASI* ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) İngilizce Öğretmenliği 62 DİL-1 396,82172 8.200

Detaylı

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4

5105 Ekonomi ve Finans 4 5105 Ekonomi ve Finans 4 5106 Ekonomi-Yönetim Bilimleri Programları 4 3226 İşletme 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 1245 Mobilya ve Dekorasyon 2 9077 Ağırlama Hizmetleri 2 5368 Turizm ve Otel İşletmeciliği

Detaylı

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr

Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ. www.onurkoleji.com.tr Mutlu Bir Gelecek İçin ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr DOĞRU TERCİH DOĞRU GELECEK Mutlu Bir Gelecek İçin ANAOKULU İLKOKUL ORTAOKUL LİSE ÜNİVERSİTE TABAN PUANLAR BÜLTENİ www.onurkoleji.com.tr

Detaylı

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2013 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; - Minimum (taban) puan: Programa en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: Programa en yüksek puanla yerleşen öğrencinin

Detaylı

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2009 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) 1011171 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon YO. SAY 1 41 41 353,660 362,891 350,746 350,746 1011318 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Tıp Fak. SAY 2 77 77 351,343 358,919

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 80 2 445,48056 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 - - - - 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri

Detaylı

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer.

2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Okul Birincisi En Küçük Puanı. Puan Türü Kont. Yer. 2011-ÖSYS Yükseköğretim Programlarının En Küçük ve Puanları Listesi (Tablo 4) Genel Genel Kontenjan Kontenjan En Küçük En Küçük Puan Türü Kont. Yer. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği

Detaylı

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN

KONTENJAN KONTENJANI PUAN EN BAÞARI EN EN EN ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 41 41 SAY-1 337.768 28.700 357.348 334.562 334.562 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 47 47 SAY-2 293.043 84.700

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi 5 MF-3 40 1 74 13.800 --- 500.259 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 50 2 1, 74 136.000 3.170 365.248

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Küçük Puanlar ve Başarı Sıraları DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre lar ve Sıraları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4 4 276,21410 5.288 Okul Öncesi Öğretmenliği EA 5 5 240,92520

Detaylı

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ

Matematik SAY Türk Dili ve Edebiyatý SÖZ ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 31 31 SAY-1 336.997 340.287 329.613 329.613 1011029 Fen Bilgisi Öðretmenliði 41 41 SAY-2 282.214 298.589

Detaylı

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler

PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler Puan Türleri MF-1 MF-2 MF-3 PUAN TÜRÜ İÇİN TESTLERİN ÖNEM SIRASI: Yüzdelik Değerler 1. Matematik (%16) 2. Türkçe (%11) 3. Fen Bilimleri (%8) 4. Sosyal Bilimler (%5) YGS LYS (LYS-1 ve LYS-2) 1. Fen Bilimleri

Detaylı

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900

Sosyoloji 306,22473 Sosyoloji (İÖ) 277,70767 Tarih 317,73780 Tarih (İÖ) 305,45900 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) TABAN PUAN Diş Hekimliği Fakültesi 445,48056 Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 293,36628 Fen Bilgisi Öğretmenliği 245,27813 İlköğretim

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066

Puan Türü. Kon. Yerleşen. Cerrahpaşa Tıp MF , , İstanbul Tıp MF , ,37066 Fakülte Adı İstanbul Tıp Edebiyat Eğitim Diş Hekimliği Edebiyat Bölüm Adı Türü Kon. Yerleşen Taban Tavan MF-3 77 77 521,7222 557,9060 MF-3 328 328 500,25967 526,36262 İstanbul Tıp MF-3 62 62 90,8215 520,37066

Detaylı

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU)

ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Bolu Saðlýk Yüksekokulu 1011012 Hemþirelik 32 32 SAY 293.208 306.797 220.405 220.405 Düzce Orman Fakültesi 1011196 Orman Endüstrisi Mühendisliði 32 32 SAY 288.756

Detaylı

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2

3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 3127 Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri 4 9075 Bilgisayar Teknolojisi (Devamı Arkada) 2 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 8342 Acil Yardım ve Afet Yönetimi 4 9132 Acil Durum ve Afet Yönetimi 2 3101 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği 4 3101 Ağaç İşleri

Detaylı

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2013 - DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 5 5 272,75688 279,80985

Detaylı

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4)

2010 ÖSYS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLARI LİSTESİ (Tablo 4) Türü Yerleşen 1011587 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Kemal Demir Fizik Tedavi ve Reh.YO. Fizyoterapi ve Rehabilitasyon YGS-2 47 47 505,775 523,133 497,021 499,258 1011012 ABANT İZZET BAYSAL Ü. (BOLU) Bolu

Detaylı

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar

2011-DGS En Küçük ve En Büyük Puanlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) BOLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 1011012 HEMŞİRELİK 3 3 SAY 260.750 266.972 1011359 BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 SAY 285.715 290.190 1011053 OKUL ÖNCESİ

Detaylı

Puan Min. Program Adı Türü Puan

Puan Min. Program Adı Türü Puan MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE ÖĞRENCİ ALAN YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROG. ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. (BOLU) Diş Hekimliği Fakültesi MF-3 500.259 Tıp Fakültesi MF-3 515.884 Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 365.248

Detaylı

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ

2015 ÖSYS'DE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN LİSANS PROGRAMLARINA AİT DOLULUK VE SIRALAMA BİLGİLERİ YGS-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 7 342 342 100,0% 247.000 177.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği 2 58 58 100,0% 163.000 128.000 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği (MTOK) 2 26 26 100,0% 207.000 191.000

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Türü Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı En Küçük En Büyük OBK En Küçük OBK En Büyük ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110433 Diş Hekimliği Fakültesi MF-3

Detaylı

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ

(LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ (LYS) LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI PAYAS NURSAN ANADOLU LİSESİ REHBERLİK SERVİSİ BAŞVURU VE SİNAV TAKVİMİ Başvuru: (01-14)-Nisan-2016 SINAV KAPSAMI TARİH-SAAT LYS-4 SOSYAL BİLİMLER 18-06-2016 CUMARTESİ 10:00

Detaylı

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim)

Pua n Tür ü. Coğrafya (Açıköğretim) Felsefe (Açıköğretim) İktisat (Açıköğretim) 615. İşletme (Açıköğretim) Kamu Yönetimi (Uzaktan Öğretim) Yıllık Bölümler Lisans programları Program Adı Fakülte Bölüm STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL STANBUL Cerrahpaşa Tıp Cerrahpaşa Tıp Diş Hekimliği Eczacılık

Detaylı

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2007-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI PROGRAMIN PUAN ENKÜÇÜK KODU PROGRAMIN ADI TÜRÜ PUAN ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu 1011012 Hemşirelik

Detaylı

4 YILLIK FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR

4 YILLIK FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ BİTİRDİKLERİ BÖLÜMLERE GÖRE TERCİH EDEBİLECEKLERİ SINIF/BRANŞLAR Ulaştırma Maliye Personel cılık 1 Acil Yardım ve Afet Yönetimi X X X X X X X X X X 2 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği X X X X X X X X X X 3 Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği X X X X X X X X X 4

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110609 Diş Hekimliği Fakültesi (KKTC Uyruklu) 5 MF-3 1 74, 90 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS-1 7 1, 74 298,91338 100110027 Fen

Detaylı

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ

MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM YAPAN PROGRAMLARIN LİSTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi Aile Ekonomisi ve Beslenme Öğretmenliği Aile ve Tüketici Bilimleri Öğretmenliği Bahçe Bitkileri Bahçe Bitkileri Üretim ve

Detaylı

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği

İlköğretim Matematik Öğretmenliği İngilizce Öğretmenliği İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. KON. 105610016

Detaylı

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2

KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 PUAN TÜRÜ KON. EK2 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 37 MF-3 37 MF-3 31 MF-3 29 MF-3 28 SAY-2 28 SAY-2 28 SAY-2 23

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ. Fakülte/Yüksekokul Adı KON. ÖSYM Kodu. KON. Program Adı KON. KON. KON. PUAN EN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi EK-1 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 111

Detaylı

KON. Program Adı KON. KON.

KON. Program Adı KON. KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 ÖSYM Kodu Fakülte/Yüksekokul Adı PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN PUAN EN KON. KON. KON. KON. KON. Program Adı TÜRÜ KÜÇÜK

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ PUAN TÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 MF-3 501,71474 MF-3 517,91975 MF-3 538.863 MF-3 541.674

Detaylı

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON.

2013 Fakülte/Yüksekokul Adı KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 EN KÜÇÜK. ÖSYM Kodu KON. KON. Program Adı KON. PUAN EN KON. PUAN TÜRÜ KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı ÖSYM Kodu Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 505,1417 369 MF-3 501,71474

Detaylı

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının;

NOT: Sizlerin dikkate almanız gereken, Minimum puan yazan sütundaki taban puanlardır. Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim Programlarının; Aşağıdaki tabloda 2014 yılına ait Yükseköğretim larının; - Minimum (taban) puan: a en son yerleşen öğrencinin puanı - Maksimum (taban) puan: a en yüksek puanla yerleşen öğrencinin puanı - OBK Minimum puan:

Detaylı

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları TABLO-4. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları Programın Kodu Programın Adı Puan Türü Genel Kontenjan Yerleşen Aday Sayısı Min Puan Max Puan OBK Min Puan OBK Max Puan ABANT

Detaylı

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

DGS-2012/1 DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar PROGRAM PUAN En Küçük En Büyük KODU P R O G R A M A D I TÜRÜ KONT. YER. Puan Puan ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim Fakültesi 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği SAY 4

Detaylı

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ

LİSANS PROGRAMLARINDA GEÇEN YILA GÖRE KONTENJAN DEĞİŞİMLERİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi - 40 70-110 - 30 75-105 -4,5% Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) 384 - - - 384 342 - - - 342-10,9% Adli Bilişim Mühendisliği 58 - - - 58 58 - - - 58 0,0% Ağaç İşleri Endüstri

Detaylı

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162

0212 440 00 0010855-10856- İstanbul 0(212) 440 00 00/10855-10856- 10860-11162 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks 105610043 Diş

Detaylı

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1

Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Devlet Üniversiteleri (Kıbrıs Kampüsleri, Kıbrıs Uyruklu Öğrenciler ve UOLP 'ler Çıkarılmıştır.) MF 1 Aktüerya 0 Aktüerya Bilimleri 121000 144000 144000 Astronomi ve Uzay Bilimleri 241000 258000 Bilgisayar

Detaylı

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar

2014-DGS Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar Üniversite Fakülte / Yüksekokul Adı 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik SAY 6 6 277,83369 311,06335 100110018 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Eğitim

Detaylı

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan

Kayıt Yaptıran Yılı Akademik Birim. Boş. Doluluk Oranı. Kontenjan Devlet Konservatuvarı Piyano 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyola 3 0 3 - Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliği 41 12 29 29,27 Devlet Konservatuvarı Keman 6 2 4 33,33 Fen Fakültesi Biyoteknoloji (İngilizce)

Detaylı

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL

İSTANBUL. Veteriner Fakültesi Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi VETERİNER FAKÜLTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU, AVCILAR YERLEŞKESİ, AVCILAR / İSTANBUL FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL ADRESLERİ Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Adres Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek Yüksekokulu Adalet Meslek

Detaylı

Ankara Üniversitesi Taban Puanları

Ankara Üniversitesi Taban Puanları 0-0 Üniversitesi Taban Puanları 0-0 yılı yerleştirme sonuçlarına göre Üniversitesi nin Lisans, Meslek Yüksekokulu ve Önlisans programları taban puanları, kontenjanları YILLIK BÖLÜMLER Üniversite Puan Küçük

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği YGS-1 5 1 300,31858 300,31858 100110027 Fen Bilgisi Öğretmenliği MF-2 6 6 237,07545 296,45548 100110063

Detaylı

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal

2017 Yılı Birim Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Piyano Normal Öğretim 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal Öğretim 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 1 3129 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 1 15, 17, 28 3133 100110133 Kimya (İngilizce) 4 SAY 2

Detaylı

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat Atçılık ve Antrenörlüğü 19 Eylül 2016 Pazartesi Saat 14.00 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 06 Eylül 2016 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON.

PUAN TÜRÜ EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN KON. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 501,71474 111 MF-3 517,91975 92 MF-3 538.863 86 MF-3 541.674

Detaylı

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN

REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN REHBERLİK SERVİSİ İLKNUR AKMAN İÇERİK ÖSYS sayısal bilgiler YGS ne zaman, kaç puan türü var ve yüzdelik etkiler YGS puan türünden alan lisans programları LYS ne zaman, kaç puan türü var, yüzdelik etkiler

Detaylı

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2015 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Veri BOLUMAD En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN2 ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 75,28 80,52 ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 84,781 84,781 AKTÜERYA

Detaylı

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

2013-DGS TERCİH TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 5 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 6 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)

İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) ÖSYM 2011- ÖSYS YükseköğreEm Programlarının En Küçük ve En Büyük Puanları Listesi (Tablo 4) Programın Kodu Programın Adı Puan Türü ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011595 Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 09 Eylül 2014 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik Sınavı 10 Eylül

Detaylı

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları

TABLO-4. Ek Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Lisans Programları 100110266 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Sağlık Yüksekokulu / Hemşirelik YGS-2 2 2 339,89654 383,57907 100110487 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) / Bolu Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik

Detaylı

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal

2016 Yılı Program Öğretim Türü Kontenjan Akademik Birim Devlet Konservatuvarı Keman Normal Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal Devlet Konservatuvarı Keman Normal 16 0 16 - Devlet Konservatuvarı Kontrabas Normal 5 0 5 - Devlet Konservatuvarı Viyolonsel Normal 10 0 10 - Devlet Konservatuvarı Viyola Normal 5 1 4 20,00 Devlet Konservatuvarı

Detaylı

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00

Gıda Teknolojisi 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00. Atçılık ve Antrenörlüğü 14 Eylül 2015 Pazartesi Saat 14.00 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YABANCI DİL YETERLİLİK SINAVI TARİHLERİ AÇIKLAMALAR Yabancı Uyruklu Öğrenci Türkçe Yeterlilik Sınavı 08 Eylül 2015 Salı Saat 10.00 Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Yeterlilik

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SURİYE VE MISIR ÜLKELERİNDEN ADAYLAR İÇİN YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI 2012 KON. Fakülte/Yüksekokul Adı Program Adı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Cerrahpaşa Tıp 31 29 28 28 28 23 Cerrahpaşa Tıp (İngilizce) 6 6 5 5 5 5 Diş Hekimliği Fakültesi 17 16 15 15 15 13 Eczacılık Fakültesi 18 18 18

Detaylı

2004-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI

2004-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI 2004-DGS YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARININ KODLARI VE EN KÜÇÜK PUANLARI Programın Puan En Küçük Kodu Programın Adı Türü Puanı ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011106 Biyoloji (İngilizce) SAY 267.188

Detaylı

A Ç I K L A M A L A R

A Ç I K L A M A L A R A Ç I K L A M A L A R 2005-KPSS de kullanılan testleri yanıtlayan aday sayıları, bu adayların ham puanlarından hesaplanan aritmetik ortalama ve standart sapmalar ile her testin soru sayısı aşağıdaki tabloda

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU) Eğitim Fak Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 YGS 1 8 1, 74 293,36628 no PROGRAM KODU (1) ÜNİVERSİTE ADI FAKÜLTE PROGRAM ADI (2) ÖĞR. SÜRE (3) PUA N TÜR Ü GENEL KONT. (5) ÖZEL KOŞUL VE AÇIKLAMALAR (6) 2014 ÖSYS EN KÜÇÜK PUAN (7) 100110018 1 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV(BOLU)

Detaylı

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI)

ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) ÖYP 2014 ARALIK DÖNEMİ YERLEŞENLER (BÖLÜM BAZLI) Satır Etiketleri En Küçük OYP_PUAN En Büyük OYP_PUAN ADLİ BİLİŞİM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 80,597 80,839 AKTÜERYA BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 79,747 79,747 ANTRENÖRLÜK

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 100110018 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 6 3129 100110054 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 8 3275 100110115 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 8 15 17

Detaylı

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ

MATFEN EĞİTİM KURUMLARI 2010 LYS SONUÇLARINA GÖRE ÜNİVERSİTEYE YERLEŞEN ÖĞRENCİLERİMİZ 2010 YILI ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ'Nİ KAZANANLAR 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ 9 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI

UZUNMEHMET ANADOLU LİSESİ LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI LYS, 5 AYRI OTURUMDA GERÇEKLEŞTİRİLİR. İLGİLİ YERLEŞTİRME PUANLARI HESAPLANIRKEN, LYS NİN % 60 I, YGS NİN İSE 40 I KULLANILIR. OTURUMLA İLGİLİ AYRINTILAR AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.

Detaylı

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN

EN KÜÇÜK EN KÜÇÜK KON. PUAN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fakülte/Yüksekokul Adı ÖSYM Kodu Program Adı Yeni Eski Cerrahpaşa Tıp Fakültesi PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN KON. PUAN 105610016 1271011 Cerrahpaşa Tıp MF-3 517,91975

Detaylı

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları

2015-ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu. İstanbul Üniversitesi Taban Puanları 0ÖSYS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu İstanbul Üniversitesi Taban Puanları TABLO. Merkezi Yerleştirme İle Öğrenci Alan Yükseköğretim Ön Lisans Programları PROGRAM KODU () 00 00 00 00

Detaylı

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI

TABLO-1. MERKEZİ YERLEŞTİRME İLE DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK YÜKSEKÖĞRETİM LİSANS PROGRAMLARI ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) 1011359 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği 4 SAY 4 3129 1011053 Okul Öncesi Öğretmenliği 4 EA 5 3275 1011106 Biyoloji (İngilizce) 4 SAY 2 15 17 28 3133

Detaylı

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU

2018-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI LİSANS PROGRAMLARI-PUAN TÜRLERİ TABLOSU Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) Adli Bilimler Adli Bilişim Mühendisliği Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Aile ve Tüketici Bilimleri Aktüerya (Fakülte)

Detaylı

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40

YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE TÜRKÇE 40 YGS / LYS - 2011 Sınav Sistemi Oktay Aydın 24 Eylül 2010 - İstanbul YGS - 2011 Her aday (SG Hariç) LYS geçiş barem: YGS puanı: En az 180 10 Nisan 2011 -??? YGS TESTLER SORU SAYISI SÜRE 160 TÜRKÇE 40 SOSYAL

Detaylı

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz.

1/7 Bu veriler twitter/unsalim kullanıcısı tarafından derlenmiştir. İzinsiz kopyalanamaz ve yayınlanamaz. Acil Yardım ve Afet Yönetimi MF3 14 333 104 31,2% 38 12 54 0 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (YO) YGS2 4 196 25 12,8% 25 0 0 0 Adli Bilişim Mühendisliği MF4 2 77 4 5,2% 4 0 0 0 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

Detaylı

2017-ÖSYS Lisans Programları

2017-ÖSYS Lisans Programları 2017-ÖSYS Lisans Programları Devlet Üniversiteleri Vakıf Üniversiteleri Program ADI Doluluk (%) Doluluk (%) Acil Yardım ve Afet Yönetimi 99,81 50,00 Adli Bilimler 95,00 Adli Bilişim Mühendisliği 100,00

Detaylı

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler

Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler On5yirmi5.com Yeni açılan Üniversiteler ve Bölümler 2014 2015 2014 2015 yılındayeni Açılan Üniversiteler ve Bölümler Yayın Tarihi : 1 Mayıs 2015 Cuma (oluşturma : 1/4/2017) 2014 senesinde üniversitelerde

Detaylı

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI

KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI KAYIT TARİHLERİ, ADRESLERİ VE FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL TELEFON NUMARALARI Öğrenci İşleri Sekreterlik Faks Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Yeri 0212 440 00 00 Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KAYIT YERİ ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ ÖSYM KODU Kod Fakülte Adı / Yüksekokul Adı Program Adı Kayıt Tarihi Kayıt Adresi Öğrenci İşleri(Santral 0212 440 00 00) Sekreterlik Faks

Detaylı

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3

2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 2017-LYS PUAN Türleri - LİSANS PROGRAMLARI Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Fakülte) 4 MF-3 Kimya 4 MF-2 Acil Yardım ve Afet Yönetimi (Yüksekokul) 4 YGS-2 Kimya Mühendisliği 4 MF-4 Adli Bilişim Mühendisliği

Detaylı