LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ"

Transkript

1 LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi

2 1. GİRİŞ Ülkelerin enerji politikalarında, enerji tasarrufu önemli bir konudur. Sınırlı enerji kaynakları, fosil yakıtların kullanımı sonucu oluşan çevresel kirlilik ve enerji ihtiyacının büyük bir bölümünün ithal edilmesi, enerji tasarrufunu zorunlu hale getirmiştir.

3 Aşağıdaki şekilden de görüldüğü gibi, ülkemizdeki enerji ihtiyacının önemli bir kısmı ısıtma amaçlı kullanılmaktadır. Bundan dolayı, enerji tüketimini azaltmanın başlıca yollarından biri, binaların dış duvarına yalıtım uygulanmasıdır. Taşımacılık %18,55 Tarım %4,99 Diğer %1,74 Endüstri %45,47 Bina %29,25

4 Binalardaki ısı kaybını hesaplamanın en basit yolu derece-gün yöntemidir. Derece-gün değerleri mahal sıcaklığı ile gerçek dış ortam sıcaklığı arasındaki farktır. Isıtma derece-gün değerleri mahal sıcaklığının artmasıyla doğrusal olarak artar.

5 Isıtma veya soğutma için derece-gün değerleri, uzun dönem ölçüm verileriyle belirlenir. Ayrık nizam binalar ve çoğu yapılar için derece-gün metodu doğru sonuçlar verebilmektedir. Bu yöntem, günlük değişim ve dalgalanmaların çok yaşandığı ofis binalarında doğru sonuçlar vermediği için, güneş ışınımı, enfiltrasyon, ısı transfer katsayısının değişimi ve cihaz verimi gibi parametreleri içeren daha dinamik bir yöntemin kullanılması gerekmektedir. Derece-gün değerleri mahal sıcaklığına göre değişebilir, bu çalışmada mahal sıcaklığının 2 o C sabit sıcaklıkta olduğu kabul edilmiştir.

6 Ülkemizde ısıtma amaçlı yakıt olarak, aşağıdaki tabloda birim fiyatları (6 Aralık 211 fiyatları), alt ısıl değerleri ve yakma sistemi verimleri gösterilen, yerli ve ithal kömür, doğalgaz, LPG, elektrik ve fuel-oil kullanılmaktadır. Yakıt Kömür (Soma +2mm) Fiyat Yakıt alt ısıl değeri H u Yakma sistemi verimi,483 TL/kg kcal/kg % 65 Kömür (Sibirya),8 TL/kg 7. kcal/kg % 65 Doğal Gaz,71 TL/m kcal/m 3 % 93 Fuel-oil No:4 2,74 TL/kg kcal/kg % 8 Elektrik,313 TL/kg 86kcal/kWh % 99 LPG 12Kg 5,4167 TL/kg 11. kcal/kg % 9

7 Bina dış duvarında yalıtım uygulaması yapılırken, ekonomik yönden optimum olan yalıtım kalınlığın belirlenmesi gerekmektedir. Bu amaçla, Lüleburgaz ilçesinde; yatay delikli tuğla sandviç duvarda EPS, yatay delikli tuğla duvar ve Gaz beton duvarda dış duvara EPS veya taş yünü yalıtım malzemelerinin uygulanacağı göz önüne alınarak, her bir yakıt tipi için optimum yalıtım kalınlığı hesaplanmıştır. Ayrıca yalıtım kalınlığına göre yalıtım, yakıt ve toplam maliyet hesaplamaları, yatırım geri ödeme süreleri ve enerji tasarrufu değerleri bulunmuştur.

8 2. DIŞ DUVAR YAPISI Ülkemizde yaygın olarak yukarıda görülen duvar tipleri kullanılmaktadır.

9 Dış duvar bileşenlerine ait parametrik özellikler tablolar da verilmiştir. Adı DUVAR TİPİ - 1 Kalınlığı (m) k katsayısı (W/mK) R direnci (m 2 K/W) Ri (İç taşınım),13 İç Sıva (Kireç Esaslı),2,87,2 Yatay Delikli Tuğla,135,45,3 Dış Sıva (Çimento Esaslı),3 1,4,2 Rd (Dış taşınım),4 Yalıtım Malzemesi Hariç Toplam,52

10 Adı DUVAR TİPİ - 2 Kalınlığı (m) k katsayısı (W/mK) R direnci (m 2 K/W) Ri (İç taşınım),13 İç Sıva (Kireç Esaslı),2,87,2 Gaz Beton,15,24,63 Dış Sıva (Çimento Esaslı),3 1,4,2 Rd (Dış taşınım),4 Yalıtım Malzemesi Hariç Toplam,84

11 Adı DUVAR TİPİ - 3 Kalınlığı (m) k katsayısı (W/mK) R direnci (m 2 K/W) Ri (İç taşınım),13 İç Sıva (Kireç Esaslı),2,87,2 Yatay Delikli Tuğla,135,45,3 Yatay Delikli Tuğla,8,45,18 Dış Sıva (Çimento Esaslı),3 1,4,2 Rd (Dış taşınım),4 Yalıtım Malzemesi Hariç Toplam,69

12 3. ISITMA YÜKÜ Binadan kararlı halde gerçekleşen ısı kayıplarının; duvar ve pencerelerden, havalandırmadan ve enfiltrasyonla gerçekleştiği kabul edilmiştir. Hava ve enfiltrasyon kayıpları duvar yalıtımından bağımsızdır. Duvardan olan ısı kayıpları artan direnç veya azalan iletkenlikle azalmaktadır. Bu nedenle, yalıtım kalınlığı optimizasyonu yapılırken sadece duvardan olan kayıplar temel alınmıştır.

13 Dış duvar için birim alandan olan ısı kaybı aşağıdaki eşitlik ile ifade edilir. Burada; U (W/m 2 K) toplam ısı transfer katsayısı, T b ( o C) mahal sıcaklığı T o ( o C) ortalama dış sıcaklıktır. Birim alandan olan yıllık ısı kaybı q A (MJ/m 2 yıl), derece-gün (DD), toplam ısı transfer katsayısı (U) değerlerine bağlı olarak aşağıdaki eşitlikten bulunabilir. Burada; DD derece-gün değeridir.

14 2 o C mahal sıcaklığı kabulü ile Lüleburgaz ilçesi için T o ( o C) ve DD (derece-gün) değerleri aşağıda verilmiştir. Şehir DD (derece-gün) Ortalama dış sıcaklık ( o C) Lüleburgaz , Yıllık enerji gereksinimi E A (J/m 2 yıl), yıllık ısı kaybının (q A ) ısıtma sistemi verimine ( ) bölünmesiyle bulunur. Yalıtım tabakası içeren bir duvar için toplam ısı transfer katsayısı (U) aşağıdaki eşitlikten bulunur.

15 4. MALZEME ÖMRÜ ANALİZİ VE YALITIM KALINLIĞI OPTİMİZASYONU Malzeme ömrü analizi, bir sistem veya bir bileşen için tüm ömrü boyunca maliyetinin analizini içerir. Bu çalışmada, toplam ısıtma maliyeti içinde yalıtım malzemesinin ömrü 1 yıl alınmıştır. Toplam ısıtma maliyetinin N yıl çalışma ömrü için şimdiki değeri, şimdiki değer faktörü (PW) ile çarpılarak bulunur. PW değeri, faiz oranı (i) ve enflasyon oranını (g) içeren eşitlikle bulunur. Ülkemizde, faiz oranları enflasyon oranından büyük olduğu için PW değeri ile tanımlanan düzeltilmiş enflasyon oranı (r) cinsinden ifade edilir

16 Buna göre şimdiki değer faktörü (PW) aşağıdaki şekilde bulunur. Birim alan başına yıllık enerji ısıtma maliyeti (C A ) aşağıdaki eşitlikle tanımlanır: Yukarıdaki eşitlikte, C f (TL/kg, TL/m 3, TL/kWh) yakıt maliyetidir.

17 Yalıtım maliyeti ise aşağıdaki eşitlikten bulunabilir. Yukarıdaki eşitlikte, C 1 (TL/m 3 ) yalıtım malzemesi birim hacim fiyatı ve x (m) yalıtım malzemesi kalınlığıdır. Sonuç olarak, yalıtımlı binalardaki toplam ısıtma maliyetleri C t (TL) aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır. Optimum yalıtım kalınlığı, yukarıdaki eşitliğin minimize edilmesiyle bulunur. C t nin, x e göre türevi alınır ve sıfıra eşitlenirse optimum yalıtım kalınlığı x op (m) için aşağıdaki eşitlik elde edilir.

18 Hesaplamalarda kullanılan parametreler aşağıda verilmiştir. Faiz Oranı i (%) Enflasyon Oranını g (%) Şimdiki Değer Faktörü PW Birim Hacim Fiyatı * C 1 (TL/m 3 ) % 12,5 % 6,4 7,45 EPS 277, Taş Yünü 21, * Yalıtım malzemesi birim hacim maliyeti Aralık 211 içindir.

19 5. SONUÇLAR Binanın yalıtım kalınlığını artırmak binadan olan ısı kaybını ve ısıtma amaçlı yakıt maliyetini de azaltır. Ancak yalıtım kalınlığını artırmak yalıtım malzemesi maliyetini de artırmaktadır. Bir noktaya kadar yalıtım maliyetinin artması yakıt maliyetinin azalmasına sebep olmaktadır. Ancak bu noktadan sonra yakıt maliyetindeki azalma, yalıtım maliyetindeki artmayı karşılayamamaktadır.

20 Bu nedenle ekonomik olarak optimum bir kalınlık değerinin hesaplanması gerekmektedir. Bundan sonraki sunumlarda sırasıyla kömür, doğalgaz, LPG, elektrik ve fuel-oil yakıtlarının kullanılması durumunda değişik duvar tipleri için yalıtım, yakıt ve toplam maliyeti gösteren eğrileri verilmiştir.

21 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları

22 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - EPS - 2 C - Kömür (Yerli) Yalıtım Maliyeti Kömür (Yerli) Maliyeti Toplam Maliyet

23 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - EPS - 2 C - Kömür (İthal) Yalıtım Maliyeti Kömür (İthal) Maliyeti Toplam Maliyet

24 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları 12 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - EPS - 2 C - Doğalgaz (Trakyagazdaş) Yalıtım Maliyeti Doğalgaz Maliyeti Toplam Maliyet

25 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları ,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - EPS - 2 C - LPG Yalıtım Maliyeti LPG Maliyeti Toplam Maliyet

26 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları 3 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - EPS - 2 C - Elektrik Yalıtım Maliyeti Elektrik Maliyeti Toplam Maliyet

27 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları 25 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - EPS - 2 C - Fuel Oil Yalıtım Maliyeti Fuel-Oil Maliyeti Toplam Maliyet

28 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları Aşağıdaki tabloda, yakıt tipleri için 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla için EPS yalıtım malzemesinde yapılması gereken optimum yalıtım kalınlıkları, yalıtım sonucu birim alan başına tasarruf edilen kazanç değerleri ve geri ödeme süreleri verilmiştir. Yakıt Tipi Optimum yalıtım kalınlığı (m) Yıllık tasarruf edilen kazanç (TL/m 2 ) Geri ödeme süresi (yıl) Kömür (Yerli),54 15,78 1,772 Kömür (İthal),7 19,426 1,58 Doğal Gaz,46 12,722 1,939 LPG,137 38,83 1,279 Elektrik,19 3,165 1,358 Fuel-oil,16 29,33 1,37

29 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları 13,5 cm Yatay Delikli Tuğladan ve sıvadan oluşan bina dış duvarına EPS yalıtım malzemesi için optimum yalıtım kalınlığı uygulandığında, kömür, doğalgaz, LPG, elektrik ve fuel-oil için yalıtım kalınlığına bağlı yıllık enerji kazançları ve yalıtım yapılması sonucu elde edilen % enerji tasarrufları sırası ile grafiklerde verilmiştir

30 Yıllık Kazanç (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - EPS - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

31 Enerji Tasarrufu (%) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları ,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - EPS - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

32 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları

33 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları ,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - Taş Yünü - 2 C - Kömür (Yerli) Yalıtım Maliyeti Kömür (Yerli) Maliyeti Toplam Maliyet

34 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları 14 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar- Taş Yünü - 2 C - Kömür (İthal) Yalıtım Maliyeti Kömür Maliyeti (İthal) Toplam Maliyet

35 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları ,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - Taş Yünü - 2 C - Doğalgaz (Trakyagazdaş) Yalıtım Maliyeti Doğalgaz Maliyeti Toplam Maliyet

36 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları ,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - Taş Yünü - 2 C - LPG Yalıtım Maliyeti LPG Maliyeti Toplam Maliyet

37 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - Taş Yünü - 2 C - Elektrik Yalıtım Maliyeti Elektrik Maliyeti Toplam Maliyet

38 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - Taş Yünü - 2 C - Fuel Oil Yalıtım Maliyeti Fuel-Oil Maliyeti Toplam Maliyet

39 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları Aşağıdaki tabloda, yakıt tipleri için 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla için Taş Yünü yalıtım malzemesinde yapılması gereken optimum yalıtım kalınlıkları, yalıtım sonucu birim alan başına tasarruf edilen kazanç değerleri ve geri ödeme süreleri verilmiştir. Yakıt Tipi Optimum yalıtım kalınlığı (m) Yıllık tasarruf edilen kazanç (TL/m 2 ) Geri ödeme süresi (yıl) Kömür (Yerli),68 14,356 1,693 Kömür (İthal),88 18,43 1,525 Doğal Gaz,58 12,164 1,838 LPG,17 35,77 1,257 Elektrik,135 28,399 1,328 Fuel-oil,131 27,598 1,338

40 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları 13,5 cm Yatay Delikli Tuğladan ve sıvadan oluşan bina dış duvarına duvarına Taş Yünü yalıtım malzemesi için optimum yalıtım kalınlığı uygulandığında, kömür, doğalgaz, LPG, elektrik ve fuel-oil için yalıtım kalınlığına bağlı yıllık enerji kazançları ve yalıtım yapılması sonucu elde edilen % enerji tasarrufları sırası ile grafiklerde verilmiştir

41 Yıllık Kazanç (TL/m 2 ) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları 3 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - Taş Yünü - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

42 Enerji Tasarrufu (%) 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları ,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - Taş Yünü - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

43 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları

44 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - EPS - 2 C - Kömür (Yerli) Yalıtım Maliyeti Kömür Maliyeti (Yerli) Toplam Maliyet

45 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - EPS - 2 C - Kömür (İthal) Yalıtım Maliyeti Kömür (İthal) Maliyeti Toplam Maliyet

46 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - EPS - 2 C - Doğalgaz (Trakyagazdaş) Yalıtım Maliyeti Doğalgaz Maliyeti Toplam Maliyet

47 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - EPS - 2 C - LPG Yalıtım Maliyeti LPG Maliyeti Toplam Maliyet

48 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - EPS - 2 C - Elektrik Yalıtım Maliyeti Elektrik Maliyeti Toplam Maliyet

49 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - EPS - 2 C - Fuel Oil Yalıtım Maliyeti Fuel-Oil Maliyeti Toplam Maliyet

50 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları Aşağıdaki tabloda, yakıt tipleri için 15 cm Gaz Beton Duvar için EPS yalıtım malzemesinde yapılması gereken optimum yalıtım kalınlıkları, yalıtım sonucu birim alan başına tasarruf edilen kazanç değerleri ve geri ödeme süreleri verilmiştir. Yakıt Tipi Optimum yalıtım kalınlığı (m) Yıllık tasarruf edilen kazanç (TL/m 2 ) Geri ödeme süresi (yıl) Kömür (Yerli),43 11,927 2,832 Kömür (İthal),59 16,275 2,251 Doğal Gaz,35 9,571 3,426 LPG,126 34,932 1,521 Elektrik,98 27,14 1,694 Fuel-oil,94 26,152 1,72

51 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları 15 cm Gaz Betondan ve sıvadan oluşan bina dış duvarına duvarına EPS yalıtım malzemesi için optimum yalıtım kalınlığı uygulandığında, kömür, doğalgaz, LPG, elektrik ve fuel-oil için yalıtım kalınlığına bağlı yıllık enerji kazançları ve yalıtım yapılması sonucu elde edilen % enerji tasarrufları sırası ile grafiklerde verilmiştir

52 Yıllık Kazanç (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - EPS - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

53 Enerji Tasarrufu (%) 15 cm Gaz Beton Duvar ve EPS Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - EPS - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

54 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları

55 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları 9 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar - Taş Yünü - 2 C - Kömür (Yerli) Yalıtım Maliyeti Kömür (Yerli) Maliyeti Toplam Maliyet

56 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - Taş Yünü - 2 C - Kömür (İthal) Yalıtım Maliyeti Kömür Maliyeti (İthal) Toplam Maliyet

57 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - Taş Yünü - 2 C - Doğalgaz (Trakyagazdaş) Yalıtım Maliyeti Doğalgaz Maliyeti Toplam Maliyet

58 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - Taş Yünü - 2 C - LPG Yalıtım Maliyeti LPG Maliyeti Toplam Maliyet

59 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - Taş Yünü - 2 C - Elektrik Yalıtım Maliyeti Elektrik Maliyeti Toplam Maliyet

60 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - Taş Yünü - 2 C - Fuel Oil Yalıtım Maliyeti Fuel-Oil Maliyeti Toplam Maliyet

61 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları Aşağıdaki tabloda, yakıt tipleri için 15 cm Gaz Beton Duvar için Taş Yünü yalıtım malzemesinde yapılması gereken optimum yalıtım kalınlıkları, yalıtım sonucu birim alan başına tasarruf edilen kazanç değerleri ve geri ödeme süreleri verilmiştir. Yakıt Tipi Optimum yalıtım kalınlığı (m) Yıllık tasarruf edilen kazanç (TL/m 2 ) Geri ödeme süresi (yıl) Kömür (Yerli),55 11,626 2,582 Kömür (İthal),75 15,673 2,13 Doğal Gaz,45 9,434 3,55 LPG,157 33,4 1,473 Elektrik,122 25,669 1,625 Fuel-oil,118 24,868 1,648

62 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları 15 cm Gaz Betondan ve sıvadan oluşan bina dış duvarına duvarına Taş Yünü yalıtım malzemesi için optimum yalıtım kalınlığı uygulandığında, kömür, doğalgaz, LPG, elektrik ve fuel-oil için yalıtım kalınlığına bağlı yıllık enerji kazançları ve yalıtım yapılması sonucu elde edilen % enerji tasarrufları sırası ile grafiklerde verilmiştir

63 Yıllık Kazanç (TL/m 2 ) 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları cm Gaz Beton Duvar - Taş Yünü - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

64 Enerji Tasarrufu (%) 15 cm Gaz Beton Duvar ve Taş Yünü Yalıtım Sonuçları 15 cm Gaz Beton Duvar - Taş Yünü - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

65 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları

66 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları 12 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla - EPS - 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç Duvar) - 2 C - Kömür (Yerli) Yalıtım Maliyeti Kömür (Yerli) Maliyeti Toplam Maliyet

67 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları 12 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla - EPS - 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç Duvar) - 2 C - Kömür (İthal) Yalıtım Maliyeti Kömür Maliyeti (İthal) Toplam Maliyet

68 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları 12 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla - EPS - 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç Duvar) - 2 C - Doğalgaz (Trakyagazdaş) Yalıtım Maliyeti Doğalgaz Maliyeti Toplam Maliyet

69 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları 3 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla - EPS - 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç Duvar) - 2 C - LPG Yalıtım Maliyeti LPG Maliyeti Toplam Maliyet

70 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla - EPS - 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç Duvar) - 2 C - Elektrik Yalıtım Maliyeti Elektrik Maliyeti Toplam Maliyet

71 Yıllık Maliyet (TL/m 2 ) 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları ,5 cm Yatay Delikli Tuğla - EPS - 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç Duvar) - 2 C - Fuel Oil Yalıtım Maliyeti Fuel-Oil Maliyeti Toplam Maliyet

72 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları Aşağıdaki tabloda, yakıt tipleri için 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla ile 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvarın arasına EPS yalıtım malzemesinde yapılması gereken optimum yalıtım kalınlıkları, yalıtım sonucu birim alan başına tasarruf edilen kazanç değerleri ve geri ödeme süreleri verilmiştir. Yakıt Tipi Optimum yalıtım kalınlığı (m) Yıllık tasarruf edilen kazanç (TL/m 2 ) Geri ödeme süresi (yıl) Kömür (Yerli),48 13,352 2,26 Kömür (İthal),64 17,7 1,93 Doğal Gaz,4 1,997 2,595 LPG,131 36,357 1,44 Elektrik,13 28,439 1,528 Fuel-oil,1 27,578 1,547

73 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla ile 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvarın arasına EPS yalıtım malzemesi için optimum yalıtım kalınlığı uygulandığında, kömür, doğalgaz, LPG, elektrik ve fuel-oil için yalıtım kalınlığına bağlı yıllık enerji kazançları ve yalıtım yapılması sonucu elde edilen % enerji tasarrufları sırası ile grafiklerde verilmiştir

74 Yıllık Kazanç (TL/m 2 ) 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları 25 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla - EPS - 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç Duvar) - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

75 Enerji Tasarrufu (%) 13,5 Yatay Delikli Tuğla + EPS Yalıtım + 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç) Duvar Sonuçları ,5 cm Yatay Delikli Tuğla - EPS - 8 cm Yatay Delikli Tuğla (Sandviç Duvar) - 2 C Kömür (Yerli) Kömür (İthal) Doğalgaz LPG Elektrik Fuel-Oil

76 6. DEĞERLENDİRME Aşağıda 6 farklı yakıt türü, 5 farklı duvar türü ve 2 farklı yalıtım malzemesi için optimum yalıtım kalınlıkları ve geri dönüşüm süreleri verilmiştir. Duvar Tipi 13,5 cm Yatay Delikli Tuğla Duvar 15 cm Gazbeton Duvar Sandviç duvar Yalıtım EPS Taş Yünü EPS Taş Yünü EPS Yakıt Tipi Kömür (Yerli) Kömür (İthal) İdeal Kalınlık (cm) Geri Ödeme Süresi (Yıl) İdeal Kalınlık (cm) Geri Ödeme Süresi (Yıl) İdeal Kalınlık (cm) Geri Ödeme Süresi (Yıl) İdeal Kalınlık (cm) Geri Ödeme Süresi (Yıl) İdeal Kalınlık (cm) Geri Ödeme Süresi (Yıl) 5,4 1,772 6,8 1,693 4,3 2,832 5,5 2,582 4,8 2,26 7, 1,58 8,8 1,525 5,9 2,251 7,5 2,13 6,4 1,93 Doğal Gaz 4,6 1,939 5,8 1,838 3,5 3,426 4,5 3,55 4, 2,595 LPG 13,7 1,279 17, 1,257 12,6 1,521 15,7 1,473 13,1 1,44 Elektrik 1,9 1,358 13,5 1,328 9,8 1,694 12,2 1,625 1,3 1,528 Fuel-oil 1,6 1,37 13,1 1,338 9,4 1,72 11,8 1,648 1, 1,547

77 6. DEĞERLENDİRME Hesaplamalarda ömür maliyet analizi yöntemi kullanılmıştır. Geri ödeme süresi, günümüzde kullanılmaya başlanan doğalgaz için 1,8 ila 3,5 yıl arasında değişmektedir. Gerekli olan optimum yalıtım kalınlığı da, değişik duvar tiplerine göre 3 cm ile 6 cm arasında değişmektedir. Yerli kömür ucuz olduğu için tercih edilmesi ile birlikte hava kirliliği oranlarını da oldukça yükseltmektedir. Önümüzdeki yıllar da bu kömür tipi için gerekli tedbirlerin alınması gerekecektir. Azalan yakıt tüketimi ile hava kirliliği ve sera gazlarının etkisinde önemli derecede düşüşler olacaktır.

78 Ülkemizdeki yerel yönetimlerin veya hükümetlerin desteği ve denetimi ile yeni yapıların belirli standartlarda yalıtım uygulama zorunluluğu getirmesi hem ekonomik hem de çevresel açıdan büyük avantajlar sağlayacaktır. Hesaplamalar sonrası bulunan optimum yalıtım kalınlıkları uygulama aşamasında üretimleri gerçekleştirilen en yakın bir üst yalıtım kalınlığı olarak seçilmelidir.

79 LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Bu seminerleri verebilmemde en büyük katkıya sahip Babam Mak. Müh. AHMET DERELİ nin anısına DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİM Emre DERELİ Makina Yüksek Mühendisi MMO Teknik Görevli

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ

EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Semiha ÖZTUNA 1, Emre DERELİ http://fbe.trakya.edu.tr/tujs Trakya Univ J Sci, 10(2):139-147, 2009 ISSN 1305 6468 DIC: 272SOTT1080911091209 Araştırma Makalesi / Research Article EDİRNE İLİNDE OPTİMUM DUVAR YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ

Detaylı

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials

The Effects On Energy Saving Thermal Insulation Thickness In Used Different Structure Materials Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi ilt: 8, No: 1, 2011 (47-56) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 1, 2011 (47-56) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 1. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 1. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 1. ISI BÖLGESİ (TS 825) 1. ISI BÖLGESİ (TS 825) 1. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) 2. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Meral Ozel:Sablon 02.01.2013 14:44 Page 5 Farklı Yakıt Türü ve Yalıtım Malzemelerine Göre Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Meral ÖZEL Serhat ŞENGÜR Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, Antalya ve Kars

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) 2. ISI BÖLGESİ (TS 825) U 0,40 W/m 2 K 2. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) 3. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) 3. ISI BÖLGESİ (TS 825) U 0,40 W/m 2 K 3. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu

Detaylı

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 4. ISI BÖLGESİ (TS 825)

Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 4. ISI BÖLGESİ (TS 825) Doğal Yapı Malzemeleri İle Örülmüş Yalıtımlı Duvar Kombinasyon Örnekleri 4. ISI BÖLGESİ (TS 825) 4. ISI BÖLGESİ (TS 825) 4. Isı Bölgesi Doğal Yapı Malzemeleri İle Yalıtımlı Duvar Kombinasyonu (TUĞLA +

Detaylı

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014 BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ 4-Kasım-2014 Bu rapor ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2014-03-03-1-00-112 kod nolu danışmanlık projesi kapsamında hazırlanmıştır 1 GİRİŞ Günümüzde enerji

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ Enerji analizi termodinamiğin birinci kanununu, ekserji analizi ise termodinamiğin ikinci kanununu kullanarak enerjinin maksimum

Detaylı

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi

Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 100-111 Temmuz 2010 Gönen Jeotermal Bölge Isıtma Sistemiyle Isıtılan Farklı Tip Binaların Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıklarının Belirlenmesi Asiye ASLAN 1,*,

Detaylı

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü

BÖLÜM 3. Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı. Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü BÖLÜM 3 Sürekli Isı iletimi Yrd. Doç.Dr. Erbil Kavcı Kafkas Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü Düzlem Duvarlarda Sürekli Isı İletimi İç ve dış yüzey sıcaklıkları farklı bir duvar düşünelim +x yönünde

Detaylı

BÎNA YAPIMINDA KÖYKE TAŞI (KAYNAKLANMIŞ TÜF) KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUFUNDAKİ ÖNEMİ

BÎNA YAPIMINDA KÖYKE TAŞI (KAYNAKLANMIŞ TÜF) KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUFUNDAKİ ÖNEMİ BÎNA YAPIMINDA KÖYKE TAŞI (KAYNAKLANMIŞ TÜF) KULLANILMASININ ENERJİ TASARRUFUNDAKİ ÖNEMİ H. Tank ÖZKAHRAMAN*, Ali BOLATTURK ** * SDÜ Mühendislik Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü, ISPARTAtarik@mmf.sdu.edu.tr

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST KRIZANTEM Binanın Adı : KRIZANTEM Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 504,27

Detaylı

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır.

Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları. Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. Makine Mühendisliği Bölümü Isı Transferi Ara Sınav Soruları Notlar ve tablolar kapalıdır. Sorular eşit puanlıdır. Süre 90 dakikadır. 28.11.2011 S.1) Bir evin duvarı 3 m yükseklikte, 10 m uzunluğunda 30

Detaylı

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü SERALARIN TASARIMI (Seralarda Isıtma Sistemleri) Doç. Dr. Berna KENDİRLİ A. Ü. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Seralarda Isıtma Sistemlerinin Planlanması Bitki büyümesi ve gelişmesi

Detaylı

Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı

Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Isıtma Süreci ve Optimum Yalıtım Kalınlığı Hesabı Araş. Gör. Ömer KAYNAKLI Prof.Dr. Recep YAMANKARADENİZ ÖZET Bu çalışmada, bir bölgenin derece-gün (DG) sayısının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak

Detaylı

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR

MAK104 TEKNİK FİZİK UYGULAMALAR MAK04 TEKNİK FİZİK ISI TRANSFERİ ÖRNEK PROBLEMLER Tabakalı düzlem duvarlarda ısı transferi Birleşik düzlem duvarlardan x yönünde, sabit rejim halinde ve duvarlar içerisinde ısı üretimi olmaması ve termofiziksel

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DEFNE Binanın Adı : DEFNE Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : ISTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 593 Net Kullanım

Detaylı

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ

AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ AKDENİZ BÖLGESİ İÇİN ISITMA VE SOĞUTMA DERECE- SAAT DEĞERLERİNİN ANALİZİ Hüsamettin BULUT Orhan BÜYÜKALACA Tuncay YILMAZ ÖZET Binalarda ısıtma ve soğutma için enerji ihtiyacını tahmin etmek amacıyla kullanılan

Detaylı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Isıl Davranış

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü. Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Isıl Davranış Gazbeton, Bimsblok ve Tuğla Binalarda Isıl Davranış İçerik Giriş Duvar Yapısının Önemi Duvar Yapısı Projenin Tanımı ve Amacı Deney Evleri Kış Dönemi Sonuçlar ları Yaz Dönemi D Sonuçlar ları Giriş Bina

Detaylı

ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI

ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI _ 187 ISITMA SÜRECİ VE OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI HESABI Ömer KAYNAKLI Recep YAMANKARADENİZ ÖZET Bu çalışmada, bir bölgenin derece-gün (DG) sayısının hesaplanmasına ve dış duvarlara uygulanacak yalıtım

Detaylı

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI 93 TS 825 BİNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BİLGİSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Kaan ERTAŞ ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım kuralları

Detaylı

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6

A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 A. PROJE BİLGİLERİ 2 B. DEPO HACMİ 4 C. YAPI BİLEŞENLERİNİN ÖZELLİKLERİ VE ISI İLETİM KATSAYILARI 5 1)DIŞ DUVAR 5 2)İÇ DUVAR 5 3)TAVAN 6 4)TABAN 6 D.ISI YÜKÜ HESABI 7 1. Trasnsmisyon Isı Yükü 7 2- İnfilitrasyon

Detaylı

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ Dr. Ş.Özgür ATAYILMAZ 28. Ders İÇERİK 1. Cam ve Pencerenin Gelişimi 2. Enerji Tasarrufu 3. Camlarda Isı yalıtımı 4. Tek Camdan Isı Kaybı

Detaylı

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri

Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 15(1) 30-47 (2013) Kamu Binalarının Isıtma Yüküne Göre Dış Duvarlarının Optimum Yalıtım Kalınlıkları ve Enerji Tüketimleri Okan KON 1, Bedri YÜKSEL Balıkesir Üniversitesi,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM Prof. Dr. Olcay KINCAY DÜZ TOPLAYICI Düz toplayıcı, güneş ışınımını, yararlı enerjiye dönüştüren ısı eşanjörüdür. Akışkanlar arasında ısı geçişi sağlayan ısı eşanjörlerinden farkı,

Detaylı

ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK DIŞ DUVAR ELEMANLARININ SES YALITIM PERFORMANSI/ ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI/ MALİYET AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Özgül YILMAZ KARAMAN Araştırma Görevlisi, Y. Mimar Dokuz Eylül

Detaylı

Abs tract: Key Words: Ali DAŞDEMİR

Abs tract: Key Words: Ali DAŞDEMİR Ali Dasdemir:Sablon 28.02.2014 15:35 Page 5 Farklı Yalıtım Malzemesi ve Yakıt Türüne Bağlı Olarak Optimum Yalıtım Kalınlığının ve Enerji Tasarrufunun Tespiti Ali DAŞDEMİR Abs tract: ÖZET Günümüzün en güncel

Detaylı

BİNA DUVARLARINA UYGULANAN ISIL YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ MALİYETİ ODAKLI OPTİMİZASYONU

BİNA DUVARLARINA UYGULANAN ISIL YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ MALİYETİ ODAKLI OPTİMİZASYONU BİNA DUVARLARINA UYGULANAN ISIL YALITIM KALINLIĞININ ENERJİ MALİYETİ ODAKLI OPTİMİZASYONU Ömer KAYNAKLI Mustafa MUTLU Muhsin KILIÇ ÖZET Bu çalışmada, ülkemizde derece-gün (DG) sınıflandırmasına göre birinci

Detaylı

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER

BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Sayfa : 1 Bina Bilgileri BİNA HAKKINDA GENEL BİLGİLER Projenin Adı : ISORAST DOĞANAY Binanın Adı : DOĞANAY Ada/Parsel : Sokak-No : Semt : İlçe : İl : İSTANBUL Dizayn Bilgileri: Brüt Hacim : 441,92 Net

Detaylı

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI

TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI TS 825 BĐNALARDA ISI YALITIM KURALLARI HESAP METODUNUN BĐLGĐSAYAR PROGRAMI VASITASIYLA UYGULANMASI Mak. Müh. Kaan ERTAŞ * ÖZET 14 Haziran 1999 tarihinde resmi gazetede yayınlanan TS 825 Binalarda Isı Yalıtım

Detaylı

OPTİMUM HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CAMLI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

OPTİMUM HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CAMLI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Uludağ Üniversitesi ühendislik Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı, 016 ARAŞTIRA DOI: 10.1748/uujfe.30811 OPTİU HAVA TABAKASINA SAHİP ÇİFT CALI PENCERELERİN YAKIT TÜKETİİ VE EİSYON AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLESİ

Detaylı

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U.

SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI KAYBI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ. U. Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 24 (1-2) 277-290 (2008) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 SANDVİÇ VE GAZBETON DUVAR UYGULAMALARININ ORTALAMA ISI GEÇİRGENLİK KATSAYISI VE ISI

Detaylı

Aşağıda Tablo 1'de fuel-oil ve doğal gazın yakılması hususuna ilişkin bazı değerler verilmektedir (23).

Aşağıda Tablo 1'de fuel-oil ve doğal gazın yakılması hususuna ilişkin bazı değerler verilmektedir (23). BĐNALARDA BACA II* Ahmet ALPHAN, 1939'da Đstanbul'da doğdu. 1968 yılında Avusturya'da Graz Teknik Üniversitesinden mezun oldu. 1971 yılında Đ.T.Ü. Đnşaat Fakültesinde Asistan olarak göreve başladı. 1974

Detaylı

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi

Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Binanın Özgül Isı Kaybı Hesaplama Çizelgesi Yapı Elemanı Kalınlığı Isıl Iletkenlik Hesap Değeri Isıl İletkenlik Direnci Isı Geçirgenlik Katsayısı Isı Kaybedilen Yuzey Isı Kaybı Binadaki Yapı Elemanları

Detaylı

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI Bir soğutma tesisinin yapılandırılmasında ilk iş tesisin soğutma gereksiniminin hesaplanmasıdır. Bu nedenle, soğuk kayıplarının ya da ısı kazançlarının iyi belirlenmesi

Detaylı

DUVARLARDA ISI YALITIMI

DUVARLARDA ISI YALITIMI 1. TOPRAK ALTI DIŞ DUVARLARDA ve TEMELLERDE ISI YALITIMI Toprak Temaslı Beton Perde Duvarlar Koruma Duvarlı A- Toprak B- Baskı duvarı C- Su yalıtım malzemesi D- Isı yalıtımı (ekstrüde polistiren köpük)

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi ŞEMSETTİN İÇOĞLU Konutlar 6 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi ESENYALI Sokağı VELAYET Pafta G22B11C1C Ada 7882 Parsel 1 Isı Yalıtım Projesini Yapanın

Detaylı

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu Mart - 2011 Yahya Kaptan Toplu Konut Alanının Isı Yalıtımı Açısından Değerlendirilmesi Hazırlayan : Ünal ÖZMURAL, Alpaslan GÜVEN, Yavuz

Detaylı

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir Đyileştirme Projesi Örneği

Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir Đyileştirme Projesi Örneği Tesisat Mühendisliği Dergisi Sayı: 94, s. 49-56, 2006 Yapı Kabuğunda Isı Kayıplarının Azaltılması ve Bir Đyileştirme Projesi Örneği Hakan ÜNALAN* Emrah GÖKALTUN** Ramazan UĞURLUBĐLEK*** Özet Isı enerjisi

Detaylı

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME

İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME THERMOMEX ISI,SES YALITIMI ile SU İTİCİLİK ÖZELLİĞİNE SAHİP MALZEME TEMEL ÖZELLİKLER TANIM Yapısında bulunan özel hafif agregalar ve polimerler sayesinde her koşulda kolayca hazırlanıp rahatlıkla uygulanabilen

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası

Baumit PRIMO 1. Kalın Dokulu Makine Sıvası Baumit PRIMO 1 Kalın Dokulu Makine Sıvası Ürün Đç ve dış mekanlarda kullanılan, fabrika karışımı çimento esaslı kuru hazır makine sıvasıdır. Đç mekanlarda son kat olarak kullanılabilir. Dış mekanlarda

Detaylı

f = 1 0.013809 = 0.986191

f = 1 0.013809 = 0.986191 MAKİNA MÜHNDİSLİĞİ BÖLÜMÜ-00-008 BAHAR DÖNMİ MK ISI TRANSFRİ II (+) DRSİ YIL İÇİ SINAVI SORULARI ÇÖZÜMLRİ Soruların çözümlerinde Yunus A. Çengel, Heat and Mass Transfer: A Practical Approach, SI, /, 00,

Detaylı

Abs tract: Key Words: Doç. Dr. Ömer KAYNAKLI Arş. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Muhsin KILIÇ

Abs tract: Key Words: Doç. Dr. Ömer KAYNAKLI Arş. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Muhsin KILIÇ omer kaynaklı:sablon 25.01.2012 15:04 Page 48 Doç. Dr. Ömer KAYNAKLI Arş. Gör. Mustafa MUTLU Prof. Dr. Muhsin KILIÇ Bina Duvarlarına Uygulanan Isıl Yalıtım Kalınlığının Enerji Maliyeti Odaklı Optimizasyonu

Detaylı

Sürdürülebilir Çevre için Binalarda Yalıtım Uygulamasının Etkisi. The Impact of Insulation Implementation in Buildings For a Sustainable Environment

Sürdürülebilir Çevre için Binalarda Yalıtım Uygulamasının Etkisi. The Impact of Insulation Implementation in Buildings For a Sustainable Environment Sürdürülebilir Çevre için Binalarda Yalıtım Uygulamasının Etkisi Okan KON 1 1 Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü, Balıkesir, Türkiye okan@balikesir.edu.tr ÖZET Günümüzde,

Detaylı

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ

YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ _ 401 YAPI KABUĞUNDA ISI KAYIPLARININ AZALTILMASI VE BİR İYİLEŞTİRME PROJESİ ÖRNEĞİ Hakan ÜNALAN Emrah GÖKALTUN Ramazan UĞURLUBİLEK ÖZET Isı enerjisi kaynaklarının sağlanması açısından dışa bağımlı olan

Detaylı

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği

Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği KSU Mühendislik Bilimleri Dergisi, 17(1),214 1 KSU. Journal of Engineering Sciences, 17(1),214 Enerji Yönetmeliğine Göre Konutların Farklı Isı Yalıtım Malzemeleri İle Yalıtılmasının Ekonomik Analizi Üzerine

Detaylı

Türkiye nin Dört Derece Gün Bölgesinde Borular İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı

Türkiye nin Dört Derece Gün Bölgesinde Borular İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı 25-Alpay Kurekci:Sablon 29.08.2013 14:26 Page 25 Türkiye nin Dört Derece Gün Bölgesinde Borular İçin Optimum Yalıtım Kalınlığı N. Alpay KÜREKCİ Abs tract: ÖZET Dış ortama veya galerilere yerleştirilen

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi İSORAST YAPI TEKNOLOJİLERİ Konutlar 3 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi Sokağı Pafta Ada Parsel Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY Adı Soyadı Cemal Maviş

Detaylı

3.Oturum / 3rd Session Oturum Başkanı / Session Chairman: Prof. Dr. Altan Türkeli (Marmara Üniversitesi) Şükrü Irmak (Irmak Danışmanlık)

3.Oturum / 3rd Session Oturum Başkanı / Session Chairman: Prof. Dr. Altan Türkeli (Marmara Üniversitesi) Şükrü Irmak (Irmak Danışmanlık) «Alçak Basınçlı Döküm Tezgahları İçin Doğalgaz Isıtmalı Sızdırmaz Bekletme Fırını» «Natural Gas Heated Airtight Holding Furnace For Low Pressure Die Casting Machines» Şükrü Irmak (Irmak Danışmanlık) 3.Oturum

Detaylı

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum

Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum E P D K Türkiye de Kojenerasyon Potansiyeli, Uygulamaları ve Yasal Durum Rıza GÜNGÖR Grup Başkanı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EİE Toplantı Salonu 21 Mart 2007 E P D K Kojenerasyon Nedir? Isı ve elektrik

Detaylı

TÜRKİYE NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI

TÜRKİYE NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI 305 TÜRKİYE NİN DÖRT DERECE GÜN BÖLGESİNDE BORULAR İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞI N. Alpay KÜREKCİ ÖZET Dış ortama veya galerilere yerleştirilen ve içlerinde sıcak akışkan geçen her boru ısı kaybeder.

Detaylı

A. GİRİŞ... 2 B. TESİS BİLGİLERİ... 3 C. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM RAPORU... 4 D. EKLER... 15 EK-1 LABORATUVAR BELGELERİ... 16

A. GİRİŞ... 2 B. TESİS BİLGİLERİ... 3 C. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM RAPORU... 4 D. EKLER... 15 EK-1 LABORATUVAR BELGELERİ... 16 İÇİNDEKİLER Sayfa No A. GİRİŞ... 2 B. TESİS BİLGİLERİ... 3 C. GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM RAPORU... 4 D. EKLER... 15 EK-1 LABORATUVAR BELGELERİ... 16 EK-2 ÖLÇÜM CİHAZINA AİT BELGELER... 21 EK-3 DENEYİ YAPAN VE RAPORU

Detaylı

Duvar Bileşenleri Arasına Hava Boşluğu Uygulamasının Ekonomik Ve Çevresel Analizi

Duvar Bileşenleri Arasına Hava Boşluğu Uygulamasının Ekonomik Ve Çevresel Analizi Makine Teknolojileri Elektronik Dergisi Cilt: 8, No: 3, 2011 (49-61) Electronic Journal of Machine Technologies Vol: 8, No: 3, 2011 (49-61) TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikarastirmalar.com e-issn:1304-4141

Detaylı

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY BİNANIN Sahibi Kullanma Amacı Kat Adedi SULTAN KAHRIMAN Konutlar 5 ARSANIN İli İSTANBUL İlçesi MERKEZ Mahallesi ESENYALI Sokağı AYAZ Pafta G22B11C1C Ada 7869 Parsel 7 Isı Yalıtım Projesini Yapanın ONAY

Detaylı

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ

BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI. Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ BİNALARDA PENCERE MONTAJ (DİLATASYON) BOŞLUĞUNDAN KAYBOLAN ENERJİ KAYBI Celalittin KIRBAŞ Mak. Müh. MMO KOCAELİ ŞUBESİ DİLATASYON / MONTAJ BOŞLUĞU Tespit vidası Duvar Pencere doğraması/kasası Dilatasyon

Detaylı

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI

ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI ERZURUM DA HAVA KİRLİLİĞİNİ AZALTMAK İÇİN BİNALARDA ISI YALITIMININ DEVLET DESTEĞİ İLE SAĞLANMASI Rasim Buluç, Fikret Büyüksoy Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Erzurum Daha önce Bayındırlık ve İskân İl

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ VE POLİTİKALARI KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖĞRENCİNİN ADI:KUBİLAY SOY ADI:KOÇ NUMARASI:15360038 KAZANLAR Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı

Detaylı

Abs tract: Key Words: Alpay KÜREKÇİ Abdullah Tekin BARDAKÇI Handan ÇUBUK Özlem EMANET

Abs tract: Key Words: Alpay KÜREKÇİ Abdullah Tekin BARDAKÇI Handan ÇUBUK Özlem EMANET alpay kurekci:sablon 02.11.2012 15:24 Page 5 Türkiye nin Tüm İlleri İçin Optimum Yalıtım Kalınlığının Belirlenmesi Alpay KÜREKÇİ Abdullah Tekin BARDAKÇI Handan ÇUBUK Özlem EMANET Abs tract: ÖZET Türkiye

Detaylı

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10 Öğrenci Numarası Adı ve Soyadı İmzası: CEVAP ANAHTARI Açıklama: Sınavda ders notları ve dersle ilgili tablolar serbesttir. SORU. Tersinir ve tersinmez işlemi tanımlayınız. Gerçek işlemler nasıl işlemdir?

Detaylı

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI

KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI KONUT- İŞYERİ-HASTANE-OTEL İzoBOZZ KULLANIM ALANLARI Yeni Bina İnşaatlarında veya mevcutların restorasyonunda İzoBOZZ ve Feltbi Ürünleri Isı ve Ses Yalıtımı sağlamak ve açık alanlarda çınlama - yankılanma

Detaylı

Kompresör % % % Ecocycle S -12 Ecocycle S -16 Ecocycle SZ-12 Ecocycle SZ-16 Ecocycle 13 Ecocycle 26 Ecocycle 39 Ecocycle 46 Ecocycle S -12 Ecocycle SZ-12 Ecocycle S -16 Ecocycle SZ-16 Tüm Modellerde

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ EVAPORATÖR TASARIMLARINDA FARKLI MALZEME VE KONSTRÜKSİYON UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞTIRMALI YENİ YAKLAŞIMLAR

XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ EVAPORATÖR TASARIMLARINDA FARKLI MALZEME VE KONSTRÜKSİYON UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞTIRMALI YENİ YAKLAŞIMLAR XII. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ EVAPORATÖR TASARIMLARINDA FARKLI MALZEME VE KONSTRÜKSİYON UYGULAMALARI İLE KARŞILAŞTIRMALI YENİ YAKLAŞIMLAR Feyza ŞAHİN Hayati CAN Naci ŞAHİN 8-11 NİSAN 2015,

Detaylı

KONUTLARDA YALITIM KALINLIKLARININ ARTIRILMASININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ

KONUTLARDA YALITIM KALINLIKLARININ ARTIRILMASININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ KONUTLARDA YALITIM KALINLIKLARININ ARTIRILMASININ ENERJİ TASARRUFUNA ETKİSİ Hüseyin GÜLLÜCE Süleyman KARSLI Hanifi SARAÇ ÖZET Fosil enerji kaynaklarının hızla tükendiği dünyamızda yeni ve yenilenebilir

Detaylı

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN

Abs tract: Key Words: Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Nesrin ilgin:sablon 02.01.2013 14:49 Page 27 Periyodik Sınır Şartlarına Maruz Kalan Çok Katmanlı Duvarlarda Sıcaklık Dağılımının ANSYS'de Analizi Meral ÖZEL Nesrin İLGİN Abs tract: ÖZET Bu çalışmada, çok

Detaylı

Öğrenci No: Adı Soyadı:

Öğrenci No: Adı Soyadı: Final Sınavı 06.0.207 5:00 Öğrenci No: Adı Soyadı: İmza SORU. a) Debi nedir, debi ölçerler nelerdir? En hassas ve basit debi ölçme nasıl yapılır, avantajı ve dezavantajı nedir? Debinin enerji tasarrufu

Detaylı

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU

YALITIM TEKNİĞİ. Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU YALITIM TEKNİĞİ Yrd. Doç. Dr. Abid USTAOĞLU 1.11.2017 1 1.ISI YALITIMI Isı geçişini neler etkiler? Isı yalıtım nerelerde yapılır? Isı yalıtımı neden yapılmalıdır? 2.ISI YALITIMI MALZEMELERİ Çevresel etkiler

Detaylı

1. Derece-Gün Bölgesi için Dış Duvar Sistemlerinde Malzeme Seçim Kriterleri

1. Derece-Gün Bölgesi için Dış Duvar Sistemlerinde Malzeme Seçim Kriterleri 5. Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 15-16 Nisan 2010 Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Tınaztepe yerleşkesi Buca ĐZMĐR 1. Derece-Gün Bölgesi için Dış Duvar Sistemlerinde Malzeme Seçim Kriterleri

Detaylı

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER

KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER KRİTİK YALITIM YARIÇAPI ve KANATLI YÜZEYLERDEN ISI TRANSFERİ İLE İLGİLİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Çapı 2.2 mm ve uzunluğu 10 m olan bir elektrik teli ısıl iletkenliği k0.15 W/m. o C ve kalınlığı 1 mm olan plastic

Detaylı

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU

PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU PREFABRİK YAPI A.Ş. EKO KONTEYNER PROJESİ ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU 24.08.2010 İÇİNDEKİLER PREFABRİKE YAPI A.Ş.- EKOEVİ İÇİN ENERJİ MODELLEMESİ RAPORU... 2 1. PREFABRİKE YAPI A.Ş. TARAFINDAN EKOEV PROTOTİPİ

Detaylı

Türkiye nin dört farklı iklim bölgesinde ısıtma ve soğutma yükleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi

Türkiye nin dört farklı iklim bölgesinde ısıtma ve soğutma yükleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi 346 Türkiye nin dört farklı iklim bölgesinde ısıtma ve soğutma yükleri için optimum yalıtım kalınlıklarının belirlenmesi Ali Etem GÜREL 1, Ali DAŞDEMİR 2 1 Düzce Üniversitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu,

Detaylı

Isı Kaybı Hesabına Örnek

Isı Kaybı Hesabına Örnek Isı aybı Hesabına Örnek Bu bölümde ısı kaybı bir dairenin bir odası için ayrıntılı olarak yapılmıştır.şekil de ısı kaybı hesabı yapılacak örnek bir daire (202 nolu SALON) verilmiştir Dairenin iç hava sıcaklıkları

Detaylı

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ

Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Prof. Dr. Berna KENDİRLİ Seracılıkta ortam sıcaklığının kontrol altında tutulması bitki büyümesi ve gelişmesi ile verim ve kalitesi üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Seralarda yetiştirilen ürünlerden

Detaylı

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ BİRSEN BAKIR ELEKTRİK MÜH. ENERJİ YÖNETİCİSİ EVD ENERJİ YÖNETİMİ -1- Kazanlar Yakıtın kimyasal enerjisini yanma yoluyla ısı enerjisine dönüştüren ve bu ısı enerjisini taşıyıcı

Detaylı

ITP13103 Yapı Malzemeleri

ITP13103 Yapı Malzemeleri ITP13103 Yapı Malzemeleri Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 1 Bölüm 5.1 GAZBETON 2 Giriş Gazbeton; silisli kum ( kuvarsit ), çimento,

Detaylı

SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI 253 SICAK İKLİM BÖLGELERİNDEKİ BİNALARDA ISITMA VE SOĞUTMA YÜKÜNE GÖRE TESPİT EDİLEN OPTİMUM YALITIM KALINLIKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Cüneyt DAĞIDIR Ali BOLATTÜRK ÖZET Bu çalışmada birinci iklim bölgesinde

Detaylı

ENERJİ YÖNETİMİ ve POLİTİKALARI

ENERJİ YÖNETİMİ ve POLİTİKALARI ENERJİ YÖNETİMİ ve POLİTİKALARI Kazanlarda baca gazı analizlerinin değerlendirilmesine başlamadan önce yanmanın kimyasal denklemlerini hatırlamak yararlı olacaktır. Yakıt tamamen yandığında, içerisindeki

Detaylı

Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri

Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri Mantolama Harçları ve Sistem Bileşenleri Mantolama Harçları Yapýcement Ürün sý Ürün No. Yapýcement 25 kg/torba 140175 12,40 TL/torba Isı yalıtım plaka yapıştırıcısı ve tamir harcı olarak kullanılır. Satencement

Detaylı

ısı yalıtımı ile geleceğinizi korursunuz!

ısı yalıtımı ile geleceğinizi korursunuz! ısı yalıtımı ile geleceğinizi korursunuz! Daha az yakıt tüketimi ile çevre kirliliğini azaltmış ve dünyanın enerji rezervlerini daha verimli kullanmış olacaksınız. neden mantolama yaptırmalısınız? pencere

Detaylı

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA

KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA KOMPOZİT LEVHA YAPIŞTIRMA Yalıtımlı kompozit levhalar ile Mevcut duvar yüzeyine, Yalıtımlı Kompozit Levhaların ADERTEK yapıştırma alçısı kullanılarak yapıştırılmasıyla oluşturulan Giydirme Duvar GDY-KL

Detaylı

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19

Omega Dış Cephe Sistemi. İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük Karbon Salımı 19 Omega Dış Cephe Sistemi İskelesiz kuru duvar çözümü sunar. Düşük 19 Omega Dış Cephe Sistemi Üst katlarında beton imalatı devam eden yapılarda, iskele kurmadan içeriden dış cephe duvar imalatına başlanmasını

Detaylı

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA

ODE R-FLEX PRM/STD LEVHA (HVAC) 4 ODE RFLEX PRM/STD LEVHA ELASTOMERİK KAUÇUK KÖPÜĞÜ YALITIM LEVHALARI Isı İletkenlik Katsayısı (λ λ) (W/mK) (0 C) Yangın Sınıfı (TS EN 11) Yangın Sınıfı (BS 47) Sıcaklık Dayanımı ( C) Kimyasallara

Detaylı

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ

OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ MAKALE OSMANİYE İLİNDE ÖRNEK BİR YAPININ FARKLI DERECE GÜN BÖLGELERİNDEKİ ISI YALITIM DURUMUNUN İNCELENMESİ Durdu Demirdelen * Makina Mühendisi durdudemirdelen@hotmail.com Semir Gökpınar Yrd.Doç.Dr., Mustafa

Detaylı

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25

Ceket Omega Dış Cephe Sistemi. Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Emsalden kazandırır. Düşük Karbon Salımı 25 Ceket Omega Dış Cephe Sistemi Ceket Omega dış cephe sistemi, nitelikli yalıtıma sahip dış duvar tasarımlarında kullanılan dış cephe

Detaylı

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO

Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK. Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Bölüm-1 BİNALARDA ISI KAYBI HESABI Yrd. Doç. Dr. Selahattin ÇELİK Kaynak: Kalorifer Tesisatı MMO Aşağıda mimari projesi verilen 5. kat 512 no lu salon için ısı kaybı hesabı şöyle yapılır: Binanın yapıldığı

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları

ADERTEK GENEL TANIM. KULLANIM ALANI İç Mekanlarda ANA ÖZELLİKLER. Yapıştırma Alçısı. n Konutlar. n Ofis ve yönetim binaları ADERTEK Yapıştırma Alçısı GENEL TANIM TANIM ALLEV alçı levha, EPS (genleştirilmiş polistren), XPS (haddelenmiş polistren), mineral yünler (camyünü, taşyünü) ve yalıtımlı kompozit levhaları; tuğla, beton,

Detaylı

BEP HESAPLAMA YÖNTEMİ REFERANS BİNA, ORANLAR, DÖNÜŞÜM KATSAYILARI ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ

BEP HESAPLAMA YÖNTEMİ REFERANS BİNA, ORANLAR, DÖNÜŞÜM KATSAYILARI ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ BEP HESAPLAMA YÖNTEMİ REFERANS BİNA, ORANLAR, DÖNÜŞÜM KATSAYILARI ve ENERJİ KİMLİK BELGESİ Murat BAYRAM Mak.Yük.Müh. Şb.Müd.V. B.İ.B. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Binalarda Enerji Verimliliği Şube Müdürlüğü

Detaylı

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC

Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC stanbul daki Konutlar çin Optimum Yal t m Kal nl n n Belirlenmesi Arfl.Gör.Dr. Özden A RA Arfl. Gör. Özlem EMANET Arfl.Gör.Dr.N.Alpay KÜREKC ÖZET Türkiye de üretilen enerjinin büyük bir k sm s tma enerjisi

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ

TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİ LTD.ŞTİ., ENERJİ YÖNETİMİNDE SINIRSIZ ÇÖZÜMLER SUNAR. HOŞGELDİNİZ TAMGA TRİO YANMA VERİMİ Yakma ekipmanları tarafından yakıtın içerdiği enerjinin, ısı enerjisine dönüştürülme

Detaylı

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13

Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi. Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi Çok katlı binalarda performansı yüksek, pratik çözümler sunar. Düşük Karbon Salımı 13 Çift İskeletli Dış Cephe Sistemi sistemi, betonarme ve çelik yapılarda, Tek iskeletli

Detaylı

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir. 10. BACALAR Bacanın görevi atık gazın çevreye zarar vermeyecek şekilde kazandan çıkmasını sağlamak ve sıcak gazın kazanda istenilen hızda dolaşabilmesi için gerekli çekişi sağlamaktır. Bacalar doğal çekişli

Detaylı

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR 1) Denver, Colorao da (rakım 1610 m) yerel atmosfer basıncı 8.4 kpa dır. Bu basınçta ve 0 o C sıcaklıktaki hava, 120 o C sıcaklıkta ve 2.5m 8m boyutlarında düz bir plaka

Detaylı