EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI"

Transkript

1 EFENDİMİZ (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Adı ve Soyadı Okulu Sınıfı Öğrenci Numarası : : : : ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta ve sıra numarasında oturmanız gerektiğinden durumunuzu kontrol ediniz. 2. Bu sınavda cevaplayacağınız soru sayısı 80, sınav süreniz 90 dakikadır. 3. Sınavın ilk ve son 30 dakikasında dışarı çıkılmayacaktır. 4. Sınav sırasında sözlük, hesap makinesi, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saat veya çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo ve bilgisayar özelliği bulunan elektronik cihazları yanınızda bulundurmanız hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır. 5. Cevap kâğıdınızı sınav süresince hiçbir öğrencinin göremeyeceği şekilde önünüzde bulundurunuz. 6. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde, ikili veya toplu kopya tespiti ve başka adayın sınav evrakını kullanmanız durumunda sınavınız geçersiz sayılacaktır. CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz. 2. Cevap kâğıdı üzerindeki kodlamaları kurşun kalemle yapınız. 3. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız. 4. Cevaplarınızı, cevap kâğıdındaki ilgili soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. 5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız. 6. Cevaplamaya istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Cevabını bilmediğiniz sorular üzerinde fazla zaman kaybetmeden diğer sorulara geçiniz. Zamanınız kalırsa bu sorulara daha sonra dönebilirsiniz. 7. Soru kitapçığı üzerinde yapılıp cevap kâğıdına işaretlenmeyen cevaplar değerlendirme işlemine alınmayacaktır. 8. Sınav puanınızın hesaplanmasında 3 yanlış 1 doğruyu götürmektedir. Doğruluğundan emin olmadığınız sorular için işaretleme yapmayınız. 9. Sınav bitiminde cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz. BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINIZI AÇMAYINIZ.

2 www.

3 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 1. Bu testte 80 soru vardır. 2. Bu test için ayrılan süre 90 dakikadır. 1. Peygamber Efendimize (s.a.s) risalet (peygamberlik) görevi verilmeden önce Kâbe nin hizmetlerini hangi peygamber soyundan gelenler yerine getiriyordu? A) Hz. İsa (as) B) Hz. Yahya (as) C) Hz. İsmail (as) D) Hz. Musa (as) 5. Efendimize ilk vahiy geldiğinde eşi Hz Hatice bu olayı danışmak için bir akrabasına gitmiş ve o da efendimize gelenin daha önce Hz İsa ya ve diğer Peygamberlere gelen Cebrail olduğunu söylemişti. Bu kişi kimdir? A) Ebu Talib B) Varak bin Nevfel C) Hz. Ebubekir D) Abdulmuttalib 2. Savaşta askere komuta etme görevine ne denir? A) Hicabe B) Sikaye C) Kıyade D) Nedve 6. Peygamber Efendimiz (s.a.s) namaz kılmayı ilk olarak kime öğretmiştir? A) Hz. Aişe annemiz 3. Peygamber Efendimizin (s.a.s) İslam da da böyle bir cemiyete çağrılsam, yine gelirim dediği topluluk hangisidir? B) Hz. Ebubekir efendimiz C) Hz. Hatice annemiz D) Hz. Ali efendimiz A) eşhur i Hurum B) Ficar savaları C) Darun nedve D) Hılful fudûl 7. Peygamber Efendimize (s.a.s) ilk vahiy nerede ve hangi gecede indirilmiştir? 4. Peygamber Efendimizin (s.a.s) Mekke ve Medine dönemi kaçar yıl sürmüştür? A) B) C) D) A) Sevr mağarasında, Regaib Kandilinde B) Hira mağarasında, Mevlid Kandili C) Sevr mağarasında, Beraat Gecesinde D) Hira mağarasında, Kadir Gecesinde 3

4 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 8. Raşid halifelerden hangisi en son Müslüman olmuştur? A) Hz. Ali (ra) B) Hz. Ebubekir (ra) C) Hz. Osman (ra) D) Hz. Ömer (ra) 11. Müslümanlarla Medine deki Yahudi kabileleri arasında yapılan vatandaşlık anlaşmasını ilk bozan. kabilesidir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? A) Kaynukaoğulları B) Nadiroğulları C) Evs D) Hazrec 9. I. Beş vakit namazın farz kılınması, II. Bakara suresinin son iki ayeti, III. Müslümanlardan şirk koşmayanların cennetle müjdelenmesi, Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri isra-miraç mucizesinden sonra Peygamber Efendimize (s.a.s) müjdelenmiştir? A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) I, II ve III 12. Peygamber Efendimizin (s.a.s) Bir peygamber zırhını giydikten sonra, savaşmadan onu çıkarmaz dediği savaş hangisidir? A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Mekkenin Fethi 10. Savaştan önce, her iki taraftan birer ikişer kişinin ortaya çıkıp çarpışarak taraftarları kızıştırmasına. denir. Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir? A) Mihca B) Mübareze C) Batnı-ı Nahle D) Mücadele 13. Peygamber Efendimizin (s.a.s) Bundan sonra sıra bizde, müşrikler üzerimize gelemeyecek, biz onların üzerine gideceğiz diyerek müjdelediği ve Müslümanların savunmadan taarruza geçtiği safha hangi olaydan sonra başlamıştır? A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hendek Savaşı D) Mekkenin Fethi 4

5 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI 14. Peygamberimiz döneminde aşağıdaki olaylardan hangisinden sonra hem Fetih Suresi inmiş hem de Müslümanlar bir devlet olarak tanınmıştır? A) Bedir Savaşı B) Uhud Savaşı C) Hudeybiye antlaşması D) Mekkenin Fethi 17. Mekke ve Kâbe ile ilgili görevlerden, Kâbe yi ziyarete gelenleri barındırma ve muhtaçları koruma hizmetiyle ilgili olan kurumun adı nedir? A) Liva B) Rifade C) Sefare D) Sikaye 18. Peygamberimizin annesi Hz Amine nerede vefat etmiştir? 15. Zeyd bin Harise (ra), Cafer bin Ebutalip (ra) ve Abdullah bin Revaha nın (ra) da şehit olduğu, en son Halid bin Velid in (ra) komuta ettiği savaş hangisidir? A) Mute Savaşı B) Huneyn savaşı C) Tebuk Gazvesi D) Bedir Savaşı A) Taif B) Medine C) Ebva D) Kuba 19. Hz. Peygamber (s.a.s) hicret edeceği sırada kendisini öldürmek maksadıyla evini kuşatan müşriklerin arasından, hangi süreyi okuyarak kendisini hissettirmeden evinden çıkmıştır? A) Mülk Sûresi B) Yâsin Sûresi C) Amme Sûresi D) Fâtihâ Suresi 16. Aşağıdakilerden hangisi Mekke toplumunun sahip olduğu özelliklerden değildir? A) Kız çocukları diri diri gömülürlerdi. B) Zayıflar sürekli gözetilirdi. C) İçki ve kumar alabildiğince yaygınlaşmıştı. D) İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları putlara taparlardı. 20. Hz Muhammed (s.a.s) Ben iki kurbanlığın oğluyum buyurmuştur. Burada kast edilen iki kişi kimdir? A) Hz Abdullah Hz Âmine B) Hz İbrahim Hz İsmail C) Hz İsmail Hz Abdullah D) Hz Âdem Hz İbrahim 5

6 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 21. Birinci Akabe Biatı ından sonra Medine de Müslümanlığı ve Kur an-ı Kerim i öğretmek için peygamberimiz kimi görevlendirdi? A) Halid b.zeyd B) Sa d b. Muaz C) Useyd b. Hudayr D) Mus ab b. Umeyr 25. Araplarda ilk çocukla künyelendirme âdeti olduğundan Hz Peygamberin de künyesi vardı. Hz Peygamberin künyesi neydi? A) Ebul Fatıma B) Ebul Kasım C) İbrahim D) Ebul Rukkiye 22. Uhud savaşında Peygamber Efendimizin (s.a.s.) kılıcıyla savaşan sahabe kimdir? A) Hz Ali (ra) B) Ebu Dücane (ra) B) Hz Hamza (ra) D) Ebu Ubeyde (ra) 23. Hz. Peygamberin gençlik döneminde amcalarıyla birlikte katıldığı ama fiilen savaşmadığı, kavimler arasında Haram aylarda yapılan savaşlara ne ad verilir? A) Ficar B) Ukaz C) Eşhuru-l Hurum D) Hılful fudûl 24. Cahiliye devrinde Araplar arasında iç savaşlar eksik olmazdı. Yalnız haram aylarda savaş yapılmazdı. Hangisi haram aylardan değildir? A) Muharrem B) Recep C) Ramazan D) Zilhicce 26. Aşağıdaki ibadetlerden hangisi diğerlerinden daha önce farz kılınmıştır? A) Namaz B) Oruç C) Hac D) Zekat 27. Peygamber Efendimiz (s.a.s) sana emrolunduğun şeyi açıkça bildir ve müşriklerden yüz çevir (Hicr, 94) ayeti ininceye kadar kaç yıl boyunca insanları gizli olarak İslam a davet etmiştir? A) 4 Yıl B) 1 Yıl C) 2 Yıl D) 3 Yıl 28. İnsanları gizli olarak İslam a davet eden Resulullah, Şuara Süresinin 214. Ayeti inince gizlilik hali ortadan kalktı. İnen ayette öncelikle aşağıdakilerin hangisinin İslam a davet edilmeleri gerektiği bildirilmiştir? A) Çocuklarını B) Mekke halkını C) Yakın Akrabanı D) Medine halkını 6

7 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI 29. İslam ın ilk tebliğ yıllarında Mekkeli müşrikler özellikle de zayıf olan Müslümanlara büyük işkenceler yapıyordu. Demircilik yapan bir sahabe kor halindeki kömürlerin üzerine yatırılmış, kömürler sönüp kararıncaya kadar o halde bekletilmişti. Bu mübarek sahabenin adı neydi? A) Bilal B) Habbab C) Ammar b. Yasir D) Ebu Füheyke 32. Müslümanlar Habeşistan a hicret ettikten sonra bundan endişelenen Mekke müşrikleri, Habeş kralına bir heyet göndererek hicret eden Müslümanları geri istedi, bu heyetin başında kim vardı? A) İkrime B) Cafer C) Amr bin As D) Ebu Süfyan 33. Peygamberimizin aynı zamanda Süt Kardeşi olan amcası kimdir? A) Ebu Leheb B) Ebu Talib C) Hamza D) Abbas 30. Habeşistan a ilk hicret Miladi hangi tarihte olmuştur? A) 612 B) 614 C) 615 D) Peygamber Efendimiz (s.a.s) sevdiği iki insanı peş peşe kaybettiği için çok üzülmüştür. Peygamberimizi çok üzen bu yıl nasıl adlandırılmaktadır? 31. Anne babası gözünün önünde vahşice öldürüldüğü için müşriklerin istediği sözleri söylemişti. İşkenceden kurtulunca ağlayarak Resulullah a gitmiş ve durumu anlatmıştı. Resulullah da (s.a.s) sana tekrar işkence yaparlarsa aynı şeyleri tekrar söyle buyurmuştu. Bu sahabe aşağıdakilerden hangisidir? A) Ammar b. Yasir B) Habbab C) Bilal D) Ebu Füheyke A) Hüzün Yılı B) Ölüm Yılı C) Üzüntü Yılı D) Gam Yılı 35. Peygamber Efendimiz Taif e taşlanmıştı, bu durumu gören Rabia oğullarından iki kardeş duruma üzülmüş ve köleleri ile ona bir salkım üzüm göndermişlerdi. Bu köle Efendimizin yanına geldikten sonra oracıkta Müslüman oluyordu. Bu kölenin adı nedir? A) Tufeyl B) Addas C) Füheyke D) Zeyd 7

8 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 36. Aşağıdakilerden hangisi Mekke döneminde kurulan panayırlardan biri değildir? A) Ukaz Panayırı B) Mecenne Panayırı C) Kureyş Panayırı D) Zülmecaz Panayırı 40. İslam da, Müşriklerin, Müslümanları aşağılamalarına dayanamadığı için Allah yolunda atılan ilk ok kim tarafından atılmıştır? A) Sa d b. Ebi Vakkas B) Ebu Ubeyde C) Cafer-i Tayyar D) Sad bin Muaz 37. İlk Akabe görüşmelerinde, Peygamberimiz Medine li hangi kabileyi İslam a davet etmiştir? A) Evs B) Beni nadir C) Kurayza D) Hazrec 38. Akabe Biatı sonrası Medine ye öğretmen olarak gönderilen Musab bin Umeyr kimin evinde misafir olarak kalmıştır? A) Ebu Eyyub Ensari B) Sad bin Muaz C) Üseyd bin Hudayr D) Es ad bin Zürare 41. Peygamberimizin (s.a.s) göndermiş olduğu İslam a davet mektubunu yırtan hükümdar kimdir? A) Habeşistan Necaşisi, Ashame B) İran Kisrası, Hüsrev C) Bizans Kayseri, Hirakliyus D) Yemame Emiri, Hevze bin Ali 42. Kabenin perdedarlığı ve anahtarlarını taşıma hizmetine ne denir? A) Hicabe B) Sikaye C) Rifade D) Nedve 39. Peygamber Efendimizin ilk eşi Hz. Hatice annemizin nikâhını aşağıdakilerden hangisi tarafından kıyılmıştır? 43. Şakk-ı Sadr ne anlama gelir? A) Ebu Talib B) Varak bin Nevfel C) Hz. Ebubekir D) Abdulmuttalib A) Ay yarılması B) Göğüs yarılması C) Göğün yarılması D) Taşın yarılması 8

9 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI 44. Hz. Peygamber Taife kiminle beraber gitti? 48. Senetü l İbtihac (Sevinç Yılı) hangi olaya verilen isimdir? A) Zeyd b. Harise B) Ammar b. Yasir C) Hz. Ebubekir D) Ali b. Ebu Talib A) Peygamber Efendimizin ilk Hac vazifesini yapması B) Bedir Savaşının Kazanılması C) Hz Ömer ve Hz Hamza nın Müslüman olmaları D) Medine de Evs ve Hazrec kabilelerinin Müslüman olmaları 45. Zemzem kuyusunu bulan kimdir? A) Hz Muhammed (s.a.s) B) Ebu Talib C) Abdullah D) Abdulmuttalib 49. Birinci ve İkinci Akabe biatlarında Müslümanların başkanlığını kim yapmıştır? A) Said b. Muaz B) Esad b. Zürare C) Halid b.zeyd D) Useyd b.hudayr 46. Hz. Peygamber Taif ten Mekke ye dönerken kimin himayesinde Mekke ye girmiştir? A) Ebu Talib B) Ebu Süfyan C) Mutim b. Adiyy D) Şu be b. Abdullah 47. Rasulullah ın Mekke deki Peygamberliği hangi tarih aralığındadır? A) B) C) D) El-Muallekatü s-seb a ne anlama gelir? A) 7 askı B) 7 put C) 7 kıta D) 7 insan 51. Miraç gecesinde Resulullah a yol arkadaşlığı yapan Cebrail in (as) benim için burası sınırdır, parmak ucu kadar ilerlersem yanarım dediği yerin adı nedir? A) Sidretü l-münteha B) Mescid-i Aksa C) Cennet Cehennem D) 7. Sema 9

10 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 52. Aşağıdakilerden hangisi Miraç ta Peygamber Efendimize verilen müjdelerden biri değildir? A) Beş vakit namazın farz oluşu B) Bakara Süresinin son iki ayeti C) Müslümanlardan şirk koşmayanların Cennete gireceği müjdesi D) Ramazan Orucu 55. Müşrikler Peygamber Efendimize ne yapmaları gerektiği hususunda toplandılar ve Ebu Cehil in teklifi ile 40 farklı kabileden birer kişi seçerek, Resulullah ı öldürme kararı aldılar. Toplandıkları bu yerin adı nedir? A) Dar ül Ebu cehil B) Dar ul Ebu Süfyan C) Darun Nedve D) Darun Utbe 53. Müslümanların Mekke den Medine ye hicreti nerede kararlaştırıldı? A) Erkam ın Evi B) 2. Akabe Biatı C) Kabe de D) 1. Akabe Biatı 56. Hicret esnasında Peygamber Efendimizin izini süren müşriklerin daha sonra Müslüman olacak olan kılavuzları kimdi? A) Abdullah b. Uraykıt B) Büreyde C) İkrime b. Ebu Süfyan D) Süraka 54. Mekke den Medine ye Musab bin Umeyr den sonra hicret eden ilk sahabe kimdir? A) Zeyd b. Harise B) Bilal Habeşi C) Abdulesed oğlu Ebu Seleme D) Cafer-i Tayyar 57. Mekke den Medine ye hicret eden Resulullah Kuba köyünde kaç gece misafir olarak kaldı? A) Bir gece B) 6 Gece C) 10 gece D) 14 gece 10

11 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI 58. İlk Cuma Namazı nerede kılındı? A) Ranuna Vadisi B) Mescid-i Haram C) Mescid-i Nebevi D) Sevr Mağarası 61. Medine İslam Devleti kurulduktan sonra Resulullah ın talimatı ile Müslüman Nüfus sayımı yapıldı. Yapılan bu sayımda Medine de kaç Müslüman bulunuyordu? A) 750 B) 1000 C) 1500 D) Peygamberimizin hicretinden sonra Medine de genel olarak Arap ve Yahudi kabileleri yaşam sürmekteydi. Aşağıdakilerden hangisi yahudi kabilesi değildir? A) Kaynuka B) Nadir C) Evs D) Kurayza 62. Resulullah ın (s.a.s) düşman birliklerini kontrol altında tutmak için civardaki bazı bölgelere keşif amacıyla gönderdiği küçük askeri birliklere ne ad verilir? A) Seriyye B) Gazve C) Nizamiye D) Devriye 60. Aşağıdakilerden hangisi Medine İslam Devletinde Yahudilerle yapılan vatandaşlık anlaşmasının maddelerinden biri değildir? A) Yahudiler kendi dinlerinde serbest olacaklar B) Anlaşmazlık halinde haklı olan tarafı belirlemek için Kura çekilecek C) Dışardan bir müdahale olduğunda Medine beraber savunulacak D) Müslüman ve Yahudiler barış içinde yaşayacaklar 63. Resulullah ın katılıp bizzat idare ettiği askeri harekâta ne ad verilir? A) Nebevi Hareket B) Seriyye C) Gazve D) Genel Hareket 11

12 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 64. Beyt-i Makdis nerenin diğer adıdır? A) Mescid-i Haram B) Mescid-i Nebevi C) Mescid-i Aksa D) Kuba Mescidi 67. Bedir Savaşı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Ebu Leheb savaştan bir hafta sonra üzüntüden öldü. B) 14 Müslüman Şehid oldu. C) Ebu Cehil de Bedir savaşında ölenler arasındaydı. D) Mekke de bayram sevinci meydana getirdi, Medine ise mateme büründü. 65. Bedir Savaşında Ya Resulullah! Seni hak dinle gönderen Allah a yemin ederim ki sen bize şu denizi gösterip dalsan biz de seninle beraber dalarız diyerek Müslüman ordusuna heyecan katan sahabe kimdir? A) Halid b. Velid B) Sad b. Muaz C) Hz Hamza D) Ebu Dücane 66. Araplarda savaş öncesi her iki taraftan birer kişinin ortaya çıkıp savaşı kızıştırması adetti. Bedir Savaşında da öyle oldu. İki taraftan üçer kişi çıkıp savaşmıştır. Müslüman ordu adına aşağıdaki sahabelerden hangileri savaşmıştır? A) Hz Ömer - Hz Hamza - Hz Ali B) Hz Ömer - Ebu Ubeyde - Hz Hamza C) Sad b. Muaz - Ebu Dücane - Hz Hamza D) Hz Hamza - Hz Ali - Hz Ubeyde 68. Müslümanlarla Medine de yapılan Vatandaşlık anlaşmasını bozan ilk kabile hangisidir? A) Kaynukaoğulları B) Hazrec B) Nadiroğulları D) Kurayzaoğulları 69. Hz Muhammed in, Hz Hatice den ikisi erkek, dördü kız olmak üzere altı çocuğu dünyaya geldi. Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? A) Fatıma B) Rukkiye C) Zeyneb D) Meryem 12

13 Anadolu Gençlik Derneği SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI yaşındayken annesi vefat eden Hz Muhammed (s.a.s) kimin yanında kalmaya başlamıştır? A) Amcası Ebu Talib B) Amcası Abbas C) Dedesi Abdulmuttalib D) Sütannesi Halime 73. Hangi sahabe Uhud Şehidleri arasında yer almaz? A) Cafer-i Tayyar B) Hz Hamza C) Musab b. Umeyr D) Abdullah b. Cubeyr 71. Hicretin 2. Yılında farz kılınan ibadet hangisidir? A) 5 vakit Namaz B) Ramazan Orucu C) Hac D) Cuma Namazı 74. İçki hicretin kaçıncı yılında haram kılındı? A) Hicretin 2. Yılında B) Hicretin 3. Yılında C) Hicretin 4. Yılında D) Hicretin 5. Yılında 72. Uhud Savaşında hangi tepeye Resulullah (s.a.s) tarafından 50 okçu yerleştirilmiştir? A) Ayneyn Tepesi B) Uhud Tepesi C) Tur tepesi D) Okçular tepesi 75. Allah resulünün elindeki baltayı taşa vurup elhamdülillah bana Şam ın, Yemen in ve Kisra saraylarının anahtarları verildi demiştir. Resulullah bu sözleri hangi savaşa hazırlanırken söylemiştir? A) Uhud Savaş B) Bedir Savaşı C) Mute Savaşı D) Hendek Savaşı 13

14 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği 76. Resulullah (s.a.s) gördüğü rüya üzerine hicretin 6. Yılında Kâbe yi ziyaret edeceklerini ashabına müjdeledi. Hazırlıklar tamamlandı ve 1400 kişi ile Medine den ayrıldı. Allah resulü bu sürede Medine de yerine kimi vekil bıraktı? A) Hz Ali (ra) B) Hz Ebu Bekir (ra) C) Mektum oğlu Abdullah D) Sad b. Muaz 79. Hayber Yahudileri Araplarca bin cengavere bedel sayılan meşhur yahudi pehlivanı Merhab ın yenilmez olduklarına inanıyorlardı, Hayber in Fethi sırasında Resulullah Merhab ın karşısına öyle bir sahabe çıkarmış ki bu sahabe kısa sürede Merhab ı yenmiş ve Hayber Fatihi unvanını almıştır. Böylelikle yahudilerin de cesareti kırılmıştır. Merhab ı yenen bu sahabe kimdir? A) Hz Ali (ra) B) Halid b. Velid (ra) C) Hz Hamza (ra) D) Hz Ömer (ra) 77. Aşağıdakilerden hangisi Hayber Savaşının nedenlerinden biri değildir? A) Yahudilerin 70 sahabeyi şehid etmesi B) Hayber in Müslümanlara karşı bir fitne ocağına dönüşmesi C) Medine den sürülen yahudilerin buraya yerleşip Müslümanlar aleyhine çalışmalar yürütmeleri D) Hendek Savaşında düşmanca tavır sergilemeleri 80. Ezanın rüyasında kendisine öğretildiği Sahabe hangisidir? A) Hz Ebubekir B) Hz Osman C) Bilal-i Habeşi D) Abdullah b. Zeyd b. Sa lebe 78. Fetretül Vahy ne demektir? A) Vahyin gelmesi B) Vahyin Kesilmesi C) Vahiy Çeşitleri D) Vahiy süreci SINAV BİTTİ. Cevaplarınızı Kontrol Ediniz. 14

15 B yetimir aylık masin r af ı GE NEL MERKEZ İSTANBUL

16 SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI Anadolu Gençlik Derneği Anaokulu Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi Faks : Anaokulu Ortaokul Anadolu Lisesi Fen Lisesi Adres : Anaokulu Ortaokul Adres : Anaokulu Ortaokul Pendik Tel : Tel : Adres : Tel : Ünye Tel : 16

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan

C) Mekke de Sakif kabilesi yaşamaktaydı. C) Varaka bin Nevfel. B) Livâ. A) Ramazan 1) Bu testte 80 Soru Vardır 2) Bu test için ayrılan süre: 90 dakikadır 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Arap yarımadasının durumu ile ilgili yanlış bir ifadedir? A) Araplar henüz bir millet haline

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ

Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Eğitim Programları 7. SINIF SİYER-İ NEBİ Gençlik Programları 1. HAFTA SIYER NEDIR? Siyeri nasıl okuyalım? Niçin Peygamber gönderilmiştir? Hz. Peygamber i sevmek ve hayatının bilinmesi gerekliliğini

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 5 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 207 ds DENEME 4 8.SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI 8. SINIF I. DÖNEM MTEMTİK DERSİ ORTK (MZERET) SINVI 13 RLIK 2014 Saat: 10.10 KİTPÇIK TÜRÜ 8. SINIF MTEMTİK TESTİ 2014 dı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 3. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 1 (ÇARPANLAR VE KATLAR ) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

BÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 4. SINIF T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ B KİTAPÇIK TÜRÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ ÖĞRENCİ SEÇME

Detaylı

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL)

ÖZLÜCE ORTAOKULU SİYER-İ NEBİ BİLGİ YARIŞMASINA HAZIRLIK SORULARI (PEYGAMBERİMİZİN HAYATI-İRFAN YÜCEL) (Sayfa 9) 1. Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) nerede doğmuştur? 2. Hicaz bölgesinin 3 önemli kenti nedir? 3. Peygamberimiz doğduğunda Mekke, Taif ve Medine de hangi kabileler bulunuyordu? 4. Araplar

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1

8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 8.SINIF MATEMATİKDENEME-1 A MATEMATİK DERSİ WWW.ORTAOKULMATEMATİK.ORG 8. SINIF 2. DÖNEM.../.../2017 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE KİTAPÇIĞIN ARKA KAPAĞINDAKİ

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke

Peygamberimizin (s.a.v) Hayatı A) 4 C) 6 D) Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesinin vefatından A) 622 Mekke TEST 1 Çocukluk Dönemi 1. Peygamber Efendimiz (s.a.v) kimin neslindendir? 8. Peygamber Efendimiz (s.a.v) annesi vefat ettiği zaman A) Hz.İbrahim in oğlu Hz.İsmail kaç yaşındaydı? B) Hz.İbrahim in oğlu

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ (ERMENİ OKULLARI İÇİN) 2015 A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK

Detaylı

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI 10. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ UYGULANMASI 10.1. SİYER DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ TEMEL FELSEFESİ VE GENEL AMAÇLARI Siyer; Peygamberimiz Hz. Muhammed in (s.a.v.) hayatını, şahsiyetini, tebliğ faaliyetlerini,

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SANCAKTEPE İMAM HATİP LİSELERİ MEZUNLARI VE MENSUPLARI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI (HALKA YÖNELİK) SORU KİTAPÇIĞI ADI/SOYADI : TELEFONU : SALON NO : Açıklama 1. u kitapçýkta Din Kültürü

Detaylı

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR)

8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) HAZIRLAYAN: MATEMATİK 2017 ds DENEME 2 (ÇARPANLAR VE KATLAR) 8.SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ SORUMAT MERKEZİ ORTAK SINAVI SORU SAYISI: 20 SINAV SÜRESİ: 40 DAKİKA A KİTAPÇIK TÜRÜ Adı ve Soyadı :... Sınıfı

Detaylı

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır.

SINAV KURALLARI. 6. Sınava su ve şeker dışında içecek ve yiyecek getirmek yasaktır. SINAV KURALLARI 1. Sınavınızın geçerli sayılması, her şeyden önce sınav kurallarına uymanıza bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların kimlik bilgileri tutanağa

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! A KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 8. SINIF MATEMATİK 2015 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI (GÖRME ENGELLİ) 29 NİSAN 2015 Saat: 10.10 Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci

Detaylı

Hz.Muhammed (s.a.v) in Hayat Kronolojisi 1

Hz.Muhammed (s.a.v) in Hayat Kronolojisi 1 Hz.Muhammed (s.a.v) in Hayat Kronolojisi 1 Sümeyye PARILDAR* 571 -Fahr-i Kainat Efendimizin dünyayı teşrifleri; Hicretten 53 yıl önce 12 Rebîulevvel 20 Nisan 571 Pazartesi. -Sütannesi Halimeye verilmesi.

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 2. Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını öğrenmenin temel amaçlarından değildir? A) Peygamber Efendimiz in (sav) hayatını zihinlerde ve gönüllerde kalıcı kılmak B) Peygamber

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı

Ödüllü Siyer Yarışması A Kitapçığı Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Kâbe yi yıkmak için önünde büyük bir fil bulunduğu halde, Mekke ye doğru harekete geçmişti. Önüne çıkan bütün kavimleri

Detaylı

Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir?

Aşağıdaki olaylardan hangisi Mekke döneminde gerçekleşmiştir? 1. Mekke dönemindeki olumsuz şartlara rağmen Müslümanlar İslam ı yaşamak ve anlatmaktan geri durmuyorlardı. Hem ekonomik sıkıntılar hem de yapılan işkenceler altında bu yolu sürdürmek gerçekten zordu.

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür?

6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza hangi savaşta şehit düşmüştür? 1. Peygamberimize şiddetli düşmanlık eden amcası Ebu Leheb hakkında inen sure hangisidir? A) Zuhruf B) Vakıa C) Nasr D) Tebbet E) İhlas 6. Hz. Muhammed'in hem amcası ve hem de sütkardeşi olan Hz. Hamza

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2015 1. 1. Elçiler yılı 2. Rec i ve Bi r-i Maune Olayları 3. Tebük Seferi 4. İsra ve Mi rac Hadisesi Yukarıdaki olayların kronolojik (tarih) sırası aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) 4-2-3-1 B) 2-4-1-3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2017 MERKEZÎ ORTK SINVI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 2. DÖNEM MTEMTİK DERSİ (MZERET) 20 MYIS 2017 Saat: 10.10 SORU SYISI : 20 dı ve

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Yetişkinler Kategorisi- Hz Muhammed in Hayatı- Martin LİNGS 1 SİYER YARIŞMASI 2. KATEGORİ HZ. MUHAMMED(sav) İN HAYATI MARTİN LİNGS 1-Abdu l-muttalib e rüyasında

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır?

6. Medine devri aşağıdaki olaylardan hangisiyle başlamıştır? - 1 - 1. Yahudi yerleşim merkezlerinden olan Fedek, barış yoluyla hangi olaydan sonra İslâm topraklarına katılmıştır? A) Mekke'nin fethi B) Veda Haccı C) Bedir savaşı D) Hayber'in Fethi E) Tebük seferi

Detaylı

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI

2. KUTLU DOĞUM KİTAP OKUMA YARIŞMASI SNCKTEPE İMM HTİP LİSELERİ MEZUNLRI VE MENSUPLRI DERNEĞİ 2. KUTLU DOĞUM KİTP OKUM YRIŞMSI (HLK YÖNELİK) SORU KİTPÇIĞI DI/SOYDI : TELEFONU : SLON NO : çıklama 1. Bu kitapçýkta Din Kültürü ve hlak Bilgisi

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

Editörler Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Adil Şen SİYER

Editörler Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Adil Şen SİYER Editörler Prof.Dr. Nurettin Gemici - Doç.Dr. Adil Şen SİYER Yazarlar Prof.Dr. Mustafa Kılıç Doç.Dr. Cahid Kara Dr.Öğr.Üyesi Aysun Yaşar Dilek Dr.Öğr.Üyesi Recep Erkocaaslan Dr.Öğr.Üyesi Yılmaz Çelik Editörler

Detaylı

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

DÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! D KİTAPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MATEMATİK 205 8. SINIF. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZİ ORTAK SINAVI 25 KASIM 205 Saat: 0.0 Adı

Detaylı

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi

A) Mescid-i Nebi B) Mescid-i Aksa C) Kuba Mescidi D) Beytullah E) Kıbleteyn Mescidi 1. Yeryüzünde çevresiyle birlikte tertemiz ve güvenli kılınan, sahibinden dolayı orayı ziyaret edenlerin şereflendirildiği; ona nispetle tüm mescitlerin ve çevresinin temiz, emin ve şerefli kılındığı mabet

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. I. Ahmet yıldızının doğması II. Zalim Ebrehe nin ölmesi III. Mecusilerin sürekli yanan ateşinin sönmesi IV. Kabe deki putların yere yıkılması V. İran daki Kisra gölünün kuruması VI. Göbek bağı kesilmiş

Detaylı

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir?

4. Kâbe de ilk defa açıktan Kur'an-ı Kerim okuyan ve sonrasında darp edilen sahabe kimdir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v.), "Müslümanlar! Bundan sonra tekrar putperest olmanıza imkân yoktur, bundan zerre kadar endişe etmem. Korktuğum şey, sizin dünyaperest olmanızdır." sözünü hangi savaşa binaen söylemiştir?

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR

NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 9 NET ÖLÇME DEĞERLENDİRME MERKEZİ AVRUPA TEST YAYINCILARI BİRLİĞİ ÜYESİDİR. YAYINLAR 2-NET12yayın.indd 1 04.07.13 12:50:42 Deneme Sınavı SÜREÇ İZLEME SINAVI Adı ve Soyadı:... TEST ADI TÜRKÇE MATEMATİK

Detaylı

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır?

4. Peygamberimiz hicret için evinden çıkarken ne yapmıştır? 1. Aşağıdakilerden hangisi birinci akabe biatında Medinelilerin Efendimiz'e (s.a.v.) verdiği sözlerden değildir? A) Allah tan başkasını Tanrı yerine koymamak B) Birbirlerine iftira etmemek C) Kimseden

Detaylı

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

AÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF MTEMTİK 015 8. SINIF. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZİ ORTK (MZERET) SINVI 16 MYIS 015 Saat: 10.10 dı

Detaylı

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

Ödüllü Siyer Yarışması B Kitapçığı. 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Ödüllü Siyer Yarışması 1 1. Müellefe-i Kulub kavramını en iyi açıklayan şık aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) Kalbi bozuk fesat kimseler B) İslam İnkılabına kefil olmuş kimseler C) Nifak sahibi

Detaylı

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI

kpss Önce biz sorduk 50 Soruda SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT DİN KÜLTÜRÜ AHLAK BİLGİSİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Önce biz sorduk kpss 2 0 1 8 50 Soruda 37 SORU Güncellenmiş Yeni Baskı ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ Tamamı Çözümlü SORU BANKASI Yazar: Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ SORU BANKASI ISBN 978-605-241-086-8

Detaylı

EFENDİMİZ İN (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI (LİSELER)

EFENDİMİZ İN (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI (LİSELER) EFENDİMİZ İN (S.A.S) İZİNDE SİYER-İ NEBİ YARIŞMASI (LİSELER) Adı ve Soyadı :... Okulu :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 1. Sınıf öğrenci yoklama listesinde belirtilen sınıfta

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Peygamber Efendimizin (sav) Hudeybiye barışı sürecinde yere çöken bu devesinin ismi nedir?

Peygamber Efendimizin (sav) Hudeybiye barışı sürecinde yere çöken bu devesinin ismi nedir? 1. Hudeybiye barışı sürecinde Peygamber Efendimiz (sav), devesinin yere çökmesinden barış yapma manası çıkarmış ve barış gerçekleştirmek için gayret göstermişti. 4. Peygamber Efendimize (sav) gelen ilk

Detaylı

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir?

1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? SORULAR 1. Aşere-i Mübeşşere'nin yiğitlerinden, Ebu'l Aver künyeli, 48 hadis rivayeti olan, ismi mutlu, mesut ve bahtiyar anlamı taşıyan sahabemiz kimdir? A) Talha bin Ubeydullah B) Sad bin Ebi Vakkas

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

AHMET YILDIZ ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR VE SINAV SALONUGÖREVLİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

AHMET YILDIZ ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR VE SINAV SALONUGÖREVLİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI ORTAK SINAVLARIN UYGULANMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSULAR VE SINAV SALONUGÖREVLİLERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI SINAVDA ÖNCE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR 1. Görevli öğretmenler sınav başlamadan bir saat

Detaylı

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI

PEYGAMBERİM KİTABI SINAV SORULARI 1.DÜZEY 1) Aşağıdakilerden hangisi İslam Öncesi Araplarda bilinen yaygın evlenme şekillerinden değildir A)Nikâh-ı Mut a C) Nikah-ı Şigar B)Nikâh-ı Bedel D)Resmi Nikah 2) İslam öncesi Arap yarımadasında

Detaylı

Hz Muhammed in (sav) gizli davetten açık davete geçmesi gerektiğini bildiren ayetler aşağıdaki surelerden hangisine aittir?

Hz Muhammed in (sav) gizli davetten açık davete geçmesi gerektiğini bildiren ayetler aşağıdaki surelerden hangisine aittir? 1. Peygamber Efendimiz (sav) Allah ın emriyle, önce verdiği bir ziyafetle akrabalarını, daha sonra da bir sabah Sefa Tepesi ne çıkarak tüm Mekkelileri İslam a davet etti. Hz Muhammed in (sav) gizli davetten

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI

PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI PEYGAMBERİMİZİN ARKADAŞLARI EBÛ BEKİR ES - SIDDÎK (ra) Peygamber Efendimiz den sadece birkaç yaş küçüktü. Çocukluk yaşlarında başlayan arkadaşlıkları bir ömür boyu sürdü. Peygamberimiz e vahiy geldiğinde

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

önce biz sorduk KPSS Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde

önce biz sorduk KPSS Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde KPSS 2017 önce biz sorduk 50 Soruda 35 soru ÖABT DİN KÜLTÜRÜ ve AHLAK BİLGİSİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI Eğitimde 30. yıl Yazar: Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ SORU BANKASI ISBN???-???-???-???-? Kitapta yer

Detaylı

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU ORTAM / MEKKE ŞEHRİ VE KÂBE

PEYGAMBERİMİZİN HAYATI PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU ORTAM / MEKKE ŞEHRİ VE KÂBE PEYGAMBERİMİZİN HAYATI PEYGAMBERİMİZİN DOĞDUĞU ORTAM / MEKKE ŞEHRİ VE KÂBE Peygamberimizden önce Arap topluluğunun durumu nasıldı? İslam dan önce Araplar: Putlara tapan, kadına insan olarak değer vermeyen,

Detaylı

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur?

5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? - 1 - 1. Hz. Muhammed (s.a.v) kaç yaşında peygamber olmuştur? A) 23 yaşında B) 30 yaşında C) 35 yaşında D) 40 yaşında 5. Peygamber Efendimiz 25 yaşındayken kiminle evlenmiştir? A) Hz. Aişe B) Hz. Sevde

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012 1. İslam Rehberi Hz. Muhammed (sav) in ilk hicret kafilesini Habeşistan a göndermesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Habeşistan kralı Necaşi nin güçlü bir orduya sahip olması B)

Detaylı

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A.

İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. İÇİNDEKİLER KISALTMALAR...10 ÖNSÖZ...12 GİRİŞ...16 I- İSRÂ VE MİRAÇ KELİMELERİNİN MANALARI...16 II- TARİH BOYUNCA MİRAÇ TASAVVURLARI...18 A. Eski Kavimlerde Miraç...18 1. Çeşitli Kabile Dinleri...19 2.

Detaylı

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012

Kutlu Doğum Siyer Sınavı 2012 1. Peygamberimizin dedesi Abdulmuttalib Hz. Muhammed (sav) e bakması için diğer amcaları arasından neden Ebu Talib i seçmiştir? A) Daha zengin olduğu için B) Çocukları daha fazla olduğu için C) En büyük

Detaylı

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016

AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 Sayfa 1 / 13 AVRUPA PEYGAMBER SEVDALILARI SİYER SINAVI 20 MART 2016 KATILIMCININ ADI-SOYADI: YAŞI: ALDIĞI PUAN: DERECESİ: 2016 Sayfa 2 / 13 SORULAR 1) Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin, sahabelerin

Detaylı

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki,

1. Siyer i Nebi ne demektir? Cevap: Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, 1. Siyer i Nebi ne demektir? Peygamberimiz(sallallahu aleyhi ve sellem) in doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yasayisi, ahlaki, adalet ve davranislarini inceleyen ilimdir. 2. Peygamberimiz

Detaylı

Mute Savaşı yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Devri nde görülen bir özellik değildir?

Mute Savaşı yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Devri nde görülen bir özellik değildir? 1. Aşağıdakilerden hangisi Cahiliye Devri nde görülen bir özellik değildir? 4. Mute Savaşı yla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? 2. A) Allah inancı B) İnsanlar arasında eşitlik C) Haksızlık

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS HZ.MUHAMMEDİN HAYATI DKB 05 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin

Detaylı

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir? Hz. Muhammed in hayatı. 1. Hz. Muhammed in Doğduğu Çevre

Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir? Hz. Muhammed in hayatı. 1. Hz. Muhammed in Doğduğu Çevre Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) kimdir? Hz. Muhammed in hayatı 1. Hz. Muhammed in Doğduğu Çevre Hz. Muhammed (s.a.v.) doğmadan önce dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Arabistan Yarımadası nda da haksızlık,

Detaylı

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon ÖABT DİN KÜLTÜRÜ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 15 DENEME ISBN 978-605-318-711-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayım ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Hz. Ebubekir i Tanıyor musunuz? Pazartesi, 04 Şubat :53

Hz. Ebubekir i Tanıyor musunuz? Pazartesi, 04 Şubat :53 Hz. Muhammed (s.a.s.)'in İslâm'ı tebliğe başlamasından sonra ilk iman eden hür erkeklerin; raşit halifelerin, aşere-i mübeşşerenin ilki. Câmiu'l Kur'an, es-sıddîk, el-atik lakaplarıyla bilinen büyük sahabi.kur'ân-ı

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ 20 TEMMUZ 2014 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. Hz. Muhammed (sav), insanlık tarihinin en büyük değişimini gerçekleştiren insandır. Onun kıymetini anlamak için ondan önce dünyanın durumunu ve ondan sonra onun yolundan ayrılmış insanlığın durumunu

Detaylı

İman Şehri Medine ( ) Siyer Mektebi Sınav Soruları

İman Şehri Medine ( ) Siyer Mektebi Sınav Soruları İman Şehri Medine (2016-2017) Siyer Mektebi Sınav Soruları 1. Siyer-i Nebi nin (sas) doğru bir surette okunması, aktarılması ve hayatlara taşınması adına aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılamaz? a.

Detaylı

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir?

12) Aşağıdakilerden hangisi Suffe Ashabının katıldığı işlerden değildir? DİTİB KADIN KOLLARI 2011 SİYER YARIŞMASI SORULARI 1) Aşağıdakilerden hangisi Hicaz bölgesinin önemli şehirlerinden biri değildir? a) Mekke b) Taif c) San a d) Medine 2) Hz.Muhammed (sav) Peygamberliğinin

Detaylı

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI

8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI 8. TEBLİĞ HZ. PEYGAMBER İN DEVLET BAŞKANLIĞI Yavuz YILDIRIM Her toplumun organizasyona ihtiyacı olduğu kabul edilen bir gerçektir. Hz. Muhammed de Mekke şehrinden Medine ye hicret ettikten sonra Medine

Detaylı

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017

KUTLU DOĞUM SİYER SINAVI 2017 1. İslam öncesi cahiliye dönemi Arap toplumu ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Puta tapma yaygın idi. B) Erkek çocuklar diri diri toprağa gömülürdü. C) Hanif dinine mensup kişiler vardı.

Detaylı

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF

HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ORTAÖĞRETİM HZ.MUHAMMED İN HAYATI 11. SINIF ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Ahmet YAPICI Ali Sacit TÜRKER Ekrem ÖZBAY Dr. Mehmet AKGÜL DEVLET KİTAPLARI BİRİNCİ BASKI..., 2014 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YAYINLARI...:5972

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERNDİRME VE SINAV HİZMETRİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 06-0 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - 06-0 SINIF DEĞERNDİRME SINAVI - MATEMATİK Adı ve Soyadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası

Detaylı

ORTAOKUL DERS KİTABI

ORTAOKUL DERS KİTABI ORTAOKUL 5 DERS KİTABI Hatice ARICI Talim ve Terbiye Kurulunun 29.11.2013 tarih ve 172 sayılı kararıyla 2014-2015 öğretim yılından itibaren 5 (beş) yıl süreyle ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Editör

Detaylı

HZ. MUHAMMED İN HAYATI

HZ. MUHAMMED İN HAYATI ORTAOKUL - İMAM HATİP ORTAOKULU HZ. MUHAMMED İN HAYATI DERS KİTABI 7 YAZARLAR Yrd. Doç. Dr. Recep Orhan ÖZEL Ekrem KARAARSLAN Zafer SÖĞÜT EDİTÖR Dr. Murat KAYA DİL UZMANI Hüseyin KÜÇÜK GÖRSEL TASARIM Hacı

Detaylı

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12.

ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI. Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. 1 ÖNEMLİ GÜN VE OLAYLAR BAŞLIKLARI Hz. Peygambrin Doğumu: 20 Nisan 571 Fil olayıdan 55 gün sonra ve kamerî aylardan Rebîülevvel'in 12. Gecesi İlk Vahiy: (610) yılı Ramazan ayının 27. gecesinde sabaha karşı

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU

SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI. -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU SİVAS İL MÜFTÜLÜĞÜ SİYER OKUMA YARIŞMASI -Din Görevlileri Kategorisi- HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN KESKİOĞLU 1 SİYER SORULARI - 3.Kategori - HATEMÜL ENBİYA HAZRETİ MUHAMMED VE HAYATI-OSMAN

Detaylı

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I.

ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. ODTÜ G.V. ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıflar DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Dersi II.Dönem I. Sınav Soruları Ad - Soyad :... Tarih : 28 Mart 2012 Sınıf :... YÖNERGE: Sınavımız

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖZEL BİLFEN İLKÖĞRETİM OKULU 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 8. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ TEST: 16 1. Hac ibadeti ne zaman farz olmuştur? A) Hicretin 9. yılında B) Hicretin 6. yılında C) Mekke nin fethinden

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 2016-2017 8. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 1 MATEMATİK Adı ve Soyadı :...

Detaylı

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU

EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU EFENDİMİZ HZ.MUHAMMED YARIŞMASI SORULARININ ORJİNAL DURUMU S-1) Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa nın doğum ve ahirete irtihal tarihleri aşağıdakilerden hangisidir? a)6 Nisan 610 b)1 Ocak 570 c)20 Nisan

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça

BEDİR SAVAŞI. Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI. Nedenleri. Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI. Nedenleri. Sonuçları. Kaynakça BEDİR SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları UHUD SAVAŞI Nedenleri Savaş Sonuçları HENDEK SAVAŞI Nedenleri Kaynakça Sonuçları Bedir savaşın en önemli nedeni Müslümanları hicrete zorlayan Kureyşlilerin, hicret

Detaylı