HACETTEPEÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HACETTEPEÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 2015 HACETTEPEÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Nisan

2 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Posta Adresi: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası, Beytepe/ANKARA Telefon: (0312) (0312) (0312) (0312) (0312) Faks: (0312) e-posta: web: Vergi Dairesi:Kızılbey Vergi No:

3 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Tanım ve Kapsam: BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen uygulama esaslarına bağlı kalınarak yürütülür. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde uygulama esaslarında değişiklik yapabilir. Proje destek başvurusu yapacak araştırmacıların öncelikle EK olarak verilen açıklamaları ve BAP Koordinasyon Birimi Uygulama Yönergesini dikkatle okumaları beklenir. Proje Ekibi: Proje yürütücüsü ve projede görev alan araştırmacılardır. Proje Yürütücüsü: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış üniversitemiz mensubu araştırmacılardır. Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yürütücüsü tarafından proje ekibinde yer verilen; öğretim elemanları, proje konusu ile ilgili lisans, yüksek lisans, doktora, tıpta uzmanlık, sanatta yeterlik veya diğer lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile eğitimlerini tamamlamış ve uzmanlığı nedeniyle projede görev verilen kişilerdir. Araştırmacıların üniversitemiz mensubu olması zorunlu değildir. Destek Sayısı Limitleri: Araştırmacıların proje yürütücüsü olarak görev alabilecekleri proje sayıları aşağıda belirtilmiştir: 1. Araştırmacılar eş zamanlı olarak, Kapsamlı Araştırma Projesi, Araştırma Alt Yapı Projesi, Ulusal Katılımlı Araştırma Projesi ve Uluslararası Katılımlı Araştırma Projesi türündeki birer projede yürütücü olarak görev alabilirler. 2. Araştırmacılar eş zamanlı olarak, Destek Projeleri, Hızlı Destek Projesi, Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği ile Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği kapsamındaki proje ve desteklerden yalnızca birisinde yürütücü olarak görev alabilirler. 3. Tez projelerindeki görevler yukarıda belirtilen sınırlamaların dışında tutulur. 4. Araştırmacılar, süresi bitmesine rağmen yürütmekte olduğu bir projesini başarı ile sonuçlandırmadan yeni bir proje başvurusunda bulunamaz. Başvuru Tarihleri: Proje başvuruları herhangi bir takvime bağlı kalınmaksızın internet adresinden kullanımda olan Hacettepe Üniversitesi Proje Süreçleri Yönetim Sistemi (APSİS) kullanılarak gerçekleştirilir. Projesi/Destek Talebi Kabul Edilen Araştırmacıların İzleyeceği Adımlar 1. Aşağıdaki Belgeler BAP Koordinasyon Birimi Proje Bölümüne teslim edilmelidir: a) Sözleşme Dosyası: APSİS üzerinden indirilecek ve proje yürütücüsü tarafından ilgili alanları doldurulacaktır. Tez projeleri için sözleşmede yer alan kısım lisansüstü eğitimin yürütüldüğü ilgili enstitü müdürlüğü veya fakülte dekanlığı tarafından da onaylanmış olmalıdır. Projenin onaylanmasından sonra en geç üç ay içerisinde sözleşme imzalanmayan projeler iptal edilir. 2

4 b) Etik Kurul İzin Belgesi: Gerekli olan projeler için belgenin aslının teslim edilmesi zorunludur. c) Satın Alma Talep Dilekçesi: APSİS üzerinden oluşturulacak, yazıcı çıktısı imzalanmış olarak teslim edilecektir. Tüm bütçe kalemlerinin satın alma işlemlerinin projenin başlangıcında veya aynı dilekçede talep edilmesi zorunlu değildir. Projenin çalışma takvimine uygun olarak muhtelif zamanlarda satın alma talebinde bulunulması mümkündür. d) Proforma Faturalar veya Teklif mektupları: Projenin başvuru aşamasında sisteme yüklenen proforma faturaların asılları BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Belgelerin firma tarafından kaşelenmiş, imzalanmış ve BAP Koordinasyon Birimine hitaben düzenlenmiş olması gereklidir. e) Teknik Şartname Dosyası: Komisyon tarafından onaylanan teknik şartname dosyasının yazıcı çıktısı her sayfası proje yürütücüsü tarafından imzalanmış ve son sayfasında proje yürütücüsünün unvanı, adı soyadı ve tarih de belirtilmek suretiyle birime teslim edilmelidir. Araştırmacılar gerekli hallerde sistemde yüklü olan teknik şartnameleri BAP Koordinasyon Biriminin bilgisi dahilinde güncelleyebilirler. Bu durumda, güncel teknik şartname dosyalarının Satınalma Talebi menüsünden Word formatında (*.doc) sisteme yüklenmesi ve yazıcı çıktısının imzalı olarak Birime teslim edilmesi zorunludur. Seyahat dışındaki, satın alınması talep edilen tüm mal ve hizmetlerle ilgili olarak teknik şartname bulunması zorunludur. Teknik şartname dosyası Ek-4 de belirtilen ilkelere uygun olarak hazırlanmalıdır. f) Kapsamlı Araştırma Projeleri İçin TÜBİTAK Panel Değerlendirme Raporu ve Araştırmacının Cevap Yazısı: Başvuru aşamasında sisteme yüklenen TÜBİTAK Panel Değerlendirme Yazısı ve Araştırmacının Karşı Cevap Yazısı Birime teslim edilmelidir. g) Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri İçin: Araştırmacılar ve işbirliği yapılan kurum yetkilileri arasında imzalanan işbirliği protokolünün aslı imzalanmış olarak Birime teslim edilmelidir. h) Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri İçin: Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan işbirliği protokolü imzalanmış olarak birime teslim edilmelidir. i) Bilimsel Etkinliklere Sözlü Sunum Yapmak Üzere Katılım Desteği İçin Kabul Yazısı, Bildiri Örneği ve Beyan Formu: Başvuru aşamasında sisteme yüklenen kabul/davet yazısı, bildirinin çıktısı ve ortak yazar olan üniversitemiz araştırmacıları tarafından imzalanmış olan Beyan Formu Birime teslim edilmelidir. j) Bilimsel Etkinliklere Davetli Konuşma Yapmak Üzere Katılım Desteği İçin Davet Yazısı, Konuşma Metni Örneği: Başvuru aşamasında sisteme yüklenen davet yazısı ve Konuşma metni örneği çıktısı Birime teslim edilmelidir. k) Ulusal Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği İçin Birim Uygunluk Formu: Başvuru aşamasında sisteme yüklenen Birim Uygunluk Formu Birime teslim edilmelidir. l) Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği İçin HTTM Değerlendirme Yazısı ve Beyan Formu: Başvuru aşamasında sisteme yüklenen ve hak sahibi olan üniversitemiz mensupları tarafından imzalanmış Beyan Formu ile HTTM tarafından fikri mülkiyetin değerlendirilmesine yönelik alınan yazı Birime teslim edilmelidir. m) Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği İçin Davet/kabul Yazısı: Çalışma yapılmak üzere gidilecek kurumundan alınan araştırma işbirliği yapılacağına dair davet/kabul yazısı araştırmacı tarafından hazırlanarak Birime teslim edilmelidir. 3

5 n) Öğretim Üyeliğine Geçiş Desteği İçin Beyan Formu: Başvuru aşamasında sisteme yüklenen Beyan Formu araştırmacı tarafından imzalanmış olarak Birime teslim edilmelidir. Projelerin Başlatılması, Ara Raporlar ve Sonuç Raporunun Sunulması: Projelerin başlatılması ve proje raporlarının sunulması aşağıdaki ilkelere göre yürütülür: 1. Projelerin başlama tarihi sözleşmenin imzalandığı tarih olarak kabul edilir aydan uzun süreli projeler için, 6 aylık dönemlerin sonunda ara rapor sunulmalıdır. 3. Çalışması normal seyrinde giden ve tez çalışması dönemleri danışman, tez izleme komitesi veya ilgili akademik kurullar tarafından başarılı bulunan lisansüstü tez projeleri için ara rapor istenmez. Ancak, proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yürütücüsü durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. 4. Proje yürütücüsü, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise jüri tarafından onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden Birime sunar. Tez projeleri için, proje yürütücüleri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belgeyi de sisteme yüklemek ve birime teslim etmek zorundadır. 5. Altyapı Projeleri ve Destek Projeleri için, sonuç raporu kapak formatı aynı olmak üzere desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve Birime sunulur. 6. Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projeleri kapsamındaki Destekler için Sonuç Raporu olarak ilgili Geri Bildirim Formu Birime sunulur. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Destekleri için Geri Bildirim Formu ile birlikte işbirliği yapılan kurumdan alınan Faaliyet Yazısı da sisteme yüklenir ve yazının aslı Birime teslim edilir. 7. Proje raporlarının süresi içerisinde sunulmaması durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yürütücülerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur ve proje yürütücüleri yeni bir projede görev alamazlar. 8. Uyarıya rağmen rapor sunmayan veya raporu yetersiz (başarısız) bulunan araştırmacılara uygulanacak yaptırımlarla ilgili hususlar Uygulama Yönergesi Hükümlerine göre BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Projeler Kapsamında Kırtasiye Giderlerinin Karşılanması: Projelerde baskı, fotokopi, ciltleme, kağıt ve benzeri diğer kırtasiye giderleri için sağlanabilecek destek tutarı 1.000TL ile sınırlıdır. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane vb. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal ve fotokopi gibi giderler ve Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği için bu sınırlama dikkate alınmaz. Projeler Kapsamında Araştırma Amaçlı Seyahat Giderlerinin Karşılanması: Bu kapsamda aşağıdaki ilkelere uygun olarak destek sağlanabilir. Destekleme İlkeleri 1. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği dışında kalan projeler için geçici görev yolluğu hesaplamalarında 6245 Sayılı Harcırah Kanunu na göre işlem yapılır. 2. Harcırah kanununa göre hesaplanan tutarların ilgili proje destek limitlerini aşması durumunda, yalnızca destek limitleri içerisinde kalan tutarlar için ödeme sağlanır. 3. Arazi çalışması gerektiren araştırmalar kapsamında araç kiralama için dikkat edilecek hususlar ve karşılanacak yakıt miktarları Ekte 2 de verilmiştir. Uygulama İlkeleri: Desteğin kullanılması için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur: 4

6 4. Proje başvurusunda seyahat gerekçesinin, yürütülecek araştırma faaliyetlerinin, ilgili yerde geçirilecek sürenin ve tahmini gider tutarının detaylı olarak izah edilmesi, 5. a. Eğer yurtiçi/yurtdışı bir araştırma merkezinde ilgili merkezdeki araştırmacılar ile birlikte bir çalışma yürütülecek ise, proje başvurusunun ekinde ilgili merkezden alınan davet mektubunun sisteme yüklenmesi, b. Seyahat tarihinden en az 15 gün önce, talep dilekçesinin, birim Yönetim Kurulu Kararının ve Rektörlük izin onaylarının BAP koordinasyon Birimi ne teslim edilmesi, Açıklama: Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb.) vb. gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir. c. Katılımın ardından, sunulacak ilk ara raporda seyahat kapsamında yürütülen faaliyetlerin izah edilmesi, ç. Katılımın ardından, en geç 15 gün içerisinde seyahat ile ilgili belgelerin, çalışma bir merkezde yürütülmüş ise ilgili merkezden alınan katılım ve faaliyet yazısının BAP Koordinasyon Birimi ne teslim edilmesi, d. Yurt dışı katılımlarda, katılım belgesinin ve faaliyet yazısının Dekan, Dekan Yardımcısı, Anabilim Dalı Başkanı, Bölüm Başkanı veya Müdür tarafından onaylanmış tercümesinin BAP Koordinasyon Birimi ne teslim edilmesi gereklidir. Bilimsel Etkinliklere Katılım Amaçlı Seyahat Giderlerinin Karşılanması: Bilimsel etkinliklere katılım desteğinden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur: a) Katılım tarihinden en az 30 gün önce, APSİS üzerinden Bilimsel Etkinliklere Katılım Başvuru Formu kullanılarak başvuru yapılmış olması, b) Destek başvurusunda talep edilen giderlerin ve gerekçelerinin izah edilmiş olması, c) Sözlü sunum yapmak üzere katılımlara yönelik başvurular için bildiri örneği, araştırmacı beyan formu, kabul yazısının sisteme yüklenmiş olması, d) Davetli konuşma yapmak üzere katılımlara yönelik başvurular için konuşma metni örneği ve davet yazısının sisteme yüklenmiş olması, e) Ulusal etkinlikler için Fakülte/Yüksekokul/MYO tarafından onaylanan Katılım Onay Formu sisteme yüklenmiş olması Kabul edilen destek talepleri için, f) İlgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Olurunun etkinlik tarihinden önce alınması, g) Katılımın ardından, aşağıdaki belgelerin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi: e1. Rektörlük Yönetim Kurulu Kararı ve Personel Görevlendirme Onayı (*) e2. Katılım belgesi e3. Katılım ve seyahat ile ilgili harcama belgeleri e4. Sözlü sunumla katılımlar için bildirinin örneği e5. Katılım ücreti ödenmiş ise bunu gösterir fatura (asıl sureti) (*) Açıklama: Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb.) vb. gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir. Proje Türlerine Göre Destek Limitleri: 2015 yılı için destek üst limitleri KDV dahil olarak aşağıdaki gibidir: a) Kapsamlı Araştırma Projeleri: Komisyon kararına bağlıdır b) Lisansüstü Tez projeleri: Bütçe Kanununda belirtilen ön ödeme tutarının 1/3 ü: 2.300TL c) Araştırma Altyapısı Projeleri: Komisyon kararına bağlıdır. d) Güdümlü Projeler: Komisyon kararına bağlıdır. 5

7 e) Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri: Komisyon kararına bağlıdır f) Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri: Komisyon kararına bağlıdır g) Hızlı Destek Projesi: Ön ödeme tutarının üç katı: TL h) Destek Projeleri: Otomasyon ve Yazılım Desteği: Ön ödeme tutarının iki katı: TL Acil İhtiyaç Desteği: Ön ödeme tutarı kadar: 6.900TL Analiz Desteği: Ön ödeme tutarı kadar: 6.900TL Proje Tanıtım Desteği: Ön ödeme tutarı kadar: 6.900TL Öğretim Üyeliğine Geçiş Desteği: 5.000TL i) Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği: Kategori 1a: Ulusal toplantılar için: 500TL Kategori 1b:Türkiye ve KKTC indeki uluslararası toplantılar için: 2000TL Kategori 2: Kategori ülkelerindeki uluslararası toplantılar için:3500tl Kategori 3: Kategori ülkelerindeki uluslararası toplantılar için:4500tl Kategori 4: Kategori ülkelerindeki uluslararası toplantılar için:5000tl Not: Kategori 2,3 ve 4 ülkeleri Ek 5 te verilmiştir. j) Bilimsel Başarı Desteği: Ön ödeme tutarının 2/3 ü kadar: 4.600TL k) Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği: Ön ödeme tutarının üç katı: TL l) Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği: En fazla 6 aya kadar günlük 100TL yevmiye desteği ve 3000TL ye kadar ulaşım desteği. m) Mülkiyet hakları ve Patent Desteği: Bütçe Kanununda belirtilen ön ödeme tutarının üç katı: TL n) Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği: Bütçe Kanununda belirtilen ön ödeme tutarı: 6.900TL Sağlanabilecek Ek Kaynak Limitleri: Proje yürütücüsünün gerekçeli talebinin Komisyon tarafından uygun görülmesi durumunda sağlanabilecek ek mali kaynak limitleri aşağıda belirtilmiştir: 1. Bilimsel Etkinliklere Katılım ve Bilimsel Başarı Destekleri kapsamında ek bütçe desteği sağlanmaz. 2. Lisansüstü Tez Projeleri, Destek Projeleri, Hızlı Destek Projeleri, Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği, Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği, Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği ile Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği kapsamında ilke olarak ek bütçe desteği sağlanmaz. Ancak, zorunlu hallerde BAP Komisyonunun olumlu görüşü ile sağlanabilecek ek bütçe miktarı proje bütçesinin %50 si ile sınılırdır. 3. Diğer tüm proje türleri için sağlanabilecek ek kaynak miktarı proje bütçesinin en fazla %50 i ile sınırlıdır. B. Proje Türleri İle İlgili İlkeler 1. KAPSAMLI ARAŞTIRMA PROJELERİ (KAP) Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. 6

8 Başvuru ile ilgili ilkeler: Yalnızca, son iki yılda TÜBİTAK ta değerlendirilen 1001 ve benzeri araştırma projesi C notu alan araştırıcılar söz konusu projeleri ile başvurabilirler. Araştırmacıların başvuruda sisteme aşağıdaki belgeleri yüklemeleri ve destek talebi kabul edilen araştırmacıların ilgili belgeleri Birime İbraz etmeleri zorunludur: 1. TÜBİTAK tarafından değerlendirilen projenin panel değerlendirme raporu 2. Değerlendirme raporundaki görüş ve eleştirilere karşılık olarak araştırmacının tarafından hazırlanan cevap yazısı. Değerlendirme ve ilkeler: Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje grubu dikkate alınarak sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere veya ilgili alt komisyonun değerlendirmesine gönderilir. Komisyon, gelen değerlendirme raporlarını ve proje ekibinin önceki bilimsel çalışmalarını da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde, sonuç raporu ise proje bitiminde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Sonuç raporu,bap Komisyonu tarafından karara bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ilgili alt komisyonun veya hakemlerin görüşlerine başvurarak projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verebilir. 2. LİSANSÜSTÜ TEZ PROJELERİ Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yürütücülüğünde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir. Proje Ekibi: Tez projelerinin yürütücüsü, tez danışmanıdır. Bu projeler kapsamında yalnızca üniversitemiz kadrosunda bulunan ve lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan araştırma görevlilerinin tezlerine destek sağlanabilir. Başvuru Süreci: Tez projesi başvurusu, tez konusunun ilgili enstitü veya birimlerin yetkili organları tarafından kabulünden sonra gerçekleştirilir. Değerlendirme: Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan Komisyon tarafından yürütülebilir veya ilgili alt komisyonun değerlendirmesi de dikkate alınarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje çalışması tamamlandığında tezin jüri tarafından onaylanan pdf formatındaki bir nüshası APSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimi ne sunulur. Raporlar BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ilgili alt komisyonun görüşlerine başvurarak değerlendirmesini tamamlayabilir. Projenin sonuçlandırılabilmesi için, proje yürütücülerinin tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belgeyi BAP Koordinasyon Birimine sunmaları zorunludur. Çalışmanın BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklendiğine dair bir ibareye yer verilmeyen tezler değerlendirmeye alınmaz. Projelerin İptal Edilmesi ve Yaptırımlar: Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre, normal tez süresinin iki katı süre geçmesine rağmen ilgili tez öğrencisinin çalışmalara devam etmemesi veya başarısızlığı nedeniyle proje çalışmasının tamamlanamaması durumunda, proje yürütücüsünün gerekçeli talebi üzerine bu türdeki projeler BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir. 7

9 Bu tür durumlarda proje yürütücülerinin, dilekçelerine ek olarak, tez çalışmasının yapıldığı ilgili enstitü veya fakülteden alacağı, öğrencinin başarısızlık durumunu belirten yazıyı da birime sunmaları zorunludur. Projenin iptal edilmesi durumunda, proje kapsamında satın alınmış makine, teçhizat ve demirbaşlar, Komisyon kararına bağlı olarak, diğer araştırmalarda kullanılmak üzere proje yürütücüsüne veya çalışmanın yürütüldüğü bölüm/anabilimdalı başkanlığına teslim edilir. Ayrıca başarısızlıkları nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olan lisansüstü öğrencileri, süresiz olarak BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmazlar. 3. ARAŞTIRMA ALT YAPISI PROJELERİ (AYP) Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesi amacıyla Hacettepe Üniversitesi öğretim elemanları tarafından yürütülen projelerdir. Başvuru: Kapsamlı Araştırma Projeleri ile aynıdır. Değerlendirme: Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan Komisyon tarafından yürütülebilir veya ilgili alt komisyonun değerlendirmesi de dikkate alınarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Proje bitiminde, BAP Komisyonu tarafından belirlenen Proje Sonuç Raporu kapak formatı aynı olmak üzere desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve Birime sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ilgili alt komisyonun görüşlerine başvurarak projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verebilir. 4. GÜDÜMLÜ PROJELER (GDP) Üniversite üst yönetimi veya BAP Komisyonu nun gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı veya araştırmacılara hazırlatacağı bilimsel araştırma projeleridir. Başvuru, Değerlendirme ve Sonuçlandırma Süreci: Araştırma Alt Yapısı Projeleri ile aynıdır. 5. ULUSAL VE ULUSLARARASI KATILIMLI ARAŞTIRMA PROJESİ Ulusal Katılımlı Araştırma (UKP):Hacettepe Üniversitesi öğretim üyelerinin yurt içindeki üniversiteler ile kamu veya özel sektör bünyesindeki kurum veya kuruluşlar ile müşterek yürüttükleri projelerdir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması beklenir. Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (UAP):Yurtdışından üniversiteler veya Ar-Ge odaklı kurum ve kuruluşlar ile müşterek gerçekleştirilen projelerdir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması beklenir. Başvuru, Değerlendirme, Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Başvuru, değerlendirme, yürütme ve sonuçlandırma süreçleri Kapsamlı Araştırma Projeleri ile aynıdır. Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu bu tür projeler için proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir. Proje başvurusunda, Kapsamlı Araştırma Projeleri için istenen hususlara ilave olarak aşağıdaki belge ve bilginin de sağlanması gerekmektedir: a. Proje Başvuru Formu: Kapsamlı Araştırma Projelerinde istenen hususlara ilave olarak, projenin başarı ölçütleri, projede yer alan kuruluşun teknik ve araştırmacı alt yapısı, proje yönetimine ilişkin bilgiler, beklenen katma değer, Hacettepe Üniversitesi ve araştırmacılarına yapması beklenen katkılar hususunda bilgi verilmelidir. 8

10 b. Proje İşbirliği Protokolü: Projenin tarafı olan Üniversitemiz akademik personeli ile ilgili kuruluşun yetkilisi ve ilgili kuruluşta projeden sorumlu olacak araştırmacının imzalarının yer aldığı ve ortaklar arasında projeye ilişkin görev, yetki, sorumluluk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, patent, tescil ve benzeri konuların belirtildiği anlaşmadır. BAP Komisyonu gerekli gördüğü hallerde işbirliği protokolü ile ilgili olarak Üniversitemiz Hukuk Müşavirliğinden görüş alabilir ve protokol içeriğinde revizyon yapılmasını talep edebilir. Kabul edilen projeler için bu belgenin ıslak imzalı aslının BAP Koordinasyon Birimi ne teslim edilmesi zorunludur. 6. DESTEK PROJELERİ (DES) Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin araştırmalarını yürütebilmek için ihtiyaç duydukları malzeme, madde, yazılım, yedek parça, kalibrasyon ve analiz gibi muhtelif ihtiyaçların süratli bir şekilde karşılanmasına yönelik projelerdir. Destek Türleri: Bu kapsamda sağlanacak destekler aşağıda verilmiştir: A. Otomasyon ve Yazılım Desteği: Araştırma alt yapısı için ihtiyaç duyulan her türlü otomasyon ve yazılımların teminine yönelik desteklerdir. B. Acil İhtiyaç Desteği: Yayına dönüşme potansiyeli bulunan bilimsel çalışmaların acil ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerdir. Bu kapsamda doğrudan araştırmanın ihtiyacı olan mal, malzeme, bakım, onarım ve hizmet alımı gibi giderler karşılanabilir. C. Analiz Desteği: Bir araştırma çalışması kapsamında başka bir merkez ya da laboratuvarda yapılması gereken DNA analizleri, elektron mikroskobu çekimleri, kimyasal, fiziksel veya biyolojik analizler gibi herhangi bir türdeki analizlerin yaptırılabilmesine yönelik desteklerdir. D. Proje Tanıtım Desteği: Proje sonuçlarından üretilen yayınlarına yüksek oranda atıf yapılan araştırmacıların, projenin etkilerinin artırılması, araştırma işbirliklerinin geliştirilmesi gibi amaçlarla ilgili projelerini ve üniversitemizi tanıtmalarına yönelik desteklerdir. E. Öğretim Üyeliğine Geçiş Desteği: Yardımcı Doçent kadrosuna atandıktan sonraki iki yıl içerisinde bulunan araştırmacıların araştırma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik desteklerdir. Başvuru: Kapsamlı Araştırma Projeleri ile aynıdır. Değerlendirme: Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan Komisyon tarafından yürütülebilir veya ilgili alt komisyonun değerlendirmesi de dikkate alınarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Proje bitiminde, BAP Komisyonu tarafından belirlenen Proje Sonuç Raporu kapak formatı aynı olmak üzere desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve Birime sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ilgili alt komisyonun görüşlerine başvurarak projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verebilir. 7. HIZLI DESTEK PROJESİ (HZP) Tanım: Kapsamlı araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunan kısa süreli ve küçük bütçeli araştırmaların desteklenmesine yönelik projelerdir. Proje süresi en fazla 12 ay ile sınırlıdır. Başvuru: Başvuru süreçleri Kapsamlı Araştırma Projeleri ile aynıdır. 9

11 Araştırmacılar aynı anda yalnızca bir hızlı destek projesinde görev alabilirler. Araştırmacılar yılda bir kez Hızlı Destek Projesi başvurusu yapabilirler. Daha önce yürütücüsü olduğu hızlı destek projesini başarıyla sonuçlandırmayan araştırmacıya bu türde yeni bir destek sağlanmaz. Değerlendirme ve ilkeler: Başvurular çalışmanın kapsamlı bir araştırma projesine dönüşme potansiyeli bulunup bulunmadığı, araştırmacının normal araştırma projeleri yürütüp yürütmediği ve bilimsel yayın üretkenliği gibi hususlarda da dikkate alınarak Komisyon tarafından karara bağlanır. Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje ekibinin katılımı ile panel düzenleyebilir, alt komisyon veya hakem değerlendirmesine başvurabilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci:6 aydan daha uzun süreli projeler için proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara rapor altı aylık süre bitiminde BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Projenin bitiminde sunulan sonuç raporu, Komisyon tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Bu projeler kapsamında yalnızca projenin yürütülebilmesi için zorunlu olan giderler karşılanır. Bu kapsamda bilgisayar ve yazıcı gibi teçhizatlar, toner, kartuş, kağıt, kırtasiye vb tüketime yönelik mal ve malzemeler ile kongre ve sempozyum katılımı giderleri karşılanmaz. Ancak resmi nitelik taşıyan kurum ve kuruluşlar kapsamındaki arşiv, kütüphane v.b. organizasyonlardan sağlanacak basılı materyal veya fotokopi gibi giderler için bu sınırlama dikkate alınmaz. 8. BİLİM İNSANI YETİŞTİRME ve GELİŞTİRME PROJELERİ (BYP) Ülkemizin ve Üniversitemizin bilim politikalarına uygun olarak araştırmacı alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, araştırmacıların tanınırlıklarının ve dolayısıyla ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin artırılması, araştırma ortamlarının ve olanaklarının iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan daha fazla araştırma desteği alabilmelerinin teşvik edilmesi, yurt dışı araştırma ve bilimsel deneyimlerinin geliştirilmesi ile araştırmacıların bilimsel çalışmalarının ülkemize daha fazla katma değer yaratması amacıyla patent veya tescil belgesi gibi girişimlerinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Değerlendirme: Proje önerilerinin değerlendirme süreçleri doğrudan Komisyon tarafından yürütülebilir veya ilgili alt komisyonun değerlendirmesi de dikkate alınarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilebilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Proje bitiminde, BAP Komisyonu tarafından belirlenen Proje Sonuç Raporu kapak formatı aynı olmak üzere desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan bir rapor hazırlanır ve Birime sunulur. Sonuç raporu, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ilgili alt komisyonun görüşlerine başvurarak projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verebilir. Destek Türleri: Bu kapsamda sağlanacak destekler aşağıda verilmiştir: A. Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği B. Bilimsel Başarı Desteği C. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği D. Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği E. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği F. Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği 10

12 A. Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (BEK) Üniversitemiz öğretim elemanlarının araştırmalarını uluslararası düzlemlerde tartışmaya açmaları, deneyimlerini ve ilişkilerini geliştirmeleri, alanlarındaki güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilmeleri amacıyla bilimsel toplantı ve kongrelere katılımlarına yönelik desteklerdir. Destekleme İlkeleri: Bu kapsamdaki destekler aşağıdaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir: a. Yalnızca sözlü olarak sunum yapacak veya davetli olarak konuşma yapacak öğretim elemanlarının etkinlik katılımlarına destek sağlanır. b. Araştırmacıların yalnızca katılım ücreti, yolluk ve yevmiye giderleri için destek sağlanır. Ayrıca konaklama desteği sağlanmaz. c. Bir öğretim elemanı bu destekten yılda bir kez ulusal etkinlikler, bir kez de uluslararası etkinlikler için yararlanabilir. d. Bu kapsamda yalnızca sözlü sunumu yapacak veya davetli olarak konuşma yapacak araştırmacıya destek sağlanır. e. Ulusal kongrelerde Öğretim elamanının hiçbir kurumdan destek almadığını içeren beyanı. f. Ulusal kongrelerde Birim Değerlendirme Komisyonu Kararının (Birim Uygunluk Formu) sisteme yüklenmesi gereklidir. Başvuru: Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur: 1. Başvurunun, ilgili etkinliğin başlama tarihinden en az 30 gün önce gerçekleştirilmesi zorunludur. 2. Destek başvurusu, Bilimsel Etkinliklere Katılım Formu kullanılarak gerçekleştirilir. 3. Ulusal düzeyde gerçekleştirilecek bilimsel etkinlik katılımı için, başvuru aşamasında, araştırmacının görev yaptığı Fakülte/Yüksekokul/Enstitü/MYO tarafından katılımın uygun görüldüğüne dair Birim Uygunluk Formu sisteme yüklenmelidir. 4. Sözlü sunum yapmak üzere katılımlara yönelik başvurular için, bildiri örneği ve kabul yazısı sisteme yüklenmelidir. 5. Davetli konuşma yapmak üzere katılımlara yönelik başvurular için, konuşma metni örneği ve davet yazısı sisteme yüklenmelidir. Yürütme Süreci: Desteklenmesi uygun görülen başvurular için yürütme süreci aşağıdaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilir. Mali mevzuat gereğince, aşağıdaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmeyen etkinlik katılımları için herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. 1. Araştırmacılar, Komisyon tarafından onaylanan desteği kullanmak üzere, sistem üzerinden oluşturacakları seyahat harcama talebini elektronik ortamda ve ıslak imzalı olarak birime ulaştırmalıdır. 2. Araştırmacılar, ilgili bilimsel etkinliğe katılım amacıyla görevlendirilebilmeleri için görev yaptıkları birime dilekçe ile başvurmalıdır. Talep eden araştırmacılar için BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanacak desteğe yönelik resmi yazı verilmektedir. 3. İlgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Olurunun etkinlik tarihinden önce alınması zorunludur. 4. Katılımın ardından, aşağıdaki belgelerin BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi: a. Rektörlük görevlendirme onayı (*) b. Rektörlük İzin Oluru c. Katılım belgesi d. Katılım ve seyahat ile ilgili harcama belgeleri (e-bilet,t aksi, metro, tren, otobüs vb. harcamalar ile ilgili belgeler ) e. Katılım ücreti ödenmiş ise bunu gösterir belgenin asıl sureti 11

13 f. Yurt dışı görevlendirmelerde Geri Bildirim Formu (*) Açıklama: Görevlendirmede ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb.) vb. gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir. Sonuçlandırma süreci: BAP Komisyonu tarafından hazırlanan ilgili Geri Bildirim Formu formatına uygun olarak hazırlanan rapor Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimi ne sunulur. B. Bilimsel Başarı Teşvik Desteği İlgili yıl için SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranan dergilerde yüksek sayıda tam metin veya derleme niteliğinde yayın gerçekleştiren, bilimsel yayınlarına bu indekslerde taranan dergilerde diğer araştırmacılar tarafından yüksek oranda atıf yapılan veya Hacettepe Üniversitesi, TÜBİTAK, TÜBA vb organizasyonlar tarafından bilimsel başarıları nedeniyle ödüle layık görülen araştırmacıların başarılarını daha ileriye taşımalarının teşvik edilmesine yönelik desteklerdir. Bu kapsamda destek sağlanacak bilimsel başarı göstergeleri aşağıda belirtilmiştir: 1. Bilimsel Yayın Sayısı 2. Atıf Sayısı 3. Alınan Bilim Ödülleri Destekleme İlkeleri: Bu destek kapsamında araştırmacıların faydalanabilecekleri destek sayıları aşağıdaki ilkelere uygun olarak belirlenir: 1. Bilimsel Yayın Başarı Desteği: SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde yayımlanan Tam Metin veya Derleme niteliğindeki yayın üretkenlikleri için gösterdikleri başarılara bağlı olarak sağlanan desteklerdir. Geçerli yayınların belirlenmesinde ISI Web Of Science veritabanındaki kayıtlar dikkate alınır. a. Her bir yayın yalnızca bir destek başvurusunda kullanılabilir. b. Başka bir destek türü için kullanılan yayınlar, bu destek türü için de ayrıca kullanılamaz. c. Araştırmacıların son 2 yıl içerisinde gerçekleştirdikleri yayınlar dikkate alınır. d. Şartları sağlayan 1 yayını olan araştırmacılar bu desteklerden yılda bir kez faydalanabilir. Araştırmacılar şartları sağlayan ilave her 4 yayınları için aynı yıl yeni bir destek talebinde bulunabilirler. 2. Yüksek Atıf Başarı Desteği: Yayınlarına SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI indekslerinde taranan dergilerde diğer araştırmacılar tarafından yüksek oranda atıf yapılan araştırmacılara yönelik sağlanan desteklerdir. Atıf sayılarının belirlenmesinde ISI Web Of Science veritabanındaki değerler dikkate alınır. a. Bu kapsamda araştırmacıların yayınlarına son 2 yıldan birisinde yapılan atıflar dikkate alınır. b. Başvuruların kabulünde, her bölüm için BAP Komisyonu tarafından belirlenerek duyurulan atıf sayılarının üzerinde atıf sayısına sahip olunması şarttır. c. Araştırmacılar son iki yıldan birisinde çalışmalarına yapılan atıf sayılarını kullanarak başvuru gerçekleştirebilirler. d. Bu kapsamda, araştırmacılar için yılda bir kez destek sağlanabilir. 12

14 3. Bilimsel Ödül Başarı Desteği: Bilimsel başarıları nedeniyle, Hacettepe Üniversitesi, TÜBİTAK, TÜBA vb organizasyonlar tarafından ödüle layık görülen araştırmacıların başarılarını daha ileriye taşımalarının teşvik edilmesine yönelik desteklerdir. a. Bu kapsamda araştırmacılar için yılda 1 kez destek sağlanabilir. b. Her bir ödül yalnızca bir araştırmacı tarafından destek başvurusunda kullanılabilir. Başvuru: Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur: 1. Destek başvurusu, Bilimsel Başarı Teşvik Desteği Başvuru Formu kullanılarak gerçekleştirilir. 2. Bilimsel Yayın Başarı Desteği için başvuru aşamasında, ilgili Beyan Formu sisteme yüklenmelidir. Başvurusu kabul edilen araştırmacılar, bu belgeyi imzalayarak Birime teslim etmelidir. 3. Yüksek Atıf Başarı Desteği için başvuru aşamasında, Web of Science veya Scopus veritabanında araştırmacının başvuru için kullanacağı yıla ait atıf sayısını gösteren web sayfasının görüntüsü pdf formatında sisteme yüklenmelidir. Başvurusu kabul edilen araştırmacılar, bu belgeyi imzalayarak Birime teslim etmelidir. 4. Bilimsel Ödül Başarı Desteği için başvuru aşamasında, ödül belgesi pdf formatında sisteme yüklenmelidir. Başvurusu kabul edilen araştırmacılar, Başarı Belgesinin aslını ibraz etmeli ve onaylı bir kopyasını teslim etmelidir. Değerlendirme: Değerlendirme süreçleri doğrudan Komisyon tarafından yürütülebilir veya ilgili alt komisyonun değerlendirmesi de dikkate alınarak destek sağlanıp sağlanmayacağına karar verilebilir. Destek Bütçe Kapsamı: Sağlanan destekler, araştırmacıların ulusal veya uluslararası bilimsel toplantılara katılması, yürüttükleri muhtelif araştırmalar kapsamında ihtiyaç duydukları mal, malzeme, hizmet veya diğer giderleri karşılamak üzere kullanılabilir. Araştırmacılar bütçe destek limitinin tamamını kullanmasa dahi aynı başarı türü için yılda yalnızca bir kez başvuru yapılabilir. Yürütme ve Sonuçlandırma Süreci: Altı aydan kısa süreli çalışmalarda ara rapor talep edilmez. Ancak daha uzun süreli çalışmalarda, proje kapsamında yapılan çalışmaları içeren ara raporlar altı aylık dönemlerde Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Çalışma bitiminde, BAP Komisyonu tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan Geri Bildirim Formu Birime sunulur. Geri Bildirim Formu, BAP Komisyonu tarafından karara bağlanır. Ancak Komisyon gerekli gördüğü durumlarda ilgili alt komisyonun görüşlerine başvurarak projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verebilir. C. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği Üniversitemiz mensubu araştırmacılar tarafından düzenlenen kongre, sempozyum ile bilimsel işbirliği toplantısı, çalıştay ve benzeri bilimsel faaliyetlere yönelik desteklerdir. Başvuru:Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur: 1. Destek başvurusu, toplantı niteliğine uygun olan Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği Başvuru Formu kullanılarak gerçekleştirilir. 2. Başvurunun, ilgili etkinliğin başlama tarihinden en az 30 gün önce gerçekleştirilmesi zorunludur. Proje Bütçesi:Bu kapsamda sağlanacak destekler, toplantı tanıtım afişlerinin ve bildiri kitabının basılması, sarf malzemeleri ve hizmet alımı kapsamında gerçekleştirilecek muhtelif harcama kalemlerini kapsar. Destekler, demirbaş alımlarına kapalıdır. 13

15 Yürütme ve sonuçlandırma süreci: BAP Komisyonu tarafından hazırlanan ilgili Geri Bildirim Formu formatına uygun olarak hazırlanan rapor Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimi ne sunulur. Toplantı kapsamında yayımlanan bildiri kitabı veya rapor var ise Kongre, Sempozyum veya çalışmanın Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklendiğine dair bir ibarenin bulunması ve bildiri kitabının veya raporun bir nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. D. Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği Bu kapsamda aynı patent veya faydalı model için yalnızca bir kez destek sağlanır. Birden çok hak sahibi olan buluşlar için, destek başvurusu üniversitemiz mensubu hak sahiplerinin mutabık kaldığı bir araştırmacı tarafından gerçekleştirilir. Başvuru Süreci: Başvuruyu yapan araştırmacının, başvuruyu buluş/ürün veya eser üzerinde hak sahibi olan Hacettepe Üniversitesi araştırmacılarının bilgisi ve onayı dahilinde gerçekleştirdiğine dair Beyan Formunu da sisteme yüklemesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu formun aslının BAP Koordinasyon Birimi ne teslim edilmesi zorunludur. Başvuru:Bu kapsamdaki desteklerden faydalanabilmek için aşağıdaki hususların yerine getirilmesi zorunludur: 1. Araştırmacılar öncelikle, Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi (HTTM) ne başvurmalı ve ilgili Merkez tarafından ön araştırması yapılarak ticarileşebilecek fikri mülkiyet potansiyeli bulunduğuna dair değerlendirme raporunu temin etmelidir. 2. Destek başvurusu, Kapsamlı araştırma projeleri için kullanılan başvuru formu kullanılarak gerçekleştirilir. 3. Başvuruda, HTTM inden alınan değerlendirme raporu da sisteme yüklenmeli ve destek talebi Komisyon tarafından kabul edilen başvurular için ilgili raporun aslı BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmelidir. Sonuçlandırma Süreci: BAP Komisyonu tarafından hazırlanan ilgili Geri Bildirim Formu formatına uygun olarak hazırlanan rapor Proje Süreçleri Yönetim Sistemi aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimi ne sunulur. E. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği Akademik personelin veya diğer kadrolarda bulunmasına rağmen doktora eğitimini tamamlamış araştırmacıların dünyanın önde gelen araştırma kuruluşlarında yürütecekleri araştırma projelerine verilen destektir. Bu kapsamda bulunulan yıl veya bir önceki yılda ARWU (Academic Ranking of World Universities) veya Times (Times Higher Education World University Rankings) sıralama sistemlerine göre genel dünya sıralamasında veya araştırma alanlarına göre sıralamada ilk 200 de yer alan üniversitelerde yürütülecek araştırma çalışmaları desteklenmektedir. Birimin bütçe imkanları dikkate alınarak her yıl destek sağlanabilecek araştırmacı sayısı ve hangi kadrolardaki araştırmacılara bu desteklerin sağlanabileceği BAP Komisyonu tarafından belirlenir. Bu kapsamda yürütülecek çalışmalar için ilgili araştırma kurumunda bulunulacak süre en az 3 hafta en fazla 12 ay ile sınırlıdır. Ancak, yurt dışındaki araştırma kurumunda bulunulmasına yönelik sağlanacak mali mali destekler en fazla 6 ay ile sınırlıdır. Başvuru Süreci: Başvuru çalışmanın başlayacağı tarihten en az 2 ay önce gerçekleştirilmelidir. Başvuru aşamasında çalışmanın yürütüleceği kuruluştan alınmış davet/ işbirliği yazısının sisteme yüklenmesi ve desteklenmesine karar verilen başvurular için bu belgelerin aslının veya aslı ibraz edilmek suretiyle yetkili mercilerce onaylanmış bir nüshasının BAP Koordinasyon Birimine teslim edilmesi zorunludur. 14

16 Sonuçlandırma Süreci: BAP Komisyonu tarafından hazırlanarak duyurulan formata uygun olarak hazırlanan Geri Bildirim Formu ve çalışmanın yapıldığı kurumdan alınacak faaliyet yazısı APSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimi ne sunulur. Ayrıca araştırmacılar çalışma tamamlandığında BAP Komisyonu ve/veya ilgili alt komisyonunda katılabileceği şekilde görev yaptıkları birim veya bölümlerinde yürütülen çalışmaları ile ilgili bir sunum yapmak ve sunumu değerlendiren öğretim üyesi tarafından doldurulan Geri Bildirim Değerlendirme Raporu nu Birime teslim edilmesi zorunludur. F. Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla eğitimin ve Ar-Ge kültürünün geliştirilmesine yönelik desteklerdir. Bu kapsamda uygulama çalışmalarında ve derslerde ihtiyaç duyulabilecek her türlü mal, malzeme, materyal, yazılım ve seyahat gibi giderler karşılanabilir. Bu kapsamda, öğretim elemanlarının öğrencileri ile gerçekleştirecekleri araştırmalar da desteklenebilir. Başvuru Süreci: Başvuru formunda talep edilen destek ile ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesine ve Ar-Ge kültürünün geliştirilmesine nasıl bir katkı sağlanacağı izah edilmelidir. Sonuçlandırma Süreci: Sonuç rapor kapak formatı kullanılmak üzere bu desteğin nasıl kullanıldığını açıklayan kısa bir rapor hazırlanır ve APSİS aracılığı ile BAP Koordinasyon Birimi ne sunulur. 15

17 Ek-1.Proje Başvurusu Gerçekleştirecek Araştırmacılar İçin Açıklamalar A. Proje Başvurusunu Sorunsuz ve Kolayca Yapabilmek İçin Öneriler Proje başvurusu yapabilecek kişiler, öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır, Üniversitemiz mensubu olan proje ekibinin APSİS Özgeçmiş Düzenleme menüsü altında bulunan bilgilerinin güncel olduğundan emin olunuz, Projede yer alacak, yurt içinden veya yurt dışından araştırmacıların iletişim bilgilerini ve pdf formatında hazırlanmış özgeçmiş dosyalarını temin ediniz, BAP Koordinasyon Birimi web sayfasından veya APSİS sisteminden temin edeceğiniz Proje Başvuru Formunu eksiksiz olarak doldurduktan sonra pdf formatına dönüştürünüz, Proje kapsamında talep edeceğiniz makine teçhizat ve tüm malzemelerin teknik özelliklerini içeren Teknik Şartname Dosyasını word formatında hazırlayınız, Çalışma kapsamında kitap satın alınması talebiniz var ise, bu kitapların Üniversitemiz Merkez Kütüphanesinin envanterinde mevcut olmadığına veya ilgili kitapların alımına ihtiyaç duyulduğuna dair onaylı bir yazı alınız. Talep edilecek proje bütçesine temel teşkil edecek olan Proforma Faturaları temin ediniz ve pdf formatında bilgisayar ortamına aktarınız. Proje kapsamında talep edilecek her bir harcama kaleminin KDV hariç birim fiyatını ve KDV oranını proforma fatura ile uyumlu olarak belirleyiniz, Proje konusu gerektiriyor ise Etik Kurul Onay Belgesini temin ediniz ve pdf formatında bilgisayar ortamına aktarınız. Hayvanlar üzerinde yapılacak deneylerde, araştırmacılardan en az birinin Laboratuar Hayvanı Kullanım Sertifikası na sahip olması zorunludur. Eğer çalışmanın belirli kısımları başka bir merkezde gerçekleştirilecek ise ilgili merkezden kabul yazısı temin ediniz ve pdf formatında bilgisayar ortamına aktarınız, B. Özgeçmiş Bilgilerinin Güncellenmesi Üniversitemiz mensubu olan araştırmacılar: Proje başvurusu gerçekleştirecek veya herhangi bir projenin ekibinde yer alacak üniversitemiz mensubu araştırmacıların, APSİS yazılım otomasyonundaki Özgeçmiş Düzenleme menüsünün altında bulunan alanlardaki bilgilerini güncellemeleri zorunludur. Yurt içinden veya yurt dışından araştırmacılar: Üniversitemiz mensubu olmayan diğer araştırmacıların temel kimlik ve iletişim bilgilerine ilave olarak, özgeçmiş dosyalarının başvuru esnasında sisteme yüklenmesi gerekmektedir. 16

18 C. Yaklaşık Maliyet ve Proforma Fatura Proje başvurusunda bulunan araştırmacıların, talep edecekleri bütçeyi oluştururken, İhtiyaç duyulan her türlü mal ve hizmetin yaklaşık maliyetinin tespit edilmesi zorunludur. İlgili mevzuat gereği yaklaşık maliyetin tespitinde ise aşağıdaki fiyatlar esas alınmaktadır: Kamu idare ve müesseselerince malın özelliğine göre belirlenmiş fiyatlar, İhaleyi yapan idare veya diğer idareler tarafından gerçekleştirilmiş aynı veya benzer mal alımlarındaki fiyatlar ve ücretler, İlgili meslek odaları tarafından belirlenmiş fiyatlar, Piyasada ihale konusu malı üreten ya da pazarlayan gerçek veya tüzel kişilerden alınan proforma fatura. Proforma fatura teklif mahiyetindedir. Firmalar, proforma fatura ile malın miktarını, birim fiyatını ve vergi oranını tespit etmiş ve araştırmacıya bildirmiş sayılır. Araştırmacıların, proje bütçelerini temin edecekleri proforma faturaları temel alarak belirlemeleri ve başvuru aşamasında bu belgelerin pdf dosya formatındaki nüshasını sisteme yüklemiş olmaları gereklidir. Ayrıca, proje başvurusu kabul edilen araştırmacıların proforma dosyalarının asıllarını BAP Koordinasyon Birimi Satın Alma Bölümü ne teslim etmeleri de zorunludur. D. Etik Kurul Onay Belgesi İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılacak araştırma ve uygulamalar için ilgili birimlerin Etik Kurullarından onay alınmış olması zorunludur. Desteklenmesine karar verilen proje yürütücülerinin yakın zaman içerisinde (1 yıldan daha eski tarihli olmamalıdır) proje konusuyla ilgili olarak alınmış Etik Kurul Onayının aslını BAP Koordinasyon Birimi Proje Bölümü ne teslim etmeleri zorunludur. Gerekli olması halinde aslı görülmek suretiyle kopyası alınıp belgenin adlı araştırmacıya iade edilebilmektedir. E. Projelerin Değerlendirme Süreci 1. Yürütücü tarafından Taslak Proje önerisi çalışmasının başlatılması, 2. Proje taslak çalışmasının yürütücü tarafından Ön Başvuruya dönüştürülerek, BAP Koordinasyon Birimine sunulması, 3. BAP Proje Bölümünün, ön başvuru üzerinde Teknik/Biçimsel İnceleme yapması. Eksiklik ya da sorun bulunmayan projelerin Başvuru Projesi olarak nitelendirip, Komisyon değerlendirmesine sunulması (Eksiklik ya da sorun bulunan projelerin proje yürütücülerine iade edilmesi), 4. Projenin Komisyon Üyesine veya Alt Komisyon değerlendirmesine sunulması, 5. Gerekli ise, yürütücüden proje üzerinde revizyon talep edilmesi, 6. Komisyon Üyesi veya Alt Komisyon tarafından değerlendirme sonucunun Komisyona sunulması, 7. Komisyonda değerlendirme yapılarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verilmesi. 17

19 Ek-2. Harcama İşlemleri İle İlgili Açıklamalar A. Genel Hususlar 1. Tüm harcama işlemleri BAP Koordinasyon Birimi tarafından yürütülmektedir. Araştırmacıların kurumlardan veya firmalardan muhtelif ürünleri veya hizmetleri kendilerinin alması ve bu tür harcamalar için ödeme talep etmeleri mevzuata aykırıdır. Bu tür harcamalardan araştırmacılar sorumlu olup, birim tarafından herhangi bir ödeme gerçekleştirilemez. 2. Proje kapsamında satın alma işlemlerinin gerçekleştirilebilmesi için, satın alınması istenen mal ve hizmetleri belirten Satın Alma Talep Formu Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden oluşturulmalı ve yazıcı çıktısı ıslak imzalı olarak BAP Koordinasyon Birimi Satın Alma Bölümü ne teslim edilmelidir. 3. Seyahat harcamalarının ödenmesi ancak Yönerge ve Uygulama Esaslarında belirtilen usuller çerçevesinde gerçekleştirilebilir. Araştırmacıların gerekli ön işlemleri gerçekleştirmeden yapacakları seyahatlerin giderleri için ödeme yapılması mümkün değildir. 4. Onaylanan proje planında seyahat harcama kaleminde bulunan bütçe tutarları başka bir mal veya hizmet alımına aktarılamaz. 5. Sonuç raporu teslim edilen ve Komisyonca karara bağlanan projeler kapsamında herhangi bir ödeme gerçekleştirilemez. 6. Onaylanan proje bütçe planında bulunmayan herhangi bir mal veya hizmet için harcama yapılması mümkün değildir. Zorunlu nedenlerle harcama kalemlerinde değişiklik yapılabilmesi ancak BAP Komisyonunun onay vermesi durumunda mümkündür. 7. Onaylanan bütçeler yalnızca proje planında belirtilen mal veya hizmetlerin karşılanmasına yönelik olup, projeler için bütçenin tamamının harcanması zorunluluğu bulunmamaktadır. Dolayısıyla, söz konusu mal veya hizmetlerin daha düşük bedel ile temin edilmesi durumu proje yürütücülerinin ek taleplerde bulunması hakkını doğurmamaktadır. 8. Araştırmacılar teslim tutanaklarını veya faturaları ancak söz konusu mal veya hizmetleri eksiksiz olarak teslim almaları durumunda imzalamalıdırlar. Araştırmacıların tüm ürünleri teslim almadan, kendi talepleri doğrultusunda veya firmaların taahhütlerine itimat ederek söz konusu form veya belgeleri imzalamaları kendilerine yasal sorumluluklar doğurmaktadır. Dolayısıyla bu tür durumlarda ortaya çıkabilecek kamu zararlarından araştırmacılar sorumludur. 9. Araştırmacıların söz konusu alım işlemine konu olan ve resmi evraklarda belirtilen mal veya hizmet alımlarının yerine başka ürünler veya hizmetler alması mevzuata aykırı olup, bu tür durumlar yasal sorumluluk doğurmaktadır. 10. Satın alınacak mal veya hizmetler için firmalar tarafından teklif edilen ürünlerin şartnamelere uygunluğundan araştırmacılar sorumludur. B. Satınalma/Harcama Talep Formu Desteklenmesine karar verilen projelerle ilgili olarak satın alma işlemlerinin başlatılabilmesi için, proje yürütücülerinin, otomasyon sistemine kullanıcı adı/şifresi ile giriş yaparak ilgili projelerine ulaşıp, Harcama İşlemleri menüsünden satın alma talep formunu hazırlayarak sistem üzerinden Birime iletmeleri ve yazıcı çıktısını imzalayarak birime teslim etmeleri gerekmektedir. 18

20 C. Yurtiçi ve Yurtdışı Geçici Görev Yollukları İle İlgili Hususlar Geçici görev yolluğu hesaplamalarında 6245 Sayılı Harcırah Kanunu na göre işlem yapılır.mali mevzuat gereğince, aşağıdaki ilkelere uygun olarak gerçekleştirilmeyen seyahatler için herhangi bir ödeme yapılması mümkün değildir. 1. Araştırmacılar, Komisyon tarafından onaylanan seyahat desteğini kullanmak üzere, APSİS sistemi üzerinden oluşturacakları harcama talebini elektronik ortamda ve ıslak imzalı olarak Birime ulaştırmalıdır. 2. Araştırmacılar, ilgili seyahat için izinli ve görevli sayılabilmeleri için görev yaptıkları birime dilekçe ile başvurmalıdır. Talep eden araştırmacılar için BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanacak desteğe yönelik resmi yazı verilmektedir. 3. İlgili birim yönetim kurulu kararı ve Rektörlük Oluru nunseyahat tarihinden önce alınması zorunludur. 4. Seyahat in ardından, aşağıdaki belgeler BAP KoordinasyonBirimine teslim edilmelidir: a. Birim Yönetim Kurulu Kararı (*) b. Rektörlük İzin Oluru c. Ulaşım, katılım ücreti vb giderler için yasal olarak geçerli harcama belgeleri (*) Açıklama: Yönetim Kurulu kararında ilgili seyahatin amacı, tarih aralığı, gidilecek yer, ilgili proje kapsamında karşılanacak giderler, ulaşım şekli (otobüs, tren, uçak vb.) vb. gerekli tüm hususlar açıkça belirtilmelidir. D. Arazi Çalışmaları Kapsamında Araç Kiralama İşlemleri İle İlgili Hususlar 1. Faturalarda kiralanan aracın cinsi ve türü (binek, arazi veya ticari gibi) belirtilmelidir. 2. Kiralanan aracın teknik muayene onaylarının bulunmasına dikkat edilmelidir. 3. Kiralanan aracın zorunlu trafik sigortası yapılmış olmalıdır. 4. Kiralanan aracın seyahat süresini kapsayacak şekilde tam kaskosu yapılmış olmalıdır. 5. Kiralanacak araç kullanılmadan önce, Araç Kiralama Bildirim Formu web sitesinden temin edilerek temin edilmeli, gerekli bilgi alanları doldurularak kiralama süreci sonunda imzalı olarak birime teslim edilmelidir. 6. Kiralanan aracın kiralama anındaki kilometresi ve kiralama süresi sonundaki (teslimde) kilometresi kayıt altına alınmalı, Araç Kiralama Bildirim Formuna işlenmelidir. 7. Yakıt faturaları ile araç kullanım kilometresi uyumlu olmalıdır. 8. Kiralanacak olan araçların türüne göre destek sağlanacak yakıt tutarları aşağıda verilen tablolara uygun olarak belirlenecektir. Binek Araçlar İçin Yakıt Tablosu Motor Hacmi Yakıt Türü Ortalama Yakıt (lt/100km) 1600 cc Benzin cc Motorin cc Benzin cc Motorin

21 Arazi Araçları İçin Yakıt Tablosu Motor Hacmi Yakıt Türü Ortalama Yakıt (lt/100km) 2000 cc (4x2) Benzin cc (4x4) Benzin cc (4x2) Motorin cc (4x4) Motorin cc (4x2) Benzin cc (4x4) Benzin cc (4x2) Motorin cc (4x4) Motorin cc (4x2) Benzin cc (4x4) Benzin cc (4x2) Motorin cc (4x4) Motorin cc (4x2) Benzin cc (4x4) Benzin cc (4x2) Motorin cc (4x4) Motorin

22 Ek-3.Avans Kullanımlarında Uyulacak Kurallar 1. Avanslar, sadece acil ve temininde güçlük çekilen ürün ve hizmetler için kullanılabilir. Zorunlu durumlarda APSİS üzerinden oluşturulacak harcama talebi başvurularında bu husus belirtilmelidir. Oluşturulan harcama talebi elektronik ortamda ve ıslak imzalı olarak Birime teslim edilmelidir. 2. Avans talebi Birim tarafından kabul edilerek, araştırmacı hesabına yatırılmadan önce herhangi bir harcama yapılmamalıdır. 3. Avans talep edilirken, avans tutarının hesabına yatırılması istenen proje ekibindeki araştırmacı ve ilgili araştırmacının banka bilgileri eksiksiz olarak belirtilmelidir. 4. Avansın hesabına yatırılacağı araştırmacı için sistem üzerinden üretilecek Banka Formu Birime teslim edilmelidir. 5. Avanslar hangi iş için verilmişse sadece o iş için kullanılır. 6. Alınan avans araştırmacının hesabına yatırıldıktan sonra 15 iş gün içerisinde kapatılmalıdır. 7. Avans kapsamında alınacak faturalarda, Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Proje Yürütücüsünün adı ve proje no ile Kızılbey vergi dairesi ve vergi numarası belirtilmelidir. 8. Avans kapatılırken, faturaların asıllarının ibraz edilmesi yasal zorunluluktur. Faturaların asıllarının kaybedilmesi veya asıllarına ulaşılamadığı takdirde, noter onaylı suretleri teslim edilmelidir. 9. Avans dilekçesinde istenilen malzemelere ait miktar ve tutarlar ile alınan faturalardaki miktar ve tutarlar aynı olmalıdır. 10. Harcama toplamı avans tutarından eksikse; Kalan tutar, Vakıfbank Ankara Şubesi TR numaralı hesaba elden veya EFT/havale yapılarak yatırılmalıdır. 11. Dekontta alıcı adı(hacettepe Üniversitesi Strateji Daire Başkanlığı), açıklama kısmına avans iadesi- proje no ayrıntılı olarak belirtilmelidir. Bankadan alınan dekont, faturalar ile birlikte Birime teslim edilmelidir. 12. Hizmet kalemleri için (taşıt kiralama, baskı ve cilt giderleri, yemek giderleri vs) avans çekildiği takdirde, fatura ile yada faturalarla birlikte hizmet alımının tam ve istenilen şekilde eksiksiz alındığın belirten bir raporun proje yürütücüsü veya avans mutemedince yazılarak ıslak imzalı olarak Birime teslim edilmesi zorunludur. 13. Hizmet alımlarında, kendisinden hizmet alınan ve vergi mükellefi olmayan şahıslara ödeme yapılması halinde aşağıdaki hususlara uyulmalıdır: a. Apsis Gerekli Belgeler menüsünden temin edilecek harcama pusulası hazırlanmalıdır. b. Harcama belgesi üzerinde gelir vergisi tutarı (%15) kesintisi yapılarak ödendiği gösterilmelidir. Kesinti yapılan söz konusu vergi, Vakıfbank Merkez Şubesi TR numaralı hesaba yatırılmalıdır. Dekontta, alıcı adı: H.Ü. Strateji Daire Başkanlığı, açıklama: harcama pusulası gelir vergisi kesintisi- proje no...) ibareleri belirtilmelidir. c. Harcama Pusulası ve Bankadan alınan dekont Birime teslim edilmelidir. 14. Avans kullanılmak suretiyle alınan mal veya malzeme; BAP Koordinasyon Birimi görevlilerince taşınır sistemine kaydedilerek kişiye zimmetlenir. 21

23 Ek-4.Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Bazı Hususlar 1. Teknik şartnamede yer alacak hükümler ve talep edilecek her husus; tereddüde, yanlış anlamaya ve bir isteğin diğeri ile çelişmesine imkan bırakmayacak şekilde, açık ve kesin olmalıdır. 2. Teknik şartnameler en az 2 (iki), mümkünse daha fazla üretici firmanın ürününü kapsayacak ve böylece rekabet ortamını yaratacak şekilde hazırlanmalıdır. Teknik şartnamelerde; belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün tanımlanmamalı ve belirli bir marka veya modele veya belirli bir firmaya yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilmemelidir. Ancak, ulusal ve/veya uluslararası teknik standartların bulunmaması yada teknik özelliklerin belirlenmesinin mümkün olmaması veya birimde var olan bir cihazın parça veya parçalarının istenilmesi hallerinde "veya dengi" ifadesine yer verilmek şartıyla marka veya model belirtilebilir. 3. Yedek parça alımlarında parçayı tanımlama ve asıl ürüne entegresi konusunda tereddütler yaşanmaması için, yedek parça alımlarında, ihale konusu işin tanımının yapılabilmesi için, yedek parçasına ihtiyaç duyulan ana malın marka ve modeli belirtilerek teknik şartname düzenlenebilecektir. 4. Teknik şartname, istenen malzemeyi çok değişik kalite seviyelerinde tanımlayan ve/veya malzeme kalitesini düşürecek serbestlik verici hükümler taşımamalıdır. 5. Teknik şartnamesi hazırlanacak malzemeden beklenen performans, çalışma şartları, kullanım yeri ve amacı açıkça belirtilerek fonksiyonel istekler yazılmalı; varsa malzemenin birlikte kullanılacağı diğer cihazlar/elemanlar ile uyumlu çalışması isteğine de yer verilmelidir. 6. Teknik şartnamede sayılar ile ifade edilen teknik kriterlere tolerans verilmelidir. Tolerans; en az..., en çok... veya +/-... şeklinde, o özelliğin gerektirdiği hassasiyeti sağlayacak miktar tespit edilerek verilmelidir. 7. Teknik şartnamelerde ölçü birimleri için Uluslararası Ölçü Birimleri Sistemine uygun birimler kullanılmalıdır. 8. Teknik Şartnamede istenilen özellikler maddeler halinde numaralandırılarak veya tablo halinde belirtilmelidir. 9. Varsa; temin edilecek araç, malzeme ve teçhizat ile birlikte istenecek yedek parça ve sarf malzemesi, test ve kalibrasyon cihazı, bakım set ve avadanlığı, doküman (kullanma kılavuzu, yedek parça kataloğu, bakım talimatı, v.b) ile ilgili hususlar teknik şartnameye dahil edilmeli, bu tür malzeme, cihaz ve dokümanın miktarı belirtilmelidir. 10. Çevre şartlarından etkilenebilecek malzeme için (elektronik, optik ve elektro optik cihazlar, araç, teçhizat, vb.) çevre şartları ile ilgili istekler bunların hangi şartlarda muayene edileceği hususu ile birlikte teknik şartnamelere yazılmalıdır. Çevre ile ilgili istekler; malzemenin kullanım yerine göre, sıcaklık, basınç, rutubet, buz, kar, yağmur, rüzgar, su ve tuz serpintisi, şok ve ivme, titreşim gürültü, toz, kum, mikroorganizma, radyasyon, elektrik, manyetik ve elektromanyetik etkiler, kimyevi maddeler, vb çevre koşullarından etkilenmeleri gibi isteklerden kullanım yerinde maruz kalabileceği çevre şartlarını kapsar. 11. Temin edilecek malzeme ve/veya sistemi kullanacak personele verilmesi gerekli olabilecek teknik içerikli eğitimler ile ilgili hükümler teknik şartnamede belirlendiği şekilde ihale dokümanında belirtilmelidir. 12. Gerekli ise, kalite güvence sistemi belgesi ve ürün kalite belgesi hususları belirtilmelidir. 13. Cihaz alımlarında en az iki yıl garanti şartı konulmalıdır. İki yıldan fazla garanti istenildiği takdirde ayrıca bildirilmelidir. Gerekli ise, cihazlarla ilgili kaç yıl süreyle yedek parça garantisi istenildiği belirtilmelidir. Açıklama: APSİS sistemi yardım menüsü altında yer alan Teknik Şartname Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Örnek Şartnameler dosyasında örnek teknik şartnameler verilmiştir. 22

24 Ek-5.Bilimsel Etkinlik Katılım Destekleri için Ülke Kategorileri (2015) No Ülke Kategori No Ülke Kategori 1 A.B.D. VİRJİN ADALARI 4 41 BUTAN 3 2 ABD 4 42 CAD 2 3 ABD (ALASKA) 3 43 CAYMAN ADALARI 4 4 ABD (HAVAI) 4 44 CEBELITARIK 2 5 ABD KÜÇÜK OUT.ADALARI 4 45 CEK CUM. 2 6 AFGANISTAN 2 46 CEUTA 2 7 ALMANYA 2 47 CEZAYIR 2 8 AMERICAN SAMOA 4 48 CHRISTMAS ADALARI 4 9 ANDORRA 2 49 COCOS ADALARI 4 10 ANGOLA 2 50 COOK ADALARI 4 11 ANGUILLA 4 51 CUBİTİ 2 12 ANTARTİKA 4 52 ÇIN HALK CUM ANTIGUA 4 53 DANIMARKA 2 14 ARJANTIN 4 54 DOĞU TIMOR 4 15 ARNAVUTLUK 2 55 DOMINIK 4 16 ARUBA 4 56 DOMINIK CUM ASENSIYON 3 57 EKVATOR 4 18 AVUSTRALYA 4 58 EKVATOR GINE 2 19 AVUSTURYA 2 59 EL SALVADOR 3 20 AZERBAYCAN 2 60 ENDONEZYA 4 21 BAHAMA 4 61 ERITRE 2 22 BAHREYN 2 62 ERMENISTAN 2 23 BANGLADES 3 63 ESTONYA 2 24 BARBADOS 4 64 ETIYOPYA 2 25 BELÇIKA 2 65 FALKLAND ADL BELIZE 4 66 FAROE ADALARI 3 27 BENIN 2 67 FAS 2 28 BERMUDA 4 68 FIJI 4 29 BEYAZ RUSYA 2 69 FILDISI SAHILI 2 30 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ 2 70 FILIPINLER 4 31 BOLIVYA 4 71 FINLANDIYA 2 32 BOSNA HERSEK 2 72 FRANSA 2 33 BOTSVANA 3 73 FRANSA POLİNEZYA 4 34 BOUVET ADALARI 4 74 FRANSA GÜNEY BÖLGESİ 2 35 BREZILYA 4 75 FRANSIZ GUYANASI 4 36 BRUNEY 4 76 FRANSIZ POLINEZYASI 3 37 BULGARISTAN 2 77 GABON 2 38 BURKINA FASO 2 78 GAMBIYA 2 39 BURMA 3 79 GANA 2 40 BURUNDI 2 80 GINE 2 23

25 No Ülke Kategori No Ülke Kategori 81 GINE BISAV KAZAKISTAN 2 82 GRENADA KENYA 2 83 GRONLAND KIRGIZISTAN 2 84 GUADALUP KIRIBATİ 4 85 GUAM KOLOMBIYA 4 86 GUATEMALA KOMOROLAR 3 87 GUNEY AFRIKA CUM KONGO CUM GUNEY KIBRIS RUM CUM KOSOVA 2 89 GUNEY KORE KOSTA RIKA 3 90 GURCISTAN KUVEYT 2 91 GUYANA KUZEY KIBRIS TÜRK CUM HAITI KUZEY KORE 3 93 HEARD VE MCDON. ADALARI KUZEY MARİANA ADALARI 4 94 HINDISTAN KÜBA 4 95 HIRVATISTAN LAOS 3 96 HOLLANDA LESOTHO 4 97 HOLLANDA ANTILLERI LETONYA 2 98 HONDURAS LIBYA 2 99 HONGKONG LIECHTENSTEIN INGILIZ VIRJIN ADL LITVANYA INGILTERE LİBERYA IRAK LÜBNAN IRAN LÜKSEMBURG IRLANDA MACARISTAN ISPANYA MADAGASTAR ISRAIL MAKAO ISVEÇ MAKEDONYA ISVIÇRE MALAVİ ITALYA MALDİV IZLANDA MALEZYA İNGİLİZ OKYANUS YASSI ADA MALİ İSKOÇYA MALTA JAMAIKA MARSHALL ADALARI JAPONYA MAURİTUS KAMBOÇYA MAYOTTE KAMERUN MEKSIKA KANADA MELILLA KAPE VERDE MISIR KARADAĞ MİKRONEZYA KATAR MOĞOLİSTAN 3 24

26 No Ülke Kategori No Ülke Kategori 161 MOLDOVA SRI LANKA MONACO ST. KITTS AND NEVIS MONTSERRAT ST. LUCİA MORİTANYA ST. PIERRE MOZOMBIK ST. VINCENT NAMİBİA SUDAN NAURU SURİNAM NEPAL SURİYE NIJERYA SUUDI ARABISTAN NIUE ADASI SVAZILAND NİJER ŞEYSELLER NİKARAGUA ŞİLİ NORFOLK ADALARI TACIKISTAN NORVEÇ TANZANYA ORTA AFRİKA CUMHURİYETLER TAYLAND ÖZBEKISTAN TAYVAN PAKISTAN TOGO PALAU TOKELAU ADALARI PANAMA TONGA PAPUA YENİ GİNE TRİNİDAD VE TOBAGO PARAGUAY TUNUS PERU TUVALU PİTCAİRN TÜRK VE CAICOS AD POLONYA TÜRKIYE PORTEKIZ TÜRKMENISTAN PORTO RIKO UGANDA ROMANYA UKRAYNA RUANDA UMMAN RUSYA URUGUAY S.GEOR. VE SAND. ADALARI ÜRDÜN SAMOA VALLİS VE FORTUNA SAN MARINO VANUATU SANTA HELENE VATİKAN SAO TOME VE PRINCES VENEZUELLA SENEGAL VIETNAM SIERRA LEONE YEMEN SIRBISTAN YENI ZELANDA SİNGAPUR YENİ KALEDONYA SLOVAKYA YUNANISTAN SLOVENYA ZAİRE SOLOMON ADALARI ZAMBİA SOMALI ZİMBABWE 3 25

27 Ek-6.Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- (1) Bu Yönerge Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından yönetilen ve Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır. Dayanak Madde 2- (1) Bu Yönerge Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik ve Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller hükümlerine dayanılarak düzenlenmiştir. Madde 3- (1) Bu Yönergede geçen; a) Üniversite : Hacettepe Üniversitesini, b) Bilimsel Araştırma Projesi: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel içerikli, yükseköğretim kurumu içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslararası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek projeler ile bilim insanı yetiştirme ve araştırma alt yapısını geliştirme projelerini, c) Komisyon: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonunu, ç) Alt Komisyonlar: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri alt komisyonlarını, d) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan araştırmacıyı, e) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yönetici tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanları ile proje konusu ile ilgili lisans veya lisansüstü öğrenim görmekte olan öğrenciler ile mezunları, f) BAP Koordinasyon Birimi: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimini, g) Koordinatör: Hacettepe Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörünü ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM ORGANLAR, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR Komisyon Madde 4- (1) Komisyon, Rektör veya katılamadığı zamanlarda görevlendirdiği bir Rektör Yardımcısı başkanlığında, Fen, Sağlık, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri Müdürleri, Koordinatör ile Üniversitenin ilgili bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle Senato'nun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan altı öğretim üyesinden oluşur. (2) Komisyon üyelerinin görev süresi 4 yıldır. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Yönetmelik uyarınca asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin herhangi bir nedenle esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Enstitü Müdürleri dışındaki komisyon üyeleri, görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin 26

28 Komisyon Başkanı tarafından tespit edilmesi ve gerekçelerinin Senato ya sunulması halinde, Senato nun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Komisyon un Toplantı ve Karar Yeter Sayısı Madde 5- (1)Komisyon, Komisyon başkanının çağrısı üzerine en az ayda bir kez üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır, kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde, Komisyon başkanının kullandığı oy belirleyicidir. Komisyonun Yetki, Görev ve Sorumlulukları Madde 6- (1)Komisyon aşağıdaki görevleri yerine getirir: a) Proje başvuru takvimini hazırlayarak duyurur, b) Desteklenecek projelerin uygulama esaslarını, başvuru ve değerlendirme koşullarını belirler. c) Her yıl, projeler için sağlanacak destek limitlerini belirler ve duyurur, ç) Desteklenmesine karar verilen projeler için ayrıntıların belirtildiği bir protokol hazırlar, d) Bilimsel Araştırma Projeleri hakkındaki Yönetmelikte belirtilen Araştırma Projelerinin Seçiminde Dikkate Alınacak İlkeler ve Hacettepe Üniversitesi bilim politikaları doğrultusunda, proje başvuruları ve değerlendirmelerinde dikkate alınacak ilkeleri belirler, e) Rektöre, uluslararası atıf indekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu indekslerce taranan dergilerde atıf yapılan Üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden alt komisyonlar için üye önerisinde bulunur. f) Proje başvurularını değerlendirerek karara bağlar. g) Projeler kapsamında sunulan ara rapor ve sonuç raporlarını değerlendirerek karara bağlar, ğ) Proje yöneticilerinden gelen ek süre, ek bütçe ve diğer talepleri değerlendirerek, karara bağlar, h) Yönerge ile Uygulama Usul ve Esaslarında belirtilen şartlar dahilinde proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje yöneticilerini değiştirebilir veya projeyi yürürlükten kaldırabilir, ı) Protokol ve Yönerge maddelerine aykırı durumlarda gerekli yaptırımların uygulanmasına karar verir, i) Araştırmacıların aynı zamanda yönetici veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje veya destek sayılarını belirler. j) Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik kapsamında, Rektörlüğün verdiği diğer görevleri yerine getirir. Koordinatör Madde 7- (1) Koordinatör, BAP Koordinasyon Biriminin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, Rektör tarafından atanan ve Rektöre karşı sorumlu olan öğretim üyesidir. Koordinatörün Görevleri: Madde 8. (1) Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir: a) BAP Koordinasyon Biriminin program ve faaliyetlerini Yönetmelik, Yönerge ve Komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek, b) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak, yazışmaları yapmak, c) Komisyon toplantılarında raportörlük yapmak, ç) Komisyon toplantıları için gündemi hazırlamak, d) BAP Koordinasyon Birimi ve Komisyon faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak, e) Rektör veya Rektörün konuyla ilgili görevlendirdiği Rektör Yardımcısına Komisyon ve BAP Koordinasyon Birimi çalışmaları hakkında dönemsel yazılı raporlar sunmak, f) Proje satın alma işlemleri ile ilgili olarak gerçekleştirme görevlisi atamak. g) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bilgi verilmek ve kamuoyuna duyurulmak üzere her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Rektörlüğe rapor vermek. 27

29 Alt Komisyonlar Madde 9-(1) Proje süreçleri ile ilgili ihtiyaç duyulan hususlarda Komisyonun çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Tıp ve Sağlık Bilimleri, Fen ve Mühendislik Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme ve Destek Projeleri olmak üzere beş ayrı Alt Komisyon kurulur. Alt Komisyonlar, Komisyon tarafından önerilen, Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen yedi asil ve bir yedek üyeden oluşur. (2) Alt Komisyonlara seçilen üyelerin görev süresi dört yıldır. Her bir alt komisyon kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir sekreter seçer. Süresi biten üyeler aynı usul ile tekrar görevlendirilebilir. Alt Komisyon üyeleri gerekli görülmesi halinde Komisyonun gerekçeli önerisi ile Rektör tarafından süreleri dolmadan görevden alınabilirler. Yasal olarak kabul edilebilir bir gerekçe bulunmaksızın art arda üç toplantıya katılmayan veya 3 aydan daha uzun süreli bir görevlendirme nedeniyle toplantıya katılımları mümkün olamayacak üyelerin görevleri kendiliğinden sona erer. Üç aydan kısa süreli görevlendirme veya sağlık raporuna dayalı mazeretleri nedeniyle toplantılara katılamayacak üyelerin yerine Alt Komisyon Başkanı yedek üyeyi çalışmalara davet eder. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan üyenin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Alt Komisyon Çalışmaları Madde 10- (1) Alt komisyonlar çalışmalarını Komisyonun belirlediği usul ve esaslara uygun olarak yürütür. Alt komisyonlar, başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısının yarısından fazlası ile toplanır, kararlar açık oylama ve oy çokluğuyla alınır. Alt Komisyonların projelerle ilgili değerlendirmeleri Alt Komisyon Başkanları tarafından Komisyona sunulur. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM PROJE TÜRLERİ, BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME, PROJELERİN YÜRÜTÜLMESİ VE İZLENMESİ Proje Türleri Madde 11- (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen proje türleri aşağıda listelenmiştir. a) Kapsamlı Araştırma Projeleri (KAP): Üniversite öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların kişisel veya disiplinler arası bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir. b) Lisansüstü Tez Projeleri (TEZ): Lisansüstü tezlerini kapsayan ve tez danışmanının yöneticiliğinde öğrencileri ile yürüttükleri araştırma projeleridir. c) Araştırma Alt Yapısı Projeleri (AYP): Üniversitenin araştırma alt yapısının geliştirilmesi amacıyla Üniversite öğretim üyeleri tarafından yürütülen projelerdir. Komisyon bu tür projeler için özel değerlendirme süreçleri öngörebilir. ç) Güdümlü Proje (GDP): Rektörlüğün veya Komisyonu gerekli gördüğü alanlarda hazırlayacağı veya araştırmacılara hazırlatacağı bilimsel araştırma projeleridir. d) Uluslararası Katılımlı Araştırma Projeleri (UAP): Yurtdışından üniversiteler veya Ar-Ge odaklı kurum ve kuruluşlar ile müşterek gerçekleştirilen projelerdir. Yurt dışından kurum ve kuruluşlar tarafından tamamı finanse edilmekte olan projeler destek kapsamı dışındadır. Komisyon bu tür projeler için özel değerlendirme süreçleri öngörebilir. e) Ulusal Katılımlı Araştırma Projeleri (UKP): Üniversite öğretim üyelerinin yurt içindeki üniversiteler ile kamu veya özel sektör bünyesindeki kurum veya kuruluşlar ile müşterek yürüttükleri projelerdir. Komisyon bu tür projeler için özel değerlendirme süreçleri öngörebilir. 28

30 f) Destek Projeleri (DES): Alt yapısı var olan araştırma birimlerinin araştırmalarını yürütebilmek için gerekli malzeme, madde, yazılım, yedek parça, kalibrasyon ve analiz gibi muhtelif ihtiyaçlarının süratli bir şekilde karşılanmasına yönelik projelerdir. g) Hızlı Destek Projesi (HZP): Üniversitemizde yürütülecek kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projeleridir. Bu kapsamda proje süresi 12 ay ile sınırlıdır. ğ) Bilim İnsanı Yetiştirme ve Geliştirme Projeleri (BYP) : Ülkenin ve Üniversitenin bilim politikalarına uygun olarak araştırmacı alt yapısının geliştirilmesi amacıyla, araştırmacıların tanınırlıklarının ve dolayısıyla ulusal ve uluslararası araştırma işbirliklerinin artırılması, araştırma ortamlarının ve olanaklarının iyileştirilmesi, ulusal ve uluslararası organizasyonlardan daha fazla araştırma desteği alabilmelerinin teşvik edilmesi, yurt dışı araştırma ve bilimsel deneyimlerinin geliştirilmesi ile araştırmacıların bilimsel çalışmalarının ülkemize daha fazla katma değer yaratması amacıyla patent veya tescil belgesi gibi girişimlerinin desteklenmesine yönelik projelerdir. Üniversite üst yönetimi bu kapsamda güdümlü olarak araştırmacılara proje hazırlatabilir. Bu kapsamda sağlanacak destek türleri aşağıda verilmiştir: 1. Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği (BEK) Araştırmacıların bilimsel çalışmalarının sonuçlarını sunabilmeleri veya alanlarıyla ilgili gelişmeleri takip edebilmeleri için ulusal veya uluslararası kongre, konferans, sempozyum ve sanatsal etkinliklere katılımlarına yönelik destektir. Bu kapsamda sağlanacak destekler ve uygulama ilkeleri Komisyon tarafından belirlenerek duyurulur. 2. Bilimsel Toplantı Düzenleme Desteği (BTD): Üniversitemiz mensubu araştırmacılar tarafından düzenlenen kongre, sempozyum, bilimsel işbirliği toplantısı ve benzeri bilimsel faaliyetlere yönelik desteklerdir. 3. Uluslararası Bilimsel İşbirliği Geliştirme Desteği (BID) Üniversitemiz araştırmacılarının, yurt dışındaki üniversitelerde veya Ar-Ge odaklı kuruluşlarda akademik ve bilimsel deneyiminin geliştirilmesi amacıyla yürütecekleri çalışmalara verilen destektir. Daha önce yurt dışı araştırma deneyimi olmayan öğretim elemanlarına öncelik verilir. 4. Mülkiyet Hakları ve Patent Desteği (MPD): Katma değeri yüksek bilimsel araştırmaların özendirilmesi ve teşvik edilmesi amacıyla, Üniversitemiz araştırmacılarının bilimsel çalışmalarından elde edilen sonuçlara yönelik fikri mülkiyet haklarının tescil edilmesi, patent veya faydalı model tescili gibi süreçlerde ihtiyaç duyulan giderlere yönelik desteklerdir. 5. Araştırmacı ve Bilim İnsanı Yetiştirme Desteği (ABY): Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli araştırmacıların ve bilim insanlarının yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla eğitimin ve Ar-Ge kültürünün geliştirilmesine yönelik desteklerdir. Bu kapsamda uygulama çalışmalarında ve derslerde ihtiyaç duyulabilecek her türlü mal, malzeme, materyal, yazılım ve seyahat gibi giderler karşılanabilir. 6. Bilimsel Başarı Desteği (BBD): SCI, SCI-E, SSCI veya AHCI indeksleri tarafından taranan dergilerde yüksek sayıda bilimsel yayın gerçekleştiren, bilimsel yayınlarına diğer araştırmacılar tarafından yüksek oranda atıf yapılan veya Hacettepe Üniversitesi, TÜBİTAK, TÜBA vb organizasyonlar tarafından bilimsel başarıları nedeniyle ödüle layık görülen araştırmacıların çalışmalarını daha ileri taşıyabilmeleri için sağlanan desteklerdir. Ancak, Sosyal ve Beşeri Bilimlerde, alanında saygın bilimsel dergilerdeki yayınlar da destek kapsamında değerlendirilebilir. Proje Başvurusu Madde 12- (1) Proje başvuruları projenin gerekçesinin, önceliğinin, bütçe ve personel dökümünün ayrıntılı olarak yer aldığı Proje Başvuru Formu ile yapılır. Başvuru koşulları ve değerlendirme takvimi, Koordinatörün Komisyon kararları doğrultusunda hazırlayacağı duyurular ile ilan edilir. Araştırmacıların aynı zamanda yönetici veya araştırmacı olarak görev alabileceği proje veya destek sayıları Komisyon tarafından belirlenerek duyurulur. 29

31 Projelerin Değerlendirilmesi Madde 13- (1) BAP Koordinasyon Birimine sunulan proje önerileri, gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığının incelenmesi amacıyla Koordinatörlük tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirme aşamasında şartları sağlayan proje önerileri, Koordinatör tarafından Komisyon veya ilgili alt komisyonun değerlendirmesine sunulur. Değerlendirmeye alınan proje önerileri, proje türü dikkate alınarak Komisyon tarafından doğrudan karara bağlanabilir veya gerekli görülen projeler için sayı ve nitelikleri Komisyon tarafından belirlenen hakemlere gönderilir. Komisyon, gelen hakem raporlarını, varsa alt komisyon değerlendirmelerini ve proje ekibinin önceki bilimsel çalışmalarını da dikkate alarak projenin desteklenip desteklenmeyeceğine karar verir. Komisyon değerlendirme sürecinin tüm aşamalarında, ilgili alt komisyonlardan görüş ve gerekli gördüğü hallerde proje ekibinden izleyicilere de açık olabilecek sözlü sunumda bulunmalarını isteyebilir. Projeler, Komisyon tarafından ayrıntıları da belirtilen bir raporla kabulüne karar verilmesi ve bu raporun Rektör tarafından onaylanması ile kabul edilir. Proje Protokolü Madde 14- (1) Desteklenmesine karar verilen projeler için Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısı ile projelerin yöneticileri tarafından protokol imzalanır. Proje yöneticileri protokolde belirtilen tüm hususlara uymakla yükümlüdür. Projelerin başlama tarihi olarak protokolün imzalandığı tarih kabul edilir. Projesi kabul edilen yöneticilerin, proje türüne göre belirlenerek duyurulan belgeleri ve dokümanları BAP Koordinasyon Birimine teslim etmeleri zorunludur. Bu evrakları teslim edilmeyen projeler için BAP Koordinasyon Birimince herhangi bir harcama gerçekleştirilmez. Projelerin onaylanmasından sonra yasal bir mazereti olmaksızın 3 ay içerisinde protokolü imzalamayan ve en geç altı ay içerisinde çalışmaları başlatılmayan projeler iptal edilir. Ara Raporlar Madde 15- (1) Proje yöneticileri, proje kapsamında yapılan çalışmaları ve gelişmeleri içeren ara raporları, protokol tarihinden itibaren altı aylık dönemlerde, duyurulacak formata uygun olarak BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Ara raporlar Komisyon tarafından değerlendirilir ve izlenir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde ara raporları hakem veya alt komisyon incelemesine gönderebilir. Altı aydan daha kısa süreli projelerde ara rapor istenmez. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı Komisyonun olumlu görüşüne tabidir. (2) Proje çalışmasında başarısızlık veya diğer nedenlerle sorunlar ortaya çıkması durumunda, proje yöneticisi durumun ortaya çıktığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelişme raporunu BAP Koordinasyon Birimine sunmakla yükümlüdür. Sonuç Raporu Madde 16-(1) Proje yöneticisi, protokolde belirtilen bitiş tarihini izleyen 2 ay içerisinde, araştırma sonuçlarını içeren ve Komisyon tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanmış Proje Sonuç Raporunu, lisansüstü tez projesi yürütücüsü ise jüri tarafından onaylanmış tezin elektronik ortamdaki nüshasını Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden BAP Koordinasyon Birimine sunar. Ayrıca, varsa proje kapsamında gerçekleştirilmiş yayınlar da sistem üzerinden BAP Koordinasyon Birimine sunulur. Tez projeleri için, proje yöneticileri tezin başarılı bulunarak tamamlandığına dair ilgili enstitü veya fakülteden alınmış bir belgeyi de BAP Koordinasyon Birimine teslim etmek zorundadır. Sonuç raporu olarak kullanılacak form ve belgeler Komisyon tarafından belirlenerek duyurulur. Sonuç raporları Komisyon tarafından değerlendirilerek projenin başarılı sayılıp sayılmayacağına karar verilir. Komisyon gerekli gördüğü hallerde hakem veya ilgili alt komisyondan da görüş alarak değerlendirmesini yapabilir. 30

32 Proje Sonuçlarının Yayınlanması Madde 17- (1) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü tez ve yayınlarda, Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası:. ( This work was supported by Hacettepe University Scientific Research Coordination Unit. Project Number:. ) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur. Ayrıca BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen yayınların bir nüshasının Proje Süreçleri Yönetim Sistemi üzerinden Komisyona sunulması da zorunludur. Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif hakkı Üniversiteye aittir. Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması Madde 18- (1) Araştırma projeleri en çok üç yıl içerisinde tamamlanır. Proje yürütücülerinin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile projeler için 1 yıla kadar ek süre verilebilir. Projelerin Bütçesi ve Uygulama Esasları Madde 19- (1) Proje türlerine göre sağlanacak destek miktarları her yıl Komisyon tarafından belirlenerek ilan edilir. Komisyon, bilgisayar, yazıcı, kırtasiye, fotokopi, seyahat ve benzeri yaygın olarak gerçekleştirilen talepler için sınırlama getirebilir. Ek Kaynak Madde 20- (1) Projeler esas olarak Komisyon tarafından kabul edilen bütçe ve harcama planına göre tamamlanır. Gerekli durumlarda harcama planı değişiklikleri proje yöneticisinin gerekçeli talebi üzerine Komisyon tarafından karara bağlanır. Proje yöneticisin gerekçeli talebi üzerine, Komisyon kararı ile toplam proje maliyetinin % 50 sini aşmamak üzere ek kaynak sağlanabilir. Proje türlerine göre sağlanabilecek ek kaynak miktarı Komisyon tarafından belirlenerek duyurulur. Sonuçların duyurulması Madde 21-(1) Rektörlük her yılın sonunda desteklenen, kapsama alınan, devam eden ve tamamlanan projeler hakkında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına özet bilgi verir. Bu bilgiler internet aracılığıyla kamuoyuna duyurulur. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM YAPTIRIMLAR Madde 22- (1) Projeler yürütülürken veya bitiminden sonra, etiğe aykırılık yapıldığının veya usulsüz davranıldığının saptanması durumunda aşağıdaki yaptırımlar uygulanır: a) Yürütülmekte olan proje Komisyon kararı ile iptal edilir, b) Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayıp kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Demirbaşların kullanılamayacak durumda olması halinde ise demirbaş bedelleri ve diğer tüm harcamalar yasal faizi ile birlikte proje yöneticisinden geri alınır. c) Proje ekibindeki, etik kurallara aykırı durumları gerçekleştiren kişi ya da kişiler 4 yıl süre ile herhangi bir proje desteğinden yararlanamaz. ç) Komisyon, konunun Üniversitemiz Etik Kurulunda görüşülmesi veya yasal işlem yapılması hususunda Rektöre görüş bildirebilir. Madde 23- (1) Komisyon gerekli gördüğü hallerde proje çalışmasını doğrudan inceleyebilir veya konunun uzmanlarına inceletebilir. Aşağıdaki durumlarda, projeler Komisyon kararı ile iptal edilir. a) Projenin proje ekibinin kusuru veya ihmali nedeniyle başvuruda öngörülen gelişmeyi göstermemesi veya amaca uygun olarak yürütülmemesi, b) Proje yöneticisinin görevini Komisyon tarafından onaylanan bir araştırmacıya devretmeden projeden ayrılması. 31

33 (2) Bu durumda proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Demirbaşların kullanılamayacak durumda olması halinde ise demirbaş bedelleri ve diğer tüm harcamalar yasal faizi ile birlikte proje yürütücüsünden geri alınır. Ayrıca kusuru bulunması nedeniyle projenin iptal edilmesine neden olanlar 3 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz. Madde 24-(1) Komisyon, aşağıdaki durumlarda projenin içeriğinde düzeltme yapılmasına, proje ekibinde değişiklik yapılmasına veya projenin iptal edilmesine karar verebilir. a) Projenin, proje ekibinde yer alanların sağlık sorunları veya yasal zorunluluklar nedeniyle yürütülemez hale gelmesi, b) Tez projeleri için ilgili lisansüstü öğrenim öğrencisinin eğitimini bırakması nedeniyle çalışmanın yürütülemez hale gelmesi, c) Proje ekibindekilerin çoğunluğunun Üniversite ile ilişiğinin kesilmesi nedeniyle çalışmanın yürütülemez hale gelmesi, ç) Proje ekibinin ihmali olmaksızın ortaya çıkan ve Komisyon tarafından uygun görülen diğer zorunlu nedenlerle çalışmanın yürütülemez hale gelmesi. (2) Yukarıdaki nedenlerle projenin iptal edilmesi durumunda satın alınan mal ve malzemelerden kalanları BAP Koordinasyon Birimine iade edilir. Bu malzemeler diğer araştırmalarda kullanılmak üzere Komisyon tarafından uygun görülen birim veya bölümlere verilebilir. Madde 25- (1) Proje ara raporunun, Komisyonca kabul edilen bir mazeret gösterilmeden 1 aydan fazla geciktirilmesi durumunda, rapor teslim edilinceye kadar proje yöneticilerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen Komisyon tarafından geçerli kabul edilen bir mazeret bulunmaksızın 15 gün içerisinde ara raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilir. Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Demirbaşların kullanılamayacak durumda olması halinde ise demirbaş bedelleri ve diğer tüm harcamalar yasal faizi ile birlikte proje yöneticisinden geri alınır. Ayrıca, proje yöneticisine Komisyon kararı ile 3 yıla kadar herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmemesi yönünde yaptırım uygulanabilir. Madde 26- (1) Proje sonuç raporunu süresi içinde sunmayan proje yöneticilerinin yürütmekte olduğu tüm projelere ait işlemler rapor teslim edilinceye kadar durdurulur. Yapılan uyarıya rağmen Komisyon tarafından geçerli kabul edilen bir mazeret bulunmaksızın bir ay içerisinde sonuç raporun verilmemesi durumunda ise proje çalışması iptal edilir. Proje kapsamında satın alınan demirbaşlardan bir problemi veya arızası olmayan ve kullanılabilir durumda olanlar geri alınır. Demirbaşların kullanılamayacak durumda olması halinde ise demirbaş bedelleri ve diğer tüm harcamalar yasal faizi ile birlikte proje yöneticisinden geri alınır. Ayrıca proje yönetici 3 yıl süre ile BAP Koordinasyon Birimi desteklerinden faydalandırılmaz. (2) Sonuç raporu yetersiz bulunan ve uyarıya rağmen 1 ay içinde eksiklikleri gidermeyen proje yöneticisine ise Komisyon kararı ile 3 yıla kadar herhangi bir türde yeni bir proje desteği verilmemesi yönünde yaptırım uygulanır. Ancak, sonuç raporu yetersiz bulunan projeler için, proje yöneticilerinin talepte bulunması ve Komisyonun uygun bulması durumunda, bazı çalışmaların yeniden yapılabilmesi veya sonuç raporunun yeniden düzenlenmesi için ek süre verilebilir. Bu süre ile varsa daha önce verilmiş olan ek sürenin toplamı, bir yıldan fazla olamaz. Madde 27-(1) BAP Koordinasyon Birimince desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayın ve tezde Bu çalışma Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası:. ( This work was supported by Research Fund of the Hacettepe University. Project Number:. ) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibareye yer vermeyen veya projelerden elde edilen sonuçlardan üretilen yayınlarını BAP Koordinasyon Birimine sunmayan proje yöneticilerine 3 yıla kadar herhangi bir türde proje desteği verilmemesi yönünde yaptırım uygulanır. Madde 28- (1) Yönerge maddeleri uyarınca Komisyon tarafından yaptırım uygulanan proje yöneticisi veya araştırmacıların ikinci kez yaptırıma maruz kalmaları durumunda, ilgili kişiler BAP Koordinasyon Biriminin sağladığı desteklerden süresiz olarak yararlanamazlar. 32

34 BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER Makine ve teçhizat Madde 29- (1) Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımlar ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yöneticilerinin kontrol ve kullanımındadır. Bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yöneticileri sorumludur. Proje kapsamında temin edilen ve özellik arz eden makine, teçhizat ve donanımlar (proje tamamlanıncaya kadar) proje yöneticisinin onayı ile ve uygun gördüğü zamanlarda ihtiyaç duyan Üniversitemiz araştırmacıları tarafından kullanılabilir. Tamamlanmış projelere ait özellik arz eden makine ve teçhizatlar ihtiyaç duyan Üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. Komisyon, bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunma, başka projelerde kullanılmak üzere alınma veya mevzuata uygun olarak gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir. Kitap Alımı Madde 30-(1) Kitap alımı isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması ve Üniversitemiz kütüphanesi tarafından ilgili kitapların alımına ihtiyaç bulunduğunun onaylanması zorunludur. Alınan kitaplar, alım aşamasında Üniversitemiz Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kayıt edilir. Kayıtları Saklama Madde 31-(1) Proje yöneticisi, projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle saklamak zorundadır. Proje Ekibinde Değişiklik Madde 32-(1) Komisyon, gerekli gördüğü hallerde veya proje yöneticisinin gerekçeli talebini yerinde bulması durumunda proje ekibinde değişiklik yapabilir. Sağlık sorunu veya önceden öngörülmeyen zorunlu hallerde Komisyon, projenin normal süresinden sayılmamak üzere çalışmayı 6 aya kadar askıya alabilir. Madde 33-(1) Yönergede belirtilmeyen hususlarda Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik hükümleri, Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Ödeneklerin Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller ile genel mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırma Madde 34-(1) Hacettepe Üniversitesi Senatosunun tarih ve 2003/145 sayılı kararı ile kabul edilen Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi ve ilgili değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır. (2) Bu Yönergenin yürürlüğe girmesinden önce başlayan projelerde yürürlükten kaldırılan Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Yönergesi hükümleri uygulanmaya devam edilir. Ancak yürürlükten kaldırılan Yönergede hüküm bulunmayan hallerde bu Yönerge hükümleri uygulanır. Yürürlük Madde 35- (1) İlgili Yönetmelik, esas ve usuller gereği düzenlenen bu Yönerge, Hacettepe Üniversitesi Senatosunda onayladığı tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 37-(1) Bu yönerge hükümleri Hacettepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür. 33

35 HACETTEPEÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Posta Adresi: Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası, Beytepe/ANKARA Telefon: (0312) (0312) (0312) (0312) Faks: (0312) e-posta: web: 34

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Uygulama Esasları A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Karadeniz Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri,

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 Yılı Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 Yılı Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2014 Yılı Uygulama Esasları A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) öğretim

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 YILI UYGULAMA ESASLARI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 YILI UYGULAMA ESASLARI T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2013 YILI UYGULAMA ESASLARI 1. GENEL İLKELER Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) öğretim

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ve ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU ARALIK 2015 DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ ve DESTEK MİKTARLARI

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları A. Genel İlkeler Bilimsel Araştırma Projelerine Kimler Başvurabilir: Namık Kemal Üniversitesi öğretim

Detaylı

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ PROJE SÜREÇLERİ YÖNETİM SİSTEMİ İçerik 0 Kullanıcı Bilgileri 0 Destek Başvurusu İşlemleri 0 Talep, Rapor ve Yayın İşlemleri 0 Harcama İşlemleri 0 Eski Projelere Yönelik İşlemler Kullanıcı Bilgileri 0 HÜ

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

ERÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler

ERÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları. A. Genel İlkeler ERÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2015 Yılı Uygulama Esasları A. Genel İlkeler Destek Programlarına Kimler Başvurabilir: Erciyes Üniversitesi öğretim üyeleri, doktora, tıpta uzmanlık

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / KASIM 2015 Bu kitapçık

Detaylı

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ 2018 YILI UYGULAMA ESASLARI. A. Genel Ġlkeler

AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ 2018 YILI UYGULAMA ESASLARI. A. Genel Ġlkeler AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ KOORDĠNASYON BĠRĠMĠ 2018 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel Ġlkeler Destek Sayısı Limitleri: Proje yürütücüleri yürütmekte olduğu bir projesini başarı ile

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE VE DESTEKLER

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE VE DESTEKLER KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE VE DESTEKLER BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 3 PROJE SAYILARI

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI PROJE DÖNEMİ UYGULAMA ESASLARI ve ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KLAVUZU 2017 DESTEKLENECEK PROJE TÜRLERİ ve DESTEK MİKTARLARI

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016 YILI UYGULAMA İLKELERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016 YILI UYGULAMA İLKELERİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2016 YILI UYGULAMA İLKELERİ 1. Kapsam BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri, bu uygulama ilkelerinde belirtilen

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. 2015 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 1 Kasım 2015 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. 2015 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 1 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRMACI BİLGİLENDİRME KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOORDİNASYON BİRİMİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ / MAYIS 2015 Bu kitapçık

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI UYGULAMA ESASLARI. A. Genel İlkeler

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI UYGULAMA ESASLARI. A. Genel İlkeler İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Tanım ve Kapsam: BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI GENEL İLKELER

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI GENEL İLKELER AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2017 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI GENEL İLKELER BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Ocak 2017 1 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Detaylı

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ

BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERİ VE YAYINLARI ÖZENDİRME DESTEĞİ (BEYÖD) YÜRÜTME İLKELERİ AMAÇ Madde 1. Bu ilkelerin amacı, Ankara Üniversitesi nde çalışan araştırmacıların gerçekleştirdiği bilimsel etkinliklerinin/yayınlarının

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA İLKELERİ A. GENEL İLKELER

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA İLKELERİ A. GENEL İLKELER YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Kapsam: A. GENEL İLKELER BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen uygulama esaslarına

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ 2011 28: BAP KULLANICI KILAVUZU 2014 ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 1 Ağustos 2014 28: BAP KULLANICI

Detaylı

2018 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ

2018 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ 2018 YILI BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEKLEME VE YÜRÜTME İLKELERİ 2018 yılı Bilimsel Araştırma Projelerinin kabulü ve desteklenmesine ilişkin BAP Komisyonu kararlarında dikkate alınacak ilkeler şunlardır:

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2018 YILI UYGULAMA ESASLARI. A. Genel İlkeler

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2018 YILI UYGULAMA ESASLARI. A. Genel İlkeler İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2018 YILI UYGULAMA ESASLARI A. Genel İlkeler Tanım ve Kapsam: BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri

Detaylı

PROJE TÜRLERİNE GÖRE BAŞVURU KOŞULLARI

PROJE TÜRLERİNE GÖRE BAŞVURU KOŞULLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ(SBÜ) BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ(BAP) KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİRİMİ PROJE UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRICI UYGULAMA KILAVUZU 1- Projelerin desteklenmesi ile ilgili her konuda SBÜ

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP02 Hızlı Destek Projesi

Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi. BAP02 Hızlı Destek Projesi BAP01 Temel Araştırma Projesi BAP02 Hızlı Destek Projesi Öğretim nın kurum dışı destekli proje sayılarını ve yüksek etki değerli dergilerde makale sayılarını artırmaya yönelik olarak desteklenen araştırma

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ (Başkent Üniversitesi Senatosunun 19.02.2018 tarih ve 221/851 sayılı kararıyla yürürlüğe girmiştir.) Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK

Detaylı

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT

SANTEZ SANAYİ TEZLERİ PROJESİ YASAL MEVZUAT G.M.K. Bulvarı No:128 B. Blok Kat:3 Tandoğan Maltepe/ANKARA Tel : (312) 231 87 33 Faks : (312) 229 48 35 YASAL MEVZUAT STB Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Projelerinin Desteklenme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL AREL ÜNİVERTSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, İstanbul AREL Üniversitesinde tam zamanlı

Detaylı

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER

MADDE 2) DESTEKLENECEK ETKİNLİKLERİN NİTELİKLERİ VE SAĞLANACAK DESTEKLER ULUSLARARASI BİLİMSEL ETKİNLİK DESTEK (UBED) İLKELERİ MADDE 1) AMAÇ VE DAYANAK 1.1. Bilimsel çalışma, araştırma ve yayınların nitelik-niceliğini arttırmak, Ankara Üniversitesi aidiyet bilincini güçlendirmek

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. 2019 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 1 KARABÜK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON

Detaylı

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönerge, Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, tıpta uzmanlık, ya da sanatta

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İÇ DESTEKLİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ İÇ DESTEKLİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ (25.12.2018 gün ve 14 sayılı Senato Kararı) ATILIM ÜNİVERSİTESİ İÇ DESTEKLİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE TASARIM PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç-Kapsa-Dayanak-Tanımlar Amaç Madde 1 (1) Bu Yönerge

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 2018 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Uygulama Esasları ve Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Temmuz 2018 1 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA

Detaylı

Bu Yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosu nun 10/03/2016 tarih 461 sayılı toplantısında kabul edilmiştir.

Bu Yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosu nun 10/03/2016 tarih 461 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. Bu Yönerge Sakarya Üniversitesi Senatosu nun 10/03/2016 tarih 461 sayılı toplantısında kabul edilmiştir. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ UYGULAMA ESASLARI

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ UYGULAMA ESASLARI EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ UYGULAMA ESASLARI Bilimsel araştırma projeleri ek süreler dâhil en çok otuz altı ay içerisinde

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 1 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Telefon : (442) 231 6100-02 Faks : (442) 231 6203 e-posta : bap@atauni.edu.tr web Vergi Dairesi : bap.atauni.edu.tr :

Detaylı

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ

T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ T.C MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) KOMİSYONU ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge; Muş Alparslan Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı

tarih ve /2018/06 toplantı 03 nolu Senato kararı

tarih ve /2018/06 toplantı 03 nolu Senato kararı TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1- Bu proje uygulama esasları, araştırmacılar tarafından

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2017 1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Akademik Teşvik Ödeneği 2017 1 1. VAKIF AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ Süreç Son Tarih Vakıf Akademik Teşvik Başvurularının başlama tarihi

Detaylı

Prof. Dr. Özgen Ü. Çolak BAP Koordinatörü

Prof. Dr. Özgen Ü. Çolak BAP Koordinatörü Prof. Dr. Özgen Ü. Çolak BAP Koordinatörü Bilimsel Araştırma Proje Türleri Proje Başvuruları Proje Değerlendirme Projelerin yürütülmesi Projelerin Sonuçlandırılması 2013 Başvuruları I) Yüksek Lisans Tez

Detaylı

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler

2. Destek Programlar Çerçevesinde Yürütülen Projeler IŞIK ÜNİVERSİTESİ PROJE YÜRÜTME YÖNERGESİ KAPSAM Bu esaslar, Işık Üniversitesi akademik ve idari birimleri ile bunların mensupları ve öğretim elemanlarınca yürütülen, kısmen veya tamamen yurt içi ve yurt

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJ ELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJ ELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Mayıs 2016 İletişim Bilgileri İletişim Adresi Beytepe Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe Kampüsü Rektörlük

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu "Uygulama Esasları"nın amacı Erciyes Üniversitesi mensubu araştırıcıların almış oldukları

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 28/03/2017 Toplantı Sayısı : 1196 Karar Sayısı : 28207 28207- Uluslararası Bilimsel Etkinlik Destek (UBED) İlkeleri çerçevesinde 2017 yılında

Detaylı

BAP NEDİR? ODÜ-BAP, Ocak 2012 den bu güne faaliyetlerini artırarak yürütmektedir.

BAP NEDİR? ODÜ-BAP, Ocak 2012 den bu güne faaliyetlerini artırarak yürütmektedir. ODÜ-BAP 2018-2019 BAP NEDİR? Üniversite kaynaklarının öğretim elemanları tarafından hazırlanan, katma değeri yüksek, bilimsel/sanatsal/sosyal içerikli projeleri kapsamında kullanılmasını düzenleyen bir

Detaylı

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1

BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 BOREN PROJE ÇAĞRILARI İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNERGE 1 Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; BOREN öncelikleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararları dikkate alınarak, belirlenecek alanlarda

Detaylı

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ

TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ TED ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ 1. Proje Hakkında Genel Bilgi PROJE BAŞLIĞI: Başvuru Formu PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ: BAĞLI BULUNDUĞU BİRİM: (Bölüm, Fakülte) DESTEKLEYEN DİĞER KURULUŞLAR: (Kuruluşun

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL YAYINLARI ve PROJE GELİŞTİRMEYİ TEŞVİK YÖNERGESİ Ek-1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı nde görevli öğretim elemanlarının nitelikli yayın yapmaya ve proje geliştirmeye

Detaylı

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU YAPACAK ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU YAPACAK ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ BAŞVURUSU YAPACAK ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLGİLENDİRME DOKÜMANI GENEL İLKELER 1. Teşvik ödemesi yalnızca ilgili yılın 1 Ocak-31 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen faaliyetleri

Detaylı

T.C. İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi

T.C. İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 - (1) Bu yönerge, İbn Haldun Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yürütülecek olan araştırma projelerinin seçimi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve bunlara

Detaylı

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 2018 1 Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Akademik Teşvik Ödeneği 2018 1 1. VAKIF AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ SÜREÇ TAKVİMİ Süreç Son Tarih Vakıf Akademik Teşvik Başvurularının başlama tarihi

Detaylı

T.C. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri

T.C. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri T.C. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri Aralık-2017 İÇİNDEKİLER 1. Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi 2. Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Detaylı

BAP. BAP Koordinasyon Birimi ve Projelere Yönelik Süreçler. Mayıs 2018

BAP. BAP Koordinasyon Birimi ve Projelere Yönelik Süreçler. Mayıs 2018 BAP BAP Koordinasyon Birimi ve Projelere Yönelik Süreçler Mayıs 2018 İçerik 0 BAP Koordinasyon Birimi 0 Projelerin Başlatılması ve Yürütülmesi 0 Sisteme Erişim ve Kullanıcı Bilgileri 0 Proje Başvurusu

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM DESTEĞİ UYGULAMA ESASLARI Amaç ve kapsam MADDE 1- Düzce Üniversitesi Bilimsel Etkinliklere Katılım Desteği Uygulama Esasları, Düzce Üniversitesine

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA ESASLARI VE KULLANICI KLAVUZU BAP

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA ESASLARI VE KULLANICI KLAVUZU BAP BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ UYGULAMA ESASLARI VE KULLANICI KLAVUZU BAP BAP kordinasyon birimindeki en önemli insan araştırmacıdır BAP Üçüncü Nesil Üniversite Vizyonu çerçevesinde yürütmekte

Detaylı

PROJE BAŞVURU PROSEDÜRÜ

PROJE BAŞVURU PROSEDÜRÜ Doküman No BPF-1041 İlk Yayın Tarihi 01.09.2018 PROJE BAŞVURU PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi Revizyon No Sayfa 1/7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, Kırklareli Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) komisyonu

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları.

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları. 2017 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri Uygulama Esasları Ocak 2017 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ T.C. SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu yönerge, Süleyman Şah Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora, yüksek

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge, Üniversitemiz öğretim üyeleri ile Doktora, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık ya da Sanatta Yeterlilik

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi. TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı İstanbul Aydın Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi TÜBİTAK 1001- Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı Programın Amacı Nedir? Yeni bilgiler üretilmesi, Bilimsel yorumların

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1-(1) Bu yönerge, Sinop Üniversitesine

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İş Akışı Adımları

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İş Akışı Adımları İŞ AKIŞ ŞEMASI Doküman No BPİAŞ- 1015 İlk Yayın Tarihi 01.01.2017 Revizyon Tarihi - Revizyon No - Sayfa Sayısı 1/14 İş Akışı Adımları Sorumlu İlgili Dokümanlar Proje başvuru kabul tarihi kararı alma Bap

Detaylı

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T. C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 - (1) Bu Yönerge, Nevşehir Hacı Bektaş

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Faaliyetler ve Araştırmacılara Sağlanan Destekler Prof.Dr.Adem KALINLI BAP Koordinasyon Birimi Koordinatörü Haziran 2012 İçerik

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 YILI BAP UYGULAMA ESASLARI AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KOORDİNASYON BİRİMİ 2016 YILI GENEL İLKELER BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri bu belgede belirtilen uygulama esaslarına bağlı kalınarak yürütülür. BAP

Detaylı

BAP. BAP Koordinasyon Birimi ve Devam Etmekte Olan Projelere Yönelik Süreçler. Nisan 2018

BAP. BAP Koordinasyon Birimi ve Devam Etmekte Olan Projelere Yönelik Süreçler. Nisan 2018 BAP BAP Koordinasyon Birimi ve Devam Etmekte Olan Projelere Yönelik Süreçler Nisan 2018 İçerik 0 BAP Koordinasyon Birimi 0 Projelerin Başlatılması ve Yürütülmesi 0 Sisteme Erişim ve Kullanıcı Bilgileri

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BİLİMSEL / SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME KRİTERLERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BİLİMSEL / SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME KRİTERLERİ YÖNERGESİ İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI BİLİMSEL / SANATSAL ETKİNLİKLERE KATILIMI DESTEKLEME KRİTERLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı,

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI 2015 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI 2015 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI 2015 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) mensubu araştırmacıların almış

Detaylı

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam: Dayanak:

T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ. Amaç ve Kapsam: Dayanak: T.C. ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam: Madde 1- Bu yönerge, Ardahan Üniversitesi nde Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında Ardahan Üniversitesi öğretim

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) BİLİMSEL ETKİNLİKLERDE GÖREVLENDİRME VE HARCAMA YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu Yönerge, Dokuz Eylül Üniversitesi (DEU) bünyesinde

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2014 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI 2014 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI 2014 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) VAKFI BİLİMSEL ÇALIŞMALARI TEŞVİK PROGRAMI 2014 YILI UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu yönergenin amacı; Erciyes Üniversitesi (ERÜ) mensubu araştırmacıların almış

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu yönerge; Pamukkale Üniversitesi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ (İstanbul Üniversitesi Senatosunun 02.07.2015 tarih ve 3 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. Karar

Detaylı

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu yönerge, İstanbul Kent Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora,

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu 2018 İletişim Bilgileri İletişim Adresi Beytepe Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe Kampüsü Rektörlük Binası

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ. Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Uygulama Esasları Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Ocak 2017 İletişim Bilgileri İletişim Adresi Beytepe Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Beytepe Kampüsü Rektörlük

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2019 YILI UYGULAMA İLKELERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2019 YILI UYGULAMA İLKELERİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2019 YILI UYGULAMA İLKELERİ 1. Kapsam BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri, bu uygulama ilkelerinde belirtilen

Detaylı

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR T.C. BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde1. Bu yönerge, Bursa Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma

Detaylı

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI

SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI SAN-TEZ PROJE DESTEKLERİ VE SANAYİ-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİNE KATKILARI Doç. Dr. Metin TANOĞLU Makina Mühendisliği Bölümü "İnovasyon ve Ar-Ge nin önemini kavramış kendi teknolojisini üreten ve satan, rekabet

Detaylı

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Madde 1.(1) Bu yönerge, doktora, tıpta uzmanlık, diş hekimliğinde uzmanlık ya da sanatta

Detaylı

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri

Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin. biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri Programın Amacı Üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarından temsilcilerin biraraya gelerek, projelerini birbirlerine tanıtmaları ve işbirlikleri kurmalarına yönelik düzenlenen ulusal veya uluslararası

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Bilimsel Destek Ofisi : http://www.yalova.edu.tr/i.aspx?q=601 Son Başvuru Tarihi: 02 MART 2012

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge Hacettepe Üniversitesi öğretim üyeleri ve doktora,

Detaylı

T.C. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri

T.C. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi. Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri T.C. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Akademik Teşvik Ödeneği Uygulama Usul ve İlkeleri OCAK-2019 İÇİNDEKİLER 1. Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi 2. Akademik Teşvik Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Detaylı

TC. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRICI UYGULAMA KILAVUZU

TC. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRICI UYGULAMA KILAVUZU TC. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ PROJE UYGULAMA ESASLARI VE ARAŞTIRICI UYGULAMA KILAVUZU 2015 1 İçindekiler İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Detaylı

KONGRE, SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJESİ (KSP) PROJE BAŞVURU FORMU

KONGRE, SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJESİ (KSP) PROJE BAŞVURU FORMU KONGRE, SEMPOZYUM DÜZENLEME PROJESİ (KSP) PROJE BAŞVURU FORMU Projenin Başlığı ( 1 ) Projenin Yürütücüsü ( 2 ) Birim/Bölüm/ABD ( 3 ) Çalışmanın Süresi (ay) Proje Grubu Fen ve Mühendislik Bilimleri Tıp

Detaylı

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI

TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI TÜBİTAK 1001 PROJELERİNİ HAZIRLAMANIN TAM ZAMANI Hazırlayan: Proje Destek Ofisi www.pdo.yildiz.edu.tr Son Başvuru Tarihi: 7 Eylül 2012 TÜBİTAK 1001 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2017 YILI UYGULAMA İLKELERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2017 YILI UYGULAMA İLKELERİ T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ 2017 YILI UYGULAMA İLKELERİ 1. Kapsam BAP Koordinasyon Birimi tarafından sağlanan proje destekleri, bu uygulama ilkelerinde belirtilen

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. Ekim2016

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ. Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi. Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu. Ekim2016 2016 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi Araştırmacı Bilgilendirme Kılavuzu Ekim2016 1 ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ Posta

Detaylı

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KAYNAK AKTARIMI VE KULLANIMI YÖNERGESİ

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KAYNAK AKTARIMI VE KULLANIMI YÖNERGESİ KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME PROGRAMI (ÖYP) KAYNAK AKTARIMI VE KULLANIMI YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1 - Bu yönergenin amacı, Yükseköğretim Kurulu tarafından desteklenen ve Kastamonu Üniversitesi

Detaylı

BAP Proje İşletme Prosedürü

BAP Proje İşletme Prosedürü BAP Proje İşletme Prosedürü Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu Teknoloji Transfer Ofisi 2016 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Yüksek İhtisas Üniversitesi öğretim üyeleri

Detaylı