ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK"

Transkript

1 ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2 MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında Bakanlar Kurulu nun Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna ilişkin Kararı ile başlamıştır. Söz konusu Karar ile Siber Güvenlik Kurulu kurulmuş olup, Siber Güvenlikle ilgili Kurulun ve Bakanlığımızın görev ve yetkileri belirlenmiştir.

3 MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları Karar kapsamında bulunan Siber Güvenlik Kurulunun kuruluşu ve görevleri ile Bakanlığımızın siber güvenlik ile ilgili görev ve yetkileri 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa da eklenerek yapılması planlanan çalışmalara yasal bir dayanak oluşturulmuştur.

4 MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Bakanlar Kurulu Kararı ve 5809 Sayılı Kanuna Eklenen Madde ile, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı na Verilen Temel Görev ve Yetkileri Politika, strateji ve hedefleri belirlemek Siber güvenliğimize ilişkin usul ve esasları belirlemek Eylem planlarını hazırlamak Siber Güvenlik Kurulunun sekretaryasını yapmak Siber olaylara müdahale organizasyonunu oluşturmak (USOM ve SOME) Bilinçlendirme, eğitim ve farkındalığı artırma faaliyetlerini yürütmek ve yürüttürmek Teknoloji geliştirme ve Arge ile ilgili faaliyetleri yürütmek ve yürüttürmek

5 MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Bakanlar Kurulu Kararı ve 5809 Sayılı Kanununa Eklenen Madde ile, Siber Güvenlik Kuruluna Verilen Temel Görevleri Siber güvenlik ile ilgili politika, strateji ve eylem planlarını onaylamak ve ülke çapında etkin şekilde uygulanmasına yönelik gerekli kararları almak Kritik altyapıların belirlenmesine ilişkin teklifleri karara bağlamak Siber güvenlikle ilgili hükümlerin tamamından veya bir kısmından istisna tutulacak kurum ve kuruluşları belirlemek Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak

6 SİBER Click to edit GÜVENLİK Master title KURULU style Başkan: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı başkanlığında; Üyeler: Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarı UDHB Müsteşarı Genelkurmay MEBS(Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri) Başkanı MİT Müsteşarı KDGM Müsteşarı(Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı) TÜBİTAK Başkanı BTK Başkanı MASAK Başkanı (Mali Suçları Araştırma Kurulu) TİB Başkanı Siber Güvenlik Kurulu bu güne kadar 3 kez toplanmış ve bir dizi kararlar alınmıştır.

7 SİBER Click to edit GÜVENLİK Master titlekurulu style En önemli kararlardan bazıları; Ülkemizin ilk Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı nın oluşturulması, Kritik alt yapı sektörlerinin belirlenmesi ve bu konudaki çalışmaların Bakanlığımız tarafından Ulusal Siber Güvenlik Strateji Belgesi ve Eylem Planı çerçevesinde yürütülmesi,

8 ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK YAPILANMA FAALİYETLERİ Click to edit Master title style TSK Siber Savunma Merkezi Başkanlığı kuruldu TÜBİTAK Siber Güvenlik Enstitüsü kuruldu UDHB ve TÜBİTAK ile Siber Güvenlik Projeleri Ulusal Siber Güvenlik Çalışmalarının Yürütülmesi, Yönetilmesi ve Koordinasyonuna İlişkin Karar UDHB Siber Güvenlik Dairesi Başkanlığı kuruldu Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı yürürlüğe girdi 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu na eklendi

9 ULUSAL Click to editsiber Master title GÜVENLİK style STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Bakanlığımız koordinasyonunda, Kurum/kuruluşlar ve STK ların katkısı ile Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlanmış olup, Bakanlar Kurulu Kararı ile 2013 yılında yürürlüğe girmiştir.

10 ULUSAL Click to editsiber Master title GÜVENLİK style STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI AMAÇ Kurum ve kuruluşların hizmet ve veri üreten ya da veriyi saklayan sistemlerinin güvenliğinin sağlanması, Kamu ya da özel sektör tarafından işletilen kritik altyapılara ait bilişim sistemlerinin güvenliğinin sağlanması, Siber Güvenlik olaylarının etkilerinin en düşük düzeyde kalmasını sağlama ve en kısa sürede normal çalışmalarına dönmesine yönelik eylemlerin belirlenmesi

11 ULUSAL Click to editsiber Master title GÜVENLİK style STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Eylem Planı Ana Eylem Başlıkları 7 ana başlık altında toplanmıştır 29 ana eylem maddesi 86 alt eylem maddesi 1. Yasal Düzenlemelerin Yapılması 2. Adli Süreçlere Yardımcı Olacak Çalışmaların Yürütülmesi 3. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Organizasyonunun Oluşturulması 4. Ulusal Siber Güvenlik Altyapısının Güçlendirilmesi 5. Siber Güvenlik Alanında İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi 6. Siber Güvenlikte Yerli Teknolojilerin Geliştirilmesi 7. Ulusal Güvenlik Mekanizmalarının Kapsamının Genişletilmesi

12 ULUSAL Click to editsiber Master title GÜVENLİK style STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI Eylem Planı kapsamında; Kamunun güvenli bir ağ altında toplanması, Tüm kamu kurumları ve kritik sektörler altındaki özel kuruluşların Kurumsal ve Sektörel Siber Olaylara Müdahale ekipleri oluşturması, Siber tehdit tespit ve önleme sistemi geliştirilmesi, Zararlı yazılımla mücadele analiz laboratuvarının kurulması, Siber güvenliğe ilişkin yüksek lisans ve doktora programlarının açılması gibi önemli alanlarda çalışmalar yapılmaktadır.

13 ULUSAL Click to editsiber Master title OLAYLARA style MÜDAHALE ORGANİZASYONU Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ile Sektörel ve Kurumsal Siber Olaylara Müdahale Ekipleri (SOME) USOM (Mayıs 2013) Sektörel SOME ler Kurumsal SOME ler Kritik Altyapıya sahip kamu ve özel sektör İşletmeci Kurumsal SOME leri

14 ULUSAL Click to editsiber Master title OLAYLARA style MÜDAHALE ORGANİZASYONU NI SOME KURULUM ÇALIŞMALARI Kurumsal Some ler; kamu kurumları ve sektörel some lerin altında yer alan kritik altyapıya sahip kamu ve özel sektör bünyesinde, Sektörel Some ler; kritik altyapıya sahip düzenleyici ve denetleyici kurumlar bünyesinde veya ilgili Bakanlığı bünyesinde, kurulmaktadır. SOME lerin kurulmasına yardımcı olması amacıyla Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehber Dokümanı ile Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehber Dokümanı hazırlanmış ve kurumlarla paylaşılmıştır.

15 ULUSAL Click to editsiber Master title OLAYLARA style MÜDAHALE ORGANİZASYONU USOM ve SOME LER Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), 7/24 esasına göre çalışmak üzere 2013 yılında Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı bünyesinde kurulmuş ve faaliyete geçmiştir, Yaklaşık 250 kurumda Kurumsal SOME ler kurulmuştur, 5 kurumda Sektörel SOME kurulmuştur,

16 KRİTİK ALTYAPILAR Click to edit Master title style Kritik Altyapılar ve Bilgi Teknolojileri Olası siber saldırılarda Kritik Altyapılar, devre dışı kalmaları halinde can ve mal kaybına, halkın huzur bozulmasına veya ulusal güvenliğin sekteye uğramasına neden olan sistemlerdir. Bilgi Teknolojilerini kullanan kritik altyapılar: Ulaşım finans Kritik kamu servisleri (Sağlık, acil durum servisleri gibi) Tamamen Bilgi Teknolojisinden oluşan kritik altyapılar: Telekomünikasyon SCADA(Supervisory Control and Data Acquisition) ile kontrol edilen kritik altyapılar: Kritik üretim tesisleri Enerji ve su(barajlar, Elektrik üretim ve Dağıtım sistemleri gibi)

17 ÜLKEMİZDE Click to edit Master KRİTİK title style ALTYAPILAR Ülkemizde Kritik Altyapı Sektörleri Ülkemizde kritik altyapı sektörleri, Siber Güvenlik Kurulu tarafından; 1. finans, 2. ulaştırma, 3. enerji, 4. elektronik haberleşme, 5. su yönetimi, 6. kritik kamu hizmetleri (sağlık, gıda, acil yardım gibi kritik veriler) olarak 6 başlık altında belirlenmiştir.

18 ÜLKEMİZDE Click to edit Master KRİTİK title style ALTYAPILAR Ülkemizde Kritik Altyapı Sektörleri Kritik Altyapı Enerji Elektronik Haberleşme Finans Su yönetimi Kritik Kamu Hizmetleri Ulaştırma Sektörel SOME nin Kurulacağı Kurum EPDK BTK SPK, BDDK Orman ve Su İşleri Bakanlığı İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Demiryolu Düzenleme Genel Müdürlüğü, Deniz ve İç sular Düzenleme Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

19 ÜLKEMİZDE Click to edit Master KRİTİK title style ALTYAPILAR Ülkemizde Kritik Altyapı Sektörleri Kritik altyapı sektörlerinde; Minumum BT güvenlik standartlarıyla uyumlu sektör spesifik standartların oluşturulması, Düzenli olarak güvenlik denetimlerinin yapılması, Risk analizlerinin çıkartılması önemlidir.

20 ULUSLAR Click to edit Master ARASI title İLİŞKİLER style USOM UN ULUSLAR ARASI ÜYELİĞİ Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi nin (USOM) Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) The Trusted Introducer (TI) Üyelikleri sağlanmıştır.

21 ULUSLAR Click to edit Master ARASI title İLİŞKİLER style ULUSLAR ARASI ÇALIŞMALAR Bakanlığımız Ulusal Siber Güvenliğin sağlanması çalışmalarında NATO, OECD, AGİT gibi teşkilatların çalışmalarına da aktif olarak katkı ve katılım sağlamaktadır. Ülkelerin başarılı uygulamalarının ve karşılaştıkları zorlukların paylaşılması, politika ve stratejilerin belirlenmesi, uluslar arası kuruluşlar tarafından siber güvenlik alanında gösterilen çabaların birbirini tamamlar nitelikte olması ve küresel bir tehdit olan siber güvenlikle ortak çabalar yoluyla mücadele edilebileceğinin vurgulanması açısından katma değer sağlaması yönüyle uluslar arası ilişkiler önem arz etmektedir. Bu yüzden CYSPA projesi ve akabinde oluşturulacak birliğin önemi öne çıkmaktadır.

22 ULUSAL Click to edit SİBER Master GÜVENLİK title style STRATEJİSİ GÜNCELLEMESİ VE EYLEM PLANI Bakanlığımız koordinasyonunda; siber güvenliğin sağlanmasında devlet kurumlarının yanı sıra akademisyenler ve özel sektör gibi devlet dışı aktörlerin de sürece dahil edilmesi ile gerçekleştirilecek olan taslak Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi Güncellenmesi ve Eylem Planının hazırlanmasına ilişkin çalışmalar başlamıştır.

23 SONUÇ Click to edit Master title style Teşekkürler Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Haberleşme Genel Müdürlüğü Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı Tel : Faks : E-posta:

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi

2014-2023 TEKNOLOJİK AFETLER Yol Haritası Belgesi l At klar ndan Maden ve Maden Kaynakl Kazalar Standartlar n Radyasyondan Korunma Geli tirilmesi ve Güçlendirilmesi Kritik Altyap Korunmas lar n Tehlikeli Madde Ta mac l Kazalar Deniz Kirlili Neden Olan

Detaylı

2015 Yılı Performans Programı

2015 Yılı Performans Programı Bu Program; 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca; Bakanlığın, 2015 yılında yürüteceği faaliyet ve projeler ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini

Detaylı

Haberleşme Genel Müdürlüğü

Haberleşme Genel Müdürlüğü Haberleşme Genel Müdürlüğü Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi Sürüm 1 Temmuz 2014 1 İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 8 1.1 Amaç... 8 1.2 Kapsam... 8 1.3 Tanımlar ve Kısaltmalar... 8 1.4 Dayanak... 9 1.5 İlgili

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü GENELGE 2012/16 T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/6559 30 TEMMUZ 2012 Konu : Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı GENELGE 2012/16 Trafik kazalarının

Detaylı

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik

2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik 2.2.1.17. Kamu Hizmetlerinde e-devlet Uygulamaları a) Mevcut Durum e-devlet, kamu hizmet sunumunda kalite ve etkinliğin artırılmasına yönelik çalışmalarda önemli bir araç teşkil etmektedir. Bu kapsamda

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı Sayı : 66968699/602.05/4759210 22/10/2014 Konu: Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri -----------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI

FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI FASIL 14 TAŞIMACILIK POLİTİKASI Öncelik 14.1 Türk demiryolu sektörünün kademeli olarak açılması amacıyla demiryolu çerçeve kanununun kabul edilmesi ve altyapı ve işletmecilik ile ilgili faaliyetlerin birbirinden

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ

2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİ İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: 2014-2016 DÖNEMİ KAMU İÇ DENETİM STRATEJİ BELGESİNİN KABUL EDİLMESİNE DAİR KARAR 2014-2016 Dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi, İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları

Detaylı

2015 Performans Programı

2015 Performans Programı 2015 Performans Programı 1 2 Son yıllarda kamu yönetimi birçok açıdan dönüşüm geçirmektedir. Tüm dünyada hesap verebilirlik, cevap verebilirlik, katılımcılık ve açıklık gibi kavramlarla ortaya çıkan iyi

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU

2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU 2014 YILI SGB BI RI M FAALI YET RAPORU Bu Rapor; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41 inci maddesi uyarınca hazırlanmıştır Mali Planlar ve Performans Programı Stratejik

Detaylı

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II

e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II e-dönüşüm TÜRKİYE PROJESİ 2005 EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME RAPORU RAPOR NO: II DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI ARALIK 2005 i ii İÇİNDEKİLER Sayfa I) Giriş... 1 II) 2005 Eylem Planı Gerçekleşme Durumları: 3 Değerlendirme

Detaylı

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU T.C. KALKINMA BAKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU ANKARA, Şubat 2015 İÇİNDEKİLER BAKANIN MESAJI MÜSTEŞARIN SUNUŞU i iii I- GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 1 B- Yetki, Görev ve Sorumuluklar 2 C- İdareye

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU KASIM 2011 BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİLGİ TOPLUMU STRATEJİSİ ve EYLEM PLANI (2006-2010) NİHAİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Detaylı

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ

2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 2023 DENİZ KİRLİLİĞİNE NEDEN OLAN KAZALAR YOL HARİTASI BELGESİ Temiz Denizlerde Emniyetli Denizcilik Bu belge, Planlama ve Zarar Azaltma Dairesi

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri

Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri Kamu Kurumlarının Uyması Gereken Asgari Bilgi Güvenliği Kriterleri HAZIRLAYAN Siber Güvenlik Enstitüsü İÇİNDEKİLER 1 Giriş... 3 1.1 Kısaltmalar... 5 1.2 Amaç... 6 1.3 Kapsam... 6 1.4 Güncelleme... 6 2

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Müdürlüğü nün görev ve çalışma

Detaylı

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM

13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM 13- SOSYAL POLİTİKA VE İSTİHDAM İlk Ulusal Programın yayınlanmasından günümüze kadar Sosyal Politika ve İstihdam kapsamında kabul edilen mevzuat aşağıda gösterilmiştir. - 4641 sayılı Ekonomik ve Sosyal

Detaylı

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI

İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 2013 İZKA ÇALIŞMA PROGRAMI 1. SUNUŞ... 4 2. GİRİŞ... 4 2.1. KURULUŞ Cİ VE ORGANİZASYON YAPISI... 4 2.2. KURUMSAL TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER... 5 3. 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI... 5 4. 2013 YILI ÖNCELİKLERİ...

Detaylı

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136.

2. İlerleme Raporu. Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve Uygulamalarının Koordinasyonun Güçlendirilmesi TYSAP TR2009/0136. Bu proje Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından birlikte finanse edilmektedir Avrupa Konseyi tarafından yürütülmektedir. 2. Raporu Türkiye de Yolsuzlukla Mücadele Politika ve

Detaylı

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ

TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE - AB MALİ İŞBİRLİĞİ NO 08 İçindekiler TÜRKİYE AB MALİ İŞBİRLİĞİ 1 I. Türkiye AB Mali İşbirliği Sürecinde Gelinen Aşama 1 Adaylık

Detaylı

2006 YILI FAALİYET RAPORU

2006 YILI FAALİYET RAPORU T.C. BAŞBAKANLIK HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI 2006 YILI FAALİYET RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI NİSAN 2007 1 BAKAN SUNUŞU Kamu kaynaklarının şeffaflık ve hesap verilebilirlik ilkeleri çerçevesinde

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923)

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK İzmir İktisat Kongresini Açış Konuşmasından (17 Şubat - 04 Mart 1923) I EFENDİLER! Tarihimizi dolduran bunca muvaffakiyetler, zaferler veyahut mağlubiyetler yıkılış ve felaketler bunların kaffesi vukua geldikleri devirlerdeki ekonomik durumumuzla münasebatdar ve alakadardır.

Detaylı

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

(2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI eylem planı Program Koordinatörü Kalkınma Bakanlığı OCAK 2015 YERELDE KURUMSAL KAPASİTENİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROGRAMI

Detaylı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı

Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı Denizli Belediyesi 2013 Yılı Performans Programı DENİZLİ BELEDİYESİ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI İçindekiler ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU 4 I. GENEL BİLGİLER 6 A. Yetki, Görev ve SorumlulukLAR 6 B. Teşkilat

Detaylı

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011)

2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI (1 Ocak-31 Aralık 2011) TR33 (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa, Uşak) Düzey 2 Bölgesi i İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... İV KISALTMALAR... Vİ SUNUŞ... Vİİ 1. GİRİŞ... 1 1.1. İNSAN

Detaylı