2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI"

Transkript

1 2010 YILI YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI MART 2010

2 YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının değerlendirilmesi amacıyla ilk kez 2007 yılında eylem planları hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması yaklaşımı getirilmiştir. Bu yaklaşım çerçevesinde 11 Mart 2010 tarihinde düzenlenen 14. YOİKK toplantısında, Teknik Komitelerin yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik 2010 yılında gerçekleştirecekleri eylemler karara bağlanmıştır. Eylem Planlarında yer alan konular çerçevesinde sağlanan ilerlemeler, 3 aylık dönemler itibariyle YOİKK Portalı (www.yoikk.gov.tr) aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.

3 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Noterlik hizmet süreçlerini değerlendirerek standart noter hizmet tarifesinin oluşturulması. Tarife Değişikliği Şirket kuruluşu sürecinin en Başbakanlık önemli maliyet unsurlarından birini oluşturan noterlik ücretlerinin, nisbi yerine maktu biçimde belirlenmesini sağlayarak şirket kuruluşu maliyetinin azaltılması. Adalet Maliye Türkiye Noterler Birliği Aralık Merkezi Tüzel Kişilik Projesi (MTK)'nin uygulamaya geçirilmesi. Proje Uygulama Şirket kuruluşu ve tescil işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak MTK Projesinin hayata geçirilmesiyle, sürecin hızlı ve az maliyetli şekilde tamamlanmasının sağlanması. TOBB Maliye Aralık 2010 Adalet İçişleri Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye Noterler Birliği, Vakıflar Genel Müdürlüğü, TÜRKSAT 1

4 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 3. Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projesi'nin uygulamaya geçirilmesi Proje Uygulama Kuruluşu izleyen şirket işlemlerinin tek bir noktadan ve elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayacak Çevrimiçi Şirket İşlemleri Projesi'nin hayata geçirilmesiyle, şirketlerin yerine getirmekle yükümlü oldukları işlemlerin hızlı ve az maliyetli şekilde tamamlanmasının sağlanması. Başbakanlık, Bakanlığı Adalet Aralık 2010 Maliye Sosyal Güvenlik Kurumu, SPK, Türkiye Noterler Birliği, TOBB 2

5 ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Türk Ticaret Kanunu Tasarısı'nın, şirket kuruluşu sürecinin süresi, işlem sayısı ve maliyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi. ve mevzuat değişikliği önerisi Türk Ticaret Kanunu Başbakanlık Tasarısı'nın, şirket kuruluşu sürecinin süresi, işlem sayısı ve maliyeti üzerindeki etkisinin incelenmesi, varsa olumsuz etkilerinin giderilmesine yönelik olarak Tasarıda değişiklik yapılmasını sağlayacak önerilerin geliştirilmesi. Adalet Bakanlığı Mayıs Merkezi yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye de açacakları şubelere ilişkin kuruluş izninin kaldırılması. Merkezi yurt dışında bulunan şirketlerin Türkiye de açacakları şubelere ilişkin kuruluş işlemlerinin kolaylaştırılması. Bakanlığı Adalet TÜSİAD Aralık

6 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Sosyal diyalog temelinde bir Ulusal İstihdam Stratejisi" oluşturulması ve bu strateji doğrultusunda eylemler planlanması. Çalıştay, "Ulusal İstihdam Stratejisi" oluşturulması ve bu strateji çerçevesinde öngörülen politikalara yönelik çalışmalar yapılarak yatırım ortamının istihdam boyutunun iyileştirilmesi. ÇSGB İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Haziran Mesleki ve teknik eğitimin yaygınlaştırılmasına ve kalitesinin artırılmasına yönelik teşvik edici önlemlerin belirlenmesi. ve/veya Mevzuat Değişikliği Meslek edindirme faaliyetleri ve mesleki eğitim verecek kurumların teknik kapasitelerinin geliştirilmesi yoluyla mesleki eğitimin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması; nitelikli istihdamın teşvik edilmesi. MEB, İŞKUR ÇSGB, YÖK, MYK, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Mayıs

7 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 3. Mesleki rehberlik hizmetlerinin etkinleştirilmesi. Yatırım ortamını iyileştirmek amacıyla daha çok kişinin mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmeti almasının sağlanması, bu suretle iş arayanların uygun mesleklere yönlendirilmesi. MEB, İŞKUR, MYK İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Kamu Kurumu nde Meslek Örgütleri, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Eylül Kısa çalışma uygulamasına ilişkin esasların gözden geçirilmesi. a)kısa çalışma yapılabilecek hallerin İŞKUR ekonomik sebepler, zorunlu nedenler, hammadde ve enerji sağlanmasında karşılaşılan zorluklar şeklinde genişletilmesi, b) Kısa çalışma uygulamasının genel ekonomik kriz ve zorlayıcı sebeplerin yanı sıra sektörel kriz durumlarında da geçerli olmasının temini, c) Kısa çalışma ödeneğinin işsizlik sigortası ödeneği alacağından mahsup edilmesi düzenlemesinin yeniden değerlendirilmesi. ÇSGB, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Ağustos

8 İSTİHDAM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 5. Yabancılara çalışma izni verme sürecinin iyileştirilmesi. Yabancıların İzinleri ÇSGB Otomasyon Projesi nin tamamlanması ile çalışma izin başvurularının ve bilgi alışverişinin elektronik ortamda yapılması ve yapılan her işleme ilişkin olarak talep sahiplerine elektronik ortamda bilgi verilebilmesinin sağlanması; ayrıca, çalışma izni verilen yabancılara ilişkin AB tanım, norm ve standartlarına uygun olarak veri tabanının oluşturulması. İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Mayıs Zorunlu istihdam düzenlemelerinin gözden geçirilmesi. Yatırım kararları üzerinde olumsuz etkileri olan zorunlu istihdam düzenlemelerinin gözden geçirilerek alternatif düzenlemelerin değerlendirilmesi. ÇSGB İŞKUR, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ağustos İşgücü piyasası düzenlemelerinin güvenceli esneklik yaklaşımıyla yeniden değerlendirilmesi. İşgücü piyasası düzenlemelerinin güvenceli bir biçimde esnekliğe kavuşturulması. ÇSGB İŞKUR, SGK, DPT, Hazine Müsteşarlığı, MEB, Sosyal Taraflar, Sivil Toplum Kuruluşları Kasım

9 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. İşyeri açma ruhsatlarında mahalli idareler arasında uygulama birliğinin sağlanması. Kanun ve Yönetmelik İşyeri açma ruhsatları ile ilgili İçişleri Bakanlığı olarak mahalli idareler arasında onay süresi, harç miktarları ve istenilen belgeler gibi konulardaki uygulama farklılıklarının giderilmesi. Başbakanlık, TİM, YASED, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık Düzenli Depolama Yönetmeliğinin çıkarılması Yönetmelik Parametreler ve limit Çevre ve Orman değerlere ilişkin bazı Bakanlığı artırımlar ve muafiyetlerin getirilmesi, böylelikle döküm fabrikalarından çıkan ve yeniden kullanılması mümkün olmayan cüruf ve kumun depolanmasına ilişkin karakterizasyon çalışmasının tamamlanması. İçişleri Bayındırlık ve İskan TÜSİAD Haziran Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği nde değişiklik yapılması. Yönetmelik Ambalaj atıklarının belediye ve/ veya anlaşmalı lisanslı toplama ayırma tesislerine bedelsiz verme yükümlülüğünün gözden geçirilmesi. Çevre ve Orman Bakanlığı İçişleri Maliye TÜSİAD, TİM, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Aralık

10 SEKTÖREL LİSANSLAR TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI sayılı Gıda Kanunu'nun yeniden düzenlenmesi. Kanun Gıda üretimi yapan işyerlerinin teknik ve hijyenik yönden ruhsatlandırılması; etkin bir denetim ve kontrol sistemi için yetkinin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nda toplanması. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Başbakanlık, İçişleri Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, İlgili Diğer Kurum ve Kuruluşlar Haziran Kıyı yapıları işletme izin sürecinin sektörün sorunları dikkate alınarak iyileştirilmesi. Yönetmelik a) Kıyı yapıları işletme izin sürecinin basitleştirilmesi b) Tesislerin izne bağlanması için son tarih olan 1 Temmuz 2010 tarihinin uzatılması c) İznin alınmasını geciktiren mülkiyete ilişkin sorunların çözümü d) Diğer izinlerle olan mükerrerliklerin kaldırılması e) İstenilen belgeler arasında yer alan yapı kullanım iznine ilişkin sorunların giderilmesi f) Belirtilmemiş diğer engellerin incelenerek giderilmesi. Denizcilik Müsteşarlığı Başbakanlık, Bayındırlık ve İskan Ulaştırma Çevre ve Orman Turizm Tarım ve Köyişleri Sağlık Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, TOBB Aralık

11 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. İnşaat öncesi, inşaat yapım süreci ve sonrasındaki işlemlerin süresinin kısaltılması ve maliyetinin azaltılması. Mevzuat Değişikliği İnşaat sürecinin iyileştirilmesi. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye İçişleri ÇSGB, Sivil Toplum Kuruluşları, Belediyeler Birliği Kasım Sağlık koruma bantları ile ilgili usul, esas ve standartların belirlenmesi. Mevzuat Değişikliği Sağlık koruma bantları Başbakanlık (Müessesenin çevreye olan zararlı etkisi dikkate alınarak müessese etrafında bırakılması gereken iskan dışı alan) ile ilgili usul, esas ve standartları belirleyen yönetmelik çıkarılması. Bayındırlık ve İskan Kasım 2010 Sağlık Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Sivil Toplum Kuruluşları 9

12 YATIRIM YERİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 3. Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca kıyı yapılarına ilişkin başlatılan çalışmaların sonuçlarının değerlendirilerek; Yuvarlak Masa Modeli'nin gerçekleştirilmesi ve bütünleşik kıyı planlarının tamamlanması. Mevzuat Değişikliği, Plan Kıyı yapılarındaki yatırım yeri süreçlerinin kısaltılması ve kolaylaştırılması, koordinasyon eksikliklerinin ortadan kaldırılması ve planların tamamlanması. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Maliye Ekim 2010 İçişleri Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Ulaştırma Denizcilik Müsteşarlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı, Sivil Toplum Kuruluşları 4. Yatırım yeri olarak belirlenecek, yatırımlara tahsis edilecek arazilerin tek elden koordine edilmesine yönelik etkin bir mekanizmanın kurulması ve yatırımcıların ihtiyaçlarına cevap verecek büyüklükte sektörler bazında büyük yatırım alanlarının oluşturulması. Hazinenin özel mülkiyetindeki Maliye Bakanlığı ve ve devletin hüküm ve tasarrufu Bayındırlık ve İskan altındaki taşınmazların planlı, Bakanlığı etkin değerlendirilmesi ile yatırımcı taleplerini karşılayacak büyüklükte yatırım alanları bulunamaması ve uygun arazilerin elde edilememesi gibi konularda uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi. Maliye Kasım 2010 İçişleri Kültür ve Turizm Çevre ve Orman Enerji ve Tabii Kaynaklar Tarım ve Köyişleri Sağlık TYDTA, Sivil Toplum Kuruluşları 10

13 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Gelir vergisi sisteminin yeniden düzenlenmesi. Kanun Serbest piyasa ekonomisi ile uyumlu, yatırımları ve istihdamı artırarak sürdürülebilir ekonomik büyümeyi destekleyen, vergiye uyumu artırarak kayıt dışılığı azaltan, etkin ve verimli bir vergi sisteminin oluşturulması. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı, SPK, Sivil Toplum Kuruluşları Aralık Transfer fiyatlandırması müessesesinin etkin bir şekilde işler hale getirilmesi. İdari Düzenleme Transfer fiyatlandırmasına ilişkin ikincil mevzuatın tamamlanmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi, Maliye Bakanlığı'nın personel ve bilişim altyapısının güçlendirilmesi. Gelir İdaresi Başkanlığı _ Aralık "Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilmesi. Kanun Sözleşmelerin damga vergisinden istisna edilmesi suretiyle sözleşmeli üretimin teşvik edilmesi ve böylece tarımsal üretim ile buna dayalı ticari ve sınai faaliyetlerde kayıt dışılığın azaltılması. Maliye Bakanlığı TOBB Haziran

14 VERGİ ve TEŞVİKLER TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Mükelleflerin borç ve alacak bilgilerinin elektronik ortamda tek hesapta güncel takibi ile mahsup sisteminin çalıştırılması. (Mükellef Cari Hesabı Projesi) İdari Düzenleme Mükellefe ait farklı vergi dairelerinin kayıtlarında yer alan tahakkuk ve tahsilat hesaplarının bir arada görülmesi ve mükellefin güncel hesap bakiyesinin izlenmesi ve proje kapsamında tecil, terkin, tahakkuk, mahsup işlemlerinin sanal ortamda eşleştirilerek, mükellefin işlemlerinin daha hızlı yapılmasının sağlanması. Gelir İdaresi Başkanlığı _ Haziran Yeni Teşvik Sistemine ilişkin uygulama sonuçlarının raporlanması yılında yürürlüğe konan mevcut teşvik sisteminde sağlanan bölgesel ve sektörel desteklerin bir yıllık uygulama sonuçlarının analiz edilmesi. Hazine Müsteşarlığı _ Eylül

15 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Gümrük işlemlerinin tümüyle e- beyanname ile elektronik ortamda yapılması. 2. Gümrük İdaresi fiziki yapısı ve otomasyon sisteminin kapsamının geliştirilmesi ve etkinleştirilmesi. Altyapı sı Altyapı sı Gümrük işlemlerinde maliyetlerin azaltılması ve sürecin kısaltılması. Nusaybin Sınır Kapısı'nın modernize edilmesi. Gümrük Müsteşarlığı TÜSİAD, YASED, TİM, Gümrük Müşavirleri Dernekleri Haziran 2010 Gümrük Müsteşarlığı TOBB Aralık Yasadışı ticaretle ve rekabeti bozucu unsurlarla mücadelede etkinliğin artırılması. Uygulama a) Çift kaynaklı tarama yapabilen yüksek teknolojiye sahip bagaj X- Ray cihazlarının İpsala, Kapıkule, Hamzabeyli, Sarp, Gürbulak, Esendere ve Cilvegözü Gümrük Kapılarına kurularak,bunlara işlerlik kazandırılması, b) 2006 AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamındaki Araç Takip Sistemi projesinin ilgili tüm gümrük kapılarına yaygınlaştırılarak uygulanması, c) 2008 AB Katılım Öncesi Mali Yardım kapsamında Kapıköy Demiryolu Gümrük Kapısı na kurulacak olan Tren Tarama Sistemi nin ihale sürecinin tamamlanması. Gümrük Müsteşarlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Aralık

16 DIŞ TİCARET ve GÜMRÜKLER TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Ürün güvenliği sistemiyle ilgili işlemlerin tümüyle elektronik ortamda yürütülmesi. Mevzuat değişikliği ve altyapı çalışması Dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi. DTM İlgili Kurum ve Kuruluşlar, Sivil Toplum Kuruluşları Ekim Varış öncesi beyan sisteminin yürürlüğe konması. Altyapı sı Dış ticaret işlemlerinin basitleştirilmesi. Gümrük Müsteşarlığı İlgili Kurum ve Kuruluşlar Eylül

17 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Patent Kanunu Tasarısı nın gözden geçirilmesi. Kanun Patent Kanunu Tasarısının, TPE uluslararası yükümlülükler ve gelişmeler doğrultusunda, yatırımcının haklarını etkin olarak koruyacak şekilde yasalaşmasının temini. Sağlık Adalet Bakanlığı Haziran Ulusal Fikri ve Sınaî Strateji Belgesi Mülkiyet Strateji Belgesinin hazırlanması. Türkiye'nin fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda önümüzdeki yıllardaki yol haritasını belirleyecek olan bir strateji belgesinin oluşturulması. TPE Kültür ve Turizm Adalet İçişleri Sağlık Tarım ve Köyişleri DPT, DTM, Gümrük Müsteşarlığı, TÜBİTAK, TOBB Haziran Telif Hakları ile ilgili iş ve işlemleri yürüten birimin idari kapasitesinin güçlendirilmesi. Kanun Mevcut kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, uygulamanın uluslararası standarda yükseltilmesi ve etkin bir koordinasyonun sağlanması. Kültür ve Turizm Bakanlığı Meslek Birlikleri, TOBB Aralık

18 FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARI TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Fikri ve sınai mülkiyet hakları sisteminin ekonomik ve teknik boyutunun konunun ilgili olduğu fakültelerde lisans ve lisansüstü düzeyde ders programına eklenmesi. YÖK kararı Temel bilimler ile mühendislik, işletme ve güzel sanatlar fakülteleri gibi üniversitelerin ilgili bölümlerinde fikri mülkiyet haklarının müfredata dahil edilmesi. YÖK TPE, Kültür ve Turizm Bakanlığı Aralık Patent araştırma ve inceleme yetkili ofis maliyetlerinin azaltılmasına ilişkin girişimde bulunulması. Türkiye'de gerçekleştirilen patent başvurularının artırılması amacıyla, araştırma ve inceleme taleplerini değerlendiren ofisler ile anlaşmaya varmak üzere ikili işbirliği anlaşmalarının gözden geçirilmesi ve ücretlerin azaltılması. TPE Dışişleri DTM, TOBB Haziran

19 YATIRIM PROMOSYONU TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Kalkınma Ajansları bünyesindeki Yatırım Destek Ofisleri ile TYDTA arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi. 2. TYDTA ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında özelleştirme projelerinin tanıtılması için aktif işbirliği sağlanması. Yönetmelik Yatırım Envanteri Yatırım Destek Ofisleri ile Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansının yatırım promosyonu konusunda işbirliği halinde çalışması. Özelleştirme projelerinin TYDTA tarafından da yabancı yatırımcılara sunulması, ülkemize yatırım yapmayı düşünen potansiyel yatırımcılara sunulmak üzere Yatırım Envanteri oluşturulması. TYDTA, DPT TYDTA, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Kalkınma Ajansları Ağustos 2010 _ Nisan Yeniden yapılandırılan internet sitesinin tanıtımı yapılarak ilgili kurum, kuruluş ve özel şirketlerin interaktif ortamda sitenin özelliklerinden daha etkin bir şekilde yararlanmaya davet edilmesi. Tanıtım Kampanyası Sitede bulunan firma eşleştirme modülünün etkin bir şekilde kullanılmasının sağlanmasıyla Türk şirketlerinin finansman, teknolojik gelişme, dış pazar olanakları, kurumsallaşma ve benzeri eksikliklerinin yabancı şirketlerle birleşme yoluyla aşılması ve bu sayede ülkemize daha fazla yabancı yatırım çekilmesi. TYDTA KOSGEB, Kalkınma Ajansları Kasım

20 DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM MEVZUATI TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Türkiye'deki girişimciler açısından, tahkim müessesesinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik engellerin tespit edilmesi. Tahkim müessesine ilişkin yapısal, finansal ve altyapı sorunlarının tespit edilmesi. Hazine Müsteşarlığı, TOBB Adalet Maliye DPT, SPK Eylül Uluslararası doğrudan yatırım rejimi konusunda uluslararası kuruluşların çalışmaları ile diğer ülkelerde bu alandaki gelişmeler hakkında YOİKK üyelerinin bilgilendirilmesi. YOİKK üyelerinin çalışmaları sırasında uluslararası doğrudan yatırımlar rejimi ile ilgili olarak dünya genelinde belirginlik kazanan eğilimlerin ya da yaklaşımların göz önünde bulundurulması ve 6 aylık çalışma raporları aracılığıyla düzenli bilgilendirme yapılması. Hazine Müsteşarlığı İlgili kurum ve kuruluşlar Eylül 2010 (ilk rapor) 18

21 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Girişimciliğe yönelik yeni bir destek programının hazırlanması. Yönetmelik / Uygulama Girişimcilik kültürünün KOSGEB yaygınlaştırılması ve girişimcileri iş kavramı ile tanıştırarak kuracakları işletmelerin başarı olanaklarının artırması amacıyla; mevcut desteklerin geliştirilmesi ve Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin yaygınlaştırılması. ve Sosyal Güvenlik İŞKUR, Belediyeler, Sivil Toplum Kuruluşları, İl Özel İdareleri, Kalkınma Ajansları, TESK, Devlet ve Vakıf Üniversiteleri, Organize Sanayi Bölgeleri Eylül

22 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 2. Sanayi yoğun bölgelerde bulunan mesleki ve teknik öğretim kurumlarının KOBİ lere danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermesinin sağlanması. Mevzuat/Uygulama KOBİ lerin danışmanlık ve eğitim ihtiyacının karşılanması amacıyla; işbirliği çerçeve protokolü hazırlanarak, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının mesleki eğitim birikiminin, KOBİ lerin organizasyon, iş güvenliği, mesleki gelişim, teknik vb. alanlarda bilgi ihtiyacının karşılanmasına yönlendirilerek, mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarının sektörle işbirliği yeteneğinin geliştirilmesi. Milli Eğitim KOSGEB ÇSGB, İŞKUR, TESK, Organize Sanayi Bölgeleri Aralık KOBİ lere yönelik danışmanlık sisteminin daha kurumsal, verimli ve etkin bir yapıya kavuşturulması. Uygulama KOBİ lerin rekabet güçlerinin artırılması, yapılarının kuvvetlendirilmesi ve verimliliklerinin artırılması. KOSGEB TESK Aralık

23 KOBİ TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Mikro ve küçük işletmelerin KOSGEB desteklerine erişiminin kolaylaştırılması. Yönetmelik / Uygulama Toplam işletmelerin %99 undan KOSGEB fazlasını oluşturan mikro ve küçük işletmelerin desteklerden daha çok ve kolay yararlanması. TESK Aralık KGF nin uygulama sonuçlarının bağımsız bir kuruluş tarafından değerlendirilmesi. Kredi kefalet kuruluşlarının etkinliğinin artırılması. Hazine Müsteşarlığı KOSGEB, BDDK, TESK, KGF A.Ş., Türkiye Bankalar Birliği Aralık

24 KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Borsa Dışı Şirketlerde Finansal Olmayan Raporlama Standartları nın seçilecek bir veya birkaç KOBİ de pilot olarak uygulanması ve Borsa Dışı Şirketlerde Kurumsal Yönetim İlkeleri ile Borsa Dışı Şirketlerde Finansal Olmayan Raporlama Standartları nın tanıtılması. Pilot Uygulama ve Bilgilendirme Toplantısı Borsa dışı şirketlerde kurumsal raporlama standartlarının uygulanabilirliğinin değerlendirilmesi. YASED, TOBB SPK, KOSGEB, TÜSİAD, İlgili diğer Sivil Toplum Kuruluşları Haziran KOBİ lerde finansal ve finansal olmayan raporlama standartlarının uygulanmasında teşvik imkanlarının araştırılması. KOBİ lerin finansal ve finansal olmayan raporlama standartlarını uygulamasının teşvik edilmesine yönelik kullanılabilecek araçların belirlenerek KOBİ'lerin kurumsal bir yapıya kavuşmasının sağlanması. SPK KOSGEB, İMKB, İlgili diğer Sivil Toplum Kuruluşları Haziran

25 KURUMSAL YÖNETİM TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 3. SPK tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde değişiklik yapılması. SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde Değişiklik (Kurul Kararı) 2009 yılında hazırlanan rapor ve uluslararası gelişmeler çerçevesinde SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin değerlendirilerek gerekli değişikliklerin yapılması. SPK İMKB, TÜSİAD, YASED, İlgili diğer Sivil Toplum Kuruluşları Ağustos Kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin tanıtılması ve farkındalık yaratılması. Sempozyum Kamu sermayeli şirketlerde kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasına ilişkin yasal altyapıya yönelik hazırlık yapılması. Hazine Müsteşarlığı, DPT SPK, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Aralık

26 ARGE TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 1. Döner sermaye uygulamalarının tıp fakülteleri dışındaki fakülteler için yeniden yapılandırılması ve denge tazminatı hususunun düzenlenmesi. 2. ARGE konusunda sanayinin ihtiyaçlarını üniversiteye taşıyacak farklı mekanizmaların incelenmesi. Yönetmelik Döner sermaye ve denge tazminatı konularında yapılacak düzenlemelerle üniversite-sanayi ortaklığında yapılacak projelerin sayısının artırılması. Üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulabilecek farklı sistemlerin/mekanizmaların belirlenmesi. YÖK TOBB Maliye TOBB DTM, KOSGEB, TÜSİAD, TÜBİTAK, YÖK, OSBÜK Aralık 2010 Eylül Türkiye'nin uluslararası yenilikçilik endekslerindeki konumunun iyileştirilmesi için doğru verilerin kullanılmasının sağlanması. Uluslararası yenilikçilik TÜBİTAK endekslerini oluşturan parametrelerin belirlenmesi; bu parametreler için Türkiye'den sunulan verilerin analiz edilmesi, gerektiğinde endeksleri düzenleyen yabancı kuruluşlarla temasa geçilerek önerilerin sunulması. Hazine Müsteşarlığı, TÜİK, YASED Eylül

27 ARGE TEKNİK KOMİTESİ 2010 YILI EYLEM PLANI 4. Başta TÜBİTAK tarafından koordinasyonu yapılan programlar olmak üzere uluslararası ikili veya çok taraflı ARGE programları kapsamında desteklenen projelerde kullanılmak üzere getirilen eşyaya muafiyet tanınması. Mevzuat Değişikliği Türkiye'deki araştırmacılarca yürütülen uluslararası ARGE projelerinin artmasının sağlanması. Gümrük Müsteşarlığı TÜBİTAK Mayıs Türkiye ekonomisinde yabancı sermayeli firmaların ARGE etkinliklerinin analizinin yapılması. Yabancı yatırımcıların ülkemizdeki ARGE yatırımlarının artırılması. YASED TÜBİTAK, TOBB Eylül

YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER

YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER YOİKK TEKNİK KOMİTELER 2010 YILI EYLEM PLANI KAPSAMINDA SAĞLANAN GELİŞMELER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ 1. Noterlik hizmet süreçlerini değerlendirerek standart noter hizmet tarifesinin oluşturulması.

Detaylı

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler

24 Eylül 2013 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler 03 YOİKK Teknik Komite Eylem Planları 4 Eylül 03 Tarihli EKK Toplantısında Gündeme Alınan Eylemler /4 Başbakanlık Başbakanlıkça madencilik faaliyet izinlerine yönelik mevzuat değişiklikleri yapılması GİTES

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji KASIM 2014 KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI OCAK 2009 İÇİNDEKİLER I. YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI II. TEKNİK

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI 11 MART 2011 YOİKK TEKNİK KOMİTELER EYLEM PLANI YOİKK Teknik Komiteleri tarafından yürütülen çalışmaların performansının

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI. 11 Mayıs 2012 YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI 11 Mayıs 2012 1 Sunum Planı 16/01/2012 tarihli Bakanlar Kurulu Prensip Kararı çerçevesinde YOİKK yapısı TOBB YOİKK Çalışma Grupları

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı 2013 yılı itibarıyla yaklaşık 105 milyar TL ile GSYH nin yaklaşık yüzde 7 si olarak gerçekleşen

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULUNUN YAPISI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri

Detaylı

FASIL 5 KAMU ALIMLARI

FASIL 5 KAMU ALIMLARI FASIL 5 KAMU ALIMLARI Öncelik 5.1 Kamu alımları konusunda tutarlı bir politika oluşturulması ve bu politikanın uygulanmasının izlenmesi görevinin bir kuruma verilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 5.1.1

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Destek Sistemimizde Ticarileşme Boyutu Yetersiz %98 nin temel araştırmaya aktarıyoruz; % 2 transfere aktarıyoruz 7,5 Milyar TL (%98) * 131 milyon TL (%2)

Detaylı

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR

64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR 64. HÜKÜMET 2016 YILI EYLEM PLANININDA TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİNİN KATKI SAĞLAYACAĞI KONULAR Şeffaflık 5 İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışlarından kamuya pay alınması sağlanacak.

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı ASPB SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı (İstihdam Hizmetleri Dairesi Başkanlığı) Hazine Müsteşarlığı ASPB Kadın istihdamını geliştirmeye

Detaylı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı

TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği. Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı TÜBİTAK ın Teknoloji Transfer Ofisleri Desteği Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK TÜBİTAK Başkanı Desteklerdeki Ticarileştirme Oranı Arttı 2010 yılından itibaren Ar-Ge desteklerindeki ticarileştirme oranı % 2

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı

Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı Devlet Planlama Teşkilatı Bilgi Toplumu Dairesi 25 Ekim 2007 Gündem Bilgi Toplumu Stratejisi Yaklaşımı Strateji Bileşenleri Hedefler Eylem Planı İzleme ve Ölçümleme

Detaylı

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI

T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI. AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI T. C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI AR-GE REFORM PAKETİ ve İKİNCİL MEVZUATI 24 AĞUSTOS 2016 4691 Sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği 2/39 1 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri nde gerçekleştirilen yazılım

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Nisan 2009* * Teknik Komiteler tarafından herhangi bir çalışma gerçekleştirilmeyen

Detaylı

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI

KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) KAMU ALIMLARI YOLUYLA TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YERLİ ÜRETİM PROGRAMI EYLEM PLANI Koordinatör Teknoloji Bakanlığı Öncelikli Dönüşüm Programları, 16/02/2015 tarihli ve 2015/3

Detaylı

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR YATIRIMLARIN İZLENMESİ ve KOORDİNASYONU ile YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN KARAR BİRİNCİ BÖLÜM Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Platformunun Amaçları, Yapısı ve Görevleri Amaç

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2016 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Program Koordinatörü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI Program Koordinatörü KASIM 2014 ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI VE EYLEM PLANI

Detaylı

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018

KTÜ STRATEJİK PLAN 2014-2018 10. KALKINMA PLANI 2014-2018 10. KALKINMA PLANI KTÜ STRATEJİK PLAN 10. Kalkınma Planında Yer Alan Politikalarla Örtüşen Hedef ve Faaliyetlerimiz Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum Yenilikçi Üretim, İstikrarlı Yüksek Büyüme Yaşanabilir

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI ve TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARI 2008 İÇİNDEKİLER I. YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) ÇALIŞMALARI II. TEKNİK

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (TTO) YÖNERGESİ Amaç Madde 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Üsküdar Üniversitesinde üretilen bilgi ve teknolojinin uygulamaya dönüştürülerek ticarileştirilmesine,

Detaylı

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ

FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ FASIL 29 GÜMRÜK BİRLİĞİ Öncelik 29.1 Özellikle gümrük kontrolleri ve vergi denetimi kuralları olmak üzere, serbest bölgeler mevzuatının AB müktesebatı ile uyumlu hale getirilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi

Detaylı

08 Kasım 2012. Ankara

08 Kasım 2012. Ankara 08 Kasım 2012 Ankara KOBİ ler ve KOSGEB Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık

Türk Bankacılık ve Banka Dışı Finans Sektörlerinde Yeni Yönelimler ve Yaklaşımlar İslami Bankacılık İÇİNDEKİLER FİNANS, BANKACILIK VE KALKINMA 2023 ANA TEMA SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA: FİNANS VE BANKACILIK ALT TEMALAR Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ve Finans Sektörü İlişkisi AB Uyum Sürecinde Finans ve Bankacılık

Detaylı

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI

ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI ÖNCELİKLİ TEKNOLOJİ ALANLARINDA TİCARİLEŞTİRME PROGRAMI EYLEM PLANI 1. Programın Amacı ve Kapsamı Türkiye de Ar-Ge faaliyetlerinin artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönelik önemli ilerlemeler kaydedilmiş

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu e-dtr Đcra Kurulu 24. Toplantısı 12 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan Eylemler

Detaylı

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO

ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI. ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO ÜSİMP TTO TECRÜBE PAYLAŞIMI ÖMER BAYKAL, GAZİ TTO 26 Temmuz 2013, ASO Gazi TTO nun Amacı Gazi Üniversitesi bünyesindeki bilimsel ve teknolojik bilginin toplumsal faydaya ve ekonomik değere dönüşümünü ve

Detaylı

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu

İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu İstanbul Havacılık Sektörü Yenilikçi İşbirliği Platformu Destek ve Teşvik Programları Ürün ve Üretim Geliştirme Destekleri Ticarileştirme ve Pazarlama Destekleri Araştırma-Geliştirme Destekleri Destek

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI

ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI 2015 YILI YILLIK İŞ PLANI KONU Tahmini Maliyet (TL) Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Sorumlu Kişi İşbirliği Yapılacak Kurumlar ve Kişiler Performans 1.1.1.1 2013 yılında istihdam edilmesi planlanan basın ve halkla ilişkiler personelinin

Detaylı

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu

e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu e-dönüşüm Türkiye Projesi 2005 Eylem Planı İlerleme Raporu Sunuşu N.Murat İNCE DPT Bilgi Toplumu Dairesi Başkanlığı 15 Eylül 2005 1 2005 Eylem Planı Genel Tanıtımı - Bilgi Toplumu Stratejisi hazırlıklarının

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI

2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2014-2015 EYLEM PLANLARI KAMUOYUYLA PAYLAŞILDI 2007 yılından bu yana yayımlanmakta olan ve YOİKK in yıllık çalışma takvimini oluşturan eylem planlarının sonuncusu, 3 Temmuz 2014 tarihinde Ekonomi Bakanı

Detaylı

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları. Antalya Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2016 Mali Destek Programları Antalya 24.02.2016 Geçmiş Destek Programları 2015 2014 2012 2011 17 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 20 Milyon 40 proje 53 proje 63 proje 66 proje 2010

Detaylı

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB)

TÜBİTAK. 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Ahmet Rıza Balım Teknoloji Transfer Mekanizmaları Destekleme Grubu ahmet.balim@tubitak.gov.tr

Detaylı

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE

AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE AB MALİ YARDIMLARI VE TÜRKİYE Eskişehir Sanayi Odası 25 Kasım 2015 Mali Yardımlar IPA Fonları 2014-2020 Döneminde 4.453,9 milyon avro Ana yararlanıcı kamu, bakanlıklar Türkiye AB Programları Toplam bütçe

Detaylı

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü

T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Mehmet TEZYETİŞ OSTİM Hizmet Merkezi Müdürü KOSGEB VE KURULUŞ AMACI KOSGEB, 1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile

Detaylı

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU

STRATEJİK PLAN (2015-2018) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU STRATEJİK PLAN (215-218) HEDEF-FAALİYET-MALİYET TABLOSU Kurumsal Kaynakların Geliştirilmesi Zaman ve Stres Yönetimi eğitimi Etkinlik Katılımcı 25 25 25 25 1.2 1.2 1.4 1.4 Liderlik eğitimi Etkinlik Katılımcı

Detaylı

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ

İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ. Maliye Bakanlığı Hazine Müsteşarlığı SGK KOSGEB. Maliye Bakanlığı SGK KOSGEB İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞ TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı ÇSGB () Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır. İlk

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Kasım 2009 YOİKK SEKRETERYASI İÇİNDEKİLER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK

Resmî Gazete YÖNETMELİK 27 Ağustos 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29101 YÖNETMELİK Kalkınma Bakanlığından: KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB

GENEL BİLGİ. KOBİ ler ve KOSGEB GENEL BİLGİ KOBİ ler ve KOSGEB 1 Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço toplamı veya net satış hasılatı 40 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

YOİKK TEKNİK KOMİTE 2009 YILI EYLEM PLANLARINDA OCAK-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER. Sorumlu Kurum/Kuruluş

YOİKK TEKNİK KOMİTE 2009 YILI EYLEM PLANLARINDA OCAK-ARALIK AYLARINDA SAĞLANAN GELİŞMELER. Sorumlu Kurum/Kuruluş ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ yla İlgili Diğer 1. Ana sözleşme ve imza tasdiklerinde noterlik ücretlerinin azaltılması. Noter Ücret Tarifesi Değişikliği Şirket kuruluşu işlem maliyetlerinin azaltılması.

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması

İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Çalışmaları Ve Yatırıma Uygun Arazi Belirlenmesi İçin CBS Teknolojisinin Kullanılması Sunum Planı Sorumluluk Kapsamındaki Eylem Planları Eylem Planları Kapsamında

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam

KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler. Amaç ve kapsam KALKINMA AJANSLARI YATIRIM DESTEK OFİSLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kalkınma ajansları bünyesinde kurulan yatırım destek ofislerinin görev

Detaylı

Sayın Bakanım, Saygılarımla, Ümit BOYNER Yönetim Kurulu Başkanı. Ġstanbul, 05 Aralık 2011 Ref: ÜB/mç:11/2584

Sayın Bakanım, Saygılarımla, Ümit BOYNER Yönetim Kurulu Başkanı. Ġstanbul, 05 Aralık 2011 Ref: ÜB/mç:11/2584 Ġstanbul, 05 Aralık 2011 Ref: ÜB/mç:11/2584 Zafer ÇAĞLAYAN Ekonomi Bakanı T.C. Ekonomi Bakanlığı Ankara Sayın Bakanım, Türkiye ekonomisinin yapısal reform sürecinin etkili bir şekilde sürdürülmesi ve bu

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516

Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 Resmi Gazete Tarihi: 07.09.2001 Resmi Gazete Sayısı: 24516 KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI VE TOPLU SÖZLEŞME KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI

2016 YILI İŞ/EYLEM PLANI AMAÇ 1. SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ HAYATINA YÖNELİK AMAÇLAR Stratejik Hedef Strateji Faaliyetler Göstergeleri Hedef Dokümantasyon Kayıt 1.1.1. Ulaşım ve Lojistik Olanaklarını Niğde ye Hava Alanı Yapılmasını Sağlamak

Detaylı

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM

YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM YATIRIM ORTAMINI İYİLEŞTİRME KOORDİNASYON KURULU (YOİKK) TEKNİK KOMİTE EYLEM PLANLARINDA YER ALAN MADDELERE İLİŞKİN GÜNCEL DURUM Ağustos 2009 YOİKK SEKRETERYASI İÇİNDEKİLER ŞİRKET KURULUŞU TEKNİK KOMİTESİ

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar

EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI. Sorumlu İşbirliği Yapılacak Kurum/lar ve Kuruluş/lar EYLEM PLANI ÖNCELİK 1 TOPLUMDA HAYAT BOYU ÖĞRENME KÜLTÜRÜ VE FARKINDALIĞININ OLUŞTURULMASI 1.1 Toplumda hayat boyu öğrenme bilincini artırmaya yönelik TV, radyo ve ilgili mecralarda programlar yayınlanacaktır.

Detaylı

15 Ekim 2012. Ankara

15 Ekim 2012. Ankara 15 Ekim 2012 Ankara Türkiye de KOBİ tanımı KOBİ tanımı 250 den az çalışan istihdam eden, Yıllık bilanço veya net satış hasılatı 25 milyon TL yi geçmeyen işletmeler Ölçek Çalışan Sayısı Bilanço (Milyon

Detaylı

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim.

Konuşmamda sizlere birkaç gün önce açıklanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planı hakkında bilgi vereceğim. 4 Ekim 2009 Tarihinde, DPT Müsteşar Yardımcısı Erhan USTA nın Euro50 Group Seminerinde İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi ve Eylem Planına İlişkin Konuşma Metni Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Detaylı

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA

FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA FASIL 10 BİLGİ TOPLUMU VE MEDYA Öncelik 10.1. 2002 AB düzenleyici çerçevesi için anahtar başlangıç koşullarının kabul edilmesinin ve uygulanmasının tamamlanması 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 10.1.1 1 2002/20/AT

Detaylı

26 Ağustos 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:89 T.C. T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ TRANSFER OFĠSĠ YÖNERGESĠ

26 Ağustos 2015 Çarşamba YÖNERGE Sayı:89 T.C. T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ TRANSFER OFĠSĠ YÖNERGESĠ T.C. T.C. RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ TRANSFER OFĠSĠ YÖNERGESĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM (Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar) MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde

Detaylı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı

KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Resmi Gazete: 30.06.2003 tarih ve 25154 sayı Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar Sanayi ve Ticaret Bakanlığından Dayandığı Kanun:12.04.1990-3624 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ

FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi

Detaylı

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ

TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ 53 TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜ İKİNCİ BÖLÜM 1. Sektörde mevcut istihdam imkanları geliştirilecektir. 1.1 Kadın istihdamı / Kadın istihdamını geliştirmeye yönelik aktif işgücü politikaları uygulanacaktır.

Detaylı

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU

FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU FASIL 6 ŞİRKETLER HUKUKU Öncelik 6.1 Yeni Türk Ticaret Kanununun kabul edilmesi 1 Mevzuat uyum takvimi Tablo 6.1.1 1 68/151/AET, 2003/58/AT, Türk Ticaret Kanunu 1 AB şirketler hukuku mevzuatının sermaye

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU FASIL 7 FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU Öncelik 7.1 Fikri mülkiyet haklarının uygulanması amacıyla polis, gümrük ve yargı arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi ve bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ

NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ 28/12/2012 Teknoloji Transfer Ofisi YÖNERGE NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (NKUTTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Namık Kemal Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI

SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ARAŞTIRMA, TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE YENİLİK DESTEK PROGRAMLARI www.sanayi.gov.tr 1 Bakanlığımız özellikle son 7 yıllık süreçte, Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin desteklenmesi,

Detaylı

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM)

İZMİR DE (TEMİZ ÜRETİM) İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ İzmir Kalkınma Ajansı İZMİR BÖLGE KÜMELENME EKO- KALKINMA VERĐMLĐLĐK DESTEK PROGRAMLARI YENĐLĐK YATIRIM PLANI AJANSI 2010-20132013

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008

Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu. Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 Bilgi Toplumu Stratejisi (2006-2010) Eylem Planı 1. Değerlendirme Raporu Dönüşüm Liderleri Kurulu II. Toplantısı 9 Haziran 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Stratejik Öncelikler Eylemlerin Gerçekleşme Durumları Tamamlanan

Detaylı

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI

AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI Sunumun Adı AR-GE VE TASARIM MERKEZLERİ TOPLANTISI 13 Nisan 2016 İstanbul 2023 Ar-Ge Hedefleri Ar-Ge Reform Paketinin Amacı Ar-Ge Reform Paketinin Amacı 1. Tasarım faaliyetlerini desteklemek 2. Ar-Ge yatırımlarını

Detaylı

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ

2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ 2011 YILI FAALİYETLERİ GANTT ÇİZELGESİ FAALİYET ADI 5.1. KURUMSALLAŞMA VE ORGANİZASYON FAALİYETLERİ 5.1.1. İnsan Kaynakları (Personel Alımı, Çalışma Birimlerinin Oluşturulması, İşbölümü ve Personel Dağılımı)

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KOSGEB DESTEKLERİ Mehmet CANDAN Şubat 2015 SUNUM PLANI I. TEMATİK PROJE II. İŞBİRLİĞİ GÜÇBİRLİĞİ III. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

Detaylı

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER)

KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) KOSGEB DESTEKLERİ (2010/YENİ DESTEKLER) 1.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç

Detaylı

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması

Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas. lanması Yerel YönetimlerinY Çevresel Altyapı Projelerine Finansman Sağlanmas lanması - Hazine MüsteM steşarlığının n Rolü Hazine MüsteM steşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel MüdürlM rlüğü İzzet YERDEŞ Şube MüdürüM

Detaylı

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI

FASIL 8 REKABET POLİTİKASI FASIL 8 REKABET POLİTİKASI Öncelik 8.1 Müktesebata uygun bir Devlet Yardımları Kanununun kabul edilmesi ve mevcut şeffaflık taahhütlerini yerine getirebilecek, işlevsel olarak bağımsız bir devlet yardımları

Detaylı

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER

TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER T.C. BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI VERİMLİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMİZ ÜRETİM (EKO-VERİMLİLİK) ALANINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR & ENDÜSTRİYEL SİMBİYOZ KONUSUNDA ÜSTLENİLEBİLECEK ROLLER KALKINMA AJANSLARI

Detaylı

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK

ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK ÜLKEMİZDE SİBER GÜVENLİK Emine YAZICI ALTINTAŞ Siber Güvenlik Daire Başkanı HABERLEŞME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MEVZUAT SİBER GÜVENLİK Click to edit Master title style Çalışmaları konusundaki çalışmalar 2012 yılında

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SERA GAZI EMİSYON AZALTIM PROJELERİ SİCİL İŞLEMLERİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SERA GAZI EMİSYON AZALTIM PROJELERİ SİCİL İŞLEMLERİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI SERA GAZI EMİSYON AZALTIM PROJELERİ SİCİL İŞLEMLERİ ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ŞUBAT 2012 İklim Değişikliği ve Türkiye Türkiye, 24 Mayıs 2004 tarihinde Birleşmiş

Detaylı

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığığ Ülke ve Kamu Kurumları Düzeyinde Strateji Yönetimi Anıl YILMAZ Stratejik t Planlama l Dairesi i Bşk. ODTÜVT Yönetim ve Mühendislik Günleri 2 Mart 2008 Gündem Ülkesel

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA)

DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) DEVLET BAKANI SAYIN MEHMET ŞİMŞEK İN YAPISAL REFORMALARIN MAKROEKONOMİK ETKİLERİ KONFERANSI AÇILIŞ KONUŞMASI (26 EKİM 2007 ANKARA) Değerli Katılımcılar, Değerli Konuklar, Türkiye, yapısal reformlar ile

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ. Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi İNŞAAT SEKTÖRÜNDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK: YEŞİL BİNALAR & NANOTEKNOLOJİ STRATEJİLERİ Muhammed Maraşlı İMSAD-UNG Çalışma Grubu Üyesi RAPORUN AMACI Türk İnşaat Sektörünün rekabet gücünün arttırılması amacıyla

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GTÜ-TTO) YÖNERGESİ

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GTÜ-TTO) YÖNERGESİ GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ (GTÜ-TTO) YÖNERGESİ Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Gebze Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi nin oluşumu, organları, çalışma şekli, görev,

Detaylı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı

İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ

EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ EGE ÜNİVERSİTESİ - EBİLTEM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ Prof. Dr. Candeğer YILMAZ,... Ege Üniversitesi Rektörü EGE MODELİ 1994 den bu yana faaliyetini sürdürmektedir. Üniversitemiz: Ar-Ge ve Sanayi ilişkilerini

Detaylı

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara

ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara ÜSİMP UNİVERSİTE SANAYİ İŞBİRLİĞİ DENEYİMLERİ ÇALIŞTAYI, 9-10 Ocak 2013, Ankara SUNUM İÇERİĞİ 1. İstanbul Sanayi Odası nın Sanayi Üniversite İşbirliğine Bakışı ve Bu Kapsamdaki Rolü 2. Sanayi- Üniversite

Detaylı

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik

Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik 4688 SAYILI KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU KAPSAMINA GİREN KURUM VE KURULUŞLARIN GİRDİKLERİ HİZMET KOLLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Kapsamına Giren

Detaylı

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci

2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 2011 Yılı Teklif Çağrısı Proje Eğitim Toplantısı Program Amaç ve Öncelikleri, Uygunluk Kriterleri, Başvuru ve Değerlendirme Süreci 3 Ağustos 2011 ANKARA Gündem 2011 Teklif Çağrısı Kapsamı Mali Destek Programları

Detaylı

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları

AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü AB Destekli Bölgesel Kalkınma Programları Aralık 2004 AB Bölgesel Programları Dairesi Başkanlığı

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Tekliflerinin Hazırlanması ve uygulanması 2

Detaylı

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı.

VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER. Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı. X. KOBİ İ ZİRVESİİ İ REKABET GÜCÜ İÇİN ULUSLARARASILAŞMA VE BİLGİ DENEYİMİ TÜRKİYE DE SANAYİLEŞME SORUNLARI VE KOBİ LERE YÖNELİK ÇÖZÜMLER Hüseyin TÜYSÜZ KOSGEB Başkan Yardımcısı 13 Şubat 2014 KOSGEB KOSGEB,

Detaylı