ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: 22.08.1958 3. Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu:"

Transkript

1 1. Adı Soyadı: Havva Nüket İşiten 2. Doğum Tarihi: Unvanı: Yardımcı Doçent Doktor 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Cerrahpaşa Tıp Fak. Istanbul Üniversitesi Y. Lisans Gazi Tıp Fak Gazi Üniversitesi Doktora Ankara Tıp Fak. Ankara Üniversitesi Akademik Unvanlar: Yardımcı Doçentlik Tarihi : 2012 Doçentlik Tarihi : Profesörlük Tarihi : 6. Yönetilen Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri 6.1. Yüksek Lisans Tezleri ( Bitmiş) ve 1. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocukların WISC-R Alt Testlerinin Metilfenidat Tedavisi Öncesi ve Sonrası Puanlarının İncelenmesi, Klinik Psikoloji Yüksek Llisans Uzmanlık Tezi.,Uzm Psk.Eda Bağcı Üsküdar Üniversitesi. Istanbul Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu olan Çocukların Anne Babalarında Depresyon. Uygulamalı Psikoloji,Yüksek Lisans Bitirme Projesi.Uzm. Psk. Çağla Kınalı. Üsküdar Üniversitesi, Istanbul, Yaş Arası Çocuklarda Travma Ölçeği Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Uzmanlık Tezi.Uzm. Psk. Kübra Göktepe. Üsküdar Üniversitesi. Istanbul Hiperaktivite ve Dikkat eksikliği olan Çocuklarda Aile Tutum Ve Davranışlarının Etkisi. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Uzm Psk. Ayşe Handan Özkan Selim. Üsküdar Üniversitesi. Istanbul Lise Öğrencilerinde Çocukluk Çağı İhmal ve İstismarı İle Anksiyete ve Depresyon Arasındaki İlişki ve Bu İlişkinin Yüksek ve Düşük Puanla Girilen Okullar Arasındaki Farkı. Ağrı İli Örneklemi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Uzm Psk. Ayşe Nurcan Özüçağlayan. Üsküdar Üniversitesi. Istanbul Yüksek Lisans Tezleri ( Devam Eden ) 1

2 7. 1. Öfke kontrol problemi yaşayan yaş arası yetişkin kadınlarda, "öfke yönetimi grup psikoeğitimi nin" etkinliğinin araştırılması. Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Uzm Psk. Zeynep Rahmatulin. Üsküdar Üniversitesi. Istanbul y arası yaygın gelişimsel bozukluğu olan çocuklarda. Duyusal Bütünleme Terapisi yönteminin etkileri. Fatih Katranlı 3. Çocuklarda Duygu Durum Bozukluğu Aile Tutumunun etkisi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Tezi. Uzm Psk. Hatice Esra Bakır. Üsküdar Üniversitesi. Istanbul Doktora Tezleri ay Arası Dönemde Yeme Problemi Olan Çocukların Büyüme, Gelişim ve Yemek Seçimi İlişkisinin Ailesel Davranış Biçimleri, Annelerin Beslenme Bilgi Düzeyleri ve Duygusal Durumları İle Birlikte Değerlendirilmesi. Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Tıpta Uzmanlık Tezi Uzm.Dr. Nilgün KARADAĞ Tez Danışmanı : Dr. Nüket İŞİTEN Görev Aldığı Jüriler 1. Eda Bağcı Jüri 2. Çağla KınalıJüri 3. Serdar Jüri 4. Kübra Göktepe jüri 5. Ayşe Handan Özkan Selim jüri 6. Ayşe Nurcan Özüçağlayan juri 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) 1. İsiten N. Contributing Multidisciplinary Teams. (MDT) Establishment of interdisciplinary child protection teams in Turkey : Identifying the strongest link can make difference! Child Abuse and Neglect 33 (2009) Karademir S., Oğuz D., Inci A., Şenocak F., Ocal B., Isiten N.: Chest Pain in Children. Cardiology in the Young ISSN Vol : 11 Supp 1 May , G Eryilmaz, I Gögcegoz, O Yorbik, N Isiten Metilfenidat"Long-Acting Methylphenidate Toxicity: Case Report. Bulletin of Clinical Psychopharmacology. Vol. 24, N:. 4, 2014 (BCP ). 4.G.Eryılmaz, Sayar G.,Özten E., Göğceğiz G., Yorbik Ö., İşiten N., Bağcı E.: Follow-Up Study of Children Whose Mothers Were Treated With Transcranial Magnetic Stimulation During Pregnancy: Preliminary Results.Neuromodulation: Technology at The Neural Interface June 30,

3 5. Ö. Yorbik, C. Mutlu, S. Özilhan, G. Eryılmaz, N. İşiten, S. Alparslan, E. Sağlam : Plasma Methylphenidate Levels In Youths with Attention Deficit Hyperactivity Disorder Treated with OROS Formulation.. PMID: [PubMed - as supplied by publisher] 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler 1. Şahin F., Kültür E., İşeri E., İsiten : Strongest link with Structured Training Improves Establishment of Interdisciplinary Management of Child Abuse and Neglect in a Traditional Society ( Session Date and Time : wend, 6 sept. ) 2. Karademir S., Oğuz D., İnci A., Şenocak F., Ocal B., İsiten N.: Chest Pain in Children. The 3rd World Congress of Pediatric Cardiology and Cardiac Surgery. May 27-31, Toronto, Ontario, Canada. 3.Eryılmaz G., Hızlısayar G., Öztan E., Göğceğiz I, Yorbik Ö., İşiten N.,Bağcı E.: Follow-Up Study of Children Whose Mothers Were Treated With Transcranial Magnetic Stimulation on During Pregnancy: Preliminary Results. Neuromodulation: Technology at the Neural Interface (Online Library: wiley.com) DOI: /ner Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler 1. Yılmaz G., İşiten N., Ertan Ü., Öner A.: Bir Çocuk İstismarı Vakası. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2003; 46: Demircioğlu F., Şener Ş., İşiten N.: Kardiyak Sorunlu Alkol Bağımlılarında Magnezyum ve Kalsiyum Düzeyleri. Türk Biyokimya dergisi Vol XIV, No: 3. Cilt XIV Sayı : İşiten N.: İstenmeyen Gebelikler. Türkiye Klinikleri J. Fam Med-Special Topics 2014; 5 (5) : Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler 1. İşiten N.,Şener Ş., Arıkan Z.: Klinik Depresyonda Tablonun Derinliğinin Belirlenmesinde Klinik Psikometrik Ölçümler ile (HRSD ve ZUNG) Biyolojik Belirleyici arasındaki Korelasyon. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi.İzmir İşiten N., Şener Ş., Arıkan Z.: Affektif hastalıklarda Sosyodemografik Özellikler ile DSM III-R ve RDC Tanı Sınıflamalarının Biyolojik Gösterge (DST; Dexamethasone 3

4 Suppression Test) ile tanı duyarlılıkları Korelasyonu.. XXVI. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi.İzmir. 3. Demircioğlu F., Şener Ş., İşiten N.: Kronik Alkolizmin Kardiyovasculer Sisteme Etkileri.. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi.Mersin. 4. Işık E., İşiten N., Arıkan Z.: Alkol Bağımlısı Hastaların Bağımlılık Tedavisine Yönelik Tedavi Motivasyonları ve Bu Konuda Rol oynayan Etmenler.. XXV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi.Mersin. 5. İşiten N., Çifter İ., Yüksel N.: Lityum ve Nöroleptik Kullanımının Yakın Bellek Üzerine Etkisi.. XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi.GATA Ankara. 6. İşiten N.V. th International Congress on Psychopharmacology 30 October-3 November 2013 Antalya Turkey 7. İşiten N Genetic Polymorphism in Children é2 nd Eurasian Congress of Biological Psychiatry in Bursa 5-8 June 2014 Bursa Turkey 8. İşiten N.,Özkan A.H., Sinirlioğlu H., ve ark.: Dikkat Eksikliğ ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Tanısı Olan Çocukların Anne Babalarının Tutum, Davranış ve Duygu Durumlarının İncelenmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Sözel Bildiri) Istanbul. Türkiye 9. İşiten N., Sinirlioğlu H., Eryılmaz G., ve ark.: yaş Arası Cinsel İstismara Uğramış BSRM lirde Kalan Kız Çocuklarının Değerlendirilmesi. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Sözel Bildiri) Istanbul. Türkiye 10. İşiten N., Göktepe K., Sinirlioğlu H., ve ark.: Çocukluk Çağı Travma Sonrası Duygusal Stres Ölçeği nin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul. Türkiye 11. İşiten N., Sinirlioğlu H., Soysal A.,ve ark.: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve EEG Zemin Düzensizlikleri Birlikteliğinde Bilişsel Fonksiyonların Değerlendirilmesi Olgu Sunumu 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul. Türkiye 12. Baripoğlu S., İşiten N., Köse G., ve ark.: MUltidisipliner Yaklaşım İle İzlenen Yeme Bozukluğu Tanılı Üç Prepubertal Olgu: Anorexia Nervosa mı, Obsessif Kompulsif Kişilik Bozukluğunun Erken Formu mu? 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul. Türkiye 13. Sinirlioğlu H., Cömert G., İşiten N., : Bir Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müfredatında Yer Alan Pozitif Psikoloji Dersinin Öğrencilerin Duygusal Zeka Puanlarına Etkisinin İncelenmesi ve Koruyucu Ruh Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. (Poster Bildiri) Istanbul. Türkiye 14. Diğer yayınlar 8. Projeler 4

5 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde ; Yaş Arası İstismar ve İhmale Uğramış Çocuklarda Bireylere ve Kurum Elemanlarına Yönelik Rehabilitasyon projesi. Proje Başkan Yardımcısı Yenidoğan (Bebek) Psikiyatrisinde Tanı Sınıflaması Uyarlama Çalışması DC:0-3R Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of Infancy and Early Childhood: Revised Edition 9. İdari Görevler ( ) Dr. Sami Ulus Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi Bölümü Sorumlusu ( ) Klini,k Araşatırmalar Etik Kurul Başkan Yardımcısı, ( ) Üsküdar Üniversitesi Klinik Araştırmalar Etik Kurul Başkanı ( ) Üsküdar Üniversitesi ŞİDAM (Şiddet Araştırmaları Merkezi) Müdürü (2014- ) Üsküdar Üniversitesi Engelliler Merkezi Müdürü 10. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler 1. T.C. Adalet Akademisi Öğretim Görevliliği. 2. Türk Psikiyatri Derneği üyeliği 3. Psikiyatri Asistanları ve Uzmanları Derneği Kurucu üyeliği 4. Türk Çocuk ve Ergen Psikiyatri Derneği üyeliği 5. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu ve Öğrenme Güçlüğü Derneği üyeliği 6. Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Üyeliği 7. Haydi Tut Elimi Derneği Üyeliği 11. Ödüller Altın Madalya Başbakanlık Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü; Ankara Son iki yılda verdiğiniz lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler için aşağıdaki tabloyu doldurunuz. Akademik Haftalık Saati Öğrenci Dönem Dersin Adı Yıl Teorik Uygulama Sayısı Güz İleri Psikoterapi Kuramları 3 30 İleri Psikoterapi Kuramları 6 50 İlkbahar Çocuk Psikopatolojisi 3 35 Çocuk Psikopatolojisi 3 35 Güz İleri Psikoterapi Kuramları 3 İleri Psikoterapi Kuramları 3 35 İleri Psikoterapi Kuramları 3 18 İleri Psikoterapi Kuramları 3 42 İlkbahar İleri Psikopatoloji 3 45 İleri Psikopatolojı Güz İleri Psikoterapi Kuramları 3 45 İleri Psikoterapi Kuramları 3 5

6 İlkbahar İleri Psikoterapi Kuramları 3 45 İleri Psikopatoloji 3 İleri psikopatoloji 3 İleri Psikopatoloji 3 Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Teorik Uygulama Sayısı İleri Psikoterapi Kuramları 3 30 İleri Psikoterapi Kuramları 6 50 İleri Psikopatoloji 3 15 İleri Psikoterapi Kuramları 3 20 Süpervizyon Not: Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir. 13. Diğer bilimsel etkinlikler Çocuk İstismarı Kongresi, Kadına Yönelik İstismardan Şiddete Panel. Üsküdar Üniversitesi 3. 2 Nisan 2014 Otizm Günleri Oturum Başkanlığı Mayıs International Congress on Cognitive Neuroscience Oturum Başkanlığı June nd Eurasian Regional Congress of Biological Psychiatry Use of phenotyping in childhood and adolescent psychiatry 6

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 05.07.2015 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Koray Mehmet Zeynel Karabekiroğlu Doğum Tarihi/Yeri: Ağustos 1977 / İstanbul Yabancı Diller: İngilizce, İtalyanca Öğrenim Durumu ve Akademik Dereceleri:

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9.

Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 26.6.1979. Y. Lisans Uygulamalı Psikoloji Hacettepe Üniversitesi 4.9. 1.Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2.Doğum Tarihi : 28.09.1958 3.Unvanı : Profesör 4.Öğrenim Durumu : Doktora 5.Çalıştığı Kurum : Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Psikoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek. Hemşirelik Yüksekokulu 1- Adı Soyadı: Nurcan ÖZYAZICIOĞLU 2- Doğum Tarihi: 10.06.1969 3- Unvanı: Doç. Dr. 4- Öğrenim durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Yüksekokulu Atatürk Üniversitesi 1990 Yüksek.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: 2. Doğum Tarihi: 3. Unvanı: 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Yrd. Doç. Dr. Hatice YALÇIN 2. Doğum Tarihi: 20.12.1967 3. Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sağlık Eğitimi Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu:

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: 1. Adı Soyadı: Mehmet Toran 2. Doğum Tarihi: 01.01.1980 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Anaokulu Öğretmenliği Karadeniz Teknik Üniversitesi 2001 Y.

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hatice Ceylan Daş 2. Doğum Tarihi : 28.09.1958 3. Unvanı : Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Psikoloji Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Saadet YAZICI (YILMAZ) Doğum Tarihi: 1 Ocak 1959 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl

Derece Alan Üniversite Yıl EK-3 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : ELİF IŞIK 2. Doğum Tarihi : 11.05.1978 3. Unvanı : ÖĞRETİM GÖREVLİSİ 4. Öğrenim Durumu : YÜKSEK LİSANS 5. Çalıştığı Kurum :ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK YÜKSEKOKULU Derece

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Arzu ÖZYÜREK Doğum Tarihi: 04.12.1972, a.ozyurek@karabuk.edu.tr, Gsm: 530363 26 33 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Çocuk Gelişimi

Detaylı

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax)

macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office) +90 (532) 592 0284 (cep/cell) +90 (222) 229 3124 (faks/fax) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: MACİD AYHAN MELEKOĞLU 2. Doğum Tarihi: 1979 3. Unvanı: DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: DOKTORA macidayhan@gmail.com / mamelekoglu@ogu.edu.tr +90 (222) 239 3750 ext.# 1662 (ofis/office)

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçent Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Niğde Ünv. 2011- 7.1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Oğuz ÇETİN 2. Doğum Tarihi : 16 Ekim 1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fen Bilgisi Öğretmenliği Dokuz Eylül Üniversitesi 2002

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003. Y. Lisans Uluslararası Kalite Yönetimi Marmara Üniversitesi 2004 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: BİRKAN TAPAN 2. Doğum Tarihi: 09.11.1980 3. Unvanı: YARD. DOÇ. DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Yönetimi Marmara Üniversitesi 2003 Y. Lisans Uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 01 / 1966 3. Unvanı: Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ. Adı Soyadı : Nurhan BAYRAKTAR (DOĞAR) 2. Doğum Tarihi: 23 / 0 / 966 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hemşirelik Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor)

Derece Alan Üniversite Yıl. Öğretim görevlisi, Bahçeşehir Üniversitesi (2009 devam ediyor) 1. Adı Soyadı: Mine Özaşçılar 2. Doğum Tarihi: 12.06.1981 3. Unvanı: Öğretim Görevlisi, Dr. ÖZGEÇMİŞ 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi)

ÖZGEÇMİŞ. Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Eğitimde Psikolojik Hizmetler (1979 1980: 30 Kredi saat ders - Çıkış Belgesi) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Abdullah Ata TEZBAŞARAN. Doğum Tarihi : 195. Ünvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Eğitimde Psikolojik Hizmetler (Lisans Diploması) Ankara

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp

ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp ÖZGEÇMİŞ Prof.. Dr. R. Peykan Gökalp 1. Adı Soyadı: Rukiye Peykan ( Gençoğlu) Gökalp 2. Doğum Tarihi: 28.11.1958 3. Ünvanı: Profesör Dr.- Psikiyatri Uzmanı 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl

Detaylı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı

CE Belgelendirme Halil ÖZER İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: VEDAT ZEKİ YENEN 2. Doğum Tarihi: 01/01/1969 3. Unvanı: YRD.DOÇ.DR. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İŞLETME MÜH. İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 1990 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

ÖZGEÇMİŞ. 7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı : Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi : 07.11.1978 3. Ünvanı : Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor

ÖZGEÇMİŞ. Doçent (Finans) Korkut Ata Üniv. 2013 - Devam Ediyor ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mehmet Cihangir 2. Doğum Tarihi: 01 Ekim 1964 3. Unvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İşletme Çukurova Üniversitesi İktisadi 1986 ve İdari Bilimler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Maviş Emel Kulak Kayıkcı 2. Doğum Tarihi : 02 Ocak 1974 3. Ünvanı : Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizik Tedavi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm 1. Adı Soyadı : A.Celil ÇAKICI 2. Doğum Tarihi : 01.01.1962 3. Unvanı : Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Turizm Çukurova Üniversitesi 1984 İşletmeciliği İİBF Mersin

Detaylı

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ. GÖREVİ GÖREV YERİ TARİH Öğretim Görevlisi Dr. Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu T.C. GEDİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : YELİZ ÖZDÖL 2. Doğum Tarihi : 14/08/1976 3. Unvanı : ÖĞR. GÖR. DR. 4. Öğrenim Durumu : DOKTORA Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Metin Deniz Doğum Tarihi: 1978 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İngilizce Öğretmenliği Selçuk Üniversitesi 2001 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Yavuz KAHRAMAN Doğum Yeri ve Tarihi Alaşehir, 14/09/1968 Askerlik Durumu 20.11.2001-20.7.2002 de J.Er, Psk.Dnş.,Van İl Jan. K.lığında yaptı. ÖĞRENİM DURUMU

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Atilla Akbaba Doğum Tarihi: 19 Ocak 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Turizm İşletmeciliği ve Akdeniz Üniversitesi 1992 Otelcilik

Detaylı

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl

EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl 1. Adı Soyadı: Mehmet Ali KÖSEOĞLU 2. Doğum Tarihi: 22/08/1977 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: EK-3 ÖZGEÇMİŞ (ÖRNEK FORM) Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Orman Endüstri İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008

Topçu Gülşen, Z. T., Learning, Academic Culture and the Popular, İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2008 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: YAŞAR AYDIN UĞUR 2. Doğum Tarihi: 22.12.1951 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Ekonomi Orta Doğu Üniversitesi 1976 Y. Lisans Siyasal Bilgiler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ali HALICI Doğum Tarihi: 08 Ağustos 1964 Unvanı: Doç.Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Ön lisans Turizm Hacettepe Üniversitesi 1983 Ankara

Detaylı

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011

5. Akademik Ünvanlar Derece Alan Üniversite Yıl Yrd. Doçent İç Mimarlık Doğuş Üniversitesi 2012- Yrd.Doçent İç Mimarlık Maltepe Üniversitesi 2011 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Serpil ÖZKER 2. Doğum Tarihi: 07.11.1978 3. Ünvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İç Mimarlık Marmara Üniversitesi 1999-2003 Yüksek Lisans

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Doktora Programı [Tez Adı: Aile içi Şiddet ve Çocuk] 2002 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümü Ural NADİR Uzman Psikolog / Öğretim Görevlisi Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Tel (GSM): 90 532 775 06 28 Tel (İş) 90 312 2466666 /1565 uralnadir@baskent.edu.tr uralnadir@gmail.com

Detaylı