İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI"

Transkript

1 İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ- BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANI

2 GİRİŞ İnsan sağlığı için gerekli olan temel ihtiyaç maddelerinden en önemli yere sahip bulunan içme ve kullanma suyunun sağlıklı ve güvenilir bir şekilde temin ve dağıtımı çok önemli bir konudur. Sosyal ve ekonomik gelişme ile birlikte yaşam standartlarının yükselmesi kişi başına içme ve kullanma suyu gereksinimlerini de arttırmakta, ayrıca su kaynaklarındaki mevsimsel azalmalar, içme suyu dağıtım şebekelerindeki önemli orandaki kayıp ve kaçak kullanımlar nedeniyle içme suyu açığı ortaya çıkmaktadır. Özellikle ülkemizde yaşanan hızlı nüfus artışı, kentlere göç, kentleşme ve sanayileşme sonucu günlük su tüketimlerinin artışının yanı sıra kaynak ve yeraltı su rezervlerinin azalması sonucu içme suyunun yüzeysel su kaynaklarından sağlanmasını zorunlu hale getirmiştir. Yüzeysel su kaynaklarının kullanımı ise içme suyu arıtma tesislerinin yapımını gündeme getirmiştir.

3 Dünyadaki suların ne kadarı içmesuyu olarak kullanılabiliyor?

4 ARITMA NEDİR? Mevcut su kaynaklarımızın bir kısmı içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarımızı karşılamak için doğrudan kullanmaya uygun değildir. Bu nedenle suların kullanma amaçlarına göre çeşitli işlemlerden geçirilmesine arıtma denir.

5 ARITMA PROSES SEÇİMİ Arıtma prosesinin seçimine etki eden faktörleri aşağıdaki gibi sıralayabiliriz; A. Suyun Özellikleri a. Su Kaynağının Türü Su kaynağının, yeraltı suyu mu yoksa yüzeysel su mu olduğu arıtma tipini belirlemekte önemli bir etkendir. Yeraltı sularının kalitesinde zamanla büyük bir değişim gözlenmez. Ancak dere, göl ve baraj gibi yüzeysel suların kalitesinde saatlik, günlük ve mevsimlik değişimler söz konusudur. b. Su Kaynağının Kalitesi Ham su kaynaklarının içme suyu amaçlı kullanılabilmesi için bazı şartları sağlaması gerekmektedir. Sularda bu şartları sağlamak ve suda bulunması istenmeyen maddeleri belirli bir seviyenin altında tutmak için çeşitli standartlar geliştirilmiştir. Ülkemizde kabul edilen İçme suyu Standartları; TS 266, WHO, EPA ve Sağlık Bakanlığının İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliğidir.

6 ARITMA PROSES SEÇİMİ İçme ve kullanma sularında istenilen temel özellikleri aşağıdaki şekilde özetleyebiliriz. a. Su kokusuz, renksiz, berrak ve lezzetli olmalıdır. Sularda fenoller, yağlar gibi suya kötü koku ve tat veren maddeler olmamalıdır. b. Suda hastalık yapan mikroorganizmalar olmamalıdır. Sulardaki bazı mikroorganizmalar dizanteri, tifo, kolera, sarılık, çocuk felci gibi hastalıklara neden olabilirler. Sudaki zararlı mikroorganizmaları yok etmek için dezenfeksiyon en etkili yöntemdir.

7 ARITMA PROSES SEÇİMİ c. Suda sağlığa zararlı bazı kimyasal maddeler olmamalıdır. Çünkü bazı kimyasal maddeler zehir etkisi gösterir. Arsenik, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Civa, Selenyum bunlardan bazılarıdır. Örneğin suda civanın bulunması sonucu, baş ağrıları, yorgunluk, kol ve bacaklarda ağrılar görülür. Krom ülser, bronşit, akciğer ve böbrek hastalıklarına neden olur. d. İçme suları agresif olmamalıdır. Sular nötr, agresif (aşındırıcı) ve incrustonte (taş yapıcı) özelliktedir. İçme suyu havzalarının korunmasında suyun bu özelliğinin bilinmesi gereklidir. Suların agresifliği boruların korozyonuna neden olur. Ayrıca boruların aşınması halinde borudan ayrılan elementler suyun tadının bozulmasına neden olur.

8 ARITMA PROSES SEÇİMİ B.Tesis Yeri Seçimi Arıtma tesisi yapılacak yerin durumu, arıtma tipine karar verirken dikkat edilecek faktörlerden biridir. Tesis yeri seçiminde etken olan faktörler; a. Arıtma tesisinin su kaynağı ve şebeke depoları ile hidrolik bağlantısı, Arıtma tesisi yapılacak yere ham suyun cazibeli gelmesi ve arıtma çıkışında şehir deposuna cazibeli akışın sağlanabilmesi,arıtma yeri tesbit edilirken öncelikle düşünülmesi gereken bir durumdur. b. Arıtma yerinin topoğrafyası, Arıtma tesisi olarak seçilen yerin topoğrafyasının çok sarp olmaması, hafif meyilli olması, dere yatağı olmaması tercih edilir. Sert ve çok meyilli bir arazide kazı, dolgu, istinat duvarları, heyelan ve feyezan durumlarında ıslah etmek yapılacak sistemin maliyetini arttırır.

9 ARITMA PROSES SEÇİMİ c. Arıtma yerinin zemin şartları, Seçilen yerin zemininin sağlam olması, yeraltı su seviyesinin yüksek olmaması istenilen koşullardır. Aksi durumlarda tesis maliyetini oldukça arttıracak şekilde zemin ıslahı gerekebilecektir. d. Arıtma tesis yerinin konumu, Tesis yeri seçilirken tesisin gelecekteki gelişme durumları dikkate alınarak yeterli büyüklükte alan olması, seçilen yere ulaşım şartları, tesis yerinin beldeye uzaklığı, istimlak problemi olmamasına dikkat edilmelidir. C. Arıtma Tesisi Yapılacak Beldenin Sosyo-Ekonomik Yapısı Arıtma tesisi yapılacak beldenin gelişme durumu, ekonomik durumu, sosyal yapısı yapılacak arıtma tesisinin tipini etkileyen yan faktörlerden biridir.

10 ARITMA PROSESLERİ Başlıca üç tip arıtma vardır. Bunlar; 1. Fiziksel Arıtma; Sudaki kirliliğin fiziksel özelliğine bağlıdır. Partikül büyüklüğü, özgül ağırlık, viskozite gibi. Bu tip işlemlerin tipik örnekleri ızgaralama, filtrasyon ve gaz transferidir. 2. Kimyasal Arıtma ; Kirliliğin kimyasal özelliğine bağlıdır. İlave edilecek kimyasal maddelerin özelliklerinden yararlanılır. Kaogülasyon, çökeltme, hızlı filtre, iyon değişimi. 3. Biyolojik Arıtma; Çözünebilir ve kolloid organik kirleticileri gidermek için biyokimyasal reaksiyonlardan yararlanılır. Örnek olarak biyolojik filtrasyon gibi.

11

12 ÖRNEK PROSES AKIŞ ŞEMASI

13 ARITMA BİRİMLERİ 1. Proses Yapıları A. Giriş Yapısı Tesise gelen suyun basıncını kırmak ve özellikle birden fazla kaynaktan su geliyorsa kalitesini düzenlemek ve/veya gerektiğinde ön klorlama amacıyla suya verilen klora yeterli temas süresi sağlayan bir ünitedir.

14 1. Proses Yapıları A. Giriş Yapısı ARITMA BİRİMLERİ

15 ARITMA BİRİMLERİ B. Havalandırma Yapısı Havalandırma yapıları, suya oksijen kazandırarak demir ve manganın oksidasyonu, amonyumun giderilmesi, karbon dioksit, hidrojen sülfür, metan, uçucu yağlar ve kimyasal maddelerin giderilmesinde kullanılır. İçme suyu arıtımında kullanılan havalandırıcıları 3 sınıfta toplamak mümkündür. a) Cazibeyle çalışanlar b) Püskürtücüler c) Basınçlı hava ile havalandırma İçme suyu arıtımında en çok kullanılan havalandırıcılar cazibeyle çalışan kaskat tipi havalandırıcılardır.

16 ARITMA BİRİMLERİ B. Havalandırma Yapısı İçme suyu arıtımında en çok kullanılan havalandırıcılar cazibeyle çalışan kaskat tipi havalandırıcılardır.

17 ARITMA BİRİMLERİ C. Hızlı Karıştırma Yapıları Kimyasal maddelerin suya karıştırıldığı ve uniform dağılımın yapıldığı yapılardır. Mekanik veya hidrolik olarak karışımın sağlanması mümkündür. Prosesin açıklaması; suda bulunan askıdaki ve kolloidal partiküller genellikle negatif bir elektrik yükü taşırlar ve bu nedenle birbirlerini iterek yumaklaşmayı ve dolayısıyla çökeimeyi önlerler. Bu etkiyi yok etmek için suya kimyasal maddeler (örneğin; alüminyum sülfat, demir üç klorür, PAC ve demir sülfat gibi) ilave edilir. Yardımcı kimyasal madde olarak anyonik polielektrolit ilave edilebilir. Bu maddeler pozitif yüklü metal iyonları içerdiği için negatif yüklü askıdaki ve kolloidal partikülleri nötralize ederler. Bu nötralizasyon sonucu partiküller birleşmeye başlayacak ve birleşmeden sonra çökelerek sudan atılabileceklerdir.

18 ARITMA BİRİMLERİ C. Hızlı Karıştırma Yapıları

19 ARITMA BİRİMLERİ D. Flokülasyon Yapıları (Yumaklaştırma Havuzları) Yumaklaştırıcı kimyasal maddelerin hızlı karıştırma odasında suya karıştırılmasından sonra yumakların oluşması için yavaş karıştırma işleminin yapılması gereklidir. Bu işlem partiküllerin birleştirilmesi veya büyüklüklerinin arttırılması demektir. Karıştırma işlemi mekanik veya hidrolik olarak yapılabilir. Ancak en fazla mekanik yumaklaştırıcılar kullanılır.

20 ARITMA BİRİMLERİ E. Çökeltme Tankları İki biçimde yapılır: a) Basit çökeitme: Suda bulunan çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırabilmek için kullanılır. Bu tanklar genellikle bulanıklığı çok fazla olmayan sularda, suyun içine herhangi bir kimyasal madde verilmeden sudaki kirletici parametrelerin belli bir sürede ve hızla geçirilmesi sırasında, yerçekimi kuvveti ve özgül ağırlıkları yardımıyla çökeltilmesi esasına göre çalışır. Özellikle yavaş kum filtrelerinden önce ve onun yükünü azaltmak amacıyla kullanılır. b) Hızlı karıştırma ve yumaklaştırmayı takip eden çökeitme: Renk ve bulanıklığı gidermek için yumaklaştırıcı kimyasal maddelerin ilavesi ve sertliği gidermek amacıyla kireç ve soda ilavesi ile oluşan çökebilen maddeleri sudan uzaklaştırmak için kullanılır.

21 E. Çökeltme Tankları ARITMA BİRİMLERİ

22 E. Çökeltme Tankları ARITMA BİRİMLERİ

23 ARITMA BİRİMLERİ F. Filtre Yapıları Filtrasyon suyun gözenekli bir ortamdan geçirilmesi işlemidir. Bu işlem esnasında sudaki asılı ve kollaidal maddelerin tutulması, bakteri ve diğer organizma sayılarının azalması, organik maddelerin okside olmasının sağlanması gibi nedenlerle su kalitesinde iyileşme sağlanır. Filtrasyon fiziksel, kimyasal ve bazı durumlarda biyolojik olarak su arıtımında kullanılan en eski ve temel metotlardan birisidir. Filtreler filtrasyon hızlarına göre yavaş filtreler ve hızlı filtreler, akım şartlarına göre cazibeli ve basınçlı filtreler, filtre malzemesine göre tek ortamlı ve çok ortamlı filtreler olarak çok farklı sınıflandırılabilirler.

24 F. Filtre Yapıları ARITMA BİRİMLERİ

25 ARITMA BİRİMLERİ a) Yavaş Kum Filtreleri Su yerçekimi ile ve düşük hızla ince bir kum tabakasından geçirilir. Filtrasyon m3 /m2 saat arasında seçilir. Bu filtreler genellikle bulanıklık değeri 50 NTU yu aşmayan ve alg ve renk problemi olmayan sularda ve işletme İçin kalifiye eleman buimanın zor olduğu durumlarda kullanılır. b) Hızlı Kum Filtreleri İçme suyu arıtma tesislerinde bu filtreler farklı şekillerde kullanılır. i- Tek arıtma birimi olarak; derin yeraltı sularında, demir ve manganın giderilmesinde. ii- Yavaş filtrelerden önce kullanılması. Yavaş filtreler kolayca tıkanabildikleri için sudaki askıdaki katı madde miktarını azaltmak için önce hızlı sonra yavaş kum filtreleri kullanılabilir. iii- Yüzeysel suların arıtımında koagülasyon, sedimentasyondan sonra ve son arıtma ünitesi olarak.

26 ARITMA BİRİMLERİ Hızlı filtrelerde filtrasyon hızı 5-15 m3/m2.sa arasında değişmektedir. Hızlı filtrelerde filtre ortamı olarak silika kumu kullanılır. Kum kalınlığı m arasında ve kum dane çapı mm alınır, çakıl kalınlığı 30 cm kalınlığında 3 tabaka olarak mm, mm, mm alınır. Filtre taban yapısında, beton plakalar üzerine (yaklaşık 1 m2 lik alan üstünde adet olacak şekilde) nozullar yerleştirilir. c) Basınçlı Filtreler Basınçlı filtrelerde gravite tipi hızlı filtrelerdeki prensipler geçerlidir. Tek fark bunlarda filtre yatağı, filtre tabanı ve filtre yatağı üzerindeki ham su, su geçirmez çelik bir silindir içine alınır. Böylece elde edilen kapalı sistem ham suyun atmosferik basınçtan daha büyük bir basınçla filtre yatağından geçirilmesini sağlar. Filtrasyon hızı 4-10 m3/m2.sa arasındadır. Kum çapı mm arasındadır. Kum kalınlığı m arasındadır. Çakıl ise m dir.

27 ARITMA BİRİMLERİ G. Dezenfeksiyon ve Klor Temas Tankı Suda bulunan hastalık yapıcı mikroorganizmaların giderilmesi işlemine dezenfeksiyon denir. Suların dezenfeksiyonu, klor, kloramin, ozon ve klordioksit gibi kimyasal madde ilavesiyle veya ultraviyole ışınları ile yapılır. İçme suyu dezenfeksiyonu amacıyla en yaygın yöntem klorlamadır. Klorlama ise genelde, gaz klorla ve sıvı sodyum hipoklorit ile yapılabilir. Aynı zamanda tesis girişinde, giriş yapısında demir, mangan, tat ve koku giderimi için ön klorlama yapılır.

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 ARITMA BİRİMLERİ G. Dezenfeksiyon ve Klor Temas Tankı

57 ARITMA BİRİMLERİ H. Temiz Su Deposu Temiz su deposu arıtılmış suyu bir süre depolamak amacıyla ve tesisteki kimya binası, idare binası, lojman gibi yerler için düşünülen servis suyu ile filtrelerin geri yıkama suyunu veya geri doldurma suyunu depolayacak şekilde dizayn edilebilir. Bu durumlarda manevra odasında gerekli revizyon yapılarak servis suyu için hidrofor, geri yıkama suyu temini için pompaların yerleştirilmesi gereklidir.

58 H. Temiz Su Deposu ARITMA BİRİMLERİ

59 ARITMA BİRİMLERİ 2. Yardımcı Yapılar A. Filtre Geri Yıkama Suyu Tutma Tankı Filtre geri yıkama sularının sisteme kazandırılması için özellikle yüksek kapasiteli tesislerde bu tanklar yapılır. Geri yıkama suyu tankta bir süre bekletilerek durulmuş üst su çökeltme tankları öncesine basılır. Dipte biriken çamur ise çamur yoğunlaştırma havuzlarına gönderilir.

60 ARITMA BİRİMLERİ 2. Yardımcı Yapılar A. Filtre Geri Yıkama Suyu Tutma Tankı

61 ARITMA BİRİMLERİ 2. Yardımcı Yapılar B. Çamur Giderimi ile İlgili Yapılar İçme suyu arıtma tesislerinde oluşan çamurların giderimi için prosesler; i- Çamur yoğunlaştırıcı havuzlar; ÇökeItim havuzları tabanında çökeitilen çamur, çamur konilerinde biriktirilir. Ham su özellikle baraj veya göletlerden tesise geliyorsa çamurun geri kazanılması gerekir. Bu amaçla çöken çamurda ayrıca bir arıtma işlemine tabi tutulur. Çökeltim havuzu tabanından alınan çamur % arasında katı madde içerir. Bu sulu çamurun sulu kısmının kazanılması için çamur yoğunlaştırıcı tankları kullanılır. Bu tankların gravite prensibine göre çalışanları olmakla beraber karıştıncı ekipmanlı olanları da bulunur. Çamuru yoğunlaştırmak için karıştırıcılı olanlarda polielektrolit ve kireç gibi kimyasal maddeler kullanılabilir. Çökelen çamur, çamur kurutma yataklarına, üstten alınan durulmuş su ise tesis başına hızlı karıştırma yapısına basılır. Çamur yoğunluğu %3-10 arasındadır.

62 ARITMA BİRİMLERİ 2. Yardımcı Yapılar B. Çamur Giderimi ile İlgili Yapılar

63 ARITMA BİRİMLERİ ii- Çamur Kurutma Yatakları Çamur yoğunlaştırıcıdan alınan çamur, kuruması için çamur kurutma yataklarına alınır, çamur kurutma yatakları cm kum serili geniş havuzlardır. Bu havuzların altında çamur suyunun süzülmesi için delikli borular döşeli bir drenaj sistemi vardır. iii- Filtre Presler Çamur yoğunlaştırma havuzlarından çıkan çamur, özellikle soğuk iklimlerde ve arazi sorunu olan büyük tesislerde filtre presler kullanılarak susuzlaştırılır. Filtre preslerde polielektrolit ilave edilmiş çamura, sentetik elyaftan yapılmış iki bant veya elyaftan geçirilerek yüksek basınç uygulanır. Geçirgen elyaftan sulu kısmı ayrılan çamur % 30'a yakın katı madde ihtiva edebilir. Ancak pahalı sistemler olduğu için ülkemizde yaygınlaşmamıştır.

64 ARITMA BİRİMLERİ C. Kimya Binası Kimya binası iki bölümden oluşacaktır; 1) Kimyasal madde depolama bölümü 2) Kimyasal çözelti hazırlama ve dozlama bölümü Depolama bölümü kimyasal madde getiren araçların kolaylıkla yanaşabileceği şekilde zemin katta olmalıdır. Çözelti hazırlama tanklarının üst kapak seviyesi zemin kat tabanı ile aynı kotta olmalı, çözelti tankları zemine gömme, çözelti dozlama pompaları ise çözelti tank tabanından emiş yapabilecek şekilde bodrum katta olmalıdır.kimya binasında ayrıca kontrol odası, ofis ve soyunma odası da bulunmalıdır. Çözelti hazırlanması kesikli sisteme göre ve el kumandalı olarak yapılmalıdır. Çözelti hazırlama tankları betonarme olabileceği gibi küçük tesislerde saç veya CTP olabilir. Çözelti tanklarının üzeri kapalı olmalıdır, ancak temizlik için yeterli büyüklükte kapak yapılmalıdır. Çözelti hazırlanırken ilave edilen kimyasal maddenin suyla karışımı mekanik karıştırma ekipmanı ile yapılmalıdır.

65 C. Kimya Binası ARITMA BİRİMLERİ

66 ARITMA BİRİMLERİ D. Klor Binası Arıtılmış suda mg/lt bakiye klor kalacak şekilde, arıtma tesisinde ön ve son klorlama yapılmalıdır. Klorlama binası içinde klorlama odası, klor tüpü tankları depolama odası, klor kumandakontrol odası, yedek malzeme odası, tuvalet-duş odası olmalıdır. Klorlama ünitesinin odaları ve depoları dış etkenlere karşı iyi tecrit edilmiş ve yeterli derecede ışıklandırılmış olmalıdır. Bölümlerin her biri dışarıya açılan ayrı çıkış kapılarına sahip olmalıdır.

67 D. Klor Binası ARITMA BİRİMLERİ

68 ARITMA BİRİMLERİ 3. Tali Yapılar Arıtma tesisinin işletilmesine yönelik bürolar, laboratuvar, ana kontrol panosu (scada), yemekhaneyi içeren idari bina, işletme personelinin barınacağı lojman ve bekçi binası, atölye, ısı merkezi, dizel elektrojen binası, depo gibi sosyal üniteler tali yapılar tesis içinde yer alacaktır.

69 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 1. Giriş Yapısı Giriş yapısı tesise gelen ham suyun fazla basıncını kırmak, suyun akışını düzenlemek amacı ile yapılır. Basınçla gelen su zaman zaman kum, çakıl ve balık gibi maddeleri beraberinde sürükleyebilir. Zamanla yapının dibinde biriken bu maddeler temizlenerek dışarı alınmalıdır. Bu sırada ünite by-pass yapılarak tesise su girişinin kesilmemesi sağlanmalıdır. Kimyasal maddeler ham su debisine göre dozlandığından tesise gelen debi miktarının takibi çok önemlidir. Ayrıca tesis içi su kayıplarının hesaplanabilmesi ve tesiste üretilen su miktarını saptamak için de giriş ve çıkış debilerinin kontrol altında olması gerekmektedir. Kimyasal arıtma tesislerinde debi ölçümleri, ultrasonik debimetre ve magnetik debimetreler ile oldukça hassas yapılmakta olup bakım talimatlarına uyulmalıdır.

70 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 2. Havalandırma Ünitesi İçme suyu arıtımında en fazla kullanılan havalandırma ünitesi tipi kaskat (merdiven) havalandırıcılardır. Bu ünitede demir, mangan ve organik madde oksidasyonundan dolayı zamanla kaskatlar yosunlanabilir veya demirin oksitlenmesiyle kızılımsı, manganezin oksitlenmesiyle de siyah renkli bir film tabakası ile kaplanabilir. Giriş vana odasında tesisin tümünü ya da varsa havalandırma ünitesini by-pass yapmak mümkündür. Tesis genel bakımında iken ya da zaman zaman by-pass edilerek basamak yüzeyleri fırçalanarak temizlenmeli, ünite tabanında birikebilecek kum, çakıl v.s. temizlenmelidir.

71 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 3. Hızlı Karıştırma Ünitesi Hızlı karıştırma ünitelerinde kimyasal maddelerdeki safsızlıklardan dolayı su yüzeyinde zaman zaman köpüklenmeler olabilir. Bir tel süzgeç yardımı ile ölü noktalardan bunlar alınmalıdır. Tank dip temizliği, taşkın hatları kontrolu ve temizliği zaman zaman kontrol edilerek gerektikçe yapılmalıdır. Mekanik karıştırıcı redüktörü düzenli olarak yağlanmalı ve kanatların bakımı yapılmalıdır. Hızlı karıştırma flok oluşumu dolayısı ile arıtmanın verimi için çok önemli olduğundan ünite aşırı yüklenmemeli ve tasarlanan minimum debiden düşük şartlarda işletilmemelidir. Debinin azaltılması gerekiyorsa gözlerden birini devre dışı bırakmak tercih edilmelidir.

72 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 4. Yavaş Karıştırma Ünitesi Bu ünitenin genel bakımı hızlı karıştırma ünitesinde olduğu gibi yapılır. Hidrolik karıştırmalı ünitelerden farklı olarak mekanik karıştırmalı ünitelerde mekanik aksama özen gösterilmelidir. Korozyona karşı boyama işlemlerine dikkat edilmeli, ahşap paletli karıştırıcılarda aşınan paletler yenilenmelidir. Yenileme mutlaka emprenye edilmiş ahşap kullanılarak yapılmalıdır. Debi azalması durumunda bir veya birkaç karıştırıcı ünitesi devre dışına alınmalıdır. Devre dışına alınan karıştırıcı havuzları tamamen tahliye edilerek, tank tabanı ve karıştırıcı aksamı temizlenmelidir.

73 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 5. Durultucular Durultucularda oluşan çamur miktarı ham su kalitesine, dozlama miktarına ve durultucu verimine doğrudan bağıntılıdır. Çamur tahliyesinde; tabandan çamur tahliyesi taban eğimini kullanarak cazibe ile, tüm tabanı tarayan çamur sıyırıcılar veya vakum sistemi ile yapılır. Çamur tahliyesinin mekanik aksamla yapıldığı durultucularda aksamın bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. Çamur sıyırıcıların yürüme hızları optimuma ayarlanmalıdır. Çok sık aralıklarla çamur çekimi su kaybına; çok uzun aralıklarla çamur çekimi tıkanıklıklara sebep olacağından otomatik zaman ayarlı vanalarla çamur tahliyesi yapılan tesislerde optimum çamur boşaltım süreleri tayin edilmelidir. Çamur boşaitım aralıkları işletme kayıtlarına geçirilerek tahliye edilen çamur miktarı saptanmalıdır. İşletme sırasında durulmuş su kanalları gözlenerek filtrelere flok kaçıp kaçmadığı kontrol edilmelidir. Flok kaçışı varsa dozlama, hız ve debi kontrolleri yapılmalıdır.

74 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 5. Durultucular Durultucularda ölü noktalarda oluşan köpükler zaman zaman yüzeyden alınmalıdır. Yosunlaşmayı, sinek ve koku oluşumunu engellemek için özellikle yaz aylarında ön klorlamaya özen göstermelidir. Durultucular sırayla devre dışına alınarak havuzların genel bakımı ve temizliği yapılmalı, plakalı tip durultucularda havuz içinde kalan metal aksamın korozyona uğramaması için devamlı bakım ve boyanması yapılmalı, plakalar zaman zaman kasetlerinden çıkarılıp temizlenmeli, aşınan veya kırılan plakalar yenilenmelidir.

75 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 6. Hızlı Filtre Üniteleri Filtreler tesiste en çok mekanik ekipman ve enstrümantasyonun kullanıldığı hassas yapılardır. Filtredeki tüm vana, sürgülü kapak ve ekipmanlar sık sık gözden geçirilmeli, varsa su kaçakları giderilmeli, seviye ölçerlerin limit ayarları yapılmalıdır. Geri yıkama suyu pompaları ve hava üfleyicilere ait işletme ve bakım talimatlarına titizlikle uyulmalıdır. İşletme sırasında süzme hızının mümkün olduğu kadar sabit tutulması gerekmektedir. Bu hızın sabit tutulması amacıyla filtrelenmiş su çıkış vanaları sürekli olarak ayarlanmalıdır. Filtreler temiz iken süzülen su miktarı fazla olacağından çıkıştaki oransal kontrollü akım ayar vanası kısılmalı, filtre yatağı kirlenince kademe kademe açılmalıdır. Bu kontrol iki türlü yapılabilir: a) Filtre çıkış debisinin ölçümü ile kontrol: b) Filtre su seviyesinin ölçümü ile kontrol:

76 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 6. Hızlı Filtre Üniteleri İyi bir işletmede geri yıkama suyu miktarı süzülen su miktarının %3'ünü geçmemelidir. Ayrıca iyi bir işletmede yıkama sırasında kum kaçakları en aza indirgenmelidir. Kum kaçağının fazla olduğu durumlarda yıkama hızları gözden geçirilmelidir. Kum yatağındaki eksilmeler tamamlanmalıdır. Kirlenen filtrelerin filtreleri temizleme işlemi filtre tabanından hava ve su verilerek yıkanması ile yapılır. Filtre yapılarında geri yıkama suyu pompaları ve hava üfleyicilerine ait yağlama işlerine, vana, kapaklara ait yağlama ve boya işlerine, hidrolik veya pnömatik kumandalı sistemler varsa bunlara ait bakım talimatlarına titizlikle uyulmalıdır.

77 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 7. Klor Temas Tankı ve Temiz Su Deposu Her iki yapı genelde iki gözlü olarak inşa edildiğinden bakım işlemleri birer göz devre dışına alınarak yapılır. Dip tahliyeler açılarak taban ve perdeler yosunlaşma varsa badana edercesine kireçle dezenfekte edilir. Dibe çöken maddeler yıkanarak atılır. Manevra odasındaki hidrofor, pompalar, vana ve borular kontrol edilerek, bakımları yapılır. Arıtma tesisinde üretilen su miktarının ölçümü ve debi kontrolü için çıkış borusuna giriş yapısında olduğu gibi bir elektronik debi ölçer ile motor kumandalı akım ayar vanası bulunur. Bunlara ana kumanda panosundan müdahale edilebilir.

78 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 8. Kimya Binası ve Dozlama Kimya binası genellikle iki bölümden oluşur. Kimyasal madde depolama ve çözelti hazırlama ve dozlama bölümü. Kimyasal maddeler mutlaka ahşap sehpaların üzerine istiflenmeli, ortam nemden korunmalıdır. Bu kısımda kimyasal maddelerden başka bir şey depolanmamalıdır. Depo bölümü zaman zaman tozumaya karşı temizlenir. Kimyasal madde istiflenirken aspiratörler sürekli çalıştırılmalı, tozumaya karşı maske takılmalıdır. Kimya binasındaki çözelti hazırlama tanklarında taşkın ve dip tahliyeler zaman zaman kontrol edilerek tıkanma olup olmadığına bakılır. Basma hattında tıkanma olmamasına dikkat edilmelidir. Hatlar uzun süre kullanılmayacaksa mutlaka yıkanmalıdır. Emme ve basma hatlarındaki vanalar kapalı iken pompalar çalıştırılmamalıdır. Dozlama sistemi uzun süre kullanılmayacaksa tank ve hatlar yıkanarak temiz bırakılmalıdır.

79 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 9. Klor Binası Klor gazı korozif ve çok tahrip edici bir gaz olduğundan herhangi bir kaçak olayında kullanılması gereken göz yıkama spreyi ve acil duşlar zaman zaman kontrol edilmelidir. Sudaki bakiye klor miktarını gösteren bakiye klor analizörünün kalibrasyonu sık sık kontrol edilmeli, cihazın ölçüm yapabilmesi için gereken çözeltilerin daima tamam olması sağlanmalıdır. Kimya binası çözelti hazırlama bölümü ve klor binası mutlaka ısıtılmalı, klor binası ısısı 10 C'nin altına asla düşürülmemelidir. Aksi taktirde klor gazı sıvılaşarak önemli dozlama problemleri yaşatır.

80 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 10. Filtre Geri Yıkama Suyu Tutma Tankı Filtre geri yıkama sularının sisteme kazandırılması için özellikle yüksek kapasiteli tesislerde yapılan bu tankların genel bakımı da diğer üniteler gibi yapılır. Tesis başına su basan pompaların bakımı düzenli olarak yapılmalıdır. 11. Otomatik Kalite Kontrol Ekipmanları Başlıca kalite kontrol ekipmanları debimetreler, ph metre, bulanıklık ölçer ve bakiye klor analizörüdür. ph metre ve bakiye klor analizörü çözeltileri her gün kontrol edilip gerekirse yenilenmelidir ve kullanma talimatlarına mutlaka uyulmalıdır.

81 ANA ÜNİTELER İŞLETME VE BAKIMI 12. Isı Merkezi Tesisin lojman, idare binası, filtre konsol galerisi, kimya ve klor binası gibi ünitelerinin ısıtılması için kurulur. Bakımı kazan bakım talimatlarına uygun olarak ve yaz aylarında yapılmalıdır. 13. Jeneratör Arıtma tesislerinde elektrik kesintisi sırasında su üretiminin durmaması için asgari seviyede (geri yıkama işlemleri hariç) elektrik üretilmesini sağlayan ünitedir. Jeneratör bakımı, bakım talimatlarına uygun olarak yapılmalıdır.

82 MEMBRAN TEKNOLOJİSİ

83 Membran teknolojisi giderek artan bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Bugüne kadar kullanılmamasının nedenleri ise; -Geri devir ve geri kazanmaya fazla önem verilmemesi -Risk alma korkusu -Yerinde çok dikkatli test yapma ihtiyacı -İlk yatırım maliyetinin fazla olması -Yeni teknolojilere olan antisempati -Teknik zorluklar -Mevcut başarılı uygulamaların tanıtımının yetersiz olmasıdır.

84 Membran Uygulamaları Membranlar günümüzün birçok kamu sağlığı ve kirlilik kontrolü gereklerine teknolojik bir çözüm getirmektedir. Membran teknolojisi aşağıdaki gibi birçok su arıtma probleminde uygulanmaktadır. -MF veya UF ile yüzey sularının arıtılması -MF veya UF ardından RO ile suyun geri kazanılması -RO ile deniz suyundan içmesuyu elde edilmesi -NF veya RO ile su yumuşatma -RO ile nitrat giderimi -RO veya NF ile renk, TOC, dezenfeksiyon yan ürünleri, reaktif ara ürünleri giderimi

85 Membran prosesi özellikle gelişmiş ülkelerde giderek artan bir seviyede kamu sağlığı gerekleri nedeniyle tercih edilmektedir. Organik maddeler içeren suların klorlanmasıyla oluşan trihalometanlar, ozon uygulanan tesislerde bromidin oksidasyonu ile oluşan bromatlar ve klorlamaya dirençli cryptosporidium ve giardia organizmaları, son yıllarda içme suyu kalitesi ve kamu sağlığı koruması ile ilgili gündemin önemli maddeleri arasındadır. Mikron boyutundaki organizmalar ve partiküller için fiziksel bir engel oluşturan MF ve UF membranlar özellikle yeni çevre yönetmeliklerinin devreye girmesiyle yaygınlaşmaya başlamıştır.

86 Arıtma hedefi sadece partikül giderimi ise ilave bir proses olmadan membranlar direkt filtrasyon işlemi ile yüksek kalitede çıkış suyu sağlarlar. Ancak birçok durumda tat ve koku problemlerine yol açan bileşikler, klorla reaksiyona girip THM oluşumuna neden olan organik maddeler gibi birçok çözünmüş kirleticilerin giderilmesi de gereklidir. Bir çok çözünmüş madde MF ve UF filtrelerde tutulamamakla birlikte membran tesisleri ilave diğer proseslerle birlikte birden fazla arıtma hedefi için dizayn edilebilirler.

87 ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN İLE İÇMESUYU ARITMA TESİSLERİ

88

89

90

91

92

93 (17000m^3/gün için) Pac 300 kg/gün *0.5TL/kg = 150 TL KLOR 30 kg/gün *0.5 TL/kg = 15 TL Sodyum Hipoklorit 93 kg/gün *0.25TL/kg = 23 TL NaOH (sıvı kostik) 30 kg/gün *0.41TL/kg = 12 TL HCL 170 kg/gün*0.3 TL/kg = 51 TL Elektrik tüketimi 532 kw/gün = 133 TL Personel Giderleri = 670 TL TOPLAM = 1070 TL/gün 1m^3 suyun UF ARITIM MALİYETİ = 6.3 Krş

94

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu

İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu Şehnaz ÖZCAN Çevre Mühendisi Teknik Uzman Sevtap Çağlar Çevre Mühendisi Müdür İller Bankası A.Ş. Proje Dairesi Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Proje Grubu İÇERİK Giriş Mevcut içmesuyu durumu Projenin amacı

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI

İÇİNDEKİLER 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1. GİRİŞ 1.1. ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN PLANLAMA VE PROJELENDİRME ESASLARI 1.1.1. Genel 1.1.2. Atıksu Arıtma Tesislerinin Tasarım Süreci 1.1.3. Tasarım İçin Girdi (Başlangıç)

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI. Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ-BAKIM VE ONARIMI Fatih GÜRGAN ASKİ Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı UZUN HAVALANDIRMALI AKTİF ÇAMUR SİSTEMİ Bu sistem Atıksularda bulunan organik maddelerin mikroorganizmalar

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ KONYA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠNE GĠRĠġ (ÇMG) DERSĠ Doç. Dr. Senar AYDIN Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü V-HAFTA 17.12.2015 1 SULARIN ARITILMASI

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ENDÜSTRİYEL ATIKSU ARITMA TESİSİ Bölgemiz I. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi (yatırım bedeli 15 milyon $) 1995 yılında, II. Kısım Atıksu Arıtma Tesisi ( yatırım bedeli 8 milyon

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 9 ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ NDE KİMYASAL PROSESLER 1. Koagülasyon- Flokülasyon Prosesleri 2. Elektrokoagülasyon Prosesi 3. Kimyasal Çöktürme Prosesleri 4. Su Yumuşatma Prosesleri 5. Adsorpsiyon Prosesleri 6.

Detaylı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı

İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı İlk çamur arıtım ünitesidir ve diğer ünitelerin hacminin azalmasını sağlar. Bazı uygulamalarda çürütme işleminden sonra da yoğunlaştırıcı kullanılabilir. Çürütme öncesi ön yoğunlaştırıcı, çürütme sonrası

Detaylı

Automatic Self-Cleaning Filters.

Automatic Self-Cleaning Filters. FİLTERLAND OTOMATİK GERİ YIKAMALI FİLTRE Suda bulunan tortu ve partiküller; bulanıklığa, makina ve tesisatlarda tıkanmalara, enerji sarfiyatına ve bakteri üremesi için uygun ortam oluşumuna neden olmaktadır.

Detaylı

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 -

ÖRNEK PROJENİN HİDROLİK HESAPLARI: HİDROLİK BOYUTLANDIRMAYA ESAS KAPASİTE DEĞERLERİ. DİZAYN KAPASİTESİ m 3 /gün. Havalandırma 42 500 0,492 - Pnömatik Sistem Hava Kompresörü Tesisteki tüm pnömatik kapak ve vanaların operasyonunda kuru ve temiz havayı temin edecektir. Tank basıncına göre otomatik olarak devreye girip çıkacaktır. Gerekli emniyet

Detaylı

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ

ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ MAKİNA-İNŞAAT-ÇEVRE SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. ATIKSU ARITMA SİSTEMLERİ Gaziteknik-Waterline Atıksu Arıtma sistemleri evsel ve endüstriyel atıksuların arıtılmasında kullanılmak üzere prosese göre projelendirilmektedir.

Detaylı

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar.

Bu birikintilerin giderilmesi için uygun kimyasallarla membranlar zaman içinde yıkanarak tekrar eski verimine ulaştırılırlar. VIIPOL CKS MEMBRAN TEMİİZLEME PROSEDÜRÜ 1.Giriş : Ne kadar iyi bir ön arıtma yapılırsa yapılsın, çalışan bir ters ozmoz ( RO ) sisteminde zaman içinde hamsu içinde bulunan ve ön arıtmadan geçebilen kolloidler,

Detaylı

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU

S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU S.S. YEŞİL DURU EVLERİ KOOPERATİFİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJE RAPORU 1 - PROSESİN TANITILMASI Tatil sitesinden kaynaklanacak evsel nitelikli atıksuları arıtacak olan, arıtma tesisi, biyolojik sistem (aktif

Detaylı

sektörün en iyileriyle hep yanınızda...

sektörün en iyileriyle hep yanınızda... sektörün en iyileriyle hep yanınızda... FİLTRASYON SİSTEMLERİ YUMUŞATMA SiSTEMLERi Yüzey borulamalı Multi Yüzey borulamalı Media Filtreler, 20 m 3 / Aktif Karbon filtreler saat ve üzeri kapasitelerde,

Detaylı

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ

KURUMSAL HAKKIMIZDA YÖNETİCİLER ÜRETİM KALİTA POLİTİKAMIZ HİZMETLERİMİZ STS ARITMA SİSTEMLERİ ARITMA TESİSLERİ KURUMSAL HAKKIMIZDA STS ARITMA SİSTEMLERİ Çevre sağlığının ve doğal zenginliklerin korunmasına verilen önemin giderek arttığı günümüz şartlarında, bilinçli ve yetkin kadrosu ile bu doğrultuda hizmet etmek

Detaylı

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ

BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ATIKSULARIN ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 2 MEKANİK ARITMA 2.1. IZGARALAR... 5 2.1.1. Izgara Proje Kriterleri... 5 2.1.2. Izgara Yük Kayıpları... 7 2.1.3. Problemler... 9 2.2. DEBİ ÖLÇÜMÜ VE AKIM

Detaylı

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır

Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf tadır 11.04.2012 Proses Analizörlü Arıtma Tesislerinde Enerji Optimizasyonu Olanakları ve Sınırları HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Aytunç PINAR Satış Müdürü Hach Lange Berlin de üretim yapar & Avrupa merkezi Düsseldorf

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA

SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ SU ARITMA TESİSLERİNDE HAVALANDIRMA Dr. Tamer COŞKUN 13 Mart 2012 Havalandırma Gerekli gazları suya kazandırmak (gaz halinden çözünmüş forma dönüştürmek)

Detaylı

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır.

Hidroliğin Tanımı. Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. HİDROLİK SİSTEMLER Hidroliğin Tanımı Hidrolik, akışkanlar aracılığıyla kuvvet ve hareketlerin iletimi ve kumandası anlamında kullanılmaktadır. Enerji Türleri ve Karşılaştırılmaları Temel Fizik Kanunları

Detaylı

Best Water Su Arıtma Sistemleri

Best Water Su Arıtma Sistemleri 2011 Best Water Su Arıtma Cihazı Kurulum [ Best Water ] [ ] [ ] [ TEL: 0212 474 2212 0212 441 6349 ] [ FAX: 0212 474 2242 ] Best Water Su Arıtma Sistemini seçtiğiniz için teşekkür ederiz bu kullanım kılavuzu

Detaylı

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ

BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ BİYOLOJİK ARITMA DENEYİMLERİ Kütahya Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi, İller Bankası nca 1985 yılında projelendirilmiş, 1992 yılında çalışmaya başlamıştır. Şehir merkezinin evsel nitelikli atıksularını

Detaylı

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI

SU VE ATIKSU. ipsum GERİ KAZANIMI SU VE ATIKSU lorem ARITIMI & ipsum GERİ KAZANIMI ekosistem mühendislik Kalıcı çözümler Ekosistem Mühendislik, geniş bir yelpazede Endüstriyel ve Evsel atıksu, içmesuyu, proses suyu arıtma ve geri kazanımı

Detaylı

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org

Hastanelerde Su Kullanımı. M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Hastanelerde Su Kullanımı M.Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Bir Çin atasözü der ki; Suyu içmeden önce, kaynağını öğren Hastanelerde infeksiyon kaynaklarını

Detaylı

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ

T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ T.C. KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ İŞLETME ZORLUKLARI VE SCADA SİSTEMİNİN EKONOMİK GETİRİLERİ ALİ SAĞLIK İSU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI EKİM 2015 2015 YILI İTİBARİYLE ATIKSU

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 10. Endüstriyel Çamur Arıtımı Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Giriş Sıvı atıkların arıtılmasındaki en önemli nokta askıda veya çözünmüş katıların giderimidir. Sıvıdan

Detaylı

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER

GESU ARITMA. Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu. arıtmada güven ve tecrübe... ÇEVRE TEKNOLOJ LER GESU ARITMA ÇEVRE TEKNOLOJ LER arıtmada güven ve tecrübe... Arıtma Prosesleri ve Örnek Tesisler Kataloğu Şirket Tarihçesi Dünyada giderek artan nüfusla birlikte gelişen teknoloji ve hızlı sanayileşme,

Detaylı

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ

GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ GEBZE PLASTİKÇİLER ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İnönü Mahallesi Balçık Köyü Yolu Üzeri Gebze / KOCAELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MERKEZİ ATIKSU ARITMA TESİSİ FAALİYETİ İŞ AKIM ŞEMASI VE PROSES ÖZETİ 1 1. İŞLETME

Detaylı

ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Belediyeler & Yüksek Debiler

ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Belediyeler & Yüksek Debiler ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Belediyeler & Yüksek Debiler ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI ARSENİK NEDİR? Arsenik yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden biridir. Doğada hem doğal hem antropojenik kaynaklı

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ

ÇEVRE MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ 0010020036 KODLU TEMEL ĠġLEMLER-1 LABORATUVAR DERSĠ DENEY FÖYÜ DENEY NO: 5 HAVAANDIRMA ÇEVRE MÜHENDĠSĠĞĠ BÖÜMÜ Çevre Mühendisi atmosfer şartlarında suda çözünmüş oksijen ile yakından ilgilidir. Çözünmüş oksijen (Ç.O) su içinde çözünmüş halde bulunan oksijen konsantrasyonu

Detaylı

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI

ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI ATIKSU ARITIMINDA TESİS TASARIMI Doç. Dr. Eyüp DEBİK 02.12.2013 Son çöktürme havuzları Biyolojik arıtmadan sonra arıtılmış atıksuyu biokütleden yerçekimi etkisi ile fiziksel olarak ayıran dairesel ya da

Detaylı

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır)

P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON. (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I BORULAMA VE ENSTRÜMANTASYON (DokuzEylül Ün. ders notlarından uyarlanarak hazırlanmıştır) P&I DİYAGRAMI ÖNCESİ YAPILMASI GEREKENLER Suyun yapısı belirlenmeli, Arıtılabilirlik çalışması yapılmalı (laboratuvar

Detaylı

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015

SU VERİMLİLİĞİ 16.12.2015 SU VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI 16.12.2015 E R K A N P E T E K A L ÇEVRE MÜHENDİSİ DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1987 epetekal@egeseramik.com EGE SERAMİK GENEL GÖRÜNÜŞ EGE SERAMİK UYDU GÖRÜNTÜSÜ EGE SERAMİK ATIK

Detaylı

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör

Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör İçme-Kullanma Suları için Farklı Dezenfeksiyon Şartlarında Bakteriyel İnaktivasyon Sürecinin İndikatör Organizmalar için İncelenmesi İ.Ethem KARADİREK, Selami KARA, Özge ÖZEN, Oğuzhan GÜLAYDIN, Ayşe MUHAMMETOĞLU

Detaylı

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim

Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Dezenfeksiyon Amaçlı Yerinde Üretim Yerinde Üretilen Aktif Maddelerin Avantaj & Dezavantajları 22.11.2016 / BİOSİDAL KONGRESİ - ANTALYA Paketli Satın Almak 1 yada birden çok hazır kimyasalı paketlenmiş

Detaylı

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com

GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. www.tematas.com GÜÇLÜ ENDÜSTRİYEL ÇÖZÜMLER www.tematas.com İNŞAAT, ENDÜSTRİ A.Ş. TEMATAŞ; 20 yılı aşkın tecrübeye sahip teknik kadrosu, profesyonel yönetim anlayışı ile işveren ve çalışan memnuniyetini sağlamayı kendisine

Detaylı

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ

BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ BİYOLOJİK PROSESLERE GENEL BAKIŞ Dr.Murat SOLAK Biyolojik Arıtma Yöntemleri Biyokimyasal reaksiyonlar neticesinde atık sudaki çözünmüş organik kirleticilerin uzaklaştırıldığı yöntemlerdir. BİYOPROSESLER

Detaylı

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI

GEBZE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ DETAYLI İŞ PROGRAMI 1 1 ATIKSU ARITMA TESİSİ İLE POMPA İSTASYONU VE TERFİ HATTI YAPIM VE İŞLETİLMESİ İŞİ 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 346 days Thu.09 Thu 18.0.16 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09 Thu 4.09.09

Detaylı

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ

KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ Yakup GÜLTEKİN Çevre Yönetim Müdürü 26.05.2016 Hidrolik Kapasite Debi Günlük Ort. m 3 /gün Saatlik Ort. m 3 /h Minimum Kuru Hava m 3 /h Maksimum Kuru

Detaylı

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ

TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ TEHLİKELİ ATIK ÖN İŞLEM TESİSLERİ i. Elleçleme (Handling) Tesisi Elleçleme tesisi, uygun tehlikeli ve tehlikesiz endüstriyel atıkların, parçalanması ve termal bertaraf tesislerinin istediği fiziksel şartları

Detaylı

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK

ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK ICE HOCKEY KHANTY MANSIYSK/RUSYA KONTEK KHANTY MANSISK HAVUZLARI SU HAZIRLIK TEKNİĞİ RAPORU 2004 yılında Kontek İnşaat tarafından Khanty Mansiysk Sibirya bölgesinde Buz hokeyi tesisleri kapsamında yapıldı.

Detaylı

MEKANİK FİLTRASYON PARTİKÜL GİDERİMİ MULTİ MEDYA FİLTRASYONU AKM, BULANIKLIK GİDERİMİ AKTİF KARBON FİLTRE KLOR, KOKU, TAD VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ

MEKANİK FİLTRASYON PARTİKÜL GİDERİMİ MULTİ MEDYA FİLTRASYONU AKM, BULANIKLIK GİDERİMİ AKTİF KARBON FİLTRE KLOR, KOKU, TAD VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ MEKANİK FİLTRASYON PARTİKÜL GİDERİMİ MULTİ MEDYA FİLTRASYONU AKM, BULANIKLIK GİDERİMİ AKTİF KARBON FİLTRE KLOR, KOKU, TAD VE ORGANİK MADDE GİDERİMİ SU YUMUŞATMA SİSTEMLERİ - REÇİNE İLE SERTLİĞİN ALINMASI

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı

ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ. Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ATIKSU ARITMA TESİSLERİNDE KAZANILAN ENERJİNİN KULLANILMASINDA ESKİŞEHİR ÖRNEĞİ Murat PİROĞLU ESKİ Genel Müdürlüğü Atıksu Arıtma Dairesi Başkanı ESKİŞEHİR MERKEZ ATIKSU ARITMA TESİSLERİ Eskişehir Atıksu

Detaylı

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF

BUHAR KAZANLARINDA BLÖF BUHAR KAZANLARINDA BLÖF GENEL AÇIKLAMALAR Blöf, kazan suyu içinde buharlaşma sonucu konsantrasyonu artan çözünmüş ya da askıda kalmış katı madde miktarını kazan için belirlenen limitlere çekebilmek amacıyla

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/5 AtılımKimyasalları AK 3151 D SUNKROM DEKORATİF KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3151 D SUNKROM dekoratif krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı

Detaylı

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR

AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI EKİPMANLAR SAYFA NO: 1/6 AtılımKimyasalları AK 3252 H SUNKROM SERT KROM KATALİZÖRÜ (SIVI) ÜRÜN TANIMI AK 3252 H SUNKROM sert krom kaplama banyolarında kullanılan sıvı katalist sistemidir. Klasik sülfatlı sistemlere

Detaylı

SUYUN ÖNEMİ Dünyamızın 4 te 3 ü su ile kaplıdır. Akarsular, yeraltı suları, buzullar ve buhar fazındaki kısmı da düşündüğümüzde su bolluğu

SUYUN ÖNEMİ Dünyamızın 4 te 3 ü su ile kaplıdır. Akarsular, yeraltı suları, buzullar ve buhar fazındaki kısmı da düşündüğümüzde su bolluğu SUYUN ÖNEMİ Dünyamızın 4 te 3 ü su ile kaplıdır. Akarsular, yeraltı suları, buzullar ve buhar fazındaki kısmı da düşündüğümüzde su bolluğu yaşadığımız düşünülebilir. Yalnız içme suyu konu olduğunda maalesef

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ne göre atık su; evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş veya özellikleri kısmen veya tamamen değişmiş sular ile maden

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 9.Çözünmüş İnorganik ve Organik Katıların Giderimi Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK İnorganiklerin Giderimi Çözünmüş maddelerin çapları

Detaylı

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır.

Mevcut durum Kazan Köyü nde kurulmuş olan Biyodisk Teknolojisi Arıtma Tesisinde, 600 eşdeğer kişiden kaynaklanmakta olan atıksular arıtılmaktadır. ÖRNEK PROJE ASKİ Ankara İli Kazan İlçesine bağlı Pazar Köyü 600 kişi kapasiteli Dönen Biyolojik Disk (DBD) prensibi ile çalışan Paket biyolojik atıksu arıtma tesisi 0.37 kw motor-redüktör ile aylık kişi

Detaylı

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ

ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ Güncelleme: Eylül 2016 ELEKTROKOAGÜLASYON İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN BOYAR MADDELERİN GİDERİLMESİ DENEYİN AMACI: Sentetik olarak hazırlanmış bir boya çözeltisinden faydalanılarak elektrokoagülasyon işleminin

Detaylı

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA

JFIZIKSEL ARITIM. Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA JFIZIKSEL ARITIM Çevre Y, Müh, Perihan EKİCİ Ç.İL Müh. Mim, Fak, Çevre Müh.Böl. Balcalı / ADANA Atıksu antma tesislerinde üç grup temel işlem ve süreç vardır. Bunlar : _ Fiziksel işlemler Kimyasal süreçler

Detaylı

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ

AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ AEROBİK BİYOFİLM PROSESLERİ Doç. Dr. Eyüp DEBİK 03.12.2013 GENEL BİLGİ Arıtmadan sorumlu mikroorganizmalar, sabit bir yatak üzerinde gelişirler. Aerobik biyofilm prosesleri : (1) batmamış biyofilm prosesler,

Detaylı

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ

HACH LANGE. Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ HACH LANGE Evsel Atık Su Arıtma Tesisine Giriş Öncesi Endüstriyel Deşarjların İzlenmesi İSKİ Örneği HACH LANGE TÜRKİYE OFİSİ Metin BARAN Proje Müdürü 24 Eylül 2014 Hach Lange Dünya üzerinde birçok noktada

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir:

Araçlar: Çıkarma Parçaları şu şekilde etiketlenmiştir: Araçlar: Deney Hücresi Deney Çözeltileri o Soğutma Kulesinden Alınan Numuneler o Laboratuvarda Hazırlanan Çözeltiler Deney Numunesi (Numune Çıkarma sı, 30mm * 50mm * 2mm) Su devirdaim Havuzu (40 C) GRANDER

Detaylı

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA NASIL ÇALIŞIR? YAĞMUR SUYU NASIL TOPLANIR? Başta çatılar olmak üzere, açık alanlar otoparklar, yollar ve drenaj borularından toplanabilir. NERELERDE KULLANILIR?

Detaylı

Su; yaşam kaynağımız...

Su; yaşam kaynağımız... Su; yaşam kaynağımız... ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ Su alanında tecrübeli ve uzman kadromuz ile Antalya Merkezli olarak hizmet veren bir kuruluşuz. Uygulama yeri keşfi, su analizi, sistem projelendirmesi, satış

Detaylı

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ

BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ BURSA HAMİTLER SIZINTI SUYU ARITMA TESİSİNİN İNCELENMESİ Korkut Kaşıkçı 1, Barış Çallı 2 1 Sistem Yapı İnşaat ve Ticaret A.Ş. 34805 Kavacık, İstanbul 2 Marmara Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması

Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü. Tehlikeli Atıkların Arıtılması Tehlikeli Atıklar ve Kontrolü Tehlikeli Atıkların Arıtılması Atık Suların Arıtılması Atık sudaki kirleticilerin arıtılması için kullanılan metodları genel olarak 3ana başlık altında toplamak mümkündür.

Detaylı

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri

AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile. Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su (SIW) Teknolojisi ile Kirletilmiş Suları Rehabilite Sistemleri AyDo Süper İyonize Su Teknolojisi www.ayhandoyuk.com.tr Nisan 2015 www.ayhandoyuk.name www.aydowater.com.tr www.aydosu.com

Detaylı

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ Ön çöktürme havuzlarında normal şartlarda BOİ 5 in % 30 40 ı, askıda katıların ise % 50 70 i giderilmektedir. Ön çöktürme havuzunun dizaynındaki amaç, stabil (havuzda

Detaylı

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ

KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ KANALİZASYONLARDA HİDROJEN SÜLFÜR GAZI OLUŞUMU SAĞLIK ÜZERİNE ETKİLERİ Bu Çalışma Çevre Orman Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Prof. Dr. Mustafa Öztürk tarafından 2006 yılında yapılmıştır. Orijinal

Detaylı

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3

İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ. xvi. xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN. BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi 3 . İÇİNDEKİLER SI BASKISI İÇİN ÖN SÖZ xv ÖN SÖZ xvi YAZARLAR HAKKINDA xix ÇEVİRENLER xxi ÇEVİRİ EDİTÖRÜNDEN xxiii K I S I M B İ R ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 BÖLÜM BİR Çevresel Problemlerin Belirlenmesi ve Çözülmesi

Detaylı

Biyogaz Sistem Mühendisliği

Biyogaz Sistem Mühendisliği 2013 Biyogaz Sistem Mühendisliği İÇİNDEKİLER: 1 Sistem Veri Özeti 2.Tesis Verileri ; Sistem Ana Akış diagramı 3.Sistem Ekonomik Göstergeleri, 4.Notlar, 5. Sistem Çalışma Prensibi 6. Biyogaz Ölçüm Ekipmanları

Detaylı

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ.

www.ceyka.com.tr KİMYA SANAYİ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. KİMYA SANAYİ Ceyka çevre teknolojileri ve kimya konusunda hizmet veren bir mühendislik, danışmanlık ve dış ticaret firmasıdır. Firmamız konusunda uzman uluslararası firmalarla işbirliği içinde endüstriyel

Detaylı

SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ

SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ BİO-MAK MARKALI SU ARITMA TESİSLERİ MEKANİK İMALATLARIMIZ BİO -MAK YATAY VE DÜŞEY MİLLİ HAVALANDIRICI: BİO -MAK DÖNER KÖPRÜLÜ ÇAMUR SIYIRICI: BİO -MAK FLOKULATÖR: BİO -MAK ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRICI: BİO -MAK

Detaylı

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ

HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ HİDROLİK MERDİVENLİ İTFAİYE EKİPMANI TEKNİK ŞARTNAMESİ 1- SU TANKI: St -37 A1 kalite 5 mm sac kullanılmaktadır. Tank içinde Enine 2, Boyuna 4 adet tank malzemesi ile ayni malzemeden dalgakıran Tank üzerinde

Detaylı

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir.

Elektroflokülasyon Elektrokoagülasyon tekniği 1940 yılından bu yana bilinen ve sanayide kullanılan bir teknolojidir. ENVİ-CLEAN Sistemi Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliğinde belirlenen kriterlere göre tesis atık sularının en iyi şartlara getirildikten sonra alıcı ortama verilmesi gerekmektedir. Bu konuda ülkemiz de Avrupa

Detaylı

TAMBUR FİLTRE. Özellikler FILTRATION AND TREATMENT SYSTEMS LTD. Arıtma Cinsi; Askıdaki katı maddelerin süzülerek dışarı atılması

TAMBUR FİLTRE. Özellikler FILTRATION AND TREATMENT SYSTEMS LTD. Arıtma Cinsi; Askıdaki katı maddelerin süzülerek dışarı atılması TAMBUR FİLTRE Özellikler Arıtma Cinsi; Askıdaki katı maddelerin süzülerek dışarı atılması Deniz suyuna dayanıklı Korozyona karşı süper dayanıklılık Sürekli filtrasyon Herhangi bir basınç gerektirmez Atmosferik

Detaylı

Hastane Teknik Yönetimi

Hastane Teknik Yönetimi Hastane Teknik Yönetimi işletme kontrol bakım çözüm renovasyon M. Ali SÜNGÜ Amerikan Hastanesi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Bakım ve Onarım Müdürü alis@amerikanhastanesi.org Düşüncenin doğruluğu, pratik

Detaylı

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ

ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Tekirdağ Ġli Arıtma Çamurlarının Değerlendirilmesi ÇalıĢtayı, 17 Ocak 2011 ARITMA ÇAMURLARININ YOĞUNLAġTIRILMASI VE SU ALMA ĠġLEMLERĠ Prof.Dr. AyĢe FĠLĠBELĠ Dokuz Eylül Üniversitesi, Çevre Mühendisliği

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI TESİSE KABUL EDİLECEK ATIKLAR VE KODLARI 01 03 09 01 03 07 dışındaki alüminyum oksit üretiminden çıkan kırmızı çamur 01 04 10 01 04 07 dışındaki tozumsu ve pudramsı atıklar 01 05 04 Temizsu sondaj ı ve

Detaylı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı

Ölçüm/Analiz Kapsamı Parametre Metot Metodun Adı Çevre Mevzuatı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği (devamı var) Her tür kapsam Gürültü Gürültü Kömür Çevre Mevzuatında

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ

TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TKİ GLİ TUNÇBİLEK ÖMERLER-BEKE MEVKİİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ İŞLETME VE BAKIM TALİMATI (1000 KİŞİLİK PAKET ARITMA) ÜRETİM YILI : 2014 ÜRETİCİ FİRMA : AKSU ARITMA ZEMİN ARŞ. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Detaylı

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ

İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ İÇ SU BALIKLARI YETİŞTİRİCİLİĞİNDE SU KALİTESİ Karada bir su ürünleri işletmesi kurulacaksa, su kaynağı olarak kaynak suyu, dere, ırmak, akarsu, göl, baraj suları veya yeraltı suları kullanılabilir. Yetiştiriciliğin

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

Yaşam Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 0542 821 58 66 0312 394 40 22

Yaşam Teknolojileri Tic. Ltd. Şti. 0542 821 58 66 0312 394 40 22 1. Giriş 2. Ters ozmos nedir 3. Parçalar ve bileşenler 4. Kartuş filtreler 5. TE-2B parçaları 6. Bağlantı şeması ve depo 7. Montaj şeması 8. Filtre değişimi 9. Membran değişimi 10. Devreye alma 11. Sık

Detaylı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı

MEMM4043 metallerin yeniden kazanımı metallerin yeniden kazanımı Endüstriyel Atık Sulardan Metal Geri Kazanım Yöntemleri 2016-2017 güz yy. Prof. Dr. Gökhan Orhan MF212 Atıksularda Ağır Metal Konsantrasyonu Mekanik Temizleme Kimyasal Temizleme

Detaylı

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006

DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR. Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 DETERJAN VE DEZENFEKTANLAR Fırat ÖZEL, Gıda Mühendisi 2006 ÖNEMLİ! Gıdaları insanların sağlıklarını çok ciddi şekilde etkiler. Bu nedenle, gıda üreten kişilerin temizlik kurallarına uyması çok önemlidir.

Detaylı

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir.

FINEAMIN 06 kullanılan kazan sistemlerinin blöfleri yalnızca ph ayarlaması yapılarak sorunsuzca kanalizasyona dreyn edilebilir. Kazan Kimyasalları FINEAMIN 06 Demineralize su kullanlan, yüksek basınçlı buhar sistemleri için korozyon ve kireçlenmeyi önleyici kimyasal Kullanıcı ve Çevre Dostu: FINEAMIN 06, doğada hemen hemen tümüyle

Detaylı

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ

ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ ZEKERİYAKÖY ARIKÖY SİTESİ EVSEL ATIKSU ARITMA TESİSİ TEKNİK ŞARTNAMESİ HAZİRAN - 2014 1. TEKNİK HUSUSLAR : Proje yapımında 2014/07 Sayılı ve 04/03/2014 tarihli Atıksu Antma /Derin Deniz Desarjı Tesisi

Detaylı

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI

HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI HAZIRLAYAN-SUNAN İSMAİL SÜRGEÇOĞLU DANIŞMAN:DOÇ. DR. HİLMİ NAMLI DÜNYADA yılda 40.000 km³ tatlı su okyanuslardan karalara transfer olmaktadır. Bu suyun büyük bir kısmı taşkın vb. nedenlerle kaybolurken

Detaylı

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR?

PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? PETEK TEMİZLİĞİ VE KOMBİ BAKIMI NEDİR? Kombi Bakımı Kombiler her yıl kış aylarına girmeden bakımlarının yapılması gereken sistemlerdir. Kombiler de yapılan bakım sayesinde gaz tüketiminiz düşer ve petekleriniz

Detaylı

YER DESTEK EKİPMANLARI ISLAK HİZMETLER. Dr. Markus Gerlach ve Andreas Bayerlein

YER DESTEK EKİPMANLARI ISLAK HİZMETLER. Dr. Markus Gerlach ve Andreas Bayerlein YER DESTEK EKİPMANLARI ISLAK HİZMETLER Dr. Markus Gerlach ve Andreas Bayerlein Havalimanındaki Günlük Sorunlar Havaalanları herhangi bir ulusal ulaştırma altyapısının önemli bir parçasıdır ve onların gelişimi

Detaylı

Model RO-10 Canavar Kurulum Kılavuzu. Model: RO-10 Canavar. sağlık için...

Model RO-10 Canavar Kurulum Kılavuzu. Model: RO-10 Canavar. sağlık için... Model RO-10 Canavar Kurulum Kılavuzu Model: RO-10 Canavar sağlık için... TERS OZMOS NEDİR? Ozmos, suyun herhangi bir dış kuvvet olmaksızın yarı geçirgen bir zardan, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama geçişidir.

Detaylı

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü

BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ. Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü BURSA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Erdinç ŞENOVA Çevre Sağlığı Şube Müdürü Mevzuat 17.02.2005 Tarihli ve 25730 Sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek

Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Hoş Geldiniz 1 Amacımız; Modern su şartlandırma prensiplerinin üzerinden geçmek Dezenfeksiyon, flokülasyon, ph ayarlama ve suyun dengesi için kullanılan kimyasalları incelemek Havuz bakım prosedürünü tekrarlamak

Detaylı

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE VE ATIKSU İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kanalizasyon Sistemi ve Bağlantı Şartları Bölgemizde yaklaşık 30 km. uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ve 3 adet Atıksu Terfi Pompa İstasyonu bulunmaktadır. Üretime geçen

Detaylı

DENİZ SUYU SU YAPICILARI. Enerji Geri kazanımlı. Beta Mühendislik

DENİZ SUYU SU YAPICILARI. Enerji Geri kazanımlı. Beta Mühendislik Beta Mühendislik DENİZ SUYU SU YAPICILARI Enerji Geri kazanımlı KULLANILAN ENERJİNİN %80 nini geri kazandırır. GÜNDE 2.000 lt ye kadar TEMİZ SU üretir. MODÜLER KONFİGÜRASYON, montajı Basit ve çok kolay

Detaylı

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE

AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE Tam Otomatik Ters Yıkamalı AZUD HELİX DİSKLİ FİLTRE AZUD HELİX OTOMATİK DİSKLİ FİLTRE SİSTEMLERİ AZUD HELĠX OTOMATĠK DĠSKLĠ FĠLTRE ÇALIġMA PRENSĠBĠ Kirli su, filtre kabı içerisine girer ve helix içerisinden

Detaylı

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu

On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu On-line Oksijen Tüketiminin Ölçülmesiyle Havalandırma Prosesinde Enerji Optimizasyonu Speaker: Ercan Basaran, Uwe Späth LAR Process Analysers AG 1 Genel İçerik 1. Giriş 2. Proses optimizasyonu 3. İki optimizasyon

Detaylı

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA. 09 Aralık 2013. Doç. Dr. Eyüp DEBİK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÇAMUR YOĞUNLAŞTIRMA Doç. Dr. Eyüp DEBİK 09 Aralık 2013 1 Arıtma Çamuru Nedir? Atıksu arıtma işlemleri sonucu oluşan arıtma çamurları, uygulanan arıtma

Detaylı

ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Köy ve Beldeler

ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Köy ve Beldeler ARSENİK ARITMA UYGULAMALARI Köy ve Beldeler ARSENIK ARITMA UYGULAMALARI Köy ve Beldeler ARSENİK NEDİR? Arsenik yerkabuğunda en çok bulunan elementlerden biridir. Doğada hem doğal hem antropojenik kaynaklı

Detaylı

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN

WASTEWATER TREATMENT PLANT DESIGN ATIKSU ARITMA TEKNOLOJİLERİ Doç. Dr. Güçlü İNSEL İTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü Arıtma Hedefleri 1900 lerden 1970 lerin başına kadar Yüzücü ve askıda maddelerin giderilmesi Ayrışabilir organik madde arıtılması

Detaylı

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve

Dünya da OSB. Türkiye de OSB. Organize sanayi bölgeleri kavramı. dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru. ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve 1 Dünya da OSB Organize sanayi bölgeleri kavramı dünyada 19. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkmış ve ilk olarak İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nde uygulamaya konulmuştur. Türkiye de OSB Organize

Detaylı

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş

İçindekiler VII. Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI. I. Kısım Su teminine giriş Ön söz Çeviri editörünün ön sözü Teşekkür XV XIX XXI I. Kısım Su teminine giriş 1 Su sektörü 3 1.1 Giriş 3 1.2 Su tüketimi 3 1.3 Kabul edilebilir su kalitesi 7 1.4 Su sektörü hizmetleri 10 1.5 Su koruma

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak

GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ. Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Prof.Dr.Adnan Parlak GEMİ SİSTEMİ VE DEVRELERİ Tatlı Su Devresi (F/W) Deniz Suyu Devresi(S/W) Yağlama Yağı Devresi (L/O) Yakıt Devresi (F/O ve D/O) Balast-Yangın Devresi Hidrofor

Detaylı

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası

3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası HİDROLİK SİSTEM KURMAK VE ÇALIŞTIRMAK 3.1. Proje Okuma Bilgisi 3.1.1. Tek Etkili Silindirin Kumandası Basınç hattından gelen hidrolik akışkan, 3/2 yön kontrol valfine basılınca valften geçer. Silindiri

Detaylı