Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Personel El Kitabı. Şehrin Lokomotifi"

Transkript

1 Personel El Kitabı Şehrin Lokomotifi Ç a ğ d a ş Ya r ı n l a r İ ç i n D a i m a G ü ç B i r l i ğ i

2 Mum olmak kolay değildir Işık saçmak için önce yanmak gerekir!. Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

3 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r KURUMSAL MİSYONUMUZ KURUMSAL VİZYONUMUZ KURUMSAL DEĞERLERİMİZ KALİTE VE ŞİKAYET POLİTİKAMIZ KURUM KÜLTÜRÜMÜZ İLGİLİ TÜZÜK VE YÖNETMELİKLER KURUM İÇİ ANALİZ ORGANİZASYON YAPISI BORSA HİZMET BİRİMLERİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARI TABİ OLUNAN MEVZUATLAR ÇALIŞMA DÜZENİ ÇALIŞMA SAATLERİ HAFTA-ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER İZİNLER PERSONEL KİMLİĞİ-SİCİL DOSYASI-SİCİL RAPORU ÜCRET ÖDENMESİ-PERSONEL EĞİTİM-PERFORMANS YÖNETİMİ PERSONEL ORYANTASYONU PERSONEL LİSTESİ

4 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Değerli Çalışanımız, Borsamız Yönetimi, en önemli kaynağımızın insan kaynağımız olduğu bilinciyle, motivasyonu ve verimliliği yüksek çalışanlara sahip olmayı hedefler ve "insan kaynağı na yatırım yapmaya öncelik verir. Borsa Yönetimi, çalışanları arasında dil, ırk, cinsiyet, din, etnik ve kültürel köken farklılıklarından dolayı ayrımcılık yapmaz ya da ayrıcalık tanımaz. Bütün çalışanlar eşitlik ilkesi içinde değerlendirilir. Bu rehber Borsamız çalışma esaslarının günlük uygulamasında çalışanlara yardımcı olması amacıyla hazırlanmıştır.

5 Kurumsal Misyonumuz 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile odalar ve Borsalar Kanunu'nun verdiği görev, sorumluluklar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde; Tüm birim ve fonksiyonlarımız ile üyelerimizin ortak ihtiyaçlarının karşılamak, Üyelerimize ve ilgili taraflara sunulan bilgi ve hizmetlerimizi sürekli kılmak, geliştirmek ve belgelendirmek, Borsamızda işlem gören ürünlerin ulusal ve uluslararası ticaretinin gelişmesine ve serbest piyasa fiyatlarının oluşmasına katkı sağlamak yolu ile üyelerimizin, bölgemizin ve ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmaktır. Kurumsal Vizyonumuz Yöneticilerimizin, çalışanlarımızın gayretleri ve üyelerimizin desteği ile kurumumuzun, Kurumsal yapısını sürekli iyileştirmek, Bilgi, beceri ve yetkinlik ile donatılmış personel yapısı ile hizmet çeşitliğini ve kalitesini artırmak, Bölgemizde, ulusal ve uluslararası alanda yaptığı her proje ve faaliyette öncülük eden, örnek olabilen, işbirliğini geliştiren, saygınlığını ve etkinliğini artırmış uluslararası referans borsa haline getirilmesidir. 3

6 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Kurumsal Değerlerimiz Mükemmeliyetçilik Güvenilirlilik Sürekli öğrenmek ve öğretmek Mazeret değil çözüm üretmek Sürekli gelişme Müşteri odaklılık Toplumsal yararlılık İşbirliği ve paylaşımcılık İlkelerimizden taviz vermemek 4

7 Kalite Politikamız Yasal şartlara uygun olarak takim ruhu içerisinde borsamızın hedeflerine ulaşmasını sağlamak Kalite yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek, Üye odaklı hizmet anlayışı ile üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda eğitimler düzenlemek Eğitim faaliyetleriyle çalışanlarımızın etkinliklerini artırmak ve kendilerini geliştirmeye teşvik etmek Gelecek nesillere karşı sorumluluklarımızı yerine getirmek için sosyal sorumluluk projeleri üretmek. 5

8 Kurum Kültürümüz Kurumumuz 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Oda ve Borsalar Yasası ve bu yasaya bağlı Yönetmelikler çerçevesinde tüm yararlanıcılarına hizmet vermektedir. Hizmetlerin sunulmasında yönetim seviyesinden çalışan seviyesine tüm birim ve bireyler kendi branşlarında aktif rol almaktadır. Borsanın Yasal Hizmetleri; 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve Borsa Muamelat Yönetmeliği ve Ticaret Borsalarına Tabi Maddelerin Alım Satımların Tescili Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmektedir. Diğer Hizmetler; 5174 Sayılı TOBB Kanunu, Yönetim Kurulu ve Meclis Kararları kapsamında yasal şartlar, TOBB Akreditasyon Standardı ve ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı ve TS ISO Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Standardı dikkate alınarak verilmektedir. Dört yılda bir yenilenen seçimlerle göreve gelen kurumumuz üst yönetimi, kendi aralarından seçtikleri 14 kişilik meclis ve 5 kişilik Yönetim Kurulundan oluşmaktadır. Borsanın en yüksek karar ve murakabe organı olan meclis kurulumuz, bir başkan bir başkan yardımcısı, meclis kâtip üyesi ve diğer meclis üyelerinden oluşmaktadır. Meclisin kendi üyeleri arasından seçtiği Borsamız Yönetim Kurulu bir başkan, iki başkan yardımcısı ve diğer yönetim kurulu üyelerinden oluşmaktadır. Hizmet sürecinde aktif rol alan tüm bireylerin, yasal yükümlülükler konusunda bilgilenmesi ve yasalara uygun çalışma şartları üst düzeyde sağlanmaktır sayılı TOBB ve Odalar Borsalar Kanunu Madde 34'te Ticaret Borsalarının kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;

9 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere laboratuar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.. Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak. 7

10 İlgili Tüzük ve Yönetmelikler KANUNLAR 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu Türk Ticaret Kanunu 4857 İş Kanunu Türk Ceza Kanunu YÜKÜMLÜLÜKLER Oda ve borsaların kuruluşu ve organların işleyişine ilişkin şartları düzenler Üyelerin kurumsal yapılarına ilişkin şartlar ve birbirleri, üçüncü kuruluşlar ile ticari ilişkilerini düzenler Borsanın ve personelinin hakları ve yükümlülüklerine ilişkin şartları düzenler Üyelerin ticari faaliyetlerinde ve borsa faaliyetlerinde yasal olmayan faaliyetlere ilişkin şartları düzenler Bilgi Alma Kanunu Resmi ve özel kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanmasına ilişkin şartlar Tebligat Kanunu Haksız Rekabet Yasası 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Borsa işlemlerinde üye ve diğer kurum ve kuruluşların yasal olarak bilgilendirilmesi için şartları düzenler Üyeler arası ilişkilerin rekabet konulu düzenlenmesine ilişkin şartlar Borsa Personelinin sosyal haklarına ilişkin şartları düzenler

11 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r KANUNLAR YÜKÜMLÜLÜKLER 5215 Sayılı Belediye Kanunu Borsanın ve üyelerin kent yükümlülüklerine ilişkin şartları düzenler 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerle ilgili işlemlere ilişkin şartları düzenler Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usûl ve esasları düzenler Üyeler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve Tahkim Kurumunun işletilmesine ilişkin şartları düzenler 9

12 İlgili Tüzük ve Yönetmelikler KANUNLAR 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu Türk Ticaret Kanunu 4857 İş Kanunu Türk Ceza Kanunu YÜKÜMLÜLÜKLER Oda ve borsaların kuruluşu ve organların işleyişine ilişkin şartları düzenler Üyelerin kurumsal yapılarına ilişkin şartlar ve birbirleri, üçüncü kuruluşlar ile ticari ilişkilerini düzenler Borsanın ve personelinin hakları ve yükümlülüklerine ilişkin şartları düzenler Üyelerin ticari faaliyetlerinde ve borsa faaliyetlerinde yasal olmayan faaliyetlere ilişkin şartları düzenler Bilgi Alma Kanunu Resmi ve özel kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin karşılanmasına ilişkin şartlar Tebligat Kanunu Haksız Rekabet Yasası 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Borsa işlemlerinde üye ve diğer kurum ve kuruluşların yasal olarak bilgilendirilmesi için şartları düzenler Üyeler arası ilişkilerin rekabet konulu düzenlenmesine ilişkin şartlar Borsa Personelinin sosyal haklarına ilişkin şartları düzenler

13 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r KANUNLAR YÜKÜMLÜLÜKLER 5215 Sayılı Belediye Kanunu Borsanın ve üyelerin kent yükümlülüklerine ilişkin şartları düzenler 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerle ilgili işlemlere ilişkin şartları düzenler Tarım ürünleri lisanslı depoculuk sisteminin kuruluş, işleyiş ve denetimine ilişkin usûl ve esasları düzenler Üyeler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve Tahkim Kurumunun işletilmesine ilişkin şartları düzenler 11

14 İlgili Tüzük ve Yönetmelikler YÖNETMELİKLER Organ Seçimleri Yönetmeliği YÜKÜMLÜLÜKLER Borsa organlarının seçimine ilişkin şartlar Odalar, Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler Borsa arşivinin düzenlenmesi ve üye hizmetlerine ilişkin şartlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat Yönetmeliği Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği Kurum bütçesinin hazırlanması, onaylanması ve yönetilmesine ilişkin şartlar Üye hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin şartlar Borsa şubelerinin oluşturulması ve idare edilmesine ilişkin şartlar Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği Pazarda azami fiyatlarının belirlenmesine ilişkin şartlar Birlik Tarafından Çıkarılan Oda- Borsa-Birlik Pay Yönetmeliği TOBB'ne ödenecek olan paya ilişkin şartlar 12 Bakanlık Tarafından Çıkarılan Pay Yönetmeliği Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ödenecek olan paya ilişkin şartlar

15 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r YÖNETMELİKLER Disiplin Kurulu Yönetmeliği YÜKÜMLÜLÜKLER Üyeler, üyeler ve tüketiciler arasındaki sorunların çözümü için disiplin kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerine ilişkin şartlar Genel Kurul Yönetmeliği TOBB Genel Kurulunun düzenlenmesine ve TOBB organlarının seçimine ilişkin şartlar Genel Sekreter Yönetmeliği Hakem Bilirkişi ve Eksper Listeleri Yönetmeliği Genel Sekreter'in atanması, görev ve yetkilerine ilişkin şartlar Borsa üyelerinin arasında sözleşmeli veya sözleşmesiz çıkan sorunların çözümüne yönelik belirlenecek bilirkişi ve eksper belirlenmesine ilişkin şartlar Borsa Muamelat Yönetmeliği Sandık Pay Yönetmeliği Değişik DEİK Yönetmeliği Borsa muamelat işlemlerinin yapılmasına ilişkin şartlar Borsa Personelinden sosyal haklarına ilişkin yapılacak kesintilerin düzenlenmesi Üyeler arası dış ekonomik ilişkilerin yürütülmesine ve çıkan sorunların çözümlenmesine ilişkin şartlar Personel Yönetmeliği Borsa çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesişartları 13

16 İlgili Tüzük ve Yönetmelikler YÖNETMELİKLER Personel Sicil Yönetmeliği TOBB Harcı Harcırah Yönergesi YÜKÜMLÜLÜKLER Personel yeterliliğinin tespiti için sicil notu verilmesine ilişkin usul ve esaslarını düzenler. Dış görevlendirmelerle ilgili harcırahların belirlenmesine ilişkin şartlar TOBB Personel İç Yönetmeliği Personelin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin şartlar Karşılıksız Bursa İlişkin Tip İç Yönetmelik TOBB ve Birlik Personeli, Sigorta Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi Borsanın burs yardımlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar Borsa Personelinin sosyal haklarının düzenlenmesine ilişkin şartlar Lüzumu Kalmayan Evrakın İmhası Yönetmeliği Ticaret ve İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği Lüzumu kalmayan evrakın imha şartlarını düzenler Alivre ve vadeli alım satım şartlarını düzenler 14 Ticaret Borsalarına Tabi Maddelerin Alım Satımların Tescili Hakkında Yönetmelik Borsa üyelerinin alım satımlarına ilişkin tescil işlemlerinin şartlarını düzenler

17 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r YÖNETMELİKLER Ulusal Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği YÜKÜMLÜLÜKLER Kurumun ulusal resmi bayramlarda uyması gereken şartları düzenler Elektronik Ürün Senedi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenler Harcırah Yönergesi Borsa faaliyetlerinde görev alan personelin harcırahına ilişkin şartları düzenler Organ Seçimleri Yönetmeliği Borsa organlarının seçimine ilişkin şartlar Odalar, Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Borsa arşivinin düzenlenmesi ve üye hizmetlerine ilişkin şartlar Kurum bütçesinin hazırlanması, onaylanması ve yönetilmesine ilişkin şartlar Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat Yönetmeliği Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği Üye hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin şartlar Borsa şubelerinin oluşturulması ve idare edilmesine ilişkin şartlar 15

18 İlgili Tüzük ve Yönetmelikler YÖNETMELİKLER Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği YÜKÜMLÜLÜKLER Pazarda azami fiyatlarının belirlenmesine ilişkin şartlar 16 Birlik Tarafından Çıkarılan Oda-Borsa-Birlik Pay Yönetmeliği Bakanlık Tarafından Çıkarılan Pay Yönetmeliği Türkiye Sektör Meclisleri Yönetmeliği Disiplin Kurulu Yönetmeliği Genel Kurul Yönetmeliği Genel Sekreter Yönetmeliği Hakem Bilirkişi ve Eksper Listeleri Yönetmeliği TOBB'ne ödenecek olan paya ilişkin şartlar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na ödenecek olan paya ilişkin şartlar Türkiye Sektör Meclislerinin oluşumu, görevleri ve yetkilerine ilişkin şartlar Üyeler, üyeler ve tüketiciler arasındaki sorunların çözümü için disiplin kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerine ilişkin şartlar TOBB Genel Kurulunun düzenlenmesine ve TOBB organlarının seçimine ilişkin şartlar Genel Sekreter'in atanması, görev ve yetkilerine ilişkin şartlar Borsa üyelerinin arasında sözleşmeli veya sözleşmesiz çıkan sorunların çözümüne yönelik belirlenecek bilirkişi ve eksper belirlenmesine ilişkin şartlar

19 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r YÖNETMELİKLER Borsa Muamelat Yönetmeliği YÜKÜMLÜLÜKLER Borsa muamelat işlemlerinin yapılmasına ilişkin şartlar Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği Borsa Personelinden sosyal haklarına ilişkin yapılacak kesintilerin düzenlenmesi Değişik DEİK Yönetmeliği Üyeler arası dış ekonomik ilişkilerin yürütülmesine ve çıkan sorunların çözümlenmesine ilişkin şartlar Personel Yönetmeliği Odalar, Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler Personel Sicil Yönetmeliği TOBB Harcı Harcırah Yönergesi TOBB Personel İç Yönetmeliği Borsa çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi şartları Borsa arşivinin düzenlenmesi ve üye hizmetlerine ilişkin şartlar Personel yeterliliğinin tespiti için sicil notu verilmesine ilişkin usul ve esaslarını düzenler. Dış görevlendirmelerle ilgili harcırahların belirlenmesine ilişkin şartlar Personelin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin şartlar 17

20 İlgili Tüzük ve Yönetmelikler YÖNETMELİKLER Karşılıksız Bursa İlişkin Tip İç Yönetmelik TOBB ve Birlik Personeli, Sigorta Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi Lüzumu Kalmayan Evrakın İmhası Yönetmeliği YÜKÜMLÜLÜKLER Borsanın burs yardımlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar Borsa Personelinin sosyal haklarının düzenlenmesine ilişkin şartlar Lüzumu kalmayan evrakın imha şartlarını düzenler Ticaret ve İhtisas Borsalarında Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliği Ticaret Borsalarına Tabi Maddelerin Alım Satımların Tescili Hakkında Yönetmelik Ulusal Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği Alivre ve vadeli alım satım şartlarını düzenler Borsa üyelerinin alım satımlarına ilişkin tescil işlemlerinin şartlarını düzenler Kurumun ulusal resmi bayramlarda uyması gereken şartları düzenler Elektronik Ürün Senedi işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenler 18 Harcırah Yönergesi Borsa faaliyetlerinde görev alan personelin harcırahına ilişkin şartları düzenler

21 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r ESASLAR/TALİMNAMELER Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar Ticaret Borsaları İhtiyarı Tahkim Talimnamesi YÜKÜMLÜLÜKLER Borsa üyelerinin Avrupa Birliği'nde ekonomik faaliyetlerin istatiksel olarak sınıflandırılmasını sağlayan sisteme uygun sınıflandırılması esaslarını düzenler sayılı Kanunun 34 üncü maddesi (c) fıkrası gereğince borsaya dahil maddelerin alım satımından kaynaklanan ihtilâfların hakem yoluyla hallinde cari tahkim usullerini düzenler STANDARTLAR TOBB Akreditasyon Kılavuzu ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Standardı YÜKÜMLÜLÜKLER TOBB Akreditasyon Sisteminin kurulması ve etkinliğine ilişkin şartları tarif eder Kalite Yönetim Sisteminin kurulması ve etkinliğine ilişkin şartları tarif eder 19

22 Kurum İçi Analiz Aksaray Ticaret Borsası'nın organizasyon yapısı aşağıda görüldüğü gibidir. Organizasyonu etkileyecek bir değişiklik söz konusu olduğunda organizasyon Genel Sekreter tarafından revize edilir ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın onayı ile yürürlüğe girer. Mevcut organizasyon yapısında aynı ya da benzer görevi yapan personel bulunmamaktadır. Bölümde şeflik yapısı bulunmuyor, ancak personel arasında dayanışma üst düzeyde tutuluyor. Buna karşın kurum içinde aynı kişi farklı birkaç görev yapabilmektedir. Genel Sekreter mevcut görevinin yanında, Muhasebeci ve Politika Temsil Görevlisi Genel Sekreter Yrd. mevcut görevinin yanında, Kalite Yönetim Temsilcisi-Akreditasyon Sorumlusu- Basın Yayın İletişim Görevlisi ve Laboratuar görevlisi bilgi işlem görevlerinden de sorumludur. Ancak her iki durumda da kurumumuzun iyi organize olması ve personel yetkinliği sağlanması nedeni ile görev çakışması yaşanmamaktadır. Aksaray Ticaret Borsası'nda Mayıs 2013'de yapılan seçimde Borsa Meclisi ve yönetim kurulu yenilenmiştir. 20

23 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r MECLİS YÖNETİM KURULU Organizasyon Şeması GENEL SEKRETER KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ AKREDİTASYON SORUMLUSU GENEL SEKRETER YARDIMCISI TESCİL MÜDÜRÜ LABORATUVAR SORUMLUSU KANTAR MEMURU ŞOFÖR İÇ HİZMETLER SORUMLUSU TESCİL MEMURU 21

24 Borsa Hizmet Birimleri Borsa Personeli ve İş Kanununa Tabi Personelin Görev ve Sorumlulukları Borsa personeli ve İş Kanununa tabi personel, sıfatının gerektirdiği itibar ve güvene layık olduğunu, hizmet içindeki ve dışındaki davranışları ile göstermek zorundadır. Personelin, Borsa mensubu olma şuuru içinde, karşılıklı sevgi ve saygı ile çalışması, görevin ifasında birbirlerine yardımcı olması; hizmetlerin işbirliği içinde yürütülmesine özen göstermesi, yurt içi ve yurt dışında Birliğin ve Borsanın itibarını zedeleyecek eylem ve davranışlardan kaçınması esastır. Borsa personeli görevlerini, Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Yönerge ve genelgelerle belirlenen esaslara ve amirleri tarafından verilen emirlere uygun olarak tarafsızlık ilkesi içinde, iyi ve en doğru bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür. Borsa personeli, Borsanın ve Birliğin yararlarını birinci planda göz önünde tutar ve Birliği ve Borsayı zarara sokacak fiil ve işlemlerden titizlikle sakınır. 22 Genel Sekreterlik 5174 sayılı Kanunun 74. maddesine göre odanın işlerini yürütmek üzere bir genel sekreter görevlendirilir. Genel sekreterin haiz olması gereken şartlar aynı maddede açıkça yazılı olup bu şartlara uymayan kişilerin genel sekreter olarak atanması mümkün değildir. Genel sekreter yönetim kurulu kararı ile atanır.

25 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Genel Sekreter ve yardımcısının görev ve yetkileri Borsanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. Borsalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak bilgilerin toplanmasını sağlamak. Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek, Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında yerine getirilmesini sağlamak, Borsa personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak, Borsa personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları vermek. 23

26 Borsa Hizmet Birimleri Genel Sekreter ve yardımcısının görev ve yetkileri Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, kesin mizanı ve Kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak, Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv malzemelerini muhafaza etmek, Yayın işlerini yönetmek, Borsa iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak borsanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadi durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda gerekli hazırlıkları yapmak, 24 Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek,

27 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Genel Sekreter ve yardımcısının görev ve yetkileri Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak, Posta ve diğer yollarla gelen evrakları ayırmak, gerekli görülenleri Yönetim Kurulu Başkanına sunmak, Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. Yılda bir defa personel performans değerlendirmesi yaparak yönetime sunmak. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına katılmak. Personel toplantılarına başkanlık etmek. Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. Yılda bir defa personel performans değerlendirmesi yaparak yönetime sunmak. Yönetimin Gözden Geçirmesi toplantılarına katılmak. 25

28 Borsa Hizmet Birimleri Genel Sekreter ve yardımcısının görev ve yetkileri Personel toplantılarına başkanlık etmek. Kıyaslamaların yapılmasını programlamak sonuçları değerlendirmek. Üye ve personel anket sonuçlarını incelemek yönetime sunmak. Politika ve temsil faaliyetlerini koordine etmek. İş planın uygulanmasını sağlamak / izlemek. Stratejik hedeflere ulaşma durumunu izlemek Yönetim kuruluna bilgi vermek. Birimlerden gelecek kaynak ihtiyacı taleplerini incelemek, uygun gördüğü kaynak ihtiyaçlarının temin edilmesini sağlamak. Yönetim sistemi, akreditasyon sistemi ile ilgili gelişmeler ve kalite sisteminin durumu hakkında sürekli olarak bilgi almak, sistemin sürdürülmesi ve geliştirilmesi için gerekli desteği sağlamak. 26 Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak.

29 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Genel Sekreter ve yardımcısının görev ve yetkileri Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. Eğitim ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmek. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. Kuruluş içerisinde şikayetleri ele alma proseslerinin ve hedeflerinin kurulmasını sağlamak. Şikayetleri ele alma proseslerinin kuruluşun şikayetleri ele alma politikasına uygun olarak planlanmasını, tasarımlanmasını, uygulanmasını, sürdürülmesini ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak. Etkili ve verimli bir şikayetleri ele alma prosesi için ihtiyaç duyulan yönetim kaynaklarını belirlemek ve tahsis etmek. Şikayetleri ele alma proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağlamayı teşvik etmek. Şikayetleri ele alma proseslerinin müşterilere, şikayetçilere ve uygulanabilir olduğunda, diğer doğrudan ilgili taraflara, kolayca erişilebilir bir tarzda bildirimi konusunda bilgi sağlamak. 27

30 Borsa Hizmet Birimleri Genel Sekreter ve yardımcısının görev ve yetkileri Bir şikayetleri ele alma yönetim temsilcisi atamak. Her bir önemli şikayetin üst yönetime hızlı ve etkili şekilde bildirimi için bir prosesin olmasını sağlamak Şikayetleri ele alma proseslerini etkili bir şekilde sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak için, periyodik olarak gözden geçirmek. Genel sekreter, borsaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel kişilerle yapılan yazışmalarda, borsa organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin hususlarda imzaya yetkilidir. Genel sekreter, borsa personelinin disiplin ve sicil amiridir. Herhangi bir nedenle genel sekreter kadrosunun boşalması durumunda yenisi atanıncaya kadar bu kadroya varsa genel sekreter yardımcısı, yoksa bu görevi yürütebilecek nitelikleri haiz borsa personelinden biri yönetim kurulu kararıyla vekaleten atanır. Ancak vekalet süresi altı ayı geçemez. 28

31 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Tescil Memurunun görev ve sorumlulukları Borsamızdaki alım-satımların mevzuat ile meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak tescillerini yapmak ve tescil ücretlerinin günü gününe alınmasını sağlamak, Muhasebe servisi ile mutabakat kurmak. Borsamızda kayıtlı Üyelerin, ciro durumlarını, alım satımlarının tescile intikal edip, etmediğini kontrol etmek, tescil noksanı görülen üyeleri tespit etmek, gerekli tebligatı çıkarmak ve sonuçları hakkında Genel Sekreterliğe rapor sunmak. Borsa yeri içinde ve dışında yapılan alım, satımların denetlenerek tescil dışı kalan muameleleri tespit ederek sonucu hakkında Genel Sekreterliğe bilgi vermek. Borsamızın çalışma alanı içinde faaliyet göstermekle birlikte, kuruluşumuza kayıtları olmadığı anlaşılan gerçek kişi ve tüzel kuruluşların, kayıtlarının yapılması amacıyla, konunun bildirilmesini sağlamak. Maliye Bakanlığınca çıkarılan ve takip edilen müteselsil sorumluluk konusundaki Kanun ve Tebliğler uyarınca, Borsa üyelerinin Alım Mübayalarına ilişkin aylık raporları tanzim etmek ve ilgili Vergi Dairelerinde vergi ve fonlarının ödenip ödenmediklerini kontrol ve 29

32 Borsa Hizmet Birimleri Kantar Memurunun görev ve sorumlulukları Borsa kantarlarında tartım hizmetlerini yürütmek. Kantarlarda meydana gelebilecek, arıza ve aksaklıkları anında Genel Sekreterliğe bildirmek. Mesai saatleri içindeki, tartım hizmetinden elde edilen tahsilatları, aynı günün mesai saati bitiminde ve resmi tatil günlerinde yaptığı tahsilatları ilk mesai günü sabahında Tahsildar memuruna tahsildar bordrosu ile teslim etmek. Kantarın periyodik muayenesinin zamanını takip ederek, Genel Sekreterliğe bilgi vermek. Genel Sekreterlikçe verilecek diğer görevleri yapmak. YGG toplantılarına katılmak. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak. 30 Eğitim ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmek.

33 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Kantar Memurunun görev ve sorumlulukları Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. İyi kişisel ilişkiler kurmak ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmak. Akreditasyonla ilgili verilen görevleri yerine getirmek. 31

34 Borsa Hizmet Birimleri Kurum Şoförünün görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu Başkanının izniyle kurum aracını kullanmak ve gerekli ulaşım hizmetlerini sağlamak. Borsaya ait aracın bakım, onarım ve akaryakıt durumlarını takip etmek.temizliğine bakmak. Araçta meydana gelen veya gelebilecek arıza durumlarında bilgi vermek. Verilen diğer görevleri yapmak. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak. Eğitim ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmek. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. 32 Akreditasyonla ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

35 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Hizmetlinin görev ve sorumlulukları Borsanın hizmet işlerini yürütür. Temizlik ve onarım işlerini yapar. Park ve bahçe düzenlemeleri yapmak, bakım ve sulama işlerini yürütmek. Isıtma sistemlerini çalıştırmak ve bakım ve onarımını takip etmek. Resmi bayram ve tatil günlerinde, bayrak asılma ve indirme işlerini takip etmek. Genel Sekreterlik verilecek diğer görevleri yapmak. YGG toplantılarına katılmak. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak. Eğitim ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmek. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. 33

36 Borsa Hizmet Birimleri Kurum Şoförünün görev ve sorumlulukları Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. Şikayetleri Şikayet Yönetim Temsilcisine iletmek. 34

37 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Laboratuarda Görevli Personellerin Görev ve Sorumlulukları Hububat, bakliyat vb. numunelerin fiziki ve kimyasal analizlerini yaparak, analiz sonuçları ile birlikte salon satışına sunulmasını sağlamak. Borsa üyeleri veya müstahsillerin getirmiş oldukları hububat, bakliyat vb. numunelerin analiz sonuçlarına ait raporları tanzim etmek. Tanzim ettiği analiz raporlarının dosyalama ve muhafaza işlerini yapmak. Tahsil ettiği analiz ücretlerini her gün Tahsildar memuruna tahsildar bordrosu ile teslim etmek. Laboratuarda bulunan cihazların bakım ve temizliğini yapmak. Laboratuar da bulunan cihazlardan sorumlu olmak. YGG toplantılarına katılmak. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak. Eğitim ihtiyaçlarını Yönetim Temsilcisine bildirmek. 35

38 Borsa Hizmet Birimleri Laboratuarda Görevli Personellerin Görev ve Sorumlulukları Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri termin tarihi içinde uygulamak. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma ve hasara uğramasını önleyecek şekilde muhafaza etmek. Şikayetleri ele alması konusunda eğitimli olmak. Kuruluş tarafından belirlenen şikayetleri ele alma raporlama şartlarına uymak. Müşterilere nazik bir tarzda davranmak ve şikayetlerini hızlı şekilde cevaplamak veya bunları uygun kişilere yönlendirmek. İyi kişisel ilişkiler kurmak ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmak. Şikayetlerle alakalı görevlerinden, sorumluluklarından ve yetkilerinden haberdar olmak. Takip edilecek prosedürlerden ve şikayetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak. Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikayetleri rapor etmek. 36 Akreditasyon ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek.

39 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Akreditasyon Sorumlusu görev ve sorumlulukları Akreditasyon konusunda personeli bilgilendirmek. Akreditasyon kriterlerini uygulamak ve/veya uygulanmasını sağlamak. Stratejik hedeflerin izlenmesini sağlamak. En iyi uygulamalar hakkında Genel Sekretere bilgi vermek. Stratejik hedefleri takip ederek gerçekleşme durumunu Genel Sekretere iletmek. Üye taleplerini almak, Genel Sekretere iletmek. Kıyaslama yöntemlerini belirlemek. Akreditasyon uygulamaları hakkında diğer oda borsaların Akreditasyon Sorumluları ile iletişim sağlamak. 37

40 Borsa Hizmet Birimleri Yönetim Temsilcisi görev ve sorumlulukları Kalite yönetim sistemi için gerekli proseslerin oluşturulmasını, uygulanmasını ve sürekliliğini sağlamak. Kalite yönetim sisteminin performansı ve iyileştirilmesi için herhangi bir ihtiyaç olduğunda üst yönetime rapor vermek. Kurumumuzda müşteri şartlarının bilincinde olunmasının yaygınlaştırılmasını sağlamak. Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili konularda kurumumuzu dış kuruluşlar nezdinde temsil etmek ve kuruluş dışında da gerektiğinde ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapmak. Kalite sistem dokümantasyonunun yönetilmesini (basım, dağıtım, güncellik izleme, muhafaza, doküman kodlama, revizyon faaliyetlerini koordine etme, revizyon izleme, güncel olan dokümanların kullanımını sağlama, güncelliğini yitiren dokümanların kullanımını önleme) sağlamak. Birimi ile ilgili dokümanları hazırlamak / onaylamak. Kalite hedeflerini izlemek / izlenmesini sağlamak. 38 Birimi ile ilgili veri analizi uygulamalarını yapmak.

41 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Yönetim Temsilcisi görev ve sorumlulukları Birimlerden gelen düzeltici / önleyici / iyileştirici faaliyet taleplerini incelemek /incelenmesini sağlamak. Uygulamaya konulan düzeltici / önleyici / iyileştirici faaliyetlerin uygulanma durumunu takip etmek. İç tetkik planını hazırlamak. İç tetkiklerin yapılmasını takip etmek. Kalite yönetim sistemi ile ilgili Genel Sekretere performans raporu sunmak. YGG toplantılarını koordine etmek, toplantı karalarını rapor haline getirip ilgili birimlere dağıtmak. Birimlerden gelen eğitim taleplerine göre Yıllık Eğitim Planını hazırlamak, eğitimlerin verilmesini sağlamak, eğitim kayıtlarını tutmak. Tedarikçi değerlendirme çalışmalarını yapmak. Birimi ile ilgili kalite kayıtlarını bozulma, hasara uğramasını, kaybolmasını önleyerek muhafaza etmek. 39

42 Borsa Hizmet Birimleri Yönetim Temsilcisi görev ve sorumlulukları Biriminde tespit edilen iç tetkik uygunsuzluklarını temrin süresi içinde gidermek. Tespit ettiği uygunsuzluklar / potansiyel uygunsuzluklar için düzeltici / önleyici faaliyet talebinde bulunmak. Birimi ile ilgili başlatılan düzeltici / önleyici faaliyetleri temrin süresi içinde uygulamak. Birim personelinin ihtiyaç duyulan eğitimleri için talepte bulunmak. 40

43 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Bilgi İşlem Görevlisi görev ve sorumlulukları Bilgi Güvenliği risk analizinin yapılmasını ve riskler için alınacak önlemlerin belirlenmesini sağlamak. Kurumda bilgi güvenliği ile ilgili önlemleri almak. Bilgi güvenliği acil durumlara müdahale etmek bilgi işlem tedarikçisi ile iletişime geçmek. Bilgi güvenliği ile ilgili olayları kaydetmek, üst yönetime bildirmek. Yedeklerin kontrolünü yapmak. Bilgi güvenliği ile ilgili yeniliklerden diğer personeli haberdar etmek. Bilgi Güvenliği ile ilgili dış kaynaklı dokümanları takip ederek değişiklik durumunda Kalite Yönetim temsilcisine haber vermek. 41

44 Borsa Hizmet Birimleri Basın ve İletişim Görevlisi görev ve sorumlulukları Borsamız ile basın arasındaki irtibatı sağlamak, Yerel ve ulusal basında borsamız hakkında çıkan haberleri medya takip formuna kaydetmek, Yıllık olarak Yönetim kuruluna Medya takip formunu sunmak. Politika Temsil Görevlisi görev ve sorumlulukları Yönetim Kurulu tarafından yürütülen politika, lobi faaliyetlerinin kayıtlarını tutmak. Üyelerimizin sorunlarını tespit etmek için anket, araştırma çalışmalarını yürütmek sonuçları analiz etmek yönetime sunmak. Politika lobi faaliyetlerinin sonuçlarını izlemek. Kalite, şikayet, akreditasyon yönetim sistemi ile ilgili verilen görevleri yerine getirmek 42

45 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Tabi Olunan Mevzuat Borsanın ve Borsanın kurduğu teşekküllerde istihdam edilenler, 5174 sayılı Kanun ve bu Kanun uyarınca çıkartılan Yönetmeliklerde yer alan hükümler dışında 4857 sayılı İş Kanununa tabidir. Ancak, 5174 sayılı kanunun geçici 12 nci maddesi hükmü gereğince Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte oda, borsa ve Birlik ve bunların kurduğu teşekküllerde istihdam edilmekte olanların, mevcut statülerine göre istihdam edilmelerine devam olunur. Borsa personelinin tayin, terfi ve özlük hakları ile ilgili hususlar 5174 sayılı Kanun ve bu Kanuna istinaden çıkarılan Yönetmelik hükümleri ile 4857 sayılı İş Kanunu, ilgili Yönetmelikler ve personel yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür. Karşılıklı ilişkileri bulunan ve kaliteyi etkileyen işleri yöneten, uygulayan ve doğrulayan tüm personelin görevleri Kalite El Kitabı içerisinde tanımlanmıştır. İmzaya yetkili kılınan personelin imzaları borsanın çıkardığı imza sirküsü ile tespit edilir. Aksaray Ticaret Borsası personeline ait tüm genel hak ve yükümlülükler BORSAMIZ İÇ YÖNERGESİNDE tanımlanmıştır. Borsa personeli, işlerini mevzuat hükümlerine Meclis ve Yönetim Kurulu Kararlarına uygun olarak yapmak zorundadırlar. Borsa personeli organ seçimlerinde seçilecek üyeler lehinde ve aleyhinde hiçbir şekilde propaganda yapamazlar 43

46 Çalışma Düzeni İşe Müracaat ve Personel Göreve Alınma Şartları Herhangi bir göreve talip olanlar, el yazısıyla yazacakları dilekçelerine aşağıda yazılı belgelerin aslı veya tasdikli suretlerini ekleyerek Borsaya verirler. Nüfus cüzdanı Tahsil belgeleri Mahkûmiyet ve sabıkası bulunmadığına dair savcılıktan alınacak belge Sağlık raporu Varsa önceki çalıştığı yerlerden verilmiş bonservisleri veya hizmet belgeleri Lüzumu kadar fotoğraf. Borsa Personelinin göreve alınma şartları, personel yönetmeliğinin 9 uncu madde hükümlerine göre yapılır. 44

47 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r İşe Alınmada Sınav Borsaya alınacak Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Müşavirler, Müdürler, Uzmanlar ve teknik personeller gerektiğinde giriş sınavlarına tabi tutulurlar. Sınav şartları, günü ve yeri yapılacak ilanla belirtilir. Sınav soruları, teşkil edilecek bir komisyon tarafından tespit edilir. Komisyonun kimlerden teşekkül edeceğine Yönetim Kurulu karar verir. Sınav kâğıtları bu komisyonca tetkik edilir ve not verilir. Yazılı sınavı kazanan mülakata davet edilerek mülakat sonunda işe alınacaklar ve kaybedenlere sonuçları yazılı olarak bildirilir. Şekil ve Görev Yeri Değişikliği Borsa Personelinin, ilgili Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde, derece yükselmesi suretiyle bulundukları sınıftan ve kadrodan bir başka kadroya veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan idarenin takdiri ve hizmetin gereği olarak bir başka kadroya nakilleri mümkündür. 45

48 Çalışma Düzeni Hizmet Gereği Görev Yeri Değişikliği Hizmet gereği görev değişikliği aşağıdaki hallerde yapılır; Borsada yeni birim ve hizmet dallarının ihdası sebebiyle meydana gelen personel ihtiyacının karşılanması,. Yeni işe alınan personelin, Borsa içinde çeşitli görevlerde denendikten sonra yeteneklerine en uygun işte görevlendirilmeleri,. Bir göreve aday olanların değişik hizmetlerde tecrübe kazanarak Borsa fonksiyonlarını çeşitli yönleri ile tanımaları,. Borsa hizmet yükünün personel arasında dengeli bir şekilde paylaştırılması,. İdari teftiş ve soruşturmanın güvenli yürütülmesi ya da görev yerinde uygun olmayan bir durumun önlenmesi,. Disiplin işleminin uygulanmasından önce Genel Sekreterin görev değişikliğine gerek görmesi,. Aynı görevde başarısızlığın tespit edilmiş olması,. Disiplin kovuşturması sonucu görev yerinin değiştirilmesine idari yönden lüzum görülmesi, 46 İş Kanununa tabi personel için, İş Kanununun ve iş sözleşmesinin ilgili hükümleri uygulanır.

49 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Görev Yeri Değişikliğinde Özlük Hakları Borsa, görev ve unvan eşitliği gözetmeden kazanılmış hak, aylık dereceleri ile personelin bulundukları kadro derecelerine eşit veya personel yönetmeliğinin 21 inci maddesi hükümlerine uygun olarak daha üst veya alt göreve personel atayabilir. İş Kanununa tabi personel için, bu Kanunda belirtilen hükümlere göre personel ataması yapılır. Nakilde Göreve Başlama Süresi Borsa içi nakillerde personel, nakil kararının tebliğini müteakip devir teslim işlemini tamamlayarak yirmi dört saat içinde yeni görevine başlar. Görevin özelliği dolayısıyla devir teslim işleminin bir günde bitirilememesi halinde gerekçe gösterilmek suretiyle Genel Sekreterliğe yazılı talepte bulunulur. Genel Sekreterlik Makamının takdiri ile devir teslim süresi uzatılabilir. Borsa dışında Birliğe bağlı bir kuruluşa atananlar, nakil emrinin tebliği tarihini müteakip on beş gün içinde yeni görevlerine başlamak zorundadırlar. Zorunlu ve geçerli bir sebebe dayandırılmaksızın on beşinci günü takip eden ilk iş gününde görevine başlamayanlar Borsadaki görevinden çekilmiş sayılır. 47

50 Çalışma Düzeni Çalışma Saatleri Borsa memurlarının haftalık çalışma süresi 40 saattir. İş Kanununa tabi personel için, İş Kanununda belirtilen hükümler çerçevesinde düzenlenen sözleşmede bu hususlar dikkate alınır. Günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresinde Devlet Memurları çalışma saatlerine uyulur. Ancak hizmetin özelliğine göre, günlük çalışmanın başlama ve bitme saatleri ile öğle dinlenme süresi Yönetim Kurulunca da düzenlenebilir. Sabah: :00 Öğle: 13:00-17:00 48

51 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Fazla Çalışma İşlerin özelliği sebebiyle, zaruri hallerde veya gerekli görüldüğünde Borsa personeline mesai çalışma saatleri dışında yaptırılan işler fazla çalışma olarak adlandırılır. Fazla çalışma ücretinin ödenebilmesi için, çalışmanın günlük mesai çalışma saatlerinin dışında veya resmi tatil günlerinde(cumartesi-pazar) yapılmış olması şarttır. Borsada bir kadronun görev alanı içine giren işlerin günlük çalışma saatleri içinde bitirilmesi esastır. Ancak; a) Görevin, kanun, yönetmelik, Meclis ve Yönetim kurulu kararları veya Genel Sekreterlik emirleri ile belirli bir süre içinde bitirilmesinin zorunlu bulunması, b) Tabii afetler, salgın hastalıklar ve yangın gibi olağanüstü hallerin oluşu, c) Görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde çalışılması, gibi durumlarda fazla çalışma yaptırılmak suretiyle hizmet aksaması önlenir. Yukarıdaki sebeplere dayalı olarak yaptırılacak fazla çalışmalar ve hangi personellerin fazla çalışma yapacağı Meclis veya Yönetim kurulu kararlarıyla belirlenebilir.bunun dışında, görevin gereği olarak çalışma saatlerini aşması zorunlu işlerde veya Borsa işlerinin aksamaması için gerekli görüldüğünde fazla çalışmalar Genel Sekreterlik Makamınca düzenlenir. Aylık fazla çalışma saatleri toplamı bir personel için ayda 90 saati geçemez. Fazla çalışma yaptırılan personele, yaptığı fazla çalışmanın her bir saatine ödenecek ücret, Bütçe dönemlerinde Yönetim Kurulunca tespit edilip, Borsa Meclisinin onayı ile kesinleşir. İş Kanununa tabi personel için, İlgili Kanunda belirtilen fazla çalışma hükümleri çerçevesinde uygulama yapılır. 49

52 Çalışma Düzeni Personelin Göreve Devamının Takip ve Kontrolü Borsa personeli tespit edilen günlük çalışma saatlerine uymak zorundadır. Personelin göreve devamı Genel Sekreterlik Makamınca takip ve kontrol edilir. Personelin devamları Genel Sekreterlikçe sabah ve öğle işe başlama, akşam işte ayrılma saatlerinde imza cetvelleri ile tespit olunur. Göreve geç gelen personel durumunu Genel Sekreterliğe bildirir. Bu gibi personel hakkında gecikti işlemi yapılır. Personel göreve geldiği anda imza cetvelini imzalamaz veya geç geldiğini bildirmezse hakkında göreve gelmemiş işlemi yapılır. Görevine geç gelmeyi alışkanlık haline getirenlerle, devamsızlığı meşru bir mazerete dayanmayanlar hakkında, Personel Yönetmeliği hükümlerine göre disiplin soruşturması açılır. Personelin göreve geç geldiği süreler ve saat izinleri her ay toplanır ve her (8) saati bir tam gün hesabı ile yıllık izninden düşülür. Ayrıca iki yarımşar günlük devamsızlık bir tam gün itibar edilmek suretiyle ilgili personelin yıllık izninden düşülür.iş Kanununa tabi personel için ise bu Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 50

53 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Hafta Tatili Kurum işyerinde personel için hafta tatili Cumartesi ve Pazar günüdür Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunda belirlenen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri çalışanlar için tatil günüdür. Kanunda düzenlenen Ulusal Bayram ve tatil günleri şunlardır. Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim (28 Ekim günü saat 13.00'de baslar) Yılbaşı 01 Ocak Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan Gençlik ve Spor Bayramı 19 Mayıs Zafer Bayramı 30 Ağustos Ramazan Bayramı 3.5 gün (Arife günü saat 13.00'de baslar) Kurban Bayramı 4.5 gün (Arife günü saat 13.00'de baslar) Borsa Yönetimi, yukarıda belirtilen tatil günlerinde zorunlu nedenlerle çalışmanın devamını gerekli gördüğünde personel bu günlerde çalışmayı kabul eder. İzinler Borsada çalışan personele; Yıllık izin, mazeret izni, hastalık izni ve ücretsiz izin olmak üzere dört türlü izin verilir. 51

54 Çalışma Düzeni Yıllık İzinler Borsada çalışan personelden hizmeti bir yıldan on yıla kadar olanlara (10 yıl dahil) yılda yirmi gün, on yıldan fazla hizmeti olanlara otuz gün ücretli izin verilir. Bu sürenin hesaplanmasında, personelin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak geçen hizmetleri ile Odalar ve Borsalarda geçen hizmetleri varsa dikkate alınır. Borsadaki hizmeti bir yılı doldurmayan personele yıllık ücretli izin verilmez sayılı İş Kanununa tabi personel, ilgili Kanunda belirtilen süre ve haklardaki izin haklarına sahiptir. İş Kanununa tabi personelin yıllık ücretli izni, İş Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen hususlar çerçevesinde verilir. İlgili personelin yıllık ücretli izinleri, bir yıldan beş yıla kadar olanlara (beş yıl dahil) 14 (on dört) günden, beş yıldan fazla on beş yıldan az olanlara 20 (yirmi) günden, onbeş yıl dahil ve daha fazla hizmeti olanlara 26 (yirmi altı) günden az yıllık izin hakkı verilemez. Personelin yıllık izinleri Genel Sekreterlikçe düzenlenir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 52

55 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Mazeret İzni Aşağıdaki hallerde personel, özlük haklarına dokunulmaksızın mazeret izni isteyebilir. - Doğum İzni: Kadın personele doğum yapmadan önce sekiz hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren sekiz hafta müddetle doğum izni verilir. - Erkek memura karısının doğum yapması sebebiyle, isteği üzerine üç gün izin verilir. - Memurun isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş (5) gün izin verilir. - Yukarıda belirtilen haller dışında mazeret izni isteyen personele, bir yıl içinde toptan veya parça parça olmak üzere Genel Sekreterlik oluru ile en çok on güne kadar mazeret izni verilebilir. Bu izin personel için bir hak olmayıp, mazeretin yerinde görülmesi şartına bağlıdır. O yıl içinde yıllık izin hakkı olan personele bu tür mazeret izni verilmez. Bu izinler sırasında personelin özlük haklarına dokunulmaz. İş Kanununa tabi personel için, İş Kanununda aksi belirtilmediği sürece yukarıdaki hükümler uygulanır. 53

56 Çalışma Düzeni Hastalık İzni Borsa personeline hastalıkları halinde resmi sağlık kurullarınca verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, ücret ve özlük haklarına dokunulmaksızın aşağıdaki esaslar dairesinde Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu onayı ile izin verilir. Beş yıla kadar (beş yıl dahil) hizmeti olanlara yılda en çok üç aya kadar, Beş yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) hizmeti olanlara yılda en çok altı aya kadar, On yıl ve daha fazla hizmeti olanlara yılda en çok on iki aya kadar, Kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar, İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurulları raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır. Bu sürenin sonunda iyileşmeyen Borsa personeli hakkında emeklilik hükümleri uygulanır. Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları, resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler, tekrar görev almak istedikleri takdirde, eski sınıf ve derecelerine öncelikle tayin edilirler. İş Kanununa tabi personel için, İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen hükümler uygulanır. 54

57 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Aylıksız İzin Borsa personelinin bakmaya mecbur olduğu veya refakat etmediği takdirde, hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Borsa Personeline istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. İstekleri üzerine; Doğum yapan Borsa personeline en çok altı ay, yetiştirilmek üzere (Bursla gidenler dahil) yurt dışına gönderilen memurlara, yurt içi ve yurt dışına sürekli görevde atananların Borsa personeli olan eşlerine en çok üç yıla kadar aylıksız izin verilebilir. Yurt dışında yetiştirilmek üzere veya sürekli görevle atanan memurların Borsa personeli olan eşleri bu haktan bir defadan fazla yararlanamazlar ve bunların dönüşlerinde tayinleri, önceki görev yerlerine bağlı olmaksızın münhal kadro bulunduğu takdirde yapılır. Müsaade süresinin bitiminden önce mazeretini gerektiren sebebin kalkması halinde personel derhal göreve dönmek zorundadır. Mazeret sebebinin kalkması halinde veya müsaade süresinin bitiminde görevine dönmeyenler Borsadaki görevinden çekilmiş sayılırlar. İş Kanununa tabi personel için, İş Kanununda belirtilen ilgili hükümler uygulanır. 55

58 Çalışma Düzeni Personel Kimliği Her Borsa personeli için bir personel kimliği düzenlenir. Herhangi bir nedenle Borsa personeli olma sıfatını kaybedenlerden kimlikleri geri alınır. Sicil Dosyası Her Borsa personeli için bir sicil dosyası bulunur. Sicil Dosyasında; personelin göreve başlangıcı, kadrosu, aylık ücreti, terfileri, görev değişiklikleri, aldığı takdirler, cezalar, izinler, sağlık durumları, medeni durumları, kişisel durumları ile bunlardaki değişiklikler işlenir. Emekliliği hak edenler ise Personel Yönetmeliğinin 24 üncü maddesi hükümleri uygulanarak emekliye sevk edilir. 56 Sicil Raporu Borsa personeli için, yılda bir defa sicil raporu düzenlenir. Ancak İş Kanununa tabi çalışmakta olan personel için sicil raporu doldurulmaz. Borsa personelinin 1.ve 2. Derece sicil amirleri sırasıyla Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreterin 1.ve 2. Derece sicil amirleri sırasıyla Yönetim Kurulu Başkanı ve Meclis Başkanıdır. Personel Sicil Yönetmeliği hükümlerine göre süresi içinde sicil raporları, sicil amirleri tarafından doldurulur.

59 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Ücret Ödenmesi Borsa personeline ilgili kanun ve yönetmeliklerde belirtilen usul ve esaslara göre hak ettikleri miktarlarda, ödenek, özel hizmet tazminatı, kasa tazminatı ve görev tazminatı ödenir. Ancak İş kanunu hükümlerine göre çalıştırılan personele İş kanunun ücret ve ücretin ödenmesi ile ilgili maddelerine göre ücret ödemesi yapılır. Personel maaş ödemeleri her ayın 15 inde kurumuzun belirlemiş olduğu ilgili banka şubesi aracılığıyla personel hesaplarına yatırılarak yapılmaktadır. Personelin Eğitimi Yönetim Sistemlerimiz çerçevesinde her yıl Ocak ayında ve ihtiyaç duyulduğunda birimler ihtiyaçları olan eğitimleri Eğitim Talep Formu ile Kalite Yönetim Temsilcisine sunar. Eğitim talepleri Genel Sekreter tarafından incelenerek Yönetim Kuruluna sunulur ve buna göre yıllık eğitim planı hazırlanır. Görevleri ile ilgili açılacak her türlü kurs ve seminere genel sekreterin teklifi Yönetim kurulunun kararı ile masrafları borsaca karşılanmak üzere gönderilir. 57

60 Çalışma Düzeni Personel Performans Yönetimi Kuruluşumuzun insan kaynakları gereksinimlerini belirlemek, sürekli olarak kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel ve takım performansını geliştirmek, çalışanların performansını ve becerilerini geliştirerek kendilerine daha profesyonel bir is ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmak için Kuruluşumuzda Performans Yönetimi uygulanır. Her yıl Ağustos ayında personel performansları değerlendirilmekte ve sicil amirlerini vermiş olduğu puanların hizmet katsayısıyla çarpılması neticesinde aldıkları toplam puana göre personel yönetim kurulu tarafından alınan karara göre ödüllendirilir. Personele her yıl personel memnuniyet anketleri uygulanmaktadır. Temin edilen veriler ile her yıl Ocak ayında Sosyal Kültürel Etkinlik ve Faaliyet Planı hazırlanır, Yönetim Kurulu onayından sonra uygulamaya konulur. 58

61 A k s a r a y T i c a r e t B o r s a s ı w w w. a k s a r a y t b. o r g. t r Personel Oryantasyonu Kuruma yeni katılan personelin işe uyumunu kolaylaştırmak, personele kurumu ve işe başlayacağı birimini tanıtmak, kurumun ve birimin yapı ve kültürünü benimsetmek amacıyla yapılmaktadır. Ereğli Ticaret Borsası' nda yeni işe başlayan her personele işe başladığı gün Uyum İşbaşı Eğitim Planına göre Uyum İşbaşı Eğitimi verilir. Borsa Personeli AKSARAY TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİNDE belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır. 59

62 Çalışma Düzeni Personel Listesi SERVİS SORUMLU DAHİLİ HATLAR GENEL SEKRETER V RAMAZAN ETLİK 13 GENEL SEKRETER YRD. AKREDİTASYON SORUMLUSU KALİTE YÖNETİM TEMSİLCİSİ SELİN GEÇGEL 21 LABORATUAR GÖREVLİSİ H. HÜSEYİN UYGUR 18 TESCİL MÜDÜRÜ RAMAZAN AKAY 12 TESCİL MEMURU DERYA YEĞEN 12 KANTAR MEMURU FERHAT ÇOBAN HAMZA GÜMÜŞSOY KURUM ŞOFÖRU ERTAN DURSUN 16 HİZMETLİ AHMET TUNCER -

63 AKSARAY TİCARET BORSASI w w w. a k s a r a y t b. o rg. t r a k s a r a y t to b b. o rg. t r

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KENT KOLEJİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali)

KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017. BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) KONYA EREĞLİ TİCARET BORSASI STRATEJİK PLAN 2014-2017 BİLGİYLE DİRİLENLER ÖLMEZ (Hz. Ali) (Yönetim Kurulunun 08.01.2014 tarih ve 29/1 sayılı kararı ile onaylanmıştır.) 1 1. İÇİNDEKİLER Bölüm Adı Sayfa

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI İşletme ve İştirakler Müdürü Şef İdari İşler Servisi İşletme ve İştirakler Servisi T.C. KARS BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GAMA MESLEK YÜKSEKOKULU PERSONEL İŞLEMLERİ SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI İŞE BAŞLAMA VE İŞ AKIŞ ŞEMASI MESLEK YÜKSEK OKULUMUZDA PERSONELİN NAKLEN VE AÇIKTAN ATAMA NEDENİYLE GÖREVE BAŞLAMASI PERSONEL KİMLİK BİLGİ FORMU DOLDURULUP FOTOĞRAF YAPIŞTIRILIR MAL BİLDİRİMİ FORMUNUN

Detaylı

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER

KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER KAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR VE TEMEL İLKELER Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Kaş Belediye Başkanlığı Yazı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/057 Meclis Karar Tarihi : 10/07/2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 15/07/2014

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı; Beşiktaş Belediyesi Yazı

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2016 TARİH VE 203 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. TEPEBAŞI BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I AMAÇ,

Detaylı

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek. BORSAMIZIN FAALİYETLERİ Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (7 Nisan 2004/25426 R.G.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Madde 1 Bu Yönetmelik, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5952 Kabul Tarihi : 17/2/2010 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 4/3/2010 Sayı : 27511 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. AMASYA BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Amasya Belediyesi Ruhsat ve Denetim

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.13 İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ İnsan Kaynakları Birim Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.19 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Dış Kaynaklı Doküman Listesi

Dış Kaynaklı Doküman Listesi SIRA NO DOKÜMANIN ADI YAY TAR. GÜNCELLİĞİ TAKİP ŞEKLİ SORUMLUSU BULUNDUĞU BİRİM ADET 1 ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemleri-Temel Kavramlar, Terimler ve Tarifler 19.03.2009 TSE KYT Genel Sekreterlik 1 2

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1: Bu yönergenin amacı; İzmir Büyükşehir

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C MALATYA VALİLİĞİ YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,Kapsam,Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç : MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TRABZON BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ YAZI ĠġLERĠ VE KARARLAR DAĠRESĠ BAġKANLIĞI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ

İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ 4913 İSTATİSTİK KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/4/2006 No : 2006/10343 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/11/2005 No : 5429 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 5/5/2006 No : 26159 Yayımlandığı

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.4 KALİTE YÖNETİM / İÇ KONTROL BİRİMİ Kalite Yöneticisi Dök.No KAİM.İKS.FRM.081 Sayfa No 1/ 3 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı)

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ ( tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ MESLEKİ UYGULAMALAR DERSİ YÖNERGESİ (03.12.2015 tarih, 457 sayılı ve 01 numaralı Üniversite Senato Kararı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ BÜLENT ECEVİT ÜNİVERS İTES İ Alt - Meslek Yüksekokul Sekreteri Temel Görev ve S orumluk lar 1. Meslek Yüksekokul Kurulu, Meslek Yüksekokul Yönetim Kurulu, Meslek Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemlerini

Detaylı

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI ALT BİRİMLERİN GÖREVLERİ ONBİRİNCİ BÖLÜM Personel Genel Müdürlüğü Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığı MADDE 65 - (1) Yönetici ve Merkez Atama Daire Başkanlığının

Detaylı

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler T.C. KORKUTELİ BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi : 06.11.2014 Karar No : 147 BÖLÜM I Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1 - Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07/03/2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/5 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev, Çalışma

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI TÜBİTAK BİLİM VE TOPLUM DAİRE BAŞKANLIĞI MALİ DENETLEME VE SÖZLEŞMELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu esasların amacı,

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ

ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ ULUSLARARASI TARIMSAL EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL VE KURSİYER YÖNERGESİ (23.07.2010 Tarih ve B.12.0.TDG.0.16.03.778.99/57 Sayılı Bakanlık Makamı Oluru) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ Amaç DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI SOSYAL-KÜLTÜREL VE SPORTİF AMAÇLI TESİSLER İŞLETİM VE SÜRELİ KULLANIM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 01.09.2009 TARİH VE 107 SAYILI KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ANTAKYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kuruluş İlkeleri Amaç

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ:

T.C. GEBZE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ: GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi : 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/11 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004

Kanun No. 5174 Kabul Tarihi : 18.5.2004 TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU Resmi Gazete Tarihi: 01.06.2004 Sayısı: 25479 18.02.2005 tarihli ve 25731 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 3/2/2005 tarihli 5290 sayılı

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

GÖNEN TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ

GÖNEN TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ GÖNEN TİCARET BORSASI İÇ YÖNERGESİ BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER Amaç : Madde 1 Borsa faaliyetlerinin yürütülmesinde, görev alacak idari personelin etkin ve faydalı bir şekilde hizmet vermesini sağlamak için,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM Madde 1: Bu

Detaylı

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SANKO ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILAN ÖĞRENCİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; SANKO Üniversitesi nde kısmi zamanlı olarak geçici işlerde

Detaylı

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ

T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ARAÇ KULLANIM YÖNERGESİ 2015 Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, makam hizmetine tahsis edilen taşıtların dışında Batman Üniversitesinin sahip olduğu veya

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR ALTIEYLÜL BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Temel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Menteşe Belediye Başkanlığı

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar KARABÜK ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULLARI MESLEKİ UYGULAMALAR ve MESLEKİ EĞİTİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Öğrencilerin üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ BEYAZ MASA GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Beyaz Masa biriminin çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR

KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE. BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Amaç KALĠTE YÖNETĠM TEMSĠLCĠLĠĞĠ TEġKĠLAT YAPISI VE ÇALIġMA ESASLARINA DAĠR YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKĠ DAYANAK, ĠLKELER ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli Belediyesi Kalite

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI 18/1/2013 tarihinde yürürlüğe girmiş olan İSG Kurulları Hakkında Yönetmelik, İSGK kapsamına giren, 50 ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve 6 aydan fazla süren sürekli

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ EFLANİ HAYVANSAL ÜRETİM VE YÖNETİM MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yüksekokul Sekreterliği Eflani Hayvansal Üretim ve Yönetim Meslek Yüksekokulu Sekreteri - Yardımcısı - Mevlüt SUZAN 1-Yüksekokuldaki idari

Detaylı

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. ANTALYA İLİ KAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİRİMLERİN GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, 5393 Sayılı

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

BİRİM GÖREV TANIMLARI

BİRİM GÖREV TANIMLARI T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: BAĞLI OLDUĞU BİRİM: İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI GENEL SEKRETERLİK GÖREVİN KISA TANIMI: Üniversitemiz birimlerinin hizmetlerini en iyi şekilde

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç, Kapsam, Dayanak, İlke ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmeliğinin

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI

PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR I-GÖREV VE SORUMLULUKLARI PERSONELİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI GÖREV ÜNVANI: MÜDÜR 1. Müdürlük işlerinin kanun, nizamname ve talimatnamelere göre yapılmasını temin etmek. 2. Personel arasında disiplini ve işbirliğini kurmak,

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ

ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NE AİT TEŞKİLAT GÖREV VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK MADDE 1- AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, KURULUŞ Bu yönetmeliğin amacı Çerkezköy Belediyesi

Detaylı

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C ODUNPAZARI BELEDĠYESĠ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kuruluş,

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ENSTİTÜSÜ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ODUNPAZARI BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI HAKKINDAKİ YÖNERGE Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, yükseköğretim kurumlarında 2547 sayılı Yükseköğretim

Detaylı

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No:

Yayın Tarihi : Doküman No: Revizyon Tarihi : Revizyon No: Sayfa 1 / 6 TÜRKİYE YEŞİLAY CEMİYETİ GENEL MERKEZİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 04.04.2014 1 Sayfa 2 / 6 Amaç Madde 1. Bu n amacı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Hukuk Müşavirliğinin görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Yönetim Kurulu Kararı - Tarihi: 12.04.2016, Sayısı: 143 Genel Kurul Kararı - Tarihi: 17.05.2016, Sayısı: 416668568-050.01.04.01.01-2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Malatya

Detaylı

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI

T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU FAKÜLTE DEKANI SORUMLULUKLARI 1- Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan Fakülte Dekanı Rektör tarafından 3 yıl süre ile atanır. Fakülte Dekanı kendisine

Detaylı