T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI"

Transkript

1 istanbul BÜYÜ~ŞE~iR BELEDIVESI T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI ULAŞıM KOORDİNASYON MERKEZİ KARARI UKOME KARARI TARİH SAYı 2012/10-13 UKOME, İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı Genel Sekreteri Sn. Adem BAŞTÜRK Başkanlığında gün ve saat ls.00'da gündemindeki konuları görüşmek üzere toplandı. İLGİ: a) tarih ve 2012/8-9 sayılı UKOME Karan, b) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün bila tarihli yazısı eki raporu. TEKLİF: Tarih ve 2012/8-9 Sayılı UKOME Karan İle Alt Komisyona havale edilen İstanbul Büyükşehir Belediye sınırlan içinde "Lüks ve Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı" konusu ile ilgili hazitlanan Alt Komisyon Raporunun görüşülmesi teklifi. TOPLU ULAŞıM HİzMETLERİMÜnÜRLÜGÜ RAPORp: İlgi (b) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü raporunda~ "ilgi UKOME Kararı gereği İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde "Lüks ve Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı" çeşitleri ve şartları ile ilgili çalışmalar UKOME gündemine sunulacağından, Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Koordinatörlüğünde, İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Karayolları Düzenleme 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Ticaret Odası ve İstanbul Esnaf Ve Sanatkarlar Odaları Birliği, temsilcisinin katılımı ile Alt Komisyon toplantıları; (EK-l), (EK-2), (EK-3) tarihlerinde, Müdürlüğümüz toplantı salonunda yapılmıştır. Yapılan toplantılar sonucunda; aşağıda belirtilen hususlar Alt Komisyon tarafindan oybirliği ile uygun mütalaa edilmiştir. Otomobille yolcu taşımacılığı iki türlü yapılabilir. A) Lüks otomobil ile yolcu taşımacılığı; İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde geçerli olmak üzere araçlanna "Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi" düzenlenecek İşletmeler tarafından, üst sınıf otomobiller ile yapılan ve sözleşme şartı aranmayan yolcu taşımacılığı olup, işletmecilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır. I) Taşımacı işletmelerin; iştigal konusu "şehir içi yolcu taşımacılığı" olan gerçek veya tüzel kişilik olarak 2) İşletmecilerin; Araç Tescil Belgeleri kendi adlarına kayıt ve tescil edilmiş (öz mal) en az 30 (otuz) adet 3) Otomobil1erin~ Araç Tescil Belgesi kullanım amacı kısmında, "Yolcu Nakli-Ticari" ibaresi bulunacaktır. Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi ilk müracaatında, "İlk Tescil Tarihi" 2 (iki) yıldan eski olmayacak olup sonraki müracaatlannda "İlk Tescil Tarihi" itibariyle 5 (beş) yılını dolduran 4) İşletmelerin sermayeleri en az TL olacaktır. 5) İşletmeciler araçlannın tamamı için otopark yerinin sahibi veya kullanım hakkını haiz olacaktır. 6) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza sigortası olacaktır. 7) İşletmecilerin~ Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş faaliyet alanlanna 8) "Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi" geçerlilik süresi 1 (bir) yılolup, bedeli İBB Meclisi tarafindan belirlenecektir. Bu izin belgesi başkasına devredilemez, kiraya verilemez. 9) Şofôrlerin~ işletme sahibi/ortağı veya işletme bünyesinde çalışıyor olması şartı aranacak, işletmenin vereceği Kurumsal Kimlik Kartını araçların görünür bir yerinde bulunduracaklardır. 10) Kullanılacak otomobillerin motor silindir hacmi en az 2001 cc ve üzeri olacaktır. Lüks Otomobil ile Yoleu Taşımacılığı İzin Belgesi" müracaatında istenecek belgeler; 1) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, i /'""\ /l

2 4) Araç otoparkı; tapu, kira kontratı ya da sözleşmesi asıl ve fotokopisi, 5) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza sigortası asıl ve fotokopisi, 6) Mesleki Yeterlilik Belgesi asıl ve fotokopisi, 7) Lüks Otomobil İle Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi ödendi dekontu, 8) Tüm şomdereait, 1) Kullanılacak aracın niteliğine uygun Sürücü Belgesi fotokopisi, 2) Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) asıl ve fotokopisi, 3) Başvuru tarihi itibarı ile Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı, 5) Göreve yeni başlarken veya 5 yılda bir psikoteknik, bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı B) Filo otomobil ile yolcu taşımacılığı; İstanbul Büyükşehir Belediye sımrlan içinde geçerli olmak üzere kamu/özel sektör personelinin taşınmasına yönelik şoförlü araçlara "Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı İzin Beıgesi'~ düzenlenmesidir. İşletmeler tarafından sözleşme karşılığı yapılan yolcu taşımacılığı olup, işletmecilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır. Ticaret Odasına üye olmaları gerekmektedir. 2) işletmecilerin; Araç Tescil Belgeleri kendi adlanna kayıt ve tescil edilmiş (öz mal) en az 50 (elli) adet 3) Otomobillerin; Araç Tescil Belgesi kullanım amacı kısmında, "Yolcu Nakli-Ticari" ibaresi ile POLNET (Polis Bilgi Sistemi) kayıtlarında; "ücret karşılığı yolcu taşıyamaz" şerhi bulunacaktır. Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi ilk müracaatında, "İlk Tescil Tarihi" 2 (iki) yıldan eski olmayacak olup sonraki müracaatlarında "İlk Tescil Tarihi" itibariyle 5 (beş) yılını dolduran otomobillere belge düzenlenmeyecektir. 4) İşletmelerin sermayeleri en az TL olacaktır. 5) Öz mal ve sözleşmeli tüm otomobillerin Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza sigortası olacaktır. 6) işletmecilerin; Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği uyarınca düzenlenmiş faaliyet alanlarına uygun en az bir adet orta düzey yönetici Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu belgeye 7) "Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi" geçerlilik süresi 1 (bir) yılolup, bedeli ibb Meclisi tarafından belirlenecektir. Bu izin belgesi başkasına devredilemez, kiraya verilemez. 8) Şoförler; işletme bünyesinde çalışıyor olması şartı aranacak, işletmenin vereceği Kurumsal Kimlik Kartını araçların görünür bir yerinde bulunduracak.lardır. 9) İşletmeciler ile hizmet verecekleri kamu ya da özel kurum, kuruluş veya şirket yetkilisi arasında hizmet süresi ve araç sayılarını içeren "TaşımalHizmet Alımı Sözleşmesi" düzenlenecektir. 10) Yolcunun; kamu ya da özel kurum, kuruluş veya şirket personeli olması halinde kurumsal kimliği, misafır vb. olması durumunda araç için görevlendinne yazısı bulundurulacak. olup, denetim esnasında ilgililere ibraz edilecektir. 11) Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı izin Belgesi almış olan İşletmeler; verecekleri hizmette öz mal araç sayılarının yetersiz kalması durumunda, söz konusu İzin Belgesini almış olan İşletmelerle ortak taşımacılık yapabilirler. Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi" müracaatında istenecek belgeler; 1) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, 4) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza sigortası fotokopisi, 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi fotokopisi, 6) Otomobil ile Yoleu Taşımacılığı İzin Belgesi ödendi dekontu,

3 7) Tüm şofödereait, 1) Kullanılacak aracın niteliğine uygun Sürücü Belgesi fotokopisi, 2) Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) asıl ve fotokopisi 3) Başvuru tarihi itiban ile Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı, 5) Göreve yeni başlarken veya 5 yılda bir psikoteknik, bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı yönünden tam teşekküllü hastanelerden alınacak sağlık raporu. 8) "Taşıma/Hizmet Alımı Sözleşmesi" asıl ve fotokopileri, "Lüks ve/veya Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi"; İstanbul Büyükşehir Belediye sınırlan içinde, müşterilerine ticari amaçla, şoforlü olarak yolcu taşımaya mahsus ticari araçlarla, belli bir süre için ücret karşılığı hizmet vermek üzere kurulan "Taşımacı İşletmelere" verilir. Taşımacı İşletmelere verilen bu yetki belgesinin ekinde Taşımacının taşıtlanna ait plakalannı, modelini gösterir liste yer alır. Taşıınacı İşletmecilerin her bir öz mal aracı için "Lüks ve/veya Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi" düzenlenir. "Lüks ve/veya Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Yetki Belgesi" alınış olan İşletmelerin sözleşme yaptığı kamu ya da özel kurum, kuruluş veya şirketler dışında personel taşımacılığı yaptığı tespit edi1diğinde~ 1. Seferde İşletmenin Yetki Belgesi 1 ay süre ile geçici olarak durdurulur, 2. Seferde Yetki Belgesi ve tüm araçlanna ait İzin Belgeleri iptal edilerek, heriki halde de Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırlan içerisinde "Lüks ve Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı"nm yukanda belirtilen hususlar doğrultusunda UKOME Karan ile yapılması, aynca tüm Türkiye'yi kapsayacak şekilde birdüzenlemenin ilgili bakanlıkça yapılması hususunda gerekli işlemlerin yapılması" teklifedilmektedir. UKOME'NİN KARARI:Lüks ve Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacıhğının; A) Lüks otomobil ile yolcu taşımacılığı; İstanbul Büyükşehir Belediye sınırlan içinde geçerli olmak üzere şirkete ait "Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki Belgesi", araçlanna"lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici İzin Belgesi" düzenlenen ve İşletmeler tarafından, üst sınıf otomobiller ile yapılan ve yazılı sözleşme şartı aranmayan yolcu taşımacılığı olup, işletmecilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır: 2) İşletmecilerin~ Araç Tescil Belgeleri kendi adlanna kayıt ve tescil edilmiş (öz mal) en az 25 (yirmibeş) adet 3) Otomobillerin; Araç Tescil Belgesi kullanım amacı kısmında, "Yolcu Nakli-Ticari" ibaresi bulunacakhr. Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi ilk müracaatında, "İlk Tescil Tarihi" 2 (iki) yıldan eski olmayacak olup sonraki müracaat1annda "İlk Tescil Tarihi" itibariyle 5 (beş) yılını dolduran 4) İşletmelerin sermayeleri en az TL olacakhr. 5) İşletmeciler araçlannın tamamı için otopark yerinin sahibi veya kullanım hakkına haiz olacaktır. 6) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza sigortası olacakhr. 7) İşletrnecilerin; Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği uyannca düzenlenmiş faaliyet alanlanna 8) "Lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Şirket Geçici Yetki Belgesi ve Geçici Araç İzin Belgesi" geçerlilik süresi i (bir) yılolup, her bir geçici belge bedeli ibb Meclisi tarafından belirlenecektir. Bu yetki ve izin belgesi başkasına devredilemez, kiraya verilemez. 9) Şoforlerin; işletme bünyesinde çalışıyor olması şartı aranacak, işletmenin vereceği Kurumsal Kimlik Kartılli araçlann görünür bir yerinde bulunduracaklardır. 10) Kullanılacak otomobillerin motor silindir hacmi en az 1900 cc veüzeri olacaktır. ll)lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki ve Geçici Araç İzin Belgesi" müracaatında istenecek belgeler~ --- tl

4 1) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, 4) Araç otoparkı; tapu, kira kontratı ya da sözleşmesi asıl ve fotokopisi, 5) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza sigortası asıl ve fotokopisi, 6) Mesleki Yeterlilik Belgesi asıl ve fotokopisi, 7) Lüks Otomobil İle Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki ve Geçici İzin Belgesi ödendi dekontu, 8) Tüm soförlcre ait, 1) Kullanılacak aracın niteliğine uygun Sürücü Belgesi asıl ve fotokopisi, 2) Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) asıl ve fotokopisi, 3) Başvuru tarihi itiban ile Sürücü Belgesi İptal Bilgisi Sorgulaması aslı, 5) Göreve yeni başlarken veya 5 yılda bir psikoteknik, bulaşı cı hastalıklar ve göz sağlığı B) Filo otomobil ile yolcu taşımacılığı; İstanbul BüyükşehirBelediye sınırlan içinde geçerli olmak üzere şirkete ait "Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki Belgesi", araçlanna "Filo Otomobil ile Yolcu TaşımacılığıGeçici Araç İzin Belgesi" düzenlenen ve İşletmeler tarafindan yazılı sözleşme karşılığı yapılan yolcu taşımacılığı olup, işletmecilerde aşağıdaki şartlar aranacaktır: 2) İşletmecilerin; Araç Tescil Belgeleri kendi adlanna kayıt ve tescil edilmiş (öz mal) en az 40 (Kırk) adet 3) Otomobillerin; Araç Tescil Belgesi kullanım amacı kısmında, "Yolcu Nakli-Ticari" ibaresi ile POLNET (Polis Bilgi Sistemi) kayıtlarında; "ücreti yolcudan alınarak taşıma yapamaz" şerhi bulunacaktır. Yolcu Taşımacılığı İzin Belgesi ilk müracaatında, "İlk Tescil Tarihi" 2 (iki) yıldan eski olmayacak olup sonraki müracaat1annda "İlk Tescil Tarihi" itibariyle 5 (beş) yılını dolduran 4) İşletmelerin sennayeleri en az TL olacaktır. 5) Öz mal ve sözleşmeli tüm otomobillerin Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza sigortası olacaktır. 6) İşletmecilerin; Karayolu Taşıma Kanunu ve Yönetmeliği uyannca düzenlenmiş faaliyet alanlanna 7) "Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Şirket Geçici Yetki Belgesi ve Geçici Araç İzin Belgesf' geçerlilik süresi 1 (bir) yılolup, her bir geçici belge bedeli ibb Meclisi tarafindan belirlenecektir. Bu yetki ve izin belgesi başkasına devredilemez, kiraya verilemez. 8) Şofôrler; işletme/ortağı bünyesinde çalışıyor olması şartı aranacak, işletmenin vereceği Kurumsal Kimlik Kartını araçlann görünür bir yerinde bulunduracaklardır. 9) İşletmeciler ile hizmet verecekleri kamu ya da özel kurum, kuruluş veya şirket yetkilisi arasında hizmet süresi ve araç sayılarını içeren ''Taşıma/Hizmet Alımı Sözleşmesi" düzenlenecektir. 10) Yolcunun; kamu ya da özel kurum, kuruluş veya şirket personeli olması halinde kurumsal kimliği, misafir vb. olması durumunda araç için görevlendinne yazısı bulundurulacak olup, denetim esnasında ilgililere ibraz edilecektir. 11) Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici İzin Belgesi almış olan İşletmeler; verecekleri hizmette öz mal araç sayılarının yetersiz kalması durumunda, söz konusu İzin Belgesini almış olan işletmelerle ortak taşımacılık yapabilirler. Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki ve Geçici Araç İzin Belgesi" müracaatında istenecek belgeler; 1) Ticaret Odası Faaliyet Belgesi, 3) Araç Tescil ve Motorlu Araç Trafik Belgelerinin asılları ve fotokopileri, 4) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası asıl ve fotokopisi, 5) Mesleki Yeterlilik Belgesi asıl ve fotokopisi, 6) Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki ve Geçici İzin Belgesi ödendi dekontu,

5 7) Tüm sofôrlere ait, 1) Kullanılacak aracın niteliğine uygun Sürücü Belgesi fotokopisi~ 2) Sürücü Mesleki Yeterlilik Belgesi (SRC) asıl ve fotokopisi 3) Başvuru tarihi itibarı ile Sürücü Belgesi iptal Bilgisi Sorgulaması aslı, 5) Göreve yeni başlarken veya 5 yılda bir psikoteknik~ bulaşıcı hastalıklar ve göz sağlığı 8) "Taşıma/Hizmet Alımı Sözleşmesi" asıl ve fotokopileri, "Lüks ve/veya Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki Belgesi"; İstanbul Büyükşehir Belediye sınırları içinde, müşterilerine ticari amaçla, şofôr1ü olarak yoıcu taşımaya mahsus ticari araçlarla, belli birsüre içinücret karşılığı hizmetvermek üzere kurulan "Taşımacı İşletmelere" verilir. işletmelerin bulundurdukları özmal araçlarının niteliğine göre şirkete"lüks Otomobil lle Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki Belgesi" ve/veya "Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici Yetki Belgesi" düzenlenir. Taşımacı işletmelere verilen bu yetki belgesinin ekinde taşımacının taşıtlarına ait plaka1arını~ modelini gösterir liste yer alır. İşletmelerin bulundurdukları özmal araçlarının niteliğine göre araçlara"lüks Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici İzin Belgesi"ve/veya "Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı Geçici İzin Belgesi" düzenlenir. "Lüks ve/veya Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı GeçiciYetki Belgesi" almış olan taşımacı işletmeciler; yetki belgesi ve izin belgesi kapsamı dışındayolcu taşımacılığı yaptığı tespit edildiğinde; 1. Seferde İşletmenin Yetki Belgesi ve tüm araçlanna ait izinbelgesi 1 ay süreilegeçici olarak durdurulur, 2. Seferde Yetki Belgesi ve tüm araçlarına ait İzin Belgeleri TUHİM tarafından iptal edilerek, her iki halde de Emniyet Müdürlüğü'ne bilgi verilir. Bu karara dayalı olarak verilen geçici yetki ve izin belgeleri, ilgilileri yönünden kazanılmış hak oluştunnaz. Bu bağlamda, bu UKOME kararının geri alınması veya geçici yetki ve izin belgesi düzenleme şartlarında değişiklik yapılması halinde; geçici yetki ve izinbelgesine dayanılarak, yeni yetki ve izinbelgesi talep edilemez, maddi ve manevi hiçbirtazminat ve benzeri talepte bulunulamaz. Bu konuda yapılacak yeni bir düzenlemeye kadar; İstanbul Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde "Lüks ve Filo Otomobil ile Yolcu Taşımacılığı"nın yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda kabulüne karar verilmiştir. 'JJ,JvJ\ ~ClNDıK Sahil GÜv.Kom.Tem. Üye Yaku DEMiRHAN aşım Daire Başkanı Üye NecdetTÜRKMEN MSB ist. inş. EmI. Böl. Bşk.Tem. (KATILMADI) ;1IvN","; A'AVDlN TCK Gen Mdl.Tem../1.-'-C)1yıV.:.~ {/Milillin'KAHvECi } iett Gen.MdI.Tem. e.. '. ö L.Ş.Gn.Mdl. tx:!jjij»jaw~ DLH Gen. MdLTem. LlL~r! Top.Ulş.Hiz.Md.

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı

2007/4-22 Sayılı UKOME Kararı 2007/422 Sayılı UKOME Kararı 1/31 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM 1/23 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SERVİS ARAÇLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Birinci Bölüm Amaç MADDE 1 -

Detaylı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi İzmir Büyükşehir Belediyesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi Karayolu Toplu Taşımacılık Esasları Yönergesi No 272.(2007/09.Toplantı) - Olağan Tarih 26.09.2007 Saat 10.00 Yer İBŞB. Meclis Salonu

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Ulaşım Daire Başkanlığı Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü TİCARİ TAKSİ VE TAKSİ DOLMUŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE

Detaylı

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ

ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ ESKĠġEHĠR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ SERVĠS ARAÇLARI HĠZMET YÖNETMELĠĞĠ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Yasal Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik Eskişehir Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde çalışan Servis Araçlarının

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ ULAŞIM KOORDİNAZYON MERKEZİ (UKOME) KILAVUZU Bu kitapçık TBB Ulaşım Çalışma Komisyonun katkılarıyla hazırlanmıştır. Ankara-Mayıs 2014 1 ÖNSÖZ 5216 sayılı yasa ile Büyükşehirlerden

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HUDUTLARI DAHİLİNDE BULUNAN ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TERMİNALLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar; AMAÇ: MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı: a) Ordu Büyükşehir

Detaylı

BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİGA BELEDİYESİ ÖZEL TOPLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM AMAÇ : MADDE 1-) Bu yönetmeliğin amacı: Biga Belediyesi, belediye ve mücavir alan sınırları içinde kalan ve İlçe Trafik komisyonu

Detaylı

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR 1 ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ GENEL HÜKÜMLER BÖLÜM: I AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, İETT nin yönetim, yürütüm ve denetimi altında toplu

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TİCARİ TAKSİ YÖNETMELİĞİ ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TAKSİLERE UYGULANACAK YÖNETMELİK BÖLÜM 1: AMAÇ VE KAPSAM, YASAL

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON TAŞIMACILIĞI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FAYTON TAŞIMACILIĞI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmelik karayolu taşımacılığına ait mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, trafik düzeni ve güvenliği yönünden Antalya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

ÖĞRENCİ VELİSİ İLE TAŞIMACI (GERÇEK VEYA TÜZEL) ARASINDA YAPILACAK ÖRNEK SÖZLEŞME

ÖĞRENCİ VELİSİ İLE TAŞIMACI (GERÇEK VEYA TÜZEL) ARASINDA YAPILACAK ÖRNEK SÖZLEŞME ÖĞRENCİ VELİSİ İLE TAŞIMACI (GERÇEK VEYA TÜZEL) ARASINDA YAPILACAK ÖRNEK SÖZLEŞME MADDE 1-TARAFLAR İş bu sözleşme bir tarafta Adı Soyadı ve imzası bulunan öğrenci velileri, diğer tarafta,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,adresinde

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A)

YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) 16 Kasım 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28823 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: YÖNETMELİK TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-6A) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HAVALİMANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ SINIRLARI İÇİNDE ÇALIŞAN TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÇALIŞMA VE HİZMET YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1 : Bu yönetmelik Çerkezköy Belediye Başkanlığının

Detaylı

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri

E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Emniyet Genel Müdürlüğü E B Y S Sayı : B.05.1.EGM.0.85.02.02.././2010 64008- Konu : Tescilli araçların satış, devir ve tescil işlemleri ( D O S Y A ) 31.12.2009 tarih ve 27449 sayılı

Detaylı

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.

İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03. İlk yardım Yönetmeliği RG Tarih : 22/05/2002 Sayı : 24762 İlk yardım Yönetmeliği İlk yardım Yönetmeliği (İlk yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ) (22.05.2002-24762 RG) ( 18.03.2004

Detaylı

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01)

TEBLİĞ. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) 22 Mayıs 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29007 TEBLİĞ Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANLIĞI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: TMKTDGM-01) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN

19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete. Sayı : 28918 KANUN 19 Şubat 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28918 KANUN AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK

Detaylı

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

7 Aralık 2006 PERŞEMBE. Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Aralık 2006 PERŞEMBE Sayı : 26369 AMBULANSLAR VE ACİL SAĞLIK ARAÇLARI İLE AMBULANS HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; ambulans

Detaylı

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ BOLU VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARLARI TABLOSU TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YENİ KAYIT

Detaylı

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM

HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM HAVAALANLARI YER HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ (SHY-22) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

24.Şubat 2004 Tarih ve 25383 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

24.Şubat 2004 Tarih ve 25383 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 24.Şubat 2004 Tarih ve 25383 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Amaç Madde 1 Bu Tebliğin amacı, 16/12/2003 tarih ve 25318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396

4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 4 Kasım 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27396 TEBLİĞ Çevre ve Orman Bakanlığından: ÇEVRE DENETİMİ YÖNETMELİĞİ VE ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ÇEVRE

Detaylı