KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU"

Transkript

1 KARA ULAŞTIRMASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) A1 Yetki Belgesi Düzenlemek. 1)Başvuru dilekçesi, 2)Yetki Belgesi Başvuru Formu. ( adresinde mevcuttur.) 3) Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin,taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyesi ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin: T.C. kimlik numarası, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı Belgeleri, Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, mesleki yeterlilik belgeleri, 4)Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. (Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları yer alacaktır. (En az TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır) Ticaret sicil gazetesinin aslı, ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir.) 1 5)Oda sicil kayıt belgesi;ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda sicil kayıt belgesinin aslı, 6)Merkezi adresi ve varsa şubesi için; kira kontratı aslı veya noter onaylı örneği, noter onaylı tapu senedi, 7)Bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkına haiz olduğunu gösteren belge (Belediye yazısı) 8)Merkez adreste kendisine ait veya kullanımını haiz en az iki araçlık park yerinin olduğunu gösterir belge (Belediyeden alınacak) 9) Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi 10)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge, 11)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanını gösteren belge, 12) Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan en az 4 adet özmal otomobile sahip olunması zorunludur.) 13)Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları, 14)Taşıma sözleşmesinin onaylı bir örneği (taşıma sözleşmesi 1 ay içinde ibraz edilebilir) 15)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. 1

2 NOT: Kalkış yerinin taşıma sözleşmesi yapılan bir kamu kurum/kuruluşuna ait bir yer olması halinde, bu maddenin 6. ve 7. maddesinde belirtilen belediye yazısı söz konusu sözleşme süresince aranmaz. Ancak bu durumu belgeleyen bir yazının ilgili kamu kurum/kuruluşundan alınarak Bakanlığa verilmesi zorunludur. 2 A2 Yetki Belgesi 1)Başvuru dilekçesi, 2)Yetki Belgesi Başvuru Formu. ( adresinde mevcuttur.) 3) Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin: T.C. kimlik numarası, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı Belgeleri,Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 4)Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri.(ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları yer alacaktır. (En az TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır) (Ticaret sicil gazetesinin aslı, ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir.) 5)Oda sicil kayıt belgesi;ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda sicil kayıt belgesinin aslı, 6)Bu işe elverişli sıcağa ve soğuğa karşı korunmuş, en az dört yolcunun/müşterinin rahatça oturabileceği, telefonu, tuvaleti bulunan bağımsız bir yerin sahibi veya kullanım hakkına haiz olduğunu gösteren belge (kira kontratı aslı veya noter onaylı örneği, noter onaylı tapu senedi veya yetkili makamlardan alınmış bir yazı/belge) 7)Merkez adreste kendisine ait veya kullanımını haiz en az iki araçlık park yerinin olduğunu gösterir belge (5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen bilgiler için bağlı bulunan belediyeden uygunluk yazısı.) 8) Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi ile 5,6 ıncı maddelerde belirtilen evrak. 9)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge, 10)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanını gösteren belge, 11) Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (8 yaşından büyük olmayan en az 5 adet özmal otomobile sahip olunması zorunludur.) 12)Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları, 13)Kullanılacak (1adet) sınır kapısının bildirildiği yazı 14) Çalışılacak sınır kapısının bulunduğu il sınırları içinde en az 1 (bir) yıl süre ile ikamet ettiğiniz veya faaliyet gösterdiğinize ilişkin belge 2

3 3 B1 Yetki Belgesi 15)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. 1)Başvuru dilekçesi, 2)Yetki Belgesi Başvuru Formu. ( adresinde mevcuttur.) 3) Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooparatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin: T.C. kimlik numarası, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı Belgeleri, Temsil ve ilzama yetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 4)Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri.ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları yer alacaktır. (En az TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır) (Ticaret sicil gazetesinin aslı ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir.) 5)Oda sicil kayıt belgesi;ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda sicil kayıt belgesinin aslı, 6)Taşıma hatlarına ait kalkış, ara durak ve varış noktalarında kendisinin veya acentelerinin en az bir yolcu terminaline bağımsız olarak veya birlikte sahip olduğunu veya bu terminalin kullanma hakkını haiz olduğunu gösteren belge, 7) Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi, 8) Acentelik hizmetinden yararlanılacak ise, (F2) yetki belgesi sahipleri ile yapılan acentelik sözleşmesinin bir örneği (aslı veya noter onaylı örneği (F2) yetki belgesi sahibinin işlem dosyasının bulunduğu Bölge Müdürlüğüne ibraz edilecektir.) 9)Herhangi bir ülkenin en az bir taşımacısıyla o ülkenin yetkili makamlarınca onaylanmış, Bakanlıkça şekil ve şartları belirlenen düzenli hat sözleşmesi (Belgenin veriliş tarihinden itibaren 2 ay içinde ibraz edilebilir.) 10)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge, 11)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanını gösteren belge, 12) Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (10 yaşından büyük olmayan en az 25 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 150 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur.) 13)Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları, 14) Hat işlem başvuru formu 15)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması.dilekçe 3

4 4 5 B2 Yetki Belgesi B3 Yetki Belgesi 1)Başvuru dilekçesi, 2)Yetki Belgesi Başvuru Formu. ( adresinde mevcuttur.) 3) Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, yönetim kurulu başkanı ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Diğer şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde, tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooparatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin: T.C. kimlik numarası, Cumhuriyet Savcılığından alınmış Adli Sicil Kaydı Belgeleri, Temsil ve ilzama eyetkili olanların noterden onaylı imza sirküleri, Mesleki Yeterlilik Belgeleri, 4)Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri. (Ticaret sicil gazetesinin aslı ilgili Ticaret Sicil Memurluğunca onaylanan örneği veya Noter onaylı örneği olabilir.) Ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları yer alacaktır. (En az TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır) 5)Oda sicil kayıt belgesi;ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda sicil kayıt belgesinin aslı, 6)Varsa şubeler için; şubenin ilan edildiği Ticaret Sicil Gazetesi, şubenin bulunduğu yerdeki Oda kayıt belgesi, 7)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge, 8)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanını gösteren belge, 9) Taşıtlara ait motorlu araç trafik ve tescil belgesi örnekleri (10 yaşından büyük olmayan en az 9+1 koltuk kapasiteli özmal ticari otobüs olmak üzere toplam 90 koltuk kapasitesine sahip olunması zorunludur.) 10)Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları, 11)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. 1)Başvuru dilekçesi 2)Ön değerlendirme Formu ( adresinde mevcuttur.) ile temsile yetkili kişinin TC Kimlik numarası, imza sirküleri (aslı veya noter onaylı suretleri) 4)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri (aslı veya noter onaylı suretleri) 5) B3 yetki belgesi için başvuranların; kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az bir adet ticari veya hususi otobüse sahip olmaları şarttır. 20 yaşına kadar taşıt kullanabilirler. 6) Taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ve "Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası" poliçelerinin asılları, 7)Merkezi adresine ait noter tasdikli kira kontratı veya tapu fotokopisi 8)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. 4

5 6 L1 Yetki Belgesi Kurulu Başk. ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı ve Tapu Fotokopisi 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 9) TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10) Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 11) En az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmesi (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir) 12) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az m2 lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. 13) Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri. 14)Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 100 ton istiap haddine sahip taşıt filosu olması. 15) Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri. 16) Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 100 ton istiap haddine sahip taşıt filosu olması. 17)Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması; diğer taşıtların ise fenni muayenesi yapılması kaydıyla yaş şartı aranmaz. (Sözleşme ücreti en az TL olacaktır.) 18)Sözleşmeli olarak 1/50 taşıt kullanabilir. 19)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı. 5

6 7 8 L2 Yetki Belgesi M1 Yetki Belgesi Kurulu Başk. Ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı ve Tapu Fotokopisi 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 9) TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10) Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 11) En az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmesi (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir) 12) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli, en az m2 lik kapalı ve/veya açık alana sahip ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, paketleme, tasnif, etiketleme, satış veya pazarlama, sipariş planlaması, dağıtım, nakliye gibi hizmetlere elverişli yapı ve donanımda, trafiği engellemeyen ve eşya taşımaya mahsus taşıtların yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. 13) Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri. 14) Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş en az 150 ton istiap haddine sahip taşıt filosu olması. 15) Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması; diğer taşıtların ise fenni muayenesi yapılması kaydıyla yaş şartı aranmaz. (Sözleşme ücreti en az TL olacaktır.) 16) Sahip oldukları özmal ticari birim taşıt sayısı (1/1) kadar sözleşmeli birim taşıt kullanabilir. 17)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı. Kurulu Başk. ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 6

7 9 M2 Yetki Belgesi 9) TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10)Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 11) En az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir) 12) Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde şube olarak tescil edilmiş en az 200 metre karelik, yüklü ağırlığı 3.5 ton olan bir taşıtın yanaşabileceği kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, etiketleme, aktarma, tasnif gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2 lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. 13)Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri. 14) Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 3 birim özmal ticari taşıt. 15) Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması; diğer taşıtların ise fenni muayenesi yapılması kaydıyla yaş şartı aranmaz. 16) Sözleşmeli olarak 1/10 taşıt kullanabilir. 17)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı. Kurulu Başk. Ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 9) TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10)Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 11)En az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir). 12)Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 metre karelik, yüklü ağırlığı 3.5 ton olan bir taşıtın yanaşabileceği kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, etiketleme, aktarma, tasnif gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca her şube için benzer nitelikte 7

8 10 M3 Yetki Belgesi 20 m2 lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. 13) Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri. 14)Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 birim özmal ticari taşıt. 15) Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması; diğer taşıtların ise fenni muayenesi yapılması kaydıyla yaş şartı aranmaz. 16) Sözleşmeli olarak 1/10 taşıt kullanabilir. (örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler bölümünde mevcut olup, noter onaylı ve sözleşme ücreti en az 1,000TL olacaktır.) 17) Aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3 er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları. 18)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı. Kurulu Başk. Ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 9) TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10)Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 11)En az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir). 12)Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde şube olarak tescil edilmiş en az 400 metre karelik, yüklü ağırlığı 10 ton olan bir taşıtın yanaşabileceği kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, etiketleme, aktarma, tasnif gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunması. Ayrıca varsa her şube için benzer nitelikte 20 m2 lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. 13)Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal veya sözleşmeli taşıtlara ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri. 14)Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus en az 30 adet özmal ticari taşıt. 15)Asgari kapasiteyi sağlayacak sayıda özmal ticari taşıtın, ilk başvuru ve faaliyet süresince 14 yaşından büyük olmaması; diğer taşıtların ise fenni muayenesi yapılması kaydıyla yaş şartı aranmaz. 8

9 11 G3 Yetki Belgesi (sözleşme ücreti en az 1,000TL olacaktır.) 16)Sahip oldukları özmal ticari birim taşıt sayısı kadar (1/1) sözleşmeli birim taşıtı, taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler. 17)Aynı unvanla, şube ya da acente şeklinde her coğrafi bölgede 3 er ilde olmak üzere en az 21 ilde örgütlenmesini tamamlamış olmaları. 18)Türkiye dışında en az bir ülkede bir şube veya acenteliğinin bulunması. 19)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı. Kurulu Başk. Ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 7)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 8)20.000TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 9)M1, M2, P1 ve P2 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile acentelik sözleşmesi yapılması (örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler bölümünde mevcut olup, noter onaylı ve sözleşme ücreti en az 1,000TL olacaktır.en fazla iki firma ile acentelik sözleşmesi yapabilir.) 10)En az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmesi (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir) 11)Yetki belgeleri süresince en az 20 metre karelik, yüklü ağırlığı 3.5 ton olan bir taşıtın yanaşabileceği kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, etiketleme, aktarma, tasnif gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. 12) Büyükşehir belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere G3 yetki belgesi almak isteyenlerden sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmaz ve yetki belgesi ücretinde % 75 indirim uygulanır. Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi dışındaki ilçe, belde, kasaba ve köylerde faaliyette bulunmak üzere, sermaye veya işletme sermayesi şartı aranmadan % 75 indirimli ücretle G3 yetki belgesi alanlar, Büyükşehir Belediyesi sınırları içindeki ilçeler ile il merkez ilçesi içinde şube açmak isterlerse G3 yetki belgesi için bu Yönetmelikte öngörülen şartları sağlar ve geçerli tam ücret üzerinden % 75 fark öderler. 13)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. 9

10 c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı. 12 G4 Yetki Belgesi Kurulu Başk. Ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 7)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 8)30.000TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 9)Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 10)M3 yetki belgesi sahiplerinden en az biri ile acentelik sözleşmesi yapılması (örneği internet sitemizde örnek form ve sözleşmeler bölümünde mevcut olup, noter onaylı ve sözleşme ücreti en az 1,000TL olacaktır.en fazla iki firma ile acentelik sözleşmesi yapabilir.) 11)En az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmesi (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir) 12)Yetki belgeleri süresince en az 20 metre karelik, yüklü ağırlığı 3.5 ton olan bir taşıtın yanaşabileceği kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme, etiketleme, aktarma, tasnif gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen bağımsız bir taşınmazın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. 13)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. 13 R1 Yetki Belgesi c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı Kurulu Başk. Ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 9) TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10)Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 10

11 14 15 R2 Yetki Belgesi P1 Yetki Belgesi 11)En az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmesi (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir) 12)Karayoluyla yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü işine elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olunması. 13)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı Kurulu Başk. Ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 9) TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10)Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 11)En az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmesi (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir) 12)Karayoluyla uluslararası ve yurtiçi taşıma işleri organizatörlüğü işine elverişli bağımsız bir büronun kullanım hakkına sahip olunması. 13)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı Kurulu Başk. Ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 11

12 16 P2 Yetki Belgesi 9)12.000TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10)Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 11)En az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmesi (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir). 12)Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az 100 metre karelik kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3.5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanımına sahip olunmalı. Ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 m2 lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. 13)Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri. (Sözleşmeli taşıt ilave edilemez.) 14)Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şartıyla en az 5 birim kendi adına kayıtlı 2 tekerlekli olanlar dahil motorlu özmal ticari veya hususi taşıta sahip olunması, diğer taşıtların ise fenni muayenesi yapılması kaydıyla yaş şartı aranmaz. 15)En az 5 adet dağıtıcı elemana sahip olunduğunun belgelenmesi. 16)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı. Kurulu Başk. Ve Üyelerinin) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil 9)25.000TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10)Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlatılması ve şube sorumlusunun adli sicil belgesi ve imza sirkülerinin gönderilmesi. 11)En az bir adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olunması veya bu nitelikleri haiz kişi veya kişileri istihdam edilmesi (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir). 12)Merkezinde veya merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde şube olarak tescil edilmiş bu işe elverişli en az 100 metre karelik kapalı ve yükleme, boşaltma, depolama, istifleme gibi hizmetlere elverişli, trafiği engellemeyen ve toplam yüklü ağırlığı 3.5 ton olan bir taşıtın yanaşıp yükleme, boşaltma yapabileceği bağımsız bir taşınmazın kullanımına sahip olunmalı. Ayrıca her şube için benzer nitelikte 20 12

13 17 T1 Yetki Belgesi m2 lik kapalı alanın kullanım hakkına sahip olunduğunun belgelenmesi. 13)Yetki belgesine ilavesi istenilen özmal taşıtlara ait Trafik ve Tescil belgelerinin fotokopileri. (Sözleşmeli taşıt ilave edilemez.) 14)Gerçek ve tüzel kişinin kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmaması şartıyla en az 30 birim kendi adına kayıtlı 2 tekerlekli olanlar dahil motorlu özmal ticari veya hususi taşıta sahip olunması, diğer taşıtların ise fenni muayenesi yapılması kaydıyla yaş şartı aranmaz. 15)En az 30 adet dağıtıcı elemana sahip olunduğunun belgelenmesi. 16)Her coğrafi bölgede; 2 şer ilde olmak üzere en az 14 ilde örgütlenmesini tamamlamış olması. 17)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye ve İştigal Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı 1)Başvuru dilekçesi 3)Gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirketi statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, genel müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve bu tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin TC kimlik numaraları, adli sicil kaydı belgelerinin aslı, mesleki yeterlilik belgeleri, temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 4)Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini gösteren ticaret sicil gazeteleri,(ticaret Sicil Gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları yer alacaktır. (En az YTL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunmalıdır) 5)Oda sicil kayıt belgesi, Ticaret Odalarından, Ticaret ve Sanayi Odalarından, Esnaf ve Sanatkarlar Odalarından birine kayıtlı olduğunu gösteren Oda Sicil Kayıt Belgesinin Aslı, 6)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait Vergi Dairesi ve hesap numarasını, vergi kimlik numarasını gösteren belge 7)Gerçek ve tüzel kişiliğe ait logo ve/veya kısa unvanı gösteren belge 8)Yolcu terminalleri, en az 2000 m2 alan üzerinde, belediye imar planlarına uygun, yol ağlarıyla bağlantısı olan, varsa belediye altyapısıyla irtibatlandırılmış yoksa bu tür altyapıları oluşturulmuş, otobüsler için peronlar, park yerleri, gerektiğinde bunların bakım ve ikmal yapabilecekleri alanları bulunan, açık ve kapalı alanlarında yeterli yangın önleme, söndürme ve alarm ile aydınlatma sistemleri ve araçları bulunan, çevre düzenlemesi yapılmış, engellilerin ihtiyaçlarını karşılayan ve çevreleri güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş bir altyapıya sahip olması şarttır. Yolcu terminallerinde, yolcuların şehir içi ulaşımını sağlayan servis araçları, ticari taksiler ile özel otomobiller için indirme, bindirme ve park yapacakları yeterli bir alan da bulunmalıdır. Bu altyapı üzerine inşa edilecek üst yapıların ise, sıcaktan ve soğuktan korunmuş bir ortamda, yolcular için bilet satış yeri, yeterli sayıda bay ve bayan tuvaleti ile oturma yerleri, haberleşme ve iletişim, acil sağlık yardımı, polis ve zabıta birimi, beslenme, ibadet, emanet ve benzeri asgari ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde rahat, sağlıklı ve güvenli olması şarttır. 13

14 Yukarıdaki hususlara sahip olunduğunu gösterir fizibilite raporu örneği 9)İlgili Belediye çalışma ruhsatı 10)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması T3 Yetki Belgesi K1 Yetki Belgesi 1)Başvuru Dilekçesi (Firma Yetkilisi Tarafından İmzalanıp, Kaşelenecek) 2)Başvuru Formu ( adresinde mevcuttur.) ile temsile yetkili kişinin adli sicil belgesi.(a.. ve Koop.Yönetim Kurulu Bşk. Ve üyelerinin.) 4)Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili Kişi / Kişilerin İmza Sirküleri (Asıl (Belgede Taşımacının Ünvanı, Adresi, Kayıt Tarihi, Çalışma Konusu / Sermayesi Yazılı Olacak.) 6)Merkez Adresine Ait Kira Kontratı veya Tapu Fotokopisi. 7)Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa Unvan ve Logo ile İlgili Belgeler. 8)Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi ile değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. (Gazetede firmanın unvanı, adresi, temsile yetkili kişileri, sermayesi, kurucular ve ortakları yazılı olacak) )(Aslı veya Onaylı suretleri) 9) TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olunması ve 10)En az bir adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi veya kişileri istihdam etmeleri (Söz Konusu artın, Yetki Belgesi Alınış Tarihinden İtibaren 6 Ay İçerisinde Yerine Getirilmesi Gerekmektedir). 11)Eşya/kargo terminallerinin en az 2000 m2 yükleme, boşaltma, depolama, istifleme ve aktarma alanına sahip olması, eşya taşımaya mahsus her türlü taşıtın yükleme, boşaltma yapabileceği yanaşma yeri ve park yerinin bulunması, çevrelerinin güvenlik açısından yeterli ihata duvarı veya tel örgü ile çevrilmiş olması ve terminale giriş çıkışların karayolu trafiğini olumsuz etkilememesi şarttır. 12)Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı 1-Başvuru dilekçesi 2- Yetki Belgesi Başvuru Formu, ( adresinden ulaşabilirsiniz.) 3- Bölge Müdürlüğünce verilen K1 Taşıt Kartı/Kartları asıllarının iadesi, 4- Ticaret Odaları veya Ticaret Sanayi Odalarından birine kayıtlı olan gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Genel Müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma Kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belge asılları, 5- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti aslı, (Unvan, Merkezi adres, Kayıtlı sermaye belirtilmesi.) Sermaye en az TL. olacak, 6- Gerçek kişilerde kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmayan en az 25 ton istiap haddine sahip, taşıt veya taşıtlara ait ruhsat fotokopileri 14

15 20 21 K1 Yetki Belgesi K3 Yetki Belgesi Ruhsatlarda, araç muayene tarihlerinin geçerli olması şarttır.) 7- Tüzel kişiliklerde kendi adına kayıt ve tescil edilmiş, ilk başvuru ve faaliyet süresince 20 yaşından büyük olmayan en az 75 ton istiap haddine sahip, taşıtlara ait ruhsat fotokopileri (Ruhsatlarda, araç muayene tarihlerinin geçerli olması şarttır.) 8- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi, (Başvuruda istenen Belgeler :Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14. Maddesine istinaden talep edilmektedir) 9-Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı. 1-Başvuru dilekçesi 2- Yetki Belgesi Başvuru Formu ( adresinden ulaşabilirsiniz.) 3- Ticaret Odaları veya Ticaret Sanayi Odalarından birine kayıtlı olan gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Genel Müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma Kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; a) T.C.Kimlik numaraları b) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri, 4- Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikleri gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri (Ticaret sicil gazetelerinde; unvan, merkezi adres, temsil ve/veya ilzama yetkili kişiler, mevcut ortakları yer alması gerekmektedir.) 5- Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş eşya taşımaya mahsus taşıtlara ait motorlu araç trafik tescil belgesi örnekleri, (Ruhsatlarda, araç muayene tarihlerinin geçerli olması şarttır.) 6- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi, 7- Gerçek kişilerde TC Kimlik No, tüzel kişilerde Vergi No, (Başvuruda istenen Belgeler :Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14. Maddesine istinaden talep edilmektedir) 8-Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. 1-Başvuru dilekçesi 2- Yetki Belgesi Başvuru Formu ( adresinden ulaşabilirsiniz.) 3- Ticaret Odaları veya Ticaret Sanayi Odalarından birine kayıtlı olan gerçek kişilerde sahip ve/veya temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Anonim şirket statüsündeki tüzel kişiliklerde yönetim kurulu başkan ve üyeleri, Genel Müdür ve temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; Diğer şirket statülerindeki tüzel kişiliklerde tüm ortakların ve tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin, Taşıma Kooperatiflerinde yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile kooperatifi temsil ve ilzama yetkili yöneticilerin; a) T.C.Kimlik Numaraları b) Cumhuriyet Savcılığından alınan adli sicil belge asılları, c) Mesleki yeterlilik belgesi (En az 1 adet ODY4 türü Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmaları veya bu niteliklere haiz kişi ve kişileri istihdam etmeleri şarttır.) d) Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri, 4- Gerçek veya tüzel kişiliğe ait kuruluş, varsa yapılan değişiklikler ile şirket sermayesini (En az TL sermaye veya işletme sermayesine sahip olması.) gösteren Ticaret Sicil Gazeteleri. Ticaret sicil gazetelerinde; unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye, temsil 15

16 22 23 BAKANLIK MERKEZDEN YAPILAN TA IT İLAVE VEYA DÜ ÜM İ LEMLERİ YETKİLENDİRİLEN TİCARET/TİCARET VE SANAYİ ODALARINCA YAPILAN TA IT İLAVE VEYA DÜ ÜM İ LEMLERİ ve/veya ilzama yetkili kişiler, firmanın kurucusu, mevcut ortakları ve iştigal konusunun belirtilmesi gerekmektedir. 5- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti aslı, (Unvan, merkezi adres, Kayıtlı sermaye ve iştigal konusunun belirtilmesi.) 6- Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olanlar; kayıtlı olduğunu gösterir belge (Unvan, merkezi adres, kayıtlı sermaye belirtilmiş olacak.) Sermaye en az TL. olacak, 7- Kendi adına kayıt ve tescil edilmiş taşıtlara ait motorlu araç trafik tescil belgesi örnekleri, (Ruhsatlarda, araç muayene tarihlerinin geçerli olması şarttır.) 8- Merkez adrese ait kira kontratı veya tapu fotokopisi, 9- Vergi sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge, (Başvuruda istenen Belgeler :Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 14. Maddesine istinaden talep edilmektedir) 10-Yetki belgesi ve taşıt kartları ücretinin yatırılması. c) Sermaye Oda Sicil Kayıt Suretinde Yer Almıyorsa, Esnaf Odasından Alınacak Sermayeyi Gösterir yazı. 1-Taşıt ilavesi yapılacaksa; a) Dilekçe b)motorlu Araç Tescil Belgesi örnekleri. c) Sözleşmeli taşıtlar için taşıt sahibi ile firma arasında yapılmış noter onaylı sözleşme. ç)yolcu taşımacılığı yapacakların, taşımada kullanacağı taşıtlara ait "Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası" ile Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası poliçelerinin aslı. d) İlave edilecek taşıt sayısı kadar taşıt kartı ücretinin yatırılması. 2- Taşıt düşümü yapılacaksa; a) Dilekçe, b)bu işlemi belgelemek üzere noterden fesihname,noter onaylı satış sözleşmesi fotokopisi, yangın, hurdaya ayırma ve benzeri bir nedense ilgili makamlardan alınmış bir belge, c) Bakanlıkça düzenlenmiş taşıt kartının aslı 1-Taşıt ilavesi yapılacaksa; a) Dilekçe b)motorlu Araç Tescil Belgesi örnekleri. c) İlave edilecek taşıt sayısı kadar taşıt kartı ücretinin yatırılması. 2- Taşıt düşümü yapılacaksa; a) Dilekçe b)bu işlemi belgelemek üzere noterden fesihname, yangın, hurdaya ayırma ve benzeri bir nedense ilgili makamlardan alınmış bir belge, c) Bakanlıkça düzenlenmiş taşıt kartının aslı 1 Gün 1 Gün 16

17 24 BAKANLIK MERKEZDEN YAPILAN TA IMACI FİRMA İLAVE VEYA DÜ ÜM İ LEMLERİ 1-Taşımacı firma ilavesi yapılacaksa; a)dilekçe b)taşımacı ile acente arasında yapılmış acentelik sözleşmesinin aslı c) Bakanlıkça düzenlenmiş acentelik belgesinin aslı, 2-Taşımacı firma düşümü yapılacaksa; a)dilekçe b)taşımacı veya acente tarafından acentelik sözleşmesinin sona erdirildiğine dair fesihname aslı veya noter onaylı örneği c) Bakanlıkça düzenlenmiş acentelik belgesinin aslı, 1 Gün 25 BELGE İPTAL İ LEMLERİ İLE İLGİLİ İ VE İ LEMLER Gerçek ya da tüzel kişi kendi isteği ile belge iptali istediğinde; dilekçe, imza sirküleri, yetki belgesinin aslı, taşıt kartı, taşıt belgesi istenir. 1 Hafta 26 Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) verilmesi işlemleri SRC(SRC1-SRC2- SRC3-SRC4) 1)Faaliyet alanına göre (uluslararası eşya/yolcu veya yurtiçi eşya/yolcu) SRC türü mesleki yeterlilik belgesi almak isteğini belirten bir dilekçe, 2)Başvuru sahibinin tarihinden önce alınmış C, D, E sınıfı sürücü belgelerinden birisi, 3) Başvuru sahibinin tarihinden önce alınmış B sınıfı sürücü belgesine sahip olması halinde; B sınıfı sürücü belgesinin yanı sıra yine tarihinden önce şoför olarak çalıştığını gösteren sosyal güvenlik kurumlarından alınmış belge veya faaliyet alanına göre sahip olduğu Ticari Taşıt Kullanma Belgesinden (T1 türü ticari taşıt kullanım belgesi hariç olmak üzere) birisi, 4) T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı örneği 5) 2 Adet fotoğraf 6) Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu, 1 Ay 27 Mesleki Yeterlilik Belgesi (MYB) verilmesi işlemleri ODY(ODY1-ODY2- ODY3-ODY4) ÜDY(ÜDY1-ÜDY2- ÜDY3-ÜDY4) Eğitimden ve sınavdan muaf olanlardan; 1) 25 ubat 2006 tarihi itibariyle Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında yer alan faaliyetlerde bulunan kuruluşlarda en az 5 yıl süre ile üst düzey yöneticilik yapanların ÜDY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi, 25 ubat 2006 tarihi itibariyle en az 3 yıl süre ile mesleki tecrübeye sahip olanların ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için, Ticari Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği, Çalıştığı firma/firmalardan alacakları yazı, sosyal güvenlik kurumlarından alınmış, çalıştığı iş yeri, unvanı ve sürelerinin belirtildiği yazılardan en az ikisi, 2)T.C. Kimlik Numarasının yazılı olduğu Nüfus Cüzdanı örneği, 3) 2 Adet fotoğraf 4) Belge ücretinin ödendiğini gösterir banka dekontu, 1 Ay 28 Mesleki Yeterlilik Belgesi Sınav İşlemleri Karayolu Taşımacılığı Faaliyetleri Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yönetmeliği Madde 30-(Değişik:RG 10/10/ ) Sınavlara katılabilmek için; 1) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesinin veya eğitimden muafiyet hakkı kazandıran belgenin onaylı örneği, 2) T.C. vatandaşları için T.C. kimlik numarası işlenmiş nüfus hüviyet cüzdanı örneği, yabancılar için pasaport örneği, 3) Öğrenim durumunu gösterir belgenin onaylı örneği, 4) Sınav ücretinin yatırıldığına ilişkin makbuz, ile sınavı yapacak kuruluşa başvurulur. Yabancı uyrukluların Mesleki Yeterlilik Sınavına girebilmeleri için Bakanlıkça yetkilendirilen eğitim merkezlerinde eğitime katılarak Mesleki Yeterlilik Eğitimi Tamamlama Belgesi almaları şarttır. Takvime bağlı olarak yürütülmektedir. 17

18 Ayrıca yabancı uyrukluların eğitim ve/veya sınavdan muafiyet hakları, mütekabiliyet esasına göre Bakanlıkça belirlenir. 29 Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi Verilmesi 1) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi talebinde bulunacaklar tarafından Bakanlığa ibraz edilecek Ön Değerlendirme Formunun ( adresinde mevcuttur.) eksiksiz olarak bilgisayar ortamında doldurulması, her sayfasının kaşelenmesi ve yetkili kişi/kişilerce imzalanması, 2) Eğitim merkezinin sorumlu müdürüne ait nüfus cüzdanı örneği, yüksekokul diploması, adli sicil kaydı belgesi, en az 3 yıl eğitim hizmetlerinde yönetici olarak çalıştığını gösterir belgenin verilmesi, 3) Eğitim merkezi adına yapılan her türlü sözleşme veya yazışmaların temsil ve imza yetkisi bulunan kişilerce imzalanmış olması, 4) Eğitim merkezinden sorumlu yöneticinin, bu görevde çalıştığını Sosyal Güvenlik Kurumu belgesi ve bu görevi yürüttüğünü gösterir noter onaylı belge veya ticaret sicil gazetesinin verilmesi, 5) Eğitim merkezi olarak kullanılacak yer kiralık ise; bu yere ait kira kontratı ile birlikte kiralanan işyerinin kiralayana ait olduğuna dair belgenin verilmesi, 6) Verilen Adli Sicil Kaydı Belgesi ve Ticaret Odası Kayıt Belgesi düzenleme tarihlerinin Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki Belgesi başvuru tarihinden en çok 3 ay öncesine ait olması, 7) Eğiticiler bir kamu kurumunda çalışıyor ise eğitim merkezinde çalışabileceğine dair ilgili kurumdan alınmış izin belgesinin verilmesi, 8) Eğiticilerle yapılan sözleşmelerde eğiticilerin görevlendirildiği derslerle, ön değerlendirme formunda belirtilen derslerin aynı olmaları, 9) Mesleki Yeterlilik Eğitimi Yetki belgesi talebinde bulunan üniversite veya sektör kuruluşları ile özel kanunlarla kurulmuş birlik ve odaların, mesleki yeterlilik eğitimi merkezi açılmasına dair yönetim kurulu kararının aslını veya noter tasdikli suretini vermeleri, 1 Ay 30 BAKANLIK MERKEZDEN VERİLEN İZİNLER Fuar, Sergi vb. için izin verilmesi işlemleri 1)Dilekçe 2)İmza sirküsü 3)Fuar sergi daveti 4)Taşıt ruhsat fotokopisi 5)İzin verilen taşıtın Bakanlığımızca verilmiş bir yetki belgesinde kayıtlı olması zorunludur. 1 Gün 31 BAKANLIK MERKEZDEN VERİLEN İZİNLER Kesin ihraç şeklinde yurtdışına çıkacak araçlara izin verilmesi işlemleri 1) Dilekçe 2) İmza sirküsü 3) Satış faturası 4) Menşei şahadetnamesi 5) 2.el taşıt ise ilişik kesme belgesi 6) G (Geçici) plaka düzenlenme belgesi 1 Gün 32 BAKANLIK MERKEZDEN VERİLEN İZİNLER Geçici ihraç şeklinde yurtdışına çıkacak araçlara izin verilmesi işlemleri 1) Dilekçe 2) İmza sirküsü 3) Dış Ticaret Müsteşarlığı izin yazısı veya yerine Gümrük Beyannamesi 4) Araç Tescil ve Trafik Belgesinin fotokopisi 5)Araç rehinli ise ilgili rehin koyan kurum/kuruluşun muvafakatnamesi 6)Taşıt başka şahıs/firma adına tescilli ise muvafakatname 7)Çıkış yapacak taşıtların Bakanlığımızca verilmiş bir yetki belgesinde kayıtlı olması zorunludur. 1 Gün 18

19 Uluslararası taşımacılık yaparken uğradıkları saldırı sonucu hayatını kaybeden Türk şoförler ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine yardım yapılması Ekonomik ve teknik ömrünü tamamlamış ticari motorlu karayolu taşıtlarının bir kısmının piyasadan çekilmesi işlemi Araç Muayene İşlerinin Yaptırılması İşlemi Savaş, iç savaş, terör, kargaşa ve benzeri olağanüstü koşullara sahip ülkelerde uluslararası taşıma yaparken, tarihinden sonra saldırıya uğrayıp hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının varislerine TL ye kadar ödeme yapılabilmesi için, bu kapsamda hayatını kaybeden şoför ve beraberindeki Türk vatandaşlarının bu ödemeden yararlanmak isteyen varislerinden; 1)Dilekçe 2)Hayatını kaybeden vatandaşın kanuni varisleri olduklarını gösterir veraset ilamı, 3)Murisin (hayatını kaybedenin) vukuatlı nüfus kayıt örneği, 4)Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenerek Ulaştırma Bakanlığı na intikal ettirilmiş ve içeriğinde, hayatını kaybedenlerin; açık kimlikleri, mesleği, araç plaka numarası, aracın yükü, olay tarihi ve yeri, olayın şekli ve benzeri bilgileri ihtiva eden ve murisin (hayatını kaybedenin) isminin de yer aldığı belge, istenir. MKEK tarafından tanzim edilen "Araç Durum Raporu", "Kantar Tartı Fişi", "Hurda Malzeme Teslim ve Tesellüm Tutanağı", "İlgilinin dilekçesi" ve "Hurdaya Ayrılmıştır" kaşeli "Trafik Tescil Belgesi"nin aslı 1)Motorlu araç trafik belgesi ve araç tescil belgesi 2)Maliye Bakanlığı sistem sorgulamasında Vergi borcu ve trafik para cezasının olmaması 3)Gaz Sızdırmazlık raporu (LPG, CNG li araçlar için son 1 ay içerisinde düzenlenmesi gerekir) 4)Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesi 5) Tadilat projesi (tadil edilen araçlar yetkili mühendis tarafından onaylanmış projeler) Gün 20 Gün Hafif vasıtalar için ortalama 15 dakika; Ağır vasıtalar için ortalama 30 dakika dır 36 Yola elverişlilik belgesi verilmesi işlemi 1) Aracın geçerli bir araç muayenesinin olması 2) CEMT Belgesi 3) Motorlu araç trafik belgesi ve araç tescil belgesi Ortalama 30 dakika Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz. Eşya Taşımaları İçin Eşya Taşımaları İçin İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : Mahmut GÜRSES İsim : M.Nesip KEMALOĞLU Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Müdür Adres : Kara Ulaştırması Genel Adres : Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Kat:5 Müdürlüğü Kat:4 19

20 Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta : Yolcu Taşımaları İçin Yolcu Taşımaları İçin İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : Yaşar ASİLER İsim : M.Nesip KEMALOĞLU Unvan :Daire Başkanı Unvan : Genel Müdür Adres :Kara Ulaştırması Genel Adres : Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Kat:5 Müdürlüğü Kat:4 Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta : İzin/Geçiş Belgeleri İçin İzin/Geçiş Belgeleri İçin İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : Nurhan TÜFEKÇİOĞLU İsim : M.Nesip KEMALOĞLU Unvan :Daire Başkanı Unvan : Genel Müdür Adres :Kara Ulaştırması Genel Adres : Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Kat:5 Müdürlüğü Kat:4 Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta : Mesleki Yeterlilik Belgeleri İçin Mesleki Yeterlilik Belgeleri İçin İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : M.Celal TÜMER İsim : M.Nesip KEMALOĞLU Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Müdür Adres : Kara Ulaştırması Genel Adres : Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü Kat:3 Müdürlüğü Kat:4 Tel : Tel : Faks : Faks : e-posta : e-posta : Irakta ölen oförlere Yapılan Ödemeler İçin Irakta Ölen oförlere Yapılan Ödemler İçin İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri: İsim : Zafer DAĞLAR İsim : M.Nesip KEMALOĞLU Unvan : Daire Başkanı Unvan : Genel Müdür 20

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BOLU ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER BAŞVURUDA İSTENEN 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU TRABZON ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri,

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BURSA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 C1 YETKİ BELGESİ ALMAK İÇİN İSTENEN BELGELER (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter

Detaylı

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRAN O HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) sözleşmeler bölümünde mevcut olan başvuru formuna; taşımacı

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DİYARBAKIR ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRMLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA 2- Ticaret Odası Oda Sicil Kayıt Sureti, 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza

Detaylı

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SAMSUN) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI C1 YETKİ BELGESİ (Kendi iştigali ile ilgili Uluslararası ve Yurtiçi Eşya Taşımacılığı) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1. Başvuru

Detaylı

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) IV.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1. HİZMETİN ADI B2 YETKİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde 10-

Detaylı

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU II. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C 1 Yetki Belgesi ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası

Detaylı

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER III.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR AN O HİZMETİN ADI 1 B2 YETKİ BELGESİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu) Ticaret Sicil Gazetesinde

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SİVAS ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(EN GEÇ) BA VURUDA İSTENEN BELGELER SIRA NO Sayfa 1 SIRA NO HİZMETİN ADI 1 C1 YETKİ BELGE KURULU U 2 C2 YETKİ BELGE KURULU U 3 C3 YETKİ BELGE KURULU U 4 G2 YETKİ BELGE KURULU U 5 H2 YETKİ BELGE KURULU U 6 C1 YETKİ BELGE YENİLEMESİ 7 C2 YETKİ BELGE

Detaylı

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (TRABZON) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 2 A1 yetki belgesi verilmesi. A2 yetki belgesinin

Detaylı

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU IV. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BURSA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 2-Temsil ve ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Temsil ilzama yetkili kişilerce imzalanmış

Detaylı

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (DİYARBAKIR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAML ANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ 3- Firmayı Temsil ve İlzama Yetkili

Detaylı

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VII.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (G.ANTEP) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 2 D1 YETKİ 7- Varsa Yetkili Makamlarca Tescil Edilmiş Kısa

Detaylı

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ANKARA ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal

Detaylı

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ANTALYA ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 VATANDA A SUNULAN HİZMETİN ADI C 1 Yetki Belgesi Verme ( İştigal konusu ile ilgili Uluslararası eşya taşımacılığı yapacaklara verilir.) C 2 Yetki Belgesi Verme ( Eşyanın durumuna göre Uluslararası

Detaylı

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ADANA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ 3- Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı

Detaylı

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU I.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İSTANBUL) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGESİ YENİLEN MESİ 1-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (SİVAS) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ 9- Varsa şube ile ilgili bilgilerin (adres, sorumlu)

Detaylı

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

ULAŞTIRMA,DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI V. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 2 C2 YETKİ BELGE KURULUŞU 3 C3 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C TÜRÜ YETKİ BELGESİ İPTALİ 2-Yetki Belgesi aslı 3-Taşıt

Detaylı

Faturalı İhracat) BÖLGE ADI: İZMİR ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

Faturalı İhracat) BÖLGE ADI: İZMİR ULA TIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO SIRA NO HİZMETİN ADI BA VURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem formu, veya Ticaret Odası Faaliyet Belgesi aslı 3-Temsil ve ilzama yetkili

Detaylı

III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU III. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (İZMİR) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLA NMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Yetki Belgesi başvuru ve taşıt kartı işlem

Detaylı

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

İSTANBUL ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 C1 YETKİ BELGE KURULUŞU 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru formu 2-Temsil ve ilzama yetkili olanların noter onaylı imza sirküleri 3-Ortak ve yöneticilere ait T.C. kimlik numaraları 4-Merkez

Detaylı

VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VI. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (ANTALYA) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 B2 YETKİ BELGESİ (ULUSLARARASI VE YURT İÇİ TARİFESİZ YOLCU

Detaylı

KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU KARAYOLU DÜZENLEME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 A1 yetki belgesi verilmesi 2- T.C. Kimlik Numarası(Gerçek

Detaylı

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

EK-2 KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ERZURUM ULAŞTIRMA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) EK-2 SIRA NO BAŞVURUDA 1 13181 sayılı Kararname tatbikatları 2 Altyapı Proje İşleri 3 Altyapı Uygulama İşleri - 1 ay 4 Ara ve revize iş programı 5 Avan proje, uygulama proje yapım ve hazırlıkları 10.11.1984

Detaylı

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU XIII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ (BOLU) HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 C1 YETKİ BELGE 1-Yetki Belgesi ve taşıt kartı işlem başvuru

Detaylı

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ

IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ IĞDIR SRC ODY ÜDY MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ 0 541 446 4446 0 476 227 6052 0 476 226 1602 YETKİ BELGELERİ İLE İLGİLİ AKLA GELEBİLECEK HERŞEY Yetki belgesi almanın veya yenilemenin genel şartları KARAYOLU TAŞIMA

Detaylı

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB)

GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) GENELGE (2013/KDGM - 10/MYB) İlgi: a) 6/7/2009 tarih ve 2009/KUGM 15/MYB sayılı genelge b) 8/4/2010 tarih ve 2010/KUGM 09/MYB sayılı genelge Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ

LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ çi LOJİSTİK SEKTÖRÜ YATIRIM REHBERİ AHİLER KALKINMA AJANSI AKSARAY - 2014 2014 1 KURULUŞ İŞLEMLERİNDEN ÖNCE YAPILACAK İŞLEMLER 2 LOJİSTİK ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA REHBERİ 3 ŞAHIS FİRMASI KURMA PROSEDÜRÜ VE

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SÜRÜCÜ BELGESİ BÜRO AMİRLİĞİ HİZMETİN

Detaylı

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 31 Aralık 2011 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28159 YÖNETMELİK Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 11/6/2009

Detaylı

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI

PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) PASİNLER İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARDI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden

Detaylı

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE YENİ ÜDY SORULARI C2 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş A) 1 B) 3 C) 11 D) 12 C3 yetki belgesi için başvuranların, ticari olarak kayıt ve tescil

Detaylı

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER. 1-Yeşilkart Başvuru formu 2-Aile Nüfus Kayıt Örneği 3-Başvuru Dilekçesi SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 01 Şikayet Müracaatları 1-Şikayet Dilekçesi 2-Nüfus Cüzdan Fotokopileri 3-Tanıkları 4-Tanık

Detaylı

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI

T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI T.C. İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Araç Tescil 2 Nakil Olan Araçlardan 3 Yeni Kayıt (Faturalı)

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. KONYA VALİLİĞİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 BİMER 3071

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO 1. T Plaka Devirleri 2. S Plaka Devir HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1-Başvuru Formu.(Ek-1) (Devir

Detaylı

ÇAYIRLI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇAYIRLI TRAFİK TESCİL VE DENETLEME BÜRO AMİRLİĞİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 01 YENİ KAYIT TESCİL 1-Araç Gümrük şahadetnameli ise aslı, fatura veya satış belgesi gibi diğer sahiplik belgeleri ise aslı görülmek suretiyle fotokopileri ( Not : Fatura kesim tarihinden 3 ay içerisinde

Detaylı

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2

HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 S.NO 1 HORASAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI EK-2 VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3-Vergi Dairesinden Trafik Cezası borcu yoktur yazısı.

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI 1 İHRACAT BELGELERİ ONAYI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1- İhracat gerçekleştirilecek ülkeye düzenlenecek belge (A.TR, EUR.1, EUR- MED, FORM- A, MENŞE ŞAHADETNAMESİ) 2- İhracata ait

Detaylı

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU UŞAK TİCARET VE SANAYİ ODASI TİCARET SİCİL BÖLÜMÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 GERÇEK KİŞİ KURULUŞ GERÇEK KİŞİ ADRES, SERMAYE, UNVAN, İŞTİGAL KONUSU DEĞİŞİKLİKLERİ

Detaylı

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

KUMRU İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme Başvurusu 2 3 4 (FATURALI ARAÇLARLA İLGİLİ-YENİ ARAÇ) (NAKİL ARAÇLAR) (ŞAHADETNAME İLE YENİ KAYIT YAPILACAK ARAÇLARIN İŞLEMLERİ) KUMRU İLÇE EMNİYET

Detaylı

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 TEKİRDAĞ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MARMARAEREĞLİSİ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN ADI Nakil Olan Ticari Araçlarda İstenen Belgeler Unvan Değişikliği - Ad, Soyad Değişikliği

Detaylı

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ

ÜNİTE TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ. Doç. Dr. Hakan KİTAPÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER YETKİ BELGESİ TÜRLERİ VE MESLEKİ YETERLİLİK BELGELERİ Yetki Belgeleri Yetki Belgesi Türleri Yetki Belgesi Alma Şartları Mevzuata Uygun Taşımacılık Faaliyeti Ve Yasaklar Mesleki Yeterlilik

Detaylı

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA RO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 3 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI (ATA KARNESİ) DIŞ İLİŞKİLER VE DIŞ TİCARET MÜDÜRLÜĞÜ BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1-

Detaylı

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MALATYA TİCARET VE SANAYİ ODASI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU GENEL EVRAK TANZİMİ FAALİYET BELGESİ 5 TL YERLİ İSTEKLİ 5 TL YERLİ MALI BELGESİ 25 TL 1 TSOG BELGESİ 5 TL İFLAS VE KONKORDATO 7 TL VERGİ DAİRESİ VAKIFBANK HESABINA YATIRILACAKTIR ORTAKLAR PAY LİSTESİ 7

Detaylı

AŞKALE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI

AŞKALE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 AŞKALE İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARDI VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (1.DEFA) ALKOLDEN GERİ ALINAN EHLİYETİN TESLİMİ (2.DEFA) ALKOLDEN

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE 1 Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri

Detaylı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı

1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet ve Diğer Müracaatlar. 1 Fotoğraf 2 Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı T.C. ARTOVA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Elektronik Posta 1-E-Posta-Bilgi Edinme, İhbar, bimer@başbakanlık.gov.tr 2-Şikâyet

Detaylı

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Personel Servis Aracı Güzergah Kullanım İzin Belgesi TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1) Personel Servis Aracı Başvuru Formu 2) Araç

Detaylı

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi

1- Kaybolan Karne adına firmadan açıklayıcı dilekçe 2- Yeni Karne talep dilekçesi SIRA NO 1 2 3 4 5 HİZMETİN ADI İHRACAT BELGELERİ ONAYI İHRACAT BELGELERİ İPTALİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ SATIŞI VE ONAYI GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ İADE İŞLEMLERİ GEÇİCİ İHRACAT BELGELERİ KAYIP İŞLEMLERİ

Detaylı

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

Kocaali İlçe Emniyet Amirliği HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Bilgi Edinme 2 Dilekçe Hakkı 3 4 5 6 7 Adli Şikayet ve İhbar Müracaatları Soyad Vakfı Yeşilkart Tahkikat İşlemleri Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatı ve Satınalma Belgesi

Detaylı

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI

ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI SIRA NO 1 2 3 4 HİZMETİN ADI Trafik ve Denetim ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Koordinasyon ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme Ulaşım Planlama ile İlgili Şikayet ve Talep Değerlendirme

Detaylı

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI 1 Yapı Kullanım İzin Belgesi 2 Yapı Ruhsatı 3 Kat İrtifak İşlemi 4 Tadilat Ruhsatı YAKUTİYE İLÇE BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN

Detaylı

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KAYSERİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 2 3 4 Sürücü belgesi işlemleri (sertifika karşılığı ilk kez sürücü belgesi verilmesi) Yabancı ülke sürücü

Detaylı

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU VARTO İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGİLER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 YİVSİZ TÜFEK RUHSATNAMESİ İZİN MÜRACAATI

Detaylı

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI İŞYERİ RUHSAT VE DENETİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 HİZMETİN ADI 1.Sınıf Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat

Detaylı

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU DEVREK TİCARET VE SANAYİ ODASI ODAYA KAYIT HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ ( EN GEÇ ) 01 Talep Üzerine Yeni (Gerçek Kişi) 1.Dilekçe

Detaylı

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün

DENİZ TİCARETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO. 1 gün. 1 gün. 1 gün. 1 gün 1 2 3 4 ADI Türk deniz ticaret filosu ve denizyoluyla taşınan yüklere ait istatistiki bilgi taleplerinin karşılanması Türk deniz ticaret filosu istatistiklerinin oluşturulması Deniz taşımacılığı ile ilgili

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2016 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 KAPASİTE 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname 4- Kapasite raporu talebinde bulunan

Detaylı

KARAYOLU TA IMA YÖNETMEL KISIM langıç ve Temel Hükümler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE 3 Tanımlar

KARAYOLU TA IMA YÖNETMEL KISIM langıç ve Temel Hükümler BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Kapsam MADDE 2 Dayanak MADDE 3 Tanımlar KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu taşımacılık faaliyetlerini ülke ekonomisinin

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU

EĞİRDİR İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTI TABLOSU 1 2 3 ADI Yeni Kayıt Araç Tescil İşlemleri Trafik şahadetnameli Araç Tescil İşlemleri Kendi Adına Nakil Olan Araçların Tescil İşlemleri 1-Fatura 2-Uygunluk Belgesi (Aslı) 3-Özel tüketim Vergisi Makbuzu

Detaylı

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 2 SUNULAN Yeni Kayıt Araç Tescil Trafik şahadetnameli Araç Tescil 1- Fatura 2- Uygunluk Belgesi 3- Özel tüketim Vergisi Makbuzu (Aslı) 4- Trafik Sigortası 5- Şoförler Odasından Yeni Kayıt dosyası 6-

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB)

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) GENELGE (2009/KUGM - 15 /MYB) Mesleki yeterlilik konusunda bugüne kadar yaşanan tecrübe, Bakanlığımıza intikal eden görüş, öneri, ihtiyaç ve talepler göz önüne alınarak ve bu konudaki mevzuatın amaç ve

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 1 İÇİNDEKİLER KONU Sayfa NO BİRİNCİ KISIM... 4 BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç... 4 Kapsam... 4 Dayanak... 5 Tanımlar... 5 İKİNCİ BÖLÜM... 9 Yetki belgesi alma zorunluluğu... 9 Yetki

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI

KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU POLİS MERKEZİ AMİRLİĞİ HİZMET STANDARTLARI S.N HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ENGEÇ 1-KİMLİK BELGESİ 1 VATANDAŞ MÜRACAATLARI 1 SAAT

Detaylı

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012

KURUL KARARI. Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 18/3/2012 TARİHLİ VE 28237 SAYILI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANMIŞTIR. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No : 3727 Karar Tarihi : 08/03/2012 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 08/03/2012

Detaylı

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI GÜNEY MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 01 Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi 02 Adli Teminat İşlemleri 03 Teminat Alınması 04 Kesin Teminat İadesi 05 Geçici

Detaylı

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI

TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI TC DÜZCE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TRAFİK TESCİL VE DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMETLERİ STANDARTLARI SIRA RO: VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMANLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017

SANAYİ MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 2017 SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) HİZMET BEDELİ (*) 1 2 KAPASİTE RAPORU EKSPERTİZ RAPORU (Gıda) 2- Kapasite Raporu Düzenleme Bilgi Formu 3- Taahhütname

Detaylı

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 3- Ana Sözleşme 4- Kurucular Beyanı 5- Ödenmiş Sermaye Banka Dekontu ve Bloke Yazısı 6- Rekabet Fon Payı Dekontu 7- İmza Beyannamesi 8- Kuruluş Bildirim

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler 11 Haziran 2009 PER EMBE Resmî Gazete Sayı : 27255 YÖNETMELİK Ulaştırma Bakanlığından: KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Başlangıç ve Temel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri

BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri 25.02.2004 tarih ve 25384 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 08.09.2004 tarih ve 25577 sayılı Resmi Gazete (1. Değişiklik) 15.12.2004 tarih ve 25671 sayılı Resmi Gazete (2. Değişiklik) 26.02.2005 tarih ve

Detaylı

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI ARAÇ TESCİL İŞLEMLERİ TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 1 2 YENİ KAYIT (FATURALI) TİCARİ PLAKALI (S, M, T Plakalar) ARAÇLARDAN İSTENEN BELGELER DEVİR İŞLEMLERİNDE

Detaylı

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları

Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Osmaniye Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Hizmet Standartları Sıra No Adı Başvuruda İstenen Belgeler 1 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı verme 1-Vergi levhası 2- Kimlik fotokopisi 3- Esnaf sicil veya

Detaylı

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI

ALANYA TİCARET VE SANAYİ ODASI SIRA NO HİZMETİN ADI 01 KAPASİTE RAPORU 02 İŞ MAKİNESİ TESCİL VE DEVİR İŞLEMLERİ 03 MENŞEİ ŞAHADETNAMESİ 04 A.TR DOLAŞIM BELGESİ 05 EUR1 DOLAŞIM BELGESİ 06 FORM A BELGESİ 07 YERLİ MALI BELGESİ TİCARET

Detaylı

Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER SIRA NO HİZMETİN ADI 1. Yeni Kayıt 2. Devir 3. Nakil Devir 4. Kendi Adına Nakil 5. Trafikten Çekme Ek-2 ERBAA KAYMAKAMLIĞI İlçe Emniyet Müdürlüğü ( Trafik Tescil Büro Amirliği) BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU T.C. HATAY VALİLİĞİ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIR A NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ

KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ 11.06.2009 tarih ve 27255 sayılı Resmi Gazete (KTY Asıl) 21.08.2009 tarih ve 27326 sayılı Resmi Gazete (1.Değişiklik) 25.12.2009 tarih ve 27443 sayılı Resmi Gazete (2.Değişiklik)

Detaylı