DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ"

Transkript

1 DUYURU 11: 5 Mart 2012 DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, bugün ve önümüzdeki haftalarda tamamlanması gereken bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum: 1. ANAGÖVDELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA KONTROLÜ: Sizlere 20 ve 27 Şubat 2012 tarihlerinde gönderilen yazılarda (Duyuru 9 ve Duyuru 10- ) da belirtildiği gibi, 20 Şubat 2 Mart 2012 tarihleri arasında bölüm/anabilim dalı/program başkanlarınca, elektronik ortamda bulunan (http://ects.maltepe.edu.tr/akademik-programlar) Türkçe Bölüm/Anabilim dalı/program ana gövdelerinin kontrolleri tamamlanacaktır. Sisteme girilen metinlerde olabildiğince az değişiklik yapılması esas olmakla beraber, varsa değişiklikler, en geç 5 Mart 2012 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Goncagül BALKİ'ye teslim edilecektir. Bundan sonra yapılacak değişiklik önerileri kabul edilmeyecektir. 2. Yapılan kontrollerde, özellikle tüm üniversitede ortak verilen derslerin ders tanımlarının, her fakültede farklı olabildiği görülmüştür. Bu nedenle, bu yazının ekinde (Ek 1A) verilen hem Türkçe hem de İngilizce bilgiler doğrultusunda ders tanımları yeniden gözden geçirilerek düzeltilecektir. Ek 1B de bu ortak derslerin e-ortama girilmesindeki esaslar yer almaktadır. 3. PROGRAM ÇIKTILARININ ELEKTRONİK ORTAMA (MÜBİS) GİRİLMESİ: Her bir bölüm/anabilim dalı/programın PROGRAM ÇIKTI larının, ana gövdedeki en son hali ile MÜBİS e 5 Mart 2012 Pazartesi, saat 10:00 a kadar girilmesi gerekmektedir. Bu işlemi Öğretim programı menüsü altında Syllabus Program Yeterlilik (Çıktı) Girişi ekranından yapabilirsiniz. Daha önce girilen program çıktıları sistemden tamamen silinmiştir. 4. İZLENCELERİN ELEKTRONİK ORTAMA (MÜBİS)GİRİLMESİ: 5-16 Mart 2012 tarihleri arasında, derslerin izlenceleri İngilizce ve Türkçe olarak, ilgili ders sorumlularınca, MÜBİS ekibi tarafından hazırlanan program aracılığı ile MÜBİS e girilecektir. Hâlihazırda sahibi olmayan, programda görüldüğü için izlencesi girilecek olan derslerin sisteme girişi, bölüm/anabilim dalı/program başkanlarınca ya da bu iş için görevlendirecekleri birim Bolonya koordinatörlerince yapılacaktır. 5. Daha önce de belirtildiği gibi, tüm öğretim elemanlarından ders izlencelerini, ekte (Ek 2) Türkçesi ve İngilizcesi sunulan örnekteki gibi (font, yazı karakteri, sayfa boyutları, başlıklar/alt başlıklar, vb. gibi) hazırlamaları beklenmektedir. DERS İZLENCELERİNİN MÜBİS E GİRİŞ KILAVUZU nda (Ek 3A ve B) da görülebileceği gibi, ders izlenceleri öğretim elemanlarınca elektronik ortama girilirken, bu izlencelerdeki sıralama, başlıklar, vb. gibi konular önem arz edecektir. 6. İzlenceleri hazırlarken yine özen gösterilmesi gereken bir başka husus da, kullandığımız dile dikkat etmek olacaktır. Öğretim elemanı kendisini öğreten değil, öğrenme ortamına katkı sağlayan kişi olarak görmeli; öğrenci merkezli yaklaşımı benimsemelidir. Özellikle İngilizce metinlerde student sözcüğü yerine learner kullanılması yerinde olacaktır. 7. Ayrıca, izlencelerdeki Öğrenim Çıktıları ve Alt Beceriler başlığı altına yazılanlar,..olur; yapar., eder şeklinde bitirilmelidir. Aynı konu, program çıktıları için de geçerlidir. 8. Ek 1B de, üniversitemizde verilmekte olan ortak derslerin MÜBİS e girilmesi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar yer almaktadır. 9. MÜBİS de, izlencelerin elektronik ortama girilmesi ile ilgili her şey adım adım yazılmıştır. Bu adımlar tüm ayrıntısı ile izlenerek, izlenceler e-ortama rahatça girilebilmektedir. İşbirliğiniz ve özeniniz için şimdiden teşekkür eder saygılar sunarım. İyi dileklerimle. Prof. Dr. Belma AKŞİT Rektör Danışmanı ve BEK Başkanı

2 EK 1 (5 Mart 2012 tarihinde yayınlanan Duyuru 11 in ekidir.) ORTAK DERSLERLE İLGİLİ BİLGİ EK1 A. ELEKTRONİK ORTAMDA YAYINLANAN BÖLÜM/ANABİLİM DALI/ PROGRAM ANA GÖVDELERİNİN HEPSİNDE AYNI OLARAK YAZILMASI GEREKEN DERS TANIMLARI İNGİLİZCE ORTAK DERSLER İngilizce I (İNG 151) İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek, güncel ve akademik metinleri anlayıp yorumlamalarını sağlamak, bir iletişim sistemi olarak bu dili öğretip gerekli dil yetilerini kazandırmaktır. (Okuduğu ya da dinlediği akademik metinleri anlama; yazılı ve sözlü iletişimde İngilizceyi doğru kullanabilme ve fikirlerini akademik formatta yazılı olarak sunma) English I (İNG 151) English 151 aims at improving the English level of the learners, make them understand and interpret the current and academic texts and provide them with the required skills by processing this language as a communication system. (Enables learners to understand lectures, texts in academic context and to express their opinions in written academic format as well as using English correctly in oral communication). English II (İNG 152) It is the course which follows İNG 151 to achieve the same objectives. İngilizce II (İNG 152) Bu ders İNG 151 dersini takip etmektedir ve aynı amaçları içerir ATA ORTAK DERSLERİ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I (ATA 151) Konuyla ilgili genel kavramlar, Osmanlı İmparatorluğu nun yıkılış sebepleri, Milli Mücadele için yapılmış olan hazırlıklar, kongreler, Sevr Antlaşması, savaşlar, TBMM nin açılması, Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Antlaşması ile ilgili konular tartışılmaktadır. Principles of Atatürk and the History of Turkish Revolution I (ATA 151) General concepts about the course, collapse of the Ottoman Empire, leading to National Struggle, congresses, Sevres Treaty, wars, opening of the Grand National Assembly of Turkey, Mudanya Armistice, Lausanne Treaty discussions. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II (ATA 152) Saltanatın kaldırılması ve Cumhuriyetin ilanı, Türk inkılâbının stratejisi ve önemi, hukuk, ekonomik, siyasal, eğitim kültür alanında ve sosyal alanda yapılmış olan inkılâplar, çok partili hayata geçme denemeleri, Atatürk dönemi Türk dış politikası, Atatürk ilkeleri. Principles of Ataturk and the History of Turkish Revolution II (ATA 152) Abolishment of sultanate and declaration of Republic, strategy and importance of Turkish Revolution, financial, social, legal, educational and cultural renovation, experiments for multi-party system, Turkish foreign policy during Ataturk s term, basic principles of Ataturkism.

3 TÜRK DİLİ ORTAK DERSLERİ Türk Dili I (TRD 151) Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını; onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Turkish Language I (TRD 151) In this course, the studies will be made about the understanding, explanation, reading and writing; various features of written explanation will be considered and examined with critical viewpoint. The punctuation marks which are the basis of the written explanation and writing rules will be made evident and the correct use of such rules for efficient and sound expression will be elicited. Türk Dili II (TRD 152) Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar. Turkish Language II (TRD 152) In this course, the studies will be made about the understanding, explanation, reading and writing; various features of written explanation will be considered and examined with critical viewpoint. The punctuation marks which are the basis of written explanation and writing rules will be made evident and the correct use of such rules for efficient and sound expression will be elicited. Türk Dili I- Yazılı Anlatım (TRD 153) Bu derste, anlama-kavrama, bilgilenme, uygulama başlıkları altında, öğrencilerin yazılı iletişim araçlarını etkili ve doğru şekilde kullanması üzerinde durulacaktır. Derste dil ediniminin temel becerileri olan anlama, anlatma, okuma ve yazma etkinlikleri üzerinde çalışma yapılarak, çeşitli yazılı anlatım türleri incelenecek ve bu türler eleştirel bir bakış açısıyla ele alınacaktır. Metin oluşturma sürecinde gereken düşünceyi geliştirme yolları ve anlatım biçimleri uygulamalarıyla anlatılacaktır. Turkish Language I- Written Expression (TRD 153) In this lesson, under the headings of comprehension-understanding, information, application, students will focus on written communication tools to use them efficiently. Understanding the basic skills of language acquisition course storytelling, reading and writing activities- will be explained. Various types of written expression will be examined in a critical perspective. Various ways of thinking and forms of expression will be explained. Türk Dili II- Sözlü Anlatım (TRD 154) Bu derste, özellikle sözlü anlatım becerileri ve bunları edinme süreçleri üzerinde durulacaktır. Öğrencilere bu bağlamda, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşma, konferans, tartışma, münazara, açıkoturum, röportaj, televizyon ve radyo konuşmaları gibi sözlü anlatım türleri hakkında kuramsal bilgiler verilecektir. Öğrencilerin bu türlerde çalışmalar yapmasına olanak sağlanacaktır. Turkish Language II- Oral Expression (TRD 154) This course will focus on processes, especially oral narrative skills and how to obtain them. In this context, to the students, theoretical information will be given the types oral expression such as prepared and unprepared speech, conference, discussion, debate, panel discussion, interview, television and radio speeches will be given. The students have the chance to practice these types of skills.

4 Türk Dili II (TRD 157) Türk Dili dersleri, öğrencilerin Türk dilinin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle göstermelerini; duygularını, düşüncelerini, tasarladıklarını, izlenimlerini, gözlemlerini, yaşantılarını söz ve yazıyla doğru ve etkili olarak anlatma becerisi ve alışkanlığı kazanmalarını, onların yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözcük hazinelerini geliştirmelerini; okudukları metinleri ya da dinledikleri programları doğru olarak anlayabilme kurallarını öğrenmelerini; kişiler ve kitleler arasındaki iletişimin temeli olan dil becerilerini geliştirmelerini hedeflemektedir. Turkish Language II (TRD 157) In this course, the studies will be made about the understanding, explanation, reading and writing; various features of written explanation will be considered and examined with critical viewpoint. The punctuation marks which are the basis of the written explanation and writing rules will be made evident and the correct use of such rules for efficient and sound expression will be elicited. Türk Dili II (TRD 158) Amaç, öğrencilerin Türkçenin özelliklerini ve işleyiş kurallarını örnekleriyle açıklamaları; Türkçenin yazım ve söyleyiş özelliklerini örnekleriyle göstermeleridir. Öğrencilerin anlama (dinleme/okuma/izleme anlama) ve anlatma (sözlü ve yazılı anlatım) becerilerini geliştirmelerine, Türk ve dünya kültür ve edebiyatlarıyla ilişki kurmalarına olanak sağlar. Turkish Language II (TRD 158) In this course, the studies will be made about the understanding, explanation, reading and writing; various features of written explanation will be considered and examined with critical viewpoint. The punctuation marks which are the basis of written explanation and writing rules will be made evident and the correct use of such rules for efficient and sound expression will be elicited. EK1 B. ORTAK DERSLERİN ELEKTRONİK ORTAMDA (MÜBİS) GİRİLMESİNDE UYGULANACAK ESASLAR 1. Ortak derslerin bir koordinatörü bulunmaktadır. ATA 151 dersini örnek olarak alınırsa: Bu dersin koordinatörü, Orhan ÇEKİÇ. Orhan hocamız, bu dersle ilgili izlenceyi Türkçe ve İngilizce olarak hazırlayacak. İzlenceye Koordinatör olarak kendi adını ve iletişim bilgilerini koyacak. Dersin verildiği bölüm/anabilim dalı/program adını yazmayacaktır. Ayrıca, yine izlencesinde, o dersin her program farklı olduğu için- program çıktılarını ne ölçüde karşıladığı tabloya da yer verilmeyecektir. 2. Dersin koordinatörü Orhan ÇEKİÇ ders izlencesini sonradan birim koordinatörlerince tamamlanmak üzere eksikli olarak MÜBİS e girecektir. Dolayısı ile farklı bölüm/anabilim dalı/programlara verilen tüm ATA 151 dersine ait izlencenin önemli bir kısmı MÜBİS e girilmiş olacaktır. 3. Sonraki adımda ise, bölüm/anabilim dalı/program başkanı ya da koordinatörü, kendi bölüm/anabilim dalı/programlarına göre eksik kalan yerleri tamamlayacaklardır. Başlıkta ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul; alt başlıkta ilgili bölüm/anabilim dalı/program; kutularda koordinatör bilgilerinin altında, dersi o bölüm/anabilim dalı/programına veren öğretim elemanının adı, iletişim bilgileri ve ofis saatleri, MÜBİS ten otomatik olarak gelecektir. Birim koordinatörleri yalnızca, kendi birimlerindeki (bölüm/anabilim dalı/program) program çıktılarının bu ders tarafından ne ölçüde karşılandığını işaretlemek üzere, o çıktıları yine orada açılacak bir menüden çağıracaklardır. İlgili dersin hangi ölçüde bu program çıktılarını karşılayacağını, bölüm/anabilim dalı/program başkanı ile birlikte işaretlenecektir.

5 EK 2 (5 Mart 2012 tarihinde yayınlanan Duyuru 11 in ekidir.) T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA İLETİŞİMİ RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI Güz Yarıyılı Dersin adı: SOSYAL BİLİMLERDE YÖNTEM Dersin Kodu: SOS 503 Dersin Şubesi: AKTS Kredisi 1. yıl 1. yarıyıl Yüksek Lisans Zorunlu 3 s/hafta Teorik: 3 s/hafta Uygulamalı: 0 s/hafta Dersin dili: Türkçe Dersi Veren Öğretim Elemanının Adı ve Soyadı, İletişim bilgileri: Prof. Dr. Belma T. AKŞİT, Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Oda no: 314 (ya da 303), e-posta: 2242 (ya da 2200) Görüşme Saatleri: Salı 13:00-17:00, Çarşamba 10:00-12:00 ve 13:00-17:00 (Varsa) Dersin ya da öğretim elemanının web sayfasının adresi: Dersin Genel Amacı: Tezli yüksek lisans öğrenicilerinin yapacakları tez araştırmasına sağlam bir zemin oluşturulması ve tezsiz yüksek lisans öğrenicilerinin de, yapılan çalışmaları ve okudukları araştırmaları, araştırma bilen bir sosyal bilimcinin gözlüğü ile değerlendirmelerinin sağlanmasıdır. Amaç, öğrenicilerin, araştırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araştırma arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi sahibi olmalarıdır. Planlanan Öğrenme Çıktıları ve Alt Beceriler: Bu dersin sonunda öğrenicilerin şu konularda yetkin olmaları beklenmektedir: 1. Sosyal bilim araştırmasının kullandığı kavramları ve terminolojiyi bilir ve kullanır. 2. Sosyal bilim metodolojisini bilir. 3. Niceliksel ve niteliksel araştırmaların zayıf ve kuvvetli yanlarını bilir. 4. Başkalarınca yapılan araştırmaları bu bilgileri ışığında okur ve kullanır. 5. Araştırmanın planlanmasından raporunun yazımına kadar olan bütün evreler konusunda bilgi sahibi olur. Genel Yeterlilikler: 1. Araştırmalarda ne tür düşüncenin hakim olduğunu ve metodolojinin kullanıldığını sorgulayan, 2. Araştırma etiğine özen gösteren, 3. Farklılıklara saygı ve uyum gösteren, 4. Takım halinde çalışabilen ve 5. Zamanı etkili kullanabilen. Öğretim Yöntem ve Teknikleri: Anlatma, gündelik hayat içinden örneklerle tartışma, sorgulama, araştırma önerisi hazırlama. Dersin veriliş şekli: Yüz-yüze verilmektedir. Varsa, Uygulamanın (staj) yapıldığı yer: Yok. Önkoşul: Yok. Eş dönemli koşul: Yok. Önerilen ilave dersler: Yok.

6 Dersin içeriği: Bu derste, öğrenicilere sosyal araştırmanın ilke ve uygulamaları sunulmakta ve araştırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araştırma arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi verilerek tartışılmaktadır. Ders kategorisi: 1. Temel meslek dersleri 2. Uzmanlık/alan dersleri 3. Destek dersleri 4. Aktarılabilir beceri dersleri 5. Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri Ders Kitabı: Berger, J Görme Biçimleri. (İng. Çeviren: Yurdanur Salman) Metis Yayınları. İstanbul. ISBN: Foucault, M Bu Bir Pipo Değildir. (Çeviren Selahattin Hilav, Orijinal Adı: Ceci n est pas une pipe-1993). Yapı Kredi Bankası Yayınları. (6. Baskı). İstanbul. Neuman, W. L Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. (6th Edition) Boston: Allyn and Bacon. ISBN Neuman, W. L. (Çeviri, Sedef Özge) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I ve Cilt II. (Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches) Yayın Odası, İstanbul. ISBN (Takım), (Cilt I), (Cilt II). Salkind, N Questions about Research Methods. Sage Publication. ISBN Wallerstein, I Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi birinci Yüzyıl için Sosyal Bilim. Metis yayınları. İstanbul. Yardımcı Okumalar: Akşit, B. ve A. Demirtaş, Halk ve Polis Arasındaki İlişkiler: Ankara da Yapılan Niteliksel Bir Çalışma. Araştırma Raporu. Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi. Akşit, B. T Göç Araştırmalarında Hızlı Değerlendirme Metodolojisi Türkiye de İç Göç içinde. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Akşit, B. T Medikal Araştırmalarda Bazı Etik Sorunlar, Etik Bunun Neresinde? (Pratisyen Hekimler için Etik Elkitabı). Ankara Tabip Odası Yayını. Akşit, B. T. ve B. Akşit, Sağlık Eğitimi ve Toplum Katılımı. Antalya Ahatlı Gecekondu Bölgesi nde Yapılan Antropolojik Müdahale Araştırması Ankara: UNICEF. AMATEM, HHV ve UNDCP İstanbul da Madde İstismarı: Hızlı Değerlendirme Çalışması, UNDCP ye sunulan son rapor. Mayıs. Bailey, K. D Methods of Social Research. NewYork: The Free Press. Berger, P. L. ve T. Luckmann. (Çeviri Vefa Saygın Öğütle) Gerçekliğin Sosyal İnşası. (The Social Construction of Reality/A Treatise in the Sociology of Knowlwdge, 1966) Bayrak Matbaacılık, İstanbul. ISBN: Bernard, H. R Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Sage Publications, Inc; 1 edition; ISBN 10: ; ISBN 13: Bickman, L. ve D. J. Rog. (Eds.) Handbook of Applied Social Research Methods. Thousand Oaks: Sage. Cole, S Sosyolojik Düşünme Yöntemi: Sosyoloji Bilimine Giriş. Vadi Yayınları Ankara. Debus, M Methodological Review: A Handbook for Excellence in Focus Group Research. Washington: HEALTHCOM. Giddens, A Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları: Yorumcu Sosyolojilerin Pozitivist Eleştirisi. Paradigma Yayınları. İstanbul. Hansen, A.; S. Cottle; R. Negrine and C. Newbold Mass Communication Research Methods. MacMillan Press Ltd. London. Konuk, O. ve A. K. Bayram Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem. Liberte Yayın Grubu. Ankara Kümbetoğlu, B Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayınları, İnceleme-Araştırma 179. ISBN İstanbul.

7 Merton, R.K.; J.S. Coleman and P.H.Rossi Qualitative and Quantitative Social Research. The Free Press. New York. Oppenheim, A.N Questionnaire Design and Attitude Measurement. Gower. England. Punch, K. F Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Siyasal Kitapevi. Ankara. Saruhan, Ş. C. ve A. Özdemirci Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Araştırmada Yöntem Problemi ve Metodoloji. Alkım Yayınevi. İstanbul. Yıldırım, A. ve H. Şimşek Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Seçkin Yayıncılık. Ankara. Internet kaynakları: Communication Studies Research (http://library.csun.edu/kdabbour/comsresearch.html) (Eylül 2008) Communication Theory and Research Methodology Subject Guide (http://info.lib.uh.edu/research/websubs/subject_guides/ctrm_journals.html) (Eylül 2008) Graduate Student Association, University of Kentucky, College of Communications and information Studies (https://www.uky.edu/comminfostudies/gsa/research.html) (Eylül 2008) Center for social research methods Web (Eylül 2008) (web sitesi-yl için) This website is for people involved in applied social research and evaluation. You'll find lots of resources and links to other locations on the Web that deal in applied social research methods. (Eylül 2010) &source=bl&ots=7uiz-jclbf&sig=1haxxrdye3jc7a3foam2dzvbmq&hl=tr&ei=be2htjcihzsl4qalrthsba&sa=&oi=book_result&ct=result&resnum =10&ved=0CEwQ6AEwCTgU#v=onepage&q&f=false (Eylül 2011) Haftalık ders konuları: Haftalar İşlenecek Konular/Yapılacak Faaliyetler 1. Hafta Dersin tanıtımı, ders içeriği hakkında tartışma ve öğrenicilerle birlikte ders planına son şeklinin verilmesi. 2. Hafta Araştırma? Bilim? Araştırma, Sosyal Araştırma, Neden Sosyal Araştırma? Araştırmanın Basamakları, Temel konular, kavramlar 3. Hafta Araştırmanın Boyutları: Kullanacak kişiler ve kullanım alanı açısından, Amacı açısından 4. Hafta Araştırmanın Boyutları: Zamanı Kullanışı açısından, Veri Toplama ve analiz tekniği açısından 5. Hafta Teori ve Araştırma, Teori ve İdeoloji 6. Hafta Metodolojinin Anlamları (Yöntembilimde temel yaklaşımlar): Pozitivist yöntem bilim anlayışı 7. Hafta Metodolojinin Anlamları: Yorumsamacı yöntem bilim anlayışı, Eleştirel yöntem bilim anlayışı, Feminist yöntem bilim anlayışı, Post modern araştırma 8. Hafta Araştırmanın adımları: Planlama ve Hazırlık, Niceliksel tasarım konuları 9. Hafta Temel araştırma sorusunun geliştirilmesi, Kavramsal çerçevenin olgunlaştırılması (Değişkenler ve hipotezlerin tespiti), Veri toplama yönteminin belirlenmesi 10. Hafta Niteliksel tasarım konuları, Ölçüm? Geçerlilik ve güvenirlilik, Örneklem? Niteliksel ve niceliksel araştırmalar ve karşılaştırılmaları 11. Hafta Niceliksel verilerin toplanması, Niceliksel verilerin değerlendirilmesi, Niceliksel araştırmaların çeşitleri, Makale ile ilgili dosyanın öğretim üyesine teslimi 12. Hafta Niteliksel verilerin toplanması, Niteliksel verilerin değerlendirilmesi, Niteliksel araştırmaların çeşitleri, Makale tartışması I 13. Hafta Araştırmalarda etik sorunlar, Başkalarının bilgilendirilmesi: Araştırma raporunun yazımı, Makale tartışması II 14. Hafta Başkaları tarafından yapılan araştırmaların okunması, Bir niceliksel araştırma projesinin hazırlanması, Makale tartışması III

8 Değerlendirme Sistemi Yarıyıl içi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı Devam 14 5 (Bonus) Laboratuar - - Uygulama - - Alan Çalışması - - Derse Özgü Staj (Varsa) - - Ödev 1 15 (%) Sunum 1 10 (%) Projeler Seminer Beklenmedik küçük sınavlar (Quiz) 2 5 (Bonus) Ara Sınavlar 1 25 (%) Final 1 50 (%) Toplam 100 Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı 50 Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı 50 Toplam 100 AKTS (Öğrenici İş Yükü Tablosu) Etkinlikler Sayısı Süresi Toplam (Saat) İş Yükü Ders Süresi (Sınav haftası dahildir: 14x haftalık ders saati) Laboratuar Uygulama Derse Özgü Staj (varsa) Alan Çalışması Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön çalışma, pekiştirme, vb) Sunum / Seminer Hazırlama Proje Ödevler Ara sınavlar Yarıyıl Sonu Sınavı Toplam İş Yükü 197

9 Dersin Öğrenim Çıktılarının Pazarlama İletişimi YL Program Yeterlilikleri ile İlişkisi No Program Yeterlikleri/Çıktıları Pazarlama iletişimine dair akademik ve uygulamalı bilgiler edinir; temel ve eleştirel yaklaşımlara hakim olur. Her öğrencinin lisans eğitimi ve deneyimleri bağlamında Pazarlama İletişimine dair akademik bir bakış açısı kazanır ve uygulama yapabilir. Pazarlama İletişimi kavramını başta kültür, tüketim ve medya ilişkileri olmak üzere, farklı disiplin ve yaklaşımlar bağlamında değerlendirebilir. Güncel pazarlama iletişimi eğilimlerini, edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgiler bağlamında değerlendirebilir ve eleştirebilir. Pazarlama iletişimi uygulamalarının, güncel ekonomik, siyasi, kültürel, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile etkileşimini kavrayabilir. Pazarlama iletişimi ve ilişkili olduğu disiplinlerle ilgili bilgilere eleştirel yaklaşabilir, alternatif görüşleri değerlendirme ve özgün çıkarımlarda bulunabilir. Akademik bir çalışma alanı olan Pazarlama iletişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları bağımsız ya da grup içinde gerçekleştirebilir. Özgün çalışmaları, doğru veri toplama ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ile hazırlayabilir ve bunları etkin bir şekilde sözlü ve yazılı biçimde ifade edebilir. Akademik ve uygulamalı çalışmalarda toplumsal, kültürel ve etik değerleri gözetir. Alana ilişkin temel akademik ve uygulamalı bilgilerin edinilmesiyle sonraki akademik çalışmalar için alt yapı oluşturur. Pazarlama iletişimi alanında edindiği akademik ve uygulamalı bilgiler ve bilimsel bakış açısı ile kaynak rolü üstlenerek eğitim verebilir. Pazarlama iletişimi alanında edindiği akademik ve uygulamalı bilgiler ile alanında yetkin bir uygulamacı olur. Pazarlama iletişimini bir eğitim ve uygulama alanı olarak gerekli kılan ekonomik sistem, kurumlar ve ilişkiler temelinde tüketim kültürü, küreselleşme ve post-modernizme ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ve eleştirel bakabilmek yetisi geliştirebilir. Kurum/marka kimliği ve imajı, algı ve itibar yönetimi başta olmak üzere marka iletişim stratejisine ilişkin yaklaşımları kavrar ve bu alanda yetkin bir uygulayıcı olur. Pazarlama iletişimi aracı olarak internet ve sosyal medya araçlarını amaçları doğrultusunda kullanabilir. Katkı Düzeyi

10 Dersin Öğrenim Çıktılarının Radyo, Sinema ve TV YL Program Yeterlilikleri ile İlişkisi No Program Yeterlikleri/Çıktıları Medya alanıyla ilgili temel kavramları, kuramları ve araştırma yöntemlerini kapsamlı olarak tartışır. Medya alanını diğer bilim dalları (sosyoloji, iletişim teknolojisi, eğitim bilimleri, insan kaynakları, vb.) ile ilişkilendirerek alana disiplinlerarası bir yaklaşım sunar. Alanında ileri düzey araştırmaları disiplinlerarası bir çerçevede geliştirip bağımsız olarak yürütebilir. Medya alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanıp; elde edilen verilerle uygulamaya yönelik çözüm önerileri geliştirir. İletişim araştırmalarında verilerin toplanması, yorumlanması ve yaygınlaştırılması aşamalarını bilimsel ve etik değerler çerçevesinde yürütür. Medyanın ürettikleri karşısında eleştirel ve sorgulayıcı bir duruş sergileyerek kuramsal ve uygulamalı çözümlemeler geliştirir. Yeni medya uygulamalarının bireyler, kitleler ve kültürler üzerindeki etkilerini inceler, tartışır ve karşılaştırır. İletişim alanında yapılan araştırmaları ve eğilimleri ulusal ve uluslar arası düzeylerde farklı dillerdeki yayınlardan takip eder. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda farklı dillerde sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir. Medya ve iletişim alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; bunları değerlendirip, çözümleyerek yorumlayabilir. Alana dair sorunları bağımsız olarak saptayabilmek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve gerektiğinde bu çözümleri hayata geçirebilir. Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar. Medya alanında teknolojik değişim ve gelişimleri kavramak ve alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim araçlarını kullanır. Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir. Katkı Düzeyi

11 MALTEPE UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES MARKETING COMMUNICATIONS AND RADIO, CINEMA AND TV GRADUATE PROGRAMMES Fall Semester Course Name: METHODOLOGY IN SOCIAL SCIENCES Course Code: SOS 503 Section Code: 02 ECTS Credits: Year 1. Semester Graduate Compulsory 3 h/week Lectures: 3h/week Application: 0 h/week Lecturer of the Course and contact info: Prof. Dr. Belma T. AKŞİT, Faculty of Arts and Sciences Department of Sociology Room no: 314 (or 303), or 2200) Office Hours: Tuesday 13:00-17:00, Wednesday 10:00-12:00 and 13:00-17:00 (If any) Web address of the course or the lecturer: Language of Instruction: Turkish Objectives of the Course: This course introduces the principles and practices of social science research. It examines the logic and practice of research design, the relationship between theory and research, several forms of data collection, analysis of data, and the presentation of findings. Especially for learners who will write theses, the course provides a strong basis to conduct a social research. Learning Outcomes and Subordinate Skills: At the end of the semester the learners will be able to: 1. Know and use of the terminology and concepts of social science research, 2. Know the methodology of social research, 3. Know the advantages and disadvantages of quantitative and qualitative research, 4. Be good consumer of the research findings which have done by other researchers and 5. Develop a quantitative research proposal fully, from planning a research to writing of the report. Generic Competencies: The learners will be good enough to: 1. Understand what kind of sociological perspective and methodology have been used when they examine a research report/paper. 2. Be aware of the research ethics, 3. Be aware of the differences, to be respectful and adaptable to these differences, 4. Know team work and 5. Use time effectively. Instructional Methods and Techniques: Lecture, discussion with the examples related to everyday life, critical thinking, question and answer, developing a research proposal. Mode of Delivery: Face to face. Place of Special Course Internship (If any): None. Pre-requisites: None. Co-requisites: None. Recommended Optional Programme Components: None.

12 Course Content: In this course, principles and applications of social sciences are introduced and research design and implementation; relations between social theory and research; techniques of data collection and data analyses, and dissemination of results are discussed. Course Category: 1. Core Courses 2. Major Area Courses 3. Supportive Courses 4. Transferable Skill Courses 5. Communication and Management Skills Courses Textbook: Berger, J Görme Biçimleri. (İng. Çeviren: Yurdanur Salman) Metis Yayınları. İstanbul. ISBN: Foucault, M Bu Bir Pipo Değildir. (Çeviren Selahattin Hilav, Orijinal Adı: Ceci n est pas une pipe-1993). Yapı Kredi Bankası Yayınları. (6. Baskı). İstanbul. Neuman, W. L Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches. (6th Edition) Boston: Allyn and Bacon. ISBN Neuman, W. L. (Çeviri, Sedef Özge) Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Cilt I ve Cilt II. (Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches) Yayın Odası, İstanbul. ISBN (Takım), (Cilt I), (Cilt II). Salkind, N Questions about Research Methods. Sage Publication. ISBN Wallerstein, I Bildiğimiz Dünyanın Sonu: Yirmi birinci Yüzyıl için Sosyal Bilim. Metis yayınları. İstanbul. Recommended/ Required Reading: Akşit, B. ve A. Demirtaş, Halk ve Polis Arasındaki İlişkiler: Ankara da Yapılan Niteliksel Bir Çalışma. Araştırma Raporu. Başkent Üniversitesi, İletişim Fakültesi. Akşit, B. T Göç Araştırmalarında Hızlı Değerlendirme Metodolojisi Türkiye de İç Göç içinde. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı. Akşit, B. T Medikal Araştırmalarda Bazı Etik Sorunlar, Etik Bunun Neresinde? (Pratisyen Hekimler için Etik Elkitabı). Ankara Tabip Odası Yayını. Akşit, B. T. ve B. Akşit, Sağlık Eğitimi ve Toplum Katılımı. Antalya Ahatlı Gecekondu Bölgesi nde Yapılan Antropolojik Müdahale Araştırması Ankara: UNICEF. AMATEM, HHV ve UNDCP İstanbul da Madde İstismarı: Hızlı Değerlendirme Çalışması, UNDCP ye sunulan son rapor. Mayıs. Bailey, K. D Methods of Social Research. NewYork: The Free Press. Berger, P. L. ve T. Luckmann. (Çeviri Vefa Saygın Öğütle) Gerçekliğin Sosyal İnşası. (The Social Construction of Reality/A Treatise in the Sociology of Knowlwdge, 1966) Bayrak Matbaacılık, İstanbul. ISBN: Bernard, H. R Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Sage Publications, Inc; 1 edition; ISBN 10: ; ISBN 13: Bickman, L. ve D. J. Rog. (Eds.) Handbook of Applied Social Research Methods. Thousand Oaks: Sage. Cole, S Sosyolojik Düşünme Yöntemi: Sosyoloji Bilimine Giriş. Vadi Yayınları Ankara. Debus, M Methodological Review: A Handbook for Excellence in Focus Group Research. Washington: HEALTHCOM. Giddens, A Sosyolojik Yöntemin Yeni Kuralları: Yorumcu Sosyolojilerin Pozitivist Eleştirisi. Paradigma Yayınları. İstanbul. Hansen, A.; S. Cottle; R. Negrine and C. Newbold Mass Communication Research Methods. MacMillan Press Ltd. London. Konuk, O. ve A. K. Bayram Sosyal Bilim, Etik ve Yöntem. Liberte Yayın Grubu. Ankara Kümbetoğlu, B Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. Bağlam Yayınları, İnceleme-Araştırma 179. ISBN İstanbul.

13 Merton, R.K.; J.S. Coleman and P.H.Rossi Qualitative and Quantitative Social Research. The Free Press. New York. Oppenheim, A.N Questionnaire Design and Attitude Measurement. Gower. England. Punch, K. F Sosyal Araştırmalara Giriş: Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Siyasal Kitapevi. Ankara. Saruhan, Ş. C. ve A. Özdemirci Bilim, Felsefe ve Metodoloji: Araştırmada Yöntem Problemi ve Metodoloji. Alkım Yayınevi. İstanbul. Yıldırım, A. ve H. Şimşek Nitel Araştırma Yöntemleri. 2. Baskı. Seçkin Yayıncılık. Ankara. Internet kaynakları: Communication Studies Research (http://library.csun.edu/kdabbour/comsresearch.html) (Eylül 2008) Communication Theory and Research Methodology Subject Guide (http://info.lib.uh.edu/research/websubs/subject_guides/ctrm_journals.html) (Eylül 2008) Graduate Student Association, University of Kentucky, College of Communications and information Studies (https://www.uky.edu/comminfostudies/gsa/research.html) (Eylül 2008) Center for social research methods Web (Eylül 2008) (web sitesi-yl için) This website is for people involved in applied social research and evaluation. You'll find lots of resources and links to other locations on the Web that deal in applied social research methods. (Eylül 2010) &source=bl&ots=7uiz-jclbf&sig=1haxxrdye3jc7a3foam2dzvbmq&hl=tr&ei=be2htjcihzsl4qalrthsba&sa=&oi=book_result&ct=result&resnum =10&ved=0CEwQ6AEwCTgU#v=onepage&q&f=false (Eylül 2011) Course Outline Weeks Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8 Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13 Week 14 Subjects to be Discussed / Covered Introduction and discussion on course contents Research? Science? Research, Social Research, Why Social Research? Steps of a research, Basic issues, concepts Dimensions of Research: Purpose, Usage Dimensions of Research: Usage of time, Data collection, techniques Theory and Research, Theory and Ideology Meanings of Methodology: Positivist Meanings of Methodology: Interpretative, Critical, Feminist, Post modernist Steps of research, Planning and preparation, Quantitative Research Design Development of basic research question, Conceptual framework (Variables and hypotheses), Data collection technique Quantitative Research Design, Measurement? Validity and reliability, Sampling? Comparison of qualitative and quantitative research Quantitative research data collection, Analysis of quantitative research data, Various quantitative research methodology, Submission of the papers Qualitative research data collection, Analysis of qualitative research data, Various qualitative research methodology, Paper discussion I Research ethics, Dissemination: Writing of the Research Report, Paper discussion II Reading of a research conducted by others, Development a quantitative research proposal, Paper discussion III

14 Evaluation System Semester Requirements Number Percentage of grade Attendance 14 5 (Bonus) Laboratory - - Application - - Field Work - - Special Course Internship (If any) - - Homework Assignments 1 15 (%) Presentations 1 10 (%) Project Seminar Quiz 2 5 (Bonus) Mid-Terms 1 25 (%) Final 1 50 (%) TOTAL 100 Percentage of Semester Work 50 Percentage of Final Grade 50 TOTAL 100 ECTS Student Workload Table Activities Number Duration Total (hours) Workload Course Hours (Including exam week 14x hours/week) Laboratory Application Field Work Special Course Internship (If any) Study Hours-out of Class (pre/after studies) Presentation / Seminar Preparation Project Homework Assignments Mid-Terms Final Total Workload 197

15 The Relationship between Course Learning Outcomes and Marketing Communications Program Qualifications / Outcomes Level of Contribution 1 No Program Qualifications / Outcomes Gains academic and practical knowledge about marketing communications; comprehending basic and critical approaches. Gains an academic perspective as well as practitioner skills in Marketing 2 Communications field in accordance with his/her education background and experiences. 3 Evaluates Marketing Communications concept in the context of different disciplines and approaches as culture, consumption and media relations. Evaluates and criticizes contemporary Marketing Communications trends 4 considering theoretical and practical knowledge that are gained throughout the program. Comprehends the interaction between Marketing Communications and the 5 following concepts: globalization, ongoing developments in economy, politics, culture and technology. 6 Criticizes the information of Marketing Communications and related fields; evaluates alternative views and able to make unique implications. 7 Achieves a scientific study that contributes to Marketing Communications field with a group work or independently. 8 Prepares unique studies with proper data collection and evaluation methods. Conveys this study with effective oral and written skills. 9 Considers cultural and ethical values in academic and practical studies. 10 Establishes basis for future academic studies by gaining basic theoretical and practical knowledge about the field. Assumed as a source, trains others with an academic view on the basis of 11 gained both theoretical practical knowledge in Marketing Communications field. 12 Becomes a competent practitioner on the basis of gained both theoretical practical knowledge in Marketing Communications field. Develops skills in handling consumption culture, globalization and postmodernism from a wide perspective and criticizes these concepts on 13 the basis of economic system, institutions and relations that makes marketing communications field required in terms of education and practice. Comprehends the approaches and developing practitioner skills in brand 14 communication strategies especially corporate/brand identity and image, perception and reputation management. 15 Uses internet and social media tools as marketing communication tools appropriate to target groups and occurred needs. 1 1Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

16 The Relationship between Course Learning Outcomes and Radio, TV and Cinema Program Qualifications / Outcomes Level of Contribution 2 No Program Qualifications / Outcomes Presents comprehensive discussions about the fundamental concepts, theories and research methods in the field of media. Presents an interdisciplinary approach to media research by defining its 2 relations with other areas (e.g. sociology, communication technologies, education, and human resources). 3 Independently develops and conducts interdisciplinary research projects. Uses various qualitative and quantitative research methodologies in 4 advance level; develops application oriented solutions based on the results of the researches. Presents an ethical and scientific approach in the process of data 5 collection, interpretation, and dissemination of the results of communication researches. 6 Develops theoretical and practical analysis by presenting a critical approach to media products. 7 Analyzes, compares and discuss the impacts of new media technologies over individuals, cultures and societies. 8 Follows communication researches and theories in multiple languages in international and national arenas. 9 Aurally and visually presents own researches in various languages in the national and international arenas. 10 Evaluates, interprets and produces new knowledge through the integration of media and communication with other disciplines. 11 Independently determines the problems of the field, develops solutionoriented projects and materialize those solutions when necessary. 12 Plays a significant role in the social use of media efficiently by theoretically addressing the problems of the industry. Develops skills in handling consumption culture, globalization and postmodernism from a wide perspective and criticizes these concepts on 13 the basis of economic system, institutions and relations that make marketing communications field required in terms of education and practice. 14 Sets up new projects by closely following new developments in contemporary visual arts and designs. 2 1Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

17 EK 3. DERS İZLENCELERİNİN E-ORTAMA GİRİLMESİ (5 Mart 2012 tarihinde yayınlanan Duyuru 11 in ekidir.) EK 3A DERS İZLENCELERİNİN (Syllabus) MÜBİS E GİRİŞ KILAVUZU Ders izlencesi (syllabus) girişi Ders/Şube Yön. menüsü altında Ders İzlenceleri (Syllabus) ekranından yapılacaktır. Syllabus girişinden önce ofis bilgilerinizin eksiksiz olduğundan emin olunuz. Ofis bilgilerinizi Kullanıcı İşlemleri menüsü altında Ofis Bilgileri ekranından düzenleyebilirsiniz. Ders izlencesi girişi iki duruma göre çalışmaktadır. 1- Dersi yalnızca bir öğretim elemanı veriyor ise; a. Öğretim yılı dönem seçilir b. İzlencesi girilecek ders seçilir c. Ekrandaki açıklamalara göre bilgi girişi yapılır. d. Giriş tamamlandıktan sonra izlence onaylanır. e. Girilen izlenceler sitesinde ilgili fakülte/bölüm/ seçildikten sonra öğretim programı sayfasında yayınlanmaktadır. Ders koduna tıklayarak izlencenizi görebilir/kaydedebilir/yazdırabilirsiniz. 2- Dersi birden fazla öğretim elemanı veriyor ise; a. İlk olarak Dersin koordinatörü olan kişi Ders İzlenceleri (Syllabus) ekranına girer. b. Öğretim yılı dönem seçilir c. İzlencesi girilecek ders seçilir d. Dersin koordinatörü seçeneğinde koordinatör kendi ismini seçmeli ve Koordinatör Ata butonuna basmalıdır e. Koordinatör olan kişi ekrandaki açıklamalara göre bilgi girişi yapar (Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi kısmı hariç) f. Koordinatör girişi tamamladıktan sonra dersi veren diğer öğretim elemanları bu ekrana girer. Koordinatörün girdiği izlence bilgilerini görebilir, değişiklik yapamazlar. g. Dersi veren tüm öğretim elemanları ders verdiği Bölümü/Programı seçerek Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi tablosunu doldurur. Bu işlemden sonra dersin koordinatörü izlenceyi kontrol eder ve onaylar. Koordinatör atama işleminin ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

18 EK 3B. DERS İZLENCELERİNİN (Syllabus) MÜBİS E GİRİŞİNDE DİKKAT EDİLECEK KONULAR (Bu bilgiler MÜBİS te de yer almaktadır.) Dersin genel amacı: Öğrenciyi (learner) merkeze alan bir yaklaşımla, dersin genel amacı ifade edilecektir. Öğrenme Çıktısı: Öğrenenin öğrenme süresi sonunda ne bilmesi, anlaması ve/veya sergileyebilmesinin beklendiğini belirten ifadedir. Öğrenim çıktıları, öğrenim sürecinin tamamlanmasının ardından, başarılı olmuş bir öğrencinin: ne bileceğini, ne anlayabileceğini, ne yapabileceğini ifade eden yetkinliklerdir. Öğrenim çıktıları, öğretenin amacından çok öğrenenin başarısı ile ilgilidir. Bu nedenle dersin amaçları ile öğrenim çıktıları aynı değildir. Madde madde, numara verilmeden girilmesi beklenmektedir. Genel Yeterlilikler (Generic Competencies): Üretken (Productive), Özdeğerlerine saygılı (True to core values), Akılcı (Rational), Sorgulayan (Questioning), Girişimci (Entrepreneur), Yaratıcı (Creative), Etik kurallara uyma (Follow ethical and moral rules), Toplumsal duyarlılık (Civic awareness), Anadilini etkili kullanma (Effective use of mother tongue), Çevre duyarlılığı (Environmental awareness), Bir yabancı dili etkili kullanma (Effective use of a foreign language), Farklı durumlara ve sosyal rollere uyum (Adapt to different situations and social roles), Takım halinde çalışabilme (Work in teams), Zamanı etkili kullanma (Use time effectively), Farklılıklara saygı gösterme (Respect differences), Eleştirel düşünebilme (Critical thinking) gibi genel yeterlilikler yazılacaktır. Bir paragraf şeklinde yazılması beklenmektedir. Öğretim teknik ve yöntemleri (Instructional Methods and Techniques): Anlatım (Lecture), Tartışma (Discussion), Soru-Yanıt (Question and Answer), Gözlem (Observation), Alan Gezisi (Field Trip), Takım/Grup Çalışması (Team/Group Work), Gösterme (Demonstration), Deney (Experiment), Uygulama-Alıştırma (Drill and Practice), Örnek Olay İncelemesi (Case Study), Sorun/Problem Çözme (Problem Solving), Beyin Fırtınası (Brain Storming), Rapor Hazırlama ve/veya Sunma (Preparing and/or Presenting Reports), Proje Tasarımı/Yönetimi (Project Design/Management), Rol Oynama/Dramatize Etme (Role Play/Dramatiztion). Bir paragraf şeklinde yazılması beklenmektedir. Dersin veriliş şekli: Yüzyüze, Uzaktan ya da Yüzyüze ve uzaktan birlikte olan üç seçenekten birinin işaretlenmesi beklenmektedir. Dersin içeriği: Haftalık ders konularının kısa ve çok temel bir özeti, cümle şeklinde bir paragraf olarak yazılması beklenmektedir. Bu gruptaki diğer bilgiler (önerilen ilave ders, vb. gibi) için varsa dersin kod bilgisi girilecek, yoksa, yok yazılmayacak, tire, nokta, vb. gibi işaretler konulmayacak yalnızca boş bırakılacaktır. Yine dersin içeriği grubunda yer alan dersin kategorisi bilgisi ise, Mühendislik Temel Alanı üzerinden geliştirilen aşağıdaki örnek dikkate alınarak doldurulacaktır: 1. Temel meslek dersleri: Mühendislik temel alanını, meslek olarak alıp bu temel alanla ilgili derslerin konması uygundur. Zira dosyaya bölüm farkı gözetmeksizin bu mesleğin/temel alanın yeterlilikleri konmaktadır. Bu nedenle Matematik, Fizik, Kimya gibi temel bilim dersleri ile mühendisliğin diğer ortak derslerinin (Algoritma ve Programlama I ve II vb. gibi), bu kapsamda olması uygundur. 2. Uzmanlık/Alan dersleri: İlgili bölümü/programı diğer mühendislik bölümlerinden farklı kılan çekirdek programdaki zorunlu ve seçmeli derslerin büyük çoğunluğu, uzmanlık dersleri olarak değerlendirilerek bu kısma konulabilir. 3. Destek dersleri: Uzmanlık / alan dersleri listesine konulmayan bölüm seçimli dersler ile özellikle diğer mühendislik bölümlerinden alınan ASEÇ dersleri ve hatta varsa bölüme uygun teknik ÜSEÇ'ler bu kısımda olabilir. 4. Beşeri, İletişim ve Yönetim Becerileri dersleri: Türkçe, İngilizce, Atatürk İlke ve İnkılâp Tarihi ve diğer uygun ÜSEÇ dersleri bu kapsamda düşünülebilir.

19 Ders kitabı: Ders kitabı mı, yardımcı okuma mı ya da İnternet kaynağı mı olduğu işaretlenecektir. Ders kitabı ve yardımcı okumaların kaynak gösterilmesinde, APA formatı benimsenmiştir ve her birinin yazım şekline dikkat edilecektir. Aşağıda örnekler yer almaktadır: Kitap için örnek: Yazarın soyadı, adının baş harfi. Yayınlandığı yıl. Kitabın adı. Yayınevi. Basıldığı yer. ISBN. Alıntı yapılan sayfa, sayfa aralığı. Berger, J Görme Biçimleri. (İng. Çeviren: Yurdanur Salman) Metis Yayınları. İstanbul. ISBN: s Kitapta bölüm için örnek: Editörün soyadı, adının baş harfi. Yayınlandığı yıl. "Bölümün adı" Kitabın adı. Yayınevi. Basıldığı yer. ISBN. Alıntı yapılan sayfa, sayfa aralığı. Makale için örnek: Yazarın soyadı, adının baş harfi. Yayınlandığı yıl. "Makalenin adı" Derginin adı. Cilt, numara, sayfa aralığı. Auletta, G. S. ve Hammerback, J. C "A relational model for interracial interactions on TV" Western Journal of Speech Communication. Volume: VII, No: 49, pp İnternet kaynağı: İnternet kaynağı, Web sitesi adresi yani link adresi yazılarak belirtilecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, kaynağın hangi tarihte alındığının belirtilmesidir. Örnek: Communication Studies Research (http://library.csun.edu/kdabbour/comsresearch.html) (19 Eylül 2011) Haftalık Ders Konuları: 14 Haftaya dağılacak şekilde konular yazılacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken konu, her bir haftaya ayrılmış olan alana, konu başlıkları ve alt başlıklarının aralarına virgül ya da noktalı virgül konularak sürekli yazılmasıdır. Örnek aşağıda verilmiştir: Metodolojinin Anlamları: Yorumsamacı yöntem bilim anlayışı, Eleştirel yöntem bilim anlayışı, Feminist yöntem bilim anlayışı, Post modern araştırma. Değerlendirme sistemi: Her bir ilgili hücreye değer neyse o yazılacaktır. Sıfır, "0" olarak yazılacaktır. Hesaplamaların doğru olmasına özen gösterilecektir. Tanımlanan bu sistemin toplamı 100 olmak zorundadır. AKTS (Öğrenci iş yükü tablosu): Her bir ilgili hücreye değer neyse o yazılacaktır. Sıfır, "0" olarak yazılacaktır. Hesaplamaların doğru olmasına özen gösterilecektir. Toplam 25'e bölündüğünde çıkacak AKTS kredisi, ders izlencesinin başındaki kutu içine yazılan AKTS Kredisi ile aynı olmak zorundadır. Dersin öğrenim çıktılarının dersin verildiği programın yeterlilikleri (çıktıları) ile olan ilişkisi: Her bir öğretim elemanı, ilgili dersi verdiği bölüm/anabilim dalı/program çıktısını, aynı kutu içinde önüne gelecek olan menüden seçecektir. Gelen tabloyu dolduracaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus ise, yine izlencenin başında yazılan dersin öğrenim çıktıları ile ilişkinin kurulmasıdır. Ofis saatleri, toplam olarak en aşağı 10 saat olacak şekilde yazılacaktır.

Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, önümüzdeki haftalarda tamamlanması gereken bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum:

Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, önümüzdeki haftalarda tamamlanması gereken bazı noktalara dikkatinizi çekmek istiyorum: DUYURU 10: 24 Şubat 2012 ANAGÖVDELERİN KONTROLÜ VE E-ORTAMA GİRİLMESİ Üniversitemizin Değerli Dekan ve Müdürleri, Avrupa Yükseköğretim Alanına Katılma Çalışmaları kapsamında, önümüzdeki haftalarda tamamlanması

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ-1 DERS PROGRAMI 2011-2012 AKADEMİK YILI Dersin adı: TÜRK DİLİ-1 Dersin kodu: TRD 151 AKTS kredisi: 2 1. yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 2s/hafta Teorik:

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİ DERS ÖNERİ FORMU MYO PROGRAM ADI ANABİLİM DALI/PROGRAM Dersin Adı: DÖNEMİ DİL DERSİN AMACI 3 Dersin Kodu: GÜZ TÜRKÇE Zorunlu Seçmeli Kredisi 1 : ECTS 2 : Teori/ Uygulama: İNGİLİZCE BAHAR DERSİN KATKISI

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

BÖLÜM III DERS BİLGİ PAKETİ

BÖLÜM III DERS BİLGİ PAKETİ BÖLÜM III DERS BİLGİ PAKETİ Programda yer alan her bir ders için AŞAĞIDAKİ FORMLARDAKİ ( form III-VII) formata uygun olarak her bir ders için, DERS BİLGİ PAKETİ bilgilerini hazırlayınız. Form IIIa ( Türkçe):

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı

lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı lt. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-11 Güz Yarıyılı Dersin adı Çizgi Roman Sanatı Dersin Kodu ÇFA 351 AKTS Kredisi: 2 2. yıl 3.yarıyıl Lisans

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi

Dersin Adı. Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Dersin Seviyesi Dersin Adı Bilimsel Araştırma Yaklaşımı ve Etik Dersin Kodu 9105035992016 Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Yüksek Lisans Dersin AKTS Kredisi 6 Haftalık Ders Saati (Kuramsal) 2 Haftalık Uygulama Saati

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title HUMAN RIGHTS LAW Course Unit Code 1303393 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS BİTİRME PROJESİ MM410 Türkçe Zorunlu 8 0+2 1 4 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları

Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/Meslek/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hidrolik ve Pnömatik MM448 Türkçe Seçmeli +0 4 Ön Koşul

Detaylı

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details

Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Introduction to Public Administration (KAM 104) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Introduction to Public Administration KAM 104 Spring 3

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz)

Doç. Dr. Osman ÜRPER (Bahar) Doç. Dr. Osman ÜRPER (Güz) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI LİSANS PROGRAMI 2011-2012 Öğretim Yılı Dersin adı: Bitirme Projesi I Dersin Kodu: GİT 405 AKTS Kredisi: 10 4.yıl - 7.yarıyıl Lisans Zorunlu

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Bahar Yarıyılı Dersin adı: AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Dersin Kodu: İNŞ 206 Şube Kodu: 01 4 AKTS Kredisi 2. yıl 4. yarıyıl

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı UZMANLIK ALAN DERSİ Kodu (Code) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Course Name SPECIALIZATION FIELD Yarıyıl (Semester) COURSE Kredisi (Local Credits) AKTS Kredisi

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Bilimde Önemli Anlar Great Moments in Science Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ

MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKÇAKOCA MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ DERSLER YDB1113 Yabancı Dil 1 İngilizce I dersinde başlıca hedef, öğrenenlerin İngilizce bilgi düzeylerini geliştirmek,

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Course Name SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Hemşirelikte temel kavram ve ilkeler Basic concepts and principles in nursing Kodu (Code) Yarıyılı (Semester)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Law of Foreigner (LAW 327) Course Details

Law of Foreigner (LAW 327) Course Details Law of Foreigner (LAW 327) Course Details Course Name Course Code Term Lecture Hours Application Hours Lab Credit ECTS Hours Law of Foreigner LAW 327 Autumn 2 0 0 2 3 Pre-requisite Course(s) - Course Language

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Elektronik Ticaret DTP13253 Güz 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Temel Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION. İktisadi Büyüme Teorileri Course Unit Title Course Unit Code Eco 803 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle) Number of ECTS Credits Allocated Theoretical

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı Çizgi Filmde Bilgisayar Uygulamaları Dersin Kodu ÇFA 217 AKTS Kredisi 3 2. yıl

Detaylı

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları

Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Sosyolojiye Giriş (SOC 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Sosyolojiye Giriş SOC 101 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin Dili Dersin

Detaylı

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma,

Anlatım, Tartışma, Gözlem, Uygulama Alıştırma, Tablo 2:DERS TANITIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta) Yerel Kredi AKTS WEB DE ANİMASYON Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme

Detaylı

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar

Anatomi ANA Önkoşullar Yok. 1. Anatomiye giriş ile ilgili temel kavramları açıklar. 2.Üst, alt ekstremite de yer alan yapıları tanımlar BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAMI DERS TANIM BİLGİLERİ Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Kongre ve fuar organizasyonu IYP13205 GÜZ 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mesleki Yazışmalar BYA13102 2 4 3 5 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM

BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM DERS TANITIM BİLGİLERİ BOLOGNA PROJESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ERGOTERAPİ LİSANS PROGRAM Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuar (saat/hafta)

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 MESLEK ETİĞİ UNV13003 4 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. İMALAT YÖNETİMİ MM437 Türkçe Seçmeli DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İMALAT YÖNETİMİ MM47 Türkçe Seçmeli 4 Ön Koşul Dersleri Ders

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı Atölye I Dersin Kodu TSE 187 4 AKTS Kredisi 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 4 s/hafta

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI. Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot 1 Döküm ve yöntemleri 2

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI. Hafta Ön Hazırlık Konular/Uygulamalar Metot 1 Döküm ve yöntemleri 2 EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Hassas Döküm ve Uygulamaları MAK Türkçe Zorunlu -, Ön Koşul

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları

Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Eleştirel Okuma (İngilizce) (KAM 332) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Eleştirel Okuma (İngilizce) KAM 332 Güz 4 0 0 4 5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing 0114770 7-8 Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI COURSE NAME GELENEKSEL TAKI VE AKSESUARLAR TRADITIONAL ORNAMENTS AND ACCESSORIES AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004412007 YAPI TESİSATI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Sıhhi tesisatı izah etmek, kapsadığı konuları belirtmek,

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Special Topics Course Name Çevre Bilimleri ve Mühendisliği nde Özel Konular Kodu (Code) CBM 5XX Lisansüstü Program (Graduate

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları

Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri (MMR 501) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Metodları ve İletişim Becerileri MMR 501 Her

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013 Yönetim Muhasebesi DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS MVP13206 Bahar 2+2 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU

SOSYOLOJİ BÖLÜMÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR DÖNEMİ DERS KATALOĞU ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ.Sınıf/.Yarıyıl in ön koşulu var mı? *** in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** YDİ Temel Yabancı Dil (İngilizce) (Basic Foreign Language (English))

Detaylı

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ

POLİMER KOMPOZİT TEST YÖNTEMLERİ Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700902012 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı LİMER KOMZİT TEST YÖNTEMLERİ Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye günümüzde kullanımı

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Kredisi (Local Credits) Course Name Management Engineering Design Project

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Ticari Belgeler MVP13214 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim

Dersin İngilizce Adı Dersin Türkçe Adı Kurums al Kredi. Akademik İletişim MÜFREDAT ADI: Siyaset 2012 Bu program 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL Dersin Dersin İngilizce Adı Dersin

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Recognize manufacturing automation and tools. DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli. Recognize manufacturing automation and tools. DERS PLANI EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS İmalatta Otomasyon MAK710 Türkçe Zorunlu - 3 3 7,5 Ön Koşul

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS BİLGİLERİ

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS BİLGİLERİ DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Sensörler

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR. Face to face / Selective Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS KUR AN A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR DKB224 4 2+0 2 3 Prerequisite Courses Language Level Type Türkçe First Cycle Face to face / Selective

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE II Course Unit Code Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third Cycle)

Detaylı

araçları, çizgi tipleri, ölçek. uygulamalar. Perspektif resmi bilinen parçanın resminin çizilmesi. İki görünüşü bilinen parçanın üçüncü

araçları, çizgi tipleri, ölçek. uygulamalar. Perspektif resmi bilinen parçanın resminin çizilmesi. İki görünüşü bilinen parçanın üçüncü EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS Teknik Resim Mm0 Türkçe Zorunlu Ön Koşul Dersleri - Ders Sorumluları

Detaylı

Ekonomiye Giriş I Economics I

Ekonomiye Giriş I Economics I MÜFREDAT ADI: Siyaset 2010 Bu program 2010-2011 ve 2011-2012 akademik yıllarında birinci sınıfa başlayan öğrencilere uygulanacaktır. Siyaset 2012 müfredatı için tıklayınız Siyaset 2015 müfredatı için tıklayınız

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ ANALİZİ BSD13209 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION

DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION DERS TANITIM ve UYGULAMA BİLGİLERİ COURSE INTRODUCTION AND APPLICATION INFORMATION Dersin Adı/ Course Name Mühendislik Kavramları ve Çözümleri / Engineering Concepts and Solutions Kodu/ Code Yarıyılı/

Detaylı

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları

Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Araştırma Yöntemleri I (PR 207) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Araştırma Yöntemleri I PR 207 Güz 3 0 0 3 5 Ön Koşul Ders(ler)i Yok Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 E-BANKACILIK BSD13206 4 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İleri Karakter Animasyonu uygulamaları olan oyunculuk, ses senkronizasyonu unsurlarına ait uygulamaların başarı ile yürütülmesi amaçlanmaktadır.

İleri Karakter Animasyonu uygulamaları olan oyunculuk, ses senkronizasyonu unsurlarına ait uygulamaların başarı ile yürütülmesi amaçlanmaktadır. T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı İleri Karakter Animasyonu Dersin Kodu ÇFA 311 AKTS Kredisi 10 3. yıl 5. yarıyıl

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Banka Yönetimi BSD13204 Bahar 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) DERSİN ADI İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) COURSE NAME SAHNE MAKYAJI 2 STAGE MAKEUP 2 AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı (Local

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI DERSLERİ 1. SINIF GÜZ DÖNEMİ DERSLERİ (saat) SHB101 Sosyal e Giriş Introduction to Social Work Z 3/0 5 SHB103

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2012-2013 Bahar Yarıyılı ETİK VE İNSAN HAKLARI İHA 504 01 ve 02 7,5 AKTS Kredisi 1. yıl 2. yarıyıl Yüksek Lisans

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a:

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 ACENTE İŞLETMESİ VE BÜRO YÖNETİMİ BSD13213 3 3+0 3 3 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II. Bologna Bilgi Paketi. Teori (saat/hafta) HUK Yarıyıl

HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II. Bologna Bilgi Paketi. Teori (saat/hafta) HUK Yarıyıl HUK402 - ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II Dersin Adı Kodu Yarıyılı ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK-II Önkoşul(lar)-var ise Dersin Dili Dersin Türü Dersin verilme şekli Bologna Bilgi Paketi Teori (saat/hafta) Uygulama

Detaylı

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı. Dersin adı Animasyon Film Üretimi

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI Güz Yarıyılı. Dersin adı Animasyon Film Üretimi T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ ÇİZGİ FİLM ANİMASYON LİSANS PROGRAMI 2010-2011 Güz Yarıyılı Dersin adı Animasyon Film Üretimi Dersin Kodu ÇFA 411 AKTS Kredisi 18 4. yıl 7. yarıyıl Lisans

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2. Face to face / Required

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2. Face to face / Required Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS TURKISH LANGUAGE I TRD 103 1 2+0 2 2 Prerequisite Courses Language Level Type Turkish First Cycle Face to face / Required Coordinator

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri/ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DERS BİLGİLERİ

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri/ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DERS BİLGİLERİ EK-1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: Fen Bilimleri/ Mühendislik Fakültesi/Makine Mühendisliği DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS. Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Akademik Yazıma Giriş PSIR 182 2 3 + 0 3 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü İngilizce Lisans Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları

Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) (KAM 432) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Topluluk Önünde Konuşma (İngilizce) KAM 432 Güz 4 0 0 4 5 Ön

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU. ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ DERS PLANI EK- DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK FAK. MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili Türü Zorunlu/ Seçmeli Yarıyılı T+U Saati Kredisi AKTS DOĞALGAZ TESİSATI MM449

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS TÜRK DİLİ II TRD103 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI. 2013-14 Güz Yarıyılı. 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu AKTS Kredisi 5 T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK LİSANS PROGRAMI Dersin adı: 2013-14 Güz Yarıyılı Genel Matematik I Dersin Kodu emat 151 1 yıl 1. yarıyıl Lisans Zorunlu 3 s/hafta

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Halkla İlişkiler ve Reklam PZR13220 4 3 3 4 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Mali Tablolar Analizi MYO13256 IV 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Genel Muhasebe I ve II

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 PAZARLAMA İLKELERİ PZR13251 Güz 3+0 3 Ön Koşul Dersleri Yok Dersin Dili Türkçe Dersin Seviyesi

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 STRATEJİK YÖNETİM IYP13210 Bahar 3+0=3 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön/Yan koşul dersi yoktur Dersin

Detaylı

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A

Program Learning Outcomes. Teaching Methods 1,4 1, 3,4 A 1,4 1,3,4 A COURSE INFORMATON Course Title Code Semester L+P hour Credits ECTS Turkish Language 1 TKL 201 3 2+0 2 2 Prerequisites - Language of Instruction Course Level Course Type Turkish Bachelor's Degree (First

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

Klasik optimizasyon, maksimum, minimum, eğer noktaları, kısıtlamalı ve kısıtlamasız problemler. Geleneksel olmayan optimizasyon metotları:

Klasik optimizasyon, maksimum, minimum, eğer noktaları, kısıtlamalı ve kısıtlamasız problemler. Geleneksel olmayan optimizasyon metotları: DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/ PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili ÇOK-DİSİPLİNLİ TASARIM OPTİMİZASYONU Türü Zorunlu/ Seçmeli MAK 741 Türkçe Seçmeli Yarıyılı

Detaylı