Kullanim Kilavuzu. 1 Şehir kütüphanesinin amacı. Şehir kütüphanesi, genel ve mesleki eğitim ve boş zaman değerlendirmesi için hizmet etmektedir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kullanim Kilavuzu. 1 Şehir kütüphanesinin amacı. Şehir kütüphanesi, genel ve mesleki eğitim ve boş zaman değerlendirmesi için hizmet etmektedir."

Transkript

1 Kullanim Kilavuzu Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti'nin, 14 Temmuz 1994 tarihli (GV NRW S. 666) ve son olarak 24 Haziran 2008 tarihli (GV NRW S. 514) yasa ile değiştirilen Belediyeler Kanunu madde 7, fıkra 1 ve madde 41, fıkra 1, bent f gereğince Rheine Belediye Kurulu, 24 Haziran 2008 tarihli karar ile aşağıdaki tüzüğü yayınlamıştır: 1 Şehir kütüphanesinin amacı Şehir kütüphanesi, genel ve mesleki eğitim ve boş zaman değerlendirmesi için hizmet etmektedir. 2 Kullanım ilişkisinin yasal karakteri Kütüphane ve kullanıcılar arasında kamusal kullanım ilişkisi kurulmaktadır. 3 Kullanıcılar (1) Şehir kütüphanesi herkes tarafından kullanılabilir. (2) 15. yaşını dolduruncaya kadar çocuklar ve gençler için velilerinin rıza beyanı gereklidir. (3) Şehir kütüphanesinin tüzüğüne karşı gelen veya tekrar tekrar aykırı davranan kişilerin kütüphaneden yararlanma hakkı, belirli bir dönem için veya tümüyle iptal edilebilir. Bu tüzüğe bağlı olarak oluşan tüm yükümlülükler, ihraçtan sonra saklı kalır. 4 Kullanım izni (1) Kullanım izni için kimlik ibrazı ile şahsen başvurulur. (2) Reşit olmayan kişiler yasal temsilcilerinin yazılı rızasını ibraz etmek zorundadır. Aynı zamanda ilgili yasal temsilci zararları ve oluşan marafları da karşılamakla yükümlüdür. Benutzungsordnung_türk.doc

2 Seite 2/5 (3) Araç ödünç alabilen kişilere kullanıcı kimliği verilir. Kullanıcı kimliği, şehir kütüphanesinin mülkiyetinde kalır. Kullanıcı kimliği devredilemez. Ödünç alma, uzatma ve araç iadesinde ibraz edilir. Kullanıcı kimliği, kullanımı sırasında gerekli özenle saklanmalıdır. Kullanıcı kimliği kaybedildiği anda derhal şehir kütüphanesine bildirilir. (4) Her adres değişikliği şehir kütüphanesine bildirilir. (5) Đmzası ile kullanıcı veya veli, kullanım yönetmeliğini kabul eder ve ödünç verme uygulamasının işlemleri için ve istatistiki amaçla alınan verilerin elektronik ortamda kaydedilmesini onaylar. (6) Kütüphaneye girilerek kullanım yönetmeliği kabul edilir. 5 Çalışma saatleri Çalışma saatleri, şehir kütüphanesinde asılan ilanla duyurulur. 6 Ödünç alınan malzeme (1) Kullanıcı kimliği ibraz edilerek, kitaplar, dergiler, gazeteler, ses ve resim kaydediciler, elektronik araçlar, oyunlar ve kartlar ödünç alınır. Araştırma gereçleri ödünç verilmez. (2) Ödünç alınan araçların sayısı şehir kütüphanesi tarafından sınırlandırılır. Bunun dışındaki ödünç verme kısıtlarına dair haklar saklı tutulur. (3) Ödünç verilen araçlar başka kullanıcılar tarafından önceden sipariş edilebilir. Đlgililer, araç kullanıma hazır olduğu anda yazılı olarak bilgilendirilir. Araç 5 günlüğüne rezerve edilir. (4) Şehir kütüphanesinin demirbaşı olmayan kitaplar ve dergi makaleleri, harici ödünç verme sistemiyle, Alman Kütüphaneleri için Ödünç Verme Yönetmeliği'ne göre temin edilebilir. Ödünç verme sistemiyle sipariş edilen eserler geldiği anda bilgi verilir. (1) Ödünç verme süresi 28 gündür. 7 Ödünç verme süreleri (2) Ödünç verme tarihinin bitişi, iade tarihini belirten bir fişle bildirilir.

3 Seite 3/5 (3) Ödünç verme süresi, iki kez 28'er gün uzatılabilir. Başvurular, ödünç verme süresi dolmadan yapılır. Telefonla başvuru yapmak yeterlidir. Ödünç verme süresinin uzatılması belirli eserler için esas olarak reddedilebilir. Önceden şerh konulan araçların süresi uzatılamaz. 8 Đnternet kullanımı (1) Kayıtlı her kullanıcının interneti kullanma hakkı bulunur. (2) Đnternet kullanımının zaman sınırlaması, asılan bir ilanla duyurulur. 9 Haklar ve yükümlülükler (1) Herkesin kullanım yönetmeliğinde açıklanan şehir kütüphanesi hizmetlerinden faydalanma hakkı vardır. (2) Kullanıcı, kütüphanenin malını özenli kullanmak zorundadır. Đçerisine kayıt düşülmesi, yazıların altının çizilmesi ve diğer değişiklikler yasaktır. (3) Kayıp ve tespit edilen kusurlar derhal bildirilmelidir. Hasarları kendi başına gidermek veya giderilmesini sağlamak yasaktır. (4) Başkalarına devredilmesi yasaktır. (5) Bilgisayarlarda ve yazılım konfigürasyonlarında değişiklik ve manipülasyon yapmak yasaktır. (6) Gençlik için zararlı veya yasaya aykırı internet sayfaları açmak yasaktır. Yasal olmayan veya hakaret içeren metinleri ve resimleri internet yoluyla göndermek yasaktır. (7) Kütüphaneye giren herkes, başkalarını rahatsız etmeyecek veya kütüphaneden yararlanmayı olumsuz etkilemeyecek biçimde davranmak zorundadır. Şehir kütüphanesinde sigara içmek, yiyecek ve içecek tüketmek yasaktır. (8) Kullanım yönetmeliğine aykırı davranan bir kişinin şehir kütüphanesinden faydalanma hakkı geçici veya tamamen iptal edilebilir. 10 Sorumluluk (1) Kullanıcı, araçların her bir hasarı veya kaybı için tazminat ödemekle yükümlüdür.

4 Seite 4/5 (2) Kütüphane malının kullanılmasıyla ileri gelen hasarlar için kütüphane sorumlu değildir. 11 Kullanım ücretleri (1) Yetişkinler için 12 aylık bir kullanım ücreti 15,00 veya 3 aylık bir kullanım ücreti 5,00. (2) 18. yaşını dolduruncaya kadar tüm çocuklar ve gençler kullanım ücretinden muaftır. (3) Rheine Belediyesi tarafından düzenlenen aile kimliğinin ibraz edilmesiyle yıllık ücrette indirim sağlanır. Đndirim tutarı, ilan asılarak duyurulur. 12 Diğer ücretler (1) Aracın önceden sipariş edilmesi için işlem ücreti 1,00. (2) Alman Kütüphaneleri'nin Ödünç Verme Sistemi ve Kuzey Ren Vestfalya Bölgesel Ödünç Verme Döngüsü kapsamında temin edilen kitaplar ve dergi kopyaları için sipariş başına işlem ücreti 3,50. Ödünç verme sistemine başvuru yapıldığı andan itibaren ücret muaccel hale gelir. (3) Ödünç Verme Sistemi kapsamında teslim edilen kopyalar için her 10 sayfa için koruma ücreti 0,50. (4) Kayıp veya hasar sebebiyle yedek kullanıcı kimliği düzenlemek için 5,00 işlem ücreti alınır. (5) Hasarlı bir araç için onarım ve araç ikamesi durumunda 3,00 ' luk işlem ücreti oluşur. (6) Đnternet kullanımı için, her yarım saat için 0,50 ücret alınır. 13 Uyarı ve gecikme ücreti (1) Araçların geciken iadeleri için bir gecikme ücreti alınır. Bu ücret, önceden uyarı yapılmadan ödenir. Gecikme ücreti araç başına 1. ilk gecikme haftası için 0, her yeni başlayan hafta için 1,00. (2) Đade tarihinden sonra 7 günün üzerinde bir gecikme süresi söz konusuyla, yazılı hatırlatma yapılır. Eğer bir hatırlatma üzerine 7 gün içerisinde sonuç alınamazsa, teslim için ikinci kez yazılı bir hatırlatma yapılır.

5 Seite 5/5 (3) Hatırlatmalar ücrete tabidir. Đlk hatırlatma için 1,00, ikinci hatırlatma için 2,00 ve üçüncü hatırlatma için 4,50 alınır. (4) Kullanıcıya yapılan bildirimler, kullanıcı tarafından bildirilen en son adrese gönderildikten sonra tebliğ edilmeden geri dönse bile, kullanıcıya iade talepleri tebliğ edilmiş sayılır. (5) Eğer bir araç, ilk hatırlatmadan en geç 6 hafta içerisinde geri getirilmezse, araç ve oluşan ücretler belediye veznesi tarafından icra makamı sıfatıyla ücrete tabi biçimde tahsil edilir. 14 Yürürlüğe girme Kullanım ve Ücretler Yönetmeliği, 1 Eylül 2008 tarihinde yürürlüğe girer. Aynı zamanda 4 Eylül 2001 tarihli tüzük yürürlükten kalkar.

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii

TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii TUNCELi ÜNivERSiTESi KÜTÜPHANE YÖNETMELiCii BiRiNCi AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANıMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Tunceli Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Merkez Kütüphane

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE HİZMETLERİ TALİMATI Madde 1 Amaç ve Kapsam Bu Talimat, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kütüphanesi nin örgütlenme, görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacı ile

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: MADDE 1- (1) Bu yönerge Artvin Çoruh Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığına bağlı merkez kütüphanesi

Detaylı

Yukarıda bilgileri not edilmiş olan kişi ve/veya kişiler için referans olmayı kabul ediyorum.

Yukarıda bilgileri not edilmiş olan kişi ve/veya kişiler için referans olmayı kabul ediyorum. SPA, TÜRK HAMAMI, SAUNALAR ve YÜZME HAVUZU ÜYE KAYIT FORMU Yetişkin 18 Yaş Altı Üye No Kart No Üyelik Tarihi Doğum Tarihi Ev Telefonu TC Kimlik Numarası Cep Telefonu E-Posta Adresi Adres 18 Yaş Altı Üyeler

Detaylı

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ

İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ İPEK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE YÖNERGESİ Amaç MADDE 1. (1) Bu yönerge, temel olarak İpek Üniversitesinde verilecek bilgi hizmetlerini, kütüphane personelinin yetki, görev ve sorumluluklarını tanımlar. Bilgi

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ 29 Aralık 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28512 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI. 58/2014 Sayılı Yasa. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: R.G 232 20 Kasım 2014 BANKA KARTLARI VE KREDİ KARTLARI YASASI 58/2014 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kısa İsim 1.Bu Yasa, Banka Kartları ve Kredi Kartları

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ YURDU YÖNERGESİ Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı, öğrenim görmekte olan öğrencilerin veya Üniversite tarafından izin verilen; kurs, hizmet içi eğitim, seminer, kongre, staj

Detaylı

Şehir kütüphane alanında davranış kuralları ve ev nizamnamesi

Şehir kütüphane alanında davranış kuralları ve ev nizamnamesi STADTBIBLIOTHEK LINZ Kärntnerstraße 26, 4020 Linz Telefon aracığı ile uzatmalar 0732/7070-0 Telefax 0732/7070-4547 Internet http://www.linz.at/bibliothek E-mail bib@mag.linz.at Kütüphane kataloğu websitesi

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ÖZAY ORAL KÜTÜPHANESİ EL KİTABI KÜTÜPHANE KULLANICILARI İÇİN 2015-2016 Akademik Yılı Doğu Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Müdürlüğü, Gazimağusa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tel.:

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ

T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ T.C. ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĠRE BAġKANLIĞI YÖNERGESĠ Amaç Madde 1- Bu yönerge, Şırnak Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile bağlı birim kütüphanelerinin

Detaylı

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI

KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI KÜTÜPHANE HİZMET ESASLARI 1. KÜTÜPHANE YEREL HİZMET STRATEJİSİ... 2 2. KÜTÜPHANELER EŞGÜDÜM TOPLANTISI... 2 3. PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE İSTATİSTİKLER... 3 4. ANKETLER... 3 5. DİĞER KURUMLAR İLE İŞBİRLİĞİ VE

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

4. FİKRİSINAİ HAKLARI:

4. FİKRİSINAİ HAKLARI: BAYİ SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Necatibey Bulvarı No:17 Çankaya / İZMİR adresinde mukim Çobanoğlu Bilgisayar Sanayi Tic. Ltd. Şti. (Bundan sonra ÇOBANOĞLU BİLGİSAYAR olarak anılacaktır) Diğer tarafta

Detaylı

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK

17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK 17 Temmuz 2009 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27291 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: TELSİZ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ

Ankara Üniversitesi Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi ĠĢletme Yönergesi. ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ ANKARA ÜNĠVERSĠTESĠ TEKNOLOJĠ GELĠġTĠRME BÖLGESĠ ĠġLETME YÖNERGESĠ MADDE 1 - YÖNERGENĠN AMACI Yönerge'nin amacı, Kiracıların ve Yönetici Şirketin birbirlerine ve ilgili yasal mercilere karşı olan yükümlülüklerini

Detaylı

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelikler Bireysel Emeklilik Aracıları Hakkında Yönetmelik Devlet Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir.

BAYİ S ÖZLEŞMESİ. 2. SÖZLEŞME KONUSU İşbu sözleşme; PENTA nın BAYİ ile arasındaki ticari ilişkileri düzenlemek amacıyla tanzim ve imza edilmiştir. BAYİ S ÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir tarafta Dudullu Organize S a n a yi B ö l ge s i N at o Yo l u 4. C d. No:1 Ümraniye/ İstanbul adresinde mukim Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım A.Ş. (Bundan sonra PENTA

Detaylı

T.C. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR-HARİTA-YAYINLARIN SINIFLANDIRILMASI, DERLENMESİ, KULLANIMI VE SATIŞI YÖNETMELİĞİ

T.C. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR-HARİTA-YAYINLARIN SINIFLANDIRILMASI, DERLENMESİ, KULLANIMI VE SATIŞI YÖNETMELİĞİ T.C. MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ RAPOR-HARİTA-YAYINLARIN SINIFLANDIRILMASI, DERLENMESİ, KULLANIMI VE SATIŞI YÖNETMELİĞİ 2014 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Madde 3 Bu Yönetmelik, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun 11 ve 26 ncı maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 03.03.2004 Çarşamba Sayı: 25391 (Asıl) Devlet Bakanlığından: BIREYSEL EMEKLILIK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELIK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel

Detaylı

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan

Kullanım Şartları. web.akgunler.com.tr yi ifade eder. : AKGÜNLER TURİZM LTD. e ait Web Sitesi olan Kullanım Şartları Web Sitesi Kullanım Şartları Web Sitesi kullanım şartları, "Web Sitesi/Site" kullanırken uyulması gereken kuralları ve şartları açıklamaktadır. Kullanım Şartları dikkatli bir şekilde

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yayımlandığı Resmi Gazete: 29.08.2009 27334 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM

Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK İKİNCİ BÖLÜM 29 Ağustos 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27334 YÖNETMELİK Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş.

ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. ANKANET İNTERNET SES VERİ İLETİŞİM TİC. LTD.Ş. Cinnah Cad.53/10 Çankaya ANKARA Tel/Faks: 4390309 Hitit VD Vergi Sicil No: 0690452190 FATURASIZ İNTERNET ABONELİK SÖZLEŞMESİ Paket No Ödeme Tarihi Modem No

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN

İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN 10103 İNTERNET ORTAMINDA YAPILAN YAYINLARIN DÜZENLENMESİ VE BU YAYINLAR YOLUYLA İŞLENEN SUÇLARLA MÜCADELE EDİLMESİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5651 Kabul Tarihi : 4/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih

Detaylı

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ

DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ DÜZCE ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE YÖNERGESĐ Amaç Madde 1-Bu yönerge, Düzce Üniversitesi kütüphanelerinin tanımını, çalışma esaslarını ve kütüphane hizmetlerinden yararlanma şartlarını belirler. Kapsam Madde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek kuruluşları tarafından

Detaylı