MÜQAVİLƏLƏR. Müştəri / / 2016-cı il Bakı, Azərbaycan

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜQAVİLƏLƏR. Müştəri / / 2016-cı il Bakı, Azərbaycan"

Transkript

1 MÜQAVİLƏLƏR Müştəri / / 2016-cı il Bakı, Azərbaycan

2 MÜŞTƏRİ ANKETİ (fiziki şəxsin) Bu anket Qiymətli Kağızlar bazarı üzrə qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində tərtib edilmişdir. Anketdəki suallar müştərinin risk iştahı və risk götürmə qabiliyyətinin ölçülməsi məqsədi ilə hazırlanmışdır. Qanunvericiliyin tələblərinə uyğun şəkildə müştərinin məlumat verməkdən imtina etməsi, həmçinin özü haqqında yanlış məlumat verməsi halında bütün növ məsuliyyət müştərinin üzərində qalacaqdır. İnvestisiya yerləşdirərkən Sizə uyğun şəkildə xidmət göstərə bilməyimiz üçün aşağıdakı sualları doğru və tam cavablandırmağınızı xahiş edirik. Bundan sonra "Müştəri" adlanacaq Adı, Soyadı, Atasının adı: Şəxsi məlumatlar Sənədin növü: Vətəndaşlıq: Seriya: Vətəndaşlıq: Sənədi verən orqan: Tarix: / / Doğulduğu yer: Tarix: / / Kişi Qadın Subay Evli Əlaqə məlumatları Qeydiyyat ünvanı: Faktiki ünvan: Tel: Mobil: Faks: E-poçt: Adı: Soyadı: Mobil:

3 İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA Məşğul Dövlət İşsiz Özəl Müəssisə: Peşə məlumatları Faktiki ünvan: Müddət: Etibar edilən şəxs Etibarnamə : Verilmə tarixi: / / Etibarlıdır: / / Adı, Soyadı, Atasının adı: Sənədin növü: Vətəndaşlıq: Seriya: Vətəndaşlıq: Sənədi verən orqan: Tarix: / / Doğulduğu yer: Tarix: / / Maliyyə məlumatları Bank rekvizitləri Bankın adı: Filial: Kod: M/H: VÖEN: H/H: SWIFT: Sahib olduğunuz kapitalın dəyəri Qiymətli Kağızlar: Bank hesabı: Əmlak: Nağd pul:

4 Kapitalınızın mənbəyi aşağıdakılardan hansılardır? Maaş Miras İllik gəlir aralığınızı qeyd edin < 15 MİN AZN 15-5 MİN AZN 250 MİN - 1 MLN AZN > 1 MLN AZN Maliyyə öhdəliklərinizin dəyərini qeyd edin < 15 MİN AZN 15-5 MİN AZN 250 MİN - 1 MLN AZN > 1 MLN AZN İnvestisiya təcrübəniz Səhmlər İstiqrazlar İnvestisiya Marja Törəmə fondu ticarəti alətlər Digər Daha öncə investisiya etmişəm Risklər haqqında məlumatlıyam Risk profili İnvestisiyalar üzrə risk iştahınız Az risk Orta risk Çox risk Risk götürmə qabiliyyəti < 15 min AZN min AZN 25 min 1 mln > 1 mln AZN 4

5 İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsi haqqında MÜQAVİLƏ

6 İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsi haqqında müqavilə (bundan sonra Müqavilə ) İnvest-AZ İnvestisiya Şirkəti Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən İnvestisiya şirkəti fəaliyyətini həyata keçirmək üçün verilmiş saylı 09 Yanvar 2016-cı il tarixli lisenziya və Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən, Tərəflərin İmzaları səhifəsində göstərilmiş səlahiyyətli əməkdaşın şəxsində təmsil olunan və bundan sonra İnvestisiya Şirkəti adlandırılacaq, bir tərəfdən məlumatları Müqavilələr toplusundakı Müştəri Anketində qeyd olunmuş fiziki şəxs və ya Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən, Müştəri Anketində qeyd olunmuş Səlahiyyətli şəxsin şəxində təmsil olunan və bundan sonra Müştəri adlandırılacaq, digər tərəfdən (bundan sonra birlikdə Tərəflər, ayrı ayrılıqda Tərəf adlandırılacaq) arasında aşağıdakılar haqqında bağlanır. 1. Müqavilənin predmeti 1.1. Bu müqavilə qiymətli kağızlar bazarı ilə bağlı qanunvericiliyin, Birjada ticarət qaydaları, digər normativ aktların və şirkətin daxili qaydalarının tələbləri çərçivəsində aşağldakı əsas və yardımçı investisiya xidmətləri ilə bağlı tərəflərin hüquq və öhdəliklərini tənzimləyir: qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə aparılan əməliyyatlarla bağlı müştəri sifarişlərinin qəbul və icra edilməsi, investisiya məsləhətinin verilməsi, qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə həyata keçirdiyi əqdlərinbağlanması üçün kredit və ya digər formada borc verilməsi, qiymətli kağızlar və ya törəmə maliyyə alətləri ilə bağlı investisiya təhqiqatı və maliyyə təhlilinin aparılması, əsas investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının həyata keçirilməsi ilə bağlı xarici valyuta mübadiləsi Şərtləri Müqavilənin əsas mətnində qeyd edilməmiş investisiya xidmətləri üzrə Müqaviləyə Əlavə edilir və tərəflər imzaladığı gündən qüvvəyə minir. 2. Əsas Anlayışlar 2.1. Bu Müqavilədə və Müştəri ilə İnvestisiya Şirkəti arasında aparılan bütün yazılı və şifahi ünsiyyətdə istifadə olunan və aşağıda qeyd olunan anlayışlar burada göstərilmiş mənası ilə anlaşılır və təfsir olunur Əsas anlayışlar aşağıdakılardır: Limitli qiymətlə sifariş: Qeyd olunan qiymətdən yuxarı və ya aşağı qiymətlə icrasına imkan verməyən sifariş; Bazar qiyməti ilə sifariş: Müvafiq həcmdə qiymətli kağız və ya maliyyə aktivinin alışı və ya satışı üçün hazırda bazarda mümkün olan ən əlverişli qiymət ilə qəbul edilən sifariş; Müştəri aktivləri: Müştəriyə məxsus olan və investisiya şirkətinin daxili uçot sistemində qeydiyyata alınan qiymətli kağızlar, törəmə maliyyə alətləri və (və ya) pul vəsaitləridir; Sifariş: Müştərinin İnvestisiya Şirkətinə investisiya xidmətləri ilə bağlı yazılı və ya İnvestisiya şirkəti tərəfindən müəyyənləşdirilən digər formalarda verilən sifariş; 6

7 İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA Birja: Fəaliyyəti müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə cavab verən, fəaliyyətinin predmeti tənzimlənən bazarların təşkili və idarə edilməsi olan hüquqi şəxsdir; Klirinq mərkəzi: Birjada həyata keçirilən ticarət əməliyyatlarında tərəflərin qarşılıqlı öhdəlikləri üzrə hesablaşmaların icra edildiyi, müvafiq nəzarət orqanı tərəfindən lisenziya əsasında səlahiyyətləndirilmiş hüquqi şəxs; Avtorizasiya: Müştərinin İnvestor otağı və ya digər elektron və telefon vasitəsi ilə sifarişlər verməsi üçün İnvestisiya Şirkəti tərəfindən müvafiq qaydada keçdiyi eyniləşdirmə mərhələsi; İnvestor otağı: Müştərinin İnvestisiya Şirkətinin müəyyən xidmətlərindən elektron istifadəsi üçün onun adına açılmış xüsusi elektron mühit İnvestisiya Şirkətinin hüquqları: 3. Tərəflərin hüquq və vəzifələri Səbəblərini Müştəriyə bildirməklə Müştəri sifarişlərini qismən və ya tamamilə qəbulundan imtina etmək; Müştərinin aydın olmayan və ya tərəddüdə əsas yaradan sifariş, təlimat və bildirişlərini, sözügedən tərəddüdlər aradan qaldırılmadıqca icra etməmək; Müştəri ilə telefon və digər vasitələrlə aparılan danışıqların qeydiyyatını aparmaq; Sifarişin qəbulu zamanı Müştəridən hesabında ən azı müvafiq əməliyyatın dəyəri həcmində vəsaitin mövcudluğunu təmin etməsini tələb etmək; Müştərinin müraciəti əsasında onun verdiyi sifarişlərin təminatsız icraya qəbul edilməsi və icrası üçün müştəriyə kredit və ya kredit xətti ayırmaq; Müştəri sifarişləri üzrə yaranmış xidmət üzrə haqqını və sifarişin icra olunması ilə bağlı xərcləri müştəri hesabından pul vəsaitləri və ya qiymətli kağızların satılması hesabına ödənilməsini təmin etmək; Milli Depozit Mərkəzində Müştəri üçün hesab açmaq; Milli Depozit Mərkəzində Müştəri üçün hesab açılmasına lazım olan sənədləri və onların imzalanmasını Müştəridən tələb etmək İnvestisiya Şirkətinin vəzifələri: Müştəriyə onun sifarişi üzrə Müqavilədə nəzərdə tutulmuş investisiya xidmətlərini vermək; Müştəri sifarişlərinin qəbulu və icrası və ləğvi ilə bağlı müştəriyə hesabat vermək; Müştəri sifarişlərinin icrası üçün bütün lazımı işləri görmək Müştəri yazılı müraciət etdikdə 3 (üç) iş günü ərzində Müştəri aktivlərini tam və əksiksiz geri qaytarmaq; Müqavilədən irəli gələn digər vəzifələri tam və vaxtında yerinə yetirmək 7

8 3.3. Müştərinin hüquqları: İnvestisiya Şirkətindən Müqavilədə qeyd olunmuş investisiya xidmətlərinin göstərilməsini tələb etmək İnvestisiya Şirkətindən xidmət aldığı qiymətli kağızlar və maliyyə alətləri üzrə sifariş və onun icrası haqqında geniş məlumat almaq Müqavilə üzrə İnvestisiya Şirkətindən öhdəlikləri üzrə ödəniş tələb etmək Müqavilə üzrə xidmətlərə aid olmayan lakin sifarişin icrası ilə bağlı digər şəxslərlə işin aparılması üzrə müraciət etmək Qiymətli Kağızlar haqqında, digər maliyyə alətləri və ümumilikdə qlobal və regional investisiya mühiti haqqında məlumat almaq üçün müraciət etmək Müqavilə ləğv olunmadan hesab üzrə bütün aktivlərin geri almaq Hesabı üzrə məlumatları tam şəkildə göstərilməklə İnvestisiya Şirkətindən hesabat tələb etmək 3.3. Müştərinin vəzifələri: İnvestisiya şirkətinə verdiyi bütün növ sifarişləri və təlimatları aydın və tərəddüdə əsas verməyəcək şəkildə təqdim etmək; Tələb olunduğu təqdirdə müvafiq təminatların həqiqiliyini təsdiq edən sənədləri İnvestisiya şirkətinə təqdim etmək; İnvestisiya Şirkətinə xidmət haqqını və sifarişin icra olunması ilə bağlı xərcləri sifarişin icra olunduğu gündən etibarən 3 (üç) iş günündən gec olmayaraq ödəmək; İnvestisiya Şirkətinə bu müqavilədən irəli gələn hüquq və öhdəlillərinin icrası üçün tələb olunan hərəkət və ya hərəkətsizlik tapşırıqlarına əməl etmək, İnvestisiya Şirkəti tərəfindən tələb olunan sənədləri təqdim etmək və onları imzalamaq. 4. Müştərinin eyniləşdirilməsit 4.1. Qiymətli kağızlar haqqında müvafiq qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində Müştəri, özü ilə bağlı İnvestisiya Şirkətinin təqdim etdiyi Müştəri Anketi (Müqaviləyə Əlavə 1) üzrə məlumatları tam və əksiksiz şəkildə İnvestisiya Şirkətinə təqdim edir Müştəri, daha sonra bu məlumatlarda baş verən dəyişiklik və ya əlavələrlə bağlı İnvestisiya şirkətini yazılı olaraq məlumatlandırmalıdır. Əks təqdirdə İnvestisiya şirkəti Müştəri adına və hesabına icra edəcəyi əməliyyatlarda Müştəri Anketində təqdim edilən qeydlərə istinad edəcəkdir. Müştəri, öz barəsində məlumat verməkdən imtina etdiyi təqdirdə bununla bağlı bütün məsuliyyətin Müştəriyə aid ediləcəkdir Müştəri, Qiymətli kağızlar bazarı üzrə qanunvericilik və müvafiq normativ aktların tələbləri çərçivəsində müəyyən olunmuş sənədləri İnvestisiya şirkətinə təqdim etməlidir Müştəri qəbul edir ki, Müştəri Anketində təqdim etdiyi məlumatların tam, doğru və əksiksizdir, bu məlumatların yanlış olacağı təqdirdə İnvestisiya şirkətinin üzləşə biləcəyi bütün növ zərərləri qarşılayacaqdır, İnvestisiya şirkətindəki hesabına yerləşdirəcəyi vəsaitin cinayət yolu ilə qazanılmamışdır və bu hesabın çirkli pulların yuyulması məqsədilə istifadə edilməyəcəkdir Müştəriyə İnvestisiya şirkəti tərəfindən xüsusi eyniləşdirmə nömrəsi verilir və bu nömrə Müqavilədə qeyd edilir. 8

9 İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA 5. Sifarişlərin verilməsi, icra müddəti və ləğvi 5.1. Qiymətli kağızların və digər maliyyə alətləri üzrə bütün əməliyyatlar, Müştərinin şəxsi istəyi və qərarı ilə, İnvestisiya şirkətinə verəcəyi sifariş əsasında həyata keçirilir Qiymətli kağızlar üzrə sifariş qərarları ilə bağlı bütün məsuliyyət Müştəriyə aiddir Qiymətli kağızlarla bütün növ ticarət əməliyyatları İnvestisiya şirkəti tərəfindən Müştəri adına və hesabına həyata keçirilərək, bu əməliyyatlar nəticəsində yaranacaq bütün mənfəət və zərərlər Müştərinin hesabına aid edilir İnvestisiya şirkəti müştəri tapşırıqlarını limitli və ya bazar qiyməti ilə qəbul edir Müştəri sifariş verdikdə onun hesab üzrə qalıq məlumatları yoxlanılır Müştəri hesabındakı qalığın hesablanmasında Müştərinin verdiyi cari sifarişlər üzrə öhdəlikləri və hər hansı əməliyyatının təminatı məqsədilə hesabında dondurulmuş vəsaitlər nəzərə alınmır Müştəriyə kredit və ya kredit xətti ilə sifarişlərin verilməsi hüququ yanlız İnvestisiya Şirkətinin müvafiq iclası və ya komissiyasının qərarı əsasında verilə bilər İnvestisiya Şirkəti, kredit və ya kredit xətti verilmiş müştərinin sifarişlərini və ya ona verilmiş krediti və ya kredit xəttini istənilən zaman dondurmaq hüququnu özündə saxlayır Müştəri hesabında kifayət qədər qalıq olmadıqda sifarişlərin qəbul edilməsi və icra edilməsi nəticəsində yarana biləcək bütün zərər və xərclər Müştəriyə aid edilir Müştəri, internet vasitəsilə sifariş qəbulunun mümkün olduğu qiymətli kağızlar və digər maliyyə alətləri barəsində sifarişləri İnvestisiya Şirkətinin təqdim etdiyi İnvestor otağından verir Müştəri İnvestor otağına giriş üçün avtorizasiya mərhələsindən keçir və verdiyi sifarişlər bu avtorizasiya ilə hüquqi qüvvəyə malik hesab edilir Müştəri İnvestor otağını əldə etmək üçün İnvestisiya Şirkətinə lazım olan bütün məlumat və səndləri təqdim etməlidir İnvestor otağını istifadə etmək üçün Müştəri platformanın tələb etdiyi minimum texniki göstəricilərə malik kompyuterə və ya digər müvafiq avadanlığa, internet əlaqəsinə çıxışa, internet çıxışı üçün lazım olan texniki avadanlıqlara və İnvestor otağına sahib olmalıdır Müştəri İnvestor otağına giriş üçün lazım olan istifadəçi adı və şifrəni İnvestisiya Şirkətinin saytından investor otağına daxil olaraq əldə edir Müştəri İnvestor otağına giriş üçün istifadə olunan istifadəçi adı və şifrə üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır. Müştəriyə aid isitfadəçi adı və şifrə istifadə edilməklə İnvestor otağından verilən bütün sifarişlər Müştəri sifarişləri kimi qəbul olunur və nəticələri Müştəriyə aid edilir Müştəri istifadəçi adı və şifrəsinin onun razılığı olmadan başqası tərəfindən istifadə olunduğunu düşündükdə, müvafiq istifadəçi adı üzrə şifrəni dəyişə, istifadəçi adını ləğv edə və ya bu barədə İnvestisiya Şirkətinə müraciət edə bilər. 9

10 6. Sifarişlər haqqında hesabat 6.1. Müştəri İnvestisiya Şirkətinə aşağıdakı hesabatların alınması haqqında sorğu verə bilər Sifarişin icra vəziyyəti haqqında hesabat Bir aylıq sifarişlər haqqında hesabat Bir illik sifarişlər haqqında hesabat Sərbəst ticarət zamanı verilən sifarişin icra olduğu təqdirdə ən geci 1 (bir) iş günü ərzində müştəriyə elektron hesabat göndərilir Hərrac zamanı verilən sifarişlərin icra vəziyyəti haqqında hesabat hərrac bitdikdən sonra ən geci 1 (bir) iş günü ərzində müştəriyə elektron hesabat göndərilir İnvestisiya şirkəti tərəfindən Müştərinin Müştəri anketində göstərilən elektron poçt və faktiki ünvanına göndərilən bütün bildiriş və hesabatlar tərəflər arasında hüquqi qüvvəyə malikdir. 7. Təmsilçilik 7.1. Müştəri, hesabı üzərində sərəncamı üçüncü şəxsə etibarnamə əsasında verə bilər. Müştəri bu etibarnamə formasını İnvestisiya Şirkətindən əldə etməlidir Hesab üzrə sərəncama malik şəxslərin sayı 1 (bir)-dən çox olarsa bu sərəncamın fərdi və ya müştərək olması haqqında xüsusi qeyd olmadığı təqdirdə bu sərəncamlar ayrı ayrı hüquqi qüvvəyə malik sərəncamlar kimi qəbul olunur və hər bir sərəncamı olan şəxs fərdi səlahiyyətə malik şəxs kimi qəbul olunur Müştərinin və ya onun etibar etdiyi şəxslərin hərəkətlərindən və ya hərkətsizliyindən yaranan bütün nəticələr Müştərinin məsuliyyətinə aid edilir Müştəri, İnvestisiya Şirkətinə etibarnamə üzrə hesabı üzərində sərəncam hüququna malik olan şəxslərin sərəncamını ləğv etmək üçün yazılı müraciət etdikdə İnvestisiya şirkəti dərhal bu şəxslərin sərəncam hüququnu ləğv edir. Müştəri bu cür sərəncamı ləğv etmək haqqında müraciət etdikdə hesab üzrə açıq mövqe olmamalıdır Üçüncü tərəfin hesab üzrə sərəncamın ləğv olunmasınadək müştəri hesabında verilmiş sifarişlər və bu sifarişlər üzrə hər hansı növ nəticələr Müştəriyə aid edilir Müştərinin etibarnamə verdiyi şəxs ilə və ya etibarnamənin ləğvi, müddətinin bitməsi və digər hallar ilə əlaqədar hər hansı dəyişikliklər İnvestisiya şirkətinə birbaşa, rəsmi şəkildə bildirilmədikcə İnvestisiya şirkəti, Müştəri hesabındakı əməliyyatlarla bağlı heç bir məsuliyyət daşımır Bu dəyişikliklərin mətbuat və ya kütləvi informasiya vasitələrində yayılması halında İnvestisiya Şirkətinə Müştərinin birbaşa, rəsmi bildirişi olmadan etibarnaməsi olan şəxsləri Müştəri hesabı üzərində tam hüquqi sərəncama malik şəxslər olaraq qəbul edir Müştəri hesabı üzrə heç bir əlavə tədbir həyata keçirmir. 10

11 İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA 8. Xidmət haqqı, xərclər, və hesablaşma qaydası 8.1. İnvestisiya qiymətli kağızların və digər maliyyə alətlərinin alqı-satqı xidməti üzrə xidmət haqqı və sifarişlərin icra olunması ilə bağlı xərclər, eləcə də günün valyuta mübadilə məzənnələri Şirkətin internet səhifəsində ( müştərinin şəxsi İnvestor otağında və ya ticarət sistemində əks olunur Əməliyyatın xüsusiyyətinə görə tətbiq olunacaq tarif cədvəli Müqaviləyə Əlavə şəklində əlavə olunur və tərəflərin imzalaması ilə qüvvəyə minir Şirkətin göstərşirkət İnvestisiya Xidmətləri ilə bağlı ƏDV ödəyicisi deyildir Müştəri, İnvestisiya Şirkətinin Müştərinin sifarişi əsasında apardığı və ya gələcəkdə aparacağı əməliyyatlarla bağlı İnvestisiya Şirkətinin xidmət haqqını və sifarişlərin icra olunması ilə bağlı xərcləri İnvestisiya Şirkəti tərəfindən təqdim olunan hesab-faktura və ya bu müqavilə əsasında ödəyir. Xarici valyutada həyata keçirilmiş əqdlər üzrə Müştəri İnvestisiya şirkətinə ödəniləcək xidmət haqqı və xərcləri əqdin icra olunması tarixinə olan İnvestisiya şirkətinin təyin etdiyi məzənnəyə əsasən ödəməlidir İnvestisiya şirkətinin göstərdiyi xidmətlərin (tapşırığın, sifarişin və s.) icrası üçün (reyestrsaxlayıcıda, depozitarda, birjada və s.) çəkdiyi bütün əlavə xərclər Müştəri tərəfindən ödənilir Sifarişin icrası ilə bağlı investisiya xidmət haqqı istisna olmaqla digər xərclər dəyişdikdə, Müştərinin bu cür xərcləri İnvestisiya Şirkətinin veb səhifəsində və ya bu müqaviləyə bununla bağlı edilmiş son Əlavədə göstərilmiş həddən artıq və ya əksik ola bilər. Belə hallar olduqda İnvestisiya şirkəti bu cür xərc haqqında məlumatda fərqi istinad göstərməklə Müştəriyə təqdim edir Müştərinin məsafədən verdiyi sifarişlər üzrə xidmət haqqı dərhal müştərinin hesabına aid edilir. Sifarişlərin icrası ilə bağlı xərclər haqqında məlumat müştəriyə sifariş icra olunduqdan sonra göndərilə bilər Müştəri aktivlərinin yerləşdirilməsi və çıxarılması ilə bağlı xərclər Müştəriyə aid edilir Xidmət haqqı və sifarişlərin icrası ilə bağlı xərclər, o cümlədən Müştərinin İnvestisiya Şirkəti qarşısında Müqavilədə qeyd edilmiş digər məsələlər üzrə yaranmış öhdəliklər üzrə ödənişlər sifarişlərin icra olduğu və ya öhdəliyin müəyyən olunduğu tarixdən 3 (üç) iş günü ərzində ödənilmədikdə Müştəri İnvestisiya Şirkətinə hər gecikdirilmiş gün üçün öhdəliyinin 0.5% (sıfır tam onda beş) faiz həcmində ən çox iki ay hesablanmaqla dəbbə pulu ödəyir Müştəri, İnvestisiya şirkətiə xidmət haqqı və sifarişlərin icrası ilə bağlı xərcləri nağd, bank köçürməsi və ya POS terminal vasitəsi ilə ödəyir. 9. Məsuliyyətin məhdudlaşdırılması 9.1. İnvestisiya şirkətinə hər hansı öhdəliklərin şamil ediləcəyi hallarda, İnvestisiya şirkəti yalnız Müştərinin birbaşa üzləşdiyi zərərlərə görə məsuliyyət daşıya bilər. Müştəriyə dəymiş mənəvi zərər və ya üçüncü şəxslər tərəfindən törədilmiş zərərlərə qarşı İnvestisiya şirkəti məsuliyyət daşımır. İnvestisiya şirkəti İnvestor otağında yaranan nasazlıq, Müştəri tərəfindən internet əlaqəsində və ya müvafiq avadanlıqlarda yaranmış məsələlər ilə bağlı sifarişlərin verilməsində yaranan problemlərlə və digər iradəsindən asılı olmayan səbəblərlə bağlı məsuliyyət daşımır. 11

12 9.2. İnvestisiya Şirkəti, əməkdaşlıq etdiyi şirkətlərin maliyyə problemləri, müflisləşməyi, əməliyyat səhvləri nəticəsində sifarişlərdə yaranan problemlərə görə məsuliyyət daşımır İnvestisiya şirkəti, öz iradəsindən asılı olmayan səbəblərə görə Müştəri sifarişlərini tam və ya qismən icra etməyə bilər. Texniki qüsur və ya digər səbəblərdən İnvestisiya şirkəti verilən sifarişləri tam və ya qismən yerinə yetirməyə bilər. Bu zaman yaranacaq risk və zərərlərə görə İnvestisiya Şirkəti məsuliyyət daşımır İnvestisiya şirkətişəxsi təşəbbüsü ilə və ya öz səhvləri və məsuliyyətində olan məsələlərlə bağlı sifarişlərin tam və ya qismən icrasından imtina etdiyi hallarda Müştərinin bu hərəkət və ya hərəkətsizliklə bağlı üzləşdiyi zərərləri müvafiq ölçüdə qarşılayır. 10. Mübahisələrin həlli 10.1 Bu müqavilənin icrası ilə əlaqədar tərəflər arasında yaranmış mübahisələr qarşılıqlı razılıqla həll edilir. Qarşılıqlı razılıqla həll edilməyən mübahisələr mübahisənin məhkəmədən qabaq həlli (pretenziya) qaydalarına riayət edilməsi şərtilə Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan qanunvericiliyinə müvafıq olaraq Azərbaycan Respublikasının İqtisad Məhkəməsi vasitəsilə həll ediləcəkdir Bu müqavilə ilə tənzimlənməyən münasibətlər Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi ilə tənzimlənir Tərəflər arasındakı bütün növ mübahisələrin həlli və sifarişlərin icrası zamanı İnvestisiya şirkətinin telefon, elektron məlumat sistemləri (İnternet, İntranet, İnvestor otağı və s.), teleks və ya rəsmi bilirişlə Müştəridən sifariş qəbul etdiyi hallarda İnvestisiya şirkətinin bu əmrlərlə bağlı daxili uçot sistemindəki qeydləri və ya Müştəriyə telefon, elektron məktub və digər formalarda göndərilən hesabat və bildirişləri İnvestisiya şirkəti ilə Müştəri arasında yarana biləcək mübahisələrin həlli zamanı rəsmi sübut kimi istifadə olunacaqdır. 11. Müqavilənin qüvvədə olma müddəti və ləğvi 11.1 Bu Müqavilə 1 (bir) il müddətinə bağlanılır və imzalandığı gündən qüvvəyə minir Müqavilənin müddətinə 1 (bir) ay qalmış Müqaviləyə xitam verilməsi haqqında tərəflərdən hər hansının təşəbbüsü ilə digərinə yazılı müraciət edilməzsə Müqavilə bir sonrakı eyni müddətə uzadılır Bu müqavilənin şərtlərinin dəyişdirilməsinə və ona əlavələr olunmasına tərəflərin razılığı ilə yol verilir. Müqaviləyə edilən bütün əlavə və dəyişikliklər yazılı qaydada aparılır və tərəflərin imza və möhürü ilə təsdiq edildiyi andan hüquqi qüvvəyə minir. Birtərəfli qaydada aparılan əlavə və dəyişikliklər hüquqi qüvvəyə malik deyil Tərəflərdən hər biri digər tərəfi 15 (on beş) gün əvvəl yazılı formada xəbərdar etməklə müqaviləni birtərəfli qaydada vaxtından əvvəl ləğv edə bilər. Bu bəndin tələblərinə müvafiq formada müqavilənin birtərəfli qaydada ləğv edilməsinə yalnız Tərəflərin həmin dövr üçün olan öhdəliklərini tamamilə yerinə yetirilməsindən sonra yol verilir. 12

13 İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA 12. Digər müddəalar Bu Müqavilənin predmetindən irəli gələn məsələlərə dair Tərəflər arasında yaranan ikitərəfli münasibətlər əlavə razılaşma ilə tənzimlənə bilər, beləki, bu əlavə razılaşma Müqavilənin iştirakçılarının hüquqlarını pozmamış olsun, onların bu Müqavilədən irəli gələn öhdəliklərinin icrasına çətinlik yaratmasın. Belə olan halda Tərəflər müstəqil olaraq öz aralarında əlavə razılaşma tərtib edir və müvafiq qaydada təsdiq edirlər. Əlavə razılaşmada digər şərt nəzərdə tutulmadıqda, həmin əlavə razılaşma müvafiq qaydada təsdiq edildiyi tarixdən qüvvəyə minir Müqaviləyə Əlavə əsasında Müqavilənin predmeti genişləndirilə və digər İnvestisiya Xidmətləri və şərtləri haqqında bəndlər əlavə edilə bilər Bu Müqaviləyə digər əlavə razılaşmalar və dəyişikliklər Tərəflərin qarşılıqlı razılığı ilə edilir və digər şərt olmadığı halda, müvafiq qaydada təsdiq edildiyi tarixdən qüvvəyə minir Bu Müqaviləyə edilmiş bütün əlavələr, əlavə razılaşmalar və dəyişikliklər Müqavilənin tərkib hissəsi sayılır Müqavilə iki nüsxədə tərtib edilir və hər bir Tərəfə bir nüsxəsi təqdim edilir. 13

14 INVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA MÜQAVİLƏYƏ ƏLAVƏ 1 XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ İLƏ XİDMƏT HAQQI CƏDVƏLİ 1. InvestAZ İnvestisiya Şirkəti QSC tərəfindən İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alqı satqı əməliyyatları ilə bağlı sifarişlərin icrası üzrə tariflər Qiymətli Kağızlar 1.1 Dövlət qiymətli kağızları və Mərkəzi Bankın notları Dövlət qısa müddətli istiqrazları - 30 günə qədər günə qədər günə qədər 1.2.Repo/Əks Repo Komissiya haqqı 0,02% 0,03% 0,04% günə qədər 0,05% 0,001% Digər şərtlər Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulura. Bu əməliyyatlar üzrə minimum 300 AZN Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur. Bu əməliyyatlar üzrə minimum 300 AZN 1.3.Mərkəzi Bankın Notları 0,001% Komissiya haqqı əqdin həcmindən və alıcı tərəfdən tutulur. Bu əməliyyatlar üzrə minimum 300 AZN Bütün həcmlər üzrə 1.2 Səhmlər 10, ,000 0,20% 100,000-1,000,000 0,10% 1,000,000-dan yuxarı 0,05% 1.3 Korporativ İstiqrazlar 0,20% 2. Əlavə Şərtlər Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur. Bu əməliyyatlar üzrə minimum 100 AZN Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur. Bu əməliyyatlar üzrə minimum 100 AZN 2.1. Yuxarıdakı xidmət haqqı cədvəlinə sifarişlərin icrası ilə bağlı digər, Bakı Fond Birjası və Milli Depozit Mərkəzi tərəfindən tətbiq olunacaq xərclər daxil deyil Tariflər bu Müqaviləyə Əlavənin imzalandığı gündən qüvvəyə minir və imzalandığı gündən etibarən cari ilin sonunadək qüvvədədir Tərəflərdən hər hansı birinin təşəbbüsü olmadıqda tariflər bir sonrakı il üçün qüvvəyə minmiş hesab olunur. 14

15 INVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA MÜQAVİLƏYƏ ƏLAVƏ 2 SİFARİŞLƏRİN İCRASI İLƏ BAĞLI XƏRCLƏR CƏDVƏLİ 1. Milli Depozit Mərkəzi QSC tərəfindən İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alqı satqı əməliyyatları ilə bağlı sifarişlərin icrası üzrə tariflər. Xidmət növləri Hesabın açılması Qeydiyyata alınmış şəxsin rekvizitlərinin dəyişdirilməsi Ödənişin Məbləği Qeydlər Hüquqi şəxslər üçün Fiziki şəxslər üçün bir hesaba görə 8 4 hər dəyişiklik üçün Haqq ödənilmir Haqq ödənilmir Səhmlər üzrə Qiymətli kağızların tədavülü, təkrar bazarda qiymətli kağızlar üzrə əqdlərin qeydiyyatı Əqdlərin qeydiyyatına görə xidmət haqqı səhmlərin alqı-satqısı və ya digər yolla mülkiyyət hüququnun dəyişməsinə görə hər bir əqd üzrə əqdin ümumi məbləğindən Birja əqdlərinin qeydiyyatı 400 AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı Birjadankənar əqdlərin qeydiyyatı 400 AZN qədər 400 AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər

16 Xidmət növləri Ödənişin Məbləği Qeydlər Hüquqi şəxslər üçün Fiziki şəxslər üçün Birjadankənar əqdlərin qeydiyyatı 400 AZN qədər 400 AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı, AZN qədər AZN və yuxarı İstiqrazlar üzrə Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılan istiqrazlar üzrə əqdlərin qeydiyyatı haqq ödənilmir haqq ödənilmir Digər İstiqrazlar üzrə Əqdlərin qeydiyyatına görə xidmət haqqı istiqrazların alqı-satqısı və ya digər yolla mülkiyyət hüququnun dəyişməsinə görə hər bir əqd üzrə əqdin ümumi məbləğindən 0,025% (3 AZN-dən aşağı, 250 AZN-dən yuxarı olmamaq şərtilə) Dövlət özəlləşdirmə çekləri və opsionlar üzrə 0,025% (3 AZN-dən aşağı, 250 AZN-dən yuxarı olmamaq şərtilə) Dövlət özəlləşdirmə çekləri ilə əqdin qeydiyyatı zamanı əqdin aparılması tarixinə özəlləşdirmə çeklərinin rəsmi qiyməti, dövlət özəlləşdirmə opsionları ilə əqdin qeydiyyatı zamanı əqdin aparılması tarixinə özəlləşdirmə opsionlarının rəsmi qiyməti əsas götürülməklə əqdin ümumi məbləğindən 0,2% 0,2% 16

17 İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA Xidmət növləri Qeydlər Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının notları üzrə əqdlərin qeydiyyatı Ödənişin Məbləği Hüquqi şəxslər üçün Fiziki şəxslər üçün haqq ödənilmir haqq ödənilmir Qiymətli kağızlara repo/əks repo əməliyyatların aparılması Repo/əks repo əməliyyatları aparılması zamanı repo predmeti qismində Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi tərəfindən buraxılan istiqrazlar, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının notları olduqda Haqq tutulmur Digər qiymətli kağızlar ilə repo/əks repo əməliyyatları aparılması haqq açılış əqdi həcmindən tərəflərin razılığı ilə, hər iki tərəf arasında bərabər bölüşdürülür və ya bir tərəfdən tam həcmdə tutulur 3 günə dək, hər gün üçün 0,001% ; 3 gündən artıq olduqda bütün müddət üçün 0,003% 2. Milli Depozit Mərkəzinin tarifləri üzrə əlavə şərtlər 2.1. Yuxarıdakı xərc cədvəli Milli Depozit Mərkəzinin internet səhifəsi ( - dan götürülmüşdür və müvəqqəti mahiyyət daşıyır. Tariflər Milli Depozit Mərkəzi tərəfindən tək tərəfli dəyişdirilə bilər Tariflərin dəyişdiriləcəyi təqdirdə Müştəri yeni tariflərə uyğun olaraq xərcləri ödəyir. 17

18 3. Bakı Fond Birjası QSC tərəfindən İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alqı satqı əməliyyatları ilə bağlı sifarişlərin icrası üzrə tariflər Qiymətli Kağızlar - 30 günə qədər günə qədər günə qədər günə qədər - 1 ildən yuxarı Tariflər 1. Dövlət qiymətli kağızları və Mərkəzi Bankın notları 1.1. Dövlət qısa müddətli istiqrazları % Digər şərtlər Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur. 1.2.Repo/Əks Repo 1.3.Mərkəzi Bankın Notları 2.Səhmlər 3. Korporativ İstiqrazlar 0,001% - 0,003% 0,001% 0.05% % Komissiya haqqı açılış əqdi həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur. (3 günədək, hər gün üçün 0,001%, 3 gündən artıq 0,003%) Komissiya haqqı açılış əqdi həcmindən tutulur. (əqdin hər günü üzrə) Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur. (min 0.5 AZN-maks. 200 AZN) Komissiya haqqı əqdin həcmindən və hər iki tərəfdən tutulur. 4. Bakı Fond Birjasının tarifləri üzrə əlavə şərtlər 4.1. Yuxarıdakı xərc cədvəli Bakı Fond Birjasının internet səhifəsi ( - dan götürülmüşdür və müvəqqəti mahiyyət daşıyır. Tariflər Bakı Fond Birjası tərəfindən tək tərəfli dəyişdirilə bilər Tariflərin dəyişdiriləcəyi təqdirdə Müştəri yeni tariflərə uyğun olaraq xərcləri ödəyir. 18

19 INVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA MÜQAVİLƏYƏ ƏLAVƏ 2 QİYMƏTLİ KAĞIZLAR BAZARINDA ALQI-SATQI İLƏ BAĞLI RİSK BİLDİRİŞİ Müştəri, Qiymətli Kağızlar Bazarında verəcəyi sifarişlər nəticəsində gəlir qazana biləcəyi qədər zərər risklərinin də olduğunu qəbul edir. Sifariş vermədən öncə bu bazarlarda üzləşə biləcəyi riskləri anlamalı, maddi vəziyyətini və imkanlarını nəzərə almalıdır. Risk Bildirişi Müştəri, Müqavilədə qeyd olunanlarla yanaşı aşağıdakılara da diqqət edir: 1. İnvestisiya şirkətində açacağınız hesab və bu hesabda həyata keçirəcəyiniz bütün növ əməliyyatlara Qiymətli Kağızlar haqqında qanunun tələbləri tətbiq olunacaqdır. 2. Qiymətli kağızlar bazarında verilən sifarişlər və açıq mövqelər müəyyən risk daşıyır. Xüsusilə, törəmə qiymətli kağızlar ilə ticarəti zamanı verilmiş kredit xəttinə müvafiq sifariş verdiyiniz maliyyə alətlərinin qiymət dəyişikliyi hesabınızda olan bütün girov vəsaitin itirilməsinə və yüksək volatillik şəraitində bu girovdan daha çox məbləğ üzrə öhdəlik daşımağınıza səbəb ola bilər. 3. Törəmə qiymətli kağızlarla alqı - satqı zamanı Müştəriyə verilən kredit xəttinə müvafiq yerləşdirdiyi girov dəyərindən daha böyük həcmdə investisiya etmək fürsəti verir. Bununla Müştəri eyni səviyyədə gəlir və zərər əld edə bilər. 4. Nəzərə alınmalıdır ki, maliyyə bazarlarında verəcəyiniz sifarişlərlə bağlı İnvestisiya şirkətinin tövsiyyə və məlumatları natamam və ya təsdiqlənməyə ehtiyacı olan ola bilər. 5. Nəzərə alınmalıdır ki, qiymətli kağızlar və digər maliyyə alətləri ilə bağlı İnvestisiya şirkətinin müvafiq səlahiyyətli şəxsləri tərəfindən təqdim edilən hər hansı növ təhlillərin fərqlənə biləcəyini, müştəriyə təqdim edilmiş risk bildirişlərinə uyğun olaraq bu təhlillərin həqiqi bazar şərtlərinin qismən və ya tamamilə gerçəkləşməyəcəyi ehtimalının mövcuddur. 6. Nəzərə alınmalıdır ki, xarici valyutalarla verilən sifarişlər əsasında yuxarıdakı qeyd olunmuş risklərdən əlavə valyuta volatilliyi üzrə risklərinin mövcud olduğunu, məzənnə dəyişikliyi nəticəsində əlavə girov çağırışının olmaq ehtimalı, əlavə zərərlərin yaranması, xarici valyutanın aid olduğu ölkələrdə valyuta tənzimi rejiminin dəyişdirilməsi, bununla bağlı əlavə öhdəliklərinizin yaranması, həmçinin tapşırıqlarınızın qeyd olunan qiymətlə reallaşdırıla bilinməməsi ehtimalı vardır. 7. Müştəri, sifariş vermədən öncə İnvestisiya şirkəti tərəfindən müvafiq sifarişlərlə bağlı onun öhdəliklərinə aid ediləcək bütün növ komissiya və xərclər barəsində tam məlumat alır. Əgər bu komissiya və xərclər dəyər ifadəsində göstərilmirsə, Müştəri bu xərclərin öhdəliklərinə hansı formada şamil ediləcəyi ilə bağlı nümunə formasında yazılı açıqlama verməlidir. 8. Müştəri qiymətli kağızlar bazarında aşağıdakı risklərin mövcud olduğunu başa düşür və qəbul edir: 8.1. valyuta riski - valyuta kurslarının əlverişsiz şəkildə dəyişməsindən yaranan itki riski; 8.2. faiz riski - faiz dərəcələrinin mənfi dəyişməsindən yaranan itki riski; 8.3. inflyasiya riski - pulun alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi ilə bağlı risk; 8.4. likvidlik riski - müəyyən anda aktivlərin satışı və ya alışı ilə bağlı çətinliklərin yaranması mümkünlüyü; 19

20 8.5. əməliyyat riski - daxili proseslər, sistem pozuntuları, insan faktoru və xarici hadisələrdən meydana gələn itki riskləri; 8.6. hesablaşma və kontragent riski - hesablaşmanın vaxtından gec aparılması və aparılmasından əvvəl kontragentin öhdəliklərini icra edə bilməməsi səbəbindən meydana gələn itki riskləri; 8.7. kredit riski - borcalanın öhdəliklərini yerinə yetirə bilməməsindən meydana gələn itki riskləri; 8.8. təbii - insan fəaliyyətindən asılı olmayan risk (təbii fəlakət, zəlzələ, daşqın, tufan, qasırğa, ildırım və s. risklər). 9. Qiymətli kağızlar bazarında yaranan şəraitlərin müxtəlifliyi ilə bağlı olaraq risklərin bəzi növləri burada göstərilməyə bilər. Qiymətli Kağızlar Bazarı ilə bağlı bu risk bildirişi investorları ümumi olaraq mövcud risklər haqqında məlumatlandırmaq məqsədi daşıyır və qiymətli kağızların alqı-satqısı ilə bağlı bütün riskləri əhatə etmir. Beləliklə, qiymətli kağızlar və maliyyə alətləri üzrə sifarişlər verməmişdən öncə müvafiq əməliyyat ilə bağlı diqqətli bir şəkildə araşdırma etməyiniz tələb olunur. 20

21 Marja ticarəti haqqında MÜQAVİLƏ

22 İnvestisiya xidmətlərinin göstərilməsi haqqında müqavilə (bundan sonra Müqavilə ) İnvest-AZ İnvestisiya Şirkəti Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Respublikasının İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyi tərəfindən İnvestisiya şirkəti fəaliyyətini həyata keçirmək üçün verilmiş saylı 09 Yanvar 2016-cı il tarixli lisenziya və Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən, Tərəflərin İmzaları səhifəsində göstərilmiş səlahiyyətli əməkdaşın şəxsində təmsil olunan və bundan sonra İnvestisiya Şirkəti adlandırılacaq, bir tərəfdən məlumatları Müqavilələr toplusundakı Müştəri Anketində qeyd olunmuş fiziki şəxs və ya Nizamnamə əsasında fəaliyyət göstərən, Müştəri Anketində qeyd olunmuş Səlahiyyətli şəxsin şəxində təmsil olunan və bundan sonra Müştəri adlandırılacaq, digər tərəfdən (bundan sonra birlikdə Tərəflər, ayrı ayrılıqda Tərəf adlandırılacaq) arasında aşağıdakılar haqqında bağlanır. 1. Müqavilənin predmeti 1.1. Bu Müqavilə qiymətli kağızlar bazarı ilə bağlı qanunvericiliyin, Birjada ticarət qaydaları və digər normativ aktların tələbləri çərçivəsində marja ticarəti xidməti ilə bağlı tərəflərin hüquq və öhdəliklərini tənzimləyir: 1.2. Şərtləri Müqavilənin əsas mətnində qeyd edilməmiş investisiya xidmətləri üzrə Müqaviləyə Əlavə edilir və tərəflər imzaladığı gündən qüvvəyə minir. 2. Əsas Anlayışlar 2.1. Bu Müqavilədə və Müştəri ilə İnvestisiya Şirkəti arasında aparılan bütün yazılı və şifahi ünsiyyətdə istifadə olunan və aşağıda qeyd olunan anlayışlar burada göstərilmiş mənası ilə anlaşılır və təfsir olunur 2.1. Əsas anlayışlar aşağıdakılardır: Baza aktivi: Qiymətli kağız, valyuta, faiz dərəcələri, gəlirlilik, törəmə maliyyə alətləri, əmtəə, maliyyə indeksi, kredit riskləri və maliyyə bazarlarında istifadə edilən digər alətlər; Nəzarət orqanı: Qanunvericilik üzrə İnvestisiya Şirkətinin fəaliyyətini yoxlayan və ona nəzarət edən dövlət orqanı və ya publik şəxs; Qanunvericilik: Qiymətli kağızlar üzrə Azərbaycan Respublikasının qanunu, bu qanuna uyğun səlahiyyətli nəzarət orqanı, Fond Birjası və Depozit Mərkəzi tərəfindən tərtib olunmuş qayda və təlimatlar; Kredit dəstəyi: Müştəridən İnvestisiya Şirkəti tərəfindən Sifarişin icrası üçün tələb olunan təminatın Sifariş həcminə nisbəti; Balans (Balance): Müştərinin ticarət əməiyyatlarının və ticarət hesabına etdiyi mədaxil və məxariclərin nəticəsi; Kapital (Equity): Müştərinin balansı və cari mövqelərinin nəticələrinin cəmi; İlkin təminat (Margin): Müştəri sifariş(lər)inin qəbul olunması üçün Müştəriyə təqdim olunan kredit dəstəyinə müvafiq tələb olunan təminat; Sərbəst Təminat (Free Margin): Müştərinin ticarət hesabında yeni sifariş verməsi üçün mövcud vəsaitlərinin cəmi, bu Müştəri Kapitalının sifarişlər üzrə təminata fərqi kimi hesablanır; 22

23 İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA Təminat səviyyəsi (Margin level): Müştəri Kapitalının açıq əməlyyatlar üzrə təminata nisbəti; Təminat çağırışı (Margin call): Müştərinin açıq əməliyyatlar üzrə İnvestisiya Şirkətinin təyin etdiyi təminat səviyyəsinin müəyyən həddində Müştəriyə göndərilən xəbərdarlıq; Dayandırılma həddi (Stop out): Müştərinin açıq əməliyyatlarının təminat yetərsizliyi səbəbi ilə bağlandığı, İnvestisiya Şirkətinin təyin etdiyi təminat səviyyəsinin həddi; Gecəlik faiz hesablaşması (Swap): Açıq əməliyyatların növbəti ticarət gününə keçirilməsi zamanı müştərinin ticarət hesabı üzərinə hesablanan müəyyən xərc və ya gəlir; Bazar qiyməti ilə sifariş: Müvafiq həcmdə qiymətli kağız və ya maliyyə aktivinin alışı və ya satışı üçün həmin an bazarda mümkün olan ən əlverişli qiymət ilə qəbul edilən sifariş; Limitli bazar qiyməti ilə sifariş: Müştərinin qeyd etdiyi qiymət ilə icrası nəzərdə tutulan, bu qiymət formalaşmadıqda mümkün ən əlverişli bazar qiyməti ilə icra olunan sifariş; Zərəri dayandır sifarişi (Stop loss): Müştərinin əməliyyatına müvafiq müəyyən zərər həddində əməliyyatın bağlanması məqsədi ilə İnvestisiya Şirkətinə verdiyi limit qiymətlə sifariş; Gəliri götür sifarişi (Take profit): Müştərinin əməliyyatına müvafiq müəyyən gəlir həddində əməliyyatın bağlanması məqsədi ilə İnvestisiya Şirkətinə verdiyi limit qiymətlə sifariş; Qiymətlər dəhlizi (Spread): Eyni maliyyə aləti üzrə alış və satış qiymətləri arasındakı fərq; Qiymətlər dəhlizinin genişlənməsi: Eyni maliyyə aləti üzrə alış və satış qiymətləri arasındakı fərqin çoxalması; Qiymətlər dəhlizinin daralması: Eyni maliyyə aləti üzrə alış və satış qiymətləri arasındakı fərqin azalması; Alış əməliyyatı: Müştərinin alış sifarişi nəticəsində maliyyə aləti üzrə yaranan əməliyyat; Satış əməliyyatı: Müştərinin satış sifarişi nəticəsində maliyyə aləti üzrə yaranan əməliyyat; Əks əməliyyat: Eyni maliyyə aləti üzrə açıq alış əməliyyatı olduqda satış, satış əməliyyatı olduqda isə alış sifarişi üzrə yaranan əməliyyat; Scalping: Davamlı, qısa müddətli və yüksək sürətli sifarişlər verməklə ticarət; Sifariş: Müştərinin İnvestisiya Şirkətinə investisiya xidmətləri ilə bağlı yazılı və ya İnvestisiya şirkəti tərəfindən müəyyənləşdirilən digər formalarda verilən sifariş; Birja: Fəaliyyəti müvafiq qanunvericiliyin tələblərinə cavab verən, fəaliyyətinin predmeti tənzimlənən bazarların təşkili və idarə edilməsi olan hüquqi şəxsdir; Klirinq mərkəzi: Birjada həyata keçirilən ticarət əməliyyatlarında tərəflərin qarşılıqlı öhdəlikləri üzrə hesablaşmaların icra edildiyi, müvafiq nəzarət orqanı tərəfindən lisenziya əsasında səlahiyyətləndirilmiş hüquqi şəxs; Ticarət Platforması: Sifarişlərin verilməsi üçün İnvestisiya Şirkəti tərəfindən Müştəriyə təqdim edilən elektron proqram; 23

24 Avtorizasiya: Müştərinin ticarət platforması və ya digər elektron və telefon vasitəsi ilə sifarişlər verməsi üçün İnvestisiya Şirkəti tərəfindən müvafiq qaydada keçdiyi eyniləşdirmə mərhələsi; İnvestor otağı: Müştərinin İnvestisiya Şirkətinin müəyyən xidmətlərindən elektron istifadəsi üçün onun adına açılmış xüsusi elektron mühit İnvestisiya Şirkətinin hüquqları: 3. Tərəflərin hüquq və vəzifələri Səbəblərini Müştəriyə bildirməklə Müştəri sifarişlərini qismən və ya tamamilə qəbulundan imtina etmək; Müştərinin aydın olmayan və ya tərəddüdə əsas yaradan sifariş, təlimat və bildirişlərini, sözügedən tərəddüdlər aradan qaldırılmadıqca icra etməmək; Müştəri ilə telefon və digər vasitələrlə aparılan danışıqların qeydiyyatını aparmaq; Sifarişin qəbulu zamanı Müştəridən hesabında ən azı müvafiq əməliyyatın dəyəri həcmində vəsaitin mövcudluğunu təmin etməsini tələb etmək; Müştərinin müraciəti əsasında onun verdiyi sifarişlərin təminatsız icraya qəbul edilməsi və icrası üçün müştəriyə kredit və ya kredit xətti ayırmaq; Müştəri sifarişləri üzrə yaranmış xidmət üzrə haqqını və sifarişin icra olunması ilə bağlı xərcləri müştəri hesabından pul vəsaitləri və ya qiymətli kağızların satılması hesabına ödənilməsini təmin etmək; 3.2. İnvestisiya Şirkətinin vəzifələri: Müştəriyə onun sifarişi üzrə Müqavilədə nəzərdə tutulmuş investisiya xidmətlərini vermək; Müştəri sifarişlərinin qəbulu, icrası və ləğvi ilə bağlı müştəriyə hesabat vermək; Müştəri sifarişlərinin icrası üçün bütün lazımı işləri görmək Müqavilədən irəli gələn digər vəzifələri tam və vaxtında yerinə yetirmək Müştərinin hüquqları: İnvestisiya Şirkətindən Müqavilədə qeyd olunmuş investisiya xidmətlərinin göstərilməsini tələb etmək İnvestisiya Şirkətindən xidmət aldığı qiymətli kağızlar və maliyyə alətləri üzrə sifariş və onun icrası haqqında geniş məlumat almaq Qiymətli Kağızlar haqqında, digər maliyyə alətləri və ümumilikdə qlobal və regional investisiya mühiti haqqında məlumat almaq üçün müraciət etmək Müqavilə ləğv olunmadan hesab üzrə bütün aktivlərini geri almaq Hesabı üzrə məlumatları tam şəkildə göstərilməklə İnvestisiya Şirkətindən hesabat tələb etmək. 24

25 İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA 3.4. Müştərinin vəzifələri: İnvestisiya şirkətinə verdiyi bütün növ sifarişləri və təlimatları aydın və tərəddüdə əsas verməyəcək şəkildə təqdim etmək; Tələb olunduğu təqdirdə müvafiq təminatların həqiqiliyini təsdiq edən sənədləri İnvestisiya şirkətinə təqdim etmək; İnvestisiya Şirkətinə xidmət haqqını və sifarişin icra olunması ilə bağlı xərcləri sifarişin icra olunduğu an və ya daha öncə ödəmək; İnvestisiya Şirkətinə bu müqavilədən irəli gələn hüquq və öhdəlillərinin icrası üçün tələb olunan hərəkət və ya hərəkətsizlik tapşırıqlarına əməl etmək, İnvestisiya Şirkəti tərəfindən tələb olunan sənədləri təqdim etmək və onları imzalamaq. 4. Müştərinin eyniləşdirilməsi 4.1. Qiymətli kağızlar haqqında müvafiq qanunvericiliyin tələbləri çərçivəsində Müştəri, özü ilə bağlı İnvestisiya Şirkətinin təqdim etdiyi Müştəri Anketi üzrə məlumatları tam və əksiksiz şəkildə İnvestisiya Şirkətinə təqdim edir Müştəri, daha sonra bu məlumatlarda baş verən dəyişiklik və ya əlavələrlə bağlı İnvestisiya şirkətini yazılı olaraq məlumatlandırmalıdır. Əks təqdirdə İnvestisiya şirkəti Müştəri adına və hesabına icra edəcəyi əməliyyatlarda Müştəri Anketində təqdim edilən qeydlərə istinad edəcəkdir. Müştəri, öz barəsində məlumat verməkdən imtina etdiyi təqdirdə bununla bağlı bütün məsuliyyət Müştəriyə aid ediləcəkdir Müştəri, Qiymətli kağızlar bazarı üzrə qanunvericilik və müvafiq normativ aktların tələbləri çərçivəsində müəyyən olunmuş sənədləri İnvestisiya şirkətinə təqdim etməlidir Müştəri qəbul edir ki, Müştəri Anketində təqdim etdiyi məlumatların tam, doğru və əksiksizdir, bu məlumatların yanlış olacağı təqdirdə İnvestisiya şirkətinin üzləşə biləcəyi bütün növ zərərləri qarşılayacaqdır, İnvestisiya şirkətindəki hesabına yerləşdirəcəyi vəsaitin cinayət yolu ilə qazanılmamışdır və bu hesabın çirkli pulların yuyulması məqsədilə istifadə edilməyəcəkdir Müştəriyə İnvestisiya şirkəti tərəfindən xüsusi eyniləşdirmə nömrəsi verilir və bu nömrə Müqavilədə qeyd edilir. 5. Sifarişlərin verilməsi, icra müddəti, və ləğvi 5.1. Qiymətli kağızların və digər maliyyə alətləri üzrə bütün əməliyyatlar, Müştərinin şəxsi istəyi və qərarı ilə, İnvestisiya şirkətinə verəcəyi sifariş əsasında həyata keçirilir Qiymətli kağızlar üzrə sifariş qərarları ilə bağlı bütün məsuliyyət Müştəriyə aiddir Qiymətli kağızlarla bütün növ ticarət əməliyyatları İnvestisiya şirkəti tərəfindən Müştəri adına və hesabına həyata keçirilərək, bu əməliyyatlar nəticəsində yaranacaq bütün mənfəət və zərərlər Müştərinin hesabına aid edilir İnvestisiya şirkəti müştərinin əməliyyat açmaq üçün sifarişlərini limitli bazar və bazar qiymətləri ilə qəbul edir İnvestisiya Şirkəti Müştərinin bazar qiyməti üzrə sifarişini sifariş verdiyi ana bazardakı ən əlverişli qiymət ilə icra edir. 25

26 5.6. Müştərinin limitli bazar qiymət ilə sifarişləri sifarişdə qeyd olunan qiymət formalaşmadıqda, İnvestisiya Şirkəti sifarişi növbəti ən əlverişli bazar qiyməti ilə icra edir Limitli bazar qiymətləri ilə verilən sifarişlər, həftə sonu bazar öncəsi verilən sifarişlər və ya likvidliyin azalması ilə volatilliyin yüksək olduğu vaxtlarda yaranan qiymət boşluqları (gap) sifarişlərin verilən qiymətdən fərqli qiymətlə icra olunmasına səbəb ola bilər. Bu zaman Müştərinin zərəri dayandır (stop loss) limitli bazar qiyməti ilə, gəliri götür (take profit) sifarişləri isə qeyd olunan qiymətlə icra olunur İnvestisiya Şirkətinə verilmiş bütün sifarişlər bir qayda olaraq İnvestisiya Şirkətinin təmin etdiyi qiymətlər üzrə icra edilir. Bütün növ sifarişlərin icrası zamanı Müştəri istinad qiyməti olaraq İnvestisiya Şirkətinin Likvlidlik Təminatçısının təqdim etdiyi qiyməti şərtsiz olaraq əsas qəbul edir İnvestisiya Şirkətinin Müştəriyə təqdim etdiyi ticarət platformasında texniki səbəblərə görə yanlız minimal həcmlər üzrə qiymətlər əks olunur. Müştərinin verəcəyi daha iri həcmli sifarişlər üzrə qiymətlər ticarət platformasında əks olunduğundan daha fərqli qiymətlə icra oluna bilər Müştəri alış və ya satış sifarişi üzrə açdığı müvafiq olaraq alış və ya satış əməliyyatını əməliyyatı bağla sifarişi ilə bağlayır Müştərinin eyni maliyyə alətləri üzrə alış əməliyyatına sahib olduğu zaman verdiyi eyni həcmlisatışsifarişi və ya satış əməliyyatına sahib olduğu zaman verdiyi alışsifarişi açıq əməliyyatı bağlamır və əməliyyat üzrə əticələri qiymət dəhlizinin genişləndiyi qədər dəyişir Müştəri hesabında eyni maliyyə alətləri üzrə eyni həcmli əks əməliiyyatlar olduğu zaman qiymətlər dəhlizinin genişlənməsi təminat səviyyəsinin azalmasına və dayandırılma həddinə çatdıqda İnvestisiya Şirkətinin Müştərinin əlavə tapşırığı olmadan Müqavilənin şərtlərinə uyğun açıq əməliyyatları bağlamasına səbəb ola bilər Müştəri sifariş verdikdə onun hesab üzrə qalıq məlumatları yoxlanılır Müştəri hesabındakı qalığın hesablanmasında Müştərinin verdiyi cari sifarişlər üzrə öhdəlikləri və hər hansı əməliyyatının təminatı məqsədilə hesabında dondurulmuş vəsaitlər nəzərə alınmır Marja ticarətinin subyekti olan eyni maliyyə alətləri üzrə əks sifarişlər zamanı İnvestisiya Şirkətinin təyin etdiyi hesab növünə görə müştəridən əlavə təminat tələb oluna bilər Sərbəst təminat səviyyəsinin 100%-dən aşağı olduğu hallarda Müştərinin eyni maliyyə aləti üzrə əks əməliyyat sifarişləri İnvestisiya Şirkəti tərəfindən qəbul olunmur İnvestisiya Şirkəti, kredit və ya kredit xətti verilmiş müştərinin sifarişlərini və ya ona verilmiş krediti və ya kredit xəttini istənilən zaman dondurmaq hüququnu özündə saxlayır Müştəri hesabında kifayət qədər qalıq olmadıqda sifarişlərin qəbul edilməsi və icra edilməsi nəticəsində yarana biləcək bütün zərər və xərclər Müştəriyə aid edilir Müştəri, internet vasitəsilə sifariş qəbulunun mümkün olduğu maliyyə alətləri barəsində sifarişləri təqdim etdiyi ticarət platformasından verir Müştəri ticarət platformasına giriş üçün avtorizasiya mərhələsindən keçir və verdiyi sifarişlər bu avtorizasiya ilə hüquqi qüvvəyə malik hesab edilir. 26

27 İNVESTİSİYA XİDMƏTLƏRİNİN GÖSTƏRİLMƏSİ HAQQINDA Müştəri ticarət platformasını əldə etmək üçün İnvestisiya Şirkətinə lazım olan bütün məlumat və sənədləri təqdim etməlidir Ticarət Platformasını istifadə etmək üçün Müştəri platformanın tələb etdiyi minimum texniki göstəricilərə malik kompyuterə və ya digər müvafiq avadanlığa, internet əlaqəsinə çıxışa, internet çıxışı üçün lazım olan texniki avadanlıqlara və ticarət platformasına sahib olmalıdır Müştəri ticarət platformasına giriş üçün lazım olan istifadəçi adı və şifrəni İnvestisiya Şirkətinin saytından elektron otağına daxil olaraq əldə edir Müştəri Ticarət Platformasına giriş üçün istifadə olunan istifadəçi adı və şifrə üçün şəxsən məsuliyyət daşıyır. Müştəriyə aid isitfadəçi adı və şifrə istifadə edilməklə Ticarət Platformasından verilən bütün sifarişlər Müştəri sifarişləri kimi qəbul olunur və nəticələri Müştəriyə aid edilir Müştəri istifadəçi adı və şifrəsinin onun razılığı olmadan başqası tərəfindən istifadə olunduğunu düşündükdə, müvafiq istifadəçi adı üzrə şifrəni dəyişə və ya bu barədə İnvestisiya Şirkətinə müraciət edə bilər Müştəri sifarişləri hər hansı səbəbdən Ticarət Platforması vasitəsi ilə verə bilmədikdə, İnvestisiya Şirkətinin müəyyən etdiyi müvafiq yoxlamanı keçməklə sifarişlərini elektron poçt, telefon və ya yazılı formada verə bilər Müştəri, sifarişlərinin icra müddətini müvafiq birja tərəfindən və ya müvafiq qanunvericilik ilə müəyyənləşdirilən, bu növ əməliyyatların icra müddəti ilə bağlı normalara uyğun istədiyi şəkildə müəyyənləşdirə bilər İnvestisiya şirkəti istənilən müştəri sifarişini icra etməyə bilər İcra olunmuş müştəri sifarişləri üzrə İnvestisiya Şirkətində yaranan açıq əməliyyat İnvestisiya Şirkəti tərəfindən bağlana bilmədikdə İnvestisiya Şirkəti bu sifarişləri ləğv edə bilər İnvestisiya şirkəti scalping məqsədi ilə verilmiş sifarişləri və onların nəticəsini ləğv edə bilər Müştəri scalping məqsədi ilə verilmiş sifarişlər üzrə İnvestisiya Şirkətinə dəymiş zərərə görə məsuliyyət daşıyır Sifarişin müddəti Müqavilənin qüvvədə olma müddətindən artıq ola bilməz Sifariş müştəri tərəfindən ləğv edildikdə və ya sifarişin icra müddəti başa çatdıqda sifariş qüvvədən düşmüş hesab edilir İcra müddəti müəyyənləşdirilməmiş sifarişlərin icra müddəti bu müqavilənin qüvvədə olma tarixi ilə eynidir İnvestisiya şirkəti, Müştəri tərəfindən verilmiş sifarişin ləğv edilməsi və ya sifarişin icra edilməmiş hissəsinin tam və ya qismən ləğv edilməsi barədə səbəbləri göstərilməklə Müştərinin yazılı və ya elektron formada məlumatlandırılmasını təmin edir Müştəri sifarişlərinin hər hansı səbəbdən icra olunmaması zamanı, müştərinin sözügedən sifarişlər həcmində olan məbləğ onun İnvestisiya Şirkəti nəzdnindəki müvafiq hesabında sərbəst qalıq formasında saxlanılır Qiymətli kağızlar və maliyyə alətləri üzrə verilən sifarişlərin icrası zamanı baş vermiş texniki nasazlıq və ya üçüncü şəxslərin əməliyyat səhvi nəticəsində Müştəri hesabında yaranmış nəticələr bu nasazlıq və ya səhv aradan qaldırılanadək girovda saxlanılır. 27

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR

ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR 1.1 Kartın növü İllik (əsas kart) İllik (əlavə kart) 1. ÖDƏNİŞ KARTLARI ÜZRƏ TARİFLƏR Gold Virtual* Gold Gold İnfinite 1 il 10 AZN 5 AZN 5 AZN 8 AZN 20 AZN 40 AZN 3 AZN 10

Detaylı

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli

Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri. Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Azər-Türk Bank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə xidmət haqqı tarifləri Ödəniş kartları və onlarla aparılan əməliyyatlar üzrə tariflər cədvəli Xidmət növü MasterCard Debet (yalnız ə/h layihəsi üçün) VISA Electron

Detaylı

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti

UniMiles 3 illik 100 AZN və ekvivalenti Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Monitorinqi Xidmətində daxili proseduralarla bağlı qəbul edilmiş qaydalar Qaydanın adı «Azərbaycan Respublikasnın Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidmətində protokol işinin təşkili üzrə Qaydalar»

Detaylı

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets

Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları. Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets Qiymətli kağızların təkrar bazar likvidlyinin emitent üçün imkanları Elxan Həsənov SOCAR Capital Markets 100% dövlət şirkəti və ölkənin ən böyük vergi ödəyicisi; Şaxələnmiş gəlir mənbələri - Neft, qaz

Detaylı

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində ödəniş vasitələrinin maliyyə hesabatlarında uçotu Qaydaları Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyəti 18 yanvar 2003-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol N 01 Reyestr N 32 İdarə Heyətinin Sədri Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının

Detaylı

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B.

«Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının. Protokol 11 -li. «16» may 2016-cı il. Sədr B. «Təsdiq edilmişdir»: Azərbaycan Respublikasının Milli Depozit Mərkəzinin Müşahidə Şurasının Protokol 11 -li «16» may 2016-cı il Sədr B.Əzizov (Azərbaycan Respublikasının Müşahidə Şurasının 24 oktyabr 2016-cı

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT. 31 dekabr 2013-ci il tarixə MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT "Qeyrihökumət təşkilatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2013ci il tarixə FORMA 1 Müəssisə, təşkilat Vətəndaşların Əmək Hüquqlarını

Detaylı

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/

AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ AZƏRBAYCAN BANKLAR ASSOSİASİYASI BANK SEKTORU TRENDLƏRİ 2016 /12/ BAKI - 2017 1 MÜNDƏRİCAT BANKLARIN SAYI, XİDMƏT ŞƏBƏKƏSİ VƏ HEYƏTİ HAQQINDA 3 BANK SEKTORUNUN İCMAL BALANSI 4 BANK SEKTORUNUN MƏNFƏƏT (ZƏRƏR)

Detaylı

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN

MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT VÖEN MALIYYƏ VƏZIYYƏTI HAQQINDA HESABAT «Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydası»na 1 nömrəli əlavə 31 dekabr 2009 il tarixə FORMA 1 VÖEN 1 3 0 0 1 2

Detaylı

Azər-Türk Bank ASC üzrə

Azər-Türk Bank ASC üzrə Azər-Türk Bank ASC üzrə XİDMƏT HAQQI TARİFLƏRİ Fiziki şəxslərə göstərilən bank xidmətləri üzrə TARİFLƏR CƏDVƏLİ 1 1.1 1.2 1.3 2 Bank hesablarının açılması: Cari hesabın açılması (əmanət qoyulması, kredit

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 10-May-2018 USD 1,7 Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit MC Standard 1 1 - Kartların buraxılış müddətindən asılı olaraq xidmət haqqı əvvəlcədən ödənilir "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də

Detaylı

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar

Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından çıxarış. 1. Ümumi müddəalar Təsdiq edilmişdir Milli Depozit Mərkəzi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Səhmdarların Ümumi Yığıncağının il tarixli qərarı ( -li protokol) Sədr R.Aslanlı Klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydalarından

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərn Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR

İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR İŞ YERİNƏ DAİR ARAYIŞ ELEKTRON XİDMƏTİNDƏN İSTİFADƏ ÜZRƏ MEDODİKİ GÖSTƏRİŞLƏR Mündəricat 1. Elektron xidmətdən istifadə üçün sisteminə daxil olmaq.... 2 Şəkil 1. Sisteminə giriş... 2 Şəkil 2. Elektron

Detaylı

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada)

Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərilən Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

Visa Gold / MC Gold 1 illik 40 AZN/USD/EUR/(GBP*) 2 illik 60 AZN/USD/EUR/(GBP*) 3 illik 80 AZN/USD/EUR/(GBP*) 4 illik 100 AZN/USD/EUR/(GBP*)

Visa Gold / MC Gold 1 illik 40 AZN/USD/EUR/(GBP*) 2 illik 60 AZN/USD/EUR/(GBP*) 3 illik 80 AZN/USD/EUR/(GBP*) 4 illik 100 AZN/USD/EUR/(GBP*) Unibank Kommersiya Bankı Açıq Səhmdar Cəmiyyətində fiziki şəxslərə göstərn Plastik kart xidməti üzrə tariflər (Yeni redaksiyada) PLASTİK KARTLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 1. Plastik kartın verilməsi (illik xidmət

Detaylı

[18] 1. Ümumi müddəalar

[18] 1. Ümumi müddəalar İqtisadiyyat Nazirliyinin kollegiyasının 14 iyun tarixli 3 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 3 nömrəli əlavə Kommersiya qurumlarına və publik hüquqi şəxslərə münasibətdə qrant müqavilələrinin (qərarlarının)

Detaylı

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 -

ACCESSPAY XİDMƏTİ. 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ 7/23/2014 AccessBank Sales Training - 1 - ACCESSPAY XİDMƏTİ ƏSAS FUNKSİYALAR AccessBank-ın və ya digər Bankın plastik kartı vasitəsilə AccessBank-da olan cari, debit kart, əmanət hesablarına

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 27-Nov-2018 USD 1,7 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ VISA Internet Card 1 / MC Web-Card 1 VISA Electron 1 / Debit MC Standard 1 4 10 Ödəniş nın buraxılmasına görə

Detaylı

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı)

İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması üzrə kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar. Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) İllik maliyyə hesabatlarının tərtib olunması kommersiya təşkilatları üçün nümunəvi formalar Bölmə/ Maddə -si Bölmə/Maddələrin adı Bakı Çinar Soyuducuları ASC (Təşkilatın adı) Mühasibat balansı 31 dekabr

Detaylı

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu

''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu ''Elektron ticarət haqqında'' Azərbaycan Respublikasının qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında elektron ticarətin təşkili və həyata keçirilməsinin hüquqi əsaslarını, onun iştirakçılarının hüquq və

Detaylı

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Qrant haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qrantların (o cümlədən sub-qrantın, qranta əlavənin, habelə ianələr istisna olmaqla, bu Qanunun 1-ci maddəsinin birinci

Detaylı

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu

Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bank xidmətlərinin göstərilməsinə dair ümumi şərtlər toplusu Bir tərəfdən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi, Mərkəzi Bankın lisenziyası və öz Nizamnaməsi əsasında fəaliyyət göstərən PAŞA Bank

Detaylı

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il

Qərar Q-14. Relizin Tarixi: Bakı şəhəri, 30 iyun 2014-cü il İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta müqaviləsinin məzmununun və formasının təsdiq edilməsi haqqında Relizin Tarixi:

Detaylı

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin cı il 5 oktyabr tarixli Fərmanı ilə təsdiq edilmişdir. Əlavə Ümumi müddəalar Xarici ölkələrə ixrac missiyalarının təşkilinə, xarici bazarların araşdırılması və marketinq fəaliyyətinə, Made in Azerbaijan brendinin xarici bazarlarda təşviqinə, yerli şirkətlərin ixracla bağlı xarici

Detaylı

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI

Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI Expressbank Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 2016-ci il üzrə YARIMİLLİK HESABATI 1 Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi Tam adı: Expressbank Açıq Səhmdar ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ. AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ Aktın növü AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MƏRKƏZİ BANKIN İDARƏ HEYƏTİNİN QƏRARI Qəbul edildiyi 17.09.2013 tarix Qeydiyyat nömrəsi 19/1 Adı Azərbaycan

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 11-Oct-2018 USD 1.7 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ VISA Internet Card 1 / MC Web-Card 1 VISA Electron 1 / Debit MC Standard 1 4 10 Ödəniş kartlarının

Detaylı

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (27 noyabr 2001-ci il, 30 aprel 2002-ci il, 3 mart 2006-cı il, 17 aprel 2007-ci il, 7 dekabr 2007-ci il, 30 iyun 2009-cu il, 04 mart 2016-cı il,

Detaylı

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI

YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI YERLİ ŞİRKƏTİN YARADILMASININ PROSEDUR QAYDALARI Yerli şirkətin yaradılması mərkəzləşdirilmiş qaydada vergi orqanında həyata keçirilir. Prosedur qaydalar: 1. Təsis sənədlərin a. Nizamnamə b. Hüquqi ünvan

Detaylı

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017

Baş redaktor AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI. Dr. Vüsal Musayev. İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti FEVRAL 2017 FEVRAL 2017 1 Baş redaktor Dr. Vüsal Musayev İqtisad Elmləri Doktoru London Universiteti www.vusalmusayev.com dr.vusal.musayev@ereforms.org AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2 TİCARƏT FESTİVALLARI

Detaylı

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( )

TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK ( ) TA-9106 AZE: AZƏRBAYCANDA HASİLAT SƏNAYESİNDƏ BENEFİSİAR SAHİBLİK MƏLUMATLARININ AÇIQLANMASINA DAİR YOL XƏRİTƏSİNİN TƏTBİQİNƏ DƏSTƏK (49451-001) SORĞU: BENEFİSİAR SAHİBLİYİN TƏRİFİ LAYİHƏSİ AZƏRBAYCAN

Detaylı

AZERCELL TELEKOM MMC. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bitən il üzrə Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları

AZERCELL TELEKOM MMC. 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bitən il üzrə Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları AZERCELL TELEKOM MMC 31 dekabr 2017-ci il tarixinə bitən il üzrə Konsolidə edilmiş maliyyə hesabatları AZERCELL TELEKOM MMC MÜNDƏRİCAT İcmal Maliyyə vəziyyəti haqqında konsolidə edilmiş hesabat...1 İcmal

Detaylı

«E-BANK» SİSTEMİNİN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARI

«E-BANK» SİSTEMİNİN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARI «E-BANK» SİSTEMİNİN İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ VƏ QAYDALARI MÜNDƏRİCAT «E-BANK» sisteminin istifadə şərtləri və qaydaları... 2 Anlayışlar... 2 1. «E-BANK» sistemi vasitəsilə göstərilən xidmətlər və görülə bilən

Detaylı

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ

BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ (ƏLAVƏ) ÜÇÜN ƏLAVƏ BLACKBERRY ENTERPRISE SERVICE 12 BULUD ÜÇÜN BLACKBERRY HƏLLİ ÜZRƏ LİSENZİYA MÜQAVILƏ ("ƏLAVƏ") ÜÇÜN ƏLAVƏ VACIB XƏBƏRDARLIQ: Daxil olmaq / və ya bu Cloud xidmətindən istifadə (aşağıda müəyyən edildiyi

Detaylı

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir.

və nəzarətinin hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir. İnvestisiya fondları haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU 1 Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında investisiya fondlarının təşkili, idarə edilməsi və ləğvinin prinsip və qaydalarını, habelə investisiya

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜVƏKKİL BANKLARININ AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ LİMİTLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ Q A Y D A L A R I

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MÜVƏKKİL BANKLARININ AÇIQ VALYUTA MÖVQEYİ LİMİTLƏRİNİN MÜƏYYƏN EDİLMƏSİ VƏ TƏNZİMLƏNMƏSİ Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat N 2657 Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Protokol N 03 08 fevral 2001-ci il 31

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 30-Oct-2017 USD 1.7002 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov

Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı cü il. Sədr. Elman Rüstəmov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı Qərar 2014-cü il Sədr Elman Rüstəmov Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı tərəfindən ödəniş sistemlərində hesablaşmaların təşkili Qaydaları

Detaylı

Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament. 1. Ümumi müddəalar

Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması elektron xidməti üzrə inzibati reqlament. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikasının Vergilər Nazirliyinin Kollegiyasının 2017-ci il 27 yanvar tarixli 1717050000005500 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir 6 nömrəli əlavə Fiziki şəxsin vergi uçotundan çıxarılması

Detaylı

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər

Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər Kapital Bank ASC-nin İdarə Heyəti tərəfindən 11 noyabr 2016-cı il tarixində (Protokol 99) təsdiqlənib Pərakəndə Bankçılıq üzrə Standart Şərtlər (hesab, əmanət, kart, kredit münasibətlərinin və fiziki şəxslərə

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Card-to-card

Detaylı

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI

«Atəşgah» Sığorta Şirkəti ASC HƏYAT SIĞORTASI QAYDALARI HƏYAT SIĞORTASI MÜNDƏRICAT Maddə 1. Maddə 2. Maddə 3. Maddə 4. Maddə 5. Maddə 6. Maddə 7. Maddə 8. Maddə 9. Əsas anlayışlar Sığortanın subyektləri Sığortanın obyekti Sığorta sinifləri Sığorta predmetinin

Detaylı

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR

BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR BALANS HESABATI A-AKTİVLƏR Aktivlərin maddələri Cəmi (min AZN) Xarici valyutada (2-ci sütundan) 1. Nağd vəsaitlər (banknotlar v ə sikkələr, yolda, bankomatlarda v ə 20330.03 8764.68 valyuta mübadil ə məntəqələrind

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI 2017-Cİ İLDƏ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI DÖVLƏT NEFT FONDUNUN VƏSAİTİNDƏN İSTİFADƏNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ (PROQRAMI) VƏ İNVESTİSİYA SİYASƏTİ Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Marketinq. Mehdiyev Əkbər

Marketinq. Mehdiyev Əkbər Marketinq Mehdiyev Əkbər 1313A Marketinqin mahiyyəti Marketinq, planlaşdirma prosesidir; Bu proses, məhsulun yaradilması, qiymətləndirilməsi, təbliğatının aparılması və yayılmasından ibarətdir; Marketinqin

Detaylı

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI

YERLİ BANKLARIN ŞÖBƏLƏRİNİN VƏ YERLİ NÜMAYƏNDƏLİKLƏRİNİN AÇILMASI ÜÇÜN İCAZƏ ALINMASI VƏ İCAZƏNİN LƏĞV EDİLMƏSİ QAYDALARI Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Qeydiyyat 3092 16 noyabr 2004-cü il Nazir F.F.Məmmədov Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin 03

Detaylı

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI

DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DÖVLƏT SOSİAL SIĞORTA ŞƏHADƏTNAMƏSİNİN DƏYİŞDİRİLMƏSİ VƏ YA DUBLİKATININ VERİLMƏSİ ÜÇÜN MÜRACİƏTİN QƏBULU İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI DSMF 16.09.2015 Mündəricat Giriş...2 Məqsəd... 2 Məzmun... 2 Xidmətin istifadəçiləri...

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ İdarə Heyətinin 18.05.2017-ci il tarixli 179 N-li qərarına əlavə "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla, əsas

Detaylı

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I

Bank sistemində pulların ekspertizasının təşkili və aparılması Q A Y D A L A R I Dövlət qeydiyyatına alınmışdır Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikasının Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyi Mərkəzi Bankının İdarə Heyəti Qeydiyyat 3118 Protokol 05 18 mart 2005-ci il 03 mart

Detaylı

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Tibbi sığorta haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Bu Qanun əhalinin tibbi sığortasının təşkilati, hüquqi və iqtisadi əsaslarını müəyyən edir, tibbi sığortanın subyektləri arasındakı münasibətləri

Detaylı

9. PLASTİK KARTLAR Plastik kartların əldə olunması üzrə şərtlər. MC Debit/Visa Electron MC Standard/Visa Classic.

9. PLASTİK KARTLAR Plastik kartların əldə olunması üzrə şərtlər. MC Debit/Visa Electron MC Standard/Visa Classic. 9. PLASTİK KARTLAR. 9.1. Plastik kartların əldə olunması üzrə şərtlər. Kartın növü 1 illik (əsas kart) 1 illik (əlavə kart) 2 illik (əsas kart) 2 illik (əlavə kart) 3 illik (əsas kart) 3 illik (əlavə kart)

Detaylı

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar

Yaşıl Kart Sistemi. Maddə Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar Yaşıl Kart Sistemi Maddə 63 1. Yaşıl Kart Sistemi ilə bağlı ümumi müddəalar 63 1.1. Bu fəsildə avtonəqliyyat vasitələrinin qeydiyyatdan keçdiyi ölkədən xaricdə istifadəsi zamanı üçüncü şəxslərin sağlamlığına

Detaylı

"Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ

Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC-də ödəniş kartları üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ 21-Jun-2017 USD 1.7022 "Azərbaycan Beynəlxalq Bankı" ASC-də ödəniş üzrə T A R İ F C Ə D V Ə L İ Ödəniş nın buraxılmasına görə illik xidmət haqqı (manatla) Internet Card 1 / MC Web-Card 1 Electron 1 / Debit

Detaylı

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin

Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni mənafelərinin AZƏRLOTEREYA AÇIQ SƏHMDAR CƏMİYYƏTİNİN 2012-ci il üzrə İLLİK HESABATI Azərlotereya ASC tərəfindən Azərbaycan Respublikasında lotereya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi, vətəndaşların hüquqlarının və qanuni

Detaylı

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet

DebitMC/ Visa Electron. Visa İnternet KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR ÜZRƏ TARİFLƏR 9.1. Debet kartlar: Xidmətin növü Kartın əldə olunması və 1 illik istifadə haqqı (əsas kart) 1 Visa İnternet 10 AZN 5 AZN/ USDEUR DebitMC/ Visa Electron Debit MC/ Visa

Detaylı

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI May 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI MÜNDƏRİCAT 1. VALYUTA TƏNZİMİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNUNDA DƏYİŞİKLİKLƏR...3 2.ÖDƏMƏ QABİLİYYƏTİNİ İTİRMİŞ BANKLARIN REZOLYUSİYASI VƏ SAĞLAMLAŞDIRMA

Detaylı

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti

ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil. haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti ADA Universitetində təhsil alan tələbələrin təhsil haqqının maliyyələşdirilməsi üçün Təhsil krediti 03.09.2015 Ərizəçi (Borcalan) Universitetdə bakalavr və magistr pilləsində təhsilini başlayan və ya təhsilini

Detaylı

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar

Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması haqqında Təlimat. 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin _06_ oktyabr 2009-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Protokol 28 Kassa dövriyyəsi haqqında statistik hesabatın tərtibi və təqdim olunması

Detaylı

BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı

BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı BANK O F BAKU AÇ IQ SƏHMDAR CƏ MİYYƏ Tİ İ darəetmə hes abatı 1. Emitentin tam və qısaldılmış adı, vergi ödəyicisinin eyniləşdirmə nömrəsi (VÖEN), dövlət qeydiyyatının tarixi və nömrəsi: Tam adı: Bank of

Detaylı

Sistem inzibatçıları üçün təlimat

Sistem inzibatçıları üçün təlimat Kütləvi Ödənişlər üzrə Mərkəzləşdirilmiş İnformasiya Sisteminin istismarı üzrə istifadəçilər üçün Təlimat a Əlavə 2 Bank təhlükəsizlik inzibatçısının Avtomatlaşdırılmış İş Yeri Sistem inzibatçıları üçün

Detaylı

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması

MobilBank. Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması MobilBank Mobil telefon vasitəsilə kart hesabının idarə olunması Xidmət siyahısı Kommunal xidmətlərin ödənişi Mobil operator xidmətlərinin ödənişi İnternet provayderlər xidmətlərinin ödənişi Pulun kartdan

Detaylı

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Sentyabr AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Sentyabr 2 0 1 7 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Azərbaycan Respublikasının diplomatik nümayəndəlikləri və konsulluqları vasitəsilə qeyrirezidentlərə elektron imza sertifikatının verilməsi Qaydası

Detaylı

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU

Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Mühasibat uçotu haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU Maddə 1. Qanunun təyinatı Fəsil I ÜMUMİ MÜDDƏALAR 1.1. Bu qanun mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair.

Rabitəbank ASC-də maliyyə xidmətləri istehlakçılarının şikayət xarakterli müraciətlərinə baxılması və cavablandırılmasına dair. «Təsdiq edilmişdir» Rabitəbank Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Müşahidə Şurasının iclasının qərarı ilə saylı.2014-cü il tarixli protokolu Müşahidə Şurasının sədri Zakir Nuriyev (imza) Rabitəbank ASC-də maliyyə

Detaylı

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək;

M Ə L U M A T I. 1. Bankın Nizamnaməsini qəbul etmək, nizamnaməyə əlavə və dəyişikliklər etmək; Yapı Kredi Bank Azərbaycan Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin İdarəetmə Orqanlarının səlahiyyətləri, maliyyə idarəetməsi, hesabatlıq və daxili nəzarət prosesləri haqqında M Ə L U M A T I Bankın Səhmdarlarının

Detaylı

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI PƏRAKƏNDƏ TİCARƏT FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI Azərbaycan Respublikası Prezidenti

Detaylı

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Biz eyni dalğadayıq TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYADA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı stimullaşdırıcı lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət, bundan sonra Təşkilatçı. Ünvan:

Detaylı

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə

Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi. Qaynar xətt: Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Qaynar xətt: 1654 Email: reports@cert.az Ünvan: Azərbaycan, Bakı, Droqal döngəsi, 702-ci məhəllə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi, 2014 İnformasiya təhlükəsizliyi insidentlərinin qarşısının alınması və nəticələrinin

Detaylı

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi

Vergi Məcəlləsinə ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Vergi Məcəlləsinə 01.01.2017-ci il tarixinə edilmiş son dəyişikliklərin müzakirəsi Qalib Toğrul 18 yanvar 2017, Bakı Azərbaycan Respublikası Sahibkarlar (İşəgötürənlər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ HÜQUQİ AKTLARIN DÖVLƏT REYESTRİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ AİLƏ, QADIN VƏ Aktın növü UŞAQ PROBLEMLƏRİ ÜZRƏ DÖVLƏT KOMİTƏSİ KOLLEGİYASININ QƏRARI Qəbul edildiyi tarix 15.04.2013

Detaylı

31 DEKABR 2017-CI İL TARİXİNDƏ BAŞA ÇATMIŞ İL ÜZRƏ 1. GİRİŞ Müəssisə və onun əsas fəaliyyəti İNVEST-AZ İNVESTİSİYA ŞİRKƏTİ QSC ( Şirkət ) 11 yanvar 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikasının qanunları əsasında

Detaylı

«WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri

«WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri «WESTERN UNION» pul köçürmələri xidmətinin göstərilmə şərtləri Xidmət çərçivəsində pul göndərmə və alma «WESTERN UNION»-un Partnyorlarının (bundan sonra Partnyorlar ) bütün dünyada yerləşən xidmət məntəqələrinin

Detaylı

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi

2. Elektron xidmətin göstərilməsinin həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası Standartlaşdırma, Metrologiya və Patent üzrə Dövlət Komitəsinin Kollegiyasının 07 aprel 2016-cı il tarixli 160116500013 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. 1 nömrəli əlavə Uyğunluğu

Detaylı

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası

Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1. Ümumi müddəalar Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2011-ci il 28 dekabr tarixli, 212 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Mobil cihazların qeydiyyatının aparılması Qaydası 1.1. Bu Qayda Azərbaycan

Detaylı

Banklarda və bank olmayan kredit təşkilatlarında məsuliyyətli kreditləşmə haqqında. Metodoloji Rəhbərlik

Banklarda və bank olmayan kredit təşkilatlarında məsuliyyətli kreditləşmə haqqında. Metodoloji Rəhbərlik Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının İdarə Heyətinin 13 avqust 2015-ci il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmişdir Protokol 32 D/reyestr 310 Banklarda və bank olmayan kredit təşkilatlarında məsuliyyətli

Detaylı

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Elektron imza və elektron sənəd haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu Bu qanun elektron imzanın və elektron sənədin istifadəsinin, onların elektron sənəd dövriyyəsində tətbiqinin təşkilati, hüquqi

Detaylı

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI Tikinti və infrastruktur obyektləri ilə əlaqədar investisiya layihələrinin investorlar tərəfindən Tik-idarə et-təhvil ver modeli çərçivəsində həyata keçirilməsinin şərtləri, tikinti və infrastruktur obyektlərinin

Detaylı

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar

YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də. İstehlakçıların müraciətlərinə baxılmasına dair Qaydalar Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC-nin Müşahidə Şurasının tarixli saylı Protokol üzrə qərarı ilə Təsdiq edimişdir Müşahidə Şurasının Sədri Faik Açıkalın YAPI KREDİ BANK AZƏRBAYCAN QSC-də İstehlakçıların müraciətlərinə

Detaylı

Yük sığortası Qaydaları

Yük sığortası Qaydaları B.Хankişiyеv 2006-cı il M. Paşayеv «23» iyun 2006-cı il Yük sığortası Qaydaları 1 Ümumi anlayışlar Əgər qaydaların məzmununda başqa cür nəzərdə tutulmamışdırsa, bu Qaydalarda istifadə olunan termin və

Detaylı

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR

ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR ÜÇÜNCÜ ġəxslər QARġISINDA MÜLKĠ MƏSULĠYYƏT SIĞORTASININ QAYDALARI ÜMUMĠ MÜDDƏALAR Bu Qaydalar Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi, «Sığorta fəaliyyəti haqqında» Azərbaycan Respublikasının Qanunu

Detaylı

Debit MC/ Visa Electron Əmək haqqı kartı. Lokal əmək haqqı kartı

Debit MC/ Visa Electron Əmək haqqı kartı. Lokal əmək haqqı kartı 9. PLASTİK KARTLARLA ƏMƏLİYYATLAR. Xidmətin növü İnter net kartı Debit MC/ Elec tron Debit MC/ Electron Əmək haqqı kartı Lokal əmək haqqı kartı Debit MC/ Electron Depozit kartı 4 MC Standar d/ Classic

Detaylı

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR

QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN BANKLAR VASİTƏSİLƏ LEQALLAŞDIRILMASININ QARŞISININ ALINMASINA DAIR Təsdiq edilmişdir Azərbaycan Respublikası Milli Bankı İdarə Heyətinin _03_ noyabr 2006-cı il tarixli qərarı ilə Protokol 34 D/reyestr 160 QEYRİ-QANUNİ YOLLA ƏLDƏ EDİLMİŞ PUL VƏSAİTLƏRİNİN VƏ YA DİGƏR ƏMLAKIN

Detaylı

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI

Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI Aprel 2017 AZƏRBAYCAN İQTİSADİ İSLAHATLAR İCMALI İCTIMAI İAŞƏ FƏALİYYƏTİ SAHƏSİNDƏ VERGİTUTMA MƏQSƏDLƏRİ ÜÇÜN GƏLİRLƏRİN VƏ XƏRCLƏRİN UÇOTUNUN APARILMASI QAYDASI Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham

Detaylı

İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI VƏ ŞƏRTLƏR

İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI VƏ ŞƏRTLƏR İSTİFADƏÇİ TƏLİMATI VƏ ŞƏRTLƏR 1.Əsas anlayışlar Hazırkı şərtlər CAMEX MMC-nin müxtəlif ölkələrdə yerləşdiyi anbarlarına istənilən sifarişçi tərəfindən internet üzərindən alış zamanı daxil olan və sifarişçiyə

Detaylı

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I.

Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi Q A Y D A L A R I. I. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 2 sentyabr 2013-cü il tarixli 791 saylı əmri ilə təsdiq edilmişdir. Ümumi təhsil müəssisələri üzrə rəsmi hesabatların formalaşdırılması, təqdim və qəbul edilməsi

Detaylı

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A

AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı. Mehdiyev Əkbər 1313A AZƏRBAYCANDA INNOVASIYA POTENSIALı Mehdiyev Əkbər 1313A Dunya təcrubəsi gostərir ki, innovasiya texnologiyalarından geniş istifadə olunması olkənin hərtərəfli inkişafına xidmət edir. Bu texnologiyalar

Detaylı

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər

Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər sayta keçid www.grandstream.az Rəsmi nümayəndə Pronet şirkəti Fərdi ev və kottec qəsəbələri üçün IP həllər Grandstream avadanlığının bazası əsasında fərdi ev

Detaylı

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 2016-cı ildə Rioda keçiriləcək Olimpiya oyunlarının ən yaxşı anlarından zövq alın! TİRAJLI STİMULLAŞDIRICI LOTEREYA QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan

Detaylı

Macarıstanda elektrik enerjisindən istifadə tariflərinin müəyyənləşdirilməsi metodoligiyasının təkmilləşdirilməsi

Macarıstanda elektrik enerjisindən istifadə tariflərinin müəyyənləşdirilməsi metodoligiyasının təkmilləşdirilməsi Macarıstanda elektrik enerjisindən istifadə tariflərinin müəyyənləşdirilməsi metodoligiyasının təkmilləşdirilməsi Çaba Kovаç Macarıstan Enerji Bürosu Kommunal Müəssisələrin Tənzimlənməsinə dair Komissiya

Detaylı

Ziraat Bank Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ziraat Bank Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Ziraat Bank Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına Uyğun Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi 31 dekabr 2016-cı il MÜNDƏRİCAT MÜSTƏQİL AUDİTORLARIN

Detaylı

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR

KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI ANLAYIŞLAR Print Date: 17/03/2009 AJ0037-EA01CX Page 1 of 15 KÖNÜLLÜ TİBBİ SIĞORTA QAYDALARI Bundan sonra mətndə Qaydalar adlanacaq A-Qroup Sığorta Şirkətinin Könüllü Tibbi Sığorta Qaydaları Azərbaycan Respublikası

Detaylı

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında

Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında Qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyəti haqqında AZƏRBAYCAN RESPUBLĐKASININ Q A N U N U Maddə 1. Qanunun təyinatı Bu Qanun Azərbaycan Respublikasında qeyri-dövlət (özəl) mühafizə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi

Detaylı

1. Ümumi müddəalar Elektron xidmətin adı: daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu

1. Ümumi müddəalar Elektron xidmətin adı: daşınmaz əmlakla bağlı uzufruktun dövlət qeydiyyatı üçün müraciətin və sənədlərin qəbulu Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsi Kollegiyasının 21 aprel 2014-cü il tarixli 07 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət Komitəsinin

Detaylı

Məlumatların Açıqlanmamasına dair Şərtlər

Məlumatların Açıqlanmamasına dair Şərtlər Məlumatların Açıqlanmamasına dair Şərtlər Hazırkı Məlumatların Açıqlanmamasına dair Şərtlər ( Şərtlər ) PAYSİS MMC ( Məlumatı qəbul edən tərəf ) və hazırkı Şərtləri qəbul edərək WWW.EPUL.AZ saytı vasitəsilə

Detaylı

Ziraat Bank Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti

Ziraat Bank Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Ziraat Bank Azərbaycan Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına Uyğun Hazırlanmış Maliyyə Hesabatları və Müstəqil Auditorların Rəyi 31 dekabr 2017-ci il tarixində başa çatmış

Detaylı

Xaricdə Visa kartı ilə ödə və bizimlə parlaq emosiyaları yadda saxlamaq şansı əldə et AKSİYASINDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ

Xaricdə Visa kartı ilə ödə və bizimlə parlaq emosiyaları yadda saxlamaq şansı əldə et AKSİYASINDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ Xaricdə Visa kartı ilə ödə və bizimlə parlaq emosiyaları yadda saxlamaq şansı əldə et AKSİYASINDA İŞTİRAK ŞƏRTLƏRİ 1. Tirajlı Stimullaşdırıcı Lotereyanın təşkilatçısı: OMG Azerbaijan Məhdud Məsuliyyətli

Detaylı

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları

İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti «İdman mərc oyunlarının həyata keçirilməsi məqsədi ilə hüquqi şəxsin akkreditasiya olunması Qaydası»nın və «İdman mərc oyunlarının təşkili və keçirilməsi Qaydaları»nın

Detaylı