Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet"

Transkript

1 Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet

2

3 Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme sıklığındaki artışla birlikte, obezetiye paralel olarak gelişen tip-2 diyabet ve alkol e bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalıklarında (non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı: NAYKH) da artış görülmektedir. NAYKH dünya genelinde en sık görülen karaciğer hastalığıdır. NAYKH nin erken safhalarında karaciğer yağlanması (hepatik steatozis) olarak tanımlanan karaciğer dokusunda iltihabi infiltrasyonun olmadığı bir yağ birikimi görülür. Bu ilk başlarda zararsız ve geri dönüştürülebilir NAYKH durumu zamanla non-alkolik steatohepatit (NASH) olarak bilinen iltihaplanmanın da eşlik ettiği bir hal alır. NASH nin ilerleyen evrelerinde karaciğer fibrozu, siroz ve karaciğer kanseri (hepatosellüler karsinoma, HCC) dahi görülebilir. Bu tezin 1. kısmında, obezite, tip-2 diyabet ve NAYKH nin oluşumunda etkili olan mekanizmalar anlatılmaktadır. Bununla birlikte karaciğer yağlanmasının NASH ye ilerlemesinde etkili olan çevresel ve genetik temelli mekanizmalar ele alınmıştır. NAYKH'nin başlamasında ve NASH'ye ilerlemesinde etkili olan muhtemel mekanizmalar arasında yer alan yaşlanma ve epigenetik faktörlerden de bu bölümde bahsedilmiştir. Yağ asidi taşıyıcı protein olarak bilinen CD36 nın NAYKH gelişimindeki rolü de bu bölümde anlatılmıştır. Yaşlanma NAYKH'nin oluşması için bir risk faktörüdür. Ancak yaşlanmanın NAYKH nin NASH ye ve en sonunda HCC ye ilerlemesindeki rolü henüz anlaşılamamıştır. Bu yüzden bu tezin 2. kısmında yaşlanma, NAFLD, NASH ve HCC arasındaki ilişki ele alınıp; yaşlanmanın karaciğer hastalıklarında gerçek bir risk faktörü olup olmadığı sorgulanmıştır. Bununla birlikte karaciğerin hasar gelişimine dirençli hale geldiği bir yaş aralığı olup olmadığı tartışılmıştır. Karaciğer hastalıkları ve insan yaşı arasındaki etkileşimin iyi anlaşılabilmesi için daha çok çalışmaya ihtiyaç vardır. Obeziteye çoğunlukla, yağ dokusu (adipoz doku) ve karaciğer gibi periferal dokularda ortaya çıkan metabolik iltihaplanmaya ikincil olarak gelişen, düşük düzeyde, sistemik bir iltihaplanma eşlik eder. Obeziteye paralel olarak görülen bu iltihaplanma, insülin direncinin gelişmesiyle ilişkilendirilirken, yağ ve karaciğer dokularında görülen iltihaplanmanın insülin direnci oluşumuna katkısı bilinmemektedir. Tezin 3. kısmında obezitede görülen metabolik iltihaplanmanın kaynağını araştırmayı hedefledik. İnsülin direnci gelişimine katkıda bulunan yağ dokusu ve karaciğer iltihaplanması arasındaki zamana bağlı bu ilişkiyi aydınlatmak için; 24, 30 veya 52 hafta süresince C57BL/6 farelerini farklı miktarlarda yağ içeren diyetlerle (düşük yağ içerikli diyet-10% kcal yada yüksek yağ içerikli diyet 45% kcal) besledik. Sonuçlarımız obezitenin tetiklediği yağ dokusundaki metabolik iltihaplanmanın karaciğer iltihaplanmasına kadar ilerlediğini göstermektedir. Bu

4 Chapter 10 durum, iltihaplanmanın insülin direnci oluşmasında bir etken değil de insülin direnci gelişiminin bir sonucu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Tezin 4. kısmında, bir risk faktörü olan yaşlanmanın NAYKH gelişiminde nazal bir rol oynayıp oynamadığını araştırdık. Yaşlanma ve NAYKH gelişimi arasındaki ilişkiyi, yüksek yağ (HFD, 60% kcal yağ) içerikli bir diyeti takiben chow diyeti ile beslediğimiz farelerde değerlendirdik. Yaşlanmanın chow diyeti ile beslenen farelerde NAYKH gelişimini hızlandırmadığını gözlemledik. Ancak, yaşlanma, yüksek yağ içerikli diyet ile gelişen obezite durumunda karaciğer yağlanmasını (hepatik steatozis) ve iltihap oluşumunu önemli ölçüde hızlandırdı. Yine tezin bu kısmında, yağ asidi taşıyıcı bir protein olan CD36 nın yaşlanma ile ilişkili NAYKH gelişimindeki rolünü de araştırdık. Sonuçlarımız yaşlanmanın hem fare hem de insan karaciğer hücre (hepatosit) membranındaki CD36 gen ekspresyon düzeyinin arttığını göstermektedir. Bununla birlikte, yaşlanma ve yüksek yağ içerikli diyet, farelerin hepatosit membranında bulunan CD36 düzeylerinde bir artışa neden olmaktadır. Bu sonuçlar, NAYKH de görülen yüksek yağ alımının ve basit bir karaciğer yağlanmasının NASH'ye dönüşümünün CD36 aracılığıyla ile gerçekleştiğini göstermektedir. Bu yüzden bizim bulgularımız, artan CD36 gen ekspresyonunu ve hepatosit membranında artan CD36 yerleşmesini önleyecek tedavi yaklaşımlarının, NAYKH gelişimini engelleyebileceğini ileri sürmektedir. Tezin 5. kısmında CD36 nın NAYKH nin gelişmesi ve ilerlemesindeki rolünü araştırdık. Farelerdeki CD36 eksikliğinin artan hepatik steatozis ile ilişkili olduğu, bu durumun VLDL-TG nin hem üretiminin hem de kan dolaşımına verilen CD36 miktarının azalmasıyla gerçekleştiği saptanmıştır. İltihaplanma düzeyleri CD36'sı eksik olan farelerde değişmemiştir. Bu durum CD36 eksikliğinin, karaciğerdeki yağ metabolizması sinyal yollarını, karaciğerde oluşan iltihaplanma düzeyini değiştirmeden etkilediğini ortaya koymaktadır. Elde edilen bulgular CD36 nın, karaciğerdeki yağ dengesinin sürdürülmesinde önemli bir rol oynadığını ve NAYKH nn gelişmesine karşı koruyucu olduğunu göstermektedir. Obezitede, epigenetik mekanizmalar hücreye özgü kromatin esnekliğini (chromatin plasticity) kontrol ederek besinlere karşı gen ekspresyonunusürekli kılar. MacroH2A1 bir tip histon H2A olup, kromatin düzenleyici olarak hücre çoğalması ve farklılaşması sırasında küçük besin maddelerinin algılamasında kilit bir rol üstlenir. MacroH2A1'in hücre metabolizması, çoğalması ve farklılaşması gibi gen ekspresyon programlarını düzenlediğine dair in vitro ortamda kesin kanıt olmasına rağmen, organizma düzeyinde, özellikle de obezite ve besinsel stres koşullarındaki rolü bilinmemektedir. Bu tezin 6. kısmında MacroH2A1 eksikliği olan fareler 12 hafta süresince obeziteyi tetikleyecek bir diyete tabi tutuldular. 182

5 Özet Sonuç olarak makrohiston H2A1 in genetik olarak uzaklaştırıldığı fareler yüksek yağ içerikli besinlere maruz bırakıldığında, bu farelerde aşırı kilo kaybı ile enerji harcama ve glikoz toleransında artış görülmüştür. Bu durum gösteriyor ki histonun genetik olarak uzaklaştırılması besin yüklemesi ile tetiklenen obezite ve buna bağlı olarak gelişen metabolik düzensizliklerden korunmada önemlidir. Bu çalışmanın sonuçları MacroH2A1 in engellenmesi obezitenin epigenetik açıdan tedavisinde önemli olduğuna işaret etmektedir. Tezin 7. kısmında tezdeki bulgular tek tek ele alınarak konu ile ilgili gelecek stratejilere yer verilmiştir. Sonuç olarak bu tezde yer alan bulgular kronik obezite, yaşlanma, yağ-asidi taşıyıcısı CD36 ve macroh2a1 gibi parametrelerin NAYKH nin gelişmesinde etkili olduğunu göstermiştir. Bununla birlikte NAYKH nin gelişmesinde geniş ölçüde genetik ve çevresel faktörler etkili olup, bu faktörlerin kendileri ve etki mekanizmaları günümüz bilim dünyasında tam olarak bilinmemektedir. NAYKH ye karşı daha etkin tedavi yöntemleri geliştirilmesi için bu alanda daha detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır. NAYKH nin oluşumu ve tedavisi için yeni yöntemler geliştirilmesinde, bu tezde sunulan yaklaşımlara ek olarak, genetik, diyet ve bağırsak mikrop florası arasındaki ilişkilerin araştırılması yakın gelecekte önemli yaklaşımlar arasında yer alacaktır

6

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu

Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu Türkiye de ve bölge ülkelerinde diyabet sorunu SUDE IĞDIR Türkiye Tip 1 diyabetli Dİyabet sorunu Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF), dünya genelinde 382 milyon yetişkinin diyabet hastası olduğunu tahmin

Detaylı

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr.

T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI. Dr. İrfan ÇİÇİN. Tez Yöneticisi Doç. Dr. T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIBBİ ONKOLOJİ BİLİM DALI Tez Yöneticisi Doç. Dr. Hakan KARAGÖL HORMON RESEPTÖRÜ NEGATİF VE HER-2 NEGATİF MEME KANSERLİ HASTALARLA HORMON

Detaylı

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi :

ÖRNEKTİR DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : KİŞİYE ÖZEL BİYOENFORMATİK DEĞERLENDİRME RAPORU DANIŞANIN: Adı Soyadı : Örnek Rapor Cinsiyeti : Doğum Tarihi, Yaşı : Rapor No : Barkod No : Yetkili Uygulayıcısı : Örnek Alım Tarihi : Gentest BioAging Sayın

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABİLİM DALI YENİ TANI KONMUŞ TİP I DİYABETLİ ÇOCUKLARDA PLAZMA GLUCAGON-LIKE PEPTIT 1 DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ Dr. Abdi Burak USLU

Detaylı

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri)

AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) T.C. Sağlık Bakanlığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği Klinik Şef Yrd.: Cihat ÖRKEN AKUT FAZ REAKTANLARININ İSKEMİK İNMEDEKİ YERİ (CRP, Fibrinojen ve Seruloplazmin Düzeyleri) (Uzmanlık

Detaylı

Bilim Teknik. İlaç ve Aşı Çiftlikleri. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Mart 2013 Yıl 46 Sayı 544 5 TL. Tam Tahıllar. Kolajen

Bilim Teknik. İlaç ve Aşı Çiftlikleri. ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Mart 2013 Yıl 46 Sayı 544 5 TL. Tam Tahıllar. Kolajen Daha Sağlıklı Bir Yaşam İçin Tam Tahıllar posteri dergimizle birlikte... Bilim Teknik ve Aylık Popüler Bilim Dergisi Mart 2013 Yıl 46 Sayı 544 5 TL Bilim ve Teknik Mart 2013 Yıl 46 Sayı 544 İlaç ve Aşı

Detaylı

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ

BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ BESLENMEDE SÜTÜN ÖNEMİ Hazırlayanlar Araş. Gör. Reyhan Nergiz Ünal Prof. Dr. H. Tanju Besler Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL

BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI. Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL BÖLÜM 2 EPİDEMİYOLOJİ BÖLÜM YAZARLARI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL 48 49 EPĠDEMĠYOLOJĠ TANIM, AMAÇ, KULLANIM ALANI Yrd. Doç. Dr. Selçuk KÖKSAL, Öğr. Gör. Eray YURTSEVEN Yunanca EPĠ (=üstünde), DEMOS (=toplum,

Detaylı

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları

TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları Doktor Jean-Yves Blay, PhD: Merhaba ve programa hoşgeldiniz. Adım Jean-Yves Blay. Fransa'da Lyon'da çalışan bir Tıbbi Onkoloji Profesörüyüm. TKİ'ye Dirençli GİST Tedavisinin Zorlukları başlıklı bu programa

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir

Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir güncel gastroenteroloji 14/2 Akut Ve Kronik HBV İnfeksiyonunda Doğal Seyir Halil DEĞERTEKİN 1, Ali Kemal OĞUZ 2 Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, 1 Gastroenteroloji Bilim Dalı, 2 İç Hastalıkları Ana Bilim

Detaylı

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu

Özel Makale. Emzirme ile ilgili ESPGHAN Klavuzu Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition 49:112-125 2009 by European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and North American Society for Pediatric Gastroenterology,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ

EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ, KAYGI DÜZEYLERİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI Tez Yöneticisi Yrd. Doç.Dr. E. Melih ŞAHİN EDİRNE ŞEHİR MERKEZİNDE Kİ SON TRİMESTER GEBELERİN SOSYODEMOGRAFİK ÖZELLİKLERİ, YAŞAM KALİTELERİ,

Detaylı

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG)

METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) METASTATİK BEYİN TÜMÖRLERİ Hazırlayan: Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkoloji Eğitim ve Araştırma Grubu (TURNOG) Metastatik tümörler en sık görülen beyin tümörleridir. Her geçen yıl çok daha fazla sayıda

Detaylı

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ

TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE DE İÇGÖÇ OLGUSU, NEDENLERİ ve ÇORLU ÖRNEĞİ Hazırlayan: Murat ÖZDEMİR Danışman: Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ VEREM HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ Hazırlayan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Verem Hastalığının başka ismi var mıdır? Evet. Tıpta tüberküloz olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca halk arasında ince hastalık, ciğerlerinde

Detaylı

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır.

Giriş. Bu broşürde ET tanısı, tedavisi, ilave bilgi kaynakları ve destek konusu tartışılmaktadır. 1 Hematoloji Uzmanlık Derneği, the Leukemia & Lymphoma Society(LLS)'e 15.01.2011 tarihinde çevirisi yapılan bu kitapçığa yeniden basım izni verdiği için minnetle teşekkür eder. Konular Esansiyel trombositoz

Detaylı

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ

VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ VİTAMİNLER MİNERALLER VE SAĞLIĞIMIZ Hazırlayan Yrd. Doç. Dr. Gülhan Samur Hacettepe Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Şubat - 2008 ANKARA Birinci Basım : Şubat 2008

Detaylı

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU

TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE DE OKUL ÇAĞI ÇOCUKLARINDA (6-10 YAŞ GRUBU) BÜYÜMENİN İZLENMESİ (TOÇBİ) PROJESİ ARAŞTIRMA RAPORU Ankara Temmuz 2011 1. Basım: Temmuz

Detaylı