SERVİSLERİ GELİŞTİRİCİ KLAVUZU]

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SERVİSLERİ GELİŞTİRİCİ KLAVUZU]"

Transkript

1 2013 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Geçerli Sürüm : [GTB HAL KAYIT SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ GELİŞTİRİCİ KLAVUZU] Bu döküman GTB Hal Kayıt Sistemi web servislerini kullanarak geliştirme yapan geliştiriciler için açıklayacı bilgiler içermektedir.

2 İndeks 1. Genel Açıklamalar 1.1. Genel hata kodları 2. Genel hizmetler 2.1. Ülke listesi servisi 2.2. İl listesi servisi 2.3. İlçe listesi servisi 2.4. Belde listesi servisi 2.5. Haliçi işyerleri listesi servisi 2.6. İşletme türleri listesi servisi 2.7. Depo listesi servisi 2.8. Şube listesi servisi 3. Ürün hizmetleri 3.1. Malın nitelikleri listesi servisi 3.2. Ürün listesi servisi 3.3. Ürün birimleri listesi servisi 3.4. Üretim şekilleri listesi servisi 3.5. Ürün cinsleri listesi servisi 4. Bildirim hizmetleri 4.1. Bildirim türleri listesi servisi 4.2. Sıfat listesi servisi 4.3. Referans künye listesi servisi 4.4. Bildirim kaydet servisi 4.5. Bildirim sorgulama servisi 4.6. Kayıt kişi sorgulama servisi 5. Bildirim kayıt servisinin çalışma prensipleri

3 Döküman sürümleri Sürüm Açıklama Bildirim servisinin BildirimServisBildirimKaydet metodu ile gönderilen Bildirim bilgilerinde eğer ikinci kişi kayıtlı kişi değil ise ikinci kişi Eposta alanı zorunlu alan olmaktan çıkartılmıştır. Bildirim servisinin BildirimServisBildirimKaydet metodunun hem gönderilen, hemde cevap verilen UniqueId alanının eksik olan açıklamaları döküman içerisine eklenmiştir. Bildirim servisinin BildirimServisBildirimKaydet metodunun geri döndürdüğü nesne daha fazla bilgi içericek şekilde genişletilmiştir. Bildirim servisinin BildirimServisReferansKunyeler metodunun giriş parametresi, kalan miktarı 0 dan büyük olan bildirimleri veya hepsini getirecek şekilde genişletilmiştir. Bildirim servisinin BildirimServisBildirimSorgu metodunun giriş parametresi, kalan miktarı 0 dan büyük olan bildirimleri veya hepsini getirecek şekilde genişletilmiştir. Bildirim servisine KayıtliKisiSorgulama metodu eklenmiştir. Buradan Tc kimlik / vergi no array ı ile kişilerin GTB sisteminde kayıtlı olup olmadıklar, kayıtlı ise sahip oldukları sıfat bilgileri sorgulanabilmektedir Bildirim servisinin BildirimServisReferansKunyeler metodundan dönen değerlere BildirimciTcKimlikVergiNo, MalinSahibiTcKimlikVergiNo, UreticiTcKimlikVergiNo ve BildirimTuru alanları eklenmiş, MalinSahibi ve Bildirimci alanları çıkartılmıştır. Bildirim servisinin BildirimServisBildirimSorgu metodundan dönen değerlere BildirimciTcKimlikVergiNo, MalinSahibiTcKimlikVergiNo, UreticiTcKimlikVergiNo ve BildirimTuru alanları eklenmiş, MalinSahibi, Bildirimci ve BildirmKaynagiAdi alanları çıkartılmıştır. Bildirim servisinin BildirimServisBildirimKaydet metodu ile bir seferde kabul edilen bildirim sayısı 100 e çıkartılmıştır Bildirim servisinin BildirimServisBildirimKaydet metodu ile gönderilen bildirimlerin UniqueId alanı artık bildirim bilgisi ile GTB sistemine kaydedilecektir. Bu bilgi BildirimServisBildirimSorgu metodundan dönen bildirim bilgilerinin içinde de yer alacaktır. Böylece bildirim yapan yazılımların gönderdiği bildirim bilgilerini GTB sistemi ile kolayca ilişkilendirmeleri amaçlanmışır. Bu yapının sağlıklı çalışması için bildirim gönderen yazılımın gönderdiği UniqueId bilgisinin kendi sistemi içinde tekil olması gerekmektedir. Bildirim servisinin BildirimServisBildirimSorgu metodundan dönen değerlere UniqueId alanı eklenmiştir. Bu alanın değeri, bildirim bilgisi web servis den girilmişse bildirimi kaydetmek amacıyla gönderen yazılımın göndermiş olduğu UniqueId değeri, değilse null dır. Bildirim servisinin BildirimServisReferansKunyeler metodunun giriş parametresi olan ReferansKunyeIstek nesnesine BaslangicTarihi ve BitisTarihi alanları eklenmiştir. Böylece iki tarih arası referans künye sorgulaması yapılabilmektedir. İki tarih arasındaki en fazla 1 ay gönderilmesine izin verilmiştir. Metod sonucunda dönen referans künye listesinin sayısı üzerindeki 50 kayıt sınırı kaldırılmıştır. GTB sistemi 100 adete kadar toplu bildirim yapılmasına izin vermektedir. Yazılım geliştirici firmaların sorunsuz, yüksek miktarda toplu bildirim yapabilmeleri için test uygulamasının içinde yer alan GTB.HKS.Bildirim.TestApp.exe.config dosyasındaki gibi servis ayarı yapmaları gerekmektedir.

4 Genel Açıklamalar: GTB Hal Kayıt sistemi Web servisleri HTTPS protokolü ve Request / Response modeliyle çalışmaktadır. Her request içerisinde UserName, Password ve ServicePassword alanlarını içermektedir ve bu alanlar zorunlu alanlardır. ServicePassword alanının değeri test sisteminde!1qazwsx. Her response IslemKodu ve HataKodlari bilgileri içermektedir. Request in sunucu tarafından başarıyla tamamlanım tamamlanmadığı IslemKodu alanının kontrolü ile yapılmalıdır. IslemKodu alanının alabileceği değerler aşağıda verilmiştir. Genel Hata Kodları: Genel hata kodları her response nesnesinin içerisinde IslemKodu alanında gelecektir. Alabileceği değerler şunlardır: İşlem Kodu GTBWSRV GTBWSRV GTBGLB GTBGLB Açıklama İşlem başarılı İşlem başarısız Beklenmeyen hata oluştu Kullanıcı bilgileri yanlış Request başarısız ise HataKodlari alanından ilgili hata kodu ve hata mesajı öğrenilebilir.

5 Genel Hizmetler: Genel hizmetler, bildirim yaparken gönderilecek bilgilerden referans bilgi niteliğinde olanların liste şeklinde verilmesini sağlamaktadır. Bildirim servisi tüketicileri İl, ilçe, ülke gibi referans alanlara hangi bilgileri dolduracaklarını bu servisten alabileceklerdir. Servis adı Servis WSDL URL Test Server WSDL URL GenelService /GenelService.svc https:// /webservices/genelservice.svc Giriş Parametresi i Dönüş i GenelServisUlkeler BaseRequestMessageOf_UlkelerIstek BaseResponseMessageOf_UlkelerCevap Ülke Listesi Servisi: Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı olan ülke bilgileri sorgulanabilmektedir. BaseRequestMessageOf_UlkelerIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek UlkelerIstek Evet Evet Ülkeler istek detayı. Bu nesne içerisinde başka bir bilgi barındırmaz. Create edilip gönderilmesi yeterlidir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_UlkelerCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ınıcsında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc UlkelerCevap Evet Ülke kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. Ulkeler UlkeDTO [] Evet Ülke listesi Alan Adı i Karmaşı Açıklama k UlkeAdi String Hayır Ülke adı Id int Hayır Ülke id si

6 İl Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı olan İl bilgileri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i GenelServisIller BaseRequestMessageOf_IllerIstek BaseResponseMessageOf_IllerCevap BaseRequestMessageOf_IllerIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek IllerIstek Evet Evet İller istek detayı. Bu nesne içerisinde başka bir bilgi barındırmaz. Create edilip gönderilmesi yeterlidir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_IllerCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc IllerCevap Evet İl kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. Iller IlDTO [] Evet İl listesi Alan Adı i Karmaşı Açıklama k IlAdi String Hayır İl adı Id int Hayır İl id si

7 İlçe Listesi Servisi: Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı olan illere bağlı ilçe bilgileri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i GenelServisIlceler BaseRequestMessageOf_IlcelerIstek BaseResponseMessageOf_IlcelerCevap BaseRequestMessageOf_IlcelerIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek IlcelerIstek Evet Evet İlçeler istek detayı. Alan Adı i Karmaşık Açıklama llid int Hayır Ilçeleri istenen il Id si. GenelServisIller methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_IlcelerCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc IlcelerCevap Evet İlçe kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. Ilceler IlceDTO [] Evet İlçe listesi IlceAdi String Hayır İlçe adı Id int Hayır İlçe id si

8 Belde Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı olan ilçelere bağlı belde bilgileri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i GenelServisBeldeler BaseRequestMessageOf_BeldelerIstek BaseResponseMessageOf_BeldelerCevap BaseRequestMessageOf_BeldelerIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek BeldelerIstek Evet Evet Beldeler istek detayı. Alan Adı i Karmaşık Açıklama llceid int Hayır Beldeleri istenen ilçe Id si. GenelServisIlceler methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_BeldelerCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc BeldelerCevap Evet Belde kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. Beldeler BeldeDTO [] Evet Belde listesi BeldeAdi String Hayır Belde adı Id int Hayır Belde id si

9 Haliçi İşyerleri Listesi Servisi: Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı kişi veya kurumun sitemde kayıtlı olan hal içi işyerleri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i GenelServisHalIciIsyeri BaseRequestMessageOf_HalIciIsyeriIstek BaseResponseMessageOf_HalIciIsyeriCevap BaseRequestMessageOf_HalIciIsyeriIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek HalIciIsyeriIstek Evet Evet Haliçi işyeri istek detayı. TcKimlikVergiNo string Hayır Haliçi işyerleri istenen kişi veya kurumun Tc kimlik veya vergi nosu. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_HalIciIsyeriCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc HalIciIsyeriCevap Evet Hal içi işyeri kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. Isyerleri HalIciIsyeriDTO [] Evet Haliçi işyeri listesi Alan Adı i Karma Açıklama şık İşyeriAdi String Hayır İşyeri adı Id int Hayır İşyeri id si TcKimlikVergiNo String Hayır Tc kimlik veya vergi no su HalId int Hayır İşyerinin bulunduğu hal id si HalAdi String Hayır İşyerinin bulunduğu hal adı

10 İşletme Türleri Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı işletme türleri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i GenelServisIsletmeTurleri BaseRequestMessageOf_IsletmeTurleriIstek BaseResponseMessageOf_IsletmeTurleriCevap BaseRequestMessageOf_IsletmeTurleriIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek IsletmeTurleriIstek Evet Evet İşletme türleri istek detayı. Bu nesne içerisinde başka bir bilgi barındırmaz. Create edilip gönderilmesi yeterlidir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_IsletmeTurleriCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc IsletmeTurleriCevap Evet İşletme türü kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. IsletmeTurleri IsletmeTuruDTO [] Evet İşletme türü listesi Alan Adı i Karmaşık Açıklama IsletmeTuruAdi String Hayır İşletme türü adı Id int Hayır İşletme türü id si

11 Depo Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı kişi veya kurumun sitemde kayıtlı olan hal içi veya hal dışı depoları sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i GenelServisDepolar BaseRequestMessageOf_DepolarIstek BaseResponseMessageOf_DepolarCevap BaseRequestMessageOf_DepolarIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek DepolarIstek Evet Evet Depo istek detayı. TcKimlikVergiNo string Hayır Depoları istenen kişi veya kurumun Tc kimlik veya vergi nosu. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_DepolarCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc DepolarCevap Evet Depo kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. Depolar DepoDTO [] Evet Depo listesi DepoAdi String Hayır Depo adı Id int Hayır Depo id si IlId int Hayır Deponun bulunduğu ilin id si IlceId int Hayır Deponun bulunduğu ilçenin id si BeldeId int Hayır Deponun bulunduğu beldenin id si Adres String Hayır Deponun adres bilgisi Halicimi bool Hayır Deponun hal içinde olup olmadığını belirtir. GenelServisIller methodundan gelen il id lerinden biridir. GenelServisIlceler methodundan gelen ilçe id lerinden biridir. GenelServisBeldeler methodundan gelen belde id lerinden biridir.

12 Şube Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı kişi veya kurumun sitemde kayıtlı olan şubeleri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i GenelServisSubeler BaseRequestMessageOf_SubelerIstek BaseResponseMessageOf_SubelerCevap BaseRequestMessageOf_SubelerIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek SubelerIstek Evet Evet Şube istek detayı. TcKimlikVergiNo string Hayır Şubeleri istenen kişi veya kurumun Tc kimlik veya vergi nosu. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_SubelerCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc SubelerCevap Evet Şube kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. Subeler SubeDTO [] Evet Şube listesi Alan Adı i Karmaşık Açıklama SubeAdi String Hayır Şube adı Id int Hayır Şube id si IlId int Hayır Şubenin bulunduğu ilin id si GenelServisIller methodundan gelen il id lerinden biridir. IlceId int Hayır Şubenin bulunduğu ilçenin id si GenelServisIlceler methodundan gelen ilçe id lerinden biridir. BeldeId int Hayır Şubenin bulunduğu beldenin id si GenelServisBeldeler methodundan gelen belde id lerinden biridir. Adres String Hayır Şubenin adres bilgisi IsyeriTuru Int Hayır İşyeri Türü 1 => Şube, 4 => Tasnifleme ve Ambalajlama 8 => Haldışı iş yeri 9 => Sınai İşletme 12 => Dağıtım Merkezi 18 => Bireysel Tüketim 19 => Perkande Satış Yeri

13 Ürün Hizmetleri : Bu servis, servis tüketicilerine ürün ile ilgili referans niteliğindeki ürün bilgisi, ürün birimleri listesi gibi bilgileri vermek amacıyla hazırlanmıştır. Servis adı Servis WSDL URL Test Server WSDL URL UrunService /UrunService.svc https:// /webservices/urunservice.svc Malın Nitelikleri Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı malın nitelikleri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i UrunServiceMalinNiteligi BaseRequestMessageOf_MalinNiteligiIstek BaseResponseMessageOf_MalinNiteligiCevap BaseRequestMessageOf_MalinNiteligiIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek MalinNiteligiIstek Evet Evet Malın niteliği istek detayı. Bu nesne içerisinde başka bir bilgi barındırmaz. Create edilip gönderilmesi yeterlidir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_MalinNiteligiCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc MalinNiteligiCevap Evet Malın niteliği kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. MalinNitelikleri MalinNiteligiDTO [] Evet Malın niteliği listesi MalinNiteligiAdi String Hayır Malın niteliği adı Id int Hayır Malın niteliği id si

14 Ürün Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı ürünler sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i UrunServiceUrunler BaseRequestMessageOf_UrunlerIstek BaseResponseMessageOf_UrunlerCevap BaseRequestMessageOf_UrunlerIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek UrunlerIstek Evet Evet Ürünler istek detayı. Bu nesne içerisinde başka bir bilgi barındırmaz. Create edilip gönderilmesi yeterlidir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_UrunlerCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc UrunlerCevap Evet Ürün kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. Urunler UrunDTO [] Evet Ürün listesi UrunAdi String Hayır Ürün adı Id int Hayır Ürün id si

15 Ürün Birimleri Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı ürün birimleri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i UrunServiceUrunBirimleri BaseRequestMessageOf_UrunBirimleriIstek BaseResponseMessageOf_UrunBirimleriCevap BaseRequestMessageOf_UrunBirimleriIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek UrunBirimleriIstek Evet Evet Ürün birimleri istek detayı. Bu nesne içerisinde başka bir bilgi barındırmaz. Create edilip gönderilmesi yeterlidir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_UrunBirimleriCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc UrunBirimleriCevap Evet Ürün birimleri kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. UrunBirimleri UrunBirimiDTO [] Evet Ürün birimi listesi UrunBirimAdi String Hayır Ürün birimi adı Id int Hayır Ürün birimi id si

16 Üretim Şekilleri Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı üretim şekilleri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i UrunServiceUretimSekilleri BaseRequestMessageOf_UretimSekilleriIstek BaseResponseMessageOf_UretimSekilleriCevap BaseRequestMessageOf_UretimSekilleriIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek UretimSekilleriIstek Evet Evet Üretim şekilleri istek detayı. Bu nesne içerisinde başka bir bilgi barındırmaz. Create edilip gönderilmesi yeterlidir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_UretimSekilleriCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc UretimSekilleriCevap Evet Üretim şekilleri kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. UretimSekilleri UretimSekliDTO [] Evet Üretim şekilleri listesi UretimSekliAdi String Hayır Üretim şekli adı Id int Hayır Üretim şekli id si

17 Ürün Cinsleri Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı olan ürünlere bağlı ürün cinsleri bilgileri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i UrunServiceUrunCinsleri BaseRequestMessageOf_UrunCinsleriIstek BaseResponseMessageOf_UrunCinsleriCevap BaseRequestMessageOf_UrunCinsleriIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek UrunCinsleriIstek Evet Evet Ürün cinsleri istek detayı. UrunId int Hayır Ürün cinsleri istenen ürünün id si. UrunServiceUrunler methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_UrunCinsleriCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc UrunCinsleriCevap Evet Ürün cinsleri kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. UrunCinsleri UrunCinsiDTO [] Evet Ürün cinsi listesi Alan Adı i Karmaşık Açıklama UrunCinsiAdi String Hayır Ürün cinsi adı Id int Hayır Ürün cinsi id si UretimSekliId int Hayır Ürünün üretim şekli id si UrunServiceUretimSekille ri methodundan gelen id lerden biridir. UrunId int Hayır Ürün Id si UrunServiceUrunler methodundan gelen id lerden biridir. UrunKodu String Hayır Ürünün kodu

18 Bildirim Hizmetleri : Bu servis, kullanıcıların bildirimlerini göndermeleri amacıyla geliştirilmiştir. Servis adı Servis WSDL URL Test Server WSDL URL BildirimService /BildirimService.svc https:// /webservices/bildirimservice.svc Bildirim Türleri Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı bildirim türleri sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i BildirimServisBildirimTurleri BaseRequestMessageOf_BildirimTurleriIstek BaseResponseMessageOf_BildirimTurleriCevap BaseRequestMessageOf_BildirimTurleriIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek BildirimTurleriIstek Evet Evet Bildirim türleri istek detayı. Bu nesne içerisinde başka bir bilgi barındırmaz. Create edilip gönderilmesi yeterlidir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_BildirimTurleriCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc BildirimTurleriCevap Evet Bildirim türleri kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. BildirimTurleri BildirimTuruDTO [] Evet Bildirim türü listesi BildirimTuruAdi String Hayır Bildirim türü adı Id int Hayır Bildirim türü id si

19 Sıfat Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sisteminde kayıtlı sıfatlar sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i BildirimServisSifatListesi BaseRequestMessageOf_SifatIstek BaseResponseMessageOf_SifatCevap BaseRequestMessageOf_BildirimTurleriIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek SifatIstek Evet Evet Sıfat istek detayı. Bu nesne içerisinde başka bir bilgi barındırmaz. Create edilip gönderilmesi yeterlidir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_SifatCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc SifatCevap Evet Sifat kodlarını taşır. Hata oluşursa boş gelir. Sifatlar SifatDTO [] Evet Sıfat listesi SifatAdi String Hayır Sıfat adı Id int Hayır Sıfat id si

20 Referans Künye Listesi Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sistemine daha önceden girilmiş künyeler sorgulanabilmektedir. Giriş Parametresi i Dönüş i BildirimServisReferansKunyeler BaseRequestMessageOf_ReferansKunyeIstek BaseResponseMessageOf_ReferansKunyeCevap BaseRequestMessageOf_ReferansKunyeIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek ReferansKunyeIstek Evet Evet Referans künye istek detayı. Alan Adı i Karmaşık Açıklama MalinSahibiTcKimlikVergiNo String Hayır Referans künyesi istenen kişi veya kurumun TC kimlik numarası veya vergi numarası. KunyeNo long Hayır İstenen künye numarası. Eğer 0 gönderilirse MalinSahibiTcKimlikVergiNo alanına girilen kişinin son 50 künyesi getirilir. KalanMiktariSifirdanBuyukOl anlar BaslangicTarihi BitisTarihi bool Hayır True gönderilirse ilgili kişi veya kuruluşun kalan miktarı 0 dan büyük olan künyeleri, False gönderilirse tüm künyeleri getirilir. DateTi Hayır Başlangıç tarihi me DateTi Hayır Bitiş tarihi me Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_ReferansKunyeCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc ReferansKunyeCevap Evet Referans künye bilgi/bilgilerini getirir. Hata oluşursa boş gelir. Referans Kunyeler ReferansKunyeDTO [] Evet Referans künye listesi Alan Adı i Karmaşık Açıklama BildirimTarihi DateTime Hayır Bildirim kayıt tarihi KalanMiktar double Hayır Bildirimin üzerinde kalan miktar. KunyeNo long Hayır Künye numarası MalinAdi String Hayır Ürünün adı MalinCinsi String Hayır Malın cinsi MalinMiktari double Hayır Malın miktarı MalinTuru String Hayır Malın türü MiktarBirimiAd String Hayır Miktar birimi adı BildirimciTcKiml ikvergino String Hayır Bildirimci Tc kimlik veya vergi no MalinSahibiTcKi String Hayır Malın sahibi Tc kimlik

21 mlikvergino veya vergi no UreticiTcKimlik VergiNo String Hayır Üretici Tc kimlik veya vergi no BildirimTuru int Hayır Bildirim Türü Id si BildirimServisBildirimTurl eri methodundan gelen Id lerden biri olacaktır.

22 Bildirim Kaydet Servisi : Bu method ile GTB hal kayıt sistemine bildirim kaydı yapılabilir. Giriş Parametresi i Dönüş i BildirimServisBildirimKaydet BaseRequestMessageOf_ListOf_BildirimKayitIstek BaseResponseMessageOf_ListOf_BildirimKayitCevap BaseRequestMessageOf_ListOf_BildirimKayitIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama ServicePas String Hayır Evet Servis kullanım kodu sword Istek BildirimKayitIstek[] Evet Evet Bildirim kayıt istek detay arrayi. UniqueId String Hayır Gönderilen bildirimin gönderici tarafından takip amaçlı verilen tekil değerdir. En fazla 100 karakter olabilir. BildirimciBilgileri BildirimciBilgileriDT Evet O Alan Adı i Karmaşık Açıklama KisiSifat int Hayır Bildirimci Sıfat id si BildirimServisSifatListesi methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. BildirimTuru int Hayır Bildirim türü BildirimServisBildirimTurleri methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. IkinciKisiBilgileri IkinciKisiBilgileriDTO Evet Alan Adı i Karma şık Açıklama KisiSifat int Hayır İkinci kişi Sıfat id si TcKimlikVergiNo String Hayır AdSoyad String Hayır BildirimServisSifatListesi methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Eposta String Hayır CepTel String Hayır YurtDisiMi bool Hayır ReferansBildirimKun long Hayır Referanssız bildirimlerde 0 gönderilmelidir. yeno BildirimMalBilgileri BildirimMalBilgileriDTO Evet Alan Adı i Karma şık Açıklama UretimIlId int Hayır GenelServisIller methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Boş gönderilmesi için 0 gönderilmelidir. UretimIlceId int Hayır GenelServisIlceler methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Boş gönderilmesi için 0 gönderilmelidir. UretimBeldeId int Hayır GenelServisBeldeler methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Boş

23 gönderilmesi için 0 gönderilmelidir. MalinNiteligi int Hayır UrunServiceMalinNiteligi methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Boş gönderilmesi için 0 gönderilmelidir. MalinKodNo int Hayır UrunServiceUrunler methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Boş gönderilmesi için 0 gönderilmelidir. UretimSekli int Hayır UrunServiceUretimSekilleri methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Boş gönderilmesi için 0 gönderilmelidir. MalinCinsiId int Hayır UrunServiceUrunCinsleri methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Boş gönderilmesi için 0 gönderilmelidir. MiktarBirimId int Hayır UrunServiceUrunBirimleri methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Boş gönderilmesi için 0 gönderilmelidir. MalinMiktari double Hayır MalinSatisFiyat double Hayır MalinGidecekYerBil gileri GelenUlkeId int Hayır GenelServisUlkeler methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Boş gönderilmesi için 0 gönderilmelidir. AnalizeGonderilec ekmi bool Hayır MalinGidecekYerBilgileriDTO Evet Alan Adı i Karma şık GidecekYerIsletmeT uruid Açıklama int Hayır GenelServisIsletmeTurleri methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. GidecekIsyeriId int Hayır GenelServisHalIciIsyeri, GenelServisDepolar veya GenelServisSubeler methodlarından gelen Id lerden biri olmalıdır. GidecekUlkeId int Hayır GenelServisUlkeler methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. GidecekYerIlId int Hayır GenelServisIller methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. GidecekYerIlceId int Hayır GenelServisIlceler methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. GidecekYerBeldeId int Hayır GenelServisBeldeler methodundan gelen Id lerden biri olmalıdır. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_ListOf_BildirimKayitCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc BildirimKayitCevap[] Evet Hata oluşursa boş gelir.

24 UniqueId String Hayır Servis çağırırken gönderilen tekil bilgi. YeniKunyeNo long Hayır Kayıt sonucunda oluşan yeni referans künye. KayitTarihi DateTime Hayır İşlemin kayıt edilme tarihi. MalinKodNo int Hayır Kayıt edilen ürünün Id si MalinCinsiId int Hayır Kayıt edilen ürün cinsinin Id si UretimSekli int Hayır Kayıt edilen ürünün üretim şekli Id si UrunServiceUrunler methodundan gelen id lerden biridir. UrunServiceUrunCinsl eri methodundan gelen Id lerden biridir. UrunServiceUretimSe killeri methodundan gelen Id lerden biridir. UretimIlId int Hayır GenelServisIller methodundan gelen Id lerden biridir. UretimIlceId int Hayır GenelServisIlceler methodundan gelen Id lerden biridir. UretimBeldeI d int Hayır GenelServisBeldeler methodundan gelen Id lerden biridir. String Hayır Üreticinin adı veya ünvanı UreticisininAd Unvani MalinSahibAd String Hayır Malın sahibinin adı i veya ünvanı MalinMiktari double Hayır MiktarBirimId int Hayır UrunServiceUrunBiri mleri methodundan gelen Id lerden biridir. AracPlakaNo String Hayır RusumMiktari double Hayır Kayıt sonucunda rüsum oluşmuşsa oluşan miktarı gösterir. Rüsum oluşmamışsa 0 dır.

25 Bildirim Sorgulama Servisi : Bu method ile servis kullanıcısı GTB hal kayıt sisteminden daha önceden girmiş olduğu bildirimleri sorgulayabilir. Giriş Parametresi i Dönüş i BildirimServisBildirimSorgu BaseRequestMessageOf_BildirimSorguIstek BaseResponseMessageOf_BildirimSorguCevap BaseRequestMessageOf_BildirimSorguIstek Alan Adı i Karmaşık Zorunlu Açıklama Istek BildirimSorguIstek Evet Evet Bildirim sorgu istek detayı. Alan Adı i Karmaşık Açıklama KunyeTuru int Hayır Alabileceği değerler : 1 referans, 2 nihai tüketim. KunyeNo long Hayır İstenen bildirimin künye numarası. Eğer 0 gönderilirse tüm bildirimler listelenir. BaslangicTarihi DateTime Hayır Bildirim başlangıç tarihi BitisTarihi DateTime Hayır Bildirim bitiş tarihi KalanMiktariSifirdanBuy ukolanlar bool Hayır True gönderilirse ilgili kişi veya kuruluşun kalan miktarı 0 dan büyük olan bildirimleri, False gönderilirse tüm bildirimleri getirilir. Method Dönüş i BaseResponseMessageOf_BildirimSorguCevap IslemKodu String Hayır Servisin çalışma sonuçunda başarılı olup olmadığını belirler. oluştuğunda ErrorModel array inin 0 ıncısında ilgili hata kodu ve hata mesajı bulunmaktadır. Alan Adı i Karmaşık Açıklama Sonuc BildirimSorguCevap Evet Bildirim bilgi/bilgilerini getirir. Hata oluşursa boş gelir. Bildirimle r BildirimSorguDTO [] Evet Bildirim listesi Alan Adı i Karmaşık Açıklama BildirimTarihi DateTime Hayır Bildirim kayıt tarihi KalanMiktar double Hayır Bildirimin üzerinde kalan miktar. KunyeNo long Hayır Künye numarası MalinKodNo int Hayır Malın kod numarası MalinAdi String Hayır Ürünün adı MalinCinsKodNo int Hayır Malın cinsinin kod numarası MalinCinsi String Hayır Malın cinsi MalinMiktari double Hayır Malın miktarı MalinSatisFiyati double Hayır Malın satış fiyatı MalinTuruKodNo int Hayır Malın türü kod numarası MalinTuru String Hayır Malın türü MiktarBirimId int Hayır Miktar birimi id si MiktarBirimiAd String Hayır Miktar birimi adı

SERVİSLERİ GELİŞTİRİCİ KLAVUZU]

SERVİSLERİ GELİŞTİRİCİ KLAVUZU] 2013 T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Geçerli Sürüm : 0.1.7 [GTB HAL KAYIT SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ GELİŞTİRİCİ KLAVUZU] Bu döküman GTB Hal Kayıt Sistemi web servislerini kullanarak

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Sayı : B100BİDB-702.1.8 Konu : On-line Provizyon İşlemleri GENELGE 2005 / 97 İlgi: a) 09/02/2005 tarih ve 2005/23 sayılı Genelgemiz, b) 11/02/2005 tarih

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU Sayfa : 2/20 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Rev Tarih Değişiklik Tanımı 1.0 26.06.2012 İlk yayın. İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 1.1 Kimlik... 3 1.2 Amaç ve Kapsam...

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. Logo TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri Logo Mart 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 10 Mesaj Şablonları... 12 Toplu Mesaj Gönderimleri... 13 İş Akışlarında SMS

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2012 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2012 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında SMS

Detaylı

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS)

MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) MOBILEPAX ENTERPRISE API (WEB SERVİS) Versiyon: 1.0.5 İçindekiler İçindekiler... 2 1. Belgenin Amacı... 3 2. Sistem Gereksinimleri... 3 3. Belge Sürümleri... 3 4. Kullanım Şekli... 3 4.1 Web den Başlatma...

Detaylı

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI

LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI 2011 LOGO BUSINESS SOLUTIONS TURKCELL HİZMETLERİ BİLGİ DOKÜMANI İÇİNDEKİLER TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Aboneler... 8 Mesaj Şablonları... 10 Toplu Mesaj Gönderimleri... 11 İş Akışlarında

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 24.11.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu GSS Medula Web Servisleri Kullanım Kılavuu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 17.12.2010 Sürüm: 3.1.0 2006-2010 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 GENEL BİLGİLER... SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KILAVUZU SÜRÜM 1.0

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KILAVUZU SÜRÜM 1.0 İLAÇ TAKİP SİSTEMİ WEB SERVİSLERİ KILAVUZU SÜRÜM 1.0 Ankara 2011 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Web Servislerinin Genel İşleyişi... 3 Amaç... 3 Kapsam... 3 Web Servislerinin Genel İşleyişi...

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA WEB SERVİSLERİ KULLANIM KILAVUZU 02.02.2012 Sürüm: 3.1.0 2006-2011 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 25 1 GENEL BİLGİLER... 25 SÜREÇ AÇIKLAMALARI...

Detaylı

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu

T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU. Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu T.C.SOSYAL GÜVENLİK KURUMU Genel Sağlık Sigortası Medula Optik E-rapor Web Servisleri Kullanım Kılavuzu 20.05.2015 Sayfa 1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1 GENEL BİLGİLER...3 1.1SÜREÇ AÇIKLAMALARI....3 1.2AMAÇ....4

Detaylı

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu

e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu e-logo Özel Entegratörlük Portali Kılavuzu Tarih: 25.02.2014 Her hakkı Logo Elektronik Ticaret Hizmetleri A.Ş' ye aittir. 1 İÇİNDEKİLER TANIMLAR VE KISALTMALAR... 6 1 Giriş... 8 2 E-Fatura... 8 1.1 E-Fatura

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler.

Bunun yanında ekip üyeleri de birbirlerinin konumlarını cep telefonlarından sorgulayarak öğrenebilir ve mesajlaşabilirler. 0 İçindekiler 1.EkipMobil i Tanıyalım...2 2.EkipMobil Abonelik Bilgileri...2 3.EkipMobil i Kullanmaya Başlarken...3 3.1. EkipMobil Giriş... 3 3.2. Şifremi Unuttum... 4 3.3.EkipMobil Ana Sayfa... 6 4.EkipMobil

Detaylı

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2

Online Protokol Üretim Projesi. Yazılım Geliştirici Kılavuzu. Sürüm 2.2 Online Protokol Üretim Projesi Yazılım Geliştirici Kılavuzu Sürüm 2.2 Sayfa 1 / 13 Online Protokol V2.2 İçindekiler 1 Amacı... 3 2 Kapsam... 3 3 Değişiklik Yönetimi... 3 4 Süreç İşleyiş Tanımı... 4 4.1

Detaylı

WWW.OZTEKHABERLESME.COM

WWW.OZTEKHABERLESME.COM ÖZTEK HABERLEŞME APİ DÖKÜMANI WWW.OZTEKHABERLESME.COM www.ozteksms.com VER:7.1.0 PRO ~ 1 ~ İçindekiler BİLMENİZ GEREKENLER... 3 GENEL DEĞİŞKENLER... 3 POST METHODU İLE SMS GÖNDERME... 4 TEK MESAJI ÇOK

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4 İçindekiler 1 Onay Modülü Nedir?... 4 2 Organizasyon Tanımlama... 4 2.1 Organizasyon Ekleme... 4 2.2 Şirket Ekleme... 5 2.3 Kullanıcı Ekleme... 6 2.4 İş Akışında Kullanılacak Olan Grup (Birim) ların Tanımlanması...

Detaylı

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU;

DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; DATASOFT HAL OTOMASYONU KULLANIM KILAVUZU; Rev_2012_1226_005 İçindekiler 01_Uygulamanın İçeriği 01_Hal Otomasyonunun Özelliği 02_Cari Kartların Tanımlanması 03_Yeni bir (müstahsil) tanımlama 04_Stok Kartlarının

Detaylı

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İŞLETME KILAVUZU Sürüm 1.02. İçindekiler

İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İŞLETME KILAVUZU Sürüm 1.02. İçindekiler 1 of 11 25.06.2009 15:18 İlaç Takip Sistemi İşletme Kılavuzu Sürüm 1.02 (Turkish only) İLAÇ TAKİP SİSTEMİ İŞLETME KILAVUZU Sürüm 1.02 İçindekiler İçindekiler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011

Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 Kullanım Bilgileri LOGO KASIM 2011 içindekiler Yönetici Konsolu... 3 Sık Kullanılan Raporlara Kolay Ulaşım... 4 Farklı Tema Kullanımı... 5 Menü Kullanımı... 6 Geliştirilmiş CTRL+F Arama Kriterleri... 7

Detaylı

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012

Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 Sistem İşlemleri LOGO Ocak 2012 İçindekiler START İçindekiler... 2 Sistem İşlemleri... 5 Firma Tanımları... 6 Firma Detay Bilgileri... 7 Firmanın Genel Bilgileri... 7 Mali Müşavir Bilgileri... 8 Firma

Detaylı

Cari Hesap LOGO Haziran 2008

Cari Hesap LOGO Haziran 2008 Cari Hesap LOGO Haziran 2008 İçindekiler Cari Hesap...5 Cari Hesaplar...6 Cari Hesap Kayıt Türleri...8 Cari Hesaplar Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Grup Şirketleri, Hiyerarşi Kodları ve Grup Ağacı...10

Detaylı

LKS2. Sistem İşletmeni

LKS2. Sistem İşletmeni LKS2 Sistem İşletmeni LOGO Ocak 2007 İçindekiler Sistem Yönetmeni... 4 Yönetim... 5 Terminaller... 6 Grup ve kullanıcılara ait terminallerin belirlenmesi... 6 Gruplar... 7 Kullanıcılar... 8 Kullanıcının

Detaylı