MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme"

Transkript

1 Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : :00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin oluşturulmasıdır. HBYS sisteminde GSS icmalleri Fatura menüsünün altındaki E-Fatura Sistemi Fatura Gönderme (MEDULA) ekranından yapılır (Şekil-1) Şekil-1 **GSS: Genel Sağlık Sigortası 1

2 Hak Sahipliği Alma GSS İcmal Oluşturma ekranında öncelikle GSS İcmali oluşturulacak olan hastalar belirlenmelidir. Bu işlem çeşitli kriterlere göre yapılabilir. Bu kriterler Şekil-2 deki 1 No lu alanda yer alan; 1- Seçili Kuruluş 2- Seçili Kurum 3- Seçili Anabilim 4- Seçili Bölüm 5- Seçili Doktor 6- Hasta Dosya No 7- Hasta İşlem No kriterleridir. Örneğin hastaları ekrana Hasta Dosya Numaralarına göre çağıralım. Bunun için listelenen kriterler arasında Hasta Dosya No seçilmeli ve hastanın dosya numarası girilmelidir. Enter tuşuna basıldığında sistem otomatik olarak hastanın sevkini ekrana getirecektir, bu işlem sonrasında Sorgu- Ekle butonuna basılmalıdır. Bu işlem sonrasında sistem hastayı GSS Takip numarasına bağlı olarak ekrana atacaktır. GSS Takip numarası alanlar 3 No lu alana, GSS Takip numarası almayanlar ise 2 No lu alanda listelenecektir. (Şekil-2) Şekil-2 2

3 Sorgulama işlemi Hasta Dosya Numarasına göre yapılabileceği gibi Seçili Kuruluşa görede yapılabilir. Aşağıdaki ekran görüntüsü Emekli Sandığı hastalarını listelendikten sonra alınmıştır. Not: Yukarıda belirtilen sorgulama işlemi 1- Poliklinik - Klinik Hastalar 2- Paket İşlemler - Vaka İşlemleri - Normal İşlemler - Tüm İşlemler 3- Devreden SSK - Bağkur - Emekli Sandığı kriterlerine göre yapılmaktadır. Burada sorgulama işlemi yapılırken bu kriterler göz önünde bulundurulmalıdır. Sistem hastaları GSS takip numarası alanlar ve almayanlar olarak ikiye ayırır. 1 Nolu alanda bulunan GSS icmal numarası alınmamış hastalar için ekrandaki GSS Takip Numarası Al botununa basarak otomatik olarak GSS Takip numarası alınır. 1 Nolu Alanda F5 tuşuna basarak seçili hastaya ait Provizyon ekranı açılır ve GSS Takip Numarası alması sağlanabilmektedir. GSS Numarası alan hastalar 2 No lu alana atılır. Not: Eğer 2 No lu alan üzerinde seçili hasta üzerinde F5 tuşuna basılırsa Hasta Hizmet Detayı görüntülenir. 3

4 Yukarıda bahsedilen işlemler bittikten sonra GSS İcmal Numarası Al butonuna basılarak ilgili hastalar için bir GSS İcmal Numarası alınır. Bu butona basıldıktan sonra kullanıcıdan icmal tarihini girilmesi istenilir. (Şekil-3). Şekil-3 4

5 İcmal tarihi girildikten sonra GSS İcmal açıklaması girilmelidir (Şekil-4). Şekil-4 5

6 Bu işlemlerden sonra sistem ilgili listeyi kaydederek bir GSS İcmal Numarası verir (Şekil-5). Şekil-5 6

7 Not: Eğer icmalin içerisinden bir hasta çıkartılmak istenirse hasta seçilip delete tuşuna basılmalıdır. Bu işlemden sonra ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir. Evet butonuna basıldığında seçili hasta ilgili icmalden çıkartılmış olur. 7

8 Silme işleminin yanı sıra daha önce kaydedilmiş GSS İcmalinin içerisine sevk eklemekte mümkündür. GSS İcmaline ilave etmek istediğimiz sevkleri üstteki kriterler yardımıyla 3 No lu alana aktarılır. Daha sonra "...Nolu GSS İcmaline İlave Et" metin kutusuna sevkleri eklemek istediğimiz GSS icmal numarasını yazarak (örnekteki 137 numaralı icmal) hastalar icmale dahil edilir. Aşağıdaki ekran görüntüsü...nolu GSS İcmaline İlave Et butonuna basıldıktan sonra alınmıştır. Tamam butonuna basıldıktan sonra 3 Nolu alanda yer alan sevkler ilgili GSS İcmaline ilave edilmiş olur. 8

9 Elektronik Ortamda Fatura Gönderme Oluşturulan icmaller elektronik ortamda MEDULA ya gönderilmelidir. Bunun için Ödeme Gönderme Teslim Alma sekmesi kullanılır. MEDULA ya gönderilen faturalar hangi aşamalardan geçtiğine kısaca değinmek gerekirse; öncelikle veriler MEDULA ya kaydedilir ve 24 saatlik bir incelemeye tabi tutulur. MEDULA kayıt işlemi sırasında eğer kayıtlarda bir hata varsa hemen belirtir. İşlem sırasında bir hata bulunamayan kayıtlar ise 24 saatlik incelemeye tabi tutulur. Bu inceleme sonrasında dönen kayıtlar arasında hatasız olanlar Faturalandırma İşlemleri sekemesine gelir. Not: Ödeme Gönderme Teslim Alma sekmesinde kullanıcı sadece kendi oluşturduğu icmalleri görebilir ve işlem yapabilir. Eğer diğer kullanıcıların icmalleri üzerinde de işlem yapmak isteniyorsa sekmede yer alan Tüm İcmaller kutucuğu işaretlenmelidir. GSS İcmal Numarası altında kaydedilen her GSS İcmal; MEDULA ya gönderilmek üzere Ödeme Gönderme Teslim Alma sekmesindeki Ödeme Kaydı Yapılacaklar bölümüne gelir. Şekil-5 te oluşturulan 137 numaralı GSS İcmali bu alanda görebiliriz. (Şekil-6) Şekil-6 9

10 Ödeme Kaydı Yapılacaklar sekmesi seçildikten sonra sistemde daha önce oluşturulmuş MEDULA ya gönderilmemiş tüm icmalleri listeler. Örnekte Tüm İcmaller seçili olduğu için tüm kullanıcıların icmalleri listelenmiştir. Daha sonra yapılması gereken işlem MEDULA ya kaydı yapılması istenilen GSS İcmalinin sorgulanmasıdır. Sorgulama işlemi yapıldıktan sonra ekran görüntüsü Şekil-7 deki gibi olur. Şekil-7 Yapılan sorgulama işleminin ardından GSS İcmalini MEDULA ya kaydetmek için ekranın altında bulunan E-Fatura İçin Ödemeleri Kaydet butonuna basılmalıdır. Kayıt işlemi sonrasında hatasız olan kayıtlar MEDULA Sistemi tarafından 24 saatlik bir incelemeye tabi tutulacaklardır. Hatalı kayıtlar ise Hatalı Kayıtları Düzenleme sekmesine aktarılmış olur. 10

11 24 Saatlik süre sonrasında yapılan kayıtları kontrol etmek için yine aynı ekrandaki Ödeme Kontrolü Yapılacaklar seçeneği işaretlenmeli ve ekranın altındaki E-Fatura İçin Ödeme Kontrolu Yap butonuna basılmalıdır. Şekil-8 de bu butona basılmadan önceki hali görülmektedir. Şekil-8 11

12 Şekil-8 deki E-Fatura İçin Ödeme Kontrolü Yap butonuna basıldığında sistem MEDULA sistemine bağlanarak fatura kontrolünü yapar. Aşağıdaki ekran görüntüsü bu işlem yapılırken alınmıştır. Ödeme kontrolü sonucunda ekrana gelen başarılı kayıtlar doğrudan Faturalandırma İşlemleri sekmesine gelir. Başarısız kayıtlar ise Hatalı İşlemleri Düzenleme sekmesinden düzeltilmelidir. 12

13 Hatalı İşlemleri Düzenleme E-Fatura Sisteminde gönderme esnasında iki tür hata ile karşılaşılır. Bunlardan birincisi Ödeme Kaydı esnasıda karşılaşılan hatalar, diğeri ise kaydı yapılan ve 24 saatlik incelemeye tabi tutulan kayıtların kontrolü esnasında karşılaşılan hatalardır. Sistem bu yapılan kontrollerde bu hatalarla karşılaştığında bu kayıtları otomatik olarak Hatalı İşlemleri Düzenleme sekmesine aktarır. Ödeme kaydı esnasında oluşan hataları düzeltmek için Hatalı İşlemleri Düzenleme sekmesindeki Ödeme Kaydı Hatalıları seçeneğini işaretleyip sorgulama işlemi yapılmalıdır. (Şekil-9). Şekil-9 Yukarıdaki ekran görüntüsü seçili GSS İcmalinin MEDULA ya kaydı esnasında tespit edilen hatalı kayıtların Ödeme Kaydı Hatalıları seçeneği işaretlenip sorgula butonuna basıldıktan sonra alınmıştır. Burada işaretlenen Örnek Hasta 1'in kayıt işleminin neden başarısız olduğu ekranın altındaki 3 No lu alanda görülmektedir. Sistem geri dönen hataları otomatik olarak algılamakta ve bu hataların düzeltilmesine olanak sağlamak için 1 No lu alanda bulunan seçenekler aktif hale gelmektedir. Bu örnek hastada tanı kodu yanlış girildiği için Tanı Bilgileri seçeneği aktif hale gelmiştir. 1 No lu alandaki seçeneklerden kırmızı renkte olanları hatanın grubunu belirtmektedir. Not: 2 No lu alan üzerinde *** şeklinde belirtilen alanlarda düzeltme yapılmak istenirse (örneğin bütçe kodu) ilgili alan seçilerek düzenleme yapılabilir. 13

14 Hatanın nedeni olan Tanı Bilgileri işaretlendiğinde sistem hastanın tanı bilgilerinin kayıtlı olduğu ve yeni kayıtların girilebileceği bir ekranı görüntüler. (Şekil-10). Şekil-10 Hata ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hatalı kaydın tekrar MEDULA Sistemine gönderilmesi gerekmektedir. Seçili İcmal İçerisindeki Tüm Hastalar İçin Ödeme Kaydı Yenile butonuna basılırsa ilgili icmaldeki tüm hatalı kayıtlar yeniden MEDULA Sistemine gönderilir. Seçili Hasta İçin Ödeme Kaydı Yenile butonuna basılırsa yanlızca düzenleme yapılan hasta kaydı yeniden MEDULA Sistemine gönderilir. (Şekil-10) 14

15 Ödeme Kontrolü sonrasında oluşan hataları düzeltmek için Hatalı İşlemleri Düzenleme sekmesindeki Ödeme Kontrolü Hatalıları seçeneği işaretlenmeli ve sorgulanmalıdır. Aşağıdaki ekran görüntüsü bu işlem sonrasında alınmıştır. Yukarıdaki ekran görüntüsünde hatalı kaydın içeriği 1 No lu alanda görüntülenmiştir. Bu hata alttaki genel hata penceresinde İşlem başarısız, Lütfen hata bilgilerini inceleyiniz. Şeklinde belirtilmiş hatanın içeriği ise sol taraftaki Muayene Bilgileri ( sistem hata içeriğine bağlı olarak bu seçeneği kırmızı renk vermiştir) aktif hale gelir ve bu seçenek işaretlendiğinde 1 No lu alanda hata içeriği olan 10 gün içerisinde ikinci muayene gönderilemez uyarısı görüntülenir. Ödeme Kaydı Hatalılar sekmesinde yaptığımız gibi hata ile ilgili gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra hatalı kaydın tekrar MEDULA Sistemine gönderilmesi gerekmektedir. Seçili İcmal İçerisindeki Tüm Hastalar İçin Ödeme Kaydı Yenile butonuna basılırsa ilgili icmaldeki tüm hatalı kayıtlar yeniden MEDULA Sistemine gönderilir. Seçili Hasta İçin Ödeme Kaydı Yenile butonuna basılırsa yanlızca düzenleme yapılan hasta kaydı yeniden MEDULA Sistemine gönderilir. 15

16 Tüm hatalar düzeltildikten sonra olumlu sonuçlar Faturalandırma İşlemleri sekmesinde yer alır. Olumlu sonuçları MEDULA ya kaydedilmeden önce GSS İcmalleri Fatura menüsünün altında yer alan Fatura Dönem Sonlandırma ekranı kullanılarak faturalandırılmalıdır. Fatura dönem sonlandırma ekranında yer alan GSS İcmal No aralıkları belirlendikten sorgula butonuna basılmalıdır. Bu işlemden sonra sistem bir sorgu ekranı görüntüleyerek yapılan bu işlemin MEDULA ya kayıt yapılacak GSS İcmalleri için mi yoksa tüm GSS İcmalleri için mi olduğunu soracaktır (Şekil-11). Bu seçim yapıldıktan sonra ekrana ilgili icmaller getirilecektir. Not: Ekranda yer alan Poliklinik Hasta / Klinik Hasta kriterlerine dikkat edilmelidir. Bunun yanısıra kullanıcı bazlı GSS İcmaller seçilirse sadece o an oturum açmış olan kullanıcının icmalleri ekrana gelir. Şekil-11 Sorgu seçeneklerinde EVET butonuna basılarak MEDULA Sistemine Kayıt Yapılacak GSS icmalleri ekrana getirilir. Burada listlenen GSS İcmalleri kontrol edildikten sonra F5 tuşu yardımı ile alt bölmeye atılır (Şekil-12). Eğer istenirse GSS İcmali tekrar F5 tuşu yardımı ile üst bölmeye atılabilir. Bu alanda GSS İcmallerini F5 tuşu ile tek tek atmak yerine 1 ve 2 No lu alanlarda yer alan ok ( ) botunları ile listelenen bütün icmaller aktarılabilir. Faturalaştırılmak istenen icmalleri kaydetmek için Fatura No bölümüne tıklandığında sistem sıradaki fatura numarasını ekrana getirir. Daha sonra Fatura Tarihi ve Fatura Dönemi belirlendikten sonra kaydet botunu ile ilgili icmaller faturalandırılmış olur (Şekil-13). Not: Ekranda yer alan Raporla tuşu ile Fatura Üst yazısı ve Fatura İcmal Listeleri alınabilir. 16

17 Şekil-12 Şekil-13 17

18 Faturalandırma İşlemleri MEDULA kayıt ve hata düzeltme işlemleri tamamlanan ve Fatura Dönem Sonlardıma ( Fatura menüsünün altında yer alan Fatura Dönem Sonlandırma) işlemi ile fatura numarası alınan icmaller dönem sonlandırma işlemi için kayıt edilmelidir. Bunun için Faturalandırma İşlemleri sekmesindeki Fatura Kayıt İşlemi Yapılacaklar seçeneği seçilerek sorgula butonuna basılmalıdır. (Şekil-14). Daha sonra E-Fatura Kayıt İşlemi Yap butonuna basılarak kayıt işlemi yapılır. Şekil-14 18

19 Kayıt işlemi yapıldıktan sonra sistem kaydı yapılan hastaları Fatura Kayıt İşlemi Yapılmışlar seçeneğine aktarır. Aşağıdaki ekran görüntüsü bu seçenek işaretlenip sorgulandıktan sonra alınmıştır. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra sistem kaydı yapılan her hastaya bir Teslim No numarası verir. Bu işlem sonrasında eğer kayıt işlemi silinmek isteniyorsa ekrandaki E-Fatura Kayıt İşlemini Sil butonuna basılmalıdır. Kayıt işlemi sonrasında icmaller dönem sonlandırma ve örnekleme yapmak için hazır duruma gelmiştir. Sistem ile ilgili değişiklikleri takip etmek için web adresi gün içerisinde sıklıkla ziyaret edilmelidir. 19

MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU MEDULA-REÇETE PROVİZYON SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TEMMUZ 2009 HAZIRLAYANLAR Ayşe BURÇ Bengü BOZKAYA Dilek ÇAĞLAYAN Gökçe GÖLLER Abidin ÖREN Tülay ÖZTANÇ Ecz. A.Zekai BARDAKÇI Ecz. Vildan CIGAL Ecz. Fatma

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (EBYS) KULLANICI KILAVUZU 2014 Kasım i İçindekiler GİRİŞ SAYFASI...1 EVRAK ANA SAYFA...2 1.1. Birim Yetkileri...2 1.2. Görevler...3 1.3. Bildirimler...3

Detaylı

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4

1 Onay Modülü Nedir?... 4. 2 Organizasyon Tanımlama... 4 İçindekiler 1 Onay Modülü Nedir?... 4 2 Organizasyon Tanımlama... 4 2.1 Organizasyon Ekleme... 4 2.2 Şirket Ekleme... 5 2.3 Kullanıcı Ekleme... 6 2.4 İş Akışında Kullanılacak Olan Grup (Birim) ların Tanımlanması...

Detaylı

Evrak Dosyaya Kaldırma... 19 Evrak İmzalama İşlemleri... 20 Evrak Sorgulama... 20 TANIMLAR... 22 Alt Bilgi... 22 Paraf... 24 Havale Kural...

Evrak Dosyaya Kaldırma... 19 Evrak İmzalama İşlemleri... 20 Evrak Sorgulama... 20 TANIMLAR... 22 Alt Bilgi... 22 Paraf... 24 Havale Kural... İçindekiler Evrak Modülüne Giriş... 3 Üst Menü Çubuğu... 4 İşlemler Paneli... 4 1. Gelen Evrak... 4 1.1. Bütün Evraklar... 4 1.2. Üzerinde Çalıştıklarım... 5 1.3. Teslim Almadıklarım... 5 Teslim Alma...

Detaylı

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimlerinin Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Aboneliğe Bağlı Ödeme İşlemleri Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İÇİNDEKİLER G İ Rİ Ş...3 FAT U R A B İ L G İ Gİ Rİ Şİ...6 1. Harcama Birimleri Adres Bilgileri...6 2. Harcama

Detaylı

S a y f a i. Saygılarımızla

S a y f a i. Saygılarımızla S a y f a i SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir

Detaylı

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30

1) Hasta Kartı... 15. 2) Başvuru Đşlemleri... 18. 3) Hizmet Girişi... 22. 4) Đstem Kabul... 25. 5) Yatış Đşlemleri... 30 g yo SUNUŞ Türkiye de pek çok alanda olduğu gibi sağlık sektörünün de kendine özgü çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Hastanelerde tutulacak düzenli kayıtlar, doğru analizler ve sistemli bir çalışma

Detaylı

TEBEOS Kullanım Kılavuzu

TEBEOS Kullanım Kılavuzu TEBEOS Kullanım Kılavuzu Türk Eczacıları Birliğinin Meslektaşlarına Ücretsiz Hizmetidir. TeBEoS Sayfa 1 1. Sayım İşlemleri Stok sayım işlemlerinin yapılabilmesi için tebeos programından muhasebe ve stok

Detaylı

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme...

2.1.2.2.3 Name Server Tanımlama... 34 2.1.2.2.4 Name Server Ekleme... 35 2.1.2.2.5 Name Server Güncelleme... 35 2.1.2.2.6 Name Server Silme... İçerik Tablosu Radore ID nedir?... 5 1. Giriş Ekranı... 5 1.1 Şifremi Unuttum... 5 1.2 Kayıt Ol... 6 1.2.1 Bireysel Müşteri Kaydı Oluşturmak... 6 1.2.2 Kurumsal Müşteri Kaydı Oluşturmak... 9 1.2.3 Üyelik

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

GSS MEDULA (E-FATURA İŞLEMLERİ) 1

GSS MEDULA (E-FATURA İŞLEMLERİ) 1 GSS MEDULA (E-FATURA İŞLEMLERİ) 1 GSS MEDULA (E-FATURA İŞLEMLERİ) 2 YASAL BİLDİRİM BU DOKÜMANDA SUNULAN BİLGİLER BİRİM GSS MEDULA (E- FATURA İŞLEMLERİ) PROGRAMI İLE İLGİLİDİR. BU BELGEYLE HİÇBİR LİSANS,

Detaylı

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu

Harcama Birimleri Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Harcama Yönetim Sistemi Kullanım Kılavuzu Mayıs 2012 Çankırı Karatekin Üniversitesi GİRİŞ HYS Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet ortamında

Detaylı

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU VADELİ İŞLEM VE OPSİYON PİYASASI (VİOP) TEMSİLCİ EKRANI KULLANIM KILAVUZU İstanbul, Mayıs 2013 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 8 1.1 KULLANIM KILAVUZU HAKKINDA... 8 2 BORSA İSTANBUL-VİOP İŞLEM SİSTEMİ TEMSİLCİ

Detaylı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitim Dokümanı

Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitim Dokümanı TÜRKSAT A.Ş Belgenet ELEKTRONİK BELGE YÖNETİM SİSTEMİ (Standart Kullanıcı Yardım Dokümanı) Sürüm: 3.0 Hazırlayan: Kıvanç KASIMOĞLU Nisan 2013 1 İÇİNDEKİLER 1 PROGRAMA GİRİŞ... 4 Şifreli Giriş... 4 Sertifikalı

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR MALLAR YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2011 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU

MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU MÜŞTERİ EVRAK GİRİŞ SİSTEMİ KULLANICI KILAVUZU İçindekiler Giriş Müşteri Evrak Giriş Sistemi Adres Bilgileri... 3 Müşteri Evrak Giriş Sistemi Kullanıcı Ekranları Kullanıcı Girişi... 4 Müşteri Bilgileri...

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak)

VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) Giriş VERİ GÖNDERME PROGRAMI KULLANMA KILAVUZU (Tesisler tarafından kullanılacak) AKBS, 4 modülden oluşmaktadır. Merkez Uygulaması, Veri Gönderme Sistemi, Veri Karşılama Sistemi ve Veri İşleme Sistemi.

Detaylı

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ

SYTP ÜYELİK İŞLEMLERİ 1-)Kullanıcı,tarayıcının adres çubuğuna, bağlı bulunduğu ilin sytp linkini yazdığı zaman karşısına ilk olarak sağ taraftaki gibi bir ekran gelir. 2-)Sisteme üye olacak olan eczane kullanıcısı sağ taraftaki

Detaylı

Programın Kullanımı NonStop2010: NonStop2010 Resimleri: NonStop2010 Sipariş: NonStop2010 Okul: NonStop2010

Programın Kullanımı NonStop2010: NonStop2010 Resimleri: NonStop2010 Sipariş: NonStop2010 Okul: NonStop2010 Programın Kullanımı Program ilk çalıştırıldığında bilgisayarın C sürücüsünde aşağıdaki klasörleri oluşturur. NonStop2010: Çalışılan okullara ait verileri ve öğrenci resimlerini saklar NonStop2010 Resimleri:

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU

ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU ELEKTRONİK PROVİZYON SİSTEMİ (E-PRO) KULLANIM KLAVUZU Sürüm 1.0 Ocak 2011 İÇİNDEKİLER 1. Sisteme Giriş Ve Program Kullanımı 2. Provizyon Süreci 3. Paket Oluşturma ve Fatura Gönderim Süreçleri 1 1. Sisteme

Detaylı

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12

1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ... 5 2 KULLANICI GİRİŞ EKRANI... 6 3 KULLANICI PANELİ... 10 4 YÖNETİM... 12 4.1 GENEL... 12 4.1.1 Şirket Tanımları... 12 4.1.2 Kullanıcı Tanımları... 18 4.1.3 Şifre Değişikliği... 19

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sözleşme Fesih İşlemleri, İş Artışı (+), İş Eksilişi (-), Fiyat Farkı (+ / -) İşlemleri ve Bir Bakışta Sözleşme Ekranı

Detaylı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS)

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bilgi Sistemi(ZOBİS) 1. Bölüm 1: Genel Kullanım... 2 1.1. Başlık (1)...3 2.1.1. Kullanıcı Adı...3 2.1.2. Panel Gizleme...3 2.2. Modüller (2)...3 2.3. AnaSayfa (3)... 4 2.3.1. Kullanılan Standart Ekran Tipleri... 4 2.4. Mesajlar

Detaylı

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu

Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu Tabim Sürücü Kursu Otomasyonu Kullanım Kılavuzu INDEX 1. Genel Bilgiler... 7 1.1. Sürücü Kursu Programının Çalıştırılması......7 1.2. Şifre Alma Đşlemi... 8 2. TABĐM Sürücü Kursu Otomasyonu ve Kullanım

Detaylı

LogoConnect Nasıl Çalışır?

LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect Nasıl Çalışır? LogoConnect, Logo Ticari Sistem ve İnsan Kaynakları Programlarının firmalar arası ve firmalar ile bankalar arası veri transferini sağlayan bir aracı programdır. LogoConnect B2B

Detaylı