KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR"

Transkript

1 KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN İLAN OLUNUR PLAN VE BÜTÇE MALİYE KOMİSYONUNUN 01/12/2015 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI KOSKĠ Genel Kurulunun 25/11/2015 tarihli toplantısında görüģülmek üzere komisyona havale edilen Geçici ĠĢçi Statüsünde kalan personellerin vize edilmesine dair teklifi, komisyonca görüģülmüģ ve 2016 yılı geçici iģçi vizesinin 12 x adam/ay, yeni çalıģtırılacak geçici iģçilerinde 5 ay 29 gün x adam/ay sayısına göre vize edilmesi uygun görülmüģtür KOSKĠ Genel Kurulunun 25/11/2015 tarihli toplantısında görüģülmek üzere komisyona havale edilen KOSKĠ Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği nin İlkeler BaĢlıklı 3. Maddesinin (i) fıkrasından sonra gelmek üzere; (j) İşletme ihtiyaçları dışında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçlar ile yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan bot, şişme bot, sal ve her türlü vasıtaların kullanılmasına izin verilmez. fıkrasının eklenmesi uygun görülmüģtür KOSKĠ Genel Kurulunun 25/11/2015 tarihli toplantısında görüģülmek üzere komisyona havale edilen KOSKĠ Genel Müdürlüğünün Yurt içi ve Yurt dıģı borçlanmaları hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine dair teklifi komisyonca görüģülmüģ ve Yönetim Kuruluna yetki verilmesi uygun görülmüģtür KOSKĠ Genel Kurulunun 25/11/2015 tarihli toplantısında görüģülmek üzere komisyona havale edilen Yönetim Kuruluna izin verilmesine dair teklifi komisyonca görüģülmüģ ve KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya (ikimilyon) TL.ye kadar kiralama, kiraya verme ve intifa sözleģmeleri hususunda Yönetim Kuruluna izin verilmesi uygun görülmüģtür. PLAN VE BÜTÇE MALİYE KOMİSYONUNUN 07/12/2015 TARİHLİ TOPLANTISINA AİT KOMİSYON RAPORLARI KOSKĠ Genel Kurulunun 25/11/2015 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 2016 yılı performans programı uygun görülmüģtür KOSKĠ Genel Kurulunun 25/11/2015 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 2015 yılı yatırımlarının, toplam ,00 TL olarak kabulü uygun görülmüģtür KOSKĠ Genel Kurulunun 25/11/2015 tarihli toplantısında komisyona havale edilen, KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 2016 yılında uygulayacağı KDV.dahil Hizmet ve Yaptırımlar Tarifeleri, Su ve Atıksu Tarifeleri, Meram Çay Sulama ve Tankerle Su SatıĢ Tarifelerinin, 01/01/2016 tarihinden itibaren tahakkuk yapılacak aboneliklerde rapor ekinde ekli Ģekliyle uygulanması, ayrıca, 2016 ġubat ayından itibaren, Su ve Atıksu Tarifeleri, Meram Çay Sulama ve Tankerle Su SatıĢ Tarifelerinin ise, her ayın ilk haftasında açıklanan bir önceki ayın TÜFE oranına göre artırılması, artıģ yapıldıktan sonra küsurat oluģması halinde, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun un 2. maddesi uyarınca tama iblağ edilerek uygulanması uygun görülmüģtür KOSKĠ Genel Kurulunun 25/11/2015 tarihli toplantısında komisyona havale edilen KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 2016 mali yılı ihzari bütçesi, gelir ve gider cetvelleri, kadro cetvelleri, bütçe kararnamesi, diğer tarifeleri incelenmiģ ve 2014 mali yılı ihzari bütçesinin TL. gelir, TL. gider olarak kabulü uygun görülmüģtür.

2 KOSKİ GENEL KURULUNUN 14/12/2015 TARİHLİ TOPLANTISINDA ALINAN GENEL KURUL KARAR ÖZETİ Karar Sayısı :6 KOSKĠ Genel Müdürlüğünde 5620 sayılı Kanun ile Geçici ĠĢçi Statüsünde kalan personel 2016 yılında vize iģlemlerine dair teklifi, komisyonca görüģülmüģ ve 2016 yılı geçici iģçi vizesinin 12 x adam/ay, yeni çalıģtırılacak geçici iģçilerinde 5 ay 29 gün x adam/ay sayısına göre vize edilmesine oybirliğiyle karar verilmiģtir. Karar Sayısı :7 KOSKĠ Genel Müdürlüğü Su Havzaları Koruma ve Kontrol Yönetmeliği nin İlkeler BaĢlıklı 3. Maddesinin (i) fıkrasından sonra gelmek üzere; (j) İşletme ihtiyaçları dışında, akaryakıt ile çalışan kayık, motor ve benzeri araçlar ile yelkenli, kürekli veya akümülatör ile çalışan bot, şişme bot, sal ve her türlü vasıtaların kullanılmasına izin verilmez. fıkrasının eklenmesi oybirliğiyle karar verilmiģtir. Karar Sayısı :8 KOSKĠ Genel Müdürlüğünün Yurtiçi ve YurtdıĢı borçlanmalarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiģtir. Karar Sayısı :9 KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 15 yıla kadar ve/veya (ikimilyon) TL. ye kadar kiralama, kiraya verme veya intifa sözleģmeleri için Yönetim Kuruluna izin verilmesine oybirliğiyle karar verilmiģtir. Karar Sayısı :10 KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 2016 yılı Performans Programının kabulüne oybirliğiyle karar verilmiģtir. Karar Sayısı :11 KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 2016 yılı Yatırım Programının ,00.-TL. olarak kabulüne oybirliğiyle karar verilmiģtir. Karar Sayısı :12 KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 2016 yılında uygulayacağı KDV.dahil Hizmet ve Yaptırımlar Tarifeleri, Su ve Atıksu Tarifeleri, Meram Çay Sulama ve Tankerle Su SatıĢ Tarifelerinin, 01/01/2016 tarihinden itibaren tahakkuk yapılacak aboneliklerde komisyon raporu ekinde ekli Ģekliyle uygulanması, ayrıca, 2016 ġubat ayından itibaren, Su ve Atıksu Tarifeleri, Meram Çay Sulama ve Tankerle Su SatıĢ Tarifelerinin ise, her ayın ilk haftasında açıklanan bir önceki ayın TÜFE oranına göre artırılması, artıģ yapıldıktan sonra küsurat oluģması halinde, 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun un 2. maddesi uyarınca tama iblağ edilerek uygulanmasına oybirliğiyle karar verilmiģtir TARİHİNDEN İTİBAREN UYGULANACAK HİZMET TARİFELERİ SIRA NO HİZMETİN ADI DAYANAK SU VE KANALĠZASYON KEġĠF ÜCRETĠ TESĠSAT MUAYENE ÜCRETĠ TESĠSATTA YAPILACAK ĠKĠNCĠ MUAYENE (REVĠZE) ÜCRETĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ MADDE: 21-1 TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ MADDE: 22-1-a TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ MADDE: 22-1-ç 2016 yılı Uyg.Tarife KDV Dahil (TL) 29,00 29,00 14,50 AÇIKLAMA Grup abonelerde her birim için muayene ücreti %10 ilave edilir. 1. Muayenede, hata ve noksanlar nedeniyle reddedilen tesisatlar için her defasında alınacak bedeli ifade eder.

3 4 ABONE HATTI BAĞLANTI DELĠK DELME ÜCRETĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ MADDE: 23-1-a 28,00 Malzeme bedeli ayrıca alınır. 5 TAHLĠYE NEDENĠYLE SU AÇMA VE KAPATMA ÜCRETĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ MADDE: 49/5 18,00 Tahliye nedeniyle, aboneliğini kapatanlardan 1/2, boģalan aboneliğe yeni sözleģme yapacaklardan 1/2 açma ve kapatma ücreti alınır. 6 SAYAÇ BAĞLANTI ELEMANLARI ARIZA GĠDERME ÜCRETĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ MADDE: 23/1-c 18,00 Grup abonelerde her birim için arıza giderme ücreti %10 ilave edilir. Malzeme bedeli ayrıca alınır. 7 SAYAÇ SÖKME TAKMA ÜCRETĠ (DAMGA NEDENĠ LE SÖKÜLEN TÜM KUTURLU SAYAÇLAR DAHĠL) TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ MADDE: 20/1, 58/21, 23 ve 24 Su, Elektrik ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücretleri Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:MSGM-2013/43) Gereğince alınır. 8 SAYAÇ YERĠ ISLAH ÜCRETĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠ MADDE: 23-1-b 55,50 Kullanılan malzeme bedeli ayrıca alınır. 9- a SU ABONE HATTI YAPIM BEDELĠ 533,00 b c KANAL ABONE HATTI YAPIM BEDELĠ ĠKĠ ADET PARSEL ĠÇĠN BĠR ADET ORTAK KANAL ABONE HATTI YAPILAN YERLERDE 1 PARSEL ĠÇĠN ALINACAK KANALĠZASYON ABONE HATTI BEDELĠ GENEL KURUL ĠLE ĠLGĠLĠ KARAR VE RAPORLARIN SATIġI (1 SAYFASI) SU VE KANALĠZASYON TESĠSLERĠ HARCAMALARINA KATILMA PAYI 444,00 222,00 9,00 - Dayanak;2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 87,88 ve devamı maddeleri ile KOSKĠ Tarifeler Yönetmeliği nin 18.maddesi 11-1 SU TESĠSLERĠ HARCAMALARINA KATILMA PAYI ĠÇĠN ALINACAK BEDELLER: Meskenler ile birden fazla bağımsız bölümü bulunan mesken dıģındaki aboneliklerde, her bağımsız bölüm 1(Bir) birim kabul edilerek her birim için; a) Brüt 100 m2 ye kadar (100 m2 dahil)olan aboneliklerde 200 TL b) Brüt 150 m2 ye kadar (150 m2 dahil)olan aboneliklerde 300 TL c) Brüt 200 m2 ye kadar (200 m2 dahil)olan aboneliklerde 400 TL d) Brüt 200 m2 nin üzerinde olan aboneliklerde 500 TL Tek bağımsız bölümü bulunan mesken dıģındaki aboneliklerde, her birim için 500 TL.(Küsuratlar tama iblağ edilmek kaydıyla, her 500 m2 1 (bir) birim kabul edilir.500 m2 nin altında kalan alanlar 1(bir) birim olarak hesap edilir. Çevre sulama aboneliklerinde her birim için (1000 m2 ye kadar (1000 m2 dahil)olan alan bir birim kabul edilir) 500 TL.,1000 m2 nin üzerindeki alanlarda her 1(bir) m2 için (500:1000=) 0,50 TL./m2 üzerinden Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı alınır. KANALĠZASYON TESĠSLERĠ HARCAMALARINA KATILMA PAYI ĠÇĠN ALINACAK BEDELLER: Birim baģına, yukarıda belirtilen Su Tesisleri Harcamalarına Katılma Payı için alınacak bedeller üzerinden hesap yapılır. Yukarıda birim baģına belirlenen Su ve Kanalizasyon Tesisleri Harcamalarına Katılma Payları,6360 Sayılı Yasa ile hizmet alanımıza dahil olan Ġlçelerde;2/3 ü, Beldelerde;1/2 si üzerinden hesap edilir. Köylerde;6360 Sayılı Yasa nın geçici 1.maddesinin 15.fıkrasına göre, Harcamalara Katılma Payı, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle alınmaz SU VE KANALĠZASYON TESĠSLERĠ HARCAMALARINA KATILMA PAYI UYGULAMA ESASLARI: Meskenlerde her bağımsız bölüm 1(bir) birim olarak alınır.

4 Mesken dıģındaki abone türlerinde; a) Birden fazla bağımsız bölümü bulunan binalarda, her bağımsız bölüm 1(bir) birim olarak alınır b) Tek bağımsız bölümü bulunan binalarda, küsuratlar tama iblağ edilmek kaydıyla, her 500 m2 1(bir)birim olarak alınır.500 m2 ye (500 m2 dahil) kadar olan tek bağımsız bölümler, 1(bir) birim olarak kabul edilir. Çevre Sulama aboneliklerinde, 1000 m2 ye kadar olan (1000 m2 dahil) alan, 1(bir) birim olarak alınır.1000 m2 den sonraki her bir m2 için, (Birim bedel / 1000 m2=) formülüne göre katılma payı tahakkuk ettirilir. Birim değerlendirmesi yapılamayan yerlerde, her abone için, m2 sine göre, meskenlerde belirlenen brüt m2 birim fiyatları üzerinden harcamalara katılma payı alınır. Birden fazla bağımsız bölümü bulunan binalarda yer alan ortak alanlar, harcamalara katılma payı hesabında dikkate alınmaz. ĠnĢaat, Çevre Sulama, Park, Bahçe, YeĢil Alan, Mezarlık gibi atıksu üretimi olmayan ve kanalizasyon tesislerinden yararlanmayan yerlerden kanalizasyon harcamalarına katılma payı alınmaz. Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları, su ve /veya kanalizasyon tesislerinin tamamlanarak abonelerin istifadesine sunulmasından sonra tahakkuk edilir. Su ve Kanalizasyon Harcamalarına Katılma Payları, tahakkuk ettiği tarihten itibaren 1(bir) ay içinde ödenmesi halinde, % 25 indirimli olarak tahsil edilir.1(bir) ay içinde ödenmeyen katılma payları, tahakkuk tarihinden itibaren 2(iki) yıl içinde 4(dört) eģit taksit halinde tahsil edilir. Harcamalara Katılma Payı, Su ve Kanalizasyon Tesislerinin her biri için, bina ve arsalarda vergi değerinin % 1 ini geçemez Ġbadethanelerden, Harcamalara Katılma Payı alınmaz. SIRA NO TARİHİNDEN TİBAREN UYGULANACAK YAPTIRIM TARİFELERİ YAPTIRIMIN ADI DAYANAK 2016 yılı Uyg.Tarife (KDV Dahil) AÇIKLAMA BORCUN ÖDENMEMESĠ VEYA YÖNETMELĠKLERE AYKIRI DAVRANIġ NEDENĠYLE ABONELERĠN SUYU KESĠLMĠġ ĠSE KAPATMA - AÇMA ÜCRETĠ OLARAK; a b c MÜHÜR VEYA KELEPÇE ĠLE VANADAN SUYUN KESĠLMESĠ HALĠNDE AÇMA VE KAPATMA ÜCRETĠ OLARAK; SAYAÇ SÖKÜLMEK SURETĠYLE SU KESĠLMĠġ ĠSE SÖKME-TAKMA ÜCRETĠ OLARAK; KOSKĠ'YE AĠT VANADAN SU KESĠLMĠġ ĠSE KAPATMA- AÇMA ÜCRETĠ OLARAK; TARĠFELER YÖN.MADDE : 34/1-a TARĠFELER YÖN.MADDE : 20/2 34/1-b TARĠFELER YÖN.MADDE : 34/1-c 18,00 28,00 50,00 ç ġebekeden SU KESĠLMĠġ ĠSE AÇMA- KAPATMA ÜCRETĠ OLARAK; TARĠFELER YÖN.MADDE : 34/1-ç 122,00 d a b SU KESMEYE GĠDĠLDĠĞĠ HALDE, ABONENĠN TALEBĠ ÜZERĠNE SUYU KESĠLMEMĠġ VEYA ABONE TARAFINDAN KESTĠRĠLMEMĠġ ĠSE, KESMEK ĠÇĠN YERĠNE GĠDĠLDĠĞĠNDEN a, b, c ve ç FIKRALARINDA BELĠRTĠLEN ÜCRETLERĠN % 50 'SĠ ALINIR SUYU KESMEK ĠÇĠN YAPILAN BAĞ VEYA MÜHRÜN KOPARILMASI HALĠNDE CEZA OLARAK ALINACAK ÜCRET SU ġebekesġnden ĠDAREDEN MÜSAADE ALMADAN KAÇAK BAĞLANTI YAPANLARDAN CEZA OLARAK ALINACAK ÜCRET TARĠFELER YÖN.MADDE : 39/1 TARĠFELER YÖN.MADDE : 35/2 72, ,00 KOSKĠ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır. KOSKĠ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır. KANALĠZASYON ġebekesġnden, ĠDAREDEN MÜSAADE ALMADAN KAÇAK BAĞLANTI YAPANLARDAN ALINACAK CEZA BEDELĠ OLARAK; KANALĠZASYON ġebekesġne KAÇAK BAĞLANTI YAPAN MESKENLERDEN ALINACAK CEZA BEDELĠ KANALĠZASYON ġebekesġne KAÇAK BAĞLANTI YAPAN ÇARDAK, PETROL ĠSTASYONU,FABRĠKA, DÜKKAN VB. YERLERDEN ALINACAK CEZA BEDELĠ TARĠFELER YÖN.MADDE : 43/3 TARĠFELER YÖN.MADDE : 43/3 688, ,00 KOSKĠ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır. KOSKĠ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır.

5 c TATLISU ġebekesġnden KAÇAK BAĞLANTI YAPANLARDAN ALINACAK CEZA BEDELĠ TARĠFELER YÖN.MADDE : 42/ ,00 KOSKĠ Tarifeler Yönetmeliği'nin 48. maddesi gereğince cezalardan KDV alınmamaktadır. KAÇAK VE USULSÜZ SU KULLANIMLARI ĠLE ĠLGĠLĠ TANZĠM EDĠLEN TUTANAKLARIN HESAPLANMASINDA, 6360 SAYILI KANUN GEREĞĠNCE GÖREV ALANIMIZA DAHĠL OLAN YERLERDE, KOSKĠ TARĠFELER YÖNETMELĠĞĠNĠN 34,35,36,37,38,39,40,41,42,43 VE 44. MADDE HÜKÜMLERĠ AYNEN UYGULANIR TARİHİNDEN İTİBAREN ABONELERİMİZDEN TALEP EDİLECEK SU VE ATIKSU TEMİNAT BEDELLERİ S/NO ABONE TÜRLERİ İLÇE BELDE KÖY 1 MESKEN ABONELERĠ 60,00 45,00 25,00 2 ĠġYERĠ ABONELERĠ a b c 1. GRUP ĠġYERĠ Büro, Bakkal, Kasap, Terzi, Tamirci, KuruYemiĢçi, Marangoz, Hırdavatcı, Manav, Eczane v.b. ĠĢyerleri 2.GRUP ĠġYERĠ Pide Fırını, Çay ocağı, Cafe, Kuru temizleme, Berber, Süper Market vb.iģyerleri 3.GRUP ĠġYERĠ Oto galeri, Kahvehane, 2. ve 3.sınıf Lokanta, Özel kreģ ve yuva, Dernek lokalleri, 3.sınıf Otel, Ekmek fırını v.b. ĠĢyerleri 1,2 ve 3. gruplarda belirtilenlerin dıģında kalan d iģyerlerinden 90,00 68,00 34,00 120,00 90,00 45,00 150,00 112,00 56,00 240,00 180,00 90,00 3 ĠNġAAT ABONELERĠ 120,00 90,00 45,00 S. No ARACIN CİNSİ BİRİMİ 2016 yılı Uyg.Tarife 6360 sayılı Kanun ile Merkeze Bağlanan Bölgelerde Uygulanacak Tarife (TL) (KDV Hariç) 2016 yılı Uyg.Tarife 1 Kanal Kazıcı (Paletli) 1 saat 300,00 150,00 2 Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli Kırıcı 1 saat 240,00 120,00 Tabancası ile) 3 Kanal Kazıcı (Lastik Tekerlekli-Bekoloder) 1 saat 225,00 109,00 4 Yükleyici (Lastik Tekerlekli) 1 saat 150,00 72,00 5 Seyyar Hava Kompresörü 1 saat 103,00 49,00 6 Kovalı Araç 1 saat 109,00 54,00 7 Kurtarma Aracı 1 saat 150,00 78,00 8 Treyler Çekici ile Birlikte 1 saat 205,00 103,00 9 Asfalt Kesme Makinesi 1 saat 115,00 54,00 10 Soğuk Asfalt ve Beton Frezeleme Makinesi 1 saat 296,00 150, Tonluk Kamyon 1 saat 157,00 78,00 12 Kanal Arıza Aracı (Vidanjör) 1 saat 120,00 61, tonluk Temiz Su Tankeri (Kamyon) 1 sefer 175,00 91, tonluk Temiz Su Tankeri (Römork) 1 sefer 109,00 54,00 15 Forklift 1 saat 103,00 49,00 16 Jeneratör 1 saat 85,00 42,00 17 Kaynak Makinası 1 saat 85,00 42,00 18 İş Deneyim Belgesi (Her bir iş için) 1 adet 90,00 91,00 19 Kanal içi Görüntüleme Aracı 1 metre 4,20 4,20

6 20 Vana Kapak Arama Cihazı 1 saat 15,80 15,50 21 Su Kaçak Arama Cihazı 1 saat 72,00 37,00 22 Su Arıza Müdehale Ekip Aracı 1 saat 98,00 49, Ton Vinçli Kamyon 1 saat 109,00 54,00 24 Elektrikli Dalgıç Pompa 1 saat 15,80 15,50 25 PE 100 E.F.Kaynak Makinası 1 saat 15,80 15,50 26 Havalı Kırıcı Tabanca 1 saat 15,80 15,50 27 Seyyar Radyant Isıtıcı 1 Saat 54,00 54,00 28 Havalı Dalgıç Pompa 1 saat 15,80 15,50 29 Motopomp 1 saat 66,00 61,00 30 Işık Kulesi 1 saat 66,00 61,00 31 Vibrasyonlu Tokmak Makinası 1 saat 42,00 42,00 S. No Malzeme Adı 2016 yılı Uyg.Tarife (KDV Hariç) 1 Alt Temel Dolgu Malzemesi (m 3 ) 16,00 2 Pikap (Kiralık Araç) 44,00 3 Don (buz) çözme makinesi 53,00 4 Yer altı boru ve kablo güzergahı ve derinlik tespit ekipmanı (Alıcı ve verici set) 128,00 5 Gürültü kaydediciler 192,00 6 Su kaçak tespit ve dinleme sistemi seviye göstergeli akustik yer dinleme mikrofonu 128,00 7 Portatif yer altı radar sistemi 320,00 8 Bina içi tesisat ve küçük çaplı abone bağlantı boruları için su kaçak tespit ve 95,00 dinleme sistemi 9 Metal detektörü 95,00 10 Basınç kaydediciler 192,00 11 Dijital korelatör 320,00 12 Plastik hat tanımlayıcı 128,00 13 Dijital manometre 95,00 14 Micro CA 300 Kamera 95,00 15 CS 1000 Kamera 192,00 16 Ultrasonik debimetre 192,00 17 Flexi trace (sonda) 128,00 Büyükşehir Belediye hudutlarını çıkmamak kaydıyla, iş durumu müsait ise ücreti mukabilinde araç, iş makinesi ve cihazlar kiraya verilirler. Kiralandığı süre araç, iş makinesi ve cihazın kiracıya teslimi ile geri alındığı zamanlar arasında geçen saat olarak hesaplanır. Zaruri hallerde Belediye hudutları dışında kiraya verildiği takdirde % 100 zamlı tarife uygulanır. SIRA NO DEŞARJ KALİTE RUHSAT BELGESİ (FİYATLARA KDV HARİÇTİR.) 2016 Yılı Uyg.Tarife (TL) 1 Çalıştırdığı işçi sayısı 9 a kadar olan işletmelerden 233,00 2 Diğer fabrika, işletme ve akaryakıt istasyonlarından ( 10 ve daha fazla işçi çalıştıran ) 366,00 SU KALİTE KONTROL LABORATUVARI SU KALİTESİNE YÖNELİK ANALİZLER SIRA 2016 yılı Uyg.Tarife (KDV FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ METOT ADI NO Hariç) 1 PH SM 4500 H+ B. / Eloktrokimyasal 9,50 2 BULANIKLIK (NTU) SM 2130 B. / Türbidimetrik 9,50 3 İLETKENLİK SM 2510 B. / Elektrot İletkenlik ölçüm 9,50

7 4 TOPLAM ALKALİNİTE SM 2320 B. / Titrimetrik (H 2 SO 4 ) 20,00 5 TOPLAM SERTLİK SM 2340 C. / Titrimetrik (EDTA) 20,00 6 KALSİYUM SERTLİĞİ SM 3500 Ca B.(Titrimetrik) / SM 3125 B. 60,00 7 MAĞNEZYUM SERTLİĞİ SM 3500 Mg B.(Titrimetrik) / SM 3125 B. 60,00 8 NİTRAT SM 4110 B - ION / ICS 50,00 9 NİTRİT SM 4110 B - ION / ICS 50,00 10 AMONYAK TS EN İSO / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 11 KLORÜR SM 4500 Cl- B. / Titrimetrik (AgNO 3 ) 50,00 12 SÜLFAT SM 4110 B - ION / ICS 50,00 13 BAKİYE KLOR DPD Klor Tablet 9,50 14 ORGANİK MADDE TS 6288 EN ISO 8467 / Titrimetrik (KMnO 4 ) 20,00 15 TAT Organoleptik 9,50 16 KOKU Organoleptik 9,50 17 RENK SM 2120 B. 9,50 18 SERBEST KLOR DPD Klor Tablet 9,50 19 BAĞLI KLOR DPD Klor Tablet 9,50 20 CO 3 = ALKALİNİTESİ SM 2320 B. / Titrimetrik (H 2 SO 4 ) 20,00 21 HCO 3 - ALKALİNİTESİ SM 2320 B. / Titrimetrik (H 2 SO 4 ) 20,00 22 OH - ALKALİNİTESİ SM 2320 B. / Titrimetrik (H 2 SO 4 ) 20,00 23 TOPLAM TUZLULUK (TDS) SM 2520 B. / Elektrot İletkenlik ölçüm 9,50 24 NİTRAT AZOTU SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 25 NİTRİT AZOTU SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 26 AMONYUM TS EN İSO / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 27 AMONYUM AZOTU TS EN İSO / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 28 FOSFAT (PO 4-3 ) SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 60,00 29 FOSFAT FOSFORU (PO 4 -P) SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 60,00 30 P 2 O 5 SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 60,00 31 P 2 O 5 -P SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 60,00 32 Silika (SiO 2 ) Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 55,00 33 HİDROJEN PEROKSİT (H 2 O 2 ) Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 20,00 34 SÜLFÜR SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 35 SÜLFİT SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 36 SİYANÜR Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 55,00 37 SİYANÜRİK ASİT Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 25,00 38 FLORÜR SM 4110 B - ION / ICS 60,00 39 BROMÜR SM 4110 B - ION / ICS 60,00 40 BROMAT SM 4110 D / ICS 60,00 41 SÜRFAKTAN MADDELER (Anyonik) Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 55,00 42 SÜRFAKTAN MADDELER (Katyonik) Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 55,00 43 FENOL Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 55,00 44 ÇÖZÜNMÜŞ OKSİJEN SM 4500-O G. / Membran Elektrot 9,50 45 TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE Gravimetrik 50,00 46 ASKIDA KATI MADDE Gravimetrik 50,00 47 TOPLAM KJELDAHL-AZOTU SM 4500 Norg B ,00

8 SIRA NO PAKET FİYATI: ( İlk Onüç Parametre ) (KDV Hariç) 145, yılı Uyg.Tarife BAKTERİYOLOJİK ANALİZ METOT ADI (KDV Hariç) 1 KOLİFORM TS EN İSO ,00 2 E.KOLİ TS EN İSO ,00 3 ENTEREKOK TS EN İSO , o C'de TOPLAM JERM SAYISI TS EN İSO , o C'de TOPLAM JERM SAYISI TS EN İSO ,00 6 PSEUDOMONAS AERUGİNOSA TS EN İSO ,00 7 CLOSTRİDİUM PERFRİNGENS Membran Filtrasyon Yöntemi 44,00 8 SALMONELLA Membran Filtrasyon Yöntemi 44,00 9 FEKAL KOLİFORM Membran Filtrasyon Yöntemi 44,00 SIRA NO PAKET FİYATI: (İlk Üç Parametre) (KDV Hariç) 95,00 Not: Resmi Kurumlara Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır. ICP İLE YAPILAN ANALİZLER METOT ADI 2016 yılı Uyg.Tarife (KDV Hariç) 1 GÜMÜŞ SM 3125 B. / ICP MS 60,00 2 ALÜMİNYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 3 BOR SM 3125 B. / ICP MS 60,00 4 BARYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 5 KALSİYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 6 MAĞNEZYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 7 KADMİYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 8 KOBALT SM 3125 B. / ICP MS 60,00 9 KROM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 10 BAKIR SM 3125 B. / ICP MS 60,00 11 DEMİR SM 3125 B. / ICP MS 60,00 12 MANGAN SM 3125 B. / ICP MS 60,00 13 SODYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 14 POTASYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 15 LİTYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 16 NİKEL SM 3125 B. / ICP MS 60,00 17 KURŞUN SM 3125 B. / ICP MS 60,00 18 ÇİNKO SM 3125 B. / ICP MS 60,00 19 TALYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 20 VANADYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 21 SİLİSYUM SM 3125 B. / ICP MS / Kit (NOVA 60) 60,00 22 ARSENİK SM 3125 B. / ICP MS 60,00 23 SELENYUM SM 3125 B. / ICP MS 60,00 24 CİVA SM 3125 B. / ICP MS 60,00 25 ANTİMON SM 3125 B. / ICP MS 60,00 26 BİZMUT SM 3125 B. / ICP MS 60,00 27 TELLUR SM 3125 B. / ICP MS 60,00 SIRA NO ATIKSU ANALİZLERİ METOT ADI 2016yılı Uyg.Tarife (KDV Hariç) 1 KİMYASAL OKSİJEN İHTİYACI Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 70,00

9 2 BİYOLOJİK OKSİJEN İHTİYACI Respirometrik (Oxitop) 70,00 3 TOPLAM ORGANİK KARBON Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 66,00 4 TOPLAM AZOT Kit (NOVA 60) / Spektrofotometrik 66,00 5 NİTRAT AZOTU SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 6 NİTRİT AZOTU SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 7 AMONYUM AZOTU SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 50,00 8 FOSFAT FOSFORU SM 4110 B-ION / ICS / Kit (NOVA 60) 60,00 9 ASKIDA KATI MADDE Gravimetrik 50,00 10 TOPLAM ÇÖZÜNMÜŞ MADDE Gravimetrik 50,00 11 TOPLAM KJELDAHL-AZOTU SM 4500 Norg B ,00 PAKET FİYATI: ( Atıksu )(İlk on parametre) (KDV Hariç) 330,00 Not: Resmi Kurumlara Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır. SIRA NO 1 ARSENİK 2 BOR 3 ALÜMİNYUM 4 ANTİMON 5 BAKIR 6 CİVA 7 DEMİR 8 MANGAN 9 SODYUM 10 NİKEL 11 KADMİYUM 12 KROM 13 KURŞUN 14 SELENYUM 15 FLORÜR 16 SİYANÜR 17 NİTRAT 18 NİTRİT 19 AMONYUM 20 KLORÜR 21 SÜLFAT 22 RENK 23 TAT 24 KOKU 25 BULANIKLIK 26 PH "İNSANİ TÜKETİM AMAÇLI SULAR HAKKINDA YÖNETMELİK" KAPSAMINDA RUHSATA ESAS ANALİZLER FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ MİKROBİYOLOJİK ANALİZ 27 E.KOLİ 28 KOLİFORM 29 ENTEREKOK o C'de TOPLAM JERM SAYISI 2016 yılı Uygu.Tarife PAKET ANALİZ FİYATI: (KDV Hariç) 800,00 Toplam Sertlik, Ca ve Mg ilaveli FİYATI: (KDV Hariç) 840,00 Not: Yukarıdaki Parametreler Ruhsata Esasta İstenipte Bizim Bakabildiklerimizdir. Not: Resmi Kurumlara Bütün Analizlerde % 20 İndirim Uygulanır. SU KALİTE LABORATUVARI "YÜZME HAVUZLARININ TABİ OLACAĞI SAĞLIK ESASLARI VE ŞARTLARI HAKKINDA YÖNETMELİK" KAPSAMINDA ANALİZLER SIRA NO FİZİKSEL-KİMYASAL ANALİZ

10 1 BULANIKLIK 2 ph 3 RENK 4 SERBEST KLOR 5 BAĞLI KLOR 6 HİDROJEN PEROKSİT 7 TOPLAM ALKALİNİTE 8 AMONYUM 9 NİTRİT 10 NİTRAT 11 SİYANÜRİK ASİT 12 BAKIR 13 ALÜMİNYUM MİKROBİYOLOJİK ANALİZ 14 E.KOLİ 15 KOLİFORM 16 PSEUDOMONAS AERUGİNOSA o C'de TOPLAM JERM SAYISI 2016yılı Uyg.Tarife PAKET ANALİZ FİYATI: (KDV Hariç) 225,00 KOSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİHİNDEN İTİBAREN TAHAKKUKU YAPILACAK ABONELERE UYGULANACAK SU VE ATIKSU TARİFELERİ (KDV DAHİL) TARİFE TÜRÜ UYGULANACAKTARİFE (TL/M3) MESKEN TARİFESİ 2,96 İŞYERİ VE RESMİ DAİRE TARİFESİ 6,73 İNŞAAT TARİFESİ 5,56 ÇEVRE SULAMA TARİFESİ 2,37 KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELERE AİT TARİFE 2,96 NOTLAR: 1- YUKARIDAKİ TARİFELERE, ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN HER AYIN İLK HAFTASINDA AÇIKLANAN BİR ÖNCEKİ AYIN TÜFE ORANINA GÖRE ARTIŞ YAPILACAKTIR. 2- YUKARIDAKİ TARİFE TÜRLERİNDEN, MESKEN, İŞYERİ, RESMİ DAİRE VE KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELERE AİT TARİFELERDE ATIKSU DAHİL OLUP, ATIKSU BEDELİ, SU BEDELİNİN % 25'İ OLARAK ALINMIŞTIR. 3- TAHAKKUKLAR, AYLIK DÖNEMLER HALİNDE DÜZENLENİR. 4- KENDİ İMKANLARI İLE KUYU AÇTIRIP SU KULLANAN VE ATIKSU BEDELİ ÖDEMESİ GEREKEN ÖZEL KUYU ATIKSU ABONELERİNDEN, ABONE TÜRLERİNE GÖRE, SU BEDELİNİN %50'Sİ KADAR ATIKSU BEDELİ ALINIR. ANCAK, ARITMA TESİSİ KURARAK, SAYAÇ VEYA DEBİMETRE TAKARAK "KOSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ" YÖNETMELİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE ATIKSU ÜRETENLERDEN SU BEDELİNİN % 25'İ ALINIR. 5- KOSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6/g MADDESİNE İSTİNADEN, ŞEHİT, GAZİ, ENGELLİ VE 5774 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN SPORCULARA AİT ABONELERİMİZİN İKAMET ETTİKLERİ MÜSTAKİL SAYAÇLI YALNIZ BİR MESKENDE KULLANDIKLARI SU VE ATIKSU BEDELLERİNDE %50 ORANINDA TENZİLAT YAPILIR TARİHİNDEN İTİBAREN TAHAKKUKU YAPILACAK ABONELERE UYGULANACAK, MERAM ÇAY SULAMA VE TANKERLE SU SATIŞ TARİFELERİ (KDV DAHİL) TARİFE TÜRÜ UYGULANACAK TARİFE (TL/M3) KUYULARDAN VERİLEN MERAM ÇAY SULAMA SUYU TARİFESİ 1,50 BARAJ SULAMA SUYU TARİFESİ (HER SULAMA İÇİN) 50,00 TL/DEKAR TANKERLE SATIŞ YAPILAN ŞEHİR ŞEBEKE SUYU TARİFESİ 3,59 TANKERLE SATIŞ YAPILAN TATLI SU TARİFESİ 4,51

11 6360 SAYILI KANUNLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINA DAHİL OLAN İLÇE MERKEZLERİNDE TARİHİNDEN İTİBAREN TAHAKKUKU YAPILACAK ABONELERE UYGULANACAK SU VE ATIKSU TARİFELERİ(KDV DAHİL) TARİFE TÜRÜ UYGULANACAK TARİFE (TL/M3) MESKEN TARİFESİ AHIRLI 1,30 AKOREN 1,90 AKSEHIR 2,20 ALTINEKIN 1,70 BEYSEHIR 2,00 BOZKIR 2,00 CELTIK 1,70 CIHANBEYLI 2,70 CUMRA 2,20 DERBENT 1,90 DEREBUCAK 1,30 DOGANHISAR 1,70 EMIRGAZI 1,40 EREGLI 1,80 GUNEYSINIR 1,70 HADIM 1,40 HALKAPINAR 1,60 HUYUK 1,70 ILGIN 1,60 KADINHANI 1,70 KARAPINAR 2,25 KULU 2,25 SARAYONU 1,40 SEYDISEHIR 2,00 TASKENT 1,70 TUZLUKCU 1,30 YALIHUYUK 1,30 YUNAK 1,30 İŞYERİ TARİFESİ AHIRLI 1,30 AKOREN 1,90 AKSEHIR (1. GRUP: ICKILI YERLER-GENELEVLER) 6,73 AKSEHIR (2. GRUP: DIGER ISYERLERI) 3,79 ALTINEKIN 2,02 BEYSEHIR 4,16 BOZKIR 2,67 CELTIK 1,70 CIHANBEYLI 5,94 CUMRA 3,91 CUMRA (ÇARDAK) 4,34 DERBENT 3,03 DEREBUCAK 1,82 DOGANHISAR 1,70

12 EMIRGAZI 1,40 EREGLI 2,80 GUNEYSINIR 1,70 HADIM 3,25 HALKAPINAR 2,17 HUYUK 1,70 ILGIN (1. GRUP: KAHVE-LOKANTA-GAZINO-PAVYON-PETROL VE FABRIKALAR) 2,41 ILGIN (2. GRUP: DIGER ISYERLERI) 1,60 KADINHANI 3,39 KARAPINAR 3,08 KULU 3,11 SARAYONU 3,25 SEYDISEHIR 2,61 TASKENT 2,07 TUZLUKCU 1,30 YALIHUYUK 1,72 YUNAK 1,30 KAMU YARARINA FAALIYET GÖSTEREN ABONELERE AİT TARİFE AHIRLI 1,30 AKOREN 1,90 AKSEHIR 1,92 ALTINEKIN 1,70 BEYSEHIR 2,00 BOZKIR 2,00 CELTIK 1,70 CIHANBEYLI 2,70 CUMRA 1,14 DERBENT 1,90 DEREBUCAK 1,30 DOGANHISAR 1,70 EMIRGAZI 1,40 EREGLI 1,80 GUNEYSINIR 1,70 HADIM 1,40 HALKAPINAR 1,60 HUYUK 1,70 ILGIN 1,60 KADINHANI 1,29 KARAPINAR 2,25 KULU 2,25 SARAYONU 1,40 SEYDISEHIR 2,00 TASKENT 1,70 TUZLUKCU 1,30 YALIHUYUK 1,30 YUNAK 1,30 RESMİ DAİRE TARİFESİ AHIRLI 1,30 AKOREN 1,90

13 AKSEHIR 2,58 ALTINEKIN 2,02 BEYSEHIR 4,16 BOZKIR 2,54 CELTIK 1,70 CIHANBEYLI 6,73 CUMRA 6,73 DERBENT 4,55 DEREBUCAK 1,82 DOGANHISAR 1,70 EMIRGAZI 1,40 EREGLI 4,68 GUNEYSINIR 2,03 HADIM 2,42 HALKAPINAR 2,17 HUYUK 1,70 ILGIN 2,41 KADINHANI 4,25 KARAPINAR 2,48 KULU 2,48 SARAYONU 3,86 SEYDISEHIR 4,12 TASKENT 2,07 TUZLUKCU 1,30 YALIHUYUK 1,71 YUNAK 1,30 OKUL TARİFESİ AHIRLI 1,30 AKOREN 1,90 AKSEHIR 2,20 ALTINEKIN 2,02 BEYSEHIR (İLKÖĞRETİM OKULLARI) 2,20 BEYSEHIR (LİSE VE DENGİ OKULLAR) 4,16 BOZKIR 2,54 CELTIK 1,70 CIHANBEYLI 2,97 CIHANBEYLI (İLKÖĞRETİM OKULLARI) 2,70 CUMRA (LİSE VE YÜKSEKOKULLAR) 6,73 DERBENT 4,55 DEREBUCAK 1,82 DOGANHISAR 1,70 EMIRGAZI 1,40 EREGLI 2,34 GUNEYSINIR 2,03 HADIM 2,35 HALKAPINAR 2,17 HUYUK 1,70 ILGIN 2,41

14 KADINHANI 1,70 KARAPINAR 2,48 KULU 2,48 SARAYONU 3,86 SEYDISEHIR (İLKÖĞRETİM OKULLARI VE LİSELER) 2,00 TASKENT 2,07 TUZLUKCU 1,30 YALIHUYUK 1,19 YUNAK 1,30 HASTANE TARİFESİ AHIRLI 1,30 AKOREN 1,90 AKSEHIR 2,58 ALTINEKIN 2,02 BEYSEHIR 4,16 BOZKIR 2,54 CELTIK 1,70 CIHANBEYLI 6,73 CUMRA 3,15 DERBENT 4,55 DEREBUCAK 1,82 DOGANHISAR 1,70 EMIRGAZI 1,40 EREGLI 2,34 GUNEYSINIR 2,03 HADIM 2,42 HALKAPINAR 2,17 HUYUK 1,70 ILGIN 2,41 KADINHANI 4,25 KARAPINAR 2,48 KULU 2,48 SARAYONU 3,86 SEYDISEHIR (DEVLET HASTANESİ) 3,29 TASKENT 2,07 TUZLUKCU 1,30 YALIHUYUK 1,71 YUNAK 1,30 İNŞAAT TARİFESİ AHIRLI 1,30 AKOREN 1,90 AKSEHIR 5,56 ALTINEKIN 1,70 BEYSEHIR 4,15 BOZKIR 2,67 CELTIK 4,06 CIHANBEYLI 5,56 CUMRA 4,59

15 DERBENT 2,27 DEREBUCAK 2,60 DOGANHISAR 1,70 EMIRGAZI 1,40 EREGLI 2,88 GUNEYSINIR 1,70 HADIM 3,27 HALKAPINAR 2,17 HUYUK 1,70 ILGIN 1,97 KADINHANI 5,56 KARAPINAR 3,53 KULU 3,71 SARAYONU 3,21 SEYDISEHIR 4,12 TASKENT 1,70 TUZLUKCU 1,30 YALIHUYUK 3,41 YUNAK 1,31 ÇEVRE SULAMA TARİFESİ AHIRLI 1,04 AKOREN 1,52 AKSEHIR 1,76 ALTINEKIN 1,36 BEYSEHIR 2,37 BOZKIR 1,61 CIHANBEYLI 2,21 CELTIK 1,32 CUMRA 1,76 DERBENT 2,27 DEREBUCAK 1,05 DOGANHISAR 1,36 EMIRGAZI 1,12 EREGLI 1,44 GUNEYSINIR 2,03 HADIM 1,12 HALKAPINAR 1,28 HUYUK 1,36 ILGIN 1,27 KADINHANI 1,37 KARAPINAR 2,37 KULU 1,80 SARAYONU 1,12 SEYDISEHIR 1,60 TASKENT 1,36 TUZLUKCU 1,04 YALIHUYUK 1,04 YUNAK 1,04 NOTLAR:

16 1- YUKARIDAKİ TARİFELERE, ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN HER AYIN İLK HAFTASINDA AÇIKLANAN BİR ÖNCEKİ AYIN TÜFE ORANINA GÖRE ARTIŞ YAPILACAKTIR. 2- YUKARIDAKİ TARİFE TÜRLERİNDEN, MESKEN, İŞYERİ, RESMİ DAİRE, OKUL, HASTANE VE KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELERE AİT TARİFELERDE ATIKSU DAHİL OLUP, ATIKSU BEDELİ, SU BEDELİ'NİN % 25' İ OLARAK ALINMIŞTIR. 3- TAHAKKUKLAR, AYLIK DÖNEMLER HALİNDE DÜZENLENİR. 4- KENDİ İMKANLARI İLE KUYU AÇTIRIP SU KULLANAN VE ATIKSU BEDELİ ÖDEMESİ GEREKEN ÖZEL KUYU ATIKSU ABONELERİNDEN, ABONE TÜRLERİNE GÖRE, SU BEDELİNİN %50'Sİ KADAR ATIKSU BEDELİ ALINIR. ANCAK, ARITMA TESİSİ KURARAK, SAYAÇ VEYA DEBİMETRE TAKARAK "KOSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ" YÖNETMELİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE ATIKSU ÜRETENLERDEN SU BEDELİNİN % 25'İ ALINIR. 5- KOSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6/g MADDESİNE İSTİNADEN, ŞEHİT, GAZİ, ENGELLİ VE 5774 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN SPORCULARA AİT ABONELERİMİZİN İKAMET ETTİKLERİ MÜSTAKİL SAYAÇLI YALNIZ BİR MESKENDE KULLANDIKLARI SU VE ATIKSU BEDELLERİNDE %50 ORANINDA TENZİLAT YAPILIR SAYILI KANUN İLE BAĞLANAN İLÇELERDE EKS TAKILI OLAN ABONELERE DAHA ÖNCEKİ VAR OLAN İNDİRİM MİKTARLARI AYNI ORANDA UYGULANACAKTIR SAYILI KANUNLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINA DAHİL OLAN VE MAHALLEYE DÖNÜŞEN BELDE MERKEZLERİNDE TARİHİNDEN İTİBAREN TAHAKKUKU YAPILACAK ABONELERE UYGULANACAK SU VE ATIKSU TARİFELERİ(KDV DAHİL) TARİFE TÜRÜ UYGULANACAK TARİFE (TL/M3) MESKEN TARİFESİ ADAKOY 1,10 ADSIZ 0,90 AFSAR 1,50 AKCABELEN 1,10 AKCALAR 1,35 AKINCILAR 1,60 AKKISE 1,00 ALANOZU 0,90 ALIBEYHUYUGU 0,90 ALTUNTAS 1,15 APA 1,15 ARGITHANI 0,90 ARIKOREN 0,90 ATAKENT 0,90 ATLANTI 1,00 AVDAN 1,00 AYASLAR 0,90 AYDOGMUS 1,00 AZIZIYE 1,65 BADEMLI 0,90 BAGBASI 1,25 BALCILAR 1,00 BALKI 0,90 BASARAKAVAK 0,90 BASHUYUK 1,25 BASKOY 1,25 BASKUYU 1,10 BAYAVSAR 0,90 BELKAYA 1,00 BEYKONAK 1,00

17 BOLAT 1,00 BOLAY 0,90 BOSTANDERE 1,50 BULDUK 1,25 BURUNSUZ 0,90 BUYUKBESKAVAK 1,10 CELEP 0,90 CAGLAYAN 1,10 CAKILLAR 1,00 CAMLICA 1,50 CAMLIK 0,90 CAVUS (HUYUK) 1,00 CAVUS (SEYDISEHIR) 1,10 CAVUSCUGOL 1,00 CAYHAN 0,90 CESMELISEBIL 1,10 CETMI 0,90 CINAROBA 1,25 CIFTLIKOZU 1,10 CIGIL 1,35 DEDELER 1,35 DEDEMLI 0,90 DEMIRCI 1,00 DEREICI 1,25 DEREKOY 1,00 DESTIGIN 0,90 DINEK 2,00 DOGANBEY 0,90 DOGRUGOZ 1,35 EMEN 1,10 ENGILI 0,90 ESENCE 1,25 GENCEK 1,65 GEVREKLI 0,90 GOCERI 1,10 GOKCEYURT 1,10 GOKCIMEN 1,25 GOKPINAR 1,65 GOLCAYIR 1,10 GOLYAKA 0,90 GOLYAZI 1,65 GOYNEM 1,00 GOZLU 1,15 GUNYUZU 1,75 GUVERCINLIK 0,90 HAMZALAR 2,00 HARMANPINAR 1,65 HATUNSARAY 1,60 HAYIROGLU 1,15 HISARLIK 1,35 HOTAMIS 0,90

18 HORTU (SAZGECIT) 1,15 HUGLU 1,50 ISIKLAR 1,50 ICERICUMRA 1,35 ILMEN 1,10 IMRENLER 1,35 INLICE 0,90 INSUYU 1,25 ISLIK 1,00 ISMIL 1,00 KADIOGLU 0,90 KANDIL 1,00 KARAAGA 1,15 KARAALI 1,35 KARABAG 1,00 KARACADAG 1,55 KARAHUYUK 1,00 KARKIN 1,65 KAVAK 1,10 KAYABASI 1,35 KAYALI 1,25 KAYASU 0,90 KELHASAN 1,35 KESECIK 1,35 KETENLI 1,00 KIRELI 1,60 KIRKPINAR 1,65 KIZILOREN 0,90 KOCAS 1,45 KOCYAZI 1,35 KOLUKISA 1,00 KONAKKALE 0,90 KORUALAN 0,90 KOZANLI 1,60 KOSK 1,00 KURSUNLU 1,00 KURUCUOVA 0,90 KUSCA 1,55 KUTOREN 1,15 KUZOREN 1,00 KUCUKHASAN 1,25 KUTUKUSAGI 1,25 LADIK 1,10 MUTLU 1,35 OGUZELI 1,25 OKCU 1,00 ORTAKARAOREN 1,45 ORTAKOY 1,15 OSMANCIK 0,90 OVAKAVAGI 1,00 PINARBASI 1,00

19 PIRIBEYLI 1,25 REIS 1,00 SADIKHACI 1,00 SAGLIK 1,00 SARAY 2,00 SARIOGLAN 1,10 SEFAKOY 0,90 SELKI 0,90 SEVINDIK 1,00 SIZMA 0,90 SORKUN 1,10 SOGUT 1,45 SULUKLU 1,15 TARASCI 0,90 TASPINAR 1,10 TAVSANCALI 1,10 TEPEKENT 0,90 TURGUT 1,10 TUZYAKA 1,15 TURKMENCAMILI 1,00 UCPINAR 1,00 USTUNLER 1,50 UZUMLU 1,65 YALINCEVRE 0,90 YAPALI 1,65 YARMA 1,60 YAZLA 1,00 YENICE 0,90 YENICEOBA 1,60 YENIDOGAN 1,25 YENISU 0,90 YESILDAG 1,10 YESILYURT 1,45 YUKARICIGIL 1,60 ZENGEN 1,00 ZINCIRLIKUYU 1,00 İŞYERİ TARİFESİ ADAKOY 1,10 ADSIZ 1,15 ADSIZ-CARDAK 2,75 AFSAR 1,50 AKCABELEN 1,10 AKCALAR 1,35 AKINCILAR 1,60 AKKISE 1,00 ALANOZU 0,90 ALIBEYHUYUGU 0,90 ALTUNTAS 1,15 APA 1,15 ARGITHANI 0,90 ARIKOREN 0,90

20 ATAKENT 1,20 ATLANTI 1,63 AVDAN 1,00 AYASLAR 0,90 AYDOGMUS 1,00 AZIZIYE 2,66 BADEMLI 0,90 BAGBASI 1,25 BALCILAR 1,00 BALKI 0,90 BASARAKAVAK 1,05 BASHUYUK 1,25 BASKOY 1,69 BASKUYU 1,10 BAYAVSAR 3,00 BELKAYA 1,00 BEYKONAK 1,00 BOLAT 1,01 BOLAY 0,90 BOSTANDERE 1,64 BULDUK 1,25 BURUNSUZ 1,13 BUYUKBESKAVAK 1,10 CELEP 0,90 CAGLAYAN 1,10 CAKILLAR 1,00 CAMLICA 2,10 CAMLIK 0,90 CAVUS (HUYUK) 1,00 CAVUS (SEYDISEHIR) 1,10 CAVUSCUGOL 0,90 CAYHAN 0,90 CESMELISEBIL 1,10 CETMI 0,90 CINAROBA 1,25 CIFTLIKOZU 1,10 CIGIL 1,35 DEDELER 1,35 DEDEMLI 0,90 DEMIRCI 1,33 DEREİÇİ 1,25 DEREKOY 1,00 DESTIGIN 0,90 DINEK 2,38 DOGANBEY 0,90 DOGRUGOZ 1,52 EMEN 1,10 ENGILI 0,90 ESENCE 1,25 GENCEK 2,12 GEVREKLI 0,90

21 GOCERI 2,76 GOKCEYURT 1,10 GOKCIMEN 1,25 GOKPINAR 1,65 GOLCAYIR 1,10 GOLYAKA 0,90 GOLYAZI 1,68 GOYNEM 1,01 GOZLU 1,15 GUNYUZU 1,92 GUVERCINLIK 0,90 HAMZALAR 2,21 HARMANPINAR 1,82 HATUNSARAY 1,60 HAYIROGLU 1,15 HISARLIK 1,35 HORTU (SAZGECIT) 1,90 HOTAMIS 0,90 HUGLU 2,73 ICERICUMRA 2,77 IMRENLER 2,70 INLICE 0,90 INSUYU 1,75 ISIKLAR 1,51 ISMIL 1,00 ILMEN 2,76 ISLIK 1,00 KADIOGLU 0,90 KANDIL 1,00 KARAAGA 1,49 KARAALI 1,35 KARABAG 1,00 KARACADAG 1,55 KARAHUYUK 1,00 KARKIN 3,64 KAVAK 1,10 KAYABASI 1,35 KAYALI 1,25 KAYASU 0,90 KELHASAN 1,35 KESECIK 2,02 KETENLI 1,00 KIRELI 1,77 KIRKPINAR 1,71 KIZILOREN 0,90 KOCAS 1,45 KOCYAZI 1,35 KOLUKISA 1,00 KONAKKALE 0,90 KORUALAN 0,90 KOSK 1,13

22 KOZANLI 1,60 KURSUNLU 1,53 KURUCUOVA 0,90 KUSCA 1,55 KUTOREN 1,15 KUZOREN 1,00 KUCUKHASAN 1,25 KUTUKUSAGI 1,25 LADIK 1,66 MUTLU 1,35 OGUZELI 1,25 OKCU 1,00 ORTAKARAOREN 2,08 ORTAKOY 1,15 OSMANCIK 0,90 OVAKAVAGI 1,00 PINARBASI 1,00 PIRIBEYLI 1,53 REIS 1,00 SADIKHACI 1,33 SAGLIK 1,00 SARAY 2,56 SARIOGLAN 1,10 SEFAKOY 0,90 SELKI 0,90 SEVINDIK 1,24 SIZMA 0,90 SORKUN 1,10 SOGUT 1,45 SULUKLU 1,15 TARASCI 0,90 TASPINAR 1,10 TAVSANCALI 1,10 TEPEKENT 0,90 TURGUT 1,10 TUZYAKA 1,09 TURKMENCAMILI 1,00 UCPINAR 1,00 USTUNLER 1,50 UZUMLU 1,83 YALINCEVRE 0,90 YAPALI 1,73 YARMA 1,60 YAZLA 1,00 YENICE 1,21 YENICEOBA 1,60 YENIDOGAN 1,25 YENISU 0,90 YESILDAG 1,10 YESILYURT 1,45 YUKARICIGIL 1,60

23 ZENGEN 3,54 ZINCIRLIKUYU 1,00 KAMU YARARINA FAALIYET GÖSTEREN ABONELERE AİT TARİFE ADAKOY 1,10 ADSIZ 0,90 AFSAR 1,50 AKCABELEN 1,10 AKCALAR 1,35 AKINCILAR 1,60 AKKISE 1,00 ALANOZU 0,90 ALIBEYHUYUGU 0,90 ALTUNTAS 1,15 APA 1,15 ARGITHANI 0,90 ARIKOREN 0,90 ATAKENT 0,90 ATLANTI 1,00 AVDAN 1,00 AYASLAR 0,90 AYDOGMUS 1,00 AZIZIYE 1,65 BADEMLI 0,90 BAGBASI 1,25 BALCILAR 1,00 BALKI 0,90 BASARAKAVAK 0,90 BASHUYUK 1,25 BASKOY 1,25 BASKUYU 1,10 BAYAVSAR 0,90 BELKAYA 1,00 BEYKONAK 1,00 BOLAT 1,00 BOLAY 0,90 BOSTANDERE 1,50 BULDUK 1,25 BURUNSUZ 0,90 BUYUKBESKAVAK 1,10 CAGLAYAN 1,10 CAKILLAR 1,00 CAMLICA 1,50 CAMLIK 0,90 CAVUS HUYUK 1,00 CAVUS SEYDISEHIR 1,10 CAVUSCUGOL 1,01 CAYHAN 0,90 CELEP 0,90 CESMELISEBIL 1,10 CETMI 0,90 CIFTLIKOZU 1,10

24 CIGIL 1,35 CINAROBA 1,25 DEDELER 1,35 DEDEMLI 0,90 DEMIRCI 1,00 DEREICI 1,25 DEREKOY 1,00 DESTIGIN 0,90 DINEK 2,00 DOGANBEY 0,90 DOGRUGOZ 0,90 EMEN 1,10 ENGILI 0,90 ESENCE 1,25 GENCEK 1,65 GEVREKLI 0,90 GOCERI 1,10 GOKCEYURT 1,10 GOKCIMEN 1,25 GOKPINAR 1,65 GOLCAYIR 1,10 GOLYAKA 0,90 GOLYAZI 1,65 GOZLU 1,15 GOYNEM 1,00 GUNYUZU 1,75 GUVERCINLIK 0,90 HAMZALAR 2,00 HARMANPINAR 1,65 HATUNSARAY 1,60 HAYIROGLU 1,15 HISARLIK 1,35 HORTU (SAZGECIT) 1,15 HOTAMIS 0,90 HUGLU 1,50 ICERICUMRA 1,35 IMRENLER 1,35 INLICE 0,90 INSUYU 1,25 ISIKLAR 1,50 ISLIK 1,00 ISMIL 1,00 ILMEN 1,10 KADIOGLU 0,90 KANDIL 1,00 KARAAGA 1,15 KARAALI 1,35 KARABAG 1,00 KARACADAG 1,55 KARAHUYUK 1,00 KARKIN 1,65

25 KAVAK 1,10 KAYABASI 1,35 KAYALI 1,25 KAYASU 0,90 KELHASAN 1,35 KESECIK 1,35 KETENLI 1,00 KIRELI 1,60 KIRKPINAR 1,65 KIZILOREN 0,90 KOCAS 1,45 KOCYAZI 1,35 KOLUKISA 1,00 KONAKKALE 0,90 KORUALAN 0,90 KOSK 1,00 KOZANLI 1,60 KUCUKHASAN 1,25 KURSUNLU 1,00 KURUCUOVA 0,90 KUSCA 1,55 KUTOREN 1,15 KUTUKUSAGI 1,25 KUZOREN 1,00 LADIK 1,10 MUTLU 1,35 OGUZELI 1,25 OKCU 1,00 ORTAKARAOREN 1,45 ORTAKOY 1,15 OSMANCIK 0,90 OVAKAVAGI 1,00 PINARBASI 1,00 PIRIBEYLI 1,25 REIS 1,00 SADIKHACI 1,00 SAGLIK 1,00 SARAY 2,00 SARIOGLAN 1,10 SEFAKOY 0,90 SELKI 0,90 SEVINDIK 1,00 SIZMA 0,90 SOGUT 1,45 SORKUN 1,10 SULUKLU 1,15 TARASCI 0,90 TASPINAR 1,10 TAVSANCALI 1,10 TEPEKENT 0,90 TURGUT 1,10

26 TURKMENCAMILI 1,00 TUZYAKA 1,15 UCPINAR 1,00 USTUNLER 1,50 UZUMLU 1,65 YALINCEVRE 0,90 YAPALI 1,65 YARMA 1,60 YAZLA 1,00 YENICE 0,90 YENICEOBA 1,60 YENIDOGAN 1,25 YENISU 0,90 YESILDAG 1,10 YESILYURT 1,45 YUKARICIGIL 1,60 ZENGEN 1,00 ZINCIRLIKUYU 1,00 RESMİ DAİRE TARİFESİ ADAKOY 1,10 ADSIZ 0,90 AFSAR 1,50 AKCABELEN 1,10 AKCALAR 1,35 AKINCILAR 1,60 AKKISE 1,00 ALANOZU 0,90 ALIBEYHUYUGU 0,90 ALTUNTAS 1,15 APA 1,15 ARGITHANI 0,90 ARIKOREN 0,90 ATAKENT 0,90 ATLANTI 1,00 AVDAN 1,00 AYASLAR 0,90 AYDOGMUS 1,00 AZIZIYE 1,82 BADEMLI 0,90 BAGBASI 1,25 BALCILAR 1,00 BALKI 0,90 BASARAKAVAK 0,90 BASHUYUK 1,25 BASKOY 1,25 BASKUYU 1,10 BAYAVSAR 0,90 BELKAYA 1,00 BEYKONAK 1,00 BOLAT 1,00 BOLAY 0,90

27 BOSTANDERE 1,50 BULDUK 1,25 BURUNSUZ 0,90 BUYUKBESKAVAK 1,10 CAGLAYAN 1,10 CAKILLAR 1,00 CAMLICA 1,50 CAMLIK 0,98 CAVUS HUYUK 1,00 CAVUS SEYDISEHIR 1,10 CAVUSCUGOL 1,01 CAYHAN 0,90 CELEP 0,90 CESMELISEBIL 1,10 CETMI 0,90 CIFTLIKOZU 1,10 CIGIL 1,35 CINAROBA 1,25 DEDELER 1,35 DEDEMLI 0,90 DEMIRCI 1,33 DEREICI 1,25 DEREKOY 1,00 DESTIGIN 0,90 DINEK 2,38 DOGANBEY 0,90 DOGRUGOZ 1,35 EMEN 1,10 ENGILI 0,90 ESENCE 1,25 GENCEK 1,81 GEVREKLI 0,90 GOCERI 1,10 GOKCEYURT 1,10 GOKCIMEN 1,25 GOKPINAR 1,65 GOLCAYIR 1,10 GOLYAKA 0,90 GOLYAZI 1,65 GOZLU 1,15 GOYNEM 1,00 GUNYUZU 1,92 GUVERCINLIK 0,90 HAMZALAR 2,20 HARMANPINAR 1,82 HATUNSARAY 1,60 HAYIROGLU 1,15 HISARLIK 1,35 HORTU (SAZGECIT) 1,15 HOTAMIS 0,90 HUGLU 1,50

28 ICERICUMRA 1,60 IMRENLER 1,35 INLICE 0,90 INSUYU 1,25 ISIKLAR 1,50 ISLIK 1,00 ISMIL 1,00 ILMEN 1,10 KADIOGLU 0,90 KANDIL 1,00 KARAAGA 1,15 KARAALI 1,35 KARABAG 1,00 KARACADAG 1,55 KARAHUYUK 1,00 KARKIN 1,65 KAVAK 1,10 KAYABASI 1,35 KAYALI 1,25 KAYASU 0,90 KELHASAN 1,35 KESECIK 1,35 KETENLI 1,00 KIRELI 1,60 KIRKPINAR 1,71 KIZILOREN 0,90 KOCAS 1,45 KOCYAZI 1,35 KOLUKISA 1,00 KONAKKALE 0,90 KORUALAN 0,90 KOSK 1,00 KOZANLI 1,60 KUCUKHASAN 1,25 KURSUNLU 1,00 KURUCUOVA 0,90 KUSCA 1,55 KUTOREN 1,15 KUTUKUSAGI 1,25 KUZOREN 1,00 LADIK 1,10 MUTLU 1,35 OGUZELI 1,25 OKCU 1,00 ORTAKARAOREN 1,45 ORTAKOY 1,15 OSMANCIK 0,90 OVAKAVAGI 1,00 PINARBASI 1,00 PIRIBEYLI 1,25 REIS 1,00

29 SADIKHACI 1,00 SAGLIK 1,00 SARAY 2,56 SARIOGLAN 1,10 SEFAKOY 0,90 SELKI 0,90 SEVINDIK 1,00 SIZMA 0,90 SOGUT 1,45 SORKUN 1,10 SULUKLU 1,15 TARASCI 0,90 TASPINAR 1,10 TAVSANCALI 1,10 TEPEKENT 0,90 TURGUT 1,10 TURKMENCAMILI 1,00 TUZYAKA 1,15 UCPINAR 1,00 USTUNLER 1,50 UZUMLU 1,65 YALINCEVRE 0,90 YAPALI 1,73 YARMA 1,60 YAZLA 1,00 YENICE 0,90 YENICEOBA 1,60 YENIDOGAN 1,25 YENISU 0,90 YESILDAG 1,10 YESILYURT 1,45 YUKARICIGIL 1,60 ZENGEN 1,00 ZINCIRLIKUYU 1,00 İNŞAAT TARİFESİ ADAKOY 1,10 ADSIZ 1,05 AFSAR 1,50 AKCABELEN 1,10 AKCALAR 1,35 AKINCILAR 1,60 AKKISE 1,00 ALANOZU 0,90 ALIBEYHUYUGU 0,90 ALTUNTAS 1,16 APA 1,16 ARGITHANI 0,90 ARIKOREN 0,90 ATAKENT 0,90 ATLANTI 1,01 AVDAN 1,00

30 AYASLAR 0,90 AYDOGMUS 1,00 AZIZIYE 1,82 BADEMLI 0,90 BAGBASI 1,25 BALCILAR 1,00 BALKI 0,90 BASARAKAVAK 0,90 BASHUYUK 1,25 BASKOY 1,25 BASKUYU 1,10 BAYAVSAR 0,90 BELKAYA 1,00 BEYKONAK 1,00 BOLAT 1,00 BOLAY 0,90 BOSTANDERE 1,96 BULDUK 1,25 BURUNSUZ 1,13 BUYUKBESKAVAK 1,10 CAGLAYAN 1,10 CAKILLAR 1,00 CAMLICA 2,10 CAMLIK 0,98 CAVUS HUYUK 1,00 CAVUS SEYDISEHIR 1,10 CAVUSCUGOL 1,00 CAYHAN 0,90 CELEP 0,90 CESMELISEBIL 1,10 CETMI 0,90 CIFTLIKOZU 1,10 CIGIL 1,35 CINAROBA 1,25 DEDELER 1,35 DEDEMLI 0,90 DEMIRCI 1,00 DEREICI 1,25 DEREKOY 1,00 DESTIGIN 0,90 DINEK 2,38 DOGANBEY 0,90 DOGRUGOZ 1,35 EMEN 1,10 ENGILI 0,90 ESENCE 1,25 GENCEK 1,81 GEVREKLI 0,90 GOCERI 1,10 GOKCEYURT 1,10 GOKCIMEN 1,25

31 GOKPINAR 1,65 GOLCAYIR 1,10 GOLYAKA 0,90 GOLYAZI 1,68 GOZLU 1,15 GOYNEM 2,65 GUNYUZU 1,92 GUVERCINLIK 0,90 HAMZALAR 2,20 HARMANPINAR 1,82 HATUNSARAY 1,60 HAYIROGLU 1,15 HISARLIK 1,35 HORTU (SAZGECIT) 1,15 HOTAMIS 0,90 HUGLU 1,50 ICERICUMRA 2,46 IMRENLER 2,70 INLICE 0,90 INSUYU 1,25 ISIKLAR 1,50 ISLIK 1,00 ISMIL 1,00 ILMEN 1,10 KADIOGLU 0,90 KANDIL 1,00 KARAAGA 1,16 KARAALI 1,35 KARABAG 1,00 KARACADAG 1,55 KARAHUYUK 1,00 KARKIN 1,65 KAVAK 1,10 KAYABASI 1,35 KAYALI 1,25 KAYASU 0,90 KELHASAN 1,35 KESECIK 2,02 KETENLI 1,00 KIRELI 1,60 KIRKPINAR 3,01 KIZILOREN 0,90 KOCAS 1,45 KOCYAZI 1,35 KOLUKISA 1,00 KONAKKALE 0,90 KORUALAN 0,90 KOSK 1,00 KOZANLI 1,60 KUCUKHASAN 1,25 KURSUNLU 1,00

32 KURUCUOVA 0,90 KUSCA 1,55 KUTOREN 1,15 KUTUKUSAGI 1,25 KUZOREN 1,00 LADIK 1,66 MUTLU 1,35 OGUZELI 1,67 OKCU 1,00 ORTAKARAOREN 2,07 ORTAKOY 1,16 OSMANCIK 0,90 OVAKAVAGI 1,01 PINARBASI 1,00 PIRIBEYLI 1,25 REIS 1,00 SADIKHACI 1,33 SAGLIK 1,00 SARAY 2,56 SARIOGLAN 1,10 SEFAKOY 0,90 SELKI 0,90 SEVINDIK 1,24 SIZMA 0,90 SOGUT 1,45 SORKUN 1,24 SULUKLU 1,16 TARASCI 0,90 TASPINAR 1,10 TAVSANCALI 1,10 TEPEKENT 0,90 TURGUT 1,10 TURKMENCAMILI 1,00 TUZYAKA 1,15 UCPINAR 1,00 USTUNLER 1,50 UZUMLU 1,69 YALINCEVRE 0,90 YAPALI 1,73 YARMA 1,60 YAZLA 1,41 YENICE 1,30 YENICEOBA 1,60 YENIDOGAN 1,25 YENISU 0,90 YESILDAG 1,10 YESILYURT 1,46 YUKARICIGIL 1,60 ZENGEN 1,00 ZINCIRLIKUYU 1,00

33 ÇEVRE SULAMA TARİFESİ ADAKOY 0,89 ADSIZ 0,72 AFSAR 1,20 AKCABELEN 0,88 AKCALAR 1,08 AKINCILAR 1,29 AKKISE 0,80 ALANOZU 0,72 ALIBEYHUYUGU 0,72 ALTUNTAS 0,92 APA 0,92 ARGITHANI 0,72 ARIKOREN 0,72 ATAKENT 0,72 ATLANTI 0,80 AVDAN 0,79 AYASLAR 0,72 AYDOGMUS 0,80 AZIZIYE 1,32 BADEMLI 0,72 BAGBASI 1,01 BALCILAR 2,37 BALKI 0,72 BASARAKAVAK 2,25 BASHUYUK 1,01 BASKOY 1,01 BASKUYU 0,88 BAYAVSAR 0,72 BELKAYA 0,80 BEYKONAK 0,80 BOLAT 0,81 BOLAY 0,72 BOSTANDERE 1,64 BULDUK 0,99 BURUNSUZ 0,72 BUYUKBESKAVAK 0,88 CAGLAYAN 0,88 CAKILLAR 0,81 CAMLICA 1,20 CAMLIK 1,21 CAVUS HUYUK 0,80 CAVUS SEYDISEHIR 0,88 CAVUSCUGOL 0,81 CAYHAN 0,72 CELEP 0,72 CESMELISEBIL 0,88 CETMI 0,72 CIFTLIKOZU 0,88 CIGIL 1,08 CINAROBA 0,99

34 DEDELER 1,08 DEDEMLI 0,72 DEMIRCI 0,81 DEREICI 1,01 DEREKOY 0,80 DESTIGIN 0,72 DINEK 1,60 DOGANBEY 0,72 DOGRUGOZ 1,08 EMEN 0,88 ENGILI 0,72 ESENCE 1,01 GENCEK 1,32 GEVREKLI 0,72 GOCERI 0,88 GOKCEYURT 0,88 GOKCIMEN 1,01 GOKPINAR 1,32 GOLCAYIR 0,88 GOLYAKA 0,72 GOLYAZI 1,32 GOZLU 0,92 GOYNEM 0,81 GUNYUZU 1,40 GUVERCINLIK 0,72 HAMZALAR 1,60 HARMANPINAR 1,32 HATUNSARAY 1,28 HAYIROGLU 0,92 HISARLIK 1,08 HORTU (SAZGECIT) 0,92 HOTAMIS 0,72 HUGLU 1,20 ICERICUMRA 2,19 IMRENLER 1,08 INLICE 1,21 INSUYU 1,01 ISIKLAR 1,50 ISLIK 0,81 ISMIL 0,81 ILMEN 0,88 KADIOGLU 0,72 KANDIL 0,80 KARAAGA 0,92 KARAALI 1,08 KARABAG 0,80 KARACADAG 1,24 KARAHUYUK 0,80 KARKIN 1,32 KAVAK 0,88 KAYABASI 1,08

35 KAYALI 1,01 KAYASU 0,72 KELHASAN 1,08 KESECIK 1,08 KETENLI 0,80 KIRELI 1,28 KIRKPINAR 1,32 KIZILOREN 1,13 KOCAS 1,16 KOCYAZI 1,08 KOLUKISA 0,80 KONAKKALE 0,72 KORUALAN 0,72 KOSK 0,81 KOZANLI 1,29 KUCUKHASAN 0,99 KURSUNLU 0,79 KURUCUOVA 0,72 KUSCA 1,24 KUTOREN 0,92 KUTUKUSAGI 1,00 KUZOREN 0,80 LADIK 0,88 MUTLU 2,97 OGUZELI 0,99 OKCU 0,80 ORTAKARAOREN 1,16 ORTAKOY 0,92 OSMANCIK 0,72 OVAKAVAGI 0,80 PINARBASI 0,80 PIRIBEYLI 0,99 REIS 0,81 SADIKHACI 1,99 SAGLIK 0,79 SARAY 1,60 SARIOGLAN 0,88 SEFAKOY 0,72 SELKI 0,72 SEVINDIK 0,79 SIZMA 2,37 SOGUT 1,16 SORKUN 0,88 SULUKLU 0,92 TARASCI 0,72 TASPINAR 0,88 TAVSANCALI 0,88 TEPEKENT 0,72 TURGUT 0,88 TURKMENCAMILI 0,80 TUZYAKA 0,92

36 UCPINAR 0,80 USTUNLER 1,50 UZUMLU 1,32 YALINCEVRE 0,72 YAPALI 1,32 YARMA 1,28 YAZLA 1,00 YENICE 0,72 YENICEOBA 1,60 YENIDOGAN 1,25 YENISU 0,72 YESILDAG 0,88 YESILYURT 1,17 YUKARICIGIL 1,28 ZENGEN 0,81 ZINCIRLIKUYU 0,80 NOTLAR: 1- YUKARIDAKİ TARİFELERE, ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN HER AYIN İLK HAFTASINDA AÇIKLANAN BİR ÖNCEKİ AYIN TÜFE ORANINA GÖRE ARTIŞ YAPILACAKTIR. 2- YUKARIDAKİ TARİFE TÜRLERİNDEN, MESKEN, İŞYERİ, RESMİ DAİRE VE KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELERE AİT TARİFELERDE ATIKSU DAHİL OLUP, ATIKSU BEDELİ, SU BEDELİ'NİN % 25' İ OLARAK ALINMIŞTIR. 3- TAHAKKUKLAR, 3 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE DÜZENLENİR. 4- KENDİ İMKANLARI İLE KUYU AÇTIRIP SU KULLANAN VE ATIKSU BEDELİ ÖDEMESİ GEREKEN ÖZEL KUYU ATIKSU ABONELERİNDEN, ABONE TÜRLERİNE GÖRE, SU BEDELİNİN %50'Sİ KADAR ATIKSU BEDELİ ALINIR. ANCAK, ARITMA TESİSİ KURARAK, SAYAÇ VEYA DEBİMETRE TAKARAK "KOSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ" YÖNETMELİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE ATIKSU ÜRETENLERDEN SU BEDELİNİN % 25'İ ALINIR. 5- KOSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6/g MADDESİNE İSTİNADEN, ŞEHİT, GAZİ, ENGELLİ VE 5774 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN SPORCULARA AİT ABONELERİMİZİN İKAMET ETTİKLERİ MÜSTAKİL SAYAÇLI YALNIZ BİR MESKENDE KULLANDIKLARI SU VE ATIKSU BEDELLERİNDE %50 ORANINDA TENZİLAT YAPILIR VE 6360 SAYILI KANUNLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET SINIRLARINA DAHİL OLAN VE MAHALLEYE DÖNÜŞEN KÖYLERDE TARİHİNDEN İTİBAREN TAHAKKUKU YAPILACAK ABONELERE UYGULANACAK SU VE ATIKSU TARİFELERİ (KDV DAHİL) UYGULANACAK TARİFE TÜRÜ TARİFE (TL/M3) MESKEN TARİFESİ 0,74 İŞYERİ VE RESMİ DAİRE TARİFESİ 0,74 İNŞAAT TARİFESİ 0,74 KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELERE AİT TARİFE 0,74 NOTLAR: 1- YUKARIDAKİ TARİFELERDE, ŞUBAT AYINDAN İTİBAREN HER AYIN İLK HAFTASINDA AÇIKLANAN BİR ÖNCEKİ AYIN TÜFE ORANINA GÖRE, KONYA ŞEHİR MERKEZİNDE UYGULANMAK ÜZERE BELİRLENEN TARİFELERE GÖRE YENİDEN DÜZENLEMEYE GİDİLECEKTİR. 2- YUKARIDAKİ TARİFE TÜRLERİNDEN, MESKEN, İŞYERİ, RESMİ DAİRE VE KAMU YARARINA FAALİYET GÖSTEREN ABONELERE AİT TARİFELERDE ATIKSU DAHİL OLUP, ATIKSU BEDELİ, SU BEDELİNİN % 25'İ OLARAK ALINMIŞTIR. 3- TAHAKKUKLAR, 4 AYLIK DÖNEMLER HALİNDE DÜZENLENİR. 4- KENDİ İMKANLARI İLE KUYU AÇTIRIP SU KULLANAN VE ATIKSU BEDELİ ÖDEMESİ GEREKEN ÖZEL KUYU ATIKSU ABONELERİNDEN, ABONE TÜRLERİNE GÖRE, SU BEDELİNİN %50'Sİ KADAR ATIKSU BEDELİ ALINIR. ANCAK, ARITMA TESİSİ KURARAK, SAYAÇ VEYA DEBİMETRE TAKARAK "KOSKİ ATIKSULARIN KANALİZASYON ŞEBEKESİNE DEŞARJ" YÖNETMELİĞİNE UYGUN ŞEKİLDE ATIKSU ÜRETENLERDEN SU BEDELİNİN % 25'İ ALINIR.

37 5- KOSKİ TARİFELER YÖNETMELİĞİNİN 6/g MADDESİNE İSTİNADEN, ŞEHİT, GAZİ, ENGELLİ VE 5774 SAYILI KANUN KAPSAMINA GİREN SPORCULARA AİT ABONELERİMİZİN İKAMET ETTİKLERİ MÜSTAKİL SAYAÇLI YALNIZ BİR MESKENDE KULLANDIKLARI SU VE ATIKSU BEDELLERİNDE %50 ORANINDA TENZİLAT YAPILIR. Karar Sayısı :13 KOSKĠ Genel Müdürlüğünün 2016 yılı bütçesine bağlı cetveller ile 31 maddeden oluģan Bütçe Kararname tasarısı ile 2016 yılı bütçesinin (altıyüzyetmiģmilyon) TL. gelir, (altıyüzyetmiģmilyon) TL. gider olarak kabulüne oybirliğiyle karar verilmiģtir.

Bilgi Raporu. Sayı : 2008/05/37 Konu : SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih:

Bilgi Raporu. Sayı : 2008/05/37 Konu : SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ. KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi. Tarih: KONYA TİCARET ODASI Etüt Araştırma Servisi Bilgi Raporu Tarih: 01.02.2008 Sayı : 2008/05/37 Konu : SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ Hazırlayan: Seyida ERKEK SON NÜFUS SAYIMI VE KONYA YA ETKİLERİ Giriş

Detaylı

Konya TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları

Konya TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları On5yirmi5.com Konya TEOG boş kontenjanlar Teog taban puanları 2015-2016 yılı Konya Teog hangi liselerde boş kontenjan var, e-okul için taban puanları, toplam kontenjları ve TEOG okul türleri işte bu listede.

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 200 Kişi (150 Bayan, 50 Erkek) Konya Lisesi Toplantı Salonu 09.10.2013 Çarşamba Saat : 10.00 09.10.2013 Çarşamba Saat :

Detaylı

24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN

24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN 24 HAZİRAN A 24 KALA KONYA DA SON DURUM ANKETİ HAZİRAN - 2018 24 HAZİRANA 24 KALA KONYADA SON DURUM ANKETİ Buaraştırma 29 31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 24 Haziran 2018 de yapılacak Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Tarım Şehri Konya...

Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı. Tarım Şehri Konya... Tahir AKYÜREK Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tarım Şehri Konya... Türkiye de şehirciliğin ilk uygulandığı kökenlerinde şehircilik olan Konya, tarihi bir şehir olması, medeniyetlere başkentlik etmesi,

Detaylı

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar KONYA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ne bağlı resmi okullar 190 Kişi Konya Lisesi Toplantı Salonu Seçim Başlangıç Tarihi ve Saati 14.10.2014 Salı Saat : 10.00 Seçim Bitiş Tarihi ve

Detaylı

2015 YILI 2.DÖNEM (Temmuz-Aralık) İZLEME-DEĞERLENDİRME-DENETİM PLANI

2015 YILI 2.DÖNEM (Temmuz-Aralık) İZLEME-DEĞERLENDİRME-DENETİM PLANI KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 2.DÖNEM (Temmuz-Aralık) İZLEME-DEĞERLENDİRME-DENETİM PLANI -Denetim Usul ve Esasları -Denetim Komisyonu -2.Dönem Planı KONYA HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI 2. DÖNEM

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN D U Y U R U ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN ASKİ Yönetim Kurulu nda kabul edilen 2017 yılı Su ve Kanal Hizmet Tarifeleri, Bağlantı Kalite Kontrol Ruhsat Bedelleri, Kimyasal, Bakteriyolojik

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ: SIRA NO ABONE TÜRÜ LER m 3 / AY BİRİM FİYAT / m 3 ATIKSU BEDELİ (Birim Fiyatın %45 i / m 3 A B C MESKEN İŞYERİ

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ/TÜRKİYE

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Karaman Mah. Atıksu Arıtma Tesisi İdari Binası Adapazarı 54290 SAKARYA/TÜRKİYE Tel : 0 264 221 12 23 Faks : 0 264 277 54 29 E-Posta

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

2010 MALİ DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 MALİ DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME RAPORU 21 MALİ DESTEK PROGRAMLARI DEĞERLENDİRME RAPORU Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 21 yılı Mali Destek Programları İktisadi Kalkınma ve Sosyal Kalkınma olmak üzere iki bileşenden oluşmaktadır. 21 Yılı Mali

Detaylı

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KONYA MERAM Konya- Meram Fen Lisesi ,059. KONYA KARATAY Karatay Fen Lisesi ,073

İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı. KONYA MERAM Konya- Meram Fen Lisesi ,059. KONYA KARATAY Karatay Fen Lisesi ,073 İL/İlçe Okul Adı Kont Taban Puanı Konya- Meram Fen Lisesi 120 492,059 Karatay Fen Lisesi 150 487,073 Selçuklu Fen Lisesi 90 484,707 Meram Anadolu Lisesi 204 478,840 Ereğli Fen Lisesi 120 475,356 Akşehir

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ek-9A T.C. ÇED İzin ve Denetim lüğü Kapsam : Su, Atık Su, Atık, Gürültü, Numune Alma Düzenleme Tarihi : 12.05.2015 Laboratuvar Adı : Gümüşsu A.Ş. Çevre Laboratuvarı Adres : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41

Detaylı

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ

MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ MESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 YILI ÜCRET TARİFESİ MADDE 1- İÇME SUYU VE ATIKSU ÜCRET TARİFESİ SIRA NO ABONE TÜRLERİ SU ÜCRETİ BİRİM FİYATI / m 3 ATIKSU ÜCRETİ BİRİM FİYATI / m 3 A MESKEN ABONESİ 2,50 1,00

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki. (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Demircikara mah. Dr. Burhanettin Onat cad. No:105 Kat 1 07100 ANTALYA/TÜRKİYE Tel : 0242 321 78 77 Faks : 0242 321 46 00 E-Posta :

Detaylı

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik.

Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. 1-HAVUZ SUYU İ S.B. 15.12.2011 ve 28143 sayı ile yayımlanan " Yüzme Havuzlarının Tabi Olacağı Sağlık Esasları ve Şartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik " Renk Tortu Bulanıklık

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Sanayi Cad. No: 50/D Bornova 35100 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 02324350548 Faks : 02324611147 E-Posta : info@deppolab.com Website : www.deppolab.com

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI Sayfa No :1 / 7 1.0-KLİNİK DIŞI MİKROBİYOLOJİK ANALİZLER Diyaliz Suyu 2 gün LAL (Limulus Amebocyte Lysate) - Endotoksin Pyrosate Toplam Koloni Sayısı (37 C-48s) TS EN ISO 6222 Doğal Kaynak ve İçme Suyu

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ/TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : dencev@denizli.bel.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik Metot SM 2120 C Spektrofotometrik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5 EK LİSTE 1 / 5 Metaller ( Alüminyum, Kalsiyum ) AAS-Alev Metodu SM 3111 D Amonyum Azotu Titrimetrik Metot SM 4500 NH₃ C Amonyum Azotu - Ön İşlem Distilasyon Metodu SM 4500 NH₃ B Askıda Katı Madde (AKM)

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar 1 / 12 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 - - Atık Su 100 ml

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ " AYKOME " GENEL KURUL KARARI KARAR NO: 1 Kurul Başkanı B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk.

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ  AYKOME  GENEL KURUL KARARI KARAR NO: 1 Kurul Başkanı B.Ş.Bld.Fen İşl.Dai.Bşk. LERi I NO: 1 NO: 2015 / 1 A.Nevzat Sönmez Oğuz Yılmaz Ahmet Okutan Osman Acar Erhan Acı Hasan Çelik S. Elif Tuncez M.Akif Yaman Abdullah Mermerkaya 1.Bölge Şefi Fatih Halıcı Mehmet Üçler 2015-2016 kış

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İncilipınar Mah. 3385 Sk. No:4 Pamukkale 21050 DENİZLİ / TÜRKİYE Tel : 0 258 280 22 03 Faks : 0 258 280 29 69 E-Posta : isanmaz_derya@hotmail.com

Detaylı

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :12 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI

T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı :12 29/11/2013 GENEL KURUL KARARI T.C. MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sayı :12 29/11/2013 Öz: 2014 yılı Ücret Tarifesi. GENEL KURUL KARARI 29.11.2013 tarihinde saat 14:00 da yapılan Meski Genel Kurulunda Komisyonumuza

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Akreditasyon No: Adresi :Güvercinlik Mah. Okul Sok. No 221/C Bodrum 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 374 54 77 Faks : 0252 374 54 78 E-Posta

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 14 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 14 Metaller ( Alüminyum, Antimon, Arsenik, Bakır, Baryum, Berilyum, Bor, Civa, Çinko, Demir, Gümüş, Kadmiyum, Kalay, Kalsiyum, Kobalt, Krom, Kurşun, Lityum, Magnezyum,

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Serdar Mah. Salim Dervişoğlu Cad. Sekapark Yanı No:12 İzmit KOCAELİ 0 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0262 317 37 06 Faks : 0262 317 37 04 E-Posta

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2014 YILI ANALİZ LABORATUVARI FİYAT LİSTESİ A. NUMUNE ALMA/ÖRNEKLEME A.1.Emisyon Kapsamında Numune Alma/Örnekleme Uçucu Organik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/12) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA / TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALĠZ ĠLE ĠLGĠLĠ; Çevresel Etki Değerlendirmesi Ġzin ve Denetim lüğü EK LĠSTE-1/5 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + -B Sıcaklık Laboratuvar Metodu SM 2550-B Toplam Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metodu SM 2540-D

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini

ANALİZ LİSTESİ EKOSFER LABORATUVAR VE ARAŞTIRMA HİZMETLERİ SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ. SU ANALİZLERİ. Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS) Tayini Kod : Yayın : 26.09.2014 Revizyon /: 00/00 Sayfa : 1/15 SU ANALİZLERİ 1 Su (*) (**) (T) ph Tayini Elektrometrik 2 Su (*) (**) (T) İletkenlik Tayini Laboratuvar 3 Su (T) Toplam Çözünmüş Mineral Madde (TDS)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Yavuz Sultan Selim Cad. 118. Sokak No: 29 Dilovası 41455 KOCAELİ/TÜRKİYE Tel : 0 262 754 17 81 Faks : 0 262 754 19 84 E-Posta : EHSTurkey@sgs.com

Detaylı

ENCON LABORATUVARI MADEN VE AKD ANALİZLER VE FİYAT LİSTESİ (2019) ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ.

ENCON LABORATUVARI MADEN VE AKD ANALİZLER VE FİYAT LİSTESİ (2019) ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. ENCON LABORATUVARI MADEN VE ENCON ÇEVRE DANIŞMANLIK LTD.ŞTİ. AKD ANALİZLER VE FİYAT LİSTESİ (2019) JEOKİMYA NUMUNE HAZIRLAMA Kod Parametre Ücret ENC-01 Kırma 20 ENC-02 Öğütme 30 ENC-03 Kurutma 25 ENC-04

Detaylı

AKŞEHİR Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1

AKŞEHİR Akşehir Şehit Özden Çınar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4957 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetler 1 23 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARİ İLE KONYA İLİ OKUL/KURUMLARININ ÖĞRETMEN İHTİYAÇ DURUMUDUR. (NORM KADRO FAZLASI ÖĞRETMENLERİNİ BİLGİLENDİRMEK İÇİNDİR-ATAMA ESNASINDA MEBBİS KAYITLARI ESAS ALINACAKTIR.) ILC_ADI

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Osmangazi Mah. Gazi Cad. No:21 ESENYURT 34522 İSTANBUL/TÜRKİYE Tel : 0212 689 02 20 Faks : 0212 689 02 29 E-Posta : labinfo@bicakcilar.com

Detaylı

Aşağıdaki liste ilimizde görev yapan öğretmenlerin 2013 yılı il içi isteğe bağlı atama

Aşağıdaki liste ilimizde görev yapan öğretmenlerin 2013 yılı il içi isteğe bağlı atama Aşağıdaki liste ilimizde görev yapan öğretmenlerin 2013 yılı il içi isteğe bağlı atama döneminde sağlıklı tercih yapabilmeleri için BİLGİ AMAÇLI olarak yayımlanmıştır. KONYA İL MEM İnsan Kaynakları Öğretmen

Detaylı

1.NUMUNEYE AİT BİLGİLER Sözleşme Numarası Numune Numarası Numunenin Cinsi Numuneyi Alan Kişi/Kurum Numunenin Alınma Şekli

1.NUMUNEYE AİT BİLGİLER Sözleşme Numarası Numune Numarası Numunenin Cinsi Numuneyi Alan Kişi/Kurum Numunenin Alınma Şekli 1.NUMUNEYE AİT BİLGİLER Sözleşme Numarası Numune Numarası Numunenin Cinsi Numuneyi Alan Kişi/Kurum Numunenin Alınma Şekli Numunenin Alındığı Yer Numunenin Alınma Tarihi/Saati Numunenin Laboratuvara Ulaşma

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/12 EK LİSTE-1/12 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H + B Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Membran Elektrot SM 4500 O G İletkenlik Laboratuvar Yöntemi SM 2510 B Koku

Detaylı

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi

Su Numunelerinin Alınması, Muhafazası, Taşınması ve Saklanması ile İlgili Kontrol Listesi Sayfa 1 / 6 Tekniği SU-ATIKSU-DENİZSUYU NUMUNELERİ AKM 500 1 C ile 5 C 4 C 2 gün ten fazla saklanmamalı. Gravimetrik Metot SM 2540:D - Numuneler analizden önce oda sıcaklığına getirilmelidir. Alkalinite

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/6 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/6 SU, ATIK SU 1,2,3 ph Elektrometrik Metot SM 4500-H + B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Laboratuvar Metodu SM 2510-B Çözünmüş Oksijen/ Elektrometrik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Atık Laboratuvarı Deney Laboratuvarı Adresi : İSKİ Genel Müdürlüğü Laboratuvar ve Ek Hizmet Binası Güzeltepe Mah. Alibey Cad.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Organize Sanayi Bölgesi 1. Bulvar No: 18 İstasyon 47100 MARDİN / TÜRKİYE Tel : 0 482 215 30 01 Faks : 0 482 215 30 09 E-Posta : info@martest.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 5 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 5 Atık Su Metaller ( Alüminyum, Bakır, Çinko, Demir, Kadmiyum, Krom, Kurşun, Nikel, Sodyum ) ICP-OES Metodu TS EN ISO 11885 Amonyak/ Amonyak Azotu; Amonyum/ Amonyum

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Deney Laboratuvarı Adresi : Yokuşbaşı Mah. Emin Anter Bulvarı No:43/B BODRUM 48400 MUĞLA/TÜRKİYE Tel : 0252 313 20 06 Faks : 0252 313 20 07 E-Posta : info@akademi-lab.com

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; NUMUNE ALMA T.C. Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/5 SU, ATIK SU 1 ph Elektrokimyasal Metot TS 3263 ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik Tayini TS 9748 EN 27888 Çözünmüş

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

Konya 42 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 01.06.2013 Saat:11:00

Konya 42 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 01.06.2013 Saat:11:00 Konya 42 Adet Tesisin Açılış ve Temel Atma Merasimi 01.06.2013 Saat:11:00 Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Milletvekillerim, Sayın Müsteşarım, Değerli Genel Müdürlerim, Sayın Belediye Başkanlarım, Saygıdeğer

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : İstiklal mah. Atatürk cad. No:21 ESENYURT 34522 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 0212 689 02 20 Faks : 0212 689 02 29 E-Posta : labinfo@bicakcilar.com

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Yakut Mah. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No:186 Kocasinan 38090 KAYSERİ / TÜRKİYE Tel : 0 352 337 09 45 Faks : 0 352 337 09 32 E-Posta

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Adresi : İSTAÇ GERİ KAZANIM VE KOMPOST TESİSİ Işıklar Köyü Ege Sokak No: 5/1 Kemerburgaz-Eyüp/İSTANBUL Tel : 02122065017 Faks : 02122065398 E-Posta : laboratuvar@istac.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : Konutkent Mah. Gümüş Cad. No:59 06810 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0312 240 00 25 Faks : 0312 240 00 27 E-Posta : info@febas.com.tr Website

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : Adnan Menderes Mah. Aydın Blv. No:43 09010 AYDIN / TÜRKİYE Tel : 0 256 211 24 04 Faks : 0 256 211 22 04 E-Posta : megagidalab@gmail.com

Detaylı

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ

ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ C T.C. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE OLÇUM VE ANALİZLERİ ON YETERLİK BELGESİ : ÖY-48/242/2013 Kapsam Düzenleme Tarihi : : Su, Atık Su, Deniz Suyu, Numune Alma : Adres : ALM Binası Zemin Kat

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 (1, 2, 3,4) SU, ATIK SU ph Elektrometrik Metot SM 4500 H+ B Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM 2550 B İletkenlik Elektrokimyasal Metot SM 2510 B Renk Spektrofotometrik

Detaylı

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI ERZURUM SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TARİFELER VE ABONE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI MADDE 1 12.05.2016 tarih ve 2016/ 3 sayılı Erzurum Su ve Kanalizasyon

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

MESKİ MERKEZ SU ANALİZ LABORATUVARI KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 1 ph 2 Sıcaklık 3 İletkenlik Doküman SM 4500 H + B Elektrometrik Metod SM 2550 B Laboratuvar SM 2510 B Laboratuvar Revizyon Tarih/ 1 / 11 Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 Var - Atık Su 100 ml 30 Dakika 25 -

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 26.09.2016 TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KONYA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TMO Konya Şube Müdürlüğü hizmet alanında Konya ve Karaman illeri bulunmaktadır.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Bahçelievler Mah. Şahin Sok. No:16/A 10100 BALIKESİR/TÜRKİYE Tel : 0 266 221 00 17 Faks : 0 266 221 00 58 E-Posta : hakserata@gmail.com

Detaylı

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ

T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI TARİFE TEKLİFLERİ VE HİZMET TARİFESİ T.C. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI AYDIN SU VE KANALİZASYON

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 11 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 11 Titrimetrik Metot SM 4500 NH ₃ F SM 4500 NH ₃ C - Ön İşlem Distilasyon Metodu SM 4500 NH ₃ B Askıda Katı Madde (AKM) Gravimetrik Metot TS EN 872 Zehirlilik Deneyleri

Detaylı

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ

KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ KONYA İLİ YATIRIM TEŞVİK BELGELERİ 4 YILLIK ANALİZİ www.mevka.org.tr Yatırım Teşvik Sistemi olarak bilinen ve yatırımcıların yaptıkları yatırımlarda devlet yardımlarını düzenleyen Yatırımlarda Devlet Yardımları

Detaylı

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

NUMUNE ALMA MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Askıda Katı Madde (AKM) BOD 5 500 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 2 gün 1000 ml kap hava almayacak şekilde ağzına kadar doldurulmalıdır 1 ºC ile 5 ºC arasına soğutulmalıdır. 24 saat P 1000-20ºC a

Detaylı

1. KİMYASAL ANALİZLER

1. KİMYASAL ANALİZLER 1. KİMYASAL ANALİZLER HPLC VE LC-MS/MS CİHAZLARI İLE YAPILAN ANALİZLER SORBAT TAYİNİ BENZOAT TAYİNİ KAFEİN TAYİNİ HMF TAYİNİ SUDAN TÜREVLERİ TAYİNİ VANİLİN TAYİNİ GLUKOZ, FRUKTOZ VE SUKROZ TAYİNİ SAPONİN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Karamehmet Mah. 11. sk. No:21/B/4 MENTEŞE 48000 MUĞLA/TÜRKİYE Tel : 0252 818 02 00 Faks : 0 E-Posta : ekosistemege@gmail.com Website

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü SAYI: B100TSH0100004 Konu: Kaplıca Suyu Analizleri ANKARA 17.06.2004/10102. VALİLİĞİNE ( İl Sağlık Müdürlüğü) Çevre ve toplum sağlığının korunması

Detaylı

DynEd Şifre İşlemleri

DynEd Şifre İşlemleri DynEd Şifre İşlemleri adresinden giriş yapıyoruz, çıkan ekranda kurum girişi bölümüne tıklıyoruz. Her kurum şube Güncelleme ekranındaki Şube Öğrencilerini Güncelle bölümüne tıklayarak okula ait şubeleri

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y 41/006/2016 Düzenleme Tarihi : 18.10.2016* : Kömür,Sıvı Yakıt,Atık Su,Atık Yağ,Numune Alma,Emisyon Laboratuvar Adı Adres : STANDART LABORATUARLAR İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. : Atalar Mah.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/14) Deney Laboratuvarı Adresi : Zafer Mah. Değirmen Cad. No:41 Gümüşler 20085 DENİZLİ/TÜRKİYE Tel : 0 258 371 89 37 Faks : 0 258 371 78 95 E-Posta : gumussu@gumussuaritma.com.tr

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : Ayanoğlu Mah. Süleyman Demirel Bulvarı 70/A Kepez 07210 ANTALYA/TÜRKİYE Tel : 0 242 321 42 08 Faks : 0 242 321 43 85 E-Posta : info@cevrekent.net

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Tıbbi Ürünler (serebrospinal sıvı ile temas edenler hariç ), derişik hemodiyaliz çözeltileri, seyreltme suları, ilaçlar Tıbbi Ürünler (Serebrospinal

Detaylı

T.C. KONYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MÜDÜRLÜK MAKAMINA

T.C. KONYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü MÜDÜRLÜK MAKAMINA TC KONYA VALİLİĞİ Halk Sağlığı Müdürlüğü Sayı : 35706687/9030201 Konu : KAMU PERSONELİ OLMAYAN AİLE SAĞLIĞI ELEMANI ALIMI DUYURU METNİ MÜDÜRLÜK MAKAMINA Sağlık Bakanlığının 01072011 tarih ve 22100 sayılı

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/8) Deney Laboratuvarı Adresi : İBB Geri Kazanım ve Kompost Tesisi Işıklar Köyü Mevkii Ege sok. No: 5 Kemerburgaz EYÜP 34075 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel : 02122065017 Faks

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Belge No Kapsam T.C. : Y-06/203/2017 Düzenleme Tarihi : 21.11.2017* Laboratuvar Adı Adres : : Atık Su, Su, Numune Alma, Sediment, Toprak, Mikrobiyoloji, Deniz Suyu, Balık Çiftlikleri, Atık, İmisyon, Arıtma

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/11 EK LİSTE-1/11 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektriksel İletkenlik TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Luminesens Sensör ASTMD 888 C Oksijen Doygunluğu İyodometrik Metot

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/12 ph Elektrometrik Metot TS EN ISO 10523 Bulanıklık Nefelometrik Metot SM 2130 B Çözünmüş Oksijen / Oksijen Doygunluğu 1, 2, 3, 4, 5, 6 SU,

Detaylı

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün

METOT / CİHAZ. Hazır Kit(HACH)-DPD pp. Metot /Spektrofotometrik. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 3 gün. TS EN ISO 6222:2002 50 ml 1 gün ÇEVRE KİMYASI - ÇEVRE MİKROBİYOLOJİSİ NUMUNELERİNDE YASAL YÖNETMELİKLERE GÖRE YAPILAN ANALİZLER,NUMUNE MİKTARLARI,ANALİZ SÜRELERİ PAKET FİYATLARI VE TABLOLARI AŞAĞIDADIR 1-HAVUZ SUYU ANALİZLERİ S.B. 15.12.2011

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ;

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; EK LİSTE-1/11 1, 2, 3 SU, ATIK SU ph Elektrokimyasal SM 4500 H + B Bulanıklık Türbidimetrik SM 2130 B Çözünmüş Oksijen Membran Elektrot Metodu SM 4500 O G ASTM D888 Test C ASTM D888 Çökebilen Katı Madde

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/10) Deney Laboratuvarı Adresi : 52/18 Sokak No: 4 Poligon 35350 İZMİR/TÜRKİYE Tel : 0232 285 31 62 Faks : 0232 224 59 89 E-Posta : izmir.hslkalite@saglik.gov.tr Website

Detaylı

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık

1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ. * İletkenlik. * Siyanür SM 4500 CN;E Spektrofotometre Bulanıklık 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ

Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/ /273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Karar Tarihi Karar No ÖZÜ 07/12/2016 2016/273 ELAZIĞ BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON ÜCRET GELİR TARİFESİ Elazığ Belediye Meclisi, Meclis 1.Başkan Vekili Mithat COŞKUN'un başkanlığında 37 üyeden 30 üyenin

Detaylı

2013 Yılı Norm Kadro Fazlası Yönetici Atama Sonuç Listesidir.

2013 Yılı Norm Kadro Fazlası Yönetici Atama Sonuç Listesidir. 2013 Yılı Norm Kadro Fazlası Yönetici Atama Sonuç Listesidir. Sıra No Adı SOYADI Eski İlçe Eski Kurum Adı Branşı Yeni İlçe Yeni Kurum Adı Görev Unvan Puan 1 ABDULLAH ÇUMRA İcericumra Ziya Gökalp Türk Dili

Detaylı

1/11. 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ

1/11. 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 1.İÇME (Ambalajlı) - KAYNAK SULARI RUHSATA ESAS TAM ANALİZ 17 Şubat 2005 Tarih ve 25730 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 7 Mart 2013 tarih ve 28580 sayılı Resmi Gazete'de revize edilen İnsani Tüketim

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/13) Deney Laboratuvarı Adresi : Kazım Dirik Mh.296/2 sk.n:1 D:101-103 İZMİR / TÜRKİYE Tel : 0 232 339 23 83 Faks : 0 232 339 23 82 E-Posta : bilgi@egetest.com.tr Website

Detaylı

. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA

. T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü VALİLİK MAKAMINA . T.C. KONYA VALİLİĞİ İl Sağlık Müdürlüğü. Sayı : 889 Konu :9 Yılı Denetim Planı VALİLİK MAKAMINA 8 sayılı Aile Hekimliği Uygulaması Hakkında Kanunun. maddesi, Resmi Gazete'de yayımlanan Ocak tarih ve

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/13

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/13 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/13 ph Elektrokimyasal Metot TS EN ISO 10523 İletkenlik Elektrokimyasal Metot TS 9748 EN 27888 Çözünmüş Oksijen/ Oksijen Doygunluğu Elektrokimyasal Sonda Metodu TS EN

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarının Adres :Huzur Mah. 1139. Sok. Çınar Apt. NO:6/1-2 Öveçler 06460 ANKARA / TÜRKİYE Tel Faks : : E-Posta: Website : 0312 472 3839 472 77 97 0312

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/8 T.C. EK LİSTE-1/8 ph Elektrokimyasal Metot SM 4500 H+ B Bulanıklık Nefhelometrik Metot SM 2130 B İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Sıcaklık Elektrometrik Metot SM. 2550 B Amonyak/Amonyak Azotu Distilasyon

Detaylı

Fiziksel Analizler 5,00. Sıcaklık(yerinde Ölçüm) Fiziksel Ġlave 5,00. Kimyasal Analizler 2 L 10 gün 100,00. TS EN ISO 16266:2009 100 ml 3-5 gün

Fiziksel Analizler 5,00. Sıcaklık(yerinde Ölçüm) Fiziksel Ġlave 5,00. Kimyasal Analizler 2 L 10 gün 100,00. TS EN ISO 16266:2009 100 ml 3-5 gün ÇEVRE KĠMYASI - ÇEVRE MĠKROBĠYOLOJĠSĠ NUMUNELERĠNDE YASAL YÖNETMELĠKLERE GÖRE YAPILAN ANALĠZLER,NUMUNE MĠKTARLARI,ANALĠZ SÜRELERĠ PAKET FĠYATLARI VE TABLOLARI AġAĞIDADIR 1 -HAVUZ SUYU ANALĠZLERĠ S.B. 15.12.2011

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Toros Mah. 78178 Sok.No:3/A Aygen Hanım Apt. Altı Çukurova ADANA / TÜRKİYE Tel : 0 322 457 88 67 Faks : 0 322 457 88 28 E-Posta : artek@artekcevre.com.tr

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 28

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE 1 / 28 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE 1 / 28 Arıtma Çamuru İletkenlik Elektrometrik Metot TS ISO 11265 Arıtma Çamuru Civa ICP-OES Metodu İşletme İçi Metot Arıtma Çamuru Metaller (Çinko, Kurşun, Nikel, Krom)

Detaylı