TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DEN YATIRIMCILARA DAVET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DEN YATIRIMCILARA DAVET"

Transkript

1 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi (TDİ) ne Ait Paşalimanı Romörkörü, 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun Hükümleri Çerçevesinde Satış Yöntemiyle Özelleştirilecektir. Geminin Adı PAŞALIMANI Geçici Teminat Bedeli 2.000,00 $ (İkibin ABD Doları) Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartları Belgesi Bedeli Son Teklif Verme Tarih ve Saati 50,00 (Elli Türk Lirası) 10/04/2014- Saat İhale, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle pazarlık usulü ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonunca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. 2. İhaleye katılabilmek için İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı alınması zorunludur. İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı bedeli olarak, TDİ nin T.Vakıflar Bankası A.Ş. Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki TR (IBAN NO.LU) hesabına yatırılarak, ilgili geminin adı ile İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı Bedeli ifadesini içerir şekilde, üstünde ihaleye katılacak olan gerçek/tüzel kişi veya Ortak Girişim Grubunun adının veya üyelerinden birinin isminin açıkça belirtildiği dekont karşılığında, aşağıda belirtilen adresten 28/03/2014 gününden itibaren alındı belgesi karşılığında temin edilebilecektir. Ne surette olursa olsun İhale Şartname ve Tanıtım Dokümanı karşılığı olarak alınan bedel iade edilmez. 3. İhaleye Türk ve yabancı uyruklu gerçek/tüzel kişiler ile Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri ihaleye katılabilmek için 2.000,00 $ (İkibin ABD Doları) tutarında geçici teminat vereceklerdir. Teminatın nakit olarak verilmesi halinde; TDİ nin Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki TR no.lu hesabına yatırılarak banka dekontunun son teklif verme tarihine kadar İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı nın içerisine konularak TDİ ye teslim edilmesi zorunludur. 4. Teklifler ABD Doları olarak alınacak ve ihale ABD Doları üzerinden sonuçlandırılacaktır. Teklifler, gemi için peşin olarak verilecektir. İhale bedeli sözleşmenin imza tarihinde peşin ödenebilecektir. 5. Teklifler, Şartname ve Tanıtım Dokümanında belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp son teklif verme tarihi olan 10/04/2014 Perşembe günü saat 14:00 e kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, (Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 47 Giriş Kat Karaköy-Beyoğlu /İSTANBUL) adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra TDİ ye intikal edecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 6. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. 7. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun Geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisinden ve 4046 sayılı Kanun un 27 nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:47 Kat:2 Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL Tel : (0212) (0212) (0212) Faks : (0212)

2 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NE AİT PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜNÜN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ Özelleştirme kapsam ve programında bulunan ve aşağıda ihalenin konusu maddesinde ayrıntıları belirtilen geminin Satış yöntemiyle özelleştirilmesi için ihale ilanında ve tanıtım dokümanında bildirilen hususlar saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki şartların da dikkate alınması gerekmektedir. Bu metinde geçen kısaltmalardan; KURUL : Özelleştirme Yüksek Kurulu nu, ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nı, KOMİSYON : GEMİ nin özelleştirilmesi için oluşturulan İhale Komisyonu nu, İDARE (TDİ) ORTAK GİRİŞİM GRUBU Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü nü, : İhaleye müşterek olarak teklif vermek için kurulan ve ŞARTNAME ve eklerinde düzenlenen hükümlere tabi topluluğu, TEKLİF SAHİBİ : İhaleye teklif veren gerçek veya tüzel kişi veya ORTAK GİRİŞİM GRUBU nu, ALICI : KURUL ve/veya ÖİB kararına istinaden kendisi ile SÖZLEŞME imzalanacak olan TEKLİF SAHİBİ ni, ŞARTNAME : İşbu ihale şartnamesi ni, SÖZLEŞME : KURUL ve/veya ÖİB kararına istinaden GEMİ nin ALICI ya satış ve devrine ilişkin olarak imzalanacak olan sözleşmeyi, GEMİ : PAŞALİMANI isimli Römorkörün Teknik Özellikleri : Bağlama Limanı : İstanbul 2056 Tescil Limanı : İstanbul 3284 Cinsi : Römorkör / Tug İnşa Yılı ve Yeri : 1961 Almanya Donatan : T.D.İ. A.Ş. Gros Tonu : 108,34 ton Net Tonu : 29,89 ton Çekme Gücü : 11,40 ton Boyu : 24,49 m. Eni : 6,73 m. Derinlik : 2,59 m. Ana Makine : DEUTZ SBV8M536 Makine Gücü : 800 BHP Yakıt Kapasitesi : 30 ton Ağırlık Yaklaşık : 130 Ton ifade eder. 1

3 MADDE 1 - İHALENİN KONUSU a) TDİ adına kayıtlı PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜNÜN 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yoluyla "Pazarlık Usulü" uygulanarak özelleştirilmesidir. b) GEMİ nin teknik özellikleri ve resimleri, EK-1 de belirtilmektedir. c) TDİ ambarlarında mevcut gemi için kullanılabilecek yedek parçalar ile tüketim malzemeleri (klas kuralı gereği gemilerde bulunması zorunlu olan yedek parçalar haricinde) satışa konu edilmeyecektir. e) GEMİ de bulunan hatıra eşyası, belge, nişan, berat, şilt, vb. tarihi veya aktüel eserler satışa konu olmayıp, TDİ ye aittir. MADDE 2 - İHALE USULÜ İhale, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alınmasını müteakip görüşmeler yapmak suretiyle, "Pazarlık Usulü" ile gerçekleştirilecektir. TEKLİF SAHİPLERİ ile birden fazla pazarlık görüşmesi yapılabilir. Pazarlık görüşmeleri TEKLİF SAHİPLERİ ile ayrı ayrı yapılır. Pazarlık görüşmelerinin İhalenin herhangi bir aşamasında pazarlık görüşmelerine devam edilen TEKLİF SAHİPLERİ ile müştereken yapılmasına KOMİSYON ca karar verilebilir. TEKLİF SAHİPLERİ ile yapılacak görüşmeler KOMİSYON tarafından bir tutanakla tespit edilir. Tutanak KOMİSYON üyeleri ve TEKLİF SAHİPLERİ nce imzalanır. KOMİSYON ca, pazarlık görüşmeleri sırasında ortaya çıkabilecek yeni durumlar karşısında, rekabete engel teşkil etmemek, ihale ilanında ve/veya ŞARTNAME de yer alan hususlara aykırı olmamak ve pazarlık görüşmelerine devam edilen TEKLİF SAHİPLERİ ne eşit olarak uygulanmak kaydı ile yeni esaslar belirlenebilir. KOMİSYON ca gerekli görüldüğü takdirde ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen TEKLİF SAHİPLERİ nin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir. İhalede uygulanacak pazarlık görüşmelerine ilişkin esaslar ile pazarlık görüşmelerinin günü, saati ve yeri görüşmeler öncesinde veya sürecinde TDİ tarafından TEKLİF SAHİPLERİ ne bildirilecektir. MADDE 3 - İHALENİN ONAYI KOMİSYON tarafından ihale sonucunda verilen nihai satış kararı, Şirketimiz Yönetim Kurulu, ÖİB veya KURUL un onayına sunulacak olup, SÖZLEŞME nin imzalanması ÖİB veya KURUL un vereceği karara bağlı olacaktır. İhale, ÖİB veya KURUL tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir ve ihale sonuçları Resmi Gazete de yayımlanır. MADDE 4 - TANITIM DOKÜMANI ve İHALE ŞARTNAMESİ İhaleye katılabilmek için İhale Dokümanı alınması zorunlu olup, her ne suretle olursa olsun İhale Dokümanı olarak alınan bedel iade edilmez. İhaleye Ortak Girişim Grubu olarak iştirak edilmesi halinde, Ortak Girişim Grubu üyelerinden sadece birinin Tanıtım Dokümanı ve ŞARTNAME alması yeterlidir. Tanıtım Dokümanı GEMİ ile ilgili bilgileri içermekte olup, İDARE Tanıtım Dokümanında yer alan bilgi ve açıklamaların doğruluğundan, tamlığından ve maddi hatalardan sorumlu değildir. 2

4 Tanıtım Dokümanı hiç bir surette İDARE yi ilzam etmez. İDARE nin hukuki sorumluluğu Satış Sözleşmesinde belirtilecek hususlar ile sınırlı kalacaktır. TEKLİF SAHİBİ nin GEMİ yi son teklif verme tarihinden önce incelemesi esastır. TEKLİF SAHİBİ tarafından, GEMİ nin bulunduğu yerde, (TDİ Camialtı Tersanesi/KASIMPAŞA- İSTANBUL) son teklif verme tarihinden önce yazılı olarak talep edilmesi durumunda, her türlü masraf TEKLİF SAHİBİ ne ait olmak kaydıyla, TDİ yetkilileri gözetiminde Dalgıç İncelemesi yaptırılabilir. Dalgıç İncelemesi TDİ ve TEKLİF SAHİBİ tarafından tutanak altına alınır. Söz konusu inceleme ve tutanak gizli tutulacaktır. Bahse konu inceleme sonrası geminin fiili teslimine kadar geçecek sürede satışa konu gemide bu inceleme yapılan tespitler haricinde yeni oluşabilecek hasarlardan TDİ sorumlu olacaktır. TEKLİF SAHİBİ, TDİ ye herhangi bir masraf çıkartmadan gemide ve gemi kayıtlarında her türlü inceleme yapabilir. Ayrıca, TEKLİF SAHİBİ nin geminin klas ve liman kayıtlarını bildiği kabul edilir ve kayıtları incelemekte de serbesttir. Bu çerçevede, TEKLİF SAHİBİ nin GEMİ hakkında her türlü bilgiye sahip olarak teklifini verdiği kabul edilir. MADDE 5 - İHALEYE KATILABİLECEK OLANLAR ve TEKLİF VERME İhaleye gerçek kişiler veya tüzel kişiler veya Ortak Girişim Grupları katılabilirler. Özel yatırım fonları ise ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyesi olarak ihaleye teklif verebilirler. Ancak, ORTAK GİRİŞİM GRUBU içerisinde yer alan üyeler ORTAK GİRİŞİM GRUBU teklifinden ayrı olarak TEKLİF SAHİBİ sıfatıyla münferiden veya başka bir ORTAK GİRİŞİM GRUBU içinde yer alarak teklif veremezler. Ayrıca, TEKLİF SAHİBİ gerçek ve tüzel kişiler bu tekliflerinden ayrı olarak TEKLİF SAHİBİ sıfatıyla bir ORTAK GİRİŞİM GRUBU içinde yer alarak veya münferiden teklif veremezler. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde TEKLİF SAHİBİ/SAHİPLERİ ihale dışı bırakılarak geçici teminatı ve var ise ek geçici teminatı TDİ lehine irat kaydedilir. MADDE 6 - ORTAK GİRİŞİM GRUBU İhale üzerinde kalan ORTAK GİRİŞİM GRUBU, TDİ ce belirlenecek süre içerisinde (ŞARTNAME de belirtilen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla) ihaleye iştirak eden ORTAK GİRİŞİM GRUBU üyelerinin de hissedar olarak sermayesinin içinde en az % 51 (YüzdeElliBir) paya sahip olacağı bir sermaye şirketi kuracak ve SÖZLEŞME bu surette kurulacak şirket ile yapılacaktır. Son teklif verme tarihinden sonra ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortaklarından herhangi biri ayrılamaz ve yeni üye alınamaz. Aksi takdirde ORTAK GİRİŞİM GRUBU ihale dışı bırakılır ve teminatı irat kaydedilir. Ancak, ihaleye son teklif verme tarihinden SÖZLEŞME imza tarihine kadar geçen sürede mevzuattan kaynaklanan sebeplerle ORTAK GİRİŞİM GRUBU nun; üyelerinden birinin veya birkaçının grup üyeliğinden ayrılması halinde, kalan üye/üyelerin ŞARTNAME de belirtilen ihaleye katılabilme koşullarını taşımaları kaydıyla ihaleye ortak girişim grubunun yeni haliyle devam edilir. Bu durumda ortak girişim beyannamesi ile ŞARTNAME de belirtilen ve taahhüt edilen yükümlülükler ortak girişim grubunun kalan üye/üyeleri için müştereken ve müteselsilen devam eder. İhale üzerinde kalan ORTAK GİRİŞİM GRUBU tarafından kendisine verilen süre içerisinde yukarıda belirtilen şekilde bir şirket kurulmaz veya SÖZLEŞME imzalanmaz veya ŞARTNAME de belirtilen diğer yükümlülüklere uyulmaz ise ŞARTNAME nin Devir ve Teslim maddesinde belirtilen hususlar saklı kalmak kaydıyla ORTAK GİRİŞİM GRUBU nun geçici teminatı ve var ise ek geçici teminatı irat kaydedilir. MADDE 7 - İHALEYE KATILAMAYACAK OLANLAR 3

5 Aşağıdaki şahıslar, TEKLİF SAHİBİ ve/veya TEKLİF SAHİBİ nin danışmanı veya temsilcisi sıfatıyla ihaleye katılamazlar. a) 4046 sayılı Kanunun 7 nci maddesinde sayılanlar ve her ne suretle olursa olsun ÖİB de görevlendirilenler, b) Bu özelleştirme uygulamasına ilişkin işlemlerin herhangi bir aşamasında görevlendirilen tüm danışmanlar, c) Bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şahısların eş ve çocukları ile bu maddede belirtilenler ve bunların eş ve çocuklarının ortak olduğu tüzel kişiler (Bu şahısların yönetiminde görevli olmadıkları veya sermayesinde % 10 (On) dan az pay sahibi oldukları sermaye şirketleri hariç), d) İlgili mevzuat hükümleri gereği geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan men edilmiş olan TEKLİF SAHİBİ, e) OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hükümlü olan TEKLİF SAHİBİ, f) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olan TEKLİF SAHİBİ, g) 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda sayılan suçlardan dolayı hükümlü olan TEKLİF SAHİBİ, h) Kamu kurum ve kuruluşları ile mahalli idareler ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumları, Teklif sahibi ihaleye katılmasını engel teşkil eden bir durum olmadığını kabul beyan eder. Bu madde hükümlerine aykırı olarak ihaleye girdiği tespit edilen TEKLİF SAHİBİ ihale dışı bırakılarak geçici teminatı ve var ise ek geçici teminatı TDİ lehine irat kaydedilir. MADDE 8 - YASAK FİİL ve DAVRANIŞLAR İhale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında TEKLİF SAHİPLERİ nin; a) Hile, desise, vaad, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmaları veya buna teşebbüs etmeleri, b) İhale işlemlerinde sahte belge veya sahte teminat kullanmaları veya kullanmaya teşebbüs etmeleri, taahhüdünü kötü niyetle yerine getirmemeleri, taahhüdünü yerine getirirken ÖİB ye ve/veya TDİ ye zarar verecek iş/işler yapmaları, c) Yapılan ihalede diğer TEKLİF SAHİPLERİ ni tereddüde düşürecek veya ihaleye ilgiyi ve rekabeti kıracak söz söylemeleri ve TEKLİF SAHİPLERİ arasında anlaşmaya çağrıyı ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmaları veya ihalenin doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmaları, yasaktır. İhale sürecinde yukarıda belirtilen fiil ve davranışta bulundukları anlaşılanlar, ihale dışı bırakılarak geçici ve var ise ek geçici teminatları TDİ lehine irat kaydedilir. MADDE 9 - İHALEYE KATILABİLMEK İÇİN VERİLMESİ GEREKEN BELGELER İhaleye katılabilmek için verilmesi gerekli olan belgeler aşağıda belirtildiği gibidir: a) TEKLİF SAHİBİ nin gerçek kişi olması halinde; TEKLİF SAHİBİ veya noter tasdikli özel yetkiye haiz vekili tarafından imzalanmış, gerçek kişinin adını, soyadını, unvanını, tebligata esas adresini, telefon ve varsa faks numarası ile varsa elektronik posta (e-posta) adresini içeren belgenin, İhaleye; 1) Gerçek kişi olarak iştirak ediliyor ise gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı örneğinin, 2) Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise TEKLİF SAHİBİ gerçek kişiden istenilen belgeler ile birlikte, bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekâletname, vekile ait imza beyannamesi ve vekile ait nüfus cüzdanı örneğinin, 4

6 b) TEKLİF SAHİBİ nin tüzel kişi olması halinde tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası ndan tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve şirket anasözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi nin noter tasdikli örneği/örneklerinin, İhaleye; 1) Tüzel kişi adına temsilen iştirak ediliyor ise TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiden istenilen belgeler ile birlikte, tüzel kişiyi temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, temsile ilişkin özel yetki belgesi ve temsilcinin nüfus cüzdanı örneğinin, 2) Tüzel kişi adına vekâleten iştirak ediliyor ise; TEKLİF SAHİBİ tüzel kişiden istenilen belgeler ile birlikte, bu hususta özel yetkiyi havi noter tasdikli vekâletname ile noter tasdikli imza sirküleri ve vekile ait nüfus cüzdanı örneğinin, c) TEKLİF SAHİBİ nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU olması halinde ŞARTNAME ekinde verilen örneğe uygun ve ortakların her birinin pay yüzdesi belirtilecek şekilde hazırlanmış ORTAK GİRİŞİM GRUBU nun teşkiline ilişkin noter tasdikli beyannamenin, İhaleye ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak iştirak ediliyor ise; 1) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortakları içinde gerçek kişi var ise gerçek kişinin noter tasdikli imza beyannamesi ve nüfus cüzdanı örneğinin, 2) ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortakları içinde tüzel kişi var ise tüzel kişiyi temsile yetkili olanların noter tasdikli imza sirküleri, temsilcinin nüfus cüzdanı örneği ve yetkili olunduğuna dair belge ile TEKLİF SAHİBİ ortak girişim grubu üyesi tüzel kişinin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odası ndan sicile kayıtlı olduğuna dair belge ve şirket anasözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicili Gazetesi nin noter tasdikli örneği/örneklerinin, 3) ORTAK GİRİŞİM GRUBU adına ihaleye katılanların Ortak Girişim Grubu Temsilcisi olduklarına dair noter tasdikli yetki belgesinin (temsilci/temsilcilerin ihaleye katılamamaları halinde ihaleye Ortak Girişim Grubu ortaklarınca müştereken vekâlet verilen temsilci/temsilciler katılabilir), d) İhalesine teklif verilen PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜ ne ilişkin Tanıtım Dokümanı ve ŞARTNAME nin ücretinin yatırıldığına ilişkin banka dekontu ve Alındı Belgesinin, e) TEKLİF SAHİBİ tarafından (değişiklik yapılması halinde yapılan değişiklikleri de içerecek şekilde) tüm şartlarını kabul ettiğine dair her sayfası imzalanmış ŞARTNAME nin (ORTAK GİRİŞİM GRUBU nun TEKLİF SAHİBİ olması durumunda ŞARTNAME nin ORTAK GİRİŞİM GRUBU nun her bir üyesince imzalanması gerekmektedir.), f) ŞARTNAME ekinde verilen formatta hazırlanmış geçici teminat mektubunun TDİ ye teslim edildiğine dair ayniyat makbuzu/alındı belgesi veya geçici teminat tutarının ŞARTNAME nin Geçici ve Ek Geçici Teminat maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde nakden yatırıldığını gösterir banka dekontunun, g) TEKLİF SAHİBİ nin OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hüküm giymediğine dair taahhüdü içeren ŞARTNAME ekinde verilen formatta hazırlanmış taahhütnamenin, h) TEKLİF SAHİBİ nin 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olmadığına dair taahhüdü içeren ŞARTNAME ekinde verilen formatta hazırlanmış taahhütnamenin, Tekliflerin Hazırlanması maddesinde belirtilen şekilde zarf içinde TDİ ye sunulması zorunludur. İhaleye katılanlar arasında özel yatırım fonu bulunması halinde bunların da, yukarıda sayılan belgelerin muadili evrakı yukarıda belirtilen şekilde TDİ ye sunması zorunludur. ORTAK GİRİŞİM GRUBU olarak teklif verilmesi durumunda her ortak ilgili belgeleri kendi adına düzenleyecektir. İhale kapsamında verilen her türlü bilgi ve belge Türkçe olarak verilecektir. Orijinal belgelerin yabancı dilde olması halinde, noter tasdikli tercümesinin sunulması zorunludur. 5

7 Türkiye de şubesi bulunmayan veya ikamet etmeyen TEKLİF SAHİBİ nin, ülkesinin mevzuatına göre muadili makamlardan temin edeceği belgelerin TEKLİF SAHİBİ nin ikamet yerindeki Türk Konsolosluğu görevlilerince veya Lahey Konvansiyonu çerçevesinde usulüne uygun olarak apostillenmiş olması gerekmektedir. ÖİB/TDİ, ihalenin herhangi bir aşamasında TEKLİF SAHİPLERİ ile ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarından ve gerekli görebileceği diğer kaynaklar ile TEKLİF SAHİPLERİ nden ek bilgi ve belge alma hakkı ile TEKLİF SAHİBİ tarafından verilmiş belgelerin doğruluğu ve geçerliliği konusunda ek bilgi ve belge talep etme hakkını saklı tutar. Bu suretle temin edilen ek bilgi ve belgeler de dikkate alınacaktır. MADDE 10 - TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI Teklifler aşağıdaki hususları ihtiva edecek şekilde ve Türkçe olarak hazırlanacaktır. Teklifler süresiz ve şartsız olacaktır. Verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz, geri dönülemez veya azaltılamaz. TEKLİF SAHİBİ nin ihalenin herhangi bir aşamasında başka bir teklif vermeyeceğini ifade etmesi halinde, en son vermiş olduğu fiyat teklifi esas alınacaktır. TEKLİFLER, ABD Doları (Amerikan Doları) cinsinden peşin fiyat esasına göre, ŞARTNAME ekinde verilen örneğe uygun olarak hazırlanacaktır. TEKLİF SAHİPLERİ nce; a) Fiyat teklif mektubu, TEKLİF SAHİBİ nin adı/unvanı ile PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜNÜN SATIŞ İHALESİ İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR GİZLİ - ibaresi yazılı ve yapıştırılan yeri TEKLİF SAHİBİ tarafından imzalanmış veya mühürlenmiş ayrı bir zarfa konulacaktır. b) ŞARTNAME nin İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde belirtilen ihale ye girebilme şartlarını tevsik eden belgeler, üzerinde TEKLİF SAHİBİ nin adı/unvanı ile PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜNÜN SATIŞ İHALESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER ibaresi yazılı ayrı bir zarfa konulacaktır. Daha sonra, bu 2 (iki) kapalı zarf, üzerinde TEKLİF SAHİBİ nin adı/unvanı ve tebligata esas olarak göstereceği açık adresi ile birlikte; PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜNÜN SATIŞ İHALESİ İÇİN TEKLİFTİR - GİZLİ - ibaresi yazılan kapalı bir dış zarf içerisinde TDİ ye elden teslim edilecektir. MADDE 11 - TEKLİFLERİN VERİLECEĞİ YER ve SON TEKLİF VERME TARİHİ Tekliflerin, en geç ihale ilanında belirtilen son teklif verme tarih ve saati olan 10/04/2014 saat :14.00 a kadar Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi Merkez Han No: 47 Giriş Kat Karaköy-Beyoğlu/İSTANBUL adresindeki evrak memurluğuna elden teslim edilmesi zorunludur. Saat ayarlarında Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) nin saat ayarı esas alınır. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. TDİ son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatabilir. Bu husus teklif verme süresinin sona ermesinden önce duyurulacaktır. MADDE 12 - TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ TEKLİF SAHİPLERİ tarafından teklif edilen bedeller, KOMİSYON ca peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İlan metni ve ŞARTNAME de belirtilen hususlara uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. MADDE 13 - GEÇİCİ ve EK GEÇİCİ TEMİNAT 6

8 İhaleye katılabilmek için gereken geçici teminat tutarı ŞARTNAME ekindeki ihale ilanında belirtilmiştir. Teklif verilen PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜ için belirlenen geçici teminatın verilmemesi durumunda TEKLİF SAHİBİ nin teklifi dikkate alınmayacaktır. a) Teminat olarak; (i) ABD Doları (Amerikan Doları) veya (ii) Teminat Mektubu / Mektupları alınacaktır. Geçici ve ek geçici teminat mektubu/mektupları belirtilen tutarda, bankacılık ve ihale mevzuatı ile ilgili olarak belirlenen banka/bankalar ve/veya katılım bankası/bankalarının TDİ ce kabul edilecek, TDİ lehine, konusu da belirtilerek düzenlenmiş, gayri kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli, süresiz, ŞARTNAME ekindeki geçici teminat mektubu örneğine uygun olacaktır. ORTAK GİRİŞİM GRUBU nun alacağı geçici ve ek geçici teminat mektupları, ORTAK GİRİŞİM GRUBU ortağı veya ortakları adına düzenlenecektir. b) Ek Geçici Teminat: KOMİSYON un ihale sonucuna ilişkin nihai kararının KURUL veya ÖİB tarafından onaylanmasını müteakip ihale üzerinde kalan TEKLİF SAHİBİ ne, süre belirtilmek suretiyle SÖZLEŞME imzalanması hususunda yazılı bildirimde bulunulacaktır. SÖZLEŞME imzalanması için kendisine verilen süre içerisinde ek süre talep eden TEKLİF SAHİBİ ne, bir defaya mahsus olmak üzere ihalede verilen geçici teminat tutarı kadar TDİ lehine ek geçici teminatın getirilmesi şartıyla, ek süre verilebilir. Bu suretle talep edilen ek geçici teminat, ŞARTNAME de belirtilen hususlara uygun olacaktır. Bu aşamada talep edilen ek geçici teminatı getirmeyen TEKLİF SAHİBİ nin geçici teminatı TDİ lehine irat kaydedilir. Kararda yer alması halinde, diğer TEKLİF SAHİPLERİ ne sırasıyla SÖZLEŞME imzalamak için çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. c) Teminatların Teslim Yeri ve Zamanı: 1) Teminatın ABD Doları (Amerikan Doları) olarak verilmesi halinde; nakit teminat, TDİ nin Türkiye Vakıflar Bankası A.Ş., Salıpazarı Şubesi /İstanbul nezdindeki HESAP CİNSİ HESAP NO IBAN NO ABD Doları TR (Amerikan Doları) No lu hesabına yatırılarak banka dekontunun son teklif verme tarihine kadar İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde açıklandığı şekilde Teklif Zarfı nın içine konularak TDİ ye teslim edilmesi zorunludur. 2) Teminatın teminat mektubu olarak getirilmesi durumunda; Şartname ekinde verilen formata uygun olarak hazırlanan teminat mektubu/mektuplarının teklif verme tarihine kadar TDİ ye (Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, İdari Mali ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı,Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No: 47 Giriş Kat Karaköy-Beyoğlu /İSTANBUL) ayniyat makbuzu/alındı belgesi karşılığı elden teslim edilmesi zorunludur. d) Geçici Teminatın İadesi: TDİ tarafından ŞARTNAME de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla, ihale görüşmeleri esnasında herhangi bir şekilde ihale dışı bırakılan ve KOMİSYON ca verilen ve KURUL veya ÖİB nin onayına sunulan Kararda yer almayan TEKLİF SAHİPLERİ nin geçici teminatları iade edilir. ŞARTNAME de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak kaydıyla ihalenin iptal edilmesi durumlarında alınan geçici ve var ise ek geçici teminatlar TEKLİF SAHİPLERİ ne iade edilir. KOMİSYON ca verilen ve KURUL veya ÖİB nin onayına sunulan Kararda yer alan TEKLİF SAHİPLERİ nin geçici ve var ise ek geçici teminatları SÖZLEŞME nin imza tarihine kadar iade edilmez. TEKLİF SAHİPLERİ geçici ve var ise ek geçici teminatların kendilerine iade tarihlerine kadar geçen süreler için hiçbir şekilde zarar, ziyan, vade farkı (faiz) vb. taleplerde bulunamazlar. 7

9 e) Geçici ve Ek Geçici Teminatların İrat Kaydedilmesi ve Diğer Teklif Sahiplerine Çağrı Yapılması: ŞARTNAME de özel olarak belirtilen durumlar saklı kalmak ve bunlara ilave olmak üzere, ihale sonucunda verilen nihai kararın onayına ilişkin KURUL veya ÖİB kararını müteakip KURUL veya ÖİB kararında satışın kendisine yapılmasına karar verilen TEKLİF SAHİBİ nin TDİ tarafından verilecek süre içerisinde; 1) Ek geçici teminatı getirmemesi, 2) TDİ tarafından verilecek süre içerisinde satış bedelinin tamamının yatırılmaması, 3) SÖZLEŞME imzalamaktan imtina etmesi, 4) ŞARTNAME de belirtilen diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda geçici ve var ise ek geçici teminatları TDİ lehine irat kaydedilir. Bu durumda KURUL veya ÖİB kararında yer alması halinde diğer TEKLİF SAHİPLERİ ne sırasıyla SÖZLEŞME imzalamak için çağrıda bulunularak aynı usul ve şartlar uygulanır. MADDE 14 - TEKLİF BEDELİ ve ÖDEME ŞARTLARI TEKLİF SAHİPLERİ tekliflerini ABD Doları (Amerikan Doları) cinsinden verecekler ve ihale ABD Doları (Amerikan Doları) üzerinden peşin fiyat esasına göre değerlendirilecektir. İhale bedeli olarak teklif edilen tutarın tamamı SÖZLEŞME imza tarihinde peşin olarak ödenebilecektir ALICI yapmış olduğu ödemenin herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen iadesi ve / veya satış bedelinden indirimi hususunda talep hakkının bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. ALICI, ihale bedelinin tamamını Özelleştirme Fonu nun; a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi nezdindeki TR no.lu vadesiz ABD Doları (Amerikan Doları) hesabına veya b) T.Vakıfbank A.Ş. Merkez Şubesi nezdindeki TR no.lu vadesiz ABD Doları (Amerikan Doları) hesabına veya c) T.Halkbankası A.Ş. Ankara Kurumsal Şubesi nezdindeki TR no.lu vadesiz ABD Doları (Amerikan Doları) hesabına Özelleştirme Gelirleri ABD Doları (Amerikan Doları) Hesabına yatırmakla yükümlüdür. MADDE 15 - TEKLİF SAHİBİ ve/veya ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ TEKLİF SAHİBİ ve/veya ALICI, ŞARTNAME de belirtilen yükümlülüklerinin yanı sıra; a) ÖİB ve/veya TDİ nin Yükümlülükleri maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, ŞARTNAME nin Devir ve Teslim maddesi çerçevesinde, SÖZLEŞME imza tarihinden önceki döneme ilişkin yapılmış olan her türlü işlem ve işlem sonuçları ile ilgili olarak ÖİB yi ve/veya TDİ yi ilzam edecek hiçbir başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını, b) İhaleye teklif verdiği ve SÖZLEŞME imzaladığı tarihler itibariyle GEMİNİN, mevcut fiziki durumunu önceden görüp, ilgili mercilerden (ilgili idare ve Liman Başkanlığı vb.) her türlü bilgi ve belgeyi alarak, sicil kayıtları, inşa durumları, muhdesatlar, vb. incelenerek, her türlü bilgi ve belgeyi bilerek teklif vermiş olduğunu ve SÖZLEŞME yi imzalayacağını, bunlarla ilgili olarak daha sonra açık veya gizli ayıp iddiasıyla ayıba ve zapta karşı tekeffül hükümlerine dayanarak ÖİB ve/veya TDİ den herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini, c) ŞARTNAME nin İhalenin Konusu maddesinde belirtilen GEMİNİN, SÖZLEŞME imza tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak yapılacak olan her türlü işlemden ve vergi dairesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü harç, prim, fon, vergi, su, vb. borçlar ve bunların ödenmesinden sorumlu olacağını, d) SÖZLEŞME nin uygulanması sırasında yapılacak tüm işlemlere ilişkin var ise ödenmesi gereken tüm masrafların kendisine ait olduğunu, 8

10 e) GEMİ ile ilgili belge, izinler vs.(ek-1) tanıtım kitabında belirtilmiş olup, geminin yola elverişli hale getirilmesi için gerekli belge, izin vs. nin temini ALICI tarafından sağlanacak olup, eksikliklerin giderilmesi için ÖİB ve/veya TDİ den hiçbir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini, f) TDİ nin adını ve amblemini hiçbir şekilde kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 16 - ÖİB ve/veya TDİ nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ GEMİNİN satışına ilişkin SÖZLEŞME nin imza tarihinden önceki dönemdeki faaliyetler ile ilgili olarak SÖZLEŞME nin imza tarihine kadar ödenmesi gerekirken bu tarihe kadar tam ve zamanında ödenmemiş olan vergi dairesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü harç, prim, fon, vergi, su, vb. borçlar ve ödemeleri ile bunlara ilişkin ceza ve gecikme faizlerini ödeme yükümlülüğü (SÖZLEŞME nin imza tarihinden önceki döneme ait olan ve SÖZLEŞME nin imza tarihinden sonra ilgili resmi mercilerce yapılan bir inceleme sonucunda eksik ödendiği tespit edilen vergiler dâhil) TDİ ye aittir. Bunun dışındakiler ALICI ya aittir. ÖİB ve/veya TDİ, GEMİNİN gemi sicil dairesinde ALICI adına yapılacak devir ve tescil işlemlerinde söz konusu olabilecek masraflar ALICIYA ait olmak üzere taraf olacaktır. MADDE 17 - DEVİR ve TESLİM 1. İlgili mevzuat gereğince nihai devir; ÖİB veya KURUL Kararı na istinaden gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Kararın çıkmaması veya gecikerek çıkması veya başka bir nedenle GEMİNİN ALICI ya devrinin gecikmesi veya yapılamaması sebebiyle ALICI, ÖİB ve/veya TDİ den hiçbir zarar, ziyan talebinde bulunamaz. 2. ihale sonucunda KURUL veya ÖİB tarafından satışın TEKLİF SAHİBİ gerçek veya tüzel kişi veya ORTAK GİRİŞİM GRUBU na yapılmasına karar verilmesi halinde GEMİNİN devir ve teslim işlemi; TEKLİF SAHİBİ gerçek ve/veya tüzel kişi ile şirket kurma şartı aranmaksızın SÖZLEŞME imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 3. İhale sonucunda KURUL veya ÖİB tarafından satışın ORTAK GİRİŞİM GRUBU na yapılmasına karar verilmesi halinde GEMİNİN devir ve teslim işlemi, kurulacak sermaye şirketi ile SÖZLEŞME imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. TEKLİF SAHİBİ nin kurulacak olan sermaye şirketindeki hisse oranı hiçbir şekilde % 51 (YüzdeElliBir) den az olamaz. SÖZLEŞME imzası ve gemi sicil kayıt devrinin bu madde uyarınca gerçekleştirilebilmesi için TEKLİF SAHİBİ yanında sicil kayıt tescili yapılacak olan veya kurulacak şirkette pay sahibi olacak kişilerin; (i) İhaleye TEKLİF SAHİBİ olarak katılmamış olması, (ii) ŞARTNAME nin İhaleye Katılamayacak Olanlar maddesinde belirtilenlerden olmaması, (iii) ŞARTNAME nin İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde belirtilen belgelerin sunulması ve (iv) TDİ tarafından onaylanması şarttır. TDİ nin yukarıda sayılanlar dışında ek bilgi ve belge talep hakkı saklıdır. GEMİNİN ALICI ya devir işlemine, ihale bedelinin tamamının ödenerek, SÖZLEŞME nin imzalanmasını müteakip başlanır. Geminin üzerinde herhangi bir haciz ve takyidat bulunmamakta olup, sözleşmenin imzalanmasını ve sicilden devir işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip TDİ tarafından ALICI ya Olduğu Şekli ile Bulunduğu Yerde prensibi çerçevesinde, mevcut durumuyla devir ve teslim edilecektir. 9

11 Taraflar arasında devir teslime ilişkin devir teslim tutanak/ları düzenlenecektir. Söz konusu devir - teslim tutanak/ları SÖZLEŞME nin ayrılmaz bir parçası olup devir - teslim işlemi gerçekleştikten sonra SÖZLEŞME nin eki addolunacaktır. GEMİNİN ALICI ya sicilden devrinin ÖİB nin ve/veya TDİ nin yazılı davetine karşın ALICI dan kaynaklanan sebeplerle gecikmesi veya gerçekleştirilememesi halinde verilen süreden sonra oluşabilecek her türlü zarar, ziyan, ödeme, faiz ve benzerinden ALICI sorumlu olacaktır. ALICI ya herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak olup Alıcının ÖİB/TDİ ye ödemiş olduğu bedel ve teminatlar cezai şart olarak ÖİB/TDİ lehine irat kaydedilecektir. SÖZLEŞME nin imzalanmasından sonra, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından devir izni alınması için ilgili merciye izin başvurusu yapılacaktır. SÖZLEŞME imzalanması sonrası ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından devir alınamaması durumunda ihale iptal edilerek TEKLİF SAHİBİ nin teminatları iade edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen süreler ve alınamayan izinler için TEKLİF SAHİBİ herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını, ihalenin iptal edilmesi veya geçici ve var ise ek geçici teminatın iade edilmesi nedeniyle ÖİB ve/veya TDİ den mahrum kalınan kar, zarar, ziyan, faiz vb. hak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen yükümlülüklerini kendisine verilen süreler içerisinde yerine getirmemesi halinde TEKLİF SAHİBİ nin vermiş olduğu geçici ve var ise ek geçici teminatı ayrıca ihtara gerek kalmaksızın TDİ lehine irat kaydedilir. 4-GEMİ; Satış Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içinde Gemi Sicilinde devir ve teslim edilecek olup, Gemi Sicilinde devir ve teslimi yapıldıktan sonra aynı gün fiili teslimleri de gerçekleştirilecektir. MADDE 18 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İhale neticesinde imzalanacak SÖZLEŞME ye ihtilaf halinde İSTANBUL (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Dairelerinin yetkili olacağına dair hüküm konulacaktır. SÖZLEŞME, Türk hukukuna tabi olacaktır. MADDE 19 - İHALE SERBESTÎSİ ÖİB/TDİ, ihale işlemlerini 4046 Sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. İhale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu na tabi olmayıp, ÖİB/TDİ ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta ve teklif verme süresini uzatmakta serbesttir. MADDE 20 - VERGİ, RESİM ve HARÇLAR Özelleştirme işlemlerinin; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 4108 sayılı Kanun ile değişik geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisi nden ve 4046 Sayılı Kanun un 27 nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması nedeniyle verilecek tekliflerde bu husus dikkate alınmalıdır. ALICI, vergi oranlarında artış yapılması veya yeni vergiler ve resimler konulması, Bakanlar Kurulu Kararları veya başka sebeplere dayanarak, SÖZLEŞME ile tespit edilen bedelin altında bir ödemede bulunmayı talep edemez. MADDE 21 - TEBLİGATLAR TDİ ce, ŞARTNAME hükümlerine istinaden TEKLİF SAHİBİ/ALICI ya yapılacak bildirimler; alma haberli taahhütlü mektup, APS ve bunlarla teyidi gönderilmek üzere faks ile 10

12 yapılabilecektir. Bu şekilde yapılan bildirimlerde teyidi iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılmak kaydıyla, TDİ ce gönderilen faksın ilgiliye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. TEKLİF SAHİBİ/ALICI nın tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde TDİ ye bildirmeleri gerekmektedir. ŞARTNAME hükümleri çerçevesinde TEKLİF SAHİBİ/ALICI nın bildireceği tebligata esas adresine yapılacak bütün tebligatlar TEKLİF SAHİBİ/ALICI nın şahsına tebliğ edilmiş sayılır. ORTAK GİRİŞİM GRUBU na yapılacak tebligatların ORTAK GİRİŞİM GRUBU temsilcilerinden herhangi birisine yapılması yeterlidir. TEKLİF SAHİBİ/ALICI tarafından TDİ ye faks ile yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin iadeli taahhütlü posta yoluyla TDİ ye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. MADDE 22 - DİĞER HUSUSLAR TEKLİF SAHİBİ ve/veya ALICI, herhangi bir nedenden ötürü ihalenin iptal edilmesi veya herhangi bir başka nedenle ihalenin ve buna bağlı olarak SÖZLEŞME nin hüküm ifade etmemesi veya iptal edilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların gerekli onayları vermemesi hallerinde ÖİB ve/veya TDİ den masraf, zarar, kazanç kaybı ve sair isim altında hiçbir talepte bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler. ŞARTNAME de belirtilen hususlar pazarlık görüşmelerine katılmak için temel esaslar olarak belirlenmiştir. Bu temel esasları kabul etmeyen TEKLİF SAHİBİ nin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale sürecinde TDİ tarafından yazılı olarak yapılan açıklamalar dışında, yapılan açıklama ve bildirimler ihale çerçevesinde TDİ yi bağlayıcı bir nitelik taşımayacaktır. ŞARTNAME ve tanıtım dokümanı alanlar ile TEKLİF SAHİPLERİ tarafından ihale konusunda hiçbir şekilde ve durumda kamuoyuna ve yazılı/görsel basın yayın organlarına açıklama yapılmayacaktır. Her türlü açıklama TDİ ce yapılacaktır. Satış bedeli dışında, belirlenen temel esaslar pazarlık konusu yapılmayacak ve bu temel esaslar tüm TEKLİF SAHİPLERİNE eşit seviyede uygulanacaktır. TEKLİF SAHİPLERİ nin temel esasları değiştirme yönündeki öneri ve teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. GEMİ Türk Ticaret Siciline kayıtlı olup, Türk gemisidir. Bu çerçevede, 815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (KABOTAJ) ve Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı San at ve Ticaret Hakkında Kanun hükümleri ile Türk Ticaret Kanununun 823. Maddesi hükümleri saklıdır. ALICI nın, GEMİ nin mevcut fiziki durumunu önceden görerek devraldığı kabul edilir, bu nedenle fiili teslim tarihinden sonra tamir, bakım veya başka bir gerekçe ile ALICI tarafından hiçbir maddi talepte bulunulmayacaktır. ALICI, TDİ nin ismini, unvanını, amblemini, işaretini, etiketini, logosunu ve bunun gibi evrakını hiçbir surette kullanamaz. Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 4108 sayılı Kanun la değişik Geçici 12 nci maddesi gereğince katma değer vergisinden ve 4046 sayılı Kanunun 27 nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olması nedeniyle verilecek tekliflerde bu husus dikkate alınmalıdır. TEKLİF SAHİBİ, TDİ ye verdiği teklifini herhangi bir nedenle geri alamaz, teklifinden geri dönemez, teklifini düşüremez. İhale ile ilgili diğer hususlar, TDİ tarafından ihale süreci içinde teklif sahiplerine bildirilecektir. İhale duyurusu ve bu ihale şartları belgesinde yer almayan hususlarla ilgili olarak ihale süreci içerisinde TDİ yeni esaslar getirme hakkını saklı tutar. TDİ, risk temerküzünden kaçınmak amacıyla getirilen geçici teminat mektuplarının başka bir banka ve/veya finans kuruluşundan getirilmesini isteme hakkını saklı tutar 11

13 (Teminat mektubu yurtdışından temin edilmiş ise Türkiye deki bir bankanın kontr garantisine havi olacaktır). TDİ ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri, 2886 sayılı İhale Kanunu na tabi olmayıp, TDİ/ÖİB ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif süresini uzatmakta serbesttir. TEKLİF SAHİPLERİ, aşağıdaki telefon, faks ve adresten satışa konu GEMİ ve ihale ile ilgili ilave bilgi alabilirler. GEMİ ve İHALE ile ilgili olarak; Telefon : (212) (212) (212) Faks : (212) (212) Adres : TDİ Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kemankeş Karamustafapaşa Mahallesi Kemankeş Caddesi No:47 Kat: Karaköy- Beyoğlu/İSTANBUL Internet Adresi : TEKLİF SAHİBİ, iş bu İhale Şartları Belgesinin bütün hükümlerini koşulsuz kabul etmiş sayılır. EKLER: Ek-1) Teknik Özellikleri ve resimler. Ek-2) Satış Sözleşmesi Ek-3) İhale ilan metni. Ek-4) Fiyat teklif mektubu örneği. Ek-5) Geçici teminat mektubu örneği. Ek-6) Ek Geçici Teminat mektubu örneği Ek-7) Ortak girişim grubu beyannamesi örneği. Ek-8) OECD Rüşvetle Mücadele Sözleşmesi kapsamında yabancı kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan hüküm giymediğine dair taahhütname örneği. Ek-9) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan hükümlü olunmadığına dair taahhütname örneği. ŞARTNAME, tarafımızdan bütünüyle tetkik edilmiş olup, bütün maddeleri aynen kabul ve taahhüt edilmiştir. TEKLİF SAHİBİNİN Adı ve Soyadı Unvanı İmza ve Kaşesi Tebligat Adresi Telefon No.su Faks No.su E-posta Adresi 12

14 TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NE AİT PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜNÜN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN SATIŞ SÖZLEŞMESİ İş bu Satış Sözleşmesi,.. tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nın /./ tarih ve.. sayılı Kararına istinaden Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. ile..arasında tanzim ve imza edilmiştir. Bu metinde geçen kısaltmalardan; ÖİB : Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nı, TDİ : Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü nü, ALICI : ÖİB kararına istinaden ihaleyi kazanan ni, SÖZLEŞME : ÖİB kararına istinaden GEMİ nin ALICI ya satış ve devrine ilişkin olarak imzalanan iş bu sözleşmeyi, GEMİ : ifade eder. PAŞALİMANI isimli Römorkörün Teknik Özellikleri : Bağlama Limanı : İstanbul 2056 Tescil Limanı : İstanbul 3284 Cinsi : Römorkör / Tug İnşa Yılı ve Yeri : 1961 Almanya Donatan : T.D.İ. A.Ş. Gros Tonu : 108,34 ton Net Tonu : 29,89 ton Çekme Gücü : 11,40 ton Boyu : 24,49 m. Eni : 6,73 m. Derinlik : 2,59 m. Ana Makine : DEUTZ SBV8M536 Makine Gücü : 800 BHP Yakıt Kapasitesi : 30 ton Ağırlık Yaklaşık : 130 Ton MADDE 1 - SÖZLEŞMENİN KONUSU TDİ adına kayıtlı PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜNÜN 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış" yoluyla işbu SÖZLEŞME de belirtilen hüküm ve şartlarla ALICI ya satmış ve devretmiş, ALICI da bunları satın ve devir almıştır. 1

15 MADDE 2 SATIŞ BEDELİ GEMİ,.ABD Doları bedel ile ALICI ya satılmıştır. ALICI, satış bedelinin tamamını SÖZLEŞME imza tarihinde peşin olarak ÖİB nin a) T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Merkez Şubesi/Ankara nezdindeki TR no.lu veya b) T.Vakıflar Bankası TAO Merkez Şubesi/ANKARA nezdindeki TR no.lu veya c) T.Halkbankası A.Ş. ANKARA Kurumsal Şubesi nezdindeki TR no.lu Vadesiz ABD Doları hesabına yatırmıştır. MADDE 3 - ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ALICI, a) GEMİNİN üzerinde herhangi bir haciz ve takyidat bulunmamakta olup, geminin sicil kaydında belirtilen özelliklerinin eksik olduğu veya başka bir gerekçeyle ÖİB den ve/veya TDİ dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını, b) ÖİB ve/veya TDİ nin Yükümlülükleri maddesindeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, SÖZLEŞME imza tarihinden önceki döneme ilişkin yapılmış olan her türlü işlem ve işlem sonuçları ile ilgili olarak ÖİB yi ve/veya TDİ yi ilzam edecek hiçbir başvuru ve rücu hakkının bulunmadığını, c) SÖZLEŞME imzaladığı tarih itibariyle GEMİNİN, mevcut fiziki durumunu önceden görüp, ilgili mercilerden (ilgili kamu kurum ve kuruluşları.) her türlü bilgi ve belgeyi alarak, sicil kayıtları, vb. incelenerek, her türlü bilgi ve belgeyi bilerek SÖZLEŞME yi imzalayacağını, bunlarla ilgili olarak daha sonra açık veya gizli ayıp iddiasıyla ayıba ve zapta karşı tekeffül hükümlerine dayanarak ÖİB ve/veya TDİ den herhangi bir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini, d) GEMİNİN, sözleşme imza tarihinden sonraki döneme ilişkin olarak yapılacak olan her türlü işlemden ve vergi dairesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü; harç, prim, fon, vergi, vb. borçlar ve bunların ödenmesinden sorumlu olacağını, e) SÖZLEŞME nin uygulanması sırasında yapılacak tüm işlemlere ilişkin var ise ödenmesi gereken tüm masrafların kendisine ait olduğunu, f) GEMİ ile ilgili eksik ruhsat, belge ve izinleri temin etmek, gerekli belgeleri, sözleşmelerini yenilemek zorunda olduğunu, bunların temini konusunda ÖİB ve/veya TDİ nin herhangi bir tekeffülde bulunmayacağını, bu eksikliklerin giderilmesi için ÖİB ve/veya TDİ den hiçbir maddi talepte bulunmayacağını ve bedel indirimi talep etmeyeceğini, g) TDİ nin adını ve amblemini hiçbir şekilde kullanmayacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. MADDE 4 - ÖİB ve/veya TDİ nin YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2

16 GEMİNİN satışına ilişkin SÖZLEŞME nin imza tarihinden önceki dönemdeki faaliyetler ile ilgili olarak SÖZLEŞME nin imza tarihine kadar ödenmesi gerekirken bu tarihe kadar tam ve zamanında ödenmemiş olan vergi dairesi, diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilgili her türlü harç, prim, fon, vergi, su, vb. borçlar ve ödemeleri ile bunlara ilişkin ceza ve gecikme faizlerini ödeme yükümlülüğü (SÖZLEŞME nin imza tarihinden önceki döneme ait olan ve SÖZLEŞME nin imza tarihinden sonra ilgili resmi mercilerce yapılan bir inceleme sonucunda eksik ödendiği tespit edilen vergiler dâhil) TDİ ye aittir. Bunun dışındakiler ALICI ya aittir. TDİ, GEMİNİN gemi sicil dairesinde ALICI adına yapılacak devir ve tescil işlemlerinde söz konusu olabilecek masraflar ALICIYA ait olmak üzere taraf olacaktır. MADDE 5 - DEVİR ve TESLİM 1. İlgili mevzuat gereğince nihai devir; ÖİB veya KURUL Kararı na istinaden gerçekleştirilmektedir. Söz konusu Kararın çıkmaması veya gecikerek çıkması veya başka bir nedenle GEMİNİN ALICI ya devrinin gecikmesi veya yapılamaması sebebiyle ALICI, ÖİB ve/veya TDİ den hiçbir zarar, ziyan talebinde bulunamaz. 2. ihale sonucunda KURUL veya ÖİB tarafından satışın TEKLİF SAHİBİ gerçek veya tüzel kişi veya ORTAK GİRİŞİM GRUBU na yapılmasına karar verilmesi halinde GEMİNİN devir ve teslim işlemi; TEKLİF SAHİBİ gerçek ve/veya tüzel kişi ile şirket kurma şartı aranmaksızın SÖZLEŞME imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. 3. İhale sonucunda KURUL veya ÖİB tarafından satışın ORTAK GİRİŞİM GRUBU na yapılmasına karar verilmesi halinde GEMİNİN devir ve teslim işlemi, kurulacak sermaye şirketi ile SÖZLEŞME imzalanmak suretiyle gerçekleştirilecektir. TEKLİF SAHİBİ nin kurulacak olan sermaye şirketindeki hisse oranı hiçbir şekilde % 51 (YüzdeElliBir) den az olamaz. SÖZLEŞME imzası ve gemi sicil kayıt devrinin bu madde uyarınca gerçekleştirilebilmesi için TEKLİF SAHİBİ yanında sicil kayıt tescili yapılacak olan veya kurulacak şirkette pay sahibi olacak kişilerin; (i) İhaleye TEKLİF SAHİBİ olarak katılmamış olması, (ii) ŞARTNAME nin İhaleye Katılamayacak Olanlar maddesinde belirtilenlerden olmaması, (iii) ŞARTNAME nin İhaleye Katılabilmek İçin Verilmesi Gereken Belgeler maddesinde belirtilen belgelerin sunulması ve (iv) TDİ tarafından onaylanması şarttır. TDİ nin yukarıda sayılanlar dışında ek bilgi ve belge talep hakkı saklıdır. GEMİNİN ALICI ya devir işlemine, ihale bedelinin tamamının ödenerek, SÖZLEŞME nin imzalanmasını müteakip başlanır. 3

17 Geminin üzerinde herhangi bir haciz ve takyidat bulunmamakta olup, sözleşmenin imzalanmasını ve sicilden devir işlemlerinin sonuçlanmasını müteakip TDİ tarafından ALICI ya Olduğu Şekli ile Bulunduğu Yerde prensibi çerçevesinde, mevcut durumuyla devir ve teslim edilecektir. Taraflar arasında devir teslime ilişkin devir teslim tutanak/ları düzenlenecektir. Söz konusu devir - teslim tutanak/ları SÖZLEŞME nin ayrılmaz bir parçası olup devir - teslim işlemi gerçekleştikten sonra SÖZLEŞME nin eki addolunacaktır. GEMİNİN ALICI ya sicilden devrinin ÖİB nin ve/veya TDİ nin yazılı davetine karşın ALICI dan kaynaklanan sebeplerle gecikmesi veya gerçekleştirilememesi halinde verilen süreden sonra oluşabilecek her türlü zarar, ziyan, ödeme, faiz ve benzerinden ALICI sorumlu olacaktır. ALICI ya herhangi bir bedel iadesi yapılmayacak olup Alıcının ÖİB/TDİ ye ödemiş olduğu bedel ve teminatlar cezai şart olarak ÖİB lehine irat kaydedilecektir. SÖZLEŞME nin imzalanmasından sonra, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından devir izni alınması için ilgili merciye izin başvurusu yapılacaktır. SÖZLEŞME imzalanması sonrası ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından devir alınamaması durumunda ihale iptal edilerek TEKLİF SAHİBİ nin teminatları iade edilir. Bu işlemlerin tamamlanmasına kadar geçen süreler ve alınamayan izinler için TEKLİF SAHİBİ herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağını, ihalenin iptal edilmesi veya geçici ve var ise ek geçici teminatın iade edilmesi nedeniyle ÖİB ve/veya TDİ den mahrum kalınan kar, zarar, ziyan, faiz vb. hak talebinde bulunmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Bu maddede belirtilen yükümlülüklerini kendisine verilen süreler içerisinde yerine getirmemesi halinde TEKLİF SAHİBİ nin vermiş olduğu geçici ve var ise ek geçici teminatı ayrıca ihtara gerek kalmaksızın TDİ lehine irat kaydedilir. 4-GEMİ; Satış Sözleşmesinin imzalanmasını müteakip en geç 15 gün içinde Gemi Sicilinde devir ve teslim edilecek olup, Gemi Sicilinde devir ve teslimi yapıldıktan sonra aynı gün fiili teslimleri de gerçekleştirilecektir. MADDE 6 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ İş bu SÖZLEŞME nin uygulanması halinde ortaya çıkacak ihtilaf halinde BeyoğluÇağlayan -İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. SÖZLEŞME, Türk hukukuna tabi olacaktır. MADDE 7 - VERGİ, RESİM ve HARÇLAR Özelleştirme işlemleri; 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu nun 4108 sayılı Kanun ile değişik geçici 12 nci maddesi gereğince Katma Değer Vergisi nden ve 4046 Sayılı Kanun un 27 nci maddesi gereğince her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. MADDE 8 - TEBLİGATLAR Tarafların tebligat adresleri aşağıda yer almaktadır. 4

18 ALICI nın tebligat adresinde meydana gelebilecek değişiklikleri, değişiklik tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün içerisinde TDİ ye bildirmeleri gerekmektedir. ALICI tarafından TDİ ye faks ile yapılan bildirimlerde ise bunların teyidinin iadeli taahhütlü posta yoluyla TDİ ye ulaştığı tarih tebliğ tarihi sayılır. TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Telefon: (90 212) Faks: (90 212) İnternet Adresi: Adres: Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi No:47/2, Karaköy Beyoğlu/İSTANBUL ALICI : Telefon : Adres : MADDE 9- YÜRÜRLÜK İş bu SÖZLEŞME 9 (dokuz) maddeden ibaret olup, taraflarca üç asıl nüsha olarak / /. tarihinde imzalanmış ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. Adına ALICI 5

19 (EK-4) FİYAT TEKLİFİ MEKTUBU ÖRNEĞİ TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ NE AİT PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜNÜN SATIŞ YÖNTEMİYLE ÖZELLEŞTİRİLMESİ İHALESİ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜ İÇİN TEKLİFİMİZ;.. ABD DOLARI ( YAZI İLE ) DIR. SÖZ KONUSU TUTAR PEŞİN FİYAT ESASINA GÖRE VERİLMİŞ OLUP, BU TUTARI İHALE ŞARTLARI BELGESİNE UYGUN OLARAK İDARENİZE ÖDEMEYİ KABUL, BEYAN VE TEKLİF EDERİZ. TEKLİF SAHİBİ ADI, UNVANI TARİH İMZA

20 (EK-5) GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ÖRNEĞİ BANKA TARİH:.. / /. Referans No:. TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NE İSTANBUL İdarenizce ihaleye çıkarılan PAŞALİMANI ROMÖRKÖRÜ satış yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi işine istekli sıfatıyla katılacak olan.. nin veya Ortak Girişim Grubu (OGG) üyesi olarak katılması durumunda..ogg nin bu ihale ile ilgili kanun ve şartname hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu geçici teminat tutarı olan ABD DOLARI (İkibin Amerikan Doları) nı Bankamız garanti ettiğinden, ihalenin adı geçene yapıldığı usulüne uygun olarak bildirildiği ve kesin teminat vermesi ve sözleşme yapması istenildiği halde kesin teminat vermediği ve sözleşme imzalamadığı ve ilgili kanun ile ihale konusu işe ait şartname hükümlerine uygun hareket etmediği takdirde, protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile İdareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbet ve kanuni sonuçları nazarı itibara alınmaksızın, yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal gecikmeksizin İdarenize veya emrinize nakden ve tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi Bankanın imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ve Banka ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz. İşbu geçici teminat mektubu gayrı kabili rücu, kayıtsız şartsız, ilk talepte ödemeli ve süresizdir. Şube limiti Banka Adı Şube Adı Banka yetkilileri 4046 sayılı Kanun nun 27. Maddesi gereği damga vergisi alınmamıştır. Banka adresi, tel. faks.

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ÖĞRENCİ KIYAFET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını İSTEKLİ TEDARİKÇİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ UÇAK BİLETİ ALIMI, VİZE İŞLEMLERİ VE OTEL REZERVASYONU HİZMET TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA: DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ DARÜŞŞAFAKA EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM YILI KIRTASİYE MALZEMELERİ ALIM İŞİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ADAK KURBAN KARKAS ET ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; DARÜŞŞAFAKA İSTEKLİ TEDARİKÇİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını,

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ AĞ ANAHTARI VE AĞ YÖNETİM YAZILIMI ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 5 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ KADIKÖY İLÇESİ TUĞLACIBAŞI

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OSGB HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ARAÇ KİRALAMA TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde 2 de tanımı ve kapsamı verilen

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ EVDE VEYA KURUMDA HASTA BAKIM HİZMETLERİ ALIMI TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ OFİS SARF MALZEME VE KIRTASİYE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; CEMİYET İSTEKLİ : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ve bağlı kurumlarını : Madde

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ 2016 YILI KÜLTÜR GEZİLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 6 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ ni : Madde

Detaylı

GAYRİMENKUL ÜN NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ VEYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

GAYRİMENKUL ÜN NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ VEYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ GAYRİMENKUL ÜN NAKİT KARŞILIĞI SATIŞ VEYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ Aşağıda ayrıntıları belirtilen gayrimenkulün, nakit karşılığı satış veya arsa

Detaylı

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ T.C. EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS BAKIM VE YARDIM SANDIĞI GAYRİMENKUL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ İşin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı 1)Mülkiyeti Polis Bakım ve Yardım Sandığı na ait Balıkesir ili Ayvalık

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ

KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ KIRKLARELİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ TÜZEL KİŞİLİĞİNE AİT 1 ADET ARACIN SATIŞINA İLİŞKİN İLAN METNİ Kırklareli Organize Mülkiyetinde bulunan, İşbu ilan metni ekinde yer alan Satış Şartnamesinde; markası,

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU

TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ I-GENEL ŞARTLAR MADDE 1. İHALE KONUSU ve ŞEKLİ 1- Ankara İli Çubuk ilçesinde bulunan gayrimenkuller (imarlı ve sanayi arsaları) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihale

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN ZONGULDAK İLİ ÇAYCUMA İLÇESİ FATİH

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait Sakarya ili Adapazarı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE ÇİZGİ YAT LİMİTED ŞİRKETİ HANGAR, DEMİRBAŞ VE DİĞER MENKULLERİNİN SATIŞINA İLİŞKİN İHALE ŞARTNAMESİ I- SATIŞ İHALESİNİN KONUSU VE BAŞVURUYA İLİŞKİN HUSUSLAR 1. Tanımlar ve Tasfiye Memurluğu'na

Detaylı

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası)

20.000 TL (Yirmibin Türk Lirası) 50 TL (Elli Türk Lirası) TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş DEN YATIRIMCILARA DAVET Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. (İdare) ye ait; a) İstanbul İli, Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi, Uzay Sokak, Usta Sitesi 170 pafta, 3117

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ ALANI TESİSLER VE İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ SEVGİLİLER GÜNÜ ETKİNLİKLERİ ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR Madde 1- Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğünün

Detaylı

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KARA ALANLARINDA AÇILACAK KUYULARDA LOG HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN MALİYE HAZİNESİ ADINA KAYITLI GAYRİMENKULLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA DUYURU Maliye Hazinesi adına kayıtlı muhtelif gayrimenkuller Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından, 4046 sayılı Kanun hükümleri kapsamında "satış" yöntemi ile özelleştirilecektir. ÇANAKKALE

Detaylı

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18

Arsa Mesken. Ticaret Alanı. Ticaret Alanı ,4 Arsa Konut Alanı 18 TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR Kayseri Kocasinan Belediye Başkanlığından: Madde 1- İhalenin Konusu: Belediyemize ait aşağıda bilgileri verilen, 33 (OtuzÜç) adet taşınmaz satış ihalesidir. Sıra Mevkii (Adres)

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :Eüaş Seyitömer Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :1.2. Ünite Gaz Kanalı Ateş Ve İzole Tuğlalarının İmali Ve Eüaş a Teslimi İhalesi Yapılacaktır

Detaylı

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA KAMPÜS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ HİZMETİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ Sayfa 1 / 7 MADDE 1 - TANIMLAR Bu doküman ve eklerinde geçen; İDARE İSTEKLİ müteahhidini, : DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün)

kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler 2.1. İhale konusu taşınmaz mal, Geçici Teminat Süresi (Gün) 2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNA GÖRE KAPALI TEKLİF USULÜ İLE İHALE EDİLEN KÜLTÜR MAHALLESİ SERHAT APARTMANINDA BULUNAN 10 ADET DAİREYE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler

Detaylı

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE

SÜREYYAPAŞA GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİNE Evrak Tarih ve Sayısı: 21/08/2015-1635 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul İli Anadolu Güney Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği *BE5U4DCZC* Sayı : 71587699-930- Konu:

Detaylı

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I)

15 2014 413 8 1 1140 858,00 2 1 2 33 480 10 10 2 2: İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI I) ZEYİLNAME 15 Mayıs 2014 Perşembe günü saat:14:30 da yapılacağı duyurulan, Mülkiyeti Kurumumuza ait, İstanbul İli, Üsküdar İlçesi, Ahmediye Mahallesi, Halk Caddesi adresinde bulunan, 413 ada, 8 nolu parselde

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ ÖZEL EĞİTİME GEREKSİNİM DUYAN ÇOCUKLAR İÇİN (otizm, zihinsel engel, vb.) ENGELSİZ EBA EĞİTİM İÇERİĞİ EĞİTİM YAZILIMI ALIMI İHALE İLANI (İKN:2015/182572)

Detaylı

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME

ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME ALTYAZILI / DUBLAJLI FİLM KOPYALARININ ÖDÜNÇ VERİLMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞME Madde 1 Sözleşmenin Tarafları Bu sözleşme bir tarafta T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı adına Sinema Genel Müdürlüğü (bundan sonra

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ TEKİRDAĞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNDEN TA Ş I M A Y A P T I R I L A C A K T I R Şubemiz Çorlu Ajans Amirliği Stoklarından 5.000 ton, dökme hububatın karayolundan Tekirdağ merkez kiralık Evren

Detaylı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı

İHALE İLANI 0 326 413 0424-0 326 413 5878. hy56khg@hotmail.com. HATAY/Reyhanlı ÇRŞ, 04-OCK-00 20:30 İHALE İLANI Reyhanlı İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Reyhanlı Cemil MERİÇ'in evi Restorasyonu Uygulaması İşi İçişleri Bakanlığı'nın 28 Nisan 2007 tarih 26506 sayılı Köylere Hizmet

Detaylı

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU

TEKLİF ve TAAHHÜTNAME FORMU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU İştirakler ve Gayrimenkuller Daire Başkanlığı Büyükdere Cad.No:143 Kat:8 Esentepe İstanbul Tel: 0212 340 22 35 Faks: 0212 275 30 26 Web: www.tmsf.org.tr/satış ilanları Tarih:../../

Detaylı

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ

MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ MĐLLĐ EĞĐTĐM VAKFI GAYRĐMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESĐ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Đdareye Đlişkin Bilgiler 11- Đdarenin; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 23-28 ŞUBAT 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN KARADENİZ 2. KİTAP FUARI, 19-27 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN BURSA KİTAP FUARI, 16-24 NİSAN 2016

Detaylı

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ MAMÜL AMBARI TAHMİL-TAHLİYE HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TARAFLAR: İş bu şartname de Amasya Şeker Fabrikası A.Ş. (İdare) İhaleye katılacak olanlar

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ

YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ YAZIHAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖĞRENCİ TAŞIMA İHALE TAKVİMİ İhale Kayıt Numarası İhale Adı İhale Tarihi 2012/94521 2012 2013 Eğitim-Öğretim Yılı 1. Grup Öğrenci Taşıması

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040)

İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ İLANI (İKN:2015/75040) EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 06-09 OCAK 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CES FUARI İLE 14-18 MART 2016 TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN CeBIT FUARI İÇİN TEMİN EDİLECEK HİZMET ALIMI İHALESİ

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN 4 ADET BLADE SUNUCU CİHAZLARI SATINALINACAKTIR. DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN T.C. Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı ihtiyacı 4 adet blade sunucu cihazlarının Kuruluşça hazırlanan teknik

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.

1- İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. DEVLET MALZEME OFİSİ İZMİR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNCE MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İHTİYACI IP KAMERA SATIN ALINACAKTIR. Ofisimizce, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğü

Detaylı

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir?

Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? Şirketin Son Durumunu Gösterir Ticaret Sicil Gazetesinin Verilmemesi Eksiklik Midir? RESMİ GAZETE SAYISI: 26666 RESMİ GAZETE TARİHİ: 07.10.2007 KAMU İHALE KURULU KARARI Toplantı No : 2007/044 Gündem No

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI

ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHTİYAÇ FAZLASI VE İHTİYAÇ DIŞI MALZEME SATIŞI İLANI Satılacak malzemelerle ilgili bilgiler Madde 1- Satılacak malzemelerin sıra numarası, cinsi, niteliği ve miktarları aşağıdaki

Detaylı

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR.

Ö R N E K T İ R TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. TÜRKİYE DİYANET VAKFINA AİT... İLİ,...İLÇESİ,... CADDESİ...NOLU İŞYERİNİN KİRALAMA İHALE ŞARTNAMESİDİR. 1- Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfı'na ait,... İli,... İlçesi,... nolu işyeri (kapalı/açık) teklif

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : :

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. / / İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR : : BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :2005/31686 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İZMİR Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat

Detaylı

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR

a) Adresi : E.S.K.İ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORHANGAZİ MAHALLESİ ÖMÜR MEVKİİ ARITMA TESİSLERİ - ESKİŞEHİR İhale Şehri :Eskişehir İş Şehri: Eskişehir Kurum :Eskişehir Büyükşehir Belediyesi E.s.k.i. Genel Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi :Özel Güvenlik Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi: 15.11.2011 14:00 İhale

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ MİLLİ EĞİTİM VAKFI GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Madde 1- Gayrimenkul Sahibi Vakfa İlişkin Bilgiler 11- Vakfın; a) Adı: Millî Eğitim Vakfı Genel Müdürlüğü b) Adresi: Azerbaycan Cad Kasım Gülek Sok No:6

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ÖZEL İDARESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KIRKLARELİ İL ÖZEL İDARESİ 226 İŞÇİ (DAİME VE GEÇİCİ İŞÇİ) PERSONELİNİN 2016 YILI SÜRESİNCE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI (1 KİŞİYLE), İŞYERİ HEKİMİ (1 KİŞİYLE) VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ (1 KİŞİYLE) HİZMETİNİN OSGB

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR AG-YG(OG) ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ VE YG(OG) DAĞITIM HATLARI ARIZA ONARIM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Genel Müdürlüğümüz Çağlayan

Detaylı

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME BELGELERİ T.C. İKTİSADİ KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI (TR72 10 İKP 01) SÖZLEŞME SÜRECİ BİLGİLENDİRME NOTLARI Orta Anadolu Kalkınma

Detaylı

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR

TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR TAŞINMAZ MAL SATIŞ TEKLİF ŞARTNAMESİ GENEL ŞARTLAR MADDE -1- İHALE KONUSU ve ŞEKLİ a) Mülkiyeti İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği ne ait İstanbul İli, Bayrampaşa İlçesi, Sağmalcılar Mahallesi,

Detaylı

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR.

İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. İHALE İLANI KUYU ÖNCESİ DENİZ TABANINA AİT VERİ TOPLAMA HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR. 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi:

Detaylı

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI KOÇARLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI S.N. HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Şikayet Matbuu şikayet dilekçesi ve varsa ekleri HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) Kayıda giriş

Detaylı

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları

SÖZLEŞME. Sözleşmenin tarafları SÖZLEŞME Sözleşmenin tarafları Madde 1. Bu sözleşme, bir tarafta. ANKARA KALKINMA AJANSI (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra Yüklenici olarak anılacaktır) arasında

Detaylı

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI

OLAĞAN GENEL KURULA ÇAĞRI ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı: TİM.AİB.GSK.TEŞ.2014/801 Antalya, 17/03/2014 Konu: Genel Kurula Çağrı Sayın Üyemiz, ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE ÜYELERİNE ÖZEL SİRKÜLER

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN *Mülkiyeti belediyemize ait Akyol mahallesi taş döküm sahası içersinde bulunan 3 nolu tüp deposu belediyemize gelir getirmesi amacıyla 15.02.2017-15.02.2022 tarihleri

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr. Şirket Kurulması İşlem Basamakları Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr Şirket Kurulması İşlem Basamakları 2013 ŞİRKET KURULMASI İŞLEM BASAMAKLARI Anonim Şirket Kurulması (En Az 5 Ortak ve 50.000 TL Sermaye İle Kurulur) Şirket İsim

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700 EĞİTİMDE FATİH PROJESİ KAPSAMINDA 700.000 (YEDİYÜZBİN) ADET TABLET BİLGİSAYAR SETİ (TABLET BİLGİSAYAR, ŞARJ ADAPTÖRÜ, DAHİLİ KALEM, KORUYUCU KILIF) ALIMI İHALESİ İLANI 1. İdarenin; a) Adı: Milli Eğitim

Detaylı

4734-3/G İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş.

4734-3/G İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. 4734-3/G İHALE İLANI TÜRKİYE VAGON SANAYİ A.Ş. MİLLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ PROJESİ İÇİN İRTİBAT KOLU, MERKEZLEME KOLU SÖNDÜRME BLOĞU, TAHDİT TAKOZU, AKS KUTUSU SÖNDÜRME BLOĞU ALIMI (8 KALEM) İŞİ AÇIK İHALE

Detaylı

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi

b) Yapılacağı yer : ANKARA : Sözleşmenin imzalandığı tarihinden itibaren 3 c) İşe başlama tarihi İhale İlanı TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN YENİLENMESİ yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

İSTEKLİLERE TALİMATLAR

İSTEKLİLERE TALİMATLAR SR Ek 3 Teklif Dosyası Satın Alma Rehberi Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda belirtilen

Detaylı

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.

İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. İHALE İLANI ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. "Maddi Hasar All Risk", "İşveren Mali Mesuliyet" ve "3. Şahıs Sorumluluk" Sigorta Poliçeleri Hizmet Alımı 18.04.2017 Salı günü Zorlu Center Levazım Mah. Koru Sk.

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA

EK-3 (Değişik: 3/7/ R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA EK-3 (Değişik: 3/7/2009 27277 R.G. / 13. md.) MAL VE HİZMET ALIMLARI İLE YAPIM İŞLERİNE AİT TİP ÇERÇEVE ANLAŞMA İKN (İhale Kayıt Numarası):. Madde 1- Anlaşmanın tarafları 1,2 1.1. Bu anlaşma, bir tarafta...

Detaylı

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR

ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR ORTA ANADOLU HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİ İÇİN GENEL KURULA ÇAĞRI Sayın Üyemiz, SİRKÜLER (H/2017) Birliğimizin Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda 2016 yılı

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ YAZILIM, DONANIM, RTU, RÖLE, MODEM VB. CİHAZLAR SATIN ALINACAKTIR KAYSERİ VE CİVARI ELEKTRİK T.A.Ş. Kayseri İli 16-38-02 Grup Nolu Yeni SCADA Sistemi (İzleme,Kontrol ve Veri Toplama), DMS (Dağıtım Yönetim

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İLAN YATAĞAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda mahallesi, mevkii, ada- parsel numarası, cinsi, yüzölçümü, muhammen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati yazılı

Detaylı

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati

3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati BİLGİSAYAR, İŞ İSTASYONU VE HARİCİ DEPOLAMA BİRİMİ ALIMI 1 - İdareye ilişkin bilgiler İdarenin; İHALESİ İLANI a) Adı: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Yenilik ve Eğitim Teknolojileri (YEĞİTEK) Genel Müdürlüğü.

Detaylı

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı HAFİF/ORTA SINIF SAHİL GÜVENLİK UÇAĞI TEDARİK PROJESİ İHALE İLANI

T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı HAFİF/ORTA SINIF SAHİL GÜVENLİK UÇAĞI TEDARİK PROJESİ İHALE İLANI T.C. M.S.B. Savunma Sanayii Müsteşarlığı HAFİF/ORTA SINIF SAHİL GÜVENLİK UÇAĞI TEDARİK PROJESİ İHALE İLANI 29 MART 2016 Hafif/Orta Sınıf Sahil Güvenlik Uçağı Tedariki Projesi İhale İlanı Proje /Sistem

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayı : 21602 05.11.2013 Konu : Kamera Alımı Sayın Üyemiz, Odamız üyesi firmalardan kapalı zarfta teklif almak sureti ile Kamera Alımı yapılacaktır. Tekliflerinizin en geç 07.11.2013 Perşembe saat 12:00

Detaylı

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır JEOTERMAL GRADYAN VE ÜRETİM KUYUSU AÇILMASI İŞİ YAPTIRILACAKTIR İhale Şehri :Kütahya İş Şehri :Kütahya Kurum :T. C Kütahya İl Özel İdaresi İşin Adı/Konusu/Cinsi :Jeotermal Gradyan Ve Üretim Kuyusu Açılması İşi Yaptırılacaktır İhale Tarihi: 03.11.2011 10:00 İhale Usulü

Detaylı

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7

T.C. Köylere Hizmet Götürme Birliği. /*- rz S /7 T.C. K AR A K O ÇAN K A Y M A K A M L IĞ I Köylere Hizmet Götürme Birliği Sayı :22804967/ 6 2 ^ 02/12/2013 Konu : İhale İlam /*- rz S /7 ilçemiz Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından, 2013 KÖYDEŞ programındaprogramında

Detaylı

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TASFİYE HALİNDE TÜRKİYE EMLAK BANKASI A.Ş. MENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve 1.Madde de tanımlanan MENKULLER, aşağıda belirtilen ilke ve koşullarla

Detaylı

TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ TOSAB BURSA TEKSTİL BOYAHANELERİ İSTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KAPALI TEKLİF VE AÇIK ARTIRMA USULÜ SANAYİ PARSELİ SATIŞ ŞARTNAMESİ TOSAB mülkiyetinde bulunan ve 1. Madde de tanımlanan gayrimenkul aşağıda

Detaylı

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK

Detaylı