Sayı: / 04 Temmuz 2013 EKONOMİ NOTLARI. TCMB Likiditesi Endeksleri * Gürsu Keleş Özgür Kasapoğlu Halil Kocagöz

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Sayı: 2013-16 / 04 Temmuz 2013 EKONOMİ NOTLARI. TCMB Likiditesi Endeksleri * Gürsu Keleş Özgür Kasapoğlu Halil Kocagöz"

Transkript

1 EKONOMİ NOTLARI TCMB Likiditesi Endeksleri * Gürsu Keleş Özgür Kasapoğlu Halil Kocagöz Özet: 2010 yılı sonu itibarıyla uygulanmaya başlanan ve fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da benimseyen yeni para politikası yaklaşımı çerçevesinde faiz koridorunun aktif bir politika aracı olarak kullanılması Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite politikası duruşuna atfedilen önemi de artırmıştır. Bu notla, TCMB likidite politikası duruşunun ve bu duruşun para piyasası faizlerine olan aktarımının türetilen endeksler yardımıyla özet bir şekilde sunulması amaçlanmaktadır. Tanıtılan endeksler, likidite politikası duruşunu ve aktarımını bağıl olarak ifade etmeleri yönüyle dönemler arası kıyaslama imkânı da sunmaktadır. Abstract: The active use of interest rate corridor as a monetary policy tool under the new policy mix, which aims to contribute to financial stability while maintaining price stability and has been used since late 2010, increased the role attributed to the liquidity policy stance of the Central Bank of the Republic of Turkey (CBRT). In this note we introduce two indices that summarize both CBRT s liquidity stance and its very first transmission to money market rates. Being able to reflect relative liquidity stance and its transmission, these indices pave the way for comparison among different periods of liquidity policies. * Değerli katkılarından dolayı Koray Alper e, Açık Piyasa İşlemleri Müdürlüğü çalışanlarına ve çalışmanın hakemlerine teşekkür ederiz. Ekonomi Notları 1

2 1. Giriş yılı küresel finansal krizi ve Avro bölgesi borç krizi ardından gelişmiş ülkelerin, krizlerin ekonomik aktivite üzerindeki tahribatını azaltmaya yönelik genişleyici para politikası uygulamaları, gelişmekte olan ülke ekonomilerine yönelik sermaye akımlarının hızlanmasına ve oynak bir seyir izlemesine yol açmıştır. TCMB de sermaye girişleri ile hızlanan kredi hacmi ve buna paralel olarak bozulan cari dengenin neden olduğu riskler karşısında, 2010 yılı sonu itibarıyla fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da benimseyen yeni bir para politikası uygulamaya başlamıştır 1. Yeni para politikası çerçevesinde likidite yönetimi (fonlama) stratejisi aktif bir şekilde kullanılarak para piyasası faiz oranları (faiz koridoru içerisinde) para politikasının gerektirdiği yönde, uygun görülen düzeylerde ve hızlı bir şekilde yönlendirilebilmektedir. Likidite yönetimi stratejisinin aktif bir politika aracı olarak kullanılması TCMB likidite duruşuna atfedilen önemi de artırmaktadır. Beklenti yönetiminin enflasyon hedeflemesi rejiminde önemli bir rol oynadığı düşünüldüğünde, TCMB nin likidite politikasının ekonomik bireylerce takip edilebilir olması ve doğru anlaşılması önem arz etmektedir. Bu notla yeni para politikası yaklaşımının en önemli unsurlarından biri olan TCMB likidite duruşunun ve bu likidite duruşunun para piyasası faizlerine aktarımının takip edilmesine olanak tanıyan endeksler tanıtılmaktadır. Tanıtılan endeksler likidite duruşu hakkında özet bilgi sağlıyor olmanın yanı sıra likidite politikasını bağıl olarak göstermek suretiyle dönemler arası kıyaslama yapabilme imkânı da tanımaktadır. Türetilen endekslere geçmeden önce bu not kapsamında kullanılan likidite kavramının tanıtılmasında fayda bulunmaktadır. Finans yazınında likidite kavramı ile birden fazla anlam ifade edilmektedir. Genel olarak likiditeyi üç başlık altında inceleyebiliriz; i) Piyasa likiditesi, ii) Fonlama likiditesi ve iii) Merkez bankası likiditesi. Piyasa likiditesi, piyasa oyuncularının kısa bir sürede ve piyasa fiyatlarını çok etkilemeden düşük maliyetli işlem yapabilme imkânını (piyasa derinliğini) ifade etmektedir (Nikolaou, 2009). Fonlama likiditesi ise, piyasa oyuncularının yükümlülüklerini vakit kaybetmeden yerine getirme (fonlama imkânına ulaşım) kabiliyetini ifade etmektedir (Drehmann ve Nikolaou, 2010). Bu notta likidite olarak ifade edilen kavram olan merkez bankası likiditesi ise, merkez bankasının bankacılık sistemi likidite ihtiyacını fonlaması (bilançosu aracılığıyla yarattığı merkez bankası parası) olarak tanımlanmaktadır (Nikolaou, 2009). Bankacılık sisteminin TCMB fonlamasına olan ihtiyacı temel olarak (14 günlük ortalamada) bankaların tutmaları gereken zorunlu karşılıklardan kaynaklanmaktadır. Bundan 1 Yeni para politikası yaklaşımı hakkında detaylı bilgi için Başçı ve Kara (2011), Akçelik ve diğerleri (2013) çalışmalarına bakınız. Ekonomi Notları 2

3 bağımsız olarak günlük operasyonel ihtiyaçlardan doğan likidite gereksinimi de merkez bankası fonlamasına talep doğurmaktadır. Ayrıca, otonom faktörlerdeki 2 değişimlere bağlı olarak bankacılık sistemi likidite ihtiyacı artıp azalabilmektedir. TCMB bankacılık sisteminde kalıcı likidite açığı 3 bulunması durumunda mevcut likidite ihtiyacına karşılık para politikası gereksinimlerine göre değişen likidite yönetimi (fonlama) stratejileri uygulayabilmektedir. Sıkılaştırıcı likidite yönetimi ihtiyacın altında, yansız likidite yönetimi ihtiyaç kadar, destekleyici likidite yönetimi ise ihtiyacın üzerinde fonlama yapılmasını ifade etmektedir. Türetilen ilk endeks dönemler arası değişen likidite yönetimi stratejilerini, bir diğer ifadeyle TCMB likidite politikası duruşunu yansıtmaktadır. TCMB, takip ettiği likidite yönetimi stratejisi ile para piyasası faiz oranlarını para politikasının gerektirdiği doğrultuda ve uygun görülen düzeylerde yönlendirilebilmektedir. Enflasyon hedeflemesi rejiminde para miktarı talep tarafından belirlendiği için, sıkılaştırıcı likidite yönetimi stratejisi çerçevesinde bankaların repo ihaleleri kısılarak karşılanmayan likidite ihtiyaçları hazır imkânlar (piyasa yapıcılığı repo imkânı, TCMB borç verme faiz oranından sağlanan BIST bünyesinde repo imkânı ve Bankalararası Para Piyasası depo verme imkânı) vasıtasıyla karşılanmaktadır. TCMB tarafından sağlanan hazır imkânları kullanmaya mecbur bırakılmaları, bankaların kısa vadeli yükümlülüklerinin maliyetini gerek seviye gerekse belirsizlik kanalıyla artırmaktadır. Dolayısıyla sıkılaştırıcı likidite yönetimi stratejisi altında bankacılık sistemine yapılan etki miktardan ziyade fonlama maliyeti üzerinden olmaktadır 4. Destekleyici likidite yönetimi stratejisi altında ise bankacılık sistemine yapılan fonlama artırılmakta, sistemin ihtiyacından fazla yapılan fonlama ise sterilize edilmektedir. Böylece uygulanan destekleyici likidite yönetimi stratejisinin bankacılık sistemine etkisi hem miktar hem de fonlama maliyeti üzerinden olmaktadır. Diğer taraftan merkez bankaları piyasaya sağladıkları likiditenin vadesini değiştirerek de para piyasası faiz oranları üzerinde ek bir baskıya ya da gevşemeye neden olabilmektedir. Türetilen ilk endekste vade etkisi bulunmazken, ikinci endekste TCMB nin uyguladığı likidite politikası stratejisinin hem miktar hem de vade etkisinin para piyasası faizlerine olan aktarımı takip edilebilmektedir. Notun 2. bölümünde türetilen endeksler tanıtılmakta, 3. bölümde Nisan 2010 tarihli Para Politikası Çıkış Stratejisi (TCMB, 2010a) uygulamalarından günümüze TCMB likidite 2 Otonom faktörler, merkez bankası bilançosu üzerinde etkileri olan Net Dış Varlıklar, Emisyon, Hazine mevduatı ve Diğer Otonom Faktörler kalemlerinin toplamından oluşmaktadır. 3 Bankacılık sisteminde likidite açığı olması faiz koridorunun etkin olarak kullanımına dayanan para politikası uygulaması açısından önem arz etmektedir. Zira bankacılık sisteminde likidite fazlası olması durumunda geçerli olacak yegane faiz Merkez Bankası nın bu likiditeyi sterilize edeceği borçlanma faizi olacağından koridorun diğer bileşenleri (borç verme faizi ve politika faizi) anlamını yitirmektedir. 4 Bankaların hazır imkânlara başvurmayı banka itibarı açısından olumsuz olarak addetmeleri durumunda maliyet etkisinin yanında doğabilecek miktar etkisi ihmal edilmiştir. Ekonomi Notları 3

4 politikası ve etkileri endeksler yardımıyla değerlendirilmekte ve son bölümde sonuçlar sunulmaktadır. 2. Endeksler a. Likidite Politikası Duruşu Endeksi Oluşturulan ilk endeks TCMB nin piyasada gün içi oluşan likidite ihtiyacına karşılık, görece ne kadar fonlama yaptığını göstermekte ve bu yapısıyla likidite politikası duruşunun dönemler arası kıyaslanmasını mümkün kılmaktadır. TCMB, para piyasası faizlerinin politika faizi etrafında oluşmasını arzuladığı dönemlerde bankacılık sisteminde ortaya çıkacağını tahmin ettiği likidite ihtiyacına yakın bir fonlama yapmaktadır yılı sonunda başlanılan yeni para politikası yaklaşımı çerçevesinde likidite politikası daha aktif kullanılarak kısa vadeli sermaye hareketlerinde ve/veya kredi büyümesi üzerinde oluşturulmak istenen etkiye bağlı olarak bankacılık sistemine ihtiyacın üzerinde veya altında fonlama yapılabilmektedir. Bu bağlamda, oluşturulan endeks TCMB nin likidite politikası eğilimini yansıtmaktadır. Endeksin t zamanındaki değeri, TCMB nin son 20 iş günü içerisinde bankacılık sistemine yaptığı toplam fonlamanın yine son 20 iş gününde bankacılık sistemi likidite ihtiyacı üzerine koşulan regresyonunun katsayısını ifade etmektedir. 20 günlük örneklem alınması ile tahmin hataları ve piyasa gelişmeleri kaynaklı gerçekleşebilecek günlük hareketlerin endekste meydana getireceği oynaklığı asgariye indirmek amaçlanmaktadır. TCMB nin likidite ihtiyacı kadar fonlama yaptığı dönemlerde endeks 1 değerini alacak, likidite politikası ile sıkılaştırma amaçlandığında endeks 1 in altına düşecek ve son olarak genişleyici likidite politikaları uygulandığında endeks 1 i aşacaktır. Grafik 1a da çalışmanın kapsadığı dönem için TCMB fonlama ve sterilizasyon tutarları gösterilmektedir. Grafik 1b de ise endeksin her hangi bir gün için (örneğin 31 Aralık 2012 tarihi itibarıyla) aldığı değer ve o günden önceki son 20 iş günü için piyasadaki TL likidite ihtiyacına karşın ne kadar fonlama yapıldığı dağılım grafiği şeklinde gösterilmektedir. Ekonomi Notları 4

5 Grafik 1: Türk Lirası Likidite İhtiyacı ve Merkez Bankası Fonlaması a-) Nisan 2010 Mayıs 2013 Fonlama-Sterilizasyon (milyar TL) b-) 4 31 Aralık tarihleri fonlama-ihtiyaç görünümü (milyar TL) Kaynak: TCMB Kaynak: TCMB Endekste kullanılan bankacılık sistemi likidite açığı göstergesi TCMB Net APİ tutarıdır. Net APİ nin t zamanındaki değeri, TCMB nin t günü akşamına kadar yapmış olduğu ve vadesi gelmemiş fonlamalarından (repo ve depo verme işlemleri) t günü akşamına kadar yapmış olduğu ve vadesi gelmemiş sterilizasyon (ters repo, depo alma ve likidite senedi ihracı) işlemlerinin çıkarılmış kısmını ifade etmektedir. Öte yandan, endeksi oluşturan bir diğer değişken olan TCMB fonlamasının t zamanındaki değeri o tarih itibarıyla vadesi gelmemiş ve TCMB bünyesinde gerçekleştirilmiş olan repo ihalelerinin stok değerini göstermektedir. Bu değere TCMB nin hazır imkânları çerçevesinde bankalar tarafından her an kullanılabilecek ve bankaların tasarrufuna bırakılan piyasa yapıcı repo fonlaması 5, gün içi ihalelerle yapılan fonlama, TCMB borç verme faizinden BIST te gerçekleştirilen repo fonlaması ve Bankalararası Para Piyasası nda gerçekleştirilen depo verme işlemleri dâhil edilmemiştir. Bu doğrultuda türetilen likidite duruşu endeksi Grafik 2 de gösterilmektedir 6. 5 Mevcut yapıda Hazine nin açmış olduğu ihalelere piyasa yapıcısı olarak katılan bankalar Hazine ihalelerinden aldığı itfa olmamış kıymetlerinin yüzde 7 si ile sınırlı olmak üzere, TCMB den borç verme faizinin belirli bir oran altında repo yapma imkânına sahiptir. 6 Endeksin oluşturulduğu dönemin piyasada kalıcı likidite fazlasının olduğu bir döneme denk gelmesi durumunda TCMB nin piyasaya yaptığı fonlama Grafik 1b deki Toplam Fonlama ekseni üzerinde bir nokta olarak gösterilecektir. Piyasada likidite ihtiyacı yokken 20 gün art arda yapılan fonlama regresyon katsayısının sonsuz bir değer almasına neden olabilecektir. Ayrıca, endeksin fazla fonlamayı net APİ ye oranla ifade etmesinin, net APİ nin dalgalandığı ve özellikle sıfır değerine yaklaştığı dönemlerde, dönemler arası karşılaştırma yapabilme kabiliyetini sınırlayabileceği düşünülmektedir. Son olarak, Eylül 2010 dan önce TCMB nin, likiditenin sistem içinde etkin dağılmaması kaynaklı yaptığı fonlama toplam fonlama tutarından düşülmüştür. Ekonomi Notları 5

6 Sayı: / 04 Temmuz 2013 Grafik 2: Likidite Politikası Duruşu Endeksi I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge V.Bölge Kaynak: TCMB hesaplamaları. b. Likidite Politikası Aktarımı Endeksi Türetilen ikinci endeks ile TCMB nin uyguladığı likidite politikasının para piyasası faizleri üzerindeki ilk aktarımının yansıtılması ve bu aktarımın dönemler arası kıyaslanması amaçlanmaktadır. Endeks, BIST Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı 7 gecelik faiz oranı ve TCMB nin geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği ihale faizleri ağırlıklı ortalaması ile TCMB politika faizi arasında oluşan farkın faiz koridoru genişliğine oranlanmasıyla elde edilmektedir. Endeksin t zamanındaki değeri bu oranın son 20 iş günündeki ortalamasını 7 7 Ocak 2011 tarihinden itibaren bankaların TCMB ile ve birbirleriyle gerçekleştirdikleri repo işlemlerinden sağladıkları fonlar dışında kalan yurt içi ve yurt dışı tüm repo işlemlerinden sağladıkları fonlar zorunlu karşılığa tabi tutulmuştur. Bu çerçevede BIST bünyesinde mevcut Repo-Ters Repo Pazarına ek olarak 2011 yılı başında Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı kurulmuştur. Sadece bankaların katılım sağladığı Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarında gerçekleştirilen repo işlemleri zorunlu karşılığa tabi değildir. Çalışmada 2011 yılı öncesi dönem için Repo-Ters Repo Pazarı gecelik faiz oranı, 2011 yılı sonrası dönem için ise, zorunlu karşılık maliyetinin ortaya çıktığı günlerde Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarında gerçekleşen gecelik faiz oranı, Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarında işlem gerçekleşmeyen günlerde Repo-Ters Repo Pazarı gecelik faiz oranı (yaklaşık zorunlu karşılık maliyeti eklenerek), her iki pazarda da işlem geçen günlerde ise ağırlıklı ortalama gecelik faiz oranı kullanılmıştır. İşlem hacminin artması nedeniyle 30 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise sadece Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı gecelik faiz oranı kullanılmıştır. Ekonomi Notları 6

7 04/10 06/10 08/10 10/10 12/10 02/11 04/11 06/11 08/11 10/11 12/11 02/12 04/12 06/12 08/12 10/12 12/12 02/13 04/13 06/ Sayı: / 04 Temmuz 2013 göstermektedir. 20 günlük hareketli ortalama alınmasıyla BIST Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarında likidite politikası ana eğiliminin ima ettiğinin dışında gerçekleşebilecek günlük hareketlerin endekste meydana getireceği oynaklığı asgariye indirmek amaçlanmaktadır. Endeksi oluşturan oranın payının uzun dönemli olarak sıfırdan farklılaşması TCMB nin likidite politikasıyla politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı veya daha genişleyici bir politika izlemesinden kaynaklanmaktadır. Yürütülen likidite politikası çerçevesinde TCMB nin yaptığı fonlamanın miktar ve vadesindeki değişimler ilk olarak bu farka yansımaktadır (Grafik 3 ve Grafik 4) 8. Grafik 3: APİ Ağırlıklı Ortalama Vadesi (gün) % Grafik 4: TCMB Faiz Koridoru 0.0 TCMB Borçalma Faiz Oranı TCMB Piyasa Yapıcı Repo Faiz Oranı TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti TCMB Borçverme Faiz Oranı TCMB Politika Faiz Oranı BİST Bankalararası Repo Gecelik Faiz Oranı Kaynak: TCMB hesaplamaları. Kaynak: TCMB, BIST. Para piyasası gecelik faiz oranı ve TCMB nin geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği ihale faizleri ortalamasının TCMB politika faizinden sapması arzulandığında ortaya çıkacak faiz farkı, verilen likiditenin miktarı ve vadesi kadar faiz koridorunun genişliğiyle de alakalı olacaktır. Bu farkın faiz koridoru genişliğine 9 oranlanması ile endeks koridor genişliği etkisinden arındırılırken, farklı tarihlerdeki likidite politikalarının faiz aktarımlarının kıyaslanması da mümkün hale gelmektedir. Bu haliyle, endekste uzun dönem boyunca sıfırın 8 Fonlama vadesinin uzaması bankaların faiz riskini azaltması nedeniyle para piyasası faiz oranlarını düşürücü yönde etkilerken, fonlama vadesinin kısalması bankaların faiz riskini artırarak para piyasası faiz oranlarını yükseltici yönde etki yapmaktadır. 9 Faiz koridoru genişliği olarak, TCMB piyasa yapıcısı repo imkânı faiz oranı ile TCMB borçlanma faizi farkı alınmıştır. Piyasa yapıcısı bankalara tanınan repo imkânının bankaların Hazine ihalelerinde aldıkları ve itfa edilmemiş DİBS lerin ihraç değerlerinin yüzde 7 si gibi büyük bir tutar olması nedeniyle, para piyasası faizleri çalışmanın kapsadığı dönemin neredeyse tamamında piyasa yapıcısı bankalara tanınan repo imkânı faiz oranının altında kalmıştır (Grafik 3). Ekonomi Notları 7

8 Sayı: / 04 Temmuz 2013 üzerinde gözlenen değerler likidite politikasının faiz etkisi açısından sıkılaşmaya, sıfırın altındaki değerler ise gevşemeye işaret etmektedir (Grafik 5) 10. Grafik 5: Likidite Politikası Aktarımı Endeksi I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge V.Bölge Kaynak: TCMB hesaplamaları. 3. Dönemsel Karşılaştırma TCMB nin küresel finansal kriz sonrası çıkış stratejisinin başladığı Nisan 2010 dan itibaren gerçekleştirdiği likidite yönetimi uygulamaları ve aktarımı endeks grafiklerinde de görüldüğü üzere temel olarak beş ana bölüme ayrılabilir. 14 Nisan 2010 tarihinde Para Politikası Çıkış Stratejisi uygulamaları ile başlayan birinci bölgede, kriz süresince etkin olarak kullanılan, piyasanın ihtiyacından fazla fonlanması politikası kademeli olarak geri alınmış, fonlama vadesi de 3 aylık repo ihale miktarının kısılmasıyla azaltılmıştır (Grafik 2 ve Grafik 3). Bu uygulama sonucu, geleneksel yöntemle gerçekleştirilen repo ihaleleri faiz oranları yükselmeye başlamış, TCMB, teknik faiz ayarlaması ile 20 Mayıs 2010 tarihinden itibaren bir hafta vadeli repo ihalelerinin sabit faiz 10 Bahsedilen sıkılaşma veya gevşeme sadece likidite politikası ile yapılan etkiyi ifade etmektedir. Para politikasının net olarak sıkı veya gevşek olması ise kullanılan tüm politika araçlarının etkilerinin bileşimi ile ortaya çıkmaktadır. Ekonomi Notları 8

9 oranından miktar ihalesi yöntemi ile yapılmasına karar vermiştir (TCMB, 2010b). Likidite fazlası olan dönemde genelde TCMB borçlanma faizi civarında oluşan BIST Repo - Ters Repo Pazarı gecelik faizi, özellikle Ağustos 2010 dan itibaren yükselmeye başlamış, likidite politikası aktarımı endeksi kriz sonrası likidite politikasındaki normalleşmeyi ifade eder şekilde sıfıra yakın seviyelere yükselmiştir (Grafik 5). İkinci bölgede, fiyat istikrarının yanında finansal istikrara da odaklanan TCMB, kredilerdeki ivmelenmeyi önleyerek iç talebi ve cari işlemler açığını kontrol etmek için zorunlu karşılıkları artırmıştır. TCMB bu dönem içerisinde, bankacılık sistemini tam likidite ihtiyacı kadar fonlamıştır. Bu dönemde likidite politikası duruşu endeksi 1 değerini alarak TCMB çıkış stratejisi sonrası en düşük seviyesine gerilemiştir (Grafik 2). Ayrıca, Kasım 2010 da para piyasasının daha etkin çalışmasına katkı sağlamak amacıyla, gecelik borçlanma faiz oranı 400 baz puan indirilerek, TCMB faiz koridoru aşağı yönde genişletilmiş, gecelik piyasada oluşan faiz oranlarının politika faiz oranından her iki yönde de sapmasına geçici olarak izin verilmiştir (TCMB, 2010c). Bu dönemde geniş faiz koridoru içinde artan belirsizlik sonucu BIST Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı gecelik faiz oranının yükselerek TCMB politika faizinin üzerinde oluşmasına izin verilmiştir. İlerleyen dönemde bazı Avrupa ülkelerindeki kamu borcu sorununa ve küresel büyümeye ilişkin endişeler artmış, 4 Ağustos 2011 tarihinde, kısa vadeli faizlerde oluşabilecek belirsizliği azaltmak amacıyla TCMB borçlanma faiz oranı artırılarak faiz koridoru daraltılmıştır. Bu dönemde yabancı fon çıkışları yaşanmış, bankacılık sistemine yapılan fonlama politikasında değişikliğe gidilmeyerek, BIST Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı gecelik faiz oranının politika faiz oranının belirgin olarak üzerinde oluşmasına izin verilmiştir (Grafik 4) yılının son çeyreğinde, bozulan küresel risk iştahındaki azalışa paralel olarak Türk lirasında gözlenen aşırı değer kaybı, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki hızlı artışlar ve fiyatı yönetilen/yönlendirilen ürünlerdeki ayarlamaların, orta vadeli enflasyon beklentilerini bozmasını engellemek amacıyla, Ekim ayında gecelik vade borç verme faiz oranı artırılarak faiz koridoru yukarı doğru genişletilmiştir (TCMB, 2011). Ayrıca, gerekli görülen günlerde politika faiz oranından yapılan bir hafta vadeli APİ fonlaması kısılarak, bankaların fon ihtiyaçlarını daha yüksek maliyetli kaynaklardan karşılamaları sağlanmıştır (TCMB, 2012). Nitekim Grafik 2 de, TCMB nin politika faizi ile yaptığı haftalık fonlamalara ara verdiği ek sıkılaştırma dönemlerinde likidite politikası duruşu endeksinin 1 in altında oluştuğu görülmektedir. Grafik 4 te ise, bankaların BIST ten ve TCMB nin geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği ihalelerden sağladıkları fonların ağırlıklı ortalama faizi ile TCMB nin politika faizi arasındaki farkın tüm dönem süresince yüksek seviyelerde oluştuğu ek sıkılaştırma Ekonomi Notları 9

10 dönemlerinde söz konusu farkın arttığı görülmektedir yılı başlarında ilk ek sıkılaştırmanın (politika faizinden yapılan fonlama artırılarak) sonlandırılması ve fonlama vadesinin aylık ihalelerle uzatılması neticesinde para piyasası faizleri üzerindeki sıkılaştırıcı baskı sonraki ek sıkılaştırma dönemine kadar gerilemiştir. Takip eden ek sıkılaştırma dönemlerinde politika faizinden yapılan fonlamanın kısılması ile para piyasası faizleri üzerindeki baskı tekrar artmıştır. Dolayısıyla bu dönemde, yukarı yönde genişletilmiş faiz koridoru içerisinde uygulanan likidite politikasının para piyasası faizleri üzerindeki etkisi oldukça yüksek olmuştur. TCMB dördüncü bölgede, küresel risk iştahındaki artış ve enflasyon görünümündeki iyileşme sonrası destekleyici bir para politikası çerçevesinde, 2012 Temmuz ayından itibaren likidite ihtiyacının üzerinde fonlama yapmaya başlamıştır (Grafik 2). Böylece, BIST Bankalararası Repo - Ters Repo gecelik faizi TCMB borçlanma faizine, TCMB nin geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği aylık ihale faizleri ise politika faizine yakınsamıştır. Bu dönemde likidite politikası, para piyasası faizleri üzerinde gevşetici yönde etkili olmuştur (Grafik 4) 11. TCMB, Mart 2013 ten itibaren bankacılık sistemine ancak likidite ihtiyacını karşılayacak kadar fonlama yapmaya başlamış, buna bağlı olarak da likidite politikası duruşu endeksi 1 seviyesine doğru gerilemiştir (Grafik 2). Ayrıca aylık yapılan fonlama miktarının azaltılmasının da etkisi ile uygulanan likidite yönetimine paralel olarak BIST Bankalararası Repo - Ters Repo Pazarı gecelik faizi ile TCMB nin geleneksel yöntemle gerçekleştirdiği aylık ihale faizleri yükselmiş ve likidite politikasının faiz aktarımı tekrar sıkılaştırıcı yönde oluşmuştur (Grafik 5). 4. Sonuç 2010 yılı sonu itibarıyla fiyat istikrarının yanında finansal istikrarı da benimseyen yeni para politikası uygulaması çerçevesinde likidite yönetimi stratejisinin aktif bir politika aracı olarak kullanılması TCMB likidite yönetim stratejisine atfedilen önemi de artırmıştır. Bu notta tanıtılan endeksler ile Nisan 2010 tarihli Para Politikası Çıkış Stratejisi uygulamalarından günümüze kadar olan dönemde TCMB likidite politikası duruşu ve bu duruşun para piyasası faizleri üzerine etkileri resmedilmektedir. Bu bağlamda türetilen endekslerin, likidite politikasının ekonomik bireylerce takip edilebilir olması ve doğru anlaşılması amaçlarına hizmet etmesi yönüyle TCMB nin iletişimine katkı sağlayacağı düşünülmektedir yılı Kasım ayının ikinci yarısından itibaren, teknik nedenlerle bir haftalık repo ihalelerine gelen teklif toplamının ihale tutarından düşük kalması sonucu TCMB nin likidite ihtiyacı üzerindeki fonlaması görece azalmış, dolayısıyla likidite politikasının para piyasası faizleri üzerindeki gevşetici etkisi sınırlanmıştır. Ekonomi Notları 10

11 Kaynakça Akçelik, Y., E. Başçı., E. Ermişoğlu ve A. Oduncu (2013). Sermaye Akımı Oynaklığına Karşı Türkiye Yaklaşımı, TCMB Working Paper No. 13/06. Başçı, E. ve H. Kara (2011). Finansal İstikrar ve Para Politikası, TCMB Çalışma Tebliği No.11/08. Drehmann, M. ve K. Nikolaou (2010). Funding Liquidity Risk: definition and measurement, BIS Working Papers No.316. Nikolaou, K. (2009). Liquidity (Risk) Concepts, Definition And Interactions, European Central Bank Working Paper Series No TCMB (2010a). Para Politikası Çıkış Stratejisi, TCMB. TCMB (2010b). Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı, TCMB Basın Duyuruları No.62. TCMB (2010c) Yılında Para Kur Politikası, TCMB. TCMB (2011) Yılında Para Kur Politikası, TCMB. TCMB (2012) Yılında Para Kur Politikası, TCMB. Ekonomi Notları, ekonomik gelişmelere dair tartışmalara zamanlı bir katkıda bulunmak ve TCMB bünyesinde Türkiye ekonomisi ve para politikası üzerine yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmak amacıyla hazırlanan bir yayındır. Burada sunulan görüşler tamamıyla yazarlara aittir, dolayısıyla TCMB nin ya da çalışanlarının görüşlerini temsil etmeyebilir. Bu seri Yusuf Soner Başkaya nın editörlüğünde yayımlanmaktadır. Burada yer alan metnin tamamının başka bir yerde yayımlanabilmesi için TCMB den yazılı izin alınması gerekmektedir. Görüş ve öneriler için: Editör, Ekonomi Notları, TCMB İdare Merkezi, İstiklal Cad, No: 10, Kat:15, 06100, Ulus/Ankara/Türkiye. Ekonomi Notları 11

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..!

Merkez in 2016 Para ve Kur Politikası..! Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici olmuştur..! TCMB Mevcut Duruşu: Enflasyon görünümüne karşı sıkı Döviz likiditesinde dengeleyici Finansal istikrarı destekleyici niteliğini korumaktadır. Kararlı para politikası duruşu enflasyonu düşürmekte temel belirleyici

Detaylı

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara

2016 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 26 Ocak 2016 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan 2 Ocak 21 Ankara 21 Ocak Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri Arz

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Çıkış Stratejisi Genel Çerçevesi 14 Nisan 2010 İstanbul Durmuş YILMAZ Genel Olarak Çıkış Stratejileri 2 Genel Değerlendirme Çıkış stratejileri, kriz sırasında

Detaylı

SON DÖNEM TCMB LİKİDİTE POLİTİKASI

SON DÖNEM TCMB LİKİDİTE POLİTİKASI SON DÖNEM TCMB LİKİDİTE POLİTİKASI İçindekiler 1 Son Dönem Likidite Yönetimi 2 Dikkat Çekici Tarihler : 28-29 Ocak / 2-3 Mart 2015 3 Likidite Kararları: Etkileri ve Alternatifleri 4 Sonuç ve Değerlendirme

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015

İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 İDARE MERKEZİ ANKARA, 27 Ocak 2015 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası

8. Finansal Piyasalar. 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 8. Finansal Piyasalar 8.1 Finansal Koşullar ve Para Politikası 016 yılında para politikasındaki en önemli gelişme, 011 yılından beri kullanılmakta olan geniş bantlı faiz koridorunda sadeleşmeye gidilmesi

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 26 Ocak Sayın Mehmet ŞİMŞEK BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA

İDARE MERKEZİ ANKARA, 26 Ocak Sayın Mehmet ŞİMŞEK BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA İDARE MERKEZİ ANKARA, 26 Ocak 2016 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Mehmet ŞİMŞEK BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası)

Detaylı

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014

İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 İDARE MERKEZİ ANKARA, 28 Ocak 2014 Cevaplarda şu işaretlerin tekrarını dileriz: B.02.2.TCM.0.00.00.00- Sayın Ali BABACAN BAŞBAKAN YARDIMCISI ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 24 Şubat 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 24 Şubat 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 24 Ağustos 2015, Sayı: 24. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 24 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

GENEL DEĞERLENDİRME TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI GENEL DEĞERLENDİRME Küresel kriz sonrası özellikle gelişmiş ülkelerde iktisadi faaliyeti iyileştirmeye yönelik alınan tedbirler sonucunda küresel iktisadi koşulların bir önceki Rapor dönemine kıyasla olumlu

Detaylı

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması

Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Merkez Bankası 1998 Yılı İlk Üç Aylık Para Programı Gerçekleşmesi ve İkinci Üç Aylık Para Programı Uygulaması Gazi Erçel Başkan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Nisan 1998 Ankara I. Giriş Ocak ayı başında

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

2015 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 30 Nisan 2015 İstanbul

2015 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı. Erdem BAŞÇI Başkan. 30 Nisan 2015 İstanbul 21 Nisan Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı Erdem BAŞÇI Başkan Nisan 21 İstanbul 21 Nisan Enflasyon Raporu: Ana Bölümler Genel Değerlendirme Uluslararası Ekonomik Gelişmeler Enflasyon Gelişmeleri

Detaylı

Politika Faizi: %8,00 (Önceki: %8,00) Borç Alma Faizi: %7,25 (Önceki: %7,25) Marjinal Fonlama Faizi: %8,50 (Önceki: %8,50)

Politika Faizi: %8,00 (Önceki: %8,00) Borç Alma Faizi: %7,25 (Önceki: %7,25) Marjinal Fonlama Faizi: %8,50 (Önceki: %8,50) TCMB Faiz Kararına Doğru 23.01.2017 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlarını 24 Ocak Salı günü saat 14:00 te açıklayacak. TCMB, en son toplantıda tüm faiz oranlarını

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Eylül 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Eylül 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Eylül 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Yılın ilk yarısında iç talep büyümeye ılımlı katkı verirken dış talep zayıf seyretmiştir. Yılın ikinci

Detaylı

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul

Sayı: 2012-35 / 13 Aralık 2012 EKONOMİ NOTLARI. Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Sayı: 212-3 / 13 Aralık 212 EKONOMİ NOTLARI Akım Verilerle Tüketici Kredileri Defne Mutluer Kurul Özet: Akım kredi verileri, kredilerin dönemsel dinamiklerini daha net ortaya koyabilmektedir. Bu doğrultuda,

Detaylı

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR

MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR MERKEZ BANKASI VE FİNANSAL İSTİKRAR Sermaye Hareketleri ve Döviz Kuru Politikaları Türkiye Ekonomi Kurumu Paneli Doç.Dr.Erdem BAŞÇI Başkan Yardımcısı, TCMB 11 Aralık 2010, Ankara 1 Konuşma Planı 1. Merkez

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 25 Mayıs 2016 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 25 Mayıs 2016 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Dış ticaret hadlerindeki olumlu gelişmeler ve tüketici kredilerinin ılımlı seyri cari dengedeki iyileşmeyi

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Likit Kamu

Detaylı

PARA POLİTİKASI ve ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü

PARA POLİTİKASI ve ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ. Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü PARA POLİTİKASI ve ENFLASYON GÖRÜNÜMÜ Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Türkiye Bankalar Birliği 18 Kasım 211 Politika Bileşimi TCMB Faiz Oranları (Yüzde) TL Zorunlu Karşılık Oranları (Yüzde)

Detaylı

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara

İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI. 23 Aralık 2015 Ankara İKTİSADİ GÖRÜNÜM VE PARA POLİTİKASI 23 Aralık 2015 Ankara Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Sıkı para politikası duruşunun ve alınan makroihtiyati önlemlerin etkisiyle yıllık kredi büyüme

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik

Detaylı

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara

2015 Yılında Para ve Kur Politikası. Erdem BAŞÇI Başkan. 10 Aralık 2014 Ankara 2015 Yılında Para ve Kur Politikası Erdem BAŞÇI Başkan 10 Aralık 2014 Ankara Temel Amaç: Fiyat İstikrarı 2017 yılı enflasyon hedefi Hükümet ile varılan mutabakatla uyumlu olarak yüzde 5 seviyesinde belirlenmiştir.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 25 Nisan 2016, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı

Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı Ulusal Finans Sempozyumu Dr. İbrahim M. Turhan Başkan Yardımcısı 13 Ekim 2011 Malatya KÜRESEL KRİZ ORTAMINA NASIL GELİNDİ? Net Bugünkü Değer Yöntemi Varlık fiyatlarının indirgenmiş nakit akımları (Net

Detaylı

Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010

Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010. PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010 Sayı: 2010 27 31 Mayıs 2010 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 18 Mayıs 2010 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 0,60 oranında yükselmiş ve yıllık enflasyon

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-16. 3 Mart 2015. Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Sayı: 2015-16 BASIN DUYURUSU 3 Mart 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Şubat 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ocak ayında tüketici fiyatları yüzde 1,10 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Borsa Istanbul Faiz Döviz

Borsa Istanbul Faiz Döviz TÜFE de yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %0,21, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %8,81 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,67 artış gerçekleşti. Ana harcama

Detaylı

Verim eğrisinde 4 Mayıs a göre yaklaşık 30-40 baz puan gerileme görüldü

Verim eğrisinde 4 Mayıs a göre yaklaşık 30-40 baz puan gerileme görüldü Mayıs ayına girerken USD/TL kuru 2.71, gösterge tahvil ise %10.5 bileşik faiz seviyelerinde işlem görmekteydi. Ay boyunca oynak bir seyir izleyen kur seviyesine göre hareket eden gösterge tahvil, ay içinde

Detaylı

TCMB Faiz Kararına Doğru

TCMB Faiz Kararına Doğru TCMB Faiz Kararına Doğru (19.12.2016) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçlarını 20 Aralık Salı günü saat 14:00 te açıklayacak. TCMB, en son toplantıda politika faizini

Detaylı

Politika Faizi: %7,50 (Önceki: %7,50) Borçlanma Faizi: %7,25 (Önceki: %7,25) Marjinal Fonlama Faizi: %8,75 (Önceki: %9,00)

Politika Faizi: %7,50 (Önceki: %7,50) Borçlanma Faizi: %7,25 (Önceki: %7,25) Marjinal Fonlama Faizi: %8,75 (Önceki: %9,00) TCMB Faiz Kararına Doğru (23.08.2016) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantısı sonuçları 23 Ağustos Salı günü açıklanıyor. TCMB en son toplantıda politika faizini değiştirmemiş,

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2013)

BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2013) BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2013) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13 Aralık 2013 BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2013) 2013 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi, 76 katılımcı ile gerçekleştirilmiş

Detaylı

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi

Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi On5yirmi5.com Rakamlarla 2011'de Türkiye Ekonomisi Avro bölgesindeki ülkelerde derinleşmekte olan kamu borç krizine rağmen 2011, Türkiye ekonomisinin yüksek büyüme hızı yakaladığı bir yıl oldu. Yayın Tarihi

Detaylı

Türkiye Bankalar Birliği Sunumu

Türkiye Bankalar Birliği Sunumu Türkiye Bankalar Birliği Sunumu Erdem Başçı Başkan 29 Eylül 2015 İstanbul Özet: Makroekonomik Görünüm ve Para Politikası Cari işlemler dengesindeki iyileşmenin Ağustos verisi ile birlikte belirginleşeceği

Detaylı

Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları ilk çeyrekte yavaşladı

Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları ilk çeyrekte yavaşladı 3/11 9/11 3/12 9/12 3/13 9/13 3/14 9/14 3/15 9/15 3/16 9/16 3/17 2/14 4/14 6/14 8/14 1/14 2/15 4/15 6/15 8/15 1/15 2/16 4/16 6/16 8/16 1/16 2/17 26 Mayıs 217 Finans dışı şirketlerin YP cinsi borçlanmaları

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. PARA PİYASASI LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 07/11/2008 31/12/2015 tarihi itibarıyla

Detaylı

CARİ AÇIK NEREYE KADAR?

CARİ AÇIK NEREYE KADAR? CARİ AÇIK NEREYE KADAR? Prof. Dr. Doğan CANSIZLAR ANKARA - 14 Aralık 2011 1 Türkiye Ekonomisindeki Bazı Eşitlikler -Ekonomik Büyüme = Artan Dış Açık -Artan Dış Açık = Artan Dış Borçlanma -Artan Dış Borçlanma

Detaylı

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası

EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası EKONOMİK GÖRÜNÜM Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Erdem Başçı Başkan 6 Ocak 212 Bursa Sunum Planı I. Küresel Gelişmeler II. Para Politikası III. Türkiye Ekonomisinde Son Gelişmeler 2 Sunum Planı I. Küresel

Detaylı

PARA POLİTİKASINI ANLAMAK

PARA POLİTİKASINI ANLAMAK PARA POLİTİKASINI ANLAMAK Hakan Kara BETAM Paneli 26 Aralık 2012 İstanbul Yeni Para Politikası Stratejisi TCMB 2010 Yılının sonlarından itibaren yeni bir politika stratejisi uygulamaya başlamıştır. Enflasyon

Detaylı

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş. 2013 YILI İKİNCİ ÇEYREK ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU DÖNEM İÇERİSİNDE BANKANIN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER Dönem içerisinde Bankamız ortaklık yapısında değişiklik

Detaylı

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ MAYIS ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 14 Temmuz Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı Mayıs verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 03 Ağustos 2015, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2016-25. 31 Mayıs 2016. Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Sayı: 2016-25 BASIN DUYURUSU 31 Mayıs 2016 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Mayıs 2016 Enflasyon Gelişmeleri 1. Nisan ayında tüketici fiyatları yüzde 0,78 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Haziran ayı içerisinde %11,28 lik düşüş göstererek 76.295 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013

Detaylı

1-Ekonominin Genel durumu

1-Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1-Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla başlamıştır.

Detaylı

AB Krizi ve TCMB Para Politikası

AB Krizi ve TCMB Para Politikası AB Krizi ve TCMB Para Politikası Erdem Başçı Başkan 28 Haziran 2012 Stratejik Düşünce Enstitüsü, Ankara Sunum Planı I. Küresel Ekonomik Gelişmeler II. Yeni Politika Çerçevesi III. Dengelenme IV. Büyüme

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. LİKİT ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Likit Esnek Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

2011 Yılında Enflasyonu Belirleyen Unsurlar

2011 Yılında Enflasyonu Belirleyen Unsurlar 31 Ocak 2012 Ali BABACAN Başbakan Yardımcısı ANKARA Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (Merkez Bankası) Kanunu nun 42. maddesi uyarınca, enflasyonun hedeften belirgin olarak sapması durumunda Merkez Bankası

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-65. 28 Ekim 2015. Toplantı Tarihi: 21 Ekim 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-65. 28 Ekim 2015. Toplantı Tarihi: 21 Ekim 2015 Sayı: 2015-65 BASIN DUYURUSU 28 Ekim 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 21 Ekim 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Eylül ayında tüketici fiyatları yüzde 0,89 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 11.12.2013 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Ekim ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi 2,9 Milyar dolar eksiyken, veri beklentilere paralel 2,89 milyar dolar açık olarak geldi. Ocak-Ekim arasındaki 2013 cari

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 01.01.2015 30.06.2015 DÖNEMİ ALTI AYLIK RAPORU Bu rapor Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2015-30.06.2015

Detaylı

5. Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık

5. Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık . Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık yılının ilk çeyreğinde, küresel ekonomideki toparlanma sürecinin yavaş olacağı beklentisinin ağırlık kazanması ile gelişmiş ülkelerde faiz oranlarının uzunca bir

Detaylı

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2

II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 II. Ulusal Ekonomik Görünüm 2 3 yılının ikinci çeyreğinde iktisadi faaliyet yılın ilk çeyreğine kıyasla daha olumlu bir görünüm sergilemiştir. İç tüketimdeki canlanma ve altın ticaretindeki baz etkisi

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 29 Haziran 2015, Sayı: 17. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 17 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 28 Aralık 2015, Sayı: 41. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 41 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ

2015 NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ NİSAN ÖZEL SEKTÖRÜN YURT DIŞINDAN SAĞLADIĞI KREDİ BORCU GELİŞMELERİ 15 Haziran Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcuna ilişkin yılı verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Temmuz 2016)

BEKLENTİ ANKETİ (Temmuz 2016) BEKLENTİ ANKETİ (Temmuz 16) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 14 Temmuz 16 BEKLENTİ ANKETİ (Temmuz 16) 16 yılı Temmuz ayı Beklenti Anketi, 74 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup,

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM

TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM TÜRKİYE EKONOMİSİ NDE GÜNCEL EĞİLİMLER VE GENEL GÖRÜNÜM 8 Eylül 216 Sunum Akışı I. İktisadi Faaliyet II. Dış Denge III. Enflasyon IV. Parasal ve Finansal Koşullar V. Genel Görünüm 2 İKTİSADİ FAALİYET 3

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Ekim 2015)

BEKLENTİ ANKETİ (Ekim 2015) BEKLENTİ ANKETİ (Ekim 1) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 Ekim 1 BEKLENTİ ANKETİ (Ekim 1) 1 yılı Ekim ayı Beklenti Anketi, 69 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar

Detaylı

Para Politikası ve Bankacılık Sektöründe Faiz Oranları. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2016

Para Politikası ve Bankacılık Sektöründe Faiz Oranları. Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2016 Para Politikası ve Bankacılık Sektöründe Faiz Oranları Türkiye İş Bankası İktisadi Araştırmalar Bölümü Haziran 2016 Para Politikası TCMB nin Ağustos 2015 tarihli açıklaması: faiz koridoru 1 hafta vadeli

Detaylı

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir.

31/12/2011-31/03/2012 tarihleri arasında fon getirisi %2,11 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi %2,49 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. LİKİT-KAMU EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011 yılını bir önceki yıldan devraldığı Euro

Detaylı

Altın Eylül ayında %1,6 değer kaybına uğrayan altın, Ekim ayında küresel gelişmelerin etkisi ile %2,4 değer kazandı.

Altın Eylül ayında %1,6 değer kaybına uğrayan altın, Ekim ayında küresel gelişmelerin etkisi ile %2,4 değer kazandı. Eylül 2015 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,89 oranında artış gösterdi. TÜFE de (2003=100) 2015 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,89, bir önceki yılın Aralık ayına göre %6,21, bir önceki

Detaylı

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ

13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ 13.02.2014 CARİ İŞLEMLER DENGESİ Aralık ayı cari işlemler açığı piyasa beklentisi olan -7,5 Milyar doların üzerinde -8,322 milyar dolar olarak geldi. 2013 yılı cari işlemler açığı bir önceki yıla göre

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin

Detaylı

5. Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık

5. Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık . Finansal Piyasalar ve Finansal Aracılık yılının birinci çeyreğinde küresel ekonomik büyümedeki dengesiz dağılım ve bunun sonucu olarak para politikası uygulamalarındaki farklılaşmanın belirginleşmesine

Detaylı

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR

ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 6 AYLIK RAPOR ZİRAAT HAYAT ve EMEKLİLİK A.Ş. 6 AYLIK RAPOR Bu rapor Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş Alternatif Katkı Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2014-30.06.2014 dönemine ilişkin gelişmelerin, Fon Kurulu tarafından

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 2013)

BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 2013) BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 13) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 1 Kasım 13 BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 13) 13 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi, 84 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup, sonuçlar

Detaylı

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015

BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 Sayı: 2015-34 BASIN DUYURUSU 30 Nisan 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 22 Nisan 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Mart ayında tüketici fiyatları yüzde 1,19 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A

CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A CİGNA FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ Halka Arz Tarihi : 26/03/2012

Detaylı

21 HAZİRAN 2016 PPK TOPLANTISI ÖNCESİ PARA POLİTİKASI DURUŞU AÇISINDAN MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜMÜN ANALİZİ

21 HAZİRAN 2016 PPK TOPLANTISI ÖNCESİ PARA POLİTİKASI DURUŞU AÇISINDAN MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜMÜN ANALİZİ 21 HAZİRAN 2016 PPK TOPLANTISI ÖNCESİ PARA POLİTİKASI DURUŞU AÇISINDAN MAKROEKONOMİK GÖRÜNÜMÜN ANALİZİ 2001 ekonomik krizinden sonra TBMM tarafından merkez bankası yasasında yapılan değişlikle TCMB, para

Detaylı

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR

VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR VII PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR 103 104 PARA, BANKA VE MALÝ PÝYASALAR A. GENEL DURUM 2002 yýlý baþýndan itibaren dalgalý kur rejimi altýnda nominal çýpa olarak para tabanýnýn ve örtük enflasyon hedeflemesinin

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Ağustos 2015)

BEKLENTİ ANKETİ (Ağustos 2015) BEKLENTİ ANKETİ (Ağustos 15) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 14 Ağustos 15 BEKLENTİ ANKETİ (Ağustos 15) 15 yılı Ağustos ayı Beklenti Anketi, 69 katılımcı ile gerçekleştirilmiş

Detaylı

Fon Bülteni Ağustos Önce Sen

Fon Bülteni Ağustos Önce Sen Fon Bülteni Ağustos 217 Önce Sen Fon Bülteni Ağustos 217 NN Hayat ve Emeklilik Fonları Sektör Karşılaştırmaları Son 1 Yıl - 31/7/216-31/7/217 Yüksek Getiri! % 6 5 4 3 25 2 15 1 5 42,13 45,44 25,81 23,94

Detaylı

Günlük Bülten 18 Eylül 2013

Günlük Bülten 18 Eylül 2013 Bülten Eylül PİYASALAR Döviz Piyasası Güne, seviyesinden başlayan USD/TL kuru TCMB nin yabancı para zorunlu karşılık oranlarını ve/veya rezerv opsiyon katsayılarını azaltarak TL ye destek vereceği beklentilerine

Detaylı

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu

BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BEH - Groupama Emeklilik Büyüme Amaçlı Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu BIST-100 endeksi, Haziran ayı içerisinde %11,28 lik düşüş göstererek 76.295 seviyesinden kapandı. Aynı dönem içerisinde Bankacılık

Detaylı

Sayı: 2015-13 / 19 Ağustos 2015 EKONOMİ NOTLARI. Faiz Koridoru ve Para Politikası Duruşu 1. Hakan Kara

Sayı: 2015-13 / 19 Ağustos 2015 EKONOMİ NOTLARI. Faiz Koridoru ve Para Politikası Duruşu 1. Hakan Kara EKONOMİ NOTLARI Faiz Koridoru ve Para Politikası Duruşu 1 Hakan Kara Özet: TCMB, 2010 yılının sonlarından itibaren geniş bir koridor içinde birden fazla faizin araç olarak kullanıldığı bir para politikası

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Haziran 2016)

BEKLENTİ ANKETİ (Haziran 2016) BEKLENTİ ANKETİ (Haziran 216) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 16 Haziran 216 BEKLENTİ ANKETİ (Haziran 216) 216 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi, 67 katılımcı ile gerçekleştirilmiş

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Küresel ekonomide erken ve ne kadar süreceği belirsiz bir düzeltme hareketinin olumsuz etkileri ile karşı karşıya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 8 Ağustos 2016, Sayı: 31. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 31 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2014)

BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2014) BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2014) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 19 Aralık 2014 BEKLENTİ ANKETİ (Aralık 2014) 2014 yılı Aralık ayı Beklenti Anketi, 69 katılımcı ile gerçekleştirilmiş

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Haziran 2015)

BEKLENTİ ANKETİ (Haziran 2015) BEKLENTİ ANKETİ (Haziran 215) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 19 Haziran 215 BEKLENTİ ANKETİ (Haziran 215) 215 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi, 7 katılımcı ile gerçekleştirilmiş

Detaylı

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden

https://www.garantiemeklilik.com.tr/fon-ile-ilgili-duyurular.aspx internet adreslerinden GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2013 YILI 6 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi 2013 ü genel olarak bir toparlanma dönemi olarak

Detaylı

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014

ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.06.2014 TARİH NO Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı 14.03.2013 9/309 Kuruluşa İlişkin Kurul İzni 04.04.2013 3483 Fon

Detaylı

PARA POLİTİKASI ÇIKIŞ STRATEJİSİ

PARA POLİTİKASI ÇIKIŞ STRATEJİSİ PARA POLİTİKASI ÇIKIŞ STRATEJİSİ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 14 Nisan 2010 ANKARA TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI PARA POLİTİKASI ÇIKIŞ STRATEJİSİ 1. Son dönemde para politikaları açısından en

Detaylı

17 ARALIK IN EKONOMİK ETKİLERİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ

17 ARALIK IN EKONOMİK ETKİLERİ Hacı Dede Hakan KARAGÖZ 1 Döviz Kuruna Etkisi: 17 2013 tarihinde yaşanan operasyonun ekonomide oluşturduğu tahribata bakılmaktadır. Operasyonun ardından dolar ve Euro talebinde artış meydana gelmiştir. Talep artışı kurların yükselmesine

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: Ocak Toplantı Tarihi: 24 Ocak 2017

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: Ocak Toplantı Tarihi: 24 Ocak 2017 Sayı: 2017-07 BASIN DUYURUSU 31 Ocak 2017 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Ocak 2017 Enflasyon Gelişmeleri 1. Aralık ayında tüketici fiyatları yüzde 1,64 oranında artmış ve yıllık

Detaylı

Borsa Istanbul Faiz Döviz

Borsa Istanbul Faiz Döviz Ekim 2015 Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda %1,55, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,86, bir önceki yılın aynı ayına göre %7,58 ve on iki aylık ortalamalara göre %7,69 artış gerçekleşti. Ana

Detaylı

haftalık bülten 31 Aralık 2012 Geçen haftanın özeti haftalık bülten İnan Demir +(90) 212 318 5087 inan.demir@finansbank.com.tr

haftalık bülten 31 Aralık 2012 Geçen haftanın özeti haftalık bülten İnan Demir +(90) 212 318 5087 inan.demir@finansbank.com.tr haftalık bülten 31 Aralık 2012 Geçen haftanın özeti TCMB finansal istikrarı sağlamak için makroihtiyati tedbirler kullanmaya devam edecek. TCMB Başkanı Erdem Başçı düzenlediği basın toplantısında, Banka

Detaylı

7. Orta Vadeli Öngörüler

7. Orta Vadeli Öngörüler 7. Orta Vadeli Öngörüler Bu bölümde tahminlere temel oluşturan varsayımlar özetlenmekte, bu çerçevede üretilen orta vadeli enflasyon ve çıktı açığı tahminleri ile para politikası görünümü önümüzdeki üç

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI İstanbul Ekonomi ve Finans Konferansı Dr. İbrahim Turhan Başkan Yardımcısı 20 Mayıs 2011 İstanbul 1 Sunum Planı I. 2008 Krizi ve Değişen Finansal Merkez Algısı II. III.

Detaylı

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015

BASIN DUYURUSU PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ. Sayı: 2015-71. 1 Aralık 2015. Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Sayı: 2015-71 BASIN DUYURUSU 1 Aralık 2015 PARA POLİTİKASI KURULU TOPLANTI ÖZETİ Toplantı Tarihi: 24 Kasım 2015 Enflasyon Gelişmeleri 1. Ekim ayında tüketici fiyatları yüzde 1,55 oranında yükselmiş ve

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Şubat 2016)

BEKLENTİ ANKETİ (Şubat 2016) BEKLENTİ ANKETİ (Şubat 216) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 18 Şubat 216 BEKLENTİ ANKETİ (Şubat 216) 216 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi, 74 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup,

Detaylı

BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 2015)

BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 2015) BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 215) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ REEL SEKTÖR VERİLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2 Kasım 215 BEKLENTİ ANKETİ (Kasım 215) 215 yılı Kasım ayı Beklenti Anketi, 76 katılımcı ile gerçekleştirilmiş olup,

Detaylı

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU

AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş. B TİPİ TAHVİL BONO FONU PERFORMANS SUNUM RAPORU A. TANITICI BİLGİLER PORTFÖYE BAKIŞ YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER Halka arz tarihi: 25 Şubat 2013 30 Haziran 2015 tarihi

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. İKİNCİ GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı