T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI"

Transkript

1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERE ANKARA 2006

2 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarih ve 269 sayılı Kararı ile onaylanan, Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında kademeli olarak yaygınlaştırılan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve öğretim programlarında amaçlanan mesleki yeterlikleri kazandırmaya yönelik geliştirilmiş öğretim materyalleridir (Ders Notlarıdır). Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazandırmak ve bireysel öğrenmeye rehberlik etmek amacıyla öğrenme materyali olarak hazırlanmış, denenmek ve geliştirilmek üzere Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumlarında uygulanmaya başlanmıştır. Modüller teknolojik gelişmelere paralel olarak, amaçlanan yeterliği kazandırmak koşulu ile eğitim öğretim sırasında geliştirilebilir ve yapılması önerilen değişiklikler Bakanlıkta ilgili birime bildirilir. Örgün ve yaygın eğitim kurumları, işletmeler ve kendi kendine mesleki yeterlik kazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ulaşılabilirler. Basılmış modüller, eğitim kurumlarında öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılır. Modüller hiçbir şekilde ticari amaçla kullanılamaz ve ücret karşılığında satılamaz.

3 İÇİNDEKİLER AÇIKLAMALAR...ii GİRİŞ...1 ÖGRENME FALİYETİ PVC PENCERE KASASININ YAPILMASI PVC Pencere Tanımı Çeşitleri PVC Pencere Kasası Tanımı Çeşitleri PVC Pencere Kasası Yapma Kuralları...5 UYGULAMA FALİYETİ PVC Pencere Kasasının Yapılması...6 ÖGRENME FALİYETİ PVC PENCERE KANADININ YAPILMASI PVC Pencere Kanadı Tanımı Çeşitleri PVC Pencere Kanadı Yapma Kuralları...14 UYGULAMA FAALİYETİ PVC Pencere Kanadının Yapılması...15 ÖLÇME VE DEGERLENDİRME...22 ÖGRENME FALİYETİ PVC PENCERE AKSESUARLARININ MONTAJININ YAPILMASI PVC Pencere Aksesuarlarının Montajı Tanımı Çeşitleri Pvc Pencere Aksesuar Montajı Yapma Kuralları...24 UYGULAMA FALİYETİ PVC Pencere Kasasının Yapılması...25 ÖLÇME VE DEGERLENDİRME...28 MODÜL DEĞERLENDİRME...30 CEVAP ANAHTARLARI...32 KAYNAKÇA...33 i

4 AÇIKLAMALAR AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI 582YIM057 İnşaat Teknolojisi PVC Doğrama İmalat ve Montajcılığı PVC pencere Bu modül yapılarda pvc pencerelerin kasa, kanat imalatını MODÜLÜN TANIMI ve aksesuar montajı ile ilgili konulardan oluşan öğretim materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOŞUL YETERLİK Cam ve cam çıtası modülünü başarmak PVC pencere yapmak MODÜLÜN AMACI EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Genel Amaç Öğrenci gerekli ortam sağlandığında, PVC pencereyi kuralına uygun olarak hazırlayabileceksiniz. Amaçlar: PVC pencere kasasını kuralına uygun yapabileceksiniz. PVC pencere kanadını kuralına uygun yapabileceksiniz. PVC pencere aksesuar montajını kuralına uygun yapabileceksiniz. PVC atölyesi, pvc profilleri, destek saçları, aksesuar malzemeleri ile kasa, kanat imalat ve aksesuar montaj; araçları, gereçleri, eldiven ve iş elbisesi. Modülde yer alan her bir öğrenme faaliyetini tamamladıktan sonra; verilen ölçme araçları ile kazandığınız bilgi, beceri ve tavırları değerlendireceksiniz. Modül sonunda kazandığınız bilgi ve beceriler, öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme aracı ile değerlendirilecektir. ii

5 GİRİŞ GİRİŞ Sevgili Öğrenci, İnşaat alanında yapılan uygulamalar çok çeşitli ve değişken bir yapı göstermektedir. Sektördeki işgücü artışı, teknolojik gelişmeler, inşaat yapımını hızlandırmaktadır. Bu sektörler faaliyetlerinin bir kısmını ya da tamamını kendi özel amaçlarına uygun olarak projelendirmiş yapılar üzerinde yürütmektedir. Bu açıdan bakıldığında, çok amaçlı kullanılan yapıların can ve mal güvenliği açısından yeterli dayanımda olması zorunludur. Yapıların fiziki olarak çok sağlam olması tek başına yeterli olmamaktadır. Mimari açıdan güzel görünüm ve pencere sistemlerine sahip olması gerekir. Yapılarda yeri, zamanı ve şiddeti tam olarak kontrol edilemeyen dış etkiler dikkate alındığında, pencere ve ısı sistemlerinin bilinmesi gerekir. Ayrıca bu özelliklerin bilinmesi, yapı güvenliği açısından alınabilecek ek önlemlerin tespiti ve yapı projelerinin hazırlanmasında önemli bir veri olacaktır. Bunun için yapının mimari sistemi, ölçüleri ile uygulama yöntem ve teknikleri önemlidir. Bir yapının sağlamlığı, o yapıyı meydana getiren yapı elemanlarının ve malzemelerinin kaliteli olmasına bağlıdır. Yapılarda sağlamlık vazgeçilmez bir unsurdur. Sağlamlık ise pek çok yapı elemanlarının tekniğine uygun olarak inşa edilmesine bağlıdır. PVC bina pencerelerinin korunması, özel mekanlara girişlerin daha ergonomik, hijyenik, uzun ömürlü ve bakım gerektirmeyen pencere sistemlerini inşa etmek mümkündür. Günümüz binalarında PVC sistemlerin tercih edilmesinin nedenleri bunlardır. 1

6 2

7 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ ÖGRENME FALİYETİ 1 Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, Pvc pencere kasasını kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA PVC pencerelerin kasasının yapımında dikkat edilecek hususları ve binaya göre pencere kasa şekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız. Bu konuyu sınıfınızda tartışınız. 1. PVC PENCERE KASASININ YAPILMASI 1.1. PVC Pencere Tanımı PVC profillerden inşa edilen, yapıları aydınlatmak için kullanılan ve çeşitli geometrik şekillerde yapılan yapı elemanlarıdır Çeşitleri Resim-1: Tek kanatlı pencere Resim-2: Çift açılımlı pencere 3

8 Resim-3: Çift kanatlı pencere Resim 4: Tek sürgülü pencere Resim 5: Çift sürgülü pencere Resim 6: Katlanır sürme pencere Resim-7: Üsten açılır pencere 4

9 1.2. PVC Pencere Kasası Tanımı Pencere dış ölçüsünü ve görünüş şeklini belirleyen çerçevelere pencere kasası denir Çeşitleri Kemerli kasalar Düz kasalar Eğik kasalar 1.3. PVC Pencere Kasası Yapma Kuralları 1.PVC pencere kasaları projesine uygun yapılmalıdır. 2.PVC pencere kasaları istenilen şekle göre yapılmalıdır. 3.PVC pencere kasa imalatında pvc profillerin kimyasal özelliği bozmamalıdır. 5

10 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FALİYETİ PVC Pencere Kasasının Yapılması İşlem Basamakları Pencere şeklini belirleyiniz. Öneriler Kullanımı en kolay şekli seçmeye dikkat ediniz. İmalatı mümkün olabilecek şekli şetçiğinizden emin olunuz. Bölge ve iklim özelliklerine uygun şekli belirlediğinizden emin olunuz. Resim 8 Yerinde veya projeden pencere ölçülerini alınız Resim 9 Uygun profilleri hazırlayınız Çalışmaya başlamadan önce atölye iş kıyafetinizin tam olduğuna dikkat ediniz (Öğretmeninizin size belirttiği biçimde). İşaretleme yapacağınız kalemin yanınızda olup olmadığını kontrol ediniz. Ölçü alabileceğiniz ortamın iş güvenliği kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. Ölçü alacağınız yerin ölçü almaya uygun olup olmadığını tespit ediniz Projeden doğru ölçü alabildiğinizden emin olunuz Aldığınız ölçüleri kontrol ediniz. Yapacağınız pencere şekline uygun profilleri seçip hazırlayınız. Profilleri markalama ve kesim yerine getiriniz. Resim 10 6

11 Uygun saçları hazırlayınız Kasa, Orta kayıt, Adaptör ve Kasa kaldırma profili destek saclarını hazırlayınız. Resim 11 Ölçüye göre profil ve saçları markalayınız. Resim 12 Pencere kasa ölçülerine göre profilleri markalayınız. Pencere kasa ölçülerine göre sacları markalayınız. Resim 13 7

12 Sacları kesiniz. Kasa için markalanmış sac profilleri kesiniz Profili kesiniz. Resim 14 7 Kasa profilini 45 derecede kesiniz. Orta kayıt profilini 90 derecede kesiniz. Resim 15 Tahliye kanallarını açınız. Resim 16 Su tahliye kanallarını kasa alt yataylarına açınız. Su tahliye kanallarını orta kayıt alt yataylarına açınız. Havalandırma kanallarını açınız. İç ve dış kanallar birbirinden 7 cm uzak açınız. Kanalları açarken 60 lik eğimin oluşmasına özellikle dikkat ediniz. İhtiyaç olduğunda, genellikle Kuzey- Güney cephede vakum delikleri açınız. Montaj sonunda tahliye kapatma kapakları (rüzgarlık) takınız 8

13 Destek saçlarını profile monte ediniz. Kesilmiş destek saclarını vidalayınız. Vidalamaya sacın iki ucundan 15cm bırakacak şekilde içten başlayınız Her metrede en az üç adet vidalama yapınız. Resim 17 Aksesuar yerlerini açınız. Pencere kasa aksesuar seçimini yapı ve hazırlayınız. Pencere menteşelerinin yerini açınız. Pencere ispanyolet yerini açınız. Kol yerlerini açınız. Resim 18 Kasa köşe kaynağını yapınız. Resim 19 Su tahliye kanalları, kol yerleri açılmış ve destek sacları konulmuş içi hava ile temizlenmiş profilleri köşe kaynağına hazırlayınız. Kaynak makinesini kuralına uygun kullanarak iş sırasını uygulayınız. Köşe kaynağını makinede yapınız. Kaynak ısısını ortamın sıcaklığına göre ayarlayınız. 9

14 Köşe temizleme makinesinde kasa kaynak çapaklarını temizleyiniz Köşe kaynağı yapılmış profiller köşe temizleme makinesinde temizleyiniz. Temizleme yaparken kaynak üzerinde kanal açınız.köşelerin dış yüzeyindeki çapakları dönen frezeler yardımıyla alınız. Uygun yerlere polisaj yapınız Polisaj yapılan yüzeyi parlatınız. Yüzeyi asetonla silerek parlatınız. Resim 20 Orta kayıtlarını hazırlayınız. Orta kayıtın kertmesi yapınız Destek saclarını kesiniz. Destek saclarını vidalayınız. Vidalamaya sacın iki ucundan 15cm bırakacak şekilde içten başlayınız Her metrede en az üç adet vidalama yapınız. Resim 21 Orta kayıt montajını yapınız. Resim 22 Kesilmiş ve kertilmiş orta kayıt profillerine orta kayıt bağlantı takozunu takınız. Orta kayıt birleşim yerlerine silikon çekiniz. Orta kayıt bağlantı takozunu vidalayınız. Orta kayıtları vida ile kasa arasından çektirerek bağlayınız. Varsa orta kayıtları bağlayınız Karşılıklı iki orta kayıt mevcutsa biri vida ile çektirilir, diğerini destek sacına vidalayınız. 10

15 Contaların montajını yapınız. Conta kanallarını temizleyiniz. Kanalları sabunlu su ile ıslatınız. Conta takma işlemine üst orta kısmından başlayınız. Üniversal contanın köşelere gelen kısımlarında kıvrılan parçaları conta makası ile kesiniz. Conta dönüş yerlerini ve bitim yerlerini conta kanalına yapıştırınız. Resim 23 Cam çıtalarını kesiniz. Çift cam çıtası profil kesimini yapınız. Tek cam çıtası profil kesimini yapınız. 24 mm çift cam çıtası profil kesimini yapınız. Üçlü cam çıtası profil kesimini yapınız. Resim 24 Cam çıtalarının montajını yapınız. Çift cam çıtası profillerin montajını yapınız. Tek cam çıtası profillerin montajını yapınız. 24 mm çift cam çıtası profillerin montajını yapınız. Üçlü cam çıtası profillerin montajını yapınız. Resim 25 11

16 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖL Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı pvc pencere kanat işlerini değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Dersin adı Amaç Konu PVC doğrama ve kaplamaları PVC pencere kasası yapma becerilerinin ölçülmesi PVC pencere kasası yapma GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 1 Pencere şeklini belirlediniz mi? 2 Yerinde veya projeden pencere ölçülerini alınız mı? 3 Uygun profilleri hazırladınız mı? 4 Uygun saçları hazırladınız mı? 5 Ölçüye göre profil ve saçları markaladınız mı? 6 Profil ve saçları kestiniz mi? 7 Tahliye kanallarını açtınız mı? 8 Destek saçlarını profile monte ettiniz mi? 9 Kasa köşe kaynağını yaptınız mı? 10 Köşe temizleme makinesinde kasa kaynak çapaklarını temizlediniz mi? 11 Orta kayıtlarını hazırladınız mı? 12 Orta kayıt montajını yaptınız mı? 13 Aksesuar yerlerini açtınız mı? 14 Contaların montajını yaptınız mı? 15 Cam çıtalarını kestiniz mi? 16 Cam çıtalarının montajını yaptınız mı? Toplam evet ve hayır cevap sayıları Bu değerlendirme sonunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksikliklerinizi tamamlayınız. Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri, aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyeceksiniz. 12

17 ÖLÇME SORULARI (Çoktan seçmeli) 1. Pvc pencere kasası yapımında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? A) Profil kesimi yapmak B) Destek sacı kesimi yapmak C) Cam kesimi yapmak D) Köşe kaynağı yapmak 2. Aşağıdakilerden hangisi pvc pencerede kullanılan aksesuarlardan değildir? A) İspanyolet B) Menteşe C) Pencere kolu D) Conta 3. Aşağıdakilerden hangisi pvc pencere yapımında uygulanan işlem basamaklarından değildir? A) Contaların montajını yapmak B) Pencere montajını yapmak C) Cam çıtalarını kesmek D) Cam çıtalarının montajını yapmak 4. Aşağıdakilerden hangisi pvc pencere cam çıtalarının montajında uygulanmaz? A) Conta dönüş yerlerini ve bitim yerlerini conta kanalına yapıştırmak B) Conta kanallarını temizlemek C) Kanalları sabunlu su ile ıslatmak D) Conta takma işlemine üst orta kısmından başlamak 5. Pvc pencere orta kayıt yapımında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? A) Her metrede en az on adet vidalama yapmak. B) Orta kayıtın kertmesini yapmak C) Vidalamaya sacın iki ucundan 15cm bırakacak şekilde içten başlamak D) Destek saclarını vidalamak. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz Eksik olduğunuz konulara tekrarlayınız. Tüm soruları doğru cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz. 13

18 AMAÇ ÖGRENME FALİYETİ 2 Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, PVC pencere kanadını kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA ÖĞRENME FAALİYETİ 2 Pvc pencerelerin kanadının yapımında dikkat edilecek hususları ve binaya göre pencere kanat şekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız. Bu konuyu sınıfınızda tartışınız. 2. PVC PENCERE KANADININ YAPILMASI 2.1. PVC Pencere Kanadı Tanımı PVC profillerden inşa edilen pencerelerde havalandırmak, aydınlatmak ve gerektiği zaman açıp kapamak için yapıları ve çeşitli geometrik şekillerde üretilen pencere elemanlarıdır Çeşitleri Tek kanat Çift açılımlı kanat Çift kanatlı Tek sürgülü kanat Çift sürgülü kanat Üsten açılır kanat 2.2. PVC Pencere Kanadı Yapma Kuralları Pvc pencere kanadı projesine uygun yapılmalıdır. Pvc pencere kanadı istenilen şekle göre yapılmalıdır. Pvc pencere kanadı imalatında pvc profillerin kimyasal özelliğini bozmamalıdır. 14

19 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FAALİYETİ PVC Pencere Kanadının Yapılması İşlem Basamakları Öneriler Pencere kanat şeklini belirleyiniz. Çalışmaya başlamadan önce atölye iş kıyafetinizin tam olduğuna dikkat ediniz (Öğretmeninizin size belirttiği biçimde). Ölçü alabileceğiniz ortamın iş güvenliği kurallarına uygunluğunu kontrol ediniz. Malzemeyi öğretmeninizden temin ediniz Resim 26 Pencere kanat ölçülerini alınız Ölçü alacağın parçanın ölçü almaya uygun olup olmadığını tespit ediniz Ölçü alma yöntemlerini iyi öğrendiğinizden emin olunuz. Yapacağınız işe göre uygun ölçü alma tekniğini tespit ediniz Ölçü alacağınız ortamın müsaitliğini kontrol ediniz. Resim 27 Uygun profilleri hazırlayınız Yapacağınız pencere şekline uygun profilleri seçip hazırlayınız. Profilleri markalama ve kesim yerine getiriniz. Resim 28 15

20 Uygun saçları hazırlayınız Kanat, orta kayıt, adaptör ve Kanat kaldırma profili destek saclarını hazırlayınız. Resim 29 Ölçüye göre profil ve saçları markalayınız. Resim 30 Pencere kasa ölçülerine göre profilleri markalayınız. Pencere kasa ölçülerine göre sacları markalayınız. Resim 31 16

21 Sacları kesiniz. Kanat için markalanmış sac profilleri kesiniz Resim 32 Profilleri kesiniz. Düz kanat profilini 45 derecede kesiniz. Damlalık kanat profilini 45 derecede kesiniz. Yeni kanat adaptör profilini 90 derecede kesiniz. Eski kanat adaptör profilini 90 derecede kesiniz. Orta kayıt profilini 90 derecede kesiniz. Resim 33 Tahliye kanallarını açınız. Resim 34 Su tahliye kanallarını kanat alt yataylarına açınız. İç ve dış kanallar birbirinden 7 cm uzak açınız. Kanalları açarken 60 lik eğimin oluşmasına özellikle dikkat ediniz. İhtiyaç olduğunda, genellikle Kuzey- Güney cephede vakum delikleri açınız. Montaj sonunda tahliye kapatma kapakları (rüzgarlık) takınız. İç ve dış kanallar birbirinden 7 cm uzak açınız. Kanalları açarken 60 lik eğimin oluşmasına özellikle dikkat ediniz. İhtiyaç olduğunda, genellikle Kuzey- Güney cephede vakum delikleri açınız. Montaj sonunda tahliye kapatma kapakları (rüzgarlık) takınız 17

22 Destek saçlarını profile monte ediniz. Kesilmiş destek saclarını vidalayınız. Vidalamaya sacın iki ucundan 15cm bırakacak şekilde içten başlayınız Her metrede en az üç adet vidalama yapınız. Resim 35 Aksesuar yerlerini açınız. Pencere kasa aksesuar seçimini yapınız ve hazırlayınız. Pencere menteşelerinin yerini açınız. Pencere ispanyolet yerini açınız. Kol yerlerini açınız. Resim 36 Kanat köşe kaynağını yapınız. Resim 37 Su tahliye kanalları, kol yerleri açılmış ve destek sacları konulmuş içi hava ile temizlenmiş profilleri köşe kaynağına hazırlayınız. Kaynak makinesini kuralına uygun kullanarak iş sırasını uygulayınız. Köşe kaynağını makineda yapınız. Kaynak ısısını ortamın sıcaklığına göre ayarlayınız. 18

23 Köşe temizleme makinasında kanat kaynak çapaklarını temizleyiniz Köşe kaynağı yapılmış profilleri köşe temizleme makinasında temizleyiniz. Temizleme yaparken kaynak üzerinde kanal açınız.köşelerin dış yüzeyindeki çapakları dönen frezeler yardımıyla alınız. Uygun yerlere polisaj yapınız. Polisaj yapılan yüzeyi parlatınız. Yüzeyi asetonla silerek parlatınız. Resim 38 Orta kayıtlarını hazırlayınız. Resim 39 Orta kayıt montajını yapınız. Su tahliye kanallarını su tahliye makinesi ile açınız. Orta kayıtın kertmesi yapınız. Destek saclarını kesiniz, çapaklarını temizleyiniz. Destek saclarını profilin pasif tarafından vidalayınız. Kol yerlerini, makine ile deliniz. İspanyolet göbek kanalı açınız. Kanat içi orta kayıt varsa, orta kayıt 6 kertmesi yapınız. Orta kayıt destek sacını vidalayınız. Orta kayıt bağlantı takozu yardımı ile orta kayıt montajını yapınız. Orta kayıt ile kanat profilinin birleştiği noktada conta kanallarını temizleyiniz. Resim 40 19

24 Contaların montajını yapınız. Conta kanallarını temizleyiniz. Kanalları sabunlu su ile ıslatınız. Conta takma işlemine üst orta kısmından başlayınız. Üniversal contanın köşelere gelen kısımlarında kıvrılan parçaları conta makası ile kesiniz. Conta dönüş yerlerini ve bitim yerlerini Conta kanalına yapıştırınız. Resim 41 Cam çıtalarını kesiniz. Çift cam çıtası profil kesimini yapınız. Tek cam profil kesimini yapınız. 24 mm çift cam çıtası profil kesimini yapınız. Üçlü cam çıtası profil kesimini yapınız. Resim 42 Cam çıtalarının montajını yapınız. Çift cam çıtası profillerin montajını yapınız. Tek cam profillerin montajını yapınız. 24 mm çift cam çıtası profillerin montajını yapınız. Üçlü cam çıtası profillerin montajını yapınız. Resim 43 20

25 Kanatın kasaya montajını yapınız. İspanyoleti seçiniz ve montajı yapınız. Montaj takozlarını takınız. Kanadı referans köşesine dayayınız. Menteşe deliklerini şablon yardımıyla deliniz ve menteşeleri vidalayınız. İspanyoleti açık konuma getiriniz. Kilit dilleri üst hizalarını işaretleyiniz. Kilitleme parçalarını vidalayınız. Resim 44 Pervazı kesip kasaya montajını yapınız. Resim 45 Kasa ölçüsünde pervaz profilleri kesiniz. Kesilen pervazları tekniğine uygun kasaya monte ediniz. Resim 46 21

26 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEGERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı pvc pencere kasa işlerini değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Dersin adı Amaç Konu PVC doğrama ve kaplamaları PVC pencere kanadı yapma becerilerinin ölçülmesi PVC pencere kanadı yapma GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 1 Pencere kanat şeklini belirlediniz mi? 2 Pencere kanat ölçülerini aldınız mı? 3 Uygun profilleri hazırladınız mı? 4 Uygun saçları hazırladınız mı? 5 Ölçüye göre profil ve saçları markaladınız mı? 6 Profil ve saçları kestiniz mi? 7 Tahliye kanallarını açtınız mı? 8 Destek saçlarını profile monte ettiniz mi? 9 Kanat köşe kaynağını yaptınız mı? 10 Köşe temizleme makinasında kanat kaynak çapaklarını temizlediniz mi? 11 Orta kayıtlarını hazırladınız mı? 12 Orta kayıt montajını yaptınız mı? 13 Aksesuar yerlerini açtınız mı? 14 Contaların montajını yaptınız mı? 15 Cam çıtalarını kestiniz mi? 16 Cam çıtalarının montajını yaptınız mı? 17 Kanatın kasaya montajını yaptınız mı? 18 Pervazı kesip kasaya montajını yapınız mı? Toplam evet ve hayır cevap sayıları Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksikliklerinizi tamamlayınız. 22

27 Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyeceksiniz. ÖLÇME SORULARI (Çoktan seçmeli) 1. Pvc kanadın pencereye montajında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? A) İspanyoleti seçip ve montajını yapmak. B) Montaj takozlarını takmak. C) Kanadı referans köşesine dayamayınız. D) Menteşe deliklerini şablon yardımıyla deliniz ve menteşeleri vidalamak. 2. Aşağıdakilerden hangisi pvc pencere kanat aksesuar takma işlemlerinden değildir? A) Kilitleme parçalarını vidalamak. B) Kilit dilleri üst hizalarını işaretlemek C) Kilit dilleri üst hizalarını işaretlemek. D) Kiliti istediğiniz yere takmak. 3. Aşağıdakilerden hangisi PVC pencere kanadı yapımında uygulanan işlem basamaklarından değildir? A) Contaların montajını yapmak B) Sineklik montajını yapmak C) Cam çıtalarını kesmek D) Cam çıtalarının montajını yapmak 4. Aşağıdakilerden hangisi pvc pencere kanat profili değildir? A) Sineklik profili B) Düz kanat profili C) Damlalık kanat profil D) Orta kayıt profili. 5.Pvc pencere su tahliye kanalı yapımında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? A) Su tahliye kanallarını kanat alt yataylarına açmak. B) İç ve dış kanallar birbirinden 7 cm uzak açmak. C) Kanalları açarken 90 lik eğimin oluşmasına özellikle dikkat etmek. D) İhtiyaç olduğunda, genellikle Kuzey-Güney cephede vakum delikleri açmak DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz. Eksik olduğunuz konuları tekrarlayınız. Tüm soruları doğru cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz. 23

28 ÖĞRENME FAALİYETİ 3 AMAÇ ÖGRENME FALİYETİ 3 Bu faaliyet ile gerekli ortam sağlandığında, PVC pencere aksesuarlarının montajını kuralına uygun olarak yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Pvc pencere aksesuarlarının montajının yapımında dikkat edilecek hususları ve pencereye göre aksesuar şekilleri ile ilgili bir yazı hazırlayınız. Bu konuyu sınıfınızda tartışınız. 3. PVC PENCERE AKSESUARLARININ MONTAJININ YAPILMASI 3.1. PVC Pencere Aksesuarlarının Montajı Tanımı PVC profillerden inşa edilen pencerelerde kullanılan ispanyolet, menteşe ve pencere kolu gibi takılan malzemelere aksesuar denir Çeşitleri İspanyolet Menteşe Pencere kolu 3.2. Pvc Pencere Aksesuar Montajı Yapma Kuralları PVC aksesuarlar projesine uygun takılmalıdır. PVC aksesuarlar imalatın uygun yerlerine takılmalıdır. PVC aksesuarlar PVC profillerin kimyasal özelliğini bozmamalıdır. PVC aksesuar PVC profilleri olumsuz atkılamamalıdır. 24

29 UYGULAMA FAALİYETİ UYGULAMA FALİYETİ PVC Pencere Kasasının Yapılması İşlem Basamakları Pencere aksesuar seçimini yapınız ve hazırlayınız. Öneriler Kullanımı en kolay şekli seçmeye dikkat ediniz. İmalatı mümkün olabilecek şekli şeçtiğinizden emin olunuz. Bölge ve iklim özelliklerine uygun şekli belirlediğinizden emin olunuz. Malzemeyi öğretmeninizden temin ediniz Resim 47 25

30 Pencere menteşelerinin montajını yapınız Menteşe takılacak uygun noktaları belirleyiniz. Kasaya 8 er mm binecek şekilde menteşe yerlerini kasaya işaretleyiniz. Köşelerden 10 ar cm alarak menteşe dişilerini kanada vidalayınız. Resim 48 Pencere ispanyoletinin montajını yapınız İspanyolet yerini markalayınız. İspanyoleti markaladığınız yere takınız. İspanyoleti vidalayınız. Resim 49 Pencere ispanyolet karşılığının montajını yapınız İspanyolet karşılığının yerini markalayınız. İspanyoleti markaladığınız yere takınız. İspanyoletin karşılığını vidalayınız. Resim 50 26

31 Pencere kollarının montajını yapınız Kol yeri açılan kanada kolu takınız. Kol vidalarını matkapla sıkınız. Vida kapağını çevirip sıkıştırınız. Resim 51 27

32 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÖLÇME VE DEGERLENDİRME Aşağıda hazırlanan değerlendirme ölçeğine göre, kendinizin veya arkadaşınızın yaptığı PVC pencere aksesuar montaj işlerini değerlendiriniz. Gerçekleşme düzeyine göre, evet hayır seçeneklerinden uygun olanı kutucuğa işaretleyiniz. Dersin adı Amaç Konu PVC doğrama ve kaplamaları PVC pencere aksesuarlarını takma becerilerinin ölçülmesi PVC pencere aksesuar takma GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 1 Pencere aksesuar seçimini yaptınız mı? 2 Uygun aksesuarları hazırladınız mı? 3 Pencere menteşelerinin montajını yaptınız mı? 4 Pencere ispanyoletinin montajını yaptınız mı? 5 Pencere ispanyolet karşılığının montajını yaptınız mı? 6 Pencere kollarının montajını yaptınız mı? Toplam evet ve hayır cevap sayıları Bu değerlendirme sonucunda eksik olduğunuzu tespit ettiğiniz konuları tekrar ederek eksikliklerinizi tamamlayınız. 28

33 Bu faaliyet kapsamında kazandığınız bilgileri aşağıdaki soruları cevaplayarak belirleyeceksiniz. ÖLÇME SORULARI (Çoktan seçmeli) 1. PVC pencereye menteşe montajında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? A) Menteşe takılacak uygun noktaları belirlemek. B) Kasaya 8 er mm binecek şekilde menteşe yerlerini kasaya işaretlemek. C) Köşelerden 10 ar cm alarak menteşe dişilerini kanada vidalamak. D) Menteşeyi ıslamak. 2. Aşağıdakilerden hangisi pvc pencere aksesuarı değildir? A) Sineklik teli B) İspanyolet C) Menteşe D) Pencere kolu 3. PVC pencereye ispanyolet montajında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? A) İspanyolet yerini markalamak. B) İspanyoleti tamir etmek C) İspanyoleti markaladığınız yere takmak. D) İspanyoleti vidalamak. 4. PVC pencereye ispanyolet karşılığının montajında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? A) İspanyolet karşılığının yerini markalamak. B) İspanyoletin karşılığını vidalamak. C) İspanyoleti zımparalamak D) İspanyoleti markaladığınız yere takmak 5. PVC pence re kol montajında aşağıdaki işlemlerden hangisi uygulanmaz? A) Vida kapağını çevirip sıkıştırmak. B) Kolu çiviyle çakmak. C) Kol vidalarını matkapla sıkmak. D) Kol yeri açılan kanada kolu takmak. DEĞERLENDİRME Cevaplarınızı cevap anahtarı ile karşılaştırınız ve doğru cevap sayınızı belirleyerek değerlendiriniz Eksik olduğunuz konuları tekrarlayınız. Tüm soruları doğru cevapladıysanız diğer faaliyete geçiniz. 29

34 MODÜL DEĞERLENDİRME MODÜL DEĞERLENDİRME Soru : Ölçüleri verilen (140/130) bir pvc pencereyi yapınız Aşağıdaki performans testi ile modülle kazandığınız yeterlilikleri ölçebilirsiniz. PERFORMANS TESTİ Dersin adı PVC doğrama ve kaplamaları Amaç PVC Pencere yapma becerilerinin ölçülmesi Konu PVC pencere kasası, kanadı yapma ve pvc pencere aksesuarlarını takabilme. Başlangıç saati Zaman Bitiş saati Toplam süre GÖZLENECEK DAVRANIŞLAR Evet Hayır 1 Pencere şeklini belirlediniz mi? 2 Yerinde veya projeden pencere ölçülerini aldınız mı? 3 Uygun profilleri hazırladınız mı? 4 Uygun saçları hazırladınız mı? 5 Ölçüye göre profil ve saçları markaladınız mı? 6 Profil ve saçları kestiniz mi? 7 Tahliye kanallarını açtınız mı? 8 Destek saçlarını profile monte ettiniz mi? 9 Kasa köşe kaynağını yaptınız mı? 10 Köşe temizleme makinasında kasa kaynak çapaklarını temizlediniz mi? 11 Orta kayıtlarını hazırladınız mı? 12 Orta kayıt montajını yaptınız mı? 13 Aksesuar yerlerini açtınız mı? 14 Contaların montajını yaptınız mı? 15 Cam çıtalarını kestiniz mi? 16 Cam çıtalarının montajını yaptınız mı? 17 Pencere kanat şeklini belirlediniz mi? 18 Pencere kanat ölçülerini adlınız mı? 19 Uygun kanat profilleri hazırladınız mı? 20 Uygun kanat saçları hazırladınız mı? 21 Ölçüye göre kanat profil ve saçları markaladınız mı? 30

35 22 Kanat profil ve saçları kestiniz mi? 23 Kanat tahliye kanallarını açtınız mı? 24 Kanat destek saçlarını profile monte ettiniz mi? 25 Köşe temizleme makinesinde kanat kaynak çapaklarını temizlediniz mi? 26 Kanat köşe kaynağını yaptınız mı? 27 Kanat orta kayıtlarını hazırladınız mı? 28 Kanat orta kayıt montajını yaptınız mı? 29 Kanat aksesuar yerlerini açtınız mı? 30 Kanat contaların montajını yaptınız mı? 31 Kanat cam çıtalarını kestiniz mi? 32 Kanat cam çıtalarının montajını yaptınız mı? 33 Kanatın kasaya montajını yaptınız mı? 34 Pervazı kesip kasaya montajını yaptınız mı? 35 Pencere aksesuar seçimini yaptınız mı? 36 Uygun aksesuarları hazırladınız mı? 37 Pencere menteşelerinin montajını yaptınız mı? 38 Pencere ispanyoletinin montajını yaptınız mı? 39 Pencere ispanyolet karşılığının montajını yaptınız mı? 40 Pencere kollarının montajını yaptınız mı? Toplam evet ve hayır cevap sayıları Performans testi değerlendirmesi sonucunda eksik olduğunuz konuları yeniden tekrar ederek eksik bilgilerinizi tamamlayınız. Kendinizi yeterli görüyorsanız bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 31

36 CEVAP ANAHTARLARI CEVAP ANAHTARLARI ÖĞRENME FAALİYETİ-1 CEVAP ANAHTARI 1 C 2 D 3 B 4 A 5 A ÖĞRENME FAALİYETİ-2 CEVAP ANAHTARI 1 C 2 D 3 B 4 A 5 C ÖĞRENME FAALİYETİ-3 CEVAP ANAHTARI 1 A 2 D 3 B 4 C 5 B 32

37 KAYNAKÇA KAYNAKÇA PLASPEN Wınworld Aylık Dergi GEDİZPEN Teknik Eğitim Kitabı KALE Kapı Pencere Sistemleri PİPEN Pvc Aksesuar Sistemleri ERPEN Polimer Kapı ve Pencere Sistemleri ALFAPEN. Pvc Pencere ve Kapı Sistemleri EGEPEN. Pvc Pencere ve Kapı Sistemleri FIRATPEN Pvc Pencere ve Kapı Sistemleri 33

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC ORTA KAYIT ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC KEPENK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC BÖLME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME SOĞUK SU HAZIRLAMA (CHİLLER) GRUBU MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak

PVC MONTAJ DERSİ. PVC kapı ve pencere montaj yapmak. PVC Diğer imalatların montajını yapmak PVC MONTAJ DERSİ Dersin Modülleri PVC kapı pencere montajı Diğer imalat montajları Kazandırılan Yeterlikler PVC kapı ve pencere montaj yapmak PVC Diğer imalatların montajını yapmak DERS BİLGİ FORMU DERSİN

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC MONTAJ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ TEL VE ÇİVİ TAKILARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KOMBİNEZON-JÜPON KALIBI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BETONARME DEMİR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ DEMİR VİTRİNLER ANKARA, 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERI BİLGİSAYARDA DÖKÜMAN HAZIRLAMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KEPENK-PANJUR MONTAJI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YASTIK DİKİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ MİSİNALI TAKILAR ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT ALANI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT ALANI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT ALANI PVC DOĞRAMA İMALAT VE MONTAJCILIĞI DERSİ CONTA VE AKSESUAR ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI FAUNDEYŞIN ÖN İMALATI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞÇİ TULUMU KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ SAÇLARIN KENARLARINI BÜKME ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 1 ANKARA, 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ MANTO - KABAN KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN GÖMLEK KALIBI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ELBİSE KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC DOĞRAMAYA HAZIRLIK ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP PENCERE MONTAJI 582YIM321

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP PENCERE MONTAJI 582YIM321 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP PENCERE MONTAJI 582YIM321 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DESTEK SACI MONTAJI VE TAHLİYE KANALI AÇMA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından

Detaylı

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI DERSİ. PVC Doğramaya Hazırlık PVC doğramaya ön hazırlığı yapabilecektir. Destek Sacı Montajı ve Tahliye Kanalı Açma

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI DERSİ. PVC Doğramaya Hazırlık PVC doğramaya ön hazırlığı yapabilecektir. Destek Sacı Montajı ve Tahliye Kanalı Açma PVC DOĞRAMA VE KAPLAMALARI DERSİ Dersin Modülleri Kazandırılan Yeterlikler PVC Doğramaya Hazırlık PVC doğramaya ön hazırlığı yapabilecektir. Destek Sacı Montajı ve Tahliye Kanalı Açma Destek sacı montajı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

TEKNİK İMALAT DOSYASI

TEKNİK İMALAT DOSYASI TEKNİK İMALAT DOSYASI TEMMUZ 015 İÇİNDEKİLER 0. 1 sayfa no Sistem Tanıtımı 1.1-1.5 Kesim Ölçüleri.1 -.3 Profillerin Hazırlanması 3.1-3.8 4.1-4.11 Kaynak ve Köşe Temizleme 5.1-5.10 Ortakayıt Hazırlama 6.1-6.3

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KEPENK VE PANJUR MONTAJI 582YIM315

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KEPENK VE PANJUR MONTAJI 582YIM315 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KEPENK VE PANJUR MONTAJI 582YIM315 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KEPENK VE PANJUR 582YIM076

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KEPENK VE PANJUR 582YIM076 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KEPENK VE PANJUR 582YIM076 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ LENTO, RÖGAR VE DRENAJ ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

AHŞAP DOĞRAMALAR. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. AHŞAP DOĞRAMALAR 1. Menteşeler markalanırken üstten ortalama olarak kaç cm mesafe bırakılır? A) 15 cm B) 20 cm C) 25 cm D) 23 cm 2. Lambalı menteşelerde binme boşluğu olarak ne kadar tolerans bırakılır?

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KAPI MODÜLÜ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP PENCERE ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KAPILAR 582YIM070

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KAPILAR 582YIM070 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KAPILAR 582YIM070 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAP ÖRME ÖRGÜ ANALİZİ 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAP ÖRME ÖRGÜ ANALİZİ 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAP ÖRME ÖRGÜ ANALİZİ 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP BÖLME DUVARLAR ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl

DERS BİLGİ FORMU Ahşap Dekorasyon Ağaç işleri Doğramacılık. 5. ve 6. dönem / 3.yıl İN ADI ALAN MESLEK/DAL İN OKUTULACAĞI DÖNEM /SINIF/YIL SÜRE İN AMACI İN TANIMI İN ÖN KOŞULLARI İLE KAZANDIRILACAK YETERLİLİKLER İN İÇERİĞİ YÖNTEM VE TEKNİKLER EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMI VE DONANIMI ÖLÇME VE

Detaylı

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TC MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ SPOR ETEK KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KESİTLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC KAPLAMA ÇİZİMİ ANKARA 2006- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ALÜMİNYUM DOĞRAMA DERSİ

ALÜMİNYUM DOĞRAMA DERSİ ALÜMİNYUM DOĞRAMA DERSİ Dersin Modülleri Alüminyum Profilleri Kesme ve Birleştirme Alüminyum Pencereler Alüminyum Kapılar Alüminyum Vitrinler Alüminyum Panjur, Asma Tavan, Cephe Giydirme Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

12.10.2011 PENCERELER. Öğr. Grv. Mustafa KAVAL

12.10.2011 PENCERELER. Öğr. Grv. Mustafa KAVAL AHŞAP PENCERELER Öğr. Grv. Mustafa KAVAL 1 Birleştirme şekilleri Ahşap pencere kasalarında birleştirme işlemi köşe, ara ve orta kayıtlarda aşağıdaki şekillerde yapılır 2 3 Köşede zıvana ek Köşede hampaylı

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) T.C MİLLİEĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİPROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ KOMPRESÖRLE BOYAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığıtarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PENCERE MONTAJI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DAVUL DERİSİ NAZARLIK 215ESB527 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ ROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ JAPON SANDALET MODELİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞTERİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ P.V.C. DOĞRAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI T C. MİLLİ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DÖŞEME VE TEMEL DETAYI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI TÜLANİ ÖN İMALATI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI TÜLANİ ÖN İMALATI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI TÜLANİ ÖN İMALATI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERELER

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERELER T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ PVC PENCERELER ANKARA, 2015 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ TEMEL MESLEKİ HESAPLAMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN İŞ GÖMLEĞİ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ENJEKTE TABAN MONTAJI

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ENJEKTE TABAN MONTAJI MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) AYAKKABI VE SARACİYE TEKNOLOJİSİ ENJEKTE TABAN MONTAJI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DİMİ ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME ETEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KAPLAMA GÖRÜNÜŞ VE KESİT ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

DÖRTEL ALÜMİNYUM. Firmamız 1999 yılında elektrostatik toz boya tesisiyle faaliyete başlamıştır yılında alüminyum satış mağazamız kurulmuştur.

DÖRTEL ALÜMİNYUM. Firmamız 1999 yılında elektrostatik toz boya tesisiyle faaliyete başlamıştır yılında alüminyum satış mağazamız kurulmuştur. HAKKIMIZDA DÖRTEL ALÜMİNYUM Firmamız 1999 yılında elektrostatik toz boya tesisiyle faaliyete başlamıştır. 2003 yılında alüminyum satış mağazamız kurulmuştur. 200 yılında İvedik Organize Sanayi bölgesinde

Detaylı

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK

Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK Prof.Dr.Nilay COŞGUN Arş.Gör. Seher GÜZELÇOBAN MAYUK Arş.Gör. Fazilet TUĞRUL Arş.Gör.Ayşegül ENGİN Arş.Gör. Selin ÖZTÜRK KAPI AÇILIŞLARI _YANLIŞ KAPI AÇILIŞLARI _DOĞRU KAPI AÇILIŞLARI I. DOĞRU II.YANLIŞ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ ALÜMİNYUM VİTRİNLER ANKARA,2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP KEPENK-PANJUR ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ENDAZE 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ULTRAVİYOLE YAPIŞTIRMA

T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ULTRAVİYOLE YAPIŞTIRMA T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ ULTRAVİYOLE YAPIŞTIRMA ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Parmaklıklar DEMİR DOĞRAMA DERSİ. Farklı özellikte çeşitli demir parmaklıklar yapmak

Parmaklıklar DEMİR DOĞRAMA DERSİ. Farklı özellikte çeşitli demir parmaklıklar yapmak Dersin Modülleri Demir Pencereler Demir Kapılar Demir Vitrinler Parmaklıklar DEMİR DOĞRAMA DERSİ Kazandırılan Yeterlikler Demir pencereler yapmak Demir kapılar yapmak Demir vitrinler yapmak Farklı özellikte

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ YATAYDA KÖŞE KAYNAĞI ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KROŞE ÇEŞİTLERİNDEN FARKLI DOKULAR OLUŞTURMA 215ESB482 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK GÖSTERİ GİYSİLERİ ÜRETİMİ ANKARA 2009 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ. Pencere ve kapı şekillerini çizebilecektir.

PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ. Pencere ve kapı şekillerini çizebilecektir. PVC DOĞRAMA VE KAPLAMA MESLEK RESMİ DERSİ Dersin Modülleri PVC Pencere ve Kapı Çizimi PVC Pencere ve Kapı Detayları Çizimi PVC Kaplama Çizimi PVC Birleşimlerin Çizim ve Taraması Kazandırılan Yeterlikler

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN CEKET KALIBI II ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) KUYUMCULUK TEKNOLOJİSİ ÖRME VE DÜĞÜMLÜ TAKILAR ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZCİLİK AĞ KESİMİ ANKARA 008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve Terbiye

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME EV TİPİ SOĞUTUCULARIN DEVRE BAĞLANTI ŞEMALARI ANKARA 2008 Milli Eğitim

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ BİNA ÖN VE ARKA CEPHE GÖRÜNÜŞ ÇİZİMLERİ 582YIM371 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ DONATI ÇİZİMİ 1 ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ SATEN ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ SATEN ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİNGÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ SATEN ÖRGÜLÜ KUMAŞ DOKUMA ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP VE METAL YÜZEYLERE SIVA ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 6 12 YAŞ ELBİSE ÜRETİMİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 6 12 YAŞ ELBİSE ÜRETİMİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 6 12 YAŞ ELBİSE ÜRETİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI DENİZLİK VE SÖVE ÇİZİMİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK DERİ YELEK DİKİMİ II

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK DERİ YELEK DİKİMİ II T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK DERİ YELEK DİKİMİ II ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKAN LIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇ LENDİRİLMES İ PROJESİ) METAL TEKNOLOJİSİ PERÇİNLEME ANKARA 2005 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT 213GIM178 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

TEKNİK İMALAT DOSYASI

TEKNİK İMALAT DOSYASI TEKNİK İMALAT DOSYASI PVC KAPI VE PENCERE SİSTEMLERİ KASIM 015 İÇİNDEKİLER 0.1 Sistem Tanıtımı Kesim Ölçüleri Profillerin Hazırlanması Aksesuar Uygulamaları Kaynak ve Köşe Temizleme Ortakayıt Hazırlama

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı