Diş Aşınmaları. Tooth Wear

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Diş Aşınmaları. Tooth Wear"

Transkript

1 DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 22-30, 2007 Diş Aşınmaları Tooth Wear *Dr. Çiğdem ÇELİK, **Prof.Dr. Gül ÖZGÜNALTAY, **Doç.Dr. Nuray ATTAR *Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı **Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ÖZET ABSTRACT Diş aşınması, diş sert dokusunun patolojik yıkımı ile karakterizedir. Etiyolojisi, dış ve iç kaynaklı asitler, mekanik aşındırma hareketleri ve çiğneme kuvvetleri altında dişlerin esnemesi gibi pek çok faktörle ilişkilendirilebilir. Çürüksüz servikal lezyonlarda tedavi planı, lezyonun etyolojisine, hastanın şikayetlerine ve aşınmanın derinliğine göre değişiklik gösterebilir. Lezyonların tedavisinde, hastanın beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi, topikal florür uygulamaları, duyarlılık giderici diş macunlarının uygulanması, dentin bağlayıcı ajanların kullanılması, cam iyonomerler, kompomerler, kompozit rezinlerle restore edilmesi, kompozit veya porselen laminate veneer uygulamaları, abfraksiyon lezyonlarında okluzal uyumlama ve gece koruyucu plak uygulamaları gibi pek çok yöntem kullanılmaktadır. Tooth wear is characterized by the loss of hard dental tissue. Its etiology seems to be related to different factors: hexogen and endogen acids, mechanical abrasive action, tooth flexion under axial and non-axial loads. The decision to treat a cervical lesion should be based on careful consideration of the etiology, the patient s complaints and the extension and depth of the defect. Preventive and restorative therapeutic measures for noncarious lesions are proposed such as a change of dietary or behavior patterns application of desensitization products topical fluoride therapy brushing with desensitizing dentifrices adhesive penetration with dentin bonding agents glass ionomers and compomers resin composites composite or porcelain veneers crown and bridge work occlusal adjustments and nightguard fabrication if the abfraction factor coincides. ANAHTAR KELİMELER Çürüksüz servikal lezyonlar, Etyolojileri, Tedavi seçenekleri KEYWORDS Non-carious cervical lesions, Etiology, Management options

2 23 DİŞ AŞINMALARI Ağız içinde, çürük dışında kronik yıkıcı olayların farklı şekilleri dişleri etkilemektedir. Bu yıkımlar, klinikte aşınmalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Aşınmaların oluşumunda genelde farklı etkenler rol oynamaktadır. Diş aşınmaları, oluşumunda rol oynayan etkenlere bağlı olarak, atrizyon, erozyon, abrazyon ve abfraksiyon olarak isimlendirilmektedir. Dişlerin birbirleriyle olan temasları sonucu oluşan aşınma atrizyon, dişlerin asit ataklarından etkilenerek kimyasal olarak çözünmesi erozyon, dişlerde fiziksel etkenlerle meydana gelen sert doku kayıpları abrazyon, aşırı okluzal streslerin etkisiyle servikal bölgede oluşan aşınmalar ise abfraksiyon olarak tanımlanmaktadır 1-7. Atrizyon Atrizyon, Latince herhangi bir şey karşısında sürtünme hareketi anlamına gelen attere, attrivi, attritum kelimelerinden türemiştir. Dental atrizyon veya attritio dentium klinik terimi, yabancı bir cisim olmaksızın diş dişe kontağın bir sonucu olarak, diş sert dokularının fizyolojik aşınması olarak tanımlanır 4. Atrizyon, büyük oranda yaşlanma ile ilgilidir. Normal çiğneme fonksiyonunun etkisiyle yavaş ve düzenli olarak meydana gelirse, fizyolojik atrizyon olarak tanımlanır. Eğer hastada yaşına göre normalden daha fazla bir miktarda aşınma varsa, patolojiden bahsedilebilir. Diş malpozisyonları ve kapanış bozukluğu olan hastalarda, prematür kontakların varlığında patolojik atrizyon görülebilir. Bazı parafonksiyonel alışkanlıklar da, patolojik atrizyona yol açabilir. Çiğneme fonksiyonu dışında dişlerin temasa gelmesi, bruksizm olarak isimlendirilmekte ve bu durum patolojik atrizyonun ana nedeni sayılmaktadır 8,9.Bruksizm, okluzal interferenslerin diş sıkma hareketini tetiklemesiyle başlar ve psikolojik faktörlerin etkisiyle uzun süre devam edebilir 10. Atrizyon, dişlerin insizal, okluzal ve proksimal yüzeylerinde yaşlanmaya bağlı olarak gelişir. Atrizyonun erken safhalarında aşınma anterior dişlerin insizal kenarları ve posterior dişlerin okluzal yüzeylerinde parlak yüzeyler olarak görülmektedir 11. Çok düzgün ve parlak olan bu lezyonlar kapanışta olan karşıt dişlerde de benzer şekilde izlenmektedir 1. Şiddetli vakalarda dentin dokusu açığa çıkabilir ki bu aşınmanın hızını artırır 12. Erozyon Erozyon, Latince çürümek, yenmek anlamına gelen erodore, erosi, erosum kelimelerinden türemiştir. Genellikle elektrolitik veya kimyasal yollarla bir maddenin yüzeyinin kademeli olarak yıkılması olayını tanımlamaktadır. Dental erozyon, bakteri içermeyen kimyasal bir olay sonucu, diş dokusunda meydana gelen kayıp olarak tanımlanabilir 4,7. Ağız ph sı diş minesinin kritik ph değeri olan 5.5 in altına düşerse, asit ataklarının süresi ve sıklığına bağlı olarak erozyon gerçekleşir 13. Erozyon, etyolojisine göre üç bölümde incelenmektedir. Bunlar, dış kaynaklı (ekstrinsik), iç kaynaklı (intrinsik) ve idiopatik kökenli yani nedeni tam olarak anlaşılamayan erozyonlardır 4. Dış kaynaklı erozyon lezyonları, kişinin diyetine, kullandığı ilaçlara, çevresel faktörlere ve yaşam biçimine bağlı olarak meydana gelebilir 14. İç kaynaklı erozyon lezyonlarının en sık görülme nedeni, regürgitasyon yani mide asidinin sık aralıklarla ağıza gelmesi ve dişlere temas etmesidir. Bu durum, özellikle gastroözofajial reflü, anoreksia ve bulimia nervosa gibi hastalıklarda görülür 15,16. Bu hastalıklardan başka alkol bağımlılarında ve kronik bulantı şikayeti olan bireylerde de aynı belirtiler görülmektedir 17. Diyete bağlı olarak gelişen erozyon lezyonları, alt ve üst anterior dişlerin labial yüzeylerinde görülür 12,18,19. Erozyon lezyonlarında erken dönemde pürüzsüz görünüm söz konusu olup, yüzey konturu kaybedilmemiştir. Dişteki kayıp arttıkça, daha az mineralize ve daha çözünür haldeki dentin dokusu açığa çıkmaktadır. Bu tür vakalarda dişlerde hassasiyet gelişmektedir 20. Gastroözofajial reflü ye bağlı gelişen erozyon, üst dişlerin palatinal ve okluzal yüzeylerinde ve

3 24 alt posterior dişlerin bukkal ve okluzal yüzeylerinde iç bükey lezyonlar şeklinde görülür 4,21. Abrazyon Abrazyon, Latince abradere, abrasi, abrasum kelimelerinden türemiştir ve kazımak anlamına gelmektedir. Öğütme, silme veya kazıma gibi mekanik olaylarla, dokunun veya yapının aşınmasını ifade eder. Dental abrazyon veya abrasio dentium ise, ağızda dişlerle temas eden yabancı cisimlerin yarattığı aşırı mekanik yük ile oluşan diş sert dokularının patolojik kaybıdır 4.Abrazyonu, dişlerin birbirine temas etmesi dışındaki faktörler nedeniyle diş yapısında ve restorasyonlarda meydana gelen aşınma olarak da tanımlayabiliriz 22. Dental abrazyon, bazı alışkanlıklara ve mesleki özeliklere bağlı olarak gelişebilir 12. Örneğin pipo içenlerin, dişleriyle kuruyemiş veya fındık kıranların, tırnak yeme alışkanlığı olan kişilerin dişlerinde insizal kenarlarda aşınma görülebilir. Marangozlar, terziler ve müzisyenler de mesleki özellikleri nedeniyle dişlerinde en fazla aşınma görülen kişiler arasında yer alırlar 18. Dental abrazyonun servikal bölgelerde en sık görülme nedeni diş fırçalama ve bununla ilişkili faktörlerdir. Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda da, servikal abrazyon lezyonlarının oluşumu diş fırçalama ve bununla ilgili faktörlere bağlanmaktadır 13,23,24. Diş fırçalama işlemi sırasında, hastaya ve diş fırçalamak için kullanılan materyallere ilişkin bazı değişkenlerin, abrazyonun yaygınlığına etki ettiği bilinmektedir 13. Bu değişkenler diş dokusundaki aşınmayı artırmaktadır 25. I) Hastaya ilişkin değişkenler : a) Diş fırçalama yöntemleri b) Diş fırçalama kuvveti c) Diş fırçalamaya harcanan süre d) Diş fırçalama sıklığı e) Diş fırçalamanın başlatıldığı bölge ve dişlerin dental arktaki pozisyonları II) Kullanılan materyallere ilişkin değişkenler: a) Diş fırçasının şekli ve kıl sertliği b) Kullanılan diş macununun aşındırıcı özelliği ve miktarı I. Hastaya ilişkin Değişkenler a) Diş Fırçalama Yöntemleri Diş fırçalama tekniklerinde diş yüzeyinin fırça ile ilişkisi farklı şekilde olabilmektedir. Bergström ve Lavested adlı araştırmacılar diş fırçalamanın dairesel teknikle yada vertikal yönde titreşim hareketleriyle yapılmasını önermişlerdir 24. b) Diş Fırçalama Kuvveti Servikal abrazyon lezyonlarının oluşumunda fırçalama kuvveti önem taşımaktadır. Fırçanın aşırı kuvvetle uygulandığı bölgelerde aşınmaya rastlanır. Bu durum dental arkın bazı bölgelerinde daha belirgin izlenebilir. Premolar dişlerin daha sık etkilenmesinin nedeni, fırçalama kuvvetlerinin direkt olarak en fazla bu dişlere gelmesidir 13. Birçok deneysel ve klinik çalışma, fırçalama işlemi sırasında uygulanan aşırı kuvvetin diş fırçası abrazyonunda etkili rol oynadığını göstermiştir Ancak diş fırçalama kuvveti ile dental plağın dişten uzaklaştırılması arasında herhangi bir ilişki bulunmamıştır. Bu da, fazla kuvvet uygulanması ile diş fırçalamanın etkinliği arasında bir bağ olmadığını göstermektedir 29. c) Diş Fırçalamaya Harcanan Süre Ağız içinde bütün diş yüzeyleri eşit sürede fırçalanmamaktadır. Bazı dişler diğerlerine göre daha uzun süre fırçalanırlar ki bu durumdan en çok etkilenen dişler premolar ve kaninlerdir 30. d) Diş Fırçalama Sıklığı Yapılan çalışmalarda, diş fırçalama sıklığının ve dişle fırça arasındaki temas süresinin aşınma derecesini etkilediği gösterilmiştir 24,31. Günde iki defadan fazla diş fırçalamanın, abrazyon lezyonlarının oluşmasında etkili olabileceği düşünülmektedir. İyi bir oral hijyene sahip yaşlı bireylerde, derin aşınma lezyonlarının görülme nedeninin fırçalama sıklığıyla ilgili olduğu söylenebilir.

4 25 Sonuç olarak, abrazyon lezyonlarının görülme sıklığının yüksek olması diş fırçalama sıklığının fazla olmasıyla bağlantılıdır 13. e) Diş fırçalamanın başlatıldığı bölge ve dişlerin dental arktaki pozisyonları Lezyonların daha çok ağzın sol tarafında görülme eğiliminin nedeni, toplumda sağ elini kullanan kişilerin baskın olmasındandır. Sağ elini kullanan kişiler fırçalama işlemine doğal olarak ağzın sol tarafından başlarlar. Yapılan çalışmalarda dişlerin dental arktaki pozisyonlarının abrazyon lezyonları ile ilişkili olduğu gösterilmiştir, eğer dişler arkın önünde konumlanmışlarsa travma ve aşınmaya daha fazla maruz kalmaktadırlar 32,33. II.Kullanılan materyale ilişkin değişkenler a) Diş Fırçasının Şekli ve Kıl Sertliği Diş fırçaları, kılların yapıldıkları materyalin tipi, sertliği, boyutları ve fırça başındaki yerleşimlerine bağlı olarak sayısız varyasyon gösterebilirler. İngiltere Standartlar Enstitüsü, diş fırçalarının kıllarını yumuşak, orta sertlikte ve sert olarak sınıflandırmıştır 34. Yeni geliştirilen diş fırçalarında kıllar boyut olarak ve yerleşim açısından farklı şekillerde kombine edilmişlerdir. Ayrıca fırçanın boyun ve baş açıları ve sapının şekli de değişebilir. Fırça kılları ve diş macunu arasındaki etkileşim de çok önem taşımaktadır. Sert bir fırça yumuşak olana göre standart bir macunla birlikte kullanıldığında daha aşındırıcıdır. b) Diş macunlarının aşındırıcı özelliği Diş macunlarının içeriğinde bulunan deterjan ve aşındırıcılar dişte madde kaybına neden olurlar. Diş macunlarında bulunan aşındırıcılar, bakteriyal plağın hızlı ve etkin şekilde dişten uzaklaştırılmasında, bunun yanı sıra dişlerde meydana gelen renklenmelerin giderilmesinde önem taşırlar 35. Ayrıca diş macunu kullanımı, fırçalama süresini oldukça azaltmaktadır. Bununla birlikte diş macunu, su yada ağız sıvılarıyla yumuşatılmadan önce daha fazla aşınmaya neden olabilmektedir. Bu görüş doğrultusunda, bireylere dişlerini fırçalamaya, dişlerin okluzal yüzeylerinden başlamaları önerilmektedir. Böylece diş macununun aşındırıcı etkisinden servikal bölgeler daha az etkilenirler. Abrazyon lezyonları, klinikte dişlerin insizal, okluzal ve servikal yüzeylerinde kama ve çanak şeklinde pürüzsüz ve parlak yüzeyler olarak gözlenirler. Servikal bölgelerde görülen kama şeklindeki lezyonlar dişetine paralel olarak uzanırlar 31. Bu lezyonlar genellikle üst kanin ve premolar dişlerin bukkal yüzeylerinde gözlenmektedir 1. Bazı araştırmacılar, abrazyon lezyonlarının oluşumunda dental erozyonun da etkili olabileceğini öne sürmüşlerdir 12,36. Yapılan çalışmalarda, asit ataklarına ve diş fırçası abrazyonuna birlikte maruz kalan dişlerde, mine dokusunun aşınmaya karşı direnme oranı ile remineralizasyon arasındaki ilişki incelendiğinde, olaylar arasında bırakılan bir saatlik sürenin dişlerin diş fırçasının aşındırıcı etkisinden korunması için gerekli olduğu ve remineralizasyona izin verdiği görülmüştür Abfraksiyon Abfraksiyon terimi, Latince de kırmak anlamına gelen frangere, fregi, fractum kelimelerinden türemiştir. Dişlerde tüberküller arası esneme hareketine bağlı olarak gelişen servikal lezyonlar, abfraksiyon terimi ile isimlendirilmiştir 3. Abfraksiyon lezyonları, dişlerin biyomekanik kuvvetlerden etkilenmeleri sonucu özellikle servikal bölgelerde meydana gelen aşınmalardır 5,40. Çürüksüz servikal lezyonlar, mine-sement birleşimindeki sert dokunun kaybı ile karakterizedir. Uzun yıllardan bu yana bu lezyonların abrazyon ve/veya erozyonun etkileri sonucu oluştuğu bilinmektedir. Son yıllarda araştırmacılar, tüberküller arası esneme hareketinin bu tür lezyonlarla ilişkisini gösteren yeni bir teori ortaya atmışlardır 5. Diş esnekliği, okluzal kuvvetler altında lateral veya aksiyel bükülme olarak tanımlanmaktadır. Dişlerde meydana gelen bu esneme, mine ve onu destekleyen dentin dokusunda çatlakların oluşmasına ve doku kaybıyla sonuçlanan hidrok-

5 26 siapatit kristalleri arasındaki bağların yıkılmasına neden olan, çekme ve sıkıştırma kuvvetleri meydana getirir 41,40. Dişlerde görülen abfraksiyon lezyonlarının, dişin uzun aksına yüklenen okluzal kuvvetlerin ekzantrik olarak yayılmasının bir sonucu olduğu düşüncesi (tooth flexure theory) vardır. Bu teoriye göre parafonksiyonel kuvvetler, bir veya birkaç dişi güçlü çekme, sıkıştırma ve kesme tipi kuvvetlere maruz bırakmaktadır. Okluzal kuvvetlere bağlı deformasyonlar, servikal bölgelerde çekme ve sıkıştırma kuvvetleri oluştururlar 42. Abfraksiyon lezyonları, genellikle keskin kenarlı, pürüzsüz ve kama şeklinde yüzeyler olarak görülürler 4,5. Bu lezyonlar tek bir dişte oluşabildiği gibi bazen birkaç dişte de gözlenebilir. Dİş Aşınmalarının Tedavİlerİ Aşınma lezyonlarının oluşumunu engellemek ve diş dokusu kaybını en aza indirgemek için pek çok yöntem izlenmektedir. Öncelikle hekimler diş aşınmasının varlığını görebilmeli, lokalizasyonunu ve şiddetini saptamalı, nedenlerini bulmalı, daha sonra tedavi yaklaşımı belirlenmelidir. Aşınma lezyonları, genellikle diş hekimleri tarafından yapılan olağan dental kontroller sırasında teşhis edilirler 43. Lezyonlar, fizyolojik veya patolojik olabilmektedir. Patolojik diş aşınmalarının teşhisinde bize rehber olabilecek birtakım belirleyici kriterler vardır. Bunlar: 1. Aşınma sonucu dişlerde hassasiyet görülmesi 2. Dentin dokusunun açığa çıkması 3. Dişlerin servikal bölgelerinde kama şeklinde kayıpların oluşması 4. Dişlerin insizal yada okluzal yüzlerinde çukur bölgelerin meydana gelmesi 5. Dişin pulpa dokusunun açığa çıkması 6. Diş aşınmasına bağlı olarak dişin canlılığını yitirmesi 44 Aşınma şiddetinin belirlenmesinde, lezyonun sadece mine dokusunda mı olduğu, dentin doku- suna inip inmediği, sadece bir dişi mi yoksa pek çok dişi mi etkilediği değerlendirilmelidir. Aşınma lezyonlarının tedavisi genelikle etyolojiye bağlı olarak yapılır. Bunun için hekim, ilk önce aşınmanın nedenlerini bulmaya yönelik kapsamlı bir anamnez almalıdır. Hastanın medikal ve dental hikayesinin alınması sırasında, klinik görünüm bizi yönlendirebilir. Örneğin, üst dişlerin palatinal yüzeylerini, arka dişlerin okluzal yüzeylerini kaplayan bir aşınma mevcutsa buna neden olan faktörün mide asitleri olduğu düşünülmeli ve hastaya buna yönelik sorular sorulmalıdır. Eğer hastanın tüm arka dişlerinin okluzal yüzeylerinde aşınma görülüyorsa bu bize bruksizmi düşündürmelidir. Dental hikayede hastanın beslenme alışkanlıklarını da sorgulamak gereklidir. Asitli yiyecek ve içecekleri tüketip tüketmediği mutlaka belirlenmelidir. Bazı alışkanlıklara bağlı olarak aşınmalar gözlenebilir. Bu nedenle, kişinin diş fırçalama gibi oral hijyen alışkanlıkları dahil olmak üzere tütün çiğneme, pipo kullanma, tırnak yeme gibi kötü alışkanlıkları da belirlenmelidir. Aşınma lezyonlarını her zaman tek bir nedene bağlamak oldukça güçtür. Lezyonların oluşumunda pek çok etken rol oynayabilir 43. Aşınma lezyonlarının önlenmesi ve tedavi edilmesi konusunda pek çok yaklaşım önerilmektedir. Bunları iki ana başlıkta toplamak gerekirse: 1. Korumaya yönelik yaklaşımlar Tedaviye yönelik yaklaşımlar 43,46 I. Korumaya Yönelik Yaklaşımlar Diş aşınmaları, ağızda görülen diğer patolojiler gibi erken teşhis edildiklerinde sadece koruyucu önlemler alınarak tedavi edilebilirler. Bu koruyucu önlemlerden bazıları şunlardır: a) Beslenme Alışkanlıklarının Değiştirilmesi Uzun yıllar boyunca edinilen alışkanlıkların bir anda değiştirilmesi oldukça zordur. Bununla birlikte, kişinin beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesinin, hem diş çürüklerinin hem de aşınma lezyonlarının engellenmesinde büyük önem

6 27 taşıdığı bilinmektedir. Örneğin, asitli yiyecek ve içecekler dişlerde erozyon meydana getirirler. Kişilere bu tür besinlerin alımının kısıtlanması ya da ana öğünlerle birlikte tüketilmesi önerilebilir. Özellikle asitli içeceklerin ağızda bekletilmeden içilmesine dikkat edilmelidir. Uyarılmış tükürüğün tamponlama kapasitesi ve bikarbonat içeriğinin, uyarılmamış tükürükten oldukça yüksek olması özellikle erozyon lezyonlarının önlenmesinde büyük önem taşımaktadır 47. Bu nedenle şekersiz yada tatlandırıcı içeren cikletler tükürük akış hızını artırarak, ağız içi ph sının hızla yükselmesini sağlarlar 43. b) Diş Fırçalama Alışkanlıklarının Değiştirilmesi Dişlerin yanlış teknikle ve aşırı kuvvet uygulanarak fırçalanması aşınmaya neden olur. Bu nedenle, hastalara dişlerini nasıl fırçalamaları gerektiği ayrıntılı bir şekilde anlatılmalıdır. Ayrıca besinlerde varolan ya da mideden gelen asitlere maruz kalan mine dokusu aşınmaya karşı dirençsiz hale gelmektedir. Bu nedenle kişilere asidik yiyecek tüketimi veya regürgitasyon sonrası dişlerini hemen fırçalamamaları tavsiye edilmelidir 43,48. Düşük aşındırıcı içerikli diş macunlarının seçilmesi de aşınmaların engellenmesinde önem taşır. c) Okluzal Uyumlama ve Koruyucu Splint Uygulamaları Aşınma lezyonlarının oluşumunda etkili olan prematür kontakların giderilmesi amacıyla okluzal uyumlama düşünülebilir. Ayrıca bruksizm gibi vakalarda dişlere gelen okluzal stresleri en aza indirmek için splint ve gece koruyucusu uygulamaları yapılabilir 45,49. II. Tedaviye Yönelik Yaklaşımlar Diş aşınmalarının tedavi planlamasında, lezyonların klinik görünümleri ve hastanın şikayetleri göz önünde bulundurulmalıdır 50. Dişte, aşınmaya bağlı duyarlılık varsa, dişin yapısal bütünlüğü tehlike altındaysa, aşınma lezyonu estetik açıdan sorun yaratıyorsa ve pulpanın açığa çıkma riski varsa tedavi kaçınılmaz hale gelir 46,51. a) Duyarlılık Giderici Tedavilerin Uygulanması Dişlerin servikal bölgesinde belirgin bir aşınma olmamasına rağmen, hastanın duyarlılık şikayeti olabilir. Bu duyarlılığın giderilmesinde pek çok farklı yöntem uygulanmaktadır. Bunlar: 1) Duyarlılık Giderici Diş Macunlarının Kullanılması Duyarlılık giderici diş macunlarının içeriğinde bulunan, potasyum nitrat, stannöz florür, potasyum ve demir oksalatlar gibi mineraller çökelerek dentin tübüllerinin tıkanmasını sağlar. Bu tedavi yöntemi ile 1-3 ay sonra olumlu sonuçlar elde edildiği bildirilmiştir Ancak, ağız içi asiditesi değiştiğinde denge yeniden bozulur ve duyarlılık tekrarlayabilir. 2) Duyarlılık Giderici Verniklerin Uygulanması Florürlü verniklerin, potasyum oksalat içeren preparatların, HEMA ve gluteraldehit içeren ajanların kullanılması, hastanın duyarlılık şikayetini kısa süreli de olsa geçirebilmektedir 51,55,56. 3) Topikal Florür Uygulamaları Topikal florür uygulamaları, dişte meydana gelen duyarlılığın azalmasını sağlar 57.İyontoforez yöntemi ise klinikte uygulanan teknik hassasiyet gerektiren bir tedavi şeklidir. Bu yöntemde sodyum florür düşük şiddette elektrik akımıyla dentin tübüllerine uygulanmaktadır 49,58. 4) Dentin Bağlayıcı Ajanların Uygulanması Duyarlılık görülen yüzeylerde, dentin yüzey koşullarının değiştirilmesini takiben primer uygulayarak doldurucu oranı düşük bir bağlayıcı ajanın dentin tübüllerinin içine girmesini sağlamak etkili bir tedavi yöntemidir. Bağlayıcı ajanın florür salımı yapması tedavinin olumlu etkisini fazlasıyla artırmaktadır 51. Dentin bağlayıcı ajanların uygulanmaları sırasında yapılan asitle pürüzlendirme işlemi dentin tübüllerinin uçlarının açılmasına neden olur. Bazen bağlayıcı ajan bu uçların tamamını kapatamaz ve hassasiyet giderilemez. Bu nedenle son yıllarda self-etching adeziv sistemlerin duyarlılık

7 28 tedavisinde kullanılmaları önerilmektedir. Bu sistemlerde asitle pürüzlendirme ve primer uygulaması birlikte yapılmakta, bunu takiben bağlayıcı ajan uygulanmaktadır 55. Dentin bağlayıcı ajanların, kök yüzeylerinde ve dentin tübüllerinin uçlarının açık olduğu bölgelerde uygulanması ile dişin asit ataklarına karşı direncinin arttığı belirlenmiştir 59. 5) Lazer Uygulamaları Son yıllarda dentin duyarlılığının giderilmesi için lazer uygulamaları yapılmaktadır. Lazer, dentin sıvısındaki plazma proteinlerini koagüle ederek çökelmesini sağlamakta ve dentin tübül uçlarını tıkamaktadır 55,60,61. sonlarında elastisite modülleri düşük olan akışkan (flowable) kompozitler piyasaya sürülmüştür. Bu materyaller, restorasyona gelen kuvvetler karşısında plastik deformasyona uğrayabilir ve polimerizasyon büzülmesinin oluşturduğu stresleri abzorbe edebilirler 70. Bu özelliklerinden dolayı çürüksüz servikal lezyonların restorasyonlarında kullanılmaları önerilmektedir. Çok ilerlemiş aşınma lezyonlarında ise laminate veneer uygulamaları, kron ya da köprü yapılması gibi restoratif yaklaşımlar tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir 51-53, b) Restoratif Tedavi Seçenekleri Diş aşınmalarının restorasyonunda pek çok farklı materyal ve teknik kullanılmaktadır. Yapılan restorasyon ile dişin dayanıklılığının arttırılması, servikal bölgede oluşan stresin azaltılması, hassasiyetin engellenmesi, pulpanın korunması ve estetiğin sağlanması amaçlanmaktadır 62. Çürüksüz servikal lezyonların tedavisinde, restoratif materyal olarak geleneksel tipte cam iyonomer simanlar, rezin modifiye cam iyonomer simanlar, poliasit modifiye kompozit rezinler (kompomer) ve farklı türde ve oranda doldurucu partikül içeren kompozit rezinler tercih edilmektedir Servikal lezyonların restorasyonunda pek çok farklı materyal kullanılmaktadır. Bunlardan geçmişte en çok tercih edilenler, geleneksel tipte cam iyonomer simanlar ve rezin modifiye cam iyonomer simanlar iken, günümüzde poliasit modifiye kompozit rezinler (kompomer) ve farklı türde ve oranda doldurucu partikül içeren kompozit rezinler de sayılabilmektedir. Kompozit rezinler, diş renginde olmaları ve dentin adeziv sistemlerle dişe bağlanabilme özellikleri nedeniyle, aşınma lezyonlarının restorasyonunda sıklıkla kullanılmaktadır. Çürüksüz servikal lezyonların restorasyonunda, dişe gelen kuvvetler karşısında esneyebilme özellikleri nedeniyle, elastisite modülü düşük olan materyallerin kullanılması önerilmektedir 49,68, yılının KAYNAKLAR 1. Bartlett D, Smith, BGN. Definition, classification and clinical assesment of attrition, erosion and abrasion of enamel and dentine. In: Tooth Wear and Sensitivity (Ed. M. Addy, G. Emberry, W.M. Edgar, R. Orchardson), Martin Dunitz Ltd, London, 2000; Carranza FA. Clinical diagnosis. In: Carranza s Clinical Periodontology (Ed. M.G. Newman, H.H. Takei, F.A. Carranza), IX. Baskı, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1999; Grippo JO. Abfraction: A new classification of hard tissue lesion of the teeth. J. Esthet. Dent. 1991;3: Imfeld T. Dental erosion.definitions,classification and links. Eur. J. Oral Sci. 1996; 104: Levitch LC, Bader JD, Shugars DA, Heymann HO. Noncarious cervical lesions. J. Dent. 1994; 22(4): Regezi JA, Sciubba J. Abnormalities of teeth. In: Oral Pathology, Clinical-Pathologic Correlations, II. Baskı, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1993: Roberson TM, Sturdevant CM. Fundamentals in tooth preparation. In: Sturdevant s,the art and science of operative dentistry (Ed. T.M. Robenson, H.O. Heymann, E.J. Swift), IV. Baskı, Mosby Inc.,Missouri, 2002: Dahl BL, Krogstad O, Karlsen K. An alternative treatment in cases with advanced localized attrition. J. Oral Rehabil. 1975;2: Shugars DA, Shugars DC. Patient assessment, examination and diagnosis and treatment planning In: Sturdevant s,the art and science of operative dentistry (Ed. T.M. Robenson, H.O. Heymann, E.J. Swift), IV. Baskı, Mosby Inc.,Missouri 2002:

8 Abdullah A, Sherfudhin H, Omar R, Johansson A. Prevalence of occlusal tooth wear and its relationship to lateral and protrusive contact schemes in a young adult Indian population. ACTA Odontol. Scand. 1994;52(4): Molnar S, Mckee JK, Molnar IM, Przybeck TR. Tooth wear rates among contemporary Australian Aborigines. J. Dent. Res. 1983;62: Bishop K, Kelleher M, Briggs P, Joshi R. Wear now? An update on the etiology of tooth wear. Quintessence Int. 1997;28: Litonjua LA, Andreana S, Bush PJ, Cohen RE. Tooth wear: Attrition, erosion and abrasion. Quintessence Int. 2003;34: Zero DT. Etiology of dental erosion-extrinsic factors. Eur. J. Oral Sci. 1996;104: Bartlett DW, Evans DF, Anggiansah A, Smith BGN. A study of the association between gastro-oesophageal reflux and palatal dental erosion. Br. Dent. J. 1996;181: Scheutzel P. Etiology of dental erosion- Intrinsic factors. Eur. J. Oral Sci. 1996;104: Robb ND, Smith BGN. Prevalence of pathological tooth wear in patients with chronic alcoholism. Br. Dent. J. 1990;169: Hattab FN, Yassin OM. Etiology and diagnosis of tooth wear: A literature review and presentation of selected cases. Int. J. Prosthet. 2000;13: Smith BGN, Knight JK. A comparison of patterns of tooth wear with aetiological factors. Br. Dent. J. 1984;157: Meurman JH, Ten Cate JM. Pathogenesis and modifying factors of dental erosion. Eur. J. Oral Sci. 1996;104: Gilmour AG, Beckett HA. The voluntary reflux phenomenon. Br. Dent. J. 1993;175: Watson IB, Tulloch EN. Clinical assessment of cases of tooth surface loss. Br. Dent. J. 1985;159: Akgül HM, Akgül N, Karaoğlanoğlu S, Özdabak N. A survey of the correspondence between abrasions and toothbrushing habits in Erzurum, Turkey. Int. Dent. J. 2003; 53: Bergström J, Lavestedt S. An epidemiologic approach to toothbrushing and dental abrasion. Commun. Dent. Oral Epid. 1979;7: Saxton CA, Cowell CR. Clinical investigation of the effects of dentifrices on dentin wear at the cementoenamel junction. J. Am. Dent. Assoc. 1981;102: Fraleigh CM, Mc Elhaney JH, Heiser RA. Toothbrushing force study. J. Dent. Res. 1967;46(1): Joshipura KJ, Kent RL, DePaola PF. Gingival recession: intra-oral distribution and associated factors. J. Periodontol. 1994;65(9): Litonjua LA, Andreana S, Bush PJ, Tobias TS, Cohen RE. Wedged cervical lesions produced by toothbrushing. Am. J. Dent. 2004;17(4): Perry DA. Plaque control for the periodontal patient. In: Carranza s Clinical Periodontology (Ed. M.G. Newman, H.H. Takei, F.A. Carranza), IX. Baskı, W.B. Saunders Company, Philadelphia, 1999: Macgregor IDM, Rugg-Gunn AJ. A survey of toothbrushing sequence in children and young adults. J. Periodont. Res. 1979;14: Sangnes G. Traumatization of teeth and gingiva related to habitual tooth cleaning procedures. J. Clin. Periodontol. 1976;3: Addy M, Mostafa P, Newcombe RG. Dentine hypersensitivity: The distribution of recession, sensitivity and plaque. J. Dent. 1987;15: Orchardson R, Collins WJN. Clinical features of hypersensitive teeth. Br. Dent. J. 1987;162: British Standard Institution, Determination of stiffness of the tufted area of toothbrushes(bs 5757), Park Street, London W1A 2BS, Lobene RR. Effect of dentifrices on tooth stains with controlled brushing. J. Am. Dent. Assoc., 1968;77: Eisenburger M, Shellis RP, Addy A. Comparative study of wear of enamel induced by alternating and simultaneous combinations of abrasion and erosion in vitro. Caries Res. 2003;37: Attin T, Buchalla W, Gollner M, Hellwing E. Use of variable remineralization periods to improve the abrasion resistance of previously eroded enamel. Caries Res. 2000;34: Attin T, Knöfel S, Buchalla W, Tütüncü E. In situ evaluation of different remineralization periods to decrease brushing abrasion of demineralized enamel. Caries Res. 2001;35: Jaeggi T, Lussi A, Toothbrush abrasion of erosively altered enamel after intraoral exposure to saliva: An in situ study. Caries Res. 1999;33: Rees JS. The role of cuspal flexure in the development of abfraction lesions: a finite element study. Eur. J. Oral Sci. 1998;106: Bayne SC, Thompson JY, Taylor DF. Dental materials. In: Sturdevant s,the art and science of operative dentistry (Ed. T.M. Robenson, H.O. Heymann, E.J. Swift), IV. Baskı, Mosby Inc.,Missouri, 2002: Litonjua LA, Andreana S, Bush PJ, Tobias TS, Cohen RE. Noncarious cervical lesions and abfractions. J. Am. Dent. Assoc. 2003;134: Holbrook WP, Arnadottir IB, Kay EJ. Prevention. Part 3: Prevention of tooth wear. Br. Dent. J. 2003;26:195(2), Smith BGN, Knight JK. An index for measuring the wear of teeth. Br. Dent. J. 1984;156: Meurman JH, Sorvari R. Interplay of erosion, attrition and abrasion in tooth wear and possible approaches to prevention. In: Tooth Wear and Sensitivity (Ed. M. Addy, G. Emberry, W.M. Edgar, R. Orchardson), Martin Dunitz Ltd, London, 2000: Smith BGN, Bartlett DW, Robb ND. The prevalence, etiology and management of toothwear in the United Kingdom. J. Prost. Dent. 1997;78:

9 Mclntyre J. The nature and progression of dental caries. In: Preservation and Restoration of Tooth Structure (Ed. G.J. Mount, W.R. Hume), Mosby International Ltd., London, 1998: Absi EG, Addy M, Adams D. Dentine hypersensitivity-the effect of toothbrushing and dietary compounds on dentine in vitro: a SEM study. J. Oral Rehabil. 1992;19: Leinfelder KF. Restoration of abfracted lesions, Compendium, 1994;15(11): King PA. Adhesive techniques. Br. Dent. J. 1999;186: Lambrechts P, Van Meerbeek B, Perdigao J, Gladys S, Braem M, Vanherle G. Restorative therapy for erosive lesions. Eur. J. Oral Sci. 1996;104: Gillam DG, Newman HN, Bulman JS. Dentifrice abrasivity and cervical dentinal hypersensitivity. Results 12 weeks following cessation of 8 weeks supervised use. J. Periodontol. 1992;63(1): Markowitz K. Tooth sensitivity: mechanisms and management. Compendium, 1993;14(8): Minkoff S, Axelrod S. Efficacy of strontium chloride in dental hypersensitivity. J. Periodontol. 1987;58: Pashley DH. Potential treatment modalities for dentine hypersensitivity: in-office products. In: Tooth Wear and Sensitivity (Ed. M. Addy, G. Emberry, W.M. Edgar, R. Orchardson), Martin Dunitz Ltd, London, 2000: Rosenthal MW. Historic review of the management of tooth hypersensitivity. Dent. Clin. North Am. 1990;34(3): Thrash WJ, Jones DL, Dodds WJ. Effect of a fluoride solution on dentinal hypersensitivity. Am. J. Dent. 1992;5(6): Bader JD, Levitch LC, Shugars DA. Dentists classification and treatment of cervical lesions. J. Am. Dent. Assoc. 1993;124: Swift EJ, Hamel SA, Perdigao J, Wefel JS. Prevention of root surface caries using a dental adhesive. J. Am. Dent. Assoc. 1994;125: Ladalardo TC, Pinheiro A,Campos, RA, Brugnera JA, Zanin F, Albernaz PL, Weckx LL Laser therapy in the treatment of dentine hypersensitivity. Braz. Dent. J. 2004;15(2): Renton-Harper P, Midda M. NdYAG laser treatment of dentinal hypersensitivity. Br. Dent. J. 1992;172(1): Osborne-Smith KL, Burke FJT, Wilson NHF. The aetiology of the non-carious cervical lesion. Int. Dent. J. 1999; 49: Gladys S, Van Meerbeek B, Braem M, Lambrechts P, Vanherle G. Marginal adaptation and retention of a glassionomer, resin-modified glass-ıonomer and a polyacidmodified resin composite in cervical class-v lesions. Dent. Mater. 1998;14: Browning WD, Brackett WW, Gilpatrick RO. Two-year clinical comparison of a microfilled and a hybrid resinbased composite in non-carious class V lesions. Oper. Dent. 2000;25: Folwaczny M, Loher C, Mehl A, Kunzelmann KH, Hinkel R. Tooth-colored filling materials for the restoration of cervical lesions: a 24-month follow-up study. Oper. Dent. 2000;25: Özgünaltay G, Önen A. Three-year clinical evaluation of a resin modified glass-ionomer cement and a composite resin in non-carious class V lesions J. Oral Rehabil. 2002;29: Çelik C, Özgünaltay G, Attar N. Clinical evaluation of flowable composites in non-carious cervical lesions: twoyear results. Oper. Dent. 2007;32: Condon JR, Ferracane JL. Assessing the effect of composite formulation on polymerization stress. J. Am. Dent. Assoc. 2000;131(4): Lee WC, Eakle WS. Possible role of tensile stress in the etiology of cervical erosive lesions of teeth. J. Prosthet. Dent. 1984;52(3): Bayne SC, Thompson JY, Swift EJ, Stamatiades P, Wilkerson M. A characterization of first-generation flowable composites. J. Am. Dent. Assoc. 1998;129: Carlo GT, Ciancio SG, Seyrek SK. An evaluation of iontophoretic application of fluoride for tooth desensitization. J. Am. Dent. Assoc. 1982;105: Heymann HO, Bayne SC. Current concepts in dentin bonding: focusing on dentinal adhesion factors. J. Am. Dent. Assoc. 1993;124: Kleier DJ, Aragon SB, Averbach RE. Dental management of the chronic vomiting patient J. Am. Dent. Assoc. 1984;108: Mcbride NMA, Gilpatrick RO, Fowly WL. The effectiveness of sodium fluoride iontophoreses in patients with sensitive teeth. Quintessence Int. 1991;22(8): İLETİŞİM ADRESİ Dr. Çiğdem ÇELİK Başkent Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, 11. sokak No:26 Bahçelievler Ankara Tel: Faks:

ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARA SELF-ETCH ADEZİV SİSTEM İLE UYGULANAN FARKLI YAPIDAKİ KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN 12 AYLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARA SELF-ETCH ADEZİV SİSTEM İLE UYGULANAN FARKLI YAPIDAKİ KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN 12 AYLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ ÇÜRÜKSÜZ SERVİKAL LEZYONLARA SELF-ETCH ADEZİV SİSTEM İLE UYGULANAN FARKLI YAPIDAKİ KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARIN 12 AYLIK KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ 12 MONTH CLINICAL EVALUATION OF DIFFERENT COMPOSITE RESINS

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 2. SINIF RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ TEORİK DERS PROGRAMI 1. hafta Konservatif Diş Tedavisine giriş, Diş yüzeyi terminolojisi 2. hafta Kavite sınıflandırması ve kavite terminolojisi (Sınıf I ve II kaviteler)

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Ayşe DÜNDAR * Prof. Dr. Abdülkadir ŞENGÜN **

Yrd. Doç. Dr. Ayşe DÜNDAR * Prof. Dr. Abdülkadir ŞENGÜN ** Derleme/ DÜNDAR, Review ŞENGÜN DENTAL EROZYONUN ETİYOLOJİSİ VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI ETIOLOGY OF DENTAL EROSION AND TREATMENT APPROACHES Yrd. Doç. Dr. Ayşe DÜNDAR * Prof. Dr. Abdülkadir ŞENGÜN ** Makale

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji 1 2 Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar

Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Cam İyonomer Hibrit Restorasyonlar Prof. Dr. L. Şebnem Türkün Cam iyonomer simanların aşınmalarının fazla olması ve translüsentlik eksiklikleri sebebiyle geliştirildiler. 1. REZIN MODIFIYE CIS 2. POLIASIT

Detaylı

Minimal Girişimsel Yaklaşımlarda Kullanılan Estetik Restoratif Materyaller

Minimal Girişimsel Yaklaşımlarda Kullanılan Estetik Restoratif Materyaller Minimal Girişimsel Yaklaşımlarda Kullanılan Estetik Restoratif Materyaller Prof. Dr. Filiz Yalçın Çakır* Prof. Dr. L. Şebnem Türkün** Prof. Dr. Sevil Gürgan* *Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Detaylı

Dental erozyonda tanı ve tedavi yöntemleri

Dental erozyonda tanı ve tedavi yöntemleri DERLEME Gülhane Tıp Derg 2012; 54: 86-91 Gülhane Askeri Tıp Akademisi 2012 Dental erozyonda tanı ve tedavi yöntemleri Eda Arat Maden (*) ÖZET Dental erozyon, bakteri, mekanik ve travmatik nedenlere bağlı

Detaylı

VivaSens. Hassasiyet giderici lak. Aşırı duyarlı dişler için çok yönlü koruma

VivaSens. Hassasiyet giderici lak. Aşırı duyarlı dişler için çok yönlü koruma Hassasiyet giderici lak Aşırı duyarlı dişler için çok yönlü koruma Hassas bir konu Yetişkinlerin yaklaşık % 25 i hayatlarının bir döneminde hassas diş sıkıntısı çekmektedir. Birçok insan doğal dişlerini

Detaylı

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir.

Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız ve Diş Sağlığı Günümüzde diş ve diş eti hastalıkları bütün dünyada yaygın ve önemli bir sorundur. Çünkü ağız ve diş sağlığı genel sağlığımızla yakından ilişkilidir. Ağız sağlığı: Dişler ve onları

Detaylı

Dentin Aşırı Hassasiyeti. Dentine Hypersensitivity

Dentin Aşırı Hassasiyeti. Dentine Hypersensitivity DERLEME (Review) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 30, Sayı: 4, Sayfa: 83-91, 2006 Dentin Aşırı Hassasiyeti Dentine Hypersensitivity *Doç.Dr. Nuray ATTAR, **Dr. Yonca KORKMAZ *Hacettepe Üniversitesi,

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: IŞIL DOĞRUER İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla / İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: isil.dogruer@okan.edu.tr 2.

Detaylı

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ

PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 2, Sayfa 81-85, 1986 PALATİNAL KÖKÜNDE DİŞETİ ÇEKİLMESİ BULUNAN ÜST BİRİNCİ BÜYÜK AZI DİŞLERİNİN OKLUZAL TEMASLARININ İNCELENMESİ Doç. Dr. Kenan ERATALAY* Dr. Ezel

Detaylı

DİŞLERİN FİZYOLOJİK HAREKETLERİ, DİŞLERDEKİ AŞINMALAR VE TEDAVİLERİ:

DİŞLERİN FİZYOLOJİK HAREKETLERİ, DİŞLERDEKİ AŞINMALAR VE TEDAVİLERİ: Prof.Dr.OSMAN GÖKAY (4.Sınıf Ders Notları-OCAK 2015) DİŞLERİN FİZYOLOJİK HAREKETLERİ, DİŞLERDEKİ AŞINMALAR VE TEDAVİLERİ: Dişler sürdükleri andan itibaren çeşitli intra oral etkenlere maruz kalırlar ve

Detaylı

Periodontoloji nedir?

Periodontoloji nedir? Periodontoloji Periodontoloji nedir? Periodontoloji, dişleri ve implantları çevreleyen yumuşak ve sert dokuların iltihabi hastalıkları ve bunların tedavisi ile ilgilenen bir dişhekimliği dalıdır. Periodontoloji,

Detaylı

BİR VAKA NEDENİYLE KRONİK KUSMALI HASTALARDA EROZYON* Tezer BERK** Gönen ÖZCAN*** Yavuz BURGAZ****

BİR VAKA NEDENİYLE KRONİK KUSMALI HASTALARDA EROZYON* Tezer BERK** Gönen ÖZCAN*** Yavuz BURGAZ**** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 169-174, 1985 BİR VAKA NEDENİYLE KRONİK KUSMALI HASTALARDA EROZYON* Tezer BERK** Gönen ÖZCAN*** Yavuz BURGAZ**** Erozyon, dişin kalsifiye yapısının kimyasal

Detaylı

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ

RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ RESTORATİF DİŞ TEDAVİSİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Ders Sorumluları: Prof. Dr. Nuran Ulusoy, nulusoy@neu.edu.tr Prof. Dr. Hikmet Solak, hsolak@neu.edu.tr Prof. Dr. Arzu

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Yılları Arasında Posterior Restoratif Materyal Seçimi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde Yılları Arasında Posterior Restoratif Materyal Seçimi Ondokıız Mayıs Univ Dis Hekim Fak Derg 2008 ;9 (2): 57-61 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2000-2007 Yılları Arasında Posterior Restoratif Materyal Seçimi Choice of Posterior Restorative

Detaylı

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun

EĞİTİM DANIŞMANLARI Serdar Gürel Özlem Coşkun Tıpta Uzmanlık Kurulu (TUK), uzmanlık eğitiminde kullanılmak üzere çekirdek müfredat ve standartları belirlemek için Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) çerçevesinde

Detaylı

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi

Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Sabit Protezlerde İdeal Restoratif Materyal Seçimi Prof. Dr. A. Ersan Ersoy** Dt. N.Esra Bağdatlı* ** Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı * Doktora

Detaylı

Uykudan önce ASLA!!!

Uykudan önce ASLA!!! Uykudan önce ASLA!!! ŞEKER TÜKETİMİ-5 BAŞARAMAZSAN!!! Şekeri tükettikten hemen sonraki ALIŞKANLIĞI OTURTMAYA ÇALIŞ ; Macunlu ya da macunsuz fırçalasın, Ağzını suyla çalkalasın, Peynir-yoğurt yesin ya da

Detaylı

YURDUMUZDA ÜRETİLEN DİŞ FIRÇALARININ KIL UÇLARININ SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ* GİRİŞ

YURDUMUZDA ÜRETİLEN DİŞ FIRÇALARININ KIL UÇLARININ SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ* GİRİŞ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 23-29, 1986 YURDUMUZDA ÜRETİLEN DİŞ FIRÇALARININ KIL UÇLARININ SCANNİNG ELEKTRON MİKROSKOBİK İNCELENMESİ* M. Nejat ARPAK** Hamit S. BOSTANCI*** GİRİŞ Bakteriyel

Detaylı

diastema varlığında tedavi alternatifleri

diastema varlığında tedavi alternatifleri diastema varlığında tedavi alternatifleri Prof. Dr. L. Şebnem TÜRKÜN Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı Etken Muayene Tedavi Planı Etiyoloji Süt/daimi diş geçiş

Detaylı

KOMPOSİTLERİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN AKRİL VE SİLİKAT DOLGU MADDELERİ İLE DENEYSEL KARŞILAŞTIRILMALARI* Tamer KINOĞLU** Tuğrul ATINÇ*** Mete AKHUNLAR***

KOMPOSİTLERİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN AKRİL VE SİLİKAT DOLGU MADDELERİ İLE DENEYSEL KARŞILAŞTIRILMALARI* Tamer KINOĞLU** Tuğrul ATINÇ*** Mete AKHUNLAR*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt I, Sayı 1-2, Sayfa 80-86, 1984 KOMPOSİTLERİN BAZI ÖZELLİKLERİNİN AKRİL VE SİLİKAT DOLGU MADDELERİ İLE DENEYSEL KARŞILAŞTIRILMALARI* Tamer KINOĞLU** Tuğrul ATINÇ*** Mete AKHUNLAR***

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi 2004 Doktora ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Ayşe Atay 2. Doğum Tarihi : 29.01.1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Yüksek Lisans Diş Hekimliği Fakültesi Ege Üniversitesi

Detaylı

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 64-69, 2009

Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 64-69, 2009 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 64-69, 2009 Restorasyonların Yenilenme Nedenlerinin Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları

Detaylı

DENTİN DUYARLILIĞI TEDAVİSİNDE DEĞİŞİK MATERYALLERİN ETKİNLİĞİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

DENTİN DUYARLILIĞI TEDAVİSİNDE DEĞİŞİK MATERYALLERİN ETKİNLİĞİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ DENTİN DUYARLILIĞI TEDAVİSİNDE DEĞİŞİK MATERYALLERİN ETKİNLİĞİNİN KLİNİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ THE CLINICAL EVALUATION OF DIFFERENT MATERIALS USED IN TREATMENT OF DENTIN HYPERSENSITIVITY İlknur ÜNLÜ

Detaylı

Prof. Dr. Gökhan AKSOY

Prof. Dr. Gökhan AKSOY Prof. Dr. Gökhan AKSOY * Çiğneme, Beslenme * Yutkunma, * Estetik, * Konuşma, * Psikolojik Kriterler * Sosyolojik Kriterler Mandibüler: alt çene kemiğine ait, alt çene kemiğiyle ilgili Örnek: * mandibüler

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fikret YILMAZ Doğum Tarihi: 31 Mart 1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1991 Y. Lisans Diş

Detaylı

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com

: Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul. : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı: Evrim Eligüzeloğlu Dalkılıç İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail : Fulya Sokak Mehmetçik Cad. Gündüz Apt. No. 29 D5 Şişli İstanbul : 0505 687 81 37 : eeliguzeloglu@hotmail.com 2.

Detaylı

Dental Erozyon: Etiyoloji, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı

Dental Erozyon: Etiyoloji, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2011; 33 (2): 56-63 Dental Erozyon: Etiyoloji, Tanı ve Tedavi Yaklaşımı Dental Erosion: Etiology, Diagnosis and Management Elif Atila, Ece Eden Ege Üniversitesi Dişhekimliği

Detaylı

Farklı İki Işık Kaynağının Akışkan Restoratif Materyallerin Kenar Sızıntıları Üzerine Etkisi

Farklı İki Işık Kaynağının Akışkan Restoratif Materyallerin Kenar Sızıntıları Üzerine Etkisi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 64-70, 2007 Farklı İki Işık Kaynağının Akışkan Restoratif Materyallerin Kenar Sızıntıları Üzerine Etkisi Effect of

Detaylı

Dentin hassasiyetinin etiyolojisi ve risk faktörleri

Dentin hassasiyetinin etiyolojisi ve risk faktörleri DERLEME Dentin hassasiyetinin etiyolojisi ve risk faktörleri Fatma Sağ Güngör α, Said Karabekiroğlu α Selcuk Dent J, 2017; 4: 28-35 ÖZ Dentin hassasiyetinin etiyolojisi ve risk faktörleri Dentin hassasiyeti

Detaylı

ERİŞKİNLERDE KÖK ÇÜRÜĞÜ DAĞILIMI ÖZET

ERİŞKİNLERDE KÖK ÇÜRÜĞÜ DAĞILIMI ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt VII, Sayı 2, Sayfa 101-114, 1990 ERİŞKİNLERDE KÖK ÇÜRÜĞÜ DAĞILIMI Hüma ÖMÜRLÜ* ÖZET Bu çalışmada yaşları otuzun üzerinde olan 128 hasta incelendi. Toplam 128 hastanın 41'inde

Detaylı

Gastroözefagial Reflü Hastalığının Dişhekimliğindeki Önemi

Gastroözefagial Reflü Hastalığının Dişhekimliğindeki Önemi 46 Ondokıız Mayıs Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Dergisi: 2004; 5(1): 46-50 Gastroözefagial Reflü Hastalığının Dişhekimliğindeki Önemi The Importance of Gastroesophageal Reflux Disease in Dentistry

Detaylı

Hüma ÖMÜRLÜ 1 Hacer DENİZ ARISU 2 Evrim ELİGÜZELOĞLU 3 Mine Betül ÜÇTAŞLI 1 Oya BALA 1 ÖZET SUMMARY

Hüma ÖMÜRLÜ 1 Hacer DENİZ ARISU 2 Evrim ELİGÜZELOĞLU 3 Mine Betül ÜÇTAŞLI 1 Oya BALA 1 ÖZET SUMMARY GAZİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞ HASTALIKLARI VE TEDAVİSİ ANABİLİM DALINA BAŞVURAN HASTALARIN DİREKT RESTORASYONLARININ KLİNİK BAŞARISININ DEĞERLENDİRİLMESİ* EVALUATION OF THE CLINICAL SUCCESS

Detaylı

DİŞLERİN FİZYOLOJİK HAREKETLERİ, ATRİSYON, ABRAZYON, EROZYON

DİŞLERİN FİZYOLOJİK HAREKETLERİ, ATRİSYON, ABRAZYON, EROZYON DİŞLERİN FİZYOLOJİK HAREKETLERİ, ATRİSYON, ABRAZYON, EROZYON Prof. Dr. Nuran Ulusoy Yaşlanma ile birlikte yüzde ve ağız dokularında değişiklikler görülür. Bu değişiklikler yanak, dudak, diş etleri gibi

Detaylı

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir:

Başlıca uygulama alanları şu şekilde özetlenebilir: Laminate kaplama (Laminat Vener-dental veneer) nedir? (Laminey, Lamine ya da lamina olarak da bilinir.=yaprak Porselen) Görünüşünüzü olumsuz yönde etkileyen bir çok diş bozukluklarında mükemmel bir kozmetik

Detaylı

O L G U B İ L D İ R İ M İ

O L G U B İ L D İ R İ M İ O L G U B İ L D İ R İ M İ ÖN DİŞLERİNDE MİNE DEFEKTLERİ BULUNAN ÜÇ HASTANIN KOMPOZİT VE PORSELEN LAMİNATE VENEERLER KULLANILARAK ESTETİK REHABİLİTASYONU (OLGU RAPORU) THE ESTHETIC REHABILITATION OF THREE

Detaylı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi The Journal of Ondokuz Mayis University Faculty of Dentistry DENTAL EROZYON 2013;14 (2): 27-38 Kabul tarihi: 17.03.2014 Dental Erosion Ebru USLU

Detaylı

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1- Guler AU, Kurt S, Kulunk T. Effects of various finishing procedures on the staining of provisional restorative materials. J Prosthet Dent 2005;93(5):453-8.

Detaylı

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler

Biyolojik Biyomekanik İmplant Başarısızlığı İmplant Başarısızlığı Krestal Kemik Kaybı Protez Komplikasyonları Mekanik Süreçler F. Emir Biyolojik İmplant Başarısızlığı Cerrahi başarısızlık İyileşme Krestal Kemik Kaybı Periosteal Refleksiyon(kaldırma) Otoimmün (bakteriyel etki) Biyolojik mikro aralık Protez Komplikasyonları Vida

Detaylı

Arş. Gör. Dt. Süeda KARA * Arş. Gör. Dt. Başak BÖLÜKBAŞI * Doç. Dr. Dilşah ÇOĞULU **

Arş. Gör. Dt. Süeda KARA * Arş. Gör. Dt. Başak BÖLÜKBAŞI * Doç. Dr. Dilşah ÇOĞULU ** Derleme/Review DİYETİN DENTAL EROZYON ÜZERİNE ETKİSİ EFFECTS OF DIET ON DENTAL EROSION Makale Kodu/Article code: 2128 Makale Gönderilme tarihi: 10.02.2015 Kabul Tarihi: 24.03.2015 Arş. Gör. Dt. Süeda KARA

Detaylı

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104

Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Araştırma EÜ Diş Hek Fak Derg 2013; 34(2) 99-104 Üç Farklı Akışkan Kompozitin ve Bir Kendinden Adezivli Akışkan Kompozitin Sınıf V Restorasyonlardaki Mikrosızıntı Değerlerinin İn-vitro Olarak İncelenmesi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış

Dersin Kodu Dersin Adı Z/S T U K DPE 603 Fiziksel, psikolojik, sosyal gelişim ve davranış PEDODONTİ Ders Koordinatörü: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr DersSorumluları: Prof. Dr. Serap Çetiner, scetiner@neu.edu.tr Prof.Dr. Şaziye Aras, saziye_aras@yahoo.com Prof.Dr. Leyla Durutürk,

Detaylı

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi

Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Beyin Tümörleri Çene Eklemi (TME) ve Yüz Ağrıları Merkezi Sizde mi Diş Sıkıyorsunuz? Diş sıkma ve gıcırdatma, gece ve/veya gündüz oluşabilen istemsiz bir aktivitedir.

Detaylı

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt III, Sayı 1, Sayfa 121-125, 1986 AYNI YÖREDE BULUNAN 242 BİREYİN PROTETİK MUAYENE BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Hüsnü YAVUZYILMAZ* Celil DİNÇER** M. Emin TOPÇU*** Koruyucu

Detaylı

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız.

Estetik ve konvansiyonel diş hekimliği adına tüm dental tedaviler için alt yapı ve teknolojik olarak hazırız. Ağız ve Diş Sağlığı Medikal Kadromuz Dr. Dt. Özgür ÖZTÜRK Protetik Diş Tedavisi Uzmanı Prof. Dr. Yıldız ÖZTÜRK ORTAN Ortodonti Uzmanı Dr. Dt. Burak SAYDAM Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Uzmanı Dt. Tuğçe KAYA

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİNDE EROZYON

DİŞ HEKİMLİĞİNDE EROZYON DİŞ HEKİMLİĞİNDE EROZYON EROSION IN DENTISTRY Mesut Enes ODABAŞ 1 Pınar TUNÇBİLEK 2 Haluk BODUR 3 ÖZET Gelişmiş ülkelerde çürüğün önlenmesinde büyük oranda başarı sağlanmış olsa da diş erozyonu gittikçe

Detaylı

Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý

Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý EÜ Diþhek Fak Derg 2001; 22: 3- Cam Iyonomer Simana Komþu Minenin Demineralizasyona Direncinin in vitro Olarak Karþýlaþtýrýlmasý The Resistance of Enamel Adjacent to Glass lonomer to Demineralization:

Detaylı

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet

Chapter 10. Summary (Turkish)-Özet Chapter 10 Summary (Turkish)-Özet Özet Vücuda alınan enerjinin harcanandan fazla olması durumunda ortaya çıkan obezite, günümüzde tüm dünyada araştırılan sağlık sorunlarından birisidir. Obezitenin görülme

Detaylı

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4, Sayfa: 2-7, 2005

Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4, Sayfa: 2-7, 2005 ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 29, Sayı: 4, Sayfa: 2-7, 2005 Süt Dişlerinde Pit ve Fissür Örtücü Olarak Kullanılan Poliasitle Modifiye Akışkan Kompozit Rezinin Klinik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1 ) Adı, Soyadı : Bülent DAYANGAÇ 2 ) Doğum Tarihi : 05 Temmuz 1946 3 ) Ünvanı : Profesör 4 ) Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Dişhekimliği Fakültesi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

İKİ FARKLI DİŞ MACUNUNUN KOMPOZİT REZİNLER ÜZERİNDEKİ AŞINDIRICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1

İKİ FARKLI DİŞ MACUNUNUN KOMPOZİT REZİNLER ÜZERİNDEKİ AŞINDIRICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1 G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2. Sayfa 143-158. 1992 İKİ FARKLI DİŞ MACUNUNUN KOMPOZİT REZİNLER ÜZERİNDEKİ AŞINDIRICI ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI 1 Dr. Şükran BOLAY*, Doç. Dr. Sevil GÜRGAN**, Prof.

Detaylı

Marmara Üniversitesi 2003

Marmara Üniversitesi 2003 1. Adı Soyadı: Funda ÖZTÜRK BOZKURT 2. Doğum Tarihi: 30.05.1972 3. Unvanı: Yardımcı Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Marmara Üniversitesi 1996 Doktora Diş Hastalıkları

Detaylı

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI

İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI İMPLANT VAKALARININ SINIFLANDIRILMASI Prof. Dr. HALDUN İPLİKÇİOĞLU İmplant vakaları neden sınıflandırılmalıdır? İmplantoloji yüksek düzeyde bilgi ve deneyim gerektiren bir alandır. Bu konuda çalışmalar

Detaylı

DENT N HASSAS YET GÖRÜLME SIKLI I VE OLASI ET YOLOJ K ETKENLER N KL N K OLARAK DE ERLEND R LMES

DENT N HASSAS YET GÖRÜLME SIKLI I VE OLASI ET YOLOJ K ETKENLER N KL N K OLARAK DE ERLEND R LMES DENT N HASSAS YET GÖRÜLME SIKLI I VE OLASI ET YOLOJ K ETKENLER N KL N K OLARAK DE ERLEND R LMES CLINICAL EVALUATION OF PREVALENCE AND ETIOLOGICAL FACTORS OF DENTIN HYPERSENSITIVITY Meryem TORAMAN ALKURT

Detaylı

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010

AKADEMİK ÜNVANLARI. Üniversite Ülke Yıl. Lisans Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Türkiye 2010 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ece ŞENGÜN Doğum yeri: İzmir Doğum Tarihi: 02 Mayıs 1986 Yabancı dili: İngilizce Uzmanlık alanı: Protetik Diş Tedavisi AKADEMİK ÜNVANLARI Üniversite Ülke

Detaylı

Farklı Adeziv Sistemlerle Çürüksüz Servikal Lezyonlara Uygulanan Restorasyonların Bir Yıllık Klinik Değerlendirilmesi

Farklı Adeziv Sistemlerle Çürüksüz Servikal Lezyonlara Uygulanan Restorasyonların Bir Yıllık Klinik Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 33, Sayı: 2, Sayfa: 7-78, 29 Farklı Adeziv Sistemlerle Çürüksüz Servikal Lezyonlara Uygulanan Restorasyonların Bir Yıllık Klinik Değerlendirilmesi

Detaylı

POLİASİT MODİFİYE KOMPOZİT REZİN İLE NANO DOLDURUCULU BİR KOMPOZİT REZİNİN KENAR SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI

POLİASİT MODİFİYE KOMPOZİT REZİN İLE NANO DOLDURUCULU BİR KOMPOZİT REZİNİN KENAR SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 32(3) 181-190, 2005 POLİASİT MODİFİYE KOMPOZİT REZİN İLE NANO DOLDURUCULU BİR KOMPOZİT REZİNİN KENAR SIZINTILARININ KARŞILAŞTIRILMASI Comparison of Microleakage of Polyacid Modified

Detaylı

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET

KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ ÖZET G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IX, Sayı 2, Sayfa 135-142, 1992 KLORHEKSİDİNİN KOMPOZİT REZİN RESTORASYONLARININ ÇEVRESİNDEN GEÇİŞİNİN İNCELENMESİ Dr. N. Meserret TİRİTOĞLU*. Doç. Dr. Alev ÖNEN** ÖZET Bu çalışmada;

Detaylı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı

Tanı ve Tedavi Planlaması. Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Tanı ve Tedavi Planlaması Prof.Dr. Kıvanç Kamburoğlu Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Ana Bilim Dalı Hastalıkların uygun ve doğru tedavisi için ilk koşul doğru

Detaylı

20 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 2 Sayfa: 20-29, 2013

20 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 2 Sayfa: 20-29, 2013 20 İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 47, Sayı: 2 Sayfa: 20-29, 2013 ARAŞTIRMA DİŞ ETİ RENGİNDEKİ KOMPOZİT REÇİNELERİN SINIF V KAVİTELERDEKİ MİKROSIZINTISININ İNCELENMESİ Microleakage

Detaylı

Politika. Görevliler Branşlar Muhasebe. Görevler Hedef gruplar Hasta ödeme planı. Ağız diş sağlığı

Politika. Görevliler Branşlar Muhasebe. Görevler Hedef gruplar Hasta ödeme planı. Ağız diş sağlığı Tablo 1. Diş Sağlık Hizmet Sunumu Politika Ağız diş sağlığı sunumu sistemi Görevliler Branşlar Muhasebe Görevler Hedef gruplar Hasta ödeme planı Ağız diş sağlığı Tablo 2. Genel Ağız Diş Sağlığı Sektörünün

Detaylı

Dentin Hassasiyeti Tanı ve Tedavi Planlaması

Dentin Hassasiyeti Tanı ve Tedavi Planlaması Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2011; 32: 9-22 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Dentin Hassasiyeti Tanı ve Tedavi Planlaması Diagnosis and Treatment Planning of Dentinal Hypersensitivity Uğur ERDEMİR

Detaylı

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ

PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ PERİODONTAL HASTALIK VE TEDAVİSİNİN DİĞER DİŞ HEKİMLİĞİ ALANLARI İLE İLİŞKİSİ PERİODONTOLOLOJİ-PROTEZ Restoratif tedavilerin planlama aşamasında iyi bir periodontal değerlendirme gereklidir. Hastaya planlanacak

Detaylı

Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri

Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 2, Sayfa: 16-21, 2007 Adeziv Materyallerin Su Emilimi Özellikleri Water Sorption Property of Adhesive Materials *Dr.Dt. Haluk

Detaylı

FARKLI TOPLUMLARDA YAPILAN SEALANT UYGULAMA SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI TOPLUMLARDA YAPILAN SEALANT UYGULAMA SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 2, Sayfa 71-78, 1987. FARKLI TOPLUMLARDA YAPILAN SEALANT UYGULAMA SONUÇLARININ KARŞILAŞTIRILMASI Behiye ERDOĞAN* GİRİŞ Diş çürükleri ve periodontal hastalıklar günümüzde

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP. İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: GÜLCE ALP İletişim Bilgileri: Adres: Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 34959 Akfırat-Tuzla/ İSTANBUL Telefon: 0 (216) 677 16 30-3856 Mail: gulce.alp@okan.edu.tr 2. Doğum

Detaylı

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu

GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER. Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu GEÇİCİ KRON ve KÖPRÜLER Prof. Dr. Ahmet Saraçoğlu Geçici restorasyonlar Sabit protetik restorasyonların yapılması sırasında, hastalarda kaybolan estetik, fonksiyon ve fonasyonun tekrar kazandırılması,

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

Dikey Boyut Yükseltme Gereksinimi Olan Vakalarda Protetik Yaklaşım: 2 Vaka Raporu

Dikey Boyut Yükseltme Gereksinimi Olan Vakalarda Protetik Yaklaşım: 2 Vaka Raporu Dikey Boyut Yükseltme Gereksinimi Olan Vakalarda Protetik Yaklaşım: 2 Vaka Raporu Bu yazıda dikey boyutunun yükseltilmesi gereken iki hastanın birinde oklüzal splint, diğerinde hareketli overlay protez

Detaylı

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları

GC Türkİye. Kış. Kampanyaları GC Türkİye Kış Kampanyaları 2012-2013 G-ænial G-ænial Bond Görünmez Estetik restorasyonlar yaratma sanatı Tek aşamalı, çift seçenekli bonding ister mineyi asitle, ister direkt uygula Eşsiz Bir kompoziyon:

Detaylı

POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNLER (KOMPOMERLER) LİTERATÜR TARAMASI

POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNLER (KOMPOMERLER) LİTERATÜR TARAMASI POLİASİT-MODİFİYE KOMPOZİT REZİNLER (KOMPOMERLER) LİTERATÜR TARAMASI Doç. Dr. Oya BALA* ÖZET Poliasit-modifiye kompozit rezinler, kompozit rezin ile çam iyonomer sunanların üstün özelliklerini gösteren

Detaylı

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011

Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri. Sena Aydın 0341110011 Yaşlanmaya Bağlı Oluşan Kas ve İskelet Sistemi Patofizyolojileri Sena Aydın 0341110011 PATOFİZYOLOJİ Fizyoloji, hücre ve organların normal işleyişini incelerken patoloji ise bunların normalden sapmasını

Detaylı

Sklerotik Dentine Bağlanma

Sklerotik Dentine Bağlanma Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2009; 30: 61-74 Derleme EÜ Dişhek Fak Derg 2005; 26: 1-5 Sklerotik Dentine Bağlanma Bonding to Sclerotic Dentin Esra UZER ÇELİK 1 Gül YILDIZ 1 Günseli KATIRCI 2 1 Süleyman Demirel

Detaylı

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ

FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ. Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dr. Hüsnü YAVUZYILMAZ FONKSİYONEL OKLÜZAL MORFOLOJİ Dişlerin oklüzal yüzlerindeki anatomik oluşumların, mandibula hareketleri ile fonksiyonel uyum içinde şekillendirilmeleri.

Detaylı

DİŞ HASSASİYETİ ve DİŞ AŞINMASI DİŞ GICIRDATMASI ve EKLEM HASTALIKLARI

DİŞ HASSASİYETİ ve DİŞ AŞINMASI DİŞ GICIRDATMASI ve EKLEM HASTALIKLARI Hayat gülümseyince güzel... DİŞ HASSASİYETİ ve DİŞ AŞINMASI DİŞ GICIRDATMASI ve EKLEM HASTALIKLARI prodenta.com.tr Diş Hassasiyeti ve Aşınması Diş hassasiyeti nedir? Dişlerimizin koruyucu tabakası olan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: GÖKÇE AYKOL ŞAHİN Unvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu Derece Alan Üniversite Yıl Yüksek Lisans Diş Hekimliği İstanbul Üniversitesi 2003 Doktora Periodontoloji Anabilim Dalı İstanbul

Detaylı

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ

BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt IV, Sayı 1, Sayfa 127-134, 1987 BİR PSEUDOPROGNATİ VAKASININ PROTETİK YOLLA TEDAVİSİ Y. BURGAZ* Prognatik anomaliler hasta üzerinde ciddi sosyal ve fonksiyonel bozukluklar yaratır.

Detaylı

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar

Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Dişhekimliği Uygulamalarında Başarıyı Etkileyen Yeni Yaklaşımlar Prof. Dr. Đnci Oktay Meslek Deneyimi? Bilimsel Araştırma? Uzman Görüşü? Meslek pratiğinde başarılı olmak, tüm dişhekimlerinin ortak amacıdır.

Detaylı

Proxyt. Yeni Nesil. Profesyonel diş temizliği ve polisaj için. Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir

Proxyt. Yeni Nesil. Profesyonel diş temizliği ve polisaj için. Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir Proxyt Yeni Nesil Profesyonel diş temizliği ve polisaj için Profilaktik patlar Hedeflenmiş, hassas, güvenilir Profesyonel diş temizliği ve polisaj için profilaksi patları Yeni Nesil Dişlerin, restorasyonların

Detaylı

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır?

Süt dişleri neden önemlidir? İlk dönemde süt dişlerinin bakımı nasıl yapılmalıdır? 1 2 Süt Dişleri Süt dişleri neden önemlidir? Sanılanın aksine, diş sağlığı açısından süt dişleri önemli dişlerdir. Bu dişler, daimi dişlerin oluşumu ve çenelerin gelişimi esnasında konuşma ve çiğneme açısından

Detaylı

Çürüksüz Servikal Lezyonlara Uygulanan Akışkan Restoratif Materyallerin Kenar Uyumu ve Yüzey Özelliklerinin SEM ile Değerlendirilmesi

Çürüksüz Servikal Lezyonlara Uygulanan Akışkan Restoratif Materyallerin Kenar Uyumu ve Yüzey Özelliklerinin SEM ile Değerlendirilmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 1, Sayfa: 79-88, 2007 Çürüksüz Servikal Lezyonlara Uygulanan Akışkan Restoratif Materyallerin Kenar Uyumu ve Yüzey Özelliklerinin

Detaylı

VivaStyle. Paint On Plus. Beyaza giden profesyonel yol. Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar

VivaStyle. Paint On Plus. Beyaza giden profesyonel yol. Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar Beyaza giden profesyonel yol Diş beyazlatma ile ilgili sorular ve cevaplar Gülümsemenizin nasıl olmasını istersiniz? Böyle mi... yoksa böyle mi? Bir gülümseme bağlar.. Hayat boyu sağlıklı dişler. Beyazlatmaya

Detaylı

Farklı Dentin Adeziv Sistemlerin Servikal Mine ve Dentine Olan Bağlanma Dayanıklılığının İncelenmesi

Farklı Dentin Adeziv Sistemlerin Servikal Mine ve Dentine Olan Bağlanma Dayanıklılığının İncelenmesi ARAŞTIRMA (Research) Hacettepe Dişhekimliği Fakültesi Dergisi Cilt: 31, Sayı: 4, Sayfa: 74-80, 2007 Farklı Dentin Adeziv Sistemlerin Servikal Mine ve Dentine Olan Bağlanma Dayanıklılığının İncelenmesi

Detaylı

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma

TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Programı Temel Eğitim (20 kişi) 1. Modül 29 Eylül 2017, Cuma Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması 13.30-15.00 Dental implantların kısa tarihçesi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON BİRİMİ KOORDİNATÖRLÜĞÜNE Proje Türü Altyapı Projesi (AYP) Proje No Proje Yöneticisi Proje Başlığı 14A0234001 Yukarıda bilgileri yazılı olan

Detaylı

FARKLI POLĐSAJ TEKNĐKLERĐNĐN ESTETĐK KOMPOZĐTLERĐN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ

FARKLI POLĐSAJ TEKNĐKLERĐNĐN ESTETĐK KOMPOZĐTLERĐN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ A.Ü. Diş Hek. Fak. Derg. 38(2) 71-76, 2011 FARKLI POLĐSAJ TEKNĐKLERĐNĐN ESTETĐK KOMPOZĐTLERĐN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜ ÜZERĐNE ETKĐLERĐ The Effects of Different Polishing Systems on the Surface Roughness of Esthetic

Detaylı

ARAYÜZ BAKIMI VE PERİODONTAL SAĞLIK* Nurdan ÖZMERİÇ**, Betül GÖFTECİ**, Bülent KURTİŞ**, Belgin BAL***

ARAYÜZ BAKIMI VE PERİODONTAL SAĞLIK* Nurdan ÖZMERİÇ**, Betül GÖFTECİ**, Bülent KURTİŞ**, Belgin BAL*** G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt XI, Sayı 2, Sayfa 33-38, 1994 ARAYÜZ BAKIMI VE PERİODONTAL SAĞLIK* Nurdan ÖZMERİÇ**, Betül GÖFTECİ**, Bülent KURTİŞ**, Belgin BAL*** ÖZET Kompleks bir yapıya sahip olan mikrobiyal

Detaylı

Farklı restoratif materyallerin tünel restorasyonların marjinal sırt dayanıklılığı üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Farklı restoratif materyallerin tünel restorasyonların marjinal sırt dayanıklılığı üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi Cumhuriyet Dent J 2013;16(2):104-109 doi:10.7126/cdj.2013.1798 Farklı restoratif materyallerin tünel restorasyonların marjinal sırt dayanıklılığı üzerine etkilerinin in vitro olarak değerlendirilmesi The

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi

Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi Farklı polisaj uygulamaları sonrasında, hibrid bir kompozit rezinin yüzey temas açısının belirlenmesi H. Cenker Küçükeşmen*, Çiğdem Küçükeşmen**, Selim Erkut***, Mert Doğudatekgezener**** * Süleyman Demirel

Detaylı

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU (31.01.2014)

PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU (31.01.2014) , TIPTA UZMANLIK KURULU PROTETİK DİŞ TEDAVİSİ UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK MÜFREDATI İLERLEME RAPORU (31.01.2014) Uzmanlık dallarına ait çekirdek müfredat taslaklarının 2008 yılında tamamlanmış olan (v.0.5)

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez Ankara Üniversitesi 1983 1. Adı Soyadı: Hasan Necdet Alkumru 2. Doğum Tarihi: 05.10.1956 3. Unvanı: Prof. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Diş Hekimliği Ankara Üniversitesi 1979 Y. Lisans Doktora Protez

Detaylı

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow

Heliomolar. Family. Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Family Başarıya götüren üçlü Heliomolar, Heliomolar HB ve Heliomolar Flow Anterior ve posterior restorasyonlarda eşsiz estetik. Yaklaşık 90 milyon restorasyonda klinik olarak test edilip onaylanmış dental

Detaylı

Her şey geçiciler için

Her şey geçiciler için Telio Her şey geçiciler için Telio CAD Telio LAB Telio CS Telio Doğru planlanmış bir geçici başarılı bir restorasyon yapılmasını sağlar Geçici restorasyonlar tedavi planlamasında çok önemli bir rol oynar.

Detaylı

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD)

KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) G.Ü. Dişhek. Fak. Der. Cilt II, Sayı 2, Sayfa 231-235, 1985 KAS FASYA FONKSİYONU BOZUKLUĞU (MPD) Sevda SUCA* Cihan AKÇABOY* Temporomandibuler eklem hastalıkları ve fonksiyon bozuklukları eklemin stomatognatik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı: Şerife ÖZALP 2. Doğum Tarihi: 21 Haziran 1979 3. Unvanı: Yrd Doç Dr 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Y. Lisans Diş Hekimliği Gazi Üniversitesi 2002

Detaylı

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a

ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER. 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a ESERLER A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER 1. Guler AU, Ceylan G, Özkoç O, Aydın M, Cengiz N. Prosthetic treatment of a patient with facioscapulohumeral muscular dystrophy: A clinical

Detaylı