BENİMYUVAM E BÜLTEN SAYI: 3 (TEMMUZ AGUSTOS/2008)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BENİMYUVAM E BÜLTEN SAYI: 3 (TEMMUZ AGUSTOS/2008)"

Transkript

1 BENİMYUVAM E BÜLTEN SAYI: 3 (TEMMUZ AGUSTOS/2008) İÇİNDEKİLER S1: BİZ KİMİZ & e-bilgi S7: YAKACIK ÇOCUK YUVASI ZİYARETLERİ S2: 3. İSTANBUL SOSYAL HİZMETLER ŞENLİĞİ S8: KÜÇÜKKUYU SEVGİ EVLERİ ZİYARETİ S3: 3. İSTANBUL SOSYAL HİZMETLER ŞENLİĞİ S9: ÇOCUKLARIMIZDAN S4: 3. İSTANBUL SOSYAL HİZMETLER ŞENLİĞİ S10: ÇOCUKLARIMIZDAN S5: BAHÇELİEVLER ÇOCUK YUVASI ZİYARETLERİ S11: ÇOCUKLARIMIZDAN S6: FATİH ÇOCUK YUVASI ZİYARETLERİ S12: TEŞEKKÜRLER

2 BİZ KİMİZ & e-bilgi Biz Kimiz? Benimyuvam Grubu hakkında; Nedir? Kimdir? Ne yapar? Nasıl yapar? Neden yapar? gibi sorularınız varsa; başlangıç için aşağıdaki linkten sorularınıza cevap bulabilirsiniz: AİLEYE DÖNÜŞ VE AİLE YANINDA DESTEK PROJESİ AMAÇ: Muhtaçlıkları nedeniyle korunma kararı alınarak Kurum hizmetlerinden yararlanmak isteyen çocukların korunması,bakımı ve yetiştirilmelerine yönelik hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde kendi yaşam ortamlarında verilmesi, Kurum bakımına alınan çocukların ise,öz ailelerinin sosyal yardım ve sosyal hizmetlerle güçlendirilerek çocuklarını kurum bakımından en kısa zamanda geri almalarına yönelik çalışmalara öncelik ve ağırlık verilmesidir. KAPSAM: Halen Kurumumuzda korunma ve bakım altında bulunan yaklaşık çocuktan, ekonomik nedenlerle korunma altına alındığı belirlenen inin, ilki 2005 yılında 2500 olmak üzere 2009 yılı sonuna kadar aile veya yakınları yanına döndürülmesi Planlanan çocuklar ile,bundan böyle ekonomik nedenlerle kurum bakımına verilmek istenilen çocuklar. DAYANAK: 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu nun, 9. maddesi (b) bendine göre, öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi için aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal yardımlarla güçlendirmek, (d) bendine göre de yoksulluk içinde olup da temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve yaşamlarını en düşük düzeyde dahi sürdürmekte güçlük çeken kişi ve ailelere kaynakların yeterliliği ölçüsünde ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak amacıyla gerekli hizmet ve programları geliştirmek ve uygulamak Kurumumuzun görevleri arasında sayılmaktadır. Bu hizmetlerimiz SHÇEK Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir. GEREKÇE: Çocukları koruma hizmetlerinde son yıllarda bütün dünya üzerinde durulan yaklaşım, aile birliğinin korunması yaklaşımıdır. Bu yaklaşım çocuğun kendi evi dışında bir kuruma yerleştirilmesi yerine ailesi yanında yaşamına devam etmesine imkan tanımasıdır. Ekonomik, sosyal ve kültürel yönden gelişmiş olan ülkelerde korunmaya muhtaç çocuklara aile yanında bakım hizmeti sağlanmakta, kurum bakımı çok acil durumlarda ve aile yanında bakılamayacak durumda olan çocuklar için uygulanmaktadır. Ülkemizde ise korunmaya muhtaç çocuklara verilen hizmetlerin kurum bakımında yoğunlaştığı görülmektedir. Bu model çocukların fiziksel, duygusal ve zihinsel gelişimlerini ve sağlıklı sosyalleşmelerini sağlamakta yetersiz kaldığı bilinmektedir. Geçici bir bakım modeli olması beklenen kurum bakımına alınan çocukların ve ailelerinin izlenip desteklenmesine yönelik çalışmaların yeterince yapılamaması, çocukların uzun süre kurum bakımında kalmalarına neden olmakta ve çocuğun topluma erken katılımını engellemektedir. Bir çocuğun kişilik gelişiminde ve sosyalleşmesinde en iyi kuruluş bakımının bile aile ortamından daha yetersiz kaldığının bilimsel verilerle ortaya konulduğu bilinmektedir. Kurum bakımındaki çocukların korunma altına alınma nedenlerinin başında, ailelerin ekonomik yetersizliklerinin olduğu görülmektedir.sosyal yardımların en önemli fonksiyonu; Kurum un öncelikli hedef grubu olan korunmaya muhtaç çocuk, engelli ve muhtaç yaşlıların kurum bakımına alınmasına esas oluşturacak nedenin ekonomik yoksunluk olması halinde, bu kişilerin korunma altına ya da kuruluşa alınmadan sosyal yardımla desteklenerek ailenin parçalanmadan bir arada yaşamasına imkan sağlanmasıdır. Kurum bakımı gibi maliyeti yüksek tedavi edici hizmetler yerine, daha az maliyeti olan koruyucu, önleyici, destekleyici ve geliştirici sosyal hizmetlere ağırlık ve öncelik verilmektedir. Bireyin korunmasına yönelik hizmetlerin mümkün olduğu ölçüde kendi yaşam ortamlarında verilmesi, kurum bakımına alınan çocukların ise öz ailelerinin güçlendirilmesi ve çocuklarını kurum bakımından en kısa zamanda almalarına yönelik çalışmalara öncelik ve ağırlık verilmektedir. FİNANSMAN: Bu amaçla bütçemizin ilgili harcama kalemine 2005 yılında YTL. / 2006 yılında YTL. / 2007 yılında YTL. / 2008 yılında YTL. / 2009 yılında YTL. ödenek ayrılmıştır. UYGULAMA ESASLARI: Bu proje kapsamında değerlendirilecek çocuklar için ailelere yapılacak ödemeler Ayni ve Nakdi yardım Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür. Kuruluşta bakılmakta olan çocuklar için tespit, inceleme ve değerlendirme çalışmalarını Kuruluş Müdürlüğü, İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri koordineli olarak yürütür. İl ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlükleri, çocuklarının korunma altına alınması için başvuruda bulunan ailelerin, bu isteminin ekonomik yoksunluktan kaynaklandığının belirlenmesi durumunda, bu çocuklar için korunma kararı alınmaksızın Kurumumuzun Ayni ve Nakdi Yardım hizmetleri ile diğer koruyucu, önleyici, destekleyici ve geliştirici sosyal hizmetleri uygulayarak,aileleri ve yakınları yanında bakımlarının sağlanmasına yönelik çalışmalarda bulunur. Bu proje kapsamında yer alan çocuklarla ilgili çalışmalar ve sonuçlarının değerlendirilmesi ile ilgili çalışmalar Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca, ilgili Daire Başkanlıkları ile koordineli olarak yürütülür. Proje ile ilgili ödenek planlaması ve dağıtımı Sosyal Yardım Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca yapılır. HEDEFLER: Bu çocuklardan her yıl yaklaşık ü olmak üzere önümüzdeki 5 yıl içinde çocuğun tamamına yakını ailelerine döndürülecektir. Planlanan bu modelle, çocuğa öz ailesinin yanına dönme imkanı sağlanacaktır. Hem aile yanında desteklenecek olan ve hem de kurum bakımında kalacak olan çocukların eğitimleri, kişilik gelişimleri, aile ilişkileri ve topluma uyumları noktasında arzu edilen düzeye ulaşabilecektir. Kuruluşlar kapasite üstü hizmet vermektedir. Bu uygulama ile Kurum bakımındaki çocuk sayısı azalacağından, hizmetlerin nitelik ve niceliğinde olumlu yönde gelişmeler sağlanacaktır. Boşalacak bir kısım Kurum binaları, ihtiyaç duyulan başka hizmet modellerine dönüştürülebilecektir. Çocuk sayısının azalması dolayısıyla, kuruluşların ev ortamına yakın bir biçimde düzenlenmesi mümkün olabilecektir. Korunmaya muhtaç çocuklara hizmet vermek amacıyla yeni kuruluşlar açılmasının önlenmesi ve mevcut kuruluşların da kapasitelerini düşürülerek daha kaliteli hizmet verilmesi sağlanacaktır. Korunmaya muhtaç olan çocukların bakım maliyetlerinin düşürülmesi ile Devletin hem maddi hem de manevi anlamda yükümlülükleri azalacaktır. Kuruluşlarda sadece gerçek anlamda korunmaya muhtaç çocukların barındırılması sağlanacaktır Çocukların aile ve yakınları ile birebir iletişim ve etkileşim içinde büyümesi ve gelişimini tamamlaması, kuruluş bakımında bulunan çocuklara göre daha özgüvenli, daha sağlıklı kişiler yetiştirilmesi sağlanacaktır. Ekonomik yönden maliyeti daha yüksek olan kuruluş bakımı yerine aile yanında bakım modeli ile, ailenin kurum bakımına göre daha az ücretle desteklenerek aile ilişkilerinin güçlendirilmesi sağlanacaktır. Korunma altına alınması talep edilen çocukların Kurumumuzun en öncelikli hizmet modeli olan ayni ve nakdi yardımla desteklenerek kuruluş bakımına alınmaları önlenecektir. SÜRE: Bu proje kapsamında kuruluştan aileye döndürülmesi planlanan çocukla ilgili çalışmalar 2009 yılı sonunda tamamlanır. İller İtibariyle Proje Kapsamında Aileye Döndürülen Çocuk Sayısı için tıklayınız... S: 1

3 AYIN KONUSU 3. İSTANBUL SOSYAL HİZMETLER ŞENLİĞİ 3. İstanbul Sosyal Hizmetler Şenliği Bakmayın başlığın ağır durduğuna. Gerçek ile masal arasında yaşanan 3 günün öyküsüdür bu şenlik. Geçmiş yıllarında kıyısından köşesinden yetişerek tanıklık ettiğimiz, bu seneyi ise doya doya yaşadığımız bir masal. Birçok dergi, gazete ve bülten için anlattım şenliği. Ne yazmaya doydum, ne sözüm bitti. Nasılsa biz bizeyiz diyerek biraz daha kenarda köşede yaşananı anlatmak istiyorum sizlere. Konuklarımız Karadeniz dendi bu yıl. İsimleri kağıt üzerinde gelmeye başladıkça telaşımız iki katına çıkıyordu. Odaları otel kıvamında hazırlamalı havlusundan, terliğine herşey olmalıydi. Birde tabi ki başucu kitabı şöyle klasiklerden. Pazartesi konaklanılacak lisedeyiz. İstanbul Sosyal Hizmetler Müdürlüğü nden bir ekip A'dan Z'ye her şey için koşturuyorlar. Temizlik, tamirat, süsleme derken gün kısa geliyor bize. Cem Bey son kez katları geziyor bir daha bir daha. Müberra, Havva Hemşire ve Semiha nasılda sevgilerini katarak asıyorlar fıkra kartlarını. Hediyelerimiz var kuzulara. Çağla, Havva, İlknur, Sevda, Gönül, Ali, Murat, Alican, Hüseyin, Uysal oradan oraya koşturuyor hala. İstanbul denizden başka güzel. Martılar eşliğinde ilerlerken vapurumuz; yarışmalar, oyunlar, mini konserler ve bol bol çekilen fotoğraflar ile geçiyor zaman. Anadolu Kavağı'nda buz gibi dondurma iyi geliyor hepimize. Dönüş yolunda ortak geçmişi olan çocukların tatlı sohbetine şahitlik ediyoruz, keyfimiz katlanıyor. Büyülenmiş gözlerle İstanbul u seyrediyoruz dönüş yolunda. "Buraya gelmeden önce bu kadar büyük olduğunu düşünmemiştim" diyor bir kızımız, "Ve bu kadar güzel olacağını hayal etmemiştim" diye ekliyor. Biz ise ev sahibi edasında gülümsüyoruz. Masal Şehri dir İstanbul. Lale Şehri dir. Ne hikayesi biter, ne sözü diye geçiriyoruz içimizden. Ve ertesi gün temsili Nasrettin Hoca'mızın eşeği, Adem Bey'in yogun çabası ile konaklama alanına geldiğinde kahkahalar havada uçuşuyor. Eşeğin yediği, içtiği, temizliği ve protokolde yapacaklarına dair bir dolu hikaye yazılıyor gece boyunca. İsmihan Hanım ve Mehmet Bey ile hangi takımın taraftarı fazla iddiasıda kıyasıya devam ediyor bu arada. Ve beklenen gün gelip çatıyor. Kapıda ilk görünen Amasya grubu. İl Müdürü grubunun başında geliyor. Ardından Tokat giriyor içeri. Cıvıl cıvıl kızlarımız. Yenen yemeğin ardından Minia Türk gezisine gidiyor misafirlerimiz. İstanbul u önce bu harika parkta tanısınlar istiyoruz. Demet, Kader, Ebru ve Ece abla karşılıyor onları orada. Kaynaşma partisinde Ordu dan gelen armut, erik var ikramlarda. Trabzon kol bastı için hepimiz öğrenci oluyoruz ve diziliyoruz yan yana. Zehra Nur ve bal Önder gecenin yıldızı. Çocukların ardı ardına sunduğu danslar ile büyüleniyoruz. Daha da perçinleniyor gönül bağımız. ve Samsunlu Neslihan öyle bir yakıyor ki içimizi dalıp gidiyoruz uzaklara. Şenliğin şarkısı Dido oluyor bir anda. Rahmetle anıyoruz Kazım Koyuncu yu. Ertesi gün şenliğimizin açılış günü. Biz heyecanlıyız, misafirlerimiz heyecanlı. "Bu gece uyku tutmaz bizi" diyor Tokat'tan gelen bir kızımız. O ne? Zonguldak ekibinin tişörtleri kocaman olmuş. Bal kuzular üzgün. Odalarına gidiyorum. Kimine kemer takarak, kimini yandan düğümleyerek yeni tarzlar yaratıyoruz. Şapkaları da yan taktık mı son derece farklı olduk işte. Artvinli Kader de uyuyamamış hala. Onun tişortü tam ama bir parça ilgi istiyor sanırım canı. Bir iki tiyo verirken ertesi güne dair, bir yandan da saçında elim. Çoktan uykuya dalmış melek kuzu. Ve Samsunlu Murat sonunda yerleşti odasına. "Bubama ne derim daaa anam başka odada ben paşka olur mi?" diye bize kafa tutan bal kuzununda gönlünü yaptıktan sonra bizlerde ertesi günün programını kontrol ediyoruz. Şenlik boyunca enerjisine hayran olduğum can arkadaşlarım Cem ve sabrının sonsuz olduğunu düşündüğüm Müberra ile hem çocuklardan konuşup gülüyoruz, hem de bir hata olmasın gayreti içerisindeyiz. Büyük gün geldi çattı işte. Taksim'deyiz. Yürüyüş sırasına geçiyoruz gruplarımızla birlikte. Animatörler, halk oyunları ekipleri, bale grubu, Harley Davidson motorlar, müsizyenler, sanatçılarımız ve protokolümüz hazır. Türkiye nin en büyük ailesiyiz diye yürüyoruz Taksim Meydanı'na doğru. Açılış konuşmaları, anıta çelenk koymanın ardından hatıra fotoğrafları çekiliyor. Ve Kabataş ta bizleri bekleyen vapurumuza güle oynaya biniyoruz. S: 2

4 AYIN KONUSU 3. İSTANBUL SOSYAL HİZMETLER ŞENLİĞİ Tarihe yolculuk zamanı ertesi gün. Şehrin hikayesinin peşine düşüyoruz. Bazen efsanelerin, bazen masalların büyüsünde yolculuğumuz. Sultanahmet, Ayasofya, Topkapı Sarayı ve Yerebatan Sarnıçı nı gezeceğiz. Rehberlerimiz İstanbul Ticaret Odası Üniversitesi'nden gencecik öğrenci kardeşlerimiz. Ellerinde minik notlarla karşılıyorlar bizi Sultanahmet Meydanı'nda Emin ve Muhtar. Akşam bowling turnuvası olduğunu duyunca çocuklardan iddialı beyanlar geliyor. Meydan okumalar, hiç oynamadım diye telaşlananlar off offf akşamın tadının habercisi sanki. Benim Yuvam ekibi de turnuvanın heyecanına kapılıyor. Ve keyifli geçen yolculuk sonrasında yemeğin ardından turnuva başlıyor. "İlk defa oynuyorum" diyen kuzular birbiri ardına sayıları topluyor. "Bu top karpuza benziyo ha böyle atsam ne olur" diyen hocamız ilk atışta hepsini devirince "Eee ben köyde de iyi nişancıydım" diyerek alkışları topluyor. Gruplar halinde geziyoruz. Öğlen Gülhane'de mangal partisi var. Bu arada minicik bir kaçamak ile şenliğimizi onurlandıran il müdürlerimiz ile Yerebatan Sarnıçı'nda Türk kahvesi içiyoruz. Keyifli bir sohbetin ardından kaldığımız yerden gezimize devam ediyoruz. S: 3

5 AYIN KONUSU 3. İSTANBUL SOSYAL HİZMETLER ŞENLİĞİ Ertesi gün hem güzel hem hüzünlü geçecek biliyoruz. Son gün çünkü. Son gün şenliği demek, ayrılık demek. Geceden şenlik alanındayız. Bahar Counrty yine aynı. Standlar kuruluyor, sahne, protokol tribünü ve sabaha karşı evlerimize gidip bir iki saat sonra dönmek üzere ayrılıyoruz alandan. Günün ilk ışıkları ile alandayız. Benim Yuvam, SHÇEK herkes arı gibi koşturuyor. Bakanımızın geleceği haberi ile heyecanımız da koşturmamız da artıyor. Neyseki tam zamanında alanın süslemesi bitti. Standlarımızda hazır. Şişme oyuncaklar, kapıda animasyon ekibi. Derin nefes alıyoruz. İşte başlıyor. Bir dolu anı avuçlarımızda, gönlümüzün en baş köşesine kurularak gidiyorlar. Aklımızın bir parçasını da alarak. Şarkılar, danslar, plaket töreni derken yolumuz uzun diyerek yola çıkıyor birer ikişer misafirlerimiz. Bir parçamızı katıp yanlarına gidiyorlar. Gözlerimizden akan yaşa engel olmuyoruz. Defalarca sarılıp çocuklarımıza sevgiye dair ne varsa içimizde, onlara geçsin istiyoruz, onların olsun. Bir daha, bir daha söylüyor Neslihan kuzu Dido yu. "Geleceğiz" diyoruz titreyen sesimiz ile. Gideceğimiz günü saymaya başlıyoruz bir yandan. Karadeniz in havasından mı, çayından mı, fındığından mı bilinmez bu çocuklar bal gibi, can gibi geliyor bize. Benim Yuvam ekibi kim, SHÇEK ekibi kim çoğu zaman ayırt etmek mümkün değil. Göreve geldikleri günden bu güne "Biz" diyen gönül dostlarımız ile omuz omuza çalışıyoruz. Bizlere verdikleri bu fırsattan ötürü tüm İstanbul Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müze, görev alan tüm Benim Yuvam ekibine sonsuz teşekkür ediyoruz. Nice organizasyonlarda aynı fotoğrafta yan yana yer alabilmek umudu ile. S: 4

6 BAHÇELİEVLER YUVASI ZİYARETLERİ Temmuz ayı, çok iç açıcı başlamadı aslında Bahçelievler gönüllüleri için. Uzun zamandır 3 No.lu Ev den gönderilen kimse olmamıştı ta ki Haziran sonunda iki çocuğumuz Küçükkuyu ya gönderilene kadar. Bu sebeptendir ki; 5 Temmuz 2008 günü biraz buruk biraz şaşkın gittik meleklerimizin yanına. Hepsinin ayrı ayrı renklerde gülümsemesinden olsa gerek, lunaparka yol almak için otobüse bindiğimizde burukluğumuzdan eser kalmamıştı. İrem Abla mızın bir yakını sayesinde, sabah sabah Küçükçiftlik Lunaparkı çocuklarımızın eğlenmesi için çalışıyordu. 16 Ağustos 2008 günü için Florya Parkı na gitme planımızı, bürokratik engellerden dolayı gerçekleştiremedik. Ha Florya Parkı ha Şeyh Zayed Parkı diyerek, düşen yüzlerimizi gülümsetmek için yine sarılacak bir dal bulduk kendimize. 6 yaşındaki çocuğun binebileceği ne kadar eğlence aracı varsa, kuzularımız hepsinin tadını çıkardılar. Lunapark keyfinin sonuna doğru eğlence araçlarından ne korkan kalmıştı ne de tedirgin olup kaçan. Buradaki eğlencenin ardından gittiğimiz restoranda gördük ki çocuklarımız için oyun saati henüz bitmemişti. Servis yapan restoran görevlileri, yemek saatini adeta parti saatine çevirdiler. Dönüş yolumuz ise; artık klasikleşmiş bir şekilde şarkılı türkülü geçti. 19 Temmuz 2008 sabahı, yine cebimizde misket niyetine taşıdığımız umutlarımızı alarak 3 No.lu Ev e girdik. Bu defa evde vakit geçirmek için bal yavrularımızın yanındaydık. Ara öğün saatini beklerken, biz yudum yudum sevgi aldık çocuklarımızın kahkahalarından ve pamuk dokunuşlarından. Ardından onlar kurabiye ve karpuz ile minik karınlarını doyurdular. O kadar çok alışıklar ki evde olduğumuz zamanlarda el işi faaliyetleri yapmaya; bizden önce kendileri hazırlanıyorlar malzemeleri almak için. Lale Bahçesi hazırlamak için fonlarımız, çim olacak kartonlarımız, lale olacak el işi kâğıtlarımız masalarda Önce ben, önce ben sesleri arasında dağıtıldı. Çocukluğun en güzel yanı, sekteye uğramamış hayal gücü olsa gerek. Bizler lale dallarından yaprak yapmayı düşünmemiştik ama zeka pırıltıları gözlerinden, dillerinden akan çocuklarımız kendi kendilerine çiçeklerini yapraklar ile süslemişlerdi. Oyun parkında çocuklarımız ile yaş kavramını raflara bıraktık bir kez daha. Biz onlarla hesapsız bir şekilde oynayarak yaşıt olduk, onlar oyun alanında ufak kazalar geçiren arkadaşlarımıza gösterdikleri korumacı tutum ile birer yetişkin. Dallarımız böylesine çiçeklerle bezeli, bulutlarımız yaz yağmurları yüklü olarak tamamladık birbirimizi. Ziyaret sonunda ise yaşları sebebiyle başka bir eve gönderilen meleklerimizi görmeye gittik.. Burukluklar yaşadığımız yaz döneminin son ziyareti için 30 Ağustos 2008 de, söz verdiğimiz tarih ve saatte, yanlarındaydık yavrularımızın. Yeni gönüllüler ve Yakacık Yuvası gönüllüsü arkadaşlarımızın da katılımı ile yeni keşiflere çıktık. Prenseslerimizden birinin Rehabilitasyon Merkezi ne alınması sebebiyle 2 Ağustos 2008 tarihli planlarımız biraz gecikmeli başladı. Parkada da geçecek günümüzde onsuz olmak istemedik. Bizimle beraber gelmesi için yavrumuza izin alınmasını beklerken, evde çocuklarımız ile oyun oynamaya başlamıştık bile. Birkaç ziyarettir okuyamadığımız İstiklal Marşı nı da o en içten hazır ol duruşları ile söyledikten sonra, Bayrampaşa ya doğru yola çıktık. Parkada girişinde öncelikle atları izledik, ardından maymunları, kazları, güvercinleri tanımaya çalıştık ve yolumuz bizi oyun parkına götürdü. Çocuklarımız park alanındaki aletleri keşfetmeye çalışırken, bizler labirent ve kaydırak tepelerine çıkmıştık bile. İçimizdeki çocuklar, gönüllerimizin çocukları ile bir defa daha buluşmuştu. Öğle güneşi tepede görünmeye başlayınca, bir çardak altında dinlenip, hamburger yemeğe gittik. Yuvaya dönmek için otobüse bindiğimiz zaman, kızlarımız için yine gösteri zamanı başladı. Arka taraflar, haydiii alkışşş! Yavru tavus kuşlarını boyarken, gökkuşağını kıskandırdık. Kuyruk tüylerini elişi kağıtları ile renklendirirken, tavus kuşlarımızı birer karnaval sanatçısı yaptık. Yavrularımızın mini minnacık elleri bağımsız eserlere imza atarak, yüzlerimizi gülümsetti defalarca. Alkışlarımız yılın en sürrealist hayvan tasvirini bizlere sunan kuzularımıza! S: 5

7 FATİH YUVASI ZİYARETLERİ Yuvanın bahçesinden adım atınca başka bir dünyanın kapıları da aralanıyor yapılan her ziyaret sonrasında, tıpkı 5 Temmuz Cumartesi nde olduğu gibi.. Aslında keyifli ve bir o kadar da sulu başlayan günümüz; bitimine doğru yine sulu ama bir o kadar da hüzünlüydü. Bahçede çocuklar ile oynadığımız karşılıklı su savaşında yenilmemize rağmen mutluyduk, özellikle de bizler için hazırladıkları su dolu minik balonları attıkları zaman keyiflerine diyecek yoktu. Karşılıklı bu sulu şakalardan sonra, içeriye geçtiğimizde hepimizde bir heyecan vardı. Ceyda ablamız bize minik bir sürpriz hazırlayarak geçmişten günümüze çocuklarımız ile yaşadıklarımızı ve paylaştıklarımızı slayt gösteri şeklinde aktardığı cd görüntülerini izleyecektik. Hepimiz dört bir koldan çocuklarımıza sarılıp izlerken, ne çok şeyi yaşayıp ne çok şeyi paylaştığımızı; çocuklarımız görmesin diye süzülen gözyaşlarımızı, siyah gözlüklerimizin ardına saklayarak izledik. Zaman ne çabuk ilerliyor, haziran, temmuz derken şimdide yazın son ayı ağustosa da girdik. Tarihlerin 2 Ağustos Cumartesi yi gösterdiği bugünde, bizler çocuklarımıza kavuşmak ve de onlarla güzel birgün geçirebilmek için, yuvamızın yolunu tuttuk. En güzel duygulardan biridir, içeri adım atarken size sunulan sevgi, sizi soran ve özleyen sımsıcak kucaklara kollarınızı açmak ve hasret gidermek. Bu güzel anı bozmadan bahçede oturup onlarla sohbete koyulduk. Evet geçen zamandı ama çoğalan ve çoğaldıkça da artan sevgimizdi, sonrasında bu kadar efkarı ancak pasta giderir diyerek, görüntüsü ile göz zevkimizi, tadı ile damağımızı tatlandırdığımız pastamız ile bu güzel, sulu ve bir o kadar da tatlı ziyaretimizi; 15 gün sonrasında yine aynı tatlılıkla devam ettirmek üzere, çocuklarımızı öpüp koklayarak bitirmiş olduk. 19 Temmuz Cumartesi Şen kahkahaların atıldığı, çocuklarımızın da en az bizim kadar keyif aldığı oldukça eğlenceli bir Cumartesi yaşadık... Her ziyaret gününde elimizden geldiğince, farklı aktiviteler uygulamaya çalıştığımız ve çocuklarımızın da hem keyif almalarını hem de birşeyler kazanmaları sağlamak amacıyla bu haftaya da birçok oyun sığdırdık. Neler mi? Twister'den tutunda; çekilen çubukla yuvarlanan misketlerin birbir düştüğü "Çılgın Misketler", rüzgarı bile hesaplayarak dikkatli bir şekilde oynanan Jengaa ve "bu da bize az gelir" diyerek hem görsel ziyafet hem de kulaklarada hitap eden "Darbuka Şov" ile keyfimize keyif kattık. Çocuklarımızın en sevdiği eğlencelerden biride birbirinden ilginç pozlar vermek. Bu konuda bize her daim yardımcı olan Ceyda ablamız yaşadığımız o müthiş anların fotoğraflarını çocuklarımıza dağıtarak güzel bir süpriz yaptı bize. Teşekkürler Ceyda Abla. Bunun yanısıra ikram olarak el emeği göz nuru birbirinden lezzetli yiyecekler ile ağız tadımızın güzelleşmesine katkıda bulunan Banu, Gülşen ve Sevim ablaya da buradan teşekkür ederiz. Gün içerisinde bizlerle olan ve şu an Halkalı Yetiştirme yurdu'nda kalan Kadir'in de bizlere eşlik ettiği ve arkadaşları ile özlem giderdiği güzel bir ziyaret gününü tamamladık ve 15 gün sonra görüşmek üzere çocuklarımız ile vedalaştık. Yuvamızın büyükleri her zamanki gibi basketbol maçı için çoktan grup oluşturmuştu, geriye kalanlar ile tabu oynamak üzere görev dağılımını da yaptıktan sonra, bir kısmımız sohbet etmek için, bir kısmımız da müzik dinleyen çocuklarımız ile vakit geçirmek için dağıldık yuvanın çeşitli alanlarına, Sevim ablamızın yaptığı lezzetli kurabiyeler ile ağzımızı da tadlandırdıktan sonra, zamanın hızla akıp gittiğini ve ayrılık vaktinin geldiği anladık. Ama biliyoruz ki 15 gün sonra yine aynı duygularla bir arada olacağız ve bu tablodaki görüntü dahada güzelleşecek, renklenecek. 16 Ağustos 2008 / Cumartesi Ağustos ayının en sıcak günlerinden biriydi Cumartesi. Üzerimizde bir tembellik bir yorgunluk vardı. Yuvamıza yaklaştıkça, mavi renkli kapısı açıldıkça, adım attıkça kapıdan içeriye sıcacık sarılmalar ve yanağımıza konan "Hoş geldin öpücükleri" bir anda canlılık getirmişti hem ruhumuza hem de yüzümüze. Bugünkü ziyarette çocuklarımız ile İmece Evi için hazırlıklar yaptık, bir yandan meraklı bakışları ve birbirinden ilginç sorularıyla çocuklara gidecekleri yer hakkında gerekli bilgileri verdik, bir yandan da Levent abimizin getirdiği "Badminton Oyunu" ile yarıştık. Oldukça keyifli olan bu oyundan sonra çocuklarımızla bahçede oturarak bugünün kandil olması vesilesiyle hem kandil simitlerimizi yedik hem de uzun zamandır beklenen karne hediyelerini dağıtmaya başladık. Umarız karne başarısı nedeniyle hediye verilecek çocuk sayısı daha da artar. Önümüzdeki günlerde İmece Evi'nde olacak çocuklarımıza şimdiden iyi eğlenceler diliyoruz / Cumartesi, İmece Evi'nde geçirilen bir haftalık güzel tatilin sonrasında hem çocuklarımızın hem de onlara eşlik eden gönüllülerimizin dinlenmek isteyecekleri düşüncesiyle bu haftaki ziyaretimizi 15 gün sonrasına erteleyecektik. Ancak ne biz ne de çocuklar yaşanılan o güzel anların daha fazla ertelenmesine razı gelemedik. İmece Evi'nde kaldıkları süreç içinde onlarla bir arada olan Didem ablamız, Atilla abimiz ile birlikte Bahçelievler gönüllüsü misafirlerimiz Zümrüt ve Hilal ablalarında bizlere eşlik ettiği bu günde, sadece çocuklarımızı dinledik. Onlar anlattıkça ve bizler gözlerinin nasıl parladığını gördükçe kampa gidemediğimiz için hüzünlendik. Anladık ki unutulmaz bir tatilin izleri ve de anıları daha birçok ziyarette günün konusu olmaya devam edecek. Bir yaz mevsimi ile birlikte Ağustos ayını da geride bıraktığımız bugünde, 'hüzünlü sonbaharın hareketli Eylül ayının ilk ziyaretinde görüşmek üzere' dedik ve yuvamızdan öpücüklerle uğurlandık. S: 6

8 YAKACIK YUVASI ZİYARETLERİ YAKACIK ZİYARETİ Yaz aylarında bir başka oluyor Yakacık Yuva. Herkes bahçede cıvıl cıvıl, neşe dolu. Bizde rutin ziyaretimizi yapmak üzere yuvanın yolunu tuttuk gönüllü arkadaşlarımızla birlikte. Su savaşı vardı programımızda ama çocuklarımızın çoğu tatil nedeniyle yuvada olmadıklarından başka bir zamana erteledik su sevdamızı Çocuklarımızla bahçeye çıktığımızda bir kısmımız basketbol maçı yaptı, bir kısmımız halı sahada futbol maçı. Arada yaptıkları akrobasi hareketlerini de unutmamak lazım. Sıcak bir yandan, yapılan maçların yorgunluğu bir yandan bastırınca serinlemek gerekir düşüncesiyle Yasemen ablanın getirdiği kocaman buz gibi karpuzları dilimleyerek çardağa götürdük çocuklarımızın da yardımıyla Herkesin elinde kocaman bir parça karpuz; Karpuzlarımızı çizgi film karakterleri misali ısırarak, kemirerek yerken ortaya çıkan manzara görülmeye değerdi doğrusu. Karpuz suyunun tişörtlerimize dökülmesi mi derseniz, alnımıza yapışan karpuz çekirdekleri mi derseniz, karpuzları ısırırken bin bir şekle giren surat ifadelerimiz mi derseniz komik, eğlenceli görüntülerdi. Ehh tabi bunları fotoğraf karelerine yansıtmayı da unutmadık tabi ki O günün güzel sürprizleri de vardı. Yakacıktan aile yanına ya da yetiştirme yurduna giden kızlarımız, ayrıca bu sene ki şenlikte tanıştığımız ve ailesinin yanına gelen genç kızımız vardı ziyaretçimiz olarak. Faaliyetimizi bitirdikten sonra Atilla abimizin almış olduğu dondurmalarımızı yedik. Dondurmaların bitmesini sabırsızlıkla bekleyen gözler vardı. Nedenine gelince; meğer dondurma çubukları fırıldak benzeri bir şey oluyormuş. Tabi çoğumuz bunu o gün öğrendik. Nasıl kırılıp yapılmasını bilmediğimiz için çocuklar gösterdi ve bize yeni bir şey öğretmiş olmanın gururuyla gülücükler dağıttılar etrafa. Yakacık Yuva nın güzel bahçesini bilmeyen yoktur sanıyoruz. Daha sonra gönüllülerin bir kısmı o güzel bahçede çocuklarla basket oynayıp bir kısmı muhabbet ederken, bazılarımız da yine çocuklarla birlikte oyun parkının tadını çıkardı. Zaman çok çabuk geçiyor onlarla farkındayız ama farkında olduğumuz bir şey daha var ki Her ziyaretin sonu bir sonrakinin başlangıcı YAKACIK ZİYARETİ Bol sulu yemek faslından sonra, çardağın altında koyu bir sohbete daldık çocuklarımızla. Okuldan, spordan, bir sonraki yapacağımız aktivitelerden bahsettik. Zaman çocuklarımızın yanında sudan bile hızlı akıp geçiyor nedense! Gitme vaktimiz yaklaşınca teker teker vedalaştık hepsiyle. Bir sonraki ziyaretimizde görüşmek dileğiyle. En içten sevgilerimle. Öğleden sonra yuvaya geldiğimizde hava çok sıcak olduğu için bütün çocuklar evlerindeydi. Yaz tatili nedeniyle birçoğu aile yanına gittiğinden yuvada çok az çocuk kalmıştı. Bizlerde evlere dağıldık tabi ki. Aile yanına gidenlerden başka yeni gelen çocuklarımızla tanışıp, çocuklarımızla hasret giderdik. Daha sonra dışarı çıkıp çardak altında mısırları özenle soyup püsküllerinden saç yaptık YAKACIK ZİYARETİ Bu hafta ki faaliyetimiz; Nursel ablamızın Polisan ile yaptığı görüşmeler neticesinde gönderilen hamurlar ile zıplayan top yapmaktı. Yuvaya vardığımızda birçok arkadaşımız çocuklarla birlikte çardakta faaliyete başlamıştı. Aslında zıplayan top yapmaktı fikrimiz, fakat minik ellerden gönüllü abi ve ablalarımızın desteği ile başka güzel eserler de çıktı. Çocuklar ve hatta biz büyük çocuklar çok keyif aldık bu işten. Yapılanların aslında 24 saat bekletilmesi gerekiyordu. Ama nafile kim bekler o kadar zamanı. Hepsi sabırsızlıkla denemeye başladı ve çok hoşlarına gitti. Soyduğumuz mısırları çocuklarında yardımı ile mutfağa taşıyıp, bir bir tencereye atıp pişmesini beklemek üzere tekrar çardağa gittik. Funda ablanın komutları ile hep beraber çok eğlenceli bir oyun oynadık. Şaşırdık, sevindik, ağladık, üzüldük ama çok eğlendik. Bu arada mısırların pişmesini bekleyen sabırsız minikler mutfak ile çardak arasında mekik dokudular. En sonunda mısırlarımız pişti ve süt mısırı kapma mücadelesi ile mısırlarımızı yedikten sonra 15 gün sonra tekrar görüşmek üzere çocuklarımız ile vedalaştık. S: 7

9 KÜÇÜKKUYU SEVGİ EVLERİ ZİYARETLERİ Yine Küçükkuyu yollarına düşme zamanımız gelmişti. Gönüllüler heyecanla, bir an evvel 23 Ağustos Cumartesi sabahının gelmesini istiyorlar ama önümüzde koca bir yolculuk var. Sohbetler ve şarkılarla sabah oluyor. Çocukların camlarda beklediği, hasretle yolunu gözlediği büyük İstanbul otobüsü kornasını çalarak geldi... İki taraf sevinçli, iki taraf heyecanlı ve mutlu. Hasret gidermek üzere evlere dağılıyoruz öğlene kadar ne kadar çocukla kucaklaşırsak kardır. Kucaklaşmalar, çeşitli oyunlar, cilveleşmeler derken öğlen yemekleri geliyor ve biz ayrılıyoruz yanlarından. Biliyoruz ki güzellik uykularından uyandıktan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz ve kendimizi Ege'nin serin sularına bırakacağız. Güzel bir gün bizi bekliyordu enerjik olmak lazımdı, bizde öğle yemeğimizi yiyip dinlendikten sonra çocuklarımızı karşılamak üzere deniz kenarına attık kendimizi ama burada yalnız değildik. İstanbul Fatih yuvadaki çocuklarımızda orada İmece kampında tatil yapıyorlardı ve birlikte denizin keyfini çıkarmak için sabırsızlanıyorduk. Çok geçmeden birbirinden güzel miniklerimiz üzerlerinde rengarenk bikini ve mayolarıyla denizde renkli kuşlar gibi oynaşmaya başladılar. Bizlere sudaki marifetlerini göstermek için çok heveslilerdi simide sımsıkı sarılıp denize atlarken atılan kahkaha, ne kadar eğlendiklerinin göstergesiydi. Geçen senede deniz keyfi yapmıştık ama büyüdükçe her şeyi öğrenip, denizdeki korkularını yenip işte biz iskeleden atlayabiliyoruz artık, bak öğrendik dedirten davranışları ise bizi mest etmeye yetiyordu. Fatih yuvada bulunan çocuklarımızda kardeşlerine gösterdikleri ilgi alakayla gönüllerimizde yine taht kurmuşlardı. Ağabey edasıyla iskeledeki merdivenden çıkarken yardımlaşmaları, kayıp düşmemeleri için gösterdikleri itina bizleri gururlandırdı. Eve gidip deniz sonrası yıkanma, dinlenme zamanı geliyor ve "Haydi çocuklar banyoya" diyerek evlerde alıyoruz soluğu. Hamam eğlencesi tadında şarkılar eşliğinde her evde ağabey ve ablaları tarafından yıkanan kuzularımıza tatlı bir yorgunluk çökmüştü. Onlar yemeklerini yemek için hazırlanırken mis kokulu çocuklarımızı öpüp yarın görüşmek üzere diyerek ayrıldık. Pazar sabahı ikiye bölündük. Bir grup küçük gruptaki miniklerimizle denizin tadını çıkarttı. Deniz kenarında taşlarla diledikleri gibi oynayıp suları gökyüzüne ulaştırmak istercesine şen kahkahalarla ağabey ve ablalarını ıslattılar. Diğer grup ise yuvada kalarak hem dünün sohbetini yapıyor hem de oyunlara doymaya çalışıyorlardı. Ayrılık vakti geldi çattı korna çalarak gelen koca İstanbul otobüsünün artık geri dönmesi gerekiyordu. Ama bu sefer ayrılık katmerli bir ayrılıktı. Zira aramızdan bazı gönüllülerimiz Fatih Yuva'nın çocuklarının tatil yaptığı İmece kampına doğru yol alacaktı. Hem çocuklarımızdan hem de yanlarında olmak için can attığımız İmece gönüllülerinden ve Fatih Yuva çocuklarımızdan ayrılmak çok zor gelse de herkes çok iyi biliyordu ki 'Her gidişimizin mutlaka bir dönüşü vardı ve yollar çocuklarla birlikte olmamıza, onlarla vakit geçirip koklaşmamıza kesinlikle engel değildi.' S: 8

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI

ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI ÖZEL TUNÇSİPER OKULLARI İçindekiler Ortak Alan 1-11 A 12-47 naokulu Ortak Alan 48-53 54-89 İlköğretim Ortak Alan 90-95 96-131 Lise Ortak Alan 132-133 Temmuz 2012 / Sayı 6 Yılda bir kez yayımlanır. İmtiyaz

Detaylı

İçindekiler SAHİBİ İMKB ZONGULDAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ADINA EROL KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ŞENOL KAYA

İçindekiler SAHİBİ İMKB ZONGULDAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ADINA EROL KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ŞENOL KAYA İçindekiler SAHİBİ İMKB ZONGULDAK ANADOLU ÖĞRETMEN LİSESİ ADINA EROL KOÇ GENEL YAYIN YÖNETMENİ ŞENOL KAYA YAZI SEÇME VE İNCELEME KURULU SÜLEYMAN ALTUNAY ÜSTÜNER SEZER AYLA DİLEK PERVİN DEMİREZEN ŞENOL

Detaylı

BÜLENT KORUCU İLE RÖPORTAJ KÜLTÜR SANAT 11. dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kaymakam Bey in elinden aldılar. Dereceye giren öğrencilerimiz;

BÜLENT KORUCU İLE RÖPORTAJ KÜLTÜR SANAT 11. dereceye giren öğrenciler, ödüllerini Kaymakam Bey in elinden aldılar. Dereceye giren öğrencilerimiz; YAZ MEVSİMİ Nİ PASTELLE BOYADIK! EĞİTİM 05 BÜLENT KORUCU İLE RÖPORTAJ KÜLTÜR SANAT 11 CAPRICE TE 5 GÜN GEZİLERİMİZ 15 EĞİTİM OKULUM ÖZEL SİLİVRİ FATİH İLKÖĞRETİM OKULU YAYIN ORGANIDIR. MAYIS 2010 YIL:2

Detaylı

aysedemir_canay@hotmail.com

aysedemir_canay@hotmail.com Editörden Ayşe DEMİR aysedemir_canay@hotmail.com KEŞKE ÇOCUK OLSAK Geçirdiğimiz günler bugün ve sonrası Yaşanmışlıkların içinde onlarca mutluluk, belki bir o kadar da üzüntüyle, kederle neşeyle geçirdiğimiz

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Temmuz 2007 Sayı 7

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Temmuz 2007 Sayı 7 Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Bizim Dergi 2 İsviçre Türk Kadınları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Adına Başkanı Fatma JÄGGLI +41 78 773 4469 Genel Yayın Yönetmeni ve Yazı İşleri Sorumlusu Gülter

Detaylı

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI

Anılardan Bir Demet. Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI Anılardan Bir Demet Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Anıları SAĞLIK SEN YAYINLARI SAĞLIK SEN YAYINLARI: 2 Sağlık Sen Adına Sahibi: Mahmut KAÇAR Genel Başkan Genel Yayın Yönetmeni Mahfuz SUNAR Genel

Detaylı

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara

Bizim Dergi. 3 ayda bir yayınlanır Ocak 2009 Sayı 13. Mutlu Yıllar. Çubuk - Ankara Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır 2009 Mutlu Yıllar Çubuk - Ankara Bizim Dergi 2 Değerli Okuyucular, Sevgili Üyelerimiz... Yazıma başlarken hepinizin yeni yılını kutluyor, 2009 yılının size sağlık, uyum,

Detaylı

Kefken kampımız rekora koşuyor...

Kefken kampımız rekora koşuyor... 15 Bilge kentin yeni sesi SAYI: 7 TEMMUZ 2012 BEYOĞLU BELEDİYESİ NİN AYLIK ÜCRETSİZ YAYINIDIR www.beyoglu.bel.tr 444 0 160 Dev projeler tamamlandığında Beyoğlu'nda çok büyük bir ekonomik değer ortaya çıkacak

Detaylı

Diyabetten Güzellik Yaratmak: Kamp Yazıları Prof. Dr. Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı

Diyabetten Güzellik Yaratmak: Kamp Yazıları Prof. Dr. Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Diyabetten Güzellik Yaratmak: Kamp Yazıları Prof. Dr. Şükrü Hatun Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı DİYABETLİ ÇOCUKLARLA BEŞ GÜN: Ne düşünüyorlar? Nasıl yaşıyorlar?

Detaylı

PROF. DR. SADIK KIRBAŞ A ARMAĞAN KİTAP

PROF. DR. SADIK KIRBAŞ A ARMAĞAN KİTAP T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ PROF. DR. SADIK KIRBAŞ A ARMAĞAN KİTAP Editörler Prof. Dr. Mustafa KOÇAK Prof. Dr. Suat TEKER Eylül 2011 i OKAN ÜNİVERSİTESİ-Eylül 2011 Adres: Okan Üniversitesi, Akfırat Kampusü

Detaylı

Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya. çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı. gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın

Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya. çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı. gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın II Sophokles in yukarıdaki şiirinde öne çıkarmaya çalıştığı şey özgürlük tür; özgür insanın yaratıcı gücü ve mücadele azmidir. Özgür insanın, hayatın hangi alanında bulunursa bulunsun, engellenemeyen yaratıcı

Detaylı

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir.

İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER. Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. İFADE ÇEŞİTLERİ 1. DESTEKLEYİCİ VE AÇLAYICI İFADELER Dengeli beslenmek yani her çeşit yiyecekten yeterince yemek sağlığımız için önemlidir. Ben hiç yemek ayırt etmem. Açıkçası her yemeği severek yerim.

Detaylı

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk Gençler, cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunu terbiye ve kültür ile insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız. Mustafa Kemal Atatürk Öğretmenler!

Detaylı

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek

şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek MARMARA BELEDİYELER BİRLİĞİ YAYIN ORGANIDIR TEMMUZ 2015 - SAYI: 48 - ÜCRETSİZDİR www.marmara.gov.tr şahin: Pendik in yapısı kültür ve sanatla değişecek Pendik Belediye Başkanı Kenan Şahin bir doktor...

Detaylı

Comenius Projesi Galler Programı...

Comenius Projesi Galler Programı... Avrasya Maratonu ndayız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bu yıl 31.si düzenlenen Avrasya Maratonu Halk Koşusu na okulumuz öğrenci, öğretmen ve velileriyle birlikte katıldık. SAYFA 3 te.

Detaylı

Güldür be kız Canım Acıyor

Güldür be kız Canım Acıyor Güldür be kız Canım Acıyor Adı: Hilal Nickname: Mariah Candan Selman & Demet Macunlar Kitabın hazırlanma aşamasında desteklerini esirgemeyen; T.Özer, Taylan Ece, Ferdi Korucu, Formula, Hüseyin Gürsu, Özgür

Detaylı

İKÜMED Kuruldu. İKÜMED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı. Nisan 2014 / Sayı: 1

İKÜMED Kuruldu. İKÜMED 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı. Nisan 2014 / Sayı: 1 Nisan 2014 / Sayı: 1 İKÜMED Kuruldu 8 Ağustos 2012 tarihinde, İstanbul Dernekler Odası na, İstanbul Kültür Üniversitesi Mezunları ve Mensupları Derneği, yedi kurucusu adına Ali Kaplanoğlu eliyle dernek

Detaylı

SERÇEV Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocukar Derneği SERÇEV YÖNETİM KURULU

SERÇEV Serebral Palsili (Beyin Felçli) Çocukar Derneği SERÇEV YÖNETİM KURULU Bu Sayıda Künye 24 16 06 04 10 18 20 30 34 38 44 32 02 Merhaba Bizden Sizden Gökkuşağı ndan Hukuk Köşesi Sağlık Köşesi SERÇEV Köşesi Kolay Hayat Çok Güzel Hareketler Bunlar Başarı Hikayeleri Röportaj /

Detaylı

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik.

Kutlamalar ve Törenler. Anaokulu. İlkokul. Türkçe Edebiyat. IB (Uluslararası Bakalorya) CAS Aktiviteleri CISV. Sanat. Matematik. Kutlamalar ve Törenler Ölümsüz Eserin Cumhuriyet 89 Yaşında 10 Kasım da Ata mızı Saygıyla Andık Vatan Sevdası ve Sahnede Çanakkale Zaferi Neşe ve Eğlence Dolu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Detaylı

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR

ÖNDERLİ KADINLAR ÖNDER OLMAYA HAZIRLANIYOR SAYFA SAYFA 01 01 12 Altındağ Dünya Engelliler Günü programında engeller aşıldı Altındağ Belediyesi ve ZİÇEV (Zihinsel yetersiz çocukları yetiştirme ve koruma vakfı) işbirliğiyle gerçekleştirilen 3 Aralık

Detaylı

PRAG'DA BRUCE SPRINGSTEEN KALİTE YAŞAMIN KENDİSİDİR

PRAG'DA BRUCE SPRINGSTEEN KALİTE YAŞAMIN KENDİSİDİR BULU AĞUSTOS 2012 SAYI 13 www.sev.org.tr MA PRAG'DA BRUCE SPRINGSTEEN KALİTE YAŞAMIN KENDİSİDİR AMERİKAN KOLEJLERİ'NDE RENGâRENK BAHAR TÜRK POP MÜZİĞİNİN 50 YILI TATLININ DAYANILMAZ CAZİBESİ Merhaba Değerli

Detaylı

SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ

SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ SATIŞ VE PAZARLAMA ÖYKÜLERİ ***İLK DOSYA*** İLK YAYIN TARİHİ: 15 HAZİRAN 2009 Satış ve Pazarlama Öyküleri e-kitabı yahoo grubu resmi Satış ve Pazarlama Öyküleri Kalmasın Bu e-kitap çoklu yazarlı olarak

Detaylı

76 Atatürk Köşesi 80 Ziyaretler ve Etkinlikler 84 Dijital Fotoğrafçılık 90 Beraber

76 Atatürk Köşesi 80 Ziyaretler ve Etkinlikler 84 Dijital Fotoğrafçılık 90 Beraber İÇİNDEKİLER 14 üncü Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Serdar DÜLGER in Veda Mesajı 6 15 inci Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Hasan UŞAKLIOĞLU nun Katılış Mesajı 8 Komuta Değişimi 9 Yakın Batıda Kayıp

Detaylı

GÜLTEPE KÜLTÜR MERKEZİ

GÜLTEPE KÜLTÜR MERKEZİ Modern Taksi Durakları Şoförleri Sevindirdi Kağıthane de bulunan taksi duraklarının yenileme çalışmaları Merkez Taksi Durağı açılışıyla başladı. Nurtepe Taksi Durağı nın yenilenmesiyle devam eden açılışlarda,

Detaylı

paylaşımdan Sonbahar Yaprakları Yerini Beyaz Kar Tanelerine Bırakırken İkram Göktaş

paylaşımdan Sonbahar Yaprakları Yerini Beyaz Kar Tanelerine Bırakırken İkram Göktaş paylaşımdan İkram Göktaş Sonbahar Yaprakları Yerini Beyaz Kar Tanelerine Bırakırken Sonbahar yapraklarının yerini bembeyaz karlara bıraktığı şu günlerin tadını çıkarıyoruz Yeni yıl 2013 ün tüm güzellikleri

Detaylı

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI

SAYI: 7 HAZ RAN 2012 ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI SAYI: 7 HAZ RAN 2012 PARA İLE SATILMAZ ÖZEL KIRŞEHİR İLKÖĞRETİM OKULU YAYINI vizyon Ö Z E L K I R E H R L K Ö R E T M O K U L U HAZİRAN 2012 SAYI: 7 Yılda bir kez yayımlanır, para ile satılmaz. SAHİBİ

Detaylı

Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Balaban; Çayyolu Ankara nın Gözdesidir!

Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Balaban; Çayyolu Ankara nın Gözdesidir! ÇAYYOLUHABER www.cayyolu.com.tr ÜCRETSİZDİR AĞUSTOS/2010 YIL:1 SAYI:8 Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Şenol Balaban; Çayyolu Ankara nın Gözdesidir! Taşkın Sokak Yenimahalle Merkez deki Taşkın Sokak

Detaylı

3 ayda bir yayınlanır Nisan 2008 Sayı 10

3 ayda bir yayınlanır Nisan 2008 Sayı 10 Bizim Dergi 3 ayda bir yayınlanır Ana sevgisi bütün sevgilerin kaynağıdır Anneler Gününüz Kutlu Olsun Bizim Dergi 2 Sevgili üyelerimiz ve okurlarımız, Bir genel kurulu daha arkamızda bırakarak derneğimizin

Detaylı

Yıl:3 Sayı:7 Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2012. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yayınıdır. Anılarla Dolu 80 Yıl...

Yıl:3 Sayı:7 Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2012. Lafarge Dalsan Ücretsiz Yayınıdır. Anılarla Dolu 80 Yıl... Yıl:3 Sayı:7 Ocak-Şubat-Mart-Nisan 2012 Lafarge Dalsan Ücretsiz Yayınıdır. Anılarla Dolu 80 Yıl... Başyazı 80. Yıl Heyecanı Bahattin Daloğlu - Genel Müdür 79 yıldır çalışan, koşan ve kazanan bir firma

Detaylı