ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ABOUT US HAKKIMIZDA. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers."

Transkript

1

2

3 HAKKIMIZDA ABOUT US F rmamız 1990 yılı başlarında İç Anadolu Bölges nde kamış ve hasır ürünler üretmekte ken, tur zm n gel şmes le b rl kte 1996 yılında Antalya dak şubes n Nasredd n Hasır Dekorasyon adı altında açmıştır. 005 yılında sektör l der hal ne gelen firmamız müşter talepler ve yatırımcı yönlend rmeler sonucu NASREDDİN ORMAN ÜRÜNLERİ ş rket n kurarak Antalya da emprenyel ahşap ürün ve kereste satışı le yen b r sayfa açmıştır. müşter ler ne üstün h zmet sağlarken, ülkem z ve Avrupalı yatırımcıların le üret c ler n d kkat n çekerek hayranlığını kazanmıştır. Bugün se toplam olarak yaklaşık m² açık sahaya kurulu, m² kapalı alanda entegre üret m tes sler ne sah p ulusal b r ş rketler grubu hal ne geld k. 015 Yılının lk aylarında açılması planlanan Antalya Organ ze Sanay Bölges ndek yen yatırımımız b zlere farklı b r v zyon yüklem şt r. Our Antalya branch was establ shed n 1996 under the name of Nasredd n Reed Decorat on Wh le our company was produc ng reed and w cker products n the Central of Anatol a. As a new page n our company story, wh le our company was the market leader n 005 we establ shed NASREDDIN FORREST PRODUCTS Company and started the sales of mpregnated wood products and t mber on the demand of the customers and the nducement of nvestors. ga ned the attent on and adm rat on of domest c and nternat onal nvestors and producers. Today we have become a nat onal group of compan es w th ntegrated product on l nes establ shed on m² area w th a covered area of m² Our new nvestment wh ch s go ng to operate n the first months of 015 n the Industr al Zone of Antalya has g ven us a new v s on. 008 Yılında ahşabı geleceğ n yapı malzemes olarak gören firmamız yatırım kararı alıp Antalya nın Ser k İlçes nde m² sahada m² s kapalı alanda lam ne k r ş tes s n kurmuştur. F rmamız, fabr kamızın kurulması le b rl kte tur zm yatırımları ç nde öneml projelere mza atan, profesyonel b r yönet m anlayışı olan, teknoloj s n sürekl olarak yen leyen ve asla vazgeçmeyeceğ müşter odaklı k al te pol t kasını gel şt ren b r kurumsal anlayış ortaya koydu. Zaman ç nde hedef olmayan firmaların sektörden çek lmek zorunda kaldıklarını gördükçe de lkeler m ze daha da sarıldık. Bu düşünceler ışığında 011 yılında Feth ye- Marmar s-bodrum üçgen nde yer alan ve bölge l der olan Salman Ahşap Sanay Ş rket n bünyem ze kattık. Başarı vmem z hızlandıran bu yapılanma le yatırımlara daha da hız veren firmamız aldığı üret m hatları le 6 ana yatırımı bünyes nde barındıran özgün b r yapıya k avuşmuştur. Bu üret m çeş tl l ğ le Muğla dak tes s m z n ser olarak Thermowood ahşap, mas f panel ve standart lam ne k r ş üret m yaparak ç p yasaya ve hracata yönel k h zmet verecekt r. Antalya dak tes s m z n se yurt ç ve yurtdışı projelere yapısal ahşap le lg l çözüm ortağı olması planlanmıştır. Bu tes ste ülkem zde b r lk olan önümüzdek yıllarda yapı sektöründe hak ett ğ yer alacağını düşündüğümüz, CLT panel duvarlı evler n ser üret m yapılacaktır. Bu yapılanma le b rl kte nsana yatırımı da hızlandırarak kal te pol t kamızı b r sev ye daha yükseğe taşıdık. Türk ye de ahşap konusunda seçk n b r mühend sl k ve üret m ek b ne sah p olan firmamız b rçok projeye başarı le mza atmıştır. B zler bu noktaya get ren, desteğ n uyguladıkları projeler nde b z çözüm ortağı olarak seçerek veren kamu yetk l ler ne, özel sektör yatırımcılarına ve halkımıza teşekkür ed yorum. H mmet ERBAY Yönet m Kurulu Başkanı In 008 our company dec ded to make an nvestment for the product on of glulam beams on m² area w th a covered area of m² n Ser k wh ch s a d str ct of Antalya. Because we saw that wood would be the preferred construct on mater al n the future. W th the establ shment of our factory our company became an mportant solut on partner for tour st c nvestments and projects because of ts profess onal management approach. Our company establ shed a reputat on wh ch was based on cont nuous h gh-tech nvestments and customer or ented qual ty pol c es. As we saw that compan es that d d not have pr nc ples or pol c es left the ndustry n t me we became more bonded to our pol c es. W th these thoughts we dec ded to nvest n the west reg on of Antalya and took over the SALMAN WOOD Company wh ch was the market leader, establ shed n the tr angle of Feth ye-marmar s- Bodrum area. Th s nvestment accelerated our success and we become a un que company w th 6 ma n product groups n our product on l nes. Wh le these product groups gave us the chance to g ve an outstand ng customer serv ce we Our fac l t es n Muğla w ll do ser al product on of thermowood, mass ve panels and glulam beams and serve domest c and nternat onal customers. On the other hand t s planned that our fac l t es n Antalya w ll be a solut on partner for domest c or nternat onal project regard ng structural wood and glulam beams. Also n these fac l t es we are plann ng to produce CLT Panel Houses wh ch we th nk w ll have an mportant pos t on n the construct on ndustry n the near future. Bes de these nvestments we have done more nvestments n people and Human Resources. W th th s we ga ned a chance to set our qual ty level h gher than before. Thanks to our outstand ng eng neer ng and product on team we ach eved outstand ng success n mportant projects. We would l ke to thank the government off cers, nvestors and customers who supported us by show ng the r trust and nv t ng us to part c pate n the r projects. H mmet Erbay Cha rman of the Board 3

4 MUĞLA FABRİKASI MUĞLA FACTORY m² üzer ne kurulu m² kapalı alana sah p fabr kamız, 3 ana dalda üret m yapan entegre b r tes st r. Mas f Panel, Lam ne K r ş, thermowood ahşabı ler teknoloj le üret m yapan tes s m z, yıllık m3 kereste şleme kapas tes le Avrupa normlarında üret m yapmaktadır. Our factory wh ch s establ shed on m² w th a covered area of m² has 3 ma n product on l nes. Mass ve Panel, Glulam Beam, thermowood are produced compat ble to the European Norms here w th h gh technology w th an annual volume 3 of m t mber a year. MUĞLA SATIŞ MAĞAZASI OUR STORE IN MUĞLA ent mob lyaları, ahşap ev satış b r m, Kpencere, masa sandalye, çocuk oyun grubu, kamelya, pergole. Proje bazında otellere ve uygulama firmalarına, dülgerlere, marangozlara, montaja hazır mamul ürünler (lam ne k r ş, mas f ebatlanmış ve emprenyelenm ş kereste). Sert ağaç, yumuşak ağaç, doğramalık ve nşaatlık kereste, plywood, kapı seren, doğrama lam ne profil, lambr, rabıta, yalı baskı, mas f panel, hazır deck, ve kereste olarak da S b rya çamı, karaçam, lad n, larex, roko satışı. Bahçe mob lyaları mağazası. ere, we offer urban furn ture, wooden Hhouse sales un t, w ndows, tables, cha rs, playgrounds, camell as, and arbours. We offer fin shed products that are ready to be nstalled to hotels, appl cat on firms, bu lders, carpenters, on the bas s of the project. (lam nated beams, mass ve s zed and mpregnated t mbers)among our other products are hard wood, soft wood, t mber for woodwork and construct on, plywood, door st les, woodwork lam nated profiles, molded boards, bonds, house press, mass ve panels, readymade decks and t mber var et es such as S ber an p ne wood, black p ne, spruce tree, larex, roko. Garden furn ture store. İrt bat Numaraları FAX

5 ANTALYA FABRİKASI ANTALYA FACTORY m² üzer ne kurulu m² kapalı alana sah p fabr kamız Antalya Organ ze Sanay Bölges nde bulunmaktadır. Türk ye de lk olan CLT Panel Duvar evler ser olarak üretecekt r. Yapısal ahşap alanında projelere çözüm ortağı olacak teknoloj ve ek b barındıracaktır. Our new factory s establ shed on m² area w th a covered area of m² n the Industr al Zone of Antalya. Here we are do ng ser al product on of CLT Panel Houses. Th s fac l ty w ll also be a solut on partner for projects w th ts eng neer ng team. İrt bat Numaraları FAX ANTALYA SATIŞ MAĞAZASI OUR STORE IN ANTALYA roje bazında otellere ve uygulama firmalarına, dülgerlere, marangozlara, montaja hazır mamul ürünler ( lam ne Pk r ş, mas f ebatlanmış ve emprenyelenm ş kereste). Sert ağaç, yumuşak ağaç, doğramalık ve nşaatlık kereste, plywood, kapı seren, doğrama lam ne profil, lamb r, rabıta, yalı baskı, mas f panel, hazır deck ve kereste olarak da S b rya çamı, karaçam, lad n, larex, roko satışı. e offer fin shed products that are ready to be nstalled to hotels, appl cat on firms, bu lders, carpenters, on Wthe bas s of the project. (lam nated beams, mass ve s zed and mpregnated t mbers)among our other products are hard wood, soft wood, t mber for woodwork and construct on, plywood, door st les, woodwork lam nated profiles, molded boards, bonds, house press, mass ve panels, readymade decks and t mber var et es such as S ber an p ne wood, black p ne, spruce tree, larex, roko. İrt bat Numaraları FAX

6 ahşap ev AHŞAP EV WOODEN HOUSES İkl m değ ş kl ğ n n ve küresel ısınmanın çokça tartışıldığı günümüzde yapı ve yapı malzemeler n n önde gelenler nden olan ahşap, nsanlık tar h nden bu yana hep doğa ve nsan arasından öneml b r rol oynamış ve çağımızda öneml projelerde en güzel malzeme olarak yer almıştır. Bu amaçla NASREDDİN GROUP olarak ahşap ev konsept nde teknoloj n n sunduğu son s stem mak nalarla üret m m z gerçekleşt r yoruz. 15 gün g b kısa b r sürede kend proje tasarımlarımız çer s nden seç len modeller m z tesl m edeb lecek kapas teye sah b z. Kültürümüzden ve tar h m zden ed nd ğ m z tecrübe, teknoloj n n sunduğu kal te ve hız le artık özlem n çekt ğ m z evler s ze b r telefon kadar yakın. NASREDDİN GROUP, teknoloj s n ve bey n gücünü bu noktaya odaklamıştır. Gel şm ş mak ne parkıyla 3 ana ev grubu üreten NASREDDİN GROUP, bugün Avrupa Kal tes le yarışır durumdadır. S nce cl mate changes and global warm ng s be ng d scussed so frequently nowadays wood, wh ch s among the lead ng construct on mater als and wh ch has played an mportant role between nature and mank nd through h story, has earned an mportant place n projects as the most beaut ful mater al. W th th s purpose NASREDDIN GROUP s produc ng wooden houses w th the best mach nery technology s prov d ng. We have a capac ty of del ver ng a model chosen from our own des gns n a short t me l ke 15 days. W th the exper ence we have ga ned from our culture and h story, the qual ty and speed prov ded by technology the wooden house you are long ng s as close a phone for you. NASREDDIN GROUP has focused ts technology and bra n power to th s po nt. Today NASREDDIN GROUP s compet ng w th European Qual ty w th ts advanced mach nery park n produc ng 3 ma n k nds of wooden houses. nashouse CRYSTAL / NIRVANA Daha fazla b lg ç n lütfen telefonunuzdan QR kodu okutunuz. For more nformat on, please read the QR code on your phone 8 9

7 İkl m Ekoloj ve Sağlık Yapı malzemeler n n ç nde y neleneb l r olması, nsan sağlığına zarar vermemes ahşabı d ğer malzemeler çer s nde üstün tutmaktadır. Ecology and Health Wood s be ng preferred among other construct on mater als because t s renewable and doesn t g ve harm to human health. AHŞAP EV ENERJİ ve ÇEVRE DOSTUDUR Dünyada enerj tasarrufunun bu kadar önem kazandığı günümüzde ahşap evler n üstünlüğü öne çıkmaktadır. Ahşap yapılar hem yapım aşamasından hem de kullanımı boyunca enerj dostudur. Kullanılan keresten n üret m aşamasından başlayarak yer nde montajına kadar ahşap ev n üret m esnasında farklı nşaat malzemeler n n kullanımına oranla daha az enerj tüket l r. Ahşap ev n kullanım esnasında kl mlend rme g der n n farklı malzemelerden yapılmış b nalara göre daha düşük olduğu b rçok çalışma le spat ed lm şt r. Ahşap kend s doğal b r ürün olduğu ç n zaten çevre dostu b r malzemed r. Isı İzolasyonu Doğada en y ısı zolasyon malzemes ahşaptır. Aynı kalınlıkta b r tuğlaya göre 7 kat ısı zolasyonu sağlar. Heat Isolat on Wood s the best heat solat on mater al n nature. It prov des 7 t mes more heat solat on compared to a br ck w th the same s zes. WOODEN HOUSES ARE ENERGY and ENVIRONMENT FRIENDLY S nce energy sav ng s d scussed so much the remarkable advantages prov ded by wooden houses are recogn zed. Wooden structures are energy and env ronment fr endly both dur ng product on and us ng. The energy used for produc ng t mber and the energy used for the product on of wooden houses are s gn ficantly less than the energy used for produc ng houses w th other construct on mater al. The cl mat zat on costs dur ng the use of a wooden bu ld ng s much lower than the costs for a s m lar bu ld ng made of d fferent construct on mater al. S nce wood s a natural mater al t s obv ously env ronment fr endly. Montaj Kolaylığı ve Sorunsuz Detaylar Ahşap b na yapılırken bütün detaylar fabr kada çözülür. Şant yede sadece montaj yapılır. Buda s ze hız katar. Easy Installat on and Problem-Free Deta ls Wh le a wooden house s be ng produced all deta ls are be ng solved at the fac l t es n ndustr al env ronment. There s only need for nstallat on and assembly at s ght and th s prov des speed. Yangın Gerekl yangın payları bırakıldıktan sonra artık ahşap b nanın ne kadar süre sonra yanarak çökeceğ hesaplanab lmekted r. D ğer malzemeler n ters ne ahşap b r yapı b rden b re değ l de yavaşça çöker. F re Precaut ons After putt ng precaut ons for fire n the project t s poss ble to calculate how long t w ll take the wood ng bu ld ng to collapse n case of fire wh ch s much slower than expected. Unl ke bu ld ng produced from other construct on mater al wooden houses don t collapse suddenly. Deprem Depremde öneml olan yapının hafif olmasıdır. Deprem anında b nada oluşan kuvvetler n yanı sıra; çökme anında can kaybı m n muma ner. Earthquake In case of an earthquake the most mportant fact s the we ght of the bu ld ng. Because dur ng an earthquake the we ght of the bu ld ng s effect ng the power and pressure that causes to damage. If you have a bu ld ng w th less we ght the r sk of l fe loss s decreased dur ng an earthquake

8 KONTRA PANEL EV CLT (CROSS LAMINATED TIMBER) PANEL HOUSE CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 1 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 3 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 4 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 5 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 6 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 7 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 8 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 9 Yen yatırımlar ve teknoloj k mak ne parkuru le Türk ye de lk olan kontra panel ev s stem NASREDDIN GROUP TARAĞINDAN detayları çözülmüş şek lde müşter ler m ze sunulmaktadır. İsten len proje doğrultusunda duvarlar panel hal nde üret l p v nç le yer ne konularak oluşturulur. Sağlıklı ve estet k ahşap evler bu teknoloj sayes nde çok kısa montaj süreler yle müşter ler m ze sunulmaktadır. Thanks to ts new nvestments and h gh-tech mach nery NASREDDIN GROUP has solved the deta ls of the CLT Panel House System for ts customers, wh ch s a first n Turkey. The CLT panel walls are be ng produced accord ng to the Project and assembled w th cranes n ts pos t on. Thanks to th s technology healthy and esthet c wooden houses are be ng prov ded to our customers and assembled n a very short t me. CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 10 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI - 11 CLT HOUSE KONTRA PANEL EV İMALAT SIRASI

9 AHŞAP CLT PANEL DUVAR (Çapraz lam ne ed lm ş keresteden mal duvar) Günümüzde hızlı, güvenl, sağlıklı konut ht yacını karşılamak ç n gel şt r len ürünlerden b r s de ahşap CLT panel duvar s stem d r. Ahşap kökenl konut ve b na yapımında Türk ye de lk ve tek olarak firmamız tarafından üret len, dünyada uzun zamandır kullanılan ve kabul görmüş geçerl b r s stemd r. Ahşap CLT Panel Duvar Üret m : Tekn k kurutma fırınlarında kurutulmuş hammadde hassas çalışan ekleme ve profil mak nalarında şlenerek CLT panel ç n hazırlanır. Neme ve mekan k d rençlere dayanıklı, sert fikalı PUR tutkal le malzeme l f yönler b rb r ne d k gelecek şek lde, bu üret m ç n tasarlanmış özel preste 400x1500 cm. ebatlarında üret l r. Tekn k d renç kazanma süres nce d nlend r len CLT paneller, Projede ön görülen detayların (Çatı eğ mler, mertek yuvaları, elektr k ve su kanalları vb g b ) uygulanması ç n, bu üret me özel tasarlanmış CNC mak nelerde şlenerek fabr ka ortamında uzman personel tarafından projes ne uygun şek lde hazırlanır. Yangın ve b yoloj k zararlılara karşı koruma şlem uygulanarak montaj alanına sevk ed l r. Konusunda uzman ek pler tarafından montajı gerçekleşt r len ahşap CLT panel konutlar opt mum sürede montajlanır. CLT panel le üret len evler n en bel rg n özell ğ : Montaj süres n n kısa olmasının Depreme karşı yüksek d rence sah p olması Isı ve ses yalıtımında emsaller ne göre üstün özell kler göstermes Nefes alan yüzde yüz doğal b r malzeme olmasıdır. WOODEN CLT PANEL WALL (Cross Lam nated T mber Panel Wall) Today the CLT Panel Wall System s one of the fastest and safest ways to create healthy hous ng. Th s worldw de well known and accepted system s be ng produced for the first t me n Turkey by our company. The Product on of CLT Panel Walls: K ln dr ed t mber s be ng prepared w th finger jo nt and profile mach nes for the product on of CLT walls. Th s mater al s be ng processed w th a stra ght angleby a spec al press w th the d mens on of 400x cm. Cert fied PUR glue s used for th s process. The CLT panels are be ng kept unt l t ga ns techn que res stance and strength. Then t s be ng cut accord ng to the Project by expert personnelw th CNC mach nery n ndustr al env ronment. After th s precaut on process aga nst fire and b olog c corrupt ve effects. At the end the CLT Panel Walls are transported for assembly on s ght. The CLT Panel Hous ng s be ng assembled n opt mum t me by expert personnel. The most mportant features of CLT Panel Hous ng are: Assembly t me s s gn ficantly short Res stant aga nst earthquakes H gh nsulat on values for heat and sound %100 Natural mater al

10 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse KAYA PALAZZO nashouse KAYA PALAZZO nashouse ASKA HOTEL / KOVBOY KASABASI

11 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse RIXOS PREMIUM / TEKİROVA nashouse ANKARA / PURSAKLAR nashouse AL KOBAR / S. ARABİSTAN nashouse KOVBOY KASABASI nashouse ASKA HOTELS

12 YIĞMA EV / LOG HOUSE Duvarları oluşturan 6.7, 9. veya 1cm kalınlıkta ve 14. yüksekl ktek ç ft lamba zıvanalı ahşap profiller, % arası fırınlanmış thal lad n keresteden, kurt ağızı geçme (fingerjo nt) s stemde boy ekl olarak h drol k preste sıkılmış lam ne ahşap k r şlerden oluşmaktadır. Ahşap yapının tamamı kapı, pencere, kablo holler, yalıtım modüller vb. tüm detayları le b rl kte, üret m önces nde AutoCAD Arc tecture (M mar AutoCAD) tabanlı 3 boyutlu özel ahşap konstrüks yon programında tasarlanır ve programın CNC arayüzü vasıtasıyla üret m yapacak olan özel 5 eksen CNC mak neye aktarılır. Tüm ahşap duvar, çatı ve zem n elemanları, CNC mak nede el değmeden, mm n n 1/5 hassas yet nde hazırlanır. Duvarları oluşturan ahşap profiller üst üste konarak, duvar kes ş m ve köşe b rleş mler nde kertme veya kırlangıç s stemde b rb r ne geç r l r ve yaylı çel k bulonlarla k l tlen r. YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 1 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 3 The profiles pressed by hydraul c presses from k ln dr ed spruce w th finger jo nt connect ons w th a th ckness of 6.7, 9. or 1 cm and a he ght of 14. cm produced w th double tongue-and-groove const tute the walls. The whole bu ld ng nclud ng deta ls l ke doors, w ndows, cable holes, solat on modules etc. are des gned w th the AutoCAD Arch tecture software n 3D and transferred to the 5 ax s CNC mach nery w th the su table nterface. All the wooden wall, roof and oor mater al s produced by the CNC mach nery w th a currency of 1/5 mm w thout human touch. Dur ng assembly ons te the profiles wh ch const tute the walls are jo nt by the notches and are locked by steel bolts w th spr ngs. YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 4 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 5 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 6 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 7 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI - 8 YIĞMA EV LOG HOUSE İMALAT SIRASI

13 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse FABRİKA TEŞHİR EVİ 154 m nashouse CRYSTAL NIRVANA 50 m 18 adet nashouse LONG BEACH / ALANYA 130 m 1 adet 3

14 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse ASKA HOTEL / ÇOCUK KLUBÜ nashouse BİREYSEL EV / DATÇA 74 m 5 adet nashouse BİREYSEL EV / DATÇA 74 m 5 adet nashouse BİREYSEL EV / AYDIN nashouse BİREYSEL EV / MARMARİS nashouse MARMARİS 8 m nashouse BİREYSEL EV / MARMARİS 41 m nashouse FUAR STANDI / İST. nashouse DATÇA 70 m 3 adet 4 5

15 KARKAS EV FRAME HOUSE KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 1 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 3 Günümüzde ler teknoloj ve mühend sl k hesaplarının b rleş m yle b rl kte kal tel olarak üret lmeye başlayan ahşap karkas yapı s stemler genel olarak taşıyıcıların ahşap kolonk r şlerden oluşmasıdır. Bu s stemde bağlantılar düşey yatay ve çapraz b rleş m s stemler yle kenetlenmekted r. Karkas oluşturulduktan sonra d rek olarak CLT duvar panel kullanılacağı g b, araya ısı ve ses yalıtım malzemeler de konup ç ve dış cepheler değ ş k malzemelerle kaplanab len b r yapı türüdür. KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 4 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 5 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 6 Thanks to technology and eng neer ng exper ence t s able to produce wooden carcass houses n wh ch the carr er system s constructed by glued lam nated wood. In th s system the jo nts are const tuted w th hor zontal and vert cal connect ons. Once the carcass system s establ shed walls are created w th e ther w th CLT panels or other construct on mater al and cover. KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 6 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 7 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI - 8 KARKAS EV FRAME HOUSE İMALAT SIRASI

16 AHŞAP EV WOODEN HOUSE nashouse MAXXROYAL / BELEK nashouse REGNUM HOTEL SPA / BELEK nashouse BELLİS HOTEL / BELEK nashouse RUBİ HOTEL / ALANYA 8 9

17 mas f panel MASİF PANELLER SOLID PANELS Naspan Türk ye dek en gel şm ş panel teknoloj s le sert ve yumuşak ağaçlardan mas f panel üretmekted r. Naspan, teknoloj s ndek yen l kler kadar mas f panellerdek y leşt rmeler le de Türk ye n n ağaç sektöründe k en hızlı büyüyen grubunun markası olarak doğmuştur. Sert ağaçlar (kayın,meşe,kestane, cev z ) ve yumuşak ağaçlar (sarıçam,lad n) dan mas f panel üret m tekn ğ ne uygun olarak üret len paneller TSE standartlarında sını anır ve kullanıma sunulur. Naspan manufactures sol d panels made from hard and soft wood, us ng the most advanced panel technology n Turkey. Naspan has been born as the brand of the fastest grow ng group n the t mber sector n Turkey, both w th ts nnovat ons n technology, and the advances n sol d panell ng. Hard wood trees (beech, oak, chestnut, walnut) and soft wood trees (scotch fir, spruce) are used to manufacture panels n accordance w th the techn que for manufactur ng sol d panels. They are class fied n accordance w th TSE standards and presented for use. Daha fazla b lg ç n lütfen telefonunuzdan QR kodu okutunuz. For more nformat on, please read the QR code on your phone

18 Ekl Sol d Ekl Sol d Ekl Sol d - Ekstra Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC TEKNİK ÖZELLİKLER TUTKAL : D3 - D4 PVA NEM : % ZIMPARA : 10 KUM Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Ekl Sol d Ekl Sol d Ekl Sol d Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm Kal te AA-AB-BB-AC-BC AA-AB-BB-AC-BC Kalınlık Gen şl k 1 cm 1 cm Boy 100 cm cm 100 cm cm

19 Mas f Panel n Kullanıldığı Alanlar MASİF PANEL SOLİD PANELS Ahşap yapısal kolon-k r ş üret m nde Ahşap evler n ç duvar, tavan ve taban elemanlarında Yatların güverte kaplaması ve mob lyalarında Yer döşemeler nde Kapı ve kapı kasası üret m nde Okul sıralarında Merd ven kaplamalarında ve döşemeler nde Büro, yatak ve oturma odası gruplarında. Mutfak tezgahı ve dolaplarında Duvar panolarında Kütüphane dolaplarında Vagon ve karavan taban tavan ve duvar elemanlarında Döşemel mob lyaların mukavemet gerekt ren skelet elemanlarında Sandık üret m nde Tabut üret m nde Sanay t p kablo makaraları üret m nde Spor salonları ç döşemeler nde Areas Where Mass ve Panels are Be ng Used In product on of glulam beams Indoor wall cover, ce l ng and oor cover ng for wooden houses Deck and furn ture for yachts Floor cover ng Doors and door frames School desks Sta r cover ng Ofis, bedroom and l v ng room furn ture K tchen cab nets and k tchen benches Wall panels Cab nets and shelfs for l brar es Floor, wall and ce l ng cover ng for tra n wagons Framework of seats and sofas Coff ns Industr al cable drums Floor cover ng for gymnas ums

20 ahşap pencere AHŞAP PENCERE WOODEN WINDOWS-FRAMES Üs t ü n t e k n o l o j d e k b l g s a y a r k o n t r o l l ü mak neler m zde Alman normlarında ( I V68) gerekt ğ nde k ş ye özel çözümler sunularak her çeş t ağaçtan üret m yapılmaktadır. İmalatımızda kullandığımız tüm thal kereste, b lg sayar kontrollü kurutma fırınımızda kullanılacağı yer n durumuna göre kurutmaya tab tutulmaktadır. F nger jo nt ve lam ne şlemler yapıldıktan sonra üstün teknoloj dek b lg sayar kontrollü mak nelerde üret lmekted r. Dış hava koşullarına karşı ahşabı koruyan su bazlı boyalarla boyandıktan ve c lalandıktan sonra epdm fit ller, alüm nyum yağmurlukları ve aksesuarları bağlanıp montaja hazır hale get r lmekted r. Ürün t pler m zde kanat yada sab t cam, tek açılım, ç ft açılım, ç ft kanat açılma özell ğ, üst kayıtlardak eğ m, d key kayıtlardak eğ m, kemerl pencere, da resel pencere, kend eksen nde dönüş(p vot), g yot n ve farklı sürgü çeş tler, panjur ve kepenk s stemler g b b rçok değ şkene bağlı olarak b rb rler nden ayrılmaktadır. Penceren n takılacağı açıklıkta ön görülen şlevler ve yapının genel m mar üslubu bu değ şkenler bel rlemen ze yardımcı olacaktır. Örneğ n manzaraya bak an güney cephes ndek b r penceren n orta kayıtsız ç ft kanat açılmasını, yada yaşam alanınızdan verandaya açılan gen ş b r açıklığın katlanır sürme kapıyla çözülmes n steyeb l rs n z. Günümüzde tüket c n n özlem duyduğu ahşap sıcaklığını, şıklık ve dayanıklılığını, her türlü nşaat, restorasyon g b uygulamalarda rahatlıkla kullanab len ahşap pencere s stemler ne taşıyan Nasredd n group; kal te, şık d zayn, uygun fiyat ve farklı fonks yonel çözümler b rl kte sunmaktadır. Daha fazla b lg ç n lütfen telefonunuzdan QR kodu okutunuz. For more nformat on, please read the QR code on your phone

21 WOODEN WINDOWS-FRAMES AĞAÇ TÜRLERİ TREE SPECIES Cev z reng L mba Cev z reng Çam Cev z reng Kestane Our advanced technology, computer controlled mach nery s able to manufacture from all types of trees, at German norms (Iv68), and even offer customer spec fic solut ons where necessary. All of the mported t mber used n our manufactur ng processes are subjected to k ln dry ng n our computer controlled k lns, and accord ng to the areas where they are go ng to be used. After finger jo nt and lam nat on procedures are completed, they are manufactured us ng advanced technology, computer controlled mach nes. Water based pa nts and pol sh wh ch protects the wood from external weather cond t ons are used, followed by the connect ng of EPDM membranes, alum n um ra n sh elds and accessor es, mak ng them ready for assembly. Our product types d ffer from each other based on a large number of d fferent var ables such as ap or fixed w ndows, s ngle or double open ng panes, double- s ded ap feature, t lt ng n the upper parts, t lt ng n the vert cal parts, arched w ndows, c rcular w ndows, p voted w ndows, gu llot ne and var ous d fferent types of bolts, and bl nd and shutter systems. The procedures env saged n the open ng where the w ndow s to be fitted and the general arch tectural style of the bu ld ng w ll ass st us n determ n ng these var ables. For nstance, you may want a south fac ng w ndow w th a v ew to open on both s des w thout a central part ng, or a sl d ng door part t on between your l v ng area and veranda. The Nasredd n Group, wh ch possesses all types of wooden w ndow-frame systems wh ch can be used eas ly n all types of construct on restorat on works, s styl sh and durable, and prov des the warmth of t mber wh ch modern day consumers are long ng for, offer qual ty, styl sh des gn, reasonable pr ces and var ed funct onal solut ons all n one place. Naturel İroko Naturel Kestane Naturel Sapell AHŞAP PENCERE KESİTİ SECTION WINDOW S b rya çamı, Karaçam, Lad n, Lar x Naturel Çam mm ısıcam Hava boşluğu Silikon Nem alıcı Cam çıtası Damla toplama kanalı Aliminyum damlalık Epdm fitil Eruo ispanyol kanalı 68 x 86 lamine profil

22 PENCERE TÜRLERİ WINDOW TYPES PENCERE TÜRLERİ WINDOW TYPES VOSWAGEN SÜRME SİSTEMLİ VOLKWAGEN SLIDING SYSTEM ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ DOUBLE WING DOUBLE OPENING SYSTEM TEK KANAT ÇİFT AÇILIM SİSTEMİ SINGLE WİNG DOUBLE OPENING SYSTEM BASİT SÜRME SİSTEMİ SIMPLE SLIDING SYSTEM KALDIR-SÜR SİSTEMİ LIFT AND SLIDE SYSTEM AHŞAP KEPENK WOODEN BLIND AND SHUTTER SYSTEM

Açık Büfe Open Buffet

Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet 40 x 90 x 85 1x 3.5 Kw 1x 5.5 Kw 80 x 90 x 85 2x 3.5 Kw 2x 5.5 Kw 40 x 90 x 85 2x 2000 W 50 Hz 80 x 90 x 85 4x 2000W 50 Hz 80 x 90 x 85

Detaylı

Açık Büfe Open Buffet

Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet Açık Büfe Open Buffet 40 x 90 x 85 1x 3.5 Kw 1x 5.5 Kw 80 x 90 x 85 2x 3.5 Kw 2x 5.5 Kw 40 x 90 x 85 2x 2000 W 50 Hz 80 x 90 x 85 4x 2000W 50 Hz 80 x 90 x

Detaylı

Kab nler Kapılar Kumanda S stemler Butonlar Mak ne Motorlar D ğer Malzemeler Cars. ...

Kab nler Kapılar Kumanda S stemler Butonlar Mak ne Motorlar D ğer Malzemeler Cars. ... OPTİMAL ELEVATOR & ENGINEERING ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE Hakkımızda 2008 yılında kurulmuş olan Opt mal Asansör Ltd. Şt. asansör kontrol panoları, rev zyon setler le kend ürett ğ malzemeler n ve asansörle

Detaylı

ANTALYA SPO: SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL 5*: arası qonaqlamalara özel endirim CLUB KONAKLI HOTEL 5*: arası girişlere özel

ANTALYA SPO: SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL 5*: arası qonaqlamalara özel endirim CLUB KONAKLI HOTEL 5*: arası girişlere özel ANTALYA SPO: SEA LIFE BUKET BEACH HOTEL 5*: 22.07-20.10 arası qonaqlamalara özel endirim CLUB KONAKLI HOTEL 5*: 26.07-31.07 arası girişlere özel endirim XAFIRA DELUXE RESORT 6 SPA 5*: 22.07-31.07 arası

Detaylı

TOPLAM EB. Şehir HOTEL ADI

TOPLAM EB. Şehir HOTEL ADI TOPLAM EB HOTEL ADI Şehir 01.05-31.05 ANTALYA AKKA RESIDENCE 5* 50% ANTALYA AKKA ANTEDON 5* 45-50% ANTALYA AKKA ALINDA 5* 45-50-55% ANTALYA AKKA HOTELS CLAROS 4* 45% ANTALYA ALAIYE KLEOPATRA HOTEL 4* 20

Detaylı

TÜMOB ve VERRAZANO b r Tüfekç o lu n aat Taah. E t. Ö r. Tur. Mob lya Dekorasyon malat San. ve T c. Ltd. t. markas d r.

TÜMOB ve VERRAZANO b r Tüfekç o lu n aat Taah. E t. Ö r. Tur. Mob lya Dekorasyon malat San. ve T c. Ltd. t. markas d r. HAKKIMIZDA Tüfekçio lu irketlerinden biri olan TÜMOB Ah ap Mobilya Dekorasyon Sanayii, 1997 y l ndan bu yana faaliyet gösteren üretim tesislerini ve profesyonel kadrosunu 2011 y l nda bünyesine dahil etmi

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 18.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 12.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 15.07.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 22.06.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat

Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat. Afişe Fiyat 23.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

2014 YAZ DÖNEMİ FİYAT LİSTESİ

2014 YAZ DÖNEMİ FİYAT LİSTESİ VIKINGEN QUALITY VIKINGEN INFINITY GALERİ RESORT LONICERA WORLD ALAİYE RESORT JASMINE BEACH İNCEKUM BEACH DELPHIN BOTANİK DELPHIN DELUXE ULUSOY ASPENDOS YALIHAN MARITIM CLUB ALANTUR GYPSOPHILLA HOLIDAY

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 04.07.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 16.06.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 08.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 31.07.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 04.08.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 27.09.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 22.09.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

CONSTRUCTION. naswood.tr. ahşap konstrüksiyon.

CONSTRUCTION.  naswood.tr. ahşap konstrüksiyon. nastimber CONSTRUCTION ahşap konstrüksiyon nasthermowood ısıl işlem görmüş ahşap nashouse ahşap ev naspan masif panel naspen ahşap pencere nasreed hasır nastimber CONSTRUCTION ahşap konstrüksiyon Nasreddin

Detaylı

2009 ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI. İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN SEZON REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR.

2009 ERKEN REZERVASYON FIRSATLARI. İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN SEZON REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR. 1 İLGİLİ İNDİRİM FIRSATLARI 08.06.2009 AKŞAMINA KADAR YAPILAN REZERVASYONLARINDA GEÇERLİDİR. NAKİT/CASH LERDE İRİM VARDIR. WORLD ile 500 TL ve üzeri tüm taksitli işlemlerde 1 ay ekstre erteleme (04.06

Detaylı

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız

Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız 11.07.2016 1 Voyage ve Maxx Royal tesisleri için her türlü taleplerinizde mutlaka acente destek departmanına dönmeyi unutmayınız VOYAGE BELEK ve VOYAGE SORGUN 0-12 Yaş 2 Çocuk ücretsizdir. MAXX ROYAL BELEK

Detaylı

SRG 180. SRG 100: 1 Set çer ğ (2 kapak mekan zma + 4 adet yavaşlatıcı + üst ray + alt ray)

SRG 180. SRG 100: 1 Set çer ğ (2 kapak mekan zma + 4 adet yavaşlatıcı + üst ray + alt ray) SG 180 60KG AYALI SÜME KAPAK SİSTEMİ 16-50 MM 60 KG ADJUSTABLE SLIDING DOO SYSTEM 16-50 MM SG 180 Sürme S stem / Kutuda 1 Takım 7030 01 8065 01 8066 01 6870 ST 7520 SG 180 C 3. Kapak / Kutuda 1 Takım 7030

Detaylı

ısıl işlem görmüş ahşap

ısıl işlem görmüş ahşap nastimber CONSTRUCTION ahşap konstrüksiyon nasthermowood ısıl işlem görmüş ahşap nashouse ahşap ev naspan masif panel naspen ahşap pencere nasreed hasır nasthermowood ısıl işlem görmüş ahşap Nasreddin

Detaylı

Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz.

Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz. YAKUT RAY - MOBİLYAYA DEĞER KATAR Üstten askı s stemlerde alüm nyum profil kapak uygulamasıyla ahşabın eğ lme (bel verme) r sk n ortadan kaldırıyoruz. 8 mm ahşap panel le b rl kte 4 mm cam - ayna uygulayab

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

m a k i n e s a n a y i

m a k i n e s a n a y i GIDA MAKİNELERİ Taneli Dolum Makinesi Granular Filling Machine Z Elevatör Z Elevator Tamburlu Yıkama Makinesi Tumbler Washing Machine GIDA MAKİNELERİ Kasa Yıkama Makinesi Box Washing Machine Kavanoz Yıkama

Detaylı

HASKUL HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

HASKUL HALI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara / TÜRKİYE heraton Hotel Maslak 5 ***** - İstanbul / TÜRKİYE heraton heraton Ataköy 5 ***** - İstanbul / TÜRKİYE heraton Conrad Hotel 5 ***** - İstanbul / TÜRKİYE Marriot

Detaylı

Üretim Konfeksiyon Black Out

Üretim Konfeksiyon Black Out 1 Hakkimizda BOTEKS TEKSTİL ticatri hayatına 1992 yılında Bursa da kurmuş olduğu dokuma tesisi ile başlamıştır. Bilgi birikimi, tecrübe ve profesyonel kadrosu ile otel, konut ve işyeri tekstili konusunda

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ SIVA FİLELERİNİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ Sıva fileler sıvalı ya da macunlu yüzeylerde çeş tl nedenlerle oluşmuş çatlakları önlemek amacıyla kullanılır. Cam pl ğ nden dokunmuştur. İpl kler dokumadan sonra özel

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ Aralık 13

YATIRIMLARI BÜLTENİ Aralık 13 T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Aralık 13 Grup ve şirketlerin YENİLEME YATIRIMLARI Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT 2013-2014 Yenileme Yatırımları Başladı Kıyı Bölgelerinde 135 Tesis Yenileme Yapıyor

Detaylı

TUBTARA somun perç nler

TUBTARA somun perç nler TUBTARA somun perç nler güven l r bağlantı elemanınız! Belçika Malı EN 9100 Sertifikalı Somun perç n ned r? Tubtara somun perç n, levha veya prof l çer s nde güçlü b r bağlantı sağlayan, arka yüzeyden

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri IV. BÖLÜM CHİLLER CİHAZLARI TANIM Ch ller c hazları, endüstr yel amaçla soğutma yapılması gereken tüm teçh zat ve

Detaylı

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE

aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE aldora.com.tr EXPORT PANEL CATALOGUE ALDORA FURNITURE FACTORY Since its foundation in 2001, Aldora Furniture maintains on its steady growth on 40.000m2 covered factory area in the Industrial Zone of Kayseri

Detaylı

ADONIS HOTEL / 4* / Antalya - Lara

ADONIS HOTEL / 4* / Antalya - Lara ADONIS HOTEL / 4* / Antalya - Lara HB = Half Board / Main building Single Standart Standart (01.03.2012-04.04.2012) 1 Adult 56.70 $ 1 Adult 1 Child (0-6) 56.70 $ 1 Adult 2 Child (0-6)(0-2) 56.70 $ HB =

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri VI. BÖLÜM HAVA KONTROL ELEMANLARI HAVA KONTROL ELEMANLARI Çok Yönlü D füzör Havalandırma s stemler nde yüksek tavan

Detaylı

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue

okandancam.com.tr okandancam.com.tr ürün katalogu product catalogue ürün katalogu product catalogue 2011 FİRMA PROFİL Türkiye nin lider cam kuruluşlarından olan Okandan Cam 1954 yılında kurulmuştur. Sektörde yaptığı yatırımlar sayesinde gelişen ve büyüyen firma, 1968 yılında

Detaylı

TÜRKİYE'NİN 2007 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLERİ PLAJLAR

TÜRKİYE'NİN 2007 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLERİ PLAJLAR TÜRKİYE'NİN 2007 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLERİ PLAJLAR MERSİN (4 plaj) 1 1 Bozyazı Anemurion Otel-Mamure Otel 2 2 Erdemli-Kiz Kalesi Kız Kalesi H.P.-İPTAL 3 3 Silifke Altin Orfoz 4 4 Erdemli-Yesilovacik Pinepark

Detaylı

LİMCA Şirket Profili

LİMCA Şirket Profili LİMCA Şirket Profili 1 Limca Dekoratif Cam A.Ş. 1988 yılında, Cemalettin KAPLAN tarafından kuruldu. Firmamız kurulduğu tarihten itibaren müşteri memnuniyetini her zaman ilke olarak benimsemiştir. Ürünlerimizde

Detaylı

OTEL REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR HOTEL REFERENCES

OTEL REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI SOME OF OUR HOTEL REFERENCES SVALINN HOTEL İZMİR / TURKEY KAPASİTE 100 ODA / CAPACITY OF 100 ROOMS MAROON BOSPHOURS SUİTE İstanbul / TURKEY MARRIOTT MINSK HOTEL **** MINSK / BELARUS KAPASİTE 217 ODA / CAPACITY OF 217 ROOMS RİXOS THEME

Detaylı

REFARANSLARIMIZDAN BAZILARI

REFARANSLARIMIZDAN BAZILARI REFARANSLARIMIZDAN BAZILARI Club Otel Sera (Altur A.Ş.) Lara / Antalya 2007 Melas Otel ( Karamancı Tur. A.Ş ) Kundu / Antalya 2009 Baia Otel ( Sönmez Tur. A.Ş ) Kundu / Antalya 2009 S.S. Aksu Yalıkent

Detaylı

Ufkunuzu. Genişletin PROSUR-70 TEKNİK KATALOG PRO7005 PRO6003 PRO6004 PRO5003 PROSUR-84

Ufkunuzu. Genişletin PROSUR-70 TEKNİK KATALOG PRO7005 PRO6003 PRO6004 PRO5003 PROSUR-84 Ufkunuzu Genişletin PROSUR- TEKNİK KATALOG PRO5003 PRO03 PRO04 PRO05 PROSUR-84 PRO5003 50 mm profil genişliği ve 3 odacık Teknik Özellikler Neden? 50 mm. gen şl k ve Avrupa standartlarındak et kalınlığıyla

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

2005 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALAR

2005 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALAR 00 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALAR İL İLÇE BELDE PLAJ / MARİNA ADI Antalya Alanya Merkez Keykubat Plajı Damlataş halk plajı Kleopatra Doğu Kleopatra Batı Kargıcak Kargıcak (Titan-Dinler-Drita)

Detaylı

30 YIL TÜRKİYE GRUP VE ZİNCİR OTELLER GELİŞİM ENDEKSİ (GHG INDEX) 2014 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ

30 YIL TÜRKİYE GRUP VE ZİNCİR OTELLER GELİŞİM ENDEKSİ (GHG INDEX) 2014 AKDENİZ TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER BİRLİĞİ TÜRKİYE GRUP VE ZİNCİR OTELLER GELİŞİM ENDEKSİ (GHG INDEX) 2014 30 YIL 1984-2014 AKTOB ARAŞTIRMA /EROL KARABULUT ÖNSÖZ / SUNUŞ Son 30 yılda, dünya konaklama sektöründe en hızlı büyüyen pazarların başında

Detaylı

2006 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALARI 73 Kemer IV (Kemer Resort, Orange County Resort) 74 Kemer III (Grand Haber Hotel) 75 Kemer I (Fame

2006 YILI MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJ VE MARİNALARI 73 Kemer IV (Kemer Resort, Orange County Resort) 74 Kemer III (Grand Haber Hotel) 75 Kemer I (Fame PLAJLAR İL İLÇE BELEDİYESİ PLAJ İSMİ 1 Mersin Bozyazı Bozyazı Anemurion Otel 2 Antalya Alanya Kargıcak Kargıcak (Titan-Dinler) 3 Drita Hotel 4 Mahmutlar Club Hotel Syedra 5 Alanya Keykubat Plajı 6 Damlataş

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. Soğuk şek lleneb l r yüksek mukavemetl özel yapısal çel k kullanımı sonucu S355'le mukayese ed ld ğ nde elde ed len kalınlık azalması Kamyon üret m, gros yükü azaltarak daha fazla yük taşınmasını sağlayacak

Detaylı

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes

Soyunma. Dolapları 2017 F yat L stes Soyunma Dolapları 2017 F yat L stes İç ndek ler Tek Kapaklı Soyunma Dolabı 2 Kapaklı Soyunma Dolabı Z Kapaklı Soyunma Dolabı Özel Soyunma Dolabı F yat L stes 04 06 08 10 12 Tek Kapaklı Soyunma Dolabı

Detaylı

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA

THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA THS MÜHENDİSLİK İNŞAAT TAAHHÜT MAKİNA Isıtma - Soğutma - Klima - Havalandırma Sistemleri Hakkımızda; T HS Mühend sl k 2004 yılında koşulsuz müşter memnun yet n temel lke ed nerek Tes sat, havalandırma,

Detaylı

Jaluzi; Avantajları; Perdesan; Güven ve istikrarlı bir ekip çalışmasıyla başarıyı, başarı kaliteyi, kalite ile daima memnuniyeti getirir.

Jaluzi; Avantajları; Perdesan; Güven ve istikrarlı bir ekip çalışmasıyla başarıyı, başarı kaliteyi, kalite ile daima memnuniyeti getirir. Jaluzi; Hakkımızda; Perdesan 2005 yılında Çift cam arası Jaluzi imalatı; çift cam satışı ile Antalya Bölgesindeki tek imalatçı firma olarak bu setörde hizmete başlamıştır. Firmamız her zaman kendi ürünlerini

Detaylı

Ufkunuzu. Genişletin PROSUR-70 TEKNİK KATALOG PRO7005 PRO6003 PRO6004 PRO5003 PROSUR-84

Ufkunuzu. Genişletin PROSUR-70 TEKNİK KATALOG PRO7005 PRO6003 PRO6004 PRO5003 PROSUR-84 Ufkunuzu Genişletin PROSUR- TEKNİK KATALOG PRO5003 PRO03 PRO04 PRO05 PROSUR-84 PRO5003 50 mm profil genişliği ve 3 odacık Teknik Özellikler Neden? 50 mm. gen şl k ve Avrupa standartlarındak et kalınlığıyla

Detaylı

Sistem 300 fis Teknik

Sistem 300 fis Teknik Cam Cama Modüler Bölme Duvar Sistemleri Teknik Döküman zgünofis System 300 Düşey Profilsiz Camlı Bölme Duvar Sistemi Frameless Glazed Partition Wall System 37.0 TAVAN 10.0 30.0 DUVAR BİRLEŞİM DETAYI TAVAN

Detaylı

Arch tectural Glass Systems M mar Cam S stemler

Arch tectural Glass Systems M mar Cam S stemler TRANSPARENT FACADE TRANSPARAN CEPHE SPIDERS ROTULES CONNECTORS POINT FIXTURES GLASS CLAMPS SPIDERLAR ROTİLLER BAĞLANTI MALZEMELERİ NOKTASAL TUTUCULAR CAM TUTUCULAR Arch tectural Glass Systems M mar Cam

Detaylı

Door Assembl es, Yangın Dayanım sert fikası le tesc l ed lm ş Kartlı K l t modeller mevcuttur.

Door Assembl es, Yangın Dayanım sert fikası le tesc l ed lm ş Kartlı K l t modeller mevcuttur. BE- TECH BAŞLARKEN güvenl k s stemler n üreten ve 48 ülkede faal yet gösteren Guangdong Be-Tech Secur ty Systems L m ted firması le anlaşma yaparak 2016 yılının başından t baren TÜRKİYE d str bütörü olmuştur.be-tech

Detaylı

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS

KULLANICI KILAVUZU T-BOSS Erdemir Ar-Ge Elektrik Elektronik Makine Ltd.Şti. KULLANICI KILAVUZU Otomat k Tankerl Sulama S stem TR 0600078 Tip/Type:TBOSS-CNJV Model/Model: Rev:0 Erdem r Ar-Ge TÜm Hakları Saklıdır-06 Tanıtım park

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 5 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Titanic Hotels Von Hotels Vera Hotels Adalı Holding Aska Hotels Crystal Hotels

Detaylı

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda,

Logo Tasarımı Logo tasarımı; b r firmanın yapacağı her şte kullanılacağı ve tüm mecralarda markayı tems l edeceğ ç n, gerekl anal zler doğrultusunda, Grafik Tasarım Türkay Matbaa bünyes ndek kreat f d rektörler, art d rektörler ve grafikerlerden oluşan gen ş grafik tasarım kadrosuyla basılı ve d j tal mecralar ç n yüksek etk leş ml tasarımlara hayat ver

Detaylı

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles

TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG. Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles TEKNiK KATALOG TECHNICAL CATALOG Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles Kompozit Panel Profilleri Composite Panel Profiles - 01 / 03 PROFİL KESİT DETAYLARI PROFILE DETAIL DRAWINGS - 04 / 06

Detaylı

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU

Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu. 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU BandCleaner OXILITE R EL DEZENFEKTAN İSTASYONLARI Hayati Risk Taşıyan Virüslerden Korunmanın En Kolay Yolu 14 ve ÜZERİ YAŞLAR İÇİN TASARLANMIŞ EL DEZENFEKSİYON İSTASYONU Hava Meydanları, Okullar, Hastaneler,

Detaylı

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL

PROSİSTEM ELEKTRONİK SİSTEMLERİ ve SAN.TİC.LTD.ŞTİ REFERANSLAR 1 HOTEL 1 1 ADORA BELEK PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ADORA 2 ADORA BELEK PROFESYONEL IŞIK SİSTEMLERİ ADORA 3 ADORA BELEK 100 V SİSTEMLERİ ADORA 4 ALMİRA BURSA PROFESYONEL SES SİSTEMLERİ ALMİRA 5 ALMİRA BURSA PROFESYONEL

Detaylı

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür

Neden Ahşap? Doğaldır Uzun Ömürlüdür Aduro Ahşap, 20 yılı aşkın süredir tasarım ve yapı sektöründe faaliyet gösteren Yeni Güney İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. nin bir uzantısı olarak 1998 yılından beri faaliyet göstermekte olup, 2007 yılından

Detaylı

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR?

İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? 22.10.2017 İŞYERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ - İBYS NEDİR? İ.Murat BAYIK 01 Ek m 2017 Pazar 22:29 Malumunuz 13.09.2017 tar h nde genel müdürlüğümüzün sgkat p duyuru s stem üzer den yayınladığı duyuru le İBYS

Detaylı

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334

www.microcent.com.tr info@microcent.com.tr +90 372 316 32 00 05309650334 Plaka Tanıma S stem? Plaka Tanma S stem Ned r? Plaka Tanma S stem (PTS); Yazlm teknoloj s nde kayded len gel meyle beraber, kameralardan alnan görüntüler n üzer nde, b lg sayarda çalmakta olan plaka tanıma

Detaylı

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER

BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER BASIM TARİHİ: EYLÜL 2016 PRINTED: SEPTEMBER 2016 www.teverpan.com.tr YÜKSEK TEKNOLOJİ TEVERDOOR kapı paneli tesisi teknolojik bakımdan dünyadaki en gelişmiş, en yüksek teknolojik donanıma sahip, sayılı

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYALLERİNİZİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK SİZE YAŞAMAK KALDI

ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYALLERİNİZİ BİZ GERÇEKLEŞTİRDİK SİZE YAŞAMAK KALDI yapi yapi ŞİMDİ GÖZLERİNİZİ KAPATIN HAYAL EDİN ŞUAN NEREDE OLMAK İSTERDİNİZ? DOĞADA MI? YOKSA DENİZDE Mİ? YA DA HUZURLA AYAKLARINIZI UZATIP KAFANIZI DİNLEYECEĞİNİZ, DİNLENEBİLECEĞİNİZ BİR YERDE Mİ? YA

Detaylı

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort

Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan. Respect for the enviroment and human opening the quality and comfort Polimer kapı ve pencere sistemlerinde Eryap Systems of polymer door and windows Eryap Çevreye ve insana saygılı, kalite ve konfora açılan pencere Respect for the enviroment and human opening the quality

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

g de door des d i oor n sign

g de door des d i oor n sign door des d i oor g de n sign www.kavasogullari.com.tr Ahşabın doğallığını hissettiren yüzey kalitesi, modern desen ve dokuları ile yaşam alanlarınıza değer katar. Kapı paneli koleksiyonumuz, 06 mm MDF

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

FRENLİ - SOFT CLOSING. PRODUCT CODE W x D x H (mm) C (mm ) S-6211 S-6212 S-6213 S-6214 FRENLİ - SOFT CLOSING S-6215 S-6216 S-6217 S-6217

FRENLİ - SOFT CLOSING. PRODUCT CODE W x D x H (mm) C (mm ) S-6211 S-6212 S-6213 S-6214 FRENLİ - SOFT CLOSING S-6215 S-6216 S-6217 S-6217 ÇEKMECE SİSTEMLERİ TAVAN BAĞLI TELESKOPİK RAYLI ALÜMİNYUM PANTOLONLUK ALUMINIUM TROUSER RACK WITH CEILING MOUNTED TELESCOPIC RAIL S-6211 S-6212 S-6213 S-6214 325-355 x 470 x 80 375-405 x 470 x 80 425-455

Detaylı

Çelik Kapı / Steel Door. Önsöz/ Foreword. Kaplama: Freze Maun / Covering: Mahogany. www.akgulahsap.com.tr

Çelik Kapı / Steel Door. Önsöz/ Foreword. Kaplama: Freze Maun / Covering: Mahogany. www.akgulahsap.com.tr Önsöz/ Foreword Çelik Kapı / Steel Door Bir aile mirası olarak devam eden, 1957 yılından bu yana mobilya ve dekorasyon sektöründe faaliyet gösteren Akgül Ahşap, bugün Yakup Akgül Ahşap Orman Ürünleri LTD.ŞTİ.

Detaylı

Alt - Üst Bağlantı Aparatı

Alt - Üst Bağlantı Aparatı UBİ AY KAPAK SİSTEMLEİ Profil enkler : 27 29 28 Ara Bağlayıcı (32) G zl Ara Bağlayıcı (33) 13,8 10,6 16 28,4 Alt-Üst Bağlayıcı ve Bağlantı Mekan zmaları 8,2 31 30 Alt - Üst Bağlantı Aparatı Toz F t l Ara

Detaylı

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C KARABAĞLAR BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmel ğ n amacı,yapı

Detaylı

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM

KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM KABLOSUZ HABERLEŞME ÇÖZÜMLERİ KAREL DECT SİSTEM YÜKSEK PERFORMANSLI VE ESNEK BİR ÇÖZÜM: IP DECT IP DECT Karel IP-DECT s stem, ş rketler n g derek artan kablosuz haberleşme ht yaçlarına ve şyer nde hareket

Detaylı

COLLECTION PREVIEW 2015

COLLECTION PREVIEW 2015 COLLECTION PREVIEW 2015 Cardin Concept Eskişehir de 60000 m2 açık alan üzerine kurulu, 40000 m2 kapalı alana sahip; Türkiye de ve gelişen ihracatıyla dünyada önemli mobilya üretim tesislerinden biridir.

Detaylı

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır.

Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. ÖNSÖZ INTRODUCTION Büroseren Mobilya kalite, fonksiyon ve ar-ge ile üretilmiş ürünleri, profesyonel proje desteği ile sunarak sektörde yerini almıştır. Büroseren Mobilyanın eğitim sektöründe temel ilgi

Detaylı

Karadeniz yemyeşil doğası, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla hayata yeniden başlamaya davet ediyor...

Karadeniz yemyeşil doğası, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla hayata yeniden başlamaya davet ediyor... Karadeniz yemyeşil doğası, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla hayata yeniden başlamaya davet ediyor... 1 ADM n aat, ya am çözümler üreten b r rma olarak Karaden z e, do aya, ye le ve memleket ne özlem

Detaylı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı

Pompalı ve Pompasız Kab nl. Tezgahaltı RO S stem 5 Aşamalı 6T-75 WOP Pompalı ve Pompasız Tezgahaltı RO S stem 6 Aşamalı - 10 Şeffaf Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 Beyaz Mat Haus ng (Ç ft Or ng) - 10 PP Spun 5µ Sed ment F ltre - 10 UDF Akt f Karbon F ltre - 10 CTO Blok

Detaylı

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr

SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90. www.karplus.com.tr SÖVE - MANTOLAMA 0 (850) 520 00 20 0 (232) 854 70 90 KARPLUS DEKORATiF KAPLAMALAR KARPLUS ürünler esk yada yen her türlü yap da dekorat f ve yal t m amaçl kullan lan ha f d cephe elemanlar d r. ESTETiK

Detaylı

Projenize iyi bir başlangıç yapın... A good start to your project...

Projenize iyi bir başlangıç yapın... A good start to your project... Projenize iyi bir başlangıç yapın... A good start to your project... Dünyanın en büyük prefabrik kentini Irak ta kurduk. 7 Ayda 1884 Konut 27 yıllık deney mle 80 aşkın ülkeye hracat yapan

Detaylı

2008 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJLAR VE MARİNALAR LİSTESİ

2008 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJLAR VE MARİNALAR LİSTESİ 2008 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJLAR VE MARİNALAR LİSTESİ PLAJLAR İL İLÇE BELEDİYESİ PLAJ ADI 1 1 MERSİN Silifke Atakent Mediterranean Otel 2 2 Atakent Altın Orfoz 3 3 Yeşilovacık Mia Resorts Pinepark Holiday

Detaylı

2009 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJLAR VE MARİNALAR LİSTESİ

2009 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJLAR VE MARİNALAR LİSTESİ 2009 MAVİ BAYRAK ÖDÜLLÜ PLAJLAR VE MARİNALAR LİSTESİ PLAJLAR İL İlÇE BELEDİYESİ PLAJ ADI 1 ANTALYA 1 Alanya Kargıcak Kargıcak I (Titan Dinler) 2 2 Kargıcak Kargıcak II (First Class Drita Otel) 3 3 Mahmutlar

Detaylı

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( )

Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış ( ) Başlığında F nansal Kr z İfades Yer Alan Er ş m İz nl L sansüstü Tezlere Genel B r Bakış Öz Bu çalışmada, Yükseköğret m Kurulu (YÖK)'na a t olan nternet adres üzer nde yer alan Ulusal Tez Merkez h zmet

Detaylı

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel

yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel yatay ve düşey derzli yapıştırma camlı sistem / cohesive glass system with horizontal & vertical joint vip strüktürel Fabrikada hazırlanan 6 mm temperli, emaye boyalı, rodajlı, her iki yüzden özel bir

Detaylı

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti.

Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San. Tic. Ltd. Şti. Eren Makina Asansör İmalat San.Tic.Ltd. Şti. 1979 Yılında kurulan EREN MAKİNA ; Bu gün asansör sektörüne 3500 m2 kapalı alanda, en son teknolojiye sahip 30

Detaylı

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım

YATIRIMLARI BÜLTENİ S A Y I. Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları. Araştırma ve Tasarım T U R İ Z M YATIRIMLARI BÜLTENİ Grup ve Şirketlerin Yatırım Planları 10 S A Y I Araştırma ve Tasarım erol KaRaBuLuT PROJELER Argos Kuyumculuk Kaya Hotels & Resorts Cornelia Hotels Concorde Hotels Jeans

Detaylı

MONTAJ VE BAKIM TALİMATI

MONTAJ VE BAKIM TALİMATI düşten gerçeğe... SG 1001 SPIDER GROUP MONTAJ VE BAKIM TALİMATI CEMER KENT EKİPMANLARI SAN. ve TİC. A.Ş. Bahçelievler Mah. 430 Sokak No:16 35375 TORBALI / İZMİR Tel: 0232 853 87 04 / Fax: 0232 853 97 58

Detaylı

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari

PROJE. NEO TEK kent ekipmanlari PROJE NEO TEK kent ekipmanlari Hakkımızda Şirketimiz Perakende satışı olmayan ve öncelikle Müşterinin gereksinimlerine duyarlı Projeleri en uygun ve ekonomik şekilde hayata kavuşturan, dinamik ekibiyle

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ

UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI 2017 AĞUSTOS AYI E-BÜLTENİ UZUNKÖPRÜ TİCARET BORSASI YÖNETİM KURULU BAŞKANIMIZ EGEMEN ASLAN TRAKYA İLLERİ TARIM SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINA KATILDI ıda, Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş.

Authorized Steel Service Center for. DEMİR ÇELİK SAN. ve TİC. A.Ş. NAXTRA ve XABO en başarılı kullanım alanları arasında ThyssenKrupp Steel Europe'un ları, basınçlı kaplar ve boru hatları da bulunmaktadır. kullanılır. Gaz korumalı ark kaynak tır. Kaynak esnasında kullanılan

Detaylı

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir.

Sarıcı Design Studio iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. iç mimari projelerle birlikte ürün tasarımları geliştiren bir tasarım ofisidir. Yapı iç mimarisi ile ürün tasarımının yanında tekne iç mimarisi ve dış stil tasarımı alanlarında da hizmet veren ofis tasarladığı

Detaylı

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova

yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova yatay ve düşey derzli tek camlı sistem / single glass system with horizontal & vertical joint vip nova Fabrikada hazırlanan 8-10 mm temperli tek camdan üretilen monoblok üniteler şantiyede üst üste veya

Detaylı

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide.

M03 SRG 100. Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware. Teknik Detaylar / Installation Guide. Teknik Detaylar / Installation Guide Sliding Systems Decorative Ventilation Door Hardware Sürgü Sistemler Kapı Donanımları Dekoratif Menfezler Ürün Bilgilendirme Product Information M03 SRG 100 60 KG

Detaylı

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu

Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu Antares AVM Kurumsal K ml k Kılavuzu 01. Antares AVM Kurumsal K ml k Unsurları 01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 Logo Güvenl Alan Logo Vers yonları Logo Kullanım

Detaylı

taşımak için tasarlandı

taşımak için tasarlandı taşımak için tasarlandı Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer Frigorifik Treyler Refrigerated Trailer İÇ VE DIŞ YÜZEY KAPLAMA MALZEMESİ PANEL INTERIOR AND EXTERIOR SURFACE MATERIAL Yüzey dayanıklılığı

Detaylı

www.hissgardenandbeach.com doğal bir esinti a natural breeze

www.hissgardenandbeach.com doğal bir esinti a natural breeze www.hissgardenandbeach.com doğal bir esinti a natural breeze doğadan gelen güzellik beauty from nature Şemsiyeler / Straw Umbrellas 2 Sabit / Fixed Hareketli / Foldable Masalar ve Sandalyeler / Tables

Detaylı

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir.

Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Düşey Sürme Pencere Duowin; düşey eksende çalışan, bir ya da daha fazla hareketli cam panele sahip pencere sistemidir. Vertical Sliding Window Duowin is a vertical sliding window system that has one or

Detaylı

P. 356 P. 376. Sertifikalı Yapısal Ahşap Ürünler

P. 356 P. 376. Sertifikalı Yapısal Ahşap Ürünler P. 356 P. 376 Sertifikalı Yapısal Ahşap Ürünler Yapısal Ahşap KVH ASMAZ Ahşap A.Ş. Temmuz 2015 de, EN normlarında sertifikalı ve mukavemet sınıfları belli, yapısal ahşap ürünlerin, ithalatını ve yurtiçi

Detaylı